Liittoutuneiden "Operaatio Exporter" Syyriassa ja Libanonissa  (7.) 8.6.-14.7.1941 oli "Lännen Halhin Gol", jossa estettiin Akselivaltojen yritykset tunkeutua Neuvostoliiton öljyalueelle Bakuun Hitlerin Barbarossaan liittyen muuta hyökkäysreittiä.Sitä oli edel-tänyt saksalaismielisen hallituksen kaataminen Irakissa,ja sitä seurasi edelleen Ope- raatio Countenance (25.7.-17.9.),Iranin haltuunotto liittolaisten Englannin ja NL:n toi- mesta Barbarossan alettua. Virallisesti puhuttiin Akselivaltojen hyökkäyksen estämi-sestä Egyptiin.Toki Suezin kanava olikin tärkeä,länsiliittoutuneiden huoltoreitin avaa- minen NL:on oli myös tärkeää: Iranin kautta kulki 25% läntisestä materiaaliavusta NL:lle.

Maita, jotka eivät halua kuulla mitään Operaatio Exporterista, ovat USA, koska se ei ollut siinä mukana, ja Suomi, koska se osoittaa, että länsiliittoutuneet ja NL toimivat yhteistyössä jo ennen Barbarossaa, ja "sopimus" Saksan kanssa oli täyttä huijausta myös NL:n taholta.

Koska esitän kovia väitteitä, lainaan mahdollisimman asiantuntevaa, itsestäni mahdollisimman kaukana ideologisesti olevaa lähdettä:

Mark Schulte kirjoittaa The Jewish Press -lehdessä 1.11.2012:

Obama’s No Churchill

Mark Schulte has written about World War II and the liberation of the concentration camp for two decades for The Jewish Press, New York Post, Weekly Standard, New York Daily News and other publications.

"Though Obama in his infamous June 2009 Cairo speech apologized for the 1953 CIA-aided coup against Iranian Prime Minister Mohammad Mossadegh, he hasn’t yet apologized for our major intervention in World War II, which was cri-tical to the Allied victory and which led to remarkable improvements in Iran’s ports, railroads, roads and oil production. In 1946, the United States kept its promise, made to the Iranians during the war, that Soviet and Commonwealth / Empire military forces would withdraw after the Axis powers were defeated. "

In December 1940 British,Indian and Australian troops counterattacked and wrecked the Italian Tenth Army, sending its remnants retreating toward central Libya. Only Hi-tler’s dispatch of General Erwin Rommel’s Afrika Corps in February 1941 and Chur-chill’s diversion of troops to assist the Greeks against the Italians, who had invaded from Albania in October 1940, salvaged the Axis stake in North Africa.

In the last week of March 1941,Rommel’s troops began to drive the British Common- wealth/Empire troops out of Cyrenaica (eastern half of Libya),and in early April 1941, sensing Britain’s precarious military situation, Rashid Ali and Haj Amin al-Husseini, the mufti of Jerusalem,staged a military coup in Baghdad against the pro-British Iraqi government.

(Between 1936 and 1939 a mufti-directed uprising against the British in Palestine had been a complete failure, with tens of thousands of Arabs killed, wounded, captu-red or exiled. In October 1937, al-Husseini fled to Lebanon and then in October 1939 to Iraq to escape detention and prosecution.)

Churchill rushed forces into Iraq by sea from India, by air from Egypt and by land from Palestine. By the end of May 1941 the Iraqi rebels, despite military assistance provi
ded by Nazi Germany, Fascist Italy and Vichy France, were crushed and the pro-British government was restored.

David Raziel, leader of the Revisionist Party in Palestine after the death of Ze’ev Ja- botinsky in 1940, was on a British-directed mission to assassinate the mufti when he was killed in May 1941 by a Luftwaffe bombing. Tragically,before the arrival of Allied forces in Baghdad a pogrom by Muslim fanatics killed or wounded hundreds of Iraqi Jews.

