http://science.sciencemag.org/content/336/6080/466.full

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/104461-ruotsin-5000-vuoden-takaiset-kuoppakeraamikot-olivat-suomalaisia

Ruotsin 5000 vuoden takaiset "kuoppakeraamikot" olivat "suomalaisia"!

N. 4000 v. e.a.a. Skandinaviaan saapui Euroopasta sen ensimmäinen maanviljeys-kutttuuri, ns. suppilopikarikulttuuri, joka ulottui laajimmillaan suurten järvien alueelle eli Tukholman korkeudelle. Ilmaston kylmettyä uudelleen tuo kulttuuri joutui väisty- mään takaisin keski-Eurooppaan, ja sen korvasi siltä kuitenkin vaikutteita ja mm. kotieläimiä kuten sian ja vuohen omaksunut metsästäjä-keräilijä-paimentolaisuuteen perustuva kuoppakeraaminen kultuuri, joka ulottui myös Suomen puolelle, tai saattoi suorastaan olla pääsiassa Suomesta peräisikin näiden uusien tietojen mukaan.

Gotlannin kalkkihaudoissa on säilynyt tämän kuopapkeraamisen kulttuurin edusta- jien luurankoja, joiden DNA:n ruotsalaiset ovat onnistuneet nyt analysoimaan, ja kuinka ollakaan: "nykysuoma- laisiahan" ne, paitsi yksi suvultaan Välimereltä tullut maanviljelijä...

Kuoppakeraamisen kulttuurin katsotaan liittyneen ns. kampakeraamiseen kulttuuriin, joka on perustellusti oletettu kiellisesti suomalaisugrilaisperäiseksi ainakin Venäjällä ja Ruotsissa. Suomessa sen sijaan eräs porukka on ollut jyrkästi tätä vastaan. Suomalainen Sarsan-Tomitsan kuttuuri (sikäli kuin tämä yhdistäminen hyväksytään) katsotaan olleen kampakeraamisen ja kuoppakeraamisen kulttuurin välinen linkki.

en.wikipedia.org/wiki/Pitted_Ware_culture
en.wikipedia.org/wiki/Pit%E2%80%93Comb_Ware_culture
encyclopedia.thefreedictionary.com/Pitted+Ware+culture
encyclopedia2.thefreedictionary.com/Finns

Mm. niistä luista käyty keskustelu on ollut "mielenkiintoista", nimenomaan Suomessa:

www.tiede.fi/keskustelut/post1155969.html#p1155969

" Ruotsalaiset iskevät koska tahansa Gotlannin kuoppakeraamikkojen geenit ja kallonmitat ja muut sellaiset tiskiin. He ovat lähinnä pikarimalja = megaliittiväen ja Suomenkin silloisten asukkaiden jälkeläisiä."

www.tiede.fi/uutiset/4676/suomalaisissa_euroopan_eniten_metsastaja_kerailija

www.sciencemag.org/content/336/6080/466

www.tiede.fi/keskustelut/historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/lalli-ja-erik-t20237-15426.html

www.tiede.fi/keskustelut/post1420117.html#p1420117

Uudet tulokset osoittavat, ettei ole syytä epäillä kamperaamikkojen ja myös kuoppa-keraamikkojen olleen ainakin monen suomalaisen geneettisiä esi-isiä. Suppilopika-rikulttuurikaan on tuskin ollut indoeurooppalaista, vaan Skandinavian ensimmäiset indoeuroopplalaiset ovat olleet Suomesta tullutta nuorakeraamisen eli balttisukuisen vasarakirveskulttuurin väkeä, minkä jälkeen sitten myös etelästä saapui heitä, tai germaaneja.

Keskustelua:

 

Lars-Erik Wilskman 28.4.2012 07:46
 

Mielekiintoinen kirjoitus ja hyvä lainausmerkkien käyttö, sillä muinasasujamisto tuskin enää on yksi yhteen nykyisen väen kanssa.

