perjantai, 11. lokakuu 2019

Rotumurhapierupeilisolu-Bilderberg-haistapaskantiede-YLE: Nikolai Vavilov oli ”ilmastonmuutos”, Trofim Lysenko ”denialismi”…

Screenshot_2019-10-11%20Historia%20Leip%

Näin sanoo ”tunnettu tekijä”, Ilta-Sanomien Arja Paananen lehden TV-liitteessä.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/10/09/historia-leipaa-kansalle-tutkija-valekeksija-ja-stalin

TV1 maanantaina 14.10.2019 klo 19.00 – 19.55, uusinta lauantaina 19.10. klo 8.05, Areenassa

Neuvostoliiton vallanpitäjillä oli polttava ongelma. Miten saada kansa ruokittua? Kansan, jota riivasi toistuvasti nälänhätä. Väestön ruokkimista ei ollut koskaan ratkaistu kunnolla.

Nikolai Vavilov oli merkittävä kasvitieteilijä, agronomi ja geneetikko, jonka elämää ja uraa ohjaksi intohimo: maailman ruokkiminen. Tarkemmin sanottuna Neuvostoliiton kansan ruokkiminen.

Suuria lupauksia ja valekeksintöjä jakanut Trofim Lysenko oli biologi ja agronomi. Huomiota herättänyt mies väitti muun muassa kehittäneensä menetelmän, jonka avulla voitiin lisätä vehnän tuotantoa. Lysenkon tieteelliset läpimurrot yleensä epäonnistuivat.

Vavilovilta ja Lysenkolta odotettiin ihmeitä

Kumpikin miehistä yritti ratkaista Neuvostoliittoa vaivanneen ravinto-ongelman, mutta vain toinen onnistui.

Nikolai Vavilov joutui 1930-luvun lopulla Stalinin ja kommunistipuolueen epäsuosioon. Vastustajaksi noussut Trofim Lysenko onnistui saamaan omille, näennäistieteellisille opeilleen Stalinin jakamattoman hyväksynnän.

Kahden miehen yhteentörmäyksestä sai alkunsa Neuvostoliiton historian dramaattisin epäonnistuminen – kommunistivallan kyvyttömyys pitää kansa kiinni leivänsyrjässä.

Tiede politiikan palveluksessa

Ranskalainen dokumentti Leipää kansalle (12) kertoo kahden hyvin erilaisen miehen kohtalon 1920-luvun Neuvostoliitossa.

Historiadokumentti on koottu aikaisemmin julkaisemattomasta materiaalista. Ohjelma kuvaa vuosikymmenten takaisia dramaattisia tapahtumia ja muistuttaa kohtalokkaista seurauksista, kun tiede valjastetaan politiikan palvelukseen.

The Scientist, the Imposter and Stalin. Ohjaus: Gulya Mirzoeva. Tuotanto: Point Du Jour International, Ranska, 2017. Lukijana on Jaana Pesonen.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/trofim-lysenko-ei-edustanut-noudattanut-eika-muuttanut-neuvostoliiton-tieteen-ideologiaa-1998

” torstai, 29. syyskuu 2011

Trofim Lysenko ei edustanut, noudattanut eikä muuttanut Neuvostoliiton tieteen ideologiaa (1998)

tiistai, 8. lokakuu 2019

Mahatma Gandhi 150 vuotta

Screenshot_2019-10-02-Gandhi-150.jpg

Intian valtion perustaja Mahatma Gandhi (1869–1948) oli yksi viime vuosisadan huo- mattavimmista valtiomiehistä. Hän ehti kuitenkin toi- mia itsenäisen Intian johtajana vain jokusen viikon, kun tuli ”omien”, hindunationalistin murhaamaksi.

Gandhi oli syntyisin läntisestä Gujaratin (osa)valtiosta ja hänen äidinkielensä oli gud- žarati . Myös nykyinen pääministeri Narendra Modi on sieltä, samoin oli Pakistanin perustaja Mohammad Jinnah. Gandhin isä oli ammattiministeri korkeaa kastia.

Gandhin valtteja oli, että myös hänen vastujansa ja kilpailijansa kuten englantilaiset siirtomaaisännät sekä kommunistinen ja islamilainen it-senäisyyliike arvostivat korke-alle hänen esimerkkiään, oppiaan  ja toimintamallejaan. Kaikki nämä olivat II maail-mansodan Liittoutuneen puolen perillisiä.Gandhi perusti ohjelmaansa ja ideologiaan- sa toteuttamaan  Indian Congress -puolueen, joka on nyt oppositiossa. Kuten alla näkyy suitsutus kilpailijan perustajalle on suurempaa kuin omille patriarkoille.

Gandhin opin kulmakiviä olivat eteläisen Aasian valtiollinen itsenäisyys ja yhtenäi-syys,kaikkien poliittinen tasavertaisuus riippumatta varallisuudesta, kansallisuudesta, uskonnosta,kastista (jotka kiellettiin, mutta pelkkiä tapoja ei valvottu); väkivallaton kaikkien väestöryhmien joukkoliike ja ”kansalais”tottelemattomuus siirtomaavaltaa vastaan, raskaan teollisuuden soveltumattomuus Intiaan jne.

Vastustajat omaksuivat  ”pointteja” Gandhilta, toisaalta hänen seuraa- jansa hänen kuoltuaan eivät olleet dogmaattisia,vaan esimerkiksi väkivallattomutta saatettiin tulki-ta (tarkoitusten tasolla varmaan oikein), että ”siitä oli sovittu englantilaisten kanssa” – eikä se koske aivan muita mahdollisia varsinkin ulkoisia uhkia, että ”raskatakin teolli-suutta tarvitaan jonkin verran palvelemaan kevyttä” (mitä se suurin piitein aina tekee) jne.

Gandhin ajattelu mukaan lukien kuvan lause oli huomattavan kungfutselaista. Tosin kyeessä saattoi olla hänelle tyypillinen retorinen keino sekoittaa keskenään uskontoja ja pakottaa niitä yhteistoimintaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi (gudžaratiksi મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી,IAST: mohan- dās karamcand gāndhī, 2. lokakuuta 1869 Porbandar, Intia30. tammikuuta 1948 New Delhi, Intia), tavallisesti kutsuttu nimellä Mahatma Gandhi oli Intian itsenäisyys-liikkeen johtaja. Hänet tunnetaan väkivallattoman vastarinnan satyagrahan kehittäjänä.

Gandhi kasvoi Intiassa hinduperheessä ja opiskeli lakimieheksi Lontoossa. Hän aloitti yhteiskunnallisen toimintansa Etelä-Afrikassa, missä hän työskenteli asianajajana 17 vuoden ajan. Hänen kansalaistottelemattomuuteen perustuvan vastarintansa ansios-ta maan intialaisten syrjintä lopetettiin. Gandhi palasi Intiaan 1915 ja ryhtyi kamppai-luun Intian itsenäistymiseksi Brittiläisestä imperiumista.Gandhi käytti tavoitteidensa ajamiseen väkivallattomia keinoja kuten puheita, kirjoja ja artikkeleita sekä paastoja, lakkoja ja marsseja. Hän joutui toistuvasti brittien vangitsemaksi. Paljolti Gandhin an-siosta Intia itsenäistyi vuonna 1947. Koska Pakistan samalla irtautui Intiasta, Gandhi joutui hinduradikaalin salamurhaamaksi jo seuraavana vuonna.

Gandhin elämä ja opetukset ovat innoittaneet monia kansalaisaktivis- teja. Intiassa Gandhia kutsutaan yleisesti ”kansakunnan isäksi”, ja hänen syntymäpäivänsä on kansallinen juhlapäivä.

https://gandhi.gov.in/

Narendra Modi


 @narendramodi


Bapu unites the world!

Among the highlights of today’s programme was the excellent rendi- tion of Bapu’s favourite ’Vaishnav Jan To’ by artists from 124 nations.

This is a must hear. #Gandhi150


Sotamarsalkka William Slim, oikeanlainen vastapuoli itsenäisyysliikkeellä…

Gandhin vastapuolena ja ”hiljaisena gentlemannisopimuskumppanina” toimi epäile-mättä useinkin sotamarsalkka William Slim, Intian brittiläisen armeijan komentaja.

Slim oli Gallipolinveteraani, joka toimi kesällä 1941 Kansainliiton johdolla komentaja-na Irakissa ja myös Itä-Syyriassa ns. Syyrian vientisodassa (Operation Exporter),  eräässä II maailmansodan tuntemattomassa ratkaisutaitelussa. ja sitä seuranneessa Iranin operaation Countenancessa, jossa britit ja NL:n tukemat kurdilaiset, azerilaiset ja armenialaiset joukot jakoivat Iranin tilapäisesti.

Vuonna. 1948 Työväenpuolueen pääministeri Clement Attlee nimitti Slimin vastoin edeltäjä Monty Montgomeryn ehdotusta Brittiläisen  Yleisesikunnan päälliköksi, vuonna  1952 Australian 13.  kenraalikuvernööri.

Iranista Slimin uudelleen nimetty,nyt Brittiläis-Intialainen 14.eli ”Unoh- dettu” armeija siirtyi Burmaan yrittämään avata sen kautta läntisille Liittoutuneille uuden huoltoreitin Kiinaan Tiibetiin linnoittautuneelle Kuo Min Tangille. Vain Neuvostoliitolla oli tuolloin sellaisia lentokoneita, joilla pystyi lentämään Himalajan yli. Slim Bill tiesi,mitä se olisi merkinnyt Intian itsenäisyysliikkeessä, jos englantilaisia itseään olisi ruvennut liikaa Bakun öljy ”janottamaan”…

Slim oli valmistunut Sandhurstin sotilasakatemian sijasta Birmingha- min yliopiston köyhien ylioppilaiden upseerikurssilta ensisijaisena tavoitteenaan pomon ura siviilissä kuten teollisuudessa,sillä konkurssin tehneen rautakauppiasisän rahat eivät riittäneet varsinaseen yliopistokoulutukseen. Hänet kutsuttiin kuitenkin palvelukseen kusisim-paan kuviteltavissa olevaan paikkaan jopa I maailmansodankin oloissa, Turkin Galli-poiin, jonne lähetettiin ”vähän kaikenlaista” väkeä, eikä perimmäinen tarkoitus edes ollut voittaa,ainakaan julkilausutun suunnitelman mukaisella kaavalla.Häntä luultiin ri- vistä nousseeksi, mikä taas entisen Turkin imperiumin alueella olikin paikallisten mie-lestä upseerille suuri kunnia ja ”todisti suuresta pätevyydestä”, jota virkoihinsa synty-neillä feodaaliupseereilla ei suinkaan aina ollut. Hänet komennettiin Intiaan jatkokou-lutukseen ja uusiin tehtäviin, joissa hän menestyi aina hyvin, koska pystyi johtamaan paikallisia, keitä nämä sitten kulloinkin olivatkin.

William Slim tapasi toimia niin,että ”oikea taho voittakoon” (ei esimerkiksi aina ehdot- tomasti juuri oma taho… sen hän oli tullut tuntemaan jo Gallipolissa). Ja näin yleensä myös kävi. Ja se kävi ylimmän poliittisen johdon kuten Winston Churchillin ja myöhemmin Louis Mountbattenin linjan mukaan.

William Slimiä pidetään yhtenä historian parhaista sotilaskomentajista, vaikka hän ei sotilaalliesti jyrännyt juurikaan muita kuin Bagdadin ja itä-Syyrian fasistit. Slim on kirjoittanut muistelmat ”Epävirallista historiaa”, josta on otettu 17 painosta ja otetaan yhä lisää.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mahatma-gandhin-patsas-helsinkiin

Mahatma Gandhin patsas Helsinkiin

Ulkoministeriö 20.9.2019 17.34

Helsinki liittyy 21. syyskuuta niiden monien eurooppalaisten ja muiden maanosien kaupunkien joukkoon, joissa on omistettu muistomerkki Intian itsenäisyysliikkeen joh-tajalle Mahatma Gandhille.Allotrianpuistossa paljastetaan tunnetun intialaisen kuvan- veistäjän Gautam Palin tekemä pronssifiguuri, joka esittää Gandhia luonnollisessa koossaan vuoden 1930 suolamarssilla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar osallistuivat Mahatma Gandhin patsaan vihkimistilaisuu- teen Allotrianpuistossa Helsingissä perjantaina 20.9.2019.

Gandhi syntyi 2. lokakuuta 1869. Patsas on Intian hallituksen lahja Suomen valtiolle Gandhin syntymän 150-vuotisjuhlavuonna. Kuluvana vuonna juhlistetaan myös Suomen ja Intian diplomaattisuhteiden seitsemää vuosikymmentä.

Suolamarssi oli vuonna 1930 Intiassa järjestetty väkivallaton mielenosoitus. Marssin aloitti Mahatma Gandhi,ja siihen otti osaa arviolta 60000 ihmistä, jotka marssivat 380 kilometriä vastustaakseen brittihallinnon määräämää suolaveroa. Suolamarssin ansiosta maailman huomio kiinnittyi Intiaan ja itsenäisyysliikkeestä uutisoitiin ensimmäistä kertaa laajasti.

Intia itsenäistyi 15. elokuuta 1947. Gandhi sai nauttia elämäntyönsä täyttymyksestä vain puoli vuotta, sillä hän joutui salamurhaajan uhriksi 30. tammikuuta 1948.

Gandhin nimi iskostui pysyvästi maailman tietoisuuteen Intian itsenäi- syyden yhtenä perustajana, kansakunnan isänä ja väkivallattoman vastarinnan opin eli satyagrahan kehittäjänä. Hän kuuluu maailmanhistorian suurten kansanjohtajien joukkoon.

Gandhi ei pitänyt termistä “passiivinen vastarinta”, koska hän taisteli aktiivisesti pa-huutta, epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa vastaan. Hän piti tärkeänä, että tässä taistelussa ei käytetä niitä keinoja, joita hän vastustaa.  Hänen taktiikkansa oli rehelli-syys, avoimuus, väkivallatto- muus, valistus, vapaaehtoinen köyhyys, median taitava hallinta ja ilmiömäinen kurinalaisuus.

Gandhi on tunnettu osuvista aforismeistaan, joista yksi on kirjoitettu Helsingin pat-saan jalustan laattaan: Rauhaan ei ole tietä,rauha on tie. Gandhin viisaus on säilyttä- nyt ajankohtaisuutensa nykyisellä ilmaston- muutoksen, ympäristön pilaantumisen ja vihapuheen aikakaudella. Patsas on myös uusi kiintopiste Suomen kasvavalle intialaisyhteisölle. Säiden salliessa sen ympärillä voidaan järjestää vaikka joogatapahtumia.

