perjantai, 27. maaliskuu 2020

YLEn Julma maa Suomen sisällissodasta

Dokumenttiin esitetään aivan muita kuin aiheellisia "korjauksia".

Mahdollisia aiheellisia tässä ei nyt käsitellä (kuin joitakin ohimennen).

https://www.verkkouutiset.fi/ylen-1918-dokumentista-kiistellaan-oikaisuihin-ei-suostuta/#b9079d8b

Ylen 1918-dokumentista kiistaa, oikaisuihin ei suostuta

Tuliko sodan taisteluissa todella vastaan vain ’kovin vähän venäläisiä’?

Ylen Ajankohtaistoimitus tuotti vuoden 1918 sodasta Julma maa -dokumentin, joka esitettiin TV1:ssä sodan satavuotisvuoden 2018 itsenäisyyspäivänä. Yle Areenassa dokumentti kerää edelleen huomattavia katsojamääriä.

Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistys r.y. on sydämistynyt väittämistään dokumentin virheistä ja vaatinut niihin oikaisuja.

Yhdistys on listannut dokumentista 28 mielestään suurinta virhettä ja epätäsmälli-syyttä. Lähdeviitteinä on 104 kohtaa 19:sta eri alan kirjasta ja tutkimuksesta.

– Dokumentin tulee perustua tosiasioihin. Julma maa ei valitettavasti kaikilta osin täytä tätä vaatimusta, yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Uutela katsoo.

Uutelan mukaan raskaimpia esimerkkejä Julman maan virheistä on, ettei mainita, että bolsevikit agitoivat, aseistivat ja johtivat punaiset sotaan. Myös eräät väitteet vankileireistä ovat yhdistyksen kirjelmän mukaan perättömiä. "

HM: Bolshevikit olivat pieni ryhmä ja saattoivat agitoida kuten jotkut mensevikitkin, kautskylaiset, mutta sotatoimet aloitti Mannerheim 24. 1. 1918 hyökkäyksillä kotiu-tettavia venäläisiä varuskuntia vastaan. Tarkoitus ei ollut ajaa heitä maasta, vaan enempikin estää posistumasta - ja tappaa. Senaatti nimitti Mannerheimin vasta seu-raavana päivänä suojeluskunnista muodostettavan valkoisen armeijan komentajaksi.

J.-P. T.: " Yleisradion mukaan kaikki huomautukset on käyty huolella läpi ja oikaisupyynnöt ovat perusteettomia.

" Ylen mukaan dokumentissa ei ole havaittu asiavirheitä.

”Järjestystilanne heikkeni”

Seuraavassa on muutamia Julma maa -dokumentin tekstikohtia (*-merkityt, lihavoi-dut) perässään otteita Vapaussotiemme Helsingin perinneyhdistyksen huomautuksista niitä kohtaan (-merkityt, kursivoidut).

 * ”Suomen sisällissota syntyi nälän, pelon ja vihapuheen kierteestä.”

– Sota vaati johtajat, agitaation, aseet ja huollon. Eripuran kylväjät olivat bolševikki-agitaattoreita: ”Ei kansalaisrauhaa vaan kansalaissota”. Sosialisteille Venäjän vallan-kumous merkitsi alkua lopulliseen voittoon nopeasti vietävälle luokkataistelulle. (Tampereella punaisten divisioonaa johtanut Mihail) Svetšnikov totesi: ”Kun miliiseiksi valittiin työväestölle suopeita miehiä, voitiin päästä porvarien kimppuun takavarikoimalla asevarastoja”.

* ”Yhteiskunnan perustukset järkkyivät. Järjestystilanne heikkeni,ja arjen väki- valta lisääntyi. Vihattu tsaarin aikainen valtiollinen poliisi oli lakkautettu ke-väällä, mutta sen tilalle syntyneet miliisilaitokset eivät vakuuttaneet ketään. Sekä työväestö että porvarileiri alkoivat perustaa omia järjestyskaarteja.”

– Miliisilaitoksesta puhuttaessa ei (Julma maa -dokumentissa) mainita punaisten val- lankumouksellisten mielivaltaa. Venäläiset sotilaiden alueneuvostot pyysivät sosiali-demokraatteja perustamaan aseelliset järjestyskaartit, jolloin alkoi venäläisten vallankumouksellisten ja suomalaisten punakaartien syvenevä yhteistyö. …Punakaarteja ei suojeluskuntien tavoin yritettykään perustaa kaikille avoimiksi järjestöiksi, vaan kärkijoukoksi luokkataistelun ja vallankumouksen viemiseksi päätökseen. "HM: Punakaarteilla ei ollut mitään tekemistä venäläisväestön alueneuvostojen kanssa, jotka eivät olleet mitään Venäjän valtion elimiä, mutta koostuivat ainakin pääasiassa Venäjän kansalaisista.

J.-P. T.: * ”Joulukuussa Suomi julistautui P. E. Svinhufvudin porvarisenaatin johdolla itsenäiseksi. Mutta myös sosialistit tukivat itsenäisyyttä ja pyysivät Leninin hallitusta tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Lenin odotti suoma-laisten sosialistien tekevän pian vallankumouksen ja hyväksyi Svinhufvudin esittämän virallisen Suomen itsenäisyyden tunnustamisen taktisista syistä”. "


HM: Lenin ja Stalin ja Kollontai, kaikki kansankomissaareja, olivat kurkku putkella huutaneet, että "Hakekaa itnenäisyyttä! Se pätkätää heti tiskiin kuin manulle illallinen!"

Lenin oli myös heti vallankumousyönä lakkauttanut Kerenskin (laittomasti) nimittä-män kenraalikuvernööri Nekravin viran, ja nimittänyt hänet Venäjän valtion tilastohommiin järjetämään osuustoiminnallista taloussektoria.

YLE on valehdellut tästä asiasta räävittömästi, mutta on ehkä dokussa ottanut opikseen...J.-P. T.: " – Tässä tarkoitetaan 31.12.1917 tapahtunutta kansankomissaarien neu-voston tun-nustusta. Todellisuudessa Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden hyväksy-mällä 14. 10.1920 Tarton rauhansopimuksen,tai tarkemmin 31.12.1920 kun sopimus virallisesti tuli voimaan. "


HM: Tartton rauhansopimusta EI TEHTY SUOMEN SISÄLLISSODASTA vaan Val-koisten voittajien 15.5.1918 Neuvosto-Venäjälle julistamasta sodasta, jossa he vielä elokuussa vaativat Suomelta Kuollan nimimaata ja Itä-Karjalaa "rauhan hintana"!


J.-P.T.:"Itsenäisyysjulistuksen jälkeen Suomella ei ollut omaa armeijaa, poliisilaitosta, rajavartiostoa eikä itsenäisen maan perustuslakia vaan autonomisen maan valtio-oi-keudellinen lainsäädäntö. Korkeimman vallan edustajana toimi Suomen alueneuvos- to johtajanaan bolševikki Ivar Smilga ja venäläinen sotaväki miehitti koko maata. " HM: HEWOWWITTUA ja puhdasta paskaa joka tavu!


Venäjän kansankomissaarien neuvostolla ei ollut vähäisintäkään pyrkyä korkeimman vallan haltijaksi Suomessa. Sellaiset metkut olivat loppuneet Kerenskiin - ja hänen hurrilaisiin ja kokoomuslaisiin perseennuolijoihinsa, jotka olivat hakeneet naapuri-maan sotilasdiktaattorilta Eduskunnan hajotusta - ja "Venäjän maakuntallituksen" valituttamista!

Suomeen ja täällä vielä olevaan kotiutetttavaan venäläiseen sotaväkeen ei ulottunut minkäänlaista poliittisvälitteistäkään komentoketjua kuvernöörin viran lakkauttamisen jälkeen! Venäläisestä sotaväestä, jota oli jäljellä noin 40000, suuri osa oli laivastoa, jolla oli kotisatama Helsingissä, eli he kävivät 1. maailmansotaa Saksaa vastaan eivätkä Suomen sisällissotaa. Toki sinne maailmansotaan ulottui laivaston komentolinja.


J.-P. T.: " – Tosiasiassa ensimmäinen ”tunnustus” oli ehdollinen ja nimenomaan venäläiset eivät ehtoja täyttäneet, vaan ilmaisivat usealle viralliselle taholle, ettei Suomi vielä käytännössä ollut irtautunut Venäjästä. "


 HM: Potaskaa. Stalin sanoi, että "Suomi ei ole irronnut Venäjästä (tarkemmin sano-en "Venäjä ei ole menettänyt Suomea"), KOSKA TÄMÄ EI OLE SIIHEN KOSKAAN KUULUNUTKAAN (itse keisarikuntaan, toisin kuin esimerkiksi Viro ja Latvia)!

" ... The bourgeois press asserts that we have brought about the complete disinteg-ration of the country,that we have lost a whole number of countries,including Finland. But, comrades,we could not lose Finland,because actually it was never our property. ... December 22, 1917 "J.-P. T.: " Lenin totesikin 31.1. ”Meidän liittomme, meidän uusi valtiomme on lujempi sitä pakkovaltaa, imperialistien valtiomuodostelmia.Suomen työläiset kääntyivät mei-dän puoleemme ilmaisten uskollisuuden tunteensa proletaarista maailmanvallanku-mousta kohtaan. Se on valtioliittomme perusta.” Lenin siis uskoi, että Suomi olisi yksi tulevan neuvostovaltion osa. "HM: Ei uskonut - eikä olisi edes ottanut Suomea siihen.


Eikä hän sano mitään tuollaista myöskään tuossa yllä.

J.-P. T.: * ”Tarinat raakuuksista ruokkivat kiihtyvää koston kierrettä” ja johtuivat propagandasta.


– Tiedossa on lukuisia tapauksia, joissa punaiset ovat kiduttaneet vankeja. Porin pu-nakaartin johtaja Hannes Uksila tunnusti: ”Vankeja murhataan, vangiksi tarjoutuvia ammutaan, rosvous on aivan yleistä, kortinpeluu, totte-lemattomuus ja laiskuus on yleistä. Meitä voidaan täydellä syyllä sanoa rosvolaumaksi.”


HM: Satunnaisia sisäisiä purkauksia eri ryhmien välillä. Niitä oli myös valkoiten kesken ja murhiakin.


J.-P. T.: " Noin 700 punaisen murhaaman kuolintapa on tuntematon. "

HM: MISTÄ sitten "TIEDETÄÄN", että heidät on MURHATTU?


J.-P. T.: * ”Sisällissodan kokonaiskehityksen kannalta merkittävintä oli kuiten-kin se, mitä täällä Varkaudessa tapahtui välittömästi taistelun jälkeen” – teloitukset, väkivallan kierre.


– Tämä on perustelematon väite,joka yrittää vierittää vastuun pois vallankumouksel-lisilta. Ei voida olla huomioimatta punakaartien väkivaltaisuuksia ennen Varkauden taistelua. Vuoden 1917 aikana punakaartit murhasivat 43 suomalaista siviiliä ja pu-naisten liittolaiset yli sata venäläistä. Vuoden 1917 aikana suojeluskuntalaiset eivät murhanneet ketään. "

" * Leninin vaikutusta vallankumoukseen ei mainita, paitsi kohdassa ”jos me luovutamme Suomen ja Viron”. "

HM: NIIN MITÄ SITTEN!??

Bolshevikit katsoivat myöhemmin tehneensä virheitä Virossa, ja että eserrät olivat olleet oikeassa mm. siinä, että saksalaiselle aatelitolle läänitetyt maat olisi pitänyt "yksityistää" viljelijöillä eikä muuttaa  kollektiivitiloiksi.Sen jälkeen niitä olisi ollut mah- dotonta palauttaa saksalaisille, kuten nyt tapahtui rauhanteon ehtona Saksan kans-sa. Se olisi tarkaoittanut myös suuntaustumista heti Viron itsenäistymiseen, sillä Ve-näjälle sellaista mallia ei ollut tarkoitus "jälkijättöisesti" tuoda (missä sitä ei vielä ollut, joisaakin erikoialueilla kuten pomorialueilla oli).

" ... The government of the RSFSR recognized the independence of Soviet Estonia in a decree signed by Lenin on Dec. 7, 1918. By January 1919 the Red Army had liberated a large part of Estonia, where the decrees of the Soviet government were again put into effect.

Nevertheless, mistakes were committed in dealing with the agrarian question. The policy of establishing state farms on former landlords’ estates rather than transferring the land to the peasants had an adverse effect on the alliance between the proletariat and the laboring peasantry. ... "J.-P. T.: "– Leninin vaikutusta vähätellään.Leninhän katsoi Suomen ja Viron kuuluvan vallankumouksellisten etupiiriin osana maailmanvallankumousta. "


HM: Jos katsoi, se EI sano mitään itsenäisyydestä...


J.-P. T.: " On käsittämätöntä, että bolševikkien yli kymmenen vuotta Suomessa har-joittama vallankumouksen valmistelu ja Leninin tavoitteen mukainen ”kansalaisso-dan” (Leninin oma termi) käynnistäminen jätetään kokonaan käsittelemättä, semminkin kun punaisten väkivaltaisuudet noudattivat luokkasodan oppeja. "

HM: Ai missä löytyy "luokkasodan väkivaltaoppi"? Jokin uusi "Siionin viisaiden pöytäkirja"!??J.-P. T.: ” Emme käy sotaa yksittäisiä henkilöitä vastaan, me hävitämme porvariston luokkana. "

HM:  HAISTAKAA HOURUT WITTU.

Tässä mennään nyt 100 vuotta myöhäisempiin Anne Applebaumin ja "Kommunismin mustan kirjan" tahallisiisn väärintulkintoihin.

Aateliston ja porvariston hävittäminen luokkana tarkoittaa heidän penemistaan oikeisiin töihin, EIKÄ mitään YKSILÖINÄ hävittämistä!

Vain täysin pönttö vaskisti voi kuvitella muuta, OMANLAISTAAN hävittämistä!J.-P. T.: "Älkää etsikö asiakirjoja älkääkä todisteita, ensimmäinen kysymys on, mihin luokkaan henkilö kuuluu.”


HM: Edelleen Applebaumia.

Sellaiset virheelliset lait,joissa tsaarinaikainen laillinen ammatti tai luokka-asema sel- laisenaan, esimerkikisi pappi tai kulakki, katsottiin sellaisenaan edelleen vuosikym-menien päästä asianomaiselle "rikokseksi",katsottiin virheiksi ja karsittiin lainsäädän- nöstä viimeistään NL:n pyrkiessä ja päästessä Kansainliiton jäseneksi ja uudistaessaan perustuslakinsa 1936.


J.-P. T.: * ”Taisteluiden alussa sotaa kutsuttiin porvareidenkin puheissa useim-miten kansalais- tai sisällissodaksi. Se sopi kuitenkin huonosti jääkäreille ja aktivisteille, jotka olivat vuosia valmistautuneet vapaus-sotaan venäläisiä vas-taan. Ongelma oli vain siinä, että taisteluissa tuli vastaan kovin vähän venäläisiä. ”

– Tämä on omituinen väite. "


HM: Se on just näin.Venäläisiä oli,mutta he olivat hattu kourassa pyrkineet vapaaeh-toisiksi, eversti Svetshnikov mukaan lukien. Hän oli muuten huonohko komentaja näissä oloissa, ja myöhemmin yhtä huono Suomeen erikoistunut sotahistorioitsija, joka paisutteli venäläisten osuutta Suomen sisällisodassa. Hän oli kasakkaupseeri, joka oli tottunut paitsi täysin erilaiseen sotaväkeen myös täysin erilaiseen tavalliseen miesväkeen, joka osasi "selkäytimestä" käsitellä aseita ja hevosia ja totella komentajia. Svetshnikov kuoli Stalinin sotilaspuhdistuksessa.J.-P.T.: " Seuraavassa muutama esimerkki rintamilla taistelleiden joukkojen vahvuuk- sista, joissa näkyy, että paikoitel-len venäläisiä oli taistelussa enemmän kuin hallituksen joukkoja:


ETELÄ-POHJANMAA 28.1. 2300 valkoista – 5000 venäläistä
RAUTU …26.3. 500 valkoista – 2000 venäläistä (osa suomenkielen taitoisia Pietarin suomensukuisista kootun punakaartin jäseniä), 5.4. 1200 valkoista – 1200 venäläistä ja 700 Pietarin suomensukuisten punakaartilaista
AHVOLA 26.2. 350 valkoista – 1200 venäläistä, 2800 punaista
RUOVESI 12.2. 350 valkoista – 550 venäläistä, 100 punaista
VILPPULA 2.2. 200 valkoista – 500 venäläistä, 500 punaista, 7.2. 450 valkoista – 500 venäläistä, 800 punakaartilaista sekä venäläinen panssarijuna
MÄNTYHARJU 7.2. 100 valkoista – 150 lättiläistä palkkasoturia ja venäläinen panssarijuna, sekä punakaartilaisia
KUHMOINEN 22.2 210 valkoista – 250 venäläistä, 250 punaista
TAMPERE vapautettiin 6.4. jolloin siellä oli noin 500 venäläistä. Näistä 200 ammuttiin ja loput joko pakenivat tai jätettiin henkiin. "


HM: Kaikenlaista muuta väkeä kuin sotilaista.

J.-P. T.: " Eteläistä Suomea miehitti 40000 miehen venäläinen armeija. "


HM:  Ei miehittänyt, koska tuosta suurin osa oli laivastoa, joka tappeli muualla, ja maalla oli paljon muuta henkilökuntaa kuin varsinaisia sotilaita, kuten talli- ja keittiö- ja hoi-tohenkilökuntaa, soittajia, pappeja, opettajia jne.Hekin olivat kyllä Tsaarin armeijassa sotilaita, usein modernisti infopuolella, mutta näissä oloissa heillä ei ollut merkitystä sotilaina.


J.-P. T.: " Suurin osa ei osallistunut etulinjan taisteluihin, mutta esti paikallisen valkoisen vastarinnan ja piti punakapi-nallisten huollon toiminnassa. "


HM:  Paskaa. Torpparit ja pienviljelijät pitivät huollon toiminnassa - ja toivat osan aseistakin.


