HM: Aivan ensimmäiseksi on sanottava, että juuri tuota Tuomioja todellakin tekee, mutta pääasiassa tasan samaan pussiin kuin Seppinen itsekin, pussiin jonka valheellisena etikettinä seisooERILLISSOTA”.Sellainen operaatio Bar- barossa, jossa Suomi ja sen alue eivät olisi olleet olennaisena ja välttämättö-mänä osana mukana, olisi ollut TÄYSIN ERILAINEN jopa muidenkin osallistu- vien maiden osalta päähyökkäyskohteista ja hyökkäyslinjoista puhumatta-kaan. Tämä YHTEISSOTA Suomen kanssa ei ollut Saksan ”korkein strategi-nen täyttymys”, vaan se oli enempikin sellainen,joka oli jäänyt pussin pohjal-le, kun tulevat Liittoutuneet kukin tahollaan olivat eliminoineet ne mieleisemmät,seuraa mutta eivät tätä.

JS: Presidentti Tarja Halonen piti 1.3. [2005] Ranskan Ulkopoliittisessa instituu-tissa puheen, jossa hän lausui Suomen 1941-44 käymästä ns. jatkosodasta mm. - suraavaa:

“Myös viisi vuotta myöhemmin, kesällä 1944, kykenimme pysäyttämään Puna-armei-jan yritykset valloittaa Suomi. Maatamme ei miehitetty missään vaiheessa, ei sodan aikana eikä sen jälkeen. Menetimme osan maastamme, mutta saavutimme torjunta- voiton. Säilytimme itsenäisyytemme sekä demokraattisen poliittisen järjestelmämme ja taloudellisen järjestelmämme. Meille maailmansota merkitsi erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan, eikä meille syntynyt kiitollisuudenvelkaa muita kohtaan.”


Tässä presidentti lähtee uusoikeistolaisen ja uudenlaisen historiankirjoituksen keulakuvaksi eikä hänen näkemyksensä erillissodasta perustu vähäisimpiinkään tosiasioihin! ”

Mitä Halonen, sitä myös Tuomioja.

Tarkasti ottaen muuten Halonen sanoo tuossa, että "maailmansota MERKITSI MEILLE erillissotaa" (vaikka olisikin merkinnyt muille, kuten venäläisille ja natseille JOTAKIN MUUTA!),oli se sitä todella tai ei.Tieteessä kysymystä ei voida asettaa si-ten, että "miltä tutkimuskohde jostakin pihalla olevasta porukasta tuntui".On objektii- vista,kävikö Suomi erillis- vai yhteissotaa natsi-Saksan kanssa Liittoutuneita vastaan.

http://seppinenj.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214425-erkki-tuomioja-sorkkii-jatkuvasti-poliittista-historiaa-mieleisekseen


”28.3.2016 17:11 Jukka Seppinen:

Suomalaisen poliittisen historian vinosuuntauksia yritetään vimmatusti jäädyttää. Se on ymmärrettävää sen vuoksi, että sen keskeiset jälkikäteisesti rakennetut elementit ovat romahtaneet tosiasioiden paineessa. Asiaan liittyy arveluttavia piirteitä. Pääjää- dyttäjiä on, kukas muu kuin Erkki Tuomioja. Koko joukko enimmäkseen harrasteli- joita seuraa Tuomiojaa kuin hai laivaa murusten toivossa. Ensin selvitän vapaamuo- toisesti taustaa, sitten otan esille joitakin todella räikeitä esimerkkejä.

Olin tehnyt uravalintani vuoden 1969 aikana istuessani nimismiehenä Iin suuren poliisipiirin päällikkönä. Ratkaisua pohjusti Ranskalainen kansakoulu vuosina 1950 - 1955. Ihailemani johtajatar Mlle Servé sai minut innostumaan opiskelusta. Hän nos- tikin minut valmistavalta 0-luokalta ensimmäisen luokan yli suoraan toiselle luokalle. Koulu ei vielä johtanut yliopistoon. Siksi Ressun ranska-pohjainen kielilinja, jota kut- suttiin myös diplomaattilinjaksi, ajoi kohdallani samaa asiaa. Ura lakimiehenä oli myös auki: Iin tuomiokunnan notaarinpaikka oli varma, samoin jatko poliisipäällikkön uralla. Rima ei värähtänyt,kun minut valittiin karriäärivirkamieheksi diplomaattiuralle. Pian jouduin presidentti Kekkosen lähipiiriin, neuvostoasioiden ja Suomen länsimai- sen puolueettomuusaseman puolustamisen ytimeen.

