… eli ”vauvojen rotumurhapierupeilineurooniin”…

http://grohn.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/279470-rasismi-2


20CBDC2A-0E73-475B-8219-C1D58F736B2A.jpg

FAKTANTARKASTUS 2

Media julkaisee päivittäin höpöä, nettikeskusteluista puhumattakaan.

Rasismi 2


picture-1221-5acb2e33c741768c336f45a6742

  • Jari Ehrnrooth: HYVINTOIMINTAYHTEISKUNTA
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Kuvan 1 perusteella ihmisestä voi tulla rasisti kasvatuksen perusteella tai siksi, ettei kasvatus opeta sietämään erilaisuutta.

Rohkenen epäillä, että on kolmaskin syy, moraalikato: hädänalaisuus ei kuulu minulle eikä saa häiritä elintasoani.

Neljäs syy on ehkä harhaisessa tietoisuudessa siitä, mistä islamissa on kyse:

Medina Muslims believe that the murder of an infidel is an imperative if he refuses to convert voluntarily to Islam. They preach jihad and glorify death through martyrdom. The men and women who join groups such as Al-Qaeda, IS, Boko Haram, and Al-Shabaab in my native Somalia — to name just four of hundreds of jihadist organizations — are all Medina Muslims. Are the Medina Muslims a minority?

Ed Husain estimates that only 3 percent of the world’s Muslims understand Islam in these militant terms. But out of well over 1.6 billion believers, or 23 percent of the globe’s population, that 48 million seems to be more than enough. Auaan Hirsi Ali


Wikipedian ”vanha” ja ”uusi rasismi” ovat tasan samaa:


http://grohn.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/278965-rasismi

Rasismi 1

310813EA-92FE-4BA5-A36D-8DE9E4E4092C.jpg

” Vanha käsitys:

Racism is the belief in the superiority of one race over another. Wiki

Uudempi:

Yksi rasismin muoto on rasismi ilmapiirinä, käytäntöinä ja olosuhteina, joilla tarkoite-taan yhteyskunnan rakenteista ja toimintatavoista johtuvaa eriarvoisuutta etnisten ryhmien välillä. wiki ”

RK: Näissä ei ole asiallista eroa,vaan ero on siinä,että ensimmäinen on sanottu avoimesti eli eksplisiittisesti ja jälkimmäinen on sanottu sisäänrakennetusti eli implisiittisesti.

Jälkimmäinen on kierompaa ja vaikeammin kritisoitavissa, vaikeammin todistettavissa todeksi tai epätodeksi.

Otetaan esimerkiksi seuraava rasistinen väite:

”Ruotsalaiset ovat synnynnäisesti ja perinnöllisesti viisaampia kuin suomalaiset.”

Oletetaan sitten että meillä on yhteiskunta, jossa on ruotsalaisia ja suomalaisia.

Nyt jos tuo yhteiskunta vaatii kaikenlaisia korkeatasoisia älyllisiä ponnistuksia – tar-peellisia tai vaikka turhia, mutta kansalaisen asemaan vaikuttavia – niin tämän voi-daan katstoa myös ”suosivan etnisesti ruotsalaisia” sillä ja vain sillä perusteella, että ”vanhanmallinen” rasistinen väite olsi mielkäs ja totta


JOS USKOO RASISTISIA TEORIOITA, KUTEN ORPOKIN USKOO, NIIN ON AIVAN MÄÄRITELMÄLLISESTI RASISTI.


***

https://mvlehti.net/2018/03/25/petteri-orpon-selitys-iltalehdessa-ontuu-ja-pahasti/

Petteri Orpon selitys Iltalehdessä ontuu ja pahasti

"Päätimme lähettää viestin minun meilistäni, koska emme halunneet antaa MV-lehden porukalle vaimoni henkilökohtaista sähköpostiosoitetta", Petteri Orpo sanoo Iltalehdessä.

11243985459109570072.jpg

Petteri Orpo ja natsiajan tervehdys.

Petteri Orpo on nyt erittäin vihainen, että MV-media epäilee hänen vaimonsa tietävän salasanan hänen henkilökohtaiseen valtiovarainministerin sähköpostiinsa.

Aikaisemmat uutiset asiasta todistavat epäilyn kuitenkin täysin aiheelliseksi.

Petteri Orpo kertoo Iltalehden toimittajan, Kreeta Karvalan vihaisen tekstin saattele-mana erittäin ontuvan selityksen sille, miksi näin tehtiin, eli vaimon nimissä käytettiin salaista ja arkaluontoista valtiovarainministerin sähköpostia viestittelyyn MV-median päätoimittajan, Juha Korhosen kanssa:

Petteri-Orpo-VM-kk.jpg

”Päätimme lähettää viestin minun meilistäni, koska emme halunneet antaa MV-lehden porukalle vaimoni henkilökohtaista sähköpostiosoitetta”, Petteri Orpo sanoo Iltalehdessä.

Orpo-IL-maili-kk.jpg

MV-median toimituksella meni alle kolme (3) sekuntia aikaa selvittää Niina Kanniai-nen-Orpon sähköpostiosoite, josta viestin olisi voinut lähettää. Nyt viesti kuitenkin lä-hetettiin postista, joka on erittäin salainen ja sen sisältö ei saisi päätyä Petteri Orpon vaimon silmille.

Selitys on siis täysin surkea, koska luulisi Petterin ja hänen vaimonsa Niinan olevan tietoisia, että yhteystiedot löytyvät helposti näin modernina aikakautena muutenkin. On siis kaksi vaihtoehtoa, joko Petteri Orpo valehtelee tai sitten Petteri käy itse hieman hitaalla.

Jatkossa, jos joudut samanlaiseen tilanteeseen – niin tee hyvä mies itsellesi vaikka Gmail-tili tai joku muu, mistä näitä henkilökohtaisia sähköposteja lähettelet. "