* * * * *

Immediately following the Iraq victory,Churchill was determined to destroy the remai- ning Axis strongholds in the East Mediterranean and he ordered an invasion, from both Palestine and Iraq,of Vichy-controlled Syria and Lebanon on June 8, 1941. A month of hard fighting put two more Middle Eastern countries under Allied control. Moshe Dayan, Jitzhak Rabin and Yigal Allon were among the hundreds of Jewish Palestinians who fought with the Allies, and Dayan lost an eye in the conflict.

Between 30000 and 40000 Palestinian Jews served in the British armed forces, and 6000 Jewish-owned factories produced material for the war effort. In September 1939, after the Nazis (and Soviets) invaded and conquered Poland, David Ben-Gu-rion, the leader of the Jewish community in Palestine,wisely declared that they would fight the Nazis as if the White Paper restricting Jewish immigration to Palestine did not exist and fight the White Paper as if no war against Hitler was being waged.

Indeed, the Jewish-Palestinian military contributions to the Allies outweighed those of Egypt, Transjordan, Iraq, Saudi Arabia, Turkey, the Palestinian Arabs and other erstwhile Muslim allies. Only in February 1945, three months before Nazi Germany’s unconditional surrender, did these Islamic countries declare war against the Axis powers. But their declarations of war were done not to provide military support to the Allies but only to secure entry into the post-war United Nations.

On June 22,1941,in the middle of the Syrian-Lebanese Campaign, Hitler’s army and air force attacked the Soviet Union, ending the alliance between the two hereditary enemies and making the Soviets an ally of the British.

At the end of August 1941, British Commonwealth / Empire forces from Syria in the west and Soviet forces from the north invaded Iran, and in a few days of fighting de-feated the Iranians, deposed the pro-Nazi Shah Reza Pahlavi and replaced him with his son, who would govern almost uninterruptedly until 1979 when he was swept away by the revolution that eventually brought Ayatollah Khomeini to power.

Approximately 25 percent of the critical military and non-lethal aid provided by the Americans and British to the Soviet Union between 1941 and 1945 was fun-neled through Iran. This military hard-ware was indispensable in the summer of 1942 when the Wehrmacht launched two unsuccessful offensives to capture Stalingrad and the Caucasian oil fields.Operaatio Exporterin keskeisiä vaikuttajia:


Georges Catroux 1940.jpg


Armeijankenraali Georges Catroux, Vapaan Ranskan armeijan komentaja,

Kansainliiton mandaattori (väliaikainen valtionpäämies) Syyriassa ja Libanonissa, Charles de Gaullen kanssa operaation ensimmäinen (tiedetty) aloitteentekijä Pales- tiinan ja Jordanian mandaattorille Kairon kuvernööri Oliver Lytteltonille, allekirjoitti voiton jälkeen sopimuksen Syyrian itsenäistymisestä, entinen Ranskan Indokiinan kuvernööri, sittemmin NL:n suurlähettiläs. Mandaattorit olivat suoraan Kansainliiton Neuvoston alaisia ja nimittämiä, ja heidän päätöksensä olivat KL:n päätöksiä, ellei Neuvosto niitä perunut, mihin se vieläpä tarvitsi myös perusteet, joihin kuului, että päätösten hyödyllisyys alaisille on osoitettava tieteellisesti.

Vapaalla Ranskalla oli taisteluiden alkaessa Syyriassa aseissa n.6000 miestä, mutta pelkästään Vichyn pääasiassa ranskalaisia ja syyrialaisia loikkareita ja sotavankeja liittyi siihen toiset 6000 taisteluiden kuluessa ja kohta niiden jälkeen. Sota oli Vapaan Ranskan läpimurto ja voimien kokoamien Ranskan ja sen imperiumin todellisena edustajana.Myös Charles de Gaulle matkusti Brazzavillestä juhlimaan suurta voittoa.


