360px-Bundesarchiv_Bild_146-1972-001-03%

Ribbentrop, Chamberlain ja Hitler neuvottelemassa Münchenin sopimuksesta.


https://www.youtube.com/watch?v=Wsa4pt89R_8

"  Putin holt Archive raus und nennt den Verursacher des 2. Weltkriegs!

OST WEST TRANSMITTER "

Münchenin sopimuksen vaihtoehdot 1938?


Historioitsija Jussi Jalonen, joka kieltää keskustelun blogeissaan tällä palstalla, esittää vastauksessaan Heikki Patomäelle muka "Venäjän 2014 ja Saksan politiikan 1938 analogioista", että silloisen Münchenin myöntyväisyyssopimuksen, jolla länsi-vallat "myivät" Tshekkoslovakian Saksalle, vaihtoehtona olisi ollut nopea ja varma voitto natsi-Saksasta...

Otan asian erikseen tarkasteltavaksi, koska se liittyy myös Suomen talvisodan mah- dollisiin vaihtoehtoihin siten, että NL tarjosi ainakin minun ymmärtääkseni ehdotto-man tosissaan Suomelle etupiirijakoa "v baltijskom režime" eli "in the Baltic region", miten tuo nyt sitten käännetäänkin: Itämeren / Baltian alueella (Jartsev-neuvottelut, joihin Suomi ei ryhtynyt), koska NL pelkäsi tosissaan "Münchenin-sotaa":

Tuo olisi saattanut olla Suomelle viimeinen todellinen tilaisuus välttää talvisota ja ylipäätään joutuminen mukaan II maailmansotaan. Tuo Stalinin ehdotus Jartsevin / Rybkinin kautta päätyi kuitenkin Adolf Hitlerin käsiin varmaan ennen kuin presidentti Kallion. Hitler esitti sitten Molo-Ribbeä saman kaavan mukaisesti: venäläiset uskoi- vat, että Mannerheim olisi toimittanut tiedot Hitlerille, mutta muuttivat myöhemmin käsityksensä. Tämä tarkoittaa, että sitä oli sotilaslinjallekin esitetty.

Mutta asiaan:

Jalonen: " Patomäki kysyy: "On kuitenkin vaikea ymmärtää, mitä hyötyä olisi ollut siitä, että II maailmansota olisi alkanut Euroopan näyttämöllä jo 1938 eikä 1939?"

Vuonna 1938 oli Saksan armeijan moottorointi vielä puutteellinen. "


RK: NL:n armeijan moottorointi oli vielä paljon puutteellisempi: sekä MiG-lentokoneet että T-34-tyypin panssarivaunut, jotka oli räätälöity Espanjan sisällissodasta urkitun tiedon perusteella (tasavaltalaisten panssarivoimien komentajana T-34:n yleissuun-nittelija insinöörikenraali Dmitri Pavlov, sittemmin Läntisen rintaman epäonnistunut komentaja Barbarossan alkaessa) saksalaisia vastaan (jotka taas oli räätälöity NL:n edellisiä USA:n lisenssillä tehtyjä BT-panssareita vastaan) olivat 1938 piirustuslau-dalla, ja vuotta myöhemmin 1939 prototyyppivaiheessa (Leningradissa, tulevat tuo-tantolinjat olivat kuitenkin Uralilla ja Volgalla, mm. Gorkissa, joka oli tärkeä keskus).

http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_combat_vehicle_production_during_World_War_II


JJ: "Tšekkoslovakian armeija olisi lisännyt 25 divisioonaa liittoutuneiden vahvuuteen Euroopassa, ja olisi yhdessä Puolan kanssa kyennyt sitomaan huomattavan osan Saksan voimista idässä. "


RK: Tuon liittymän kova lenkki olisi epäilemättä ollut juuri Tšekkoslovakia ja sen linnoitukset Sveitsin malliin vuoristoalueilla eli Sudeeteilla, jotka Saksa Münchenin "sopimuksessa" sai itselleen. Saksalaisten kenraalien kerrotaan monttu auki niitä tutkineen, ja Hitlerin ihailu heidän keskuudessaan tästä manööveristä nousi ennenkuulumattomalle tasolle...

Myös NL:n ns.vanha raja oli vahvasti linnoitettu ja juuri samoilta paikoilta, joista Sak-sa sen sittemmin perääntymisvaiheessa linnoitti.Nuo linnoitukset purettiin,kun Länsi- Ukraina liitettiin NL:on vuoden 1940 alusta,mitä Georgi Žukov ainakin vastusti. Sak- san tiedettiin kuitenkin seuraavan tilannetta, ei auttanut, jos meinasi leikkiä tyhmää...

Unkarikin oli Saksalle arvaamaton liittolainen vähän kuin Espanja, sillä Hitler ja Horthy eivät suinkaan olleet yhteneväisillä linjoilla, ja Unkarissa oli hitleriläismielinen kansanmurhalinjan oppositio "Nuoliristiläiset", joka loppujen lopuksi hetkeksi kaappasikin vallan.


JJ:"Lisäksi tuossa vaiheessa ei Neuvostoliitto vielä ollut solminut Molotov-Ribbentrop -sopimusta, vaan oli päättänyt tukea aktiivisesti Tšekkoslovakian hallitusta Saksaa vastaan. Kriisin aikana Stalin lähetti osan ilmavoimistaan Prahan hallituksen tueksi. "


RK: Pikemminkin pitäisi sanoa, että sota riehui täyttä päätä Mantšuriassa ja uhkasi myös NL:a "Halhin Golin taistelun" muodossa,johon NL tiesi varustautua,sillä se pel-käsi Japanin hyökkäystä ja NL:sta Maon joukoille Kiinaan suuntautuvien huoltoyh-teyksien katkaisemista. Tämä sitoi osan NL:n parhaista (sillä se ei tarkkaan tiennyt, millaisia Japanilla oli) BT-7-panssareista Kaukoitään.

Tuokin homma oli syyskuussa 1939 hoidossa. Ja juuri siksi Hitler esittikin yllättäen kuin salama kirkkalta taivaalta Molo-Ribbe-"sopimusta".


JJ: " Siunatuksi lopuksi, Saksan armeijalla ei vielä tuossa vaiheessa ollut kovin kak-sisia polttoainereservejä,ja Romanian hallitus oli vihjannut olevansa valmis katkaise- maan öljytoimitukset Saksalle jos Tšekkoslovakia ja länsivallat niin vaatisivat Pikku-Ententen nimissä.

Sota olisi siis ollut hyvin lyhyt, ja Saksaa vastaan olisi ollut alusta asti luku-määräisesti ja resursseiltaan ylivoimainen liittokunta, vaikka sitten keskenään riitelevä. "


RK: AIKA YLLÄTTÄVÄ VÄITE: että Saksan varustelu olisi muka edennyt täysin ylivoimaisella tavalla vuosina 1938 - 1940 Liittoutuneisiin nähden!

Tässä on sikäli asiantynkää, että Saksan varustelu oli täydessä vauhdissa, mutta NL:n varustelu oli "aallonpohjassa", josta vain tie ulos oli viitoitettu tehokkaasti ja oikein. Leningradin puolustus oli kyllä järjestetty hyvin: se oli viimeistä vuotta aseteollisuuden keskus ja siellä tehtiin yhä kaikki prototyypit.

"Helppoa voittoa" Saksasta ei olisi ollut tarjolla, mm. koska:


1.Ranska oli oletettua heikompi ennen kaikkea sisäisten ristiriitojen takia. Armeijassa heiluivat päällimmäisenä fasistit esikuntapäällikkö Maxime Weygandin johdolla, ja he taas eivät olleet väleissä tieteellisten piirien kanssa, jotka leikkivät fasistia, mutta sa-lasivat heiltä tietonsa ja taitonsa,aivan erityisesti atomipommin mahdollisuudet. Heitä johti (aatteellis-)poliittisesti kardinaali Eugéne Tisserant, Liittoutuneiden mies, joka mm. neuvotteli USA:n hallituksen puolesta mm. Suomenkin edustajien kanssa.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/sodanaikainen-luotettava-lahde-saksa-yllytti-nl-a-hyokkaamaan-suomeen-1939

2. Saksa oli soluttanut Tshekkoslovakin Sudeetti-alueet vähintään yhtä hyvin kuin Länsi-Ukrainankin, jossa katastrofi Barbarossan alkaessa oli totaalinen siviili-infrastruktuurin desanttien katkaistessa sähköt, vedet ja tietoliikenneyhteydet.

3. Paitsi Ranskan, myöskään Englannin poliittinen johto ei ollut sillä tavalla tehtä-viensä tasalla kuin Churchillin noustua hallitukseen, samassa kokouksessa, jossa Englanti julisti Saksalle sodan.

4. Japani olisi voinut tehdä hyökkäyksen NL:on tai Mongoliaan vuotta aikaisemmin kuin nyt tapahtui.

5. Puolasta ei tiennyt (eikä tiedä vieläkään) varmasti, kenen puolella se olisi ollut, ei myöskään Belgiasta eikä Hollannista.

6. Tshekkoslovakiaa olisi ollut erittäin vaikeaa huoltaa, jos ja kun Unkari olisi ollut Saksan puolella. Se olisi tapahtunut kaikkien liittoutuneiden osalta Neuvostoliitosta Karpaattien yli, mikä olisi edellyttänyt länsiliittoutuneilta suurta luottamusta NL:on. Saksa olisi yrittänyt hyökätä NL:on katkaistakseen nämä huoltotiet.

7. Norja, Suomi, Jugoslavia, Kreikka, Afrikka ja Lähi-Itä eivät olisi vielä sitoneet Saksan joukkoja.


JJ: "Saksalaiset kenraalit eivät myöskään vielä olleet ehdottoman uskollisia Hitlerille, vaan suhtautuivat tämän pyrkimyksiin hyvin epäluuloisesti.

Mikäli länsiliittoutuneet eivät olisi pakottaneet tšekkejä alistumaan Münchenin sopi- mukseen vaan olisivat pysyneet itsekin lujina sekä vielä mielellään neuvottelemaan Moskovan kanssa, ei Puolan olisi tarvinnut miehittää Cieszynin aluetta, eikä Neuvos-toliitolla olisi ollut mitään syytä pettyä länsivaltain asenteeseen sekä hakeutua omiin sopimusjärjestelyihin Saksan kanssa. "


RK:Ei NL hakeutunut minnekään,vaan Hitler teki tarjouksen,josta ei voinut kieltäytyä.


JJ: " Münchenin sopimuksen seurauksena oli se, että länsivallat menettivät yhden liittolaisvaltion idässä, "


RK: Eivät menettäneet. Turha jankuttaa "Saksan ja NL:n liittoa". Kyllä NL:lla oli koko ajan keskeinen rooli lännenkin suunnitelmissa jyrätä Saksa.


JJ: " Saksa ja Neuvostolitto saattoivat solmia oman etupiirisopimuksensa, ja Hitler varmisti itselleen kertaheitolla sekä tšekeiltä valloittamansa Škodan tehtaat että Sta-linilta saadut polttoainetoimitukset. Hitler saattoi päihittää vihollisensa yksi kerrallaan vuosina 1939-1940 ja sai näillä voitoilla osakseen kenraalikuntansa horjumattoman luottamuksen. "


RK: Juu sen hän kyllä saavutti.


JJ: " Sodasta tuli pitkä, raskas, verinen ja tuhoisa. Enin osa Eurooppaa kärsi suunnatonta hävitystä, ja toinen puoli maanosasta päätyi kommunistisen hallinnon alaisuuteen.

