Anne_Applebaum-1118x629.jpg


Ämmän yksi orgnisaatio on ainakin tämä:

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_War_and_Peace_Reporting

Institute for War and Peace Reporting

Institute for War & Peace Reporting (or IWPR for short) is an independent not-for profit organisation that works with media and civil society to promote positive change in conflict zones, closed societies and countries in transition around the world. It has coordinating offices in the United States and the Netherlands,and a global headquar- ters in London. IWPR supports local reporters,citizen journalists and civil society acti- vists in countries in conflict,crisis and transition around the world.It trains,mentors and provides platforms for professional and citizen reporters;builds up the institutional capacity of media and civic groups; and works with partners to remove barriers to free expression, robust public debate and citizen engagement.IWPR works on the ground in more than 30 countries and runs programmes in, among other places, Afghanistan, [1] the Caucasus,[2] Central Asia,[3] Iraq,[4] the Balkans,[5] Sudan,[6] and Uganda.[7]

Leadership

IWPR is an international network of three partner not-for-profit organisations gover-ned by a board of trustees composed of senior journalists,peace-building and human rights experts, regional specialists, and business and NGO professionals. The Chair-man of the International Board of Directors is Sir David Bell, ex-chairman of the Financial Times. Other members include Anne Applebaum, George Packer, and Christina Lamb, among others.[8]


Ämmän äijä on puolalainen NATO-ketkukenraali, entinen puolustusministeri.

Ei ole siis vallan kaukaa haettu epäilys, että kyseessä on jokin ”NATOn bisnes”…

Meinaako NATO EU:un ISIS-Taleban-Al-Shabaab-Boko Haram -armeijan? Sehän voisi pitää itten yllä myös sellaisia matrassikoulujakin…

Ketkukentsu- ja haistapaskantiedetanttapariskunta on oman käsityksensä mukaan ”paennut Venäjän hyökkävaaran takia” Puolasta USA:an. 

RADEXIT AND APPOPLEXIT – RADOSLAW SIKORSKI AND ANNE APPLEBAUM ARE BOOTED OUT OF POLAND

” By John Helmer, Moscow

With three tweets Radoslaw Sikorski (lead image, right), the leading Russia-hater of Poland, and his wife, Anne Applebaum (left),a member of a Russia-hating think-tank in London called Legatum, acknowledged on Monday that they have been ousted from the very frontiers they claim to be threatened with Russian invasion; dismissed by the very people they claim to have been representing; and discredited by the very souls they have been saving from devils they have been conjuring up for years.

If you are in the propaganda and disinformation business, this is a bitter dose of something Poles no longer trust Sikorski or Applebaum to speak – the truthÄmmän äijä on puolalainen NATO-ketkukenraali, entinen puolustusministeri.

Ei ole siis vallan kaukaa haettu epäilys, että kyseessä on jokin ”NATOn bisnes”…

Meinaako NATO EU:un ISIS-Taleban-Al-Shabaab-Boko Haram -armeijan? Sehän voisi pitää itten yllä myös sellaisia matrassikoulujakin…

https://www.verkkouutiset.fi/mika-sai-siirtymaan-keskustaoikeistosta-aarioikeistoon/

”Mikä sai siirtymään keskustaoikeistosta äärioikeistoon?”

Totalitarismin tuntija varoittaa 1900-luvun hirmutekojen toistumisesta.

Eurooppalaiset konservatiivit ja klassiset liberaalit pyrkivät tunnetun amerikkalaisen historiantutkijan, professori Anne Applebaumin mukaan vielä 2000-luvun alussa pitkälti yhteisiin päämääriin.

– Tämä heijasteli silloisessa Länsi-Euroopassa tietynlaista konsensusta siitä, millai-sessa yhteiskunnassa haluamme elää ja minkälaista Eurooppaa haluamme, Apple-baum sanoo ruotsalaislehti Svenska Dagbladetille antamassaan haastattelussa.

Useimmissa länsimaissa oikeisto on sittemmin jyrkästi jakautunut.

– Osa oikeistoon lukeutuneista, kuten kristillisdemokraatit tai perinteiset brittikonser-vaiivit, republikaanit John McCainin hengessä, ranskalaiset ja saksalaiset liberaalit, uskovat yhä taloudellisen integraation tuottamiin hyötyihin ja maltilliseen, osallistavaan politiikkaan, Applebaum toteaa.

