keskiviikko, 1. tammikuu 2020

MITÄ väkeä muka "100_miljoonan kommunis-min_uhrin" HIROHITOISTIT kuten Anne Applebaum yrittävät Eurooppaan vyöryttää - ja MISSÄ TARKOITUKSESSA???

 

Anne_Applebaum-1118x629.jpg

 

Ämmän yksi orgnisaatio on ainakin tämä:

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_War_and_Peace_Reporting

Institute for War and Peace Reporting

Institute for War & Peace Reporting (or IWPR for short) is an independent not-for- profit organisation that works with media and civil society to promote positive change in conflict zones, closed societies and countries in transition around the world. It has coordinating offices in the United States and the Netherlands,and a global headquar- ters in London. IWPR supports local reporters,citizen journalists and civil society ac-tivists in countries in conflict,crisis and transition around the world. It trains, mentors and provides platforms for professional and citizen reporters; builds up the institutio-nal capacity of media and civic groups; and works with partners to remove barriers to free expression, robust public debate and citizen engagement.IWPR works on the ground in more than 30 countries and runs programmes in, among other places, Afghanistan, [1] the Caucasus,[2] Central Asia,[3] Iraq,[4] the Balkans,[5] Sudan,[6] and Uganda.[7]

Leadership

IWPR is an international network of three partner not-for-profit organisations governed by a board of trustees composed of senior journalists,peace-building and human rights experts, regional specialists, and business and NGO professionals. The Chairman of the International Board of Directors is Sir David Bell, ex-chairman of the Financial Times. Other members include Anne Applebaum, George Packer, and Christina Lamb, among others.[8]

 

Ämmän äijä on puolalainen NATO-ketkukenraali, entinen puolustusministeri.

Ei ole siis vallan kaukaa haettu epäilys, että kyseessä on jokin ”NATOn bisnes”…

Meinaako NATO EU:un ISIS-Taleban-Al-Shabaab-Boko Haram -armeijan? Sehän voisi pitää itten yllä myös sellaisia matrassikoulujakin…

Ketkukentsu- ja haistapaskantiedetanttapariskunta on oman käsityksensä mukaan ”paennut Venäjän hyökkävaaran takia” Puolasta USA:an. 

RADEXIT AND APPOPLEXIT – RADOSLAW SIKORSKI AND ANNE APPLEBAUM ARE BOOTED OUT OF POLAND

” By John Helmer, Moscow

With three tweets Radoslaw Sikorski (lead image, right), the leading Russia-hater of Poland, and his wife, Anne Applebaum (left),a member of a Russia-hating think-tank in London called Legatum, acknowledged on Monday that they have been ousted from the very frontiers they claim to be threatened with Russian invasion; dismissed by the very people they claim to have been representing; and discredited by the very souls they have been saving from devils they have been conjuring up for years.

If you are in the propaganda and disinformation business, this is a bitter dose of something Poles no longer trust Sikorski or Applebaum to speak – the truth

 

 

Ämmän äijä on puolalainen NATO-ketkukenraali, entinen puolustusministeri.

Ei ole siis vallan kaukaa haettu epäilys, että kyseessä on jokin ”NATOn bisnes”…

Meinaako NATO EU:un ISIS-Taleban-Al-Shabaab-Boko Haram -armeijan? Sehän voisi pitää itten yllä myös sellaisia matrassikoulujakin…

https://www.verkkouutiset.fi/mika-sai-siirtymaan-keskustaoikeistosta-aarioikeistoon/

”Mikä sai siirtymään keskustaoikeistosta äärioikeistoon?”

Totalitarismin tuntija varoittaa 1900-luvun hirmutekojen toistumisesta.

Eurooppalaiset konservatiivit ja klassiset liberaalit pyrkivät tunnetun amerikkalaisen historiantutkijan, professori Anne Applebaumin mukaan vielä 2000-luvun alussa pitkälti yhteisiin päämääriin.

– Tämä heijasteli silloisessa Länsi-Euroopassa tietynlaista konsensusta siitä, millai-sessa yhteiskunnassa haluamme elää ja minkälaista Eurooppaa haluamme, Apple-baum sanoo ruotsalaislehti Svenska Dagbladetille antamassaan haastattelussa.

Useimmissa länsimaissa oikeisto on sittemmin jyrkästi jakautunut.

– Osa oikeistoon lukeutuneista, kuten kristillisdemokraatit tai perinteiset brittikonser-vatiivit, republikaanit John McCainin hengessä, ranskalaiset ja saksalaiset liberaalit, uskovat yhä taloudellisen integraation tuottamiin hyötyihin ja maltilliseen, osallistavaan politiikkaan, Applebaum toteaa.

Toinen osa oikeistoa, jonka vaikutusvalta riippuu kunkin maan olosuhteista, pyrkii hänen mukaansa nyt yhteiskunnalliseen muutokseen jopa vallankumouksellisin keinoin.

– He haluavat elvyttää vanhakantaisen nationalismin. He ovat voimakkaasti maa-hanmuuttovastaisia – järjettömällä tavalla. Tarkoitan, että on olemassa perustel- tuja tapoja argumentoida maahanmuuton rajoittamisen puolesta. Tämä joukko kui- tenkin hyödyntää vihan ja pelon politiikkaa kohdistaakseen kaunaa ja ulkomaalaisia ja ulkopuolisia – Puolan tapauksessa homoseksuaaleja – kohtaan, hän sanoo.

Tätä uutta oikeistoa edustavat Applebaumin mukaan uudentyyppiset puolueet, jotka operoivat sosiaalisessa mediassa uudella tavalla.

– He käyttävät vihan ja turhautumisen politiikkaa perustellakseen valtavan tuhoisaa muutosta. Kysymys kuuluukin, mitä tapahtui niille, jotka lukeutuivat kaksi-kymmentä vuotta sitten keskustaoikeistoon. Mikä sai heidät siirtymään äärioikealle? Vaikka vastaus vaihtelee jossain määrin maasta toiseen, myös yhtäläisyyksiä on.

Auktoriteetin kaipuuta

Yhtäläisiin piirteisiin äärioikeiston nousussa kuuluu Anne Applebaumin mukaan muun muassa yksilötason turhautuminen poliittiseen järjestelmään. Keskustaoikeis-tosta on tapahtunut siirtymää äärioikealle, kun on koettu, että yhteiskunnassa tapah- tuneet muutokset eivät ole tuottaneet henkilökohtaista hyötyä. Moni on tuntenut itsensä ulkopuoliseksi ja katsonut ansaitsevansa merkittävämmän roolin poliittisessa elämässä.

– Jotkut tuntevat eräänlaista autoritaarista kaipausta kuulumisesta yhteisöön. He kokevat, että demokraattinen suunsoitto ja erimielisyydet ihmisten kesken ovat epä-miellyttäviä ja pikkumaisia. Tarvittaisiin yksi ainoa puolue,joka johtaa maata. On van- han ajan vetoa yksipuoluejärjestelmään ja toive,että kaikki kinastelu loppuisi. Tämä joukko ajattelee, että yhteiskuntaelämämme olisi tehokkaampi ja merkityksellisempi, jos olisimme yhtenäisiä emmekä jakautuneita, Applebaum sanoo.

– Tietyissä tapauksissa kyse on tyytymättömyydestä nykyisiä demokraattisia instituutioita kohtaan. Sitä on luullakseni nähtävissä jokseenkin jokaisessa demokraattisessa maassa, hän toteaa.

Taustalla on hänen mukaansa kokemus demokraattisen päätöksenteon hitaudesta.

– Kun painat nappia, joku toimittaa sinulle farkut tai kirjan jo seuraavana päivänä. Asioiden aikaansaaminen demokratiassa kestää kuitenkin pitkään. Ne juuttuvat pitkiin oikeusprosesseihin tai hallitusneuvotteluihin. Demokratia saattaa vaikuttaa hyvin tehottomalta ja vanhentuneelta modernissa maailmassa. Se ei ole kyennyt pysyttelemään teknisen kehityksen tahdissa, hän pohtii.

 Demokratiaa on puolustettava

Äärioikeistolaiset ja autoritaariset puolueet ovat Applebaumin mukaan kaapanneet liberaalin retoriikan ja esiintyvät nyt esimerkiksi sananvapauden puolustajina.

