" Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin puhe 25.8.2008:

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?toid=299391&c=1&moid=299402&oid=236625

" Ulkoasiainministeriö

25.8.2008 10.13

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin puhe suurlähettiläspäivillä Helsingissä

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

Post-080808 - ensimmäinen diagnoosi

Hyvät kollegat ja ystävät,

tämä on ulkoministerikauteni ensimmäinen mahdollisuus tavata kerralla kaikki Suo- men ulkomaanedustustojen päälliköt.Monien kanssa olen toki jo tehnyt työtä vuosien mittaan. On tärkeää, että voimme kokoontua keskustelemaan kasvokkain. Onneksi suurlähettiläspäivät pidetään joka kesä. Se on sopiva tiheys kattavan ulkopoliittisen arvion tekemiseen.

Loppukesän viikot elokuun 8. päivästä alkaen ovat kuluneet Georgian kriisin selvitte- lyissä. Olemme koettaneet tehdä Etyj-puheenjohtajana parhaamme. Ensin tulitauon aikaansaamiseksi yhdessä EU-puheen-johtaja Ranskan kanssa. Sitten tulitaukoa tukevan Etyjin sotilastark-kailumission käynnistämiseksi. Kolmas vaihe - laajemman kansainvälisen toiminnan rakentaminen ja ratkaisuyritysten aika - on nyt edessä. Ko- rostan, ettei kriisi vielä ole ohi. Sen lopputulos ja poliittiset jälkijäristykset ovat vielä näkemättä.

Varmaa on vain se, että Georgian kriisi antaa meille karulla kielellään kolme laaja-kantoista oppituntia, jotka muodostavat kolme tämänpäi-väistä teesiäni:

1) 080808 on käännekohta kansainvälisessä politii-kassa;

2) 080808 asettaa kansainväliselle järjestelmälle uuden haasteen ja

3) 080808 vaikuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työlistaan.

Ensiksi käännekohtaan kansainvälisissä suhteissa. Kylmän sodan päättyessä ajatel- tiin historian loppuneen. Vuosikymmenten vastakkainasettelua piti seurata seestei- nen kausi, jonka tukipilareina nähtiin kaikkialle levittäytyvä länsimainen demokratia ja markkinatalous. 90-luvun kriisit ja sisällissodat näyttäytyivät vain vanhan järjestyk- sen kuolinkouristuksina, jotka aikanaan loppuisivat. Kansainvälisen politiikan man- nerlaatat ovat kuitenkin taas liikkuneet - mutta toiseen suuntaan. Päivämäärästä 080808 tuli uuden maailmanpolitiikan synkkä merkkipäivä.

Uuden ajan nimi on vielä keksimättä. Mutta sitä leimaavat sekä kansainvälisen järjestelmän rakenteen että toimintaperiaatteiden muutos. "

Mitä helvettiä?

Se, mitä oli tapahtunut, oli,että YK:n ja ETYJin määräämä rauhanturvaaja Georgian sisällissodan jäljiltä Venäjä (IVY) Etelä-Ossetiassa ja Abhaasiassa oli TOIMEKSI-ANTONSA MUKAISESTI TORJUNUT GEORGIAN HYÖKKÄYKSEN ETELÄ-OS- SETIAAN JA ABHASIAAN näiden YK:N Peruskirjan mukaisen kansallisen itsemääräämisoikeu- den lakkauttamiseksi!

Eihän TÄSSÄ ollut mitään "käännettä" tapahtunut,vaan TÄSSÄ TORJUTTIIN SEL- LAINEN KÄÄNNE, ETTÄ YK:LLA RUVETAAN SOTILAALLISESTI PYYHKIMÄÄN PERSETTÄ, vieläpä pienen ja sisäisestikin erittäin riitaisan jäsenvaltion taholta, joka ei virallisesti kuulu esimerkiksi sotlasliittoihin.

Stubb oli ETYJin puheenjohtajamaan Suomen ulkoministerinä tuon RAUHANTUR-VAAJAN YHDEN ASETTAJATAHON JOHTAJA!

ETYJillä oli Etelä-Ossetiassa ja Abhaasiassa OMA RAUHANTARKKAILU, joka väit- tikin ilmoittaneensa asianmukaisesti Stubbille havaitsemistaan Georgian sotavalmis- teluista,mutta venäläisten mukaan STUBB EI ILMOITTANUT TÄTÄ TIETOA ETEEN PÄIN, esimerkiksi ja ennen kaikkea rauhanturvaaja Venäjälle! Onneksi sillä luonnollisesti oli omakin tarkkailu...

