.

Kautta EU:n ollaan nyt säätämässä massiivista propaganda ja sensuurilakia. Katsokaa mietintö linkistä.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0%2F%2FFI

MIETINTÖ 

14. lokakuuta 2016

PE 582.060v03-00  A8-0290/2016

EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi

(2016/2030(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYSLOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

KUKA TUOSSA SEPITTÄÄ JA JANKUTTAA KANSAKUNTIENMURHAPROPGANDAA JA KEISTÄ?


Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista (1),
…. ”

ENSINNÄKIN EU JA EN OVAT MAAILMANHISTORIAN PÖYRISTYTTÄVIMMÄT ETNISEN KANSANMURHAPROPAGANDAN SEPITTÄJÄT MUKA "94 MILJOO-NALLA KOMMUNISMIN UHRILLA", JOIDEN SEPITYSTAUSTA ON TODISTETTAVASTI SURAAVANLAINEN:


" keskiviikko, 24. elokuu 2011

Miten Halosen ja Hautalan Suomen Tilastokeskus sepitti ("EU:lle"...) "70 miljoona tapettua Maon uhria"...

" Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heli Jeskanen-Sund-ström, halonperk... eikun VAS!) "tunkkaisuutta", josta "Kommunismin mustan kirjan" "tiedot" "Maon tappamista 72 miljoonasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana" ovat peräisin.Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasis- tisessa miinustutkimuksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen tilastokeskus):

... Mutta Jung Chang teki kaksi tai oikeastaan kolme läpinäkyvää trikkiä "sepittäen kommunismin uhreja": hän otti "puuttuvat syntyneet" absoluuttisten (viereisten) mak-simisyntyvyyksien mukaan (jotka tarkoittivat, että kolme kertaa niin paljon väkeä syn-tyi kuin kuoli, ja VÄESTÖNLISÄYS (eikä siis syntyvyys, joka sekin olisi ollut korkea) oli 20 promillea niiden aikana.

Tällä Jung Chang noin kaksinkertaisti "puuttuvien" määrän. Ne voidaan osoittaa syn-tymättömiksi, mutta se on kolmas juttu). Sen jälkeen hän väitti, että "näin saadut (yht. 18 mlj. muka "puuttuvaa") olivat tapettuja ja nälkään kuolleita", ja lisäksi hän väitti, et-tä OLI TOINEN MOKOMA KOKO- NAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ,ja tällä keinolla hän sai "38 miljoonaan Maon uhria", joista hyvin läpinäkyvästi NELJÄNNES OLI "OIKEITA SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ" JA LOPUT AIVAN "TYHJÄÄ ILMAA"

Vaan mitä tapahtuikaan, kun HALOSEN HIROHITOISTIT JA USALAINEN SKITSO-RUMMEL saivat nämä "tiedot": HE OTTIVAT KAIKKI NUO TA- PETTUINA, JA KER-TOIVAT TAAS KAHDELLA, "JOIDEN LISÄKSI TOINEN 38 mlj. OLI KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ"!


” IMPORTANT NOTE:Among all the democide estimates appearing on this web-site, and in the table on the lower right, some have been revised upward. I have changed that for Mao's famine, 1958-1962, from zero to 38,000,000. And thus I have had to change the overall democide for the PRC (1928-1987) from 38,702,000 to 76,702,000. Details here. ”

Sitten tämä "65 mlj." tai "72mlj." ajettiin EUROPELLEPARLAMENTIN PÄÄTÖKSIIN JA SIELLÄ SE NYT KÖKÖTTÄÄ "VIRALLISENA KANTANA"....

(Huom! Europelleparlamentin "päätökset" EIVÄT OLE LAKIA, kansallista eivätkä kansainvälistä, vaan ne ovat paskanjauhamista.)

Ja koko hourulallatus mukamas "perustuu" siis yllä linkissä olevalle Kiinan väestön oikealle ikäjakautumalle v. 2000.

Jos tämä oli Kiinan propgandistien juoni, niin saivatpahan opetuksen, että kun hulluille viikinkiämmille syöttää ämpärillisen paskaa, niin ne syövät kaiken hy-vällä ruokahalulla, ja sen jälkeen kaikkien fysiikan ja muiden luonnonlakien vastaisesti vielä laskevat kaksi kertaa suuremman läjän sitä samaa "hyödykettä" kuin koskaan ovat syöneetkään!