- Uskon, että meidän täytyy ottaa haltuun heidän kielensä. Uskon, että liberaalien pitää alkaa puhua muun muassa patriotismista, historiasta ja yhteenkuuluvuudesta. Meidän on koottava ihmisiä yhteen ja saada heidät kokemaan osallisuutta jostakin, hän sanoo.

– Nykyajan maailmassa on olemassa vaara, että ihmiset tuntevat itsensä anonyy-meiksi ja ulkopuolisiksi. Uskon,että keskustapoliitikkojen ja liberaalien on kohdattava tämä vaara. Heidän on luotava tunne suunnasta ja osallisuudesta, jota ei koeta omahyväisyytenä ja joka onnistuu olemaan yhtä aikaa sekä isänmaallinen että eurooppalainen, hän toteaa.

Anne Applebaum on julkaissut lukuisia, kymmenille kielille käännettyjä tietoteoksia 1900-luvun hirmuteoista. Niistä useat ovat keskittyneet Neuvostoliiton toimiin omia kansalaisiaan ja kylmän sodan rautaesiripun itäpuolisten valtioiden asukkaita kohtaan.

– Mikään ei takaa, että nämä historialliset rikokset eivät voisi toistua. Yksi jär-kyttävimpiä asioita Ukrainan nälänhädässä oli se kieli,jota [neuvostodiktaattori Josif] Stalin käytti demonisoidakseen kulakkeja – maata omistavia talonpoikia,joilta lopulta riistettiin omaisuutensa ja joita kyyditettiin ympäri Neuvostoliittoa.Kieli oli samaa, jota äärioikeisto nyt käyttää epäinhimillistääkseen muita ihmisiä, Applebaum varoittaa. "

 

Ämmä on perkele valehtelemaan – ja nuo hänen täällä mainitsemana "kauhupuheet-kin” pruukaavat ainakin hänen teoksissaan olemaan hänen väärentämiään:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/kansan-aani-4-2003-aleksandr-solzenitsyn-myotavalehteli-nato-n-sapluunalla

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-13.pdf

” LENINIÄ VÄÄRENNETÄÄN TOTALITARISMIN ISÄKSI

NATO:n ideologisen sodankäynnin projekti on 1970-luvulta alkaen yrittänyt muokata Leninistä erityistä ”totaliteralismin” ideologia. Leninin toisarvoisia kirjoituksia ja huo- mautuksia yritetään vääntää Mussolinin kulttuuriministeri Giovanni Gentilen totalitaa-risen valtion teorian mukaisiksi. Noita piirteitä olisivat mm.valtion elinten vallankäyttö, jota lait eivät sido ehdottomasti,valtion valvonta kaikilla laillisilla elämän aloilla ja kansalaisen intressien sulautuminen valtion etuun korkeimpana moraalisena täyttymyksenä.

Tuon kampanjan härski iskunyrkki oli Aleksandr Solženitsyn teoksessaan Vankilei-rien saaristo, jonka Leninin kirjoituksiksi väitetyt kohdat ovat englanninkielisistä käännösvirheistä edelleen väärennettyjä: esimerkiksi kieltoilmaukset on poistettu jopa venäjänkielisissä teksteissä. Toinen väärä auktoriteetti on Sikorskin helikopteri-suvun miniä Anne Applebaum-Sikorsky (Gulag,2003). Väite voi kuulostaa hurjalta ja se on syytä todentaa tukeutumalla internetin alkuperäislähteisiin.

Lenin ei ”kannattanut laillista terroria”…

Jussi Pikkupeura väitti taannoin (Kaltio 2/2011), että vaikka Neuvostoliiton vankileirit yhdistetään Staliniin,niin tosiasiassa niitä perustettiin jo Leninin kaudella - ensimmäi- set keväällä 1918. Lähtölaukaukseksi ”punaiselle terrorille” Pikkupeura esittää Leni-niin tuolloin kohdistuneen murhayrityksen. Kirjoittaja väittää bolsevikkien itse keksi-neen termin muka ”laillisesta terrorista” ja että tämä olisi muka kirjattu tuolloin jopa rikoslakiin.

Pikkupeura siteeraa suoraan Vankileirien saaristosta Leninin kirjoittamaksi väitettyä virkettä:

Oikeus ei saa poistaa terroria - tämän lupaaminen olisi itsepetosta tai petosta – vaan sen on perusteltava ja laillistettava se periaatteellisesti, selkeästi, vilpittä ja kauhistelematta”. (Solzhenitsyn 1974, 263).

Solženitsyn ja Applebaum ovat todellakin väittäneet niin,kuin Pikkupeura heitä si-teeraakin. Mutta siteeratessaan kyseisiä henkilöitä Pikkupeura tukeutuu valheellisiin väitteisiin.

Todellisuudessa Lenin kielsi kirjaamasta ”laillista terroria” rikoslakiin ja kirjoitti asiasta 7.5. 1922 oikeusministeri Dmitri Kurskille seuraavasti:

” т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса…

Основная мысль, надеюсь,ясна, несмотря на все недостатки черняка откры-то выставить принципиальное и политически правдивое (a не только ю- ридически - узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор;обещать это было бы самообманом или обма- ном, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без при-крас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное право-сознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом Ленин. ”

[ERÄÄNLAINEN KORJAUS:TÄMÄ SITAATTI ON OIKEIN KIRJAN NYKYISESSÄ VENÄLÄISESSÄ NETTIVERSIOSSA! HM]

Tov. Kurski! Täydennykseksi keskusteluumme lähetän Teille rikoslain täydentävän kappaleen hahmotelman… Perusajatus on toivoakseni selkeä lukuun ottamatta luonnoksen kaikkia puutteita esittää avoimesti (oikeus)periaatteellisesti ja poliittisesti (mutta ei kapean juridisesti) oikea kanta, joka määrittelee terrorin olemuksen ja oikeutuksen, sen tarpeen ja rajat.

Oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan: sellaisen lupaaminen olisi itsensä ja muiden pettämistä,mutta [sen pitää] perustella ja laillistaa se (oikeus)- periaatteelliselta kannalta selkeästi ilman vilppiä ja kaunistelua. Muotoilla pitää ylei-simmällä mahdollisella (ei rikoslain, RK) tasolla, sillä vain vallankumouksellinen oikeudentaju ja omatunto asettavat itse asiassa suppeamman tai laajemman (poliittisen ei juridisen, RK) käytön ehdot.

Kommunistisin terveisin Lenin ”

[HM: Terrori tarkoittaa tässä ”rikoslain kieltämien keinojen käyttöä hallinnossa ja poli-tiikassa”, poikkeustilanteissa ja muiden lakien säätelemänä, josta määritelmällisestä syystä siitä on mainittava rikoslainkin perustelujan ja soveltamialan yhteydessä. Teksti on oikeustieteiuljöiden ykstyistä tieteellistä keskustelua.]

Lenin-arkiston käännös

Leniniä on tulkittu väärin myös Lenin-arkiston englanninnoksessa. Sen mukaan Lenin olisi kirjoittanut:

Further to our conversation, I herewith enclose the draft of an article supplementary to the Criminal Code. …The main idea will be clear, I hope, in spite of the faulty drafting – to put forward publicly a thesis that is correct in principle and politically ([puut-tui: but] not only strictly juridical), which explains the substance of terror, its necessity and limits, and provides justification for it.

The courts must not ban terror [oik: must refrain from banning terror totally] – to pro-mise that would be deception or self-deception – but must formulate the motives un-derlying it, legalise it as a principle, plainly, without any make-believe or embellish-ment. It must be formulated in the broadest possible manner, for only revolutionary law and revolutionary conscience can more or less widely determine the limits within which it should be applied.

Solženitsyn on sitten karsinut englanninnoksesta (eikä originaalista),pois virkkeen ”in spite of the faulty drafting” (eli kieltosanan!). But-sanan (vaan, mutta) jättämi-sellä pois on muutettu rajaus ja negaatio redundanssiksi (eli muka sama toiseen kertaan varmuuden vuoksi)! (Ero on vastaavanlainen kuin lause ”En ole helsinki-läinen vaan/mutta suomalainen!” muutettaisiin lauseksi ”En ole helsinkiläinen, (enkä) suomalainen!”, noin siis kun negaatio on yhä paikallaan.)

Ilmaus ”oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan” on muutet-tu ilmaukseksi ”oikeus ei saa poistaa terroria”. Sana ´terrori´ on venäjässä eri sija-muodossakin noissa ilmauksissa, sana ´kokonaan´ on ehdottoman olennainen suo-mennoksessa, sillä suomen objektin sijamuoto ei tee kielteisessä lauseessa tuossa merkityseroa kuten positiivisessa: ”Pitää pitää poistaa terrori/terroria!”.