 
Johanna Fredriksson 28.4.2012 09:57
 

Niin onhan tänne paljon myöhemmin jokunen ruotsinkielinenkin eksynyt. Siitäkö olet huolissasi?

R. Tyyne Kuusela 28.4.2012 23:56
 

Sehän ei tässä ole kauhean olennaista, koska heissähän on tämän mallin mukaan niin trattipikaria kuin uralilaistakin itsessäänkin mukana,ja sitä Suomen toista hieman myöhempää väestöryhmää eli nuorakeraamisia luoteisindoeurooppalaisia, eivätkä he ole tulleet mistään "Rotupuhtaasta Kermaaniasta"... Trattipikareita edeltänyt väestö Skandinaviassa ja Suomessakin on arvoitus, sillä Suomesta tullut osa kuoppakeraamikoista näyttäisi olleen ensimmäiset "uralilaiset".

 
Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti 28.4.2012 12:51
 

Ruotsissa pohjoisimmat riimukivet on Turun korkeudella. Norjassa Trondheimin tasolla. Miksi? No kun sitä pohjoisempana ei enää asunut "ruotsalaisia" eikä "norjalaisia".

http://pohjoisenihminen.net/bjornar5.html

Siellä asui saamelaisia ja kveenejä (kainulaisia). Raja meni Hanhikiven paikkeilla vielä pitkään keskiajalla.

Ei ollut ruotsalaisia sen enempää kuin norjalaisiakaan siihen aikaan. Oli vain gööttejä ja sveoja jne. Ruotsin valta ulottui varsinaisesti vasta keskiajalla nykyiseen Pohjois-Ruotsin sisämaahan.

Ruotsin kartat piirrettiin Alankomaissa,missä Ruotsin itä- ja pohjoisrajat vedettiin suurpiirteisesti paljon kauemmaksi kuin todellinen Ruotsin valtakunta ulottui. Lähde: Fredrikssonin karttanäyttely,JKL.

 
Cenita Sajaniemi 29.9.2014 16:16
 

Mielenkiintoista tietoa, kiitos.

 
jarmo ryyti 28.4.2012 12:42
 

Anekdoottina vaan: Gotlannin vanha, suomalaisten unohtama, suomenkielinen /itämerensuomalainen nimi on Vuojonmaa.

Vuojo,vuojas=ankka, Vuojonmaa=Ankkamaa.

Samalla tavoin ahvenanmaalaiset haluavat,etta Ahvenanmaakin nimenä unohdettaisiin?

Vuojas on edelleen ainakin pohjoissaamessa ankka.

Eräs näkemys on,että suomalaiset ovat maanviljelykseen siirtyneitä saamelaisia ja saamelaiset aitoja alkuperäisi suomalaisia,jotka säilyttivät vanhat elinkeinot keskuudessaan.

Tarkoittihan lappalainen aluperin kaikkia ei-maata viljeleviä eikä mitään etnistä ryhmää.

 

R. Tyyne Kuusela 30.4.2012 12:39
 

”Vuoja” on liiviksi ”oja”. Sanasta tulee sekä suomen ”oja” että suomen ”vuo” ja koltanlapin ”wuåjj” = oja. Pohjoissaamen ”ankka” on ilmeisesti ”ojasorsa”.

http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekse...
http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekse...

Fraenkelin Liettuan kielen etymologinen sanakirja 1950-luvulta kertoo aiheesta hakusanan Vok(et)ia = Saksa kohdalla seuraavaa:

” Lithuanian: Vókia = Saksa
Etymology: 'Deutschland', Vókė, Vokietijà dass.,
vókietis 'Deutscher'
(žem. vókytis. f. vokӲtė),
Vókiečiai (Plur.) wie poln. Niemcy 'Deutschland',
vókiškas 'deutsch',
Adv. vókiškai, vokiečiúoti 'deutsch radebrechen, auf deutsche Art sprechen',
vókietinti 'germanisieren',
vokietė'ti 'germanisiert werden, zum Deutschen werden'.

