lauantai, 19. elokuu 2017

Euroopan Norsunraatoneuvosto ja sen ”ihmioikeustuomioistuin” EIT vaativat Ranskaa noudattamaan ”lakejaan” YK:n lakien sijasta!

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/euroopan-norsunraatoneuvosto-ja-sen-ihmioikeustuomioistuin-eit-vaativat-ranskaa-noudattamaan-lakejaan-ykn-lakien-sijasta/

Euroopan Neuvosto (EN,engl.European Commission) on kylmän sodan infosotaor- ganisaatio, jonka tuntematon riviedustaja marginaalisesta jäsenmaasta Tarja Halo-nen elvytti koomasta 80-luvun taitteessa keräämään jäseniä puolueettomista ja entisen Varsovan liiton maista, joita sitten ”valvottiin” ja ”ohjattiin” Halonen Order -ohjesäännön mukaisesti.

Erityisesti EN tunnetaan ”94 miljoonaa kommunismin poliittisen väkivallan uhrin” SEPITTÄMISESTÄ (Suomen Pilastokeskuksen piereskelemien ja hävittämien, mutta mm. minun talteen ottamieni ”oppimateriaalien” mukaan)  vuonna 2005.

Muodollisesti EN:n organisoima ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin” EIT on yrittänyt tunkea itseään jäsenmaiden ”ylimmäksi (usein neljänneksi) oikeusasteeksi” asioissa, jotka se itse tulkitsee ”ihmisoikeusasioiksi”, ja jotka sitten SEN OIKEUSFILOSOFIAN MUKAAN ”menisivät kaiken muun yli maailmassa”.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Strasburgissa toimiva ylikansallinen tuomioistuin, joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista. Ihmisoi-keussopimukseen ovat liittyneet useimmat Euroopan valtiot (ks.Euroopan neuvosto), ja se takaa sopimusvaltioiden kansalaisille ja niiden alueella oleskeleville ihmisille ihmisoikeuksina muun muassa oikeuden elämään, yksityisyyteen ja omaisuuden suojaan.”

”Euroopan ihmisoikeussopimus” EI ole samaa kuin YK:n Yleismaailmallinen Ihmisoi-keuksien julistus, joka ON YK:ssa asianmukaisessa järjestyksessä säädettyä ja sen jälkeen jäsenmaiden valtaenemmistön yleissitovaksi ratifioimaa KANSAINVÄLISTÄ LAKIA, eikä mikään pelkkä valtioiden sopimus.  Se ei kuitenkaan kuulu YK:n Perus-kirjaan kuten esimerkiksi valtioiden ja kansojen (esimerkiksi saamelaistenkin) oikeu-det, ja sen ylin konkreettinen tulkinta kuuluu kansallisvaltioille riippuen näiden muustakin (YK:n hyväksymästä) lainsäädännöstä.

Nämä normistot poikkeavat sekä pykäliltään että koko oikeusfilosofialtaan: Euroopan ihmisoikeussopimus ei varsinaisesti ole perusoikeussopimus vaan oikeistoliberaalin perusvapausteorian mukainen ”perusvapaussopimus”.

Edistyksellinen Ranska on kirjannut YK:n Peruskirjan myös KANSALLISEEN PE-RUSTULAKIINSA SELLAISENAAN ja on näin ollen sidottu ”fundamentaaliseen tul-kintaan” (aina muualla kuten USA:ssa kuolemaan vastoin siis YK:n peruskirjaa tuo-mittujen suojelua myöten), ja sitä perukirjanmukaisuutta valvoo Perustuslakituomioistuin.

TÄMÄ ON NYT JOUTUNUT NAPIT VASTAKKAIN EIT:N JA EN:N ”TULKINTOJEN” KANSSA OMISTA SÄÄNNÖKSISTÄÄN!

EN JA EIT VAATIVAT, ETTÄ KAIKKIA UUSLIBERAALIN OIKEDENKÄYNTIKAA-REN HIENOUKSIA NOUDATETTAISIIN ULKOMAISIIN TERRORISTEIHINKIN, mikä mm.YK:nkin mukaan on sekä tarpeetonta että MAHDOTONTAKIN käytännös- sä. Itse Turvallisuusneuvostokaan ei kaikkia EIT:n_hienouksia noudata julistaessaan kansainväliseksi terroristiksi jonkun tutkinnallisesti sellaiseksi varmasti todistetun. YK ei simerkiksi määrää, minkä elimen pitää todeta syyllisyys: tutkijoiden (mm.Venäjä), tuomareiden (mm. Suomi) vai valamiehistön (mm. USA). Se on kansalliseen lakiin kuuluva asia kuten mm. sekin, mitä saa yksityisesti omistaa a) kansalaiset ja b) ulko-maalaiset. Kaikki YK:n hyväksymät, sen lakeja kuten Ihmisoikeuksien julistusta rikkomat kansalliset lait ovat yhdenvertaisia.

http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/france-le-projet-de-loi-sur-la-lutte-contre-le-terrorisme-doit-etre-mis-en-conformite-avec-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homm

You are here:  


Letter

France: the anti-terrorism bill must be in line with the case-law of the European Court of Human Rights


Strasbourg 17/07/2017
France: the anti-terrorism bill must be in line with the case-law of the European Court of Human Rights


The Commissioner publishes a letter today in which he calls on the French senators to improve the bill strengthening internal security and anti-terrorism measures so as to bring it fully into line with Council of Europe standards, particularly the case-law of the European Court of Human Rights.

The Commissioner stresses the need to ensure that the bill does not result in the in-definite extension of the state of emergency.He also draws the senators’ attention to certain provisions which he considers to be problematic, particularly those giving pre-fects powers to set up protective perimeters within which searches and frisking can be organised, which have previously always been subject to a judicial order. He is concerned about the lack of detailed criteria and adequate legal safeguards gover-ning these powers and the possibility of closing down places of worship in which statements are made which constitute incitement to commit acts of terrorism or violence.

The Commissioner is also worried about the possibility of placing persons suspected of posing a particularly serious threat to public safety and order under house arrest or electronic surveillance without any detailed criteria in this respect having been prescribed by the law.

“Terrorism poses a serious threat to human rights and democracy and states have a duty to take measures to prevent and punish terrorist activities effectively. However, any restriction on individual freedoms must be strictly necessary to protect the public and proportionate to the legitimate aim pursued” points out the Commissioner in his letter.

> Read the letter addressed to the French Senate

Read further information on the Commissioner’s work to promote the protection of human rights in the fight against terrorism 

Mitkään EN:n jäsenmaat eivät tietääkseni ole suoraan tunnustaneet ”sopimuksista” huolimatta EIT:tä ”ylimmäksi oikeusasteekseen”. Sen päätöksiä on kuitenkin haettu ja niitä on noudatettu viime kädessä vapaaehtoisesti esimerkiksi liike-elämässä kuten porvarillisessa meediassa ja kansalaisjärjestöissä.

Eräät maat, mm. Ruotsi ja Itävalta ovat ilmoittaneet, mitä EN:n/EIT:n linjauksia ne eivät noudata, varsinaisesti kuitenkaan sanoutumatta niistä organisaationa irti. Jois-sakin toisissa maissa kuten Belgiassa ja Hollannissa on säädetty ja pantu toimeen EN:n/EIT:n säädöksiä rikkovia lakeja ja arvosteltu ankarasti sopimuksia. Ranska jo tulikin mainittua: sen hienolla perustuslailla on pyyhitty EIT:llä pöytää. Ainakin Eng-lannissa on vakavasti keskusteltu virallisesta erosta EIT:stä (ja EN:stä tai tämän lak-kauttamista). Venäjä on irrottautunut ajat sitten EIT:n toiminnasta ja päätöksistä, ja vähintäänkin puolivirallisella taholla on epäilty EIT:n tuomareita kuten nykisin KKO:ssa oleva Päivä Hirvelää fasismista.

Poikkeuksellinen maa on Suomi: Täälläkään KKO ei ole väistänyt omine päätöksi-neen EIT:n tieltä (kuten ei minkään muunkaan maan korkein- tai perustuslakioikeus, mutta se on itse tehnyt Suomen lain kirjaimen vastaisia ratkaisuja ”perusteluna” EIT:N kanta, josta tarkemmin linkissä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-eit-on-lakkautusputkessa

lauantai, 19. elokuu 2017

HELVETIN EU, HÄVYLTÄ ON KATKAISTU HÄNTÄ!

Kautta EU:n ollaan nyt säätämässä massiivista propaganda ja sensuurilakia. Katsokaa mietintö linkistä.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2...

MIETINTÖ     
14. lokakuuta 2016

PE 582.060v03-00  A8-0290/2016


EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi


(2016/2030(INI))


Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYSLOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA


KUKA TUOSSA SEPITTÄÄ JA JANKUTTAA KANSAKUNTIENMURHAPROPGANDAA JA KEISTÄ?
 
" (2016/2030(INI))
 
Euroopan parlamentti, joka
 
– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista(1), "


TÄÄLLÄ on tuo "päätös", ja se "lähde"! Suomen Tilastokeskus sepitti nurinkäänne-tyn hirohitoistin ("paholaismieteoria", joka on lähtöisin Hirohiton rintamapropagan-dasta) presidentti Tarja Halosen alaisena hourun "70 miljoonasta Maon uhrista" tavalla, joka tässä on osoitettu!


Tämä oli pitänyt arvata:

" Outo haju Tilastokeskuksessa - toimistot tyhjinä

Julkaistu: 1.3.2010


Raadonhajuhaitan syy on selvä: laitoksen "tutkimusten" luonne ja laatu!


" Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heljä Sundström, "VAS") "tunkkaisuutta", josta "Kommunismin mustan kirjan" "tiedot" "Maon tappa-mista 72 miljoonasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana" ovat peräisin. Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasistisessa miinustutki-muksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen tilastokeskus):

Tässä on nyt eri kuva samasta asiasta, kyse on tuosta pienemmästä ylemmästä "hampaasta", henkilöistä, jotka v. 2000 olivat 40 - 42-vuotiaita.

images?q=tbn:ANd9GcTEkbRbUmIthlvOm4tgUHj

Age pyramid for China

http://www.china-profile.com/data/ani_ceu_pop.htm#

Kuvassa on nähtävissä interpoloidusta linjasta (joka sekin "valehtelee", koska se on pienen syntyvyyden vuosien jälkeen taas huippukohollaan pari vuotta), että vuosien 1959 - 1962 INTERPOLOIDUSTA 18 mlj/v.:n "syntyvyydestä" (itse asiassa tämä on nyt, että kuinka paljon heitä oli v. 2000 hengissä) "puuttuu kolmannes" kultakin noilta kolmelta vuodelta, eli 18-20 mlj. Mutta nuo mainitut virheet kompensoivat toisiaan.

NÄIDEN SUOMEN TILASTOKESKUS KATSOO NYT SITTEN OLLEEN NIITÄ "TAPETTUJA", vaikka he olisivat VASTASYNTYNEITÄ, jos noin olisi!

MUTTA: "Pilastokeskus" katsoo myös, että "MUITA TAPETTUJA" OLI "AINAKIN SAMAN VERRAN"!

(Muuten: jos todella olisi tapettuja, se näkyisi armotta sukupuolijakautumassa! Mitään sellaista ei näy! syntyvyydessä vain on ollut pudotus (jolle on kymmenen vuoden "synnytystalkoiden" jälkeen monia syitä.)

Ja TÄMÄ ei kyllä TAATUSTI PERUSTU TILASTOILLE missään väärin "käsitetyssäkään" mielessä!

Mutta varsinainen "SOKERI" on pohjalla, nyt kun "on päästy 36 mlj. tapettuun":

SUOMEN TILASTOKESKUS: "YHTÄ PALJON OLI KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ MAON KOMMUNISMIN UHREJA!" (...ja Perkeleestäkö sitä tietää etteivätkö NÄMÄKIN OLLEET TOSIASISSA TAPETTUJA...!!! :-/)


Ja näin STK saa Mustaan kirjaan "72 miljoonaa tapettua Maon uhria"!

Huomaako kukaan "matoja" tässä "nerokkaassa" (naisen!?) "päättelyssä", vai onko se "moitteeton"?

.
.
P6_TA-PROV(2009)0213

 
Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi

 
PE423.032

 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista


Euroopan parlamentti, joka
 
– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,
 
– ottaa huomioon 9. joulukuuta 1948 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 260 (III) A kansanmurhasta, ... "
 


Tuossa jutussa ovat linkit sillä tavalla mennet pimeiksi, kun keskustelupalstoja vuosikymmenenkin päästä putsataan "EU-vastaisesta materiaalista", että pistetään tähän allekirjoittaneen juttu Kansan Äänestä 2/2007, josta näkee, mistä ja missä ilmeisessä tarkoituksessa "METODI" on peräisin:

https://www.yumpu.com/fi/document/view/34922776/lehti-pdf-tiedoston...
.
Otava on julkaissut rouva Jung Changin varsin kummallisen Mao-kirjan, joka löytyy myös internetistä osoitteesta
.
.
Lainaan erästä keskustelua: Jung Chang "arvioi" seuraavin perustein 38 miljoonan Kiinan kansalaisen kuolleen nälkiintymisen ja liikatyön uhreina "Suuren harppauksen" aikana.
.
Tämä kuva asiasta perustuu seuraavalle laskelmalle. Kiinalaiset demografit (väestö- tieteilijät) ovat todenneet, että vuosikuolleisuus neljän vuoden aikana 1958 - 1961 oli 1.20 %, 1.45%,  4.34 % ja 2.83 %, vastaavasti. 1.2% on sama kuin Suomessa tällä hetkellä syntyvyys ja kuolleisuus. Väestö kasvaa maahanmuuton verran. Vain 4.34% on poikkeuksellinen, mutta sääkatastrofien ja kulkutautien aikana ei mahdoton. Jos kuolleisuus olisi koko ajan tuo, niin keskimääräinen elinikä olisi sen käänteisluku, alle 25 vuotta.
.
Huonokuntoiset ihmiset kuolivat luonnonkulttuureissa usein juuri luonnonkatastrofien ja muuttoliikkeiden aikaan, jolloin levisivät myös kulkutaudit. Ei ole pitkä aika kun näin oli vielä Suomessakin. Tämä edellyttää, että mullistuksia ovat edellyttäneet poikkeuksellisen matalat kuolleisuusluvut, ja nämä myös seuraavat niitä tilanteiden mentyä ohi. Lapsia ei hankita katastrofien aikaan entiseen tapaan, mikä voimistaa väestövaikutusta. Keskimääräinen vuosikuolleisuus kolmena vuonna välittömästi ennen ja jälkeen nälänhädn olivat 1958: 1.08%, 1962: 1.0% ja 1963: 1%. Jos vakiona pysyvän väestön syntyvyys ja kuolleisuus ovat tätä, niin väestön keskimääräisen elin/kuoliniän on oltava 1/(1/100v), eli 100 v.!
.
Tuo on selvästi ollut maailman toiseksi alhaisin vuosikuolleisuus 1950-luvulla, tie- tääkseni vain yksi maa, nimittäin SUOMI, pääsi siitä alle, kuolleisuus oli 9 promillea, 0.9%! Tämä johtui siitä, että se oli ollut sotavuosina useita prosentteja jonkin aikaa. Kyseessä oli niin Suomessa kuin Kiinassakin poikkeuksellisen suuren kuolleisuuden jakson jälkeinen poikkeuksellisen matala kuolleisuus, jota jatkui noin 10 vuotta. Siihen vaikutti myös antibioottien tulo, ja erityisesti Kiinassa terveydenhuollon ulottuminen ensi kertaa kaikkiin väestökerroksiin.
.
Normaali kuolleisuus on 1/K,jossa K on keskimääräinen kuolinikä,sillä mikään väestö ei voi kasvaa eikä vähetä loppumattomasti, sen pitää saavuttaa tasapaino, ja se taas riippuu em. tavalla oletusarvoisesta eliniästä. Suomen nykyisellä 12 promillen synty- vyydellä pitää keskimääräisen eliniän olla 81,3 vuotta jotta väestö ei vähenisi. Jos keskimääräinen elinikä on 60 v., on sitä vastaava stabiilin väestömäärän takaava syntyvyys/kuolleisuus 17 promillea, eli 1.67 %
.
Jos Changin laskelmat korjataan vaikkapa tälle lukemalle, niiltä putoaa kokonaan pohja. Hänen "kommunismin uhrinsa" ovat "syntymättä jääneitä", kun "normeiksi" otetaan suurin esiintynyt erittäin poikkeuksellinen syntyvyys, ja pienin, erittäin poikkeuksellinen kuolleisuus!
.
Suomen Pilastokeskus pistää kuitenkin "väestötiede"sivuillaan rouva Changistakin tasan puolet "paremmaksi", tunnetulla "metodilla", joka löytyy internetistä sivulta
.
.
" Kun 1949 kommunistinen puolue tuli valtaan, uskottiin Kiinassakin, kuten monissa muissakin maissa,että väestönkasvu kiihdyttää taloudellista toimintaa. Vuonna 1958 aloitettu talouden kohentaminen "Suurella harppauksella" tyrehtyi taloudelliseen la-maan, jonka seurauksena Kiinassa koettiin nykyhistorian pahin nälänhätä. Nälänhä-dän seurauksena kuoli noin 30 miljoonaa ihmistä ja on arvioitu,että sama määrä lapsia jäi syntymättä.Väestökatastrofin jäljet näkyvät vieläkin Kiinan ikäpyramidissa."
.
Changin mukaan ne "30 miljoonaa" (tai sanotaan, että tuo osuus ì38 mlj:sta...) uhria koostuivat jo jotakuinkin kokonaan älyttömällä laskentamenetelmällä saaduista "SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ"! Tuo syntyvyyden putoaminen muutamaksi vuodeksi osuu 12 vuoden päähän vallankumouksesta,ja sille on ainakin kaksi todella painavaa muuta syytä kuin huonot ilmat ja jokin epäpopulaari hallituksen joukkokampanja.
.
1. Naiset, jotka olivat pitkien sotien jakson ja vallankumouksen jälkeen aloittaneet "lisääntymistalkoot", olivat olleet ALOITTAESSAAN 20 - 30-vuotiaita, ja nyt he olivat 30 - 40 -vuotiaita, ja heidän perheensä oli täynnä lapsia.
.
Muutama seuraava edellisen yhteiskunnan kasvattama vuosiluokka oli jatkanut pe- rinnettä, mutta nyt lisääntymisikään 20-vuotiaiksi tulivat tytöt, jotka oli lapsiaviolii- ton sijasta pistetty 12-vuotiaina tai nuorempina kouluun ja ammattioppiin, ja jotka osasivat hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia uusia mahdollisuuksia. He eivät suin päin lähteneetkään "talkoisiin" ainakaan kaikki heti.
.
Oli tullut kerralla voimaan kolme tehokkainta tunnettua väestönkasvun pudottajaa: tyttöjen koulutus, uskontojen otteen heltiäminen väestöstä ja avioero, ja vielä neljän-tenä terveydenhuollon ja uusien lakien myötä abortti.Tällaistako on "suomalainen väestötieteellinen asiantuntemus"?
.
Suomen on sanouduttava irti Euroopan neuvoston järjettömästä "kommunisminuhri- päätöksestä", joka on pelkkää edelä osoitetun laista kiinalais- ja venäläisvastaista etnistä sotapropagandaa!
.
NYT NOIDEN HOURUJEN OIKAISEMINEN AIOTAAN "KRIMINALISOIDA"!!!!
.
TUOLLAISTA ME EMME RUPEA LINNA- EMMEKÄ MUIDENKAAN TUOMIOI- DEN UHALLAKAAN HOURULALLATTAMAAN, KUTEN EMME TÄYSIJÄRKISET LALLATA "ROTUMURHAPEILINEUROONEJA" EMMEKÄ TAHDONKIISTÄ- MISTÄ EMMEKÄ MUITAKAN EU:N ESIMERKIKSI TOIMITTAJAHÖRHÖILTÄ JA HAISTAPASKANTITELIJÖILTÄ VAATIMIA RIKOLLISI KOTKOTUKSIA!!!

