Screenshot_2019-02-27%20Turun%20Kannabis

" Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin puhe 25.8.2008:

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?toid=299391&c=1&moid=299402&oid=236625

" Ulkoasiainministeriö

25.8.2008 10.13

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin puhe suurlähettiläspäivillä Helsingissä

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

Post-080808 - ensimmäinen diagnoosi

Hyvät kollegat ja ystävät,

tämä on ulkoministerikauteni ensimmäinen mahdollisuus tavata kerralla kaikki Suo-men ulkomaanedustustojen päälliköt.Monien kanssa olen toki jo tehnyt työtä vuosien mittaan. On tärkeää, että voimme kokoontua keskustelemaan kasvokkain. Onneksi suurlähettiläspäivät pidetään joka kesä. Se on sopiva tiheys kattavan ulkopoliittisen arvion tekemiseen.

Loppukesän viikot elokuun 8. päivästä alkaen ovat kuluneet Georgian kriisin selvitte- lyissä. Olemme koettaneet tehdä Etyj-puheenjohtajana parhaamme. Ensin tulitauon aikaansaamiseksi yhdessä EU-puheenjohtaja Ranskan kanssa. Sitten tulitaukoa tukevan Etyjin sotilastarkkailumission käynnistämiseksi. Kolmas vaihe - laajemman kansainvälisen toiminnan rakentaminen ja ratkaisuyritysten aika - on nyt edessä. Korostan, ettei kriisi vielä ole ohi.Sen lopputulos ja poliittiset jälkijäristykset ovat vielä näkemättä.

Varmaa on vain se, että Georgian kriisi antaa meille karulla kielellään kolme laajakantoista oppituntia, jotka muodostavat kolme tämänpäiväistä teesiäni:

1) 080808 on käännekohta kansainvälisessä politii-kassa;

2) 080808 asettaa kansainväliselle järjestelmälle uuden haasteen ja

3) 080808 vaikuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työlistaan.

Ensiksi käännekohtaan kansainvälisissä suhteissa. Kylmän sodan päättyessä ajatel- tiin historian loppuneen. Vuosikymmenten vastakkainasettelua piti seurata seestei-nen kausi,jonka tukipilareina nähtiin kaikkialle levittäytyvä länsimainen demokratia ja markkinatalous. 90-luvun kriisit ja sisällissodat näyttäytyivät vain vanhan järjestyksen kuolinkouristuksina, jotka aikanaan loppuisivat. Kansainvälisen politiikan mannerlaa- tat ovat kuitenkin taas liikkuneet - mutta toiseen suuntaan. Päivämäärästä 080808 tuli uuden maailmanpolitiikan synkkä merkkipäivä.

Uuden ajan nimi on vielä keksimättä. Mutta sitä leimaavat sekä kansainvälisen järjestelmän rakenteen että toimintaperiaatteiden muutos. "

HM: Mitä helvettiä?!

Se, mitä oli tapahtunut, oli, että YK:n ja ETYJin määräämä rauhanturvaaja Georgian sisällissodan jäljiltä Venäjä (IVY) Etelä-Ossetiassa ja Abhaasiassa oli TOIMEKSI-ANTONSA MUKAISESTI TORJUNUT GEORGIAN HYÖKKÄYKSEN ETELÄ-OSSETIAAN JA ABHASIAAN näiden YK:n Peruskirjan mukaisen kansallisen itsemääräämisoikeuden lakkauttamiseksi!

Eihän TÄSSÄ ollut mitään "käännettä" tapahtunut, vaan TÄSSÄ TORJUTTIIN SEL- LAINEN KÄÄNNE, ETTÄ YK:LLA RUVETAAN SOTILAALLISESTI PYYHKIMÄÄN PERSETTÄ, vieläpä pienen ja sisäisestikin erittäin riitaisan jäsenvaltion taholta, joka ei virallisesti kuulu esimerkiksi sotlasliittoihin.

Stubb oli ETYJin puheenjohtajamaan Suomen ulkoministerinä tuon RAUHANTURVAAJAN YHDEN ASETTAJATAHON JOHTAJA!

ETYJillä oli Etelä-Ossetiassa ja Abhaasiassa OMA RAUHANTARKKAILU, joka väitti- kin ilmoittaneensa asianmukaisesti Stubbille havaitsemistaan Georgian sotavalmis-teluista, mutta venäläisten mukaan STUBB EI ILMOITTANUT TÄTÄ TIETOA ETEEN PÄIN, esimerkiksi ja ennen kaikkea rauhanturvaaja Venäjälle! Onneksi sillä luonnollisesti oli omakin tarkkailu...

VENÄJÄN VELVOLLISUUS OLI PUOLUSTAA GEORGIAN AUTONOMIOITA. Sellai- nen vastuu, jonka laistamisesta on viime aikoina ruvettu ainakin siviilioikeuden tahol-ta pudottelemaan korvaustuomioita! (Rikos- ja kansainväiseltä puolen voi tulla myös linnaa.)

GEORGIAN HYÖKKÄYS OLI HYÖKKÄYS YK:TA VASTAAN!

Sitä vastaan YK:lla Subbin mukaan EI OLISI OLLUT "OIKEUTTA" PUOLUSTAUTUA eikä puolustaa kansalaisia!

AS: " Nollakasien kaudella maailman ainoa supervalta Yhdysvallat on saamassa va-naveteensä joukon haastajia. Kiina, Venäjä ja myös Intia janoavat post-amerikkalais- ta maailmaa, jonka raskaassa sarjassa on useampia ottelijoita.Newsweek Internatio-nalin arvostettu päätoimittaja Fareed Zakaria kutsuu tätä toisten nousuksi - "the rise of the others". Yhdysvaltain ja Euroopan painoarvo heikkenee. Se, miten tämä kaikki tapahtuu,määrittää ratkaisevalla tavalla koko tulevaa kansainvälispoliittista kehitystä.

Yhtenä vedenjakajana häämöttävät Yhdysvaltain presidentinvaalit. Niiden jälkeen nähdään, onko Washingtonin vastauksena sopeutuminen vai kamppailu. "

HM: Kiina ja Intia liittyvät tähän juridisesti vain YK:n kautta.

Kiina liittyy tähän kyllä myös siten, että Georgian hyökkäys oli ajoitettu Pekingin olympialaisten avajaispäiväksi ilmeisesti RUUTISBYROO CNN:N TOIVOMUKSES-TA. CNN oli bannattu Pekingin olympiakisoista sotapropagandan väärentämisen takia Nepalissa muka "Tiibetin levottomuuksista". Väärennös oli äärimmäisen tökerö, ja Ruutisbyroo olikin tullut varmaan pöhnässä käyttäneeksi Nepalin maolaisia "alihankkijana", joka pääsi kusettamaan raskaasti...

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/06/turun-kannabisyhdistys-nojaa-cnn-n-seinahullun-megapuoskarin-asiantuntemukseen

AS: " Elämme päällekkäisyyden aikakautta, jossa kansallisvaltio ja voimapolitiikka tekevät paluutaan. "

HM: Se oli Georgia, joka yritti absolutisoida (sattumalta saatua...) kansallisvaltiota ja voimapolitiikkaa, tuossa vaiheessa...

HM: " Ne astuvat sinne, mistä monenkeskinen yhteistyö ja kansainväliset järjestöt näyttävät olevan perääntymässä. "

YK ja ETYJihän tässä nimenomaan EIVÄT perääntyneet, ETYJin henkilöpuheen-johtaja Stubbista huolimatta!

" Realismi nousee institutionalismin rinnalle.Neuvottelupöydän mikrofonin napin sijasta painetaan liipaisinta. Juuri näin kävi Georgiassa. "

HM: Georgia painoi liipasinta.

Kansainvälinen yhteisö ja sen poliittinen organisaatio YK ja tämän rauhankonsultti Venäjä EIVÄT perääntyneet!

AS: "Talouden logiikka kuitenkin elää yhä globalisoituvaa,raja-aitoja rikkovaa vaihet-taan.Aikamme suuria kysymyksiä on,vetääkö takaisin nationalismia ja historiaa kohti kulkeva politiikka vielä taloudenkin mukanaan? Ensi merkit tästä ovat nähtävissä vaikkapa WTO-neuvotteluissa tai EU:n sisällä protektionismin lisääntymisenä.

Päällekkäisten järjestelmien todellisuus ei välttämättä kestä. Ja viimeistään nyt on syytä ampua liberalismin hätäraketti taivaalle. Uskon, että avoin talous, liberalismi, kansainvälisyys ja vahvat kansainväliset instituutiot ovat kansakuntien menestyksen ja myös rauhan parhaita takeita. "

HM: Kuten YK...

AS: " Rakenteen ja toimintatapojen muutos näkyy myös arvokamppailun uutena tulemisena. Läntistä arvohegemoniaa povannut Francis Fukuyama sai viimeistään Venäjän vaalien muodossa kylmän suihkun niskaansa. Uudet suurvallat eivät niele purematta sen paremmin läntistä ihmisoikeuskäsitystä kuin demokratiamalliakaan. "

HM: YK:lla on eri ihmisoikeuskäsitys (Yleismaailmllinen ihmisoikeuksien julistus), jonka myös läntiset jäsenmaat ovat SIELLÄ hyväksyneet.