Portrait of Shukri al-Quwatli in 1943.jpeg

شكري القوتلي
Shukri al-Quwatli,Syyrian Kansallisen blokin johtaja, itsenäisen Syyrian ensimmäi- nen presidentti 1943. Hänen keskeinen vaatimuksensa oli ulkomaisten joukkojen, myös Vapaan Ranskan, poistuminen maasta sen itsenäistyttyä; sunnisyyrialainen, vaikka itsenäisyysliikkeessä olivat vähintään yhtä aktiivisia ja periaatteellisia mm. alawiitit, kommunistit, arabisosialistit ja vähemmistökansallisuudet.


Libanonin itsenäisyysliikettä johti Ranskan-vastainen Bechara El Khoury, Maroniittipuolue, maansa ensimmäinen presidentti sittemmin hänkin.


Bechara_elkhoury.jpg

بشارة الخوري
Bechara El Khoury, Libanon,  Presidential portrait, 1943.


Hmwilson1944.jpg

Sotamarsalkka, paroni Henry Maitland "Jumbo" Wilson, operaation komentaja, Brittijoukkojen komentaja Välimeren alueella; hänen esimiehensä oli brittien kaikkien Lähi-Idän joukkojen komentaja marsalkka, jaarli Archibald Wavell.

Wilson toimi myös Englannin Kreikan operaation komentajana. Jugoslavian operaa-tion kanssa se viivytti Sovjetskaja entsiklopedian mukaan Hitlerin Operaatio Barba-rossan alkua, hyökkäystä NL:on 22.6.1941 kahdella kuukaudella eli päivää myöhem-mäksi, kuin "exporterit" valtasivat Damaskoksen ja sen lentokentän Vichyn Syyrialta, jolloin oli myöhäistä kuin Hörölän hyvähuomen pommittaa Bakua Barbarossaan liittyen.

" The initial date for the attack - May 1941 - was set back to June 22 (the final order was issued June 17 as a result of the operations carried out against Yugoslavia and Greece. A number of documents were worked out to supplement the directive of the OKH, such as an evaluation of the Soviet Armed Forces, a directive on misinforma-tion an estimate of the time needed to prepare the operation, and special instructions. "William Slim, 1950.jpg

Sotamarsalkka William Slim,10.armeija,Intia (johon tuolloin kuuluivat myös Pakistan, Ceylon,Nepal ja Burma),Gallipolin veteraani,toimi Kansainliiton johdolla komentajana Irakissa ja myös Itä-Syyriassa. Sittemmin v.1948 Työväenpuolueen pääministeri Cle-ment Attleen vastoin edeltäjä Monty Montgomeryn ehdotusta nimittämä Yleisesikun- nan päällikkö, v. 1952, Australian 13.kenraalikuvernööri. Iranista Slimin uudelleen ni-metty, nyt Brittiläis-Intialainen 14. eli "Unohdettu" armeija siirtyi Burmaan yrittämään avata sen kautta läntisille Liittoutuneille uuden huoltoreitin Kiinaan Tiibetiin linnoittau-tuneelle Kuo Min Tangille. Vain Neuvostoliitolla oli tuolloin sellaisia lentokoneita, joilla pystyi lentämään Himalajan yli. Slim Bill tiesi, mitä olisi merkinnyt Intian itsenäisyys-liikkeessä, jos englantilaisia itseään olisi ruvennut liikaa Bakun öljy "janottamaan"...

Slim oli valmistunut Sandhurstin sotilasakatemian sijasta Birminghamin yliopiston köyhien ylioppilaiden upseerikurssilta ensisijaisena tavoitteenaan pomon ura siviilis-sä kuten teollisuudessa,sillä konkurssin tehneen rautakauppiasisän rahat eivät riittä-neet varsinaseen yliopistokoulutukseen.Hänet kutsuttiin kuitenkin palvelukseen kusi- simpaan kuviteltavissa olevaan paikkaan jopa I maailmansodankin oloissa, Turkin Gallipoliin, jonne lähetettiin "vähän kaikenlaista" väkeä, eikä perimmäinen tarkoitus edes ollut voittaa, ainakaan julkilausutun suunnitelman mukaisella kaavalla. Häntä luultiin rivistä nousseeksi, mikä taas entisen Turkin imperiumin alueella olikin paikal-listen mielestä upseerille suuri kunnia ja "todisti suuresta pätevyydestä", jota virkoi-hinsa syntyneillä feodaaliupseereilla ei suinkaan aina ollut. Hänet komennettiin Inti-aan jatkokoulutukseen ja uusiin tehtäviin,joissa hän menestyi aina hyvin,koska pystyi johtamaan paikallisia, keitä nämä sitten kulloinkin olivatkin.

