Keskustelua lakkauttulta NÄKÖKULMA-palstalta:

Riittinen: " Sotaansyyllisyystuomioiden kansallinen purkaminen kiistäisi YK:n oikeuslähteenä

« : 24.02.12 »

Kansanedustaja Reijo Tossavainen (pers) tehnyt lakialoitteen Suomen sotaansyyllisyystuomioiden kansalliseksi "peruuttamiseksi".

http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/97866-sotasyyllisten-tuomiot-on-purettava

Perusteluna on, että muka syytteet liittolaisuudesta natsi-Saksan kanssa olisivat olleet ”perättömiä”, että tuomioiden perustana olisi ollut "perustuslain kieltämä takautuva rikoslaki", että tuomiot olisi annettu nimenomaan ”Neuvostoliiton laittoman painostuksen alaisina”, ja että "tuomittuja ei ole mielletty rikollisiksi". 


Viimeksi mainittu ei ole ollenkaan juridinen peruste, joten käsitellään vain sellaisia.

Tuomiot perustuvat kuitenkin samalle Kansainliiton velvoittavalle kansainväliselle lakiperustalle kuin Nürnbergin ja Tokion ja myös jotkin muut kansalliset tuomiot. Tuo laki meni KL:n jäsenmaissa niin perustuslain kuin tavallisenkin lain yli. Poikkeuslaki ei ollut rikoslaki, ja Suomen perustuslaissa oli kielletty vain takautuvasti kovenevien rikoslakien säätäminen. Suomen osallisuus oli aivan erottamaton, yhdessä suunni-teltu osa Hitlerin Barbarossa-tuhoamissotaa, joka olisi ollut aivan toisen näköinen ilman Suomen osanottoa.

[HM: Suomessa on takautuvasti löystyvä rikoslaki sen sijan voimassa: tuomio on annettava löysimmän lain mukaan tekohetken ja tuomiohetken välillä.]

Tuomiot olivat myös osa YK:n vahvistamaa Pariisin rauhansopimusta ja samalla edellytys Suomen hyväksymiselle YK:n jäsenmaaksi. Vain Turvallisuusneuvosto voi luvata jollekin maalle YK-jäsenyyttä joillakin ehdoilla (eikä sekään ihan varmasti), sil-lä jäsenmaat hyväksyy Yleiskokous vain Turvallisuusneuvoston esityksestä,ja tämän pysyvä jäsenmaa voi vetollaan torjua esityksen antamisen ja siten estää jäsenyyden tai erottamisen.

Korkein oikeus on kerran todennut, että sillä ei ole purkuvaltaa näihin tuomioihin. Näin on, ellei sitten TN sellaista anna. Tuomiot ovat voimassa koko YK:ssa eivätkä vain Suomessa.Kansainvälisen sotarikosoikeus tutkisi puhtaalta pöydältä syytettyjen kaiken Hitler-yhteistyön, eikä olisi sidottu Suomen tuomioiden kirjaimeen. Jos kiukut-telupäätös YK:ta vastaan ”tuomioiden kansallisesta purkamisesta” tehdään, voivat nuo tuomiovaatimuksen takana olleet TN:n pysyvät jäsenmaat tuoda esiin uusiakin tuomioita perustelevia seikkoja.

NL itse oli tuomittu Kansainliitossa Talvisodasta ja erotettu sen jäsenyydestä, mutta YK:on se kuitenkin hyväksyttiin perustajajäseneksi. Pariisin rauhansopimuksessa Talvisota osana uutta kokonaisuutta katsottiin ”puhtaalta pöydältä” uudelleen: aina-kin NL:n käypä peruste rajanmuutokselle Leningradin miljoonakaupungin väestön suojelemisesta tuhoamissodalta oli taatusti osoittautunut aiheelliseksi!

YK:lla on oikeus tuomita tai painostaa myös ei-jäsenmaa tuomitsemaan sen sotaan syylliseksi tai sotarikolliseksi perustellusti katsoma toiminta tai ryhmä tai henkilö, ku-ten maakin.Tässä TN tai Yleiskokous eivät ole ehdottomasti sidoksissa jonkin tietyn- muotoisen tuomioistuimen antamaan tuomioon, sillä sama kv. oikeuselin voi antaa sekä lakisäädöksiä että tuomioita. Itse asiassa noiden elinten pyytämät YK-tuomiois-tuinten päätökset ovat juridiselta statukseltaan sen pyytäneen elimen päätöksiä, ja tämä on niihin sidottu (mutta eivät ehdottoman välttämättä sitä ylemmät YK-tasot).


Siitähän tässä oli kova vääntö pressanvaaleissakin, kun ehdokkaat Niinistö ja Essa-yah olivat valmiita sallimaan sotilaallisen muiden maiden asioihin puuttumisen ilman YK:n mandaattiakin, kunhan se puuttuja vain on riittävän vahva ja heidän mielestään "oikean värinen" eli EU (tai NATO, arvaan…). Tuollaisten linjanvetojen päässä häämöttää EU:n ja YK:n sotilaallinen vastakkainasettelu! Sitäkö Eduskunta ja uusi presidentti haluavat?

Liite: Pariisin sopimukset:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Paris+Treaties+of+1947
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisin_rauhansopimus_%281947%29
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020


Täällä saksalaisessa linkissä sanotaan selvemmin, että sopimukset olivat hävinneiden maiden ehdoton edellytys YK-jäsenyydelle:

Diese Verträge gaben den Kriegsverlierern wieder die volle staatliche Souveränität zurück und ermöglichte ihnen die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen

Aiheeseen liittyen muualla palstalla;

http://nakokulma.net/index.php?topic=4727.msg150181#msg150181

Pajazzo: « Vastaus #1 : 24.02.12 »

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 24.02.12 - klo:07:17
NL itse oli tuomittu Kansainliitossa Talvisodasta ja erotettu sen jäsenyydestä, mut- ta YK:on se kuitenkin hyväksyttiin perustajajäseneksi.Pariisin rauhansopimukses-sa Talvisota osana uutta kokonaisuutta katsottiin ”puhtaalta pöydältä” uudelleen: ainakin NL:n käypä peruste rajanmuutokselle Leningradin miljoonakaupungin väestön suojelemisesta tuhoamissodalta oli taatusti osoittautunut aiheelliseksi!
Miksi talvisodasta tuomittiin pelkkä NL valtiona eikä yksittäisiä henkilöitä kuten Suo-messa tehtiin? Eikö talvisodan tuomion olisi pitänyt olla ennakkotapaus, jonka linjaa olisi pitänyt noudattaa muidenkin maiden kohdalla? Samaan syssyyn olisi pitänyt tuomita myös Britannian ja Ranskan johtomiehet - hehän julistivat sodan Saksalle. Ja jos tarkkoja ollaan, niin Neuvostoliitto aloitti myös jatkosodassa sotatoimet Suomea vastaan.

Ja mitä tulee perusteelle suojella Leningradin miljoonaväestöä, niin samalla syyllä kaikki sotatoimet Neuvostoliittoa vastaan olivat vähintäänkin yhtä perusteltuja. Siinä-hän vain yritettiin suojella rajaseudun asukkaita neuvostopartisaanien raakuuksilta, saksalaisia siviilejä Puna-armeijan tekemiltä raiskauksilta ja murhilta sekä helsinkiläisiä NL:n terroripommituksilta.

Toisen maailmansodan jälkimainingeissa käydyt oikeudenkäynnit ovat oikeudenkäy-tön irvikuvia ja tuomiot tulisikin muodollisesti purkaa mahdollisimman pikaisesti, jotta historiaan ei jäisi näitä irvokkaita vääristymiä. "


Sepe: " « Vastaus #2 : 24.02.12 »

Neuvostoliitto määräsi ne henkilöt, jotka oli katsottava sotaan syyllisiksi. Kyseessä oli kosto niille, jotka torjuivat voittamattoman Puna-armeijan voiton. Sotaan syylliksi määrättiin mm. kenraaleita, jotka eivät mitenkään vaikuttaneet siihen että Suomi joutui sotaan. Kenraalit torjuivat sodassa Neuvostoliiton hyökkäyksen - esimerkkinä sotaansyyllinen Oesch.

[Lennart Oeschiä ei tuomittu sotaansyyllisyydestä, vaikka hän oli ollut ministerinäkin, vaan nimenomaan sotarikoksesta: sotavankileirien vankisurmista.]


