Kirjoittaja ei ota kantaa salaliittoihin sinänsä,esimerkiksi sellaiseen, olisivatko USA:n jotkut omat piirit voineet jollakin tavalla ”tilata” WTC-iskun. Sanon kui-tenkin, että jos olisin ollut Bush,ja tilannut iskun saadakseni verukkeen Irakin sodalle, olisi ehdottomasti tilannut sen iskun Lontooseen, Berliiniin tai Parii-siin enkä New Yorkiin. Olisin saanut laajemmin liittolaisia,eikä omaa armeijaa ja muutakin puolustusta olisi läpikotaisin munattu.

Mutta yksi asia on ehdottoman varmaa:WTC-TORNEJA EI RÄJÄYTETTY, vaan ne sortuivat, kun kuumuus vei välipohjia kantaneiden ristikoiden kantavuuden paloalueella 2 – 3 kerroksen alueella, mikä aiheutti etenevän luhistuman putoa- vien välipohjien muodossa,ja ns.ydinpilareiden nurjahduksen,joka edelleen lä-hetti ns.”hatun” välipohjat, ja ytimen putoamaan. Viimeisenä putosivat kuoret.

Jos WTC-tornit olisi räjäytetty, kuten ns. WTC-salaliittoliike väittää, ne olisivat sortu-neet aivan eri tavalla kuin ne nyt ns. ydinpilareiden nurjahtamisen ja rakennuksen sisällä tapahtuneen etenevän sortuman vaikutuksesta luhistuivat.

Kyseisten tornien rakennejärjestelmä oli alun pitäen suunniteltu sortumaan paikal-leen näin, ennen kaikkea kaatumatta, esimerkiksi to- taalisessa tulipalossa tai ohjusiskussa, ja myös mahdollisessa todella voimaperäisessä hirmumyrskyssä.

400m korkeiden,sivumitoiltaan 60mx60m:n tornien rakennejärjestelmä oli sellainen, että rakennuksen ns. sisäpilaristo (core) otti vastaan rakenteiden painon ja hyöty-kuormat ulkoseiniä lukuun ottamatta,ja ulkoseinien muodostama mastoputki (tube) puolestaan otti vastaan kaikki vaakakuormat, erityisesti tuulen, jolle mitoittaminen oli yhtä merkittävä vaadittavan teräsmäärän kannalta kuin painokin.

Ulkoseinäputki stabiloi välipohjien välityksellä keskuspilareiden nurjahduspituuden kerroskorkeuden eli 4m:n korkuiseksi.Nurjahduspituus vaikuttaa käänteisesti toiseen potenssiin kantavuuteen silloin,kun nurjahdus on määräävä tekijä, eli nurjahduspi-tuuden kaksinkertaistaminen pudottaa kantavuuden pahimmillaan neljännekseen, 25%:in, kun yhden välipohjan tarjoama tuenta lakkaa.

Välipohjat tukeutuivat teräksisiin välipohjaristikoihin, jotka tukeutuivat sisäpilaristoon ja ulkoseiniin kiinnitettyihin ns. primaaritukipalkkeihin. Nämä kaikki olivat rakenteelli-sesti tehokkaita ohutseinämäisiä rakenteita, sillä teräsrungon oma paino oli erittäin huomattava kuormitustekijä.

Sallittu hyötykuorma lienee ollut 400kg/m²,ja suurin piirtein sama suurin oli lasken-nallinen tuulikuorma rakennuksen projektiopinnalle. Tarkoituksena oli ollut saada aikaan mahdollisimman korkea rakenne, ja tuloksena oli rakennesysteemi, joka oli niin terrorialtis, että siitä oli hämäykseksi mm. Encyclopedia Britannicassa väärät rakennetiedot,joiden mukaan rakennuksen core-osa olisi ollut teräsbetonia. Raken-nusten arkkitehtuurinen suunnitteluvirhe oli, ettei ollut ulkoisia poistumisteitä, joka olisivat olleet yhteydessä ulkoilmaan mutta paloeristetty sisätiloista. kaikki poistu-mistiet olivat coren sisällä, ja ne saivat myös annoksen palavaa bensiiniä ja muuta romua kaikki heti iskussa, ja levittivät paloa.

 

En rupea yksityiskohtaisesti selittämään, miten mikin rakennus romahti, mutta sen sijaan kerron, kun tuon rakennemallin rakennuksia ei enää ole, miten tornit olisi voitu luhistaa käsipelissä alas suurin piirtein samassa ajassa (sortumisen alkamisesta) ja paikalleen kuin ne nytkin sortuivat, ja ILMAN SEN ENEMPÄÄ TULIPALOJA KUIN RÄJÄHDYSPANOSTUKSIAKAAN.

Olen piruuttani kirjoittanut tämän muotoon, jolla salaliittoteoreetikon ”asiantuntemuk-sen” omaava olisi periaatteessa voinut VAHINGOSSA romahduttaa tornin, ja tämä on rakentamisesta perillä olevalle väelle taatusti ymmärrettävää tekstiä tehtävästä riippumatta.

Sinulla on toimisto WTC-tornissa, melko yläkerrassa.

Voitat metallifirman teekkariarpajaisissa arvokkaita jaloteräslevyjä, jotka ovat metri kertaa metri, sentin paksuisia,sata kappaletta. Yksi levy painaa aina tasan sata kiloa, jonka raavas mies lämpimikseen kantaa, kun ei kovin kauaksi tarvitse viedä. Päätät varastoida ne levyt siistiin pinoon keskelle toimistosi lattiaa, vaikka baaripöydäksi. Oletetaan, että toimistosi lattiaelementit kantavat kannatinristikolta ristikolle 5 m:n jänteellä.Ja "baaripöytä" tulee keskelle jänneväliä. Oletetaan vielä, että se välipohja koostuu 2 m leveistä elementeistä (vaikka tämä ei olekaan olennaista eikä välttämätöntä).

Kun olet pinonnut neljä ensimmäistä levyä,olet saavuttanat 400 kg:n painon, jonka normit korkeintaan yhdelle neliölle sallivat. Mutta ei hätää:on varmuuskertoimet, ja muutenhan toimistossa on tyhjää.

Koko lattiaelementtisi kantaa sallittua tasan jakautunutta kuormaa yhteensä 4 ton-nia. Ristikolle sallitaan viivakuormaa hyötykuormasta niin ikään 4 tonnia kahdelle metrille, eli 2 tonnia metrille, yksi tonnin kummankin puolen välipohjaelementeiltä.

Sinulla on tuo 4 tonnia kasassa, kun on 40 cm teräslevyjä eli juuri 40 levyä. Nyt sillä yhdellä neliöllä on 10 kertaa niin paljon kuormaa kuin normit sallisivat, mutta koko elementillä on vain tasan sallittu määrä, jos se olisi tasaisesti levitetty. Mutta siitähän ei siten tulisi baaripöytää... Lattiaelementin taivutusmomenttijakautumat menevät si-ten,että nyt on viimeistään sillä rajalla varmuuskertoimista huolimatta,että napsahtaa- ko se elementti poikki vai ei.Taivutusmomentti "baaripöydän" alla on kaksinkertainen siihen nähden,että levyt olisivat tasaisesti koko lattialla.Toisaalta myös laatan omalla painolla, joka on niin ikään 400kg:n luokka maksimissaan, on myös ylikuormakerroin (joskin se on pienempi kuin hyötykuormalla),joten vielä voi kestää.

Lisää vaan sitten levyjä. Mutta ennen kuin koko 10 tonnia on täynnä niin varmasti napsahtaa. Eikä tarvita tulipaloa. Ja se 10 m²:n lattia-elementtikin painaa luokkaa 4 tonnia.

Kun se elementti napsahtaa, niin 14 tonnia silppuavaa raskasta tavaraa putoaa 4 m:n korkeudelta alakerran naapurin täsmälleen samanlaisen lattiaelementin päälle, ja arvatkaapa, mitä tapahtuu? Jos siellä on naapurin baaripöytä tai vaikka kassakaappi, niin ei tunnu missään. Lisää tulee vain putoavaa kuormaa.

 

(Oikeastaan voisi siis vetää 5 tonnia siitä kuormasta roikkumaan tuhdista köydestä yläkerran naapurin lattialementistä ja toinen 5 tonnia suoraan se alapuolelle omalle lattialle. Ja sitten soitto isännöitsijälle, että miljoona taalaa heti tuolle tilille, tai mää vedän Moralla köyden poikki!)

Yksi tällainen paketti pudotettuna yläkerrasta kellariin riittää alemmissa kerroksissa rikkomaan coren ja yhden tube-seinän välisen rakenteellisen yhteyden, joka merkit-see, että ydinpilaristo pääsee kimppuna kiertymään siten, että sen kantavuus katoaa nippunurjahduksessa, ja sisuskin putoaa ”putkeen” aivan samoin, kuin todellisuu-dessakin tapahtui. Se ”videoromahdus” on sitten tyhjenevän ulkokuoren romahdus, kuten tapahtuneessakin,palon aiheuttamassa tapausessa.

On kuitenkin epävarmaa, putoaako rakennus varmasti paikalleen, vai kaatuuko se kantavuutensa menettäneen ulkoseinän suuntaan. Jos haluttaisiin tornin varmasti putoavan paikalleen, pitäisi käyttää neljää tällaista samaan aikaan pudottettua ”pommia”, yhtä kunkin seinän keskikohdalla.

Pohjois-Irlannin IRA muuten yritti kerran vastaavalla keinolla tappaa englantilaises-sa hotellirakennuksessa, räjäyttämällä kylläkin pääministeri Margaret Thatcheria, mutta vyöry ei pudonnut alakertaan asti suoraan, vaan ohjautui rakennuksen ulkopuolelle.

PS: Allekirjoittanut heitettiin Aamulehden blogeista ulos WTC-salaliittohörhöilyn vastustamisen vuoksi: toimitus ilmoitti viestit, jotka bannin olivat aiheuttaneet, ja ne koskivat tätä.

Risto Koivula, rakennustatiikan DI, alan tutkija, Tampere.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-11.pdf

 

Core-rakenne eli ydinpilaristo:
 

http://www.sharpprintinginc.com/911/images/pagemaster/wtc2small_1.jpg

http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=909017

 

VALIPOHJARAKENNE (KANNATINRISTIKKO JA BETONIELEMENTIT)

wtc054.jpg

 

ULKOSEINÄAKENNE (TUBE-ELENENTIT)

construction-6.jpg

Mtä tuohon kysymyksen tulee: niin tuo rakenne ei kestä 800km/t lentävän 300 tn. massan törmäystä yhdelle 4m:n kerrosvälille, vastaavan levyiselle alueelle, vaikka se mass olisi kuinka "pehmeää": siinä on RAKENNE VASTAAN RAKENNE, NS. IMPAKTIKUORMA, eikä "AINE VASTAAN AINE".


" ... THE PARTS OF THE ROWERS: THE CORE, THE TUBE, THE FLOORS (5 OF THEM UNDER THE STREET LEVEL)

ATTENTION! In this official (?) picture the text “The central core is not part of the main structural part of the building due the enormous load it bares supportin the ele-vator system...” DOES NOT MEAN, that THE CORE DID NOT AT ALL BEAR VER-TICAL LOADINGS, but as I suppose,it means that there was different the PERIMET- RAL CORE wich supported loadings only from floors and construktions - and the INNER CORE, which suppoted loadings only from that massive lift system! Thanks to "Truther" Chris Sairns on attention on this strange expression!


HUOMIO!  Tässä virallisessa (?) kuvassa teksti "Keskeinen (central) core (ydin, coren keskus) ei ole rakennuksen (kantavan) päärungon osa johtuen hissisysteemin valtvasta painosta, jota se kantaa... " EI TARKOITA, ETTÄ "CORE YLIPÄÄTÄÄN EI LAINKAAN KANTAISI PYSTYKUORMIA" (juuri se kantaa niistä ehdottomasti suu-rimman osan!), vaan se tarkoittaa,että on erikseen SISIN CORE,joka on hissisystee- min runko (tarkoittaen myös että tärinä hissisysteemistä ei väsytä kantavan rungon liitoksia eikä betonia, ja hissit on mahdollista paloeristää erikseen).

Kiitoksia salaliittoteoreetikko Chris Sarnsille huomion kiinnittämisestä tuohon sellaisenaan ilman taustatietoja käsittämättömään tekstiin!wtc_collapse3.gif

http://www.kansanaani.net/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-11.pdf

WTC7:n välipohjien rakenne: 

http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/faqs_wtc7.cfm

wtc7diagramforfaqs_1_3.jpg

Diagram 1 — Typical WTC 7 floor showing locations of columns (numbered). The buckling of Column 79 was the initiating event that led to the collapse of WTC 7. The buckling resulted from fire-induced damage to floors around column 79, failure of the girder between Columns 79 and 44, and cascading floor failures. (Credit: NIST)

The unsupported Column 79 then buckled and triggered an upward progression of floor system failures that reached the building's east penthouse. What followed in rapid succession was a series of structural failures. Failure first occurred all the way to the roof line—involving all three interior columns on the easternmost side of the building (79, 80, and 81). Then, progressing from east to west across WTC 7, all of the columns failed in the core of the building (58 through 78). Finally, the entire façade collapsed.

The probable collapse sequence is described in NIST NCSTAR Report 1A, Section 2.4 and NIST NCSTAR Report 1-9, Chapter 13.

Kun toisin päin eli rakennuksen leveämmässä suunnassa päädyissä olevat elementit putoavat jommassa kummassa päädyssä,kyseinen päätyseinä menettää jäykistävän vaikutuksensa ja noiden elemettien sisäpuolisten päiden palkkilinja pääsee siirtymään linjan suuntaisesti. Seinien pelkkä taivutusjäykkyys ei sitä estä.

Tuollainen siirtymä oli n. 40 cm ennen kuin rakennus romahti. Rakennuksia ei ole sisäpuolelta ristikoitu. Siitä olisi pelkkää haittaa: se aiheuttaisi pystykuormia ja siten lisää painoa pystypilareille plus ristikoiden oma paino, ja se aiheuttaisi myös rungon väsymistä tuulessa heilumisen vaikutuksesta, mitä nyt ei tapahdu, kun kaiken jäykistyksen hoitavat ulkoseinät ja välipohjat.