VENÄJÄN VELVOLLISUUS OLI PUOLUSTAA GEORGIAN AUTONOMIOITA. Sel- lainen vastuu, jonka laistamisesta on viime aikoina ruvettiin ainakin siviilioikeuden taholta pudottelemaan korvaustuo-mioita! (Rikos- ja kansainväiseltä puolen voi tulla myös linnaa.)

GEORGIAN HYÖKKÄYS OLI HYÖKKÄYS YK:TA VASTAAN!

Sitä vastaan YK:lla Subbin mukaan EI OLISI OLLUT "OIKEUTTA" PUOLUSTAU- TUA, eikä puolustaa kansalaisia!

" Nollakasien kaudella maailman ainoa supervalta Yhdysvallat on saamassa vana- veteensä joukon haastajia. Kiina, Venäjä ja myös Intia janoavat post-amerikkalaista maailmaa, jonka raskaassa sarjassa on useampia ottelijoita.Newsweek Internationa- lin arvostettu päätoimittaja Fareed Zakaria kutsuu tätä toisten nousuksi - "the rise of the others". Yhdysvaltain ja Euroopan painoarvo heikkenee. Se,miten tämä kaikki ta- pahtuu, määrittää ratkaisevalla tavalla koko tulevaa kansainvälispoliittista kehitystä.

Yhtenä vedenjakajana häämöttävät Yhdysvaltain presidentinvaalit. Niiden jälkeen nähdään, onko Washingtonin vastauksena sopeutuminen vai kamppailu. "

Kiina ja INtia liittyvät tähän juridisesti vain YK:n kautta.

Kiina liittyy tähän kyllä myös siten,että Georgian hyökkäys oli ajoitettu Pekingin olym- pialaisten avajaispäiväksi ilmeisesti RUUTISBYROO CNN:N TOIVOMUKSESTA. CNN oli bannattu Pekingin olympiakisoista sotapropagandan väärentämisen takia Nepalissa muka "Tiibetin levottomuuksista". Väärennös oli äärimmäisen tökerö, ja Ruutisbyroo olikin tullut varmaan pöhnässä käyttäneeksi Nepalin maolaisia "alihankkijana", joka pääsi kusettamaan raskaasti...

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/06/turun-kannabisyhdistys-nojaa-cnn-n-seinahullun-megapuoskarin-asiantuntemukseen

" Elämme päällekkäisyyden aikakautta, jossa kansallisvaltio ja voimapolitiikka tekevät paluutaan. "

Se oli Georgia, joka yritti absolutisoida (sattumalta saatua...) kansal- lisvaltiota ja voimapolitiikkaa, tuossa vaiheessa...

" Ne astuvat sinne, mistä monenkeskinen yhteistyö ja kansainväliset järjestöt näyttävät olevan perääntymässä. "

YK ja ETYJihän tässä nimenomaan EIVÄT perääntyneet, ETYJin henkilöpuheen-johtaja Stubbista huolimatta!

" Realismi nousee institutionalismin rinnalle.Neuvottelupöydän mikrofonin napin sijasta painetaan liipaisinta. Juuri näin kävi Georgiassa. "

Georgia painoi liipasinta.

Kansainvälinen yhteisö ja sen poliittinen organisaatio YK ja tämän rauhankonsultti Venäjä EIVÄT perääntyneet!

"Talouden logiikka kuitenkin elää yhä globalisoituvaa,raja-aitoja rikkovaa vaihettaan. Aikamme suuria kysymyksiä on, vetääkö takaisin nationalismia ja historiaa kohti kul- keva politiikka vielä taloudenkin mukanaan? Ensi merkit tästä ovat nähtävissä vaikkapa WTO-neuvotteluissa tai EU:n sisällä protektionismin lisääntymisenä.

Päällekkäisten järjestelmien todellisuus ei välttämättä kestä. Ja viimeistään nyt on syytä ampua liberalismin hätäraketti taivaalle. Uskon, että avoin talous, liberalismi, kansainvälisyys ja vahvat kansainväliset instituutiot ovat kansakuntien menestyk- sen ja myös rauhan parhaita takeita. "

Kuten YK...

" Rakenteen ja toimintatapojen muutos näkyy myös arvokamppailun uutena tulemi- sena.Läntistä arvohegemoniaa povannut Francis Fukuyama sai viimeistään Venäjän vaalien muodossa kylmän suihkun niskaansa. Uudet suurvallat eivät niele purematta sen paremmin läntistä ihmisoikeuskäsitystä kuin demokratiamalliakaan. "

YK:lla on eri ihmisoikeuskäsitys (Yleismaailmllinen ihmisoikeuksien julistus), jonka myös läntiset jäsenmaat ovat SIELLÄ hyväksyneet.