Toinen osa oikeistoa, jonka vaikutusvalta riippuu kunkin maan olosuhteista, pyrkii hänen mukaansa nyt yhteiskunnalliseen muutokseen jopa vallankumouksellisin keinoin.

– He haluavat elvyttää vanhakantaisen nationalismin. He ovat voimakkaasti maa-hanmuuttovastaisia – järjettömällä tavalla.Tarkoitan,että on olemassa perusteltu- ja tapoja argumentoida maahanmuuton rajoittamisen puolesta.Tämä joukko kuiten- kin hyödyntää vihan ja pelon politiikkaa kohdistaakseen kaunaa ja ulkomaalaisia ja ulkopuolisia – Puolan tapauksessa homoseksuaaleja – kohtaan, hän sanoo.

Tätä uutta oikeistoa edustavat Applebaumin mukaan uudentyyppiset puolueet, jotka operoivat sosiaalisessa mediassa uudella tavalla.

– He käyttävät vihan ja turhautumisen politiikkaa perustellakseen valtavan tu-hoisaa muutosta. Kysymys kuuluukin, mitä tapahtui niille, jotka lukeutuivat kaksi-kymmentä vuotta sitten keskustaoikeistoon. Mikä sai heidät siirtymään äärioikealle? Vaikka vastaus vaihtelee jossain määrin maasta toiseen, myös yhtäläisyyksiä on.

Auktoriteetin kaipuuta

Yhtäläisiin piirteisiin äärioikeiston nousussa kuuluu Anne Applebaumin mukaan muun muassa yksilötason turhautuminen poliittiseen järjestelmään. Keskustaoikeis-tosta on tapahtunut siirtymää äärioikealle,kun on koettu,että yhteiskunnassa tapahtu- neet muutokset eivät ole tuottaneet henkilökohtaista hyötyä. Moni on tuntenut itsensä ulkopuoliseksi ja katsonut ansaitsevansa merkittävämmän roolin poliittisessa elämässä.

– Jotkut tuntevat eräänlaista autoritaarista kaipausta kuulumisesta yhteisöön. He ko-kevat,että demokraattinen suunsoitto ja erimielisyydet ihmisten kesken ovat epämiel- lyttäviä ja pikkumaisia. Tarvittaisiin yksi ainoa puolue, joka johtaa maata. On vanhan ajan vetoa yksipuoluejärjestelmään ja toive,että kaikki kinastelu loppuisi. Tämä jouk-ko ajattelee, että yhteiskuntaelämämme olisi tehokkaampi ja merkityksellisempi, jos olisimme yhtenäisiä emmekä jakautuneita, Applebaum sanoo.

– Tietyissä tapauksissa kyse on tyytymättömyydestä nykyisiä demokraattisia instituu-tioita kohtaan. Sitä on luullakseni nähtävissä jokseenkin jokaisessa demokraattisessa maassa, hän toteaa.

Taustalla on hänen mukaansa kokemus demokraattisen päätöksenteon hitaudesta.

– Kun painat nappia, joku toimittaa sinulle farkut tai kirjan jo seuraavana päivänä. Asioiden aikaansaaminen demokratiassa kestää kuitenkin pitkään. Ne juuttuvat pitkiin oikeusprosesseihin tai hallitusneuvotteluihin. Demokratia saattaa vaikuttaa hyvin tehottomalta ja vanhentuneelta modernissa maailmassa. Se ei ole kyennyt pysyttelemään teknisen kehityksen tahdissa, hän pohtii.

 Demokratiaa on puolustettava

Äärioikeistolaiset ja autoritaariset puolueet ovat Applebaumin mukaan kaapanneet liberaalin retoriikan ja esiintyvät nyt esimerkiksi sananvapauden puolustajina.

- Uskon,että meidän täytyy ottaa haltuun heidän kielensä.Uskon,että liberaalien pitää alkaa puhua muun muassa patriotismista, historiasta ja yhteenkuuluvuudesta. Mei-dän on koottava ihmisiä yhteen ja saada heidät kokemaan osallisuutta jostakin, hän sanoo.

–Nykyajan maailmassa on olemassa vaara,että ihmiset tuntevat itsensä anonyymeik- si ja ulkopuolisiksi. Uskon, että keskustapoliitikkojen ja liberaalien on kohdattava tämä vaara. Heidän on luotava tunne suunnasta ja osallisuudesta, jota ei koeta omahyväisyytenä ja joka onnistuu olemaan yhtä aikaa sekä isänmaallinen että eurooppalainen, hän toteaa.

