Screenshot_2019-10-02-Gandhi-150.jpg

Intian valtion perustaja Mahatma Gandhi (1869–1948) oli yksi viime vuosisadan huo- mattavimmista valtiomiehistä. Hän ehti kuitenkin toimia itsenäisen Intian johtajana vain jokusen viikon, kun tuli ”omien”, hindunationalistin murhaamaksi.

Gandhi oli syntyisin läntisestä Gujaratin (osa)valtiosta ja hänen äidinkielensä oli gud- žarati . Myös nykyinen pääministeri Narendra Modi on sieltä, samoin oli Pakistanin perustaja Mohammad Jinnah. Gandhin isä oli ammattiministeri korkeaa kastia.

Gandhin valtteja oli, että myös hänen vastujansa ja kilpailijansa kuten englantilaiset siirtomaaisännät sekä kommunistinen ja islamilainen itsenäisyyliike arvostivat korke-alle hänen esimerkkiään, oppiaan  ja toimintamallejaan. Kaikki nämä olivat II maail-mansodan Liittoutuneen puolen perillisiä.Gandhi perusti ohjelmaansa ja ideologiaan- sa toteuttamaan  Indian Congress -puolueen, joka on nyt oppositiossa. Kuten alla näkyy suitsutus kilpailijan perustajalle on suurempaa kuin omille patriarkoille.

Gandhin opin kulmakiviä olivat eteläisen Aasian valtiollinen itsenäisyys ja yhtenäi-syys, kaikkien poliittinen tasavertaisuus riippumatta varallisuudesta, kansallisuudes-ta, uskonnosta,kastista (jotka kiellettiin, mutta pelkkiä tapoja ei valvottu); väkivallaton kaikkien väestöryhmien joukkoliike ja ”kansalais”tottelemattomuus siirtomaavaltaa vastaan, raskaan teollisuuden soveltumattomuus Intiaan jne.

Vastustajat omaksuivat  ”pointteja” Gandhilta, toisaalta hänen seuraajansa hänen kuoltuaan eivät olleet dogmaattisia,vaan esimerkiksi väkivallattomutta saatettiin tulki-ta (tarkoitusten tasolla varmaan oikein),että ”siitä oli sovittu englantilaisten kanssa” – eikä se koske aivan muita mahdollisia varsinkin ulkoisia uhkia, että ”raskatakin teolli-suutta tarvitaan jonkin verran palvelemaan kevyttä” (mitä se suurin piirtein aina tekee) jne.

Gandhin ajattelu mukaan lukien kuvan lause oli huomattavan kungfutselaista. Tosin kyeessä saattoi olla hänelle tyypillinen retorinen keino sekoittaa keskenään uskontoja ja pakottaa niitä yhteistoimintaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi (gudžaratiksi મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી,IAST: mohan- dās karamcand gāndhī, 2. lokakuuta 1869 Porbandar, Intia30. tammikuuta 1948 New Delhi,Intia), tavallisesti kutsuttu nimellä Mahatma Gandhi oli Intian itsenäisyys-liikkeen johtaja. Hänet tunnetaan väkivallattoman vastarinnan satyagrahan kehittäjänä.

Gandhi kasvoi Intiassa hinduperheessä ja opiskeli lakimieheksi Lontoossa.Hän aloitti yhteiskunnallisen toimintansa Etelä-Afrikassa, missä hän työskenteli asianajajana 17 vuoden ajan. Hänen kansalaistottelemattomuuteen perustuvan vastarintansa ansios-ta maan intialaisten syrjintä lopetettiin. Gandhi palasi Intiaan 1915 ja ryhtyi kamppai-luun Intian itsenäistymiseksi Brittiläisestä imperiumista.Gandhi käytti tavoitteidensa ajamiseen väkivallattomia keinoja kuten puheita, kirjoja ja artikkeleita sekä paastoja, lakkoja ja marsseja. Hän joutui toistuvasti brittien vangitsemaksi. Paljolti Gandhin an-siosta Intia itsenäistyi vuonna 1947. Koska Pakistan samalla irtautui Intiasta, Gandhi joutui hinduradikaalin salamurhaamaksi jo seuraavana vuonna.