Samoin Neuvostoliitto painosti Suomea antamaan Neuvostoliiton käsityksen mukaan sopivat rangaistukset. Koko iljettävä prosessi oli Neuvostoliiton käsissä, eikä YK sii-hen puuttunut. Suomalaisten oma myötävaikutus,esim. Kekkosen toiminta, on oma hävettävä asiansa.

Jos venäläisillä olisi samanlainen kunniakäsitys kuin suomalaisilla, venäläiset itse ryhtyisvät purkamaan Suomen sotaansyyllisyystuomioita. "


Hayabusa: " « Vastaus #6 : 24.02.12 - klo:11:21 » "

Lainaus käyttäjältä: Hayabusa - 24.02.12 - klo:10:08
Lainaus käyttäjältä: Sepe - 24.02.12 - klo:09:40

Neuvostoliitto ei voinut sallia näkemystä että voittamaton Puna-armeija aloitti sodan Suomea vastaan ja hävisi sen. Neuvostoliitto halusi sotaansyyllisyys-farssilla esittää näkemystä että Suomi aloitti sodan Neuvostoliittoa vastaan ja hävisi sodan.
Jahas. Kumpi menetti alueita kummalle? Sanoisin että sen perusteella voisi päätellä häviäjän ja voittajan.

Syyllisyys on toinen juttu.
Totta, huonosti sanottu.p.o.Neuvostoliitto ei voinut sallia näkemystä, että voittamaton Puna-armeija aloitti sodan Suomea vastaan eikä saavuttanut tavoitteitaan.. "


Riittinen: " « Vastaus #7 : 24.02.12 - klo:18:25 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 24.02.12 - klo:10:17
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 24.02.12 - klo:07:17

Kansanedustaja Reijo Tossavainen (pers) tehnyt lakialoitteen Suomen sotaansyyllisyystuomioiden kansalliseksi "peruuttamiseksi".

http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/97866-sotasyyllisten-tuomiot-on-purettava

Perusteluna on, että muka syytteet liittolaisuudesta natsi-Saksan kanssa olisi-vat olleet ”perättömiä”, että tuomioiden perustana olisi ollut "perustuslain kieltä-mä takautuva rikoslaki", että tuomiot olisi annettu nimenomaan ”Neuvostoliiton laittoman painostuksen alaisina” ja että "tuomittuja ei ole mielletty rikollisiksi".

Vai ollaan sitä lähdössä sotaan YK:ta vastaan. Liekö Kasarmitorin laidalla jo Suo-men sodanjulistus YK:lle valmisteilla. Ehkäpä saadaan Iran ja Venäjä houkuteltua liittolaisiksi?

Eli kirjoitus oli varmasti vitsi mutta kaikki eivät ehkä ymmärrä noin omituista huumoria....

Kaksi presidenttiehdokasta,joita toinen valitti,"pyyhki peffaa" YK:n mandaatilla valtioi- denvälisessä voimankäytössä, eli "ei ole tarpeen" (kunhan se voimankäyttäjä on EU, NATO jäi jostakin syystä mainitsematta.

Mitä muuta tuosta pitäisi ajatella?

Mutta itse asiasta:
Pienenä muistutksena historiasta kerrottakoon, että Aadolfin Natsi-Saksa ja ve-renhimoisen diktaattori Stalinin Neuvostoliitto olivat todistetusti liittolaisia ja olivat sopineet Euroopan jaosta.
Eivät he olleet liitolaisia, vaan kahden vastakkaisen sotilasliiton normaalissa olotilassa silloin, kun ne eivät sodi.

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/98216-olotov-ribbentrop-sopimus-ei-ollut-sotaliitto-vaan-kahden-vastakkaisen-sotilasliiton-normaalio


Suomi oli sovittu Stalinille. Veitikka Aatu vain uunotti tyhmää "antifasisti" Joosefia ...
Joosef leikki tyhmää, mutta ei tuo asia aivan noin ollut...

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96129-juhani-putkinen-postaa-kumottus-sotapropagandaa#comment-1387085


Stalinin mainettahan on naapurissa viime vuosina urakalla palautettu. Miksiköhän??
Ei ollut mulle ainakaan taatusti mikään yllätys ennen siinä tapauksessa,jos Venäjällä tulee porvarivalta.

Eilen uudeksi presidentiksi valitta Vladimir Vissarionovitš Putin yllytti kannattajiaan huutamalla:
Kuolkaamme - taistelu jatkuu!
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/putin-yllytti-kannattajiaan-kuolkaamme---taistelu-jatkuu/art-1288450923646.html

" Tuleva presidentti Vladimir Putin esiintyi tukimielenosoituksessaan Moskovassa aika ajoin kuin olisi sotaan lähdössä:
- Me emme salli, että joku puuttuu asioihimme, tai että joku taivuttaa meidät tah-toonsa. Sillä meillä on oma tahtomme. Me olemme voittajakansaa. Se on meillä geeneissä, Putin julisti ensiksi kannattajilleen Luzhnikin stadionilla.

Viittaus voittajakansaan liittyy luonnollisesti toiseen maailmansotaan, jossa Neuvostoliitto kukisti natsi-Saksan.

Tämän jälkeen Putin siteerasi Mihail Lermontovin runoa Borodino, joka kertoo taistelusta Napoleonin joukkoja vastaan Moskovan edustalla 1812.

Vapaasti suomennettuna Putin lausui mahtipontisella äänellä seuraavat säkeet:

"Kuolkaamme Moskovan eessä, kuten veljemme kuolivat! Ja kuolla me lupasimme, uskollisuuden valan lunastimme, käymme kohti Borodinon taistelua!"

Tästä Putin sai aasinsillan rinnastaa Venäjän nykytilanne kuin suoraksi jatkumoksi Borodinon taistelusta:

- Taistelu Venäjästä jatkuu! Voitto on meidän! hän huusi kannattajille."
Että tämmöistä menoa tänään. Ei mitään uutta auringon alla.
VA.

No ei hän ainakaan YK:ta uhkaillut eikä ollut lakkauttamassa! "Riittinen: " « Vastaus #9 : 24.02.12 - klo:22:37 »

Lainaus käyttäjältä: Pajazzo - 24.02.12 - klo:08:06
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 24.02.12 - klo:07:17
NL itse oli tuomittu Kansainliitossa Talvisodasta ja erotettu sen jäsenyydestä, mutta YK:on se kuitenkin hyväksyttiin perustajajäseneksi. Pariisin rauhansopi-muksessa Talvisota osana uutta kokonaisuutta katsottiin ”puhtaalta pöydältä” uudelleen: ainakin NL:n käypä peruste rajanmuutokselle Leningradin miljoona-kaupungin väestön suojelemisesta tuhoamissodalta oli taatusti osoittautunut aiheelliseksi!
Miksi talvisodasta tuomittiin pelkkä NL valtiona eikä yksittäisiä henkilöitä kuten Suomessa tehtiin?

Se oli kovempi tuomio, kun valtio tuomittiin, ja laillinen rajakin jäi vielä sillä kertaa sinne vanhalle paikalleen, ja muutui vasta Pariisin rauhansopimuksessa.

Eikö talvisodan tuomion olisi pitänyt olla ennakkotapaus, jonka linjaa olisi pitänyt noudattaa muidenkin maiden kohdalla?

Ei välttämättä. Se taisi olla viimeisiä, jos ei viimeinen KL:n tuomio valtiolle, sitten tuli vielä Nürnbergit ja Tokiot henkilöille valtioiden lisäksi, jotka oli erotettu tai eronneet itse vähän ennen kui nuija olisi joka tapauksessa kopahtanut.

Samaan syssyyn olisi pitänyt tuomita myös Britannian ja Ranskan johtomiehet - hehän julistivat sodan Saksalle.

Ei ollut laitonta, kun Saksa oli roistovaltio ja ei-jäsen ja noin pois päin.

Ja jos tarkkoja ollaan, niin Neuvostoliitto aloitti myös jatkosodassa sotatoimet Suomea vastaan.

Ei kyllä aloittanut, Saksa käytti Suomen lentokenttiä hyökkäykseen jo ennen kuin oli Puolassa ylittänykään rajan, Suomi oli miinoittanut Tallinnan sataman (sittemmin 16000 kuollutta) ja ollut joulusta 1940 mukana Barbarossan suunnittelussa.