J.-P.T.:"Kaikilla rintaman osilla venäläiset käyttivät tykkejä ja konekiväärejä sekä aut-toivat parinkymmenen suomalai-sen ja neljän venäläisen panssarijunan käytössä. "

HM:  Konekivääreitä oli vähän. Niitä oli vasta ruvettu valmistamaan laajemmassa mitassa.

Valkohörhöhistorioitsijat ovat "virallisissakin" tutkimuksissaan "korottaneet" mm. ko-nekiväärikouluttaja, sotamies Ivan Federovitsh Jeremejevin "kenraaliksi"... Hän kyllä istui kenraalienkin kanssa sotilasneuvostois-sa, ja johti konekivääritehtaan työläiska-vereineen Talvi-palatsin puolustusta, kun se oli vallattu tosen Jeremejevin (ei sukua) ylipursimies Konstantin Semënovitshin johdolla (infosota mies, toimi myöhemmin pilalehti Krokodilin päätoimittajana).J.-P. T.: " Merkittävin venäläisten panos oli sodan johtaminen. Eversti Svetšnikov oli sodan alkuvaiheen Länsi-Suomen punaisten komentaja. Helmikuun 18. päivästä läh-tien hänet nimitettiin korkeimmaksi sotilasjohtajaksi Eero Haapalaisen kanssa. Pu-naisten läntisen lohkon sotilasneuvonantajaksi nimettiin everstiluutnantti Bulatsel ja itäisen lohkon kapteeni Vladimirov. Pohjois-Hämeessä paikallisten osastojen venä-läisiä päälliköitä olivat Stolbov ja Sorin. Kullervo Manner luettelee seuraavat upseerit: Medvedskij, Kiselev, Aleksandrov, Rosnatovskij, Golubtsov, Nikulets, Sudakov, Eiche, Ebergard ja Peresvet. "

HM:  YLE on tässä hiukan paremmin selvillä kuin historian oppituolihörhöt...

maanantai, 23. maaliskuu 2020

Helsingin yliopiston lääketieteen tohtori-koulutusohjelman johtaja jakoi YLE1:n Perjantai-piereskelyssä väärää tietoa tahto-ilmiostä

https://areena.yle.fi/1-50307333

 safe_image.php.jpg

”Professori” Antti ”Mäntti” Latvala räyhäsi vaskisti-YLE:n Perjantai-piereskelyssä ”tutkimustuloksen”, että

Ei voi ollaa (”vapaata”) tahtoa!”!

Huippupalkkainen puppulinko johtaa kansaterveystieteellistä tohtoriohjelmaa (har-haan!) metodinaan ainakin surullisenkuuluisat kaksostutkimukset, joissa väärinkäy-tetään toisen tieteenhaaran maataloustieteiden, tarkemmin sanoen rodun- ja lajikkeenjalostuksen metodologiaa.

”Perustelukseen” huijari antaa ”tahdon määritelmäksi” että sellaisen pitäsi olla ”KAI-KISTA YHTEYKSISTÄ VAPAA”!!! Sillä siis esimerkiksi ei saisi olla SYITÄ – EIKÄ SEURAUKSIAKAAN!

Nyt jokainen täysjärkinen höräyttää korviaan, että ”EIHÄN SE SITTEN MIKÄÄN TAHTO VOI OLLA!!!! Näin okin. Mutta siten tuo logiikaton skitsolalla töräytti!

Filosofisesti tuo ei ole ´VAPAAN´ vaan ´OLEMATTOMAN´ määritelmä!

s200_antti.latvala.jpg

"Professori" Antti Latvala(ho)

Lisäksi koko määre ”vapaa” ´tahdon´ edessä, jolla suoritetaan VAPAITA VALINTOJA (eikä vain regoida kuten eläimet,mikä juuri erottaa ihnisen niistä),on TURHA ja myös VAHINGOLLINEN, väärässä paikassa; pelkkä TAHTO ajaa saman asian paremmin! Se ”vapaan” jauhaminen tahdon edessä antaa mahdollisuuden käyttää tieteellisessä määritelmässä YHTÄ TERMIÄ KAHDESSA ERI MERKITRYKSESSÄ YHTÄ AIKAA, jmiksi: JOTTA SILLÄ VOITAISIIN JAUHAA LOPUTTOMASTI HARHAUTUSPASKAA!!!

Kun tieteellistä termiä TAHTOA (joka mm.erottaa ihmisen eläimestä) KÄYTETÄÄN VERBAALISESSA FASISTISESSA POLIITTISESSA KUSETUKSESSA, SITÄ EI-VÄT VOI AINAKAAN SAMAT HENKILÖT KÄYTTÄÄ TIETEELLISESSÄ TEORIAN-MUODOSTUKSESSA! KUN NÄMÄ JOHTAVAT TUTKIMUOHJELMIA, NIIN WITUIKS MENEE KUN WAPAUSSOTA!

KUINKA SAATANAN TYHMINÄ TE PUOSKARIT MEITÄ TYHMÄÄ KANSAA OIKEIN PIDÄTTE???!!!


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/06/hesari-tyhmentyman-holynpoly-tiede-lehden-homehtuneen-natsi-tieteen-plajays-vapaasta-tahdosta

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/06/hesari-tyhmentyman-holynpoly-tiede-lehden-homehtuneen-natsi-tieteen-plajays-vapaasta-tahdosta

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/03/2016-pekka-vahvanen-ylen-uusi-ylimmainen-antrasisti-oli-natsihouru

https://vapaavuoro.uusisuomi.fi/ristojkoivula/261414-hesari-tyhmentyma-myontaa-etta-ajattelu-on-kielellista/

HESARI-tyhmentymä myöntää, että ajattelu on kielellistä

ristojkoivula

Risto Koivula Kulttuuri 23.9.2018 2:50

30 vuoden päinvastaisen yhdenmukaistetun arkkityperän jankutuksen jälkeen:

Sisäinen puhe säätelee käyttäytymistä

klo 12:07 | 5.9.2018

Kehossa kaikuva äänetön ääni motivoi tai musertaa.


sisainenpuhe_uusi-1024x683.jpg

Valtaosa ihmisistä kuulee joskus äänettömän äänen puhuvan kehossaan, osoittavat tutkimukset. Sen tehtävä on auttaa ajattelemaan ja säätelemään käyttäytymistä.

”Kun puhut itsellesi, pääset hetkeksi itsesi ulkopuolelle ja saat perspektiiviä siihen, mitä olet tekemässä”, selittää ilmiötä psykologian professori Charles Fernyhough Durhamin yliopistosta. Tavoitteena on paitsi säätää toimintaa, kuten keskittymistä, myös motivoida.

Molemmat, niin kontrolli kuin motivaatio, ovat erityisen olennaisia kilpaurheilussa. Tutkijat ovat tarkastelleet eri lajien urheilijoiden itsekannustusta, verranneet sitä näi-den suorituksiin ja huomanneet,että siitä on selvästi hyötyä. On osoitettu, että esimer- kiksi tennispelaajien itseluottamus paranee ja pelko hälvenee, kun heitä opetetaan neuvomaan ja tsemppaamaan itseään treeneissä. Verrokeille näin ei käy.

... "


Muita juttuja aiheesta:

https://www.tiede.fi/comment/2470435#comment-2470435

" jees:  Hyvä luoja. Noin pitkä väittely, eikä toinen edes ymmärrä että ajattelua on ilman kieltäkin.

Arkkis: Kaikki ihmisen psyykkinen toiminta ei ole ajattelua.

Japetus:Kuka niin on väittänytkään? Kyse oli siitä,että kaikki ajattelu ei ole kielellistä. Paradoksaalisesti et voi hyväksyä tätä koskevia todisteita,koska et hyväksy tutkimuk- sia,joissa ei mainita kieliteoriaa.Jostakin syystä et ymmärrä,että sitä ei mainita, koska sen todistaminen vääräksi olisi triviaalia. Miksi henkirikoksenkaan selvittelyssä tarvit-sisi aina ensin poissulkea mahdollisuus, että teko ei ollut jumalan aiheuttama. Kielia-lueet eivät aktivoidu tahdonalaisen aktivaation aikana ellei sitten ole kyse suoraan kielellisestä toiminnosta, kuten puhumisesta tai kirjoittamisesta. Pelkät motoriset tah-donalaiset toiminnot eivät edellytä kielialueiden toimintaa. Tämä on niin faktaa kuin olla ja pääsee. Uskon päinvastaista kun sellaisen tieteellisen tutkimustuloksen näen.

Tokkura kirjoitti:

https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/sisainen-puhe-saatelee-kayttaytymista

Sinä pidät varmaan tieteellisempänä kuin minä, mutta tutkimus kuitenkin, ja julkaistu TIEDE-lehdessä (minusta tämä ontäysin päin persettä TULKITTU):

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/peilisolut_auttavat_matkimaan

" Peilisolut auttavat matkimaan

klo 9:00 | 1.1.2004

TEKSTI: Petri Riikonen

Aivoistamme löytyneet peilisolut mahdollistavat kumppanin liikkeiden jäljittelyn ja sitä kautta viestinnän.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2000

… Peilisolut innostuvat vain tarkoituksellisista liikkeistä, esimerkiksi tarttumisesta ja repimisestä.

… Molemmissa tapauksissa nähtiin samat reaktiot ja sama järjestys: aluksi näköaivokuori, sitten Brocan alue ja viimeisenä primaarinen liikeaivokuori.

… Ehkä koko peilisolututkimuksen jännittävin havainto on se, että peilisoluina toimi-vat ihmisaivoissa muun muassa tietyt Brocan alueen – eli motorisen puhealueen – solut. Tämän alueen tiedetään säätelevän puhumiseen tarvittavia ääntöelinten liikkeitä.

Tarttumisotteiden tavoin puhe on täsmällinen liikesarja, jota voi matkia. Sitä paitsi eläimillä ja pikkulapsilla suu on myös tarttumaväline. On siis luontevaa,että aivot pro-sessoivat käsien ja suun alueen liikkeitä samaan tapaan. Piileekö tässä yksilöiden välisen viestinnän perusta?

Puheen ja viestivien kädenliikkeiden toimintayhteys nähdään esimerkiksi änky-ttäjillä, Riitta Hari selittää. – Kun puhe takeltelee, myös puhuessa käytetyt kädenliik-keet pysähtyvät. Katko näkyy nimenomaan puhetta vahvistavassa viittomisessa, ei esimerkiksi pöydän pyyhkimisessä puhumisen aikana.

Siis peilisoluja motorisella puhealueella. Ehkä juuri niitä on kiittäminen, kun imeväisen suusta ensi kertaa pääsee "äiti"."

Mikään spekulatiivinen neuvostosanakirja ei tietenkään vakuuttaisi tässä ketään täysjärkistä.

No tämä ei ole sellainen… Jotkut Sovjetskajan tekijät tästä varmaan tuulettivat päänsä kattoon – kunnes kuulivat "johtopäätökset"…

Arkkis on oikeassa ja "akateemikko" väärässä. "


HM: Kyse ei siis todellakaan ole mistään "(geeni)peilisoluista" aivojen kielialueella, vaan siitä,että muistitietomme on kielellisrakenteista,sellaisena tallennettua tietoises-ti muistettavissa olevalta osaltaan, ja kielikeskus toimii mukana KAIKESSA TIETOI-SESSA TOIMINNASSA siitä riippumatta, miten ja missä määrin tuo kielipitoisuus tiedostetaa.


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/04/puhuvat-elaimet-yle-n-antia-ja-muuta

" Re: Kieliasioita

RK, 22.11.2001 1:24:58, 65098

VK kirjoitti 22.11.2001 (65021)…

>Minä:

>>>Kielen avulla voimme jakaa ajatuksia toisten kanssa, mutta tokihan ensin pitää olla ajatuksia.

>RK kirjoitti 21.11.2001 (64859)…

>>Juuri tässä kohdassa ns. kielelliset tajuntateoriat ovat eri mieltä. Niistä
>>tunnetuimmat koulukunnat ovat L.S.Vygotskyn sekä tätä (mielestäni) heikompi
>>Sapirin-Whorffin koulukunta. Tällainen idea aivoissa "materiaalisena" piilevästä
>>ajatuksesta johtaa loogisesti kehiteltynä oudonlaisiin johtopäätöksiin,
>>vaihtoehtoina ovat joko "ajatusaine" (esim. molekyylit, joihin on koodattu tietoa,
>>yhdistyvät, tai solut, joihin on koodattu tietoa löytävät omin päin uuden yhteyden)
>>tai sitten sieluteorioihin, että aivoissa olisi jotakin periaatteellisesti aineeelliseen
>>maailmaan kuulumatonta.

>Nyt en ymmärrä alkuunkaan. Mistä ihmeestä ovat peräisin moiset
>ajatusaineet, sielut ja muut kummajaiset?

Tuohan lienee jo selvinnyt sieltä jatkosta: jos se uusikin ajatus on jo olemassa jon-kinlaisena mötkäleenä siellä aivoissa ennen sen (minun mielestäni) kielellisperus-taista muodostamisprosessia (tai sitten jos niin aivan välttämättä halutaan sanoa vain "transformaatioprosessia" kielelle), niin aineellinen tai "hengellinen" pohja tai "substanssihan" sille silloin aivan ehdottomasti tarvitaan, eikä se edes voi olla mikään kovan käytön viilaama "sähköimpulssirata", kuten periaatteessa jonkin miljoona kertaa toistetun vanhan loogisen aksiooman jälki voisi olla!

Sen sijaan tämä "suunnistajan nenänpään maastoon piirtämä viiva", ajatus kielelli-senä toimintona, on lyhyen hetken havaittavissa olevaa muodostamisprosessissaan ilman erityistä substanssiakin. Se on objektiivista, mutta ei muodostamisprosessinsa ulkopuolella reaalista, ellei sitä ehdoin tahoin sellaiseksi tehdä.

Ja kuten sanottu, toinen kysymys on sitten ne miljardi kertaa toistetut ja siten koneis-toon, esimerkiksi pysyviksi synapsilinjoiksi, objektivoidut ajatukset, jotka ovatsamalla reunaehtoja keikille muille mielestämme "oikeille" ajatuksille, ja ovat ratkaisevan tärkeitä jopa havainnoillemmekin eikä vain vastaisille ajatuksille.

Henkilöt,jotka ovat aivoinfarktin seurauksena menettäneet varsinaisen ajattelukykyn-sä, saattavat kyllä muistaa esimerkiksi vanhoja lauluja, ja laulaa vielä just oikean laulun oikeassa tilanteessa.

keskiviikko, 18. maaliskuu 2020

Taitaapa olla Konfutse-instituutti Helsingin yliopiston "bränditahroista" pienimmästä päästä...

https://yle.fi/uutiset/3-11249399

"Bränditahra" – Kiina-tuntijoiden mielestä Helsingin yliopiston sisällä toimiva Konfutse-instituutti on mainehaitta, eikä sen toiminta kuulu enää huippuyliopistoon

 

Julie Chen
Helsingin yliopiston professori Julie Chen johtaa Konfutse-instituuttia muiden töiden ohella. Henrietta Hassinen / Yle

Jos yhteistyö aloitettaisiin nyt, riskejä mietittäisiin varmasti paljon tarkemmin, arvioi instituutin johtaja Julie Chen.

Kiina16.3.2020 klo 06.03

Tällä sanalla pitkän linjan Kiina-tutkija Anja Lahtinen kutsuu Helsingin yliopistossa toimivaa Konfutse-instituuttia.

Konfutse-instituutit ovat Kiinan kieleen ja kulttuuriin erikoistuneita laitoksia, joita toimii lähes 500 ympäri maailmaa pääosin yliopistojen sisällä.

Viime vuosina useat kymmenet yliopistot ovat lakkauttaneet instituuttien toiminnan, koska niiden on koettu olevan osa Kiinan propagandakoneistoa. Esimerkiksi kaikki Ruotsissa toimineet instituutit on suljettu.

Nyt Helsingin yliopiston pitäisi tehdä samoin, sillä Kiina-instituutista on tullut tahra huippuyliopiston maineelle, sanoo Lahtinen.

– Miksi meillä pidetään sitä vielä toiminnassa, kun on kuitenkin nähty jo haitta- puolet? Yliopiston pitäisi olla vapaa akateeminen toimija, eikä sen sisällä kuuluisi miettiä, että loukkaantuuko joku, Lahtinen kritisoi.

Lahtinen johti Helsingin yliopiston Konfutse-instituuttia 2010-luvun alussa.

Hänen kanssaan samaa mieltä ovat myös kaksi muuta Ylen tavoittamaa asiantuntijaa, jotka ovat seuranneet läheltä Helsingin yksikön toimintaa.

– Se nielee turhia resursseja, jotka voisi käyttää paremmalla tavalla. On myös tämä akateemisen vapauden kysymys. Turha pitää yllä tällaista instituuttia, joka rajoittaa keskustelunvapautta, sanoo Helsingin yliopiston emeritusprofessori Juha Janhunen.

Janhunen on juuri eläköitynyt Itä-Aasian kielten ja kulttuurien professori, joka on toiminut useita vuosia Konfutse-instituutin johtokunnassa.

Sekä Janhunen että Lahtinen arvostelevat instituuttia epäakateemiseksi toimijaksi, jonka paikka on yliopiston ulkopuolella.

Molemmat ehdottavat, että toiminta siirrettäisiin pois yliopistosta.