Tunnettua on, että se ei "kelpaa" "länsimaille",vaan nämä tekevät sen kanssa enem- män tai vähemmän ristiriitaisia "perusoikeussopimuksiaan" ja pystyttävät YK:lle "rinnakkaisorganisaatiota" (EIT).

" Autoritarismia ollaan päinvastoin nostamassa demokratian rinnalle täysin kunnialliseksi "toiseksi tieksi", jolla on myös taloudellista katetta takanaan. "

Höpölöpö. EU on äärimmäisintä "autoritarismia". Varsinkin, kun se väärentää tiedettäkin, eikä vain demokratiaa.

" Harvainvallan vaikutus ulottuu tietenkin myös kansainvälisiin suhteisiin. Autokraa- tille kansallisvaltio ja nationalistinen suojapanssari ovat välttämättömiä.

Toinen teesini on, että kansainvälinen hallintajärjestelmä on haasteen edessä. "

Kansainvälinen (kriisin)hallintajärjestelmä on YK.

Se pärjäsi Georgiassa hyvin.

" Näyttää ilmiselvältä, etteivät kansainvälinen yhteisö ja kansainväli- set järjestöt ole kyenneet lopettamaan historiaa. Pikemminkin ne ovat jäämässä sen jalkoihin. "

Kuulostaa siltä, kuin YK olisi jäänyt YK:n jalkoihin...

" Georgian kriisin välitilinpäätös on kuvaava. Georgiasta on hyvää vauhtia tulossa YK:n turvallisuusneuvoston toimimattomuuden uusi esimerkkitapaus. "

Minusta toimivuuden.

Hosumalla ei tule kuin kusipäitä lapsia.

" Etyjiä on kehuttu nopeudesta ja se on onnistumisensa myötä uudistanut merkitys- tään alueellisena järjestönä. Mutta sekään ei kyennyt ennalta ehkäisemään sotaa eikä toisaalta pysty yksin rakentamaan pysyvää ratkaisua. Molemmat järjestöt ovat haavoittuvia. "

Siis YK ja ETYJ?

" Yksikin jäsenmaa kykenee pysäyttämään niiden toiminnan. "

Nythän ne toimivat: niiden asettama rauhanturvakonsultti toimi!

" Pahimmillaan Venäjän ja lännen vastakkainasettelu syvenee taval- la, joka lukkiuttaa järjestöjen toiminnan. "

ETYJistä ei ole niin väliä. Siinä olikin jossakin määrin ikäviä "Kiinan-vastaisen maailmanliiton" piirteitä...

YK:ta "länsi" ei pysty lamauttamaan, EIKÄ SEN MISSÄN TAPAUK- SESSA KANNATAKAAN TEHDÄSELLAISTA!

"Georgian sodalla voi olla vain yksi myönteinen seuraus.Sen tulisi olla ulkopoliittinen herätyskello, joka havahduttaa meidät pohtimaan koko kansainvälisen järjestelmän tulevaisuutta. Nyt, ennen kuin voimapolitiikka ja protektionismi ennättävät vahvistua liiaksi ja syövyttää kansainväliset yhteistyörakenteet olemattomiin.

Valintatilanne on karun selkeä. Joko kansainvälisen hallintajärjestelmän asemaa onnistutaan uudelleen vahvistamaan tai sitten tuo jär- jestelmä hajoaa. "

Siis MIKÄ järjestelmä hajoaa?

" Edellisen kerran 1900-luvun alkupuolella järjestelmäkriisiä seurasivat suursodat. Politiikan ja talouden sulkeutuessa alkaisivat synkät pilvet kasaantua nopeasti meidänkin lintukotomme yläpuolella.Riidan syitä löytyy aina.

Kansainvälisten instituutioiden pohjapiirustukset on jälleen levitettävä suunnittelu- pöydälle, jos monenkeskinen yhteistyö aiotaan elvyttää ja nousevat toimijat sitouttaa sen piiriin. "

???

" Onko kansainvälisen yhteisön normipohja kestävä? On voitava kysyä avoimesti, onko nykyinen YK relevantti? "

OHO!!! SEn vaitoehtona voi olla vain toinen YK:sitä voidaan kehittää demokraattises- ti sen oamssa päätöksentekomekanismissa, jota SITÄKIN voidaan muuttaa (joskin vaikeasti)...

" Miten sen toimintakyky voitaisiin viedä uskottavalle tasolle? Ja entä mikä olisi sen vaihtoehto - "demokratioiden konsertti" vai joku muu?

Ilman ratkaisujen ja vaihtoehtojen hakemista tulee matkareittimme olemaan sama kuin Titanicilla. "

Siis KEIDEN TEIDÄN matkareitti?!