Suomi otti Intian lahjan kiitollisuudella vastaan. Helsingin kaupunki ansaitsee tunnus-tuksen siitä, että se tarjosi patsaalle arvoisensa paikan ja teki tarpeelliset perustus-työt. Patsaslahjan antamisesta ja vastaanot- tamisesta on tehty sopimukset valtion toimijoiden ja kaupungin välillä sekä Intian suurlähetystön ja ulkoministeriön välillä.

maanantai, 7. lokakuu 2019

Europölhövaskisti”parlametti” jankutti taas sepittämiään ”100:a miljoonaa kommunismin tappouhria”…

Screenshot_2019-10-07%20Risto%20Koivula.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_FI.html

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. syyskuuta 2019 Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle (2019/2819(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon yleismaailmalliset ihmisoikeusperiaatteet ja perusperiaatteet, joita Euroopan unioni noudattaa yhteisiin arvoihin perustuvana yhteisönä,

–  ottaa huomioon komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmerman-sin ja komissaari Věra Jourován 22. elokuuta 2019 antaman lausuman kaikkien totalitaaristen ja autoritaaristen järjestelmien uhrien Euroopan laajuisena muistopäivänä,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen,

–  ottaa huomioon 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman toisen maail-mansodan päättymisen (8. toukokuuta 1945) 60. vuosipäivästä Euroopassa (1),

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta 2006 annetun Euroopan neuvoston parlamen-taarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1481 tarpeesta totalitaaristen kommunistihallintojen rikosten kansainväliseen tuomitsemiseen,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008 / 913/YOS rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin(2),

–  ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2008 annetun Prahan julistuksen eurooppalaisesta omastatunnosta ja kommunismista,

–  ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 esittämänsä kannanoton elokuun 23. päivän julistamiseen stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi(3),

–  ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista(4),

– ottaa huomioon 22.joulukuuta 2010 annetun komission kertomuksen totalitaaristen hallintojen tekemien rikosten muiston säilyttämisestä Euroopassa (COM(2010)0783),

–  ottaa huomioon 9. ja 10. kesäkuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät Euroopan totalitaaristen järjestelmien tekemien rikosten muistamisesta,

–  ottaa huomioon 23. elokuuta 2011 totalitaaristen järjestelmien uhrien eurooppalaisen muistopäivän johdosta annetun Varsovan julistuksen,

–  ottaa huomioon EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 23. elokuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman kommunismin uhrien muistoksi,

–  ottaa huomioon 13. tammikuuta 1983 antamansa historiallisen päätöslauselman Viron, Latvian ja Liettuan tilanteesta vastauksena 45 Baltian maiden kansalaisen esittämään vetoomukseen,

–  ottaa huomioon eri kansallisten parlamenttien antamat päätöslauselmat ja julistukset totalitaaristen kommunistihallintojen rikoksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta toisen maailmanso- dan syttymisestä ja että tämä sota aiheutti ennenkokemattoman määrän inhimillistä kärsimystä sekä johti eurooppalaisten valtioiden vuosikymmeniä kestäneeseen miehitykseen;

B. ottaa huomioon, että kommunistinen Neuvostoliitto ja natsi-Saksa allekirjoittivat 80 vuotta sitten 23. elokuuta 1939 Molotov-Ribbentrop-sopimuksena tunnetun hyökkää-mättömyyssopimuksen ja sen salaisen lisäpöytäkirjan, jossa ne jakoivat Euroopan ja itsenäisten valtioiden alueet näiden kahden totalitaarisen hallinnon kesken ja ryhmittelivät ne etupiireihin, mikä pohjusti toisen maailmansodan syttymistä;

C. ottaa huomioon,että Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ja sen jälkeen 28. syyskuuta 1939 tehdyn natsi-Saksan ja Neuvostoliiton raja- ja ystävyyssopimuksen välittömänä seurauksena ensin Hitler ja kahden viikon kuluttua siitä Stalin hyökkäsivät Puolaan, joka menetti itsenäisyytensä ja jonka kansa joutui kokemaan ennennäkemättömän tragedian, ja kommunistinen Neuvostoliitto aloitti 30. marraskuuta 1939 hyökkäysso-dan Suomea vastaan sekä kesäkuussa 1940 miehitti ja liitti alueeseensa Romanian osia, joita ei koskaan palautettu, ja liitti Liettuan, Latvian ja Viron itsenäiset tasavallat omaan alueeseensa;

D. ottaa huomioon, että natsihallinnon kukistumisen jälkeen ja toisen maailmansodan päätyttyä osa Euroopan maista pystyi aloittamaan jälleenrakennuksen ja sovinnonte- on, kun taas osa jäi puoleksi vuosisadaksi diktatuurin alle – jotkin Neuvostoliiton suo-ran miehitysvallan tai vaikutuksen alaisuuteen – ja niiltä riistettiin vapaus, itsemää-räämisoikeus, arvokkuus, ihmisoikeudet sekä sosiaalinen ja taloudellinen kehitys;

E. ottaa huomioon, että vaikka natsihallinnon rikokset arvioitiin ja niistä langetettiin rangaistuksia Nürnbergin oikeudenkäynneissä, on edelleen kiireellisesti tarpeen lisätä tietoisuutta stalinismin ja muiden diktatuurien rikoksista ja arvioida ja tutkia niitä sekä moraaliselta että oikeudelliselta kannalta;

F. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa kommunistinen ja natsi-ideologia on kielletty lailla;

G. katsoo, että Euroopan yhdentyminen on alusta alkaen toiminut vastauksena kah-den maailmansodan ja holokaustiin johtaneen natsien hirmuvallan aiheuttamaan kär-simykseen sekä totalitaaristen ja epädemokraattisten kommunistihallintojen leviämi-seen Keski- ja Itä-Euroopassa, ja lisäksi se on ollut tapa yhteistyön ja yhdentymisen avulla päästä eroon syvistä jakolinjoista ja vihamielisyydestä sekä lopettaa sodat ja turvata demokratia Euroopassa; toteaa, että Neuvostoliiton miehityksestä ja kommu-nistisista diktatuureista kärsineille Euroopan maille EU:n laajentuminen vuodesta 2004 lähtien on merkinnyt paluuta osaksi eurooppalaista perhettä,johon ne kuuluvat;

H. katsoo, että Euroopan traagisen menneisyyden muistot on säilytettävä, jotta voi-taisiin kunnioittaa uhreja, tuomita syylliset ja luoda pohja totuuteen ja muistamiseen perustuvalle sovinnolle;

I. katsoo, että totalitaaristen hallintojen uhrien muistaminen sekä kommunisti-, natsi- ja muiden diktatuurien tekemiin rikoksiin liittyvän yhteisen eurooppalaisen perinnön tunnustaminen ja tiedostaminen on elintärkeää Euroopan ja sen kansojen yhtenäi-syyden kannalta sekä sen kannalta,että saadaan vahvistettua Euroopan kykyä torjua nykyajan ulkoisia uhkia;

J. ottaa huomioon, että 30 vuotta sitten 23. elokuuta 1989 Baltian maissa järjestettiin Molotov-Ribbentrop-sopimuksen 50. vuosipäivänä Baltian ketjuksi kutsuttu tapahtu-ma, jossa totalitaaristen hallintojen uhreja muistettiin ennennäkemättömässä mielen-ilmauksessa, jossa kaksi miljoonaa liettualaista, latvialaista ja virolaista otti toisiaan kädestä ja muodosti Vilnasta Riian kautta Tallinnaan ulottuvan ihmisketjun;

K.toteaa,että huolimatta siitä,että Neuvostoliiton kansanedustajien kongressi tuomitsi 24. joulukuuta 1989 Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisen sekä muut natsi-Saksan kanssa tehdyt sopimukset, Venäjän viranomaiset kiistivät vastuun tästä sopimuksesta ja sen seurauksista elokuussa 2019 ja antavat tällä hetkellä ymmär-tää, että Puola, Baltian maat ja länsivallat olivat todellisia toisen maailmansodan alkuunpanijoita;

L. katsoo, että totalitaaristen ja autoritaaristen hallintojen uhrien muistaminen sekä stalinisti-, natsi- ja muiden diktatuurien tekemiin rikoksiin liittyvän yhteisen eurooppa-laisen perinnön tunnustaminen ja tiedostaminen on elintärkeää Euroopan ja sen kansojen yhtenäisyyden kannalta sekä sen kannalta, että saadaan vahvistettua Euroopan kykyä torjua nykyajan ulkoisia uhkia;

M. ottaa huomioon,että avoimesti radikaalit,rasistiset ja muukalaisvihamieliset ryhmät ja poliittiset puolueet yllyttävät vihaan ja väkivaltaan yhteiskunnassa esimerkiksi levit- tämällä verkossa vihapuhetta,joka usein johtaa väkivallan, muukalaisvihamielisyyden ja suvaitsemattomuuden kasvuun;

1. muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; muistuttaa, että nämä arvot ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille;

2. korostaa, että Euroopan historian tuhoisin sota, toinen maailmansota, oli suoraa seurausta natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välillä 23. elokuuta 1939 tehdystä, Molotov-Ribbentrop-sopimuksena tunnetusta hyökkäämättömyyssopimuksesta ja sen salaisesta lisäpöytäkirjasta, jossa nämä kaksi maailmanvalloitukseen pyrkinyttä totalitaarista hallintoa jakoivat Euroopan kahteen etupiiriin;

3. palauttaa mieliin, että natsi- ja kommunistihallinnot toteuttivat joukkomurhia, kan-sanmurhia ja pakkosiirtoja ja että niiden vuoksi 1900-luvulla ihmiskunnan historiassa ennennäkemätön määrä ihmisiä menetti henkensä ja vapautensa; palauttaa mieliin myös natsihallinnon toteuttaman hirvittävän joukkotuhorikoksen holokaustin; tuomit-see mitä jyrkimmin natsi- ja kommunistihallintojen sekä muiden totalitaaristen hallin-tojen tekemät aseelliset hyökkäykset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset;

4.ilmaisee syvän kunnioituksensa näiden totalitaaristen hallintojen jokaista uhria koh- taan ja kehottaa EU:n toimielimiä ja toimijoita tekemään kaikkensa, jotta varmiste-taan, että totalitarismin hirvittävät rikokset ihmisyyttä vastaan ja järjestelmälle ominai-set vakavat ihmisoikeusloukkaukset muistetaan ja käsitellään tuomioistuimissa, sekä varmistamaan, että tällaiset rikokset eivät enää koskaan toistu; pitää erityisen tärke-änä menneisyyden muistojen säilyttämistä, koska sovintoa ei voi syntyä ilman muis-tamista, ja vahvistaa vastustavansa yhtenäisesti kaikkia totalitäärisiä hallintoja niiden ideologisesta taustasta riippumatta;

5. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita arvioimaan selkeästi ja periaatteellisesti totalitaaristen kommunistihallintojen ja natsihallinnon tekemät rikokset ja aseelliset hyökkäykset;

6. tuomitsee kaikkien totalitaaristen ideologioiden, kuten natsismin ja stalinismin, ilmentämisen ja levittämisen EU:ssa;

7. tuomitsee joissakin EU:n jäsenvaltioissa vallalla olevan historiallisen revisionismin ja natsien kanssa yhteistyötä tehneiden ihmisten ihannoinnin; on erittäin huolissaan siitä,että EU:ssa hyväksytään enenevässä määrin radikaalit ideologiat ja että rasismi, muukalaisviha ja muut suvaitsemattomuuden muodot ovat tehneet paluun;pitää huo- lestuttavina tietoja, jotka koskevat poliittisten johtajien, puolueiden ja lainvalvontaelin-ten yhteyksiä eri poliittisia kantoja edustaviin radikaaleihin,rasistisiin ja muukalaisvas- taisiin liikkeisiin eräissä jäsenvaltioissa;kehottaa jäsenvaltioita tuomitsemaan mahdol- lisimman jyrkästi tällaisen toiminnan, koska se sotii EU:n rauhaa, vapautta ja demokratiaa koskevia arvoja vastaan;

8. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita viettämään elokuun 23. päivänä totalitaaristen hal-lintojen uhrien eurooppalaista muistopäivää sekä EU:n että kansallisella tasolla ja li-säämään nuoremman sukupolven tietoisuutta näistä asioista sisällyttämällä totalitaa- risten hallintojen historian ja näistä hallinnoista aiheutuneiden seurausten analysoin-nin kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin ja oppikirjoihin EU:ssa; kehottaa jäsenval-tioita tukemaan Euroopan vaikean menneisyyden dokumentointia esimerkiksi käännättämällä Nürnbergin oikeudenkäyntien pöytäkirjat kaikille EU:n kielille;

9. kehottaa jäsenvaltioita tuomitsemaan ja torjumaan kaikenlaisen holokaustin kiistä-misen, mukaan lukien natsien ja heidän kanssaan yhteistyötä tehneiden ihmisten tekemien rikosten trivialisoinnin ja vähättelemisen, sekä estämään trivialisoinnin poliittisessa ja mediassa käytävässä keskustelussa;

10. kehottaa luomaan yhteisen muistamisen kulttuurin, jossa tuomitaan menneiden fasististen,stalinististen ja muiden totalitaaristen ja autoritaaristen hallintojen rikokset, sillä näin voidaan vahvistaa kykyä torjua demokratiaan kohdistuvia nykyajan uhkia etenkin nuoremman sukupolven keskuudessa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään valtavirtakulttuurin kautta valistusta yhteiskuntamme monimuotoisuudesta ja yhtei-sestä historiastamme, mukaan lukien toisen maailmansodan julmuuksista, kuten ho-lokaustista, ja sen uhreihin useiden vuosien aikana kohdistetusta järjestelmällisestä epäinhimillistämisestä;

11. kehottaa lisäksi nimeämään toukokuun 25. päivän (Auschwitzin sankarin ratsu-mestari Witold Pileckin teloituksen vuosipäivä) totalitarisminvastaisen taistelun san-karien kansainväliseksi päiväksi,jolla osoitetaan kunnioitusta ja annetaan tunnustusta kaikille niille, jotka hirmuvaltaa vastaan taistelemalla osoittivat urheutensa ja todelli-sen rakkautensa ihmiskuntaa kohtaan, ja joka on myös tuleville sukupolville selkeä esimerkki oikeasta asenteesta totalitaarisen orjuuttamisen uhan edessä;

12. kehottaa komissiota antamaan tehokasta tukea jäsenvaltioissa toteutettaville his-toriallista muistia ja muistiperintöä koskeville hankkeille ja eurooppalaisen muistipe-rinnön ja omantunnon foorumin (Platform of European Memory and Conscience) toi-minnalle sekä osoittamaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta riittävästi rahoitusta totalitarismin uhrien muiston vaalimisen tukemiseksi, kuten esitetään vuosien 2021 – 2027 perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa koskevassa parlamentin kannassa;

13. toteaa, että Euroopan yhdentyminen rauhan ja sovinnon mallina on ollut Euroo-pan kansojen oma valinta, jossa he sitoutuvat yhteiseen tulevaisuuteen, ja että Eu-roopan unionilla on erityinen vastuu demokratian sekä ihmisoikeuksien ja oikeusval-tion periaatteiden kunnioittamisen edistämisestä ja turvaamisesta sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella;

14. huomauttaa, että Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat EU:hun ja Natoon liittymisen myötä palanneet osaksi eurooppalaista vapaiden ja demokraattisten maiden perhet-tä ja samalla myös menestyneet EU:n avustuksella uudistusten ja sosioekonomisen kehityksen saralla; painottaa kuitenkin, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti myös muilla Euroopan valtioilla on oltava mahdollisuus valita tämä vaihtoehto;

15. katsoo,että Venäjä on edelleen kommunistisen totalitarismin suurin uhri ja että se ei pysty kehittymään demokraattiseksi valtioksi niin kauan kuin sen hallitus, poliittinen eliitti ja poliittinen propaganda jatkavat kommunistien rikosten kaunistelua ja Neuvostoliiton totalitaarisen hallinnon ihannointia; kehottaa tästä syystä Venäjän yhteiskuntaa hyväksymään traagisen menneisyytensä;

16. on syvästi huolissaan Venäjän nykyjohdon pyrkimyksistä vääristellä histo-riallisia tosiseikkoja ja kaunistella Neuvostoliiton totalitaarisen hallinnon to-teuttamia rikoksia ja pitää sitä vaarallisena osatekijänä demokraattista Eurooppaa vastaan suunnatussa informaatiosodassa, jolla pyritään synnyttämään jakolinjoja Eu-rooppaan; kehottaa sen vuoksi komissiota torjumaan päättäväisesti näitä pyrkimyksiä;

17. on huolissaan siitä, että totalitaaristen hallintojen symboleita käytetään edelleen julkisessa toiminnassa ja kaupallisissa tarkoituksissa, ja muistuttaa, että monet Euroopan maat ovat kieltäneet sekä natsi- että kommunistisymbolien käytön;

18. toteaa, että joissain jäsenvaltioissa on edelleen julkisilla paikoilla totalitaarisia hallintoja juhlistavia monumentteja ja muistomerkkejä (puistoja, aukioita, katuja, jne.) ja että tämä mahdollistaa toisen maailmansodan seurauksia koskevien historiallisten tosiseikkojen vääristelyn ja totalitaarisen poliittisen järjestelmän puolesta puhumisen;

19. tuomitsee sen, että ääriainekset ja muukalaisvihamieliset poliittiset voimat Euroo-passa turvautuvat enenevässä määrin historiallisten tosiasioiden vääristelyyn ja käyt-tävät sellaista symboliikkaa ja retoriikkaa, jossa kuuluu totalitaarisen propagandan kaiku muun muassa rasismin, antisemitismin sekä seksuaalisia ja muita vähemmistöjä kohtaan tunnetun vihan muodossa;

20. kehottaa jäsenvaltioita kansallista oikeusjärjestystään ja oikeudenkäyttövaltaansa noudattaen huolehtimaan siitä, että ne noudattavat neuvoston puitepäätöksen sään-nöksiä ja ryhtyvät siten toimiin vihapuhetta ja väkivaltaa yleisillä paikoilla ja verkossa levittäviä järjestöjä vastaan, sekä tosiasiallisesti kieltämään uusfasisti- ja uusnatsiryh-mät ja kaikki muut säätiöt tai yhdistykset, jotka ylistävät ja ihannoivat natsismia ja fasismia tai mitä tahansa muuta totalitarismin muotoa;

21. korostaa, että Euroopan traagista menneisyyttä olisi pidettävä moraalisena ja po- liittisena innoittajana ratkottaessa nykymaailman haasteita, joihin kuuluvat taistelu oi-keudenmukaisemman maailman puolesta, sellaisten avoimien ja suvaitsevaisten yh-teiskuntien ja yhteisöjen luominen, joissa hyväksytään etniset, uskonnolliset ja seksu-aaliset vähemmistöt, sekä pyrkimys siihen, että eurooppalaiset arvot hyödyttäisivät kaikkia;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän duumalle ja itäisen kumppanuuden maiden parlamenteille.