Jos homma olisi jotenkin ruvennut muuten takkuamaan, niin Slimiltä ei olisi ensim-mäisenä loppunut paukut eikä "tykinruoka".William Slim tapasi toimia niin,että "oikea taho voittakoon" (ei esimerkisi aina ehdottomasti juuri oma taho... sen hän oli tullut tuntemaan jo Gallipolissa). Ja näin yleensä myös kävi. Ja se kävi ylimmän poliittisen johdon kuten Winston Churchillin ja myöhemmin Louis Mountbattenin linjan mukaan. Slim on kirjoittanut muistelmat "Epävirallista historiaa", josta on otettu 17 painosta ja otetaan yhä lisää.

KozlovDmitryTimofeevich.jpeg,

Kenraaliluutnantti Dmitri Timofejevich Kozlov,Neuvostoliitto, Takakaukaasian soti- laspiirin komentaja, tullut hommaan NL:n ilmatorjunta-aselajin komentajan paikalta, talvisodan veteraani. Iranin, Irakin ja Syyrian azeri-, kurdi- ja armenialaistoimijoiden, jotka hallitsivat alueitaan NL:n tuella, aseistus oli peräisin täältä, ja sitä kautta var-maan osin myös Syyrian kansanrintamien, joihin kommunistitkin kuuluivat. NL toimi kuitenkin paitsi armeija- myös puolue- / partisaanilinjaa (muidenkin kuin kommunisti-puolueiden kanssa: nationalistien ja jopa sionistienkin), jota johti täällä Azerbeidzha-nin puoluejohtaja Mir Jaafar Baghirov, sekä KGB/Rajavartiostolinjalla, jota johti sisäministeri, entinen Georgian puoluejohtaja Lavrenti Berija.


Sir John Lavarack.jpg

Kenraaliluutnantti Sir John Lavarack, Australia.

Hän marssitti paikalle sodan suurimman ja parhaiten koulutetun ja aseistetun ulko-maisen armeijan 18000 australialaista motorisoitua aavikkojääkäriä,jotka muun ohel- la myös hankkivat kokemusta puolustaa omaa maataan Japanin tunnettua uhkaa vastaan.


Mosche Dajan.jpg

Anefo 930-3763 Moshe Dayan 27-07-1979.jpg

Moshe Dayan, Lavarackin tiedustelupäällikkö Vichyn Syyriassa helmikuulta 1941 sodan alkuun;

Sotatoimien aloittaja pari päivää ennen virallista suunnitelmaa (mikä saattoi olla varotoimenpide) jossa yhteydessä heti haavoittui vakavasti menettäen toisen silmän-sä; ilmeisimmin yksi tärkeän operaation suunnittelijoista, "Vientimiesten" "kapteeni Kaarna"); paikallinen sionisti, joka kuului ensin englantilaisvastaisen Haganah-järjes-tön johtoon, josta loikkasi noin 50 muun keskeisen vaikuttajan kanssa Imperiumin puolelle erittäin monimutkaisessa operaatiossa, jossa kymmenkunta jordanialaista rajavartijaa "yllätti ja vangitsi nämä". Vieläkään ei tiedetä, kuka määräsi oikeuden vapauttamaan Dayanin, sellaiseen ei koko Imperiumissa ollut kovin monella valtuuk-sia, lähinnä niitä oli kuningattarella, pääministerillä ja Kairon kuvernööri Lytteltonilla, joka se vapauttaja luultavasti oli. Dayan esiintyi tuona aikana arabiksi pukeutuneena, koska joutui varomaan henkeään sekä fasisteilta että vanhoilta aktivistikavereiltaan.