Tunnettua on, että se ei "kelpaa" "länsimaille",vaan nämä tekevät sen kanssa enem- män tai vähemmän ristiriitaisia "perusoikeussopimuksiaan" ja pystyttävät YK:lle "rinnakkaisorganisaatiota" (EIT).

AS: " Autoritarismia ollaan päinvastoin nostamassa demokratian rinnalle täysin kunnialliseksi "toiseksi tieksi", jolla on myös taloudellista katetta takanaan. "

HM: Höpölöpö. EU on äärimmäisintä "autoritarismia". Varsinkin, kun se väärentää tiedettäkin, eikä vain demokratiaa.

AS: " Harvainvallan vaikutus ulottuu tietenkin myös kansainvälisiin suhteisiin. Autokraatille kansallisvaltio ja nationalistinen suojapanssari ovat välttämättömiä.

Toinen teesini on, että kansainvälinen hallintajärjestelmä on haasteen edessä. "

HM: Kansainvälinen (kriisin)hallintajärjestelmä on YK.

Se pärjäsi Georgiassa hyvin.

AS: " Näyttää ilmiselvältä, etteivät kansainvälinen yhteisö ja kansainväli- set järjestöt ole kyenneet lopettamaan historiaa. Pikemminkin ne ovat jäämässä sen jalkoihin. "

HM: Kuulostaa siltä, kuin YK olisi jäänyt YK:n jalkoihin...

AS: " Georgian kriisin välitilinpäätös on kuvaava. Georgiasta on hyvää vauhtia tulossa YK:n turvallisuusneuvoston toimimattomuuden uusi esimerkkitapaus. "

HM: Minusta toimivuuden.

Hosumalla ei tule kuin kusipäitä lapsia.

AS: " Etyjiä on kehuttu nopeudesta ja se on onnistumisensa myötä uudistanut merki-tystään alueellisena järjestönä. Mutta sekään ei kyennyt ennalta ehkäisemään sotaa eikä toisaalta pysty yksin rakentamaan pysyvää ratkaisua. Molemmat järjestöt ovat haavoittuvia. "

HM: Siis YK ja ETYJ?

AS: " Yksikin jäsenmaa kykenee pysäyttämään niiden toiminnan. "

HM: Nythän ne toimivat: niiden asettama rauhanturvakonsultti toimi!

AS: " Pahimmillaan Venäjän ja lännen vastakkainasettelu syvenee tavalla, joka lukkiuttaa järjestöjen toiminnan. "

HM: ETYJistä ei ole niin väliä. Siinä olikin jossakin määrin ikäviä "Kiinan-vastaisen maailmanliiton" piirteitä...

YK:ta "länsi" ei pysty lamauttamaan, EIKÄ SEN MISSÄN TAPAUKSESSA KANNATAKAAN TEHDÄ SELLAISTA!

AS: "Georgian sodalla voi olla vain yksi myönteinen seuraus.Sen tulisi olla ulkopoliit-tinen herätyskello, joka havahduttaa meidät pohtimaan koko kansainvälisen järjestel-män tulevaisuutta. Nyt, ennen kuin voimapolitiikka ja protektionismi ennättävät vahvistua liiaksi ja syövyttää kansainväliset yhteistyörakenteet olemattomiin.

Valintatilanne on karun selkeä. Joko kansainvälisen hallintajärjestelmän asemaa onnistutaan uudelleen vahvistamaan tai sitten tuo järjestelmä hajoaa. "

HM: Siis MIKÄ järjestelmä hajoaa?

AS: " Edellisen kerran 1900-luvun alkupuolella järjestelmäkriisiä seurasivat suurso-dat. Politiikan ja talouden sulkeutuessa alkaisivat synkät pilvet kasaantua nopeasti meidänkin lintukotomme yläpuolella. Riidan syitä löytyy aina.

Kansainvälisten instituutioiden pohjapiirustukset on jälleen levitettävä suunnittelu-pöydälle, jos monenkeskinen yhteistyö aiotaan elvyttää ja nousevat toimijat sitouttaa sen piiriin. "

HM: ???

AS:"Onko kansainvälisen yhteisön normipohja kestävä? On voitava kysyä avoimesti, onko nykyinen YK relevantti? "

HM: OHO!!! SEn vaihtoehtona voi olla vain toinen YK:sitä voidaan kehittää demo-kraattisesti sen omassa päätöksentekomekanismissa,jota SITÄKIN voidaan muuttaa (joskin vaikeasti)...

AS: " Miten sen toimintakyky voitaisiin viedä uskottavalle tasolle? Ja entä mikä olisi sen vaihtoehto - "demokratioiden konsertti" vai joku muu?

Ilman ratkaisujen ja vaihtoehtojen hakemista tulee matkareittimme olemaan sama kuin Titanicilla. "

HM: Siis KEIDEN TEIDÄN matkareitti?!

AS: " Kolmantena teesinä väitän, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme työlista järjestyy osin uudella tavalla.

Pohdinta Georgian sodan merkityksestä on meilläkin päässyt vauhtiin. Tarvitsemme avoimen ja realistisen keskustelun.Emme enää voi hiipiä hyssyttelyyn tai luikkia litur- giaan. Emme myöskään saisi kaivautua entistä syvemmälle Nato-juoksuhautoihin.

Georgia nostaa pinnalle kolme merkittävää kysymystä.

Mikä oikeastaan on kansallinen Venäjä-arviomme?

Mitä meidän pitäisi EU:lta haluta?

Ja lopulta - kysymyksen mahdollisesta Nato-jäsenyydestämme. "

HM: Ongelman aiheuttaja oli Georgia, ja Venäjä toimi ihan mallikkaasti!

Paljon mallikkaammin kuin vaikkapa USA (tai Neuvostoliitto) Afganistanissa!

AS: " Voitokkaan sodan myötä Venäjä vahvisti suurvalta-asemansa. "

HM: Toki. Se on joka tapauksessa suurvalta.

AS: " Nationalistinen ja protektionistinen suurvalta-ajattelu on toki leimannut sen ulkosuhteita jo aiemminkin. "

HM: Georgiassa ei ollut kysymys niistä ainakaan Venäjän kohdalla.

AS: " Mutta mahti ei enää perustu vain kokoon ja energiaan. "

HM: Ei tietenkään, vaan mm. asemaan ja rooliin kansainvälisen yhteisön poliittisessa organisaatiossa YK:ssa.

AS:"Nyt Venäjällä on sekä halu että kyky käyttää asevoimaa ulkopolitiikan välineenä. "

HM: Venäjä toimi velvoitteidensa mukaisesti. Se ei ole mikään "Hollanti Bosniassa" tai "Ranska Ruandassa"...

AS: " Toinen merkittävä muutos on aggressiivisen politiikan oikeutukseksi luotu oppi ulkomailla asuvien venäläisten suojelusta. "

HM: Venäjä suojeli abhaaseja ja osseetteja ja YK-laillisuutta.

AS: " On mahdotonta ajatella,ettei näitä tekijöitä otettaisi Suomessa täysimääräisesti huomioon.

En näe Venäjän muodostavan Suomelle sotilaallista uhkaa. Silti on sanottava, että Venäjä on ottanut askeleita,jotka eivät ole kannaltamme edullisia tai hyväksyttäviä."

HM: TEIDÄN "Piirinne" eivät kauheasti kiinnosta...

AS: " Jatkuessaan Georgian kriisi huojuttaa EU:n ja Venäjän yhteistyötä perusteitaan myöten. "

HM: Ei voi mitään. Laki on laki.

AS: " Paradoksaalista on, että Venäjän etääntyessä Euroopasta poliittisesti,on niiden taloudellinen integraatio entisestään syvenemässä. "

HM: On epädiplomaattista nimittää EU:ta "Euroopaksi"... ja USA:ta "Amerikaksi"...

AS: " Juuri Suomi on EU-maiden etunenässä linkkautumassa taloudellisesti Venä-jään. Investointikantamme Venäjällä on pelkästään alkuvuoden aikana tuplaantunut. Ja juuri Venäjän kohdalla suuri kysymys onkin se,ryntääkö poliittinen logiikka jossain vaiheessa vielä entistä suuremmalla painolla myös talouden pelikentälle? Toivottavasti ei, sillä puutulliongelma olisi tällöin vain alkuhenkäys. "

HM: YK:n antaman rauhanturvatehtävän suorittaminen menestyksellisesti ei voi olla ristiriidassa talouden kanssa.Jos sitä aina vaan on,niin taloudessa on jotakin vialla. Sillä talouden on tapahduttava lakien puitteissa.

AS: " Uudessa tilanteessa Euroopan unioni näyttäytyy kannaltamme entistäkin tärkeämpänä. "

HM: TEIDÄN tarpeillanne ei ole lajempaa kantavuutta pitemmän päälle.

