perjantai, 15. marraskuu 2013

Puoskarit syöttävät lapsille huumeita sepitettyyn "ylivilkkauteen"!

 

ADHD-lääkkeiden kulutus tuplaantui lyhyessä ajassa - Fimealta myynt...

" ADHD-lääkkeiden kulutus tuplaantui lyhyessä ajassa - Fimealta myyntilupa uudelle lääkkeelle

Huumausaineiksi luokiteltavien ADHD-lääkkeiden kulutus Suomessa on yli kaksin- kertaistunut viidessä vuodessa. Fimea on antamassa myyntiluvan uudelle lasten ADHD-lääkkeelle, joka on amfetamiinijohdannainen. "

 

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/371207?page=1#371209

" Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD) on kuvailtu olevan "austimin kirjon ge- neettinen pojille tyypillinen poikkeavuus", johon on kyllä tähänkin asti tiedetty sisälty-vän monta valhetta: että autismin ylipäätään tarvitsisi olla geneettistä, että Aspergerit ja ADHD:t ja ADD:t ylipäätään liittyisivät mihinkään "autismin kirjoon" (ne ovat osit-tain aivan päinvastaisia:aspergerin asennoituminen on pikemminkin liiankin kielellis-tä, kun taas autismi on psyyken kielellistymisen häiriö, ja KIELIHÄN EI OLE YLIPÄÄ-TÄÄN MISSÄÄN KEENISSÄ!) ja oireryhtymällä on haluttu todistella mieaten ja nais-ten aivojen periaattellista "geneettistä" erilaisuutta, vaikka aivan muut tekijät kuin sukupuoli vaikuttavat helvetin paljon enemmän.

... Nyt kuitenkin kuuluu "kummia": taudin "löytäjä" Leon Eisenberg mahdollisesti tästäkin lähteestä röyhynneen haistapaskantieteen pelästyttämänä paljasti, että

KOKO "TAUDINKUVA" ON SEPITETTY LÄÄKETEOLLISUUDEN MYYNNINEDISTÄMISEKSI!

https://wrongplanet.net/forums/viewtopic.php?t=231327

"Fortunately, the Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK, President: Otfried Höffe) critically commented on the use of the ADHD drug Ritalin in its opinion of 22 November 2011 titled Human enhancement by means of pharmaco-logical agents: The con- sumption of pharmacological agents altered the child’s behavior without any contribution on his or her part.

That amounted to interference in the child’s freedom and personal rights, because pharmacological agents induced behavioral changes but failed to educate the child on how to achieve these behavioral changes independently. The child was thus deprived of an essential learning experience to act autonomously and emphatically which “considerably curtails children’s freedom and impairs their personality development”, the NEK criticized.

The alarmed critics of the Ritalin disaster are now getting support from an entirely different side. The German weekly Der Spiegel quoted in its cover story on 2 Feb-ruary 2012 the US American psychiatrist Leon Eisenberg, born in 1922 as the son of Rus- sian Jewish immigrants, who was the “scientific father of ADHD” and who said at the age of 87, seven months before his death in his last interview:

“ADHD is a prime example of a fictitious disease”

Since 1968, however, some 40 years, Leon Eisenberg’s “disease” haunted the diag- nostic and statistical manuals,first as “hyperkinetic reaction of childhood”, now called “ADHD”.The use of ADHD medications in Germany rose in only eighteen years from 34 kg (in 1993) to a record of no less than 1760 kg (in 2011) – which is a 51-fold increase in sales! In the United States every tenth boy among ten year-olds already swallows an ADHD medication on a daily basis. With an increasing tendency.

... "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/11/puoskaritietee-lline-n-sekasotku-adhd-sta-peilineuroneista-psykoanalyysista

http://nypost.com/2014/01/04/adhd-does-not-exist/

 

PHL:n ja Fimean nimistä on siirrytty Peilineurooni-DUODECIMIN lipun alle...


Kotimaa 4.2.2016 klo 20:54

ADHD-diagnoosi uupuu kymmeniltä tuhansilta suomalaisilta – “Hoitamisella olisi valtava yhteiskunnallinen vaikutus”

ADHD:ta arvioidaan esiintyvän noin kolmella prosentilla aikuisväestöstä. Mikäli ADHD:n diagnosointi suositusten myötä lisääntyy, voivat vaikutukset olla yhteiskunnalle todella merkittävät, erikoislääkäri arvioi.

Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö ADHD:ta tunnistetaan Suomessa edelleen har- voin. Erityisesti aikuisille diagnoosin saaminen on haastavaa, sillä hoitosuositukset ovat tehty lapsia ja nuoria silmällä pitäen.

Hoitosuosituksiin on kuitenkin tulossa parannusta tulevana syksynä. Suomalainen lääkäriseura Duodecim on parhaillaan päivittämässä ADHD:n Käypä hoito -suositusta ja aikoo sisällyttää siihen myös aikuiset.

– ADHD:n Käypä hoito -suositus tuli ensin lapsille ja nuorille. Tänä vuonna se tulee vihdoin kattamaan myös aikuiset. Suositusten myötä tietotaito ADHD:sta tulee lääkä-rikunnassa lisääntymään. Todennäköisesti myös sen tunnistus ja hoito paranevat, arvioi Työterveyslaitoksen neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio.

“Valtava yhteiskunnallinen vaikutus”

ADHD:ta arvioidaan esiintyvän noin kolmella prosentilla aikuisväestöstä. Markku Sainion mukaan ADHD:ta tunnistetaan tällä hetkellä Suomessa murto-osa tästä. Se johtuu hänen mielestään osittain siitä, että tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö on jäänyt lääkärien erikoisalojen, neurologian ja psykiatrian, välimaastoon.

– Ei oikein tiedetä, missä näitä henkilöitä pitäisi tunnistaa ja hoitaa. Ja kun aikuisiin mennään,niin usein heillä on myös psykiatrisia oireita ja päihdeongelmia jo mukana, mikä voi tehdä lääkärin erotusdiagnoosin vaikeaksi.

Mikäli ADHD:n diagnosointi suositusten myötä lisääntyy, voivat vaikutukset Sainion mukaan olla yhteiskunnalle todella merkittävät.

– Työtapaturmat, liikennekuolemat ja ennenaikaiset kuolemat vähenevät. ADHD-henkilöiden määrä vankiloissa vähenee, syrjäytyminen ja käytöshäiriöt vähenevät. Sillä on valtava yhteiskunnallinen vaikutus, että hoidamme tämän ilmiön kunnolla, hän arvioi.

Diagnoosi 24-vuotiaana

Helsinkiläisellä Ilkka Nygrénillä todettiin ADHD vajaat kuusi vuotta sitten 24-vuoti-aana. Tuolloin Nygrén päätyi hakemaan apua terveyskeskuksesta, koska koulu- ja työasiat eivät olleet sujuneet. Erityisesti keskittymisen kohdentamisen kanssa oli ongelmia.

– Minulle on äärimmäisen haastavaa, jos joku puhuu samassa huoneessa, kun itse pitäisi keskittyä johonkin.  Myös televisio syö keskittymistä magneetin lailla. Jos TV on samassa huoneessa päällä, niin minulle on ihan turha yrittää esimerkiksi puhua, kun kaikki keskittymiseni menee televisioon, vaikka sieltä tulisi suunnilleen pelkkää lumisadetta, Nygrén kertoo.

Selitys levottomalle liikehdinnälle

Reilun puolen vuoden tutkimusten jälkeen Nygrén sai lopulta ADHD-diagnoosin. Sen myötä monet asiat saivat selityksen.

– Ymmärsin esimerkiksi miksi minulla on ollut lapsuudesta asti hyvin voimakas taipu- mus liikehtiä koko ajan ja vaikea pysyä pitkiä aikoja paikallaan. Diagnoosin myötä minun on myös ollut helpompi tunnistaa omalle keskittymiskyvylle haitallisia asioita.

Nygrénin mielestä mahdollinen keskittymishäiriö kannattaakin tutkituttaa mahdollisimman pian.

– Siitä ei ole mitään haittaa, että tutkii asian. Aikoinaan ala-asteella tehtiin lukihäiriön seulontaa kaikille oppilaille. ADHD:ta voi ajatella samanlaisena asiana. Jos menee tutkittavaksi, niin ei siinä menetä mitään, hän päättää.

Lue myös

TÄSSÄ EI OLE JÄRKEÄ:TOTTA HELVETISSÄ HOMEET PITÄÄ TORJUA RAKEN- TAMISESSA JA KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSTEKNOLOGIASSA! JO SIKSIKIN, että MAHDOLLISIA HOMEITA ON MILJADRDI LAATUA JA KANTAA, EIKÄ SIEDÄTTÄMINEN TOIMI KUIN YHDELLE KERRALLAAN!


Homeongelmien toisinajattelija: Täyskäännös tulossa – sisäilmaongelmista kärsiviä aletaankin siedättää?