Ja mitä tulee perusteelle suojella Leningradin miljoonaväestöä, niin samalla syyllä kaikki sotatoimet Neuvostoliittoa vastaan olivat vähintäänkin yhtä perusteltuja.

Sen katsoivat KL ja YK sotilastieteellisesti.

Siinähän vain yritettiin suojella rajaseudun asukkaita neuvostopartisaanien raakuuksilta,

Desanttien. Partisaanit on ihan eri asia: omassa maassaan ja jonkin kansallisen tai kommunistisen puolueen johdolla, ei armeijan käskystä.

saksalaisia siviilejä Puna-armeijan tekemiltä raiskauksilta ja murhilta sekä helsinkiläisiä NL:n terroripommituksilta.
Toisen maailmansodan jälkimainingeissa käydyt oikeudenkäynnit ovat oikeuden-käytön irvikuvia ja tuomiot tulisikin muodollisesti purkaa mahdollisimman pikaisesti, jotta historiaan ei jäisi näitä irvokkaita vääristymiä.

Ei Suomi voi niitä rauhansopimuksessa vahvistettuja YK:n vaatimia tuomioita pur-kaa. Kiukutella voi ja nokitella YK:lle, samalla kun se (YK) on nyt ulkomailla suurta muotia.

Ruotsin uusi kruununperillinenkin sai nimen Israelilaisten 1942 tappaman YK:n Pa-lestiina-valtuutetun ja Punaisen ristin johtajan Folke Bernadotten vaimon mukaan."


Riittinen: " « Vastaus #10 : 24.02.12 - klo:22:58 »

Lainaus käyttäjältä: Sepe - 24.02.12 - klo:09:21

Neuvostoliitto määräsi ne henkilöt, jotka oli katsottava sotaan syyllisiksi.

Kaikki YK:n Turvallisuusneuvoston pysyväisjäsenet ne hyväksyivät, koska rauhanso-pimukseen liittyi lupaus Saksan entisten liittolaisten YK-jäsenyydestä, ja jäsenet hyväksyy Yleiskokous vain TN:n esityksestä. Jos TN ei esitä, kun joku vetoaa, ei voi hyväksyä yleiskokouskaan. Eli kukaan muu kuin yleiskokous ei voi luvata jäsenyyttä.

Kyseessä oli kosto niille, jotka torjuivat voittamattoman Puna-armeijan voiton.

Pissat. Voittamaton Puna-armeija teki vähän aikaisemmin talvisotaa isommassa sodassa Japanin Mantshurian armeijasta jauhelihaa Mongolian Halhin Golissa.

Sotaan syylliksi määrättiin mm. kenraaleita, jotka eivät mitenkään vaikuttaneet siihen että Suomi joutui sotaan. Kenraalit torjuivat sodassa Neuvostoliiton hyökkäyksen - esimerkkinä sotaansyyllinen Oesch.

Ketään Oeschia ei ollut ainakaan [sotaansyyllisyydestä] tuomittujen joukossa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sotasyyllisyysoikeudenk%C3%A4ynti

Kaikki tuomitut olivat jatkosodan aikaisia ministereitä ja presidentti. Sellaista ehdotet-tiin, ja YK hyväksyi. Eljas Erkkoa esimerkiksi ei viety oikeuteen, vaikka hän johti vuoteen 1942 sotavankiasioita, mutta ei ollut silloin ministeri.

Samoin Neuvostoliitto painosti Suomea antamaan Neuvostoliiton käsityksen mukaan sopivat rangaistukset.

Koko iljettävä prosessi oli Neuvostoliiton käsissä eikä YK siihen puuttunut.

Puuttui kyllä. Se niitä tuomioita vaati, ja lupasi jäsenyyttä, kun ehdot täytetään.

Suomalaisten oma myötävaikutus, esim. Kekkosen toiminta, on oma hävettävä asiansa.

Sillä ei ole ollut olennaista merkitystä.

Jos venäläisillä olisi samanlainen kunniakäsitys kuin suomalaisilla, venäläiset itse ryhtyisivät purkamaan Suomen sotaansyyllisyystuomioita.

Venäjä voi niitä vieläkin vähemmän purkaa kuin Suomi. "Riittinen: " « Vastaus #13 : 25.02.12 - klo:13:10 »

Lainaus käyttäjältä: Sepe - 25.02.12 - klo:08:34
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 24.02.12 - klo:22:58
Lainaus käyttäjältä: Sepe - 24.02.12 - klo:09:21

Neuvostoliitto määräsi ne henkilöt, jotka oli katsottava sotaan syyllisiksi.
Kaikki YK:n Turvallisuusneuvoston pysyväisjäsenet ne hyväksyivät,
Kirjoitin siitä kuka määräsi, en siitä kuka hyväksyi. Kiemurtelet.

Ei sitä tiedä, kuka Turvallisuusneuvostolle mitäkin esitti. Jokaisella pysyvällä jäsen-maalla oli oikeus pudottaa sieltä sellaiset pois, joita missään tapauksessa ei halua tuomittaviksi. Pariisin rauhansopimuksen vahvisti Yleiskokous TN:n esityksestä.

Kerropa sinä minulle mikä oli se lista,jonka Liittoutuneiden valvontakomissio 19. lokakuuta 1944 toimitti silloiselle pääministerille Castrénille henkilöistä, jotka olisivat syyllistyneet sotarikoksiin. Löydätkö siitä poliittista johtoa?

Tämä on eri asiaa. Niitä tutkittiin mm. Itä-Karjalan miehityshallinnon rikoksista, Kansainliiton lakien mukaan kyllä näitäkin. Mutta loppujen lopuksi nämä vapautettiin kaikki, jotkut kuten kenraali Aaro Pajari melkein kättelyssä, jotkut myöhemmin.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lista_1:n_vangit

SOTAAN SYYLLISTEN tuomitseminen oli eri asia, ja tämän asia Suomen hallitus ja valvontakomissio (ja siis TN) sopivat rajattavaksi seuraavasti:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sotasyyllisyysoikeudenk%C3%A4ynti

" Laki sotasyyllisyydestä

Lakiehdotuksen mukaan henkilö, joka oli hallituksessa vaikuttanut Suomen osal-listumiseen sotaan Saksan rinnalla, tai estänyt sodan aikana rauhan aikaan- saamista, oli tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä valtakunnan vahingoksi joko kuritushuoneeseen tai vankilaan. Syytteet oli nostettava vuoden 1945 loppuun mennessä,syytteiden nostajana toimi maan hallitus ja syytteiden nostojen esittelijänä sekä syyttäjänä oikeuskansleri. "

Näistä tuo jälkimmäinen kohta koski Rytiä ja Berliinin suurlähettiläs Kivimäkeä, joka oli se Suomen ylimmäisestä poliittisesta johdosta, joka konkreettisesti osallistui Bar-barossan valmisteluun. Kotimaassa hän piti kulissien takanakin "fasiminvastustajan" roolia (jolla hän tarkoitti ensisijassa Italian kavereita) ja hän oli mm. Svinhufvudin Mäntsälän puheen kirjoittaja, ja toi Goebbelsin terveisiä vahingollisesta "piknikretki Uralille" -sotapropagandasta. Kivimäki tarkisteli toimeenpanevalta sotilasjohtajalta Göringiltä Rytin ja Tannerin Ribbentropilta saamia ohjeita, kuten sen Talvisodan välit-tömän lopettamisenkin sillä ehdolla, että Suomen johto säilyy vallassa (jota Hitler ei siis ollenkaan ollut Talvisodan aikana tukenut).

https://www.tiede.fi/comment/1775123

http://www.tiede.fi/keskustelut/post961696.html#p961696

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 24.02.12 - klo:22:58

Kaikki tuomitut olivat jatkosodan aikaisia ministereitä, presidentti. Sellaista ehdotettiin, ja YK hyväksyi. Eljas Erkkoa esimerkiksi ei viety oikeuteen, vaikka hän johti vuoteen 1942 sotavankiasioita.
Esim. Kivimäki oli pääministerinä 1932-1936.