Kiina valitsee varajohtajan ja maksaa puolet budjetista

 • Vuonna 2007 perustettu Helsingin Konfutse-instituutti työllistää kahdeksan henkeä.
 • Instituutin vuosibudjetti on noin 250 000 euroa. Puolet rahoituksesta tulee Kiinasta ja puolet Helsingin yliopistosta.
 • Instituuttia johtaa Helsingin yliopiston Kiina-tutkimuksen professori. Hän hoitaa tehtävää muiden töiden ohella.
 • Varajohtaja valitaan Kiinassa. Valinnan tekee Kiinan opetusministeriön alainen Hanban-virasto. "

 

HM: Janhunen on itse hölynpölymaakari - jollaisia muuten etnisten tai valtiollisten kiinalaistan joukossa on minimaalisen vähän, muistan lähinnä erään Bruce "Lahna" Lahnin Kanadasta ja Kang "Kanki" Leen USAsta... pierupeilineuroonimiehiä... "Lahna" esiintynyt Suomen "Akatemian" kutsumana muistaakseni 2007 ja "Kanki" YLE:n Prismassa just siinä "vauvojen sisäpiiri-geenireiluusmoraali- ulkopiiri-rotumurhapeilineuroonipläjäyksessä...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/12/lopullinen-totuus-pohjoiseurooppalaisten-alkuperasta

SE TAITAA KYLLÄ OLLA HELSINGIN ROTUMURHAPIERUPEILINEUROONI-YLIOPISTON ***PIENIN MAINEHAITTA***!!!

MISTÄ WITUSTA TÄÄ ÄÄLIÖMÄINEN KIINAN-VASTAINEN JANKUTUS NYT ON RÄJÄHTÄNNYT!!!????

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/helsingin-yo-julisti-v-2002-ehdollistumisen-patemattomaksi

Helsingin yo julisti v. 2002 "ehdollistumisen pätemättömäksi"

http://www.tieteessatapahtuu.fi/031/Raatikainen.pdf

” Tekeekö tieteen kehitys ihmistieteet tarpeettomiksi?

Panu Raatikainen, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto

Juhlapuhe Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan ja matemaattisluonnon-tieteellisen tiedekunnan 150-vuotisjuhlassa 15. marraskuuta 2002

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004

Europuoskaritiedettä Suomen tieteen huippuyksikössä? (KÄ 2004)

Kansan Äänen lukijat ovat niin lehdessään kuin monet myös kommunististen ja demokraattisten järjestöjen opintopiireissä ja usein neuvostoliittolaisen tieteel- lisen kirjallisuuden kautta perehtyneet tieteellisen ja epätieteellisen ihmiskuvan kysymyksiin, ne ovat keskeisiä kysymyksiä paitsi psykologiassa ja psykiatriassa myös filosofiassa sekä marxilais-leniniläisessä tieteellisessä maailmankatsomuksessa, dialektisessa ja historiallisessa materialismissa (ja muissakin mahdollisissa tieteellisissä maailmankatsomuksissa). Me muistam- me Ivan Petrovitš Pavlovin, suurimpiin kuuluvan nobelistin uraa uurtaneen työn ehdollisten ja ehdottomien refleksien järjestelmien löytäjänä, joista ensin mainittu on myös kaiken tietoisen psyykkisen toimintamme perusta, ja jonka koneisto on aivokuori. Samoin muistamme tieteellisen marxilaisen psykologian perustajan Lev Semjonovitš Vygotskin kielellisen ajatteluteorian, jota erinäiset sosiobiologiset ja "evoluutiopsykologiset" teoriat ovat yrittäneet kumota tai vaientaa vetäen kerta toisensa jälkeen "vesiperän" tieteellisen näytön suhteen, raivoisasta yrityksestä huolimatta.

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/
http://psychclassics.yorku.ca/Pavlov/

Nämä asiat ovat ainakin tähän asti kuuluneet myös lukioiden psykologian kurs- seihin sekä yliopistojen psykologian, kasvatustieteen, psykiatrian, kielitieteen jne. approbaturkursseihin, ja opettajien ja lastentarhanopettajien akateemiseen koulutukseen.

On kuitenkin yhä "ammattilaisiakin", jotka eivät näistä tieteellisen ihmiskuvan perusteista ole ikinä mitään kuulleetkaan, ja heitä on mitä yllättävimmillä paikoilla meidän tieteellisessä elämässäkin.

"Sosiobiologia" ja "evoluutiopsykologia",joita ainakin jälkimmäinen totaalisesti kiistää koko ehdollisten refleksien järjestelmän olemassaolon, ovat hieman yllättäen lähtöisin EU:sta, eivätkä Yhdysvalloista. Oheisissa "Euroopan Aivot ja käyttäytyminen" -seuran säännöissä vuodelta 1968, siis noin 10 vuotta ennen Edward O. Wilsonin "Sosiobiologia"-teosta ja 20 vuotta ennen John Toobyn ja Leda Cosmidesin "Evolutionary Psychology Primeria", jotka teokset määrittelevät nuo "tieteenalat", esitetään yhdistyksen tarkoituksen muodossa poliittinen ohjelma sellaisen tieteenalan luomiseksi, joka "selittää käyttäytymistä aivomekanismeilla", toisin sanoen geeneillä.

http://www.ebbs-science.org/RULES.htm

" The object of the Society shall be the furtherance of scientific enquiry within the field of the interrelationships of brain mechanisms and behaviour…"

YLE: "

 

Konfutse-instituutin kultainen nimikyltti Helsingin yliopistossa.
Helsingin yliopisto maksaa instituutin koordinaattorin palkan sekä tarjoaa toimitilat, Kiina puolestaan yksikön kieltenopettajien ja varajohtajan palkat.Harri Fagerholm / Yle

Työntekijöillä tiiviit suhteet Kiinan valtioon

Eri maissa on suljettu kaikkiaan jo noin 50 Konfutse-instituuttia.

Viime vuoden lopulla Brysselissä sijaitseva Vrije Universiteit lopetti yhteistyön paikallisen Konfutse-instituutin kanssa sen jälkeen, kun viranomaiset syyttivät instituutin entistä johtajaa vakoilusta Kiinan hyväksi.

Ranskassa Lyonin yliopisto lopetti yhteistyön jo vuonna 2013. Yliopiston johtoryhmä koki, että Kiinan lähettämä instituutin johtaja oli alkanut kyseenalaistaa opetuksen sisältöä rajoittaen akateemista vapautta.

Ruotsissa Tukholman yliopisto lopetti instituutin toiminnan vuonna 2015.

– Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että toisen valtion rahoittamien instituuttien perustaminen yliopistojen sisään on varsin kyseenalainen toimintatapa, yliopiston vararehtori Astrid Soderbergh Widding kommentoi tuolloin Dagens Nyheter -sanomalehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Yhteistyö on kangerrellut myös Helsingissä.

Instituutissa on pyritty rajoittamaan keskustelua Kiinalle aroista aiheista kuten Tiibetistä, Ylen juuri julkaistu Spotlight-ohjelma kertoo.

Spotlightin haastattelema tutkija sanoo, kuinka Konfutse-instituutin työntekijä arvosteli häntä Tiibetiä koskevan esitelmän jälkeen.

– Hän kritisoi hyvin paljon sitä, miten Kiinasta puhutaan niin negatiivisesti, ohjelmassa nimettömänä esiintyvä tutkija muistelee.

Myöhemmin samana vuonna Kiina hylkäsi hänen viisumihakemuksensa maahan. Tutkija antoi Ylelle haastattelun nimettömästi siksi, että pelkää Kiinan arvostelun johtavan viisumin hylkäykseen uudelleen.

Spotlight: Kiinan valtio kampuksella

Mitä Helsingin yliopiston Konfutse-instituutissa oikein tapahtuu? Spotlight kertoo kiinalaisten yrityksistä vaikuttaa akateemiseen vapauteen.

Ohjelma esitetään Ylen Teema Fem-kanavalla maanantaina 16.3 kello 20.30. Areenassa voit katsoa sen jo nyt.

Helsingin yliopisto maksaa instituutin koordinaattorin palkan sekä tarjoaa toimitilat, Kiina puolestaan yksikön kieltenopettajien ja varajohtajan palkat.Harri Fagerholm / Yle

"Osa Kiinan pehmeää vaikuttamista"

Helsingin Konfutse-instituuttia johtanut Anja Lahtinen kirjoitti yksikössä esiintyneistä ongelmista (siirryt toiseen palveluun) jo ennen kuin niistä alettiin puhua laajemmin eri puolilla maailmaa.

Lahtinen näkee, että instituutit ovat osa Kiinan pehmeää vaikuttamista.

– Kiina hakee taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä, ja haluaa muuttaa näin maailman sen ehdoilla toimivaksi. Meidän tehtävämme on ymmärtää, miten Kiina toimii, Lahtinen sanoo. Hän on viime vuosina tutkinut muun muassa Kiinan toimintaa Afrikassa.

 

Spotlight: Kiinan valtio kampuksella

Mitä Helsingin yliopiston Konfutse-instituutissa oikein tapahtuu? Spotlight kertoo kiinalaisten yrityksistä vaikuttaa akateemiseen vapauteen.

Ohjelma esitetään Ylen Teema Fem-kanavalla maanantaina 16.3 kello 20.30. Areenassa voit katsoa sen jo nyt.

39-6527095e6a53a4b8316.jpg

 

konfutse-instituutti
Konfutse-instituuteissa järjestetään muun muassa kiinan kielen opetusta.Harri Fagerholm / Yle

Lahtinen johti instituuttia vuosina 2012–2014. Hänen mukaansa Helsingin yliopiston tehtävänanto oli, että yksikköä pitäisi kehittää akateemisempaan suuntaan.

Työ osoittautui vaikeaksi. Yhteistyö Kiinan lähettämän varajohtajan kanssa ei sujunut.

Varajohtaja arvosti muun muassa kalligrafiakursseja ja shakkikerhoa, mutta toiminnan uudistamista hän vastusti. Johtajalla näytti olevan myös läheiset suhteet Kiinan suurlähetystöön.

– Hänelle tärkeitä olivat kiinalaiset shakkikerhot, jotka toimivat instituutissa vielä tänäkin päivänä. Ne olivat hänen ykkösprioriteettinsa, Lahtinen mainitsee.

Konfutse-instituutin nykyistä toimintaa läheltä seuraava Helsingin yliopiston työntekijä on samoilla linjoilla.

Hän arvostelee myös Kiinan lähettämää nykyistä varajohtajaa epäakateemisuudesta.

– Varajohtaja käyttää kiinalaisittain titteliä professori, mutta ei hänen tehtäviinsä ja kompetenssiinsa kuulu tällaista. Lähinnä hän on kiinalaisten työntekijöiden esimies, joka varmaankin raportoi Kiinan suuntaan.

Yle julkaisee kommentin nimettömänä, koska työntekijä ei halua nimeään julkisuuteen työtehtäviensä takia.

Instituutin kiinalainen varajohtaja ei halunnut antaa Ylelle haastattelua vedoten yliopiston kanssa sovittuihin tiedotusjärjestelyihin.

Instituutin johtaja: Nyt riskejä mietittäisiin tarkemmin

Alun perin Konfutse-instituutit nähtiin hyvänä kanavana saada kipeästi kaivattua Kiina-tuntemusta eri maihin. Kiina on kasvava supervalta, minkä takia kiinan kielen ja kulttuurin osaaminen on tärkeää.

Useiden asiantuntijoiden mukaan Konfutse-instituuteista on tullut kuitenkin Kiinan vaikuttamisen välineitä.

– Sitä on nyt kokeiltu ja todettu, että se on muuttanut muotoaan. Samoin Kiinakin on kehittynyt toiseen suuntaan kuin toivottiin, ja siksi on ehkä aika arvioida tilannetta uudelleen, emeritusprofessori Juha Janhunen sanoo.

Helsingin instituutin nykyinen johtaja, professori Julie Chen myöntää, että tilanne on toinen kuin instituutin alkuaikoina.

– Jos tätä yhteistyötä tarjottaisiin nyt aivan uutena mahdollisuutena, tietysti sen riskejä mietittäisiin paljon tarkemmin, Chen sanoo.

"Luulin ensin, että kontrollia tiukennetaan väliaikaisesti"

Ruotsin lisäksi myös Tanskassa Konfutse-instituutit ovat lopettaneet toimintansa.

Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu päätti yhteistyön vuonna 2017. Aalborgin yliopisto teki samoin viime kesänä.

Ruotsalainen Kiina-tuntija näkee, että muutos instituuttien toiminnassa tapahtui, kun Xi Jinping kohosi Kiinan johtajaksi vuonna 2012. Xi on keskittänyt valtaa kommunistiselle puolueelle ja kiristänyt muun muassa vähemmistökansojen valvontaa.

– Se (Xin nousu Kiinan johtajaksi) oli käännekohta. Luulin ensin, että kontrollia tiukennetaan väliaikaisesti. Mutta se olikin pysyvää, sanoo Tukholman Konfutse-instituutin entinen johtaja, nykyinen emeritusprofessori Torbjörn Lodén Ylelle.

Lodénin mukaan Tukholman yliopisto oli laatinut instituutin perustamisasiakirjaan omat säännöt yksikön toiminnalle, mutta kiinalaiset halusivat uusia sääntöjä omalla peruskirjallaan. Instituuttien Pekingin-päämaja ehdotti muun muassa, että yksikön toiminnan pitäisi olla linjassa Kiinan lain kanssa.

Tukholmalaiset eivät kiinalaisten ehdotuksiin koskaan suostuneet, Lodén sanoo.

Lodén kehuu instituutin antamaa kielenopetusta. Hän kuitenkin näkee Konfutse-instituuttien tulevaisuuden hyvin pessimistisenä, ellei Kiinan johto muutu vähemmän autoritaariseksi.

Kiina ei pyri pelkästään vaikuttamaan vaan myös kokonaan vaientamaan sitä vastaan esitetyn arvostelun, hän sanoo.

– Ei tietenkään käy, että Kiinan viranomaiset todella alkavat käyttää instituutteja propagandaan.

Konfutse-instituutissa mies selailee oppikirjaa.
Kiina valitsee Helsingin instituuttiin tulevat kiinalaiset varajohtajat pekingiläisestä Renminin yliopistosta.Henrietta Hassinen / Yle

Supo: Ei ole ongelmatonta, jos vieras valtio rahoittaa akateemista opetusta tai tutkimusta

Kiina valtiollinen vaikuttamistoiminta on lisääntynyt viime vuosina. Useissa maissa on havaittu, miten Kiina käyttää yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä Kiina-kuvan kiillottamiseen ja toisaalta arvostelijoiden hiljentämiseen.

Yle kertoi sunnuntaina, miten Suomessakin toimii yhdistyksiä, jotka kytkeytyvät Kiinan kontrollikoneistoon.

Myös Suomen suojelupoliisi muistuttaa Kiinan olevan yksi niistä valtioista, joka kohdistaa Suomeen tiedustelun lisäksi valtiollista vaikuttamista.

Supon mukaan Kiina yrittää ohjata siitä käytävää keskustelua haluamaansa suuntaan.

– Riippumatta maasta ei ole ongelmatonta, jos vieras valtio rahoittaa akateemista opetusta tai tutkimusta ja pääsee sitä kautta vaikuttamaan esimerkiksi opetus- ja tutkintosisältöihin, viestintäpäällikkö Milla Meretniemi toteaa Ylelle.

Kaksi ovea Konfutse-instituutissa.
Helsingin yliopiston sopimus Konfutse-instituutin kanssa on voimassa vuoteen 2023.Harri Fagerholm / Yle

Helsingin yliopisto: Toiminta jatkuu normaalisti

Helsingin yliopiston sopimus Konfutse-instituutin kanssa on voimassa vuoteen 2023 saakka. Yhteistyö jatkuu vararehtori Hanna Snellmanin mukaan normaalisti.

– Pitäisi olla aika isoja rikkeitä, että sitä lähdettäisiin ennen aikoja purkamaan. Totta kai tätä yhteistyötä sitten aina aika ajoin arvioidaan, Snellman sanoo.

Hän ei myöskään näe ongelmaa kiinalaisen varajohtajan tehtävässä, sillä se on hänen mukaansa luonteeltaan hallinnollinen eikä akateeminen. Siksi kelpoisuus määrittyy eri tavalla kuin yksikköä vetävällä Helsingin yliopiston nimittämällä johtajalla, Snellman kommentoi.

– Tarve ymmärtää Kiinaa ei ole vähentynyt instituutin perustamisen jälkeen, pikemminkin päinvastoin, hän sanoo.

Katso myös MOT-ohjelma Kiinan vaikuttamisesta

Perussuomalainen Kiina-ilmiö Ylen TV1:ssä maanantaina 16. maaliskuuta kello 20. Ohjelma on nähtävissä Yle Areenassa maanantaina kello 6 alkaen.

Lue myös:

Ylen selvitys: Kiinan kontrollijärjestelmä pesiytyi myös Suomeen – Toiminnalla on yhteys suomalaiseen puoluepolitiikkaan

Pandat on peruttu ja Venäjän lähetystön osoite nimettiin tapetun poliitikon mukaan – Prahan pormestari ei kumartele Kiinaa eikä Venäjää

Vakoojalinnut lentävät Kiinan rajaseudun taivaalla – Yle kävi maakunnassa, jossa miljoona ihmistä on viety leireille vannomaan uskollisuutta puolueelle

"Poikani ei enää palaa Kiinaan", sanoo Ateenaan kotinsa siirtänyt miljonääri – Kiinalainen raha hurmasi Kreikan ja kääntää Euroopassa muidenkin maiden suuntaa

 

 

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/tasavallan-presidentille-16-11-2003-hallituksen-esityksen-vuoksi-akatemian-puheenjohtajaksi

Tasavallan presidentille 16.11.2003 hallituksen esityksen vuoksi Akatemian puheenjohtajaksi

Arvoisa Tasavallan presidentti

Hallitus (opetusministeri Tuula Haatainen) on tänään päättänyt esittää Suomen Akatemian johtajaksi Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin johtajaa YT Raimo Väyrystä.

Hallituksen perusteluna ehdotukselleen eivät ole niinkään YT Väyrysen omakohtai-set perustutkimusansiot, vaan hänen oletettu "kansainvälisyytensä".