Mikäli toinen maailmansota olisi alkanut jo vuonna 1938, siitä olisi siis ollut hyvin paljon hyötyä. Oliko professori Patomäellä muuta kysyttävää? "

RK: Saksa ei olisi ollut mikään "läpihuutovihollinen" 1938.Lännessä, varsinkin Rans- kassa, olisi myös noussut henkeä: "antaa Saksan ja NL:n tapella", kunhan niiden välille vain olisi ensin saatu sota aikaiseksi. "

Keskustelua:

Rimpatirei:


>Harry Dexter Whiten esikunta, Division of Monetary Research,oli laatinut talvisodan aattona 30.11.1939, muistion nimeltä ”Suomen tilanne”. Muistio oli osoitettu rahami- nisteri Morgenthaulle ja ulkoministeri Hullille. Sen ensimmäisen virkkeen mukaan Venäjän valloittaessa Suomen, tulos ei tulisi mitenkään koitumaan Yhdysvalloille taloudelliseksi menetykseksi.”Suomen valtaamista pidettiin itsestään selvyytenä. Suomen talous ja ulkomaankauppa olivat muistion mukaan mitättömiä.Petsamon nikkeli tosin oli menetys,koska toimilupa oli NY:ssä pääkonttoriaan pitävän yrityksen hallussa.


Tämä on sellaista virkamisesselvitystä, jonka tekijöillä ei ole tarvinnut olla tietoa, miten USA todella aikoo mahdolliseen sotaan suhtautua, eikä sitä mitä ylimmät päät-täjät mahdollisesti saattaivat olla NL:n, ja Englannin kanssa sopineet. SE tiedetään nykyään, että Ranska oli Englannin ja USA:n syvimmästä yhteityöstä mm. ydinase-tutkimuksen alalla, joka tuolloin käynnistyi, pihalla, koska se tiedettiin liikaa Saksan soluttamaksi armeijan korkeinta johtoa myöten.

>Lopuksi kysyttiin Neuvostoliiton hyötyjä. Taloudellisesti merkittävin hyöty Suomen haltuunotosta olisi nikkelin ohella puunjalostusteollisuuden siirtyminen Neuvostoliitolle.

Petsamon nikkelillä ei ollut NL:lle muuta merkitystä,kuin että se ei olisi päätynyt Sak-san haltuun. NL oli nimittäin avannut jo v. 1935 maailman ylivoimaisesti suurimman nikkelikaivoksen luoteis-Siperian Norilskissa. NL myös jätti nikkelit Suomelle talvisodan rauhassa.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Norilsk+Mining+and+Metallurgical+Combine

NL:n ykköstarkoitus ei todellisuudessa ollut Suomen haltuunotto, vaan optimaalinen raja tulevaa Saksan-vastaista sotaa ajatellen, minkä se se aika tarkkaan saavuttikin.

Suomen valtaus olisi ollut työtapaturma, eikä se olisi välttämättä johtanut mihinkään kovin radikaaleihin otteisiin Suomessa,ainakaan venäläisten taholta. On muistettava, että Ruotsi kuului Saksan etupiiriin: Suomen valtaus ja varsinkin radikaalit poliittiset muutokset Suomessa olisivat todennäköisesti johtaneet siihen, että Saksa valtaa Ruotsin. Sitä NL pelkäsi.

>Lopuksi kysytään Neuvostoliiton (Venäjän) poliittisesti ja strategisesti saatavilla ole- vista hyödyistä. Tätäkin asiaa pohti USA:n valtionvarainministeriön Neuvostoliitolle myötämielinen aivotrusti. Se päätteli, että NL varmistaisi sotilaspoliittisen asemansa Itämeren itäisellä alueella saatuaan Suomen haltuunsa. Tätä pidettiin odotettuna ja tervetulleena kehityksen suuntana.

Tuohon ei olisi tarvinnut Suomen valtaamista NL:n taholta. Jos NL olisi Suomen vallannut,se olisi ensijaisesti pyrkinyt sopimaan Suomen hallinnosta (salaisesti) Eng- lannin ja USA:n kanssa. Stalin oli sellaista ehdottanut Pavel Sudoplatovin mukaan jo 1938 ennen Münchenin sopimusta, kun hän oli luullut, että Mannerheim, Tanner, Ryti, Erkko ja Walden olisivat "Lännen väkeä"

>Se johtaisi Neuvostoliiton aseman vahvistumiseen koko Skandinavian alueella, mikä katkaisisi erityisesti rautamalmin kuljetukset Ruotsista Saksaan.

Ei se olisi niitä katkaissut. Eihän niitä Itämeren kautta edes tarvinnut kuljettaa. Rauta ei ollut Saksalle niukka strateginen raaka-aine: sillähän on itsellään rautaa "ettei pas-kalle taivu",ja hiiltä vieressä.Ruotsalainen rauta vaan on paljon parempaa, nikkelitkin osin valmiina. Ja tietysti oli arvo sinänsä, ettei se kaikki päädy Saksan vihollisille.

>Muistiossa pelätään Talvisodan aiheuttamaa yleisen mielipiteen kielteisyyttä Neuvostoliittoa kohtaan. (Hannu Rautkallio: Mannerheim vai Stalin / 2014, s. 14 - 15) 12. 3. 1940 Whiten alainen Wheeler laati hyvin kielteisen raportin esimiehelleen ja edelleen Morgenthaulle välitettäväksi. Suomi esitettiin taantumuksellisena maana ja kommunistien toiminnan rajoittamista paheksuttiin.

>Neuvostoliittoa ei nimetty USA:n hallituksen taholta sotaa käyväksi maaksi, kuten ei oltu nimetty Puolan sodankaan aikana 17.9.1939 jälkeen. Rautkallion mukaan Mor-genthaun miehet suunnittelivat jo USA:n liittymistä sotaan Neuvostoliiton rinnalla.

Totta helvetissä suunnittelivat yhteistä rintamaa Saksaa vastaan,eikä sen suunnittelu ja valmistelu suinkaan alkanut tuolloin,vaan se oli alknut 10 vuotta aikaisemmin stra-tegista teknologiayhteistyöstä erityisesti sotilasteknisen koneenrakennuksen alalla, kun ilmeni, ettei Puolasta ole Englannin, Ranskan ja USA:n tehokkaksi liittolaiseksi liittolaiseksi Saksaa vastaan.

"Suur-Puolan" suunnaton sotilasmahti kaatui erittäin nololla tavalla, ennen kuin oli ehtinyt syntyäkään, kun puolalaiset Sikorskit ja muut eivät pystyneetkään valmista-maan heille Ukrainan olosuhteita silmällä pitäen suunniteltua Christie-, venäläisittäin BT-, keskiraskasta ns. nopeaa panssarivaunua, maailman ykköstä tuolloin lajissaan, ja panssarinsuunnittelija Christien toimistoakin uhkasi konkurssi, kunnes NL:n ulko-maankauppaministerin ja sotatalouspäällikön Anastas Mikojanin ja amerikkalaisen suurkauppiaan Armand Hammerin (1898 - 1990) tiimi tarjosi Puolan tilalle varmaa maksajaa ja vakaata suurvalmistajaa (kyse oli lisenssistä) Neuvostoliittoa...

Lisäksi Christie saattoi suunnitella edelleen mielin määrin USA:lle,Englannille, Rans-kalle jne. (Puolasta, Saksasta ja Japanista en tiedä...)  Kaikki NL:n kunnolliset pans-sarit mukaan lukien T-34, paitsi raskaat Klim( Voršilov)it, perustuivat sittemmin BT:n perusratkaisuille niin tornin, telapyörästön kuin jousituksenkin suhteen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Christie_suspension

Edelleen tuo lamasta pelastanut unelma-asiakas toi tuotantoprosessiin mukaan mul- listavan parannuksen:akateemikko Jevgeni Oskarovitš Patonin kehittämän sähköhit- sauksen, joka tapahtui aluksi veden alla. Päällystetyn hitsauspuikon käsihitsaukseen kehittivät vähän myöhemmin ruotsalaiset.


>Kirjassa kerrataan USA:n johdon kylmyys Suomea kohtaan Talvisodan aikana. Vaikka 30 miljoonan dollarin laina myönnettiin ja iso kuorma-autokauppa, niin USA:n viranomaiset vetkuttivat Suomen yksityisiltä yrityksiltä ostamien aseiden saamista Suomeen niin,että kaikki ennätti perille vasta Välirauhan aikana. Samoin Ruotsin os-tamat,mutta Suomelle luvatut haupitsit,kanuunat ja ammukset laivattiin vasta kesällä 1940 Suomeen. Valtio ei halunnut myydä Suomelle mitään, mutta järjesti tuntuvat asetoimitukset Neuvostoliittoon ostamalla kultaa ym. Neuvostoliitosta ja tarjoamalla sille näin mahdollisuus ostaa aseita. Asevientiä N-liittoon harjoitettiin kiertämällä pykäliä, kun taas esim. lentokonelahjoitus Suomeen estettiin tekemällä se Ranskan kannasta riippuvaiseksi. "

SB: Ei Ranska estänyt asetoimituksia. Se halusi yhdessä vaiheessa toimittaa Petsa- moon jopa joukkoja. Englanti esti. Ja Saksa esti Italiaa toimittamasta jo kaupallista tietä tilattuja Fiat-hävittäjiä.

>Morgenthau esti ehdotetun ison 60 miljoonan dollarin lainan ja ison lahjoituksen- omaisen tuen Suomelle poliittisella manööverillä. ”Vuosina 1939-40 lentokoneben- siini ja lentokoneet olivat Neuvostoliiton keskeisiä tuontitavaroita. Neuvostoliiton lentokonetehtaissa toimi jo ennen Talvisotaa amerikkalaisia insinöörejä.

NL:lla alkoi olla ihan hyviä insinöörjä itsellääkin, se oli vakoillut Espanjan sisällisso- dasta Saksan panssareiden ja lentokoneiden ominaisuudet (jotka oli räätälöity NL:n vanhaa (eli silloista) kalustoa vastaan, ja se oli tieteessä edellä niin valmistuksen (sähköhitsaus) kuin erityisesti lujuuslakennankin alalla:

" Nyt kun passarientuotanto on aimmin käsitetelty, niin tämä lentokonepuolen tarina jatkui siis seuraavaan tapaan:

http://nakokulma.net/index.php?topic=11039.msg245220#msg245220

" Kun isoveli Anastas Ivanovitsh (1895 - 1978) teki ministerinä loistavia teknologia-kauppojaan, tuolloin 24-vuotias ikäisekseen (hänkin) hyvin menestynyt metallimies Artjom Ivanovich Mikojan (1905-1970) oli lentokonetehtaan sorvausoperaattori, puo- lueaktiivi ja Puna-armeijasta kotiutuva lentokoneenasentajaerikoisupseeri. Vaikka työtilanne oli ammattimiehelle taatusti kuuma,ja armeijakin varmaan heilutteli hienoja natsoja nenän edessä, hän haki ja pääsi v. 1931 Ilmavoimien Insinööriakatemiaan, josta valmistui v. 1936 lentokoneensuunnittelijaksi ja siirtyi lentokenetehtaan suunnit- teluryhmän varajohtajan ja sotilasedustajan tehtävään. Pian joillakin lentokoneiden kuten panssareidenkin suunnitteluryhmillä oli käytössään Espanjan sisällissodasta haravoidut tiedot saksalaisten viimeisintä huutoa olevista koneista, joita vastaan voi- tollisiksi uudet koneet piti suunnitella.Ensimmäisenä v.1940 lensi saksalaisia pommi- koneita vastaan ylhäältä päin hyökkäämään suunniteltu MiG-1 ideanaan mahdolli-simman tehokas moottori mahdollisimman pienessä koneessa.Kone ei ollut sellaise- naan pitkäaikainen menestys,mutta pääasia olikin yllätys saksalaisille (ja italialaisille, joilla oli parhaat pitkän matkan pommikoneet):mistä suunnasta ja miten hyökkäys tu- lee pommikoneita vastaan (matkalla vaikkapa Bakuun). Pommikoneisiin ei ollut tuos-ta vaan järjestettävissä ylöspäin ampuvaa aseistusta, ja jokainen lisäteräskilo myös niiden "selkäpuolen" panssarointiin oli poissa niiden kuljettamasta pommikuormasta ja sen lisäksi lyhensi vielä erikseen toimintasädettäkin,koska koneiden piti tavallisesti pystyä lentämään takaisinkin polttoainemäärällään. Jo toisella mallilla Mig-3 saavu-tettiin potkurikoneille ennätyksellinen 12000 m:n lentokorkeus ja 680 km/h:n huippu-nopeus, mikä tarkoitti, että kone pystyi lentämään kaikkien vuoristojen kuten Himala-jan ja Kaukasuksen yli mistä tahansa, kun pommikoneiden piti puikkelehtia laaksoja pitkin.