Lett. vāca 'die Deutschen, Land der Deutschen',
Vãcija 'Deutschland',

vācietis 'Deutscher', vācināt 'germanisieren'.

Aus dem Balt. stammt finn. Vuoja, Vuojo, estn. Oju, Oja in Vuojola, Oju-, Ojamaa 'Gotland'.

Umstritten ist die Grundform dieser Entlehnungen.

Nach Setälä gehen die Wörter auf balt. *vōkī zurück.
Nieminen FUF 22, 62 ff. geht von
Vuojoumaa, Ojumaa (im 2. Gl. zu maa 'Land') aus. vergleicht
lit. vokių žẽmė 'Deutschland', lett. vācu zeme und hält das 1. Gl. der finn. und lit.-lett. Wörter für kurisches Lehnwort; im 2. Gl. sei das finn. Wort aus dem Balt, übersetzt.

Auch die Etymologie der balt. Wörter ist nicht klar. Būga a.a.O. bezieht sie auf den Volksnamen Vagoth (bei Jordanes) aus *Vāk(ia)-goth und vergleicht
lett. Vāczeme, Vac(a)szeme 'Deutschland' und 'Ausland überhaupt'. ”

Suomen, liettuan ja latvian sanat ovat siis tämän mukaan kuurin kielestä. Sitä kuurin sanaa ei kuitenkaan anneta.

Preussin sanakirjasta löytyy seurraavaa:

http://donelaitis.vdu.lt/prussian/Engl.pdf

” WŪKIS [vācis, Vokia = Voion-maa, Vagoth MK] Goth = gootti

WAJJAS nom pl f <45> [Wayos E 282] meadows = niitty (= ”ojat”, liett. vaga = vako)

W on englantilainen w. Tuo historioitsija Jordaneksen ”va-goth” arvellaan olevan ”ojagootti” eli ”niittygootti”, ja goth (liett. ”gudas” tarkoittaa ”pensastolaista”.

Gootit tappelivat metsäarosta paimentolaisia vastaan yrittämällä ehdoin tahdoin puskistaa sitä ja pitää puskien keskellä peltoviljelyksiä, mikä oli paimentolaisille, erityisesti entisille seloneille (seeleille, liiviläisten heimoystäville, joiden ryhmien jälkeläisiä olivat kuurilaiset) ”sodanjulistus”.

Jotvinki:

http://www.suduva.com/virdainas/

vajos meadows = niitty (= ”ojat”)

Gudai Goths
gude bush, underwood
Gudija Gothland
gudiskai Gothic ( Click here for more info )
gudiskan Gothic

 
R. Tyyne Kuusela 8.5.2012 04:26

Suomen sanat liettuan etymologisessa sanakirjassa:

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3214363/suomen...

 
Käyttäjän Jaska kuva
Jaakko Häkkinen 11.5.2012 00:43

Todellisuudessa tuon tutkimuksen tulosten perusteella ne kuoppakeraamikot olivat lähimpänä puolalaisia ja ruotsalaisia - dataan voi tutustua täällä:

http://www.sciencemag.org/content/336/6080/466/sup...

Mutta niissä kuvaajissa on mukana vain osa kansoista, ja siinä otoksessa suomalaiset olivat lähellä.

Kansana suomalaiset ei ole sen vanhempi kuin muutkaan; kielemme on levinnyt tänne myöhään, ja geneettisesti olemme useampia kuin yksi väestö.

http://www.mv.helsinki.fi/home/jphakkin/Suomalaisv...

 
R. Tyyne Kuusela 13.5.2012 22:45
 

Täällä on ollut ennen muita uralilaisia kieliä. Esittelemäsi "alkuperältään tuntematon sanasto" on ollut pääasiassa IE:tä, osin suoraan balttilaista.