Anne Applebaum on julkaissut lukuisia, kymmenille kielille käännettyjä tietoteoksia 1900-luvun hirmuteoista. Niistä useat ovat keskittyneet Neuvostoliiton toimiin omia kansalaisiaan ja kylmän sodan rautaesiripun itäpuolisten valtioiden asukkaita kohtaan.

– Mikään ei takaa, että nämä historialliset rikokset eivät voisi toistua. Yksi järkyt-tävimpiä asioita Ukrainan nälänhädässä oli se kieli,jota [neuvostodiktaattori Josif] Stalin käytti demonisoidakseen kulakkeja – maata omistavia talonpoikia,joilta lopulta riistettiin omaisuutensa ja joita kyyditettiin ympäri Neuvostoliittoa.Kieli oli samaa, jota äärioikeisto nyt käyttää epäinhimillistääkseen muita ihmisiä, Applebaum varoittaa. "


Ämmä on perkele valehtelemaan – ja nuo hänen täällä mainitsemana "kauhupuheet-kin” pruukaavat ainakin hänen teoksissaan olemaan hänen väärentämiään:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/kansan-aani-4-2003-aleksandr-solzenitsyn-myotavalehteli-nato-n-sapluunalla

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-13.pdf

” LENINIÄ VÄÄRENNETÄÄN TOTALITARISMIN ISÄKSI

NATO:n ideologisen sodankäynnin projekti on 1970-luvulta alkaen yrittänyt muokata Leninistä erityistä ”totaliteralismin” ideologia. Leninin toisarvoisia kirjoituksia ja huo- mautuksia yritetään vääntää Mussolinin kulttuuriministeri Giovanni Gentilen totalitaa-risen valtion teorian mukaisiksi. Noita piirteitä olisivat mm.valtion elinten vallankäyttö, jota lait eivät sido ehdottomasti,valtion valvonta kaikilla laillisilla elämän aloilla ja kansalaisen intressien sulautuminen valtion etuun korkeimpana moraalisena täyttymyksenä.

Tuon kampanjan härski iskunyrkki oli Aleksandr Solženitsyn teoksessaan Vankilei-rien saaristo, jonka Leninin kirjoituksiksi väitetyt kohdat ovat englanninkielisistä käännösvirheistä edelleen väärennettyjä:esimerkiksi kieltoilmaukset on poistettu jopa venäjänkielisissä teksteissä. Toinen väärä auktoriteetti on Sikorskin helikopte-risuvun miniä Anne Applebaum-Sikorsky (Gulag,2003). Väite voi kuulostaa hurjalta ja se on syytä todentaa tukeutumalla internetin alkuperäislähteisiin.

Lenin ei ”kannattanut laillista terroria”…

Jussi Pikkupeura väitti taannoin (Kaltio 2/2011), että vaikka Neuvostoliiton vankileirit yhdistetään Staliniin, niin tosiasiassa niitä perustettiin jo Leninin kaudella – ensim-mäiset keväällä 1918. Lähtölaukaukseksi ”punaiselle terrorille” Pikkupeura esittää Leniniin tuolloin kohdistuneen murhayrityksen. Kirjoittaja väittää bolsevikkien itse keksineen termin muka ”laillisesta terrorista” ja että tämä olisi muka kirjattu tuolloin jopa rikoslakiin.

Pikkupeura siteeraa suoraan Vankileirien saaristosta Leninin kirjoittamaksi väitet-tyä virkettä:

Oikeus ei saa poistaa terroria - tämän lupaaminen olisi itsepetosta tai petosta – vaan sen on perusteltava ja laillistettava se periaatteellisesti, selkeästi, vilpittä ja kauhistelematta”. (Solzhenitsyn 1974, 263).

Solzhenitsyn ja Applebaum ovat todellakin väittäneet niin, kuin Pikkupeura heitä siteeraakin.Mutta siteeratessaan kyseisiä henkilöitä Pikkupeura tukeutuu valheellisiin väitteisiin.