Olet oikeassa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/T._M._Kivim%C3%A4ki

"Talvisodan aikana Kivimäki neuvotteli Suomen hallituksen edustajana Tukholmassa ja Berliinissä. Elokuussa 1940 hänet nimitettiin pääministeri Rytin toiveesta maan vi-ralliseksi lähettilääksi Saksaan, vaikkei hänellä ollut kokemusta diplomaatin tehtävis-tä. Vastaavasti Moskovaan lähetettiin samaan aikaan J.K.Paasikivi.Kivimäen toi
men- kuvaksi muodostui alusta alkaen Saksan poliittisen ja pian myös sotilaallisen tuen ta-voittelu Suomelle (ks.Suomen ja Saksan lähentyminen 1940-1941),minkä ensimmäi- sen vaiheen muodosti Suomen ja Saksan kauttakulkusopimus. Hän omaksui rapor-teissaan Saksan intressien mukaisen näkökulman ja suositteli Suomen hallitukselle saksalaisten toiveiden toteuttamista maan sisäisissäkin asioissa, muun muassa Va-paamuurarien toiminnan kieltämistä. Kivimäki leimautuikin nopeasti saksalaisten kä-sikassaraksi, ja joulukuussa 1940 hänet nimettiin Neuvostoliiton nootissa niiden hen-kilöiden joukossa,joita ei tulisi valita Suomen presidentiksi.Hän ei ollut ehdolla, mutta sai silti vaalissa yhden äänen.

Kivimäki kuului niihin harvoihin suomalaisiin, jotka olivat etukäteen tietoisia Saksan tulevasta hyökkäyksestä itään (ks. Operaatio Barbarossa) ja Suomelle varatusta roolista siinä. Sodan alettua kesällä 1941 hän välitti pitkään kotimaahan optimistisia arvioita Saksan sotamenestyksestä, joskin muuttui Stalingradin tappion 1943 jälkeen hieman skeptisemmäksi. Häntä kaavailtiin uudelleen pääministeriksi rauhanhallituk-seen vuosina 1943 ja 1944,mutta hanke kariutui,sillä Kivimäki ei ollut halukas katkai- semaan suhteita Saksaan tai tunnustelemaan rauhaa Neuvostoliiton kanssa ilman saksalaisten hyväksyntää. Hän jatkoi lähettiläänä Suomen ja Saksan suhteiden katkeamiseen syyskuussa 1944 saakka. [9] "

Syytteen muotoilulla oli Suomen ehdotuksesta sotilasjohto rajattu pois, ellei ollut myös ministeri, kuten Walden, joka kuitenkin halvaantui ja kuoli.

Milloin sinun tietojesi mukaan jatkosota alkoi?

22.06.1941, oikeastaan jo vähän ennenkin. "Riittinen: " « Vastaus #16 : 25.02.12 - klo:15:22 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 25.02.12 - klo:13:56

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 25.02.12 - klo:13:25
Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 25.02.12 - klo:11:06
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 24.02.12 - klo:22:58
Lainaus käyttäjältä: Sepe - 24.02.12 - klo:09:21

Jos venäläisillä olisi samanlainen kunniakäsitys kuin suomalaisilla, ve-näläiset itse ryhtyisivät purkamaan Suomen sotaansyyllisyystuomioita.
Venäjä voi niitä vieläkin vähemmän purkaa kuin Suomi.
Jos nyt jätetään hetkeksi tämä typerä eipäs juupas jankkaaminen siitä kuka oli sotiin syyllinen ja esiteään oleellinen kysymys: MIKSI?

Miksi jotkut ns. "piirit" ovat ryhtyneet puhdistamaan Stalinin mainetta ja rakentamaan uutta sankarikulttia julman diktaattorin ympärille?
Kuten ketkä?
Miksi jäljet johtavat aina KGB:n sylttytehtaalle? Ns. safkalaiset.

Ai... Taidat nähdä pöpöjä...  Eikös Tiedonantaja enää ole mitään?

Joku syyhän tähän on...(Tulee etsimättä mieleen Tsetsenia ja Georgia ja...)
Miten nuo tähän liittyvät?
Etkö keksi? Seuraisit naapurimaan johtajien puheita.

Ei noilla ole edes keskenään mitään tekemistä. Georgian Saapasville hyökkäsi Pe-kingin olympialaisten aattona Ruutistoimisto CNN:n taoimeksianosta YK:n Peruskir-jan vastaisesti Etelä-Ossetian autonomiahallitusta vastaan, kun CNN oli suljettu pois Olympialaisten televisoinneista valehtelun takia. Se levitti Nepalin sisällissodasta olevia uutiskuvia "Tiibetin levottomuuksina" ottamatta huomioon, että tiibettiläiset ja nepalilaiset ovat täysin erinäköistä väkeä,ja poliisien tunnuksetkin olivat nepalilaisia.

http://www.tiede.fi/keskustelut/historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/usa-nato-ja-israel-pahan-akseli-t32651.html

PS.  Jos tälläiset "tyynelöiden" sotasyyllisyys-kirjoitukset lisääntyvät alan minäkin kannattaa Suomen pikaista Natoon liittymistä.
Suomea ei oteta NATOon.
Se olisi erittäin valitettavaa.
Suomalaiset kyllä pärjäisivät kreikkalaisia ja italialaisia paremmin ja olisivat parempi pelote mahdollisille vandaaleille ja vakoiluvänrikeille, jotka kuvittelevat olevansa uudestisyntyneitä Aleksanteri Suuria.
VA.

Ihmettelen jossakin määrin NATO-intoasi:NATO on nimittäin sekin II maailmansodan voittajien eikä häviäjien järjestö! "Riittinen: " « Vastaus #20 : 26.02.12 - klo:01:44 »

Lainaus käyttäjältä: Sepe - 25.02.12 - klo:16:09
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 25.02.12 - klo:13:10

SOTAAN SYYLLISTEN tuomitseminen oli eri asia, ja tämän asia Suomen hallitus ja valvontakomissio (ja siis TN) sopivat rajattavaksi seuraavasti:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sotasyyllisyysoikeudenk%C3%A4ynti
" Laki sotasyyllisyydestä
Lakiehdotuksen mukaan henkilö,joka oli hallituksessa vaikuttanut Suomen osallistumiseen sotaan Saksan rinnalla, tai estänyt sodan aikana rauhan aikaan saamista,oli tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä valtakunnan vahingoksi joko kuritushuoneeseen tai vankilaan. Syytteet oli nostettava vuoden 1945 loppuun mennessä, syytteiden nostajana toimi maan hallitus ja syytteiden nostojen esittelijänä sekä syyttäjänä oikeuskansleri. "
Juuri tästähän on tässä kysymys.On totuuden vääristelyä jos väittää,että Suomen hallitus ja Valvontakomissio sopivat tasavertaisina sotaansyyllisistä. Valvontako-missio saneli ja painosti Paasikiveä. Samoin Valvontakomissio painosti Oikeutta tuomioiden suhteen, ne käytiin läpi ennen lopullista määräämistä. Yksi oikeuden jäsen teki päätöksen jälkeen itsemurhan. Kuten jo itse sanoit, sillä että jotkut suo-malaiset, lähinnä Kekkonen, myötähääräsi raivaamassa poliittisia kilpailijoitaan pois, ei ole tässä merkitystä. Eivät kuitenkaan olisi hääränneet ellei olisi ollut Val-vontakomissioita ja Zdanovia jonka kanssa häärätä, Turvallisuus- neuvosto tuskin olisi heidän epäisänmaallisuuttaan kuunnellut.
Viittaat pari kertaa Wikipediaan. Sieltä löytyy tällainen teksti:
Vuonna 2008 Väinö Tannerin pojanpoika valitti tuomiosta Euroopan ihmisoikeus- tuomioistuimeen, ja vuonna 2009 oikeusministeriö päätti tehdä selvityksen sota- syyllisyysoikeudenkäynnistä. [22] Valmistunut selvitys julkaistiin keväällä 2010. Selvityksessä 2010 todettiin, ettei sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä nouda-tettu oikeusvaltion periaatteita. Laki sotaan syyllisten rankaisemisesta muun muassa rikkoi lainsäädännön taannehtivuuskieltoa.Sotasyyllisyysoikeus oli satun-naisten tuomioistuinten kiellon vastainen. Syytettävät valittiin osittain yhdenvertai-suusperiaatetta loukaten. Oikeudenkäynnissä ei voitu noudattaa syyttömyysolet-tamaa. Syytettyjen puolustautumismahdollisuuksia rajoitettiin. Lisäksi tuomioistuimeen kohdistui myös voimakas ulkopuolinen painostus.