" Kolmantena teesinä väitän, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme työlista järjestyy osin uudella tavalla.

Pohdinta Georgian sodan merkityksestä on meilläkin päässyt vauhtiin. Tarvitsemme avoimen ja realistisen keskustelun. Emme enää voi hiipiä hyssyttelyyn tai luikkia li- turgiaan. Emme myöskään saisi kaivautua entistä syvemmälle Nato-juoksuhautoihin.

Georgia nostaa pinnalle kolme merkittävää kysymystä.

Mikä oikeastaan on kansallinen Venäjä-arviomme?

Mitä meidän pitäisi EU:lta haluta?

Ja lopulta - kysymyksen mahdollisesta Nato-jäsenyydestämme. "

Ongelman aiheuttaja oli Georgia, ja Venäjä toimi ihan mallikkaasti!

Paljon mallikkaammin kuin vaikkapa USA (tai Neuvostoliitto) Afganistanissa!

" Voitokkaan sodan myötä Venäjä vahvisti suurvalta-asemansa. "

Toki. Se on joka tapauksessa suurvalta.

" Nationalistinen ja protektionistinen suurvalta-ajattelu on toki leimannut sen ulkosuhteita jo aiemminkin. "

Georgiassa ei ollut kysymys niistä ainakaan Venäjän kohdalla.

" Mutta mahti ei enää perustu vain kokoon ja energiaan. "

Ei tietenkään, vaan mm. asemaan ja rooliin kansainvälisen yhteisön poliittisessa organisaatiossa YK:ssa.

" Nyt Venäjällä on sekä halu että kyky käyttää asevoimaa ulkopolitiikan välineenä."

Venäjä toimi velvoitteidensa mukaisesti. Se ei ole mikään "Hollanti Bosniassa" tai "Ranska Ruandassa"...

" Toinen merkittävä muutos on aggressiivisen politiikan oikeutukseksi luotu oppi ulkomailla asuvien venäläisten suojelusta. "

Venäjä suojeli abhaaseja ja osseetteja ja YK-laillisuutta.

" On mahdotonta ajatella, ettei näitä tekijöitä otettaisi Suomessa täysimääräisesti huomioon.

En näe Venäjän muodostavan Suomelle sotilaallista uhkaa. Silti on sanottava, että Venäjä on ottanut askeleita,jotka eivät ole kannaltamme edullisia tai hyväksyttäviä."

TEIDÄN "Piirinne" eivät kauheasti kiinnosta...

" Jatkuessaan Georgian kriisi huojuttaa EU:n ja Venäjän yhteistyötä perusteitaan myöten. "

Ei voi mitään. Laki on laki.

" Paradoksaalista on, että Venäjän etääntyessä Euroopasta poliittisesti, on niiden taloudellinen integraatio entisestään syvenemässä. "

On epädiplomaattista nimittää EU:ta "Euroopaksi"... ja USA:ta "Amerikaksi"...

" Juuri Suomi on EU-maiden etunenässä linkkautumassa taloudellisesti Venäjään. Investointikantamme Venäjällä on pelkästään alkuvuoden aikana tuplaantunut. Ja juuri Venäjän kohdalla suuri kysymys onkin se, ryntääkö poliittinen logiikka jossain vaiheessa vielä entistä suuremmalla painolla myös talouden pelikentälle? Toivottavasti ei, sillä puutulliongelma olisi tällöin vain alkuhenkäys. "

YK:n antaman rauhanturvatehtävän suorittaminen menestyksellisesti ei voi olla risti-riidassa talouden kanssa.Jos sitä aina vaan on,niin taloudessa on jotakin vialla. Sillä talouden on tapahduttava lakien puitteissa.

" Uudessa tilanteessa Euroopan unioni näyttäytyy kannaltamme entistäkin tärkeämpänä. "

TEIDÄN tarpeillanne ei ole lajempaa kantavuutta pitemmän päälle.

" Ja nimenomaan vahva ja toimintakykyinen unioni. "

Sellaista ei ole, eikä tule.

" Vain EU:n kautta Suomella on todellinen mahdollisuus olla vaikuttamassa kansain- välisen järjestelmän kehitykseen sekä hillitä nationalistista ja kansallisvaltiokeskeis- tä trendiä. EU joko rakentaa globaaliroolin tai jää vain alueelliseksi toimijaksi. "

EU lakkaa olemasta nykyisessä muodossaan.