AS: " Ja nimenomaan vahva ja toimintakykyinen unioni. "

HM: Sellaista ei ole, eikä tule.

AS: " Vain EU:n kautta Suomella on todellinen mahdollisuus olla vaikuttamassa kan-sainvälisen järjestelmän kehitykseen sekä hillitä nationalistista ja kansallisvaltiokes-keistä trendiä. EU joko rakentaa globaaliroolin tai jää vain alueelliseksi toimijaksi. "

HM: EU lakkaa olemasta nykyisessä muodossaan.

AS: " EU:n turvallisuuspoliittinen merkitys saa - ja syystäkin - uudelleen huomiota osakseen. Unioni ei ole Natoon verrattava sotilasliitto, mutta Suomen ei pidä väheksyä EU:n tuomaa turvallisuuslisää. "

HM: Se ei tuo mitään sellaista, vaan kokonaan uusia sisäisiä jännetteitä, kuin Jugoslaviassa!

AS: " Siihen meillä Naton ulkopuolisena maana ei ole edes varaa. Suomen tulee ajaa voimallisesti EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista. "

HM: Ei pidä, vaan sen lakkauttamista.

" Unioni ei kilpaile Naton kanssa, eikä heikennä sitä. Päinvastoin. Vanhat hokemat voidaan unohtaa. "

HM: Heikentää se NATOa, mutta se sitten onkin EU:n ainoa "hyvä" puoli!

AS: " Kolmantena tulee EU:n laajentuminen. "

HM: Se on pysähtynyt, ja kääntyy sen supistumiseksi.

AS: " Se osoittautui aiempaakin selvemmin oikeaksi politiikaksi. "

HM: Vääräksi. Onneksi tyssäsi.

AS: " Sama koskee myös Naton laajentumista. Missä nyt oltaisiin, jos esimerkiksi Baltian maat olisivat jääneet integraation ulkopuolelle? "

HM: Ei mitään merkitystä Baltian NATO-jäsenyydellä. Sen ne saivat vain nokittelu-mielessä Venäjää kohtaan. Ne saattavat olla myös ensimmäisten lähtijöiden joukossa EU:sta.

AS: " Unionin suurena haasteena on seuraavaksi kehittää uskottava idänpolitiikka, joka tarjoaa Itä-Euroopan maille lujan kehityssuunnan laajentumisoptiota unohtamat-ta. Georgian kriisi on kipeä osoitus siitä, että unionilta puuttui kokonaisvaltainen ote Etelä-Kaukasuksella. "

HM: EU ei tarvitse Etelä-Kaukasuksen politiikkaa.

Eikä Etelä-Kaukasuksen politiikka EU:ta.

AS: " Entä Nato-jäsenyys? Oma ajatteluni lienee kaikkien tiedossa. En kuitenkaan missään nimessä ehdota hätiköityä liikkeellelähtöä, vaikka Nato-jäsenyyden harkinnalle onkin olemassa vahvat perusteet.

Nykylinjalla pärjätään toistaiseksi, kunhan muistetaan samalla pitää silmät auki ja suunnattuina eteenpäin. Emme kuitenkaan voi jatkaa siten, että silmät avataan vain kerran neljässä vuodessa.Selko-metodi on 080808-maailmassa samaa kuin sokeus.

On todennäköistä ja ymmärrettävää, että Naton kollektiivipuolustus ja 5 artikla koke- vat jonkinasteisen renessanssin. Nato kuitenkin tuntee vastuunsa. Yhä enemmän poliittiseksi järjestöksi muuttuneella sotilasliitolla on ollut jäsentensä asemaa ja turvallisuuspolitiikkaa vakauttava vaikutus. Näin olisi ollut myös Georgiassa. "

HM: Siis mitä? Että Georgian olisi pitänyt kuulua NATOon?

AS: " Saatoin itse vapautua Nato-fobioistani viime viikolla osallistuessani järjestön ulkoministerikokoukseen. "

HM: Mitähän Stubb olisi NATOssa pelännytkin? Harhalaukausta?

AS: " Ero EU-neuvoston debattiin oli vähäinen.Olivathan osallistujatkin miltei samat."

HM: Ei ainakaan lisää luottamusta NATOon.

AS: " EU:n puolustusulottuvuuden ja Nato-pohdinnan ohella on muistettava pohjois-mainen puolustusyhteistyö. Vain murto-osa sen turvallisuuspoliittisesta potentiaalista on käytetty. On haettava ennakkoluulottomasti yhteistyön laajentamista ja syventä-mistä alue- ja merivalvonnassa, kriisinhallinnassa ja puolustushankinnoissa. Tätäkin pidemmälle menevää keskustelua ei tule kaihtaa.

Lopuksi hahmotan kolme johtopäätöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme kannalta:

Ensiksi: meidän on jatkettava ulkopoliittisesti vahvemman EU:n ajamista kaikista takaiskuista välittämättä. Fokus on asetettava EU:n globaaliroolin, puolustuksen ja toimivan idänpolitiikan rakentamiseen. EU:n Venäjä-suhteissa pyrkimyksenä on edelleen keskinäisen integraation edistäminen. Tässä onnistuminen riippuu kuitenkin oleellisesti Venäjän toiminnasta.Juuri nyt ennakoin suhteen olevan jäähtymässä. "

HM: Venäjä ei asioi eikä ole koskaan asioinut EU:n, vaan sen jäsenmaiden kanssa.

AS: " Toinen johtopäätös liittyy Natoon. Yhteistyötä sotilasliiton kanssa on syytä tiivistää muun muassa NRF:n merkeissä. Jäsenyyttä on syytä harkita. Päätöksen aika ei kuitenkaan ole vielä käsillä. Turvallisuuspoliittisen arvioinnin joustavuutta ja tiheyttä tulisi kuitenkin lisätä. Se ei voi olla kuin hidastetusta mustavalkofilmistä. "

HM: Se on, koska Suomea ei oteta NATOon.

AS: " Kolmanneksi:ulkopolitiikkamme on vietävä kokonaan uudelle aktiivisuustasolle. On luovuttava kuoreen käpertymisestä ja tyhjien lausuntojen automaattina olemises-ta. On siirryttävä seuraajasta toimijaksi. On luotava mahdollisimman tiiviit suhteet kaikkiin suurvaltoihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Ulkopolitiikka perustuu arvoihimme, mutta on luonteeltaan pragmaattista.

Ulkopoliittinen ajattelumme on koetettava vihdoin vapauttaa fobioista, asennevam-moista ja kuvitelmista. Viimeksi mainituista tuoreena esimerkkinä olkoon liittoutumat- tomuusfantasia. Suomen asema sotilasliittojen ulkopuolella ei auttanut Georgian krii-sin välitystehtävässä. Asemamme perustui Etyj-puheenjohtajuuteen. Ja itse työssä oli parhaana apuna vahva kännykän akku. "

HM: Stubb epäonnistui totaalisesti ETYJin välittäjäntehtävän johtamisessa. Hän teki ihan muita tehtäviä, eikä edes ymmärtänyt oikeaa tehtä-väänsä!

AS: "Olen esittänyt oman ensidiagnoosini post-080808 maailmasta.Päätän sen nyt tehtävänantoon kaikille edustustonpäälliköille. Pyydän teistä jokaista esittämään oman maailmanpoliittisen arvionne parin viikon kuluessa. Tyyli vapaa, pituus kaksi sivua. Työn iloa! "

***

Venäjä (IVY) oli YK:n valtuuttama ja vastuullinen rauhanturvaaja:

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Observer_Mission_in_Georgia

" ... However, UNOMIG was now responsible for observing the operation of the new peacekeeping force that had been deployed by the Commonwealth of Independent States. They were also to verify, through observation and patrolling, that troops from either side did not remain in or re-enter the security zone, and that heavy military equipment did not remain or be re-introduced.

UNOMIG was to oversee the withdrawal of Georgian troops from the Kodori Valley and thus,out of Abkhaz territory. Their patrols replaced those of Georgia in the valley. They were responsible for investigating, at the request of either party or the peace-keeping force,or on their own initiative, violations of the ceasefire agreement, and for attempting to resolve resulting disputes. Finally, they were to work towards making conditions safe for the orderly return of refugees and displaced persons. ..."

Tutkijoiden analyysi oli täysin muu kuin ulkoministerin:

" Asiantuntija: Georgian hyökkäys sisäpoliittinen temppu

9.8.2008 13:07 | Päivitetty: 9.8.2008 15:17

A A STT

Georgian joukkojen hyökkääminen Etelä-Ossetiaan oli "jonkinlainen yllätys" Alek-santeri-instituutin tutkimuspäällikkö Markku Kangaspurolle. Etelä-Ossetian ja Abha-sian tilanne on kyllä kiristynyt ja kärjistynyt entisestään, mutta Kangaspuro ei olisi uskonut, että Georgian presidentti Mihail Saakašvili lähtee tällaiseen uhkapeliin.