(Englannintaja viittaa luonnokseen, sen osaan, drafting = tietty luonnostelu, joten hä-nellä on ehkä ollut se luonnoskin. Itse asiassa tuo черняк [černjak] voikin olla tasan yhtä hyvin erillinen skizzi kuin koko paperikin! Eli pitäisi kääntää ”huolimatta kaikis-ta virheistä kaavailussa,että esitettäisiin (”laillista terrroria” rikoslakiin)”. Mutta kuten sanottu, meillä niitä kommentoitavia luonnoksia ei ole, vaan pelkästään Leninin kommetit joihinkin sellaisiin.)

Jos Leninin teksti olisi julkisuuteen tarkoittua tekstiä, jossa on otettu huomioon myös tahallisen vääristelyn mahdollisuus, hän olisi varmaan lisäännyt ensimmäiseen virkkeeseen yhden pikkusanan ”чтобы”, jotta olisi juuri sanottu ”kaikista virheistä kaavailussa, jotta esittäisiin (oikein)

Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка чтобы открыто выставить…

Näin minä sen ainakin käsitämn, ja tässä kohdassa myös englannintaja.

Kyse ei ole lain tekstistä, eikä edes viittauksista, vaan oikeustieteilijöiden sisäpiirikeskustelusta oikeusperiaatteista

Keskustelu koskee luonnosta, jota ei ole näkyvissä, ja jota ei ole sellaisenaan edes tarkoitettu julkisuuteen kuten päättäjille, vaan sinne menee vasta oikeusperiaattei-densa ja muun pätevyytensä puolesta loppuun fiilattu lakiehdotus. Ilman sitä luon-nosta tarkoitukset jäävät joka tapauksessa vähän ilmaan. Nuo oikeusperiaatteet ovat erilaisia kuin lait: ne ovat luonteeltaan oikeustieteellisiä,ja niistä voidaan vain rajoite-tusti säätää. Laki, joka ei noudata jotakin keskeistä oikeusperiaatetta,on todennäköi- sesti toimimaton susi. Esimerkkinä oikeusperiaatteesta olkoon:”mikä ei ole kiellettyä, on sallittua”.

”Laillinen terrori rikoslaissa ei kerta kaikkiaan käy,sillä terrori on määritelmällisesti rikoslain vastaista toimintaa, jota tehdään poliittisista syistä (kansalaisten tai halli-tusten toimesta, kuten Lenin käyttääkin ”rehellisesti”, kuten sanoo,oikeata termiä).

Eikä ole edes kyse itse rikoslain tekstistä,vaan lakia selittävän johdanto-osan,jos- sa tehdään mm. tarpeelliset viittaukset muihin kuten sota- ja poikkeuslakeihin.

NL:n rikoslaissa ei siis ollut laillisen terrorin terminologiaa. Pyrkimykset esimer-kiksi Leninin ja Hitlerin julistamieksi samanlaisiksi ”mussolinilaisiksi totalitaristeiksi” on paitsi härski Leninin tieteellisen ideologian mustaus, samoin vähintään yhtä härski Saksan natsijohdon suoraviivaisen murhaideologian valkaisu. ”

 

Ämmällä on ainakin ennen ollut tehokas epävirallinen (?) levitys- ja mainosorganisaatio (muukin kuin itse NATO):

Halontanneristi Kuoleman-Tuomioja on muuttanut jälkikäteen tätä plokikirjoitusta. Sii-nä puhuttiin alun perin ”28,7 miljoonasta GULAGIEN asiakkaasta” kuten hänen mai-nostamansa kirjakin,mikä tarkoittaisi,että KAIKKI AIKUISET MIEHET OLISIVAT OL-LEET LINNASSA 150 miljoonan asukkaan Neuvostoliitossa,jonka kansalaisista puo- let oli alle 15-vuotiaita lapsia, ja aikuisten joukossa oli sitä vankempi naisenemmistö, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse:

http://tuomioja.org/kirjavinkit/2004/01/anne-applebaum-gulag-a-hist…
 

1.1.2004

Anne Applebaum: GULAG. A History of the Soviet Camps

applebaum.jpg

Penguin, 610 s., St. Ives Plc. 2004

GULAGin historia

Alexander Solshenitsyn toi aikanaan yleiseen tietoisuuteen käsitteen GULAG - neuvostolyhenne sanoista Glavnoe upravlenie lagerei,leirien päähallinto - ja teki valtaisan työn koostaessaan anekdoottisesta aineistosta ja henkilökohtaisista muistelmista suursarjansa Vankileirien saaristo.

[RK: Paska kirja, jo numerot ovat puutaheinää ja sitaatit ovat VÄÄRENNETTYJÄ.]

***

Käyttäjä6458
Viestejä2489

Screenshot%202022-10-18%20at%2002-10-58%

" Oregon Air National Guard trains in Finland

U.S. Air Force Airman 1st Class Carlos Ruiz,a 173rd Fighter Wing F-15C crew chief, works with Vilma Niiranen of the Finnish air force to fuel an F-15 following a sortie, May 10, 2016 at Rissala AFB, Finland. The aircraft sports a special paint scheme approved for one year in commemoration of the 75th Anniversary of the Oregon Air National Guard.

(U.S. Air National Guard photo by Tech. Sgt. Jefferson Thompson / released)

PHOTO BY:

VIRIN: 160510-Z-NJ935-006

FULL SIZE: 6.23 MB "

https://www.173fw.ang.af.mil/News/Photos/igphoto/2001541329/

Piilota aiemmat lainaukset (2)
Erer2 kirjoitti:
Käyttäjä6458 kirjoitti:
Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja kertoi ruotsalaisille suomalaisten Nato-halukkuudesta. [KIMMO BRANDT/AOP]
John Carter kirjoitti:
Eki "The red" yrittää selvästikin irtiottoa teinipissiksen aikaansaamista talou-dellisista vahingoista yhteiskunnallemme. Hän ei halua tunnustaa, että joku tytönhupakko tuhoaa kaiken sen alle kahdessa vuodessa, joka on aikaan-saatu viimeisen sadan vuoden aikana, lähinnä suomalaisen työmiehen sisulla ja tahdonvoimalla.

"Rauhan"-Kuoleman-Tuomioja johtaa nyt avoimesti NATOon-höyryämistä... Vuorossa on ruåtsalaisten uhkailu. Asoita seuranneille tämä ei ole mikään yllätys. Suomen hakemuksella ei ole alkeellisintakaan mahdollisuutta mennä läpi ilman Ruotsia (jonka pitäisi maksaa...).

 

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b64971c2-a17f-4a4e-9909-5f9cfe65c0ed

 

" KL: Erkki Tuomioja kertoi ruotsalaisille, että Suomi jättää jäsenhakemuksen Natoon

 

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen Iltalehdelle: ”Itselleni yllättä-vintä on juuri se, että olen Erkki Tuomiojan kanssa Tukholmassa kertomassa, että Suomi liittyy Natoon.”

 

Lauri Nurmi

[email protected]

Eilen klo 22:34

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta vieraili torstaina Tukholmassa ja piti yhteis-kokouksen Ruotsin parlamentin ulkoasiainvaliokunnan kanssa.

 

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) kertoi ruotsalai-sille parlamentaarikoille, että Suomi ilmoittaa lähiviikkoina puolustusliitto Natolle halukkuudestaan päästä sen jäseneksi.

 

– Kerroin heille oman arvioni tilanteesta, joka on se, että Suomessa on jo ole-massa vahva enemmistö sekä yleisessä mielipiteessä että eduskunnassa,mikä johtaa siihen, että Suomi tulee lähiviikkoina – kevään aikana vielä – jättämään jäsenhakemuksen Natoon, Tuomioja sanoi yhteiskokouksen jälkeen Kauppalehden Tukholman-kirjeenvaihtajalle.

 

Keskustan Mikko Savola kertoi niin ikään sanoneensa Suomen liittyvän Natoon.

– En olisi tämän vaalikauden alkaessa arvannut, että tulen Tukholmaan kerto-maan ruotsalaisille,että Suomi menee Natoon, Savola kiteyttää tuntonsa KL:lle.