 
Jaakko Häkkinen 27.5.2012 05:12
 

Ei suinkaan: indoeurooppalaisperäinen sanasto ei ole tuntematonta vaan tunnettua. Tuntematon substraattisanasto on peräisin kielistä jotka eivät olleet sukua millekään tunnetulle kielimuodolle.

 
R. Tyyne Kuusela 5.6.2012 04:33
 

Sellaiset mm. sinun esittämäsi kuten "saari", "salmi" ja "jänis" ovat balttiperäisiä. Jos suomessa on ruotin kanssa yhteisiä paleolainoja, niitä pidetään suomessa "germaa-nisina". Jaruotsissakinon baltoslaavilainija, esimerkiksi "sol", sillä germaaninen on tyyppiä *son-. Kantabaltin, muisaisliettuan ja kuurin lisäksi suomeen on tullut sanoja myös preussista (skalvi mukaan lukien) ja seelistä/goliadista. Nuo alussa mainitse-manikin ovat näitä. Aina on myös mahdollisuus, että esimerkiksi balttikielten kautta on jokin laajallekin IE:ssä levinnyt sana tullut alun perin SU-puolelta.

 
Jaakko Häkkinen 13.6.2012 02:33
 

Toistan: indoeurooppalaisperäinen sanasto ei ole tuntematonta vaan tunnettua. Tuntematon substraattisanasto on peräisin kielistä jotka eivät olleet sukua millekään tunnetulle kielimuodolle. Ne eivät olleet siis indoeurooppalaisiakaan kieliä.

 
Risto Koivula 2.10.2014 03:50
 

Kuppikuntasi luulee itäbalttilaista vasakirveskieltä "kantaindoeuroopaksi". Sotavau-nukansa ei suinkaan ole puhunut kantaindoeurooppaa, vaan paljon myöhäisempiä IE-kieliä.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/su-ja-b...

Jaakko Häkkinen 13.6.2012 02:35

Ai, sinä et olekaan mikään oikea R. Tyyne Kuusela vaan R. isto Koivula...

"HÖLYNPÖLYTIEDE" ja balttipakkomielle paljastivat.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/saamelaisten-historia-nakokulman-poistoja

 

***

https://www.ancient-origins.net/unexplained-phenomena/tomb-sunken-skulls-sweden-sheds-light-prehistoric-inhabitants-002361

tomb_3.jpg

" Updated 26 June, 2020 - 18:50 dhwty

This is What a Man from the Tomb of Sunken Skulls Looked Like

When archaeologists were excavating a dry prehistoric lake bed in Motala, Sweden in 2009, they stumbled upon one of the most peculiar archaeological discoveries the nation had seen – the so-called ‘Tomb of the Sunken Skulls’, a collection of skulls dating back 8,000 years, which had been mounted on stakes. Now one of these skulls has been reconstructed to reveal the image of a man who met his fate at the gruesome archaeological site.

The Tomb of the Sunken Skulls

The Tomb of the Sunken Skulls is located on the eastern shore of Lake Vättern in the south eastern corner of Sweden. In 2009, a new railway line was to be built over a site known as Kanaljorden, where there once was a shallow lake. Before construction could commence, however, an excavation had to be conducted on the dry riverbed to determine if anything archaeologically important was buried beneath it. What the archaeologists found was a mysterious site dated back to Sweden’s Mesolithic period.

The Tomb of the Sunken Skulls is located on the eastern shore of Lake Vättern in Sweden

The Tomb of the Sunken Skulls is located on the eastern shore of Lake Vättern in Sweden. (Allie Caulfield /CC BY 2.0)

Archaeologists were understandably surprised when they uncovered the skulls and skull fragments of up to 11 individuals, including men, women, children, and even infants. Two of the human skulls –one fully intact and the other broken in half - were pierced with wooden stakes that protruded at the base of the cranium, while several others also showed signs that they had been treated in such a manner. Almost all of the adult skulls were jawless.