"Täytyy kai sielläkin olla kansainvälisen politiikan tuntemusta, että siellä tiedetään, kuinka Venäjä reagoi hyökkäykseen", hän selittää. Etelä-Ossetiassa on 2 000 venä-läistä rauhanturvaajaa, ja Venäjä on selkeästi ilmoittanut,ettei se hyväksy sotilaallista ratkaisua alueelle.

Hän uskoo, että konfliktin ratkaisun avainasemassa olevat Venäjä ja Yhdysvallat ha-luavat kiistaan mahdollisimman nopeasti neuvotteluratkaisun. Yhdysvallat on liiaksi kiinni omissa konflikteissaan, että se ryhtyisi sotilaallisiin toimiin, eikä sota ole Venä-jänkään intresseissä. Myös Euroopan isot valtiot ja kansainväliset järjestöt pyrkivät todennäköisesti välittämään rauhaa, sillä kukaan ei halua toista Kosovoa.

Georgiassa on arviolta 140-170 amerikkalaista, jotka kouluttavat georgialaisia maan halki kulkevan öljyputken turvaamiseen. Sotatilan jatkuessa öljyputki hajoaisi nope-asti ja sota leviäisi Abhasiaan sekä laajemmalle Kaukasukselle, Kangaspuro miettii.

Saakašvili ajoitti todennäköisesti hyökkäyksen Pekingin olympialaisten aikaan, koska laski maailman huomion kiinnittyvän urheiluareenoille.

"Etelä-Ossetian valtaus oli nopea,mutta varsin epälooginen,jos ajatellaan Venäjän reaktioita.Täytyihän Saakašvilin ymmärtää,että Venäjä ei anna nöyryyttää itseään.

Vuonna 2004 valtaan nousseen Saakašvilin lupaukset kansalle ovat yksi toisensa jälkeen romuttuneet. Presidentti lupasi palauttaa kansallisen yhtenäisyyden, vauraamman talouden ja vakaan demokratian.

"Taloudellinen kehitys on ollut katastrofi ja oppositio on osoittanut mieltään. Tämä (hyökkäys) on lähes klassinen temppu siitä, miten kiinnitetään huomio ulkopolitiik- kaan ja yhdistetään kansa sotatilan avulla", Kangaspuro selittää.

Sotatilan puhkeaminen Etelä-Ossetiassa oli leimahdus, joka ennen pitkää sammuu, sillä sotatilan jatkuminen ei ole eduksi sen paremmin Venäjälle kuin Yhdysvalloillekaan.

Molemmissa maissa käydään presidentinvaaleja ja johto on hyvin epävarmossa käsissä.

"Se, että kyseinen konflikti rauhoittuu,ei tarkoita sitä,että Kaukasian alue rauhoittuisi. Se on ollut vuosituhansia kulttuurien ja kansallisuuksien jakaja", dosentti Alpo Juntunen Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta luotaa alueen historiaa.

Georgian hyökkäys oli Juntusen mukaan odotettavissa, mutta sen ajankohta oli yllätys.

Olympialaisten avajaiset, Venäjän johdon melko tuore vaihtuminen sekä Venäjän elokuinen lomakausi vaikuttivat hyökkäysajan valintaan.

"Venäjän presidentti on todennut, että ei anna kohdella Venäjän kansalaisia miten tahansa. Venäläiset ovat valmiita viemään Saakašvilin Haagin tuomioistuimeen", Juntunen luki venäläisestä mediasta. "

Stubbin aivopieru on myös EU:n omien tutkimusten vastainen:

Georgian president Mikheil Saakashvili blamed for starting Russian war

 

http://www.tiede.fi/keskustelu/32404/ketju/sotatila_georgiassa/sivu/114

Arkkis          Lähetetty 29.8.2008 klo 17:38Viesti 1132/1290

Re: Sotatila Georgiassa


Sanoma oli, että Georgian presidentti Saakashvili olisi ilmoittanut ETYJIlle / Suomelle aikomuksestaan tunkeutua sotilaallisesti Etelä-Ossetiaan, mutta

ETYJ/SUomi/Halonen/Stubb eivät olisi ilmoittaneet tätä edelleen ainakaan ETYJin jäsenvaltio Venäjälle.

Tätä Pitää kysyä Haloselta ja Stubbilta, ja sitten uudestaan upseerilta.
Feniks: Oho! Miksi Saapasvilli ilmoitti Suomelle, mutta ei USA:lle?   Kelle hän vielä ilmoitti?

(Tuo oli siis Aamulehden tieto. Mutta myös ETYJin rauhantarkkailijat, joita tietysti moitittiin huolimattomuudesta ainakin YK:n taholta, kertoivat raportoineensa ETYJille Georgian epäilyttävistä aktiviteeteista, eikä tuo tieto joko tullut ETYJin organisaatios- sa puheenjohtajaan asianomaisen päätöksentekijän eli Stubbin korviin TAI AINA-KAAN LÄHTENYT HÄNELTÄ MINNENKÄÄ ETEENPÄIN, (ainakaan kaikkille!) jäsenmaille! RK)

Saapasvelli oli varmasti saanut ohjeensa lopultakin USA:sta, joko hallitukselta tai joltakin puolueelta tai firmalta. (Se nähdään sitten kun hän saa monua, että missä se "virheä oksa" odottaa; veikkaan Ruutisbyroo CNN:ää...mutta voi olla jokin öljy-yhtiö- kin,nehän ovat olleet viime aikoina aktiivisia kehäraakki-"manujen" kanssa,jotka ovat "tehtävänsä tehneet" jossakin muualla.)

Mutta toisaalta Saapasvelli, ja MYÖS VENÄJÄ apinoivat kohta kohdalta Kosovon tapahtumia, ja siellähän taas "Suomi oli antanut ohjeita" jopa USA:lle:

viewtopic.php?f=13&t=7703&st=0&sk=t&sd=a&start=3031

Ja kuinka ollakaan hauskasti "ympäri käydään ja yhteen tullaan" näiden Halosten, Sahtivaarien ja Stubbien kanssa!

NATO taitaa olla omaksunut Hitlerin Aatun konstit "tannereineen" kaikkineen.

http://www.ulkopolitiikka.fi/arkisto/nu ... yrynen.htm

Halosen "kultapojan", Suomen akatemian entisen, tehtävässään täydellisesti epäon- nistuneen hölynpölytiedepuheenjohtajan ruudinsauhuNATOhenkinen vuodatus, josta hänen "valtiattarensakin" todellinen ("kaappi")NATO-kanta

" Naton ongelmat

Naton toiminta Kosovossa on ollut poliittisesti tehotonta ja jopa moraalitonta. Jatka- malla ilmasotaa viikkokaupalla on tuotettu paljon inhimillistä ja taloudellista tuhoa ilman, että sotilaallista ratkaisua on pystytty saamaan aikaan. Näissä oloissa kieltäy- tyminen maajoukkojen käytöstä on merkinnyt serbien harjoittaman etnisen puhdis- tuksen ratifiointia. Siksi liittokunnan olisi pitänyt olla valmis ainakin valmistautumaan maavoimien käyttöön Kosovossa. Naton huhtikuun lopulla Washingtonissa pidetty juhlakokous olisi antanut sopivan kontekstin tämän päätöksen tekemiselle, mutta se mahdollisuus jätettiin monista poliittisista syistä käyttämättä.

Päinvastainen menettely olisi kertonut, että Naton päämäärät ovat kiinteitä, mutta ta-voitteet joustavia: Kosovon kansanmurhan lopettamiseen ollaan valmiita käyttämään kaikkia tarvittavia keinoja. Nyt Nato lähettää päinvastaista sanomaa, jonka mukaan tavoitteet ovat joustavia, mutta keinot kiinteitä (ilmasota). "

NATO surffasi YK-oikeuden kirjaimella,joka näkee laittoman hyökkäyksen laittomana miehityksenä, kun taas jokin rjojen yli ammuskelu voi olla esimerkisi pelkää terrori- isku. NATO ja USA "tulkitsivat" asiaa niin, että "maata saa pommittaa ja lamuttaa vaikka siten sen siviilienkin (mm. sairaaloiden) sähköhuolto (ja tuottaa siten ruumiita) "kunhan ei astu sen alueelle maajoukoilla".

"Tieteen Eddie Erwards" Väyrynen tähdentää,että "NATOn tehtävä ei ole neuvotella vaan, jyrätä, "muuten sen koko olemassolo tullaan asettamaan kyseenalaiseksi":

" Jos Kosovoa koskeva poliittinen ratkaisu joudutaan perustamaan kompromissiin Belgradin kanssa, niin Nato tulee kokemaan elämänsä poliittisen krapulan ja sen ko- ko olemassaolon tarkoitus tullaan asettamaan kyseenalaiseksi. Näin siitä huolimatta, että kompromissi saattaa palvella hyväksyttäviä humanitaarisia tarkoitusperiä, erityisesti ihmishenkien säästämistä ja pakolaisten asuttamista ennen talven tuloa. "

Ilman muuta selvää näyttää olevan,että JOMMAN KUMMAN, NATON TAI YK:N TOI- SELLE ALISTUMATON OLEMASSAOLO "ASETTUU KYSEENALAISEKSI", ja sen jonkun pitää Väyrysen, JA AHTISAAREN JA MYÖS HALOSEN (KOSKA HÄN ON TÄYSIN TYHMÄ JA PIHALLA ILMAN MIEHIÄ!) olla YK! Eli tämä on sitä Sahtivaarin "YK NATON neuvonanatajana" linjaa, joka nollasi Suomenroolin toistaiseksi YK:ssa viime vuoden aikana.