Perustutkimus onkin aina jo suorastaan olemukseltaankin kansainvälistä, tiedän sen asian itsekin perustutkijana aivan tarkalleen. Mutta valitettavasti YT Väyrysen ja hänen joidenkin alaistensa Tutkijakollegiumissa kansainvälisyys ei ole hänen johtajakaudellaan ollut lainkaan perustutkijan tieteellistä kansaivälisyyttä, vaan jotakin muuta, hallinnollista, muodollista, tieteellisesti sisällötöntä kansainvälisyyttä, kaikkein pahimmassa tapauksessa se on ollut todellisen kansainvälisen perustutkijayhteisön ulkopuolella olevaa pseudotieteen "kansainvälisyyttä", eräänlaista kansainvälistä terrorismia.

Ja tämä on siksikin erityisen ikävää, että samalla kun Väyrysen johtaman Kolle- giumin tutkijoiden käytetävissä ovat olleet esimerkiksi muiden suomalaisten perustutkijoiden kehittämät maailman hienoimmat aivokuvantamislaitteistot, niin keskeiset tutkijat ovat olleet kansainvälisen efektiivisen, etenevän perustutkijayhteisön ulkopuolella, eivätkä ole tunteneet keskeisimpiäkään alansa tuloksia ja teoriota, kuten Ivan Petrovitš Pavlovin ehdollistumisteoriaa ja Lev Semjonovitsh Vygotskin kielellistä ajatteluteoriaa. Väyrysen ja hänen kaltaistensa johdolla Suomelta on saatettu jo ”mämmätä” yksi tai vaikka useampikin kätten ulottuvilla ollut Nobelin palkinto.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/antibaltistista-pangermanistista-pseudokielitiedetta-helsingin-yliopistossa

Antibaltistista pan-germanistista pseudokielitiedettä Helsingin yliopistossa

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/11/kansan-aani-2-2013-puoskari-vaitos-helsingin-yliopistossa-synnynnaisesta-ydintiedosta-1

Kansan Ääni 2/2013: PUOSKARI"väitös" Helsingin yliopistossa "synnynnäisestä ydintiedosta"

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/03/yliopistoissa-pitaa-tuottaa-totuutta-eika-vain-rakastaa-sita

Yliopistoissa pitää tuottaa totuutta eikä vain "rakastaa" sitä...
Ilkka Niinilluoto, 70, "totuuden petollinen rakastaja", johti organisaationsa tuottamaan pääasiassa paskaa. " 70 vuotta: Ilkka Niiniluoto uskoo yhä vain järjen voittoon Ihmiset 11.3. 06.39 Trond H. ...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/01/puoskaritieteilijoiden-tekopyha-vastaisku-huuhaalle

keskiviikko, 9. tammikuu 2019

Puoskaritieteilijöiden tekopyhä "vastaisku HUUHAAlle"...

Puoskaritieteilijöillä en tarkoita näitä kolmea erityisesti, vaikka vaan Helsisin- gin yliopistoa ja Hesaria yleensä. Mutta tässäkin tuuleteltiiin vanhoja paskoja,mm. että muka "Stalin olisi pakottanut uskomaan hankittujen ominaisuuksien periytymiseen". Otetaan kaikkein ensimmäiseksi muistin virkistämiseksi Hasarin tiedesivu 26.10. 2001:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/95018

HELSINGIN SANOMAT suuntautuu Suomen tieteen tuhoamiseen!

RK, 10/27/2002 1:23:38 AM, 95018

Ja sitten tähän "uuteen ryhdistäytymiseen"...

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005959266.html

Nyt tulee vastaisku huuhaalle – Kolme eri sukupolven tutkijaa kertoo HS:lle, miten trumpilainen nettikeskustelu ja harhaanjohtavat poliitikot kampataan. Tieteilijät ovat saaneet tarpeekseen ja haluavat käydä puolustusasemista hyökkäyk-seen vääriä uskomuksia ja suoria valheita sekä propagandaa vastaan. HS kysyi kolmen eri sukupolven tutkijoilta, mitä tämä voi käytännössä tarkoittaa. Keskustelu jatkuu tällä viikolla Tieteen päivillä.

Haistapaskantieteen myöyäilijäöt ja suopjelijat pällistelee ... mokomatkin saatanat! Haistapaskntiede rinnastuu kansainvälisesti joukkomurhaan, rikokseen ihmiskuntaa vastaan. Turha yrittää kieroilla!

Professori Kari Enqvist, entinen rehtori ja kansleri Risto Ihamuotila ja tutkijatohtori Johanna Vuorelma valmiina taas harhautukseen Helsingin yliopiston päärakennuksen edessä. (KUVA: Outi Pyhäranta / HS)

Vuorelma on kovasti ollut joka paikassa tapeetillla...

sunnuntai, 15. maaliskuu 2020

Vastalääkettä hölynpölytieteelle - vai mille?

Medikalisaatio

Medikalisaatiolla tarkoitetaan sairauden ja terveyden leiman sekä lääketieteelli-sen hoidon ulottumista yhä uusiin ja arkipäiväisiin ilmiöihin. Toisinaan sillä tarkoitetaan myös tarpeettomia ja tehottomia hoitoja, ja toisinaan myös ennaltaehkäisevää hoitoa.
 
Viime vuosina terveydenhuollon toimijat ovat saaneet kovaakin kritiikkiä siitä, että terveistä tehdään sairaita ja hoidon kohteita. Tämän syyksi mainitaan lisääntyvä medikalisaatio.

Kuitenkin ortopedi Teppo Järvisen medikalisaatiokritiikki sisälsi näyttöön perustuvan hoidon vaatimuksen lisäksi myös laajempaa kritiikkiä nykylääketieteen ennaltaehkäiseviä linjoja kohtaan.

Termiä medikalisaatio käytetään kolmessa aivan erilaisessa yhteydessä:

a) Kritiikkinä sille, että lääketiede käyttää hoitoja, joiden teho ei ole tieteellisesti varmistettu,

b) Kritiikkinä enneltaehkäiseville hoidoille ja

c) Kritiikkinä lääketieteen soveltamisalan laajentumiselle. Ne ovat kuitenkin erillisiä ilmiöitä ja selvyyden vuoksi myös hyvä analysoida erikseen.
 
Hoitojen tulisi olla näyttöön perustuvia

Pidämme tänään itsestään selvänä, että kaikkien hoitojen tulisi perustua tutkittuun tietoon. Kuitenkin tiedämme, että tämä ei ole tilanne. On paljon historiallisia hoitoja, joita on ollut vaikea avata tutkimukselle uudelleen.Lisäksi kaikkia hoitoja ei yksinker- taisesti voida tutkia asianmukaisin kaksoissokkokokein liian suuren riskin vuoksi (vertaa klassinen laskuvarjon tehon kaksoissokkokoe).

Samalla on selvää, että moni pidempään käytössä oleva hoitomenetelmä ei välttä-mättä tulisi tänään uutena hyväksytyksi. Ei välttämättä sen vuoksi, että se ei toimisi taikka olisi turvaton, vaan sen vuoksi, että meillä ei olisi tämän päivän kriteereillä arvioituna riittävää tutkimusnäyttöä hoidon tueksi. Uuden hoidon pitää olla tutkitusti parempi kuin edellinen saavuttaakseen vakiintuneen aseman.

Aikaisemmin ei ole näin ollut. Esimerkiksi ensimmäinen tulehtuneen umpilisäkkeen poistoleikkaus tehtiin jo 1735. Vähitellen toimenpiteestä tuli helppo rutiini ongelman turvalliseksi hoitamiseksi. Kesti lähes 300 vuotta ennen kuin tämä hoito rohjettiin kyseenalaistaa. Parin viime vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että kuvantamisella voidaan havaita leikkausta vaativat suuren riskin tapaukset ja muut voidaan hoitaa turvallisesti antibiooteilla.

Vastaavia esimerkkejä löytyy muitakin (esim polven tähystys ja puhdistus kuluman vuoksi). Tosiasia siis on, että lääketieessä on runsaasti perinteisiä hoitoja ja toimen-piteitä, joiden tutkimusnäyttö on peräisin ajalta, jolloin vaihtoehtoja oli vähemmän ja menetelmät erilaiset.

Tämä korjausprosessi on jatkuvaa mutta hoitoja on niin paljon, että työkenttä on val-tava. Vaikka tieteellinen korjausprosessi on hidas ja konservatiivinen,se on kuitenkin ainoa turvallinen tapa lisätä tietoamme lääketieteellisistä hoidoista ja niiden tehosta.
 
Missä menee perustellun ennaltaehkäisevän työn ja medikalisaation raja?

Termin laajemman käytön perusteella kaikki ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen voidaan myös katsoa medikalisaatioksi. Onhan silloin kyseessä henkilö, jolle ei ole vielä diagnosoitu varsinaista sairautta vaan pyritään ehkäisemään sen syntyminen.
Koska kyseessä on tyypillisesti vain riskin suureneminen, eikä sairauden varma puh-keaminen, suuri osa ennaltaehkäisevästä työstä kohdistuu ihmisiin, jotka eivät ehkä koskaan tulisi sairastumaan.

Tyypillisessä tilanteessa henkilöltä löydetään jokin riskitekijä, jonka tiedetään liittyvän kohonneeseen sairastumisriskiin. Sitten pyrimme vaikuttamaan tähän korkeamman riskin henkilöön terveydehuollon keinoin.

Esimerkkejä ovat mm. verenpaineen seuranta, kolesterolin ja rasva-arvojen mittaus, vyötärölihavuus, ihomuutosten poistaminen, neuvolakäynnit ja -mittaukset, ruokava-liosuositukset, tupakalle altistumisen vähentäminen, radonaltistuksen seuraaminen ja vähentäminen sekä asbestilta suojautuminen.

Periaatteessa myös tapaturmilta suojautuminen kuten suojatiet, polkupyöräkypärät ja autojen turvavyöt voitaisiin luokitella samaan ryhmään.

Lisäksi näistä riskitekijöistä monet, kuten esim. (epä)terveellinen ruokavalio ja veren rasvat ovat kasvaneet oman todellisen vaikuttavuutensa rajojen yli eikä kukaan voi välttyä ilmiöiltä. Ne synnyttävät voimakkaita mielipiteitä ja kiihkeätä väittelyä. Termi medikalisaatio on hyvä ja helppo lyömäase tässä propagandassa.
 
Lääketieteen soveltamisalan laajeneminen

Näiden kahden edellä kuvatun ilmiön lisäksi lääketieteen soveltamisala on oikeasti-kin laajentunut. Erilaiset poikkeavan käyttäytymisen muodot, syntymä ja kuolema ovat tulleet lääketieteen piiriin viimeisen 50 vuoden aikana.

Terveyssosiologi Irving Zola kirjoitti jo vuonna 1972, että sairaan ja terveen leimat ulottuvat yhä laajemmalle inhimilliseen elämään eli arkielämän ilmiöitä medikalisoi-daan lääketieteen ja terveyden nimissä.

Lasten käyttäytymishäiriöiden ja mielenterveyden häiriöiden diagnoosit ovat lisään-tyneet vaikka itse sairauksien esiintyminen ei olisikaan muuttunut. Alkoholismi, huu-meriippuvuus ja seksuaaliset poikkeavuudet ovat olleet vaihtelevasti lääketieteen hoitojen kohteena.

Voi olla asiakkaan/potilaan edun mukaista, että ongelmille saadaan lääketieteellinen diagnoosi.Diagnoosi voi tuoda tarvittavaa selkänojaa esim levottoman lapsen erityis- järjestelyille. Myös vakuutusyhtiöiden korvauksiin lääketieteellinen määritys voi vaikuttaa.

Nykyaikaisen lääketieteen toimet ovatkin osa yhteiskunnan modernisaatiota ja tek-nologista kehitystä. Yhteiskunta pyrkii puuttumaan väestön terveyteen sillä se näh-dään taloudellisena haasteena ja tämän tuloksena monista arkielämän ilmiöistä on tullut terveydenhuollon kohteita.

Uudempi ilmiö on ikuisen nuoruuden tavoitteleminen kirurgian keinoin. Kosmeettiset leikkaukset ovat arkipäivistyneet jopa niin, että vaarana on leikkaustoimenpiteiden luokitteleminen itsestä huolehtimiseksi ja merkiksi menestymisestä.
 
Onko medikalisaatio todellinen ongelma?

Mielestäni viimeistä kohtaa lukuunottamatta mediassa vellova yksinkertaistettu medi-kalisaatiokritiikki perustuu tietämättömyyteen. Se on myös osa terveydenhuoltoa vas-taan käytävää propagandasotaa. Vaikeita haasteita on helppo kritisoida tarjoamatta kuitenkaan mitään todellista vaihtoehtoa.
Pitäisikö meidän luopua hoidoista, joiden tehosta ei ole pitävää tutkimusnäyttöä vaik-ka muutakaan vaihtoehtoa ei ole tarjolla? Pitäisikö ennaltaehkäisevä työ lopettaa medikalisaatiokritiikin vuoksi?
Toisaalta myös viestimet syöttävät jatkuvasti uusia sytykkeitä terveyspaniikkiin. Us-komushoitojen tuottajat osaavat hyödyntää näitä pelkoja tehokkaasti. Toisinaan me-dikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutkimuksen, josta on luke-nut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.
Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas, joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillamme? Onneksi usiemmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan.
————————————
Nykylääketiedettä kritisoidaan siitä, että se hoitaa vain oireita tai sairauksiin puututaan liian myöhään. Kun sitten sairauksien syntymiseen pyritään ennalta puuttumaan, sanotaan sen olevan medikalisaatiota.

Artikkelien selaus

Edellinen

45 kommenttia

 1.  Mr Pain sanoo:

 2. Tämä artikkeli ei oikeastaan jätä sijaa selittelyille.

  Ehkä niin, että tietyt perinnölliset tekijät tulisi saattaa nykyistä paremmin tervey-denhuollon henkilökunnan saataville. Tietosuoja saattaa estää asian selvittämi-sen mutta jos asiakas voi osaltaan myötävaikuttaa sen seikan selvitämiseksi?

  Monesti voi olla siten, ettei asiakas ymmärrä tuoda edellisen, edellisten sukupol-vien, sanotaan, sairastumisriskiin liittyviä asioita, kenties tehtyjä tutkimuksia esille – vaan keskittyy tuomaan vain sen hetkistä tilannetta josta terveyshuoli on herännyt, esille.

  Tarpeellisiakaan hoitoja ei siten kyetä perustelemaan riittävän hyvin ja että ne kestäisivät tarvittaessa kriittisen tarkastelun.

  Tyypillisesti tämä taitaa koskea nykyään ympäristöön ja terveyshaittaan kohdistuvia epäilyjä.

  Tuolloin merkitystä lienee sillä, miten hyvin oireita aiheuttavia tekijöitä on kyetty selvittämään. Vasta tämän jälkeen voidaan alistaa tarkastelu henkilön/potilaan immuunivasteisiin ja tarkastella neutraalisti kausaalitekijöitä.

  Tämä on ollut omiaan syventämään juopaa julkisen ja yksityisen terveydenhuol-lon välillä. Rahalla on ollut mahdollista saada tutkimuksia, joita yhteiskunta ei ole halunnut rahoittaa.

  Kun toisinaan selvittäminen on ollut kovinkin puutteellista, on se tarjonnut loista-vat markkinat erilaisten terveysväittämien ja -tuotteiden kaupallistamiselle joihin markkinointitoimenpiteisiin monet ovat haksahtaneet. Rahaa palaa, toivottuja tu-loksia ei synny. Synnytetään tarve, jonka tyydyttämiseen ei ole tieteellisiä perus-teita. Vain hyötymistarkoitus, josta kansantaloutemme ei kuitenkaan hyödy. Ainakaan tätä koskevaa tutkimusta en ole nähnyt.

  Myös monet asemtovirheet,selkävaivat – saattavat olla tyypillisesti sellaisia joihin vaivoihin toivotaan apua lääketieteestä. Apua kuitenkaan niihin saamatta. Tämä johtuu ehkä mielikuvasta että kaikkea on mahdollista hoitaa puuttumatta syihin jolloin ajaudutaan sivuraiteille kenties tietämättömyyttään.


 3.  Risto Koivula sanoo:
 4. Se jo on medikalisaatiota, jos lääketeiteen tukimuskohteeksi nähdään pelkästään lääkkeet ja hoidot ja niiden aina luonteeltaan soveltavat vaikuttavuustutkimukset. Pelkästään niiden kautta lääketiedekään etene, vaan se etenee ennen kaikkea vaikutusmeknismeja koskevan, teorianmuodostukseen tähtäävän perustutkimuk-sen kautta, jonka rooli on ratkaiseva hoitojenkin kehittämiseksi, vaikka lopullisen sanan käytöntöä koskien sanovat vaikutavuustutimukset.

  Suomalaisessa julkisuudessa ei monekaan lääketieteen alueen todellisesta paikkansa pitävästä perustutkimuksesta saa edes sanoa sanaakaan, ja esimer-kiksi YLE lääkärit mukaan lukien jauhaa puhdasta ideologista paskaa mm. neu-rofysiologiasta. Tässä on esimerkki kunnon tutkimuksesta maailman kärjestä:


  http://www.theotherbrainbook.com/home.php

  Tässä on sitä toista:

  https://www.facebook.com/groups/690884757614661/?ref=ts&fref=ts


  1. Juhani Knuuti sanoo:
  2. Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.

   En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sanoa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen. Kolmas asia on tuo aika outo väite,jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neuro- fysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut.
   Perustelisitko nuo väitteesi, kiitos. 5.  Mr Pain sanoo:
 6. Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:

  ”Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älykkääm-män tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimuk-seen.Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me any- thing). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee tekemään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.”

