http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/miksi-naapuria-moll...

AL 29.4. Mitro Repo.  

” Talvisota jatkuu edelleen

Pari ilmasta vinkkiä Putinille siitä, miten ystävyyttä rakentaa.

Talvisota on Suomen Suuri Isänmaallinen Sota. Kertomus, joka yhdistää kaikkia suomalaisia. ”

HM: Talvisotaa ei pidä verrata fasisminvastaiseen sotaan, koska se oli Suomen johdolle fasismin puolesta käytyä sotaa.

MR: ” Talvisodan aloitti Stalinin hallitsema Neuvostoliitto. Tästä ei ole epäselvyyttä.

Suomea ei ymmärrä ymmärtämättä talvisotaa. ”

HM: Suomalaisia ei pidä yrittääkään yhdistää ”fasismin puolesta”,vaan jonkin aivan muun tunnuksen ja ideologian alla. (Voisi melkein sanoa,että vaikka minkään muun fasimille vastakkaisen ideologian alla...)

MR: ” Yksin suurvaltaa vastaan.Liittolaisena vain pakkaset ja tyrannin oma julmuus ja typeryys.Hänhän oli ammuttanut jo kokeneimmat upseerinsa suurissa puhdistuk- sissa 1937-38. Neuvostojoukkoja johtivat kokemattomat komentajat, jotka oli ylen- netty tapettujen tilalle. Teloituskomppanian pelko, eikä sotataito, ohjasi Suomen ”vapauttajia”.

Talvisodan muiston loukkaaminen on meille arka asia. Jatkosotaan liittyy hankalia kysymyksiä, mutta talvisota on nyky-Suomen syntymyytti. ”

HM: Tämä on väärä kuva talvisodasta. Tämä on se kuva, jonka Stalin ja Churchill halusivatkin siitä antaa tyhmälle Hitlerille. Joka sitten menikin suin päin lankaan. Tosin yrittäen kyllä viimeiseen saakka muita, mieleisempiä mahdollisuuksia, jotka katosivat yksi toisensa jälkeen Liittoutuneiden koordinoitujen sotatoimien ansiosta mahdollisuuksien joukosta tämän yhden jäädessä jäljelle.Ja siinä kului/syntyi, kuin- ka vaan,sitä, mitä Stalin ja NL eniten tarvitsi, aikaa hyvin valmistellun sotateollisen koneistonsa saattamiseksi totaalisen sodan vaa- timaan toimintakuntoon.

Talvisodassa toimi myös eräitä NL:n ja koko sodan parhaita komentajia, kuten myöhempi motitus- ja motituksentorjuntaspesialisti Dmitri Dmitrijevitsh "Petro" Leljušenko, joka ensimmäisenä motitti suuren saksalaisten panssarikiilan Moskovan edustalla.

MR: ”Siksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin esittämät omaperäiset ajatukset he- rättävät ihmetystä.Talvisodassa korjattiin aiempi virhe,kun raja oli Suomen itsenäis- tyessä muka jäänyt väärään paikkaan,aprikoi Putin.On kammottava ajatus, että joil-lakin mailla olisi etuoikeus korjailla rajoja jälkeenpäin murhaamalla naapureitaan. ”

HM: Ei Putin tuollaista sanonut eikä tarkoittanut. Neuvostoliitto tuomittiin Kansainlii- tosta erotettavaksi v. 1939 hyökkäyksestä Suomeen ilman KL:n lupaa (= laittomasta miehityksestä).Putin ei ole tietääkseni sanonut,ettei tuo tuomio olisi ollut pykälien ja paragraafien mukainen.Mutta Kansainliitto kyllä tunsi ja tunnusti erityisesti suurten väestökeskittymien legitiimit turvallisuusedut, kunhan sellaiset vain osoitetaan to- teen.Suomi ja Saksa sittemmin osoittivat (jos sitä ennen jollekulle oli jäänyt epäsel- väksi!), että rajansiirrolle oli kuin olikin ns. todelliset väestön turvallisuusperusteet, ja raja päätettiin tälle paikalle Pariisin rauhansopimuksessa,joka nimestään huoli-matta on YK:n säätämä kansainvälinen laki. Neuvostoliitto sitten hyväksyttiin alun pitäen perustajajäsenenä YK:on.Kaikki johtavat liittoutuneet pitivät välttämättömänä KL:n reformia YK:ksi (paitsi Ranska, joka on myöhemminkin yrittänyt ”tehdä YK:sta uudelleen Kansainliittoa”, se mm. noudattaa peruskirjaa automaattisesti kansallisena lakina).

