ADHD-lääkkeiden kulutus tuplaantui lyhyessä ajassa - Fimealta myynt...

" ADHD-lääkkeiden kulutus tuplaantui lyhyessä ajassa - Fimealta myyntilupa uudelle lääkkeelle

Huumausaineiksi luokiteltavien ADHD-lääkkeiden kulutus Suomessa on yli kaksin- kertaistunut viidessä vuodessa. Fimea on antamassa myyntiluvan uudelle lasten ADHD-lääkkeelle, joka on amfetamiinijohdannainen. "


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/371207?page=1#371209

" Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD) on kuvailtu olevan "austimin kirjon ge- neettinen pojille tyypillinen poikkeavuus", johon on kyllä tähänkin asti tiedetty sisälty-vän monta valhetta: että autismin ylipäätään tarvitsisi olla geneettistä, että Aspergerit ja ADHD:t ja ADD:t ylipäätään liittyisivät mihinkään "autismin kirjoon" (ne ovat osit-tain aivan päinvastaisia:aspergerin asennoituminen on pikemminkin liiankin kielellis-tä, kun taas autismi on psyyken kielellistymisen häiriö, ja KIELIHÄN EI OLE YLIPÄÄ-TÄÄN MISSÄÄN KEENISSÄ!) ja oireryhtymällä on haluttu todistella mieaten ja nais-ten aivojen periaattellista "geneettistä" erilaisuutta, vaikka aivan muut tekijät kuin sukupuoli vaikuttavat helvetin paljon enemmän.

... Nyt kuitenkin kuuluu "kummia": taudin "löytäjä" Leon Eisenberg mahdollisesti tästäkin lähteestä röyhynneen haistapaskantieteen pelästyttämänä paljasti, että

KOKO "TAUDINKUVA" ON SEPITETTY LÄÄKETEOLLISUUDEN MYYNNINEDISTÄMISEKSI!

https://wrongplanet.net/forums/viewtopic.php?t=231327

"Fortunately, the Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK, President: Otfried Höffe) critically commented on the use of the ADHD drug Ritalin in its opinion of 22 November 2011 titled Human enhancement by means of pharmaco-logical agents: The con- sumption of pharmacological agents altered the child’s behavior without any contribution on his or her part.

That amounted to interference in the child’s freedom and personal rights, because pharmacological agents induced behavioral changes but failed to educate the child on how to achieve these behavioral changes independently. The child was thus deprived of an essential learning experience to act autonomously and emphatically which “considerably curtails children’s freedom and impairs their personality development”, the NEK criticized.

The alarmed critics of the Ritalin disaster are now getting support from an entirely dif- ferent side. The German weekly Der Spiegel quoted in its cover story on 2 February 2012 the US American psychiatrist Leon Eisenberg, born in 1922 as the son of Rus- sian Jewish immigrants, who was the “scientific father of ADHD” and who said at the age of 87, seven months before his death in his last interview:

“ADHD is a prime example of a fictitious disease”

Since 1968, however, some 40 years, Leon Eisenberg’s “disease” haunted the dia-gnostic and statistical manuals,first as “hyperkinetic reaction of childhood”,now called “ADHD”.The use of ADHD medications in Germany rose in only eighteen years from 34 kg (in 1993) to a record of no less than 1760 kg (in 2011) – which is a 51-fold increase in sales! In the United States every tenth boy among ten year-olds already swallows an ADHD medication on a daily basis. With an increasing tendency.

... "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/11/puoskaritietee-lline-n-sekasotku-adhd-sta-peilineuroneista-psykoanalyysista

http://nypost.com/2014/01/04/adhd-does-not-exist/


PHL:n ja Fimean nimistä on siirrytty Peilineurooni-DUODECIMIN lipun alle...


Kotimaa 4.2.2016 klo 20:54

ADHD-diagnoosi uupuu kymmeniltä tuhansilta suomalaisilta – “Hoitamisella olisi valtava yhteiskunnallinen vaikutus”

ADHD:ta arvioidaan esiintyvän noin kolmella prosentilla aikuisväestöstä. Mikäli ADHD:n diagnosointi suositusten myötä lisääntyy, voivat vaikutukset olla yhteiskunnalle todella merkittävät, erikoislääkäri arvioi.

Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö ADHD:ta tunnistetaan Suomessa edelleen har- voin. Erityisesti aikuisille diagnoosin saaminen on haastavaa, sillä hoitosuositukset ovat tehty lapsia ja nuoria silmällä pitäen.

Hoitosuosituksiin on kuitenkin tulossa parannusta tulevana syksynä. Suomalainen lääkäriseura Duodecim on parhaillaan päivittämässä ADHD:n Käypä hoito -suositusta ja aikoo sisällyttää siihen myös aikuiset.

– ADHD:n Käypä hoito -suositus tuli ensin lapsille ja nuorille. Tänä vuonna se tulee vihdoin kattamaan myös aikuiset. Suositusten myötä tietotaito ADHD:sta tulee lääkä-rikunnassa lisääntymään. Todennäköisesti myös sen tunnistus ja hoito paranevat, arvioi Työterveyslaitoksen neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio.