" EU:n turvallisuuspoliittinen merkitys saa - ja syystäkin - uudelleen huomiota osak- seen. Unioni ei ole Natoon verrattava sotilasliitto,mutta Suomen ei pidä väheksyä EU:n tuomaa turvallisuuslisää. "

Se ei tuo mitään sellaista, vaan kokonaan uusia sisäisiä jännetteitä, kuin Jugoslaviassa!

" Siihen meillä Naton ulkopuolisena maana ei ole edes varaa. Suomen tulee ajaa voimallisesti EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista. "

Ei pidä, vaan sen lakkauttamista.

" Unioni ei kilpaile Naton kanssa, eikä heikennä sitä. Päinvastoin. Vanhat hokemat voidaan unohtaa. "

heikentää se NATOa, mutta se sitten onkin EU:n ainoa "hyvä" puoli!

" Kolmantena tulee EU:n laajentuminen. "

Se on pyshtynyt, ja kääntyy sen supistumiseksi.

" Se osoittautui aiempaakin selvemmin oikeaksi politiikaksi. "

Vääräksi. Onneksi tyssäsi.

" Sama koskee myös Naton laajentumista. Missä nyt oltaisiin, jos esimerkiksi Baltian maat olisivat jääneet integraation ulkopuolelle? "

Ei mitään merkitystä Baltian NATO-jäsenyydellä. Sen ne saivat vain nokittelumie- lessä Venäjää kohtaan. Ne saattavat olla myös ensimmäisten lähtijöiden joukossa EU:sta.

" Unionin suurena haasteena on seuraavaksi kehittää uskottava idänpolitiikka, joka tarjoaa Itä-Euroopan maille lujan kehityssuunnan laajentumisoptiota unohtamatta. Georgian kriisi on kipeä osoitus siitä, että unionilta puuttui kokonaisvaltainen ote Etelä-Kaukasuksella. "

EU ei tarvitse Etelä-Kaukasuksen politiikkaa.

Eikä Etelä-Kaukasuksen politiikka EU:ta.

" Entä Nato-jäsenyys? Oma ajatteluni lienee kaikkien tiedossa. En kuitenkaan mis- sään nimessä ehdota hätiköityä liikkeellelähtöä, vaikka Nato-jäsenyyden harkinnalle onkin olemassa vahvat perusteet.

Nykylinjalla pärjätään toistaiseksi, kunhan muistetaan samalla pitää silmät auki ja suunnattuina eteenpäin. Emme kuitenkaan voi jatkaa siten, että silmät avataan vain kerran neljässä vuodessa.Selko-metodi on 080808-maailmassa samaa kuin sokeus.

On todennäköistä ja ymmärrettävää, että Naton kollektiivipuolustus ja 5 artikla koke- vat jonkinasteisen renessanssin. Nato kuitenkin tuntee vastuunsa. Yhä enemmän poliittiseksi järjestöksi muuttuneella sotilasliitolla on ollut jäsentensä asemaa ja turvallisuuspolitiikkaa vakauttava vaikutus. Näin olisi ollut myös Georgiassa. "

Siis mitä? Että Georgian olisi pitänyt kuulua NATOon?

" Saatoin itse vapautua Nato-fobioistani viime viikolla osallistuessani järjestön ulkoministerikokoukseen. "

Mitähän Stubb olisi NATOssa pelännytkin? Harhalaukausta?

" Ero EU-neuvoston debattiin oli vähäinen. Olivathan osallistujatkin miltei samat. "

Ei ainakaan lisää luottamusta NATOon.

" EU:n puolustusulottuvuuden ja Nato-pohdinnan ohella on muistettava pohjoismai- nen puolustusyhteistyö. Vain murto-osa sen turvalli-suuspoliittisesta potentiaalista on käytetty. On haettava ennakkoluulottomasti yhteistyön laajentamista ja syventämistä alue- ja merivalvonnassa, kriisinhallinnassa ja puolustushankinnoissa. Tätäkin pidemmälle menevää keskustelua ei tule kaihtaa.

Lopuksi hahmotan kolme johtopäätöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme kannalta:

Ensiksi: meidän on jatkettava ulkopoliittisesti vahvemman EU:n aja- mista kaikista ta- kaiskuista välittämättä. Fokus on asetettava EU:n globaaliroolin, puolustuksen ja toi- mivan idänpolitiikan rakentamiseen. EU:n Venäjä-suhteissa pyrkimyksenä on edel- leen keskinäisen integraation edistäminen. Tässä onnistuminen riippuu kuitenkin oleellisesti Venäjän toiminnasta.Juuri nyt ennakoin suhteen olevan jäähtymässä. "

Venäjä ei asioi eikä ole koskaan asioinut EU:n, vaan sen jäsenmaiden kanssa.