 

Iltalehti tavoitti torstai-iltana matkalle osallistuneen kokoomuksen varapuheen-johtajan Elina Valtosen. Valtonen on kannattanut puolustusliitto Naton jäsenyyttä jo pitkään.

 

– Itselleni yllättävintä on juuri se, että olen yhdessä Erkki Tuomiojan kanssa Tukholmassa kertomassa, että Suomi liittyy Natoon ja että tulkaa tekin. En olisi tämän kauden alussa sitä osannut ennustaa, että tässä näin käy, Valtonen tuumaa.

 

Valtonen korostaa, että yksituumaisuus on nyt Suomen ja suomalaisten vahvuus.

– Kun tähän liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuuksia, jotka ovat meistä riippumattomia, on hirveän tärkeätä ja erinomaisen hyvä, että olemme Suomen päässä näin yksituumaisia Nato-jäsenyydestä, Valtonen kiittelee puoluerajat ylittävää valmiutta viedä Suomi puolustusliiton jäseneksi.

 

Suomalaiset kansanedustajat kannustivat ruotsalaisia nousemaan Nato-junaan yhtaikaa.

-Viestimme oli vahvasti se,että kovasti toivomme Ruotsin etenevän yhtä jalkaa. Kerroimme,että Suomessa on vahva tuki Nato-jäsenyydelle ja halu edistää sitä rivakasti. Kerroimme, että nämä ovat muodostuneet jo, Valtonen sanoo IL:lle. "

Uskomatonta! Erkki tullut järkiinsä. Parempi myöhään kuin ei silloinkaan.

Hölönen, Kuoleman-Tuomioja, Hillary ja USA:n Oregonin osavaltion lesbokuvernööri Kate Brown järjestivät toukokuussa 2016 EU-sotaharjoitukseen Suomessa Orego-nin kansalliskaartin ilmavoimien ryhmän markkeeraamaan muka "NATO:n-Ilmvoimia" - mistä todellisuudessa suinkaan ei ollut kysymys - vaan pelkästään Suomen ja muussa EU-propagandassa. Rauhan aikana osavaltion kansalliskaarti - juridisesti sen oma armeija - on yksinomaan kuvernöörin ylipäällikkyyden alainen. Donaldin ai-kana BLM-mielenosoitusten aikana Oregonin kansalliskaarti oli joutua suoranaiseen sotaan Liittovaltion armeijan kanssa - joka taas ei sa marssia osavaltion alueelle ilman kuvernöörin lupaa.Tätä voidaan kyllä kiertää tehokkaasti kolmansien virallisten aseellisten organisaatioiden avulla. Yllä siis sikäläinen paikallinen uutinen, jossa ei puhuta mitään NATOsta.

Miksi Obina ei määrännyt oikeita NATO-joukkoja? Sitä pitänee kysyä häneltä itseltään.

 

***

 
Käyttäjä6458
Viestejä2489

Screenshot%202022-10-18%20at%2001-59-15%

Oregon Governor Kate Brown talks with Oregon National Guard Soldiers deployed overseas during a live video chat from Camp Withycombe, Oregon, Dec.13, 2021. Following the video chat both Brown and Maj. Gen. Michael Stencel, Adjutant General, Oregon,greeted Oregon Guard members during a demobilization ceremony as part of the National Guard’s 385th Birthday celebration. (U.S. Air National Guard photo by Master Sgt. John Hughel, Oregon Military Department Public Affairs)

(Vimmattuja ruuti(kukka)hattuja nämä muka "rauhan"-femarit...)

 

Näytä aiemmat lainaukset (3)
Käyttäjä6458 kirjoitti:
" Oregon Air National Guard trains in Finland

U.S. Air Force Airman 1st Class Carlos Ruiz, a 173rd Fighter Wing F-15C crew chief, works with Vilma Niiranen of the Finnish air force to fuel an F-15 following a sortie, May 10, 2016 at Rissala AFB, Finland. The aircraft sports a special paint scheme approved for one year in commemoration of the 75th Anniversary of the Oregon Air National Guard. (U.S.Air National Guard photo by Tech. Sgt. Jefferson Thompson / released)

PHOTO BY:

VIRIN: 160510-Z-NJ935-006

FULL SIZE: 6.23 MB "

https://www.173fw.ang.af.mil/News/Photos/igphoto/2001541329/

 

Hölönen, Kuoleman-Tuomioja, Hillary ja USA:n Oregonin osavaltion lesbokuver-nööri Kate Brown järjestivät toukokuussa 2016 EU-sotaharjoitukseen Suomessa Oregonin kansalliskaartin ilmavoimien ryhmän markkeeraamaan muka "NATO:n Ilmavoimia" - mistä todellisiidessa suinkaan ei ollut kysymys vaan pelkästään Suomen ja muussa EU-propagandassa. Rauhan aikana osavaltion kansalliskaarti - juridisesti sen oma armeija - on yksinomaan kuvernöörin ylipäällikkyyden alai-nen. Donaldin aikana BLM-mielenosoitusten aikana Oregonin kansalliskaarti oli joutua suoranaiseen sotaan Liittovaltion armeijan kanssa - joka taas ei sa marssia osavaltion alueelle ilman kuvernöörin lupaa.Tätä voidaan kyllä kiertää tehokkaasti kolmansien virallisten aseellisten organisaatioiden avulla. Yllä siis sikäläinen paikallinen uutinen, jossa ei puhuta mitään NATOsta. Miksi Obina ei määrännyt oikeita NATO-joukkoja? Sitä pitänee kysyä häneltä itseltään.

 

" ...Puolisotilaalliset kansalaisjärjestöt, jotka rivirepublikaaneille usein ovat ”demokratian korkein kukkanen”,ovat demokraateille retoriikassa usein ”fasismia” tai ”rasismia” (vaikka olisivat mustia), eikä rividemokraatti osallistu sellaisiin. Kukaan demokraattipresidentti ja tuskin kukaan -kuvernöörikään on kuitenkaan koskaan periaatteellisesti kieltäytynyt niitä käyttämästä:

Muistettakoon vaikka haloslaisen lesbokuvernöörin Kate Brownin Oregonin Kansal-liskaartin eläkeläishörhöt, jotka esiintyivät Suomen EU-sotaharjoituksissa muka ”NATOn ilmavoimina”! (Toki nuokin kokeneet, sankareita palvovat isoisät US Air Forcen käytöstä poistettuine kamikaze-romukoneinen OVAT KAIKKEA MUUTA KUIN ”VAARATONTA VÄKEÄ”:  heidät on tavan takaa kärrätty parsimaan ja selvittä- mään miten kuten sotia niin Koreassa, Vietnamissa, Irakissa kuin Afganistanissakin, kun nuoremmat ovat epäonnistuneet – ja kyllästyneet!) ... "

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/demokraatti-professori-frank-lilla-puhuu-jenkeissa-asiat-halki/comment-page-1/

 

***

 

22 tuntia  ·
UKRAINALAIS-PUOLALAINEN ROTUOPPI NÄYTTÄÄ SUUNNAN LÄNNELLE
 
Iremcan Emine avaa Ukrainan ja Puolan välisiä suhteita kirjoituksessaan Rauhan-oppositio-ryhmässä. Nämä valtiot ovat innovoivasti kehittäneet Hitlerin rotuoppia nykynatsismin tarpeita vastaavaksi. Etnisen puhdistuksen kohteeksi on valikoitunut -- yllätys, yllätys -- Venäjä ja venäläiset. Hitler aikoinaan piti puolalaisia alempana rotuna, ja Hitlerin rinnalla taistelleet ukrainalaiset natsit joukkomurhasivat puolalaisia. Nyt tämä on melkein unohdettu yhteisen vihollisen edessä.
 
Suomalaisten rotutieteilijöiden eturivi on Hullun lehmän taudista väitelleen Mika Aal-tolan johdossa päätynyt samaan rotuoppiin, jota myös historioitsija Erkki Tuomioja tukee. Laajaa kannatusta nykynatsismin rotuoppi nauttii poliittisen eliittimme keskuu-dessa, mukaan lukien maisteri, kaupan kassa Sanna Marin ja toinen sattumademari Tytti Tuppurainen. Tuppurainen on julistanut Suomen valmiutta sotaan Venäjää vastaan mm. Financial Times -lehden haastattelussaan.
 