Artjom Mikojanin esimies oli aluksi ensimmäisen varsinaisen hävittäjäkoneen suun- nittelija 1933 Nikolai Polykarpov (1892 - 1944), joka oli istunut 1930-luvun taitteessa linnassa jossakin trotskilaisjutussa, mistä lähti liikkeelle legenda, että "NL olisi käyt- tänyt vankityövoimaa suunnittelussa". (Senhän nyt  tietää, mitä siitä "suunnittelusta" olisi vähänkään tiukemman paikan tullen tullut,kaikkienhan täältä kuitenkin kerran on lähdettävä...). Artjom Mikojan sai sekä Stalinin teknologiapalkinnon että vastaavan Leninin palkinnon kummatkin kuusi (yht.12) kertaa, mikä oli NL:n ennätys ainakin yhteismäärässä, joten hän oli tunnettu henkilö, mutta tuon tason vaikuttajien sukulai- suussuhteet olivat sotilassalaisuuksia, joten Sovjetskajakaan ei mainitse asiasta mitään, edes kuoleman jälkeen.

Mitä siihen akateemikkopuoleen tulee, silloin kun rakenteita kevennetään ja optimoi- daan kantavuudeltaan painoonsa nähden, niin akateemikko Vasili Zaharovitš Vlasov julkaisi v.1940 ensimmäisen version perusteorian sisältävästä teoksesta "Ohutseinä- mäiset kimmoiset sauvat" ja vuonna 1949 teoksen "Yleinen kuoriteoria ja sen teknisiä sovellutuksia".

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Vlasov%2C+Vasilii+Zakharomch "

>Yhdysvallat oli lentokoneteollisuudessa tärkeiden alumiinin ja molybdeenin viejänä lähes ainoa maa maailmassa.Ne oli virallisesti luettu ”moraalisen kiellon” piiriin, mutta niiden vienti jatkui tästä huolimatta. Kiertotietä vienti Neuvostoliittoon vain kas-voi Talvisodan aikana. ”Neuvostoliiton sodankäynnille elintärkeän lentokonebensiinin rahtaaminen jatkui kaikessa hiljaisuudessa Vladivostokiin,kunnes amerikkalainen leh
distö paljasti toimitukset. California Standard Oil Company oli toimittanut vuoden 1939 lopulla lentokonebensiiniä 1,3 miljoonaa tynnyriä (yli 1550 miljoonaa litraa) Vladivostokiin ja ne oli kuljetettu rautateitse Leningradiin,Suomen rintamalle.” Hull vahvisti Suomelle 25.1.1940 tiedot oikeiksi,mutta rauhoitteli sanomalla, että askeleita olisi otettu tällaisten toimitusten vähentämiseksi sellaisille maille kuten NL. FDR väitti julkisuudessa lentokoneteollisuudelle tärkeiden tarvikkeiden viennin pysähtyneen jo kokonaan. Morgenthau kuitenkin neuvotteli heti kiertotien. Kuljetukset jatkuivat koko Talvisodan ajan ja ne hoidettiin etupäässä neuvostoliittolaisilla aluksilla. (Rautkallio s. 53 - 54)

USA:n NL:n kautta toimitetusta sotamateriaalista meni tosiasissa suuri osa Kiinaan Japania vastaan. Sinne ei ollut oiekin muutakaan huotoreittiä. Lisäski errät NL:laiset tuotantolaitokset, mm.GAZin kuorma-autotehdas rupesivat tottamaan pieniä panssa-rivaunuja, joista ei saksaa vastaan ollut suurta apua,mutta Japania vastaan ne olivat Kiinassa, ja sen hyökkäystä vastaan NL:lla itsellään, kova sana. USA sitten toimitti NL:lle kuorma-autoja.

>Amerikkalaislehdistö sai helmikuun alussa 1940 tietoonsa,että USA:n valtionpankki oli ostanut kultaa N-liitosta ja tankkeri Kim oli toimittanut San Franciscoon salaa 5,6 miljoonan dollarin edestä kultaa,mikä takasi ”moraalisen boikotin” alaisten tuotteiden laivaamisen edelleen Neuvostoliittoon. Sama alus laivasi sitten Meksikon satamasta USA:an toimitetun kuparilastin Vladivostokiin Neuvostoliittoon. Kultaa laivattiin useassa erässä helmikuussa ja Neuvostoliiton vienti kasvoi 10 miljoonaan dollariin.

White oli kertonut muistiossaan 9.1.1940 Morgenthaulle laivausten jatkuvan Neuvos-toliittoon taukoamatta; kuukauden loppuun mennessä ainakin neljä alusta oli lähdös-sä salaisista satamista rahdattuna sodankäynnin tarvikkeilla ja metalleilla. Paljastuk-set johtivat viimein vastalauseisiin kongressissa. Sittemmin alettiin laivata jalostettu-jen polttoaineiden sijaan amerikkalaisilla laivoilla Neuvostoliiton satamiin öljynjalosta- moihin tarkoitettua laitteita. NL saisi siten itse jalostaa polttoaineensa! Vastaava kos-meettinen ele polttoainetoimitusten myöhäisen lopettamisen tavoin Suomen hyväksi oli Brewster-kauppa. Kuten tunnettua, ne eivät ennättäneet sotaan. Mannerheim innostui ja pyysi 1.3.1940 lahjoittamaan tai myymään 160 hävittäjää ja 36 pommiko-netta. Esitys sai Morgenthaulta jäätävän vastaanoton.Esitys siirrettiin sotilasviran-omaisille ja FDR otti periaatteessa myönteisen kannan. Koska koneet olisi ollut mah-dollista ottaa vain Ranskalle jo luovutetuista, asia siirrettiin Ranskan ja Englannin viranomaisille ja sieltä Liittoutuneiden ylimmälle sotaneuvostolle,joka tietenkin esti lahjoitukset tai myynnin. Lopullisen päätöksen teki Ranskan hallitus (R. s. 54 - 56)

Mielenkiintoisesti siis NL ilmeisesti muistion mielestä saisi Ruotsin otteeseensa Talvisodan tuloksena.Se saattaisi siten vaikuttaa malmikuljetuksiin Ruotsin ja Norjan kautta. Joka tapauksessa Itämerellä.Kuljetukset olisivat siis ainakin sen armoilla. Se voisi koska tahansa hyökätä malmikentille.

Ruotsi oli "Saksan etupiiriä"... NL:n aktivitetti ja varsinkin jokin hyökkäys Ruotsissa olisi merkinnyt Molo-Ribben irtisanomista NL:n puolelta. Miksi USA, joka propagan-distisesti vimmatusti hyökkäsi Molo-Ribbeä vastaan,pitäisi sen purkamista huonona? Toki USA:lle NL:n hyökkäys Ruotsin malmialueielle ei taatusti olisi ollut toivottava. Eikä sille ollut toivottavaa sekään, että Saksa olisi miehittänyt Ruotsin. Senhän se olisi vieläpä voinut tehdä sanomatta Molo-Ribbeä irti. Mutta siksipä USA aikalailla varmasti ohjeistikin NL:a olemaan valtaamatta Suomea.

[quote]On selvää, että nikkelin ohella tämä oli myös Saksan puolella tärkeä tekijä Suomen suhteissa. Itse asiassa tärkein.Nämä kuljetukset olivat Saksalle elintärkeät. Canariksen viestissä 1940 (Scheil esittää sen kirjoissaan) Lontooseen oli ilakoiva sävy, kun hän luuli Länsimaiden pääsevän Norjaan. Hänen mielestään Saksa olisi silloin hävinnyt sodan.[/quote]

Ruotsin rautamalmin Itämern-kuljetukset EIVÄT olleet Saksalle ELINtärkeitä.

NL:lla EI ollut sellsita syytä miehittää Suomea.

Eikä mitään muutakaan järkevää sotilaallista optimaalisuussyytä.

" Olisiko Saksa hyväksynyt Suomen valtauksen? "

Luultavsti olisi varsinkin, jos se olisi tapahtunut äkkiä. Sitten Saksa olisi luultavasti vallanut Ruotsin, ja tornionjoella olsi vietetty irvokkaista yhteisiä molemminpuolisia bluffijuhlia.

HItlerin tarkoitus olie, että ENGLANTI puolustaisi Suomea ja joutusi NL:a vastaan sotaan.

>Silloin malmikuljetukset olisivat vaarantuneet ja NL saanut merialueita kontrolliinsa ja ehkä vaikutusvaltaa Skandinaviassa. Malmikenttien ja Neuvostoliiton välistä olisi kadonnut puskurivyöhyke. Göring sanoi Nürnbergin kuulustelussaan, että Hitler ei ikinä olisi hyväksynyt tätä.

Tämä just tarkoittaa, että Hitler olisi vallannut Ruotsin. Koska Englantihan ei väliin kuitenkaan olisi tullut. Tilanne olisi ollut sekä Stalinille että Hitlerille aivan uusi ja yllättävä, sellainen, jota kukaan ei varsinaisesti ollut tarkoittanut.

Erilaista hyökkäysvahtoehdoistaan neuvostoliittoon Saksa olisi heti tullut sidotuksi pohjoiseen niistä, tähän ns. "tunturihaukan persiiseen -vaihtoehtoon", joka sitten toteutuikin, jo monien vastoinkäymisten kautta, joista pahin tuli olemaan Hirohiton Halhin Golin katastrofi.

Tosin Hirohito olsi ehkä tuota Siperiaa katsellsut vähän uusin silmin, jos Saksa olisi noin kaukaa ja kaartaen (kuin maatalousneuvoksen puhe) lähtenyt heti alkajaisiksi omasta puolestaan liikkeelle... Hitler ja Hirohito olivat alustavasti sopineet Siperian jakamisesta Jenisei-joen pääuomaa pitkin...

>Ilmeisesti tätä ei todellakaan tarkoitettu salaisessa lisäpöytäkirjassa eli saksalaisille vakuutettiin syksyllä näin. Myöhemmin sitten NL tulkitsi sopimusta eri tavalla. Ilmeisesti on todellakin niin,että salainen lisäpöytäkirja ei oikeuttanut Suomen miehittämistä eikä bolshevisointia.

Ei LISÄPÖYTÄKIRJASSA mistään tuollaisista ollut sovittu, siellä oli sovittu rajoista! PÄÄSOPIMUKSESSA sovittiin mitä osapuolet EIVÄT TEE "toistensa etupiireillä" - eli eivät tee mitään, missään tilanteessa. Saksa sitten rikkoi tätä - ihan kuten NL oli odottanutkin...

(Sitten Stalinilta olisi mennyt paskat housuun, jos Saksa EI olisi rikkonut, koska se olisi tarkoittanut, että Hitler valmistelee yksinomaan NL:n ENITEN PELKÄÄMIÄ hyökkäysvaihtoehtoja!)

>Siis vain sotilastukikohtia, rajantarkistuksia ja YYA-sopimuksen kaltaisia suhteita ja talousyhteistyötä. Näinhän viime aikoina monet historioitsijat ovat myöntäneet.

>Alussa esitetty edelleen alleviivaa ja tukee sitä tulkintaa, että Talvisodan sai loppumaan Saksa.