Suomessa fasistiset tahot jaksoivat Palestiinan sodan aikaan jauhaa, miten Dayan menetti silmänsä "englantilaisia vastaan" taistellessaan. Muistan kun lukion rehtori sai minutkin uskomaan. (Ja vähän ihmettelinkin, että miksi tuo nyt niin tärkeää on.) Kyllä hän menetti sen englantilaisten puolella ja äärimmäisen tärkeässä tehtävässä. Hän tähyili talon katolta kiikarilla, milloin vichyläiset huomaavat, että yksi raja-asema on vallattu (sodan avaus), kun tarkka-ampuja pamautti usean sadan metrin päästä keskelle kiikarin välkkyvää linssiä. Kiikarin putki pysäytti luodin mutta teki pahaa jäl-keä sekin naamalle ja kallolle. Dayan säilyi hengissä vain koska ryhmässä oli myös kirurgi.

[Kaiken kaikkiaan tapaus on äärimmäisen kummallinen. Lisäksi se ei ollut laatuaan ainoa keskeisille antifasistitaistelijoille tapahtunut. Keskeisestä roolistaan huolimatta Dayan oli täysin tuntematon suuruus kaikille ulkopuolisille paitsi entiselle Haganah-kavereilleen ja melkein kaikille "sisäpiiriläisillekin" paitsi komentajille, lähimmille apu-laisille ja jollekin Britannian vakoojille, joihin hän itsekin oli kuulunut Haganahissa.

Jos fasistien osumassa oli
kyseessä puhdas sattuma, se oli sotahistorian kovinta "moukantuuria". Luoti oli ammuttu kaukaa ja edestä ja kiikarin ollessa katseluasen- nossa silmillä. Luoti ei ollut tullut läheltä, eikä omien puolelta. Sota ei ollut edes alka- nut, sen oli määräkin alkaa vasta seuraavana päivänä, paitsi että nämä juutalaiset olivat vallanneet hiljaisesti yhden Vichyn-Syyrian raja-aseman,joka ei ollut välttämät- tä päässyt edes ilmoittamaan tapahtuneesta eteenpäin. Fasistiampuja oli kuitenkin varmasti tiennyt, mitä ampuu,eikä "huvikseen ammuskellut omia",kun vielä kyseessä oli maailmanmestarisarjan tarkka-ampuja-"shakaali".

Todennäköisimmin joku lähipiiristä oli antanut merkin,että "nyt se on se, anna palaa!"

Aika lailla vastaavalla tavalla kuoli myös mm. Espanjan sisällissodan aikana venä-läistenkin korkealle arvostama ammattiliitto- ja anarkistijohtaja ja -komentaja Buena-ventura Durruti, jonka persoonasta oli aika pitälle kiinni anarkistien taisteluyhtenäi-syys ja -menestys. Muut ryhmät epäilivät kuolemasta anarkistien sisäisiä ristiriitoja, nämä taas esimerkiksi ulkomaisia liittolaisia kuten amerikkalaisia tai venäläisiä, ilmeisen aiheettomasti.]


 Glubb Pasha (1953).jpg

Kenraaliluutnatti Sir John Bagot Glubb,"Glubb Pasha", (Trans)Jordania, (Brittiläinen) Arabilegioona,

Dayanin myöhempi vastapeluri, joka vuoden 1948 Palestiinan sodassa komensi mandaattori Englannin johtamia arabijoukkoja palauttaen Israelin sen YK:n Yleisko-kouksen Palestiinan jakopäätöksen PL (GAR) 181:n mukaisille rajoille. USA ja Eng-lanti tukivat siinä sodassa vastakkaisia puolia.Glubb lienee kannattanut Palestiinan arabivaltiota. Poika Faris Glubb (1939-2004) oli kuuluisa palestiinalaisvaikuttaja ja antirasisti.