Seuraavassa lyhyesti referoituna Eminen tarinaa:
 
"Puola on perinteisesti Venäjä-vastaisen rintaman radikaalein elementti Euroopassa. Tämä ei ole uutta; Uutta on se, että Varsova on jopa katkaissut vyön ja menettänyt itsesuojeluvaistonsa.
Ei ollut yllättävää, että Moskova joutui leikkauksen jälkeen ankarien pakotteiden kohteeksi. Samoin se, että Bryssel on asettanut pakotteita, jotka ovat pikemminkin itseään kuin Venäjää vastaan Blinken-Nuland-jengin ja toryjen käynnistämässä sodassa.
Maakaasupulan vuoksi Venäjää koskeva energiasaarto on pääaihe viikoittain ko-koontuvissa EU-huippukokouksissa.Länsi-Euroopan varakkaat maat saattavat joten- kin selvitä siitä, mutta on vaikea kuvitella idän nuorten orjien kärsimystä. Öljy ja maa-kaasu eivät ole ainoita ongelmia. Se, kuinka kylvää ja korjata seuraava siemen, kun EU lopettaa lannoitteiden ostamisen Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka hallitsevat maailmanmarkkinoita, on toinen painajainen, joka kummittelee Brysselin ideologeja."
...
"Puola on alusta asti pyytänyt lupaa toimittaa entisiä MiG-29-hävittäjiä Ukrainaan. Oletetaan, että se lähetettiin, Ukrainassa ei ole ollut toimivaa sotilaallista lentotuki-kohtaa,jonne nämä koneet voisivat laskeutua ja nousta.Aiemmin Venäjän puolustus- ministeriö oli varoittanut, että jos Ukrainan koneet nousevat Naton lentokentiltä, liittouman oletetaan osallistuvan sotaan ja näitä lentokenttiä pommitetaan. Varsova tarjoutui alun perin vievänsä koneet Yhdysvaltain Ramsteinin tukikohtaan, jotta Yhdysvallat voisi jollakin tavalla kuljettaa ne Ukrainaan. Tämä ehdotus ei saanut Washingtonin hyväksyntää.
...
"Toisaalta on erilaisia spekulaatioita Puolan suunnitelmista vetää Venäjä suoraan so-taan Naton kanssa. Puolan varapääministeri tai "varjo pääministeri" Jarosław Kac-zyński on puhunut "NATOn rauhanturvaajien" lähettämisestä Ukrainaan jo jonkin ai-kaa. Hän sanoo, että Ukraina ja koko vapaa maailma tarvitsevat tätä. Varapääminis- teri Kaczynski on hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen (PiS) johtaja. Kulissien takana se on paljon vahvempi nimi kuin miltä se näyttää. Kaczynskin vallan rajat ylittävät jopa presidentti Andrzej Dudan vallan; Hänellä on valtava vaikutusvalta sekä Sejmiin (parlamenttiin) että armeijaan."
...
"Puola on yrittänyt tuoda omia rauhanturvajoukkojaan Ukrainaan Venäjän sotatoi-mien alkamisesta lähtien Ukrainassa. Washingtonin vastaus tähän pyyntöön oli tehdä selväksi, että Puola ei voi hakea Naton suojelua artiklan 5 mukaisesti, jos se kohtaa Venäjän. Varsova on keskeyttänyt tämän suunnitelman toistaiseksi."
 
"Toukokuun alussa Puola alkoi ilmaista tätä toivetta äänekkäämmin. Puolan presi-dentti Andrzej Duda antoi seuraavan lausunnon:
 
"Maittemme, Puolan ja Ukrainan välillä ei enää ole rajoja. Rakennamme yhteisen voiman, jonka avulla voimme estää yhteisen elämän, onnellisuuden, kaikki vaarat tai uhat, joita saattaa syntyä tässä maassa.
Olemme sukulaisia, eikä välillämme saa olla rajoja tai esteitä. Ukrainan ja Puolan kansa ei pitkään aikaan kyetty erottamaan rajoilla. Tästä syystä olemme päättäneet tehdä kahdenvälisen sopimuksen, joka tulee voimaan pian."
 
Dudan sanat olivat selvät.Varsovan on siis ilmeisesti aika korjata koodi "1654" -virhe. Ja Puolan presidentti puhui Ukrainan parlamentille improvisoidulla Kiova vierailul-laan 23. toukokuuta, ja Ukrainan presidentti Vladimir Zelenski ilmaisi hyväksyvänsä välittömästi lain, joka käytännössä kumoaa Puolan ja Ukrainan välisen rajan. Duda ja "varjo pääministeri" Jaroslaw Kaczynski näyttää saavuttaneen haluamansa. Nyt yksi Puolan jaloista on Ukrainassa."
 
Länsi-Ukrainan valtaaminen on itse asiassa uskomaton taloudellinen taakka Varso-valle. Infrastruktuuri Ukrainassa, erityisesti Galiciassa, on ongelmallinen, eikä sitä ole uusittu 40 vuoteen, eikä naulaakaan ole lyöty. Mutta toisaalta Puola osaa saada muut maksamaan tavoitteistaan Varsovan uusfasistinen hallinto ei ole luopunut tavoitteestaan palata keskiaikaisen Puolan loisto aikaan."
...
"Nyt, vaikka EU väittää,että Ukrainalle myönnetään jäsenyys "mahdollisimman pian", kaikki tietävät, että tämä prosessi kestää vuosia. Mutta jos Ukraina [tai osa siitä] liittyy Puolaan, Brysselin on todennäköisesti täytettävä kaikki (toistaiseksi tyhjät) lupauksensa.
 
Näyttää epätodennäköiseltä, että PiS, jolla on maan historian aggressiivisin suhtau-tuminen Moskovaan, voittaisi seuraavat vaalit. PiS oli edellisvuoden kyselyissä 15 prosenttia edellä KA:ta, joka on tänä vuonna pudonnut 11 prosenttiin.
 
Puola otti velvollisuuksiaan muutakin kuin olla vain pakolaisten sodan keskus.
 
Logistiikka tehtävät, kuten pakolaiset ja asevirrat Nato-maista, maksavat enemmän kuin tarvitaan julkisia menoja. Varsova ostaa nyt uusia aseita Yhdysvalloista, ja kun tulee maksun aika, se on paljon enemmän velkaa kuin sodan alkaessa. Saattaa myös olla hyödyllistä muistuttaa, että EU-varojen leikkaamisen asialistaa ei ole vieläkään hyllytetty."
 
"Yhdysvaltain Varsovan-suurlähettiläs Mark Brzezinski on vaatinut vallanvaihtoa jo jonkin aikaa. Brzezinskin mukaan Washingtonin hallinto on vain kiitollinen Dudalle ja PiS:lle "joistakin asioista", joita he ovat tehneet. Tarkoitus tässä on valtavia aseiden ostoja; Varsova maksaa 14,1 miljardia dollaria ilman alennusta uusista F-35-lentoko-neista, Abrams-tankeista ja Patriot-ohjuksista.Toisaalta Venäjän sotilaallinen operaa- tio Ukrainassa nostaa energian ja raaka-aineiden hintoja, samalla kun oppositio käyttää hyväkseen nousevaa inflaatiota ja Berliinin manipuloima EU:n byrokratia estää varojen maksamisen Puolalle.
 
Lisäksi suurin liittolainen, Yhdysvallat, pelaa kaksoispeliä luomalla Varsovassa hal-linnonmuutossuunnitelmia. Tämä näkyy Yhdysvaltain suurlähettilään Marek Brzezin-skin toiminnassa. Hän käyttää aikansa ylistäen oppositiota hallituksen edustajien tapaamisen sijaan.
 
USA haluaa vallanvaihdoksen Varsovassa."
¤ ¤ ¤
Se tuo esiin Ukrainan tilanteen monet mahdolliset kehityssuunnat. Mikäli Puola ja Ukraina todella poistavat rajan välistään, EU on aivan uuden tilanteen edessä. EU-tukien supersyöpöstä Puolasta tulee megasyöppö, joka voi upottaa EU:n. Jo nyt EU natisee liitoksistaan itse aiheutetun energiakriisin koetellessa sen jäsenvaltioita.
 
USA joutuu manageroimaan Natoa,joka sekin natisee liitoksissaan.Sotaa haluavat ja jo käyvät jäsenmaat -- ennen kaikkea Puola ja Turkki -- voivat vetää Naton mukaan kolmanteen maailmansotaan. Suomen asema tulevana Naton jäsenmaana on lähin-nä pyöritellä silmiään,naiivisti uskoen Naton voimaan. Mikäli selkkaus laajenee, Suo- men joutuminen mukaan aktiivisiin sotatoimiin näyttää väistämättömältä. Nykyinen valtiojohtomme ei tunnu ymmärtävän, millaisilla tulitikuilla se leikkii.
 