Todellisuudessa Lenin kielsi kirjaamasta ”laillista terroria” rikoslakiin ja kirjoitti asiasta 7.5. 1922 oikeusministeri Dmitri Kurskille seuraavasti:

” т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополни- тельного параграфа Уголовного кодекса…

Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка от- крыто выставить принципиальное и политически правдивое (a не только юридически – узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор;обещать это было бы самообманом или обма- ном, а обосновать и узаконить его принципиально,ясно, без фальши и без при-крас. Формулировать надо как можно шире,ибо только революционное право-сознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом Ленин. ”

[ERÄÄNLAINEN KORJAUS:TÄMÄ SITAATTI ON OIKEIN KIRJAN NYKYISESSÄ VENÄLÄISESSÄ NETTIVERSIOSSA! HM]

Tov. Kurski! Täydennykseksi keskusteluumme lähetän Teille rikoslain täydentävän kappaleen hahmotelman… Perusajatus on toivoakseni selkeä lukuun ottamatta luonnoksen kaikkia puutteita esittää avoimesti (oikeus)periaatteellisesti ja poliittisesti (mutta ei kapean juridisesti) oikea kanta, joka määrittelee terrorin olemuksen ja oikeutuksen, sen tarpeen ja rajat.

Oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan: sellaisen lupaaminen olisi itsensä ja muiden pettämistä,mutta [sen pitää] perustella ja laillistaa se (oikeus)- periaatteelliselta kannalta selkeästi ilman vilppiä ja kaunistelua. Muotoilla pitää ylei-simmällä mahdollisella (ei rikoslain, RK) tasolla, sillä vain vallankumouksellinen oikeudentaju ja omatunto asettavat itse asiassa suppeamman tai laajemman (poliittisen ei juridisen, RK) käytön ehdot.

Kommunistisin terveisin Lenin ”

[HM: Terrori tarkoittaa tässä ”rikoslain kieltämien keinojen käyttöä hallinnossa ja poli-tiikassa”, poikkeustilanteissa ja muiden lakien säätelemänä, josta määritelmällisestä syystä siitä on mainittava rikoslainkin perustelujan ja soveltamialan yhteydessä. Teksti on oikeustieteiuljöiden ykstyistä tieteellistä keskustelua.]

Lenin-arkiston käännös

Leniniä on tulkittu väärin myös Lenin-arkiston englanninnoksessa. Sen mukaan Lenin olisi kirjoittanut:

Further to our conversation, I herewith enclose the draft of an article supplementary to the Criminal Code. …The main idea will be clear, I hope, in spite of the faulty draf-ting – to put forward publicly a thesis that is correct in principle and politically ([puut-tui: but] not only strictly juridical), which explains the substance of terror, its necessity and limits, and provides justification for it.

The courts must not ban terror [oik: must refrain from banning terror totally] – to pro-mise that would be deception or self-deception – but must formulate the motives un-derlying it, legalise it as a principle, plainly, without any make-believe or embellish-ment. It must be formulated in the broadest possible manner, for only revolutionary law and revolutionary conscience can more or less widely determine the limits within which it should be applied.

Solzhenitsyn on sitten karsinut englanninnoksesta (eikä originaalista), pois virk-keen ”in spite of the faulty drafting” (eli kieltosanan!). But-sanan (vaan, mutta) jät-tämisellä pois on muutettu rajaus ja negaatio redundanssiksi (eli muka sama toi-seen kertaan varmuuden vuoksi)! (Ero on vastaavanlainen kuin lause ”En ole hel-sinkiläinen,vaan/mutta suomalainen!” muutettaisiin lauseksi ”En ole helsinkiläinen, (enkä) suomalainen!”, noin siis kun negaatio on yhä paikallaan.)

Ilmaus ”oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan” on muutettu ilmaukseksi ”oikeus ei saa poistaa terroria”. Sana ´terrori´ on venäjässä eri sija-muodossakin noissa ilmauksissa, sana ´kokonaan´ on ehdottoman olennainen suo-mennoksessa, sillä suomen objektin sijamuoto ei tee kielteisessä lauseessa tuossa merkityseroa kuten positiivisessa: ”Pitää pitää poistaa terrori/terroria!”.

(Englannintaja viittaa luonnokseen, sen osaan, drafting = tietty luonnostelu, joten hä-nellä on ehkä ollut se luonnoskin. Itse asiassa tuo черняк [černjak] voikin olla tasan yhtä hyvin erillinen skizzi kuin koko paperikin! Eli pitäisi kääntää ”huolimatta kaikis-ta virheistä kaavailussa,että esitettäisiin (”laillista terrroria” rikoslakiin)”. Mutta kuten sanottu,meillä niitä kommentoitavia luonnoksia ei ole, vaan pelkästään Leninin kommetit joihinkin sellaisiin.)