'''''

Keskustelua:

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 24. marraskuu 2016 01:13

http://yle.fi/uutiset/3-9312176

Putin: Euroopan parlamentti häpäisee demokratiaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin suuttui Euroopan parlamentin päätöksestä syyttää muun muassa Kremliä propagandan levittämisestä.

Presidentti Vladimir Putin arvosteli tiistaina iltapäivällä kovasanaisesti Euroopan parlamenttia sen jälkeen, kun parlamentti oli hyväksynyt päätöslauselmassaan huolensa EU-vastaisen propagandan leviämisestä.

Euroopan parlamentti totesi, että "EU:lla on kasvava tarve vastata väärää ja vääris-teltyä tietoa levittäviin kampanjoihin, joiden takana ovat esimerkiksi valtiot, kuten Venäjä, tai valtiosta riippumattomat toimijat, kuten Daesh, Al-Qaida tai muut väkivaltaiset jihadistiterroristiryhmät."

– Me olemme todistamassa länsimaiden harjoittamaa demokratian häpäisyä, Putin sanoi Moskovassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Euroopan parlamentti

useita venäläisiä tiedotusvälineitä, joiden se katsoi syyllistyneen propagandan levittämiseen. Listalla oli mukana esimerkiksi televisiokanava RT.

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 304 puolesta, 179 vastaan ja 208 tyhjää.

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 24. marraskuu 2016 10:53

https://sputniknews.com/politics/201611221047713957-russia-propagan...

War on 'Propaganda': EU Accuses Russian Media of What European Media Always Does

Politics

17:08 22.11.2016 (updated 18:46 22.11.2016) Get short URL 131575209 On Mon-day, it was reported that the European Parliament would consider a draft resolution on the European Union’s strategic communication to counteract propaganda against the bloc by third parties.


The document claims that Russia is allegedly engaged in propaganda against the EU. The authors of the document equate counteracting Russia with resistance to the Daesh terrorist group and call on EU member states to boost financing counterpropaganda projects.

The non-binding draft document says that Moscow is allegedly "aggressively em-ploying a wide range of tools and instruments" to weaken the EU. Among the main threats to the bloc, the document names Sputnik news agency,channel RT, the Rus- skiy Mir foundation as well as the Russian Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Cultural Coope-ration. According to the EU Observer media outlet, the working group on information counteracting Russia may receive 1 million euros ($1.06 million) to pursue this goal. In an interview with Sputnik France, Claude Chollet, president of the Observatory of Journalists and Media Information (OJIM), commented on the initiative."We need to look at the author of this resolution to understand how it could even emerge in the European Parliament. It was proposed by lawmaker Anna Elzbieta Fotyga from the reformist and conservative faction, dominated by British conservatives. This is the most liberal and most pro-Atlantic part of the European Parliament," Chollet said.

However, not all lawmakers endorsed the document, including Spanish lawmaker Javier Couso from the United Left party. He believes that it is unacceptable to equate alleged threats from Russia to those posed by Daesh terrorists.

"So, those who proposed the document are conservative and pro-Atlantic while its opponents are anti-globalists," Chollet said. "The author of the resolution should be ashamed for drawing parallels between Russia and Daesh. The former is a state ruled by law while the latter is a terrorist organization. They have absolutely nothing in common. They must not be compared," Jean-Luc Schaffhauser, an EU lawmaker from Europe of Nations and Freedom political group, told RIA Novosti. Brussels ac-cuses Russian media of propaganda, however, Chollet underscored that propaganda is what many European media outlets do, provide unreliable analytical information and twist facts and numbers."They [European media outlets] are always wrong.They were wrong about Brexit, Trump and Fillon. Why are they wrong? The reason is they ignore reality and the voice of the people. They don’t see what they don’t want to see," he said.


New EU 'Totalitarian Ideology' Plans to Put Russian Media, Daesh on the Same Page

https://sputniknews.com/politics/201611201047649910-eu-totalitarian-ideology/
EU Seeks to Make European Citizens Aware of 'Sneaky' Russian Propaganda

https://sputniknews.com/europe/201611211047683889-eu-sneaky-russian...

Kommentoi 

keskiviikko, 16. elokuu 2017

Suomen valtiovalta on päättänyt, että Suomi ei tuota julkishyödykettä ”(paikkansapitävä) tiede”

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/suomen-valtiovalta-on-paattanyt-etta-suomi-ei-tuota-julkishyodyketta-paikkansapitava-tiede/


Kun sitä ei itse tuoteta, sitä ei myöskään tunnisteta. Menetellään esimerkiksi kuin kunnaninsinööri, jolla on kymmenen ainakin paperilla erillistä tarjoajaa, mutta ei mitään omaa haisua TUOTANTOhinnoista. (Kaikki tarjoajat ovat lisäksi mukavia.)
.

Pääkirjoitus    |   Kolumni

Kerrommeko Suomesta väärää kertomusta, kun Tuntematon sotilaskin on taas filmattu elokuvaksi?

Kertomuksen Suomesta tulisi olla kertomus siitä, mitä hankalia asioita rauhan aikana on saatu ratkaistua.

(KUVA: Anna Matilda Valli / HS)

Suomen valtiollisen itsenäisyyden satavuotisjuhlinta on tuottanut sellaisenkin yllätyksen, että Tuntematon sotilas on filmattu kolmannen kerran elokuvaksi.

Miksi ihmeessä? Koska päällimmäisin kertomus itsenäisyydestämme on sotien historiaa.

Edellisestä laventaen: itse asiassa koko Suomi on rakenteeltaan kertomus. Minkä tahansa asian selitys on kertomus tuon asian alkuperästä ja synnystä. Kertomuksella on alku, keskikohta käänteineen ja loppu. Se etenee ajassa. Siinä on järjestys – vaikka kertoja voi dramaturgisesti rakentaa järjestyksen toiseenkin muotoon.

Kertomuksessa on uhka tai haaste, hyvän ja pahan kamppailu, sekä ratkaisu, johon kuulija kokee osallistuvansa. Kertomuksen rakenne pyrkii varmistamaan, että se jää kuulijan muistiin. Kertomuksilla jaetaan etuja, luodaan uusia arvostuksia, tehdään maailman säikeitä näkyväksi.

Mutta kerrommeko nyt vuonna 2017 Suomesta väärää kertomusta? Jospa sodat ja sankarihaudat eivät olekaan se suurin kertomus?

Kertomus Suomesta koskee sitä, mitä hyviä asioita olemme tehneet rauhan aikana. Väinö Linnakin kertoi toisen tarinan maalaiskylän ja kansakunnan kehitystrilogiassa Täällä Pohjantähden alla. Ja molempia suuria kertomuksia edelsi yksilöpsykologinen Päämäärä, tarina kaupungissa asuvan kirjailijan synnystä.

Asko Saatsi teki vuonna 1996 ­väitöskirjan siitä, mikä ratkaisee jonkin alueen kehi-tyksen. Vastaus on äärimmäisyyteen asti pelkistettynä: se, millaisia tarinoita alueella kerrotaan. Tarinat ovat ikään kuin kehitykses- sä tarvittavia geenejä, kulttuurisesti itseään muuntelevia meemejä. Ne osoittavat, mitkä ovat mahdollisen rajat, miten toimien pärjää ja mikä on pitkällä aikavälillä totta.

Saatsin esimerkkejä olivat muiden muassa Ponsse, Olvi ja Normet. Kaikki ne ovat menestyviä yrityksiä, joiden elinkeinoelämän menestys­teologian mukaan pitäisi sijaita jossain muualla kuin Iisalmen seudulla. Ja Genelec on uusin todiste teesin oikeellisuudesta.

Kertomuksen Suomesta tulisi olla kertomus siitä,mitä hankalia asioita rauhan aikana on ratkaistu. Silloin on kysymys siitä, miten olemme kehittäneet erilaisia yhteiskun-nallisia instituutioita. Alkaen ihmisoikeuksista, kansanvallasta, oikeusvaltiosta, kun-nallisesta itsehallinnosta, kansakoulusta, sosiaaliturvasta tai vaikkapa jo Ruotsissa vieraasta instituutiosta, jota me kutsumme asunto-osakeyhtiöksi.

Yhtä lailla tähän kertomukseen kuuluvat valtionyhtiöt, kautta maan hajautettu yliopistolaitos, musiikkioppilaitokset, terveyskeskukset, kirjastot, Yleisradio ja jokamiehen­oikeus.

Kaikissa näissä esimerkeissä kysymys on kansalaisuuden vahvistamisesta ja jonkin julkishyödykekysymyksen taitavasta ratkaisusta.

Julkishyödyke (public good) on yhteiskunnan pysyvä ominaisuus,jota markkinavoimat eivät sellaisenaan tuota. Se on tuotettava yhteisenä valintana ja sen pysyvyys on taattava valtiollisella säädöksellä.

Tässäkin jutussa on kysymys tarinasta,jota lukijalle kerron,joten esitän ongelman kysymyksen muodossa: mikä uhkaa tätä komeaa ja moniulotteista kertomusta Suomesta?

Vastaan saman tien: se, ettemme tajua julkishyödykkeiden luonnetta.

Koska kohta joku katsoo netistä julkishyödykkeen määritelmää, varoitan ennalta. Se ensiksi ruudulle aukeava määritelmä on väärä. Se on olennaiselta osaltaan vajaa.

Vaikka kansalaiset vielä tunteen tasolla – viimeistään itsenäisyys­päi- vän puheissa – tuntisivat Suomi-nimisen summaarisen julkis­hyödykkeen,eivät taloustieteilijät paneu- du kunnolla kysymykseen todellisista julkishyödykkeistä. ­Primitiivisesti luotetaan, että markkinavoimat ja kilpailu ratkaisevat kaiken.