" Oli Kosovon sisäisen kriisin lopputulos mikä tahansa, niin on todennäköistä, että Naton harjoittama humanitaarisen intervention politiikka hiipuu sen mukana. On vaikea kuvitella, että Nato toimisi vastaavalla tavalla - siis sotilaallisilla iskuilla uhaten ja uhkien epäonnistuessa niitä käyttämällä - minkään tulevaisuuden humanitaarisen kriisin ratkaisemiseksi. "

Tässä Väyry haikailee, että "NATOlta hiipuu rooli", joka kuitenkin laillisesti kuuluu ainoastaan YK:lle ja siellä sen Turvallisuusneuvostolle"!

Väyryn mukaan NATO NOSTAA ITSE ESIIN KULLOINKIN "TARVITSEMANSA" "TURVALLISUUSUHAT":

" Tällöin yhtenä vaihtoehtona on Naton pitäytyminen perinteiseen strategiseen roo- liinsa, joka nojaa ydinaseilla ja tavanomaisilla aseilla tuotettuun sotilaalliseen pelot-teeseen. Tämä merkitsisi käytännössä Venäjän nostamista uudelleen keskeiseksi turvallisuusuhkaksi, johon ei lännessä liene kuitenkaan sen enempää tarvetta kuin halujakaan. "

Totta kun vettä, mutta tämänkään faktan MÖLÄYTTÄMINEN julki kuin ohi mennen ei NATO-mieheltä "AKATEMIANPUHEENJOHTAJATASON JÄRJENJUOKSUSTA" kerro... (kepulainen läänintalousrikollinen "politiikan taustavaikuttaja" pystyisi parempaan ...)

(Lisäksi on selvä kuin pläkki,että Väyrynen kannattaa NATOa fanaattisesti ihan muis- ta syistä kuin TODELLISTEN turvallisuusuhkien kannalta, koska NATOn elämöimät sellaiset ovat sepitettyjä, taktisesti esiin nostettuja...)

Hölynpölytiede-Väyrysen mukaan "minkään NATO-maan sisällä ei voi periaattees-sakaan ilmetä minkäänlaisia humanitaarisia ongelmia":

" Jäsenmäärän kasvu merkitsee ulkopuolella olevien maiden määrän supistumista, mikä puolestaan vähentää potentiaalisten kriisimaiden ja niiden liittolaisten määrää."

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/keskust ... #msg-14525

Todellisuudessa NATO- ja EU-maat loivat ehdoin tahdoin Jugoslavian liittovaltion hajautuessa tilanteen, joka toisi mahdollisuuden niiden välittömään sotilaalliseen läs-näoloon alueella,ja hännännostoon "kriisinhallintaorganisaatioina" YK:n "VAIHTOEH-TONA" tunnustamalla pikapikaa osavaltiot niiden etnisesti, kulttuurisesti ja uskonnol- lisesti keinotekoisin rajoin, JA SITEN MM. KOSOVON KUULUMISEN SERBIAAN, vaikka nuo rajat eivät uudessa tilanteessa suinkaan olleet kaikkialla kansalaisten hyväksymiä, ja vaikka olisi ollut kerrassaan erinominen tilaisuus rajojen rauhanomai-seen uudelleenjärjestelyyn KANSALLISVALTIOPOHJALTA, jota YK kuitenkin prefe-roi,kun maat tulivat joka tapuksessa olemaan verraten "pieniä".Esimerkiksi juuri Bos- nia ja Serbia olivat voineet VAIHTAA Kosovon ja Bosnian serbiatasavallan, jolloin sekä ortodoksien että islamilaisten valtaenenmistö olisi ollut yhdessä tasavallassa. Kansalta ei kysytty mitään, ja NATO halusi ehdottomasti varmistaa, ETTEI KYSYTÄKÄÄN.

Väyry meinasi jo lentää Ulkopoliittisesta instituutistakin ja on nyt "tarkkailun alla". Sen saisi lakkauttaa samalla, meinaan sen instituutin.

Ei se ole ihme, että siellä pressanlinnassa menee "tavallisen kansan ämmältä" pää sekaisin, kun supervalta antaa ymmärtää "ottavansa vastaan" tuollaisia "ohjeita"...

Ämmä on nostettava hyllylle. Tulkoon vaikka mikä hyvänsä vaskisti tilalle. Parempi sekin on kuin hullu. "http://www.tiede.fi/keskustelu/32404/ketju/sotatila_georgiassa/sivu/124

Lähetetty 3.9.2008 klo 12:35 Viesti 1234/1290

Duski: Re: Sotatila Georgiassa

Lähde: http://tinyurl.com/6p3hgb

"Spiegel: OSCE observers fault Georgians in conflict

Hamburg - European observers have faulted Georgia in this month's Caucasus con- flict, saying it made elaborate plans to seize South Ossetia, according to the German news magazine Der Spiegel on Saturday.

In a report to appear in its Monday edition, it said officials of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) had said acts by the Georgian government had contributed to the outbreak of the crisis with Russia.

Spiegel said OSCE military observers in the Caucasus had described preparations by Georgia to move into South Ossetia.

The onslaught had begun before Russian armoured vehicles entered a southbound tunnel under the Caucasus Mountains to South Ossetia.

It said the OSCE report also described suspected war crimes by the Georgians, including the Georgians ordering attacks on sleeping South Ossetian civilians."

Eli epäillään että Georgia meni nukkuvia siviilejä lahtaamaan... ja Venäjä tuli väliin. Tosin Venäjä kyllä vuorostaan hyökkäsi aivan tarpeettomasti syvälle Georgian maaperälle sen jälkeen. "

***

Stubbistit ovat sepittäneet uskomattoman hörönlörön ETYJ-tarkkailijoiden raportista, joka kertoi Georgian hyökkääjäksi, "syylliseksi" asetetaan asetetaan tarkkailijopiden englantilainen johtaja Ryan Grist, joka olisi ollut muka FSB:N "hunaja-ansavakooja":

 

https://www.tiede.fi/comment/2581900#comment-2581900

Piilota aiemmat lainaukset (2)
Pseudohippi kirjoitti:
Hal9000 kirjoitti:
Pseudohippi kirjoitti:
 Niin siis sinusta Georgia on syyllinen Venäjän ja Georgian väliseen sotaan. Voisitko antaa jonkin lähdeviitteen jonka perusteella olet tämän käsityksen muodostanut, jos kerran lähdeviitteenäsi käyttämästäsi EU-raportista ei tällaista käsitystä saa?

Se raportti sanoo näin: "The shelling of Tskhinvali by the Georgian armed for-ces during the night of 7 to 8 August 2008 marked the beginning of the large-scale armed conflict in Georgia, yet it was only the culminating point of a long period of increasing tensions, provocations and incidents."

 

Jos Tskhinvalia ei edeltänyt Georgian väittämiä provokaatioita ainakaan siinä laajudessa mitä väittivät, pidän tuolla perusteella Georgiaa syyllisenä sotaan.

Ok. Luotat siis Gristin johtaman tiimin lausuntoihin.  Kuten antamastasi linkistä ilmenee, Grist itse on kyllä selitellyt lausuntojaan jälkeenpäin seuraavasti:

 

Later Ryan Grist explained that his statement was misinterpreted and that he did not say that there were no provocations by the South Ossetian side before the war broke out.

 

Mutta sinulla on siis nyt yksi Venäjän vakoilija joka selitteli lausuntojaan myöhemmin, ja tämän perusteella pidät Georgiaa syyllisenä. Selvä.


"Unohdit" tämän, vaikka tällaista ensin huusit:

https://www.theguardian.com/world/2009/sep/30/georgia-attacks-unjustifiable-eu

Georgian president Mikheil Saakashvili blamed for starting Russian war 

Ian Traynor, Europe editor

Wed 30 Sep 2009 15.54 BST

• EU investigation says Tbilisi launched indiscriminate assault on South Ossetia • Inquiry accuses both sides in five-day conflict of breaking laws of war

An investigation into last year's Russia-Georgia war delivered a damning indictment of President Mikheil Saakashvili today,accusing Tbilisi of launching an indiscriminate artillery barrage on the city of Tskhinvali that started the war.