  Tuo gliasolujen (hermopäätteistä tai niiden eristeestä, myeliini, kai voisi puhua kansantajuisemmin?) myeliini on kait avainasemassa siinä miten hermojen yli-herkkyys ilmenee? Vrt Tari Haahtelan A&A lehdessä esittämä moottoritie vs. hi-das hiekkatie-vai-mikä-se-oli Olen tainnut johonkin tutkimukseenkin viitata myelii-niä koskien. Toinen on aivoverinesteen avautuminen mihin Koivula voisi viitata.
  Elikkä kykenemme hallitsemaan teknologiaa ettei siitä ole ihmiselle haittaa – kaikki on ok, mutta jos ei, niin huonompaan mennään. Varovaisuusperiaatetta ei ole kovin korkealle noteerattu jos toteutus maksaa rahaa. Lopulta kukaan ei hyö-dy. Yle nyt vaan tykkää vastakkain asettelusta. Tulee väittelyä ja kansa tykkää kun on sirkushuveja. Mikä on tuo fb-ryhmä kun en pääse sitä näkemään?


  1.  Risto Koivula sanoo:
  2. ” Mr Pain 7.2.2016 klo 20:54

   Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:

   ”Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älyk-käämmän tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimukseen.

   Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me any-thing). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee teke-mään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.” ”

   Olet oikeassa, että voi odottaa, ja saamasi pitää: näihinkin hälmöilyihin Suo-men valtion maksamilla tahoilla olen kyllä hyvinkin vihaisesti puuttunut, ja ne liittyvät tiiviisti tähän samaan ongelmakenttään. (Kyseessä on ainakin jossa-kin määrin uusi uskonto, joka saattaa vallata alaa muilta usknnoilta oikean tieteen asemasta. Oikean titeelisen maiilmankatsomuksen omaaviin se ei pure, missään maassa.)

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia

   ” tiistai, 4. marraskuu 2014

   ”Unet kasetille”: Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Jyrki Kasvin YLEn-antia…

   http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173076-unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia

   ” Ei todellakaan ole ihme, että Suomelle konkka irvistää…

   Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja Jyrki Kasvi töräytte-lee jälleen totaalisia järjettömyyksiä, varsinaista YLEn-antia taas:
   Lähitulevaisuuden hurja ennuste: Katsot unesi uusintana

   ” Tekniikan tohtori Jyrki Kasvi visioi, että kymmenen vuoden kuluttua katsomme yöllä näkemämme unen uudestaan tallenteelta.

   Kymmenen vuotta sitten kukaan ei puhunut pilvipalveluista. Kännykän käyttö ajaessa oli vanhanaikaisesti puhelimeen puhumista. Nyt autoilijoita kehote-taan kännykkään puhumisen lisäksi välttämään Facebookin päivittämistä ajon aikana.

   Onkin herkullinen ajanviete pohtia, millaista tekniikkaa nykyiset kymmenvuo-tiaat käyttävät parikymppisinä. Siihen puuhaan hyvä kumppani on Tietoyh-teiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi.

   – Kymmenen vuotta on pitkä aika, sillä tekniikka kehittyy niin nopeasti. Yksi todennäköisempiä kehityskulkuja on, että tekniikka ja ihminen ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa, kertoo Kasvi. ”

   ”… Kasvista on ensin itseään kusetettu, ja sitten hän kusettaa muita. Tajunta ei ole aivossa millään ”koodilla”, eikä sama ”fysiikka” eri henkilöillä tarkoita samaa tajunnansisältöä,vaan tuollaiset asiat riippuvat täydellisesti siitä, miten kukakin on asiat oppinut. Tämä koskee paitsi ihmisen kielellisrakenteista tajuntaa, myös sellaisten eläinten vaistoja, joilla on aivokuori ja pavlovilainen ehdollistumismekanismi.

   On jopa niin, että vaikka siamilaisilla kaksosilla olisi osin yhteinen aivokuori ja siten yhteinen ”tallennuspaikka” muistille, heidän tajuntansa eivät ”sekoitu”, eivätkä he pysty lukemaan toistensa psyykkisiä objekteja:he ovat täydellisesti eri persoonallisuuksia, esimerkkinä Laleh ja Ladan Bijani.

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/06/turun-kannabisyhdistys-nojaa-cnn-n-seinahullun-megapuoskarin-asiantuntemukseen

   ” Varsinainen puoskari jenkeissä on tämä ”Turu seuru kannapisyhristykse” mainostama skitsojen ja narkkareiden Ruutistoimisto CNN:n ”tieteellinen joh-taja” Sanjay Gupta, joka nyt on kääntynyt kovaksi kannabispropagandistiksi:

   http://www.tusky.fi/uutiset/546-sanjay-gupta-muutti-mieltaeaen-kann

   Äijän vanhoihin ”ansioihin” kuuluu mm.

   – ”johti” ja sai miljardirahoitusta ”tutkimusprojektille”, jonka aiheena ja ”lupauksena” oli, ei enempää eikä vähempää kuin IHMISEN BIOLOGINEN KUOLEMATTOMUUS!

   - Osallistui siamilaisten kaksosten Laleh ja Ladan Bijanin, joilla oli yhteinen aivokuori mutta täysin eri persoonallisuudet, puoskarimurhaan epäonnistu-maan tuomitun erotusleikkauksen muodossa Ruutisbyroo CNN:n Intian johta-jan ominaisuudessa.Syy oli, että erilliset persoonat samaa aivokuorta hyödyn-täen todistavat persoonallisuuden olevan aistimusperäinen kielellinen konstruktio eikä mikään ”biologiskemiallinen” entiteetti.

   – Kärysi CNN:n Aasian-johtajana muka ”Tiibetin-mellakoiden” dokumenttien väärentämisestä Nepalissa. Nepalkaan ei tästä tykännyt lainkaan hyvää.

   http://www.tiede.fi/keskustelut/post777290.html#p777290

   – Kiina sulki CNN:n ulos Pekingin olympialaisten televisioinneita. Kostoksi Saakashvilin vanha yhteistyökumppani CNN järjesti (ajoitti) Georgian hyökkäyksen Etelä-Ossetiaan olympialaisten avajaispäiväksi.

   – Sanjay ”Gupla” sepitti uutisankan ”Osama bin Ladenin vaikeasta munuais-taudista”, joka johti 10 vuotta harhaan varsinkin kaikkia muita toimittajia.

   – Gupta myös äänestytti itsensä televisiokanavansa äänestyksessä ”maail-man seksikkäimmäksi mieheksi” intialaisten naiskatsojien voimalla, jotka LUULIVAT ÄÄNESTÄVÄNSÄ BOLLYWOOD-OHJAAJA JA -NÄYTTELIJÄ SANJAY GUPTAA, joka tosiaan on komea (ja tiettävästi järjissäänkin).

   – CNN toimii erinomaisessa Bond-elokuvassa ”Tomorrw never dies” esikuva-na roistolle, hullujen Ruutistoimistolle, joka yrittää sytyttää 3. maailmasodan USA:n ja Kiinan välille saadakseen paljon raflaavia uutisia. Sanjay Gupta on antanut sukunimensäkin pläjäyksen kakkoskonna ”Henry Guptalle” (Henry Kissinger, Sanjay Gupta, jota itseäänkin kusetetaan härskisti vielä isompien pomojen taholta). Gupta toimi tuohon ns. Monica Lewinsky -aikaan Hillary Clintonin avustajana (ties vaikka…).

   – CNN:ssä vedetään tunnetusti kovia aineita, ja Saakashvilikin imppasi kravatistaan kuvausten välilläkin.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Quest

   Varmaan se on kauppaankin sekaantunut, kun kerran mainostaakin! On se perkelettä, että USA:kaan ei tunnu millään keinolla saavan puoskareita kuriin, vaan saavat riehua lähes täysin miten tykkäävät, tosin eivät enää välttämättä Liittovaltion virkavastuullisissa asemissa.  ”


   ” ,,, Antti Revonsuo kehittelee ”teknistä telepatiaa”…
   RK, 7.2.2007 1:49:40, 226580

   Antti Revonsuo ideoi ja kehittelee ”koneellista telepatiaa” Tiede-lehdessä (v. 2007):

   http://www.tiede.fi/uusinnumero/?id=102&vl=2007

   Revonsuo pitää tajuntaa ”puhtaasti biologisena ilmiönä”, jossa sama fysikaa-linen kokonaisuus ”edustaa samaa ajatusta” (mitä tuokin sitten eri henkilöillä tarkoittaneekin). Biologisen ainoaksi vastakohdaksi hän asettaa ”yliluonnollisen”.

   Revonsuo sanoo ”telepatiastaan” seuraavaa, suora lainaus lehdestä:

   ”  Aivosta kerätty data täytyy esittää kokemuksellisessa muodossa.Sen mu- kaan   pitäisi pystyä simuloimaan tasan sama kokemusmaailma (jota kerätty data koodaa) itselle.

   Silloin tutkija todella näkisi tutkittavan unet ja surisi hänen murheitaan. Tällai-nen tajunnansiirto kulostaa huikean mileikuvitukselliselta, mutta Revonsuo on vakuuttunut, että siihen suuntaan ollaan menossa. ”

   Teorian ongelma on, että ainoa rakenne mikä eri ihmisten aivoissa on saman-lainen tai poikeaa vain vähän ovat geenit, ja niiden koodaamat yksittäiset proteiinit.

   Tämä johtaisi Matt ”Trofim” Ridleyn teoriaan, että perinnöllisyyden biokemial-linen DNA/RNA-mekanismi olisi myös ehdollisten (ja ehdottomien) refleksien biokemiallinen mekanismi.Teoria ratkaisisi näppärästi mm.Antonio Damasion ja Steven Pinkerin teorioiden ongelmat, joissa mm. synnynnäistä ja opittua tietoa esiintyy erottamattomana sekamelskana tajunnan sisällöissä ikään kuin sellaisenaan. Että ”yksi geeni = Ylsi ajatus” -periaate.

   Tuon teorian itsensä ongelma kuitenkin on, että se on varmasti väärä. Geneettisellä ja opitulla informaatiolla on eri biokemialliset mekanismit, jälkimmäisellä ehkä useampiakin sellaisia. ”


  3.  Risto Koivula sanoo:
  4. Kallo on varmaan ihmisen ruumiin osista vaikeimmin epigeneettisesti pienen-nettävissä. Mutta seki sitä kuitenkin on,ja noin ollen lopultakin epäilemättä ko- ko ruumis,jos evoluutio (taas!) ”tarvistsi” hyvin pieniä ihmisiä. Kaikken mutant- tien ei tarvitse silloin olla varsinkaan aluksi ”laatutuotteita”. Riittää oikein hyvin että vain muutamat ovat.

   Eräs Kossiivi-susipoikakin on täydelliseti piilotettu,vaikka YLE erehtyi hänes-tä / siitä yhden ohjelman päästämään ulos 1990-luvun lopulla, ja pojalle oli rakennetu kokonainen oma tutkimuskeskus erilaisine koerattoineen Sveitsiin. Tulokset eivät ole ”istuneet” ”eurotieteeseen”.


  5.  Risto Koivula sanoo:

  6. ” Toisinaan medikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutki-muksen, josta on lukenut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.

   Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas, joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillam-me? Onneksi useimmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan. ”

   Nykyinen YLE:n Hesarin, Alkkarin, Tussarin ja muiden ”populaari (euro)ter-veystiedotus” johtaa siihen, että AINAKIN POTILAAT OVAT AINA SATASEN VARMASTI VÄÄRÄSSÄ oman tilansa ja tilanteensa suhteen eivätkä voi teh-dä mitään muuten muuten kuin palkallisen terveysehkilökunnan kädestä pitä-en ohjaamana, mikä tietysti AINAKIN JOIDENKUIDEN TARKOITUS ONKIN. Näin on aivan erityisesti psyykkisten asioiden suhteen.Tiedotus ruokkii harha-kuvaa, että ongelmat olisivat hyvin TEKNISESTI periaatteessa hoideltavaissa ja normaalitkin tominnot ”paranneltavissa”:

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/09/aivokaapelitelepatia-on-edelleen-huijausta

   ” ”Aivokaapelitelepatia” on edelleen humpuukia, kuten ”kaapelitonkin”:

   Mutta YLE taas riehaantui!

   http://yle.fi/uutiset/telepatiaa_toteutettiin_kaytannossa__aivoista-aivoihin_-viesti_kulki_intiasta_ranskaan/7453945

   Telepatiaa toteutettiin käytännössä – aivoista-aivoihin -viesti kulki Intiasta Ranskaan

   Ajatus välittyi internetin välityksellä. Tutkijat uskovat aivoista-aivoihin siirtyvän kommunikoinnin yleistyvän lähitulevaisuudessa.

   Aivotutkijat ovat ensi kertaa onnistuneet lähettämään viestin ihmisaivoista toisen ihmisen aivoihin ilman, että henkilöt olivat kosketuksissa toisiinsa. Kokeessa käytettiin hyväksi aivojen sähkömagneettisuutta ja internetiä.

   Intialaisessa laboratoriossa olleen koehenkilön päähän oli asennettu aivo-sähkökäyrää eli EEG:tä mittaava laite, joka oli yhdistetty internetiin. Henkilö ajatteli yksinkertaista viestiä, joka oli tässä tapauksessa tervehdys ”hei!”. ”


   HM: Tämä on Hans Bergerin, EEG:n kehittäjän (natsijohdon salatun pääideo-login, hän kehitti EEG:n alun perin hullujen tunnistamiseksi tapettaviksi, mutta väitti sen välittävän myös ”telepatiaa” niin langattomasti kuin varmasti langallisestikin…) kuningasaajatus!

   Tosiasiassa sama fyskikaalinen prosessi eri henkilöiden aivoissa EI TARKOI-TA SAMAA AJATUSSISÄLTÖÄ, vaan ajatussisältöjen ”fysiikka” riippu oppimishistoriasta!

   AIVOT EIVÄT TOIMI BINÄÄRISESTI, vaan aivosolut toimivat ”analogisesti”!

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi

   Laleh ja Ladan Bijanilla oli yhteinen aivokuori, mutta he eivät tienneet telepaattisesti mitään toistensa kunkinhetkisestä ajattelusta tai havainnoista.


   1. Juhani Knuuti sanoo:


  7.  Risto Koivula sanoo:

  8. Tässä Valtaoja osoittaa totaalista tietämättömyyttä tieteen ja kultturin histori-asta. Huomenaamulla taas YLEssä yksi ”ei-ihan-selvillä-vesillä-oleva” euro-tieteen ”totuudentorvi” Esko Valtaoja meuhuaa ”tieteevastaisuudesta”, jolla hän tarkoittaa sen EUROTIETEEN vastaisuutta,joka tosiasiassa koostuu suu-relta osin VÄÄRIKSI TODISTETUISTA, esimerkiksi ehdollistumisen kiistä-vistä (antipavlovistista) dogmeista, suoraan tai peitellysti, niin että ”oikeiksi” kanonisoidut teoriat johtavat siihen loogisella välttämättömyydellä (mm. ”peilisoluteoria”).

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/harhaanjohtava-kuva-tieteesta-ja-islamista

   Islamissa on kyllä aina ollut tuo tuholaissiipikin olemassa (kuten kristinuskos-sakin),mutta ei suinkaan aina niskan päällä.Islamilla on suurempi ansio kreik- kalaisen sivistyksen säilyttämisessä ja kehittämisessä kuin kristinuskolla Esi-merkiksi noiden veijareiden pitäisi jo oman alansakin puolesta tietää, että en-simmäisen kovan irtioton euklidisesta geometriasta omaksi aksiomatiikak-seen ja kokeellisin taulukoin ja uusin tähtikartoin teki Timur Lenkin pojanpoi-ka Samarkadin kaani Ulug Beg noin sata vuotta ennen Nikolaus Kopernikus-ta, Tyko Brahea ja Johannes kepleria (jotka toimivat vanhan preussilaisen maailmankuvan ja Ulug Begin taulukoiden eivätkä minkään ”läntiskristillisen tiedon” pohjalta, ja heidän työnsä perusteella Galilei (ja Francis Bacon) asetti(vat) kokeellisen tieteen periaatteet.

   Katolisen kirkon luonnontieteen nimiin vannova filosofia tomismi (Tuomas Ak-vinolainen) on vulrarisoitua ja uskonnollistettua marifilosofi Ibn Ruzhdin filo-sofiaa (joka muistuttaa suuresti Hegelin objektiivista idealismia: sielukaan ei ollut kuolematon, mutta IDEA (ajatus,ajattelu) oli. Sittemmin sitä käänsi arabi-asta uudestaan katalaanin kielelle Ramon Llull (Raimundus Lullius,Raymond Lull),joka esitti ensimmäisen tieteellisesti perutellun kielellisen ajatteluteorian, keksi eetterin ja nukutuksen (joka tuli yleiseen käyttöön vasta satoja vuosia myöhemmin) ja oli ensimmäinen (siltä pohjalta…) joka yritti suunnitella TIE-TOKONEEN, joka antaisi aina teologisiin kysymyksiin oikeita vastauskia.

    Molemmat nuo mainitut herrat laboratorioineen joutuivat muuten tuholaisisla-mistien uhriksi. Ulug beg ei ahtaalle pistettynä mikään pulmunen luonnollisetikaan ollut itsekään.


   1. Juhani Knuuti sanoo:


   2. Pyytäisin sinua nyt lopettamaan kolmansien henkilöiden mollaamisen keskustelupalstalla nimeltä mainiten. Tämä ei ole asiallista.

    Kaikki kommenttisi ovat taineet sisältää sanan ”pavlov”? Ilmeisesti pidät tätä asiaa nyt maailman tärkeimpänä aiheena ja havaintona? Itse en ole kuullut sanaa mainittavankaan sitten lääkärikoulun.


 7.  Risto Koivula sanoo:

 8. Juhani Knuuti 7.2.2016 klo 19:50

  ” Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.

  En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sa-noa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen.

  Kolmas asia on tuo aika outo väite, jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neurofysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut. ”

  Lähinnä tarkoitin konkreettisesti, että TÄSTÄ USA:n Kansallisen terveysinstituu-tin (NIH) neurofysiologian laitoksen johtajan ja Obaman tiedeneuvonantajan (vuodesta 2007, kun DNA:n keksijä Watson, joka toissa vuonna myi NOBEL-mitalinsa ilmeisti protestina ko. vuoden (kökkö-)Noobelille biotieteistä, sai siltä paikalta potkut):

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa

  Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään,vaikka NIH:n san jos kenen painaa sitten Haagissa yli muiden… Pistetään täältä nyt yksi toinen vielä, niin nähdään, mitä jenekissä tästä riidellään:

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/barrack-obama-ja-r-douglas-fields-napit-vastakkain-aivotutkimusstrategiasta

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto

  Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja, vaikka tämä teoria on perus-teiltaan alun perin Fridtfof Nansenin esittämä. Olen varmistanut Bergenin yliopiston professorilta, etten puhu tässä potaskaa.