Operaatio Exporteriin osallistui n.1600 Brittiläisen Arabilegioonan beduiinia, aavikko- sodan spesialistia. Beduiinit saivat kansallisvaltion Jordanian, vaikka siellä asuukin vain kolmannes tai neljännes ns. varsinaisiin arabeihin kuuluvista beduiineista. Jor-dania ei tätä tosin tunnusta, mikä on peruja ajalta, kun se Englannin tuella tavoitteli Jordan-joen länsirantaa. Se nimittää kaikkia arabiankielisiä asukkaitaan arabeiksi.

Beduiinit ovat sitten niitä, jotka harjoittavat beduiiniammattia kamelinkasvatusta ja kuuluvat teittyihin heimoihin. Muut jordanialaiset kuin palestiinalaiset ja pakolaiset (joista heistäkin osa on beduiineja) ovat etnisesti beduiineja, kuten Irakin sunniara-bitkin. Palestiinalaiset ilmoittavat heitä olevan 3 mlj. Jordanian 8 mlj. asukkaasta.Qazi Muhammad.jpg

Qazi Muhammad ensimmäisen kurdivaltion presidentti,

teloitettu Iranin vastavallankumouksessa 1946 Pahlavin dynastian toimesta. Hänen seuraajansa kurdien kansallisen liikkeen johdossa Mustafa Barzani oli Syyrian Operaatio Exporterin aikaan Turkissa vankilassa, josta vapautui 1943.

Kurdit olivat Liittoutuneiden puolella ja pitivät jo Vichynkin aikaan hallussaan tärkeitä asemia, ettei NL:n öljyalueille päästy soluttautumaan eikä pommittamaan, Barbaros-sahan olisi voinut alkaa paljon aikaisemminkin. Periaate, jonka tuolla alueella Kan-sainliittokin oli luvannut Catroux´n ja de Gaullen suulla, oli, että Liittoutuneiden puo-lella taistelleet alistetut kansat saavat halutessaan oman valtion. Näin Vapaan Rans-kan alueilla myös tapahtui, mitä nyt Algeriassa ja Vietnamissa takkusi,eikä YK ole si- tä periaatetta minun tietääkseni peruuttanut. Sellaiset Kansainliiton lait ja periaatteet, joita YK ei ole erikseen peruuttanut, ovat voimassa, ja mandaattorinkin päätös oli myös Kansainliiton päätös, ellei Liiton Neuvosto sitä peruuttanut:

Israels borders under international law

Kevennys: Kuvan herra on John Lavarack.

Mutta kuka on rouva? (Elisabeth)


***

https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/kansan-aani-6-19-liittoutuneiden-operaatiot-exporter-ja-countenance-1941/

" Julkaistu 6.11.2019

Kansan Ääni 6/19: Liittoutuneiden Operaatiot Exporter ja Countenance 1941

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/Kns6-19.pdf

Nyt lähestytään Talvisodan alkamisen vuosipäivää.Sotahistoriassa jää monesti huomiotta se,että ennen Barbarosaa käytiin kolme taistelua, joilla varmistettiin liittoutuneiden voitto toisessa maailmansodassa.Nämä taistelut olivat: Mongo- lian Halhin-Golin taistelut, Suomen talvisota sekä liittoutuneiden operaatiot Exporter Libanonissa ja Syyriassa sekä Countenance Iranissa. Jälkimmäisiä meillä tunnetaan hyvin huonosti. Sillä kuitenkin estettiin hitleriläisten tunkeu-tuminen Lähi-idän kautta Bakun öljykentille, turvattiin uusi reitti sotatarvikkei-den kuljetukselle Puna-armeijalle ja jaettiin Lähi-Idän valtiolliset kortit uudelleen, lähes nykyiseen malliinsa.