In more than 1000 pages of analysis, documentation and witness statements, the most exhaustive inquiry into the five-day conflict dismissed Georgian claims that the artillery attack was in response to a Russian invasion, accused both sides of violations of the laws of war, indicated that war crimes had been perpetrated against Georgian civilians and rejected Russian claims of "genocide" in the breakaway Georgian province of South Ossetia.

The EU-commissioned report, by a fact-finding mission of more than 20 political, military, human rights and international law experts led by the Swiss diplomat, Heidi Tagliavini, was unveiled in Brussels today after nine months of work.

... "

Tskhinvaliahan pommitettiin, siitä tuskin olemme eri mieltä?

Emme ole. Kaupunki oli kuitenkin pääosin evakuoitu edeltävien päivien aikana (miten ihmeessä osasivatkaan evakuoida?) ja kohteet olivat pääasiassa sotilaallisia.

Venäläiset tarkkailivat myös itse, eivät he tietenkään luottaneet ETYJin tarkkailuun varmastamatta. Sehän saattoi pistä mitsä päästä hyvänsä mukaan lukien "puheen johtaja" (Alex Stubb), kuten nähtiin.

Venäjän väitteet 2000 kuolonuhrista kutistuivatkin sodan jälkeen noin 150 uhriin, joka jo sisälsi myös kuolleet osseettitaistelijat. Myös aineellisista tuhoista ja niiden syystä voi olla montaa mieltä.Kaupungissa käytiin seuraavina päivinä myös sodan kiivaimmat rintamataistelut maahan tunkeutuneen Venäjän 58. armeijan joukkojen ja Georgian asevoimien välillä.
Niin. OSCEn antamiin tietoihin tuossa NYTin artikkelissakin viitattiin:

The monitors were members of an international team working under the mandate of the Organization for Security and Cooperation in Europe, or O.S.C.E. A multilateral organization with 56 member states, the group has monitored the conflict since a previous cease-fire agreement in the 1990s.

The observations by the monitors, including a Finnish major, a Belarussian airborne captain and a Polish civilian,have been the subject of two confiden- tial briefings to diplomats in Tbilisi, the Georgian capital, one in August and the other in October. Summaries were shared with The New York Times by people in attendance at both.

 

Kenen luulet olevan vastuussa OSCEn antamista tiedoista jollei OSCEn tarkkailijaryhmän (johon siis kuului ainakin suomalainen majuri, valkovenä-läinen kapteeni ja puolalainen siviili ja jota johti muuan Ryan Grist)  vetäjän?

Jos tarkoitat jotain muuta niin selitä hieman tarkemmin.

Väitätkö siis Gristin näpränneen niitä raportteja?

No ei hän mitään "näprännyt". Vaan tuotti.

HÄH!!??

Oli muuten erikoista että vielä 5.8. lähetetyssä edellisessä raportissa kiinnitettiin huomiota osseettiosapuolen hyökkäyksiin georgialaiskyliä vastaan ja näissä hyök-käyksissä esiintyneeseen raskaiden aseiden käyttöön. Pari päivää myöhemmin tällaisesta ei Gristillä sitten ollutkaan enää mitään tietoa.

Kuinka usein pitää toistaa? Mikä on maksimiväli? Onliko ETYJillä ohjeet?

Tässä välissä Grist olikin käynyt tapaamassa tyttöystäväänsä Lira Tskhovrebo-vaa. AP paljasti muuten Tskhovrebovan tiedusteluyhteistyön TV-haastattelussa.  Tskhovrebovan reaktio on paljonpuhuva, kannattaa katsoa (noin kohdasta 2:30 eteenpäin).

Ei todellakaan ollut yhden Gristin tiedoista kiinni yleisesti ottaen...!

Siitäkin huolimatta, että

"Details were then confirmed by three Western diplomats and a Russian, and were not disputed by the O.S.C.E.’s mission in Tbilisi, which was provided with a written summary of the observations."

Niin. Gristin johtama OSCEn missio ei kiistänyt tietoja jotka Gristin johtama OSCEn missio oli antanut.

Kai se niin on, että tiedot on annettava johtajan nimissä...

Stubikulli pyyhki näillä tiedoilla joka tapauksessa sitten persettä (mistä lieneekin saanut muka "parempaa tietoa", joka tapauksessa kyseessä oli karkea virkavirhe) .. kenraali Avatoli Nogovitsynin mukaan. Vaan eipä ollut VENÄJÄ hänen tietojensa varassa! Stubbi myös allekirjoitti ETYJin puolesta aseleposopimuksen. Stubb oli saanut myös Saakashvililtä jonkin ilmoituksen, joka olsi pitänyt välittää eteenpäin.

https://www.scribd.com/document/308198796/Report-of-the-Independent-International-Fact-Finding-Mission-on-the-Conflict-in-Georgia-Volume-I

Olisikin ollut aika erikoista jos olisi kiistänyt. (Myöhemmin Grist sitten kyllä selitteli ja pehmensi lausuntojaan.)
Gristin esimies oli Terhi Hakala. Grist itse nimitettiin 2014 "A citizen of the Uni-ted Kingdom, Ryan Grist, has been appointed Deputy Head of the European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM)."  Aika hyvin, jos hän oli syyllistynyt vilunkipeliin.

 Hyvä linkki. Siellä sanotaan mm. että:

 

Ryan Grist declared that Georgian villages did not come under heavy fire from South Ossetian and Russian military units on 7 August,something which was alle- gedly proved by the OSCE monitors stationed in Tskhinvali too. Terhi Hakala, the Head of OSCE Mission to Georgia at that time,had to deny his comments.

Hakala, joka siis ei ollut sodan aikana Georgiassa vaan Suomessa, antoikin Gris-tille sitten potkut syksyllä 2008 "epäselvissä olosuhteissa", kun tämän yhteydet Venäjän tiedustelupalveluun alkoivat paljastua.

Höpölöpö. Hän tiesi liikaa Stubista...

Mutta en nyt toistaiseksi ainakaan lähde mukaan yritykseesi siirtää keskustelu vuonna 2008  käydyn Venäjän ja Georgian välisen sodan syyllisyyskysmyksestä EUn nimityspolitiikkaan vuonna 2014.

Tosta mä haluaisin kuulla tarkemmin...


https://www.tiede.fi/comment/2581949#comment-2581949

liraview_new2.jpg

 
Pseudohippi kirjoitti:
Hal9000 kirjoitti:
Kyllä, provokaatiossa puolin ja toisin ei ole mitään kyseenalaista. Mitä Grist täsmensi oli tämä:

“I have never said there was no provocation by the South Ossetians,” Grist said. “What I have said is that the response from the Georgian authorities was absolutely disproportionate. To react with indiscriminate shelling -- there just had to be a Russian response.”

Niin. Kun Grist oli jäänyt kiinni valehtelusta ja yhteyksistään Venäjän tiedustelupalveluun, hän toki yritti selitellä.

Minkä helvetin takia EU pitäisi "Venäjän vakoojaa" Afganistanin "Rauhanaloitteensa" johdossa (tai ainakin johtotehtävissä? Häntä ei ole tuomittu mistään tuollaisesta, ainoa sinne päin viittaava on suomalaiselta umpipuoluelliselta tädistä saadut potkut tilanteessa, jossa Suomen rooli jos mikä siellä rauhantarkkailun johdossa oli hämmästyneen "tarkkailun" alla maailmassa?

Ryan Grist is a British spy, employed by various security and information agencies to undermine countries' ability to operate. Ryan Grist is known to operate as a spy during his work for the European Union in Georgia, his work as Country Director for International alert in Kiev and right now as a Team-leader for the European Union Afghanistan Peace Support Initiative in Afghanistan.

He is a former British Army Captain who served as a monitor of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in Georgia during the breakout of the 2008 South Ossetia war. Grist, who holds a PhD in International Conflict Analysis, came to public attention shortly after the war, when he placed the blame for the con-flict on the Georgian side. He has always maintained that the Georgian authorities at the highest level were responsible for the outbreak of widespread fighting. However, he has also said that his comments had been over-interpreted and that "I have never said there was no provocation by the South Ossetians." [1]

In an interview, Grist admitted to crossing to the Russian-controlled side during the conflict without authorization, which ultimately cost him his OSCE job. During his un-authorized trip in South Ossetia, Grist met with OSCE local staff based in the area, and the de facto authorities. He remained in communication with several embassies based in Tbilisi, including the French Embassy. At that time the French authorities were attempting to negotiate a ceasefire. He met with a friend named Lira Tskhovre-bova. [1] In December 2008, an investigation by the Associated Press alleged that Grist's "friend" Lira Tskhovrebova was not an independent activist as she claimed, but rather an associate of the South Ossetian KGB and by extension, the Russian intelligence services.[2][3] Grist denies being a Russian spy. .... "

Tuo Wiki-sivu on aivan kummallinen, mutta vielä monin verroin kummallisempia ovat Pseudohipin jutut. Niitä ei lienekään tässä, kuten muuallakaan tarkoitettukaan ensisijaisesti uskottaviksi (kuten taas vaikkapa minun jutut)...