Sodan sai viime kädessä loppumaan se,että NL oli saavuttanut, mitä oli ensisijaisesti lähtenyt hakemaankin.

Se, että tämä tuli näyttämään "Hitlerin sanoelulta", sopi loistavasti Stalinille...

>Länsivallathan halusivatkin sodan jatkuvan ja siis ainakin jonkinlaista veruketta tunkeutumiselle Skandinaviaan.

TUSKIN halusivat sodan jatkuvan! AINAKAAN RUOTSI ei taausti halunnut sen jatkuvan.

Luultavampaa on, että "Länsi" ohjeisti NL:a, minne asti on "luvallista" edetä. Länsi olisi voinut itsekin "esittää uhkavaatimuksen", jota Stalin sitten olisi "totellut", MUTTA HELVETIN PALJON PAREMPI HUIJAUKSEN KANNALTA OLI HITLERIN UHKAVAATIMUS!

>No tämänhän on jo osoitettu Promerit-sivustolla ja salaisten paperien sisältöä aa-vistus valotettu jo niiden saavuttua Suomeen vuosien 2001ja 2002 vaihteessa. Tuol-loiset tapahtumat vahvistivat Hautamäen ja Tahvanaisen esitysten oikeellisuuden.

http://www.promerit.net/aiheet/sota-ja-rauhanajan-historiaa/

https://youtu.be/Q03ze0PqgEc?list=PL-O0FVSEit-PSX-yBgrRimwpFogJuL5oq

Jotkut pitävät Kuusisen hallitusta Terijoella kuitenkin selvänä osoituksena siitä, että NL aikoi nielaista Suomen. Niin se todennäköisesti aikoikin.

Ei aikonut. Kuusisen hallituksesta tuli perustetun Karjalais-Suomalaisen neuvostota- savallan hallitus (jonka palauttaminen takaisin pelkäksi autonomiaksi 1956 oli muu-ten YK:n Peruskirjan mukaan laitonta ainakin ilman YK:n päätöstä, kuten Krimin siir-täminen Ukrainaankin, joskin nythän se on taas osavaltio,ja siten virhe korjattu, muo-dollisesti). Se lakkasi jo hyvissä ajoin talvisodan aikana julistatumasta "Suomen hal-litukseksi". (Toki Kuusisen hallituksesta olisi voinut tehdä Suomen hallituksen niin, että sieltä olsi erotettu karjalaiset ministerit (ja muutama muu) ja nämä paikat täytetty rauhanopposition ja esimerkiksi damarien kuutosten väellä.Kommunisteille olisi tullut pääministeri (kuusinen),sisäministeri (Lehen) ja puolustusministeri (Anttila). He olivat ainoat päteviksi tarkoitetut ministeri Karjala-ministeri Paavo Prokkosen lisäksi Kuusisen hallituksessa.

>Emme tiedä,mitä kaikkea Saksa on siitä sanonut kulissien takana ja onko se arvos- tellut vetoa. Saksa tietenkin ymmärsi, että jonkinlainen sota vaadittiin, koska Suomi ei taipunut vaatimuksiin.

Saksa lietsoi Talvisotaa molemmin puolin rajaa.

Iltalehdessä 31.08.2012 Suomen Sveitsin ja Vatikaanin suurlähettiläs Alpo Rusi ker- too löytäneensä dokumentin elokuulta 1942,jossa Suomen silloinen Vatikaanin suur- lähettiläs G.A.Gripenberg,joka oli vastikään siirretty sinne Lontoosta,ja jonka tehtävä oli tunnustella rauhansolmimismahdollisuuksia,sai tietää ranskalaiselta kardinaali Eugéne Tisserantilta (1884-1972), että Saksa oli ennen talvisotaa yllyttänyt Neuvos- toliittoa hyökkäämään Suomeen ja Romaniaan kardinaalin tulkinnan mukaan siksi, että "Saksa saisi vihaiset liittolaiset sivustoilleen".

(Todellinen syy oli, että Hitler oletti hyökkäyksen johtavan NL:n sotilaalliseen konflik-tiin Englannin kanssa. Talvisodan kuluessa Hitlerille selvisi, että Englantia kusetta-malla se ei onnistu. Sen sijaan hän oletti vielä kutsuttuaan Molotovin "neuvottele-maan" Berliiniin joulukuussa 1940, että NL olisi kusetettavissa hyökkäämään Persiassa englantilaisten kimppuun. Stalin oli uskomattoman taitavasti onnistunut leikkimään "tyhmää"...)

Tisserant kertoi kuullensa saksalaisten upseerien olleen Kannaksella 1940 kerto-massa NL:lle Suomen puolustusjärjestelyistä,joita saksalaiset olivat täällä olleet mu-kana tekemässä, ja aseista, joita he olivat Suomelle toimittaneet. Tisserant ennusti lähes nappiinsa linjan, jolle Saksan hyökkäys NL:on tulisi pysähtymään, mutta hän arvasi Saksan häviön vuotta aikaisemmaksi kuin tuli toteutumaan. Jos Suomi olisi hyökännyt Leningradiin, USA olisi julistanut Suomelle sodan. Rusin mukaan Suomi sai Gripenbergin kautta USA:an yhteyden, jota kautta onnistui vakuuttamaan, ettei Suomi hyökkää Leningradiin.

Tisserantin tausta on asiassa mielenkiintoisinta. Hän oli Ranskan ydintutkimusta joh- taneiden veljesten Louis (1897-1987) ja Maurice (1875 - 1960) de Broglien [äänt. dǝ Brój] kavereita.Maurice oli alun perin koulutukseltaan laivostoupseeri ja 1.maailman- sodan aikana Ranskan laivaston radioviestintäteknologian spesialisti. Että viestiyh-teydet varmasti pelasivat supervallan malliin ympäri maapallon. Hänen opettamansa 22 vuotta nuorempi pikkuveli Louis oli teoreettinen fyysikko, materian aaltoluonteen keksijä ja tästä vuoden 1929 nobelisti.Louis de Broglieta kalasteltiin vielä sotien jäl-keenkin Ranskan Katolisen tieteen liiton johtoon, mutta tämä kieltäytyi, koska ei ollut aktiivisesti uskonnollinen, sillä hänen ajattelunsa kelpasi ilmeisen hyvin katolisille luonnonfilosofeille. Molemmat veljekset olivat sekä Ranskan Tiedeakatemian (luon-nontieteet) että Ranskan Akatemian (filosofia ja humanistiset tieteet, ranskan kieli) jäseniä. Eugéne Tisserand valittiin jälkimmäisen jäseneksi Mauricen seuraajaksi tämän kuoltua 1961, luultavasti edeltäjän ehdotuksesta, tieteenalanaan jotakin sinne päin kuin katolinen luonnon(tieteen)filosofia. ...

...Kardinaali Tisserant oli todellisuudessa Liittoutuneisiin kuuluneen Charles de Gaul- len Vapaan Ranskan kannattaja,mahdollisesti jäsenkin,ja paavi Pius VII:ä epäiltiin fasistiksi siksi, että tämä oli kieltänyt Tisserantia Vatikaanista käsin millään tavoin toimimasta mainittuun suuntaan tai antamasta sen suuntaista kantaa julki.

Hän oli myös ainakin kerran itse ehdolla paaviksi. Hän tiesi sodan alussa yhtenä perin harvoista ranskalaisista sen verran atomipommivalmisteluista, että Saksa ja Japani tulevat varmasti häviämään sotansa, ketkä kaikki sen sitten voittamaan tulevatkin. Hänen ei voi olettaa hörisseen aivan mitä sattuu.

>Jos Suomi liittyisi sotaan Länsivaltojen puolella, niin tällöin olisi syntynyt vaikea tilanne. Suomi olisi jouduttu tällöin ainakin miehittämään. Tiedämme Saksan suurlä- hettilään toivoneen rauhaa esim.tammikuun lopulla Moskovassa.Muitakin kontakteja oli siis kuin Hautamäen ja Tahvanaisen ilmoittamat salaiset nootit. En usko, että alun alkaenkaan Saksa olisi hyväksynyt Suomen miehitystä.

Sellaista ei ollut "luvassakaan". Saksallekin oli nyt tullut tärkeäksi ylläpitää "uhkaku-vaa"... Eikä siitä neuvostoliitollekaan todellisuudessa mitään suunnatonta vahinkoa ollut... Kärsimään joutuivat Suomen fasisminvastaset voimat.

>Se olisi halunnut saada rajoitetun sodan rajoitetuin tavoittein. Muu olisi johtanut ehkä sopimusrikkomukseen, vaikkakin siihen olisi ollut hyviä syitä.

Höpsistä ne - "sopimukset"...

>Saksa saattoi käsittää Kuusisen hallituksen painostuskeinoksi. Tietenkin Suomi kuului lisäpöytäkirjan mukaisesti Venäjän intressipiiriin,joten sillä kai oli jonkinlainen vaikutus hallituksen koostumukseen. Varmastikin luulisi Saksan lähteneen kuitenkin siitä, että Suomeen ei tulisi kommunistista N-liiton nimeämää hallitusta.

Saksa ei vaivannut päätään tuollaisilla. Se funtsasi korkeintaan, ketkä tpetaan ja ketkä orjuutetaan.

>Kuusisen hallituksesta luopuminen kävikin sitten N-liitolta melko helposti eli se ei katsonut arvovaltansa menetetyksi näin menetellessään. Saksassa ollaan varmasti oltu melko tulisilla hiilillä sodan aikana. Terijoen hallitus liittyikin kai enemmän Länsi-valtojen ja N-liiton salaisiin sopimuksiin,joissa Suomi oli luvattu kokonaan Neuvosto- liitolle. Kaikki merkit viittaavat siihen, että onnistunut maihinnousu Skandinaviaan olisi johtanut siihen, että NL olisi vaihtanut puolta.

NL oli koko ajn Liittoutuneiden puolella, vaikka esimerkiksi Ranska (paitsi Vapaa Ranska) ja Italia eivät sitä välttämättä tienneetkään. Eikä tietenkään Hitler, eikä Suomen johto!

>Ilmeisesti silloin vasta olisi Suomi kokonaan miehitetty ja bolshevisoitu Länsimaiden luvalla. Saksa olisi jätetty nuolemaa näppejään.

>Tietysti NL saattoi oikeasti suunnitella koko Suomen nappaamista yllättäen vastoin sopimuksia ja Saksan saattamista tosiasioiden eteen.

NL:n politiikka ei pyörinyt Suomen ympärillä. Mutta sitä ei myöskään mitenkään haitannut, jos niin luultiin.

>Se ei ehkä olisi johtanut edes sotaan ja lopulliseen välirikkoon (?). Itse en usko tähän, vaan Stalin hämäsi kaikki taustavoimineen.Joulukuun sotiminen oli niin surke-asti järjestettyä ja paikoin huonoa neuvostoliiton puolelta, että arvelen Neuvostoliiton jopa sotineen tahallaan huonosti ja sodan junnanneen paikoillaan, koska siellä odoteltiin maihinnousua Skandinaviaan. Tällöin maihinnousulle oli olemassa veruke, josta oli yhdessä kai sovittu.

Mahdollista on, että odotettiin: NL:lle oli äärimmäisen tärkeää tietää varmasti, mitä länsi tekee ja mitä ei. Pelkät puheet eivät merkinneet lännenkään kanssa mitään, il-man valmistelevien tekojen vahvistusta, sen NL tisi tasan ja tarkkaan jo atomiasiois- takin. (Samalla kun se tiesi niistä, että ketkä kaikki sitten voittavatkin, Saksa häviää lopulta varmasti.)