Selvitykseen löytyy linkki tältä sivulta

http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Selvityksiajaohjeita/Selvitystenjaohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita2010/1266333593848

Tuohon kaikkeen nimenomaan olen avausviestissä vastannut.

EIT on eräiden valtioiden välinen (laiton, koska sen on asettanut tuedettä väärentävä rikollinen hourullatusto) sopimus myöhemmiltä ajoilta, jolla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. "Riittinen: " « Vastaus #21 : 26.02.12 - klo:01:51 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 25.02.12 - klo:17:02

Lainaus käyttäjältä:riittinen-25.02.12- klo:15:22

Ihmettelen jossakin määrin NATO-intoasi: NATO on nimittäin sekin II maailmansodan voittajien eikä häviäjien järjestö!

Ihmettelen suuresti maailmankuvaasi ja tietolähteitäsi.

Naton päätehtävä on turvata sen jäsenten yhteisiä arvoja, joita ovat demokratia, yksilön vapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltio ja kiistojen rauhanomai-nen ratkaisu.Näihin tavoitteisiin päästään jäsenmaiden keskinäisen solidaarisuu- den avulla. Nato huolehtii jäsenmaiden turvallisuudesta ja vapaudesta poliittisesti ja viime vaiheessa sotilaallisesti.

En ihmettele lainkaan, että yhtä suurista voitajavaltioista ei ole siihen kelpuutettu.

Ei se sinne tosissaan hakenutkaan.
Sen sijaan muistelisin, että suuret eurooppalaiset maat kuten Saksa ja Italiakin ei- vät taida lukeutua näihin "sodan voittajiin" - mutta ovat kyllä voittajia siinä mieles-sä, että ovat nyt demokraattisia arvoja ja yksilön vapauksia kunnioittavien valtioi-den leirissä. Eivätkä liitossa pallonpuoliskomme viimeisten diktaattorien kanssa.

VA.

Noissa maissa puhdistettiin fasistit valtiokoneistosta, mitä Suomessa ei tehty. Niissä tuli ihan eri porukka valtaan kuin oli ollut sodan aikana.

Niin tai näin, Suomea ei oteta NATOon, koska sellainen on helvetin kallista sekä NATOlle että Venäjälle eikä siinä ole mitään järkeä.Ja sen ulkomaiseen miehistöön ja byrokratiaan tulee raskaista leikkauksia. "


Riittinen: " « Vastaus #25 : 26.02.12 - klo:17:03 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 26.02.12 - klo:11:24
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 26.02.12 - klo:01:51
Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 25.02.12 - klo:17:02

Sen sijaan muistelisin, että suuret eurooppalaiset maat kuten Saksa ja Ita- liakin eivät taida lukeutua näihin "sodan voittajiin" - mutta ovat kyllä voittajia siinä mielessä, että ovat nyt demokraattisia arvoja ja yksilön vapauksia kun- nioittavien valtioiden leirissä. Eivätkä liitossa pallonpuoliskomme viimeisten diktaattorien kanssa.
Noissa maissa puhdistettiin fasistit valtiokoneistosta, mitä Suomessa ei tehty.
....
Niin tai näin, Suomea ei oteta NATOon, koska sellainen on helvetin kallista sekä NATOlle että Venäjälle eikä siinä ole mitään järkeä.
Jos olisin ns. "antifasisti" minuakin keljuttaisi kun ko. safka-sif-liittokunnan julkkis-ehdokkaiden kokonaisäänisaalis vaaleissa on aina kahden käden sormin ja parin varpaan kanssa laskettavissa.....

Itse Nato-asiasta: Tarkoitat, että jos Suomi puolustautuu niin se käy kaikille kalliiksi?

Ei Suomea kukaan uhkaa, jos ei joku NATO uhkaa täältä Venäjää.

NATO on turha ja vahingollinen ainoa jäljellä oleva muinaisjäänne-sotilasliitto, joka luo kuitenkin itselleen varmasti vastapoolin, jos se jatkaa pullistelua.

Suomen jäsenyys on erityisen vaarallista, koska ydinvaustelupainopiste on taas siirtynyt taktisiin ohjuksiin, jotka kerran jo virallisesti poitettiin Euroopasta.

Ehdotat meille vapaaehtoista liittymistä slaavilaisten ja antifasististen kansojen liittoyhteisöön?

Ehdotan eromista turhista ja vahingollisista liittoutumista, erityisesti EU:sta ja "Euroo-pan neuvostosta". Myös ETYJ on tehtävänsä tehnyt kallis organisaatio,jonka harvat järkevät tehtävät kuten vaalitarkkailu pitäisi siirtää YK:lle, ja näennäistoiminnat ja -elimet lakkauttaa. "Riittinen: " « Vastaus #31 : 27.02.12 - klo:14:00 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 26.02.12 - klo:17:29
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 26.02.12 - klo:17:03
Ei Suomea kukaan uhkaa, jos ei joku NATO uhkaa täältä Venäjää.

NATO on turha ja vahingollinen ainoa jäljellä oleva muinaisjäänne-sotilasliitto, joka luo kuitenkin itselleen varmasti vastapoolin, jos se jatkaa pullistelua.
" Putin maalasi piruja seinille 19. helmikuuta julkaistussa lehtikirjoituksessaan uusista alueellisista sodista "aivan silmiemme edessä" ja yrityksistä sytyttää selk-kauksia "Venäjän ja läheisten liittolaistemme rajojen välittömässä läheisyydessä". Sitten Hän vannoi ajavansa huimaa lisäystä Venäjän sotilasmenoihin, nyt kun pääsee niistä presidenttinä päättämään. Tarkoitus on käyttää 600 miljardia euroa asevoimiin, mikä tuplaisi nykyisen sotilasbudjetin vuoteen 2020 mennessä."

Ketä karvarintainen sankarimme Putin pelkää?

VA.

En usko,että hän varsinaisesti pelkää ketään. Ei ainakaan Suomea eikä EU:n russo- fobista blokkia, eikä myöskään muita NATO-jäsennaapureitaan Norjaa, Turkkia tai USA:ta, joihin sillä on oikein hyvät suhteet.

Luultavasti hän tarkotti Lähi-Itää, Kaukaasiaa ja Koreaa mahdollisina kriisipisteinä.

Suomalaisen ministerin kaveria syytetään hankkeesta murhata Putin:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2012/02/tv-kanava_putinin_salamurhahanke_estettiin_3289200.html

http://petrirantanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/98879-vaarallinen-ketju-mit%C3%A4-mielt%C3%A4-on-heidi-hautala "
Riittinen: " « Vastaus #34 : 27.02.12 - klo:15:01 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:14:13
Lainaus käyttäjältä: Kolmansinajattelija - 26.02.12 - klo:21:24
Lainaus käyttäjältä: Sepe - 26.02.12 - klo:17:51
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 26.02.12 - klo:17:03
Ei Suomea kukaan uhkaa, jos ei joku NATO uhkaa täältä Venäjää.
NATO on puolustusliitto.
NATO ei ole kertaakaan puolustautunut, mutta etenkin viime vuosina hyökännyt vähän väliä.
Ai niinkö??

Sinä näköjään tiedät asiat paremmin kuin me muut. Ja vielä ihan omalla tavalla.

Mutta ehkä kerrot meille, että minne Nato on koskaan hyökännyt?

Ilman YK:n lupaa: Serbiaan ja Libyaan. Pisti Belgradissa "vahingossa" Kiinan suurlähetystönkin sileäksi.

Se, että Nato otti Afganistanissa johtaakseen YK:n ISAF-rauhanturvaoperaation ei kyllä istu "hyökkäyksen" kriteereihin ja siellä Suomikin on mukana vaikka ei Naton kuulukaan.

NATO tunaroi. Jos siellä olisi Intia ja Kiina, ja vaikka vielä Turkki ilman NATOa, olisi järjestys palautettu ja Talebanit hajotettu ajat sitten.Niillä olisi ollut siihen todellinen oma intressi molemmilla. (Tosin tuo ei suinkaan aina ole "etu" rauhaanturvaajille, mutta tässä Talebanit on niin selvä roisto, että poikkeus vahvistaa säännön.

Vielä.
Ja toivotaan, ettei suomalaisia poliitikkoja ja presidentti Tarja Halosta kuitenkaan jälkikäteen tuomita sotasyyllisiksi Afganistanin tapahtumissa. 
VA.