TOISEKSEEN: KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN SÄÄTÄJÄ JA YLLÄPITÄJÄ YK EI TUNNE MITÄÄN MUUTA "OIKEUSAVALTIOPERIAATETTA", JOKA JAKAISI JÄ-SENMAAT VUOHIIN JA LAMPAISIIN KUIN SEN, NOUDATTAVATKO NÄMÄ  YK:N DEMOKRAATTISESTI SÄÄTÄMÄÄ KANSAINVÄLISTÄ LAKIA VAI EIVÄT!!!!

NE, JOTKA EIVÄT NOUDATA TAI VÄÄRENTÄVÄT SITÄ, OVAT ROISTOVALTIOITA!!!

EN JA EU OVAT LAATINEET YK:N YLEISMAAILMALLISESTI IHMISOIKEUKSIEN JULISTUKSESTAKIN VÄÄRENNÖKSEN - "EUROOPAN IHMISSOIKEUSSOPI-MUKSEN" JA PANNEET PYSTYYN LAITTOMAN PELLE- "TUOMIOISTUIMEN" EIT:N, JOKA ONNEKSI ON LAKKAUTUSPUTKESSA!!!!


" keskiviikko, 3. lokakuu 2012

"Euroopan ihmisoikeustuomioistuin" EIT on lakkautusputkessa

Korkeimman oikeuden päätöksestä, jota äänestämällä perusteltiin EIT:n päätöksellä, ja vastaavien tilanteiden ja koko putiikin muissa EU-maissa aiheuttamista ongelmis-ta kirjoittaa Helsingin sanomien pääkirjoitustoi- mittaja Antti Blåfield ansiokkaassa kirjoituksessaan 22.6.2012:

” Perusoikeudet jakavat tuomareita ... "

KOLMANNEKSI: EU:N HAISTAPASKANTIEDE ON YHDELLÄ SANALLA SANOTTUNA PELKKÄÄ "ROTUMURHAPIERUPEILINEUROONIA"!!!

Se rinnastuu rikokseen ihmiskuntaa vastaan joukkomurhaan (massacre)


OIKEAA TIEDETTÄ EI SIEDETÄ OLLENKAAN, esimerkisi amerikkalaistakaan - saati kiinalaista!!!picture-149806-1dce60ed54f0ea71656312e81

" Kunnianpalautus oikeusvaltioperiaatteelle

24.5.2019 12:56 Hanna Sarkkinen

Oikeusvaltioperiaate on ylevältä kalskahtava ilmaus. Se tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että kaikki julkinen vallankäyttö pohjaa lakiin ja kunnioittaa kansalaisoikeuksia ja demokratiaa. "

Tämä on LAILLISUUSPERIAATE eikä mikään "oikeusvaltioperiaate"! Tietääkeni maailmassa ei ole tällä hetkellä yhtään aianota valtiota, jossa laillisuuperiaate ei olisi ainakin paperilla kansallisessa laissa voimassa. Virkamiehet tai valtionpäämiehet-kään eivät saa nykyään tehdä mitä tykkäävät. Sen sijaan on muita ongelmia: itse lait eivät aina ole YK:n kansainvälisten lakien mukaisia. Tuossa suhteessa on lähes kaikkialla parantamisen varaa - ja toki niissä YK-laeissakin saattaisi olla parantami-sen varaa - mille on tarkat mekanismit annettu YK:n Pe-ruskirjassa. Vain yksi suur-valta on kirjannut YK:n peruskirjan kansalliseen perustuslakiinsa: Ranska. EU ja EN ovat painostaneet sitä olemaan noudattamatta sitä - EN:n "Euroopan ihmioikeusso-pimuksen" hyväksi, joka ei edes luonteeltaan ole perusoikeussopimus vaan muulle teorille nojaava perusvapaussopimus.

https://hameemmias.vuodatus.net/…/euroopan…

" Oikeusvaltiossa ihmisillä on hengen, vapauden, mielipiteen ja omaisuuden suoja. "

EU:SSA SELLAISIA EI OLE EIKÄ MYÖSKÄÄN ESIMERKIKSI PAIKKANSA PITÄVÄN OIKEAN TIETEEN SUOJAA! SELLAINEN ON KOVATTU SKITSOLALLATUKSELLA!