Yhteiskunta uhkaa taantua eriskunnaksi. Kysymys julkishyödykkeistä saadaan kuulostamaan jotenkin sosialistiselta teemalta, vaikka aihe on modernin kansantaloustieteen tärkein issue.

Uusin kertomus Suomesta – modernin Suomen historia – pitäisi kirjoittaa julkishyödykkeiden kautta. Kohtalomme on se, millaisia kertomuksia kerromme.

Kirjoittaja on lempääläinen tietokirjailija.

Tuosta voi olla soveltuvin osin samaa mieltä.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/juha-kuisma-ja-hameen-paikannimet-peruslinja-oikea-lempo-luuraa-yksityiskohdissa

” lauantai, 3. lokakuu 2015

Juha Kuisma ja Hämeen paikannimet: peruslinja oikea, Lempo luuraa yksityiskohdissa

https://www.juhakuisma.fi/

Sauli Turja arvelee Valkeakosken Sanomissa 11.3., että Akaan seurakunnan ja kun-nan nimi viittaisi lappalaisen jumalattareen Akkaan. Tätä ehdotusta sopii tutkiskella tarkemmin.  …. ”


Suomen tilanne nyt on kuitenkin tämä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/hallitus-vaarentaa-tiedetta-yhteiskuntasopimuksessaankin

keskiviikko, 30. syyskuu 2015

Hallitus väärentää tiedettä ”yhteiskuntasopimuksessaankin”!

… ja missä kaikessa muussa. Juuri tämä on kuitenkin ehdottomasti pahinta ja Suomen konkurssin syy.

Hallituksen ”yhteiskuntasopimus” EI OLE HOBBESIN JA LOCKEN VALTIOTEORI-OIDEN MUKAINEN YHTEISKUNTASOPIMUS, sillä siitä PUUTTUU TÄLLAISEN OLENNAISIN OSA:

”HAISTAPASKANTIEDE WITTUUN” -SOPIMUS!!!

(Tiedemiesten kanssa puhutaan tieteen kielellä,bisnesväen kanssa puhutaan bisnek- sen kielellä [mikä on vaikeata ulkopuoliselle kuten mulle…] ja gangstereiden kanssa puhutaan gangstereiden kielellä…)

Yhteiskuntasopimus on liberaalin porvarillisen ja monarkistisen yhteiskuntatieteen perusaksiooma.

Koko (monarkistisen) valtiovallan viimekätinen,muu kuin uskonnollinen LEGITIIMI-SYYDEN LÄHDE oli näiden auktoriteettien mukaan, että VALTIO TURVAA TIE-TEEN ja NOJAA SIIHEN toiminnassaan! Vasta sen jälkeen tulivat muut, sekundaariset perustelut, ”tyhmälle kansalle”

” Hobbes oli mm. sellaisten tieteellisten käsitteiden ensimmäinen julkinen esittäjä kuin psykologian assosiaatiolaki (ehdollistumislaki, joka on yhdistetty Spinozaan, joka omaksui sen kuitenkin Hobbesilta) sekä ’tabula rasa’ eli synnynnäisen tiedon puuttuminen, ’yhteiskuntasopi- mus’ (joka Hobbesilla kansalaisten keskinen VALTIOsopimus) sekä ’kansalaisyhteiskunta’, jotka on yhdistetty hänen tähtioppilaaseensa John Lockeen (1632 – 1704), ja jälkimmäinen myös Karl Marxiin.

Thomas Hobbes ansaitsee toisen,aivan oman analyysinsä varsinkin siltä osin, mikä näistä nykyaikaisen tieteen perusteista todella on Baconin, mikä taas Hobbesin ja muiden tämän tuttujen ja yhteistyökumppanei- den kuten Spinozan, Descartesin ja Galileo Galilein (ja Baconin ”edeltä- jän” fyysikko William Gilbertin joka ei viralli-sesti kuulunut hänen piiriin- sä) ja mikä edelleen Locken ja tämän seuraajien käsia-laa. Ylitse muun Thomas Hobbes tunnetaan darwinismia ennakoineesta lauseestaan

luonnossa, ja yhteiskunnassa (ilman valtiota) vallitsee kaikkien sota kaikkia vastaan!”

(yksi parhaista lentävistä lauseista kautta aikojen, totta tai ei…),

usein ”unohtaen” tuon hänen valtio-oppinsa perustan, että valtio olisi syntynyt ihmis-yhteiskunnassa keskinäisen taistelun sääntelemiseksi.Hobbes EI sekoittanut  ´valtio- ta´ ja ´yhteiskuntaa´ käsitteinä, eikä hän tarkoittanut, että ihminen erotukseksi luonnosta ”olisi syntynyt vasta yhteiskuntasopimuksessa”.

Politiikassa Hobbes oli ns.pessimistinen rojalisti,jonka mukaan kuningas valtion hen- kilöitymänä oli välttämätön paha, jonka ympärillä piti olla mahdollisimman vähän muuta etuoikeutettua väkeä, ja joka oli kansalle vastuussa toimistaan. Bacon ja Locke olivat optimistisia rojalisteja, joiden mukaan piti olla täysin valtion asioille omistautunut kerrostuma, jonka velvollisuus oli toimia vain valtion hyväksi, joka huolehti myös heidän toimeentulostaan, ja heiltä oli kiellettyä osallistua esimerkiksi liike-elämään.

*** Locken mukaan tuollaisen eliitin ylin ja viimekätinen tehtävä oli huolehtia tieteestä ja kasvatuksesta, ja sellainen valtiovalta, joka estää kansalaisia saamasta kasvatuksessa tarvitsemiaan paikkansa pitäviä tietoja, oli VELVOLLISUUS kumota ***,

parhaaksi katsottavalla tavalla, tulkitsen. Että kumoajana olisi nimen- omaan ”kansa itse”, oli varmaan välttämätöntä Hobbesille, mutta tuskin Lockelle. Hobbes oli var-maan Britannian ainoa henkilö, joka oli väleissä sekä kuningashuoneen että Oliver Cromwellin puritaanidiktatuurihallituksen kanssa.

Locke taas oli Cromwellin kuolemaa seuranneen restauraation ideologi, jonka mu-kaan juuri puritaanisotilashallinto olisi ollut tieteenvastainen (ja oli tässä väärässä, Cromwellin joukoissa oli tieteen ehdotonta huippua edustavaa väkeä kuten hänen taloustietäjänsä William Petty) sekä Baconin kineettisen lämpöteorian todistaja Robaird O´Bhoaill eli Robert Boyle, liikkeen kakkoskomentajan irlantilaisen Roger Boylen nuorempi veli. Alkemistina aloittanutta Boylea pidetään ensimmäisenä nykyaikaisen komistinä, ja hänen tukimuskumppaninsa Robert Hooke, nykyaikaisen lujuusopin perustajia, toimi myöhemmin Isaac Newtonin kanssa.

Locken varma oma ansio materialistisessa filosofiassa oli ajatus ajattelun kielellisyy-destä,josta seuraa yleiskäsitteiden muodostuminen ”kiteytymisen” tuloksena. Locken outo käsitys kuitenkin oli, että tällainen käsitteellistyminen muka ”vääristää” ”autent-tista havaintoa” (eikä pääasiassa oikaise havainnon virhelähteitä, kun otetaan huo-mioon, että yleiskäsite on jo käytännössä ja vastaväitteissä pitkälle hioutunut), jonka virheen korjasi Spinozan (1642 – 1677) kannattaja David Hartley (1705 – 1767).

Assosiationistisen psykologian tärkeä kehittäjä Baconin olio-opin lähtökohdista oli James Mill (1773–1836). Teoksessaan ”Ihmismielen ilmiöiden analyysi” (1826) hän katsoi mielen koostuvan kokemuksiksi nimittämänsä Hobbesin assosiaatioteorian ja Hartleyn kielellisen valikoitumisteorian (meemiteorian jo Sokrateen induktioteoria kä-sitteenmuodostuksessa oli ennakoinut sitä,se oli keskusteludialektiikan ja dialektisen filosofian sivuamispiste) mukaiset psyykkiset informaatio-oliot ”ideoiksi” (termi on pe-räisin Sokrateen ”oppilaalta” Platonilta, joka tarkoitti sillä eri asiaa), eli kielellisraken- teisiksi ’representaatioiksi’ objektiivisista olioista (kohteista, objekteista) ja ’tunteiksi’.

Sosiologiassa ja oikeustieteessä James Mill sanoutui irti ”luonnonoikeuden” käsit-teestä, minkä ensimmäisenä konkretisaationa lainsäädännössä Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach korvasi tämän sekä uskonnolliset perustelut Baijerin rikoslaissa (1813) kaikille yhteisen perusihmisarvon käsitteellä,kansalaisten samanvertaisuutena rikoslain edessä. Missä määrin Anselm Feurbach, filosofi Ludwig Feuerbachin isä, tässä mahdollisesti nojasi isä-Milliin tai päinvastoin, ei ole tiedossa” … ”

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/09/emergentti-ja-dialektinen-materialismi

Jean-Jacques Rousseaun (1712 – 1778) vastayhteiskuntasopimus: yksi askel poliittisesti eteen, kaksi askelta tieteellisesti taakse

Sovjetskaja entsiklopedija ylistää Jean-Jacques Rousseauta tämän vallankumouk-sellisuuden takia. Rousseaun teoria on kuitenkin yhteis-kuntasopimuteorian karkea väärennös, jota ei ollut tieteeliseksi edes tarkoitettu, sillä

1. Rousseau hyökkää tiedettä ja taidetta vastaan väittäen niiden ”pelkästään joh-tavan ajattelun pois yhteiskunnan äärimmäisen eriarvoisuuden sorron tiedos-tamisesta, mikä on varsinainen aivopieru siitäkin huolimatta, että SELLAISTAKIN ”tiedettä” ja ”taidetta” aivan varmasti oli (ja on)…

2. Rousseau sekoittaa valtion ja yhteiskunnnan: YHTEISKUNTA syntyy ”yhteis-kuntasopimuksessa”, eikä pelkkä valtio! Rousseau ei noin ollen pysty kuvittelemaan-kaan valtiotonta yhteiskuntaa, vaan hän asettaa yhteiskunnan tehäväksi vallankumouksen jälkeen pitää kovalla kädellä tasa-arvoa yllä.

