https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/iltasanomilla-on-ikioma-kvanttimekaniikkakin/

Iltasanomilla on IKIOMA ”kvanttimekaniikkakin”!!!

” 3. Stephen Hawking (1942–2018) teki elämäntyönsä mustien aukkojen tutkimuk-sessa. Hänen teoriansa mukaan mustaan aukkoon virtaavan aineen sisältämä informaatio katoaa kokonaan, sillä mustat aukot pienenevät vähitellen olemattomiin.

Tämä on paradoksi, sillä

***kvanttimekaniikan lakien mukaan INFORMATIO ei voi koskaan kadota ***.

Uusimman tutkimuksen mukaan ainakin osa aineen informaatiosta kuitenkin säilyy. ”

ONKOHAN NYT TULLUT SEKOTETTUA ENERGIA JA INFORMAATIO?

MINKÄÄNLAISTA ”UNIVERAALISTA INFORMAATION SÄILYMISEN LAKIA EI OLE OLEMASSA SEN ENEmPÄÄ KVANTTIMEKANIIKASSA KUIN MISSÄÄN MUUALLAKAAN!!!

Paitsi, tietysti! – ”kreationismissa”!

https://apowiki.fi/wiki/Informaation_s%C3%A4ilymislaki

Informaation säilymislaki

Informaation säilymislaki (ISL; engl.Law of Conservation of Information,LCI) on suun- nitteluteoreetikko William Dembskin esittämä ja perustelema periaate, jonka olennai-sena sisältönä on se,että mutkikkaan täsmäinformaation (MTI;engl.complex specified information, CSI1) synty ei koskaan ole millään tarkoituksettomalla prosessilla järkevästi selitettävissä.

Hesari-tyhmentymä on vaihtanut natsismista kreationismiin!

Mustasta aukosta julkaistaan kuvia ensi kertaa – ihmiskunta kurkistaa avaruuden suurimpaan mysteeriin

” Kansainvälinen yhteishanke paljastaa kuvia tähtitieteen mystisimmästä ilmiöstä kello 16 Suomen aikaa.

Meidän galaksimme eli Linnunradan keskustassa on supermassiivinen musta aukko. Astrofyysikot tietävät sen epäsuorien havaintojen perusteella, mutta nyt tästä mysti-sestä kohteesta on vihdoin saatu kuva-aineistoa. Keskiviikkona julkistettavat kuvat ovat tähtitieteellinen sensaatio.

Musta aukko sijaitsee Jousimiehen tähtikuviossa 26000 valovuoden päässä meistä, ja se on nimeltään Sagittarius A*. Sen läpimitta on laskelmien mukaan noin 60 mil-joonaa kilometriä.Vertailun vuoksi:Maanetäisyys Auringosta on vajaat 150 miljoonaa kilometriä.

Kansainvälinen yhteishanke on kerännyt aineistoa myös kaukaisessa M87-galaksis-sa sijaitsevasta mustasta aukosta. Tämä kohde on vielä huomattavasti kookkaampi kuin Linnunradan musta aukko. On mahdollista, että tutkijat ovat saaneet kuvia molemmista kohteista ja julkistavat ne keskiviikkona.

… ”

Tällaista hölynpölyä on kyllä ollut ajoittain.

Yksi tapa väittää tuota on, että muka ”aika voisi kulkea taaksepäin”, uudestaan toisin päin jo tapahtuneiden tapausten läpi…

keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/220348?page=2#220528

” RK
26.11.2006 00:08:48
220528

Prisman ”informaation säilymisen laki”

KRM: … Eilen tuli Prismassa. Hawking yritti
>ohjelman mukaan selittää informaation
>häviämättömyyttä multiuniversumimallilla. Osassa
>universumeita musta aukko oli
>olemassa, osassa ei. Kun jotain menee
>mustaan aukkoon, niin jossain
>toisessa universumissa, jossa musta
>aukko ei ole olemassa ei tapahdu
>informaation häviämistä. Kun kaikki
>mustat aukot ovat universumeista
>haihtuneet, jäljelle jää vain
>universumeita, joissa ei ole mustia
>aukkoja ja näin informaatio ei ole hävinnyt.

>Mitä tämä informaation häviämättömyys oikein tarkoittaa?

Siitä on pääsivulla oma keskustelunsa…

>Sitäkö, että kun fysiikan perusyhtälöissä käännetään ajan
>suunta negatiiviseksi, niin yhtälöjen
>muoto säilyy ennallaan, ja näin
>yhtälöitä voidaan periaatteessa
>ratkaista edestakaisin ja niissä
>olevan tiedon täytyy säilyä.

Juuri sitä sen väitettiin tapahtuvan.

Ja juuri siten rinnakain on päätelty myös mustien aukkojen ja alkuräjähdysteoriat.

>Tuo ei kyllä ole minkään kokemuksen mukaista.

No ei todellakaan.

Se on termodynamiikan toisen pääsäännön vastaista.

Se vaihtaa entropian kasvun lain ”informaation säilymisen lakiin”, joka on kuvitteelli-nen ”laki”, ja perustuu informaation (joka muuten SAATTAA liityä termodynamiikan pääsääntöön!) yleistämiseen TERMODYNAMIIKAN PERUSTEELLA alueille, jonne oikea termodynamiikka EI ULOTU.