NISTin simulaatio WTC-7:sta:

https://www.youtube.com/watch?v=fIAK6PAeyn8

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/wtc-tower-were-not-demolished-with-explosives

 

 

World Trade Center towers were not demolished with explosives
10/09/2011

The author does not take a position in conspiracies per se, for example,with that light, would the U.S. authorities in some way have been able to "subscribe" in the WTC at-tack. I will say however, that if I had been Bush,and if I would have ordered the attack to get a pretext for a war in Iraq, I would have definitely ordered the attack to London, Berlin or Paris, but not in New York: I would have got more widely allies, and US own army and the defense should not have been made ridiculous.

But one thing is absolutely certain:the WTC towers were not demolished. They fell down, when for the heat of the fire the bearing capacity of the floor trusses was exceeded within 2 to 3 floors, which caused the progressive collapse of the floors falling on one another and the so-called core columns buckling, which still sent the floors and the core of the so-called "hat" fall. Last fell the tube walls.

If the WTC towers would have been demolished,controlled or not,like the so-called WTC conspiration theorists claim,they would have collapsed in completely different way than they now did due to the buckling of the core columns of the building, and the progressive collapse of the floor elements.

These towers as structural systems were originally designed to collapse into their own place, crashing, for example, for fire or missile attack, or also for possibly for a very intensive hurricane.

The structure of the system of the 400 m high towers,side dimensions of 60m x 60m, was such that the inside columns (core) bore the weight and the loads except the outer walls, and the outer walls formed a mast pipe (tube), which in turn, took up all the horizontal loads, especially in the wind, which was just as important to dimension the required amount of steel in the tube than the weight.

Exterior wall tube stabilizes through the floors the effective buckling length for the core columns to the height of 4m. The effective length is inversely squared proportio-nal to the load-bearing capacity, when the buckling is the dominant factor, so the double effective length causes the load-bearing capacity to fall, at worst, to 25% from the original, when bracing provided by one floor is taken away.

Floors were supported by floor trusses of steel, which were supported by so called primary girders,attached to the core and to the exterior walls.These all were structu-rally efficient thin-walled structures, because own weight of the steel frame was a highly significant factor in the load.

Permitted applied load on the floors was probably 400kg/m, and approximately the same maximum wind load was calculated on the projected area of the building. The purpose was to provide a Steel structure as high as possible, and the resulting struc- ture of the system was then so “interesting” to a terrorist,that for instance Encyclope-dia Britannica had false constructional information that the core part of the building would be of reinforced concrete. Architectural design flaw in the towers was that there was no external escape routes,which would have been open to the outside air, but fire isolated from the inside a building. Escape routes were all within the Core, and they also received a dose of burning gasoline and other junk of the airplanes, and they spread the fire.

I will not explain in detail how each type of elements of the building collapsed, but instead (because that structural model of the buildings no longer exist) I will tell how the towers could have be been collapsed down in a manual method roughly in the same amount of time and place as they are now collapsed, and without any kind of fire or explosives at all.

I have written this in a form, in which a Conspiracy Theorist should in principle have accidentally collapsed of the tower, and this is easy to understand especially for all people working in construction field.

You have an office in the WTC towers, pretty upstairs.

You win in a lottery of metal engineering students sponsored fy a steel firm valuable stainless steel plates, which are one 1mx1m, 1 cm thick. The weight of each plate is 100 kg,which one man can bear,when not needed to bear it too far away.You decide to store the plates in the center of the floor in the office,as a bar table. Let´s suppose that your office floor elements are at 5m span from one truss to another.And the "bar table" should be at the center of the span. Assume further that the floor consists of 2 m wide elements (although this is not essential or necessary).

When you have set four first plates of the “table”,you have achieved 400 kg of weight, up to which the standards allow on a single square. But otherwise the office is empty of loads.

For the whole one floor element is allowed an equally distributed load of totally 4 tons. The weight on the 2mx5m floor element is also 4 tons. For the truss is allowed a line load of 4 tons/m from the floor elements, 2 ton/m from floor elements on both sides (load and plate weight).

You will have 4 tons together from the 40cm heap of steel plates on the whole ele- ment. Now, on one square meter is loaded 10 times so much load as the standards allow the load,but the entire element has the load of exactly what is allowed, when it is uniformly distributed.But that way distributed it is not a bar table...The bending mo- ment for the floor element distributes so,that the element is despite the safety factors at the limit of break. Bending moment under the "bar table" is double in comparison to that when the plates are uniformly distributed on the floor. On the other hand the own weight of the element (and trusses etc) is also about 400kg/m^2, and there are safety and overload factors, so that still it maybe possible to add load.

But before the entire 10 tons is full the element will be sure to snap. And there is no need for a fire.And the weight of 10 square meters of for element (etc) is also 4 tons.

When it clicks into the lower element, 14 tons hard and heavy stuff falls from 4 m above on the downstairs neighbor's exactly the same kind of floor element, and guess, what happens? If there is a bar table too, it does not have influence: the more there should be falling load.

One such "bomb" dropped from the upper floor is sufficient drop floors in one quarter of the building and to break the structural connection between the Core and one tube wall, which means that the core columns get a degree on freedom to rotate in a bundle buckling in such a way that its carrying capacity is lost, and the core also drops in the "pipe" in the same way, as it took place in reality. What you see "video crash" is the collapse of the empty “tube”.

It is uncertain, however,whether the building drops securely on the place, or whether it falls outside at the lost of tah capacity of its one outer wall. If wished the tower will fall into place, four such "bombs" should be used in the same time, at each four midpoints between the tube walls and the core ."Myös Vladimir Putin kiistää "sisäpiirisalaliiton" mahdollisuuden:

May-06-2014 20:47

911 Was an Inside Job ''Impossible to Conceal,'' - Vladimir Putin

First published by RT in 2011 during less tense times, this article and associated video offer keen insight into what some call, the greatest American deception...

(MOSCOW RT) - Claims that the terror attacks of September 11,2001 were orchest- rated by US intelligence agencies are "complete nonsense," Prime Minister Vladimir Putin told attendees of a youth forum.

­"This is complete nonsense, it is impossible," Putin said on Monday, responding to a question posed by an attendee of the Seliger 2011 youth forum.

"To imagine that US intelligence services did it deliberately, with their own hands, is complete nonsense," the prime minister said. “Only people who do not understand the workings of security agencies can say that. It would be impossible to conceal it.”

Putin added that he could not imagine how "any of the current or former US leaders could have such an idea."

As the 10th anniversary of 9/11 approaches, skepticism over the official explanation of the 9/11 attacks appears to be on the rise. 9/11 “truth movements,” made up of di-verse individuals from around the world,are demanding an independent investigation into those horrific events that changed the course of history.

The International Center for 9/11 Studies, for example, is sponsoring four days of Citizen Hearings in the city of Toronto, Canada with the goal of examining “the best evidence that has been discovered in the ten years since the 9/11 events occurred.”

A group of academics – including Niels Harritt, Associate Professor at the University of Copenhagen; Steven Jones, Professor Emeritus from Brigham Young University and Kevin Ryan,former Underwriters Laboratories manager – will be among the par-ticipants who hope to persuade the public of the need for another 9/11 investigation.

There will certainly be no shortage of protesters on hand as well to condemn the “conspiracy theorists.”

The events of 9/11 were not only the worst foreign attacks ever to happen on Ameri-can soil. They also triggered a global “War on Terror” which led to two full-scale wars among other less clearly defined military operations, and provided the impetus for a robust increase in US military spending (which has leveled off at just below $1 trillion per year).

According to the official version of events, the attacks of 9/11, organized by the now-deceased Al-Qaeda terror master, Obama bin Laden, left almost 3,000 people dead after a group of 19 terrorists hijacked four commercial jets.

The four pirated aircraft crashed into the North and South Towers of the World Trade Center complex in Manhattan, New York, the Pentagon building in Washington, and an open field just outside of Pittsburgh, Pennsylvania.

Robert Bridge, RT "
Rakennusinsinööri Willian Rice esittää Vermont Guardian -sanomalehden keskuste- lussa eräitä tyypillisiä vastaväitteitä "virallista" teoriaa kohtaan. Ilmeisestikin käytän-nön insinöörin tehtävissä toiminut Rice ei ole kuitenkaan oivaltanut näiden rakennus- ten poikkeuksellisia piirteitä,joilla tuolloin on saavutettu maksimikorkeus, ja joilla on eräiden muiden ominaisuuksien kustannuksella eliminoitu elenttien ja hitsausten vä-symisvaara tuulessa yläpäästään maksimaalisesti metrin amplitudilla heiluvista tor-neista: Pysty rakentissa EI OLE RISTIKOITA, jotka jakaisivat kuormia ydinpilareiden keken, vaan kaikki vaakavoimat otetaan ulkoseinien levyvaikutuksella. Kun riittävän monta päällekkäistä välipohjaa putoaa jollakin välilä, ydinpilarit ja myös ulkoseinän alue, jonka nurjahdustukena nuo välipohjat ovat toimineet,pääsee nurjahtamaan pai- kallisesti. Kuten tornien sortamiesimerkissä raskaat painot pudottamalla välipohjien läpi ilmenee, pilareiden alkuvahingot lentokoneiden osumista eivät ole ehdoton edellytys tornien sortumiselle.

Why the towers fell: Two theories

By William Rice

Posted March 1, 2007

" Having worked on structural steel buildings as a civil engineer in the era when the Twin Towers were designed and constructed,I found some disturbing discrepancies and omissions concerning their collapse on 9/11.

I was particularly interested in the two PBS documentaries that explained the prevai- ling theories as determined by two government agencies, FEMA and NIST (National Institute of Science and Technology).The first (2002) PBS documentary, Why the To-wers Fell,discussed how the floor truss connectors failed and caused a “progressive pancake collapse.”

The subsequent 2006 repackaged documentary Building on Ground Zero explained that the connectors held, but that the columns failed,which is also unlikely. Without mentioning the word “concrete,” the latter documentary compared the three-second collapse of the concrete Oklahoma City Murrah Federal Building with that of the Twin Towers that were of structural steel. The collapse of a concrete-framed building cannot be compared with that of a structural steel-framed building. "

Pilarit sortuvat välipohjilta tulevan tuen pettämisestä. Tuo "jälkimmäinen selvitys" (2006), jossa vertaillaan betonirakenteen sortumiseen, on ollut jotakin muuta kuin tutkitus, yleisluontoinen jaaritus. Ja se tieto etteivät välipohjat olisi iskualueilla irronneet pilareista, on väärä. Kun pilarit vaurioituvat, myös välipohjien kiinnitys vaurioituu siltä kohdin.

" Since neither documentary addressed many of the pertinent facts, I took the time to review available material,combine it with scientific and historic facts, and submit the following two theories for consideration.

The prevailing theory

The prevailing theory for the collapse of the 110-story, award-winning Twin Towers is that when jetliners flew into the 95th and 80th floors of the North and South Towers respectively, they severed several of each building’s columns and weakened other columns with the burning of jet fuel/kerosene (and office combustibles).

However, unlike concrete buildings, structural steel buildings redistribute the stress when several columns are removed and the undamaged structural framework acts as a truss network to bridge over the missing columns. "

Rice ei ole perehtynyt tässä tornien rakenteseen:sisus,eli core-osa EI OLLUT RISTI- KOITU, sillä ulkoseinäputki oti kaikki vaakavoimat, eikä siihen tarvittu core-ristikkoja, jotka olisivat aiheuttaneet pilareille rasituksia myös vaakakuormista. Coresta hitsei-neen oli näin tehty myös väsyvä rakenne. Tornit olisivat sillä keinolla jääneet 100 m matalammiksi, eikä mitään etuja juurikaan olisi saavutettu. Välipohjien putoamisesta tenenevänä murtuma ritikoitu core olisi sortunut siinä kuin ristikoimatonkin.

" After the 1993 car bomb explosion destroyed columns in the North Tower, John Skilling, the head structural engineer for the Twin Towers, was asked about an air-plane strike.He explained that the Twin Towers were originally designed to withstand the impact of a Boeing 707 (similar in size to the Boeing 767). He went on to say that there would be a horrendous fire from the jet fuel, but “the building structure would still be there.”

The 10000 gallons of jet fuel (half capacity) in each jetliner did cause horrendous fires over several floors,but it would not cause the steel members to melt or even lose sufficient strength to cause a collapse. This is because the short-duration jet fuel fires and office combustible fires cannot create (or transmit to the steel) temperatures hot enough. "

WTC-tornit eivät olleet tyhjiä, vaan siellä oli toimistoja ja sisuksen ympärillä varastoa, joissa oli mahdollista olla tavallista palavaa kuormaa kuten huonekaluja ja arkistoja ja muuta paperitavaraa n.400 kg/lattiam^2. Tornit oli rakennettu tavallisten rakennus-määräysten mukaan, jotka oli tarkoitettu kerrostaloille. lentokonebensa toimii tehok- kaana sytytysaineena ja valuu moniin kerroksiin erityisesti vauroituneen coren sisä- portaikkoakin pitkin, josta syystä ihmiset joutuivat loukkuun ylä-kertaa molemmissa torneissa. Rice kirjoittaa standardia puutaheinää-jargoonia,jonka onttouden jokainen rakentamisen ja sunnittelun kanssa todella tekemisissä ollut heti huomaa.

" If a structural steel building could collapse because of fire, it would do so slowly as the various steel members gradually relinquished their structural strength. However, in the 100-year history of structural-steel framed buildings,there is no evidence of any structural steel framed building having collapsed because of fire. "

Rice ei ole suorittanut metallirakentamisen peruskurssiakaan, ekä tiedä historiasta mitään. Kuuluisin teräsrakenne ennen Eiffel-tornia, Lontoon Chrystal Palace, luhistui räjähdysmaisessä tavaratalotulipalossa lyhyessä ajassa. Se oli nykyisin kantavien rakenteiden materiaalina historiaan jäänyttä valurautaa.