>Hautamäki puhui myös mielenkiintoisia vuonna 2010 Kasvihuoneilmiössä. Stalin olisi kehottanut Talvisodan alla,että suomalaiset taistelisivat Puna-armeijaa vastaan. Salaiset viestit olivat kertoneet, että sota tulisi varmasti. Neuvottelut tukikohdista ja aluevaihdoista olivat siis vain hämäystä ja niiden kariutumisesta saatiin kansainväli- selle yleisölle jonkinlainen veruke sodalle. Näiden neuvotteluiden vaatimusten sisältö taas vastasi salaisen lisäpöytäkirjan todellista tarkoitusta.

Tietysti Rautkallio on kiivaasti vastaan ajatusta siitä, että Saksa olisi saanut sodan loppumaan. Näinhän historioitsijoilta vaaditaan ja mies on lisäksi tunnettu Länsimai- den sekä Israelin pulmustelija ja usanisti. Hän ei vain pysty todistamaan yhtään mi- tään. Saksan ja N-liiton sopimuksen hengen mukaista oli, että Saksa neuvotteli kau- pankäyntiinsä Suomen kanssa liittyvistä kuljetuksista N-liiton kanssa.NL olisi suostu- nut esim. kuparikuljetuksiin Suomen satamista sodan aikana, mutta Suomi ei halun-nut tätä, sillä se vaati aseita Saksasta vastineeksi. Helmikuussahan kuljetuksista ja kaupankäynnistä sovittiin ihan suomalaisten kesken.Rautkallio paheksuu sitä, että kuljetukset varmistettiin ennen kuin rauhansopimuksesta oli muste kuivunut. Minusta neuvottelut liittyvät selvästi siihen, että Talvisotaa oltiin lopettamassa. Rautkallio ei esitä sellaisia neuvotteluita, joissa sovittaisiin kuljetuksista kommunistisesta Suomesta.

Kukaan ei ollut tekemässä kommunistista Suomea ainakaan suin päin. Eivät edes Suomen kommunistit.

>Itse en usko,että Saksan suhtautuminen olisi muuttunut rajusti Talvisotaan nähden paljon puhutun aineistokaappauksen vuoksi. En usko Saksan missään vaiheessa olleen luovuttamassa Suomea Neuvostoliitolle.

Eikä NL ollut ottamassakaan...

>Kyseessä oli vain intressipiiri ja vaikka Suomi oli uppiniskainen, se oli vain taivutet-tava ruotuun. Katastrofiasetelma olisi tietenkin ollut Suomen liittolaisuus Englannin ja Ranskan kanssa.

>Myös Suomelle.

Ai miten niin? (Sekin olisi kyllä tiennyt yhtä suurta remonttia Suomen johdossa kuin Kuusisen hallituskin...)

>Uskon Saksan koko ajan ajaneen rauhaa kulisseissa ja salaisten sotaliittopaperien paljastuminen vain sai vauhtia siihen, että Saksa aikoi painostaa N-liittoa rauhaan.

Ei tarvinnut todellisuudessa kauhasti painostaa... Ja Hitlerhän sai vielä "propagandavoitonkin"...

>Myös Neuvostoliiton suurhyökkäys ja Länsivaltojen interventioaikeet sekä Saksan aikeet miehittää Norja ja Tanska.

>Tunnetusti ennen joulua 1939 Saksassa todettiiin, että Petsamon nikkeli on elintär- keää Saksan sodankäynnille.Vaikka yhtymä oli amerikkalaisessa omistuksessa, suu-ri jättiyritys oli tehnyt yhteistyötä jo aiemmin IG Farbenin kanssa maailman nikkelin-jalostuksessa.Yhtymät pääsivät sopuun ja myös Saksa ja NL nikkelimääristä välirau-han aikana.Mitä ilmeisimmin nimenomaan Saksa vaati Petsamon jättämistä Suomel- le rauhansopimuksessa,vaikka tästä ei ole arkistotietoja olemassa. Osaltaan asia saattoi vaikuttaa myös Talvisodan päättymiseen.Joka tapauksessa siihen,että Suomi oli tärkeä Saksalle myös pitkälle vuoden 1944 loppupuolelle.(18.3.2015: Suomi mak- soi nikkelistään sotakorvausta Lännelle. Olen lukenut Vuorisjärven perusteoksen vuodelta 1989, mutta unohtanut tämän Rautkallio viittaa siihen sivulla 180 (Vuorisjär-ven kirjan sivu 210): ”Juuri Wintage sitten määritteli myös syyskuussa 1944 brittiläis-amerikkalaisen INCO:n omaisuuden arvon Petsamossa, kun NL vaati kaivoksia itsel-leen. Lopulta Suomi maksoi INCO:lle (22.3.2015:oikeammin brittiläiselle Mond-yhty-mälle, jolle konsessio oli siirretty. NL sisällytti rauhansopimukseen brittiläisten mene-tysten korvaamisen heille. Britanniassa oltiin huolestuneita siitä,että asiasta joudut-taisiin kai puhumaan parlamentissä ja he pyysivät N-liitolta kattavaa hiljaisuutta tästä kuohuttavasta menettelystä) sen taloudelliset menetykset sotakorvausten muodos-sa.” Tai siis nikkelistään, jonka hyödyntämisen se oli luovuttnut INCO:lle. Saksa vaati sodan aikana konsessiota täysin itselleen, mutta Suomi ei antanut. Tässä oli kiitos, kun juutalaiset Lännessä panivat Suomen maksamaan kaivoksesta, jonka itäjuutalaiset varastivat Suomelta!)

>Kivimäen viestistä [että Saksa haluaa Suomen tekevän rauhan ja että Saksa ottaa Suomen mukaan tulevaan Barbarossaan,SB] on todellakin tiedetty jo kauan. Ylikan- gas on osoittanut,että se haluttiin hallituksen tietoon ja sitä salailtiin tietenkin luotta-muksellisena. Tärkeitä viestejä nuo varmasti ovat hallituksenmielestä olleet, mutta tuskin Kivimäen viestille mitään ratkaisevaa arvoa on annettu.Varsinkin, kun tiedäm- me nyt Hitlerin suorista viesteistä Mannerheimille ja muusta aktiivisuudesta. Ehkäpä sodan jälkeen levitettiin huhua viestin merkityksestä väärin sopiville kohteille, jotta Suomelle Länsimaiden ja N-liiton silmissä paljon vahingollisempi syy ei olisi selvin-nyt. Kivimäen viestistä saatiin veruke tuolloin Talvelalle ja kumppaneille ja myös Tal-visota-keskusteluun 2000-luvulla.Ylikangas ei halua paljastaa todellista Saksakorttia, koska se paljastaisi, että Saksa sai aikaan Talvisodan rauhan ja että Länsivallat olivatkin vihollisen puolella. Tämähän on kiellettyä kertoa meille.

Ei Saksa sitä TODELLISUUDESSA saanutkaan aikaan, mutta LUULI kyllä saaneensa!

[quote]Ehkä on vielä kerran kerrattava 13 vuoden takaisia asioita. Kesällä 2001 luin yliökirjoitusta sanomalehdestä. Siinä prof.Ylikangas sanoi,että varmaankin Talvisota- aiheinen keskustelu jatkuisi (tms.) seuraavana talvena, ”kun Mannerheimin salainen kansio saataisiin Suomeen”. Hän oli maininnut kansion myös toisessa yhteydessä. Sitten talvella katselinkin YLE:n television pääuutislähetystä klo 20:30. Siinä kerrot- tiin, että ”Mannerheimin salainen kansio” on luovitettu Ruotsista Suomeen. Mies luo- vutti jotain kohtuullisen kokoista pussia kuvassa. Häneltä kysyttiin, olisiko kansiossa jotain uutta tietoa.Mies vastasi,että uutta tietoa oli ainakin liittyen talvisodan rauhan-tekoon. Myöhemmin sitten luin lehdestä professori Ylikankaan lausunnon. Hän väitti kansion sisällön todistavan hänen kantansa Talvisodan rauhasta oikeaksi. Saksa olisi saanut Suomen tekemään rauhan.

Kuitenkin hän väitti, että Hitlerin nooteilla/viesteillä ei olisi ollut vaikutusta sodan lop- pumiseen tai Mannerheimiin. Tätä hän ei perustellut, mutta siis ilmeisesti kansiossa oli Hitlerin nootteja. Lisäksi hän sanoi, että Saksa olisi lähettänyt Mannerheimille väärennettyä materiaalia, joka mustasi Länsivaltoja. Mannerheim muka sitten ei olisi ”mennyt halpaan” ja siis ei olisi uskonut materiaalin aitouteen.

Kiinnostavaa on se,että tämän jälkeen kukaan ammattihistorioitsija ei koskaan viitan- nut Mannerheimin salaiseen kansioon tai sen sisältöön Talvisota-keskustelussa, joka riehui kiivaana juuri tuolloin. Ei muissakaan yhteyksissä mitenkään. Pikemminkin Ohto Manninen julkaisi uudelleen kirjassaan v. 1995 julkaisemansa artikkelin, jossa ilkkui Tahvanaiselle ja syytti tätä Münchausen-hahmoksi. Heikki Ylikangas väitti Pro- merit-sivustolla keskustelussa, että ei ollut koskaan viitannut Mannerheimin salaisen kansion sisältöön eikä tuntenut sitä.

Suomalaisille on valehdeltu paljon aiheena talvisota. Tunnetusti heti rauhanteon jäl- keen kaikki keskustelu rauhanteosta ja sen taustoista kiellettiin ja virallisesti käsket- tiin selittää Länsimaiden painostaneen Neuvostoliiton rauhaan, jos jotenkin aisaan pitäisi viitata.

Sama valehtelu on jäänyt päälle sodan jälkeen, koska Länsimaat ja NL eivät halun- neet paljastaa konnuuksiaan ja koska Suomi ei halunnut huonoa mainetta Saksaan turvautumisellaan. Se olisi sodan jälkeisessä ilmastossa vienyt sympatiaa, jota Talvi- sota oli saanut aikaan.Myös on valehdeltu siksi,että Talvisodan avulla on saatu mus- tattua Saksaa. Näin Saksa ja Hitler on saatu erittäin kielteiseen valoon lisäpöytäkir-joineen ym. Talvisotaan ja koko maailmansotaan onkin syyllinen muka Hitler Stalinin kanssa.

Ei kun Hirohiton kanssa, maailmanhistorian ylivoimaisesti pahimman kansanmurhaajan. Hitler on kakkonen.


>Länsivaltojen asenteet ja sopimukset kuitenkin vasta mahdollistivat sodan ja Suomen tuhoyrityksen.

Se ei ollut "tuhoyritys".

Suomi itse oli mukana Barbarossa-tuhoyrityksessä, pyrki ja juonitteli apinan raivolla itsensä siihen mukaan.

>Saksa pelasti Suomen Talvisodasta.

Ei pelastanut.

>Eivät Länsivallat. USA, Englanti ja Ranska olivat todelliset syylliset Talvisotaan N- liiton taustatukijoina. Ne ovat myös syylliset koko Maailmansotaan, kun taas Hitler ei halunnut minkäänlaista sotaa.

Johan pomppasi!


Rimpairei:
(Lähde seuraavaan Rautkallio, s. 46 - 47:) Suomen Pankki oli aloittanut kuin tulevia kriisejä ennakoiden kultavarantojen siirron erityisesti Yhdysvaltoihin jo keväällä 1939. Baselin BIS-pankissa oli vähäisiä määriä Suomen Pankin kultaa, joka siirrettiin kolmessa erässä elokuun 1939 aikana Yhdysvaltain keskuspankin New Yorkin kont-torissa olevalle Suomen Pankin tilille.Pääosa varannoista oli siirretty Talvisodan al-kaessa Ruotsiin. Ruotsin keskuspankki oli ostanut osan kullasta ja loput n. 8 tonnia laivattiin tammi-helmikuun vaihteessa 1940 Bergenin kautta kuutena laivarahtina New Yorkiin. Ruotsin keskuspankki myi 5.12.1939 viiden miljoonan dollarin edestä kultaa New Yorkissa ja siirsi tulot siellä olevalle Suomen Pankin tilille. Tässä ei kir
jan mukaan ole mitään ihmeellistä, sillä myymällä kultaa USA:ssa Suomi sai kaivattuja dollareita. Vuoteen 1941 myös lähes kaikki Englannin keskuspankissa olevat Suo-men Pankin kultavarat siirrettiin turvaan New Yorkissa sijaitsevaan USA:n keskus-pankkiin.Vu oden 1940 kesällä Suomella oli lyhyt- ja pitkäkestoisia sijoituksia USA:s-sa n. 28,9 miljoonaa dollaria, kun vastaavasti Ruotsilla oli 237,6 miljoonaa dollaria ja Sveitsillä 1 miljardi ja 165 miljoonaa dollaria.

