On selvää, että sitä ovat silloin myös THL:n eläköityneen johtajan, professorin ja tohtorin lääkkeet.

Puska haki myös WHO:n pääjohtajaksi nykyisen johtajan, lintuinfluenssan pysäyttä-jän tri Margaret Chanin, Kiina, kilpailijana... Helvetin moni nyt elävä maan asukas olisi ennenaikaisessa haudassa pelkästään siitä syystä, jos Puska olisi valittu.

http://pekkapuska.fi/tavoitteita/tavoite-4-koulutuksen-tutkimuksen-ja-asiantuntemuksen-turvaaminen/

Tavoite 4: Koulutuksen, tutkimuksen ja asiantuntemuksen turvaaminen

Suomi on viime vuosikymmeninä noussut maailman eturivin maiden joukkoon hyväl- lä väestön koulutustasolla ja osaamisella. Korkeatasoinen tutkimus, hyvä opetus ja pätevä asiantuntemus ovat jatkossakin Suomen tulevaisuuden kulmakiviä.

Käytännössä on kysymys koululaitoksestamme, korkeakouluista, yliopistoista ja val- tion tutkimuslaitoksista. Peruskoulu on ammattinsa osaavien opettajien ja kotien tuen avulla vastannut koko väestön peruskoulutuksen tasosta.

Oppilaitokset ja opistot, sittemmin ammattikorkeakoulut, ovat tuottaneet eri ammatteihin osaavaa työntekijäkuntaa.

Korkeatasoiset yliopistomme antavat korkeinta opetusta eri aloilla ja maan eri osissa, sekä ovat tutkimuksessa usein mukana maailman kärjen kanssa. "

HM: Yksikään ainoa suomalainen yliopisto EI OLE TÄLLÄ HETKELLÄ TODELLISESSA KANSAINVÄLISESSÄ KÄRJESSÄ MISSÄÄN ASIASSA!

"Rotumurhapeilineuroonienkin" kanssa vaan (aivo)piereskellään ja "huippuinovaatiopulputetaan".

Ja tässä Suomi on saanut nyt valitettavasti myös "arvoistaan seuraa" Ruotsista ja Norjasta:

http://blogs.scientificamerican.com/talking-back/2014/10/06/nobel-in-medicine-to-discoveries-of-brains-internal-navigation-system/

PP: " Ja viimein valtion tutkimuslaitokset ovat vastanneet siitä, että suomalaisen yhteiskunnan ohjaus perustuu pätevään tietoon ja asiantuntemukseen. "

HM: Se vaan EI PERUSTU SELLAISELLE esimerkiksi Puoskareiden hyvinvoinnin laitoksenkaan, PHL, osalta:

USA:n NIH:sta pitäisi kutsua konsultti (en sano nimeä, ne osaavat kyllä lähettää oikeat henkilöt) siivoamaan PHL:n, AKATEMIAN ja yliopistojen tunkio...

PP: " Viime vuosien julkisen talouden vaikeudet ovat tuoneet huolia tämän tärkeän asian ylle "

HM: EIVÄT SUINKAAN PELKÄSTÄÄN TALOUDELLISET VAIKEUDET, VAAN ITSE AIHEUTETTU HAISTAPASKANTIEDE!

PUOSKARITIETEESTÄ ON VARAA SIIRTÄÄ MILJARDEJA OIKEAAN TIETEESEEN!!!

PP: " Budjetteja on leikattu ja eräitä toimintoja supistettu. "

Poskaritieteen osalta PITÄISI LEIKATA VIELÄ LISÄÄ, ja ASIAT OLISIVAT PALJON PAREMMIN!

PP: "Kaikkien tahojen tulee toki osallistua julkisen talouden talkoisiin ja usein pieni ravis- telu tekee hyvää uudistumiselle. Kuitenkin tutkimuksen, koulutuksen ja asiantuntemuksen tason lasku olisi hyvin huolestuttavaa. "

HM: Se EI johdu säästöistä, vaan siitä, että PELKKÄÄ PASKAA RAHOITETAAN!!!

PP: " Yliopistojemme budjettien leikkaukset ovat seurausta ns. yliopistoindeksin leikkaa-misesta. Usein näyttää siltä, että valtio koettaa paikata tilannetta yhä uusilla strategi- oilla ja uudelleenorganisoinneilla. Valtion tutkimuslaitosten budjetteja leikataan reip- paalla kädellä,mikä on johtanut huomattaviin irtisanomisiin. Kuitenkin niiden tutkimus ja selvitystyö takaa parhaiten päätöksentekijöille jatkuvaa asiantuntemusta ja tietoa oikeista ja tehokkaista toimenpiteistä. "

HM: "AKATEMIA", PHL, UPI ja yliopistot KUSETTAVAT päättäjiä!

PP: " Valtiovalta patistaa tutkijoita yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa ja tämä onkin usein hyödyllistä. "

HM: Ei ole, koska elinkeinoelämääkin kusetetaan! Ja se VAATII LISÄÄ JA LISÄÄ KUSETUSTA!

PP: " Mutta voi myös vääristää yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaa pois kriittisestä ja todellisia sosiaalisia innovaatioita synnyttävästä työtä.

Hyvä peruskoulumme on paitsi nostanut koulutuksen tasoa, myös pitänyt huolta siitä, että koulutus koskee kaikkia

Eriarvoistumisen torjunnassa tämä on erittäin tärkeää myös jatkossa.Se koskee yhtä hyvin maahanmuuttajia kuin ongelmaperheiden lapsia. Tähän liittyy riittävän pieni luokkakoko ja tarvittava tukiopetus. Se että koulu huolehtii kaikista oppilaistaan, on tehokkainta syrjäytymisen torjuntaa!

Koulun tulee paitsi opettaa tietoaineita myös kasvattaa ja opettaa elämän taitoja. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta liikuntatunnit ja liikkuva koulu on hyvin tärkeää. Samoin kotitalousopetus ja ilmainen kouluruokailu – kansallinen helmi, jota tulee vaalia ja vahvistaa.

Korkeakouluopiskelijoiden kohdalla opiskeluhyvinvointi ja -terveys ovat hyvän opin- tosuorituksen perusta. Käynnissä olevan sote-uudistuksen yhteydessä tulee YTHS:n asema ja toimintaedellytykset turvata. Se on koko uudistuksellekin erinomainen esimerkki toimivasta ja kustannustehokkaasta terveydenhuollon kokonaisuudesta. "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/04/pirkanmaan-demariehdokkaat-ja-rotumurhapeilineurooni