"Let’s assume the unlikelihood that these fires could weaken all of the columns to the same degree of heat intensity and thus remove their structural strength equally over the entire floor, or floors, in order to cause the top 30-floor building segment (South Tower WTC 2) to drop vertically and evenly onto the supporting 79th floor. The 30 floors from above would then combine with the 79th floor and fall onto the next level down (78th floor) crushing its columns evenly and so on down into the seven levels below the street level. "

Putoaminen alkaa ulkoseinäputken sisällä, joten se ei tarvitse tapahtua siellä sisällä "tasaisesti", jotta torni sortuisi paikalleen (eikä kaatuisi). Räjäyttämällä se kaatuisi, koska ulkoseinärakenne irtoaisi välipohojista ja pettäisi ensimmäisenä. Niin oli alemmaksi osuman saaneessa etelätornissa lähellä käydäkin, kun "hattu" lähti kaatumaan, mutta se oikeni vielä kerran sisuksen pudotessa edeltä.

" The interesting fact is that each of these 110-story Twin Towers fell upon itself in about ten seconds at nearly free-fall speed. "

Tuo oli vain kuori. kaikkaan romahdus keti n. 20 sekuntia siitä kun "hatun" sisua lähti putoamaan.

" This violates Newton’s Law of Conservation of Momentum that would require that as the stationary inertia of each floor is overcome by being hit, the mass (weight) increases and the free-fall speed decreases. "

Kuori voi pudota vaikka "vappata pudotusta" nopeamminkin, koska sisällä edeltä putamaam lähtenyt kama "kiskoo" vaippaa.

" Even if Newton’s Law is ignored,the prevailing theory would have us believe that each of the Twin Towers inexplicably collapsed upon itself crushing all 287 mas-sive columns on each floor while maintaining a free-fall speed as if the 100,000, or more, tons of supporting structural-steel framework underneath didn’t exist. "

Eivät ne pilarit ensimmäisinä pudonneet, vaan välipohjat.

William Rice jaaritus on vilpillistä standarijargoonia, jossa ei ole tollkua, ja jota ruvet- tiin jaarittamaan vasta usetia vuosoa jälkikäteen vuoden 2004 tienoilla. Teräsraken-teiden maailmankonferenssissa juhannuksena 2004 Englannin Loughborough´ssa ei puhuttu tavuakaan WTC-torneista virallisesti eikä epävirallisesti, eikä kukaan epäillyt niissä mitään "fysikaalisia mahdottomuuksia", eikä räjähteihen käyttöä.

 

Keskusteluja aiheesta (poistetulta Vaparien sivulta):

Tiedonantaja kiistää kestämättömin perustein al-Qaidan syyllisyyden WTC-iskuun
 
Kirjoitti: RK (IP rekisteröity)
Päiväys: 31. maaliskuuta 2007 23.11

[www.tiedonantaja.fi]

" "Muhammedin tunnustukset"

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoi viime viikon torstaina, että Guantá- namon vankileirillä pidettävä "al-Qaidan kolmanneksi merkittävin johtaja" Khalid Sheikh Muhammed on tunnustanut syyskuun 11.päivän 2001 terrori-iskut. Pentagon julkisti 26-sivuisen muistion,jonka väitetään perustuvan Muhammedin tunnustuksiin häntä kuulleen sotilaspaneelin edessä. Osa muistiosta pidettiin salaisena.

Muistion mukaan Muhammed sanoi: "Minä olin vastuussa syyskuun 11. päivän operaatiosta A:sta Ö:hön."

Muistion mukaan Muhammed luetteli pitkän listan iskuja, joihin hän joko oli osallistu-nut tai joita hän oli suunnitellut: murhayritykset USA:n entisiä presidenttejä Bill Clin-tonia ja Jimmy Carteria vastaan, vuoden 1993 pommi-isku World Trade Centerissä New Yorkissa, pilvenpiirtäjien tuhoaminen USA:ssa, Panaman kanavan pommittaminen, Lontoon Big Benin tuhoami- nen ja iso joukko muita.

Muhammedin väitetään tunnustaneen myös, että hän murhasi Wall Streetin toimitta-jan Daniel Pearlin Pakistanissa 2002. Erikoista on,että tämä murha ei sisältynyt Pen- tagonin muistion alkuperäiseen versioon. Se lisättiin vasta myöhemmin. Voi vähän liioitellen sanoa, että listalta puuttuivat vain John F. Kennedyn murha ja hirmumyrsky Katrinan aiheuttaminen.

Valtamedia nieli purematta

Todellisuudessa emme edes tiedä, onko Muhammed elossa vain kuollut, onko hän Guantánamossa, ja jos on, onko hän tunnustanut mitään tuollaista. Meillä on vain Pentagonin sana.Se on joka tapauksessa selvää, että jos Muhammed on todella tunnustanut mielikuvituksellisen määrän terroritekoja, hän on tehnyt sen pitkien ja perusteellisten kidutusten jälkeen. "

Selvää on, että tuollaiset "tunnustukset" ovat höpölöpöä.

Monissa maissa tunnustukset ilamn näyttöä eivät painakaan mitään, mm. Suomes-sa. Oikealla syyllisellä ei kuitenkaan yleensä ole vaikeuksia todistaa itseään syylli-seksi yksityiskohdilla, jotka vain todellinen syyllinen voi tietää. Bodomin tai Kyllikki Saaren murhat lienee Suomessa "tunnustanut" luokkaa parikymmentä julkisuuden-tavoittelijaa ja muuta aikojen saatossa, ja juovuspäiten lipsautetut "tunnustukset" päälle, esimerkiksi jonkun uhkailemiseksi.

" Tekohengitystä 9/11-salaliittoteorialle

Tärkein "Muhammedin tunnustuksista" on tietenkin syyskuun 11. päivän terrori-iskuja koskeva. George W. Bushin hallinnon tyrkyttämän virallisen salaliittoteorian mukaan iskut tekivät al-Qaida-terroristit Osama bin Ladenin johdolla. "

Osama saattaa tietysti olla oikea tai väärä tunnustaja.

Hän on kuitenkin ainoita henkilöitä maailmassa, jolla olisi ollut sekä asiantuntemuk-sensa ja yhteyksiensä että käytettävissään olevien alun perin jenkeiltä ja saudeilta Afganistanin sotaan liittyen vohkaistujen rahallisten resurssien puolesta mahdolli-suus olla todellinen ja perimmäinen syyllinen. Hänellä olisi ollut siihen myös rivi toisiaan täydentäviä motiiveja, päällimmäisenä kosto entiselle työnantajalleen / toimeksiantajalleen.

" Al-Qaidan perustivat Neuvostoliittoa ja sen tukemaa Afganistanin hallitusta vastaan taistelemaan tunnetusti CIA sekä Pakistanin tiedustelupalvelu ISI. "

Mutta siten menee TA:lta tosissaan haistapaskantieteellisen lallatuksen puolelle:

" Virallinen salaliittoteoria on aste asteelta murentunut.

Tuoreimpia iskuja sitä vastaan ovat todisteet,joiden mukaan niin WTC:n kaksoistornit kuin lentokoneiden törmäykseltä kokonaan säästynyt WTC 7 sortuivat kontrolloitujen räjäytysten seurauksena. "

Tuo "teoria" on todistettu VÄÄRÄKSI eikä oikeaksi.

Oli perimmäinen syyllinen sitten Osama, Bush itse, Hirohito/Akihito (tornit suunnitel-tiin aikaaan Japanissa, ne olivat silloin maailman ainoa tällä mekanismilla sortumaan /purettavaksi suunnitellut rakenteet),Schröder/Kohl/Merkele (Saksa ei ilmeisestikään ilmoittanut CIA:lle havaitsemaansa al-Qaida-solujen lisääntynyttä aktiivisuutta, eikä välittänyt omalta osaltaan edes Egyptin tiedustelupalvelun vastaavaa havaintoa), Sharon/Mossad (provokaatiomotiivi),Saddam,Ahmadinejad/kuka-se-edellinen-nyt-oli /al-Assad,Putin,Hu Jintao,Vincente Fox (Mexikon silloinen presidentti),Jean Chretien (Kanadan silloinen pääminsteri), Olof Persson, Karhukopla tai Tarja Halonen, niin

nuo rakenteet POLTETTIIN ALAS nestemäisellä polttoaineella, EIKÄ RÄJÄYTETTY!

Räjäyttäminen olisi vaatinut yhtä suuren määrän ammonaalia kuin polttaminenkin, mutta siitä olisi luokkaa 90% lentänyt rakennusten pintamateriaalin kanssa "harakoille" ympäri Manhat-tania.

Rakennuksen ulkoseinät ottivat vastaan vain tuuli- ja stabilointikuormia,kaiken hyöty- painon kantoi rakennuksen ns. ydinpilaristo. Teräs on materiaali, joka murtuu viime kädessä kuumenemalla myös räjäytettäessä, se ei ole lasia, betonia eikä tiiltä jotka murtuvat iskusta.

Asiasta on täällä perusteelista keskustelua:

[nakokulma.net]

" BBC yritti muutama viikko sitten esittämällään dokumenttiohjelmalla pönkittää viral-lista salaliittoteoriaa, mutta tulikin vahingossa paljastaneeksi, että sen New Yorkin kirjeenvaihtaja sai tiedon WTC-7:n romahtamisesta jo ennen, kuin se oli tapahtunutkaan. "

Tuosta kuulisi mielellään lisää.

Ilmassa olleita tiedusteluhavaintoja BBC saattoi hyvinkin olla kuullut.

" Nyt meidän halutaan uskovan tämän salaliittoteorian uutta versiota, jonka mukaan iskujen pääsuunnittelija oli Muhammed. "

No SITÄ nyt ei tietenkään kukaan usko...

" Nyt meidän halutaan uskovan, että ihmemies Muhammed muun muassa:

– onnistui lamauttamaan FBI:n terrorisminvastaiset tutkimukset ennen syyskuun 11. päivää;

– onnistui järjestämään syyskuun 11.päiväksi USA:n asevoimien sota- ja terrorismin- vastaiset harjoitukset, jotka sekoittivat ilmapuolustuksen toiminnan niin, että se ei pystynyt puuttumaan tapahtumiin millään tavalla;

– onnistui asentamaan kolmeen vartioituun WTC-torniin räjähdyspanokset; "

Niitä ei räjäytetty.

Jotkin esipanostusta saattoi olla, mutta sellainekin on tuon tyyppisissä rakenteissa vaarallista, joten lähinnä saattoi olla WTC-7:ssa.

Räjäyttääkseen ydinpilariston menetyksellisesti olisi pitänyt saada panokset pilarien sisäpuolelle (sikäli kuin eivät olleet umpirautaa:kerran oli pohjakerroksessa räjäytetty pakettiautollinen rotulia kahden umpirautaisen (luokka metri kertaa metri) ydinpilarin välissä, ilman isompia vahinkoja niille pilareille...

(Minulla ei tässä nyt ole piirustuksia, heitän vähän lonkalta noita mittoja.)

" – kehotti jalomielisesti Pentagonin johtavia virkailijoita välttämään lentämistä liikennekoneilla 11.9.;

– järjesti ennen syyskuun 11. päivää pörssissä ennätysmäisen keinottelun 11. päivän onnettomuuskoneiden omistajayhtiöiden osakkeilla; "

Tämä jos mikä viittaa Osamaan,jolla on paitsi monumenttirakentajan myös valuutta-keinottelijan koulutus ja työkokemus Britanniasta.Ja paljon miljardeja. Niitä kerrotaan hänen käsiensä kautta kulkeneen Afganistanin sodassa dollareissa 28 kpl.

" – neuvoi salaista palvelua olemaan siirtämättä presidentti Bushia turvaan florida-laisesta peruskoulusta antamalla sen ymmärtää, ettei hän ollut maalitaulu 11.9.

Ja niin edelleen. "

Tiedonanataja on "unohtanut", että komunismista ja kapitalismista voittaa (Leninin mukaan) se,joka paremmin edistää/vähemmän jarruttaa OBJEKTIIVSTA TIEDETTÄ, koska TUOTANTOVOIMIEN KEHITYSEDUT ovat hänen mukaansa edistyksen objektiivinen kriteeri. (Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa vuoden 1905 - 1907 vallankumouksessa, loistokirja)

[www.marxists.org]

Re: Tiedonantaja kiistää kestämättömin perustein al-Qaidan syyllisyyden WTC-iskuun

Kirjoitti: RK (IP rekisteröity)
Päiväys: 13. elokuuta 2011 03.50

Kirjoittajan tittelistä huolimatta absoluuttisen asiantutematon TkT Heikki Kurttilan pläjäys aiheesta löytyy Tiedonanatajasta 7.9.2007:

[www.vunet.org]

" WTC tornien romahdus, lujuusoppi ja asiantuntijoiden ongelma.
...
Kuusi vuotta sitten maailmalle esitettiin hämmästyttävä ja traaginen näytelmä, jota USA:n johtajat heti hyödynsivät täysimääräisesti käynnistämällä "terrorismin vastai-sen sodan". Tapahtuma julistettiin Yhdysvaltoja vastaan kohdistetuksi sotilaalliseksi hyökkäykseksi, ei rikokseksi, jolloin rikostutkimukset voitiin jättää pois ja aloittaa sotatoimet.

Ilman rikostutkimusta meille kerrottiin tarina "arabiterroristeista", jotka kahden lento-koneen avulla saivat kolme World Trade Centerin (WTC) korkeata rakennusta sytty-mään tuleen ja sen seurauksena romahtamaan. Fysiikan lakeja uhmaten rakennuk-set romahtivat alas asti ennennäkemättömällä nopeudella, joka hipoi vapaan pudotuksen kiihtyvyyttä.

Jos tornien romahdukset olisivat olleet toimintaelokuvan fiktiota, ihmiset olisivat var-maankin nauraneet trikkien kömpelyydelle. Kuitenkin asian uskoteltiin olevan totta, jolloin ihmiset uskoivatkin siihen. Uskomalla tarinaan ihmiset haluavat vaistomaisesti suojella henkilökohtaista maailmankatsomustaan mahdollisilta järkyttäviltä johtopäätöksiltä.

Myös valtaosa tekniikan asiantuntijoista näyttää olevan tapahtuman edessä "sormi suussa". Tähän herkkäuskoisuuden ilmiöön ovat lukuisat psykologian ja psykiatrian asiantuntijat kiinnittäneet huomiota/1/.