" Oikeusvaltiossa kunnioitetaan kaikkien ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. "

EU:SSA NOITA VÄÄRENNETÄÄN SYSTEMAATTISESTI!

" Ihmisillä on myös oltava mahdollisuus osallistua lakien säätämiseen äänestämällä vapaissa ja demokraattisissa vaaleissa, joissa valitaan lainsäätäjät. "

EUROPELLEPARLAMENTAARIKOT EIVÄT OLE LAINSÄÄTÄJIÄ!

Ihan muut antavat kaiken muun yli EU:N MILESTÄ meneviä ditrektiivejä!

" Oikeusvaltiossa turvataan sanan- ja lehdistönvapaus kuitenkin samalla turvaten muiden oikeuksien toteutuminen. "

EU ei ole sellainen "oikeusvaltio"...

" Nämä meille Suomessa itsestäänselvyydeltä vaikuttavat asiat oikeusvaltioperiaat-teesta ovat myös Euroopan Unionin keskeisiä arvoja, joiden täyttyminen on EU-jäsenyyden ehto. "

Lait tai oikeusperiaatteet EIVÄT OLE ARVOJA: ne ovat NORMEJA toiminnalle ja laisäädännölle. Eräissä harvinaisissa tapauksissa ne ovat historiallisista syistä NIMELTÄÄN arvoja kuten ´yhtäläinen ihmisrvo´

https://hameemmias.vuodatus.net/…/halla-ahon-hyokkays…

" EU-maiden lähihistorioista löytyy paljon diktatuureja, joissa rikottiin oikeusvaltio-periaatteita ja jopa tapettiin miljoonia vain muutama vuosikymmen sitten. "

EU:ssa on vähemmän sellaisia jäsenmaista,joissa ei olisi ollut joukkotuhoja, yleensä "omien" toimesta. Ainakin saksa ja belgia pääsivät kymmenen miljoonan pintaan, eivätkä Hollanti,Ranska ja Englanti jäänet siitä kauhean paljon... Belgian imperimis-sa oli asukkaista vain 10% NL:n väestöstä, mutta tapettuja poliittisen vakivallan uhre-ja paljon enemmän! Jota Belgia on raivoisasti yrottänyt mm. "Kommunismin mustalla kirjalla suomalaisten ämmien kanssa väärentää!"

ERIKOISTA TÄSSÄ OVAT OLLEET UUSHIROHITOLAISET VALEVASEMMISTOÄMMÄT!!!

”Belgialainen” ”Tintti” myös lanseerasi 29.1. 1929 ENSIMMÄISEN VER- SION UKRAINAN SEPITETYSTÄ ”JÄRJESTETYS-TÄ NÄLÄNHÄDÄSTÄ”, JOTA ON SITTEEMIN SIIRRETTY NELJÄ (4) KERTAA VUOSI EDELLISTÄ MYÖHEMMÄKSI, viimeksi itse Anne Applebaum tänä vuonna suomeksi ilmestyneessä kirjassaan, jossa ”ensimmäiset oudot ruumiit” (pilkkukuume) löydetään loppukeväästä 1933 eräästä syrjäkylästä.

Tintti_neuvostojen_maassa.jpg
Tintti neuvostojen maassa 29.1. 1929…

Kaikkein kauhein rähinä oli vuoden 1931 ”versiosta”, koska New York Timesin reportteri Walter Duranty teki silloin Ukrainasta Pulitzer-palkitun raporttisarja – tietenkkän havaitsematta ”järjestettyä” (tai muutakaan) nälänhätää, joskinpahan kuivuusvuoden kylläkin." Keskuudessamme elää edelleen ihmisiä, joilla on edelleen traagisia omakohtaisia kokemuksia oikeusvaltioperiaatteen katoamisesta ja sen konkreettisista seuraamuksista.

"Itsestäänselvyydet" eivät ole kuitenkaan ole itsestäänselviä tänäänkään, vaan oi-keusvaltioperiaatteen toteutuminen on aidossa vaarassa osassa Euroopan Unionin jäsenmaita. "

Täälä hämätään sitä, että YLEISMAAILMALLISTA LAKIA RIKOTAAN MONIN TAVOIN!