" Toinen johtopäätös liittyy Natoon. Yhteistyötä sotilasliiton kanssa on syytä tiivistää muun muassa NRF:n merkeissä. Jäsenyyttä on syytä harkita. Päätöksen aika ei kui- tenkaan ole vielä käsillä. Turval-lisuuspoliittisen arvioinnin joustavuutta ja tiheyttä tulisi kuitenkin lisätä. Se ei voi olla kuin hidastetusta mustavalkofilmistä. "

Se on, koska Suomea ei oteta NATOon.

" Kolmanneksi:ulkopolitiikkamme on vietävä kokonaan uudelle aktiivisuustasolle. On luovuttava kuoreen käpertymisestä ja tyhjien lausuntojen automaattina olemisesta. On siirryttävä seuraajasta toimijaksi. On luotava mahdollisimman tiiviit suhteet kaik- kiin suurvaltoihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Ulkopolitiikka perustuu arvoihimme, mutta on luonteeltaan pragmaattista.

Ulkopoliittinen ajattelumme on koetettava vihdoin vapauttaa fobioista, asennevam-moista ja kuvitelmista. Viimeksi mainituista tuoreena esimerkkinä olkoon liittoutumat- tomuusfantasia.Suomen asema sotilasliittojen ulkopuolella ei auttanut Georgian krii- sin välitystehtävässä. Asemamme perustui Etyj-puheenjohtajuuteen. Ja itse työssä oli par- haana apuna vahva kännykän akku. "

Stubb epäonnistui totaalisesti ETYJin välittäjäntehtävän johtamisessa. Hän teki ihan muita tehtäviä, eikä edes ymmärtänyt oikeaa tehtä-väänsä!

"Olen esittänyt oman ensidiagnoosini post-080808 maailmasta.Päätän sen nyt tehtä- vänantoon kaikille edustustonpäälliköille. Pyydän teistä jokaista esittämään oman maailmanpoliittisen arvionne parin viikon kuluessa. Tyyli vapaa, pituus kaksi sivua. Työn iloa! "http://www.tiede.fi/keskustelu/32404/ketju/sotatila_georgiassa/sivu/114

Arkkis          Lähetetty 29.8.2008 klo 17:38Viesti 1132/1290

Re: Sotatila Georgiassa


Sanoma oli, että Georgian presidentti Saakashvili olisi ilmoittanut ETYJIlle/ Suomelle aikomuksestaan tunkeutua sotilaallisesti Etelä-Ossetiaan, mutta

ETYJ/SUomi/Halonen/Stubb eivät olisi ilmoittaneet tätä edelleen ainakaan ETYJin jäsenvaltio Venäjälle.

Tätä Pitää kysyä Haloselta ja Stubbilta, ja sitten uudestaan upseerilta.

Feniks: Oho! Miksi Saapasvilli ilmoitti Suomelle, mutta ei USA:lle? icon_eek.gif Kelle hän vielä ilmoitti?

(Tuo oli siis Aamulehden tieto. Mutta myös ETYJin rauhantarkkailijat, joita tietysti moitittiin huolimattomuudesta ainakin YK:n taholta, kertoivat raportoineensa ETYJille Georgian epäilyttävistä aktiviteeteista, eikä tuo tieto joko tullut ETYJin organisaatios- sa puheenjohtajaan asianomaisen päätöksentekijän eli Stubbin korviin TAI AINA- KAAN LÄHTENYT HÄNEÖLTÄ MINNENKÄÄ ETEENPÄIN, (ainakaan kaikkille!) jäsenmaille! RK)

Saapasvelli oli varmasti saanut ohjeensa lopultakin USA:sta, joko hallitukselta tai joltakin puolueelta tai firmalta. (Se nähdään sitten kun hän saa monua, että missä se "virheä oksa" odottaa; veikkaan Ruutisbyroo CNN:ää...mutta voi olla jokin öljy-yhtiö- kin, nehän ovat olleet viime aikoina aktiivisia kehäraakki-"manujen" kanssa, jotka ovat "tehtävänsä tehneet" jossakin muualla.)

Mutta toisaalta Saapasvelli, ja MYÖS VENÄJÄ apinoivat kohta kohdalta Kosovon tapahtumia, ja siellähän taas "Suomi oli antanut ohjeita" jopa USA:lle:

viewtopic.php?f=13&t=7703&st=0&sk=t&sd=a&start=3031

Ja kuinka ollakaan hauskasti "ympäri käydään ja yhteen tullaan" näiden Halosten, Sahtivaarien ja Stubbien kanssa!