USA:n liittovaltion tekninen tutkimuskeskus (National Institute of Standards and Technology, NIST) on saanut tehtäväkseen puolustaa tapahtuman virallista selitystä, mutta ei ole kyennyt antamaan uskottavaa selitystä tapahtumasarjalle. WTC 1 ja 2 tornien osalta NIST on spekuloinut tulipalojen lämpötiloilla,mutta itse romahdusta-pahtumaa se on käsitellyt vain pintapuolisesti kuin ohimennen. WTC 7 tornin romahdusta NIST ei ole lainkaan pystynyt selittämään...

HEIKKI KURTTILA
Tekniikan tohtori

Lue lisää Tiedonantajasta nro 32/2007 "

Salaiittoteorioihin uskovien pitäisi kumota TÄMÄ "purkamistapa", joka olisi tuonut aivan samoilla nopeuksilla tornit alas paikalleen kuin tulipalon aiheuttama, tällaisten tilanteiden kuten ohjusiskujen, ryöstäytyvien tavallisten tulopalojen ja äärimmäisen poikkeuksellisten hirmumyrskyjen varalta suunnitellulla murtumistavalla:

[www.tiede.fi]
 

Miten ja miksi tornit romahtivat

Kirjoitti: RK (IP rekisteröity)
Päiväys: 15. elokuuta 2011 04.06


 Pete1 kirjoitti:
-------------------------------------------------------
> Vaikuttaa siltä, että tuo Taudinkantaja-lehti( ). On nojannut jutussaan hyvin pitkälle
> näihin salaliittoteoria dokumentteihin, jotka ovat kieltämättä hyvin mielenkiintoisia.
> Kidutettavat yleensä tunnustavat kaiken, kun riittävästi on kidutettu. Sen puolesta
> varmaan Guantanamo on täynnä näitä "syyllisiä", jotka ovat olleet lentämässä niitä
> koneita päin pilvenpiirtäjiä.

Tohan nyt olisi varnainen saavutus jollekulle elämänäsä loppusuoralla joka tapauksessa olevalle terroristinräähkälle...

> Osamaa ei muistaakseni koskaan saatu suoraan vastuuseen näistä teoista, mutta
> Al-qaida on siihen erillisenä itsenäisenä soluna osallisena. Se, mitä tulee tähän
> reportteriin, joka raportoi tästä vielä romahtamatta jääneestä pilvenpiirtäjästä. Siitä
> on kuvamateriaalia, jossa kyseinen reportteri kertoo romahtaneesta
> pilvenpiirtäjästä, vaikka taustalla näkyvä kyseinen talo on vielä pystyssä. Saattoi
> olla reportterilta myös sekaannus näiden talojen nimissä.

Se on jotakin trikkiä. Kyllä se kuitenkin aivan ilmeistäoli, että se romahtaa. Jos sitä olisi edesautettu, kun se oli jo palanut 7 tuntia, siinä ei olisi ollut mitään rikollista. Se olisi ollut vieläpä ainakin periaattessa mahdollistakin, toisin kuin torneissa, jossa sellainen olisi ollut absoluuttisen mahdotonta.

> Valitettavasti en muista sen salaliittoteoria-dokumentin nimeä.

Et todellakaan menetä mitään...

> Olen myös pohtinut tuota seikkaa, mikä aiheutti näiden talojen romahtamisen.

Perässä selitys, joka on ihan hyvä!

> Ne todellakin tulivat alas kuin räjäyttämällä.

Olet sikäli väärässä, että nuo tornit olisivat tulleet räjäyttämällä alas aivan eri tavalla.

> Olisivatko olleet silloin 70-luvulla sen verran "kaukaa viisaita", että asensivat
> valmiiksi nämä purkupanokset, jotta säästyisivät kalliilta ja aikaa vievältä
> asentamiselta, kun tulee näiden talojen purkuaika.

Eivät.Sellaiset panostukset räjähtäisivät tällaisissa torneissa armotta väärään aikaan jonkin häiriön vaikutuksesta, eikä niitä saa paikalleen putoamaan räjäyttämällä kuin yhdellä keinolla, jonka olen selittänyt tuossa painoilla pudottamisen yhteydessä.

> Tämä koneiden törmäämismahdollisuus oli jo otettu silloin huomioon, mutta
> saattoivat siitä huolimatta asentaa ne.

Tämä oli isompi törmäys kuin mitä oltiin osattu ottaa huomioon, kun oli rajoituttu soti-laslentokoneisiin. Ja tämäkin läpimeno oli kiikun kaakun alemmaksi osutussa etelä-tornissa, kun taas ylös osutusaa pohjoistornissa kone meinasi mennä koko raken-nuksen läpi, jolloin se ei ehkä olisi sortunutkaan. Tällaisissa torneissa olisi ehdotto-masti pitänyt olla ulkoiset poistumistiet nurkissa, nyt ne olivat kaikki sisäisiä ja niistä tuli keskeinen palon levittäjä pystysuunnassa.

> Nämä kuitenkin sitten räjähtivät, tai räjäytettiin tahallaan, koska oli pelko näiden
> pilvenpiitäjien kaatumisesta muiden talojen päälle.

Näissä EI RÄJÄYTETTY mitään!

> Joutuivat tavallaan uhraamaan talossa olevat ihmiset, jotta ei olisi tullut vielä
> suurempaa katastrofia. Kieltämättä, tämän asian tiimoilla on minunkin mielikuvitus
> päässyt valloilleen, aihe on kyllä sen verran mielenkiintoinen

Täältä löytyy NISTiltä torneista seikkaperäinen selvitys. Minulta sopii kysyä yksityiskohdista:

6. COLLAPSE ANALYSIS OF THE TOWERS

6. Approach to Determining the Probable Collapse Sequences


At the core of NIST’s reconstruction of the events of September 11.2001,were the ar- chive of photographic and video evidence, the observations of people who were on the scene, the assembled documents describing the towers and the aircraft, and In-vestigation-generated experimental data on the properties of construction and furni-shing materials and the behavior of the fires. Information from all of these sources fed the computer simulations of the towers,the aircraft impacts, the ensuing fires and their heating of the structural elements,and the structural changes that led to the col- lapse of the towers. To the extent that the input information was complete and accu-rate, the output of the simulations would have provided definitive responses to the first three objectives of the Investigation.However,the available information,as exten- sive as it was,was neither complete nor of assured precision. As a result, the Investi- gation Team took steps to ensure that the conclusions of the effort were credible explanations for how the buildings collapsed and the extent to which the casualties occurred.

One principal step was the determination of those variables that most affected the outcome of the various computer simulations. Sensitivity studies and examination of components and subsystems were carried out for the modeling of the aircraft impact, the fires, and the structural response to impact damage and fires. For each of the most influential variables ,a central or middle value and reasonable high and low va-lues were identified. Further computations refined the selection of these values. The computations also were improved to include physical processes that could play a significant role in the structural degradation of the towers.

The Investigation Team then defined three cases for each building by combining the middle, less severe,and more severe values of the influential variables. Upon a preli-minary examination of the middle cases, it became clear that the towers would likely remain standing. The less severe cases were discarded after the aircraft impact re-sults were compared to observed events. The middle cases (which became Case A for WTC 1 and Case C for WTC 2) were discarded after the structural response ana-lysis of major subsystems were compared to observed events. The more severe case (which became Case B for WTC 1 and Case D for WTC 2) was used for the global analysis of each tower.

Complete sets of simulations were then performed for Cases B and D. To the extent that the simulations deviated from the photographic evidence or eyewitness reports, the investigators adjusted the input, but only within the range of physical reality. Thus, for instance,the observed window breakage was an input to the fire simu-lations and the pulling forces on the perimeter columns by the sagging floors were adjusted within the range of values derived from the subsystem computations.

The results were a simulation of the structural deterioration of each tower from the time of aircraft impact to the time at which the building became unstable, i.e., was poised for collapse. Cases B and D accomplished this in a manner that was consistent with the principal obser-vables and the governing physics.

6. Results of Global Analysis of WTC 1

After the aircraft impact, gravity loads that were previously carried by severed co-lumns were redistributed to other columns. The north wall lost about 7 percent of its loads after impact. Most of the load was transferred by the hat truss,and the rest was redistributed to the adjacent exterior walls by spandrels. Due to the impact damage and the tilting of the building to the north after impact, the south wall also lost gravity load,and about 7 percent was transferred by the hat truss. As a result, the east and west walls and the core gained the redistribu- ted loads through the hat truss.

Structural steel and concrete expand when heated. In the early stages of the fire, temperatures of structural members in the core rose, and the resulting thermal ex-pansion of the core columns was greater than the thermal expansion of the (cooler) exterior walls.The floors also thermally expanded in the early stages of the fires. About 20 min after the aircraft impact, the difference in the thermal expansion bet-ween the core and exterior walls, which was resisted by the hat truss, caused the core columns’ loads to increase. As floor temperatures increased the floors sagged and began to pull inward on the exterior wall. As the fires continued to heat areas of the core that were without insulation, the columns weakened and shortened and began to transfer their loads to the exterior walls through the hat truss until the south wall started to bow inward due to the inward pull of the sagging floors. At about 100 min, approximately 20 percent of the core loads had been transferred by the hat truss to the exterior walls due to weakening of the core, the loads on the north and south walls had each increased by about 10 percent, and those on the east and west walls had about a 25 percent increase. The increased loads on the east and west walls were due to their relatively higher stiffness compared to the impact damaged north wall and bowed south walls.

The inward bowing of the south wall caused failure of exterior column splices and spandrels, and these columns became unstable. The instability spread horizontally across the entire south face. The south wall, now unable to bear its gravity loads, re-distributed these loads to the thermally weakened core through the hat truss and to the east and west walls through the spandrels.The building section above the impact zone began tilting to the south as the columns on the east and west walls rapidly be-came unable to carry the increased loads. This further increased the gravity loads on the core columns.The gravity loads could no longer be redistributed,nor could the re-maining core and perimeter columns support the gravity loads from the floors above. Once the upper building section began to move downwards, the weakened structure in the impact and fire zone was not able to absorb the tremendous energy of the falling building section and global collapse ensued.

6. Results of Global Analysis of WTC 2

Before aircraft impact, the load distribution across the exterior walls and core was symmetric with respect to the centerline of each exterior wall. After aircraft impact, the exterior column loads on the south side of the east and west walls and on the east side of south wall increased. This was due to the leaning of the building core towards the southeast. After aircraft impact, the core carried 6 percent less load. The north wall load reduced by 6 percent and the east face load increased by 24 percent. The south and west walls carried 2 percent to 3 percent more load.

In contrast to the fires in WTC 1,which generally progressed from the north side of the building to the south side over approximately 1 hour, the fires in WTC 2 were lo-cated on the east side of the core and floors from the time of impact until the building collapsed, with the fires spreading somewhat from south to north.With insulation dis-lodged over much of the same area, the structural temperatures became elevated in the core,floors,and exterior walls at similar times. During the early stages of the fires, columns with dislodged insulation elongated due to thermal expansion. As the struc-tural temperatures continued to rise, the columns thermally weakened and conse-quently shortened. Thermal expansion of the floors also occurred early in the fires, but as floor temperatures increased, the floors sagged and began to pull inward on the exterior columns.

The south exterior wall displaced downward following the aircraft impact, but did not displace further until the east wall became unstable 43 min later. The inward bowing of the east wall, due to the inward pull of the sagging floors,caused failure of exterior column splices and spandrels and resulted in the east wall columns becoming un-stable. The instability progressed horizontally across the entire east face. The east wall, now unable to bear its gravity loads, redistributed them to the thermally weakened core through the hat truss and to the east and west walls through the spandrels.

The building section above the impact zone began tilting to the east and south as column instability progressed rapidly from the east wall along the adjacent north and south walls, and increased the gravity load on the weakened east core columns. The gravity loads could no longer be redistributed, nor could the remaining core and peri-meter columns support the gravity loads from the floors above. As with WTC 1, once the upper building section began to move downwards, the weakened structure in the impact and fire zone was not able to absorb the tremendous energy of the falling building section and global collapse ensued.

6. Events Following Collapse Initiation

Failure of the south wall in WTC 1 and east wall in WTC 2 caused the portion of the building above to tilt in the direction of the failed wall. The tilting was accompanied by a downward movement. The story immediately below the stories in which the columns failed was not able to arrest this initial movement as evidenced by videos from several vantage points.

The structure below the level of collapse initiation offered minimal resistance to the falling building mass at and above the impact zone. The potential energy released by the downward movement of the large building mass far exceeded the capacity of the intact structure below to absorb that through energy of deformation.

Since the stories below the level of collapse initiation provided little resistance to the tremendous energy released by the falling building mass, the building section above came down essentially in free fall,as seen in videos.As the stories below sequentially failed, the falling mass increased, further increasing the demand on the floors below, which were unable to arrest the moving mass.

The falling mass of the building compressed the air ahead of it, much like the action of a piston, forcing material, such as smoke and debris, out the windows as seen in several videos.

NIST found no corroborating evidence for alternative hypotheses sug-gesting that the WTC towers were brought down by controlled demolition using explosives planted prior to September 11, 2001.

NIST also did not find any evidence that missiles were fired at or hit the towers. In-stead, photographs and videos from several angles clearly show that the collapse ini-tiated at the fire and impact floors and that the collapse progressed from the initiating floors downward, until the dust clouds obscured the view.

6.14.5 Structural Response of the WTC Towers to Fire without Impact or Thermal Insulation Damage

To complete the assessment of the relative roles of aircraft impact and ensuing fires, NIST examined whether an intense,but conventional, fire, occurring without the air-craft impact, could have led to the collapse of a WTC tower, were the tower in the same condition as it was on September 10.2001.NIST used the observations, infor-mation, and analyses developed during the Investigation to enable the formulation of probable limits to the damage from such a fire. Since a comp-lete analysis beyond the actual collapse times of the towers was not conducted the findings in this section represent NIST’s best technical judgment based on the available observations, information, and analyses:

• Ignition on a single floor by a small bomb or other explosion.If arson were involved, there might have been multiple small fires ignited on a few floors.

• Air supply determined by the building ventilation system.

• Moderate fire growth rate. In the case of arson, several gallons of an accelerant might have been applied to the building combustibles, igniting the equivalent of several workstations.

• Water supply to the sprinklers and standpipes maliciously compromised.