" Varsinkin Unkarissa on nähtävissä oikeusvaltioperiaatteen erittäin vakavaa horjuntaa. "

UNKARISSA ON VALTION SUVERENITEETTIPERIAATETTA PULUSTETTU MM. YRITYKSIÄ VASTAAN TUODA ULKOA VALTION ALUEELLE HAISTAPASKAN-TIEDEYLIOPISTO, JONKA AIVOPIERUISTA JA KELVOTTOMISTA "TODISTUK-SISTA" VALTION PITÄSI KANTAA VASTUU MM: KANSALAISIA JA YRITYKSIÄ KOHTAAN MUTTA VAILLA MITÄÄN MAHDOLLISUUKSIA VALVOA NIITÄ!!!!

" Unkarin oikeistopopulistinen hallitus on tehnyt paikallisesta yleisradiosta hallituksen propagandakanavan, "

Sarkkinen sekoittaa Unkarin ja Suomen!

" tuomareita on pakotettu pois viroistaan ja turvapaikanhakijoihin on suhtauduttu väkivaltaisesti viranomaisten taholta. "

Pitäs näyttä TODISTEET kun tuollaista väittää, kansanedustaja!!!!

" Valtio tekee kaduilla näyttäviä propaganda-kampanjoita. Myös Puolassa valtaa pitävät ovat muun muassa politisoineet oikeuslaitosta. "

HELVETIN SAATANAN PERKELEEN WITTU!!!!


https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puolan-tuomarimellakat-keiden-pitaisi-nimittaa-oikeusviranomaiset/

24.7.2017 kirjoittanut Risto Koivula

Puolan tuomarimellakat: KEIDEN pitäisi nimittää oikeusviranomaiset?


MITÄ HELVETTIÄ?

KEIDEN SITTEN PITÄISI NIMITTÄÄ OIKEUSVIRANOMAISET, ELLEI VALITTUJEN POLIITIKKOJEN?

EU:N?

KIRKON!!!???

HAISTAPASKANTIETEILIJÖITTEN!!!!!!!????????

YLEn uutisessa tai mielenosoittajien tunnuksissa TÄTÄ EHDOTONTA PERUSASIAA EI SANOTA!

Ei sanota myöskään, KUKA NYT NIMITTÄÄ JA EROTTAA PUOLAN OIKEUSVIRANOMAISET!

Selvää kuitenkin on, että se taho ei ole myöskään presidentti Duda, joka on samaa katolisperinnetaustaista ”konservatiivi”suuntaa kuin hallituskin…

https://yle.fi/uutiset/3-9736963

" Äärioikeisto uhkuu muuallakin Euroopassa voimiensa tunnossa.

EU ei voi seurata sivusta, kun jäsenmaat rikkovat EU:n perusperiaatteita. "

NO MUTTA KUN NE SAATANAN "EU:N PERIAATTEET" JA SEN KOKO IDEOLOGIA OVAT PERSEESTÄ!!!!

" Demokraattisia arvoja uhkaavaan kehitykseen tulee tarvittaessa puuttua tiukin toimenpitein. "

EU UHKAA!!!!

" Ensisijaisena keinona on tietenkin poliittinen paine, mutta taloudellisia sanktioita pitää myös voida käyttää. EU:n on jäädytettävä oikeusvaltioperiaatetta rikkovien maiden tukimaksatuksia. "

KUKAAN EI YMMÄRRÄ "EU:N OIKEUSVALTIOPERIAATETTA"!!!! SEON PELKKÄ POLIITTINEN HÖRÖNLÖRÖHOKU!!!!

" Mikäli se ei auta, voidaan maa sulkea EU-päätöksenteon ulkopuolelle. Jos jäsenmaa luisuu totalitarismiin, pitää maa erottaa EU:sta. "

Ihan vapaasti... Totaa.... MITÄ se totilateralismi on?

" Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Euroopan Unionissa on aivan perustavaa laatua oleva asia koko unionin olemassaolon kannalta. "

Niin on: juuri siksi se pitääkin lakkauttaa!

" Jos lipsumisen sen suhteen annetaan jatkua, on koko unionin tulevaisuus vielä vakavammassa vaarassa. Siksi nyt on toimittava ja otettava määrätietoinen linja oikeusvaltioperiaatteen kunnianpalauttamiseksi. "

EU ON LAILLISUUDEN VIHOLLINEN! SE TEKEE PARHAITEN LAKKAUTTAMALLA ITSENSÄ!