3. Rousseau kiistää ihmisen YHTEISKUNNALLISEN luonnon käsitteen, jonka Hobbes ja Locke (sekä eräät uskonnolliset ajattelijat kuten Ibn Ruzhd/ Averroës ja Raimundus Lullus) jo olivat luoneet. Hän lan- seeraa ”epäyhteiskunnallisen JALON VILLIN” (pseudo)käsitteen, joka muka luonnehti ”luonnontilaista ihmislä” ”aidon ihmisluonnon” ominaisuudessa. ”Yhteiskuntasopimuksessaan” ”jalot villit” ovat tulleet tehneeksi itsestään lattapääporvareita, koko ”sopimus” on lopulta ollut pelkkä suuri erehdys, ja se on korvattava täysin uudenlaisella yhteiskuntasopimuksella: so-pimusyhteiskunnasta pitäisi päästä ”luonnonvaltioon”, tasan yhtä spekulatiiviseen ja hypoteettiseen kuin ”epäyhteiskunnallinen” ”luonnonihminenkin”….

Tuossa lopussa tietysti onkin järkeä,mutta hyvä päämäärä ei korvaa teorian perusta- vaa virheellisyyttä ja tieteellistä taantumuksellisuutta verrattuna mm. (monarkisti) Locken ihmiskuvaan. Ranskan vallankumous (jakobiinit) nosti edesmenneen Rousseaun suurten auktoriteettiensa joukkoon (ja uudelleenhautasi tämän paraatipaikalleen Pantheoniksi nimittämällen paikalle

tiistai, 15. elokuu 2017

YLE:n Stalin-Trotski valedokumentissa oli PELKKIÄ HAISTAPASKAN-EUROTIETEILIJÖITÄ

YLE:n Stalin-Trotski valedokumentissa oli PELKKIÄ HAISTAPASKAN-EUROTIETEILIJÖITÄ

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/03/historia-stalinin-ja-trotskin-taistelu

” Historia: Stalinin ja Trotskin taistelu

Kahden kommunistijohtajan, Stalinin ja Trotskin, kaksintaistelu oli kahden henkilön ja kahden vision välinen ideologinen ja poliittinen valtataistelu kuolemaan saakka.


Vladimir Lenin (vas.) antoi Stalinin sijaan tukensa Lev Trotskille, ja piti tätä parem-pana seuraajaehdokkaana Venäjän kommunistien puolueen puheenjohtajaksi.  ”

RK: Heti alkaa valheella: Lenin ei käsitellyt ”testamentissaan” ollenkaan kysy-mystä NKP:n PUHUHEENJOHTAJASTA, vaan PÄÄSIHTEERISTÄ, jona oli vuoden toiminut Stalin.

Hän ei suositellut Trotskia mihinkään erityiseen virkaan, joskaan ei kieltänytkään, et-teikö johonkin voisi valita. Hän sanoi Trotskia ”kyvykkääksi, mutta non-bolshevis-tiksi”, mikä tässä tapauksessa tarkoitti ”menshevikkiä”. Lenin tarkoitti tällä ideologi-sen osaamisen puutetta eikä mitään yksittäistä poliittista tyräystä.


Stalinia Lenin kehui ideologisesta osaamisesta, mutta sanoi vääräksi henkilöksi johtamaan henkilöasioita.


Lenin oli ilmeisimmin tullut siihen tulokseen, että pääsihteerin hommasta oli tullut puheenjohtajan hommaa tärkeämpi. Hänelle olisi luultavasti oikein hyvin sopinut, että Stalin olisi valittu ”toisarvoiseen” puheenjohtajan tehtävään vahtimaan ideolo-gista oikeaoppisuutta, kunhan pääsihteeriksi olisi valittu muu johtamiskykyä osoitta-nut vaikkapa ydinjohdossa uusi henkilö.Pääsihteeri Stalin, joka esitteli testamentin puoluekokouksessa, esitti, ettei puheenjohtajaa valita ollenkaan, vaan paikka jäte-tään ”Leninin kunniaksi” tyhjäksi. Tämä vaihtoehto hyväksyttiin, ja Stalin valittiin pääsihteeriksi.


Lenin ja Trotski olivat myös olleet ”taistelupari”, eivät mitään ”ylimpiä ystäviä”.
Trotski oli lähinnä menshevikkien ehdokkaana valittu kesällä 1917 Pietarin neuvos-ton puheenjohtajaksi, jossa asemassa hän ennen Pietarin neuvoston aloittamaa vallankumousta loikkasi bolshevikkipuolueeseen.

Päivi Suikkanen  Helsinki

TV1 maanantaina 14.8.2017 klo 19.00 – 19.55

Yle Areenassa 30 päivää

Kommunistijohtaja Lev Trotski murhattiin Meksikossa elokuussa 1940. Miehen kuolema sinetöi 20 vuotta kestäneen kaksintaistelun. Kremlin valtias Josif Stalin oli raivannut tieltään pitkäaikaisen kilpailijansa.

Vallankumouksen kaksi johtohahmoa Stalin ja Trotski eivät kaihtaneet valtapyrki- myksissään mitään keinoja. Stalin oli kolmen vuosikymmenen aikana vienyt Venäjän maailman suurvaltojen joukkoon. Puna-armeijan perustanut Trotski päihitti sisällis-sodassa Valkoisen armeijan, ja oli keskeisesti vaikuttamassa bolševikkien voittoon.

Trotskin ja Stalinin välillä oli merkittäviä ideologisia erimielisyyksiä. Trotski kannatti Vladimir Leninin teoriaa, jonka mukaan kommunistista vallankumousta oli pyrittävä levittämään maan rajojen ulkopuolelle. Stalinin mielestä oli keskityttävä kommunismin rakentamiseen maan sisällä.

Dokumentti kuvaa kahden kommunistijohtajan, Stalinin ja Trotskin, taistelua. Se oli kahden erilaisen henkilön ja kahden vision välinen ideologinen sekä poliittinen valtataistelu kuolemaan saakka.

Stalin – Trotsky, A Battle To Death. Tuotanto: ZED, Ranska, 2014. Dokumentti on esitetty Ykkösellä edellisen kerran 2016.

Lisää aiheesta:
Lev Trotski (Wikipedia)
Josif Stalin (Wikipedia) ”

Suomalaiset Wiki-sivut ovat täyttä hörönlöröä, suomenkielinen Wiki on maailman huonoin.

”Dokun” tekijät olivat ”kommunismin uhreja” (ainakin) kymmenellä kertovan ”Kommu-nismin mustan kirjan” tekijöitä (useimmat joskus esiintyneet muuten ”trotskilaisina”), totaalisia eurohaistapaskantietelijöitä.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/helsingin-yliopisto-poisti-nakosalta-vuonna-2003-lakkauttamansa-agora-keskustelupalstan

”Kommunismin musta kirja” on laadittu ”tieteellisesti”…

Professori Juha Sihvola kirjoitti 9.5.:

”Mitä tulee erilaisten roistovaltioiden pahuuteen, kantani on suurin piirtein sama kuin brittiläisen filosofi-historioitsija Jonathan Gloverin näkemys teoksessa Ihmisyys (suom. 2003).

Ihmisuhrien absoluuttisessa määrässä historian pahimman roistovaltion tittelistä kisaavat Neuvostoliitto ja Maon Kiina, tapettujen omien kansalaisten suhteellisessa osuudessa voiton vie Pol Potin Kamputsea, mutta juutalaisten täydelliseen tuhoa-miseen tähdänneen kansanmurhan systemaattisen toteuttamisen takia Hitlerin Sak-sa oli sittenkin kaikkien aikojen pahin roistovaltio. Yhdysvallat ei mielestäni kilpaile samassa sarjassa – vaikka eräät historian mustien piirteiden tutkijat ovat sellaistakin väittäneet.”

Professori Sihvolan ”tiedot” perustunevat ”EU-direktiivin” asemaan ajettavana ole-vaan ”Kommunismin mustaan kirjaan”, vaikkei sitä mikään varsinaisesti tieteellinen elin ole ”auktorisoinutkaan”. Sen mukaan Neuvostoliitolla olisi ”tunnollaan” lähinnä vuosilta 1918 – 1953  ”20 milj. kommunismin uhria”. (En väitä suinkaan, että sellai-sia ei olisi lainkaan ollut, asiasta on kyllä neuvostoliittolaisten omiakin selvityksiä.) Sitä on arvosteltu mm. väestötilastojen sivuuttamisesta.

Tarkastellaanpa asiaa juuri niiden valossa hieman tarkemmin.Minä pystyn mielestäni aivan tarkalleen osoittamaan, miten ”tutkijat” ovat ”tieteellisesti” päätyneet kirjassaan esittämiinsä lukemiin.

Venäjällä/Neuvostoliitossa kaiken kaikkiaan mihin syyhyn tahansa kuolleiden kansa-laisten määrä 40 vuoden aikana vuodesta 1913 vuoteen 1953 oli 40/60×150 = 100 mlj edellyttäen, että keskimääräinen elinikä olisi ollut 60 vuotta. Tuosta ko. aikana kuolleiden määrästä tällä tarkkuudella tasan puolet eli 50 mlj.oli naisia ja toinen puo-li miehiä, pojat ja vaarit mukaan lukien, joista kymmenisen miljoonaa oli ensimmäi-sen (ja siihen liittyneiden muiden sotien), ja lähestulkoon 20 miljoonaa toisen maail-mansodan uhreja. Sotien uhrien suuri enemmistö, myös kulkutautien, oli todellakin miehiä, ensisijassa sotilaita. Naisia myös tuomittiin kuolemaan tai pitkiin karkotuksiin vähän, ja pääasiassa henkirikoksista.