***
 
Screenshot%202022-10-18%20at%2001-48-11%

Anne Applebaumin merkkiteos Gulag – vankileirien saariston historia ilmestyy viimein suomeksi. Applebaum varoittaa Putinin toistavan Stalinin ajatuksia ja menetelmiä.

Historian orjat

Venäjä ei koskaan käsitellyt Neuvostoliiton historian hirveyksiä. Siksi se on innokas toistamaan niitä, sanoo palkittu historioitsija Anne Applebaum. Siksi lännellä on Applebaumin mielestä elintärkeä tehtävä: pitää nöyryyttää Putin.

16.10. 2:00 | Päivitetty 17.10. 6:45
 

Selviytyneet tunnistivat toisensa silmistä. Eloton katse paljasti, että ihminen oli nähnyt nälän, pakkotyön, kidutuksen ja kuoleman. Hän oli ollut leirillä.

Gulag-vankileirijärjestelmä oli Neuvostoliiton ydin. Pakkotyöleirit olivat sekä rangaistuslaitos että talouden moottori. Ne ilmensivät Neuvostoliiton olennaista piirrettä – mielivaltaista sortoa. Leirille pantiin järjestelmän viholliset, sekä todelliset että oletetut.

 

Laajimmillaan vankileirijärjestelmä oli diktaattori Josif Stalinin vallan ja vainon vuosina 1924–1953. Arvio sinä aikana leirille joutuneiden määrästä on pöyristyttävä: 18 miljoonaa ihmistä.

 

Ei vain venäläisiä. Myös ukrainalaisia, burjaatteja, georgialaisia, suomalaisia. Kymmeniä kansoja.

 

Maailmanhistorian monissa vääryyksissä ihmisyyttä vastaan Gulag-järjestelmä on ehkäpä laajin ja pitkäkestoisin rikos. Kommunistit perustivat ensimmäiset leirit luokkavihollisille pian otettuaan vallan vuonna 1917. Kun leirejä viimein 1980-luvun lopulla alettiin purkaa, romahti koko Neuvostoliitto.

 

Venäjällä ja muissa entisen Neuvostoliiton maissa vankileirien haavaa kantaa lähes jokainen suku. Siksi olennainen kysymys on, miten tätä historiaa nyky-Venäjällä käsitellään.

 

”Ei sitä käsitellä”, sanoo historioitsija Anne Applebaum.

 

”Ei oikeastaan millään tavalla. Ja se selittää paljon siitä, mitä nyt tapahtuu.”

Washington on yksi kaupungeista, joissa 58-vuotias Applebaum pitää kotia. Toiset ovat Lontoo ja Varsova. Applebaum on Yhdysvaltain ja Puolan kansalainen. Hänen aviomiehensä on puolalainen europarlamentaarikko, entinen ulkoministeri Radosław Sikorski.

Applebaum on niitä ihmisiä, joiden työtä on mahdoton kuvata yhdellä sanalla. Hän on moneen kertaan palkittu kirjailija, toimittaja, historiantutkija. Hän on arvostettu Venäjän-tuntija ja kansainvälinen demokratia-aktivisti.
 
Nyt Applebaum toimii Yhdysvalloissa tutkijana Johns Hopkins -yliopistossa ja toimittajana The Atlantic -aikakauslehdessä. Lontoossa hän on työskennellyt professorina London School of Economicsissa ja johtanut demokratiatutkimusta Legatum Institutessa.
 

Parhaiten Applebaum tunnetaan kirjoistaan. Niistä kuuluisin on Pulitzer-palkittu maailmanlaajuinen bestseller: Gulag – vankileirien saariston historia. Järkälemäinen teos julkaistiin jo vuonna 2003. Nyt se on viimein ilmestynyt suomeksi Siltala-kustantamon julkaisemana.

 

”Onkin kiinnostavaa, että sitä ole aiemmin ollut suomeksi”, Applebaum sanoo. ”Melkein kaikille eurooppalaisille kielille se on käännetty.”

 

Neuvostoliittolaisen kirjailijan ja Gulag-vangin Aleksandr Solženitsynin paljastusteos Vankileirien saaristo jäi 1970-luvulla Suomessa julkaisematta poliittisista syistä. Valtiojohto pelkäsi ja mielisteli Moskovaa.

 

Gulag – vankileirien saariston historia on 720-sivuinen järkäle. Teos ilmestyi englanniksi jo vuonna 2003. Nyt se ilmestyy suomeksi Siltala-kustantamon julkaisemana.

Applebaumin Gulag-teoksen suomennos sen sijaan jumittui markkinavoimiin. Kustantaja Aleksi Siltala muistelee, että Gulagia harkittiin jo lähes 20 vuotta sitten hänen silloisella työpaikallaan WSOY:ssä.

”Sitä pidettiin kalliina ja pitkänä käännöstyönä. Ajateltiin, ettei sitä suomeksi niin moni lukisi”, Siltala sanoo.

Venäjällä se, mikä oli mennyttä, onkin yhtäkkiä nykyisyyttä.

Mutta muutama vuosi sitten Siltala-kustantamo alkoi käännättää Applebaumin teoksia. Vuonna 2018 ilmestyi Punainen nälkä – Stalinin sota Ukrainassa, joka kertoo 1930-luvun kansanmurhamaisesta nälänhädästä. Vuonna 2020 ilmestyi Demokratian iltahämärä. Aleksi Siltalan mukaan pari vuotta sitten päätettiin, että kyllä myös Applebaumin pääteos on suomennettava.

 

Gulagin suomensi Antero Helasvuo. Teoksessa on 720 sivua.

 

Juuri tässä ajassa kirja on piinaavaa luettavaa. Sillä Venäjällä se, mikä oli mennyttä, onkin yhtäkkiä nykyisyyttä.

 

Gulag on lyhenne, joka tarkoitti leirien keskushallintoa (Glavnoje upravlenije lagerei). Laajemmin termi tarkoittaa Neuvostoliiton yleistä sortojärjestelmää, lihamyllyä.

Neuvostoliitto alkoi sallia julkista keskustelua Gulag-järjestelmästä vasta 1980-luvun lopulla. Silloin historioitsijoita päästettiin tutkimaan arkistoja. Selviytyneiden muistelmia julkaistiin. Vuonna 1989 perustettiin ihmisoikeusjärjestö Memorial, joka alkoi kerätä uhriluetteloita ja dokumentoida leirien rikoksia. 1990-luvulla eri puolille Venäjää nousi pieniä muistomerkkejä vankileirien uhreille. Permin kaupunkiin perustettiin jopa Gulag-museo.

”Neuvostoliiton historia muotoiltiin uudestaan, ja sitä alettiin muistella myönteisenä aikana.”

Sortohistorian käsittely ei Venäjällä kuitenkaan koskaan saavuttanut kansallisen tilinteon mittasuhteita. Ei mitään sellaista, mitä Saksa teki ensin natsien diktatuurin ja sitten DDR:n diktatuurin jälkeen.

 

Kun Vladimir Putin 2000-luvun alussa ryhtyi johtamaan Venäjää, loppui Neuvostoliiton syntien kaivelu nopeasti.

 

”Se oli Putinin ja hänen lähipiirinsä tietoinen päätös. Neuvostoliiton historia muotoiltiin uudestaan, ja sitä alettiin muistella myönteisenä aikana, Venäjän voiman ja maailmanvallan riemuvoittona”, Applebaum sanoo.

 

Koska mitään vahvaa yhtenäistä käsitystä historiasta ei ollut, tarina oli vaihdettavissa. Historian keskiöön Putinin regiimi nosti Neuvostoliiton puolustustaistelun natsi-Saksaa vastaan. Se painettiin unholaan, että Neuvostoliitto itse hyökkäsi lähialueilleen ja pakotti niitä valtansa alle.

 

Pohtimatta jäi, miten miehitysvalta vaikutti naapurimaiden ihmisiin ja heidän suhtautumiseensa Venäjään. Tai mikä hinta lopulta oli myös venäläisille itselleen.

 

Niinpä kun Putin helmikuussa 2022 hyökkäsi Ukrainaan, isolle osalle venäläisistä meni läpi ajatus, että suuruutta on vallata väkivalloin naapurimaita.