Hitlerin perimmäinen tarkoitus II maailmansodassa oli Neuvostoliiton hävittäminen, sen jakaminen Japanin kanssa Jenisei-jokea pitkin Mongolian Ulan Batorista Obin-lahdelle. Suunnitelma koki perustavaa laatua olevan takaiskun elokuussa 1939 Hal-hin-Golissa, kun Ulko-Mongolian rajan yli tunkeutunut Japanin Mantshurian-armeija koki murskaavan tappion marsalkka Georgi Zhukovin komentamia neuvostoliittolai-sia panssarijoukkoja ja ilmavoimia sekä Ulko-Mongolian 58000 miehen ratsumiesarmeijaa vastaan.

Englannin ja Ranskan sodanjulistus Saksalle 3.3.1939 sen hyökättyä Puolaan 1.3. oli Hitlerille yllätys, sillä nuo turvallisuussopimuskumppanit eivät pystyneet millään tavalla auttamaan Puolaa ilman Neuvostoliittoa ja Tshekkoslovakiaa. Saksan tultua etupiirirajalle se jäi ”sopimuksen mukaisesti” odottamaan NL:n vastaantuloa, joka ta-pahtuikin 17.9. NL:n ”siivu” koostui pääasiassa Puolan Versaillesin rauhansopimuk-sen vastaisesti miehittämistä länsi-Ukrainasta ja itä-Liettuasta. NL:ssa oli erimieli-syyksiä sodanjohdon piirissä,pitäisikö nuo alueet ylipäätään ottaa haltuun,ja pitäisikö lujin puolustuslinja aina kuitenkin säilyttää vanhalla rajalla.

Kaikki Saksan sotatoimet palvelivat Barbarossaa

Strategistesti Saksan iskun oli tarkoitus painottua kolmeen strategiseen kaupunkiin: Moskovaan, Leningradiin, jota Saksa luuli virheellisesti NL:n aseteollisuuden ytimeksi, ja öljyntuotantokeskus Bakuun.

Hyökkäys Ranskan kimppuun palveli paitsi selustan varmistamista NL:a vastaan ja tukialueen hankkimista Englannin ”valtaamiseksi”, mihin Saksa ei tosissaan pyrkinyt, myös uuden hyökkäysreitin avaamista Ranskan siirtomaiden / mandaattialueiden Libanonin ja Syyrian kautta NL:n Bakun öljyalueille, joka oli aina hyökkäyksen pää-suuntia. Toisin kuin Hitler antoi mm. NL:n ymmärtää, Turkki ei ollut Saksan, vaan enempikin Britannian salaliittolainen. Saksa ottikin ”sopimuksella” haltuunsa ”Vichyn Syyrian” kaksi lentokenttää. Niiltä olisi saattanut pystyä myös pommittamaan Bakua italialaisilla pommikoneilla.

Exporter: Libanon, Syyria, kesä – elokuu 1941

Suomalainen Wikipedia kertoo: ”Operaatio Exporter oli toisessa maailmansodassa liittoutuneiden tekemä hyökkäys Vichyn Ranskan joukkojen valvonnassa olleisiin Syyriaan ja Libanoniin kesä - heinäkuussa 1941.”

...

Countenance: Iranin tilapäinen jako NL:n ja Englannin miehitysalueisiin.

Wikipedian mukaan Operaatio Countenance oli toisessa maailmansodassa sotilas-operaatio,jossa liittolaiset Neuvostoliitto ja Yhdistynyt kuningaskunta valtasivat Iranin ottaen sen valvontaansa. Saksan aloitettua 22.kesäkuuta 1941 hyökkäyksensä Neu- vostoliittoon,Neuvostoliitto tarvitsi kipeästi sotamateriaalia torjuakseen hyökkäyksen. Iranin shaahi Reza Pahlavi oli akselimielinen eikä antanut neuvostojoukoille tai liittoutuneille kauttakulkulupaa maansa läpi. …

Operaatio Countenace syksyllä 1941: Nevostomiehitysalue yhdisti Taka-Kaukasian maitse myös Keski-Aasiaan. Tällä oli tärkeä merkitys, jos Saksa olisi päässyt Kaspianmerelle asti.