FAKTAA:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/miten-halosen-ja-hautalan-tilastokeskus-sepitti-eu-lle-70-miljoona-tapettua-maon-uhria

Miten Halosen ja Hautalan Suomen Tilastokeskus sepitti (”EU:lle”…) ”70 miljoona tapettua Maon uhria”…

Tämä oli pitänyt arvata:

Outo (raadon)haju Tilastokeskuksessa – toimistot tyhjinä

Julkaistu: 1.3.2010

… Raadonhajuhaitan syy on selvä: laitoksen ”tutkimusten” luonne ja laatu!

” Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heli Jeskanen-Sund-ström, halonperk…eikun VAS!) ”tunkkaisuutta”, josta ”Kommunismin mustan kirjan” ”tiedot” ”Maon  tappamista 72 miljoonasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana” ovat peräisin. Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasis-tisessa miinustutkimuksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen tilastokeskus):

Tässä on kyse tuosta pienemmästä ylemmästä ”hampaasta”, henkilöistä, jotka v. 2000 olivat 40 – 42-vuotiaista.
Birth_rate_in_China.svg_.jpg

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/hannah-arendtin-totilateralismi-on-tieteellisesti-puhdasta-potaskaa

Hannah Arendtin ”TOTILATERALISMI” on tieteellisesti puhdasta potaskaa.

Jaa käyttäen:

lauantai, 5. lokakuu 2019

Kantaindoeuroopan (oletettuja) juuria-2

https://www.academia.edu/33538601/2500_PIE_roots_summary_The_Source_Code_2.5_.xls

 

*deh₁ (1. to bind): condition (d), active subject (e), union (")

*deh₁ ($. "ere, t"ere): <ondition (d), active subject (e), union (")

*deh₁g (to take): condition (d), active subject (e), union ("), indistinct presence (g)

*deh₂ (to flow): condition (d), active subject (e), spread (")

*deh₂(i) (to cut, divide, share): <ondition (d), active subject (e), spread ("), action outwards (i"&)

*deh₂i"er ("usband=s brot"er): <ondition (d), active subject (e), spread ("), action outwards (i"&), passive subject

*deh₂u (to burn, ignite): <ondition (d), active subject (e), spread ("), passive subject inwards (u"&)

*deh₃ (to give): internal condition (d), active subject (e), outwards ("&)

 

*deh₃n (gift): >nternal condition (d), active subject (e), outwards ("&), complete (n)

*deh₃r(1. gift):internal condition (d),active subject (e), outwards ("&),external feature (r)

*deh₃r ( "and span): >nternal condition (d), active subject (e), outwards ("&), e#ternal feature (r)

 

*deiǵʰ (to itch, prick): internal condition (d), active subject (e), action (i), distinct enclosed presence (g-)

*deih₁ (to move,spin,swing):internal condition (d),active subject (e),action (i),alike (h)

*dei& (to s"ow, point out): <ondition (d), active subject (e), action (i), outstanding presence (k)

*dei"-os (god): <ondition (d), active subject (e), action outwards (i"&), passive subject (u), agent (os)

*de& (1. improvement on addition to status): internal condition (d), active subject (e), extended protruding out 

*de& ($. tail, "air): internal condition (d), active subject (e), e#tended protruding outstanding presence (k

*de& ('. to tear): internal condition (d), active subject (e), e#ternal presence (k)

*d$&#t  (ten): condition (d), active subject (e), conined internal presence (k), packed * dispersion (m), group (t)

*de#h₂ (1. to build): condition (d), active subject (e), solid (m), spread (")

*de#h₂ ($. to tame): condition (d), active subject (e), dispersion fragmentation (m), spread (")

*dens (1. to teach, learn): internal condition (d), active subject (e), complete (n), e#pansion growth (s)

*dens (thickness): internal condition (d),active subject (e),complete (n), expansion growt" (s)

*de'ʰ (to stamp, thrust): internal condition (d), active subject (e), internal loss (p-)

*derbʰ (1. to put toget"er): internal condition (d), active subject (e), external feature movement (r), inwards addit 

*derbʰ (to scrape, scratch): internal condition (d), active subject (e), external feature movement (r), internal los

*des (to ind): >nternal condition (d), active subject (e), attac"ed (s)

*deu (1. to sink in, plunge into): internal condition (d), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*deu ($. wors"ip, venerate): internal condition (d), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*deuk (to lead, pull, draw): condition (d), active subject (e), passive subject (u), movement related presence (k)

*dh₃ǵʰ#o (slanting): >nternal condition (d), downwards ("&), distinct enclosed presence (g-), weak object (mo)

*di'-ro (sacriicial animal): >nternal condition (d), action outwards (i"&), loss of body  take away (p), internal featu

*dl (rain): >nternal condition (d), up * down (l+)

*dld (unstable): >nternal condition (d), internal * e#ternal (l+), loss of condition (d)

*dlh₁ > *delh₁ (1. to split,divide):internal condition (d) internal *external (l+), alike (")

*dlh₁ > *delh₁ ($. to tell): internal condition (d), internal * e#ternal (l+), alike (")

*dlh₁ > *delh₁ ('to s"ake, totter): internal condition (d),internal *external (l+),alike (")

*dlku (sweet): >nternal condition (d), internal * e#ternal (l+), conined  internal  movement related presence (k), p

*dlt (pacesetter): >nternal condition (d), internal * e#ternal (l+), period (t)

*dluh₂gʰ (long): <ondition (d), internal (l), passive subject (u), spread ("), internal distinct presence (g-), object (

*d#l (maggot, leec"): internal condition (d), packed * dispersion (m), e#ternal (l)

*dnǵʰ"$h₂ (tongue): <ondition (d), not"ingness * complete (n+), distinct enclosed presence (g-), passive subject (w

*dn& (to bite): condition (d), complete * not"ingness (n+), e#ternal presence (k)

*dous (arm):internal condition (d),body (u),passive subject (u),attached expansion (s)

*dr (to mutter, grumble): >nternal condition (d), internal * e#ternal feature (r+)

*dreǵʰ (ve#ed, displeased):internal condition (d), internal feature (r), internal limited presence (g-)

*dreh₂ (1.to cut,tear,split):condition (d),internal feature (r),active subject (e),spread(")

*dreh₂ ($. to work): condition (d), internal feature (r), active subject (e), spread (")

*dreh₂ ('. to sleep): condition (d), internal feature (r), active subject (e), spread (")

*dreh₂ (. to run): condition (d), internal feature (r), active subject (e), spread (")

*dre# (1. to sleep): <ondition (d), internal feature (r),active subject (e), dispersion (m)

*dre# ($. to run): <ondition (d), internal feature (r), active subject (e), dispersion (m)

*drgʰ (to grasp): >nternal condition (d), e#ternal * internal movement (r+), internal distinct presence (g-

 

*dr& (to see): internal condition (d), external *internal feature (r+), external presence (k)

*dr' (to see): internal condition (d), e#ternal * internal feature (r+), take away (p)

*druh₂ (tree,wood,oak):condition (d),internal feature (r),passive subject (u),spread (")

*du(e)h₂ (far, long): condition (d), passive subject (u), active subject (e), apart (")

*du(e)h₂-ro ("ard,endurable):condition (d),passive subject (u),active subject (e),apart ("), internal feature (r),

*du#b (tail, penis): internal condition (d), passive subject (u), solid (m), e#tension (b)

*dus (bad, evil, "ard, dificult): <ondition (d), passive subject (u), dispersion segmentation (s)

*d"ei (to fear): <ondition (d), passive subject (w), active subject (e), action outwards (i"&)

*(d)"i (apart, separate from, anot"er): condition (d), passive subject (w), action outwards (i"&)

*(d)"i-&#t (twenty):condition (d),passive subject (w), action outwards (i"&), confined internal presence (k), pa

*d"h₁ (two): condition (d), passive subject (w), body (o), toget"er (")

*d!%us (9od): condition (d), action outwards (y"&), active subject (e), passive subject (u), growt" (s)

*dʰeb (p"ysical extension): ?fysical presence (d-), active subject (e), e#tension (b)

*dʰebʰ (to "arm, injure, deceive): ?fysical presence (d-), active subject (e), internal loss of body (p-)

*dʰegʷʰ (to burn):?fysical presence (d-), active subject (e), internal loss of body (g0-)

*dʰeh₁ (to set, place, do): ?fysical presence (d-), active subject (e), toget"er (")

*dʰeh₁(i) (to suck,suckle):?fysical presence (d-),active subject (e), toget"er ("), action outwards (i"&)

*dʰeh₁s (tu put aside,dedicate): ?fysical presence (d-), active subject (e), toget"er ("), attac"ed (s)

*dʰeh₂bʰ > *dʰabʰ (to fix,put toget"er):?fysical presence (d-), active subject (e), apart ("), inwards addition (b-)

*dʰeh₂l(h₁) > *dʰal(h₁) (to bloom): ?fysical presence (d-), active subject (e), apart ("), emission  external (l), ali

*dʰeh₂t  (fatigue): ?fysical presence (d-), active subject (e), spread ("), limit (t)

*dʰeh₂u > *dʰau (to choke,strangle):?fysical presence (d-), active subject (e), spread ("), passive subject inwards

*dʰeh₃ (to sharpen): ?fysical presence (d-), active subject (e), outwards ("&)

*dʰeigʰ (to build, form, knead, mold): ?fysical presence (d-), active subject (e), action outwards (ih&), internal distin

*dʰeigʷ (to stick, fix, fasten): ?fysical presence (d-), active subject (e), action (i), external body presence (g0)

*dʰeih₂ (to perceive): ?"ysical presence (d-), active subject (e), action (i), spread (")

*dʰel (1. curve,hollow):?"ysical presence (d-), active subject (e), e#ternal emission (l)

*dʰel ($ to lig"t, s"ine): ?"ysical presence (d-), active subject (e), e#ternal emission (l)

*dʰel ('. to tremble): ?"ysical presence (d-), active subject (e), e#ternal  emission (l)

*dʰelg (to stab, stick2 needle): ?fysical presence (d-), active subject (e), external (l), "arm (g)

*dʰelgʰ (wound): ?fysical presence (d-), active subject (e), external (l), damage (g-)

*dʰe (to smoke, blow): ?fysical presence (d-), active subject (e), dispersion  fragmentation bad (m)

*dʰen (palm of t"e "and, lat surface): ?"ysical presence (d-), active subject (e), complete (n)

*dʰend (to fit):?fysical presence (d-),active subject (e),complete (n),loss of condition (d)

*dʰengʰ (1. to get, grip, reach):?fysical presence (d-),active subject (e), complete (n), internal distinct presence (g-

*dʰengʰ ($. to cover): external condition (d-), active subject (e), complete (n), internal distinct presence (g-)

*dʰenh₂ (to flow,run):?fysical presence (d-),active subject (e),complete (n),spread (")

*den' (to fall): ?fysical presence (d-), active subject (e), complete (n), body loss (p)

*dʰenr (inger): ?"ysical presence (d-), active subject (e), complete (n), internal * e#ternal feature (r+)

*dʰenu (type of tree): ?"ysical presence (d-), active subject (e), complete (n), passive subject (u)

*dʰer (to "old, support): /#ternal condition (d-), active subject (e), e#ternal feature  movement (r)

*dʰerbʰ (to exert oneself, peris"): ?fysical presence (d-), active subject (e), external movement (r), internal loss of b

*dʰerg (to conceal, "ide): ?fysical presence (d-), active subject (e), external feature (r), indistinct presence (g)

*dʰers (to dare, be bold): /#ternal condition (d-), active subject (e), e#ternal feature  movement (r), e#pansion  g

 

*dʰeu (1. to low, run): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*dʰeu ($. to shine brig"tly): ?fysical presence (d-), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*dʰeub (deep): ?fysical presence (d-), active subject (e), passive subject inwards (u"&), e#tension (b)

*dʰeubʰ (1. peg, wedge): ?fysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), inwards addition (b-)

*dʰeubʰm($. confusion, di33iness, mist, darkness): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), inter

*dʰeubʰ ('. disease): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), internal loss lack (p-)

*dʰeudʰ (to whirl, s"ake, mix up): ?fysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), inside (d-)

*dʰeugʰ (to milk, press):external condition (d-),active subject (e), passive subject (u), internal distinct presence (g

*dʰeuh₂ (to die, pass away): ?fysical presence (d-),active subject (e), passive subject (u), spread (")

*dʰeuk (to darken, fide): ?fysical presence (d-),active subject (e), passive subject (u), conined limited presence (

*dʰeu' (follow): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject inwards (u"&), bodiless (p)

*dʰeur (to hurry, whirl): ?fysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), e#ternal movement (r)

*dʰeus (1. to scatter, dissipate): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), dispersion  loss (s)

*dʰeus ($. to breat"e): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), attac"ed  e#pansion  growt" (

*dʰǵʰ(o)# (eart", ground): ?fysical presence (d-), presence coming from inside (g-), object (o), solid (m)

*dʰǵʰuh₃ (is"): ?"ysical presence (d-), presence coming from inside (g-), passive subject (u), downwards ("&)

*dʰǵʰ!es (yesterday, tomorrow): ?fysical presence (d-), presence coming from inside (g-), action (y), active subject

*dʰgʷʰ(e)i (to destroy, perish): ?fysical presence (d-), internal presence going outwards (g0-), active subject (e), ac

*dʰgʷʰer (to flow, run):?fysical presence (d-), internal presence going outwards (g0-), active subject (e), e#ternal f 

*dʰlbʰ (to dig):?fysical presence (d-),internal *external (l+),internal loss of body (p-)

*dʰlgʰ (debt, guilt, duty): /#ternal condition (d-), e#ternal * internal (l+), internal weak presence (g-)

*dʰls (to s!uee3e, press): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal (l+), solid (s)

*dʰ#bʰ (tomb, grave): ?"ysical presence (d-), solid * dispersion (m+), inwards addition (p-)

*dʰr (1. to purr, murmur): ?fysical presence (d-), external * internal feature (r+)

*dʰr ($. to spring, jump): ?fysical presence (d-), e#ternal * internal movement (r+)

*dʰrbʰ (to t"icken, bring up, rear): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal movement (r+), inwards addition (b-)

*dʰrebʰ (to crus"): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal loss of body (p-)

*dʰregʰ (1. to run): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal weak presence (g-)

*dʰregʰ ($. to tear, pull): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal weak presence (g

*dʰregʰ ('. to "urt, torment): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal weak presen

*dʰreibʰ (accumulation movement * to drive, push): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (

*dʰrei(d) (to defecate): ?fysical presence (d-), internal feature (r), active subject (e), action outwards (i"&), loss of c

*dʰreu (1. to grind, crumble): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwa

*dʰreu ($. to deceive): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"

*dʰreub (to drip): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), m

*dʰreubʰ (to break): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&),

*dʰreud (fraud): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), los

*dʰreugʰ (1. to harm, deceive): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject (u),

*dʰreugʰ ($. to shake, tremble): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject (u)

*dʰreu'  (ruins): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), los

*dʰreus  (brittle): ?fysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), di

*dʰrǵ > *dʰreǵ (1.to pull,move):?fysical presence (d-),internal *external movement (r+), separate presence (g)

*dʰrǵ > *dʰreǵ ($. to drenc", soak): ?"ysical presence (d-), external * internal movement (r+), separate presence (g)

*dʰrgʰ (elements growing in plants): ?"ysical presence (d-), internal * external feature (r+), internal distinct presen

*dʰrǵʰ (to turn, wind): ?fysical presence (d-), internal * external feature (r+), distinct enclosed presence (g-)
*dʰr(h₃)u (to harm by trickery deception): ?fysical presence (d-), e#ternal * internal movement (r+), outwards ("

*dʰrn (to drone): ?fysical presence (d-), external * internal feature (r+), sound (n)

*dʰrogʰ (dregs): ?"ysical presence (d-), internal feature (r), object (o), internal distinct presence (g-)

*dʰrono (finish  decoration): ?fysical presence (d-), internal feature (r), body (o), complete (n), body (o)

*dʰrougʰos (1 phantom):?fysical presence (d-), internal movement (r), object (o), passive subject (u), internal we

*dʰrougʰos ($. comrade, companion): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), object (o), passive subject (u),

