http://science.sciencemag.org/content/336/6080/466.full

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/104461-ruotsin-5000-vuoden-takaiset-kuoppakeraamikot-olivat-suomalaisia

Ruotsin 5000 vuoden takaiset "kuoppakeraamikot" olivat "suomalaisia"!

N. 4000 v. e.a.a. Skandinaviaan saapui Euroopasta sen ensimmäinen maanviljeys-kutttuuri, ns. suppilopikarikulttuuri, joka ulottui laajimmillaan suurten järvien alueelle eli Tukholman korkeudelle. Ilmaston kylmettyä uudelleen tuo kulttuuri joutui väisty- mään takaisin keski-Eurooppaan, ja sen korvasi siltä kuitenkin vaikutteita ja mm. kotieläimiä kuten sian ja vuohen omaksunut metsästäjä-keräilijä-paimentolaisuuteen perustuva kuoppakeraaminen kultuuri, joka ulottui myös Suomen puolelle, tai saattoi suorastaan olla pääsiassa Suomesta peräisikin näiden uusien tietojen mukaan.

Gotlannin kalkkihaudoissa on säilynyt tämän kuopapkeraamisen kulttuurin edusta- jien luurankoja, joiden DNA:n ruotsalaiset ovat onnistuneet nyt analysoimaan, ja kuinka ollakaan: "nykysuoma- laisiahan" ne, paitsi yksi suvultaan Välimereltä tullut maanviljelijä...

Kuoppakeraamisen kulttuurin katsotaan liittyneen ns. kampakeraamiseen kulttuuriin, joka on perustellusti oletettu kiellisesti suomalaisugrilaisperäiseksi ainakin Venäjällä ja Ruotsissa. Suomessa sen sijaan eräs porukka on ollut jyrkästi tätä vastaan. Suomalainen Sarsan-Tomitsan kuttuuri (sikäli kuin tämä yhdistäminen hyväksytään) katsotaan olleen kampakeraamisen ja kuoppakeraamisen kulttuurin välinen linkki.

en.wikipedia.org/wiki/Pitted_Ware_culture
en.wikipedia.org/wiki/Pit%E2%80%93Comb_Ware_culture
encyclopedia.thefreedictionary.com/Pitted+Ware+culture
encyclopedia2.thefreedictionary.com/Finns

Mm. niistä luista käyty keskustelu on ollut "mielenkiintoista", nimenomaan Suomessa:

www.tiede.fi/keskustelut/post1155969.html#p1155969

" Ruotsalaiset iskevät koska tahansa Gotlannin kuoppakeraamikkojen geenit ja kallonmitat ja muut sellaiset tiskiin. He ovat lähinnä pikarimalja = megaliittiväen ja Suomenkin silloisten asukkaiden jälkeläisiä."

www.tiede.fi/uutiset/4676/suomalaisissa_euroopan_eniten_metsastaja_kerailija

www.sciencemag.org/content/336/6080/466

www.tiede.fi/keskustelut/historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/lalli-ja-erik-t20237-15426.html

www.tiede.fi/keskustelut/post1420117.html#p1420117

Uudet tulokset osoittavat, ettei ole syytä epäillä kamperaamikkojen ja myös kuoppa-keraamikkojen olleen ainakin monen suomalaisen geneettisiä esi-isiä. Suppilopika-rikulttuurikaan on tuskin ollut indoeurooppalaista, vaan Skandinavian ensimmäiset indoeuroopplalaiset ovat olleet Suomesta tullutta nuorakeraamisen eli balttisukuisen vasarakirveskulttuurin väkeä, minkä jälkeen sitten myös etelästä saapui heitä, tai germaaneja.

Keskustelua:


Lars-Erik Wilskman 28.4.2012 07:46

Mielekiintoinen kirjoitus ja hyvä lainausmerkkien käyttö, sillä muinasasujamisto tuskin enää on yksi yhteen nykyisen väen kanssa.


Johanna Fredriksson 28.4.2012 09:57

Niin onhan tänne paljon myöhemmin jokunen ruotsinkielinenkin eksynyt. Siitäkö olet huolissasi?

R. Tyyne Kuusela 28.4.2012 23:56

Sehän ei tässä ole kauhean olennaista, koska heissähän on tämän mallin mukaan niin trattipikaria kuin uralilaistakin itsessäänkin mukana,ja sitä Suomen toista hieman myöhempää väestöryhmää eli nuorakeraamisia luoteisindoeurooppalaisia, eivätkä he ole tulleet mistään "Rotupuhtaasta Kermaaniasta"... Trattipikareita edeltänyt väestö Skandinaviassa ja Suomessakin on arvoitus, sillä Suomesta tullut osa kuoppakeraamikoista näyttäisi olleen ensimmäiset "uralilaiset".


Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti 28.4.2012 12:51

Ruotsissa pohjoisimmat riimukivet on Turun korkeudella. Norjassa Trondheimin tasolla. Miksi? No kun sitä pohjoisempana ei enää asunut "ruotsalaisia" eikä "norjalaisia".

http://pohjoisenihminen.net/bjornar5.html

Siellä asui saamelaisia ja kveenejä (kainulaisia). Raja meni Hanhikiven paikkeilla vielä pitkään keskiajalla.

Ei ollut ruotsalaisia sen enempää kuin norjalaisiakaan siihen aikaan. Oli vain gööttejä ja sveoja jne. Ruotsin valta ulottui varsinaisesti vasta keskiajalla nykyiseen Pohjois-Ruotsin sisämaahan.

Ruotsin kartat piirrettiin Alankomaissa,missä Ruotsin itä- ja pohjoisrajat vedettiin suurpiirteisesti paljon kauemmaksi kuin todellinen Ruotsin valtakunta ulottui. Lähde: Fredrikssonin karttanäyttely,JKL.


Cenita Sajaniemi 29.9.2014 16:16

Mielenkiintoista tietoa, kiitos.


jarmo ryyti 28.4.2012 12:42

Anekdoottina vaan: Gotlannin vanha, suomalaisten unohtama, suomenkielinen /itämerensuomalainen nimi on Vuojonmaa.

Vuojo,vuojas=ankka, Vuojonmaa=Ankkamaa.

Samalla tavoin ahvenanmaalaiset haluavat,etta Ahvenanmaakin nimenä unohdettaisiin?

Vuojas on edelleen ainakin pohjoissaamessa ankka.

Eräs näkemys on,että suomalaiset ovat maanviljelykseen siirtyneitä saamelaisia ja saamelaiset aitoja alkuperäisi suomalaisia,jotka säilyttivät vanhat elinkeinot keskuudessaan.

Tarkoittihan lappalainen aluperin kaikkia ei-maata viljeleviä eikä mitään etnistä ryhmää.


R. Tyyne Kuusela 30.4.2012 12:39

”Vuoja” on liiviksi ”oja”. Sanasta tulee sekä suomen ”oja” että suomen ”vuo” ja koltanlapin ”wuåjj” = oja. Pohjoissaamen ”ankka” on ilmeisesti ”ojasorsa”.

http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekse...
http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekse...

Fraenkelin Liettuan kielen etymologinen sanakirja 1950-luvulta kertoo aiheesta hakusanan Vok(et)ia = Saksa kohdalla seuraavaa:

” Lithuanian: Vókia = Saksa
Etymology: 'Deutschland', Vókė, Vokietijà dass.,
vókietis 'Deutscher'
(žem. vókytis. f. vokӲtė),
Vókiečiai (Plur.) wie poln. Niemcy 'Deutschland',
vókiškas 'deutsch',
Adv. vókiškai, vokiečiúoti 'deutsch radebrechen, auf deutsche Art sprechen',
vókietinti 'germanisieren',
vokietė'ti 'germanisiert werden, zum Deutschen werden'.

Lett. vāca 'die Deutschen, Land der Deutschen',
Vãcija 'Deutschland',

vācietis 'Deutscher', vācināt 'germanisieren'.

Aus dem Balt. stammt finn. Vuoja, Vuojo, estn. Oju, Oja in Vuojola, Oju-, Ojamaa 'Gotland'.

Umstritten ist die Grundform dieser Entlehnungen.

Nach Setälä gehen die Wörter auf balt. *vōkī zurück.
Nieminen FUF 22, 62 ff. geht von
Vuojoumaa, Ojumaa (im 2. Gl. zu maa 'Land') aus. vergleicht
lit. vokių žẽmė 'Deutschland', lett. vācu zeme und hält das 1. Gl. der finn. und lit.-lett. Wörter für kurisches Lehnwort; im 2. Gl. sei das finn. Wort aus dem Balt, übersetzt.

Auch die Etymologie der balt. Wörter ist nicht klar. Būga a.a.O. bezieht sie auf den Volksnamen Vagoth (bei Jordanes) aus *Vāk(ia)-goth und vergleicht
lett. Vāczeme, Vac(a)szeme 'Deutschland' und 'Ausland überhaupt'. ”

Suomen, liettuan ja latvian sanat ovat siis tämän mukaan kuurin kielestä. Sitä kuurin sanaa ei kuitenkaan anneta.