Tuo homma on loppuun käsitelty ja hoidossa, eikä Venäjällä ole siinä mitään uusia velvoitteita ilmaantunut mihinkään suuntaan.

Tietysti sellainen pilkulleen oikeanmuotoinen menettely olisi ollut,että sen jälkeen, kun Suomi on kieltäytynyt aluevaihdoksista, NL ottaa asian esille Kansainliitossa, joka sitten Leningradin turvallisuusvajeen ja Suomen jyrkän kannan todettuaan oli-si esimerkiksi asettanut pakotteita, ehdottanut laajempia kompensoivia alueita, rahallisia ym. lisäkorvauksia Suomelle jne.,mitä nyt tuollainen kansainvälisen yhtei-sön poliittinen organisaatio keksiikin. Englanti ja NL eivät kuitenkaan tehneet näin.

Perussyy oli, että ne tiesivät satavarmasti Suomen olevan Saksan vannoutunut salaliittolainen.Eikä propagandassaan mitenkään erityisen salainenkaan. (Gobbels joutui jopa Kivimäen välityksellä oikaisemaankin suomalaisia äärimmäisen töke-röstä ja väärällä tavalla mielialoja ohjaavasta "piknik-retki Uralille" -sotapropagan-dasta.) Tämä käy ilmi NL:n ja Englannin edellisen vuoden diplomaattisesta vaih- dosta (mm. Sudoplatovin muistelmat), jossa NL mm. ehdotti Englannille "yhteisiä toimia Suomen irrottamiseksi Saksan ohjauksesta”. Englanti oli sodassa Saksan kanssa, samoin Ranska. Ne eivät voineet käyttää KL:ssa JURIDISTA perustetta, että ”Suomi on Saksan liittolainen” (koska se olisi ollut Suomen laitonta TYÖNTÄ-MISTÄ terroristivaltion liittolaisuuteen!). Kansainliiton kansainvälisen lain kirjain oli päässyt lisäksi ”ruostumaan”:KL oli jäsenmaille toinen (ei kun siis ensimmäinen!) KANSALLISTA lakia säätävä orgaani (niillä alueilla, joilla se toimi, erityisesti turval-lisuudessa). Se kaipasi kokonaisremonttia, ja oli keskityttävä sodan voittamiseen.

MR: ” Putinin ajatukset heijastavat uuden Venäjän epäselvää suhdetta Neuvostoliiton konkurssipesään. ”

HM: NL ei myöskään esittänyt mitään tuollaista kuin Mitro väittää Putinin(kin) esittäneen.

MR: ” Kun muut ex-neuvostotasavallat juhlivat vapautumistaan imperiumista, virallinen Venäjä muistaa siitä vain hyvät puolet.

Mutta rusinoiden poimiminen historian pullasta ei onnistu. Jos Putin haluaa osansa Puna-Armeijan kunniakkaasta voitosta 1945, hänen on myös tunnustettava Puna- armeijan rikokset Hitlerin liittolaisena 1939. Ei vain Suomessa,vaan myös Puolassa ja Baltiassa. ”

HM: Talvisota oli lopultakin olennainen osa sitä prosessia, joka johti Puna-armeijan ja Liittoutuneiden kunni-akkaaseen voittoon 1945.

Puna-armeija tai NL ylipäätään ei ollut mikään ”Saksan liittolainen 1939”,sillä hyök- käämättömyys- ja etupiirisopimus sotilasliittojen välillä ei ole niiden ”liitto” eikä ”yh- distäminen”, vaan se on niiden normaali olotila silloin, kun ne eivät sodi tai vä- littömästi uhkaa sodalla! Myös Suomen ja NL:n välillä oli hyökkäämättömyyssopimus.

Saksa kyllä tyrkytti NL:lle vimmatusti ”oikeaakin liittolaisuutta” eli liittymistä Akseli-valtoihin, aina siihen hetkeen saakka, kun päätti aloittaa toteutuneen tyyppisen operaatio Barbarossan konkreettisen valmiste- lun mm. Suomen kanssa (ylimmän johdon tasolla T.M. Kivimäen) jouluna 1940.

http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/Hitler-Mol...

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ja_Saksan_l%C3%A4hentyminen_194...