Työterveyslaitoksen neurologian erikoislääkärin, dosentti Markku Sainion ajatukset jakavat mielipiteitä homeongelmista keskusteltaessa. Sainio painottaa, ettei hänen tarkoituksenaan ole vähätellä ihmisten oireita ja tuntemuksia. Asioita vain katsotaan Suomessa Sainion mielestä liian yksipuolisesti.
 

Sisäilma- ja homeongelmakeskusteluun ottaa osaa lukuisia eri alojen asiantuntijoita. Mukana on eri alojen lääkäreitä, talotekniikan asiantuntijoita ja sisäilmamittauksia te-keviä ammattilaisia. Viime vuosina kenties eniten mielipiteitä jakanut keskustelija on neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio.

Kukaan ei kiellä, etteikö sisäilmaongelmaisissa kohteissa syntyisi hengitys- ja limakalvoreaktioita.

– Markku Sainio

Sainion puheet on tulkittu niin, että syy mitä erilaisimpiin oireisiin löytyisivät ihmisten korvien välistä. Hänen mukaansa tämä on puoliksi totta.

– Kukaan ei kiellä,etteikö sisäilmaongelmaisissa kohteissa syntyisi hengitys- ja lima- kalvoreaktioita. Mutta on aivan selvää, että nyt ihmiset sairastuvat liikaa suhteessa sisäilmaongelmiin. Altistukseen nähden oireet ja löydökset ovat osalla aivan epäsuhdassa. "

Totaa... Kukahan sen siedättämisbisneksen ottaisi mielellään "tehdäkseen" ... ?

 

***

https://scitechdaily.com/new-research-shows-adhd-medication-doesnt-help-kids-learn/

New Research Shows ADHD Medication Doesn’t Help Kids Learn

Screenshot%202022-06-02%20at%2022-21-12%

According to new research, stimulant medication has no detectable impact on how much children with ADHD learn in the classroom.

For decades, most doctors, parents,and teachers have believed that stimulant medi- cations help children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) learn. How-ever, in the first study of its kind, scientists at the Center for Children and Families at Florida International University (FIU) found medication has no detectable impact on how much children with ADHD learn in the school classroom.

Approximately 10 percent of children in the U.S.are diagnosed with ADHD. Of those, more than 90 percent are prescribed stimulant medication as the main form of treat-ment in school settings because most doctors believe that medication will result in better academic achievement.

“Physicians and educators have held the belief that medication helps children with ADHD learn because they complete more seatwork and spend more time on-task when medicated,” said William E. Pelham, Jr., senior author of the study and director at the Center for Children and Families.

“Unfortunately, we found that medication had no impact on learning of actual curriculum content.”

Researchers evaluated 173 children between the ages of 7 and 12 with ADHD parti-cipating in the center’s Summer Treatment Program, a comprehensive eight-week summer camp program for children with ADHD and related behavioral, emotional, and learning challenges.

Children completed two consecutive phases of daily,25-minute instruction in vocabu- lary and subject-area content in science and social studies. The instruction provided to each student during the three-week phases was at their determined grade level. Certified teachers and aides taught the material to groups of 10-14 children in a classroom setting.

Each child was randomized to be medicated with a sustained-release stimulant medication during either the first or second of the instructional phases, receiving a placebo during the other.

Contrary to expectations, researchers found that children learned the same amount of science, social studies, and vocabulary content whether they were taking the medication or the placebo.

While medication did not improve learning, the study showed that medication helped children complete more seatwork and improve their classroom behavior, as expec-ted. When taking medication, children completed 37 percent more arithmetic prob-lems per minute and committed 53 percent fewer classroom rule violations per hour.

Additionally, consistent with previous studies, researchers found that medication slightly helped to improve test scores when medication is taken on the day of a test, but not enough to boost most children’s grades. For example, medication helped children increase on average 1.7 percentage points out of 100 on science and social studies tests.

Improving academic achievement is important for children with ADHD because com-pared to their peers, children with ADHD exhibit more off-task classroom behavior, receive lower grades, and obtain lower scores on tests. They also are more likely to receive special education services, be retained for a grade and drop out before graduation. Poor academic achievement is one of the most debilitating impairments associated with ADHD, often leading to the long-term vocational and financial difficulties that characterize ADHD in adulthood.

Previous research conducted by Pelham, an ADHD research and treatment pioneer, has found that behavioral therapy — when used first — is less expensive and more effective in treating children with ADHD than medication. Stimulants are most effective as a supplemental, second-line treatment option for those who need it and at lower doses than typically prescribed. Additionally, the Society for Developmental and Behavioral Pediatrics (SDBP) has published new clinical guidelines that strongly recommend behavioral intervention as the first-line treatment for youth with ADHD.