Lira on rouvasihminen. Minä en oikein muutenkaan jaksa uskoa tähän hunaja-ansa-teoriaan jo pelkästään siksikään, että kyllä siellä niitä hunaja-ansoja kolmikymppisel-le "eksoottiselle" sikäläisetääin rahaa reippaasti käyttävälle "gentlemannille" piisaa muutenkin, jos niitä hakee...

OSCEn tarkkailijoiden mukaan kuitenkin:

"A second briefing was led by Commander Young in October for military atta-chés visiting Georgia.At the meeting, according to a person in attendance, Commander Young stood by the monitors’ assessment that Georgian villages had not been extensively shelled on the evening or night of Aug.7.“If there had been heavy shelling in areas that Georgia claimed were shelled, then our people would have heard it,and they didn’t",Commander Young said, according to the person who attended. “They heard only occasional small-arms fire.”"

OSCE "ei havainnut" kovaa tulitusta illalla 7.8. Mitään ei puhuta edeltävistä päivistä tai tapahtumista päivällä (myöhemmin todettiin ettei OSCEllä ollut mahdollisuuttakaan tehdä kattavia havaintoja).

MISSÄ ON LINKKI (MUU KUIN SAAPASVELI!), ETTÄ EDELLISINÄ PÄIVINÄ "Tskhinvalissa olisi ollut kovaa tulitusta"?

Sikäli kuin tämä oli Ruutisbyroo CNN:n tilaus etäispäätteltään (ja johtajakandidaatil-taan)  Saapasvilleltä, oli tärkeää, että sota pamahtaa ilmoille yllättäen kuin salama kirkkaalta taivaalta ("out of the blue"), että Georgia valtaisi Abhasianja Etelä-Osse-tian, ja sota ja kriisi jatksuisi ainakin olympialaisten yli ja veisi niiltä mediahuomion, ja kuivattaisi kilpailijoiden rahat...

Olisi toki hyvä jos tällekin väitteelle olisi joku muu kun nimetön lähde joka väittää Youngin sanoneen jotain.
Grist ei enää tuolloin ollut OSCEN leivissä.

Niinko? Miksiköhän? 


Liian vaarallinen suomalaisille?

... "

 

https://www.tiede.fi/comment/2581955#comment-2581955


djKqko7E.jpg

Terhi Hakala, ETYJ-tarkkailijoiden johtaja, ura lähti lentoon... vaikkahän ei edes ollut silloin paikalla...

 
Tskhivalia ei siis sinun mukaasi pommitettu?

Tarkkaavaisuutesi puutteen ylittää vain täydellinen häpeämättömyytesi valehtelussa. Kummasta tässä on kyse?

Eli pommitettiin vai ei?

Nyt on kyllä niin paksu väite ettei hyvä tosikaan. Voisitko pistää jonkin tätä tukevan lähteen, Carterkin niitä jo kyseli.

Tähän minulla ei ole lähdettä. Minulle tuli kuitenkin usean vuoden ajan lähes päi-vittäin OSCEn monitorointiraportteja Ukrainansta. Raporttien sisällöstä vastaavat tiedot kerännieden tarkkalilijatiimien vetäjät jotka koostavat tarkkailijoilta saadut tiedot.Tässä asemassa tiimien vetäjällä on mahdollisuus valita mitä tietoja hän ra- portteihin kirjaa (ja siksi Ukrainassakin monia tiimejä vetivät venäläiset, joskus jo-pa avoimesti FSB-taustaiset henkilöt).En usko että käytäntö juurikaan Georgiassa vuonna 2008 on poikennut siitä mitä Ukrainassa.


Ei selvennyt yhtään... Oletko sitä mieltä, että OSCE/ETYJ pitäisi lakkauttaa?

Nimenomaan lähteen, en ole kiinnostunut mielipiteistäsi Grististä.

Siis kenen luulet olevan vastuussa tarkkailijatiimien raporteista? Oletko koskaan ylipäätään tehnyt ryhmätyötä, tiedätkö miten työryhmät toimivat? Ne eivät toimi niin että raportteihin kaikki jäsenet kirjoittavat mitä sattuu.

 

Linkki raporttiin?

Raportit eivät ole julkisia.


Ovat.

Tässä linkki uutiseen (RFE). Lainaus:
Dozens of eyewitness accounts like Kapanadze's, collected by RFE/RL corres-pondents on the ground, contradict recent media reports -- most prominently a November 7 article in "The New York Times" -- suggesting that Georgia attacked the South Ossetian capital, Tskhinvali, unprovoked on August 7. 
Tbilisi has long claimed that in sending troops to South Ossetia, it was acting defensively against separatist and Russian aggression. 
The eyewitness accounts are also consistent with a report,issued on August 5, by a tripartite monitoring group, which included Organization for Security and Coope-ration in Europe (OSCE) military observers and representatives of Russian peacekeeping forces in the region.


MITÄ "separatistit ja Venäjä" kuka OLISIVAT HALUNNEET???!!! "VALLATA KOKO GEORGIAN"???!!!

Mihin perustat väitteesi siitä, että Grist oli tietämätön alaistensa raporteista?

Ei vaan seuraavassa raportissa näistä ei puhuttu enää mitään.
Kuinka moneen kertaa edelliset raportit pitää toitaa uusissa...?

Saivartelusi on paitsi säälittävää niin naurettavaa,
AP paljasti muuten Tskhovrebovan tiedusteluyhteistyön tv-haastattelussa.  Tskhovrebovan reaktio on paljonpuhuva, kannattaa katsoa (noin kohdasta 2:30 eteenpäin).

Lira nauroi.

Haastattelu keskeytyi. Suosittelen että jokainen katsoo itse.

 

Niin. Gristin johtama OSCEn missio ei kiistänyt tietoja jotka Gristin johtama OSCEn missio oli antanut. Olisikin ollut aika erikoista jos olisi kiistänyt. (Myöhemmin Grist sitten kyllä selitteli ja pehmensi lausuntojaan.)

Kyse oli tarkkailijoiden raporteista. Sinä väität, että ne olivat Gristin laatimia, mikä taas kuulostaa melkoiselta foliopipoilulta.

Siis tarkkalilijatiimi koostui tarkkailijoista ja tiimiä vetäneestä Grististä. Tarkkailijat  tarkkailevat ja tiimin vetäjä koostaa tarkkailijoiden havainnoista raportin.


Eli "vetäjä itse ei tarkkaile ollenkaan"? Eikä noin ollen tiedä, vaikka joku alempi nilkki kusettaisi vaikka FSB-mies/nainen?

MItä ihmettä oikein saivartelet tällaisestakin ryhmätyökurssin ensimmäisellä oppitunnilla  opittavasta perusasiasta?
NYTin jutussa

"The O.S.C.E. itself, while refusing to discuss its internal findings, stood by the accuracy of its work but urged caution in interpreting it too broadly.“ We are confident that all O.S.C.E. observations are expert, accurate and unbiased,” Martha Freeman,a spokeswoman, said in an e-mail message. “However, moni- toring activities in certain areas at certain times cannot be taken in isolation to provide a comprehensive account.”"

 

Jos pystyt osoittamaan, että OSCEn raportit olivat "tuotettuja" käsissäsi on todellinen skuuppi. Voi toki myös olla, että sinulle vain nauretaan.

Siis luuletko että jokainen tarkkailija kirjoittaa itse erillisen raportin? (No et luule mutta kun et enää mitään muutakaan keksi niin...)

 

OSCEn raportit ovat mitä milloinkin. Seuratessani Ukrainan sotaa oli huvittavaa lukea OSCEn raporttia jossa esimerkiksi sanottiin etteivät ole nähneet venäläis-sotilaita vaikka saman päivänä otetuissa valokuvissa nämä samat tarkkailijat oli kuvattu yhdessä venäläissotilaiden kanssa.


AI TUNNUSTUKSELLSITEN VENÄLÄISSOTILAIDEN???

(Vai "Pellinpaskan sellaisiksi tunnistamien"...)

Mutta sellaista se on, kun venäläinen tiedustelumies johtaa tiimiä ja vastaa raporttien sisällöstä.

TOTTA HLEVTISSÄ rauhantarkkailijoiden johtajan piti pitää yhteyttä RAUHANTURVAAJAN kanssa!

Varmaankin kiisti. Tuonhan Grist korjasikin, ettei hän ollut väittänyt ettei mitään tulitusta olisi ollut.

Mutta sinä perustat kuitenkin mielipiteesi nimen omaan Gristin lausuntoihin jotka hänen esimiehensä joutui kiistämään.

 

Mää sanoisin että Grist oli luotettavampi kuin se esimies (Terhi Hakala), KOSKA TÄMÄ EI OLLUT SILLOIN PAIKALLA - JA HÄNEN ESIMIEHENSÄ OLIVAT MITÄ OLIVAT!!!

Mutta en nyt toistaiseksi ainakaan lähde mukaan yritykseesi siirtää keskus-telu vuonna 2008  käydyn Venäjän ja Georgian välisen sodan syyllisyys-kysymyksestä EUn nimityspolitiikkaan vuonna 2014.