Mitä tulee ”Puolan jakoon”, niin Länsi-Ukraina kuului Versaillesin rauhansopimuk-sen mukaan Ukrainalle/NL:lle, eikä Kansainliitto ollut tuota rajalinjaa muuttanut, vaan katsonut pelkästään läpi sormien rauhansopimuksen rikkomista. Se oli sen sopimuksen ensimmäinen rikkominen, ja sitä sitten jatkui ja jatkui. Se ei silti Kansainliiton lakina lakannut olemasta, eikä Puolaa erotettu sen takia, vaikka NL hyväksyttiin jäseneksi  v. 1934 (välittömästi kun Saksa oli erotettu).

Baltiassa tapahtui tuskin lainkaan sotilaallisia yhteenottoja 1939 ja 1940, joten vaikea osoittaa siellä tapahtuneen sotarikoksiakaan.

Tietysti missä tahansa voi tapahtua kansainvälisten sotalakien rikkomuksia kuten siviilien ja sotavankien joukkomurhia ja niitä ovat voineet voittajat tehdä siinä kuin hävinneetkin,ja niistä ovat yksilöt vastuussa. Se on eri asia kuin vastuu sodasta it- sestään. Suomalaiset kyllä yrittivät ”korvata” YK:n vaatiman sotaan syyllisten vas- tuuseen saattamisen sotarikosten pöyhimisellä, mutta ei mennyt ihan läpi. Sotaan syyllisyydessä painoivat kyllä talvisotaakin edeltäneet tapahtumat, mm. Tannerin kohdalla (Erkko sen sijaan pääsi  luistamaan mahdollisesti jonkin TN:n pysyväisjä- senen vapauttamana, vaikka oli johtanut sotavankihallintoakin). Jos noita ruvettai- siin YK:ssa uudelleen pöyhimään, silloin ne otettaisiin avoimesti tarkasteltavaksi puhtaalta pöydältä.

MR: ” Syy ei tietenkään ollut tavallisen puna-armeijalaisen. ”

HM: Tässä yhteydessä on muistutettava, että sotarikoksista syytetyt DESANTIT oli-vat nimenomaan Puna-armeijan väkeä,joka suoritti  jotakin armeijan antamaa tehtä tehtävää vihollisen alueella sen selustassa,kun taas näillä ei (yleensä) ollut mitään  tekemistä PARTISAANIEN kanssa, jotka olivat OMASSA MAASSAAN TOIMIVIA ASEELLISIA FASISMINVASTUSTAJIA, joita johti kommunistinen tai muu fasismin- vastainen PAIKALLINEN puolue (ym.). Toki desantit usein ohjasivat Liittoutuneiden partisaaneille toimittamaa sotilasapua, mutta he eivät johtaneet näitä. (Paitsi NL:n marsalkka Tito, joka varmaan lopetti käskyjen toteuttamisen Barbarossan alkamiseen.)

MR: ” Kesälukemisiksi presidentin datshalle voisi suositella Anatoli Gordijenkon Kuoleman divisioonaa.

Se kuvaa järkytystä, jonka neuvostosotilaat kokivat Suomessa. Juhlamarssi Suomi-neitoa vapauttamaan paljastuikin harkituksi ryöstöretkeksi.Kun punatoverit kysyivät suomalaisesta kommunisti Nygårdilta,ovatko suomalaiset ilkeitä luonteeltaan, tämä vastaa: ”Eivät he ilkeitä ole, vaan pitkävihaisia. Muistavat, kuka heille on milloinkin tehnyt pahaa. Jumala antaa anteeksi, suomalainen ei”. ”

HM:Suomalaiset kokivat aivan vastaavan ”yllätyksen” Karjalassa varsinkin Putinille tutulla vepsäläisten alueella. Varmaan vähän pahemmankin. Karjalaiset taistelivat Puna-armeijan Itäisten ja pohjoisten kansojen erikoisjoukoissa,joiden yksi erityinen luottamustehtävä oli tuottaa ”henkilökohtainen lopullinen ratkaisu” Moskovan edus- talla pakkasen ja osin vasta siellä hyökkääjälle esiteltyjen uusin ja ylivoimaisten aseiden kuten T-34-panssarivaunujen ja Katjusha-rakettien (Stalinin urut) avulla pysäytetyille fasistijoukoille. Näiden joukkojen hyökkäystä Moskovan luoteisen si-sääntulotien Volokolamskin valtatien ratkaisutaistelussa komensi Talvisodan-Petro Leljušenko, joka lennätettin puolikuntoisena sotilassairaalasta paikalle noin kuu-kautta aikaisemman vaikean haavoittumisen jäljiltä, kun ilmat kävivät sopiviksi.