Jaahah. Kirjasta saa kuvan,että kultaa olisi varsin kattavasti käytetty juuri dollareiden hankkimiseen eli tuossa rathaamisessa ei siis olisi juurikaan mitään omituista. Tulipahan tuokin nyt sitten kuriositeettina esitettyä. Sitäpaitsi Suomen kultaa oli Mew Yorkissa jäljellä miljoonien edestä vielä vuonna 1944 kesällä.

>Risti Ryti oli liberaali, anglofiili, vapaamuurari ja pankkimies, jolla oli hyvät suhteet Englantiin ja Yhdysvaltoihin.

Ne suhteet olivat täysin vääriin piireihin siellä, samoihin kuin Joachim von Ribbetropilla.

>Hänessä tuntuu henkilöityvän Suomen tilanne 30-luvulla ja sotien aikana. Varmasti- kaan hän ei ollut huijari, mutta siis täynnä uskoa länsimaihin ja niiden järjestelmiin ym.

Täynnä uskoa natsi-Saksaan...

>Joskus hermoja kuitenkin koeteltiin: (18.3.2015: ) Schoenfeldin sähkeistä ja Rytin muistelmista paljastuu herkullinen puheenvuoro,kun Rytin mitta täyttyi USA:n esitet- tyä nootin 27.10.1941. Kun Hull nootissa varoitti, että ”Suomi uhkaa Yhdysvaltojen turvallisuutta”, yleensä mielen tasapainonsa hyvin säilyttänyt Ryti ilmaisi avoimesti suuttumuksensa.”Meille on käsittämätöntä, että vakavasti voidaan edes väittää Suo- men uhkaavan Yhdysvaltojen turvallisuutta sen kautta, että se puolustaa omaa va- pauttaan ja elämäänsä.” Suomi oli Rytin mukaan jätetty yksin Stalinin sotakoneistoa vastaan ja nyt USA oli liittoutumassa bolshevistisen hirmuhallitsijan kanssa.

Rytin ja Tannerin (ja Erkon ja Waldenin) tarkoitus oli lietsoa sota Länsiliittoutuneiden ja Neuvostoliiton välille Hitlerin toivomuksesta. Tätä ideaa on joskus luutu myös Rib-bentropin yksityisyritteliäisyydeksi, jolle Hitler antoi luvan, muttei laskenut mitään sen varaan. Kun on ilmennyt,ettei itlerillä ollut todellisuudessa missään vaiheessa mitään todellista aikomusta vallata Englanita, vaanhän pyrki koko ajan erillirauhaan, jota piti lopulta "varmana", on käynyt selväksi, että tuo oli sillä hetkellä, Halhin Golin jälkeen, Molo-Ribben aikana,Hitlerin "päälinja".Taustalla oli myös Hitlerin "teoria",että englan- tilaiset, sen johtava ykimystö erityisesti, ovat "ritarillisia ääliöitä". Winston Churchill ei ollut kumpaakaan.

>Schoenveld huomautti Saksan sallineen Neuvostoliiton hyökätä Suomeen. Tästä Ryti sai aiheen pitkään vuodatukseen. Hän myönsi omasta kokemuksestaan tietä-neen Saksan vaikeuttaneen aseiden tuontia ja vapaaehtoisten pääsyä Suomeen. ”Mutta sellaisiahan suurvallat ovat ja pienten kansojen asema suurten sotiessa on aina vaikea. Niinpä nyt Iso-Britannia ja Yhdysvallat, sen jälkeen kun Neuvostoliitto jälleen oli hyökännyt kimppuumme,mikä tuskin on tapahtunut ilman Englannin, ehkä ei ilman Yhdysvaltojenkaan tietoa ja myöntymistä, koettavat painostaa meitä luopu- maan puolustustaistelustamme, johon ilman omaa syytämme olemme joutuneet, tarjoamatta tai antamatta mitään turvallisuustakeita.”

>Minä: Nimenomaan USA ja Länsivallat antoivat luvan hyökätä Suomeen myös Talvisodan osalta.

Pitää paikkansa.

>Ja nimenomaan siis koko Suomen syömiseen johtavan.

Tämä taas EI pidä paikkaansa. Millaiset raamit länsi antoi Stalinille, ei tarkkaan tiedetä eikä ehkä koskaan saadakaan tietää.

Stalin taas tiesi, että Lännellä on selän takan "yllätys", joka on tarkoitettu paitsi Saksaa myös NL:a itseään vastaan (koska Länsi ei kerro siitä mitään): atomipommiprojekti. Se alkoi Englannissa jo 1939.

>Saksa ei sallinut kuin painostussodan asioiden läpi viemiseksi. Tai se joutui sellai-sen nielemään ja katsoi sen olleen vastoin sopimuksia sodanjulistuksessaan 1941 eli kohtuuton toimi.

Saksa pelasi niin, että LÄNSI "ei olisi sallinut"...Suomihan sitä paitsi leikki yhteiskun-tajärjestelmältään ja julkilausutulta (mutta EI johtonsa oikealta!) ideologialtaan "länsimaata".

Kun Länsi ei tähän lopultakin aika alkeelliseen retkuun mennyt,RYTI TIESI VARMAN PÄÄLLE, ETTÄ ASIAT OVAT AIVAN TÄYSIN JOLLAKIN MUULLA TAVALLA, KUIN SUOMEN JOHTO OLI LUULLUT ENEN TALVISOTAA.

Mutta ei auttanut. Oli mentävä sitä tietä, joka oli valittu. "Saksahan kuitenkin voittaisi Neuvostoliiton." Tulkoon sitten sen jälkeen vaikka vedenpaisumus!

Hitler ajatteli, että "Paskat, englantilaisia ei voi kusta silmään! Ne tietävät, mitä haille on varattu! MUTTA VENÄLÄISIÄ VOI KUSTA EDELLEEN SILMÄÄN!"

>Kun ruotsalainen lehti oli paljastanut aseiden ja vapaaehtoisten kulkemisen Italias-ta Saksan läpi, Saksa joutui todellakin kieltämään kuljetukset alueensa kautta. Raut- kallio näkee paljon vaivaa toisaalla,kun hän perustelee virallista valhetta Talvisodan päättymisen syistä sillä,että toteaa N-liiton ja Saksan tehneen edelleen paljon yhteis- työtä ja sopineen taloussopimuksen jne.No tietenkin julkisuuteen haluttiin antaa vain tällainen kuva, mutta erimielisyyksiäkin oli: Niiden ei haluttu johtaa välirikkoon kum-mallakaan puolella. Saksa siis tosin joutui uhkaamaan ilmaiskuilla ja sodalla ja NL oli siis valmistautunut vaihtamaan puolta.

NL ei ollut Saksan eikä Saksa NL:n "puolella": etupiirisopimus EI OLE LIITTO, vaan KAHDEN VIHAMIELISEN SOTILASLIITON NORMAALITILA SILLOIN, KUN NE EI-VÄT SODI. Lähes kaikilla ainakin naapurimailla oli keskinäiset turvallisuussopimuk-set, joihin enemmän tai vähemmän sisältyi myös etupiirinäkökulmia mm. suhteessa kolmansiin maihin, erityisesti riitoihin näiden kanssa ja kesken.

>Saksan vaikutuksen teoria ei todellakaan perustu Blücherin ja Ribbentropin toimiin. Minulle on epäselvää todellakin, kuinka paljon Saksa ennätti auttaa Suomea aseelli- sesti, kun se todellakin sitten viimein ryhtyi Göringin kautta aseistamaan Suomea myymällä aseita Ruotsiin ja sallimalla niiden tulla myydyksi Suomeen. Sillä ei ole merkitystä, mutta hankkeella itsessään kylläkin. USA:sta ostetuista haupitseista oli muuten suurin osa epäkunnossa ja ne olivat aiheuttaneet onnettomuuksia. Aivan kuin tahallista huonon tavaran myyntiä tai sabotaashia. Siis kun aseet viimein ennät- tivät Suomeen.USA:n viranomaisethan viivyttivät ostettujen aseiden saapumista rau-haan ja kesään asti. Suomi vei kultaa juuri siksi, että olisi voinut ostaa esim. aseita.

>19.3.2015: USA:n rauhanvälitys,Suomen erillisrauha ym. seikat osoittavat selkeästi Suomen käyneen erillissotaa.

PASKAT KÄYNYT "ERILLISSOTAA"!!!

BARBAROSSA OLISI OLLUT TÄYSIN TOISEN NÄKÖINEN ILMAN SUOMEA KUIN SUOMEN KANSSA!!!

>Hannu Rautkallio toteaa tämän ja myös sen,että Suomi korosti koko ajan käyvänsä erillissotaa ja vielä myös, että kaikki sodan osapuolet tunnustivat Suomen käyvän erillissotaa.

KETKÄÄN muut osapuolet eivät "tunnustaneet Suomen käyvän erillissotaa"!!! EIKÄ SELLAISTA SILLOIN EDES VÄITETTY!!! SUOMELLE OLI "KUNNIA-ASIA", että se oli Saksan "projektissa"! "Erillissosta" on keksitty sodan jälkeen!

Ja ennen kaikkea : HITLER julisti Suomen olevan "YHTEISSODASSA"!!!

>USA totesi, että Suomen ei kannattanut tehdä rauhaa 1944 keväällä ja Suomen annettiin ymmärtää tämä.

Valhetta.

>Saksalaiset olivat liian vahvoilla.USA tiesi,että Suomi ei hyväksyisi Karjalan menet- tämistä,joten ilmeisesti Suomelta ryöstettiin hallitusti Karjala Idän ja Lännen siunauk- sella. Ehkäpä Suomessakin oli miehiä johtavissa asemissa, jotka olivat operaatiosa mukana. Suomelta siis ryöstetiin Karjala ja Suomi silvottiin ja sitten se sai erillisrau-hansa.Välitykset ennen Saksan peräytymistä olivatkin tavallaan tyhjää täynnä, koska NL asetti kovat ehdot eikä halunnut joustaa ja lopettaa sotatoimia ym.

>Puheet amerikkalaisten maihinnoususta Skandinaviaan olivat humpuukia ja täysin epärealistisia.Vielä naurettavampaa on kuvitella,että joukot olisivat pelastaneet Suo- men, jos tällainen suunnitelma olisi toteutunut. NL olisi saattanut iskeä samaan ai- kaan. Tietenkin maihinnousu Norjaan ja malmikaivosten miehitys olisi ollut kova isku Saksalle. Sotilaat torppasivat puheet, jotka ovat ilmeisesti olleet vain suomalaisten mielistelyä.

>Vaikka Suomi silvottiin ja masennettiin ja siitä tehtiin vapaamuuraridemokratia ja mielisairaala projektin lopuksi, kun se siis oli laskettu 1944 raiteille tälle kehitykselle demarien saattohoidossa, niin silti Suomi sai tavallaan erityiskohtelun. Miksi? Ainoa syy täytyy olla sen,että Suomi oli todellisuudessa salaa koko ajan vihollisen puolella.