Se 50 – 30 = 20 mlj. erityistä ”Kommunismin uhria” noiden sodissa kuolleiden lisäksi merkitsisi käytännössä, että kaikki miehet tuolloisessa Neuvostoliitossa olisivat kuolleet väkivaltaisesti, joko sotien tai ”kommunismin” uhreina! Se ei ole mitään ”kaunistelua eikä puolustelua”, vaan pelkkää matematiikkaa. Vuodesta 1923 vuoteen 1938, ennen alueliitoksia, silloisen NL:n väestömäärä kasvoi n. 130 mlj:sta n. 170 mlj:an, eli n. 40 miljoonalla.

[RK: 136 mlj:sta 172 mlj:aan]

Miesten keskimääräinen elinikä oli tietysti huomattavasti matalampi kuin naisten, mutta laskut on tehtävä kuitenkin näin, koska miehiä ja naisia syntyi yhtä paljon tällä yhden-kahden merkitsevän numeron tarkkuudella laskettaessa. Jos laskussa käytet-täisiin miesten keskimääräistä elinikää, se tarkoittaisi, että heitä olisi syntynytkin vastaavassa suhteessa enemmän.

Venäläisessä, kaukasialaisessa ja keskiaasialaisessa kulttuurissa naisilla ei ollut sen-kään vertaa tekemistä rintaman kanssa kuin suomalaisessa. Sitä vastoin miehet olivat pyssyikäisiä varsinkin partisaanisodankäynnissä noin kymmenvuotiaista yhdeksänkymmenvuotiaisiin.

Marsalkka Zhukovin muistelmien mukaan sisällissodassa 1918 – 1922 kuoli Puna- armeijan sotilaita 2.2 mlj., joista rintamaolosuhteissa leviävän pilkkukuumeen ja joidenkin muiden tautien osuus oli suurempi kuin taisteluiden. Hävinneen puolen sotilastappiot tapaavat olla vähän isommat kuin voittaneen, joten kansalaissodan 5 mlj. kuollutta koostui lähes kokonaisuudessaan sotilaista.

Jompaa kumpaa ei tilastoihin mahdu: joko miesten luonnollista kuolleisuutta tai ”Mustan kirjan” ”kommunismin uhreja”, sillä tavoin ”tieteellisesti” on ”direktiivi” asetettu.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että nykyisen ”emämaamme” Belgian kuninkaan Leo-pold II:n hallitessa Kongoa vv. 1890-1909 siellä katsotaan jopa 10 mlj:n ihmisen menettäneen henkensä puhdistuksissa ja pakkotyössä, ja väkiluvun vähentyneen neljännekseen Kongossa, ja siten puoleen koko ”imperiumissa”.

Entäpä sitten Kiina?

Usein Suomessa toisen maailmansodan ja siihen välittömästi liittyvien muiden rymi-nöiden lasketaan olleen noin 56 mlj., joista 20 milj. osui NL:n kohdalle. Jugoslavian ja Puolan suhteelliset menetykset olivat silti vielä suuremmat.

Kuitenkin esimerkiksi Suuren kirjakerhon maailmanhistorian mukaan, jonka alkupe-räisteos on norjalainen ja siis hyvin ”läntinen”, Kiinan ja Japanin välinen sota liitän-näiskonflikteineen vaati jopa 45 milj.:n ihmisen hengen, joista pääosa oli kiinalaisia. Pääosapuolet olivat toisaalta Tshiang Kai Shekin ns.kansalliset joukot liittolaisineen, joihin tuolloin kuuluivat myös Maon kommunistit, toisaalta Japani liittolaisineen, joihin kuuluivat mm. Mantshurian ”valkoiset”.

Saksalais-japanilaisen militarismin yhteisten uhrien määrä pelkästään II maailmansodassa liitännäiskonflikteineen oli siis n. 100 milj.

”Mustan kirjaan”, joka löytää luokkaa 60 milj.”kommunismin uhria” Kiinasta, tutkimat- ta sen tarkemmin II maailmansodan väestövaikutuksia, on ollut aikamoinen laskuvir-he ”varaa” tehdä, tai kadonneita väestötilastoja löytyä, ilman että ”Mustan kirjan tekijöitä silti voi ”narauttaa” pelkällä matematiikalla…

Mutta sellaistakin kirjallisuutta tuohon kampanjaan liittyy, jonka tarkoitus on nimen-omaan saada ”vasemmistolaiset” (mitä sillä sitten tarkoitetaankin, mutta sellaiset kuitenkin kuten esimerkiksi minä) kaivamaan juuri ”Musta kirja” esille ”väärien tietojen kumoamiseksi”:

http://www.freedomsnest.com/rummel_soviet.html

Ihmeelliset ovat sotapropagandan ja hölynpölyjournalismin tiet.

HM: Tässä on ihan oikea oivallus ja asia, mutta käytetty kaava on tarpeettoman yk-sinkertainen (ja helposti korjattavissa) ottaen huomioon suuri väestäökasvu, ja käy-tetty keskimääräisen kuoliniän estimaatti korkeanlainen, vaikka naisilla se tuota luokkaa ainakin olikin. Mutta miehet olivat erityisesti valkoisella puolen sisällisso-dassa koulutettuja aseisiin jo noin 11-vuotiaista alkaen, ja myös joutuivat taisteluihin ainakin niissä armeijoissa, jotka joutuivat ”pussiin”, kuten amiraali Koltshakin huijattu armeija.

Syntyneiden ja kuolleiden määrä noudattaa seuraavaa kaavaa, jotta kaikki syntyneet ja vain he joskus myös kuolisivat:

Kuolleiden määrä: K = I x M / E – D/2

Syntyneiden määrä S = I x M / E + D/2, jossa

I on ajanjakso (intervalli), tässä 20 (v.) (1918 – 1938, pyöristetty 2 numeroon)

E = keskimääräinen elinikä (kuolinikä), tässä 50 (v., koko aikana, oletus)

M = keskimääräinen väkiluku, usein (M1 + M2)/2, mutta voi vähän poiketakin, jossa

M1 = 140 mlj. = väkiluku ajanjakson alussa

M2 = 170 mlj. = väkiluku ajanjakson lopussa, ja

D = M2 – M1 = 30 milj. = ajanjakson väestönlisäys (tod. 36 mlj., väestönkasvun täytyy olla syntyneiden ja kuolleiden ero)

Otetaan:

M = 150 mlj, sillä väkiluku pysyi ensin useita vuosia tuossa ”140 mlj.:ssa” (136) ja pamahti sitten Stalinin kauden alkaessa 1923 NOUSUUN (eikä laskuun…)…

K = 20 x 150 / 50 – 15 = 60 – 15 = 45 mlj (kuollutta)

S = 20 x 150 / 50 + 15 = 60 + 15 = 45 + 30 = 75 mlj. (syntynyttä)

Puolet kuolleista oli naisia, joiden voi olettaa hyvin harvoja lukuun ottamatta kuolleen luonnollisesti (vaikka sitten linnassakin…). Ja jokin osa,vaikka 5% eli 2.5 mlj oli myös laspia  (< 15 v.).

Näin ollen kaikki MIEHET, jotka kuolivat, olisivat kuolleet väkivaltaisesti: joko sotien tai ”kommunismin” uhrina…

(Tämä saattaa edelleen liittyä joihinkin yhteiskuntatieteiden pseudoteorioihin ja niiden ”todistamiseen” väärennetyllä ”historiallisella materiaalilla”, millä ei tässä ole syytä enempää spekuloida.) ”

”Kommunismin mustan kirjan” tekijätiimi oli tässä dokussa pudottanut ”Volgan järjes-teyn nälänhädän 1921-1922” ”(Leninin-)uhrimäärän” ”5 miljoonasta”   ”1  miljoonaan”, MIKÄ OLISI NYT KORJATTAVA ”MUSTIKSEEN”: ”pudottaisi” ”Leninin uhri -mää-rän” ”12.5:sta” ”8.5 miljoonaan” (vain 1 mlj enemmän enää kuin Stalinilla: 7.5…), NL:n kommunisminuhrimäärän ”20:stä 16 miljoonaan”, ”kaikkien kommunismin uhrien määrän” ”94:stä 90 miljoonaan”!

Mitä tulee itse Stalinin ja Trotskin väliseen kiistaan, niin ainakin seuraavat aivan olennaiset seikat jäivät mainitsematta, ja niistä annettiin väärä kuva:

1. Stalinin ja Trotskin kiista oli Leninin ja Trotskin kiistojen jatkoa tasan samoista asioista. Sitä kiistaa he olivat käyneet sekä samassa että eri puolueissa. Kyse ei missään tapauksessa ollut siitä, että ”Stalin olisi kiilannut Leninin perinnölle työtoveri Trotskin nenän edestä”, vaan sittenkin enempikin päinvastoin,  sillä Stalinin oli kuitenkin ollut 20 vuotta Lenin työtoveri, jolla tämä oli lähes ainoana teettänyt myös ideologisia hommia (kuten oppikirjan laatiminen kansallisuuskysymyksestä) sen sijaan, että olisi tehnyt homman itse. Trotskin kanssa tuollainen ei olisi tullut kysymykseen. Toinen, joka Lenin arvosteli ideologisesta epäbolshevismista (”vaivoin-bolshevismista”) oli Nikolai Buharin. Muita johtajia hän arvosteli poliittista virheistä.

2. Trotski ja Buharin joutuivat napit vastakkain myös Tiedeakatemian, mm. Ivan Pavlovin kanssa, jonka opin Lenin oli asetuksella kirjannut NL:n lakiinkin, jossa se säilyi vuoteen 1991 eli NL:n hajoamiseen saakka. Sellaiseen puolueella ei ollut va-raa ja se oli vastoin sosialismin tieteellisyyttä, jota puolue korosti verrattuna muihin sosialistiliikkeisiin. Buharinin kohdalla tämä johtui siitä, että hän oli opetus- ja tiede-ministeri, ja hän oli tietääkseni ainoana bolshevikkijohtajana järjestänyt itsensä Tie-deakatemian jäseneksi, mitä kaikki vanhat tai uudetkaan akateemikot eivät hyväksy-neet. Pavlov esimerkiksi ei päästänyt ministeri Buharinia jalallaan astumaan laboratorioihinsa. (Tähän Pavlovilla täytyi olla talin hiljainen suostumus tukenaan.)