“Our research has found time and time again that behavioral intervention is best for children with ADHD because they, their teachers, and their parents learn skills and strategies that will help them succeed at school, at home and in relationships long-term,” said Pelham. “Medicating our children doesn’t solve the problem — it only takes away the symptoms temporarily. Instead, families should focus on behavioral interventions first and add medication only if needed.”

Behavioral and academic interventions that meaningfully improve functional impair-ment long-term for youth with ADHD include parent training and classroom-based management tools like a daily report card, and school services specific to academic achievement such as 504 plans [accommodations provided under Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973] and special education individualized education plans (IEPs).

Researchers note that the study was conducted in a controlled summer school-like environment and results may be different in a regular classroom setting. They would like to replicate this study in a natural classroom environment using academic curri-cula over the duration of a school year to further evaluate the impact of medication on learning.

Reference: “The effect of stimulant medication on the learning of academic curricula in children with ADHD: A randomized crossover study” by Pelham, W.E. III, Altszuler, A. R., Merrill, B. M., Raiker, J. S., Macphee, F. L., Ramos, M., Gnagy, E. M., Greiner, A. R., Coles, E. K., Connor, C. M., Lonigan, C. J., Burger, L., Morrow, A.S., Zhao, X., Swanson, J. M., Waxmonsky, J. G., & Pelham, W. E., Jr., 23 May 2022, Journal of Consulting and Clinical Psychology.


DOI: 10.1037/ccp0000725

This study was published in the Journal of Consulting and Clinical Psychology and was funded by the National Institute on Mental Health. "

 

***

https://www.medscape.com/viewarticle/858338?nlid=99383_2052&fbclid=IwAR0jisRFEuqRSdpy9Ccl_0aLPEve3JUyhwHdXGROcOQ3FGTV_rKvb4McyZg

" Antidepressants in Kids May Double Suicidality, Aggression Risk

Nancy A. Melville

February 04, 2016

The risk for suicidality and aggression in children and adolescents treated with antidepressants is doubled compared with their counterparts who do not receive antidepressants, results of a large, systematic review suggest.

Just as importantly, the study, which included 70 clinical trials, found substantial underreporting of the drugs' negative effects in pharmaceutical study reports.

... "

11845410444296982206.jpg

***

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2014060318366845

" Psykologi kyseenalaisti masennuslääkkeet - Mehiläinen irtisanoi heti

Terveyspalveluyritys Mehiläinen irtisanoi psykologi Aku Kopakkalan viikko Ylen MOT-ohjelmassa esiintymisen jälkeen.

Screenshot%202023-02-19%20at%2002-51-27%

Aku Kopakkala sai potkut Mehiläisestä viikko tv-esiintymisensä jälkeen. JARNO JUUTI
 

Psykologi Aku Kopakkala esiintyi viime maanantaina Ylen MOT-ohjelmassa ja kyseenalaisti masennuslääkkeiden tehon. Viikon päästä terveyspalveluyritys Mehiläinen irtisanoi hänen työsuhteensa.

Ohjelmassa kerrotaan 430 000 suomalaisen syövän erilaisia masennuslääkkeitä. Määrä on kasvanut voimakkaasti parissa vuosikymmenessä. MOT:n mukaan lääke-annokset ovat aiempaa suurempia, ja lääkkeitä syödään aiempaa pidempään. Siitä huolimatta yhä useammin sairaus jää pysyväksi ja johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kopakkala kommentoi ohjelmassa asiaa muun muassa seuraavasti:

- On myös koulukunta, joka on sitä mieltä, että nimenomaan masennuslääkkeet altistavat masennuksen uusiutumiselle ja kroonistumiselle. Se on ollut jo kauan olemassa. Jos he ovat oikeassa, niin tämä tilanne on erittäin outo.

Koppakalan kerrotaan ohjelmassa olevan psykologi ja Mehiläisen kuntoutusjohtaja.

Ohjelman jälkeen hän sai Mehiläiseltä sähköpostiviestin, jossa hänet kutsuttiin tilaisuuteen kuulemaan MOT-ohjelmassa esiintymisen seuraamuksista.

- Siinä puhuttiin, että olen ollut MOT-ohjelmassa. Sitä pidettiin riittävänä syynä päät-tää irtisanomiseen kolmetoista vuotta jatkunut työsuhde. Tilaisuus oli eilen, ja minut irtisanottiin eilen, Kopakkala kertoo Iltalehdelle.