Taistelu alkoi 25. elokuuta 1941 ja päättyi 17. syyskuuta. … Shaahin tilalle nostettiin hänen poikansa Mohammad Reza Pahlavi ja maan öljykentät turvattiin. Neuvostoliittoon kulkeva huoltoreitti saatiin avattua.

William Slim, ilmeisesti Dmitri Kozlov ja joku amerikkalaisnen komentaja Iranissa 1941.

USA hävitti maailman ensimmäisen kurdivaltion.

Iran oli tämän jälkeen jaettuna Yhdistyneen kuningaskunnan ja Neuvostoliiton miehi-tysvyöhykkeisiin maailmansodan loppuun saakka. Englannin ja NL:n vetäytyessä maasta USA:n takaaman sopimuksen mukaisesti NL:n miehitysvyöhykkeestä, joka koostui länsi- ja pohjois-Iranin vuoristoalueista, muodostettiin kurdienemmistöinen valtio. USA ei ollut tyytyväinen Iranissa valitun pääministeri Mossadeghin linjaan, ja se järjesti shaahin muodollisesti johtaman sotilasvallankaappauksen, jossa myös en-simmäinen ja Kansainliiton valtuuttamien mandaattorien lupaama kurdivaltio jyrättin sileäksi ja sen presidentti Qasi Muhammed tapettiin. Toinen tärkeä kurdijohtaja Mustafa Barzani oli tuolloin turkkilaisessa vankilassa.

***

Taustoja:

https://yle.fi/uutiset/3-8886459?utm_source=facebook-share&utm_medium=social

Lähi-idän etupiirijaosta sata vuotta – Ranskan ja Britannian päätökset vaikuttavat yhä

Tasan sata vuotta sitten allekirjoitettu sopimus, jolla siirtomaaisännät jakoivat Osma-nien valtakunnan,tehtiin salaa. Sopimus ei toteutunut,mutta unohtunutkaan se ei ole.

Historiallinen kartta.

Sykes-Picot'n sopimuksen alkuperäinen kartta, jossa alareunassa miesten allekirjoitukset.               

Kartta, joka hahmotteli Lähi-idän tulevaisuuden eurooppalaisten siirtomaaisäntien näkökulmasta,täytti maanantaina tasan sata vuotta.Kaikuja Ranskan ja Britannian Sykes-Picot-sopimuksena tunnetusta rajanvedosta kuuluu Lähi-idän konflikteissa tänäkin päivänä. Sir Mark Sykes edusti Britannian puolustusministeriötä, François Georges-Picot oli Ranskan Beirutin-konsuli ennen ensimmäistä maailmansotaa. So-pimus, johon he 16.5.1916 panivat nimensä,jakoi osmanien murenevan valtakunnan Ranskan ja Britannian etupiireihin. Samalla salainen sopimus rikkoi arabeille ja kur-deille annetut lupaukset.Todelliset rajat vedettiin toisin, mutta propagandasodassa sopimusta ei ole unohdet-tu. Viimeisimpänä siitä on puhunut islamistinen ISIS-järjestö, joka on uhonnut tuhoavansa sen.

***

Iranin vastavallankaappaus:

https://areena.yle.fi/1-50650021

Historia: Kuningatar ja vallankaappaus

Screenshot%202022-07-09%20at%2009-34-29%

Ohjelmassa kerrotaan miten Englannin kuningatar Elisabeth sotkettiin tietämättään Iranin vallankaappaukseen vuonna 1953.Kaappauksen tarkoituksena oli estää Iranin demokraattinen kehitys ja tukea shaahi Reza Pahlavin valtaannousua. Mitä vallan kulisseissa tapahtui? (Britannia, 2020) T: Brave New Media/Channel Four.