RK
06.11.2010
317886
YLE, su 7.11. 2010: ”rodunjalostusta NL:ssa”…, ns. pedologia-juttu

En ole katsonut vielä ohjelmaa, joka on uusinta viime maanantain historiasarjasta, mutta aion kyllä katsoa. Mutta aiheentynkää lienee kuitenkin antanut osaltaan ns. PEDOLOGIA-juttu 1920-luvun lopussa ja 30-luvun alussa. Se on ainoa tapaus NKP:n historiassa, jossa puolue todella virallisesti ”määräsi tieteestä”, ja vislasi poikki ”pedologia-lapsitieteen” pavlovilaisen ihmiskuvan hyväksi. Täältä löytyy linkkejä tapahtumiin ja mukana olleisiin henkilöihin:

” Vygotskin ja muiden pedologiajutun paperitkin löytyvät venäjäksi netistä. Tässä on siitä jotakin Sovjetskajassakin (pistän tämän kielisyistä tähän kun olen aikanaan venäjästä kääntänyt, ennen kuin jenkit panivat tuon alla olevan Sovjetskajan englanninnoksen, ei aina kovinkaan hyvä, nettiin):

”Pedologija” (kr. páis, gen. paidós = lapsi ? …logia), kirjaimellisesti ”tiede lapsista”, tosiasiassa: läjä psykologisia, anatomisfysiologisia, biologisia ja sosiologisia konsep-tioita lapsen kehityksestä, jotka eivät muodostaneet kokonaisvaltaista teoriaa.

Nykyisessä (1976) ulkomaisessa tieteessä termiä ”pedologia” ei käytetä: ”pedologian” problematiikkaan liitettyjä kysymyksiä käsitellään yleisen pedagogisen ja lapsipsykologian piirissä.

”Pedologian” synnyn aiheutti evoluutioideoiden tunkeutuminen psykologiaan ja peda-gogiikkaan ja sovellettujen psykologian ja kokeellisen pedagogiikan alojen kehittymi-nen: ensimmäisiä luonteeltaan ”pedologisia” töitä ilmestyy 1900-luvun alussa (ulko-mailla G. S. Hall, W. Preyer J. M. Baldwin (NO JOHAN VAAN! Itse James ”The Effect” Baldwin, USA:n Psykologiliiton puheenjohtaja, joka savustettiin asemas- taan muka ”bordellibisneksien” takia… Häntä ei pidetä nykyään huijarina, mutta myöskään mitään merkkiä hänen etsimästään Balwin-efektistä ei ole löydetty), Ernst Meumann, Venäjällä V.M. Behterev, G.I. Rossolimo, A.P. Nečajev ym. (Linkin mu-kaan ”Rossolimo” esiintyy (päähenkilön esikuvana?) myös Mihail Bulgakovin mahta- vassa farssissa ”Kohtalokkaat munat” (Jurassic Park the Original…), jossa Todelliset Biologian Osaajat (joita aina sorretaan…) kerrankin pääsevät irti (ja osoittatuvatkin joissakin suhteissa oikein ”Varsinaisiksi Velhoiksi…), mutta homma pääseekin kar-kaamaan käsistä, ja mm. dinosauruksetkin herätetään vahingossa henkiin… Vanho-jen Hörhö-pierujenkin pitää nousta taisteluun luottamusta herättävän kasakkamarsal-kan johdolla, joka muistuttaa II maailmansodan aikaista (1. vara-)puolustusministeriä Semjon Budjonnyitä… Kuinka siinä sitten käy,jääköön kunkin itse luettavaksi ja arvi- oi-tavaksi… (Luulin lukiessani, että teos olisi kirjoitettu II maailmansodan jälkeen, mutta Bulgakov kuolikin jo 1940. Saatoin vähän ”ylitulkita”…) Mutta takaisin asiaan.

Tsaarin Venäjällä ”pedologia” oli edustettuna pedagogisen psykologian konferens-seissa (1906 ja 1909) ja kokeellisen pedagogiikan sellaisissa (1910, 1913, 1916). Lokakuun vallankumouksen jälkeen 1917 elvytettiin pedagogisten opistojen verkos- to, painettiin laajasti kirjallisuutta, pidettiin pedologien konferenssi (1927) ja yleis-kokous (1928), ja ilmestyi lehti ”Pedologija” (1928–1932). 1920- luvun loppua kohti ”pedologia” alkoi vaatia itselleen ”marxilaisen lapsi-tieteen” roolia ja asemaa yrittäen monopolisoida vain itselleen oikeuden tutkia lapsia, työntäen tieltään sivuun pedagogiikan ja ”nielaisten” lapsuus- iän psykologian, anatomian ja fysiologian.

Pedologian idealistiset ja mekanistiset asenteet,sen antipsykologismi (psykologiassa se näki vain ”tieteen subjektiivis(uud)esta”), ylenmääräinen mieltymys tieteellisesti perustelemattomiin testeihin, joiden avulla määrättiin oppilaiden niin sanottu ”älylli-sen lahjakkuuden kerroin”, vaikuttivat kielteisesti psykologiaan ja pedagogiikkaan ja aiheuttaivat erityisen paljon vahinkoa juuri kouluissa. Tähän liittyen jo 1930-luvun alussa monet pedolo- gian kannat (pedologian tutkimuskohteen ongelma, bio- ja sosiogeneesi, testit jne.) asetettiin periaatteellisen sisällöllisen kritiikin alaisiksi.

Pedologialle luonteenomaisen koululaisille tyypillisen toiminnan sekä kasvatuksen ja opetuksen johtavan roolin ignoroinnin lapsen kehityksessä kritiikki toteutui NKP(b):n Keskuskomitean 4.7.1936 kannaotossa ”Pedologisista vääristymistä koulujärjestelmässä”.

Neuvostopedagogien jyrkät suurimmalta osaltaan aiheelliset kriittiset esiintymiset pedologiaa vastaan tuomiten sen näkökannat johtivat usein kaiken myönteisenkin kiistämiseen, mitä olivat tehneet sellaiset neuvosto-tiedemiehet mm. (P.P. Blonskij, L.S. Vygotskij ym.), jotka olivat olivat jollakin tavalla yhteydessä pedologiaan ja to-siasiassa katsoneet läpi sormien vaka- via virheitä, mutta itse olivat samaan aikaan luovasti kehittäneet pedago-kiikkaa ja psykologiaa, ”

A.V. Petrovskij Itsensä erinomaisesta ”Yleisestä psykologiastaan” (myös suomeksi) tunnetun A.V. Petrovskin juttu. Tiedeakatemian ”Entsiklopedija” ei näe jälkikäteen-kään huomauttamista siinä, että Puolue vislasi ideologisesti ”pedologian” poikki. Kuten sanottu, se oli ainoa tapaus NL:ssa, jossa noin tapahtui. Luonnontieteessä sellainen olisi ollut marxismin VASTAISTA.


Täällä on englantilasen Wikin hölynpölysivu, jossa väitetään Lev Vygotskin olleen ”pedologian kannalla” (tosin mainitsematta, ”kannatiko” hän muka oppia vaiko avusti samannimistä lehteä,mitä hän varmaan jonkin aikaa teki!), kun tosiasia oli se, että Vygotskin ja eräiden ”pedologien” raivoisa riita ja Vygotskin täystyrmäysteos aihees-ta vei asian Politbyroohon saakka (mille olisi siis kyllä vähän muitakin, Vygotskinkin ymmärtämiä syitä: ei todellakaan ollut oikea aika OIKAISTA Saksan ja Itävallan haistapaskantietelijöitä…)

Ja onpas täällä venäläinenkin Wiki-sivu, josta käy ilmi mielekiintoinen poliittinen kytkentä:

” Pedologia Venäjällä ja NL:ssa Venäjällä pedologian ideoita omaksuivat ja kehitte-livät V.M.Behterev, G.I. Rossolimo, A.P. Nečajev ym., samalla kun I.P. Pavlov ja hänen koulukuntansa asennoituivat asiaan läpikotaisin kriitti- sesti (= kielteisesti eli pitivät ”pedologiaa” haistapaskantieteenä, RK).

NL:ssa pedologia ”saavutti kehityksen huipun” 1920-30-luvuilla erityisesti saatuaan Lev Davydovič Trotskin kannatuksen, kun pedologia ”risteytettiin freudismin kanssa”!

.
Tämä tarkoittaa että Pavlov oli lujasti napit vastakkain myös Leo Trotskin kanssa, eikä vain Nikolai Buharinin kanssa, jota hän ei päästänyt edes sisään tutkimuslaitok-seensa, vaikka tämä oli ministeri! (Ja hänellä oli myös Stalinin kanssa oli erimieli-syyksiä: hän mm. syytti Stalinia tutkijoidensa sosiaalisen aseman kurjistamisesta, vaikka hän oli itse pistänyt tutkimuksiin myös sellaiset rahat,jotka oli tarkoitettu näiden elinolojen parantamiseen.)”