Gandhin elämä ja opetukset ovat innoittaneet monia kansalaisaktivisteja. Intiassa Gandhia kutsutaan yleisesti ”kansakunnan isäksi”, ja hänen syntymäpäivänsä on kansallinen juhlapäivä.

https://gandhi.gov.in/

Narendra Modi


 @narendramodi


Bapu unites the world!

Among the highlights of today’s programme was the excellent rendi- tion of Bapu’s favourite ’Vaishnav Jan To’ by artists from 124 nations.

This is a must hear. #Gandhi150


Sotamarsalkka William Slim, oikeanlainen vastapuoli itsenäisyysliikkeellä…

Gandhin vastapuolena ja ”hiljaisena gentlemannisopimuskumppanina” toimi epäile-mättä useinkin sotamarsalkka William Slim, Intian brittiläisen armeijan komentaja.

Slim oli Gallipolinveteraani, joka toimi kesällä 1941 Kansainliiton johdolla komentaja-na Irakissa ja myös Itä-Syyriassa ns. Syyrian vientisodassa (Operation Exporter),  eräässä II maailmansodan tuntemattomassa ratkaisutaitelussa. ja sitä seuranneessa Iranin operaation Countenancessa, jossa britit ja NL:n tukemat kurdilaiset, azerilaiset ja armenialaiset joukot jakoivat Iranin tilapäisesti.

Vuonna. 1948 Työväenpuolueen pääministeri Clement Attlee nimitti Slimin vastoin edeltäjä Monty Montgomeryn ehdotusta Brittiläisen  Yleisesikunnan päälliköksi, vuonna  1952 Australian 13.  kenraalikuvernööri.

Iranista Slimin uudelleen nimetty,nyt Brittiläis-Intialainen 14.eli ”Unoh- dettu” armeija siirtyi Burmaan yrittämään avata sen kautta läntisille Liittoutuneille uuden huoltoreitin Kiinaan Tiibetiin linnoittautuneelle Kuo Min Tangille. Vain Neuvostoliitolla oli tuolloin sellaisia lentokoneita, joilla pystyi lentämään Himalajan yli.Slim Bill tiesi,mitä se olisi merkinnyt Intian itsenäisyysliikkeessä, jos englantilaisia itseään olisi ruvennut liikaa Bakun öljy ”janottamaan”…

Slim oli valmistunut Sandhurstin sotilasakatemian sijasta Birminghamin yliopiston köyhien ylioppilaiden upseerikurssilta ensisijaisena tavoitteenaan pomon ura siviilis-sä kuten teollisuudessa,sillä konkurssin tehneen rautakauppiasisän rahat eivät riittä-neet varsinaseen yliopistokoulutukseen.Hänet kutsuttiin kuitenkin palvelukseen kusi- simpaan kuviteltavissa olevaan paikkaan jopa I maailmansodankin oloissa, Turkin Gallipoliin, jonne lähetettiin ”vähän kaikenlaista” väkeä, eikä perimmäinen tarkoitus edes ollut voittaa, ainakaan julkilausutun suunnitelman mukaisella kaavalla. Häntä luultiin rivistä nousseeksi, mikä taas entisen Turkin imperiumin alueella olikin paikal-listen mielestä upseerille suuri kunnia ja ”todisti suuresta pätevyydestä”, jota virkoi-hinsa syntyneillä feodaaliupseereilla ei suinkaan aina ollut. Hänet komennettiin Inti-aan jatkokoulutukseen ja uusiin tehtäviin, joissa hän menestyi aina hyvin, koska pystyi johtamaan paikallisia, keitä nämä sitten kulloinkin olivatkin.

William Slim tapasi toimia niin,että ”oikea taho voittakoon” (ei esimerkiksi aina ehdot- tomasti juuri oma taho…sen hän oli tullut tuntemaan jo Gallipolissa). Ja näin yleensä myös kävi. Ja se kävi ylimmän poliittisen johdon kuten Winston Churchillin ja myöhemmin Louis Mountbattenin linjan mukaan.