NATO taitaa olla omaksunut Hitlerin Aatun konstit "tannereineen" kaikkineen.

http://www.ulkopolitiikka.fi/arkisto/nu ... yrynen.htm

Halosen "kultapojan", Suomen akatemian entisen, tehtävässään täydellisesti epäon- nistuneen hölynpölytiedepuheenjohtajan ruudinsauhuNATOhenkinen vuodatus, josta hänen "valtiattaren-sakin" todellinen ("kaappi")NATO-kanta

" Naton ongelmat

Naton toiminta Kosovossa on ollut poliittisesti tehotonta ja jopa moraalitonta. Jatka- malla ilmasotaa viikkokaupalla on tuotettu paljon inhimillistä ja taloudellista tuhoa ilman, että sotilaallista ratkaisua on pystytty saamaan aikaan. Näissä oloissa kiel- täytyminen maajoukkojen käytöstä on merkinnyt serbien harjoittaman etnisen puh- distuksen ratifiointia. Siksi liittokunnan olisi pitänyt olla valmis ainakin valmistautu- maan maavoimien käyttöön Kosovossa. Naton huhtikuun lopulla Washingtonissa pidetty juhlakokous olisi antanut sopivan kontekstin tämän päätöksen tekemiselle, mutta se mahdollisuus jätettiin monista poliittisista syistä käyttämättä.

Päinvastainen menettely olisi kertonut, että Naton päämäärät ovat kiinteitä, mutta tavoitteet joustavia: Kosovon kansanmurhan lopettamiseen ollaan valmiita käyttä- mään kaikkia tarvittavia keinoja. Nyt Nato lähettää päinvastaista sanomaa, jonka mukaan tavoitteet ovat joustavia, mutta keinot kiinteitä (ilmasota). "

NATO surffasi YK-oikeuden kirjaimella,joka näkee laittoman hyökkäyksen laittomana miehityksenä, kun taas jokin rjojen yli ammuskelu voi olla esimerkisi pelkää terrori- isku. NATO ja USA "tulkitsivat" asiaa niin, että "maata saa pommittaa ja lamuttaa vaikka siten sen siviilienkin (mm. sairaaloiden) sähköhuolto (ja tuottaa siten ruumiita) "kunhan ei astu sen alueelle maajoukoilla".

"Tieteen Eddie Erwards" Väyrynen tähdentää,että "NATOn tehtävä ei ole neuvotella vaan, jyrätä, "muuten sen koko olemassolo tullaan asettamaan kyseenalaiseksi":

" Jos Kosovoa koskeva poliittinen ratkaisu joudutaan perustamaan kompromissiin Belgradin kanssa, niin Nato tulee kokemaan elämänsä poliittisen krapulan ja sen ko- ko olemassaolon tarkoitus tullaan asettamaan kyseenalaiseksi. Näin siitä huolimatta, että kompromissi saattaa palvella hyväksyttäviä humanitaarisia tarkoitusperiä, erityisesti ihmishenkien säästämistä ja pakolaisten asuttamista ennen talven tuloa. "

Ilman muuta selvää näyttää olevan, että JOMMAN KUMMAN, NATON TAI YK:N TOI- SELLE ALISTUMATON OLEMASSAOLO "ASETTUU KYSEENALAISEKSI", ja sen jonkun pitää Väyrysen, JA AHTISAAREN JA MYÖS HALOSEN (KOSKA HÄN ON TÄYSIN TYHMÄ JA PIHALLA ILMAN MIEHIÄ!) olla YK! Eli tämä on sitä Sahtivaarin "YK NATON neuvonanatajana" linjaa, joka nollasi Suomenroolin toistaiseksi YK:ssa viime vuoden aikana.

" Oli Kosovon sisäisen kriisin lopputulos mikä tahansa, niin on todennäköistä, että Naton harjoittama humanitaarisen intervention politiikka hiipuu sen mukana. On vai- kea kuvitella, että Nato toimisi vastaavalla tavalla - siis sotilaallisilla iskuilla uhaten ja uhkien epäonnistuessa niitä käyttämällä - minkään tulevaisuuden humanitaarisen kriisin ratkaisemiseksi. "

Tässä Väyry haikailee, että "NATOlta hiipuu rooli", joka kuitenkin laillisesti kuuluu ainoastaan YK:lle ja siellä sen Turvallisuusneuvostolle"!