Natsi-Saksa menetti Moskovan edustan rysässä mm. 160000 parasta sotilastaan, 800 parasta panssarivaunuaan ja 1500 lentokonetta. Kaiken kaikkiaan koko Mos- kovan offensiivissa marraskuulta 1941 maaliskuulle 1942 Saksa menetti 400000 miestä eli puolet kaikista osallistuneista,1300 tankkia eli puolet tankeistaan NL:ssa, 2500 tykkiä, 15000 moot- toriajoneuvoa, eikä toipunut iskusta koskaan.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Moskovan_taistelu

” Moni suomalainen on jo antanut anteeksi, toiset eivät siihen vain pysty. Mutta jos Putin haluaa Suomelta todellista ystävyyttä eikä yya-ajan liturgiaa nyrkki taskussa, tässä olisi hänelle pari vihjettä:

Pysyvä viisumivapaus heti kaikille niille, jotka ovat syntyneet luovutetulla alueella. Venäjän passin antaminen heille voitaisiin ottaa loukkauksena, sitä en siis ehdota.

Toiseksi Stalinin aikana vuonna 1948 venäläistetyt Kannaksen paikannimet voisi jo palauttaa ennalleen. Tai liittää edes vuosisataiset paikannimet tienviittoihin. … periaate eli historian väärentämisen tunnusta- minen on tässä tärkeintä.

Putin kaipaisi myös lisää muistomerkkejä talvisodan venäläissankareille. Muistet- takoon, että on jo yhteinen muistomerkki Lemetin taistelukentällä.Vuonna 2000 paljastetu Surun risti kuvaa kahta toisiaan lohduttavaa naista, Äiti Suomea ja Äiti Venäjää. Monumentin ympärillä kiemurtelevat nyt jo maatuneet ja madaltuneet juoksuhaudat.

Suomen ja Venäjän presidentit tulevat ehkä vielä kohtaamaan toisensa tasaveroisi- na Surun ristillä ja laskemassa yhteisen seppeleen sankareille. Voi olla  ylioptimis- tista ajatella sen tapahtuvan jo Putinin ja Sauli Niinistön aikana, mutta jonakin päivänä se kuitenkin tapahtuu. ”

HM: : Mitro Repo voi ajaa noita vaikuttajien kesken yhteisen uskon omaavien Kirkollista Linjaa, niin kuin ennen joskus vaikutettiin asioihin puoluelinjaa (mm. valtiollisen ja sotilaallisen ja tiedustelusellaisen ohella).

Myös Suomen asioita on hoidettu kirkollisellakin linjalla, myös eri puolella kuin tanneristi Mitro.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/sodanaikainen-luotettava...

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/molotov-ei-pyytanyt-hitlerilta-lupaa-suomen-valtaamiseksi

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/03/molotov-ribbentrop-sopimus-ei-ollut-sotaliitto-vaan-kahden-vastakkaisen-sotilasliiton-normaali-olotila-silloin-kun-ne-eivat-sodi


Keskustelua:  

Spammiro Botti: " Putin on oikeassa. Tuon Kannaksen rajan kyseenlainen paikka aiheutti paljon Turvallisuuspoliittista keskustelua jo Tartton rauhasta neuvoteltaes- sa ja myös niiden jälkeen. Silloinen tanneristi ja johtava sotilasdemari eversi Kalle Lehmusta siteeraa sitä keskustelua laajasti kirjassaan "Talonpoika suurten shakki-laudalla".Tässä hänen myöhemmästä analyysistään silloisen johtajansa Tannerin toimista,joista hän ei lopulta ollutkaan kovinkaan samaa mieltä:

http://nakokulma.net/index.php?topic=4727.msg245925#msg245925

" Mulla on tässä luettavana sellaisen demarin kuin Päämajan sodanaikaisen tiedo-tusosaston johtajan Kalle Lehmuksen kirja "Talonpoika suurten shakkilaudalla", jossa hän mielestäni antaa ymmärtää Tannerin ottaneen Saksasta vastaan ohjeita. En ole kyllä lukenut läheskään loppuun.Mutta hän oli aina kaikesta jyrkästi eri miel- tä kuin Tanner, vaikka piti olla "tämän vä- keä":hän oli päinvastaista mieltä varus- tautumisesta ennen sotaa (Tanner vastusti), eri mieltä alueiden vaihtamisesta, kan- natti, kun Tannerin linja oli, että "milliäkään ei periksi", ja edelleen hän oli eri mieltä rauhanteon yksityiskohdista ja ajankohdasta, kun Tanner vaati, että se on just sillä siunaamalla tehtävä millä ehdoilla tahansa kunhan vain vanha johto säilyttää paik- kansa, joka olikin ollut just nappiinsa taas Hitlerin vaatimus. Varmasti Lehmus oli siitä joh- dostakin ainakin henkilöiden osalta eri mieltä.