Jos Leninin teksti olisi julkisuuteen tarkoittua tekstiä, jossa on otettu huomioon myös tahallisen vääristelyn mahdollisuus, hän olisi varmaan lisäännyt ensimmäiseen virkkeeseen yhden pikkusanan ”чтобы”, jotta olisi juuri sanottu ”kaikista virheistä kaavailussa, jotta esittäisiin (oikein)

Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка чтобы открыто выставить…

Näin minä sen ainakin käsitämn, ja tässä kohdassa myös englannintaja.

Kyse ei ole lain tekstistä, eikä edes viittauksista, vaan oikeustieteilijöiden sisäpiirikeskustelusta oikeusperiaatteista

Keskustelu koskee luonnosta, jota ei ole näkyvissä, ja jota ei ole sellaisenaan edes tarkoitettu julkisuuteen kuten päättäjille, vaan sinne menee vasta oikeusperiaattei-densa ja muun pätevyytensä puolesta loppuun fiilattu lakiehdotus. Ilman sitä luon-nosta tarkoitukset jäävät joka tapauksessa vähän ilmaan. Nuo oikeusperiaatteet ovat erilaisia kuin lait: ne ovat luonteeltaan oikeustieteellisiä,ja niistä voidaan vain rajoite-tusti säätää. Laki, joka ei noudata jotakin keskeistä oikeusperiaatetta, on todennäköi- sesti toimimaton susi. Esimerkkinä oikeusperiaatteesta olkoon:”mikä ei ole kiellettyä, on sallittua”.

”Laillinen terrori rikoslaissa ei kerta kaikkiaan käy,sillä terrori on määritelmällisesti rikoslain vastaista toimintaa, jota tehdään poliittisista syistä (kansalaisten tai halli-tusten toimesta, kuten Lenin käyttääkin ”rehellisesti”, kuten sanoo,oikeata termiä).

Eikä ole edes kyse itse rikoslain tekstistä,vaan lakia selittävän johdanto-osan, jos- sa tehdään mm. tarpeelliset viittaukset muihin kuten sota- ja poikkeuslakeihin.

NL:n rikoslaissa ei siis ollut laillisen terrorin terminologiaa. Pyrkimykset esimer-kiksi Leninin ja Hitlerin julistamieksi samanlaisiksi ”mussolinilaisiksi totalitaristeiksi” on paitsi härski Leninin tieteellisen ideologian mustaus, samoin vähintään yhtä härski Saksan natsijohdon suoraviivaisen murhaideologian valkaisu. ”


Ämmällä on ainakin ennen ollut tehokas epävirallinen (?) levitys- ja mainosorganisaatio (muukin kuin itse NATO):

Halontanneristi Kuoleman-Tuomioja on muuttanut jälkikäteen tätä plokikirjoitusta. Siinä puhuttiin alun perin ”28,7 miljoonasta GULAGIEN asiakkaasta” kuten hänen mainostamansa kirjakin,mikä tarkoittaisi,että KAIKKI AIKUISET MIEHET OLISIVAT OLLEET LINNASSA 150 miljoonan asukkaan Neuvostoliitossa, jonka kansalaisista puolet oli alle 15-vuotiaita lapsia, ja aikuisten joukossa oli sitä vankempi naisenemmistö, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse:

http://tuomioja.org/kirjavinkit/2004/01/anne-applebaum-gulag-a-hist…

1.1.2004

Anne Applebaum: GULAG. A History of the Soviet Camps

applebaum.jpg

Penguin, 610 s., St. Ives Plc. 2004

GULAGin historia

Alexander Solshenitsyn toi aikanaan yleiseen tietoisuuteen käsitteen GULAG – neu-vostolyhenne sanoista Glavnoe upravlenie lagerei, leirien päähallinto – ja teki valtai-san työn koostaessaan anekdoottisesta aineistosta ja henkilökohtaisista muistelmista suursarjansa Vankileirien saaristo.

[RK: Paska kirja, jo numerot ovat puutaheinää ja sitaatit ovat VÄÄRENNETTYJÄ.]