Väyryn mukaan NATO NOSTAA ITSE ESIIN KULLOINKIN "TARVITSEMANSA" "TURVALLISUUSUHAT":

" Tällöin yhtenä vaihtoehtona on Naton pitäytyminen perinteiseen strategiseen roo- liinsa, joka nojaa ydinaseilla ja tavanomaisilla aseilla tuotettuun sotilaalliseen pelot-teeseen. Tämä merkitsisi käytännössä Venäjän nostamista uudelleen keskeiseksi turvallisuusuhkaksi, johon ei lännessä liene kuitenkaan sen enempää tarvetta kuin halujakaan. "

Totta kun vettä, mutta tämänkään faktan MÖLÄYTTÄMINEN julki kuin ohi mennen ei NATO-mieheltä "AKATEMIANPUHEENJOHTAJATASON JÄRJENJUOKSUSTA" kerro... (kepulainen läänintalousrikollinen "politiikan taustavaikuttaja" pystyisi parempaan...)

(Lisäksi on selvä kuin pläkki,että Väyrynen kannattaa NATOa fanaattisesti ihan muis- ta syistä kuin TODELLISTEN turvallisuusuhkien kannalta, koska NATOn elämöimät sellaiset ovat sepitettyjä, taktisesti esiin nostettuja...)

Hölynpölytiede-Väyrysen mukaan "minkään NATO-maan sisällä ei voi periaattees-sakaan ilmetä minkäänlaisia humanitaarisia ongelmia":

" Jäsenmäärän kasvu merkitsee ulkopuolella olevien maiden määrän supistumista, mikä puolestaan vähentää potentiaalisten kriisimaiden ja niiden liittolaisten määrää."

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/keskust ... #msg-14525

Todellisuudessa NATO- ja EU-maat loivat ehdoin tahdoin Jugoslavian liittovaltion hajautuessa tilanteen, joka toisi mahdollisuuden niiden välittömään sotilaalliseen läsnäoloon alueella, ja hännännostoon "kriisinhallintaorganisaatioina" YK:n "VAIH- TOEHTONA" tunnustamalla pikapikaa osavaltiot niiden etnisesti, kulttuurisesti ja us- konnollisesti keinotekoisin rajoin, JA SITEN MM. KOSOVON KUULUMISEN SER- BIAAN, vaikka nuo rajat eivät uudessa tilanteessa suinkaan olleet kaikkialla kansa-laisten hyväksymiä, ja vaikka olisi ollut kerrassaan erinominen tilaisuus rajojen rau- hanomaiseen uudelleenjärjestelyyn KANSALLISVALTIOPOHJALTA, jota YK kuiten- kin preferoi, kun maat tulivat joka tapuksessa olemaan verraten "pieniä". Esimerkiksi juuri Bosnia ja Serbia olivat voineet VAIHTAA Kosovon ja Bosnian serbiatasavallan, jolloin sekä ortodoksien että että islamilaisten valtaenenmistö olisi ollut yhdessä ta- savallassa.Kansalta ei kysytty mitään,ja NATO halusi ehdottomasti varmistaa, ETTEI KYSYTÄKÄÄN.

Väyry meinasi jo lentää Ulkopoliittisesta instituutistakin ja on nyt "tarkkailun alla". Sen saisi lakkauttaa samalla, meinaan sen instituutin.

Ei se ole ihme, että siellä pressanlinnassa menee "tavallisen kansan ämmältä" pää sekaisin, kun supervalta antaa ymmärtää "ottavansa vastaan" tuollaisia "ohjeita"...

Ämmä on nostettava hyllylle. Tulkoon vaikka mikä hyvänsä vaskisti tilalle. Parempi sekin on kuin hullu. "http://www.tiede.fi/keskustelu/32404/ketju/sotatila_georgiassa/sivu/124

Lähetetty 3.9.2008 klo 12:35 Viesti 1234/1290

Duski: Re: Sotatila Georgiassa

Lähde: http://tinyurl.com/6p3hgb

"Spiegel: OSCE observers fault Georgians in conflict

Hamburg - European observers have faulted Georgia in this month's Caucasus con- flict, saying it made elaborate plans to seize South Ossetia, according to the German news magazine Der Spiegel on Saturday.

In a report to appear in its Monday edition, it said officials of the Organization for Se- curity and Cooperation in Europe (OSCE) had said acts by the Georgian government had contributed to the outbreak of the crisis with Russia.

Spiegel said OSCE military observers in the Caucasus had described preparations by Georgia to move into South Ossetia.

The onslaught had begun before Russian armoured vehicles entered a southbound tunnel under the Caucasus Mountains to South Ossetia.

It said the OSCE report also described suspected war crimes by the Georgians, including the Georgians ordering attacks on sleeping South Ossetian civilians."

Eli epäillään että Georgia meni nukkuvia siviilejä lahtaamaan... ja Venäjä tuli väliin. Tosin Venäjä kyllä vuorostaan hyökkäsi aivan tarpeettomasti syvälle Georgian maaperälle sen jälkeen. "