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/fridtjof-nansen-lannen-pavlov


  1. Juhani Knuuti sanoo:


  2. ”Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”

   Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin itse asiasta, sorry. Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia, maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mistään tieteel- lisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun/väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään. Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyypillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oikea taikka että hy-poteesi on vielä kunnolla todistamatta. On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyttää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi.


   1.  Mr Pain sanoo:   2. Aksoni eli viejähaarake tai hermosyy on hermosolun eli neuronin osa, joi-ta on yleensä vain yksi neuronia kohti, kun taas tuojahaarakkeita eli dend-riittejä on useita yhdessä neuronissa. Aksoni haarautuu loppupäästään ja muodostaa näin useita hermopäätteitä, jotka puolestaan voivat muodostaa synapsin toisen hermosolun tai lihassolun kanssa.Aksoni voi olla joko my- elinisoitunut tai myelinisoitumaton. Myelinisoituneessa aksonissa hermo-impulssi kulkee nopeammin kuin myelinisoitumattomassa, koska hermo-impulssi hyppii myeliiniin muodostuneiden Ranvierien kuroumien välillä.

    Mikä tämä teoria on jota ei nyt sitten ole? Tähän liittyvää sairautta ei ole tai ei voida tutkia? Ilmiö siis olisi olemassa mutta ei tiedetä miksi se syntyy? Siitäkö tässä on kysymys? Se on sitten tulehdus jos sitä ei voida tutkia.
    Muuten. Onhan Pohjois-Korea..


   3.  Risto Koivula sanoo:


   4. ” ”Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään….”

    ”Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”

    Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin it-se asiasta,sorry.Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia,maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mis-tään tieteellisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun / väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään. ”

    Kannattaa laittaa Googleen haku ”Neurofysiologia Douglas Fields” niin näkee, kuinka paljon ja missä piireissä suomeksi keskustellaan kymme-nen vuotta siiten nykyaikaisen neurofysiologian tärkeimmän keksinnön tehneen ja sen alan tärkeimmässä tiedevirassa vielä vähän pidempäänkin toimineen noeurofysiologin teorioista ja esimerkiksi niiden sovaltamisesta suomalaisessa lääketieteessä tai kehittämisestä perustutkimuksessa.

    " Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyy-pillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oi-kea taikka että hypoteesi on vielä kunnolla todistamatta.On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyt-tää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi. "

    Siinä tulee vielä Norja ja Ruotsi kaupanpäällisiksi, kun on vain yhden kirjaimen ero ja sekin sanan lopussa. Sen sijaan on kyllä julkaistu tämän teorian kanssa aivan yhteensovittamatonta, virheellistä settiä, kuten tästä linkistä ilmenee.

    Täältä löytyy käänteentekevä artikkeli jossa on viitattu myös kokeellisiin todistuksiin vuodelta 2008 Scintific Americanin maaliskuun ”Obaman vaalinumerosta”:

    http://www.cs.unc.edu/~styner/public/DTI_tutorial/1%20Scientific%20American%202008%20Fields.pdf

    Täällä voi keskustella Fieldsin kanssa:

    https://www.psychologytoday.com/experts/r-douglas-fields

    On sitten myös asioita ja teorioita joista jenkeissä ainakaan virallisella taholla keskustellaan hyvin hyvin niukasti ja kriittisesti verrattuna näihin Skandinavian maihin, yksi niistä on tämä (mutta ei suinkaan ainoa):


    http://blogs.scientificamerican.com/talking-back/discovery-of-brain-s-navigation-system-wins-2014-nobel-prize-in-medicine/#comment-1029

    ” 2 Comments

    Risto Koivula March 29, 2015

    Nobel Price in biosciences 2014 arguments, true or false?

    My opinon: Nobel Assembly is wrong in the funtioning of the Brain. What is your opinion?

    Press Release 2014-10-06

    The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award

    The 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half to John O´Keefe and the other half jointly to May-Britt Moser and Edvard I. Moser for their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain


    RK: This is not positionig system. It is only part of it. That learned positio-ning system does not differ principially from other recognizing systems, for instace for faces. Those neurons in middle brain dont form the recognized places repserentation which is in the cortex, but they give it its emotional charge, positive or negative according to the formation moment, which is needed for its keeping in mind.


    NA: How do we know where we are? How can we find the way from one place to another?And how can we store this information in such a way that we can immediately find the way the next time we trace the same path?

    This years Nobel Laureates have discovered a positioning system, an inner GPS in the brain that makes it possible to orient ourselves in space, demonstrating a cellular basis for higher cognitive function.


    RK: This has not been basic research in connection with theory formation. This has been routine research with new devices, possible for all who have those techical devices. They have found new real phenomenon in adequate conditions, but their interpretatation for it has been wrong. I dont know anything about GPS, but I am afraid this has even no analogy with it.


    NA:In 1971,John OKeefe discovered the first component of this positioning system. He found that a type of nerve cell in an area of the brain called the hippocampus that was always activated when a rat was at a certain place in a room. Other nerve cells were activated when the rat was at other pla-ces. OKeefe concluded that these place cells formed a map of the room.


    RK: Memories, maps including, are in the cortex.


    NA: More than three decades later, in 2005, May-Britt and Edvard Moser discovered another key component of the brains positioning system. They identified another type of nerve cell, which they called grid cells, that gene- rate a coordinate system and allow for precise positioning and pathfinding. Their subsequent research showed how place and grid cells make it possible to determine position and to navigate.


    RK: In that reseach is nothig of that system. First true hypothesis is is fron Robert Galambos, the finder of the navigation system of bats. The hypo-thesis is 50 years older, but these researchers have not heard about it.


    NA: The discoveries of John OKeefe, May-Britt Moser and Edvard Moser have solved a problem that has occupied philosophers and scientists for centuries how does the brain create a map of the space surrounding us and how can we navigate our way through a complex environment?


    RK: This is simply not true. It is solved by other people, later. If they will not get medicine Nobel, this price will be outrageous injustice, and attack against them and against progressing sciece.


    NA: How do we experience our environment?


    The sense of place and the ability to navigate are fundamental to our exis-tence. The sense of place gives a perception of position in the environ-ment. During navigation, it is interlinked with a sense of distance that is based on motion and knowledge of previous positions.


    RK: Humans, or rats, have no sense of place. The perception of a known place a comibination of usual sensations. Neither humas, or chimapnzees have any special sense of distance. Perception of distaces is based on information of objects and perspective. But humans and animals have sense of balance.


    NA: Questions about place and navigation have engaged philosophers and scientists for a long time. More than 200 years ago, the German philo-sopher Immanuel Kant argued that some mental abilities exist as a priori knowledge, independent of experience.


    RK: He is wrong.


    NA:He considered the concept of space as an inbuilt principle of the mind, one through which the world is and must be perceived. With the advent of behavioural psychology in the mid- 20th century,these questions could be addressed experimentally. When Edward Tolman examined rats moving through labyrinths,he found that they could learn how to navigate, and pro- posed that a cognitive map formed in the brain allowed them to find their way. But questions still lingered how would such a map be represented in the brain?


    John OKeefe and the place in space


    John OKeefe was fascinated by the problem of how the brain controls be-haviour and decided, in the late 1960s, to attack this question with neuro-physiological methods. When recording signals from individual nerve cells in a part of the brain called the hippocampus, in rats moving freely in a room, OKeefe discovered that certain nerve cells were activated when the animal assumed a particular place in the environment.


    RK: Nobel Assembly speaks here about brain cells, not (only) neurons. OKeefes target cell can have been astrocytes, not neurons. Although they are not seen in magnetic imaginations, their signals can have been regis-tered by electrodes. But there are also such neurons or groups of neurons. That cannot be seen in magnetic imaginations exactly.


    NA: He could demonstrate that these place cells were not merely registe-ring visual input, but were building up an inner map of the environment.


    RK: They do not form. They keep up.


    NA: OKeefe concluded that the hippocampus generates numerous maps, represented by the collective activity of place cells that are activated in different environments.


    RK: Cortex activates them, not on the contrary.


    NA: The discovery of the brains positioning system represents a paradigm shift in our understanding of how ensembles of specialized cells work together to execute higher cognitive functions.


    RK: True paradigm shifts are elsewhere


    NA: Therefore, the memory of an environment can be stored as a specific combination of place cell activities in the hippocampus.


    RK: This is not true.


    NA: It has opened new avenues for understanding other cognitive processes, such as memory, thinking and planning.


    RK: It han opened new avenues to misunderstand, like also Nobel Asembly does.


    http://blog.brainfacts.org/author/dfields/#.VRZgIeHhj6M


   5. Juhani Knuuti sanoo:


   6. Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi päätelllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu.

    Todennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän va-kuuttavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neurotut-kija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa.


   7.  Mr Pain sanoo:

   8. Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa.


 9.  Mr Pain sanoo:

 10. Mulle ei aukea ”myelinisoituminen”. Olen ymmärtänyt että kyse olisi ennemminkin myeliinikadosta -> eristeen katoaminen selittäisi mielestäni esim. viestin nopeutu-mista paremmin kuin myelinisoituminen. Voihan olla että muutakin kuin katoamista tapahtuu.


 11.  Risto Koivula sanoo:

 12. ” Mr Pain 8.2.2016 klo 19:52

  Aksonien myelinisoituminen on harjoituspohjaisen pitkäaikaisoppimisen, ns. pav- lovilaisen ehdollistumisen eli korkeampien hermotoimintojen  mekanismi. (Se on myös synnynnäisten ehdottomien refleksien tarkentumisen, ns. habituaation AI-NAKIN YKSI mekanismi.) Sellaisena sillä on keskenen roli kaikessa muussakin opiimisessa, jossa aina jo opittu informaatio pelaa ratkaisevaa roolia. Tässä on ainoan suomalaisen lehden, joka heti tiedotti aiheesta, juttu vuodelta 2008. Sen jälkeen on edelleen tullut paljon uutta tietoa ja tuo kirja. Teoria on alin perin neu-vostoliitolaista lähtöä (mikä joitakuita juilii). Ivan Beritashvililta 1932, Pavlovin itsensäkin (1849 – 1936) ollessa siitä tietoinen; Aleksandr Roitbak muotoisi sen nykyiseen muotoonsa 1971, mutta ei pystynyt sitä todistamaan silloisin välinein. Hänen julkaisukumppnunsa Tengiz Oniani toimi yhä Georgian akateemikkona.

  Myeliinikerroken paksuudella on optimi, ihmisellä. 60% aksonin halkaisijasta, jol-loin johtavuua voi olla 100–150-kertainen myelinisoitumattomaan verrattuna. Kun se siitäkin paksunee, se lakaa taas heikentää sigaaninkulkua. Tuolla jenkkitutki-muksen sisäpiireissä 60-luvun lopulta dominoineella glykosminoglykaani-mallil-lakin (Ajit Varki, Kevin Fox,Bruce Caterson jne.) on kuitenkin osoittautunut olevan rooli. Oppimisen kannalta kaikkein tärkeimmssää aivoruoren 2. kerraksen neuro-neissa aksoneilla vuorottelvat myleiinituppi ja glykosminoglykaanituppi. Jos gly-kosaminoglykaaiverkko hajotetaan kemiallisesti,neuronin kytkentöihin tallentunut tieto katoaa. Se on kuitenkin valmis oppimaan uutta tietoa.

  Nobeliakin voisi suositella vaikka jaettuna Tengiz Oniani,Ajit Varkin ja R.Douglas Fieldsin kesken. Ellei sitten tuota kovasti mudassa kieriteltyä kunnianosoitusta aiota lakkauttaa.

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/ajattelun-ja-muun-ehdollistumisen-biokemiallinen-mekanismi-aivoissa-on-selviamassa


  ” AJATTELUN JA MUUN EHDOLLISTUMISEN BIOKEMIALLINEN MEKANISMI AIVOISSA ON SELVIÄMÄSSÄ (2008)

  Kansan ääni on seurannut nykyajan muotitieteen aivotutkimuksen etenemistä painottaen niin tieteen tekemiseen kuin siitä vedettyihin johtopäätöksiinkin aina liittyviä ideologisia ja filosofisia puolia. Sellaiset ovat mm. välttämättömiä todelli-suutta koskevien mahdollisimman adekvaattien hypoteesien esittämiseksi testat-tavaksi. Lisäksi kaikki tieteenalat vuorovaikuttavat keskenään myös tieteenfiloso-fian kautta mm. ns. yleiskäsitteiden määritelmiä koskien.

  Esimerkki filosofisesta ongelmasta, jota voi ja kannattaa pohtia tätä juttua tutkitta-essa, on,”onko mieleen palautettavissa oleva ajatus olemassa aivoissa silloinkin, kun sitä ei ajattele?” Vastaus tähän vaikuttaa siihen, miten käsite ´ajatus´ pitäisi määritellä: mitä se voi olla, ja mitä se taas ei ole!

  Kaikista, oikeista ja niistä (väistämättömistä) ”muistakin” tutkimustuloksista vede-tään myös aina esimerkiksi teknologisia sovellutuksia ja politiikkaa koskevia joh-topäätöksiä. Vaikka tiede onkin objektiivisten faktojen ja teorioiden muodostamis-ta todellisuudesta, ideologisen ja filosofisen puolen olemassaolon kiistäminen olisi huijausta. On siis parempi, että ideologia on julkilausuttu, kuin että se olisi ”salainen” ja siten erittäin vaikeasti tieteellisesti kritisoitavissa.

  Ideologian myötä tietoon liittyy myös luokkaluonne aivan erityisesti ihmis- ja yh-teiskuntatieteissä.Olemme epäilleet yksinkertaistettuja johtopäätöksiä uusista ha-vainnoista,ja osoittaneet,miten aina välillä jossakin yritetään ”unohtaa” esimerkik- si sadan vuoden aikaisemmat, vähintään yhtä objektiiviset havainnot vain joitakin uusimpia tulkittaessa… 1

  Aivot koostuvat vahvasti yksinkertaistaen kolmenlaisista soluista: neuroneista (jotka on usein harhaanjohtavasti suomennettu vain ”aivosoluiksi”) yhdistävine signaalien viejä- ja tuojahaarakkeineen eli aksoneineen ja dendriitteineen, ns. gliasoluista (jotka niin ikään harhaanjohtavasti suomennetaan tavallisesti ”rasva-soluiksi”, ikään ne taas eivät lainkaan olisi aivoluja) sekä sidekudossoluista, jotka muodostavat tukirakenteita ja korjaavat vaurioita). 3

  Gliasolut muodostavat neuronien viejähaarakkeiden aksonien, joita on yksi per neuroni, ympärille sen pääasiallisen materiaalin mukaan nimetyn ns. myeliinitu-pen. Tuojahaarakkeiden dendriittien ympärille muodotuu mm. glykosminoglykaa-nisokereista muodostuva ns. hermotuppiverkko (perineuronal net) 5, jonka tehtä-vät ovat vastaavanlaisia kuin myeliinitupenkin. Myeliinitupet osoittautuvat muo-dostuvan solukalvojen erottamista suhteellisen vakiopaksuisista kerroksista si-ten, että myeliinikerroksen paksuus riippuu näiden määrästä ja on hyvin stabiili, joskaan ei kuitenkaan palutumaton.

  Myeliinikerros antaa sen peittämälle neuronimassalle luonteenomaisen vaalean-harmaan värin (”white matter”), kun se ilman tätä päällystettä on tummanharmaata (grey).Tämä päällyste muodostuu esimerkiksi ajattelusta vastaavilla aivokuoren alueilla vasta iän ja nimenomaan oppimisen myötä, kuten USAlaisen ”Institute of Child Health and Human Development” -tutkimuslaitoksen ”Nervous System Development and Plasticity” -osaston johtajan R.Douglas Fieldsin artikkeli ”White Matter Matters” ”Scientific American 3/2008” -tiedelehdessä todistaa.

  Fieldsin tulokset perustuvat uudelle magneettiresonanssiperustaiselle aivoku-vausmenetelmälle diffuusiotensori-kuvantamiselle (diffusion tensor imaging, DTI), jolla pystytään ensi kertaa kuvaamaan myös neuronienvälistä ja niiden sisäistä toimintaa. Nämä menetelmät ovat nyt osoittaneet ”harmaan aineen” aktiivisen roolin ns. korkeammissa hermotoiminnoissa, eli pavlovilaisen ehdollistumisen biofysikaalisessa mekanismissa.

  Informaation talletusmekanismin perustana oleva fysikaalinen ilmiö on, että mye-liinitupen paksuus (kerrosluku) määrää aksonin sähköimpulssienjohtavuuden. Se voi olla tupettomaan aksoniin nähden satakertainen optimipaksuudella,jolloin ak- soni on 60% koko ”langan” halkaisijasta. Vaihtoehtoisista reiteistä sähkösignaalit ”valitsevat” keskimäärin sen jonka johtavuus on paras. Ja koska aivosolut reagoi-vat noihin impulsseihin, nopein impulssi myös vaikuttaa parhaiten. Jos yhä lisä-tään eristekerroksia ohi optimin, niin taas impulssin kulku hidastuu, ja impulssi ”valitsee” helpommin jonkin muun tien.

  Myeliinikalvoa muodostavat oligodendrosyytti-gliasolut 3 reagoivat tässä toimin-nassaan vain neuronin aksonin läpäisevien sähköimpulssien määrään, sekä jo olevien kerrosten määrään, ilmeisen riippumatta siitä, millä aivokuoren alueella ollaan, tai (varsinkaan!) mitä signaalit ”kuvaavat”, eli millaiset aistimukset tai muut mieleenpalautukset niitä ovat aiheuttaneet.