Minä toivon, että Halonen tuomittaisiin Haagissa tai TN:ssa muista ihmiskunnan ja ihmisyyden vastaista rikoksista.
Jos tuo Tanneri-homma siellä tosiaan katsottaisiin uudelleen, pitäsi saman tien katsoa Tarjakin! "Riittinen: « Vastaus #35 : 27.02.12 - klo:15:06 »

Lainaus käyttäjältä: Sepe - 27.02.12 - klo:09:27

Lainaus käyttäjältä: Kolmansinajattelija - 26.02.12 - klo:21:24

Ja hyökkäys on paras puolustus. NATO ei ole kertaakaan puolustautunut, mutta etenkin viime vuosina hyökännyt vähän väliä.
Suurin piirtein yhtä älykäs väite kuin että poliisien tulo paikalle lisää väkivaltaa.

NATO:lla ei ole vähäisintäkään oikeutta toimia omin lupinensa "poliisina" (yhtään sen enempää kuin "pappinakaan"...) "Riittinen: « Vastaus #38 : 27.02.12 - klo:15:50 »

Lainaus käyttäjältä: Sepe - 27.02.12 - klo:15:24

Kun NATO-keskustelu on näköjään taas syttynyt...

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 27.02.12 - klo:14:42
Lainaus käyttäjältä: Sepe - 26.02.12 - klo:17:51
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 26.02.12 - klo:17:03
Ei Suomea kukaan uhkaa, jos ei joku NATO uhkaa täältä Venäjää.
NATO on puolustusliitto.
Se on turha ja väärin organisoitu "puolustusliitto", joka ei tuo mitään lisäarvoa suurimpien ja vahvimpien maksajiensa Saksan, Ranskan ja USA:n puolustukseen, eivätkä nämä maat myöskään tarvitse sellaista.
Suomelle NATO ja sen 5. artikla toisi lisäarvoa.Suomi ei ikinä pysty hankkimaan sellaista armeijaa, sellaisia ilmavoimia että niitä ei suurvalta tekisi toimintakyvyttö-mäksi parissa päivässä. Esim. kun Suomella on noin 60 Hornetia on Venäjällä 2000 hävittäjää,800 pommikonetta ja 2500 helikopteria.Laskematon määrä ohjuk- sia. Nämä ennen Putinin massiivista lisäaseistusta. Kuten Georgian sota osoitti, Venäjä ei aikaile jos se katsoo etujensa vaativan väkivallan käyttöä.

Suomen pitäisi aikaansaada sellainen pelote että hyökkääjä tietää varmasti hyök- käyksen Suomeen johtavan suureen ja kalliiseen sotaan. NATO olisi sellainen pelote.

Ei Suomesta lähde mikään kriisi liikkeelle, jos ei Suomi sellaista ehdoin tahdoin lietso.

Jos taas sellainen lähtee jostakin aivan muualta, vaikka Koreasta tai Kaukaasiasta (onneksi siellä ei ole muita NATO-jäseniä kuin suhteellisen vakaa ja luotettava Turk- ki), niin NATO-Suomi joutuisi sen 5. pykälän takia automattisesti sotatilaan Venäjän kassa, jos USA väittäisi Venäjän hyökänneen itseään vastaan, eikä NATO-kaan täällä Suomessa Venäjää vastaan pysytyisi tappelemaan.

Sitä paitsi NATOlla ei ole todellakaan 5. pykälän mukaan velvollisuutta puolustaa jokaista ulkoluotoaan, vaan pelkästään julistaa sotatila jotakin jäsenmaata vastaan aiheettomasti hyökkäävää maata vastaan. "Riittinen: " « Vastaus #40 : 27.02.12 - klo:16:04 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:15:44

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 27.02.12 - klo:15:01
Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:14:13

Mutta ehkä kerrot meille, että minne Nato on koskaan hyökännyt?
Ilman YK:n lupaa: Serbiaan ja Libyaan. 
.....
Minä toivon,että Halonen tuomittaisiin Haagissa tai TN:ssa muista ihmiskunnan ja ihmisyyden vastaista rikoksista.

YK:n luvalla ja lentokoneiden avulla siviilien suojelemiseksi mm. diktaattorien etnisiltä puhdistuksilta, jossa Jugoslaviassa YK vitkutteli, vitkutteli ja tunaroi.

USA:lla/NATO:lla ei ollut noissa kummassakaan tapauksessa YK:n lupaa.

Näin entisen Jugoslavian alueella tapettiin yli 100 000 ihmistä mm. YK:n suoja-alueilla Sarajevossa, Tuzlassa ja Srebrenicassa.

Onneksi osa oikeista sotarikollisista Radovan Karadžić ja Ratko Mladić pidätettiin ja vietiin Haagiin tuomittaviksi. Hekin ihailivat varmasti Stalinia. Sankarinsa kullakin.

VA.

Sahtivaari järjesti sen sodan YK:n Jugoslavia-valtuutettuna, että NATO ja EU pääsisivät pullistelemaan ja todistaakseen "YK:n huonoutta".

Hän järjesti NATO- ja EU-maiden tunnustukset Jugoslavian osatasavalloille entisillä Turkin vetämillä ja Jugoslavian osin päinvastaista syistä ylläpitämillä keinotekoisilla epäetnisillä rajoilla, ennen kuin nämä maat itse ehtivät asiaan juuri kissaa sanoa, vaikka tuolloin jos milloin olisi ollut loistotilaisuus vetää sovinnossa uudet etniset rajat vaihtamalla alueita ja joissakin harvoissa tapauksissa jonkin verran väestöäkin.

Muslimialueet Kososvo ja Bosnian muslimitasavalta olisivat muodostaneet muslimi-valtion, johon ehkä olisi tullut Makedoniankin albaanialueita. Sitten kun homma oli huudettu läpi myös YK:ssa (joka sekin teki virheen) alettiin tapella rymistellä rajojen muuttamiseksi. Ihan kuten Ruuti-Maran ja NATOn ja EU:n oli ollut tarkoituskin! Tästä Venäjä erityisesti kantaa Sahtivaarille kaunaa, Serbiasta tietysti puhumattakaan."Riittinen: « Vastaus #41 : 27.02.12 - klo:16:14 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:15:58

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 27.02.12 - klo:15:50

Ei Suomesta lähde mikään kriisi liikkeelle, jos ei Suomi sellaista ehdoin tahdoin lietso.
Talvisota?
.... Ja nuijasota? Ortodoksiset ristiretket?
VA.

Tarja olisi ollut torvet soiden menossa NATOon,jos siltä olisi sinne päinkään vihjaava "sikanalli" tullut, vaikka vahingossa. Hänhän trokasi Lipposen kanssa tiskin alta suo-malaisia miehistönkuljetusvaunujakin Persianlahden sotaan, kuin se olisi ollut jo täyt-tä vauhtia käynnissä, vaikka "vastusti" sinäsä ihan oikein... sitä YK:ssa,ja jopa piti laittomanakin, kun asia joka tapauksessa oli selvä kuin pläkki. Siitä se Jäätteenmäki-show käytiin, jossa tämä jänisti ja mamisti, vaikka oli oikeassa. "


R: " « Vastaus #42 : 28.02.12 - klo:01:17 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:15:44
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 27.02.12 - klo:15:01
Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:14:13
Mutta ehkä kerrot meille, että minne Nato on koskaan hyökännyt?
Ilman YK:n lupaa: Serbiaan ja Libyaan. 
.....
Minä toivon,että Halonen tuomittaisiin Haagissa tai TN:ssa muista ihmiskunnan ja ihmisyyden vastaista rikoksista. YK:n luvalla ja lentokoneiden avulla siviilien suojelemiseksi mm. diktaattorien etnisltä puhdistuksilta, jossa Jugoslaviassa YK vitkutteli, vitkutteli ja tunaroi.

YK:n Jugoslavia-valtuutettuna tunaroi Sahtivaari, kunnes luisti ehdokkaaksi Suomen pressanvaaleihin. Siinä oli varmaan sekä "imua" että "työntöä".

Näin entisen Jugoslavian alueella tapettiin yli 100000 ihmistä mm. YK:n suoja-alueilla Sarajevossa, Tuzlassa ja Srebrenicassa.