Reconstructing the Face of a Dead Man

LiveScience reports that one of the pierced skulls of a man was combined with his genetic information to create the bust of the “blue-eyed, brown-haired and pale-skinned individual in his 50s.” According to National Geographic, the man has been called Ludvig and he will be joined next year by a blonde, darker-skinned female.

https://youtu.be/FxVM9upcizs

The man behind the reconstruction is the forensic artist Oscar Nilsson, who has revealed the images of several other ancient people over the years. He explained the reasons behind many of his choices in reconstructing this man’s appearance. For example, his wardrobe was based on faunal remains within the grave, “He wears the skin from a wild boar. We can see from how the human skulls and animal jaws were found that they clearly meant a big deal in their cultural and religious beliefs” Nilsson said.

The chalk design on the man’s chest, on the other hand, reflects the artist’s beliefs “It's a reminder we cannot understand their aesthetic taste, just observe it,” he told LiveScience. “We have no reason to believe these people were less interested in their looks, and to express their individuality, than we are today.”

Rare Mesolithic Finds

The head of excavation for the Swedish heritage foundation Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen, Fredrik Hallgren, said the skulls are the only known examples from the Mesolithic era. Hallgren also explained that most examples of this practice pertain to the historic period, in which colonial representatives mounted the skulls of murdered natives on wooden stakes.

Another interesting find was a female skull with another woman’s temporal bone stuffed inside it. Hallgren wonders whether the two women were close relatives, perhaps mother and daughter. The truth, however, will only be known through DNA analysis.

In addition to the skulls, archaeologists also found bones from other parts of the body, numerous animal bones, and tools made of stone, antler, and bone. The more noteworthy finds include a decorated pickaxe made from antler, bone points studded with flint, and animal remains that probably had a symbolic value to the people who used them. The artifacts were found to be laid out on a large stone packing, which is a type of mass grave encased in stone. This grave was built at the bottom of the shallow lake.

Archaeologists-at-work-in-Motala.jpg

Archaeologists at work in Motala. Credit: Anna Arnberg

What Happened at the Tomb of the Sunken Skulls?

One plausible explanation for this curious site is that it was a ritual site which was used for secondary burials. According to this explanation, after the bodies of the dead decomposed, their bones were removed from their graves to be reinterred. Part of the ritual would have involved the display of the skulls, which is the function of the wooden stakes that were found protruding from the skulls found at Kanaljorden.

The pointed end of the stake was probably stuck into the ground, or perhaps into a bed of embers, as some of the skulls have slight traces of burning. After the ritual was complete, the remains were buried under the shallow lake (hence the name ‘Tomb of Sunken Skulls’). According to Hallgren, there is at least one other Mesolithic site in Sweden that bears traces of this tradition.

Another suggestion is that the skulls belonged to enemies killed in combat. According to this hypothesis, skulls were mounted on wooden stakes and brought back by warriors as war trophies. Scientific analysis would be able to help archaeologists gain a greater understanding of these remains. "

Mounted-skull-tomb-of-the-sunken-skulls-

One of the mounted skulls found in Motala, Sweden. Credit: Anna Arnberg.

Isotope analysis, for instance, would reveal whether the dead were from the local area or a distant place, while DNA analysis could inform whether the dead were related or not. So far, the researchers have obtained DNA data from six of the nine skulls and determined the skin, hair, and eye color of those individuals.

Based on isotope analysis, it seems that fish was an important part of the diet of the people buried at Kanaljorden. In addition, big forest game, such as red deer and elk, were hunted, based on the animal remains found at the site. Thus, it has been speculated that the society responsible for the burials at Kanaljorden were a nomadic people, and that the site was a sacred meeting spot.

For the most part of the year, the hunter-gatherers would be living in the surrounding areas, but they gathered at the rapids of the nearby river Motala for communal fishing of spawning fish. It is perhaps during this time of the year that marriages, feasting, and funerary rites were performed.

Top Image: Reconstruction of a Mesolithic man from the Tomb of the Sunken Skulls. Source: Oscar Nilsson