William Slimiä pidetään yhtenä historian parhaista sotilaskomentajista, vaikka hän ei sotilaalliesti jyrännyt juurikaan muita kuin Bagdadin ja itä-Syyrian fasistit. Slim on kirjoittanut muistelmat ”Epävirallista historiaa”, josta on otettu 17 painosta ja otetaan yhä lisää.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mahatma-gandhin-patsas-helsinkiin

Mahatma Gandhin patsas Helsinkiin

Ulkoministeriö 20.9.2019 17.34

Helsinki liittyy 21. syyskuuta niiden monien eurooppalaisten ja muiden maanosien kaupunkien joukkoon, joissa on omistettu muistomerkki Intian itsenäisyysliikkeen joh-tajalle Mahatma Gandhille.Allotrianpuistossa paljastetaan tunnetun intialaisen kuvan- veistäjän Gautam Palin tekemä pronssifiguuri, joka esittää Gandhia luonnollisessa koossaan vuoden 1930 suolamarssilla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar osallistuivat Mahatma Gandhin patsaan vihkimistilaisuu- teen Allotrianpuistossa Helsingissä perjantaina 20.9.2019.

Gandhi syntyi 2. lokakuuta 1869. Patsas on Intian hallituksen lahja Suomen valtiolle Gandhin syntymän 150-vuotisjuhlavuonna. Kuluvana vuonna juhlistetaan myös Suomen ja Intian diplomaattisuhteiden seitsemää vuosikymmentä.

Suolamarssi oli vuonna 1930 Intiassa järjestetty väkivallaton mielenosoitus. Marssin aloitti Mahatma Gandhi,ja siihen otti osaa arviolta 60000 ihmistä, jotka marssivat 380 kilometriä vastustaakseen brittihallinnon määräämää suolaveroa. Suolamarssin ansiosta maailman huomio kiinnittyi Intiaan ja itsenäisyysliikkeestä uutisoitiin ensimmäistä kertaa laajasti.

Intia itsenäistyi 15. elokuuta 1947. Gandhi sai nauttia elämäntyönsä täyttymyksestä vain puoli vuotta, sillä hän joutui salamurhaajan uhriksi 30. tammikuuta 1948.

Gandhin nimi iskostui pysyvästi maailman tietoisuuteen Intian itsenäisyyden yhtenä perustajana, kansakunnan isänä ja väkivallattoman vastarinnan opin eli satyagrahan kehittäjänä. Hän kuuluu maailmanhistorian suurten kansanjohtajien joukkoon.

Gandhi ei pitänyt termistä “passiivinen vastarinta”, koska hän taisteli aktiivisesti pa-huutta, epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa vastaan. Hän piti tärkeänä, että tässä taistelussa ei käytetä niitä keinoja, joita hän vastustaa.  Hänen taktiikkansa oli rehel-lisyys, avoimuus, väkivallattomuus, valistus, vapaaehtoinen köyhyys, median taitava hallinta ja ilmiömäinen kurinalaisuus.

Gandhi on tunnettu osuvista aforismeistaan, joista yksi on kirjoitettu Helsingin pat-saan jalustan laattaan: Rauhaan ei ole tietä,rauha on tie.Gandhin viisaus on säilyttä- nyt ajankohtaisuutensa nykyisellä ilmaston- muutoksen, ympäristön pilaantumisen ja vihapuheen aikakaudella. Patsas on myös uusi kiintopiste Suomen kasvavalle intialaisyhteisölle. Säiden salliessa sen ympärillä voidaan järjestää vaikka joogatapahtumia.

Suomi otti Intian lahjan kiitollisuudella vastaan. Helsingin kaupunki ansaitsee tunnus-tuksen siitä, että se tarjosi patsaalle arvoisensa paikan ja teki tarpeelliset perustus-työt. Patsaslahjan antamisesta ja vastaanot- tamisesta on tehty sopimukset valtion toimijoiden ja kaupungin välillä sekä Intian suurlähetystön ja ulkoministeriön välillä.