NATO-maiden Hollannin ja Kanadan  YK-joukot tunaroivat, ja joutuvat siitä myös oikeuteen. Tunari-NATO halusi päästä rymistelemään omissa nimissään mieluiten laittomasti.

Onneksi osa oikeista sotarikollisista Radovan Karadžić ja Ratko Mladić pidätettiin ja vietiin Haagiin tuomittaviksi. Hekin ihailivat varmasti Stalinia. Sankarinsa kullakin.

VA.
Riittinen: " « Vastaus #44 : 07.03.12 - klo:21:44 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:15:44
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 27.02.12 - klo:15:01
Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 27.02.12 - klo:14:13
Mutta ehkä kerrot meille, että minne Nato on koskaan hyökännyt?
Ilman YK:n lupaa: Serbiaan ja Libyaan. 
.....
Minä toivon,että Halonen tuomittaisiin Haagissa tai TN:ssa muista ihmiskunnan ja ihmisyyden vastaista rikoksista.
YK:n luvalla ja lentokoneiden avulla siviilien suojelemiseksi mm. diktaattorien etnisltä puhdistuksilta, jossa Jugoslaviassa YK vitkutteli, vitkutteli ja tunaroi. Näin entisen Jugoslavian alueella tapettiin yli 100 000 ihmistä mm. YK:n suoja-alueilla Sarajevossa, Tuzlassa ja Srebrenicassa.

Olen samaa mieltä,että YK tunaroi,ja YK-joukotkin vielä erikseen tunaroivat, mutta ei se tarkoita, että YK periaatteellisesti olisi väärä taho hoitamaan noita hommia. Pitää seuraavalla kerralla hosua vähemmän ja valita tarkemmin, ketkä johtavat ja myös ketkä toteuttavat. "Riittinen: " « Vastaus #46 : 08.03.12 - klo:09:32 »

Lainaus käyttäjältä: Sepe - 08.03.12 - klo:08:07

Venäjä on tehnyt parhaansa että YK:n arvovalta ei kasvaisi liikaa ja varjostaisi Ve-näjän suurvaltastatusta. Esimerkiksi Syyrian kansanmurhassa Venäjän uhrautuva toiminta ei ole esimerkillistä.

Venäjä ei halua Syyriaan sisällissotaa. Sen tuntee hyvin Syyrian armeijan ja sen aseistuksen.

Syyria on olut 30 vuotta Lähi-Idän kriisien "paisuntasäiliö",jonka asukkaista puolet on nykyään pakolaistaustaisia.Maassa oli v.1979  7.3 mlj asukasta (josta siitäkin osa oli pakolaisia, mm.palestiinalaisia ja kurdeja;sen jälkeen on tullut erityisesti Irakin bedu-iineja ja sen ja Iranin vähemistökansallisuuksia). Nyt asukkaita ilmoitetaan olevan 23 mlj.Riittinen: " « Vastaus #47 : 11.03.12 - klo:14:53 »

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 27.02.12 - klo:14:42
Lainaus käyttäjältä: Sepe - 26.02.12 - klo:17:51
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 26.02.12 - klo:17:03
Ei Suomea kukaan uhkaa, jos ei joku NATO uhkaa täältä Venäjää.
NATO on puolustusliitto.
Se on turha ja väärin organisoitu "puolustusliitto",joka ei tuo mitään lisäarvoa suu-rimpien ja vahvimpien maksajiensa Saksan, Ranskan ja USA:n puolustukseen, eivätkä nämä maat myöskään tarvitse sellaista. Kukaan hyökkääjä ei mahda Euroopassa mitään Saksalle ja Ranskalle, jos ja kun ne eivät tappele keskenään.
NATOn strategiset jäsenet Turkki ja Norja (jotka on sinne shanghaijattu aikanaan vähintään pikkupakolla), jarruttavat kaikkea NATOn "syventämistä", veljeilevät kilpaa myös sotilaallisesti mm.Venäjän kanssa,ja aina välillä ovat vilkutelleet jopa lähtövaloakin. NATOon kuuluu ainakin kaksi perseaukista hurjaa vauhtia muiden kustannuksella varustautuvaa "turvallisuuden" (suur)kuluttajavaltiota, Kreikka ja Portugali, ja Puola ja Baltian maat yrittävät myös tunkea siihen rooliin. Jenkkien pinna käryää...

http://wahrman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/100063-eu-maat-vaativat-kreikalta-yli-miljardin-euron-asehankintoja

" EU-maat vaativat Kreikalta yli miljardin euron asehankintoja "Riittinen: " « Vastaus #51 : 12.03.12 - klo:02:35 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 11.03.12 - klo:17:22
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 08.03.12 - klo:09:32
Lainaus käyttäjältä: Sepe - 08.03.12 - klo:08:07

Venäjä on tehnyt parhaansa, että YK:n arvovalta ei kasvaisi liikaa ja varjostaisi Venäjän suurvaltastatusta. Esimerkiksi Syyrian kansanmurhassa Venäjän uhrautuva toiminta ei ole esimerkillistä.
Venäjä ei halua Syyriaan sisällissotaa. Sen tuntee hyvin Syyrian armeijan ja sen aseistuksen.
Väärin! Venäjä ei halua tehdä mitään lopettakseen Syyriassa käynnissä olevan sisällissodan, koska sodan loppuminen millä tavalla tahansa heikentäisi Venäjän asemaa alueella.Tämä on kovin lyhytjänteistä - mutta koskas Venäjällä on ajateltu pitkäjänteisesti.....
VA.

Ai että niin kuin USA piti yllä Palestiinan kriisiä silloin kun sillä ei juuri muuta jalansi-jaa ollut, sillä Englannin ja ranskan jalansijat eivät välttämättä olleet USA:n, olivatpa ne aivan päinvastaillakin puolilla ainakin vuoden 1948 ja 1967 sodissa?

Miksi Venäjän pitäisi aivan erityisesti "olla paikalla" tuolla alueella? Ei sillä ole siellä mitään arkkivihollisiakaan (paitsi ehkä "Talebani-Saudi-Arabia")? "Riittinen: " « Vastaus #56 : 18.03.12 - klo:20:08 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 18.03.12 - klo:11:40
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 18.03.12 - klo:02:34

http://www.tiedonantaja.fi/2011-20-1/viisi-myyttia-suomen-sotahistoriasta

" Viisi myyttiä Suomen sotahistoriasta "
Lainataanpa tuota linkkiä:
" Päätteeksi Baryšnikov selostaa, että historiatieteessä tunnetaan monia myyt-tien rakenteluita ja eräs varhaisin ja parhain esimerkki on Antiikin Kreikasta ra-kennettu historian myytti.Historiatieteessä on pyrittävä totuuteen ja uusien tosi- asioiden tullessa esiin historiankirjoitusta on korjattava,Baryšnikov huomauttaa. "
Totta. Historiankirjoituksen korjailussa venäläiset ovatkin tunnetusti aivan maailman huippua!
Mutta Hyvät Toverit!
Enpä malta olla kertomatta muuatta tositapausta rakastetun toverimme Vladimir Iljitš Uljanov Leninin lasiarkun äärellä;
Opas toteaa:
"Lenin on kuollut, mutta hänen aatteensa elää ikuisesti".
No, siihen katsomassa ollut toveri virkkaa totisena; "Voi kumpa se olisi toisinpäin".
Että semmoista lisäpöytäkirjaa taas tänään.....
VA.

Heh. Ei auta itku tieteessä, senkään vertaa kuin markkinoilla. "
Riittinen: « Vastaus #56 : 18.03.12 - klo:20:08 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 18.03.12 - klo:11:40
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 18.03.12 - klo:02:34

http://www.tiedonantaja.fi/2011-20-1/viisi-myyttia-suomen-sotahistoriasta

" Viisi myyttiä Suomen sotahistoriasta "
Lainataanpa tuota linkkiä:
"Päätteeksi Baryšnikov selostaa, että historiatieteessä tunnetaan monia myyt-tien rakenteluita ja eräs varhaisin ja parhain esimerkki on Antiikin Kreikasta ra-kennettu historian myytti.Historiatieteessä on pyrittävä totuuteen ja uusien tosi-asioiden tullessa esiin,historiankirjoitusta on korjattava,Baryšnikov huomauttaa. "
Totta. Historiankirjoituksen korjailussa venäläiset ovatkin tunnetusti aivan maailman huippua!
Mutta Hyvät Toverit!
Enpä malta olla kertomatta muuatta tositapausta rakastetun toverimme Vladimir Iljitš Uljanov Leninin lasiarkun äärellä;
Opas toteaa:
"Lenin on kuollut, mutta hänen aatteensa elää ikuisesti".