*dʰru (to murmur2 din): ?fysical presence (d-), external * internal feature (r+), passive subject inwards (u"&)

*dʰrugʰ (crippled): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), passive subject (u), internal weak presence (g-)

*dʰugh₂tr (daug"ter): ?fysical presence (d-), passive subject (u), weak presence (g), spread ("), in charge of  res

*dʰuh₂#o (smoke):?fysical presence (d),passive subject (u),spread (f),unsubstantial (mo)

*dʰ"el (cloud, hindrance): ?fysical presence (d-), passive subject (w), active subject (e), external (l)

*dʰ"en (sound): ?fysical presence (d-), passive subject (w), active subject (e), sound (n)

*dʰ"enh₂ (to disappear, darken): ?fysical presence (d-), passive subject (w), active subject (e), end (n), spread (")

*dʰ"or (door, gate):?fysical presence (d-), passive subject (w), object (o),external feature (r)

 

*geh₁(i) (to sing, cry): lively powerful presence (g), active subject (e), alike ("), action outwards (i"&)

*geh₂u (to rejoice): lively  powerful presence (g), active subject (e), spread ("), passive subject inwards (u"&)

*geibʰ (hump): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), accumulation (b-)

*geibʰ (weak): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), lack of body (p-)

*geid (to stab, kittle):@istinct presence (g) active subject (e), action (i), loss of condition (d)

*geig (bent, crooked): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), degraded presence law (g)

*geiǵ (sharp, bitter): @istinct presence (g), active subject (e), action (i), distinct lively presence (g)

*gei# (to bend): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), dispersion (m)

*geis (to bend): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), dispersion (s)

*ge# (to grasp, grip, be full): @istinct presence (g), active subject (e), packed (m)

*gerh₂ (to shriek):@istinct presence (g),active subject (e),external feature (r),spread (")*g(e)u (1. to hide * false): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*g(e)u ($. to grab * hand): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*g(e)u ('. to call in): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*g(e)ud (1. intestine): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), loss of condition (d)

*g(e)ud ($. "ump, deformity): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), loss of conditi

*g(e)u-lo (coal): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), ground (l), object (o)

*g(e)ut (sack): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), approach  group (t)

*ge"h₂ (to cry,call):@istinct presence (g),active subject (e),passive subject inwards (w"&), spread (")

*gh₂g > *gag (something round) Separate presence (g), spread ("), indistinct presence (g)

*gh₂n(dʰ) vessel): @istinct presence (g), spread ("), end (n), inside (d-)

*gh₂ng > *gang (to mock, scorn): Separate presence (g), spread ("), complete (n), degraded presence (g)

*gl (1. to curl, form into a ball): @istinct presence (g), external * internal (l+)

*gl ($. to swallow): Separate presence (g), external * internal (l+)

*gʰl > *gʰleh₂dʰ ('. brig"t, brilliant): @istinct presence (g), internal * e#ternal (l+)

*gl > *gol (. to camp2 den): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal (l+)

*gl > *gol (4. lie down): @istinct  separate presence (g), up * down (l+)

*gl > *gol (5. branc", twig): @istinct  separate presence (g), internal * external (l+)

*glb (lump * ball, sp"ere): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), material extension (b)

*gl (to lay, scrape): @istinct presence (g), internal * e#ternal (l+), internal loss (p-)

*gleh₃gʰ (thorn, spike): @istinct presence (g), internal (l), active subject (e), outwards ("&), internal distinct presenc

*glei(t) (to stick toget"er): Separate presence (g), internal (l), active subject (e), action (i), group (t)

*gleu (to conglomerate): Separate presence (g), internal (l), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*gleubʰ (to split): @istinct presence (g), internal (l), passive subject (u), internal loss of body (p-)

*glgt (milk): ?owerful presence (g), internal * external (l+), weak presence (g), improvement (t)

*glǵ (1. segmented ball): @istinct presence (g), external * internal (l+), separate  distinct presence (g)

*glǵ ($. soft, tender): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), separate  distinct presence (g)

*glh₂ (1. to call, cry, shriek): @istinct presence (g), internal * external (l+), spread (")

*glh₂ ($. bald, naked): @istinct presence (g), internal * external (l+), spread (")

*glh₂ ('. to be able): ?owerful presence (g), internal * e#ternal (l+), spread (")

*glk (to grasp, "old tig"tly): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), conined presence (k)

*gl# (to embrace): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), solid  packed (m)

*glt (1. to swell up): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), group (t)

*glt ($. glutton): Separate presence (g), e#ternal * internal (l+), group (t)

*gnbʰ > *gnebʰ (1. hillock): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), accumulation (b-)

*gnbʰ > *gnebʰ ($. to break): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), body loss (p-)

*gnbʰ > *gneibʰ (to cut, break): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), body loss (p-)

*gnbʰ > *gneubʰ (node,clot, knob): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), accumulation (b-)

*gng > *geng (1. lump): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), indistinct  degraded presence (g)

*gng > *geng (gum, les" around the base of the teeth): @istinct presence (g), nothingness * complete (n+), indisti

*gng > *gneig (to s!uee3e, pinc"): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), indistinct  degraded presenc

*gngʰ > *gengʰ (strap, bundle2 to weave): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), internal distinct prese

*gngʰ > *gnegʰ (servant): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), internal weak presence (g-)

*gnr > *gner (burl, knot): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), e#ternalt feature (r)

*gnt  (to press, squeeze): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), approach  group  reduction (t)

*gr (to turn, curl): @istinct separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+)

*grbʰ > *grebʰ (to carve): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), internal loss (p-)

*grbʰos > *grebʰos (beech, hornbeam): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), interna

*grd (to scrape, scratc"): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), loss of condition (d)

*greh₃d ("ail): @istinct  powerful presence (g), internal movement (r), active subject (e), downwards ("&), related t

*grg > *greg (1. weak): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal feature (r+), indistinct presence (g)

*grg > *greg ($. "ook, crook): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal feature (r+), indistinct presence (g

*grǵ (grim, dreadful): @istinct  separate presence (g), internal * external feature (r+), distinct  wild presence (g)

*grh₂s > *gras (to devour): @istinct  separate presence (g), internal feature (r), spread ("), dispersion (s)

*gr# > *gre# (to be damp, to sink): @istinct separate presence (g), external * internal movement (r+), liquid (m)

*gr(n)d > *gre(n)d (bundle): @istinct separate presence (g), external * internal feature (r+), end  complete (n), r

*gr(n)ǵʰ > *gre(n)ǵʰ (to wind,twist): @istinct  separate presence (g), external * internal movement (r+), end  co

*grs > *gres (to grovel, crawl): @istinct  separate presence (g), internal * e#ternal movement (r+), dispersion (s)

*greus (1. to crus"  crumble): @istinct  separate presence (g), internal feature (r), active subject (e), passive subject

*greus ($. to burn  smoulder): @istinct  separate presence (g), internal feature (r), active subject (e), passive subje

*greut (to press,curd): @istinct separate presence (g),internal feature (r), active subject (e), passive subject (u), a

*gug (ball): @istinct presence (g), passive subject inwards (u"&), indistinct presence (g)

*gu' (1. burrow): @istinct presence (g), passive subject inwards (u"&), loss of body (p)

*gu' ($. vulture): @istinct presence (g), passive subject inwards (u"&), take away (p)
*gut  (t"roat): @istinct presence (g), passive subject inwards (u"&), group (t)

*ghes (leaves, branc"es): @istinct  separate presence (g), passive subject (w), active subject (e), attac"ed  e#pansi

*ghesd (leaves, branc"es): @istinct separate presence (g), passive subject (w), active subject (e), attached  e#pan

*g"esdʰ (nail, penis): @istinct separate presence (g), passive subject (w), active subject (e), attac"ed  e#pansion (

*g"es' (engulfed): @istinct separate presence (g), passive subject (w), active subject (e), attached expansion (s),

*g"est  (pigtail): @istinct separate presence (g), passive subject (w), active subject (e), attached  expansion (s), gr

*g"etʰ (swelling): @istinct presence (g), passive subject inwards (w"&), active subject (e), internal group (t-)

*ǵebʰ (1. jaw, mout"): %ife concept related presence (g), active subject (e), inwards addition (b-)

*ǵebʰ ($. stock, piece of wood): undistinct enclosed presence (g), active subject (e), internal loss (p-)

*ǵegʰ (1. stump): undistinct enclosed presence (g), active subject (e), damage (g-)

*ǵegʰ ($. cask, fence, pillory): undistinct enclosed presence (g), active subject (e), internal distinct presence (g-)

*ǵei (to sprout): unclosed presence * life start concept (g), active subject (e), action outwards  (i"&)

*ǵeid (to suck): life start concept (g), active subject (e), action (i), relation to (d)

*ǵeis (gravel): undistinct enclosed presence (g),active subject (e), action (i), grounded (s)

*ǵel (cold): undistinct presence (g), active subject (e), external (l)

*ǵenh₁ (clan, generic): %ife concept related presence (g), active subject (e), complete (n), union (")

*ǵenu (1. knee): life concept related presence (g), active subject (e), complete (n), passive subject (u)

*ǵenu ($. jaw): %ife concept related presence (g), active subject (e), complete (n), passive subject (u)

*ǵerh₂ (to age, mature): %ife concept related presence (g), active subject (e), e#ternal feature (r), spread (")

*ǵeu (to excite, "urry): /nclosed presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*ǵ(e)us (to taste) unclosed presence (g),active subject (e),passive subject (u), expansion  growth (s)

*ǵh₂b (to look after): /nclosed presence (g), spread ("), material e#tension (b)

*ǵh₂r (to call, cry): /nclosed presence (g), spread ("), e#ternal feature (r)

*ǵl (1. be joyful): %ife concept related presence (g), internal * e#ternal (l+)

*ǵl ($. to cleanse): /nclosed presence (g), internal * e#xternal (l+)

*ǵlh₂i (weasel): life concept related presence (g), internal * e#ternal (l+), spread ("), action outwards (i"&)

*ǵlh₃"os (sister-in-law): %ife concept related presence (g), internal * e#ternal (l+), outwards ("&), passive subject (w

*ǵ#bʰ (to bite, toot"): life concept related presence (g), solid * dispersion (m)  , inwards addition (b-)

*ǵ#(h₁) (to marry):life concept related presence (g),dispersion *packed (m+), alike  together (")

*ǵneh₃ (to know): Hidden presence (g), virtual (n), active subject (e), outwards ("&)

*ǵnh₁ (to beget): %ife concept related presence (g), start * complete (n+), alike (")

*ǵr (plant growt"): /nclosed presence (g), internal * e#ternal feature (r+)

*ǵrh₂-no (grain): /nclosed presence (g), internal * e#ternal feature (r+), spread ("), small (no)

*ǵrs (1. tree): /nclosed presence (g), internal * e#ternal feature (r+), e#pansion (s)

*ǵrs ($.wicker work):unclosed presence (g), internal *external feature (r+), attached (s)

*ǵrs ('. to drive, pus"): /nclosed presence (g), internal * external movement (r+), expansion (s)

*ǵrs (to turn,bend):unclosed presence (g), internal * external movement (r+), attached (s)

*ǵrs (4. penis): /nclosed presence (g), internal * external movement (r+), e#pansion (s)

*ǵ"er (to be "ot): /nclosed presence (g), passive subject (w), active subject (e), e#ternal feature (r)

*ǵ!e"h₁ (to chew):unclosed presence (g),action (y),active subject (e),passive subject (w), together (")

*gʰebʰel (head, gable): external separate presence (g-), active subject (e), inwards addition (b-), active subject (e), e

*gʰed (to defecate): /#ternal separate presence (g-), active subject (e), related to (d)

*gʰedʰ (to gather,join,unite):external separate presence (g),active subject (e),inside (d-)

*gʰegʰ (to bend, curve): external distinct presence (g-), active subject (e), internal weak presence  damage (g-)

*gʰeidʰ (to desire, yearn for): external separate presence (g-), active subject (e), action (i), inside (d-)

*gʰeiǵʰ (to desire,): external separate presence (g-), active subject (e), action (i), distinct enclosed presence (g-)

*gʰeis (to be excited, ama3ed): internal distinct presence (g-), active subject (e), action (i), dispersion out (s)

*gʰel (to shout, cry out): internal distinct presence (g-), active subject (e), external (l)

*gʰel (turtle tortoise): internal distinct presence (g-), active subject (e), external (l), passive subject inwards (u"&)

*gʰendʰ (1. to seize): external separate presence (g-), active subject (e), complete (n), inside (d-)

*gʰendʰ ($. boil, access): internal distinct presence (g-), active subject (e), complete (n), inside (d-)

*gʰeu (1. pit, hollow): internal lively presence (g-), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*gʰeu ($. to pay attention, be aware of): internal lively presence (g-), active subject (e), passive subject inwards (u"&

*gʰeu ('. to hide * false): internal lively presence (g-), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*gʰeubʰ (to bend): internal distinct presence (g-), active subject (e), passive subject inwards (u"&), inwards additio

*gʰeudʰ (to hide): internal distinct presence (g-), active subject (e), passive subject (u), inside (d-)

*gʰeuǵʰ (to protect, hide): internal distinct presence (g-), active subject (e), passive subject (u), distinct enclosed pr

*gʰh₂bʰ > *gʰabʰ (to take, have, hold): internal separate presence (g-), apart ("), inwards addition (b-)

*gʰh₂bʰ(o)lo > *gʰabʰ(o)lo (branch, fork): /#ternal separate presence (g-), spread ("), inwards addition (b-), object

*gʰh₂it(so) > *gʰait(so) (hair, mane): internal distinct presence (g-), spread ("), action outwards (i"&), group (t),

*gʰl (to swallow): internal distinct presence (g-), e#ternal * internal (l+)

*gʰld > *gʰelh₂d (1. fail): external distinct presence (g-), up *down (l+), loss of condition (d)

*gʰld (pimple, lump, eye cyst): /#ternal distinct presence (g-), external * internal (l+), loss of condition (d)

*gʰl(to pay): external distinct presence (g-), internal * internal (l+), inside (d-)

*gʰle" (to joke): external lively presence (g-), internal (l), active subject (e), passive subject inwards (w"&)

*gʰlǵʰ (1. gland): external distinct presence (g-), internal * internal (l+), internal distinct presence (g-)

*gʰlǵʰ ($. type of metal): /#ternal distinct presence (g-), internal * internal (l+), limited internal presence (g-)

*gʰl-nd (stomach, intestines): external distinct presence (g-), external * internal (l+), complete * nothingness (n+), r

*gʰlt (to pay): external distinct presence (g-), internal * internal (l+), group (t)

*gʰl-unh₂ (jaw, gill): internal distinct presence (g-), external * internal (l+), passive subject (u), end (n), spread (")

*gʰn (to grind, gnaw): external separate presence (g-), complete * not"ingness (n+)

*gʰndʰ (1. to grind, break): external separate presence (g-), complete * nothingness (n+), inside (d-)

*gʰndʰ (gnat):external separate presence (g-),nothingness * complete (n+), inside (d-)

*gʰngʰ (to gnaw): external separate presence (g-), complete * nothingness (n+), internal damage (g-)

*gʰoilos (foaming, turbulent):external distinct lively presence (g-), body (o),action outwards (i"&), up (l), agent (

*gʰo# (stall, barn):external distinct  lively presence (g-), body (o), packed (m)

*gʰos (to eat, devour): external distinct  lively presence (g-), body (o), dispersion (s)

*gʰostis (stranger):external separate presence (g-), object (o), expansion (s), approac" confrontation (t), action (i

*gʰouros (frightening): external lively presence (g-), body  object (o), passive subject inwards (u"&), external featu

*gʰous (to sound, hear): external lively presence (g-), body  object (o), passive subject inwards (u"&), attac"ed (s)

*gʰr (1. to rub): /#ternal separate presence (g-), internal * external feature (r+)

*gʰr ($. to come out): external distinct presence (g-), internal * external movement (r+)

*gʰr (', to react): external separate presence (g-), external * internal feature (r+)

*gʰr (. receive): /#ternal distinct presence (g-), external * internal movement (r+)

*gʰr (4. to grab): /#ternal distinct presence (g-), external * internal movement (r+)

*gʰr (5.to snarl,rattle):external distinct presence (g-),internal * external movement (r+)

*gʰrbʰ > *gʰrabʰ (to grasp): external separate presence (g-),external * internal movement (r+), inwards addition (b

*gʰrbʰ > *gʰrebʰ (to dig): external distinct presence (g-), internal * e#ternal movement (r+), internal loss (p-)