  Tietysti myös jokin laajempi aivoalueen ”tila” (esimerkiksi uni/valve) voi myös vai-kuttaa asiaan.Tällaiseen ehdollistumiseen sisältyy aktiivisen poisoppimisen mah- dollisuus myös paksuntamalla edelleen myeliinituppea ohi optimin (esimerkiksi ”kelaamalla” voimakkaita tunteita aiheuttavaa ongelmaa mielessään sen ”hallitsemiseksi”)!

  Entuudestaan tiedetään, että niin kauan kuin aksoneilla ei ole riittävän paksua myeliintuppea ja dendriiteillä hermotuppiverkkoa, ne pyrkivät muodostamaan sa-tunnaisesti muodostuvien okaiden (spine) kautta uusia yhteyksiä muihin neuro-neihin ja sitä kautta periaatteessa kaikkialle aivoihin. 7 Nuo yhteydet kuitenkin myös katoavat, jos niitä ei käytetä.Tällä tavalla alueet spesialisoituvat, ja ”tarpeet- tomat” alueet ”etsivät käyttöä”, mihin jo tapahtunut ”harmaantuminen” vaikuttaa estävästi.

  Vahvastikin myelinisoituneet yhteydet voivat kuitenkin taantua,jos niitä ei käytetä. Tätäkin on joskus pidetty sellaisenaan ehdollistumismekanismina, mutta tämä on yhteyksien sähkönjohtavuuksien muutoksille perustuvan mekanismin kattavuu-den ja moitteettoman toiminnan edellytys eikä niiden toimintamekanismi. Tähän asti on usein aksiomaattisesti oletettu ilman todellisia perusteita, että gliasoluilla ei olisi aktiivista roolia neuraalisten informaatioprosessien muodostumisessa. Tuo perusteeton taustaoletus on ollut erityisen ilmeinen ”peilisolu” -hölmöilyjen yhteydessä. Tuota olettamusta vastaankin on kuitenkin kertynyt evidenssiä jo aikaisemminkin:

  1. On tiedetty aivoaineen harmaantumisen yhteys oppimiseen. Jos jostakin erityi-sestä syystä esimerkiksi otsalohkon alueella ei oppimista tapahdu (vaikka varsi-nainen vika ei olisikaan siellä), ei tapahdu neuronien yhteyksien harmaantumis-takaan. Ei vain ole tiedetty, onko se passiivinen seuraus vai toimintamekanismin osa.

  2. On ollut tunnettua, että jos sooman ja dendriittien hermotuppiverkon glykosami-noglykaani-sokerit (jotka muuten johtavat jonkin verran sähköä, sillä niiden ympä-rillä on aina ohut vesimolekyylikerros) hajotetaan kemiallisesti aivoalueella, niin siihen liittyvä opittu informaatio katoaa. Ja mikä vieläkin kummallisempaa: kudos ei kuitenkaan vaurioidu pysyvästi, vaan kadonneen informaation tilalle voidaan oppia uutta vaikka kyseessä olisi tavanomaisen kehityksen ns. ”oppimisikkunan-sa” ajat sitten ohittanut käyttäytymisjärjestelmän rakenteellinenkin mutta kuitenkin opittu tieto. (Caterson, Fox)

  Glykosaminoglykaaniverkko näyttäisi olevan sekä eriste, kuten Kevin Fox ja Bruce Caterson otaksuvat 4 että ”silloite”, kuten myös on otaksuttu.

  3. Kokonaan uusien yhteyksien muodostuminen ei ole palautuva oppimismuoto, kuten Pavlovin ehdollistuminen vaatii, niin klassinen (= opittu ärsyke synnynnäi-seen reaktioon) kuin perustärkeä instrumentaalinenkin (am. ”operand”) ehdollistu- minen 8, jossa sekä laukaiseva aistinärsyke että elimistön toiminnallinen reaktio ovat kokonaisuudessaan opittuja. Juuri instrumentaalisten ehdollisten refleksien olemassaolo itsessään on kuitenkin todiste ihmisen ja eläinten ns. korkeampien eli ehdollistumishermotoimintojen sidonnaisuutta vastaan neuronien ja muuhun-kaan geneettiseen rakenteeseen sisällöllisesti. Niihin ei liity luontaista fysiologis-ta palkintoa (esimerkiksi positiivista emootioita, eikä myöskään sellaista rangais-tusta) kuten yleensä klassisiin ehdollisiin reflekseihin, vaan refleksin palkitsevuus muodostuu täysin välillisesti siihen koodatun toiminnan ulkoisen tuloksen mahdollisuutena palvella jotakin tarpeentyydytystä.

  Ihmisen korkeimmat psyykkiset toiminnot (ajattelu, tahto, tietoisuus) rakentuvat konventionaalisten merkkijärjestelmien kuten erityisesti kielen välityksellä ole-muksellisesti instrumentaalisille eivätkä klassisille ehdollisille reflekseille, joilla jälkimmäisillä olisi geneettinen kytkentä reaktio-osaltaan.Konventionaaliset ”sovi- tut” merkit eivät ole meidän geeneissämme, ne eivät tule sieltä, eivätkä ne myös-kään mene sinne millään keinolla, darwinilaisella eivätkä ”lysenkolaisella”. 9


  Sellaisen hieman (”harmittomassa” mielessä) ”huuhaa”-aivotutkimuksen puolus-tukseksi on vielä todettava, että yhtenä uuteen aivokuoren toimintateoriaan johta-neista vinkeistä oli havainto Albert Einsteinin aivojen ainoasta erikoisuudesta ”tavallisiin” verraten: ”rasvasolujen” poikkeuksellisen suuresta konsentraatiosta tietyllä ajattelualueella! 11


  1. Juhani Knuuti sanoo:

  2. Risto Koivula,

   Pyytäisin kommentteja tiivimmin. Kommentointi tarkoittaa ihan muuta kuin pitkiä kirjoituksia siitä mitä olet lukenut ja itse ymmärtänyt.

   On kiva, että olet innostunut aiheesta mutta mihin pyrit näillä kommenteillasi?

   Osoittamaan, että olet kuluttanut aikaa lukemalla tästä asiasta ja osaat luetella erilaisia vierasperäisiä sanoja?

   Kertomaan blogin lukijoille jotain valaisevaa aiheesta?
   Minusta tämä ei ainakaan auta jälkimmäiseen.


  3.  Mr Pain sanoo:

  4. Vaikka aihepiiri on erilainen mihin olen tottunut niin tämä Risto K. muistuttaa minua kovasti eräästä henkilöstä – appiukostani. Tuossa on kovasti samoja asioita mitä muuan dosentti TTL:lta on jauhanut jo useamman vuoden. Tosin ne hypoteesit eivät perustu mihinkään muuhun kuin oletuksiin.

   Kohta varmaan alkoholismikin pitää tunnustaa sairaudeksi, jos Koivula jatkaa tätä kovin pitkään (aivotoiminta muuttuu kokoajan).


  5.  Mr Pain sanoo:

  6. Ja ei ollut viimeisessä kappaleessa tarkoitus leimata Koivulaa mitenkään. Olen lukenut että alkoholistien aivotoiminta muuttuu koko ajan ja yhdistin asian näihin sähikäisiin hermopäätteisiin että asia liittyisi niihin.

   1.  Risto Koivula sanoo:

   2. ” Juhani Knuuti 9.2.2016 klo 08:52

    Sekoitat edelleen kaksi asiaa: Keskustelun aktiivisuuden ja keskustelun kieltämisen. Niillä ei ole käytännössä mitään selvää yhteyttä ainakaan länsimaissa.

    Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi pää-telllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu. To-dennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän vakuut-tavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neurotutkija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa. ”

    On aika uskaliasta ohittaa USAn liittovaltion (ja sellaisena USA:n lakien mukaan myös ”kansainvälinen”) virkavastuullisen lääketieteen National Institute of Heath noin vain, kun sen sana painaa lujaa Haagissa, koska mitää YK:n alaista Maaillman Tiedeakatemiaa ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa, vaikka kansainvälisen lain olemassaolo sellaistakin vaatisi, sil-lä tiede on myös oikeuslähde. Varsinkin kun ”euroteieteen” kskeiet dogmit eivät ole vain perutettomia,vaan VÄÄRIKSI TODISTETTUJA niin varmasti kuin ikinä vaan olla voi (juuri ne, joita ei saa tavullakaan arvostella ainakaan Suomen julkisuudessa).

    NIH toisaalta nauraa partaansa, kun jaetaan puoskarinoopeleita, pyrkies-sään itse ”Maailmantiedeakatemiaksi”, sillä USAhan ei ole koskaan salan-nut pyrkimystään ajaa oma lakinsa ”maailmanlaiksi”, taitaa olla siellä py-hässä perustuslaissakin, Kansainliitostakin jäi lopulta pois, vaikka oli pis-tänyt sen pystyyn, ja presidentti Wilson oli jo ehditty palkita raunannoope-lillakin tästä, kun tämä varsinainen juoni ei mennytkään läpi.


    Suomalaista keskustelua ei vain rajoiteta, vaan vanhatkin keskustelut haravoidaan aika ajoin ja ”liian hyvät” myöhäissensuroidaan, kuten viime vuonna Skepsis (Höpsis) ry.,puolivaltiollinen HUUHAA-tieteen metsästäjä (lehdessään kuitenkin sellaisen tuutti!)

    http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/skepsis-hopsis-poisti-14-vuotta-vanhan-historiallisen-keskustelun-sosiobiologiasta

    Skepsis/Höpsis poisti 14 vuotta vanhan historiallisen keskustelun ”sosiobiologiasta”…


   3. Juhani Knuuti sanoo:

   4. Linkkaat loputtomasti jotain vanhoja omia nettikirjoituksiasi ikäänkuin to-distusaineistona, minusta olisi asiallisempaa kirjoittaa oikea kommentti. Mahdatko sekoittaa kritiikin sensurointiin? Kaikkea tutkimusta ja tiedettä saa ja pitää tarkastella kriittisesti. Tuloksia pitää voidaa haastaa ja vaatia todistamaan ne kunnolla. Tutkimuksen tulokset muuttuvat tieteelliseksi tiedoksi vain, jos niitä on haastettu ja yritty kumota.

    Kerro minulle konkreettisin esimerkein, mitä tieteentekijän tutkimus/viestiä on rajoitettu tai sensuroitu? Ei Skepsis pysty mitään sensuroimaan.   5.  Risto Koivula sanoo:

   6. Pahin ongelma on, että valtiollinen YLE (jota kansalaisilla pitäisi olla oi-keus uskoa eli vaatia uskottavaa tietoa VARSINKIN esimerkiksi terveys- ja psyykkisen toiminnan asoista!) ja yksityinen Hesari-yhtymä jankuttavat pelkästään KUMOTTUA, varmasti virheellistä tieton mm. neurofysiologias- ta. Ja se on myös medikalisaatiota, koska se ohjaa uskomaan vain geeni-selityksiin ja troppihoitoihin, joilla kummallalaan ei tarvitse olla todellisten-kaan ongelmien kanssa mitään tekemistä. Aamulehdelle kelpasi muita muita myöhemmin myös ainakin Ajit Varkin glykonamogykaani-kemikaali-pohjainen ehdollistumisteoria, ainakin niin kauan kun sen voitiin olettaa pelaavan jollakin DNA-ketjulle analogisella koodilla. Alkkari myös kertoi ainoana isona lehtenä Huijari-Marc Hauserin kärystä. Nämä asiat pläjähti-vät joka tapauksessa Aamulehden keskustelupalstalle. Mutta niin pöllähti kyllä Fieldskin, mutta hänestä on lehdessä vaiettu ja palstakirjottajatkin bannattu.

    Tuollainen tiedonväärentäminen on medikalisaatiota, koska se tekee ihmi-sestä epävarmoja ja riippuvaisia ulkopuolista ”ammattiasiantuntemukses-ta”, joka sitten myy niitä turhia ja vahingollisia troppejaankin, kun amfeta-miinipohjaisia ”ADHD-lääkkeitä”, jotka oan ainakin Sveitsissä kiellttykin lapsilta, koska ne muuttavat ja häiritsevät ehdollistumismekanismia oppimisessa.

    Fieldsin kirja on juuri sellainen, mitä tarvitaankin, koska se koskee tieteel-listä ihmiskuvaa, jollaisen luominen on yksi perustutkimuksen tähtävä. Soveltvan tutkimuksen tuloksia sen sijaan ei siltä kannalta pidä ottaa.

    Esimerkiksi jos jotakin psyykkistä toimintoa pystytään matkimaan jollakin koodilla, se ei millään muotoa ”todista”,että se esikuvailmiökin toimisi sillä, tai ylipäätään millään (”käännettävällä”,”laskennallisella”) koodilla. Tai että jos jokin aine todistetusti auttaa johonkin, sen ei tarvitse todistaa, että se nimenomainen aine, vaikka jokin huume, siinä prossessissa myös luonnostan aina toimii.


    Minä suosittelisin, jos mahdollista, Fieldsin kutsumista arvoimaan ja opas-tamaan Suomen neurotutkimusta joksikin aikaa, vaikka vähän maksaisikin … Ja tekemään asiantuntijan ominaisuudessa myös pari tänne sovelletua TV-ohjelmaa.


   7.  Mr Pain sanoo:

   8. Riston kuvaama aihealue yhdistyy toivottuun ja ei-toivottuun medikalisaa-tioon tässä tutkimuksessa, jonka linkkasin lumevaikutuskeskustelun loppuun: ”doi:10.1073/pnas.1514249112

    Ensimmäinen tutkimus fysiologista syistä joka kertoo mm. stressillä olevan samoja kroonisen tulehdustilan KALTAISIA vaikutuksia solutasolla?”

    Ko. tutkimusta en löytänyt itse. Eikä tämä tarkoita että tämä olisi yhdistävä tekijä koko syy-yhteysketjussa kun on vain tämä yksi tutkimus.


 13.  Risto Koivula sanoo:

 14.  Mr Pain 9.2.2016 klo 16:11

  ” Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa. ”

  Täällä on Akatemian rahoitus vuodelta 2006, jolloin Fieldsin ensimmäinen pommi ARTIKKELI ”The Other Brain” oli jo ilmestynyt:

  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/223024?page=1#223024

  Yksi (1) tampereen yliopiston ”tutkija” sai kerran Euroopan neuvostolta 1.4 miljoo-naan ”tutkimukseen”,jonka aihe oli tosiasiassa ”vauvojen rotumurhapeilineurooni” …


  1.  Mr Pain sanoo:

  2. Tuo sinun asiasi lienee vähän samansuuntaista kuin mitä psykiatri Marja Vihervaara kertoi eilen ilmestyneessä Kotivinkki-lehdessä s. 22-


  3.  Mr Pain sanoo:

  4. ”vauvojen…”

   Tuollainen ilmaisutapa johtaa kyllä siihen, että suljetaan pois keskusteluista.


 15.  Risto Koivula sanoo:
 16. Vihervaara näyttää noihin samoihin kiinnittäneen huomiota kuin esimerkiksi Sveitsin hoitoeettinen neuvosto, joka on ollut kriminalisoimassa virkamiestasolla noita sveitsiläisten tehtaiden keksimiä ja levittämiä ADHD-lääkkeitä, joiden yksi kehittäjä Enzensberger samoi ennen kuolemaansa, että koko ”tauti” on keksitty ”lääkkeiden” myymiseksi.

  Intiassa on virkamiestasolla krimnalisoitu ”peilineurooniteoriaa” siinä mielessä, ettei Viliyanur Ramhachandranin kolukunnan ”oppineita” kelpuuteta ainakaan liit-tovaltion hommiin. Ja nämä tietysti huutavat, että muka ”laittomasti protektoidaan omia yliopistoja”, eikä uskota ”huippustuedettä”… Jessus…


  Minä en varsinaisesti ole ”antimedikalisti”,vaan vastustan vääriä teorioita, joita pi- detään yllä erilaista ”taktisista” syistä.Niitä on kaupallisia, poliittisia, uskonnollisia jne.


  Lääke saattaa olla myös viimmestä päälle, kun hyvin kohdalle, ja parantaa siinä sivussa orastaneita ”psyykkisiäkin” ongelmia, vaikka diagnoosi olisikin ollut epämääräinen (ainakin ilman sitä lääkettä ainakin, kuten mulla diabetes).


  1.  Mr Pain sanoo:

  2. (Kiinnostaa, en kysy enää muuta).

   Aivan. Biologian opettajallani oli lyhyitä koekysymyksiä. Risto Koivula? Tietoni reseptoreista.


  3.  Mr Pain sanoo:

  4. Et tarttunut aiheeseen ja kertonut reseptoreista?

   Käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä on tuotu lääketieteeseen. Se taitaa olla yksi syy, miksi lääketieteellistymisestä on alettu edes keskustella. Muistaakseni ensimmäiset aihetta käsittelevät teokset on kirjoitettu Tampereella ja niin taitaa olla viimeisinkin jonka tiedän. Iiris Pasternackin opus.

   Nykyään on hirvittävän vaikeaa kyseenalaistaa mitään päätelmiä, koska käy-tetään hienoja sanoja,vertauksia avaruuteen ja tähtitieteeseen ym. vaikka itse asiassa olisi kyse jonkun medikalisoitumisesta tai pyrkimyksestä siihen.Tämä voi olla tarkkaan harkittua ja usein ohjeistettuakin. Autismin aiheuttajina on pi-detty milloin mitäkin. Lääketiede tarkastelee väitteitä varsin konservatiivisesti ja jopa ohimenevinä ilmiöinä. Viimeksi esillä ollut taisi koskea rokotteita.
   Muutakin tutkimusta löytyy;

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578362

   Jos luet tutkimuksen ja tarkastelet sen sisältöä niin johtopäätösten tulisi olla että mielipidettään ei ehkä kannattaisi lukita kovin herkästi. Ja tietyille tahoille asioista tulee kertoa kuten lapsille. Ettei heidän maailmankuvansa kovin järkkyisi.