• Intact structural insulation and interior walls.

The four cases described in this chapter represented fires that were far more severe than this:

• About 10,000 gallons of jet fuel were sprayed into multiple stories, quickly and simultaneously igniting hundreds of workstations and other combustibles.

• The aircraft and subsequent fireballs created large open areas in the building exterior through which air could flow to support the fires.

• The impact and debris removed the insulation from a large number of structural elements that were then subjected to the heat from the fires.

Additional findings from the Investigation showed that:

• Both the results of the multiple workstation experiments and the simulations of the WTC fires showed that the combustibles in a given location, if undisturbed by the aircraft impact, would have been almost fully burned out in about 20 min.

• In the simulations of Cases A through D,none of the columns and trusses for which thermal insulation was intact reached temperatures at which significant loss of strength occurred. Thermal analyses showed that steel temperatures in areas where the insulation remained intact rarely exceeded 400°C in WTC 1 and 500°C in WTC 2.

• In WTC 1, if fires had been allowed to continue past the time of building collapse, complete burnout would likely have occurred within a short time since the fires had already traversed around the entire floor and most of the combustibles would alrea-dy have been consumed (see Figure 6–38). During the extended period from col-lapse to burnout, the steel temperatures would likely not have increased very much. The installed insulation in the fire-affected floors of this building had been upgraded to an average thickness of 2.5 in.

• In a fire simulation of WTC 2, that was extended for 2 hours beyond Case D and with all windows broken during this period, the temperatures in the truss steel on the west side of the building (where the insulation was undamaged) increased for about 40 min before falling off rapidly as the combustibles were consumed. Results for a typical floor (floor 81) showed that temperatures of 700°C to 760°C were reached over approximately 15 percen of the west floor area for less than 10 min.

Approximately 60 percent of the floor steel had temperatures between 600°C and 700°C for about 15 min.Approximately 70 percent of the floor steel had tempera-tures that exceeded 500°C for about 45 min. At these temperatures, the floors would be expected to sag and then recover a portion of the sag as the steel began to cool.

Based on results for Cases C and D, the temperatures of the insulated exterior and core columns would not have increased to the point where significant loss of strength or stiffness would occur during these additional 2 hours. With intact, cool core co-lumns, any inward bowing of the west exterior wall that might occur would be readily supported by the adjacent exterior walls and core columns.

• Both WTC 1 and WTC 2 were stable after the aircraft impact, standing for 102 min and 56 min,respectively.The global analyses with structural impact damage showed that both towers had considerable reserve capacity. This was confirmed by analysis of the post-impact vibration of WTC 2, the more severely damaged building, where the damaged tower oscillated with a peak amplitude that was between 30 percent and 40 percent of the sway under hurricane force winds for which the towers were designed and at periods nearly equal to the first two translation and torsion mode periods calculated for the undamaged structure.

• Computer simulations, supported by the results of large-scale fire tests and furnace testing of floor subsystems,showed that insulated structural steel, when coated with the average installed insulation thickness of ¾ in.,would not have reached high tem-peratures (i.e.,greater than 650°C) from nearby fires for a longer time than the burn-out time of the combustibles (approximately 20 min for 4 lb/ft2 of combusted mate-rial). Simulations also showed that variations in thickness resulting from normal ap-plication,even with occasional gaps in coverage, would not have changed this result.

• Inward bowing of the exterior walls in both WTC 1 and WTC 2 was observed only on the face with the long-span floor system. In WTC 1, this was found to be the case even though equally extensive fires were observed on all faces. In WTC 2, fires were not observed on the long-span west face and were less intense on the short-span faces than on the east face.

• Inward bowing was a necessary but not sufficient condition to initiate collapse. In both WTC 1 and WTC 2, significant weakening of the core due to aircraft impact damage and thermal effects was also necessary to initiate building collapse.

• The tower structures had significant capacity to redistribute loads (a) from bowed walls to adjacent exterior walls with short-span floors via the arch action of spandrels, and

(b) between the core and exterior walls via the hat truss and, to a lesser extent, the floors.

In evaluating how the undamaged towers would have performed in an intense, con- ventional fire, NIST considered the following factors individually and in combination:

•The temperatures that would be reached in structural steel components with intact insulation.

• The extent of the area over which high temperatures (e.g., greater than 600°C where significant thermal weakening of the steel occurs) would be reached at any given time.

• The duration over which the high temperatures would be sustained concurrently in any given area.

• The length of the floor span (long or short) where high temperatures would be reached.

• The number of floors with areas where high temperatures would be sustained concurrently in the long-span direction.

• The potential for inward bowing of exterior walls (i.e., magnitude and extent of bowing over the width of the face and the number of floors involved) due to thermally induced floor sagging of long-span floors and associated inward pull forces.

• The capacity of the structure to redistribute loads (e.g., via the spandrels, hat truss, and floors) if the thermal conditions were suffi-ciently intense to cause inward bowing of the exterior walls.

In addition, NIST considered the following known facts:

• WTC 1 did not collapse during the major fire in 1975, which engulfed a large area (about one-fourth of the floor area or 9,000 ft2) on the southeast quadrant of the 11th floor. At the time, office spaces in the towers were not sprinklered. The fire caused minimal damage to the floor system with the ½ in. specified insulation thick-ness applied on the trusses (four trusses were slightly distorted), and at no time was the load-carrying capacity compromised for the floor system or the structure as a whole.

• Four standard fire resistance tests of floor assemblies like those in the WTC towers conducted as part of this Investigation showed that (a) it took about 90 min of sus-tained heating in the furnace for temperatures to exceed 600°C on steel truss mem-bers with either ½ in. or ¾ in. insulation thickness, and (b) in no case was the load-carrying capacity compromised by heating of the floor system for 2 hours at furnace temperatures, with applied loads exceeding those on September 11 by a factor of two.

From these findings, factors, and observed performance, NIST concluded:

• In the absence of structural and insulation damage, a conventional fire substantially similar to or less intense than the fires encountered on September 11, 2001, likely would not have led to the collapse of a WTC tower.

• The condition of the insulation prior to aircraft impact, which was found to be mostly intact, and the insulation thickness on the WTC floor system contributed to, but did not play a governing role, in initiating collapse of the towers.

• The towers likely would not have collapsed under the combined effects of aircraft impact and the subsequent multi-floor fires encountered on September 11 if the thermal insulation had not been widely dislodged or had been only minimally dislodged by aircraft impact.

These findings apply to fires that are substantially similar to or less intense than those encountered on September 11, 2001. They do not apply to a standard fire or an assumed fire exposure which has

(a) uniform high temperatures over an entire floor or most of a floor (note that the WTC floors were extremely large) and concurrently over multiple floors,

(b) high temperatures that are sustained indefinitely or for long periods of time (greater than about 20 min at any location), and

(c) combusted fire loads that are significantly greater than those considered in the analyses. They also do not apply if the capacity of the undamaged structure to redis-tribute loads via the spandrels, hat truss, and floors is not accounted for adequately in a full 3-dimensional simulation model of the structure.

6. Probable WTC 1 Collapse Sequence

Aircraft Impact Damage


• The aircraft impact severed a number of exterior columns on the north wall from the 93rd to the 98th floors, and the wall section above the impact zone moved downward.

• After breaching the building’s perimeter, the aircraft continued to penetrate into the building, severing floor framing and core columns at the north side of the core. Core columns were also damaged toward the center of the core.Insulation was da
maged from the impact area to the south perimeter wall, primarily through the middle one-third to one-half of the core width. Finally, the aircraft debris removed a single exterior panel at the center of the south wall between the 94th and 96th floors.

• The impact damage to the exterior walls and to the core resulted in redistribution of severed column loads, mostly to the columns adjacent to the impact zones. The hat truss resisted the downward movement of the north wall.

• Loads on the damaged core columns were redistributed mostly to adjacent intact core columns and to a lesser extent to the north peri- meter columns through the core floor systems and the hat truss.

• As a result of the aircraft impact damage, the north and south walls each carried about 7 percent less gravity load after impact, and the east and west walls each car-ried about 7 percent more load. The core carried about 1 percent more gravity load after impact.

Thermal Weakening of the Structure

• Under the high temperatures and stresses in the core area, the remaining core co-lumns with damaged insulation were thermally weakened and shortened,causing the columns on the floors above to move downward. The hat truss resisted the core co-lumn shortening and redistributed loads to the perimeter walls.The north and south walls’ loads increased by about 10 percent, and the east and west walls’ loads in- creased by about 25 percent, while the core’s loads decreased by about 20 percent.

• The long-span sections of the 95th to 99th floors on the south side weakened with increasing temperatures and began to sag.Early on, the floors on the north side had sagged and then contracted as the fires moved to the south and the floors cooled. As the fires intensified on the south side, the floors there sagged, and the floor con-nections weakened. About 20 percent of the connections on the south side of the 97th and 98th floors failed.

• The sagging floors with intact floor connections pulled inward on the south perimeter columns, causing them to bow inward.

Collapse Initiation

• The bowed south wall columns buckled and were unable to carry the gravity loads. Those loads shifted to the adjacent columns via the spandrels, but those columns quickly became overloaded as well. In rapid sequence, this instability spread all the way to the east and west walls.

• The section of the building above the impact zone (near the 98th floor), acting as a rigid block, tilted at least 8 degrees to the south.

• The downward movement of this structural block was more than the damaged structure could resist, and global collapse began.

6. Probable WTC 2 Collapse Sequence

Aircraft Impact Damage


• The aircraft impact severed a number of exterior columns on the south wall from the 78th floor to the 84th floor, and the wall section above the impact zone moved downward.

• After breaching the building’s perimeter, the aircraft continued to penetrate into the building,severing floor framing and core columns at the southeast corner of the core. Insulation was damaged from the impact area through the east half of the core to the north and east perimeter walls. The floor truss seat connections over about one-fourth to one-half of the east side of the core were severed on the 80th and 81st floors and over about one-third of the east perimeter wall on the 83rd floor. The deb-ris severed four columns near the east corner of the north wall between the 80th and 82nd floors.

• The impact damage to the perimeter walls and to the core resulted in redistribution of severed column loads,mostly to the columns adjacent to the impact zones.The im-pact damage to the core columns resulted in redistribution of seve-red column loads, mainly to other intact core columns and the east exterior wall. The hat truss resisted the downward movement of the south wall.

• As a result of the aircraft impact damage,the core carried about 6 percent less gravity load.

The north wall carried about 10 percent less, the east face carried about 24 percent more, and the west and south faces carried about 3 percent and two percent more, respectively.

• The core was then leaning slightly toward the south and east perimeter walls. The perimeter walls restrained the tendency of the core to lean via the hat truss and the intact floors.

Thermal Weakening of the Structure

• Under the high temperatures and stresses in the core area,the remaining core co-lumns with damaged insulation were thermally weakened and shortened,causing the columns on the floors above to move downward.

• At this point, the east wall carried about 5 percent more of the gravity loads, and the core carried about 2 percent less. The other three walls carried between 0 percent and 3 percen less.

• The long-span floors on the east side of the 79th to 83rd floors weakened with increasing temperatures and began to sag.About one-third of the remaining floor connections to the east perimeter wall on the 83rd floor failed.

• Those sagging floors whose seats were still intact pulled inward on the east peri-meter columns, causing them to bow inward. The inward bowing increased with time.

Collapse Initiation

• As in WTC 1,the bowed columns buckled and became unable to carry the gravity loads. Those loads shifted to the adjacent columns via the spandrels, but those columns quickly became overloaded. In rapid sequence, this instability spread all across the east wall.

• Loads were transferred from the failing east wall to the weakened core through the hat truss and to the north and south walls through the spandrels.The instability of the east face spread rapidly along the north and south walls.

• The building section above the impact zone (near the 82nd floor) tilted 7 degrees to 8 degrees to the east and 3 degrees to 4 degrees to the south prior to significant downward movement of the upper building section. The tilt to the south did not increase any further as the upper building section began to fall, but the tilt to the east was seen to increase to 20 degrees until dust clouds obscured the view.

• The downward movement of this structural block was more than the damaged structure could resist, and the global collapse began.

6. Accuracy of the Probable Collapse Sequences

Independent assessment of the validity of the key steps in the collapse of the towers was a challenging task. Some of the photographic information had been used to di-rect the simulations. For example, the timing of the appearance of broken windows was an input to the fire growth modeling.However,there were significant observables that were usable as corroborating evidence, as shown in Tables 6 - 10 and 6 - 11. Some of these were used to establish the quality of the individual simulations of the aircraft impact and the fire growth, as described in Sections 6.9. and 6.10. While the agreement between observations and simulation was not exact, the differences were within the uncertainties in the input information. The generally successful comparisons lent credibility to the overall reconstruction of the disaster.

There remained a small, but important number of observations against which the structural collapse sequences could be judged. The comparisons are for Cases B and D impact damage and tempe-rature histories, for which the better agreement was obtained.

Table 6–10. Comparison of global structural model predictions and observations for WTC 1, Case B.

(Näitä taulukoita en kopioi, siinä on liikaa korjaushommaa)

The agreement between the observations and the simulations is reasonably good, supporting the validity of the probable collapse sequences. The exact times to col- lapse initiation were sensitive to the factors that controlled the inward bowing of the exterior columns. The sequence of events leading to collapse initiation was not sensitive to these factors.

6. Factors that Affected Building Performance on September 11, 2001

• The unusually dense spacing of perimeter columns, coupled with deep spandrels, resulted in a robust building that was able to fragment the aircraft upon impact and redistribute loads from severed perimeter columns to adjacent, intact columns.

• The wind loads used for the WTC towers,which governed the design of the framed-tube system, significantly exceeded the requirements of the building codes of the era and were consistent with the independent NIST estimates that were based on current state-of-the-art considerations.

• The robustness of the perimeter framed-tube system and the large lateral dimension of the towers helped the buildings withstand the impact of the aircraft.

• The composite floor system enabled the floors to redistribute loads from places of aircraft impact damage to other locations,avoiding larger scale collapse upon impact.

• The hat truss resisted the significant weakening of the core by redistributing loads form the damaged columns to intact columns.

As a result of these factors,the buildings would likely not have collapsed under the combined effects of the aircraft damage and subsequent fires if the insulation had not been widely dislodged. The thickness and the condition of the insulation prior to aircraft impact did not play a governing role in the initiation of building collapse.