Toinen juttu oli sitten ”tieteilijöiden ja taiteilijoiden spermapankki”, jota puuhasivat ainakin Nikolai Vavilov sekä USAlainen keinotekoisten mutaatioiden löytäjä röntgen-säteilyllä Hermann Joseph Müller, joka oli ”menettänyt” Nobel-palkinnon keskinnös-tään v. 1933, siltä erää, esimeihelleen Thomas Hunt Morganille (jonka ”saavutus” oli keksiä käyttää banaanikärpästä koe-eläimenä) ja hän sitten (muka?) kiukuttelusyistä ”loikkasi” NL:on, vaihtamatta kuitenkaan kansallisuutta. Müller sai Nobelinsa 1956. ainoan kerran Nobel-historiassa löydöstä, josta oli jo aikaisemmin myönnetty palkin-to toiselle henkilölle. USA:ssa sittemmin Müller ja myös hänen leskensä sanoutuivat ehdottomasti irti kaikista nobelistienspermapankkihankkeista ja muistakin vastaavis-ta, ja kielsivät Müllerin nimen käytön sellaisten yhteydessä. nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=7866.msg195129#msg195129
.
(On huomattavan mahdollista, että Hermann Müller,josta natsit hänen tutkimusalan- sa takia ja lisäksi ”puhdasrotuisena” saksalaisena olisivat olleet suunnattoman kiin-nostuneita hänen poliittista mielipiteistään riippumatta, oli koko ajan USA:n hallituk-sen asialla tarkoituksenaan vahtia, ettei entisen Weimarin-Saksan ja NL:n tieteelli-yhteistyö kuitenkin jatku natsien noustessa valtaan. Sitähän USA ei voinut varmasti tietää, ja se oli itsekin laajassa yhteistyössä NL:n kanssa korkeinta sotilasteknologi- aa myöten. Koko farssi kökkönobeleineen (Morganille, Müllerin oma oli kyllä täysin ansaittu, joskin tietysti paljolti tuurin kauppaa) kaikkineen olisi ollut ”Bond-operaatiota”. USA on tehnyt monimutkaisempiakin kuin tämä, jos tämä sitä oli.)

3.  Viimeistään Trotskin Turkkiin karkottamisen jälkeen hän oli asioista lopultakin täydellisesti pihalla.

Trotski ja natsismi:

Karkotetun Leon Trotskin analyysi fasismin olemuksesta Turkissa 1933. Trotski ei tiedä asian ihmistieteellisestä eikä ihmiskuvallisesta puolesta mitään, eikä tiedä eikä välitä sitä koskeneista oppiriidoista (joissa hän oli  napit vastakkain Pavlovin kanssa). Tuohon aikaan Bergerin aivosähkökäyrä oli ollut neljä vuotta julkinen. Englantilaiset siis suhtautuivat siihen vakavasti, mutta ihmettelivät muuten Bergerin touhua ja persoonaa, aavistamatta mitään tämän poliittisesta roolista.

https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Trotskyism


torstai, 10. elokuu 2017

Leningradin motitus marras-joulukuussa 1941 kaatui saksalaisten sotakoneiden sopimattomuuteen maastoon ja ilmastoon

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/leningradin-motitus-marras-joulukuussa-1941-kaatui-saksalaisten-sotakoneiden-sopimattomuuteen-maastoon-ja-ilmastoon/


https://yle.fi/uutiset/3-9083286

Johtavat sotahistorian tuntijat: Suomen joukot olivat olennainen osa Leningradin saartorengasta

Suomen osallisuus Leningradin piiritykseen 2. maailmansodassa herättää yhä ristirii- taisia tunteita suomalaisissa.Asiantuntijoiden mukaan Suomen joukot olivat olennai- nen osa saartorengasta.Suomen rooli on aiheuttanut keskustelua esimerkiksi sosiaa- lisessa mediassa sen jälkeen, kun Mannerheimin muistolaatasta nousi kohu Pietarissa.


Pekka Visuri
Suomen osallisuuden saartoon kiistävät ne, jotka eivät tunne tosiasioita, sanoo valtiotieteen tohtori Pekka Visuri. Tiia Korhonen / Yle

Mistä on kyse?

  • Mannerheimin muistolaatasta noussut kohu nosti esiin Suomen roolin Leningradin piirityksessä.
  • Suomen eturivin sotahistorioitsijoiden mukaan Suomen osallistuminen saartoon on tosiasia.
  • Leningradin piiritys kesti lähes 900 päivää 8.9.1941-27.1.1944
  • Piirityksessä kuoli ainakin 641000 ihmistä.

Yle uutisoi eilen tiistaina, miten Pietarissa sijaitsevaa marsalkka Mannerheimin muistolaattaa töhritään säännöllisesti punaisella maalilla. Uutinen herätti sosiaali-sessa mediassa heti keskustelua siitä, mikä oli Suomen rooli 2. maailmansodan Leningradin piirityksessä.

Aihetta on tutkittu paljon Suomessa. Silti monella on edelleen käsitys, ettei Suomi ottanut aktiivisesti osaa piiritykseen.

– Se on kansallinen myytti, jota jotkut tahot yhä elättävät, sanoo valtiotieteen tohtori Pekka Visuri. Hänen mukaansa Suomi oli alusta asti merkittävä osa saartoa.

– Sen kyseenalaistaminen osoittaa, että ihmiset eivät halua tunnustaa tosiasioita, hän sanoo.

Myös emeritusprofessori Ohto Mannisen mukaan Suomen joukot olivat saarron luonnollinen osa.

– Eivät ne olisi voineet olla olematta sitä, Manninen sanoo.

Molempien sotahistorioitsijoiden mukaan kyse on tosiasiasta, ei venäläisestä propagandasta.

Visurin mukaan Suomi sopi Saksan kanssa vuonna 1941 siitä,miten Suomen armei- ja tulee toimimaan. Se valtasi talvisodassa menettämänsä alueet nopeasti ja ylitti vanhan rajan niin, että rintamalinja suoristui Laatokan ja Suomenlahden välille.

Ohto Manninen
Emeritusprofessori Ohto Manninen sanoo, että Suomen joukot olivat luonnollinen osa Leningradin saartorengasta.Kimmo Brandt / AOP

Suomi eteni kaupungin rajoille

Joukot pysähtyivät saavutetulle linjalle, ja asemasota alkoi. Suomen joukoista lähinnä Leningradia olivat Valkeasaareen sijoitetut joukot parikymmentä kilometriä kaupungista pohjoiseen.

Etulinjassa palvelleet sotilaat ovat kertoneet, että Leningrad oli melkein näköetäisyydellä.

Saksan toivomuksesta Suomi eteni lisäksi Laatokan länsipuolella noin 10 kilometriä Syvärijoen eteläpuolelle. Saksalaisjoukot puolestaan saartoivat kaupunkia etelässä, idässä ja koillisessa.

Saartorenkaaseen jäi vain joitakin aukkoja,joiden kautta siviilejä evakuoitiin pois kau-pungista.Venäläiset onnistuivat lisäksi avaamaan jäätyneen Laatokan kautta kapean huoltoväylän, joka sai nimen Elämän tie.

Suomi oli Barbarossa-operaation osa

Suomen ja Saksan sopimus joukkojen liikuttelusta liittyi operaatioon, joka tunnetaan nimellä Barbarossa. Sen perusteella Saksan joukot työntyivät Baltian ja Venäjän länsiosien kautta Leningradin edustalle vuonna 1941.

Suomen tehtävänä oli edetä Leningradin lähelle kaupungin pohjoispuolelle ja Itä-Karjalan kautta Laatokan ja Äänisen väliin.

Kartta Suomen valloittamasta alueesta suurimmillaan vuosina 1939-44
Suomen joukot etenivät syyskesällä 1941 kannaksella vanhan rajan yli ja Itä-Karja-lassa Syvärin eteläpuolelle.Yle Uutisgrafiikka Lähde: Ari Raunio: Sotatoimet, Suomen sotien 1939 – 44 kulku kartoin

Suomalaisessa historiankirjoituksessa on korostettu sitä, että marsalkka Manner-heim pysäytti Suomen joukot vanhalle rajalle eikä antanut niille käskyä hyökätä kaupunkiin.

Pekka Visurin mukaan Saksa ei edes edellyttänyt hyökkäystä. Tärkeämpää oli saada aikaan mahdollisimman tiukka saartorengas kaupungin ympärille.

– On päivänselvää,että Suomi oli Saksan aseveljenä mukana suunnitelmassa, Visuri sanoo.

Se, että Mannerheim ei halunnut hyökätä Leningradiin, ei Visurin mukaan johtunut Mannerheimin hyväntahtoisuudesta, vaan sotilaallisista tosiasioista. Suomella ei ollut resursseja enempään.

– Hyökkäys olisi edellyttänyt kaikkien reservien siirtämistä kannak- selle ja se olisi antanut puna-armeijalle tilaisuuden hyökätä Suomeen pohjoisen kautta, sanoo Visuri.

Kaupungista pakenevat oli määrä tappaa

Suomen ja Saksan väliseen sopimukseen kuului, että Suomi vastasi saarrosta Suomenlahdella, Karjalan kannaksella, Laatokalla ja Syvärin suunnalla.

Sodan johdossa oli varauduttu myös siihen, että siviilejä pyrkii ulos saarretusta kaupungista.

Leningradin eteläpuolella kaupungin asukkaiden tiedetään yrittäneen neuvotella saksalaisten piirittäjien kanssa mahdollisuudesta paeta, kun tilanne alkoi käydä sietämättömäksi.

Kun tieto yrityksestä kantautui Venäjän johdon korviin, Stalin antoi käskyn ampua kaikki, jotka yrittävät paeta saarretusta kaupungista.

Pekka Visurin mukaan Suomen joukoilla oli määräys estää tulijoiden pääsy Suomeen vaikka ampumallla.

– Käskyn taustalla oli epäily siitä, että puna-armeija käyttäisi pakenevia siviilejä suojakilpenään, sanoo emeritus professori Ohto Manninen.

Kuva Suomen roolista tarkentuu

Leningradin piiritys kesti lähes 900 päivää ja sen aikana menehtyi ainakin 641 000 ihmistä.

Saksan joukot eivät onnistuneet valtaamaan Leningradia. Saarto päättyi tammikuus-sa 1944 sen jälkeen, kun puna-armeija oli häätänyt saksalaisjoukot Leningradin ja Moskovan väliseltä maantieltä.

Kesäkuussa 1944 puna-armeija aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella ja pakotti suomalaissotilaat vetäytymään.

Kuva Suomen roolista Leningradin piirityksessä täsmentyy lähiaikoina. Pekka Visuri viimeistelee parhaillaan kirjaa siitä, miten Saksan edustaja Suomen armeijan päämajassa vaikutti Suomen toimintaan piirityksen aikana.

Juttua muokattu klo 8:59. Pekka Visurin titteli korjattu.