*gʰrd (1. sprout, scion): external distinct presence (g-), internal * e#ternal movement (r+), related to (d)

*gʰrd ($. angry furious): /#ternal distinct presence (g-), internal * external movement (r+), loss of condition (d)

*gʰrd > *gʰroud ('. round part of the body): /#ternal distinct presence (g-), internal * external feature (r+), related

*gʰrdʰ (1. step, pace): external separate presence (g-), internal * e#ternal feature (r+), inside (d-)

*gʰrdʰ ($. to greet): external separate presence (g-), external * internal feature (r+), inside (d-)

*gʰrei (to rub): external separate presence (g-), internal movement (r), active subject (e), action outwards (i"&)

*gʰreib  (to grip, seize): external distinct presence (g-), internal feature (r), active subject (e), action outwards (i"&),

*gʰreu (to grind): external separate presence (g-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards

*gʰrh₁ > *gʰreh₁(to grow): external distinct presence (g-), internal * external movement (r+), alike (")

*gʰr# (1. to react wit" make a loud sound): external separate presence (g-), internal * external feature (r+), solid (

*gʰr# ($. to rub scratc"): external separate presence (g-), internal * e#ternal feature (r+), dispersion fragmentat

*gʰrn (1.to grind):external separate presence (g-), internal * external feature (r+), end (n)

*gʰrn ($. edge, border): external distinct presence (g-), internal * external feature (r+), end (n)

*gʰrn ('.outstanding):external distinct presence (g-), internal * e#ternal movement (r+), complete (n)

*gʰrndʰ>*gʰrendʰ(beam):external separate presence (g-),internal * external feature (r+), complete (n), internal

*gʰrs (1. to grate): external separate presence (g-), internal * external feature (r+), dispersion (s)

*gʰrs ($. disgust, t"reat): external separate presence (g-), external * internal feature (r+), dispersion (s)

*gʰrs ('. weed): external separate presence (g-), internal * external movement (r+), dispersion (s)

*gʰrto > *gʰerto (food * milk, butter):external separate presence (g-), external * internal movement (r+), e#tensio

*gʰru (to collapse): external separate presence (g-), internal movement (r), passive subject inwards (u"&)

*ǵ+ʰ,eǵʰ (ferret): Hidden presence (g) or presence coming from inside (g-), active subject (e), limited internal prese

*ǵʰeh₁ (to leave, go): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), similar (")

*ǵʰeh₂gʷʰ (young animal):?resence coming from inside (g-), active subject (e), spread ("), lack of body (g0-)

*ǵʰeh₂n (to yawn): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), spread ("), complete (n)

*ǵʰeh₂u (1. to call, invoke):?resence coming from inside (g-),active subject (e), spread ("), passive subject inward

*ǵʰe(h)₂u (. void, emptiness): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), spread ("), passive subject inw

*ǵʰe(h)₂u ('. to get away, disappear): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), spread ("), passive subje

*ǵʰeh₂u (. to yawn): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), spread ("), passive subject inwards (u"&)

*ǵʰei (to throw):?resence coming from inside (g-),active subject (e),action outwards (i"&)

*ǵʰei# (winter): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), action (i), dispersion (m

*ǵʰengʰ (1. to march, stride): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), complete (n), internal lively prese

*ǵʰengʰ ($. buttocks): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), complete (n), internal degraded presenc

*ǵʰer (1. to beam, shine): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), external movement (r)

*ǵʰer hedgehog):?resence coming from inside (g-),active subject (e),external feature (r)

*ǵʰer ('. to scrape, scratc", engrave): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), e#ternal feature (r)

*ǵʰerdʰ (to enclose, grasp): ?resence coming from inside (gternal-), active subject (e), e#ternal feature movement (r), in

*ǵʰerh₂ (bowels, entrails): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), external movement (r), spread (")

*ǵʰers (to bristle, stiffen): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), e#ternal feature (r), expansion (s)

*ǵʰes(o)r (hand): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), expansion (s), object (o), e#ternal feature (r)

*ǵʰesto (hand): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), e#pansion (s), e#tension (t), object (o)

*ǵʰe" (to pour): ?resence coming from inside (g-), active subject (e), passive subject inwards (w"&)

*ǵʰh₂ens (goose): ?resence coming from inside (g-), someone somebody ("e), sound (n), dispersion out (s)

*ǵʰh₂lg > *ǵʰalg (twig): ?resence coming from inside (g-), spread ("), e#ternal (l), weak presence (g)

*ǵʰh₂lgʰ > *ǵʰalgʰ (twig): ?resence coming from inside (g-), spread ("), external (l), internal weak presence dam

*ǵʰh₂sdʰ > *ǵʰasdʰ (to pierce): ?resence coming from inside (g-), spread ("), attac"ed (s), inside (d-)

*ǵʰh₂sto > *ǵʰasto (twig,pole):?resence coming from inside (g-),spread ("),expansion (s), extension (t), object (

*ǵʰh₃ (behind, towards): ?resence coming from inside (g-), outwards ("&)

*ǵʰih₁ (to yawn): ?resence coming from inside (g-), action outwards (i"&), similar (")

*ǵʰl (to cut): ?resence coming from inside (g-), internal * external (l+)

*ǵʰlh₂ (1. flaw, defect): external weakness (g-), internal * e#ternal (l+), spread (")

*ǵʰlh₂ ($. wine, alco"ol): /#ternal weakness (g-), internal * e#ternal (l+), spread (")

*ǵʰllh₂d (to sound): ?resence coming from inside (g-), internal (l), spread ("), related to (d)

*ǵʰlh₃ (to shine):?resence coming from inside (g-),active subject (e),internal * external (l+), outwards ("&)

*ǵʰr (short, small): ?resence coming from inside (g-), internal * external feature (r+)

*ǵʰrh₁ (dawn):?resence coming from inside (g-) internal * external movement (r+), alike (")

*ǵʰrsd (barley, grain): ?resence coming from inside (g-), internal * external feature (r+), growth (s), related to (d)

*ǵʰ"eh₃kʷ (to shine, shimmer): ?resence coming from inside (g-), passive subject (w), active subject (e), outwards

*ǵʰ"elg (to enchant): external weakness (g-), passive subject (w), active subject (e), emission (l), "arm  evil (g)

*ǵʰ"en (sound): ?resence coming from inside (g-), passive subject (w), active subject (e), sound (n)

*ǵʰ"er (beast): ?resence coming from inside (g-), passive subject (w), active subject (e), e#ternal feature  moveme

*ǵʰ"igʷ (to s"ine): ?resence coming from inside (g-), passive subject (w), action outwards (i"&), e#ternal body pres

*ǵʰ"l (to bend, werve):external weakness (g-) passive subject (w), external * internal (l+)

*gʷebʰ  gʷabʰ (1. to plunge, dive in): internal  expanded body presence (g0), active subject (e) or impersonal (a),

*gʷebʰ ($. slimy2 frog): >nternal body presence (g0), active subject (e), internal lack (p-)

*gʷedʰ (to hit, push, "harm, injure): internal body presence (g0), active subject (e), internal (d-)

*gʷeh₂ (to go): internal body presence (g0), active subject (e), spread (")

*gʷeh₂dʰ (to dive, sink, submerge):internal expanded body presence (g0), active subject (e), spread (", internal

*gʷeh₃u (1. cow): internal body presence (g0), active subject (e), outwards ("&), passive subject (u)

*gʷeh₃u ($. dung): internal body presence (g0), active subject (e), outwards ("&), passive subject (u)

*gʷeh₃udʰ (shame, dishonor): internal body presence (g0), active subject (e), outwards ("&), passive subject (u), ins

*gʷeid (slime, filth): internal body presence (g0), active subject (e), action outwards (i"&), loss of condition (d)

*gʷeih₃ (1.to live): internal body presence (g0), active subject (e), action (i), outwards ("&)

*gʷeih₃ (to cry, weep): internal body presence (g0), active subject (e), action (i), outwards ("&)

*gʷeih₃ (to enclose):internal body presence (g0),active subject (e),action (i), inwards ("&)

*gʷeih₃ (skin,hide): internal body presence (g0),active subject (e),action (i),inwards ("&)

*gʷeih₃ (4. to prevail, con!uer): >nternal body presence (g0), active subject (e), action (i), inwards ("&)

*gʷe# (1. to go): internal body presence (g0), active subject (e), dispersion (m)

*gʷe#( $. to come): internal body presence (g0), active subject (e), solid (m)

*gʷenh₂ (wife, woman): >nternal body presence (g0), active subject (e), complete (n), spread (") *gʷer (mountain): expanded body presence (g0), active subject (e), external feature (r)

*gʷerh₃ (to swallow, devour): internal expanded body presence (g0), active subject (e), external feature (r), inwar

*gʷeru (spit, pike, pole):internal expanded body presence (g0),active subject (e), external feature (r), passive sub

*gʷet-u (resin): internal body presence (g0), active subject (e), approac"  group (t), passive subject inwards (u"&)

*gʷetʰ (to make a stand * to speak, say): /#panded body presence (g0), active subject (e), internal group (t-)

*gʷih₂ (bow2 bow arc", tendon): >nternal  expanded body presence (g0), action outwards (i"&), spread (")

*gʷih₃"o (resin, pitc"): internal body presence (g0), action (i), outwards ("&), passive subject (u), object (o)

*gʷis-tis (finger, branc"): internal body presence (g0), action outwards (i"&), attached (s), extension (t), action out w

*gʷl (1. body expansion * penis): internal expanded body presence (g0), internal * emission (l+)

*gʷl (body expansion * acorn):internal expanded body presence (g0), internal * emission (l+)

*gʷl ('. to swallow): internal  expanded body presence (g0), external * internal (l+)

*gʷl(womb): internal body presence (g0) internal * emission (l+),inwards addition (b-)

*gʷlh₁ (1. to throw): internal expanded body presence (g0), internal * emission (l+), together (")

*gʷlh₁(painfull):internal expanded body presence (g0),internal * emission (l+), alike (")

*gʷltur (vulture): internal body presence (g0), internal * external (l+), loss of condition (t), passive subject (u), external

*gʷor (dirt, dung): internal body presence (g0), object body (o), external movement (r)

*gʷrebʰ  (embryo,fetus,young): internal  expanded body presence (g0), internal feature (r), active subject (e), inw

*gʷreiǵ (to sleep, dream): internal body presence (g0), internal feature (r), active subject (e), action (i), distinct liv

*gʷreiǵʰ (1. sorrow): internal body presence (g0), internal feature (r), active subject (e), action outwards (i"&), limit

*gʷreiǵʰ ($. to gnaw, eat): internal body presence (g0), internal feature (r), active subject (e), action outwards (i"&),

*gʷrendʰ (to swell2 breast): internal  expanded body presence (g0), internal feature (r), active subject (e), complet

*gʷretso (thick): internal expanded body presence (g0), internal feature (r), active subject (e), group (t), e#pansio

*gʷrh₂ (to praise,favor):internal body presence (g0),active subject (e), internal * external feature (r+), spread (")

*gʷrh₂u (heavy, thick): internal body presence (g0), active subject (e), internal * external feature (r+), spread ("), n

*gʷʰedʰ (to ask,pray, wish for): internal presence going outwards (g0-), active subject (e), inside (d-)

*gʷʰei  *gʷʰh₂i (bright, shining): internal presence going outwards (g0-), active subject (e) or spread ("), action o

*gʷʰem (pleasure, joy): internal presence going outwards (g0-), active subject (e), dispersion (m)

https://artnow.ru/en/painting-Saunka-artist-Medvedev-Igor-620885.html

Home / Artists / Painting / Medvedev Igor / The artworks /

Saunka

Medvedev Igor. Saunka

744206.jpg

*gʷʰen (1. to strike, hit, kill): internal presence going outwards (g0-), active subject (e), end (n)

*gʷʰen ($. to swell, abound): internal presence going outwards (g0-), active subject (e), complete (n)

*gʷʰer(#) (warm, "ot): >nternal presence going outwards (g0-), active subject (e), e#ternal movement  feature (r),

*gʷʰih₂ (sinew, tendon): internal presence going outwards (g0-), action outwards  (i"&), spread (")

*gʷʰreh₁ (to scent, smell): internal presence going outwards (g0-), internal feature (r), active subject (e), together (

*gʷʰren (mind): internal presence going outwards (g0-), internal movement  feature (r), active subject (e), comple

*h₁ed (to eat): Aogether ("), active subject (e), dependence (d)

*h₁edʰ (1. edge * fence): Blike ("), active subject (e), internal loss of condition (d-)

*h₁edʰ ($. edge * s"arp): Blike ("), active subject (e), internal loss of condition (d-)

*h₁edʰl (danewort, dwarf elder): Blike ("), active subject (e), internal loss of condition (d-), external (l)

*h₁eg (to need): Blike ("), active subject (e), weak presence (g)

*h₁eǵ (1. >): closeness ("), active subject (e), distinct  separate presence (g)

*h₁eǵ ( to say, announce): <loseness ("), active subject (e), distinct  separate presence (g)

*h₁eǵʰero (border line): <loseness ("), active subject (e), distinct enclosed presence (g-), active subject (e), extern

*h₁eǵʰs (out of, ex;): closeness ("),active subject (e), distinct enclosed presence (g-), out (s)

*h₁eǵʰis (hedgehog): Blike union ("), active subject (e), distinct enclosed presence (g-), action (i), out (s)

*h₁egʷ-eh₂ (force, strengt"): Blike ("), active subject (e), e#ternal body presence (g0), active subject (e), spread ("

*h₁egʷʰ (to drink): closeness ("), active subject (e), numbness (g0-)

*h₁eh₁tr ("eart, intestines): Aogether  union ("), active subject (e), alike ("), group (t), internal * external move

*h₁eh₁t-#on (breat", soul): Aogether  union ("), active subject (e), alike ("), group (t), unsubstantial (mo), comp

*h₁eh₂no (ring): Together union ("), active subject (e), spread ("), small object (no)

*h₁eh₃l (forearm, elbow): Aogether  union ("), active subject (e), outwards ("&), emission external (l)

*h₁eig (to lament, complain): Alike ("), active subject (e), action outwards (i"&), weak presence (g)

*h₁eik (to own, possess): Alike ("), active subject (e), action (i), confined presence (k)

*h₁eis (1. "asty, rush): Alike (h1), active subject (e), action (i), movement dispersion segmentation (s)

*h₁eis (2. ice, frost): Alike ("), active subject (e), action (i), attached  settled (ś)

*h₁e&"os  (horse): together  /  union  (h1), active subject (e),  outstanding  / solid presence(k´), passive  subject (w), ag

*h₁elh₂(to go, move, drive):Alike (h1),active subject  (e),emission/ external (l),spread (h1)

*h₁elk (sore * bad): Alike (h1), active subject (e), emission / external (l), confined / limited presence (k)

*h₁elkos (boil, abscess): Alike (h1), active subject (e), emission / external (l), confined / limited presence (k), result

*h₁e# (to take): Together / union (h1), active subject  (e), solid /  packed  (m)

*h₁en (1. in): together / union (h1), active subject (e), complete (n)

*h₁en  (2. year): together / union ("1), active subject (e), complete (n)

*h₁engʷ  (swelling, bump): Alike (h1), active subject (e),  complete (n), external body presence (g0)

*h₁eng / *h₃eng / *h₁enk / *h₃enk (to sigh = huokaisu, henki, groan = voihkia): Alike (h1) or outwards (h2), active subject (e), sound (n), weak

*h₁e-no (that): Together (h1), active subject (e), virtual / small object (no)

*h₁e' (1. to seize, take, grasp): Alike / together (h1), active subject (e), take away (p)

*h₁e' (2. to dig): Alike / together (h1), active subject (e), take away (p)

*h₁e'i / h₁o'i (at, by, near): closeness (h1),active subject (e) or object (o),bodiless / lack (p), action outwards (ih3)

*h₁e'i (comrade, friend): closeness (h1), active subject (e) or object (o), bodiless / lack (p), action outwards (ih3)

*h₁e'r (boar): Alike / toget"er (h1), active subject (e), take away (p), external movement (r)

*h₁e'ʰ (to cook): Alike (h1), active subject (e), internal loss (p-)

*h₁er (1. eart"): Blike  toget"er ("), active subject (e), e#ternal feature (r)

*h₁er ($. to come): Aoget"er ("), active subject (e), e#ternal movement (r)

*h₁eregʷ (pea, legume): Blike ("), active subject (e), e#ternal feature (r), active subject (e), e#ternal body presence

*h₁ergʰ (to dance, s"ake): Blike ("), active subject (e), e#ternal movement (r), internal lively presence (g-)