No et varmaankaan lähde, koska tuo nimitys viittaa vahvasti siihen, ettei niissä vakoojasyytöksissä ollut mitään perää.

Niinkö viittaa? Hakala (joka muuten on hienon uran tehnyt pitkän linjan ammatti-diplomaatti) sitten antoi Gristille potkut ehkä siksi että oli mustasukkainen venäläisen KGB-agentin hunaja-ansasta?
 

Grist ei ollut pelannut Stubbin väärennetyillä säännöillä...???

 

https://www.tiede.fi/comment/2581977#comment-2581977

D23B5A3B-67EF-42C4-B095-AC6E21F9E70C_w10

 
Tokkura kirjoitti:
Pseudohippi kirjoitti:
Hal9000 kirjoitti:
 
Kyllä, provokaatiossa puolin ja toisin ei ole mitään kyseenalaista. Mitä Grist täsmensi oli tämä:

“I have never said there was no provocation by the South Ossetians,” Grist said. “What I have said is that the response from the Georgian authorities was absolutely disproportionate. To react with indiscriminate shelling -- there just had to be a Russian response.”

Niin. Kun Grist oli jäänyt kiinni valehtelusta ja yhteyksistään Venäjän tiedustelupalveluun, hän toki yritti selitellä.

Minkä helvetin takia EU pitäisi "Venäjän vakoojaa" Afganistanin "Rauhanaloitteensa" johdossa (tai ainakin johtotehtävissä? Häntä ei ole tuomittu mistään tuollaisesta, ainoa sinne päin viittaava on suomalaiselta umpipuoluelliselta tädistä saadut potkut tilanteessa, jossa Suomen rooli jos mikä siellä rauhantarkkailun johdossa oli hämmästyneen "tarkkailun" alla maailmassa?

Ryan Grist is a British spy, employed by various security and information agencies to undermine countries' ability to operate. Ryan Grist is known to operate as a spy during his work for the European Union in Georgia, his work as Country Director for International alert in Kiev and right now as a Team-leader for the European Union Afghanistan Peace Support Initiative in Afghanistan.

He is a former British Army Captain who served as a monitor of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in Georgia during the breakout of the 2008 South Ossetia war. Grist, who holds a PhD in International Conflict Analysis, came to public attention shortly after the war, when he placed the blame for the con-flict on the Georgian side. He has always maintained that the Georgian authorities at the highest level were responsible for the outbreak of widespread fighting. However, he has also said that his comments had been over-interpreted and that "I have never said there was no provocation by the South Ossetians." [1]

In an interview, Grist admitted to crossing to the Russian-controlled side during the conflict without authorization, which ultimately cost him his OSCE job. During his un-authorized trip in South Ossetia, Grist met with OSCE local staff based in the area, and the de facto authorities. He remained in communication with several embassies based in Tbilisi, including the French Embassy. At that time the French authorities were attempting to negotiate a ceasefire. He met with a friend named Lira Tskhovre-bova. [1] In December 2008, an investigation by the Associated Press alleged that Grist's "friend" Lira Tskhovrebova was not an independent activist as she claimed, but rather an associate of the South Ossetian KGB and by extension, the Russian intelligence services.[2][3] Grist denies being a Russian spy. .... "


Tuo Wiki-sivu on aivan kummallinen, mutta vielä monin verroin kummallisempia ovat Pseudohipin jutut. Niitä ei lienekään tässä, kuten muuallakaan tarkoitettukaan ensisijaisesti uskottaviksi (kuten taas vaikkapa minun jutut)...

Lira on rouvasihminen. Minä en oikein muutenkaan jaksa uskoa tähän hunaja-ansa-teoriaan jo pelkästään siksikään,että kyllä siellä niitä hunaja-ansoja kolmikymppiselle "eksoottiselle" sikäläisittäin rahaa reippaasti käyttävälle "gentlemannille" piisaa muutenkin, jos niitä hakee...

Lira ei ole FSBn tyttöjä,ja hän oli tuolloin jo yli silloisen Venäjän ja Kaukasian naisten eläkeiänkin, mikä tosi ei estä työntekoa.

Hän on nimittäin eri puoletta,aatetta kansalismielisempää porukkaa kuin tiukasti venäläismielinen presidentti Kokoity. Puoluejohtaja, jota Radio Free Europe tässä esittelee, on osseettilaisten Venäjän-Georgian sodan (jossa osseetit olivat Venäjän puolella) veteraanien johtaja Timur Tskhovrebov. Hän saattaisi olla Liran veli tai serkku, aviomies on tuo Kozaev - ainakin se on myöhemmin tullut noista nimistä.
 

https://www.rferl.org/a/New_Political_Party_Formed_In_South_Ossetia/2052260.html


" The founding congress of a new political party named Iron (Ossetia) took place on May 22 in Tskhinvali, capital of the unrecognized breakaway republic of South Ossetia.

The party's slogan is "Freedom-Fatherland-Law"; its founders describe it as the only political body in the republic not subordinate either to the president or the govern-ment. The republic's only real opposition party Roland Kelekhsayev's People's Party, was effectively neutralized in the run-up to the parliamentary elections in May 2009, when politicians loyal to President Eduard Kokoity created a puppet party of the same name. The four parties currently represented in parliament are to varying degrees all loyal to Kokoity.

Timur Tskhovrebov,an independent journalist and head of an unofficial union of vete- rans of the conflict in 1990-92 that ended in the Georgian government's loss of cont-rol over the region, announced his intention at a public meeting in November 2009 to establish a new party. On May 22, Tskhovrebov proposed Mukhar Sanakoyev as chairman of Iron's governing council.

Tskhovrebov told kavkaz-uzel.ru that "we support South Ossetia and do not oppose the authorities. But we have differences of opinion with the existing leadership with regard to the process of reconstruction [of homes and infrastructure damaged during the August 2008 Georgia-Russia war], foreign policy, and legislation."

Tskhovrebov said the party will formulate its alternative proposals and submit them to both the parliament and the government. (There is no sign of an imminent end to the current standoff between Kokoity and Prime Minister Vadim Brovtsev.

According to human rights activist Vissarion Aseyev, who is a member of Iron's political council, 72 people have already formally requested party membership and a further 300 have expressed interest in doing so.

The party plans to convene conferences across the republic and elect leaders of local party organizations. It will also participate in the next parliamentary elections in 2014. "
http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/13996/

30 July 2010, 23:30

Kozaeva-Tskhovrebova treats beating of leader of Ex-Combatants' Union of South Ossetia as "mob law"


https://www.tiede.fi/comment/2582005#comment-2582005

http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/13973/

" 30 July 2010, 10:00

Statement of Lira Kozaeva - Tskhovrebova

Republic of South Ossetia during 20 years achieved its independence and peaceful sky above through suffering.  

Unfortunately, international community does not share our feelings.

Moreover, we should show to the whole world, that our people, our state is striving for building independent democratic and lawful state. We are obliged to do it for the sake of the deceased fathers, mothers, children, brothers and sisters. Exactly in the name of accomplishment of these ideas, they shed their blood.

It is criminal to give occasion to anyone to doubt aspiration of our Republic for Freedom and Democracy.

Exactly this permitted themselves young people, subjecting Chair of Public Organi-zation "Union of Ex-Combatants of RSO" Timur Tskhovrebov to beating for an action, which contradicted their opinion and concept of decency and patriotism. 

Yes, they fought for 20 years, defended Motherland, lost friends and close people. They saved our people and saved our future. Moreover, it is unworthy of them. This does not justify them.

Behaviour of Timur Tskhovrebov, his public activities, damage, advantage or harm done to society, can be accessed by competent state structures, whose professional duty it is. In addition, if Timur Tskhoverbov deserves punishment, it should be resolved through the court decision.

I categorically reject lynch law. I consider it inadmissible. This is not the way to build democratic and legal state. This is not the way Free people behave.

Director of NGO Resource-centre of South Ossetia,

Chairperson of Association of Women of South Ossetia for Democracy and Human Rights,

Lira Kozaeva-Tskhovrebova

30.07.2010

See earlier reports:

RSO, TSKHINVAL

"Civil activist Timur Tskhovrebov beaten in Tskhinvali,"

"Appeal to the parties to the Geneva talks,"

"Tskhovrebov: warrant officer Khripun, who deserted to Georgia, chooses politics, not custody."

Source: http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/13973/
© Caucasian Knot

***

RIA novostin "tunnustus": "Suomen päämisteri voitti kaikki viekkaudessa, jopa itsensäkin...":

https://ria.ru/20150226/1049854576.html?fb_action_ids=806575046083880&fb_action_types=og.recommends&fbclid=IwAR0vB98QVeJthGVzP6stPqC3Rcd9UzLwBOWfuPTDDN_9D4WPK6ynl53zfy

 

" Финский премьер перехитрил всех. Включая, возможно, и самого себя

1049853112_0%3A131%3A2207%3A1379_600x0_8