Keskustelua muualla:
.
.

Donald Trumpilla ”vanharuotsalainen”, Hillary Clintonilla ”valeradikaali” oikeuskäsitys

.

Aamun väittelyssä FOX TV:n juontaja kysyi ehdokkaiden kantaa ja periaatteita kos-kien suurta valtaa USAn ”pyhän” perustuslain tulkitsijana käyttävän Korkeimman oikeuden (perustuslakituomioistuimen) tuomarinimityksiin, joita presidenttikaudelle osuu ainakin yksi, konservatiivisen tuomari Scalian seuraajan valinta, mutta mahdol-lisesti useampiakin. Tuomarit ovat perinteisesti jakautuneet konservatiiveihin, jotka usein ovat edustaneet samalla myös uskonnollista oikeistoa, ja radikaaleihin. Tällä hetkellä voimasuhteet ovat tiukasti tasan 4 – 4 niin, että oikeuden toiminnan katso-taan jopa olevan jumissa. On selvää, etä presidenttinä nämä nykyiset ehdokkaat tulisivat nimittämään vaaankieleksi täysin erilaisen henkilön.

Trumpin linja oli, että hän nimittää tuomarit, jotka toimivat ”(Lain) PERUSTAJIEN TARKOITTAMALLA TAVALLA”.

Hillary Clinton vastasi, että hän nimittää tuomarin mm. ”tasa-arvo” nimissä ”GLBT-yhteisön (gay-lesbo-bi-trans) hyväksymällä tavalla”.

Molemmat ehdokkaat heittivät vastauksensa kampanjan ehdottomasti tärkeimpiin kuuluvaan kysymykseen rennosti ja ”löysästi” melkein kuin väistääkseen kysymyk-sen, mutta ei ole syytä epäillä, etteivätkö molemmat tarkoittaneet (taas) pilkulleen juuri sitä mitä sanoivatkin.Tyyli on tuttu mm.Trumpin uskonasioitakin koskien.

Oho… kumman tuttu oikeusfilosofia…

Sellainen oikeuskäsitys, että lakiteksti on lainsäätäjän (kuninkaan, parlamentin, mo-lempien) tahdon (”itse lain”,puutteellinenkin) ilmaus, jonka TAHDON (eikä esimer-kiksi orjallisesti kirjaimen, porsaanreikienkin, tai sitten istuvan hallitusvallan oikku-jen!) mukaan tuomari on valtion valtuuttama tuomitsemaan (”lain henki ja kirjain” …), EI ole USA:n perinteisiä oikeuskäsityksiä, sen enempää kuin Hillarynkaan vale-radikaali oikeuskäsitys (jonka yksi kulmakivi usein on ”positiivinen syrjintä”, luistelu formaalista tasa-arvoisuudesta lain edessä muka ”faktuaalisen eriarvoisuuden kompensoimiseksi”).

Tämän oikein hyvin tunnetun oikeustulkinnan seurauksia ovat TUOMARIN SUURI VALTA JA RIIPPUMATTOMUUS ja muiden valtioelinten yläpuolellaolo käsittele-missään asioissa. USA:ssa noin on korkeimman oikeuden tuomareiden kohdalla, mutta ei alempien, esimerkiksi syyllisyydestä päättävät valamiehistöt.

Toinen seuraus on oikeudellisten ENNAKKOPÄÄTÖSTEN korostunut luonne, kun nekin ovat ”lakitahdon tulkintaa”, vai alemman tasoista kuin itse teksti. Kaikki VALTI-ONKAAN toimet EIVÄT OLE AUTOMAATTISES- TI LAILLISIA, yksittäisistä virkamiehistä puhumattakaan, toisin kuin klassisessa feodalismissa.

Eräs vaara on lain kirjaimen sivuuttaminen ”sen hengen (oman käsityksen) hyväk-si”, joka sitten leviää muihin kuin tuomaripiireihin, kuten muistamme  Salpakarin pastori- ja aktivistiperheen keskusteluista Linnan Pohjantähdestä.

Kyseessä on Olof Perssonin (1493-1552) eli OLAUS PETRIN OIKEUSKÄSITYS, joka on ollut voimassa esimerkiksi Suomessa Kustaa Waasan aikaisesta luterilaistumisesta aina vuoteen 1994, EU:un liittymiseen.