Pitää siiten puhua materian attribuutista ”heijastuksesta”, jonka erikoistapaus infor-maatio on,ja hypoteettisesta dialektisesta vastapelurista ”muuntelusta”(?), josta ei ole missään kvarkkitasolla mitään takeita, että sillä olisi yhtäläisyyksiä termodynamiikan kanssa. Termodynamiikan ilmiöt ”nousevat esiin” aineesta vasta molekyylitasolla ja niille taas voikyllä rakentua kaikkiniin biologinen kuin tekninenkin informaatio.

Eli täysin turhaa yhdistää talojen sortumista ja muistinmenetyksiämme hurjimmissakaan teorioissa mustien aukkojen ominaisuuksiin.

>Hyvinkin pienessä laatikossa sen
>odottaminen, että ilmamolekyylit
>palaavat alkuperäisiin paikkoihin ja
>asentoihin mittaustarkkuuden
>puitteissa, vie ajan, joka on
>suunnattomasti paljon suurempi kuin
>nykyinen tunnettu maailmankaikkeuden
>ikä. Lisäksi se tapahtuu sattumalta,
>eikä näin ollen ole laskettavissa.
>Sen sijaan molekyylien
>nopeusjakautuma hyvin nopeasti alkaa
>seurata suurella tarkkuudella
>Maxwellin nopeusjakautumaa, jossa
>informaatiota on vain yksi luku, lämpötila.

>En tosiaan tunne asia. Ihmettelen
>vain, että jos lähdetään jostain,
>jota ei tunneta riittävän tarkasti,
>ja päädytään laskulla mihin tahansa,
>niin miksi tätä nimitetään
>informaation säilymiseksi.

Sitä voit kysyä niiltä muilta ohjelmassa esiintyneiltä jepeiltä kuin Hawkingilta.

Minusta nimittäin Hawking tarkoitti ”vain” luonnonlakien ja -”vakioden” sälymistä vakiona mustissa aukoissakin, mistä ei suinkaan seuraa ”informaation säilymisen laki”, VAAN SIITÄ SEURAA MASSAENEGIAN SÄILYMISEN LAKI.

Mikään suhteellisuusteoria ei edellytä, että aika todella kulkisi taaksepäin. Itse asiassa nolla toisessa päässä ja valon nopeus toisessa päässä ovat ilmeisimmin INFORMATIIVISEN SIGNAALIN absoluuttiset nopeusrajat.

PRISMAn ”informaation sälymisen laki” niemomaan edellytti, että aika todella voisi kulkea myös taaksepäin, ja silloin entropian kasvun laki vaihtuisi ”entropian pienenemisen laiksi”…

MISTÄ PRISMA oikein AINA keksii noin HELVETIN HUONOJA ja yksipuolisia Ohjelmia!

Onko sille YLEn luvallekin tehtävä sama kuin Hesarin ja Aamulehden tilauksille? ”

Tätä on nyt tosissaan ruvettu jauhaan...

https://tekniikanmaailma.fi/fyysikoiden-uusi-teoria-avaruuden-madonreikien-lapi-voi-matkustaa-mutta-niiden-avulla-ei-voi-oikaista/

|16.4.2019 16:36

Fyysikoiden uusi teoria: Avaruuden madonreikien läpi voi matkustaa, mutta niiden avulla ei voi oikaista

1-wormhole.jpg

madonreiät ovat avaruuden kaareutumisen mahdollistamia oikopolkuja. Fyysikot ovat esittäneet, että madonreiän yhdessä päässä on musta (josta mikään ei pakene) ja toisessa valkoinen aukko (johon mikään ei pääse).

Tieteisfiktiossa madonreikiä käytetään usein liikkumiseen kaukana toisistaan sijait-sevien paikkojen välillä. Käytännössä se ei tuoreen tutkimuksen mukaan kannata.

Harvardin yliopiston tutkijoiden mukaan madonreikien välityksellä matkustaminen on nimittäin hitaampaa kuin suora siirtyminen tähtien tai galaksien välillä.

Tämä johtuu tutkimuksen pääkirjoittaja Daniel Jafferisin mukaan siitä, että suora yhteys mustien aukkojen välillä on lyhyempi kuin varsinaisen madonreiän muodostama silta.

Jafferis yhdessä kollegojensa Ping Gaon ja Aron Wallin kanssa tuli tähän päätel-mään tarkasteltuaan kvanttilomittuneiden mustien aukkojen toimintaa.Fyysikot Albert Einstein ja Nathan Rose esittivät jo 1935, että madonreiät syntyvät tällaisten lomittu-neiden mustien aukkojen välille. Madonrei’istä käytetäänkin usein myös nimitystä  Einsteinin–Rosen silta.

”Työmme todellinen hedelmä on kuitenkin mustan aukon informaatioparadoksin ja painovoiman sekä kvanttimekaniikan yhdistämisessä”, Jafferis kertoo.

Hänen mukaansa tutkimus on edistysaskel kohti kvanttigravitaation täydellistämistä.