“Valtava yhteiskunnallinen vaikutus”

ADHD:ta arvioidaan esiintyvän noin kolmella prosentilla aikuisväestöstä.Markku Sai- nion mukaan ADHD:ta tunnistetaan tällä hetkellä Suomessa murto-osa tästä. Se joh-tuu hänen mielestään osittain siitä, että tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö on jäänyt lääkärien erikoisalojen, neurologian ja psykiatrian, välimaastoon.

– Ei oikein tiedetä, missä näitä henkilöitä pitäisi tunnistaa ja hoitaa. Ja kun aikuisiin mennään,niin usein heillä on myös psykiatrisia oireita ja päihdeongelmia jo mukana, mikä voi tehdä lääkärin erotusdiagnoosin vaikeaksi.

Mikäli ADHD:n diagnosointi suositusten myötä lisääntyy, voivat vaikutukset Sainion mukaan olla yhteiskunnalle todella merkittävät.

– Työtapaturmat,liikennekuolemat ja ennenaikaiset kuolemat vähenevät. ADHD-hen- kilöiden määrä vankiloissa vähenee, syrjäytyminen ja käytöshäiriöt vähenevät. Sillä on valtava yhteiskunnallinen vaikutus, että hoidamme tämän ilmiön kunnolla, hän arvioi.

Diagnoosi 24-vuotiaana

Helsinkiläisellä Ilkka Nygrénillä todettiin ADHD vajaat kuusi vuotta sitten 24-vuoti-aana. Tuolloin Nygrén päätyi hakemaan apua terveyskeskuksesta, koska koulu- ja työasiat eivät olleet sujuneet. Erityisesti keskittymisen kohdentamisen kanssa oli ongelmia.

– Minulle on äärimmäisen haastavaa, jos joku puhuu samassa huoneessa, kun itse pitäisi keskittyä johonkin.  Myös televisio syö keskittymistä magneetin lailla. Jos TV on samassa huoneessa päällä, niin minulle on ihan turha yrittää esimerkiksi puhua, kun kaikki keskittymiseni menee televisioon, vaikka sieltä tulisi suunnilleen pelkkää lumisadetta, Nygrén kertoo.

Selitys levottomalle liikehdinnälle

Reilun puolen vuoden tutkimusten jälkeen Nygrén sai lopulta ADHD-diagnoosin. Sen myötä monet asiat saivat selityksen.

– Ymmärsin esimerkiksi miksi minulla on ollut lapsuudesta asti hyvin voimakas taipu- mus liikehtiä koko ajan ja vaikea pysyä pitkiä aikoja paikallaan. Diagnoosin myötä minun on myös ollut helpompi tunnistaa omalle keskittymiskyvylle haitallisia asioita.

Nygrénin mielestä mahdollinen keskittymishäiriö kannattaakin tutkituttaa mahdollisimman pian.

– Siitä ei ole mitään haittaa, että tutkii asian. Aikoinaan ala-asteella tehtiin lukihäiriön seulontaa kaikille oppilaille. ADHD:ta voi ajatella samanlaisena asiana. Jos menee tutkittavaksi, niin ei siinä menetä mitään, hän päättää.

Lue myös

TÄSSÄ EI OLE JÄRKEÄ:TOTTA HELVETISSÄ HOMEET PITÄÄ TORJUA RAKEN- TAMISESSA JA KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSTEKNOLOGIASSA! JO SIKSIKIN, että MAHDOLLISIA HOMEITA ON MILJADRDI LAATUA JA KANTAA, EIKÄ SIEDÄTTÄMINEN TOIMI KUIN YHDELLE KERRALLAAN!


Homeongelmien toisinajattelija: Täyskäännös tulossa – sisäilmaongelmista kärsiviä aletaankin siedättää?

Työterveyslaitoksen neurologian erikoislääkärin, dosentti Markku Sainion ajatukset jakavat mielipiteitä homeongelmista keskusteltaessa. Sainio painottaa, ettei hänen tarkoituksenaan ole vähätellä ihmisten oireita ja tuntemuksia. Asioita vain katsotaan Suomessa Sainion mielestä liian yksipuolisesti.

Sisäilma- ja homeongelmakeskusteluun ottaa osaa lukuisia eri alojen asiantuntijoita. Mukana on eri alojen lääkäreitä, talotekniikan asiantuntijoita ja sisäilmamittauksia te-keviä ammattilaisia. Viime vuosina kenties eniten mielipiteitä jakanut keskustelija on neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio.

Kukaan ei kiellä, etteikö sisäilmaongelmaisissa kohteissa syntyisi hengitys- ja limakalvoreaktioita.

– Markku Sainio

Sainion puheet on tulkittu niin, että syy mitä erilaisimpiin oireisiin löytyisivät ihmisten korvien välistä. Hänen mukaansa tämä on puoliksi totta.

– Kukaan ei kiellä,etteikö sisäilmaongelmaisissa kohteissa syntyisi hengitys- ja lima- kalvoreaktioita. Mutta on aivan selvää, että nyt ihmiset sairastuvat liikaa suhteessa sisäilmaongelmiin. Altistukseen nähden oireet ja löydökset ovat osalla aivan epäsuhdassa. "

Totaa... Kukahan sen siedättämisbisneksen ottaisi mielellään "tehdäkseen" ... ?