Somi oli KOKO AJAN SAKSAN PUOLELLA sisällisodasta aina lapin sotaan asti!

>Pietariin ja Muurmannin radalle ei hyökätty ja samalla saksalaisten toiminta halvaantui.

USA olisi julistanut sodan, jos olisi hyökätty Pietriin. Murmanskin sijasta NL olisi voi- nut käyttää Arkangelia. Jonkin verran enemmän bensaa ja aikaa vaan olisi kulunut.

>Ties mitä sotasalaisuuksia onkaan vuodettu Länteen? Erinäisistä ryömimisistä ja makeiluista puhumattakaan. Suomi siis toimi koko ajan Saksaa vastaan ja myös ihmiskuntaa tätä kautta.

Ei toiminut, vaan viime kädessä Englantia ja USA:ta vastaan yrittmällä kusettaa nämä kahden rintaman sotaan.

Siitä nämä maat eivät tippaakaan tykänneet. Eivätkä tykkää vieläkään.

>Se kärkkyi koko ajan tilaisuutta vaihtaa puolta Lännen vapaamuuraridemokratioiden rinnnalle. Todella vastenmielistä ja halveksuttavaa.

Tätä demokratian ihanuutta nyt saamme nauttia esim. kuulemalla ammattihistorioit-sijoiltamme, kuinka Suomi muka ei käynytkään erillissotaa ja että kaikki tällainen olisi petosta ja rikollista valehtelua.


Ei ole vann "suomalsinen historiankirjoitus" II maailmansodasta on fasistista valehtelua.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/08/kotimainen-ja-lantinen-historiankirjoitus-ii-maailmansodasta

>Tai että kun Suomi ei liittoutunut Ranskan ja Englannin kanssa Talvisodan aikana ja tuhoutunut, vaan pyysi rauhaa, niin Suomi onkin jokin rikollinen.

Suomi olisi voinut vaihtaa fasisminvastaiselle puolelle jo kesällä 1938 (Jartsev-tarjoukset) ennen Münchein sopimuksia.

http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173474-muenchenin-sopimuksen-vaihtoehdot-1938

>Talvisodassa myöntyminen rauhaan, jota NL tarjosi ja jota Saksa vaati, oli muka ”Saksan kanssa liittoutumista jo Talvisodan aikana” jne.

Niin tai näin, siihen rauhaan kannatti suostua.

>Näin siis yliopistot ja media ihannoidun ja palvotun isännän vaatimuksesta. Nyt siis ei makseta nikkeliä,vaan häpäistään koko sodanajan johto ja valehdellaan,että muka ei oltukaan amerikkalaisten uskollisia pikku hauveleita,mikä sentään oli totuus. Mutta kun hauveleita ollaan, niin silti kaikkeen alennutaan. Ja koko ajan hullummaksi menee.

Ne oli sitten omat koirat kun purivat, ja yrittivät suorastaan tappaa... Mutta "isäntä" ei ollut ihan tyhmä...

>21.3.2015: Amerikkalaisen käsiinsä saaman saksalaisen tiedusteluraportin Elias Erkosta mukaan hänellä oli juutalainen vaimo. Aatos Erkko oli siis juutalainen. No juutalainenhan hän oli, myös Ilta-Sanomien toimittajan hovioikeudessa esittämän todistuksen mukaan.

Ehkä tyhmin ja yksi vahingollismmista "juutalaisista",mitä minä olen kuullut: Suomen tieteen tuhosi "lahjoituksissaan" haistapaskaan lähes täysin...

>Monesti väitetään Länsivaltojen Teheranissa vedonneen Suomen puolesta. Ehkä näin on ja ehkä ehdottoman antautumisen vaatimus oli poistunut juuri US:n kannan vuoksi. On kuitenkin muistettava, että USA ja Britannia olivat koko sotaan syyllisiä ja he halusivat tuhota Saksan ja alistaa kaiken maailman juutalaisille.


Syyllisiä olivat Hirohito ja Hitler.

II mailmansota alkoi todellisuudessa jo 7.7.1937 japanin hyökkäyksellä Kiinaan.

Liittoasetelmat olivat jo valmiina silloin.

>Ne lupasivat Suomen Neuvostoliitolle ennen Talvisotaa ja saivat aikaan sen.

Ei NL ole sellaista kysnytkään.

>Protokollan mukaan Churchill väittää Teheranissa sympatisoineensa Suomea, mutta muuttaneensa muka kantaansa Jatkosodan vuoksi.

Hän varoitti jo 1038 Stalia Rytistä ja Tannerista, ja vähän falskisti myös Mannerhei-mista, niin että Stalin käsitti aluksi tämänkin olevan Hitlerin leivissä, vaikka aivan niin ei asia ollutkaan. Mannerheim piti yhteyksiä Ranskaan ja Puolaan, fasistipiireihin.

>Todellisuudessa hän oli Suomen tuhoamisen kannalla juuri tuolloin ja FDR:n ko-neisto painosti hänet muuttamaan kantaansa, joka oli Suomen täydellinen hylkäämi- nen Neuvostoliitolle vielä hieman ennen Teherania. Näin siis virallinen protokolla ja historia kertovat.

Churchill ei olleuy SUOMEN vaan Suomen FASISTIJUNTAN tuhoamisen kannalla.

>Todellisuudessa siis Talvisodassa Länsi oli valmis Suomen tuhoon ja vain Saksa tuki Suomea ja pelasti meidät.

Kissan paskat. Suomea ei hannut mikään "tuho" talvisodassa.

>Suomi oli siis Saksan varassa Talvisodassa ja koko Välirauhan ajan eli Suomella ei ollut mitään vaihtoehtoja.

Saksa yllytti NL:n hyökkäämään talvisodassa. NL:n oli aika vaikea kiletäytyä, jos aikoi kusettaa Aatua.

>Churchillin ja kommunistien valheet ovat todella törkeitä.On myös muistettava, että koko Suomen syöminen olisi ollut katastrofi Ruotsille ja horjuttanut koko Skandinavian asemaa.

Suomen hallaiset tunkiot eivät muita kiinnosta. maanviljelyskin loppuu muulla pohjoiseen mentäessä viimeistään Suomen kohdalla, myös Ruotsissa.

>Tämä näkökulma saattoi olla myös Talvisodassa vaikuttamassa, mutta ehkä N-liit- toon päin Ruotsin reaktoiden ja mahdollisen Saksa-suuntauksen kautta. Hidasteltiin-ko sen vuoksi ja odoteltiin mahdolista maihinnousua? Siis ehkäpä Länsi ei aikonut- kaan antaa Suomea ja lopulta sama juutalaisuus määräsi kaikkialla. Siis todellisuu- dessa juutalaiset olivat sodan ja hävityksen takana ja Karjalan sekä Petsamon ryöstön.

Paskat. Juutalaiset jos ketkä olivat sodan uhreja.

>Koko maan masentamisen ja orjuuttamisen.Aivopesun ja valehtelun.Ryömimisen ja salailun.Tämä salailu salaa oikeat syylliset ja saa kansan palvomaan tuhoajaansa ja vihaamaan ainoaa tarjolla ollutta pelastusta.

Saksa jujutti Suomen sotiin. Tosin vasta kun lupaavammat hyökkäysstrategiat kuivui- vat kokoon reunavaltioiden (kuten mm. Syyrian) Liittoutuneiden-mielisten toimesta.

>On muistettava, että Teheranissa sovittiin Suomen silpomisesta. NL vaati vuoden 1940 rajat. Churchill sanoi, että Leningradin turvallisuusnälökohtien perusteella hän ymmärsi rajan siirron.

>Siis kuinka Suomi uhkaisi Leningradia sodan jälkeen, kun se kiltisti tuvasi sitä Saksan rinnalla juuri tuolloin jo toista vuotta omalla maallaan?

Jaa että siis mitä?

>Koko sodalla silvottiin Suomi ja rauhansopimuksessa kiellettiin maassamme kansallissosialismin yms. harjoittaminen.

Virkakoneisto jätettiin kuitenkin ainoana II maailmansotaan osallisuneista Euroopan maista puhdistmatta fasisteista.

>Suomesta siis tehtiin pakolla liberaalis-vasemmistolainen alue eli Siionin viisaiden protokollankin mukaa automaattisesti tuhoutuva kulttuuri (liberalismi).

Suomeen luotiin salafasistinen hallintoulttuuri.

>Lisäksi siis selvästi Länsi luovutti Karjalan N-liitolle eli tie oli auki kesän 1944 tilin- teolle. Länsi ei tukenut Suomea,joten Suomi joutui hyökkäyksen kohteeksi ja menetti Karjalan.

"Länsi" EI TIETENKÄÄN RUPEA TEKEMÄÄN ITSEMURHAA SUOMEN HALLAIS- TEN TUNKIOIDEN, JA SALAFASISTIN "PUOLESTA"!!!

>Varmaankin myös Lännessä pidettiin hyvänä sitä, että Karjala vietiin hyökkäyksellä jo 1944 kesällä, jolloin asiasta ei julkisesti syntynyt niin helposti teurastuksen makua. Propaganda-asiathan ovat aina Lännelle hyvin tärkeitä.Lopulta oli siis makuasia, millä tavoin Suomi tuhoutuisi. Onhan tietenkin kiistatta astetta parempaa tuhoutua osana Länttä kuin Itää.Suomi jä tosin hieman harmaalle alueelle ja siksi seurasi Vaa- ran vuosia ja Kekkoslovakiaa.Tavallaan Suomi jäi N-liiton etu- tai intressipiiriin. Siis vaikka johtajamme olivat koko ajan petollisia Saksaa kohtaan ja siten ihmiskunnan asiaa vastaan. Olisiko kannattanut vain rynnistää koko voimalla Sorokkaan ja jopa Pietariin?


Olisi saatu Valvontakomissioon myös USA:n edustaja...

>No eihän sellaista vuosikausia vasemmistolaisuudella ja globaalin median valheilla mädätetty kansa olisi tehnyt. Tai kansahan jopa innostui, mutta poliitikot eivät. Ja aikaansa odottamassa oli vielä kahta kaameampia poliitikkoja Kekkosen ja rauhanopposition johdolla.


****


http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002918337.html

Historioitsijan uusi tulkinta talvisodasta: Petsamon nikkeli sitoi Suomen ja natsi-Saksan suunnitelmat yhteen

Saksan sotatalous oli hyvin kiinnostunut Suomen luonnonvaroista, erityisesti nikkelistä.

Screenshot%202023-12-02%20at%2015-51-47%

Antti Hietalahti esittää pian ilmestyvässä kirjassaan uusia tulkintoja talvisodan taustoista. (KUVA: Johannes Tervo)

Näkemykset Suomen viime sodista ovat melko vakiintuneita, mutta Antti Hietalahden uusi tutkimus heiluttelee monia käsityksiä vakavasti.

”Barbarossa ei ollut mahdollista ilman Petsamon nikkeliä eikä Suur-Suomi ilman Barbarossaa”, kiteyttää Hietalahti, 62, keskustelun aluksi.

”Ne kolme olivat yhtä, edellyttivät toisiaan.”

Hietalahti tulkitsee toisen maailmansodan todella suuria kytköksiä. Hän sitoo Saksan Barbarossa-hankkeen Neuvostoliittoon hyökkäämiseksi yhteen suomalaisten nikkelivarojen ja Suur-Suomi-haaveiden kanssa.

Antti Hietalahdelta ilmestyy 9. syyskuuta teos Talvisodan salainen strategia (Otava), jossa hän perustelee ja puolustaa monia väitteitään laajoin arkisto- ja kirjallisuusviittein.

Alaotsikko Nikkelillä Saksan rinnalle ilmaisee kirjan sisällön.

Hietalahti on koulutukseltaan historioitsija, mutta on tehnyt työuransa lehtimiehenä. Hän suostuu valottamaan tutkimustaan, mutta ei halua suoraan siteerata vielä julkaisemattoman kirjan tekstiä.