Preussin sanakirjasta löytyy seurraavaa:

http://donelaitis.vdu.lt/prussian/Engl.pdf

” WŪKIS [vācis, Vokia = Voion-maa, Vagoth MK] Goth = gootti

WAJJAS nom pl f <45> [Wayos E 282] meadows = niitty (= ”ojat”, liett. vaga = vako)

W on englantilainen w. Tuo historioitsija Jordaneksen ”va-goth” arvellaan olevan ”ojagootti” eli ”niittygootti”, ja goth (liett. ”gudas” tarkoittaa ”pensastolaista”.

Gootit tappelivat metsäarosta paimentolaisia vastaan yrittämällä ehdoin tahdoin puskistaa sitä ja pitää puskien keskellä peltoviljelyksiä, mikä oli paimentolaisille, erityisesti entisille seloneille (seeleille, liiviläisten heimoystäville, joiden ryhmien jälkeläisiä olivat kuurilaiset) ”sodanjulistus”.

Jotvinki:

http://www.suduva.com/virdainas/

vajos meadows = niitty (= ”ojat”)

Gudai Goths
gude bush, underwood
Gudija Gothland
gudiskai Gothic ( Click here for more info )
gudiskan Gothic


R. Tyyne Kuusela 8.5.2012 04:26

Suomen sanat liettuan etymologisessa sanakirjassa:

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3214363/suomen...


Käyttäjän Jaska kuva
Jaakko Häkkinen 11.5.2012 00:43

Todellisuudessa tuon tutkimuksen tulosten perusteella ne kuoppakeraamikot olivat lähimpänä puolalaisia ja ruotsalaisia - dataan voi tutustua täällä:

http://www.sciencemag.org/content/336/6080/466/sup...

Mutta niissä kuvaajissa on mukana vain osa kansoista, ja siinä otoksessa suomalaiset olivat lähellä.

Kansana suomalaiset ei ole sen vanhempi kuin muutkaan; kielemme on levinnyt tänne myöhään, ja geneettisesti olemme useampia kuin yksi väestö.

http://www.mv.helsinki.fi/home/jphakkin/Suomalaisv...


R. Tyyne Kuusela 13.5.2012 22:45

Täällä on ollut ennen muita uralilaisia kieliä. Esittelemäsi "alkuperältään tuntematon sanasto" on ollut pääasiassa IE:tä, osin suoraan balttilaista.


Jaakko Häkkinen 27.5.2012 05:12

Ei suinkaan: indoeurooppalaisperäinen sanasto ei ole tuntematonta vaan tunnettua. Tuntematon substraattisanasto on peräisin kielistä jotka eivät olleet sukua millekään tunnetulle kielimuodolle.


R. Tyyne Kuusela 5.6.2012 04:33

Sellaiset mm. sinun esittämäsi kuten "saari", "salmi" ja "jänis" ovat balttiperäisiä. Jos suomessa on ruotin kanssa yhteisiä paleolainoja, niitä pidetään suomessa "germaa-nisina". Jaruotsissakinon baltoslaavilainija, esimerkiksi "sol", sillä germaaninen on tyyppiä *son-. Kantabaltin, muisaisliettuan ja kuurin lisäksi suomeen on tullut sanoja myös preussista (skalvi mukaan lukien) ja seelistä/goliadista. Nuo alussa mainitse-manikin ovat näitä. Aina on myös mahdollisuus, että esimerkiksi balttikielten kautta on jokin laajallekin IE:ssä levinnyt sana tullut alun perin SU-puolelta.


Jaakko Häkkinen 13.6.2012 02:33

Toistan: indoeurooppalaisperäinen sanasto ei ole tuntematonta vaan tunnettua. Tuntematon substraattisanasto on peräisin kielistä jotka eivät olleet sukua millekään tunnetulle kielimuodolle. Ne eivät olleet siis indoeurooppalaisiakaan kieliä.


Risto Koivula 2.10.2014 03:50

Kuppikuntasi luulee itäbalttilaista vasakirveskieltä "kantaindoeuroopaksi". Sotavau-nukansa ei suinkaan ole puhunut kantaindoeurooppaa, vaan paljon myöhäisempiä IE-kieliä.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/su-ja-b...


Jaakko Häkkinen 13.6.2012 02:35

Ai, sinä et olekaan mikään oikea R. Tyyne Kuusela vaan R. isto Koivula...
"HÖLYNPÖLYTIEDE" ja balttipakkomielle paljastivat.


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/saamelaisten-historia-nakokulman-poistoja