*h₁erh₁ (to row2 oar): Blike  toget"er ("), active subject (e), e#ternal movement (r), toget"er (")

*h₁es  (1. to be): Aoget"er ("), active subject (e), e#pansion  growt" (s)

*h₁es  ($. to sit): Blike ("), active subject (e), settled  grounded (s)

*h₁esh₂-o (master, lord, god): Aoget"er ("), active subject (e), e#pansion  growt" (s), spread ("), object (o)

*h₁esh₂-r (blood): Aoget"er ("), active subject (e), e#pansion  growt" (s), spread ("), internal movement (r)

*h₁esn ("arvest time, end of summer): Aoget"er ("), active subject (e), e#pansion  growt" (s), completion (n)

*h₁esr (fruit, "arvest time, end of summer): Aoget"er ("), active subject (e), e#pansion  growt" (s), e#ternal featur

*h₁et-i  (1. and): together (h1), active subject (e),approach/ group (t),action outwards (i"3)

*h₁et-i  (2. duck): together (h1), active  subject (e) approach/ group (t), action outwards (ih3)

*h₁et-ń (seed, grain): toget"er (h1), active subject (e), approach/ group (t), nothingness * complete   (n+)

*h₁et-ro  (!uick, swift): toget"er (h1), active subject (e), period (t), internal feature (r), body (o)

*h₁eu  (1. to cover, dress): together (h1), active subject (e), passive subject inwards (uh3)

*h₁eu  (2. to feel, sense): Alike (h1), active subject (e), passive subject inwards (uh3)

*h₁eu  (3. joy):  Blike (h1), active subject (e), passive subject inwards (uh3)

*h₁euh₂dʰ-r (udder): Blike ("), active subject (e), passive subject (u), spread ("), inside (d-), internal * e#ternal

*h₁euk (to assimilate, take in): Blike ("), active subject (e), passive subject (u), conined presence (k)

*h₁eus (to burn): Blike ("), active subject (e), passive subject (u), dispersion (s)

*h₁eut  (to feel, sense): Alike (h1), active subject (e), passive subject inwards (uh3), group (t)

*h₁e"h₁ (to help): Blike (h1), active subject (e), passive subject (w), together (h)

*h₁e! (1. to go): Blike ("), active subject (e), action outwards (y"&)

*h₁e! (2. to glimmer): Blike ("), active subject (e), action outwards (y"&)

*h₁e! (3. thill, pole): Blike ("), active subject (e), action outwards (y"&)

*h₁e!-"eh₂ (reddis"): Blike ("), active subject (e), action outwards (y"&), passive subject (w), active subject (e), sp

*h₁reibʰ (to resound): Blike ("), internal movement (r), active subject (e), action outwards (i"&), internal loss (p-)

*h₁reid (to lean against, support): Blike ("), internal movement (r), active subject (e), action upwards (i"&), related

*h₁reidʰ (to ride): Blike ("), internal movement (r), active subject (e), action (i), inside (d-)

*h₁rei& (to tear): Blike ("), internal movement (r), active subject (e), action (i), protruding  e#ternal presence (k)

*h₁rei' (to tear): Blike ("), internal movement (r), active subject (e), action (i), body loss (p)

*h₁reis (to destroy): Blike ("), internal feature (r), active subject (e), action outwards (i"&), dispersion  loss (s)

*h₁rendʰ (to rend): Blike ("), internal feature (r), active subject (e), end (n), inside (d-)

*h₁re' (stake, pole): Blike ("), internal feature (r), active subject (e), body loss (p)

*h₁resg (to plait, weave, wind): Blike ("), internal movement (r), active subject (e), attac"ed (s), indistinct presenc

*h₁reu (intestines, fat, lard): Blike ("), internal feature (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*h₁reudʰ (red): Similar ("), internal movement (r), active subject (e), passive subject (u), inside (d-)

*h₁reug  (to belc", vomit): Similar ("), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject (u), weak

*h₁reugʰ (cream, ream): Similar ("), internal feature (r), active subject (e), passive subject (u), internal distinct pre

*h₁rg (1. to see): Blike ("), internal * e#ternal feature (r+), indistinct presence (g)

*h₁rg ($. look evil): Blike ("), internal * e#ternal feature (r+), "arm  evil (g)

*h₁rǵ (to bind): Blike ("), e#ternal * internal movement (r+), distinct presence (g)

*h₁rh₁ (1. to ask, consult, searc"): Aoget"er ("), e#ternal * internal movement (r+), alike (")

*h₁rh₁ ($. loose, crumbly): Aoget"er ("), internal * e#ternal feature (r+), alike (")

*h₁rh₂ (to separate): Aoget"er ("), internal * e#ternal movement (r+), apart (")

*h₁rh₃ (to rest): Blike ("), e#ternal * internal movement (r+), inwards ("&)

*h₁ri (1. to low): Blike ("), internal * e#ternal movement (r+), action outwards (i"&)

*h₁ri ($. to cry, scream): Blike ("), internal * e#ternal feature (r+), action outwards (i"&)

*h₁ri ('. spotted, speckled): Blike ("), internal * e#ternal feature (r+), action outwards (i"&)

*h₁rk (1. to tear, cut, split): Blike ("), internal * e#ternal feature (r+), movement related presence (k)

*h₁rk ($. louse, mite): Blike ("), e#ternal * internal movement (r+), conined presence (k)

*h₁rk ('. to rock): Blike ("), internal * e#ternal movement (r+), conined presence (k)

*h₁rk > *reik (. pole2 to stretc" oneself): Blike ("), internal * e#ternal feature (r+), conined  limited presence (k)

*h₁r& (to bind): Blike ("), e#ternal * internal movement (r+), e#ternal presence (k)

*h₁r&s (to rend, break): Blike ("), internal * e#ternal feature (r+), e#ternal presence (k), dispersion  loss (s)

*h₁rkʷ (1. to s"ine, beam): Blike ("), internal * e#ternal movement (r+), emission (k0)

*h₁rkʷ ($. to venerate, praise): Blike ("), internal * e#ternal movement (r+), bent (k0)

*h₁r# (to rest, support): Blike ("), e#ternal * internal movement (r+), packed  ade!uate (m)

*h₁r#b (remnant * to "ack, "oe): Blike ("), internal * e#ternal movement (r+), dispersion (m), material e#tension

*h₁rnt (goods, accumulation): Blike ("), internal feature (r), not"ing * complete (n+), group (t)

*h₁r' (1. to snatc"): Aoget"er ("), e#ternal * internal movement (r+), take away (p)

*h₁r' ($. tuber plant): Aoget"er ("), internal * e#ternal feature (r+), bodiless (p)

*h₁rs (1. to low): Blike  toget"er ("), internal * e#ternal movement (r+), li!uid (s)

*h₁rs ($. dew, juice): Blike  toget"er ("), internal * e#ternal feature (r+), li!uid (s)

*h₁rs ('. male): Blike  toget"er ("), internal * e#ternal feature (r+), e#pansion  growt" (s)

*h₁rs (. to stab, pierce): Blike  toget"er ("), e#ternal * internal movement (r+), attac"ed (s)

*h₁rs (4. error, doubt): Blike  toget"er ("), internal * e#ternal movement (r+), dispersion (s)

*h₁rs (5. to cry, (re)sound): Blike  toget"er ("), internal * e#ternal feature (r+), out  dispersion (s)

*h₁rt (net): Aoget"er ("), e#ternal * internal movement (r+), group (t)

*h₁ru (1. to tear, rip up): Blike ("), e#ternal * internal movement (r+), passive subject inwards (u"&)

*h₁ru  ($. to seek, ask): Blike ("), e#ternal * internal movement (r+), passive subject inwards (u"&)

*h₁r"h₂ (bowel): Blike ("), internal * e#ternal movement (r+), passive subject inwards (w"&), apart (")

*h₁su (good, well): Blike ("), settled  complete (s), passive subject inwards (u"&)

*h₁"egʷʰ (to praise, wors"ip): Blike ("), passive subject (w), active subject (e), internal loss of body presence (g0-)

*h₁"eh₂ (to abandon): Blike ("), passive subject (w), active subject (e), apart (")

*h₁"eh₂-sto (empty2 to lack): Blike ("), passive subject (w), active subject (e), apart ("), on;site (s), e#tension (t),

*h₁"h₂ (apart2 to pull apart): Blike ("), passive subject (w), apart (")

*(h₁)"rs ("ig", top): Blike ("), passive subject (w), internal * e#ternal feature (r+), e#pansion  growt" (s )

*h₂dʰer (c"aff, edge of a weapon): Spread ("), inside (d-), active subject (e), e#ternal feature (r)

*h₂eb (ape, monkey): Somet"ingsomebody ("e), material e#tension (b)

*h₂(e)b(e)l (apple): Somet"ing  somebody ("e), material e#tension (b), active subject (e), e#ternal  emission (l)

*h₂ebʰ (river): Somet"ingsomebody ("e), inwards addition (b-)

*h₂ebʰro (strong, mig"ty, river): Somet"ingsomebody ("e), accumulation (b-), internal feature (r), object (o)

*h₂ed (1. at, near, to): Somet"ingsomebody ("e), apart  related to (d)

*h₂ed ($. "oly, law): Somet"ingsomebody ("e), dependence (d)

*h₂ed  ('. water current): Somet"ingsomebody ("e), dependence (d)

*h₂ed-os (1. dryness): Somet"ingsomebody ("e), loss of condition (d), result (os)

*h₂ed-os ($. food): Somet"ingsomebody ("e), dependence (d), agent (os)

*h₂eg-os (sin, guilt, fault): Somet"ingsomebody ("e), law  guilt (g), result (os)

*h₂egro (irst, beginning): Somet"ingsomebody ("e), weak presence (g), internal feature (r), object (o)

*h₂eǵ  (1. to drive, lead): Somet"ingsomebody ("e), separate presence (g)

*h₂eǵ  ($. goat): Somet"ingsomebody ("e), lively  wild presence (g)

*h₂eǵro  (ield): Somet"ingsomebody ("e), lively  wild presence (g), internal feature (r), object (o)

*h₂egʰ (to ail, fear, be depressed): Somet"ingsomebody ("e), internal weak presence (g-)

*h₂egʰl (bad weat"er): Somet"ingsomebody ("e), internal weak presence (g-), emission (l)

*h₂eǵʰ (day): Somet"ingsomebody ("e), distinct enclosed presence (g-)

*h₂egʷs-ih₂ (a#e): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal body presence (g0), dispersion  out (s), action (i), spread

*h₂egʷʰno (lamb): Somet"ingsomebody ("e), internal loss of body (g0-), small (no)

*h₂eh₁ (to be warm  "ot): Somet"ingsomebody ("e), toget"er (")

*h₂eh₁#r (day): Somet"ingsomebody ("e), toget"er ("), ade!uate (m), internal * e#ternal movement (r+)

*h₂eh₁s (as", to burn): Somet"ingsomebody ("e), toget"er ("), dispersion (s)

*h₂eh₁ter (ireplace): Somet"ingsomebody ("e), toget"er ("), responsible for  in c"arge of (ter)

*h₂eh₃ (to believe): Somet"ingsomebody ("e), inwards ("&)

*h₂eh₃# (raw, bitter): Somet"ingsomebody ("e), inwards ("&), dispersion  fragmentation (m)

*h₂ei (1. to give, take): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&)

*h₂ei ($. to drive, overw"elm): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&)

*h₂ei ('. signiicant speec"): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&)

*h₂eid (swelling): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), loss of condition (d)

*h₂(e)idʰ (to burn): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), internal loss of condition (d-)

*h₂eier (day): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), active subject (e), e#ternal movement (r)

*h₂eig (ill, depressed): Somet"ingsomebody ("e), action (i), weak (g)

*h₂eiǵ (oak): Somet"ing  somebody ("e), action (i), distinct presence (g)

*h₂eiǵ(s) (goat): Somet"ing  somebody ("e), action (i), distinct presence (g), e#pansion (s)

*h₂e(i)ǵʰ (to desire, need): Somet"ing  somebody ("$e), action (i), distinct enclosed presence (g-)

*h₂eigʷʰ (to be as"amed): Somet"ing  somebody ("e), action (i), internal loss of body (g0-)

*h₂eih₃-ti (part, portion): Somet"ingsomebody ("e), action (i), inwards ("&), division (t), action outwards (i"&)

*h₂eik (1. to summon, call to): Somet"ingsomebody ("e), action (i), conined presence (k)

*h₂eik ($. to possess): Somet"ingsomebody ("e), action (i), conined presence (k)

*h₂ei& (pike, spear, spit): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), protruding presence (k)

*h₂(e)i (to copy): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), dispersion (m)

*h₂ei-os (metal): Somet"ingsomebody ("e), action upwards (i"&), result (os)

*h₂ei-reh₂ (a type of grass): Somet"ingsomebody ("e), action upwards (i"&), internal feature (r), active subject (e)

*h₂eis (1. to seek, wis"): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), dispersion (s)

*h₂eis ($. to respect, wors"ip): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), dispersion (s)

*h₂eisk (clear, brig"t, s"ining): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), out (s), internal movement relate

*h₂ei-tro (s"arp, bitter): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), loss of condition (t), internal feature (r)

*h₂ei" (vital force): Somet"ingsomebody ("e), action (i), passive subject (w)

*h₂e& (1. s"arp): Somet"ingsomebody ("e), outstanding  protruding  e#tended presence (k)

*h₂e& ($. to eat, consume): Somet"ingsomebody ("e), e#tended presence (k)

*h₂e&ru (tear): Somet"ing ("e), e#tended presence (k), internal feature (r), passive subject (u)

*h₂ekkeh₂ (mot"er): Somet"ing  somebody ("e), conined presence (k), e#ternal presence (k), active subject (e),

*h₂e&s (a#is): Somet"ingsomebody ("e), outstanding  protruding presence (k), e#pansion (s)

*h₂ekʷ (to "urt, damage): Somet"ingsomebody ("e), unstable body presence  loss of body presence (k0)

*h₂ekʷ-eh₂ (river): Somet"ingsomebody ("e), unstable body presence (k0), active subject (e), spread (")

*h₂el (1. beyond): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal  emission (l)

*h₂el ($. to grow): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal  emission (l)

*h₂el ('. to grind): Somet"ingsomebody ("e), emission (l)

*h₂el (. to burn): Somet"ingsomebody ("e), emission (l)

*h₂el (4. gleaming, w"ite): Somet"ingsomebody ("e), emission (l)

*h₂elbʰi (barley): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), e#pansion  growt" (b-), action outwards (i"&)

*h₂elbʰo (cloud, w"ite): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), internal loss (p-), object (o)

*h₂eldʰ ("ollowed out): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), inside (d-)

*h₂elgʷʰ (price2 to earn): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), internal loss of body (g0-)

*h₂elh₂ (to roam, wander): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal (l), spread  apart (")

*h₂el' (small, weak): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal (l), lack of body (p)

*h₂elu (1. "ealer): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), passive subject inwards (u"&)

*h₂elu ($. bitter): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), passive subject inwards (u"&)

*h₂e# (1. bitter, sour): Somet"ing ("e), dispersion  fragmentation (m)

*h₂e# ($. to mow): Somet"ing ("e), dispersion  fragmentation (m)

*h₂e# ('. sweet): Somet"ing ("e), packed (m)

*h₂e# (. to "old, contain): Somet"ing ("e), packed (m)

*h₂e# (4. to suffer): Somebody ("e), dispersion  fragmentation (m)

*h₂e#-es (s"oulder): Somet"ingsomebody ("e), solid (m), active subject (e), e#pansion (s)

*h₂e#ǵʰ (narrow): Somet"ingsomebody ("e), packed (m), limited internal presence (g-)

*h₂e#h₃ (1. to take "old of): Somet"ingsomebody ("e), important  solid (m), inwards ("&)

*h₂e#h₃ ($. to swear): Somet"ingsomebody ("e), important  solid (m), outwards ("&)

*h₂e#h₃ ('. ample): Somet"ingsomebody ("e), important  solid (m), outwards ("&)

*h₂e#h₃ (. breastfeeding * mot"er, nurse ): Somet"ingsomebody ("e), li!uid (m), outwards ("&)

*h₂eigʷʰ (to be as"amed): Somet"ing  somebody ("e), action (i), internal loss of body (g0-)

*h₂eih₃-ti (part, portion): Somet"ingsomebody ("e), action (i), inwards ("&), division (t), action outwards (i"&)

*h₂eik (1. to summon, call to): Somet"ingsomebody ("e), action (i), conined presence (k)

*h₂eik ($. to possess): Somet"ingsomebody ("e), action (i), conined presence (k)

*h₂ei& (pike, spear, spit): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), protruding presence (k)