Lehmus oli työelämässä ankara kommunimin vastustaja. Hänen neronleimauksen- sa oli perustaa maanalaisia kommunisteja vastaan virallisen Sosialidemokraattisen puolueen rinnalle niin ikään maanalainen toinen organivaatio Suomen ammattiliit- tojen työjärjestö SAT,eli "Satiaiset".Se perustettiin Tampereen lentokonetehtaalla. Lehmusta ei varmasti miellyttänyt tilanne, että kommunistit ja NL olisivat saaneet käsityksen, että Satiaset olisivat olleet yhteydessä Saksaan "ohi Tannerin" ja muun puoluejohdon... (eli Tanner istuu heidän perseellään tuleen, omaa spekulaatiota). Lehmuksen mukaan Leningradin asema oli tunnustetusti kestämätön puolustuksen kannalta, se oli miljoonakaupunki pyssynkantaman päässä rajasta soiden keskellä, ja etelästä Viron suunnalta tulevaa hyökkästä vastaan sieltä oli mahdotonta evaku- oida väestöä. Se oli tiedetty jo paljon ennen Saksan sodanuhkaa, heti Tarton rauhasta alkaen.

Leningradin puolustus oli sinänsä ovelasti järjestetty: siellä oli laaja aseteollisuus, joka palveli kuitenkin pelkästään kaupungin omaa puolustusta. Raskaita Klim Voro- shilov -kapunkipanssareita näytettiin saksalaisille sen verran, että tosi on mm. talvi-sodassa, olosuhteissa, joihin ne eivät lainkaan soveltuneet, mutta se ei ollut tarkoi- tuskaan. Annettiin kuva, että Leningrad olisi kaiken nykyaikaisen aseteollisuuden keskus. Vain Leningardin ja Sevastopolin ja Vladivostokin laivatelakoilla pystyttiin käsittelemään korjausmielessä niitattuja panssarivaunuja, joita puolet Christien BT- kalustostakin vielä oli. Kaupungin eteläiset ja itäiset sisääntulotiet olivat suolle paa- lutettuja, ja tuollaista saattoi kauan pitää jopa vain yksikin Klim, sillä saksalaisten panssarien tykit eivät niihin tehonneet, vaan ainoastaan lentopommin täysosuma, joka kuitenkin tuhosi saksalaisiltakin kulkukelpoisen tien. Ohi menevä pommi uppo- si suohon ja möyri siellä mutaa tiestä poispäin.Tehokkaasti varustettu huoltoreitti oli järjestetty Laatokkaa tai jäätä pitkin. Sitä suomalaiset eivät pystyneet,eivätkä sittem- min uskaltaneetkaan katkaista,koska USA oli viestittänyt julistavansa Suomelle jäl-kimmäisessä tapauksessa tai hyökkäyksestä Leningradiin sodan (Tisserant-yhteys Vatikaanin kautta). "

Kirjan 1. luku koostuu NL:n Tarton rauhanvaltuuskunnan jäsenen Kershentsevin ja sotilasasiantuntija Behrensin analyysillä täydellisesti muuttuneesta Leningradin, nyt NL:n ainoan Itämeren-sataman puolustustilanteesta.

2. Luku on Talvisota ns. näkökulmasta. Ja kirjoittaja on taatusti oikeistolainen demari... "


Em: "Isä Nitro hyökkää vihaisesti Englantia vastaan fanaattisen EU-federalismin asemista: 

http://mitrorepo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139983-eu-on-briteille-va...   "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/britannia-eroaa-eu-sta-vuonna-2015

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/totalitarismipaivaa-onko-eu-komission-varapuheenjohtaja-viviane-reding-taysin-sivistymaton-vai-seinahullu


K. Tuomari: " Mitron olisi syytä pysyä "lestissään"niinkuin suutarin. Kirkonmiehet irti politiikasta, heti nyt, muuten hänen jumalansa antaa hänelle "keppiä". Milloin nämä harhaoppiset käsittävät, ettei heidän pitäisi osallistua minkään maan politiik-kaan, perkule. Ryypätköön ehtoollisviininsä juopumukseen asti mutta politiikasta IRTI. "