8. Structural Response and Collapse Analysis

• The core columns were weakened significantly by the aircraft impact damage and thermal effects. Thermal effects dominated the weakening of WTC1. As the fires moved from the north to the south side of the core, the core was weakened over time by significant creep strains on the south side of the core.Aircraft impact damage dominated the weakening of WTC 2. With the impact damage, the core subsystem leaned to the southeast and was supported by the south and east perimeter walls via the hat truss and floors. As the core weakened, it redistributed loads to the perimeter walls through the hat truss and floors.

Additional axial loads redistributed to the exterior columns from the core were not significant (only about 20 percent to 25 percent on average) as the exterior columns were loaded to approximately 20 percent of their capacity before the aircraft impact.

• The primary role of the floors in the collapse of the towers was to provide inward pull forces that induced inward bowing of perimeter columns (south face of WTC 1; east face of WTC 2).

Sagging floors continued to support floor loads as they pulled inward on the perime-ter columns. There would have been no inward pull forces if the floors connections had failed and disconnected.

• Column buckling over an extended region of the perimeter face ultimately triggered the global system collapse as the loads could not be redistributed through the hat truss to the already weakened building core. As the exterior wall buckled (south face for WTC 1 and east face for WTC 2), the column instability propagated to adjacent faces and caused the initiation of the building collapse. Perimeter wall buckling was induced by a combination of thermal weakening of the columns, in-ward pull forces from sagging floors, and to a much lesser degree, additional axial loads redistributed from the core.

• The WTC towers would likely not have collapsed under the combined effects of aircraft impact damage and the extensive, multi-floor fires that were encountered on September 11, 2001, if the thermal insulation had not been widely dislodged or had been only minimally dislodged by aircraft impact.

• In the absence of structural and insulation damage, a conventional fire substan-
tially similar to or less intense than the fires encountered on September 11, 2001, likely would not have led to the collapse of a WTC tower.

• The insulation damage estimates were conservative as they ignored possibly damaged and dislodged insulation in a much larger region that was not in the direct path of the debris but was subject to strong vibrations during and after the aircraft impact. A robust criterion to generate a coherent pattern of vibration-induced dislod- ging could not be established to estimate the larger region of damaged insulation.

• For WTC 1, partitions were damaged and insulation was dislodged by direct debris impact over five floors (floors 94, 95, 96, 97, and 98) and included most of the north floor areas in front of the core, the core,and central regions of the south floor areas, and on some floors, extended to the south wall.

• For WTC 2, partitions were damaged and insulation was dislodged by direct debris impact over six floors (floors 78, 79, 80, 81, 82, and 83) and included the south floor area in front of the core, the central and east regions of the core, and most of the east floor area,and extended to the north wall.

• The adhesive strength of BLAZE-SHIELD D to steel coated with primer paint was found to be one-third to one-half of the adhesive strength to steel that had not been coated with primer paint.The SFRM products used in the WTC towers were applied to steel components with primer paint.

• The average thickness of the original thermal insulation on the floor trusses was estimated to be 0.75 in, with a standard deviation of 0.3 in. The average thickness of the upgraded thermal insulation was estimated to be 2.5 in.with a standard deviation of 0.6 in. Based on finite-element simulations, the thermal analyses for determining temperature histories of structural components used a thermally equivalent thick-ness of 0.6 in.and 2.2 in. for the original and upgraded insulation, respectively. For thermal analyses of the perimeter columns,spandrel beams,core beams, and core columns, the insulation on these elements was set to the specified thickness, due to a lack of field measurements.

• Based on four Standard Fire Tests conducted for various length scales, insulation thickness, and end restraints, the floor assemblies were shown to be capable of sagging without collapsing and supported their full design load under standard fire conditions for 2hours or more without failure.

• For assemblies with a ¾ in. SFRM thickness, the 17 ft assembly’s fire rating was 2 hours; the 35 ft assembly’s rating was ½ hours.This result raised the question of whether or not a fire rating of a 17 ft floor assembly is scalable to the longer spans in the WTC towers.

• The specimen with ½ in. SFRM thickness and a 17 ft span would not have met the 2 hour requirement of the NYC Building Code.

•There is far greater knowledge of how fires influence structures in 2005 than there was in the 1960s. The analysis tools available to calculate the response of structures to fires are also far better now than they were when the WTC towers were designed and built.


 

Re: Tiedonantaja kiistää kestämättömin perustein al-Qaidan syyllisyyden WTC-iskuun
 
Kirjoitti: RK (IP rekisteröity)
Päiväys: 17. elokuuta 2011 05.21

Pete1 kirjoitti:
-------------------------------------------------------
> Tuossa on ne salaliitto-teoria dokumentit, jos et ole niitä tsekannut. Niissä oli
> muistaakseni myös juttu siitä BBC:n online-raportista. Taisi olla vielä
> suomenkielisillä teksteillä, jos ei oleenglannin kieli hallussa.

Mun koneissani joko ei näy videot, tai ei kuulu ääni. Tieteestä ei voi keskustella videoilla.

Täällä on Seiskan "turbovapaaseen putamiseen" kommenttia, jossa noihin useimpiin videoihin jotakin vastattaneen:

Etelävuori kommentoi:

" Hämeen mies: ”seinän riekale”

Jos kyseessä olisi pelkää ”riekale” vailla isompia tukirakenteita, ei WTC 7 mielestäni pitäisi noin hyvin muotoaan sen romahtaessa. "

Ensinnäkin:tämä nimeomainen piste tuolta räystäältä,notkahtavan räystään alin koh-ta, putoaa edellä kaikkia muita ulkokuoren osalta, eikä muu räystäs noudata tämän vauhtia.
 
Toisekseen:rakennuksen sisällä on ollut jo hyvän aikaa ryminä päällä,kun tämä piste lähtee liikkeelle. Romahdus alkaa sisältä tämän pisteen alapuolelta 13. kerroksesta. Antamassasi linkissä juuri siitä simulaatiosta on hienot kuvat, mutta se linkki on tunnuksen takana, etkä sinäkään selvästikään pääse sinne, koska et näytä tietävän asiasta mitään.

Kolmanneksi: "paketti” pysyy kasassa, koska ainakin osa välipohjista on kasassa suuressa osassa rakennusta ja vieläpä nimenomaan siellä yläosassa, jäykistävistä ulkoseinistä myöskin kolme pysyy pitkään kasassa. Rakennus todellakin romahtaa sisäänpäin, kuten pitääkin. Jos olisi vähänkään enempää jotakin räjähdystä, se romahtaisi ulospäin.

" Rakennuksen julkisivupaketti pitää muotonsa kohtuu hyvin vielä silloinkin kun se tuon mainitun 2.25 sekunnin jälkeen alkaa kohdata vastusta (tukirakenteita ym) ja sen putoamisvauhti hiljenee "

Tuolla 2.25 s:lla ei ole mitään erityistä merkitystä.On hakemalla haettu piste, jossa ilmenisi jotakin "vapaan pudotuksen kiihtyvyyttä", vaikka itse VAPAAN PUDOTUK-SEN ILMIÖSTÄ EI OLE KYSE, vaan tuohon räystääseen, joka on kiinni rakenteissa, kohdistuu sekä voimia, jotka jarruttavat sitä, että myös voimia, jotka kiskovat sitä entistä enemmän alas, eli JOITA SE (RÄYSTÄS)SEINÄ ITSE OTTAA VASTAAN, eli ”vastustaa”.

Tuollaisen täysin epäolennaisen seikan esiintuominen ja siihen liittyvä väärä termi-nologia ja myös tulosten virheellinen ulosottaminen simulaatiosta tuossa kohdassa, joka on tapahtunut sinänsä aivan erinomaisen raportin TOIMITUSVAIHEESSA on ollut mielestäni paha journalistinen virhe raportin lopputyöstäjältä, t-ja ”Sylfred Sorkilta" ...

TÄLLAISIA TIETEELLISIÄ RAPORTTEJA EI TUOSSA MIELESSÄ SAISI KOSKAAN ANTAA TOIMITTAJIEN LOPPURÄPELÖITÄVIKSI, vaan olkoon mielummin ulkoasul- taan kankea ja ruma, kuin sisältäisi PÄÄLLELIIMATTUJA TURHIA VIRHEITÄ.

"..luulisi että tämä massojen alaspäinliikettä jarruttava voima (tukirakenteet) samalla työntäisi tuon paketinkin pahempaan kuntoon mutta näin ei käy,ennen myöhemmin, kun kaikki seinät kaatuu jossain vaiheessa rakennuksen keskusta kohti

..eli eiköhän siinä julkisivupaketissa,jota sinä nimität ”yhdeksi seinän rievuksi” ollut vielä aikalailla tukirakenteita pitämässä sitä kasassa "

Oli siinä enemmän kuin sen alla, koska rakennus oli alkanut sisältä romahtaa, kuten oli suunniteltukin, ja kuoret romahtivat viimeksi!

" ” -- Nämä videot eivät muuta mitään miksikään, eikä niistä näy, miten sortuminen alkaa rakennuksen sisältä. Sen sijaan NISTin simulaatiosta se kyllä näkyy tarkalleen ---- "

Mitä sä oikeen selität?!

...sinä väitit että NIST mittasi WTC 7:än vapaapudotuksen omasta simulaatiostaan, johon näytin sinulle NIST:in raportista ettei väitteesi pidä paikkaansa ..ne mitattiin mm. uutiskanavien kuvanauhoilta, eli videoilta.

NIST ”kellottaa” raportissaan tuon julkisivupaketin romahdusliikkeen, eikä siinä koh-dassa puhuta mistään sisäisistä sortumista....ne muut sortumatapahtumat mainitaan kyllä, mutta aikaisemmin…ja ne ei tähän julkisivupaketin vapaa pudotus -seikkaan liity nyt mitenkään. Minä puhun juuri siitä tapahtumasta jonka tuo gif-leike näyttää, enkä mistään muusta "

Numerosi on otettu sekä simulaatiosta että myös videoilta mitattu yhdestä pisteestä, jossa tuollainen poikkeusilmiö tarkimmin ilmenee, koska alla olevat rakenteet ovat menettäneet kantavuutena ja sivu- tuentakin pettää ja putoaa.

[www.tiede.fi]

Täällä on ensinnäkin, mitä NIST mahdollisimman tiivitetysti sanoo Seiskasta (v. 2004):

[www.tiede.fi]

[wtc.nist.gov] sivu 23

http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1512-20490-2227/403_ch5.pdf

Tämä oli siis ennen simulaatiota, mutta tässä jo mainitaan tuo kahdeksan kerroksen putoaminen jatkuvana murtumana juuri sen saman seinän takana,joka siten vei sekä seinän, että yhden poikittaisen sisäpilaririvin jne. kantavuuden. Tämä oli samalla se torneista lentäneen romun puhkaisema seinä.

Objective 1b: Collapse of 47-Story WTC 7

Working Hypothesis: he working hypothesis for the collapse of the 47-story WTC 7 building, if it remains viable upon further analysis, suggests that it was a classic progressive collapse that included:

• An initial local failure at the lower floors (below Floor 13) of the building due to fire and/or debris induced structural damage of a critical column (the initiating event), which supported a large span floor area of about 2,000 ft2;

• Vertical progression of the initial local failure up to the east penthouse,as large floor bays were unable to redistribute the loads, bringing down the interior structure below the east penthouse; and

• Horizontal progression of the failure across the lower floors (in the region of Floors 5 and 7, that were much thicker than the rest of the floors),triggered by damage due to the vertical failure, resulting in disproportionate collapse of the entire structure. "

Täällä on WTC raportti torneista:

[wtc.nist.gov]

Ydinkohtia torneista:

[www.tiede.fi] "

Suoittelen, että menet katsomaan jonkin Teknillisen yliopiston kirjastoon sen antamasi NISTin linkin, niillä on tunnukset, aukeaa auto- maattisesti.

" ” --- Se ei tarkoita tätä. Sitä paitsi jonkin rakennuskompleksin tai muun kokonaisuu-den vapaa pudotus LASKETAAN PAINOPISTEES- TÄ ei räystäänreunasta. --- "


Jos katonrajan tai – kulman alaspäin suuntautuvaa liikettä mitataan, niin se TODEL-LAKIN mitataan juuri siitä itsestään, eikä mistään ”painopisteestä” ..herää jo "

Olen harvinaisen hereillä tällä kertaa:

KUN MITATAAN JONKIN KOMPLEKSIN *VAPAAN PUDOTUKSEN* NOPEUTTA, SE ON EHDOTTOMASTI MITATTAVA PAINOPISTEESTÄ,JONKA NOPEUTTA SE NIMENOMAAN TARKOITTAA, KUN KOMPLEKSIIN EI VAIKUTA MUITA VOIMIA KUIN GRAVITAATIO!

” - - - " NIST:in antama tieto, kuin myös yksityisten tutkijoiden tieto, kertoo tuon julkisivupaketin putoavan ’vapaapudotus KIIHTYVYYTTÄ’ vastaavalla nopeudella "
 
Ei kerro,se on seinänriekale ja sen yksipiste,jo koko sana "free fall" -sanan mainitse- minen raportissa ulkoisen skitsolallatteuilmapiirin vallitessa asian ympärillä (kuten monien muidenkin asioiden ympärillä nykyään tieteessä...) on paha toimituksellinen virhe. - - - "
 
Ai, NIST:in raportti ei puhu tuon julkisivu-paketin liikkuvan vapaassa pudotuksessa tuon 2.25 sekunnin ajan?! "

Ei puhu todellakaan minkään ”PAKETIN OLEVAN VAPAASSA PUDOTUKSESSA”. Ja pisteestä tuota ilmaisua ei saisi ollenkaan käyttää, ELLEI SE PISTE OLE PAINO-PISTE. Piste ei kuulu mihinkään kompleksiin,joka ei olisi kiinni muissa rakenteissa, ja jos se sellaiseen kuitenkin kuuluu, niin tuo räystäspiste ei ole sen kompleksin painopiste.

(Minä yllä kerroin,mitä tuon esityksen TOIMITUKSELLSIESTA TASOSTA ajattelen.)