   Monet saattavat ihmetellä miten vaikkapa alkoholistin käytös muuttuu. Paikka-kunnalla, josta olen kotoisin, oli neljä pankkia. Kaksi oikeaa pankinjohtajaa, molemmat ryyppäsivät. Eräänä päivänä, pitkän ryyppyputken jälkeen toisen pankin johtaja kätteli rappusilla asiakkaita sisälle toiseen pankkiin.


   Sairauksien vaikuttamista minäkuvaan on turha kiistää. Varmaan moni syöpäänkin sairastunut kysyy itseltään, mikä meni vikaan. Lopulta ihmiset käyttäytyvät heidän kuin heidän perusluonteenpiirteelleen kuuluu.


   Todellisuus on (usein) tarua ihmeellisempää.

   1. Juhani Knuuti sanoo:

   2. Haluan tässä vaiheessa vain selventää yhden asian autismista:

    Asia on varmistettu lukuisia kertoja, viime vuonna jopa rokotusvastustajat teettivät sellaisen tutkimuksen ja tulos,yllätys yllätys oli, että rokotteet eivät aiheuta autismia. Tämä porukka on nyt ollut tyytymätön jopa tähän omaan tilattuun tulokseen. Tulos ei siis vastannut odotuksia ja uskomukset voitta-vat säännöllisesti tutkitun tiedon.

    Alkuperäinenkin tähän autismiyhteyteen viittaava tutkimus osoittautui jo vuosia sitten huijaukseksi ja se on vedetty pois lehden toimesta ja kyseinen tutkija on tuomittu tieteellisestä huijauksesta.


   3.  Mr Pain sanoo:
   4. Tulisi kertoa, kuten tuon tutkimuksen johdannossakin todetaan, ettei syytä tiedetä.


    Jos tätä ei ”muisteta” mainita niin se on omiaan ruokkimaan kaikenlaisia epäilyjä samaan aikaan esiintyvien ilmiöiden yhteydestä (korrelaatio) mihin tahansa, kuten tälle rokotteiden vastaiselle porukalle on käynyt. Tämä ei ole sattumaa.

   5. Juhani Knuuti sanoo:
   6. Lehti jota siteerasit on ”Medical Hypotheses”. Tämä ei ole tietoa vaan esit-telee hypoteeseja. Tieteelliseksi tiedoksi se muuttuu vasta kun hypoteesi on tutkittu ja osoitettu oikeaksi. Sillä tavalla pitää olla hereillä kun lukee artikkeleita että osaa sijoittaa sen omaan paikkaansa.


   7.  Mr Pain sanoo:
   8. Hyvää viikonloppua – uutta ja mielenkiintoista artikkelia odotellessa.

    En tiedä mihin kohtaan viittaat mutta todennäköisemmin apinoitu jostain blogitekstistä? Huippupäätelmät tulevat siis lehdestä. Puuttuu enää, miten Karjalan lapset eivät sitä tai tätä. Muuta kanavaa tiedon etsimiseen ei tai-da nykyään olla kuin blogit ja perinteinen tutkijankomero, jossa, kuten tun-nettua, paperit eivät ole lähelläkään järjestystä. Jos olisi, niin ei kai siellä tutkija olisi vaan siivooja.

 17.  Risto Koivula sanoo:
 18. Asperger ja ADHD ollankin poistamassa jopa EU:nkin tautiluokituksesta, WHO:n tautiluokitusessa ne eivät liene koskaan olleetkaan. Myöskään siellä ei ole esimerkiksi ”narsismia”.

  http://yle.fi/uutiset/aspergerin_oireyhtyma_pois_tautiluokituksesta/8666609

  ” Terveys 12.2.2016 klo 6:12 | päivitetty 12.2.2016 klo 13:48

  Aspergerin oireyhtymä pois tautiluokituksesta

  Aspergerin oireyhtymä on lähivuosina poistumassa eurooppalaisesta tautiluoki-tuksesta. Jatkossa käyttöön jää vain yksi kattodiagnoosi eli autismikirjon häiriö. Noin 54 000 suomalaisella on autistinen häiriö. Näistä yleisin on Aspergerin oire-yhtymä, joka voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina sosiaalisessa vuorovaikutukses-sa, kielellisinä vaikeuksina tai kapea-alaisina kiinnostuksen kohteina. Aspergerin oireyhtymää ollaan poistamassa eurooppalaisesta tautiluokituksesta lähivuosina. Käyttöön jää vain kattodiagnoosi autismikirjon häiriö.Ne eivät ole sairauksia,vaan aivotoiminnan kehityshäiriöitä. Autismi- ja Aspergerliitto viettää talvipäiviään Jyväskylässä nyt viikonvaihteessa. Tänään talvipäivillä puhutaan muun muassa siitä, millaisia vaikutuksia tautiluokituksen poistamisella on. ”

  Tämä on tervetullut medikalisaationvastainen päätös.


  1. Juhani Knuuti sanoo:


 19.  tubi sanoo:
 20. mr pain; mihin pyrit näilllä kommenteillasasi?


  1.  Mr Pain sanoo:
  2. Ymmärrän kyllä jos niitä ei tarvita, kunhan kerrot(te). Voin yrittää vastata jos täsmennät kysymystä – vai tarkoititko ettei kommentointi ole ollut toivottavaa?


   1. Juhani Knuuti sanoo:

   2. Asiallinen kommentointi on aina tervetullutta.


 21.  Jari Paasonen sanoo:
 22. Veronmaksajana ole huolestuneena lukenut artikkeleita joissa ihmetellään aikei-ta surun tai murrosiän kriisien luokittelemista sairauksiksi, joiden lääkitseminen olisi perusteltua ja jotka jopa tulisivat yhteiskunnan korvausten piiriin. Uskon että lääketeollisuus on onnistunut ajamaan etujaan liian hyvin näkökulmastani.

  Valitettavasti nykyään ei tiedä kenen puoleen kääntyä valistaakseen itseään. THL:lläkään ei osaa olla uskottava. Blogisi (Reijo Laatikaisen ohella) tuntuu olevan yksi niitä ainoita valistajia, joihin jotenkin luotan.

 23.  KELLY CHRIST sanoo:
 24. Haluat myydä munuainen? Olemme täällä auttaa sinua hyvä rahaa tehdä mitä haluat, ota yhteyttä jos olet kiinnostunut myymään munuainen. Yhteystiedot (sathyakidneyhospital@gmail.com) tai soita meille +919168752489


  1. Juhani Knuuti sanoo:
 25.  Risto Koivula sanoo:
 26. ” Lääketeollisuus salaa suurimman osan lääkäreille maksetusta rahasta – katso, kuuluuko oma lääkärisi eniten rahoitusta saaneiden joukkoon Lääketeollisuuden lääkäreille maksamien rahojen läpinäkyvyydessä on isoja puutteita. Vain avoimimmat lääkärit kertovat saamistaan korvauksista.

  Tuomo Pietiläinen HS Karla Kempas HS

  Julkaistu: 25.2. 2:00 , Päivitetty: 25.2. 7:08

  Avoimuus oli avainsana, kun Lääketeollisuus ry:n jäsenyhtiöt julkaisivat touko-kuussa lääkeyhtiöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisiä rahavirtoja. Lääketeollisuuden viesti oli, että 65 prosenttia rahoitusta saaneista lääkäreistä antoi suostumuksensa kertoa saamistaan rahoista julkisuuteen.

 27.  Risto Koivula sanoo:
 28. Tiede myös etenee, muualla:

  ” USA:n ja Kuuban johtavat neurotietelijät R. Douglas Fields ja Mitchell Valdés-Sosa keskustelevat näköaloista ja tieteellisestä yhteistyöstä.

  WHO valitsi taannoin Kuuban terveydenhuoltosysteemin esimerkilliseksi muulle maailmalle. ”

  http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/usa-n-ja-kuuban-johtavat-neurotietelij-t-keskustelevat-yhteisty

sunnuntai, 15. maaliskuu 2020

Ukrainan terveysministeri Ilja Emets povaa maan eläkeläisten kuolemaa koronavirukseen

653571.jpg


Ukrainan terveysministeri Ilja Jemets povaa maan eläkeläisten kuolemaa koronavi-rukseen. Hän on lääketieteen tohtori ja puolueisiin kuulumaton "ammattiministeri".

https://newzfeed.ru/2020/03/15/glava-minzdrava-ukrainy-predrek-smert-vseh-pensionerov-strany-iz-za-koronavirusa/?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=and

" Глава Минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров страны из-за коронавируса

15.03.2020

Несмотря на то, что на Украине вирус заразил всего троих людей, киевские власти всерьез обеспокоены эпидемией. В стране ввели всеобщий карантин и полностью закрыли границы для зарубежных гостей.

А недавно вступивший в должность министр здравоохранения Украины Илья Емец и вовсе прогнозирует государству геноцид. По его словам, в случае начала эпидемии умрут все проживающие на его территории пенсионеры.

Емец обратил внимание, что вирус чаще поражает людей старших поколений, чем молодых. "Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, если это случится", – сказал политик.

Его высказывание быстро вызвало ажиотаж в интернете и медийном про-странстве. Позже министру пришлось объясняться за свои слова. Емец зая-вил, что хотел лишь сказать о предрасположенности пожилых людей к забо-леванию. Следовательно, у них имеется повышенный риск летального исхода. Однако глава Минздрава заверил, что здоровье этой категории граждан нахо-дится на контроле ведомства. Напомним, что согласно последним данным, коронавирус COVID-2019 заразил более 145 тысяч человек по всему миру. Его жертвами стали свыше 5,5 тысячи человек. На Украине инфекцию подхватили трое человек, один из которых скончался. "
 
Tohtori Emets asettaa vastakkain omat potilaat ja muun potilasryhmän...

https://cardio.org.ua/en/the-history-of-the-clinic/

Center for Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery

The history of the clinic

In 1992, the Department of Cardiac Surgery and Neonatal Resuscitation was opened at the Institute of Cardiovascular Surgery (ICS) of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. In the same year, the first successful surgical correction of a congenital malformation in a newborn baby was performed.

In 1996, the Institute of Cardiac Surgery and Neonatal Resuscitation was established under the ICS of the Academy of Medical Sciences of Ukraine,headed by Ilya Emets. After receiving experience in cardio surgery in foreign schools in Sydney and Mel-bourne (Australia), Toronto (Canada), Paris (France), Dr. Emets headed the first and the main specialized institution in our country that provides consultative and thera-peutic help to newborns with congenital heart defects not only to residents Ukraine, but also to the inhabitants of the CIS countries.

In 2003, the State Institution “Scientific and Practical Center of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery of the Ministry of Health of Ukraine” was established in accor-dance with the order of the Ministry of Health of Ukraine from 02 February 2003 №150 in pursuance of the resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of 06 March 2003 №631-IV “On the creation and equipping in Ukraine of the Center for Cardiac Surgery of Newborns”. In 2006, the Center for the ICS of the AMS of Ukraine named after. N.N. Amosov moved to a new building on the 28/1 Chornovil Street. The Corps of the Center is located in the historical building of the “Free Hospital of the Tsarevich Nicholas for Unskilled Workers”,built in 1894 with the funds of the famous Kyiv patron Nikola Tereshchenko. In December 2010, the second building of the Center was opened on the 24 Melnikova Street.

https://engnews24h.com/frightening-smell-of-decay-the-bleak-prospects-of-the-new-zelensky-government/

Frightening smell of decay: the bleak prospects of the new Zelensky government

 

Vitaliy Zhuravsky, Ukrainian lawyer and politician, talks about the bleak prospects of the new government of the Zelensky team.

The government promised a government with new faces with an economy guru at the head. What do we have in practice?

March 4 Verkhovna Rada at an extraordinary meeting approved the updated com-position of the Cabinet. The allegedly new government with new faces consists of familiar faces who are not new at all. Denis Priestayko – appointed Vice Prime Minis-ter for European and Euro-Atlantic Integration; in the government of Goncharuk, he worked as Minister of Foreign Affairs.

Dmitry Kuleba – before receiving the portfolio of the Minister of Foreign Affairs in the Cabinet of Shmygal,he was vice-prime minister for European and Euro-Atlantic integ- ration, again at Goncharuk. Arsen Avakov – the constant minister of the Ministry of Internal Affairs at all premieres – from Yatsenyuk to Shmygal. Vladislav Krikliy, Denis Malyuka, Mikhail Fedorov are also the legacy of the Goncharuk government.

Oleg Nemchinov – the Minister of the Cabinet of Ministers – is generally an outspoken “gunpowder.”

Even before he was appointed to the post, I analyzed his statements on Facebook: he not only criticized Zelensky, he openly poured mud on him!

He called the president “drug addict”, and “clown”, and “resident” of a foreign state, and “poop” …

I was indignant at the fact that they returned Ukrainian citizenship to Mikhail Saaka-shvili. After the presidential election, Nemchinov publicly ranked himself as a “group of 25”, Poroshenko’s voters. And in general, how could they appoint a person to such a high position who humiliate the honor and dignity of the first person of the state ?!

The new Deputy Prime Minister and Minister for the Reintegration of Temporarily Occupied Territories is Aleksey Reznikov, former Secretary of the City Council, and more recently, a member of the team, Vitali Klitschko. Nobody has forgotten that the Kiev mayor led the party Poroshenko “BPP” Solidarity “.

We also remember that, not least thanks to Klitschko, Peter Alekseevich became the fifth president of Ukraine. On the eve of the 2014 presidential election, his rating was inferior to Klitschko’s popularity. But he deliberately stepped aside. One can only guess the price of such a service.

Finance Minister Igor Umansky is also a well-known person in the government led by the Ministry of Finance. In the government of Shmygal, Ilya Emets was appointed Minister of Health. He was already the head of the Ministry of Health during the presidency of Viktor Yanukovych.

The current Prime Minister Denis Shmygal himself, by the way, was listed in the reserve of the Cabinet in 2011 under the fourth president of Ukraine.

Let us return to Zelensky’s promise to appoint an economy guru at the head of the government. What was the “guru” Goncharuk, we already know. Now here is the Shmygal.

Look at his biography, he hasn’t stayed anywhere for more than a year, a typical flyer without any success stories.

Minister for Veterans Affairs – Sergey Bessarab, Minister of Youth and Sports – Va-dim Gutzeit,Minister of Social Policy – Marina Lazebnaya, Minister of Development of Communities and Territories – Alexey Chernyshev, Minister of Defense – Andrey Taran.

These are supposedly “new faces”. With one important caveat – they never played even the second or third violin in their fields. Never, under any circumstances.

When the members of the current Cabinet were appointed according to the list, with-out discussion,with gross violations of the law “On the Rules of the Verkhovna Rada”, the thesis of the so-called “new faces” went into oblivion.

Five more ministerial portfolios remain vacant! Then the power vertical went along the line of appointment of temporary acting.

Thus, the ministers of the Ministry of Economic Development and Trade Pavel Kukh-ta, the Ministry of Science and Education Yuri Polyukhovich,energy and environmen-tal protection Vitaly Shubin, the culture of youth and sports Svetlana Fomenko were appointed.At the same time,the Cabinet of Ministers already has the Minister of Youth and Sports – Vadim Gutzeit. That is: two ministers in one direction, against the back-ground of the absence of the Ministry of Agrarian Policy on the eve of land reform?

It is worth noting that temporarily appointed ministers do not have voting rights at Ca-binet meetings. In addition, in the management system, such people are treated as “Varangians,” with whom they do not make close contacts, realizing that they will be replaced soon. And nobody is in a hurry to build international relations with the “temporary workers”.

Parliament by all indications has lost its subjectivity. Deputies who voted for the new Cabinet (227 votes), in general, had no idea about the proposed candidates for ministerial positions.

On the eve of the vote, a list was distributed from the president with an unequivocal command to support the vote. The Verkhovna Rada was deprived of the opportunity to meet and communicate with ministers, listen to their programs and ask them questions.

The cabinet is understaffed. The absence of candidates for 5 (!) Ministries is a clear evidence that leading experts in their fields do not want to replenish such a government. Which, if it lasts more than 6 months, will perform a real miracle!

Cabinet with the trust of 6% of citizens, according to sociological studies, repels pro-fessionals. Significant personalities with a reputation do not want to get dirty. There-fore, they refuse to work in such a team that once again confirms the thesis of a serious systemic crisis of power.

I am convinced that rearrangements in the government will not have any effect on changes in the country's course. The updated composition of ministers will not be able to change the vectors against which the majority of Ukrainians oppose. The state will continue to continue to follow the instructions of the IMF, which are disadvantageous and harmful to the Ukrainian economy.

The government in its current composition is absolutely helpless both to the “pigs” and to the oligarchs, who control about 80% of key assets in the country.

Of course, according to the results of the work of the government in the “new” com-position, toxicity to power will increase significantly. And this will lead to a drop in confidence in the president and parliament.

I do not exclude the possibility that the third government of the Ze-team may not be assembled at all.

See also: Coronavirus in Ukraine: the number of infected has increased

Vitaliy Zhuravsky, Ukraine

Source: rusvesna.su

 

https://www.stalkerzone.org/ukraines-health-minister-called-people-aged-over-65-corpses/

Ukraine’s Health Minister Called People Aged Over 65 “Corpses”

 

Health Minister of Ukraine Ilya Emets called the country’s citizens over 65 years old “corpses”. In his opinion, in the context of the coronavirus epidemic, the state and businesses should not spend money to support these people. The head of the Ministry of health said this on the air of “112.ua”.

https://youtu.be/tDeBKhuaYzg

According to Emets, Ukraine currently lacks the express tests and virological laboratories “even if to take in account the help of China”.

“After all, we know the statistics of how many people we have over 65 years old. <…> I say when financiers will start to count on those people who are still alive (elderly), I don’t joke or try to scare. I keep saying: calculate how much funds we need to allocate for living people, not for corpses,” Emets said.

To this date, 73 cases of coronavirus have been recorded in Ukraine. Three people died and one recovered.