 

”Moni nyt tapahtuva asia johtuu siitä, että ihmisillä Venäjällä ei ole tietoisuutta siitä, mitä ennen tapahtui. Ei ole ajatusta siitä, että tehtiin väärin eikä niin pitäisi tapahtua uudestaan. Päinvastoin he ovat innokkaita toistamaan menneisyyttä”, Applebaum sanoo.

 

Applebaumin mukaan nyt on menossa ”Venäjän valloitussota”. Hän huomauttaa, että Putin toistaa paitsi Stalinin ajatuksia, myös tämän keinoja. Venäjä toimii miehittämillään alueilla Ukrainassa nyt samoilla tavoilla kuin Neuvostoliitto valtaamillaan alueilla, kuten Baltiassa, Karjalassa tai Puolassa. Kaupunkien ja alueiden johtajat eliminoidaan ja korvataan omilla miehillä. Kouluissa vaihdetaan kirjat, opetus ja historian tulkinnat. Paikallinen kulttuuri tukahdutetaan. Ukrainassa kohteena on nyt erityisesti ukrainan kieli.

 

”Kaikki nämä olivat Stalinin käyttämiä menetelmiä, kun hän venäläisti tai neuvostoliittolaisti alueita.”

Putin on palauttanut yhden olennaisen piirteen Neuvostoliitosta. Ei suuruutta – vaan sen, että Venäjä on jälleen iso vankila.

Neuvostoliiton vankileirejä tutkiessaan Applebaum teki vuosien työn. Hän haastatteli leiriltä selviytyneitä, penkoi arkistoja eri maissa ja selvitti hajotettujen perheiden ja kadonneiden ihmisten kohtaloita.

Yksi Applebaumin kiehtovista havainnoista liittyy siihen, miten leireille joutuneet hahmottivat paikkaansa Neuvostoliiton todellisuudessa.

 

Vankileirien slangissa piikkilangan ulkopuolella olevaa maailmaa ei kutsuttu ”vapaudeksi”. Sitä kutsuttiin ”isoksi vyöhykkeeksi” erotuksena leirin ”pienestä vyöhykkeestä”. Ajatus siis oli, että myös ulkomaailma oli vankila, eikä juurikaan sen vapaampi tai inhimillisempi.

 

Stalinin Neuvostoliitossa piikkilangan ympäröimän ja sen ulkopuolisen elämän välillä ei ollut perustavanlaatuista eroa vaan pikemminkin aste-ero, Applebaum kirjoittaa.

 

Tässä suhteessa Putin on palauttanut yhden olennaisen piirteen Neuvostoliitosta. Ei suuruutta – vaan sen, että Venäjä on jälleen iso vankila. Kansa piiloutuu hiljaisena koteihinsa tai yrittää paeta johtajaansa muihin maihin.

 

Anne Applebaum oli ensimmäisiä länsimaisia Venäjä-asiantuntijoita, jotka alkoivat varoittaa ”putinismista”. Siis siitä, että Venäjästä oli tulossa yhden miehen ja KGB-taustaisten konnien diktatuuri.

Applebaum puhui asiasta jo vuonna 2008. Tuolloin moni lännessä vielä piti Putinia poliitikkona, joka pyrki talousuudistuksiin ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.

”Pitkään Putin yritti muita keinoja, mutta ne eivät toimineet hänen edukseen.”

Applebaum sanoo, että häntä Putin epäilytti alusta alkaen. Yksinkertaisesti siksi, että Putin oli salaisen palvelun KGB:n mies. Putin ihaili pitkäaikaista KGB:n päällikköä Juri Andropovia ja piti tämän kuvaa työhuoneensa seinällä. Andropov oli ensimmäinen, joka siirtyi KGB:n johdosta Neuvostoliiton johtajaksi, vuonna 1982.

 

Putin nostettiin salaisen palvelun päällikön paikalta Venäjän presidentiksi vuoden 1999 viimeisenä päivänä.

 

Venäjän muutos täydeksi diktatuuriksi oli ensin hidas ja sitten nopea.

 

”Pitkään Putin yritti muita keinoja, mutta ne eivät toimineet hänen edukseen”, Applebaum sanoo.

 

Alkuvuosinaan vallassa Putin johti eräänlaista autoritääristä demokratiaa. Valtaa keskitettiin, mutta samalla sallittiin näennäistä oppositiota ja joitain kriittisiä viestimiä. Vastalauseita sai sanoa, kunhan kovin moni ei kuunnellut.

 

Kun moni alkoi kuunnella, pamppu alkoi viuhua. Vuonna 2012 vaalivilpistä nousseet mielenosoitukset lopetettiin jo rajusti. Oikeuslaitosta alettiin ottaa yhä tiukemmin salaisen palvelun otteeseen, kuten Neuvostoliitossa.

 

Applebaum pitää käänteentekevänä Aleksei Navalnyin johtamaa oppositioryhmää. Navalnyi sai aikaan ensimmäisen maanlaajuisen protestiliikkeen läpi valtavan Venäjän: mielenosoituksia, vaalikampanjoita, paljastuksia Putinin ja lähipiirin korruptiosta. Navalnyi innosti joukkoja sosiaalisen median avulla. Sitä Putin pystyi kontrolloimaan heikommin kuin perinteistä mediaa.

 

”Putin tajusi, että häntä kohtaan on olemassa aito oppositio. Hän huolestui.”

 

Niinpä alkoi kiihdytys diktatuuriin: Kaksi vuotta sitten salainen palvelu FSB yritti murhata Navalvyin. Sitten hänet vangittiin. Puolentoista viime vuoden aikana Navalnyin liike Venäjällä on tuhottu ja tukijoiden ydinjoukko on paennut maasta.

 

Yksi Applebaumin monista rooleista on toimia nyt neuvonantajana Navalnyin uudelle, maanpaossa toimivalle ACF-järjestölle. Se pyrkii edelleen kaatamaan Putinin.

 

Navalvyi itse on vangittuna IK-6-vankilassa. Se on neuvostoaikainen Gulag-leiri.

Screenshot%202022-10-18%20at%2001-49-24%

Anne Applebaum haastatteli Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyia huhtikuussa Kiovassa. Applebaum on kirjoittanut kahdeksan tietokirjaa, jotka käsittelevät muun muassa Ukrainan, Itä-Euroopan ja Venäjän historiaa.

Viimeiset askeleet täyteen diktatuuriin Putin otti viime talvena. Päätös aloittaa hyökkäyssota toiseen valtioon, Ukrainaan, tehtiin pienessä piirissä. Valtion instituutiot, kuten parlamentti, eivät olleet osallisina.

Tämän vuoden aikana loputkin kriittisestä mediasta on suljettu ja jäljellä olleet oppositiopoliitikot vangittu. Gulag-historiaa dokumentoinut Memorial-järjestö on lakkautettu, kuten muutkin ihmisoikeusjärjestöt. Ilmaisunvapaus Venäjällä on nyt tukahdutettu lain määräyksillä niin, että kansalaista uhataan vuosien vankeudella, jos hän lausuu ääneen sanan sota.

”Nyt emme tiedä, kuka voisi korvata Putinin, emmekä tiedä edes, kuka siitä voisi päättää.”

Eikä putinismille näy loppua. Applebaum huomauttaa, että Neuvostoliitossa sentään oli politbyroon keskuskomitea, jolla oli valtaa vaihtaa johtajaa. Putin sen sijaan on lakimuutoksilla ja instituutioiden näivettämisellä poistanut keinot järjestäytyneeseen vallanvaihtoon.

 

”Nyt emme tiedä, kuka voisi korvata Putinin, emmekä tiedä edes, kuka siitä voisi päättää”, Applebaum sanoo.

 

”Ei ole mitään instituutioita, joilla olisi sellaista valtaa. Muuta kuin hän itse.”

 

Ruotsi ei haaveile palauttavansa suurvaltansa aikaisia rajoja. Ranska ei vaadi Napoleonin valtaamia alueita, eikä Saksa Hitlerin. Suomi kunnioittaa rajoja, jotka meille rauhansopimuksessa määrättiin.

Rauha säilyy, kun valtioiden sopimuksista pidetään kiinni.

 

Venäjälle se on aina ollut vaikea ajatus. Venäjä ei pääse irti menneestä vaan janoaa aina takaisin jotain, mikä oli. Maa on jäänyt historiansa orjaksi. Tai ainakin sen johtaja on.