" ” Kyllä muuten puhuu:

“3.6 TIMING OF COLLAPSE INITIATION AND PROGRESSION

The timing of global collapse of WTC 7, as indicated by downward motion of the north exterior face, was investigated using a video of the collapse…

The time that the roofline tok to fall 18 stories or 73.8 m..”

[wtc.nist.gov]

Eli, niin kuin selvästi voit itsekin lukea, NIST todellakin mittaa pohjoisjulkisivun katonrajan liikettä, eikä minkään sisäisten sortumisten. "

Ei sillä ole mitään keinoa mitata sisäisiä sortumisia, paitsi simulaatio. Ne eivät näy seinän läpi videolle. Mutta ne alkavat simulaatioiden mukaan 6.6 s ennen näitä räys-tään liikkeitä sekä ottaen simulaatiossa huomioon romun aihettamia vaurioita, että ilman niitä.

Raportissa on sivulla 43 on sekä havaitut että kahdella em. eri alkuoletuksella laske-tut sortumisvaiheet jossa tämän pisteen putoamaan lähteminen on otettu ajan 0-kohdaksi. (Sisäinen murtuminen alkaa siis ajanhetkellä – 6.6 s)

Ja nuo räystäsviivat eivät ole mitään vapaan pudotuksen tilassa olevia kappaleita, kaikkea muuta.

Jos siellä räystäällä olisi irrallinen tiiliskivi, joka siinä rytinässä sitten sieltä irtoaa ja putoaa, niin SE on vapaan pudotuksen tilassa.

” …ja jatkaa hieman myöhemmin kertomalla että 2.25 sekunnin ajan,tuon KATON- RAJAN alaspäin suuntautuva liike vastaa ’maan vetovoiman tuottamaa kiihtyvyyttä’"

Ihan vapaasti...

" ..ja tämä tarkoittaa että WTC 7 julkisivu-paketti putosi tuolloin täysin vapaasti, ilman alla olevien rakenteiden tarjoamaa vastusta: "

Ei tarkoita: tuo ei ole minkään komleksin painopiste, eikä mitään vapaasti putoavaa kompleksia ylipäätään ole, paitsi irrallinen roina.

Sitä paitsi jos olisi räjäyetty siten, että kantavat pilarit menevät pätkiksi (mikä on vielä mahdotontakin), niin nuo seinäpellinriekaleet lentelisivät kuin varisparvi taivaalla ja kaikkea muuta kuin "putoaisivat vapaasti paikalleen!

" ..tässä:

” The slope of the velocity curve is approximately constant between about 1.75 s and 4.0 s, and a good straight line fit to the points in this range (open-circles in Figure 3 - 15) allowed estimation of a constant downward acceleration during this time interval. This acceleration was 32.2 ft/s² (9.81 m/s2), equivalent to the acceleration of gravity g. ”

[wtc.nist.gov] ”

Ihan vapaasti taaskin....

Ei mitään merkitystä itse asian kannalta.

"-Sitä paitsi kappale putoaa vapaassa pudotuksessa 2.25 sekunnin aikana 9.8 m/s² x 2.25²s²/2=24.8m eikä 32m.Eli olisko kyseessä sitten ollut ns."turbovapaa pudotus"?"

Hienosti laskettu!!! ..tosin ajatus on vähän pätkinyt
Laskit nopeuden vakiona ..vai kuinka? "

En, vaan joko kone tai sivu kenkkuili tuon potenssikakkosen kanssa, ja jätti kaavasta lopun pois.Se on kyllä antamissani linkeissä. Toivottavasti nyt menee läpi.

” ..mutta WTC 7 nopeus KIIHTYY eli kasvaa metri metriltä ..joten laskusi tähän kohtaan on aivan päin metsää "

Nyt sait väärän kuvan... Tulos on oikea:vapaan pudotuksen matka 2.25 s:ssa on 24.8 m.

" Mitä NIST ja muut teki oli että, ne katsoi AJAN ja MATKAN jonka WTC 7 liikkui vapaassa pudotuksessa. ja tuo AIKA oli tuon noin 2.25 sekuntia ..ja MATKA noin 32 metriä tätä ei siis laskettu millään tavalla, vaan MITATTIIN videoilta "

NIST ei väitä mitään tuollaista. "Tulkinta" on täysin omasi.
 
MITÄÄN TUOLLAISTA OLISI KAIKKEIN VÄHITEN TAPAHTUNUT SILLOIN, JOS SIELLÄ JOTAKIN OLISI RÄJÄYTETTY!

Tässä linkissä on vastailtu tieteellisesti Alex Jonesin neljään hölynpölyväitteeseen, ja täällä on myös kuva simulaatiosta siitä sisärakenteen romahtamisesta tuon seinän takana 5.- 3.kerroksessa,joka vei tuolta penthouse-seinältä kaiken kantavuuden.

[www.google.fi]

" " - - - Voi olla vähän sotasalaisuuksia. Torneista oli myös väärä rakennemalli terroristien hämäämiseksi Encycopedia Britannicassa, jonka mukaan ydin (core) oli muka betonia - - - "

"..ai nyt tämä tieto on sitten sotasalaisuuksia ..johon sinulla nyt tietenkin oli vapaa pääsy lukemaan tämä esittämäsi ”fakta” ..hoh-hoh "

Toki se todellinen rakenne levisi julkisuuteen iskun jälkeen, eikä Britannicaa voitu poiskaan enää kerätä... Nettiin on voitu nyttemmin muuttaa.

" Lisäksi kirjoitus käsittelee WTC 7:ää, eikä Kaksoistorneja "

Torneistakin salkkarit ovat höpöttäneet kaikenlaisia älyttömyyksiä.

" " - - - Valehtelet.Se oli varastorakennus,jossa saattoin olla puolen tonnia hyötykuor- maa per lattianeliömetri ja se saattoi olla myäs esimerkiksi paperia, puuta tai muovia. Siellä oli myös öljysäisliöitä mm. kuljetulaitteiden varavoimaksi.- - - ”

Miten minä voin valehdella jos näytän sinulle lainauksen suoraa NIST:iltä ”

Koska ymmärrät kaiken päin persettä, kun ei ole mitään perustietoja aiheesta. Minulla on NISTin raportit.

” NIST:in mukaan ne dieselsäilöt ei vaikuttanut WTC 7 sortumiseen, ja heidän teori-ansa myös esittää että se sortuma alkoi aivan eri kerroksesta, ja rakennuksen osasta missä nuo polttoaine säiliöt olivat.

Sortuma ei NIST:in mukaan alkanut mistään varastoista,vaan muistaakseni kerrosten 7 ja 14 välistä”

Palo alkoi torneita pudonneetsa romusta.Mutta se luultavasti koukkasi myös yhteisen kellarin kautta palavien kaasujen muodostaa tornien romahtaessa.

” ” ---- Mutta torneista putoava romu oli yhdetä seinältä rikkonut osastoinnit ja mahdollisesti osan välipohjiakin. ---- ”

NIST:in mukaan se sortuma alkoi pilarin notkahtamisella, pilarin (pilari numero 79) joka oli kauimmainen pilari noista Kaksoistornin kappaleiden aiheuttamista osumis-ta. Ja NIST vielä toteaa ettei nämä rakennevauriot merkittävästi vaikuttaneet WTC 7 tuhoon, vaan se johtui lämpölaajenemisen aiheuttamista kiinnitysten pettämisistä. ”

Minä olen lukenut NISTin raportit moneen kertaan ja oikonut hörhöjen vääritelyjä niistä. Tuo betonin ja teräksen välisen liitoksen murtumissyy oli ainoa rakennustek-nillisesti uusi ilmiö, joka ilmeni tässä sortumassa.

” ” ---- Seitseman tuntia se kuitenkin paloi,ja varsinkin tornien palavat aineet paloivat vielä montuissakin viikkokaupalla, vaikka koko ajan yritettiin sammuttaa --- ”

Se paloi maksimissaan 10 eri kerroksessa samaan aikaan, ja se palo liikkui noissa kerroksissa eteenpäin kun yhden kohdan palavat materiaalit oli poltettu loppuun niin kuin NIST:in lausunto kertoo ”

” Ettei vaan termiitti-reaktio olisi pitänyt noita paloja käynnissä useita kuukausia? ..termiitti selittää myös WTC-kompleksin kellari kerroksissa olleen sulan metallin josta mm. palomiehet raportoivat toimistopalot eivät ole tarpeeksi kuumia sulattamaan terästä ”

”Termiitti” on tässä hölynpölyä.Siellä oli kyllä paljon sekä terästä että alumiinia, mutta ne eivät oleet sellaisessa muodossa, että ne olisivat päässeet ”termiittireagoimaan”.

Termiittireaktiohan sellaisenaan on vanha tuttu ratakiskojen yhteenhitsausmenetel-mä. Se ei ole mikään polttoleikkausmenetelmä. Termiitti löytyisi armotta romuista, jos sellaista olisi ollut.

Tästä on myös tuolla Kingin linkissä yllä.

” ” ---- " Räjähdepanoksiin varmasti saadaan kasattua palosuojaa jos näin halutaan. "

Ei saada. ---- ”

Ai tämä ei onnistu? …KAi tämä ei onnistu? …Kyllä on mies sekaisin!! ..eiköhän mitä vaan, vaikka omena, voida kietoa paloeristeisiin jos näin halutaan ”

Ei. Ei ole olemassa mitään ”absoluutista suljettua paloeristettä”, lämpö tasaantuu eristeen kuin eristeen läpi,kysymys on vain, kuinka pitkässä ajassa. Eristeessä pitäisi kiertää virtaava kylmä vesi, jotta se pitäsi yllä PYSYVÄÄ lämpätilaeroa.

” Jos talon rakenteita pystytään paloeristämään ..niin eiköhän räjähdepanoksia ja niissä olevia sytyttimiä pystytä myös suojamaan tulelta melko helposti, joten älä viitsi naurattaa ”

Ei pystytä. Eivätkä nuorakenteet, varsinkaan tornit ylipäätään soveltuneet räjäyttä-mällä purettaviksi. Ne olisivat kaatuneet, ja jäykistävät ulkoseinät olivat poksahtaneet levälleen.

” ” ---Tässä se Sydneyn Tim Wilkinsonin kirjoitus WTC:stä

[sydney.edu.au] --- ”

Hieno juttu ..tosin kirjoitukseni käsittelee WTC 7:ää ..ja sinä tarjoat Kaksoistorneja käsittelevän linkin ..just ”

Jos Seiskassa olisi ollut jotakin kummallista, hän olisi taatusti kirjoittanut siitä.
 
Tuo on ainoa juttu, jossa varsinainen kansainvälinen huippuasiantuntija on mitenkään kommentoinut WTC-salaliittohöpinöitä.

” Kaikki linkkisi on foorumikeskusteluita tai sitten juttuja aivan eri rakennuksista tms. joita blogini tässä käsittelee ..todella vakuuttavaa

Pyysin lähdetietoa esittämiisi väittämiin, mutta et antanut ainuttakaan, paitsi jotain foorumikeskusteluita. tyypillistä paskanjauha-toimintaa ”

Minä olen koko ajan puolustanut NISTin ja FEMAn kantoja, ja kumonnut ”räjäytyshörhöilyjä”.

Enkä sitten edelleenkään saa mitenkään kaaliini, että JOS SEISKAN KRIITTISET PILARIT OLISI RÄJÄYTETTY TAI VAIKKA SYÖVYTETTY PALON SAMMUTUK- SEEN LIITTYYEN, NIIN SENKÖ TÄYTISEN TAKIA SITEN SIELLÄ EI OLISI SAANUT TEHDÄ!!!???

” -- Sen parempia faktoja tässä asiassa et saa muualta kuin minulta — "

Kyllä sun ”faktat” ja järkeilyt on nähty ..mies keksii omiaan minkä kerkiää, eikä ajatus oikeen näytä kulkevan vaikka matematiikka näyttäisikin olevan hallussa. Haluan edelleen nähdä lähdetietoa asianomaisilta noihin sinun väittämiisi, ja jos et niitä pysty toimittamaan,niin sitten olet pelkkä paskanpuhuja,ja tämä aihe on kanssasi loppuun kä- sitelty.Minä tarjoan lainauksia NISTin omista raporteista,kun taas sinä keksit tarinoita omasta päästäsi tai uskot kaiken mitä nettifoorumeilla kirjoitellaan.”

Minä nojaan NISTin ja FEMAn raportteihin ja tietämykseeni, ja sinä höriset niistä vääritelyjä ja väärinkäsityksiä.

” Voit noilla netti-foorumeilla olla ”kingi” tietämättömien keskuudessa, mutta tässä viestiketjussa näytät lähinnä naurettavalta suuri-suulta ”

Tämä ketju on omaa alaani ja tässä asiassa ja aihepiirissä olen ”kingi” jos jossakin olen. (Olen pudottanut jalustaltaan mm. Serbian Tiedeakatemian puheenjohtajan (Einsteinin entisen työtoverin Zürichin TKK:sta) ja alan maailmanlaajuisen kiinankie-lisen organisaation puheenjohtajan. Molemmat olivat nousseet noihin asemiinsa tuo-toksilla, jotka minä olen sittemmin osoittanut virheellisiksi ja todistanut oikeat tilalle. Kumpikin on ilmeisiimmin ikihyviksi suuttunut, mitä OIKEAT TIETEILIJÄT EIVÄT KOSKAAN TEE, KUN HEITÄ OIKAISTAAN OIKEIN... Kiinassa surffari joutui sivuraiteelle, EU:ssa ei.)

Täällä on edelleen se Mike Kingin vastaus "termiittijäämiin":

[www.google.fi]

Good Science and 9-11 Demolition Theories:
Update November 2010
Mike King

Jones and Thermite

So far I have concentrated only on the question of gravity-driven progressive col- lapse, but clearly the four papers recommended by Jones covers a wider ground, in particular the issue of what he believes to be physical evidence of the use of explo-sives. He and his co-authors claim to have found ‘active thermitic material’ or ‘energetic materials’ in dust samples taken around the WTC site after the collapses.

Even if these materials had any origin in “thermitic” cutting compounds, they prove little. The problem with all thermite-related substances, as far as I can see, is that they do not act as high explosives, and cannot cut supports as in explosive demolition.