Kyse ei siis ole mielipidekirjasta, vaan historianlähteiden tulkinnasta uusin silmin. Hietalahti kääntää monia tuttuja asetelmia ylösalaisin, ja ilmiselvää on, että keskustelua ja vastaväitteitä tulee.

Talvisodan salainen strategia painottuu syksyn 1939 ja vuoden 1940 taustoihin ja tapahtumiin – ennen talvisotaa, sen aikana ja sen jälkeen tehtyihin valintoihin.

Mitä uutta irtoaa talvisodasta, lähihistoriamme tutkituimmasta jaksosta?

”Yleensähän tutkimusta vauhdittaa joku hiertävä vastaamaton kysymys. Minulle se oli Heikki Ylikankaan huomio, että helmikuussa 1940 Hermann Göring rohkaisi Suomea kovaankin rauhaan siksi, että myöhemmin Suomi saa menetykset takaisin korkojen kera.”

Hietalahti pitää Ylikankaan havaintoa oikeana, mutta tämä jätti pohtimatta, mitä Saksa vaati Suomelta vastikkeeksi lupauksestaan. Saaliita ei ikinä jaeta ilmaiseksi.

”Minua motivoi oletus, että nimenomaan nikkeliä olisi käytetty poliittisiin tarkoituksiin.”

Hietalahti sanoo selvittäneensä nikkelikysymyksen – niin pitkälle kuin nykylähtein on mahdollista.

”Suomi ja Saksa sopivat revanssisodasta, jonka Suomi maksaisi nikkelillä. Jo ennen talvisodan rauhaa maat pääsivät asiasta korkeimmalla tasolla pitkälle menevään yh-teisymmärrykseen”,Hietalahti päättelee. Suomelta avainhenkilöitä olivat pääministeri Risto Ryti, ulkoministeri Väinö Tanner ja tuleva Berliinin-lähettiläs T. M. Kivimäki.

”Pidän ratkaisevana käänteenä Tannerin neuvotteluja saksalaisten kanssa Tukholmassa ja Kivimäen jatkoneuvotteluja Berliinissä helmikuussa 1940.”

Rytille oli myöhemmin elintärkeää pimittää talvisodan aikana annetut nikkelioptiot. Sitä vastoin hän ruokki väitteitä,että Suomi valitsi puolensa vasta Baltian miehityksen ja kasvaneen neuvostouhan vuoksi selvästi myöhemmin vuonna 1940.

Hietalahden mukaan sotaa kaavailivat välirauhan aikana Saksa ja Suomi yhtä jalkaa. Hän toteaa, että Suomen Saksalle myönteinen nikkelipäätös ja Hitlerin Barbarossa-päätös sinetöityivät aivan samoihin aikoihin kesällä 1940.

Hietalahti torjuu klassisen tulkinnan, että Suomi olisi ollut Saksalle merkityksetön maa ennen talvisotaa – päinvastoin jo paljon ennen syksyä 1939 Saksan sotatalous oli mitä tiukimmin hamunnut Suomen luonnonvaroista ennen kaikkea Petsamon nikkeliä.

Pulmana oli se, että Suomi oli myöntänyt brittiläiselle Mond-yhtiölle toimiluvan petsa-molaisiin nikkeliesiintymiin jo 1934. Silloinen anglofiilisuuntaus oli torjunut luvan saksalaiselta IG Farbenilta, jolla oli varhaisia yhteyksiä kansallissosialisteihin.

1930-luvun lopulla tilanne kärjistyi jyrkästi; nikkelistä käytiin taistelua saksalaisten ja brittien välillä. Taistelua ei meillä ole viitsitty korostaa ja Saksan kovaa nikkeli-intres-siä ennen talvisotaa on jälkeenpäin häivytetty historiasta, Hietalahti huomauttaa.

Hänen mukaansa Ryti mestaroi jo tuoreeltaan tulkintoja, joita L. A. Puntila ja professori Arvi Korhonen edelleen jalostivat.

”On johdettu sikäli harhaan, että Saksan kiinnostus olisi typistynyt vasta välirauhan jälkeisiin aikoihin, ja että Neuvostoliiton paineessa Suomi sitten turvautui Saksaan. Myöhempää tutkimusta on kaventanut tämä polkuriippuvuus”, Hietalahti selvittää.

”Kun Saksan talvisotaa edeltävä todellinen nikkelikuume tuodaan esiin, kaikki muuttuu loogiseksi.”

Saksa oli jäänyt noin 95-prosenttisesti kanadalaisen nikkelin varaan, ja maailmanso-dan puhjettua toimitukset tyrehtyivät. Petsamosta tuli yhä ensiarvoisempi.

Syksyä 1939 Hietalahti tulkitsee rohkeasti: ”Hitler alkoi hivuttaa Suomea Neuvostolii-ton etupiiriin, ei kertarysäyksellä elokuussa 1939, vaan askel askeleelta vuoden loppua kohden siinä taktillisessa mielessä, että vaaralliseen asemaan joutuneen Suomen on mitätöitävä Mondin toimilupa Saksan eduksi.”

Hietalahden mukaan Saksa kiristi Suomea neuvostoetupiiriin putoamisella – sekä uhkauksin, että Saksa ottaa Petsamon nikkelin käyttöönsä tavalla tai toisella. Saksan liittosuhde Neuvostoliittoon toi toki uuden elementin hankkeeseen.

Talvisodan taustakuvioita – Suomen ja Saksan motiiveineen – Hietalahti kuvaa lievästi sanoen totutusta poikkeavasti. Maiden taloudellis-poliittisia intressejä tarkastellaan hyvin suorasukaisesti, kuitenkin tutkimuksen keinoin.

”Maailmanpolitiikassa ei tapahdu ihmeitä, eikä siitä ollut talvisodassakaan kysymys”, Hietalahti päättää. Saksan sotatalous oli erittäin kiinnostunut Petsamon nikkelistä. ***

Natsi-Saksa hyödynsi Suomen rakentamia sukellusveneitä – suurvallat seurasivat epäillen, mitä Aurajoella tapahtui

Merikeskus Forum Marinumissa Turussa avautuu perjantaina harvinainen näyttely, johon on kerätty aineistoa Suomen laivaston 1920- ja 1930-luvun vaihteessa rakentamista sukellusveneistä. Kyseessä oli huippusalainen yhteistyö Saksan kanssa.

Vetehinen Crichton-Vulcanin telakalla Turussa koeajojen yhteydessä 1930–1931. Vasemmalla on puinen telakkahalli, jossa sukellusveneet rakennettiin. Aurajoen toisella puolella näkyvät niin sanotut Linnanpuomin ja Kruununmakasiinin rakennukset, joissa toimii nykyään Merikeskus Forum Marinum.

Vetehinen Crichton-Vulcanin telakalla Turussa koeajojen yhteydessä 1930–1931. Vasemmalla on puinen telakkahalli, jossa sukellusveneet rakennettiin. Aurajoen toi-sella puolella näkyvät niin sanotut Linnanpuomin ja Kruununmakasiinin rakennukset, joissa toimii nykyään Merikeskus Forum Marinum.(KUVA:Åbo Akademi Merihistorian laitos)

Tuore tutkimus kertoo, että Suomi päätyi Hitlerin Saksan vaikutuspiiriin jo 1930-lu-vulla ja marsalkka C. G. E. Mannerheim oli salaisen aseveljeyden keskeinen raken-taja. Suomen Kuvalehti on julkaissut otteen Markku Jokisipilän ja Janne Könösen lokakuussa ilmestyvästä kirjasta Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933-1944.

Jutussa kerrotaan muun muassa Mannerheimin Saksaan suuntautuneista matkoista vuosina 1934 ja 1935. Ensimmäisellä vierailulla Mannerheim tutustui Saksan lento-koneteollisuuteen. Tekstinäytteen mukaan Mannerheim sai suorastaan kuninkaalli-sen vastaanoton ja hänelle kerrottiin avoimesti asioita, jotka muilta ulkomaalaisilta pidetttiin salassa.

Syyskuussa 1935 Mannerheim teki ”yksityisen metsästysmatkan” Itä-Preussiin alu-eelle, jossa sijaitsi myös Hermann Göringin metsästyslinna. Mannerheim myöntää tavanneensa Göringin, mutta ainoa maininta keskustelun sisällöstä löytyy T. M. Kivimäen kirjeestä ulkoministeri Rolf Wittingille kesäkuulta 1941.

Kirjan tekivät päättelevät sen perusteella kolme asiaa.

– Ensimmäiseksi, että Mannerheim ja Göring puhuivat Euroopan tulevasta sodasta konkreettisin termein jo syyskuussa 1935.Toiseksi,että Göring antoi tuolloin täsmälli-sen lupauksen huomattavasta sotilaallisesta avusta Neuvostoliiton Suomeen kohdis-tuvan hyökkäyksen varalta. Kolmanneksi se kertoo Mannerheimin välittäneen tämän tiedon myös hallitukselle.

– Se, ettei Göring talvisodan sytyttyä pitänyt lupaustaan, ei vähennä tiedon merkittä-vyyttä, koska tapahtuma-aikana Mannerheim ei sitä voinut tietää. Göring oli lupausta antaessaan todennäköisesti täysin vakavissaan, Jokisipilä ja Könönen kirjoittavat.***

Keskustelua:

Ramūnas Alaunis
Risto Koivula atsakė tap:
1. Klausimas „Suomių nuomone, kodėl Stalino Rusija užpuolė Suomiją?
Atsakymas „Manau dėl dviejų priežasčių:
- siekiant apsaugoti Leningradą ir Ladogos laivų maršrutą.
- nuvilioti Hitlerį į šiaurę, kad jo dislokuoti kariai taptų mažai veiksmingi.
Stalinas taip pat turėjo atsižvelgti į Suomijos okupacijos tikimybę, bei keisti savo vadovavimą bei politines orientacijas. Tačiau Suomijos okupacija tai nebuvo Stalino prioritetas. Stalinas nebūtų įsiveržęs į Suomiją, (jei nebūtų prasidėjęs II pasaulinis karas).
2. Klausimas „Ar suomiai tiki, kad Rusija kelia grėsmę?“
Atsakymas: „Suomijos žiniasklaidos įnirtingai kelia tokią baimę. Bet paprastai tai Suomiai tuo netiki, kad Rusija kelia grėsmę.“
 • TÄNÄ PÄIVÄNÄ
  8 vuotta sitten  Risto Koivula you're Finn interested in Lithuanian language and international policy. Lithuania has much to say about the "Russian threat". At the same time politics are reminded of "Soviet" aggression against Finland.
  So, the questions:
  1. Finnish opinion,why Stalin Russia attacked Finland?
  2. Do Finns believe that Russia is a threat?
  Thank You!
  Risto, esate Suomis besidomintis Lietuvių ir Žemaičių kalba ir tarptautine politika. Lietuvoje daug kalbama apie "Rusijos grėsmę". Tuo pačiu politikai primena ir "Sovietų Sąjungos" agresija prieš Suomiją.
  Taigi, klausimai:
  1. Suomių nuomone, kodėl Stalinas puolė Suomiją?
  2. Ar Suomiai tiki kad Rusija kelia grėsmę?
  Dėkoju.

  2 kommenttia

  Risto Koivula
  So, the questions:
  1. Finnish opinion,why Stalin Russia attacked Finland? "
  Two reasons, I suppose:
  a. to protect Leningrad and the Ladoga ship route.
  b. to lure Hitler to the north, to dislocate troops ineffectively.
  Stalin had also to take in accont the possibility of accupating Finlad and change its leadership ja political orientation, but it was not first in priority. It would have been accident, if taht had happend. And it would have led to occupation of Sweden by Germany.
  " 2. Do Finns believe that Russia is a threat? "
  The media is furiously stirring up such fear.
  But usual Fiinns do not believe that