 

”Putinilla on alusta asti ollut pakkomielle Venäjän niin sanotun suuruuden palauttamisesta. Ja samoin omasta roolistaan historiassa”, Applebaum sanoo.

 

”Ja nyt hänelle on jo kertynyt ikää.”

70-vuotiaana Putin suorittaa missiotaan. Suuruuden tavoittelu sotimalla on kuitenkin johtanut juuri päinvastaiseen tulokseen: sekä Putinin että Venäjän arvostus maailmalla on romahtanut.

 

Nyt Putin käy taistoa kaikkia niitä vastaan, jotka eivät pidä hänestä. Äskettäisessä puheessaan Putin julisti päävihollisekseen länsimaat. Hän kutsui länttä ”saatanalliseksi”.

 

Applebaumin mukaan Putin ja hänen valtaklikkinsä ovat uhka koko kansainväliselle järjestykselle. Putinistit rikkovat sopimukset, ihmisoikeusperiaatteet, rajojen kunnioittamisen velvoitteet – kaikki ne säännöt, jotka maailmassa on laadittu nimenomaan diktaattoreiden ja valloittajien suitsimiseeen.

 

”Siinä mielessä he ovat nyt hyvin, hyvin vaarallisia.”

 

Demokratiassa saa sanoa. Siksi lännessä on kuultu monia eri mielipiteitä siitä, miten Putinin toimiin tulisi suhtautua.

 

Jotkut eivät haluaisi panna vastaan. Saksassa laitaoikeisto vaatii jo suhteiden normalisointia Venäjään. Yhdysvalloissa ja muuallakin moni kannatti, kun vaikutusvaltainen liikemies Elon Musk ehdotti, että Ukrainan on luovutettava alueita vastineena rauhasta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitti keväällä, että Putinia ei saa nöyryyttää.

 

Applebaum on täysin eri mieltä. Hänen mukaansa Putinille ei saa antaa kasvojenpelastusta eikä mitään hyötyä hyökkäyssodasta. Applebaum kirjoitti jo viime keväänä, että Putin nimenomaan pitää nöyryyttää. Toisin sanoen hänet on pakotettava sotilaalliseen tappioon Ukrainassa.

 

”Putinin ja hänen lähipiirinsä pitää tulla johtopäätökseen, että sota oli virhe. Että sitä ei voi voittaa. Silloin he lopettavat. Sota loppuu, kun he lakkaavat taistelemasta ja vetäytyvät.”

”Menossa on uusi globaali kamppailu autokratioiden ja demokratioiden välillä.”

Anne Applebaum on juutalaisesta perheestä, joka on lähtöisin nykyisen Valko-Venäjän alueelta. Hänen toinen kotimaansa on Puola, jonka yli jylläsivät sekä Hitler että Stalin. Tausta selittää osin Applebaumin kirjojen aiheita. Neuvostoliiton perintö, Itä-Euroopan neuvostomiehitys, Ukrainan historia. Kaikki ajankohtaisia aiheita.

Valitettavan osuva tässä ajassa on myös uusin teos, Demokratian iltahämärä.

 

Länsimaisia demokratioita uhkaavat Applebaumin mielestä myös sisäiset voimat: autoritäärisyyttä ihailevat ja vihaa lietsovat liikkeet, jotka eivät anna arvoa yhtäläisille kansalaisoikeuksille. Niitä voimia ruokkivat Venäjä, Kiina ja moni muu autoritäärinen valtio. Nämä valtiot eivät ole yhtenäinen blokki, mutta ne auttavat toisiaan.

 

Tuleeko tästä uusi kylmä sota?

”Mielestäni olemme jo siinä”, Applebaum sanoo.

”Kylmä sota ei ehkä ole oikea termi, mutta selvästi menossa on uusi globaali kamppailu autokratioiden ja demokratioiden välillä.”

 

Demokratioiden on siksi ryhdistäydyttävä. Puolustettava periaatteitaan ja liittouduttava vankemmin. Applebaum varoittaa, että historian suunta ei ole selviö.

”Pelkästään se, että on ollut demokratia 50 vuotta, ei tarkoita, että niin jatkuu.”

 

***

Perkele!

USA:n poliittisesti "Suomen johdon väristen" (= nurinkäännetysti natsististen!) osavaltioden kansalliskaartien ilmavoimat LEIKKIVT TAAS SUOMESSA "NATON ILMAVOIMIA" - joiden kanssa näillä sotahuruvaareilla  ja -muoreilla on ollut tekemistä korkeintaan menneisyydessään!

Kansalliskaartit ovat siis USA:n osavaltioiden "omia armeijoita". Ne ovat sata vuotta vanhempi organsisaatio kuin Liittovaltion armeija, joka muodostettiin sisällissodan jälkeen. Niiden taistelukoulutettu väki on liittovaltion armeijan eläkeläisiä ja asesitus sen poistettua romutavaraa.

 

https://yle.fi/a/74-20018089
 

Lapin taivaalla lentää suuria amerikkalaisia sotilaskoneita – pian alkava harjoitus on monella tapaa poikkeuksellinen

" Yhdysvaltalaiset harjoittelevat Sodankylässä ja Rovaniemellä seuraavat pari viikkoa. He osallistuvat ensimmäistä kertaa Jääkäriprikaatin johtamaan taisteluharjoitukseen suomalaisten reserviläisten kanssa.

Screenshot%202023-02-18%20at%2019-37-23%

 

 

Tältä näyttää massiivinen Boeing C-17 Globemaster III -rahtikone ulkoapäin. Sisätiloihin ei ulkopuolisilla ole asiaa.

Vesa-Pekka Hiltunen

Yhdysvaltalaissotilaat harjoittelevat Lapissa seuraavat pari viikkoa Jääkäriprikaatin kanssa.

Harjoitukseen osallistuu lähes 300 yhdysvaltalaista sotilasta, mikä on enemmän kuin Jääkäriprikaatin harjoituksissa koskaan aiemmin. Viime kesänä Lapissa harjoitteli 180 amerikkalaissotilasta.

Mukana on Virginian kansalliskaartin sotilaita, maahanlaskudivisioonan joukkoja Alaskasta sekä sotilaita New Yorkin osavaltiosta.

Ensin sopeudutaan pakkaseen, sitten taisteluharjoitus

Aluksi joukot harjoittelevat Sodankylässä talviolosuhteissa vaadittavia henkilökohtaisia selviytymistaitoja, taistelutekniikkaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä, kertoo Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Kotilehto.

Varsinainen taisteluharjoitus alkaa ensi viikon perjantaina suomalaisten komennossa. Harjoitus kehittää taktista yhteensopivuutta Yhdysvaltojen maavoimien kanssa.

– Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalaisjoukot toimivat Jääkäriprikaatin harjoituksessa suomalaisten reserviläisten kanssa, Kotilehto kertoo.

Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalaiset saavat Jääkäriprikaatissa koulutusta joukkona. Tähän saakka Jääkäriprikaatissa on annettu yksilökoulutusta eli koulutettu sotilaskouluttajia.

Amerikkalaisjoukot tulevat Lappiin suoraan Atlantin takaa.

Isoja harmaita koneita Rovaniemellä

Harjoitus näkyy myös poikkeuksellisena lentoliikenteenä Lapissa. Perjantaiaamuna Rovaniemen lentoasemalle laskeutui 53-metrinen Boeing C-17 Globemaster III -rahtikone. Se voi kantaa miehistön lisäksi rahtia lähes 80 tonnia, mutta koneen tarkempaa sisältöä ei kerrota julkisuuteen.

Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi kertoo, että Globemaster viivähti perjantaina kentällä pari tuntia.

Miehistöä on kuljetettu Rovaniemelle aiemmin tällä viikolla puolestaan 30-metrisellä Lockheed C-130 Hercules -koneella.

Koulutuksen päätteeksi yhdysvaltalaisjoukot osallistuvat Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitukseen, joka järjestetään Lapin alueella 24.2.–3.3.

Aiheesta enemmän

Jääkäriprikaati kouluttaa jälleen Yhdysvaltain maajoukkoja Lapissa

Santahaminassa komennetaan nyt englanniksi, kun yhdysvaltaissotilaat harjoittelevat Helsingissä – tältä näytti yhteiskoulutus

 
 
PS: SOME rakentelee edelleen provokaattorin julkisuuskuvaa... Jos vaikka vielä tarvitsisivat vaikka kerran...

372986980_1967266396971921_6158911244094
 

Kommentit

Ladataan...