No, siihen katsomassa ollut toveri virkkaa totisena; "Voi kumpa se olisi toisinpäin".

Että semmoista lisäpöytäkirjaa taas tänään.....

VA.

Heh. Ei auta itku tieteessä, senkään vertaa kuin markkinoilla.Riittinen: " « Vastaus #58 : 18.03.12 - klo:20:29 »

Lainaus käyttäjältä: Pajazzo - 18.03.12 - klo:13:43

Tuosta taudinkantajan artikkelista voisi poimia yhden kommentin arvoisen väitteen:

"Tosiasissa kauttakulkusopimus ja saksalaisten tulo merkitsi sitä, että sitä kautta Suomi liittoutui Saksan kanssa."

Ennen saksalaisten tuloa maassamme oli runsaasti neuvostojoukkoja ja niillä oli myös kauttakulkusopimus. Merkitseekö tämä sitä, että Suomi olikin liittoutunut Neuvostoliiton kanssa?
Ei. Ennen kaikkea tuo merkitsi,että Saksa rikkoi "Molo-Ribbe-sopimusta",ja Suomi oli sen liittolainen. Tässä ei ollut NL:lle todellisuudessa kerrassaan mitään "yllättävää", se vain teeskenteli, niin ja torjui tätä verukkeena läyttäen kaikki Saksan myöhemmät ehdotukset niin "sotilasliitosta" kuin uusista "etupiirteistkin", ainakin Turkista ja Persi-asta (joka oli osin Englannin, osin osin NL:n tukemien azeri- ja kurdinationalistien miehittämä).


http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2992699/molotov-ei-pyytanyt-hitlerilta-lupaa-suomen-valtaamiseksi-/

Venäläistä ja kommunistia ei saisi ikinä päästää tutkimaan historiaa.

Nimenomaan heillä on tiedot NL:n toimista.

Yksi asioista pihalla oleva venäläistutkija tuottaa enemmän väärää tietoa kuin mitä kymmenen puolueetonta ehtii korjaamaan.

"Puolueetonta"???!! "Riittinen: " « Vastaus #59 : 18.03.12 - klo:21:45 »

Lainaus käyttäjältä: Sepe - 18.03.12 - klo:15:18

Tuo venäläistutkija kritisoi myös "myyttiä", että Tali-Ihantila oli torjuntavoitto.

Baryshnikov toteaa,että Suomessa se esitetään siinä valossa,että tämän taistelun avulla, jossa puna-armeijan hyökkäys pysähtyi heinäkuussa 1944, saavutettiin "voitto", Suomi pelastui miehitykseltä ja pysyi itsenäisenä.

Niin, se suurin suomalaisten suosima myytti taitaa olla että Suomea ei miehitetty ja Suomi pysyi itsenäisenä.

Pelkkää Stalinin ja puna-armeijan lempeyttä.

Mikä olisi estänyt valtaamasta,jos se olisi ollut jokin "korkein täyttymys"? Ei ainakaan mikään Tali-Ihantala. Jos siellä tapeltiinkin tehokkaasti,niin Viipurissa munittiin oikein olan takaa Yrjö "al-Haidin isä" Hautalan johdolla... "Riittinen: " « Vastaus #61 : 18.03.12 - klo:23:11 »

Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 18.03.12 - klo:20:26

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 18.03.12 - klo:20:08
Heh. Ei auta itku tieteessä, senkään vertaa kuin markkinoilla.
Stalin on kuollut.
Tiede ei ole kuollut eikä kuole, vaikka nimitätkin sitä "staliniksi"...

Ei tarvitse enää ihan hirveästi pelätä - ihan niin paljon - ehkä...
Marxsismi-leninismi-stalinismi-putinismi-molarismi-jussiparviainensismi  - antaa ehkä mahtavia kik-kiksejä, mutta mitään tiedettä se ei ole vaikka kuinka paljon joisi vodkaa...
VA.

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3003183/kuka-onkaan-kaikkien-aikojen-antifasisti/

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/archive?&y=2011&m=11  "Riittinen: " « Vastaus #66 : 20.03.12 - klo:01:49 »

Tuli muuten mieleen että onkos YK mukana missään haistapaskatiede jutuissa, että jos on niin onko sen sitten niin väliä jos sen oikeuslähteenä kiistäisikin.
Loistokysymys! (Missä kunnassa sää muuten oot ehdokkaana?) YK:ta ollaan parhaillaan kompromettoimassa sellaiseen ja JUURI TUOSSA TARKOITUKSESSA!

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/359804?page=1#359804
Lainaus käyttäjältä: Vanha Aatami - 20.03.12 - klo:17:48
Lainaus käyttäjältä: Hayabusa - 20.03.12 - klo:13:51
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 20.03.12 - klo:01:40
Lainaus käyttäjältä: Hayabusa - 19.03.12 - klo:11:16
Lainaus käyttäjältä: riittinen - 18.03.12 - klo:20:29

Ei. Ennen kaikkea tuo merkitsi,että Saksa rikkoi "Molo-Ribbe-sopimus- ta", ja Suomi oli sen liittolainen. Tässä ei ollut NL:lle todellisuudessa kerrassaan mitään "yllättävää", se vain teeskenteli niin,ja torjui tätä ve- rukkeena käyttäen kaikki Saksan myöhemmät ehdotukset niin "sotias-liitosta" kuin uusista "etupiireistäkin",ainakin Turkista ja Persiasta (joka oli osin Englannin, osin osin NL:n tukemien azeri- ja kurdinationalistien miehittämä).
Suomi ei ollut osallisena Molotov-Ribbentropin-sopimuksen sopijaosa-puoli. Siihen vetoaminen on Suomen mukasyyllisyydessä on täyttä pup-pua, mutta eihän väkivallan ihannoijat koskaan ole mitään oikeaa syytä tarvinneet.
Ketkähän sitä ovat käyttäneet koko maailmankatsomuksensa "kulmakivenä", ja minkä "perustelemiseen"?
Ainakin Hitler-fasistit ja Stalin-fasistit. Samaa sakkia eri uniformussa - Heil Stalin!
Olen tavannut Suomessa ainoastaan yhden aggressiivisen, valheita suoltavan ja vapaasti vihapuhetta levittävän organisaation, joka edelleen unelmoi Stalinin Puna-armeijan lopullisesta voitosta Suomessa - siis Safkan eli tragikoomisen kourallisen ihmisiä sisältävän "Antifasistisen komitean".

En tiedä miksi nämä ovat erityisesti pesiytyneet tänne.

VA.

Ai minne tänne? Olet sekoittanut varmaan siihen, että sieltä puuttuu sellainen ritua-listinen (anti-)Stalin-paapatus, joka on muualla ollut julkisuuteen pääsyn ehto jopa Tiedonantajassakin...

Miinasotaa Suomenlahdella 1941.

Minua on Suomen sotahistoria aina kiinnostanut; eri versioita samoista tapahtumista lukenut ja sotahistoriaa opiskellutkin.

Moneen kertaan väännelty ja tulkittu jatkosodan alla ja sodan alkamisen tapahtumat. Tapahtumista ja sen oheistapahtumista löytyy yliopistotason tarkka tutkimusaineisto (ei omia tulkintojani) mitä tapahtui 1940 - 1941 hamaan sodan alkamiseen asti ja sodan aikaisiakin tapahtumia. Nyt niistä sodan alkamista edeltävistä miinoitteista Suomenlahdella. Kuka laski ja milloin.

13.3.2011 11:56 Miinasotaa Suomenlahdella 1941

Antti Valkonen

Suomalaisista Vetehis-luokan sukellusveneistä myöskin yhden (Iku-Turso) tietoja, ei siis mitään hitaita, vaan silloin nykyaikaisia veneitä. Pinta-ajonopeus 12,5kn ja sukel-luksissa 8,5kn, siis eivät silloisiin olosuhteisiin mitenkään hitaita. Niin kuin jo mainit-sin; kirjoitan kokonaisten dokumenttien pohjalta; jokainen halutessaan lukekoon ja päätelköön, miten asiat kehittyivät.  "