*h₂(e)i (to copy): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), dispersion (m)

*h₂ei-os (metal): Somet"ingsomebody ("e), action upwards (i"&), result (os)

*h₂ei-reh₂ (a type of grass): Somet"ingsomebody ("e), action upwards (i"&), internal feature (r), active subject (e)

*h₂eis  (1. to seek, wis"): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), dispersion (s)

*h₂eis ($. to respect, wors"ip): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), dispersion (s)

*h₂eisk (clear, brig"t, s"ining): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), out (s), internal movement relate

*h₂ei-tro (s"arp, bitter): Somet"ingsomebody ("e), action outwards (i"&), loss of condition (t), internal feature (r)

*h₂ei" (vital force): Somet"ingsomebody ("e), action (i), passive subject (w)

*h₂e& (1. s"arp): Somet"ingsomebody ("e), outstanding  protruding  e#tended presence (k)

*h₂e& ($. to eat, consume): Somet"ingsomebody ("e), e#tended presence (k)

*h₂e&ru (tear): Somet"ing ("e), e#tended presence (k), internal feature (r), passive subject (u)

*h₂ekkeh₂  (mot"er): Somet"ing  somebody ("e), conined presence (k), e#ternal presence (k), active subject (e),

*h₂e&s  (a#is): Somet"ingsomebody ("e), outstanding  protruding presence (k), e#pansion (s)

*h₂ekʷ (to "urt, damage): Somet"ingsomebody ("e), unstable body presence  loss of body presence (k0)

*h₂ekʷ-eh₂ (river): Somet"ingsomebody ("e), unstable body presence (k0), active subject (e), spread (")

*h₂el (1. beyond): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal  emission (l)

*h₂el ($. to grow): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal  emission (l)

*h₂el ('. to grind): Somet"ingsomebody ("e), emission (l)

*h₂el (. to burn): Somet"ingsomebody ("e), emission (l)

*h₂el (4. gleaming, w"ite): Somet"ingsomebody ("e), emission (l)

*h₂elbʰi (barley): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), e#pansion  growt" (b-), action outwards (i"&)

*h₂elbʰo (cloud, w"ite): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), internal loss (p-), object (o)

*h₂eldʰ ("ollowed out): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), inside (d-)

*h₂elgʷʰ (price2 to earn): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), internal loss of body (g0-)

*h₂elh₂ (to roam, wander): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal (l), spread  apart (")

*h₂el' (small, weak): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal (l), lack of body (p)

*h₂elu (1. "ealer): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), passive subject inwards (u"&)

*h₂elu ($. bitter): Somet"ingsomebody ("e), emission (l), passive subject inwards (u"&)

*h₂e# (1. bitter, sour): Somet"ing ("e), dispersion  fragmentation (m)

*h₂e# ($. to mow): Somet"ing ("e), dispersion  fragmentation (m)

*h₂e# ('. sweet): Somet"ing ("e), packed (m)

*h₂e# (. to "old, contain): Somet"ing ("e), packed (m)

*h₂e# (4. to suffer): Somebody ("e), dispersion  fragmentation (m)

*h₂e#-es (s"oulder): Somet"ingsomebody ("e), solid (m), active subject (e), e#pansion (s)

*h₂e#ǵʰ (narrow): Somet"ingsomebody ("e), packed (m), limited internal presence (g-)

*h₂e#h₃ (1. to take "old of): Somet"ingsomebody ("e), important  solid (m), inwards ("&)

*h₂e#h₃ ($. to swear): Somet"ingsomebody ("e), important  solid (m), outwards ("&)

*h₂e#h₃ ('. ample): Somet"ingsomebody ("e), important  solid (m), outwards ("&)

*h₂e#h₃ (. breastfeeding * mot"er, nurse ): Somet"ingsomebody ("e), liquid (m), outwards ("&)

*h₂en  (1. ancestor, relative): Somebody ("e), end (n)

*h₂en ($. t"ere, t"at, if): Somet"ing ("e), concrete (n)

*h₂endʰ (to bloom, blossom): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), inside (d-)

*h₂endʰ-o (blind, dark): Somet"ingsomebody ("e), end (n), inside (d-), object (o)

*h₂en(e)h₂ (on, from): Somet"ing ("e), concrete (n), active subject (e), spread (")

*h₂eng (lawed): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), law (g)

*h₂enǵʰen (scent, odor, soul): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), presence coming from inside (g-), active s

*h₂e(n)gʷʰ (snake): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), internal lack of body presence (g0-)

*h₂enh₁#o (to breat"): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), toget"er ("), unsubstantial (mo)

*h₂en(h₁)t-h₂ (door post): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), toget"er ("), group (t), spread (")

*h₂en(h₁)t-ro (cave): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), toget"er ("), group (t), internal feature (r), object

*h₂enh₂t (duck): Somet"ing  somebody ("e), complete (n), spread ("), group (t)

*h₂enk (1. bend): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), internal movement related presence (k)

*h₂enk ($. constraint, necessity): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), conined  limited presence (k)

*h₂ens  (favorable): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), attac"ed (s)

*h₂ens-h₂ ("andle): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), attac"ed (s), spread  apart (")

*h₂ent (front): Somet"ingsomebody ("e), complete (n), approac"ing  grouping (t)

*h₂e' (1. water): Somet"ingsomebody ("e), bodiless  lack  loss (p)

*h₂e' ($. away, far): Somet"ingsomebody ("e), bodiless  lack  loss (p)

*h₂e' ('. old, fragile2 "arm, damage): Somet"ingsomebody ("e), bodiless  lack  loss (p)

*h₂e'ero (s"ore): Somet"ingsomebody ("e), bodiless  lack  loss (p), active subject (e), e#ternal feature (r), obje

*h₂e'l (fence, wall): Somet"ingsomebody ("e), take away (p), e#ternal (l)

*h₂e'l (1. oracle, prop"ecy): Somet"ingsomebody ("e), take away (p), internal * e#ternal (l+)

*h₂e'l ($. strengt", power): Somet"ingsomebody ("e), take away (p), internal * e#ternal (l+)

*h₂e''h₂ (fat"er): Somet"ingsomebody ("e), bodiless  lack  loss (p), body (p), spread (")

*h₂er (1. to arrange, it ): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r)

*h₂er ($. nut): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r)

*h₂erd (1. order): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), dependence (d)

*h₂erd ($. tip, edge): Somet"ing ("e), e#ternal feature (r), relation to (d)

*h₂er-eh₁-d (to be joyful, c"eer up ): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), active subject (e), alike ("), r

*h₂erg (to s"ut away): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), indistinct presence (g)

*h₂erǵ (brig"t, w"ite): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), distinct  separate presence (g)

*h₂erh₃ (1. to plow): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal movement (r), downwards ("&)

*h₂erh₃ ($. to crus"): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal movement (r), downwards ("&)

*h₂erk (to lock, guard, protect): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), internal  movement related prese

*h₂erkʷ (bow, arc"): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), bent (k0)

*h₂er# (strengt"): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), solid (m)

*h₂ern (ornament): Somet"ingsomebody ("e), e#ternal feature (r), completeness (n)

*h₂(e)rn (to deny, refuse, renounce): Spread ("), active subject (e), e#ternal feature (r), end (n)

*h₂es' (1. to cut): Somet"ingsomebody ("e), attac"ed (s), take away (p)

*h₂es' ($. aspen): Somet"ingsomebody ("e), attac"ed (s), take away (p)

*h₂et(i) (but, from): Somet"ingsomebody ("e), group (t), action outwards (i"&)

*h₂etno (year): Spread ("), active subject (e), period (t), virtual (no)

*h₂eto (daddy): Somebody ("e), group (t), object (o)

*h₂nt-bʰi (bot"): Spread ("), start * end (n+), group (t), e#ternal addition (p-), action outwards (i"&)

*h₂'el (to t"reaten, menace): Spread ("), body (p), active subject (e), e#ternal  emission (l)

*h₂'l (assembly): Spread ("), accumulation (p), e#ternal * internal (l+)

*h₂reu (open,  wide): Spread ("),  internal movement (r),  active subject (e),  passive subject  (u)

*h₂reu(i) (sun): Spread ("), internal movement (r), active subject (e), passive subject (u), action outwards (i"&)

*h₂rh₁ (sparse, rare): Spread ("), internal * e#ternal feature (r+), alike (")

*h₂rh₁(dʰ) (to prepare): Spread ("), e#ternal * internal feature (r+), toget"er ("), inside (d-)

*h₂rh₁(i) (reason, count): Spread ("), e#ternal * internal feature (r+), toget"er ("), action outwards (i"&)

*h₂rh₁(i) > *h₂erh₁ ("ost, lord, master): Spread ("), e#ternal * internal feature (r+), toget"er ("), action outwards

*h₂rh₁(i) > *h₂reh₁(i)  (wealt", goods): Spread ("), e#ternal * internal feature (r+), toget"er ("), action outwards (

*h₂rh₁k (to reckon): Spread ("), e#ternal * internal feature (r+), toget"er ("), internal presence (k)

*h₂rh₃d (1. to gnaw, scrape): Spread ("), internal * e#ternal feature (r+), outwards ("&), loss of condition (d)

*h₂rh₃d ($. beak): Spread ("), internal * e#ternal feature (r+), outwards ("&), related to (d)

*h₂rkseh₂ (fetlock, tet"er): Spread ("), e#ternal * internal feature (r+), conined presence (k), attac"ed (s), active s

*h₂r-nu (1. to gain, ac!uire): Spread ("), e#ternal * internal feature (r+), virtual (n), passive subject (u)

*h₂r-nu ($. to s"are, distribute): Spread ("), internal * e#ternal feature (r+), virtual (n), passive subject (u)

*h₂rt&os (bear): Spread ("), internal * e#ternal feature (r+), group (t), outstanding  protruding presence (k), agent

*h₂ster (star): Spread ("), out  movement (s), in c"arge of  responsible for (ter)

*h₂sus (dry): Spread ("), li!uid (s), passive subject (u), dispersion  loss (s)

*h₂uerg (to turn, bend): Somet"ing  somebody passive ("u), active subject (e), e#ternal movement (r), indistinct p

*h₂ulh₁ (to be strong, prevail): Somet"ing  somebody passive ("u), emission (l), alike (")

*h₂urg (w"eel): Somet"ing  somebody passive ("u), e#ternal movement (r), indistinct presence (g)

*h₂"e (1. away): Bpart ("), passive subject (w), active subject (e)

*h₂"e ($. ot"er): Bpart ("), passive subject (w), active subject (e)

*h₂"ed (to s"out, call aloud): Somet"ing  somebody passive ("w), active subject (e), relation to (d)

*h₂"eh₁ (to vent, blow): Spread ("), passive subject (w), active subject (e), toget"er (")

*(h₂)"e' (to strew, t"row out): Spread ("), passive subject (w), active subject (e), loss of body (p)

*h₂"er (1. to cover): Spread ("), passive subject (w), active subject (e), e#ternal feature (r)

*h₂"er ($. to surround * air, aura): Spread ("), passive subject (w), active subject (e), e#ternal feature (r)

*(h₂)"er ('. to be aware, notice): Spread ("), passive subject (w), active subject (e), e#ternal feature (r)

*h₂"er (. to support, raise): Spread ("), passive subject (w), active subject (e), e#ternal feature (r)

*h₂"er (4. to bind, attac"): Spread ("), passive subject (w), active subject (e), e#ternal feature (r)

*h₂"es (to dwell): Somet"ing  somebody passive inwards ("u"&), active subject (e), attac"ed (s)

*h₂"e!d  (to praise, sing): Somet"ing  somebody passive ("w), active subject (e), action outwards (y"&), relation to

*h₂"iǵ (oats): Somet"ing  somebody passive ("w), action outwards (i"&), enclosed presence (g)

*h₂"lh₁-neh₂ (wool): Somet"ing passive ("w), internal * e#ternal (l+), toget"er ("), not"ingness (n), active subjec

*(h₂)"r (1. to turn, press): Spread ("), passive subject (w), e#ternal * internal movement (r+)

*(h₂)"r ($. s!uirrel, weasel): Spread ("), passive subject (w), e#ternal * internal movement (r+)

*(h₂)"r ('. to root up, tear): Spread ("), passive subject (w), internal * e#ternal movement (r+)

*(h₂)"rdʰ (to grow2 "ig"): Spread ("), passive subject (w), internal * e#ternal feature (r+), inside (d-)

*(h₂)"r(n)ǵʰ (to turn, press): Spread ("), passive subject (w), e#ternal * internal movement (r+), complete (n), limi

*(h₂)"r(n)k (to bend, turn, wind): Spread ("), passive subject (w), e#ternal * internal movement (r+), complete (n)

*(h₂)"r' (to turn, wind): Spread ("), passive subject (w), e#ternal * internal movement (r+), take away (p)

*h₂"!edʰ (separated, widow): Bpart ("), passive subject (w), action (y), active subject (e), inside (d-)

*h₃bʰel (to multiply, sweep):>nwards ("&), e#pansion (b-), active subject (e), e#ternal (l)

*(h₃)bʰru(h₁)s (brow): Dutwards ("&), e#pansion (b-), internal feature (r), passive subject (u), alike ("), dispersio

*h₃ebʰi (to, from, around): Dutwards ("&), active subject (e), inwards addition (b-), action outwards (i"&)

*h₃ed (1. to smell): >nwards ("&), active subject (e), loss of condition (d)

*h₃ed ($. to "ate): Dutwards ("&), active subject (e), loss of condition (d)

*h₃eg (to grow2 berry, c"erry): Dutwards ("&), active subject (e), weak presence (g)

*h₃egʰ (bud, sprout): Dutwards ("&), active subject (e), internal lively presence (g-)

*h₃edgʷh₃ (stem, stalk): Dutwards ("&), active subject (e), related to (d), e#ternal presence (g0), outwards ("&)

*h₃eh₁-os (1. mout"): >nwards ("&), active subject (e), union  toget"er ("), agent (os)

*h₃eh₁-os ($. to speak, talk): Dutwards ("&), active subject (e), union  toget"er ("), agent (os)

*h₃eig (to lament, complain): Dutwards ("&), active subject (e), action (i), weak presence (g)

*h₃ek (to consider): >nwards ("&), active subject (e), internal presence (k)

*h₃e&teh₃ (eig"t): Dutwards ("&), active subject (e), protruding presence (k), e#tension (t), active subject (e), outwa

*h₃elh₁ (to bring down): @ownwards ("&), active subject (e), e#ternal (l), union  toget"er (")

*h₃elh₁k (to take revenge): @ownwards ("&), active subject (e), e#ternal (l), union  toget"er ("), conined presence

*h₃e#h₃ (1. to swear): >nwards ("&), active subject (e), solid (m), outwards ("&)

*h₃e#h₃  ($. plague2 to suffer): >nwards ("&), active subject (e), bad  dispersion (m), outwards ("&)

*h₃en (load, burden): @ownwards ("&), active subject (e), complete (n)

*h₃end (stone, rock): @ownwards ("&), active subject (e), complete (n), related to (d)

*h₃engʷ  (to anoint): >nwards ("&), active subject (e), complete (n), e#ternal body presence (g0)

*h₃enr  (dream): >nwards ("&), active subject (e), complete (n), e#ternal * internal feature (r+)

*h₃e' (1. to work): Dutwards ("&), active subject (e), bodiless  take away (p)

*h₃e' ($. ability, possesion): Dutwards ("&), active subject (e), bodiless  take away (p)

*h₃erg (to "it, kill): Dutwards ("&), active subject (e), e#ternal movement (r), "arm (g)

*h₃ert (vine): Dutwards  upwards ("&), e#ternal feature (r), group (t)

*h₃esdos (branc"): Dutwards ("&), active subject (e), growt" (s), related to (d), result (os)

*h₃est (bone): Dutwards ("&), active subject (e), growt" (s), group (t)

*h₃eu (to cover, dress): Dutwards ("&), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*h₃eug (cold): >nwards ("&), active subject (e), passive subject inwards (u"&), weak presence * "arm (g)

*h₃e"is (s"eep): Dutwards ("&), active subject (e), passive nucleus (u), action (i), growt" (s)

*h₃h₂e"ih₃# (ovum): >nwards ("&), bird ("ewi), outwards ("&), solid (m)

*h₃&u (!uick): Dutwards ("&), outstanding  protruding  e#tended presence (k), passive subject inwards (u"&)

*h₃l  (to rot): Dutwards ("&), internal * e#ternal (l+)

*(h₃)leig (needy, miserable): Dutwards ("&), internal (l), active subject (e), action (i), degraded presence  evil (g)