Kopakkala ei tiedä itsekään, sanoiko hän ohjelmassa jotain väärää.

- Mitään työnantajaan liittyvää en ole sanonut, eikä minulla ole mitään riitaa Mehiläi-sen kanssa. Se, että minun ylipäätään mainittiin olevan Mehiläisessä töissä, ei ollut minun tarkoitukseni. En halunnut sitä mainittavan,siitä pitäisi kysyä Ylen toimittajalta, hän sanoo pettyneenä.

Mehiläisen maininta oli liikaa

Mehiläisen lääketieteellisen johtajan Jarmo Karpakan mukaan kaikkien työntekijöi-den kanssa on sovittu, millä tavoin omia ammatillisia näkemyksiä voi tuoda henkilökohtaisina näkemyksinä esille.

- On myös sovittu,milloin asiantuntijat lähtevät Mehiläisen nimissä arvioimaan Käypä hoito -suosituksia. Niitä Mehiläinen ei lähde arvioimaan, koska meitä arvioidaan sillä perusteella, millä tavalla me suosituksia noudatamme.

 

Karpakka kertoo hoitavien lääkäreiden ottaneen ohjelmaan jälkeen yhteyttä.

Kopakkalan tv-esiintyminen ei olisi ollut pelisääntöjen vastaista, elleivät ohjelman tekijät olisi maininneet hänen olevan Mehiläisen työntekijä?

- Ei sillä tavalla, Karpakka myöntää.

Hän ei myöskään muista, että Kopakkala olisi koskaan aiemmin kommentoinut julkisuudessa Mehiläisen nimissä.

Kopakkala aioo selvittää juristin kanssa irtisanomisen laillisuuden.

Kerro kokemuksesi masennuslääkkeistä

Oletko käyttänyt masennuslääkkeitä?

Miten ne toimivat? Oletko joutunut tilanteeseen, jossa lääkityksesi on todettu olevan vääränlainen?

Kerro tarinasi. Mikäli toimittaja voi ottaa sinuun yhteyttä haastattelua varten, kirjoita mukaan yhteystietosi. Kaikkia yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Kommenttini ja yhteystietoni:

Nimimerkkini:

MIKKO VIRTA [email protected] "

***

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000009319347.html

Lasten ja nuorten adhd-tapaukset kasvavat nyt räjähdysmäisesti, onko yhtenä syynä ruutuaika? Lastenpsykiatri varoittaa etenkin yhdestä isosta riskistä

Kelan tuore lääketilasto paljastaa räjähdysmäisen kasvun lasten ja nuorten adhd-lääkkeiden korvausmäärissä. Varmuutta siitä, mistä kasvu johtuu, ei ole. Kelan eri-koistutkija arvioi,että taustalla vaikuttaa parantunut diagnostiikka,lastenpsykiatri puo- lestaan pohtii, voiko kasvaneella ruutuajalla olla yhteys adhd-diagnoosien kasvuun.

Screenshot%202023-02-28%20at%2003-30-43%

Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten neuropsykiatrian yksikön apulaisylilääkäri Riikka Rii-honen sanoo, että sosiaalisen median käytön, ahdistuneisuuden ja masennuksen yhteydestä on jonkin verran tutkimusnäyttöä. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, käyttävätkö masentuneet ja ah-distuneet nuoret muita enemmän sosiaalista mediaa vai aiheuttaako sosiaalisen median käyttö heille masennusta.

6:30

Aamulehti

Millainen yhteys lasten ja nuorten jatkuvasti kasvavalla ruutuajalla on psykososiaali-seen kehitykseen? Voisiko räjähdysmäisessä kasvussa olevien adhd-diagnoosien määrään vaikuttaa vähentämällä ruutuaikaa ja kiinnittämällä enemmän huomiota arjen peruspilareihin ja kasvuympäristöön?

... "


***

https://www.aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000009421381.html

" Psykiatrian karu tilanne johti kahden johtajan eroon – Pirkanmaan hyvinvointialue piti kriisikokouksen ja eroilmoitukset peruttiin

Pirkanmaan hyvinvointialueen aikuispsykiatrian pitkään kriisissä ollut tilanne ei ole parantunut. Viime viikolla tilanne johti toimialuejohtajan eroon. Hän kuitenkin perui eroilmoituksensa maanantaina.

Screenshot%202023-02-28%20at%2003-44-48%

Kommentit

Ladataan...