What they can do is to cut at incendiary rates (as in thermite), which take seconds to melt steel, which is far too slow for the microsecond timings that are required in their theories of continued detonations. Alternatively materials like nano-thermites can ex-plode as low explosives which have insufficient propagation rates to cut steel. Even if a super-secret, unknown energetic material involving nano-particle aluminium and a metal oxide could act as a high explosive, the detonations would have shown up as seismic spikes.

We also have the issue of what is “good science”. Unfortunately for Jones et al a single study,of the sort they carried out,means little in science.At its heart the human side of science is adversarial, meaning that once one team has published controver- sial findings, other teams set up the same study to see if they are right. Repeatability is required before findings enter science proper. At this point we don’t have that.

Returning to a claim that Jones makes in point 14 of his paper,he says ‘”The combi- nation of thermite and sulfur (called thermate) ‘slices through steel like a hot knife through butter.’” It is a good image, but it conveys something far too slow for real-world explosive demolition.

But I think that Jones’ argument is at its weakest when he says:

NIST ignores the possibility of controlled demolitions, which achieve complete building collapses in near free-fall times by moving the material out of the way using explosives. (point 5)

Firstly, ‘near’ is always misleading: we saw that his colleague Chandler puts it at 2/3 rds of free-fall for the North Tower,and NIST put the north face collapse falling at an average of 40% less than free fall. But it is the claim that explosives achieve this mysteriously faster-than-it-should-be collapse by “moving the material out of the way” that is the least convincing. If this were true, then in a commercial controlled demolition we should see the sideways ejection of tons of material at the base of the collapse, and in the Twin Towers the sideways ejection of the material making up each floor ahead of the collapse zone on its way down. Even if explosives pulverised all the material of a floor without moving it out of the way, the mass would remain the same, and would have to slow down the descent. The truth is that the “near” free fall of controlled demolition - which is probably around 2/3rds free fall as Chandler records for WTC1 - is a gravity-driven progressive collapse.

Finally, it is now not true that NIST have ignored the possibility of controlled demo-lition. Thanks no doubt,to the efforts of Jones et al, consideration of explosive demo-lition has crept into their documents. In particular it is worth taking a look at their Answers to Frequently Asked Questions (August 30, 2006) document at

[wtc.nist.gov] .

The NIST document on WTC7 also has a section on possible explosive detonations, and gives an interesting answer as to why that was not possible. ”

 

Kritiikkiyrityksiä:

http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/official/trusses.html

The Truss Failure Theory

Fanciful Theory Doesn't Begin to Explain Total Collapse

 

FEMA's cartoon truss failure theory

Figure 2-20 from FEMA's Building Performance Study gives the impression that floors spanned the entire width of the Towers. The fine print indicates that the illus-tration depicts only a section of floors spanning the perimeter (left) and core (right). "
Tis is between the core and the tube.


Only the lowest picture is right. The deformation concetrate to the tube wall.

 

The truss failure theory, a key ingredient of the better known floor pancake theory, was endorsed by FEMA in its 2002 World Trade Center Building Performance Study. It invites us to imagine the floors assemblies detaching from their connections to the columns of the core and perimeter walls,precipitating a chain reaction of floors falling on one another. Without the lateral support of the floors, the columns, FEMA tells us, buckled and precipitated total building collapse. "

HM: This is true for the towers.

 

" The truss-failure/pancake theory offered a way around the obvious problem with the column failure theory: the need for all the columns to be heated to 800ºC. It of-fered instead prerequisite conditions that were far less implausible: that trusses hol-ding up the floor slabs were heated to that temperature, and began to experience some combination of expansion and sagging. Floor trusses are much easier to heat because, unlike the columns, they are not well thermally coupled to the rest of the steel structure.

The Truss Failure Theory was was abandoned by NIST's investigation in 2004 be-cause NIST was unable to get floor assemblies to fail as required by the theory. Do-cumentaries that had promoted the truss failure theory became obsolete, and were quietly replaced with updated versions. "

It is not abondoned for the rowers. It is quite adequte theory.

The essence on the theory is what happens to a forr on which the upper floor or part of it drops. Does it drop also the second floor or not.

In my model taht which breaks is one floor element with ten tons loed, not the floor truss (when about ten floor elements fall.

 

 

" The Missing Steel

Some critics of FEMA's theory attacked the truss failure theory for the wrong rea-sons. One assumption of the theory is that the floor sections that spanned the To-wers' cores and perimeter walls were undergirded only by the light web trusses. Al-though many structural details remain mysterious thanks to the unavailability of de-tailed engineering drawings, this assumption appears to be mostly true, modulo the observation that some floors appeared to be framed entirely with solid I-beams. "

Falling floor elements are enough to drop the lower floor elements.

" However, the anonymous Guardian author suggested that the idea that so many of the floors rested only on web trusses was a lie concocted to sell the pancake theory, arguing in a 2002 article that:

  • FEMA's building description leaves 32,000 tons of steel unaccounted for in each tower, given that the towers were known to each use 96,000 tons of steel.
  • A truss-only-based floor construction system would leave the floors too weak to transfer loads between the core and perimeter walls. "

The horizontal shear capacity does not depend on the floor trusses, when these bear the vertical loads.

I suppose the difference in steel quatities depend on whether concrete armour steel were included in steels or not.

The whole mass of debriswas 1.5 mln tons, from which one third was steel.

" Guardian's conclusion about the extent of web trusses in the Towers appears to be mistaken: Between construction photographs and 60s-era articles in the Engineering News Record, there appears to be sufficient evidence to establish that floors outside of the cores,with the exceptions of top-most,bottom-most,and mechanical equipment floors, were supported entirely by web trusses. However, Guardian's calculations about the quantities of steel accounted for by FEMA's building description underline the failure of the official reports to provide a truthful and complete picture of the Towers' construction. "

HM: In he fire stoerys were foor tusses. But concrerte losts alho its strength in 800 C temperatures. LINK

" Deceptive Propaganda

Since the failure of a few trusses on a floor wouldn't automatically lead to a whole floor falling and starting the pancake syndrome, some fine tuning in the theory was needed. "

HM: That is not true. In my tahre was not failure of the truss as trigger.

" Dr. Thomas Eagar provided us with the zipper theory to explain how the failure of one truss could cause adjacent ones to fail. "

HM: Yes: they make also adjacent to fail.

" A horizontal domino effect of unzipping would precede the vertical one of panca- king. NOVA created a website to feature Eagar's promotion of the pancake theory which included a misleading animation of falling trusses, which failed to show either the transverse trusses or the steel floor pans. "

HM: It is enough that elements fall. In WTC-7 there was not floor trusses, but girders. They did not fall with floor elements.

" From Sagging Trusses to Leveled Building

The unverified assumptions of the truss theory listed above are the least of its pro- blems. It pretends that a few truss failures would automatically lead to the entire steel building crushing itself. What would be the likely chain of events following a floor failure envisioned by the truss theory? "

HM: " Look at my model.

" Let's accept Dr. Eagar's zipper scenario (despite the clear evidence that fires did not cover a whole floor in either tower) and imagine that all the trusses of a floor failed in rapid succession and the whole floor fell. "

HM: " It is not needeed that fires cover whole floor.  It is enogh thet some floor ele- ments drop. the wight of one floor elemt 2X5 m^2 is about 4 tons. Its edge cuts the lower floor (and trusses) and drops several its elenets.

" Then what? It would fall down about ten feet, then come to rest on the floor below, which was designed to support at least five times the weight of both floors, "

That is not true.The trusses may bear a weight of about 3 - 5 floors,when they rest in peace horizontally on one another.They bear none,when it is falling edgewise. There are also extra loads from the use an also from burning plane and othe material and the consructions are broken.

" the fall cushioned by the folding of the trusses beneath the upper floor. But let's imagine that the lower floor suddenly gave up the ghost, and the two floors fell onto the next, and that failed, and floors kept falling. Then what? The floor dia-phragms would have slid down around the core like records on a spindle, leaving both the core and perimeter wall standing. "

HM: " No. Both would collapse. The writer of this brain flatus does not understand anything on the funcyioning of construction.

" Truss theory proponents hold that the core and perimeter wall lacked structural integrity without mutual bracing provided by the floor diaphragms. "

Yes. And exactly that is the case!


"That may have been true in the event of a 140 mph wind, but not on a calm day."

This is not true. When one tube wall lacks its integrity, stpos to exist in constructional sense, the whole building losts its integrity.

" Note that the core had abundant cross-bracing, "

No, it had not! Such building would have been 100 m lower, and it would have fatigue effects from the wind.

When tube wall buckles, the tower falls by bending to the side, not on footprints.

" and would have been perfectly capable of standing in a hurricane by itself. "

Floors are needed in hurricane. Writer understands nothin on structures.

" And even if one imagines the outer wall buckling without that support, it does not begin to explain how it shattered into thousands of pieces, many of the column sections ripped from the spandrel plates at the welds, and how it shattered so quickly that no part of the wall remained standing above the falling dust cloud. "

Blowing up would not have thrown the peaces insaide the tube.

wtcpannu.jpg

TÄLLÄ "pannukakkumallilla" ei ei ole mitään tekemistä "virallisen version kanssa, ja tämä olisi sitä paitsi armotta johtanut TORNIEN KAATUMISEEN eikä paikalleenluhistumiseen!

VÄLIPOHJAT LÄHTEVÄT ENSINNÄISENÄ PUTOAMAAN.

 

 
Simulaatio kertoo: tuo etenevä luhistuma näkyy alhaalla, se on vain 8 kerroksen korkuinen, mutta se aihettaa, että
 
1) (vino) ulkoseinä menettää kantavuutensa seisomalla,mutta se kantaa jonkin aikaa nurkkien ja sivuseinien varassa saaden kuitenkin keskellä nitkahduksen alaspäin
 
2) (vino) ulkoseinä lakkaa jäykistämässä rakennusta tuossa päässä, jolloin se pääsee kiertymään alhaalta sivulle ja vino seinä menee S:lle
 
3) kriittinen pilari nurjahtaa TÄMÄN SIVULIIKKEEN vaikutuksesta; se on nimittäin kyllä kiinni palkkilinjoissa rakennuksen (yhdensuuntaisten seinien) pituussuunnassa (kunnes palkit putoavat kannatukselta). Kriittisen pilarin nurjahtaminen näkyy myös katolla, mutta ei ihan heti sivuseinissä.
 
Tämän nurjahduksen vaikutus on nyt samanlainen kuin jos kriittinen pilari olisi katkaistu alhaalta esimerkiksi räjäyttämällä.
 
4) vasta nyt putoavat ensinnäkin reunakentän pituussuuntaiset, päästään (vinoon) päätyseinään tukeutuvat väipohjaelementit ETENEVÄN LUHISTUMAN ALUEEN YLÄPUOLELLA: HUOM! Tämä EI ole nyt etenevä luhistuma, vaan ne lähtevät YHTÄ AIKAA putoamaan, aivan samoin kuin tornien "hatuissakin!
 
Nämä elementit (kuten ne ensin etenevästi romahtaneetkin) ovat lujemmin kiinni ul-koseinässä kuin keskipilarilinjan palkeissa, ja rämähtelevät ennen seinää putoamaan lähteneinä ja se jarruttamina seinää vasten ja kiihdyttävät sen putoamista.
 
 
***
 
Väärä tutkimus Seiskasta:
 
 

... 4.7 Summary and ConclusionIn summary, several findings were made from the analyses above:

1.Columns 79, 80, and 81 did not fail at the lower floors of the building. Instead, they needed to have failed at the upper floors of the building all the way to the penthouse. Yet there were no documented fires above Floor 30. Therefore, fire did not cause the collapse of Columns 79, 80, and 81nor the collapse of the east penthouse.

2.The hypothetical failure of Columns 79, 80, and 81 the three easternmost core columns would not trigger a horizontal progression of core column failures.

110

Therefore, the hypotheses of NIST, Arup/Nordenson, and Weidlinger that the buckling of Column 79 would trigger a progressive collapse of the entire building are invalid, and the collapse of Columns 79, 80, and 81 high in the building was a separate and distinct event.

3. Even if we assume the failure of Columns 79, 80, and 81 could lead to the failure of the next row of core columns, the hypotheticalfailure of Columns 76 to 81 would overload the exterior columns around the southeast corner of the building, rather than overloading the next row of core columns to the west, which would result in the building tipping to the southeast and notina straight-down collapse.

4. The simultaneous failure of all core columns over 8 stories followed 1.3 seconds later by the simultaneous failureof all exterior columns over 8 stories produces almost exactly the behavior observed in videos of the collapse. The collapse could have started at various floors starting at Floor 16 and below and produced the same behavior. It is our conclusion that the collapse of WTC 7 was a global failure involving the near-simultaneous failureof all columnsin the building and not a progressive collapse involving the sequential failure of columns throughout the building. Despite simulating a number of hypothetical scenarios, we were unable to identify any progressive sequence of failures that could have taken place on September 11, 2001, and caused a total collapse of the building, let alone the observed straight-down collapse with approximately 2.5 seconds of free fall and minimal differential movement of the exterior.

 

HM: Tutkimus on virheellinen. Asian luonne on ymmärretty väärin. Aivan kuten torneissakin ROMAHDUKSEN PERUSSYY OLI RAKENNUKSEN JÄYKISTYSSYSTEEMIN HAJOAMINEN riittävän monen välipohjan menettäessä rakenteellisen yhteyden yhteen ulkoseinään.  Sen jälkeen yläosa pääsee siirtymään sivulle kriittisen pilarin 79 palkkilinjan suuntaisesti, mikä on aikaisemmissa tutkimuksissa ja myös laskennallisesti simulaatioissa. Se siirtyi ennen romahdusta noin 40 cm.

Tässä lasktaan vain tuota pilaria alkuperäisillä tuennoillaan. Siten ei saada oikeita tuloksia. Toisaalta MIKÄÄN PILARI ei olisi siinä paikassa kestäny yläosan lähdettyä liikkeelle.

Edelleen kysyn myös: MITÄ IHMEEN "PAHAA" SIINÄ OLISI OLLUT, JOS SEISKA OLISI SAMMUTUSTÖIHIN LIITTYEN RÄJÄYTETTY YHDELLÄ PANOKSELLA KELLARISTA KRIITTISESTÄ PILARISTA???!!!