*(h₃)leik (needy, miserable): Dutwards ("&), internal (l), active subject (e), action (i), limited presence (k)

*h₃#eiǵʰ (to urinate): Dutwards ("&), li!uid (m), active subject (e), action (i), limited internal presence (g-)

*h₃#erǵ (to wipe off): Dutwards ("&), li!uid (m), active subject (e), e#ternal movement (r), separate presence (g)

*h₃neh₃ (to scold, abuse): >nwards ("&), virtual (n), active subject (e), outwards ("&)

*h₃neh₃-#n (name): >nwards ("&), virtual (n), active subject (e), outwards ("&), unsubstantial (m), virtual * comple

*h₃neid (to scold): Dutwards ("&), virtual (n), active subject (e), action (i), loss of condition (d)

*h₃nh₂s (nose): Dutwards ("&), not"ingness (n), spread ("), attac"ed (s)

*h₃nobʰ (navel): Dutwards ("&), small object (no), inwards addition (b-)

*h₃nogʰ (nail): Dutwards ("&), small object (no), internal distinct presence (g-)

*h₃okʷ (to see, eye): >nwards ("&), body (o), emission  loss of body presence (k0)

*h₃or (eagle): Cpwards ("&), object (o), e#ternal movement  feature (r)

*h₃orbʰ (1. to turn, in"erit): Dutwards  upwards ("&), object (o), e#ternal movement  feature (r), inwards addition

*h₃orbʰ ($. orp"an, servant): @ownwards ("&), object (o), e#ternal movement  feature (r), internal loss  lack (p-)

*h₃r (to set in motion  rise): Dutwards  upwards ("&), internal * e#ternal movement  feature (r+)

*h₃rb (1. to drill, make "oles): >nwards ("&), e#ternal * internal movement (r+), material e#tension (b)

*h₃rb ($. dark color, reddis" brown): Dutwards ("&), internal * e#ternal feature (r+), material e#tension (b)

*h₃rd (to low): Dutwards ("&), internal * e#ternal movement (r+), related to (d)

*h₃rdʰ-uo ("ig", uprig"t): Dutwards  upwards ("&), internal * e#ternal movement  feature (r), internal (d-), passi

*h₃reǵ (1. to stretc", direct): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), separate  distinctiv

*h₃reǵ ($. t"erefore): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), separate  distinctive prese

*h₃re(i)g (to bind): >nwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), indistinct presence (g)

*h₃re& (rain): @ownwards ("&), internal movement (r), active subject (e), protruding presence (k)

*h₃reu (1. ruin): @ownwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*h₃reu ($. to "urry): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject inwards (u"

*h₃reu ('. teat, nipple): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject inwards (

*h₃reu (. intestines, fat, lard): >nwards ("&), internal feature (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&)

*h₃reud (lamentation): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject inwards (

*h₃reuh₁ (roar, noise): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject inwards (

*h₃reuk  (to dig out): Dutwards  upwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject (

*h₃reu' (to rob): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject (u), take away (

*h₃reus (to roast): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&),

*h₃rǵʰ (testicle): Dutwards ("&), internal * e#ternal feature (r), distinct enclosed presence (g-)

*h₃ri (1. to low): Dutwards ("&), internal * e#ternal movement (r+), action outwards (i"&)

*h₃ri ($. to cry, scream): Dutwards ("&), internal * e#ternal feature (r+), action outwards (i"&)

*h₃ri ('. spotted, speckled): Dutwards ("&), internal * e#ternal feature (r+), action outwards (i"&)

*h₃riǵ (to irrigate): @ownwards ("&), internal movement (r), action (i), distinct presence (g)

*h₃rih₃ (to stir, w"irl): Dutwards ("&), internal movement  feature (r), action (i), inwards ("&)

*h₃ri-no (1. way): Dutwards ("&), internal * e#ternal feature (r+), action outwards (i"&), start (n), object (o)

*h₃ri-no ($. "ill): Cpwards ("&), internal * e#ternal feature (r+), action upwards (i"&), start (n), object (o)

*h₃rk (yarn, fabric): Dutwards ("&), e#ternal * internal feature (r+), conined presence (k)

*h₃rs (mountain): Cpwards ("&), internal * e#ternal feature (r+), e#pansion  growt" (s)

*h₃rt  (to roll, rotate): Dutwards ("&), internal * e#ternal movement (r+), approac" (t)

*h₃ud (out): Dutwards ("&), passive subject (u), related to (d)

*h₃ud-er-o (uterus): Dutwards ("&), passive subject (u), related to (d), active subject (e), e#ternal movement (r), obj

*h₃!ebʰ (to copulate): Dutwards ("&), action (y), active subject (e), inwards addition (b-)

*h₃!eh₁ (to t"row): Dutwards ("&), action (y), active subject (e), toget"er (")

 
 
 
 
 
 

lauantai, 5. lokakuu 2019

Kantaindoeuroopan oletettuja juuria-2

2500 PIE roots summary (The Source Code 2.5).xls
Excel file linked to 2500 PIE Roots Deciphered (The Source Code 2.5)

*dʰreu' (ruins): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), los

*dʰreus (brittle): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), di

*dʰrǵ > *dʰreǵ (1. to pull, move): ?"ysical presence (d-), internal * e#ternal movement (r+), separate presence (g)

*dʰrǵ > *dʰreǵ (to drench, soak):?"ysical presence (d-),external * internal movement (r+), separate presence (g)

*dʰrgʰ (elements growing in plants): ?"ysical presence (d-), internal * e#ternal feature (r+), internal distinct prese

*dʰeu' (follow): ?fysical presence (d-), active subject (e), passive subjct inwards (u"&), bodiless (p)
*dʰeur (to "urry, w"irl): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), e#ternal movement (r)
*dʰeus (1. to scatter, dissipate): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), dispersion  loss (s)
*dʰeus ($. to breat"e): ?"ysical presence (d-), active subject (e), passive subject (u), attac"ed  e#pansion  growt" (
*dʰǵʰ(o)# (eart", ground): ?"ysical presence (d-), presence coming from inside (g-), object (o), solid (m)
*dʰǵʰuh₃ (is"): ?"ysical presence (d-), presence coming from inside (g-), passive subject (u), downwards ("&)
*dʰǵʰ!es (yesterday, tomorrow): ?"ysical presence (d-), presence coming from inside (g-), action (y), active subject
*dʰgʷʰ(e)i (to destroy, peris"): ?"ysical presence (d-), internal presence going outwards (g0-), active subject (e), ac
*dʰgʷʰer (to flow, run): ?"ysical presence (d-), internal presence going outwards (g0-), active subject (e), e#ternal f 
*dʰl (to dig): ?"ysical presence (d-), internal * e#ternal (l+), internal loss of body (p-)
*dʰl (debt, guilt, duty): /#ternal condition (d-), e#ternal * internal (l+), internal weak presence (g-)
*dʰls (to s!uee3e, press): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal (l+), solid (s)
*dʰ#bʰ (tomb, grave): ?"ysical presence (d-), solid * dispersion (m+), inwards addition (p-)
*dʰr (1. to purr, murmur): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal feature (r+)
*dʰr ($. to spring, jump): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal movement (r+)
*dʰrbʰ (to t"icken, bring up, rear): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal movement (r+), inwards addition (b-)
*dʰrebʰ (to crus"): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal loss of body (p-)
*dʰregʰ (1. to run): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal weak presence (g-)
*dʰregʰ ($. to tear, pull): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal weak presence (g
*dʰregʰ ('. to "urt, torment): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), internal weak presen
*dʰreibʰ (accumulation movement * to drive, pus"): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (
*dʰrei(d) (to defecate): ?"ysical presence (d-), internal feature (r), active subject (e), action outwards (i"&), loss of c
*dʰreu (1. to grind, crumble): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwa
*dʰreu ($. to deceive): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"
*dʰreub (to drip): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), m
*dʰreubʰ (to break): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&),
*dʰreud (fraud): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), los
*dʰreugʰ (1. to "arm, deceive): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject (u),
*dʰreugʰ 
($. to s"ake, tremble): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject (u)
*dʰreu' (ruins): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), los
*dʰreus (brittle): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), active subject (e), passive subject inwards (u"&), di
*dʰrǵ > *dʰreǵ (1. to pull, move): ?"ysical presence (d-), internal * e#ternal movement (r+), separate presence (g)
*dʰrǵ > *dʰreǵ (to drench, soak):?"ysical presence (d-),external * internal movement (r+), separate presence (g)
*dʰrgʰ (elements growing in plants): ?"ysical presence (d-), internal * e#ternal feature (r+), internal distinct prese
*dʰrǵʰ (to turn, wind): ?"ysical presence (d-), internal * e#ternal feature (r+), distinct enclosed presence (g-)
*dʰr(h₃)u (to "arm by trickery  deception): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal movement (r+), outwards ("
*dʰrn (to drone): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal feature (r+), sound (n)
*dʰrogʰ (dregs): ?"ysical presence (d-), internal feature (r), object (o), internal distinct presence (g-)
*dʰrono (inis"  decoration): ?"ysical presence (d-), internal feature (r), body (o), complete (n), body (o)
*dʰrougʰos (1. p"antom): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), object (o), passive subject (u), internal we
*dʰrougʰos ($. comrade, companion): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), object (o), passive subject (u),
*dʰru (to murmur2 din): ?"ysical presence (d-), e#ternal * internal feature (r+), passive subject inwards (u"&)
*dʰrugʰ (crippled): ?"ysical presence (d-), internal movement (r), passive subject (u), internal weak presence (g-)
*dʰugh₂tr (daug"ter): ?"ysical presence (d-), passive subject (u), weak presence (g), spread ("), in c"arge of  res
*dʰuh₂#o (smoke): ?"ysical presence (d-), passive subject (u), spread ("), unsubstantial (mo)
*dʰ"el (cloud, "indrance): ?"ysical presence (d-), passive subject (w), active subject (e), e#ternal (l)
*dʰ"en (sound): ?"ysical presence (d-), passive subject (w), active subject (e), sound (n)
*dʰ"enh₂ (to disappear, darken): ?"ysical presence (d-), passive subject (w), active subject (e), end (n), spread (")
*dʰ"or (door, gate):fysical presence (d-), passive subject (w), object (o), e#ternal feature (r)
*geh₁(i) (to sing, cry): %ively  powerful presence (g), active subject (e), alike ("), action outwards (i"&)
*geh₂u (to rejoice): %ively  powerful presence (g), active subject (e), spread ("), passive subject inwards (u"&)
*geibʰ  ("ump): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), accumulation (b-)
*geibʰ (weak): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), lack of body (p-)
*geid (to stab, kittle): @istinct presence (g), active subject (e), action (i), loss of condition (d)
*geig (bent, crooked): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), degraded presence  law (g)
*geiǵ (s"arp, bitter): @istinct presence (g), active subject (e), action (i), distinct  lively presence (g)
*gei# (to bend): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), dispersion (m)
*geis (to bend): @istinct presence (g), active subject (e), action outwards (i"&), dispersion (s)
*ge# (to grasp, grip, be full): @istinct presence (g), active subject (e), packed (m)
*gerh₂ (to s"riek): @istinct presence (g), active subject (e), e#ternal feature (r), spread (")
*g(e)u (1. to "ide * false): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&)
*g(e)u ($. to grab * "and): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&)
*g(e)u ('. to call in): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&)
*g(e)ud (1. intestine): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), loss of condition (d)
*g(e)ud ($. "ump, deformity): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), loss of conditi
*g(e)u-lo (coal): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), ground (l), object (o)
*g(e)ut  (sack): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (u"&), approac"  group (t)
*ge"h₂(to cry, call): @istinct presence (g), active subject (e), passive subject inwards (w"&), spread (")
*gh₂g > *gag (something round): Separate presence (g) spread ("),indistinct presence (g)
*gh₂n(dʰ)(vessel): @istinct presence (g), spread ("), end (n), inside (d-)
*gh₂ng > *gang (to mock, scorn): Separate presence (g), spread ("), complete (n), degraded presence (g)
*gl (1. to curl, form into a ball): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+)
*gl ($. to swallow): Separate presence (g), e#ternal * internal (l+)
*gʰl > *gʰleh₂dʰ ('. brig"t, brilliant): @istinct presence (g), internal * e#ternal (l+)
*gl > *gol (. to camp2 den): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal (l+)
*gl > *gol (4. lie down): @istinct  separate presence (g), up * down (l+)
*gl > *gol (5. branc", twig): @istinct  separate presence (g), internal * e#ternal (l+)
*glb (lump * ball, sp"ere): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), material e#tension (b)
*gl (to lay, scrape): @istinct presence (g), internal * e#ternal (l+), internal loss (p-)
*gleh₃gʰ (thorn, spike): @istinct presence (g), internal (l), active subject (e), outwards ("&), internal distinct presenc
*glei(t) (to stick toget"er): Separate presence (g), internal (l), active subject (e), action (i), group (t)
*gleu (to conglomerate): Separate presence (g), internal (l), active subject (e), passive subject inwards (u"&)
*gleubʰ (to split): @istinct presence (g), internal (l), passive subject (u), internal loss of body (p-)
*glgt  (milk): ?owerful presence (g), internal * e#ternal (l+), weak presence (g), improvement (t)
*glǵ (1. segmented ball): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), separate  distinct presence (g)
*glǵ ($. soft, tender): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), separate  distinct presence (g)
*glh₂ (1. to call, cry, s"riek): @istinct presence (g), internal * e#ternal (l+), spread (")
*glh₂ ($. bald, naked): @istinct presence (g), internal * e#ternal (l+), spread (")
*glh₂ ('. to be able): ?owerful presence (g), internal * e#ternal (l+), spread (")
*gl (to grasp, "old tig"tly): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), conined presence (k)
*gl# (to embrace): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), solid  packed (m)
*gl (1. to swell up): @istinct presence (g), e#ternal * internal (l+), group (t)
*gl ($. glutton): Separate presence (g), e#ternal * internal (l+), group (t)
*gnbʰ > *gnebʰ (1. "illock): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), accumulation (b-)
*gnbʰ > *gnebʰ ($. to break): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), body loss (p-)
*gnbʰ > *gneibʰ (to cut, break): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), body loss (p-)
*gnbʰ > *gneubʰ (node, clot, knob): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), accumulation (b-)
*gng > *geng (1. lump): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), indistinct  degraded presence (g)
*gng > *geng ($. gum, les" around t"e base of t"e teet"): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), indisti
*gng > *gneig (to s!uee3e, pinc"): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), indistinct  degraded presenc
*gngʰ > *gengʰ (strap, bundle2 to weave): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), internal distinct prese
*gngʰ > *gnegʰ (servant): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), internal weak presence (g-)
*gnr > *gner (burl, knot): @istinct presence (g), not"ingness * complete (n+), e#ternalt feature (r)
*gnt  (to press, s!uee3e): @istinct presence (g), complete * not"ingness (n+), approac"  group  reduction (t)
*gr (to turn, curl): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+)
*grbʰ > *grebʰ (to carve): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), internal loss (p-)
*grbʰos > *grebʰos (beec", "ornbeam): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), interna
*grd (to scrape, scratc"): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), loss of condition (d)
*greh₃d ("ail): @istinct  powerful presence (g), internal movement (r), active subject (e), downwards ("&), related t 
*grg > *greg (1. weak): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal feature (r+), indistinct presence (g)
*grg > *greg ($. "ook, crook): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal feature (r+), indistinct presence (g
*grǵ (grim, dreadful): @istinct  separate presence (g), internal * e#ternal feature (r+), distinct  wild presence (g)
*grh₂s > *gras (to devour): @istinct  separate presence (g), internal feature (r), spread ("), dispersion (s)
*gr# > *gre# (to be damp, to sink): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), li!uid (m)
*gr(n)d > *gre(n)d (bundle): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal feature (r+), end  complete (n), re
*gr(n)ǵʰ > *gre(n)ǵʰ (to wind, twist): @istinct  separate presence (g), e#ternal * internal movement (r+), end  co
*grs > *gres (to grovel, crawl): @istinct  separate presence (g), internal * e#ternal movement (r+), dispersion (s)
*greus (1. to crus"  crumble): @istinct  separate presence (g), internal feature (r), active subject (e), passive subje
*greus ($. to burn  smoulder): @istinct  separate presence (g), internal feature (r), active subject (e), passive subje
*greut  (to press, curd): @istinct  separate presence (g), internal feature (r), active subject (e), passive subject (u), a
*gug (ball): @istinct presence (g), passive subject inwards (u"&), indistinct presence (g)
*gu' (1. burrow): @istinct presence (g), passive subject inwards (u"&), loss of body (p