Kun aidosti historiasta kiinnostuneena nuorena juristina, valtiotieteen ylioppilaana ja ulkoministeriön virkamiehenä viimeistelin vuonna 1970 pro gradu -tutkimustani Hel- singin yliopistossa,törmäsin ensimmäistä kertaa pahaan vinoilmiöön. Graduni otsake on:"Reunavaltiopolitiikan maininkeja.Miksi reunavaltioiden ulkoministerien säännön- mukaiset konferenssit päättyivät vuonna 1925?". Se perustui alkuperäisaineistoon.

Olin joulukuun vuonna 1970 UM:stä virkavapaalla viimeistellessäni graduani. Jätin sen pian tarkastettavaksi. Sen jälkeen olen kuullut kummia. Valtiotieteellisessä tie- dekunnassa oli opettajia, jotka ilmoittivat pitävänsä Jukka Seppisen gradua neuvos- tovastaisena. Sain sittemmin kuulla kansliasta,että jotkut olisivat kieltäytyneet arvioi- masta sitä. Kuulostaa lainvastaiselta. Kuitenkin löytyi kaksi asiallista silloista dosent- tia, jotka sen hyväksyivät vaivatta arvosanalla kiittäen hyväksytty.Syy merkillisiin syy- töksiin paljastui: oli neuvostovastaista tuoda esille Viron, Latvian ja Liettuan olleen itsenäisiä valtioita.

Silloin kolahti:tulisin aina pitäytymään tiukasti faktoihin,jollainen Baltian maiden itse- näinen status tuolloin oli. Juristin koulutus ja toiminta nimismiehenä sekä syyttäjänä käräjillä auttoivat avautuneessa radikalismin ja marxilaisuuden käsitteistöviidakossa pitämään kurssin todellisuutta vastaavana. Poikkeaminen tosiasiasta olisi tuomarille tai poliisille vakava virkarikos.UM:n virkamiehet ovat voineet elää sosiaalidemokraat- tisten presidenttien aikana kuin siat vatukossa,lainatakseni Kalevi Sorsan käyttämää ilmaisua. Olen tänään ammattihistorioitsijana edelleen samalla faktapohjaisella ja analyyttisellä tiellä. Menetin turhan tittelinkipeyden samalla, kun havaitsin suoranai- silla valheargumentoinnilla ja nuoleskelemisella (lip-service) noustavan muodolliseen hyvin palkattuun akateemiseen kärkeen - ja muihin virkoihin sekä poliittisiin asemiin Suomessa. Asema ei ollutkaan seurausta pätevyydestä, vaan mielistelytaidoista.

Poliittiseen historiaan (ja politiikkaan) pesiytynyt suomalainen suomettumiseen joh- tanut käyttäytyminen muistutti neuvostohistorioitsijoiden asenteita. Olin esimerkiksi vuonna 1975 UM:n poliittisen osaston edustajana suomalais-neuvostoliittolaisen his- toriatoimikunnan kokouksessa. Neuvosto-osapuoli kielsi Molotovin-Ribbentropin elo- kuun 1939 sopimuksen sisältäneen salaista etupiirijakoliitettä. Nykyisinä aikoina pre- sidentti V.Putin on lausunut myönteistä kyseisestä sopimuksesta.Se kuitenkin perus-ti Neuvostoliiton liittosuhteen natsi-Saksan kanssa ja oli tuhoisa lukuisille kansoille. ”

HM: Se ei ollut ”liittosuhde”, vaan ”normaaliolotila” kahden vastakkaisen sotilasliiton välillä silloin, kun ne eivät sodi. On aika selvää, että sellaiseen ”sopimukseen” liittyy etupiiriraja, missä osapuolet sitoutuvat olemaan tekemättä mitään toisen osapuolen etupiirillä. Siihen aikaan kaikilla naapureilla oli hyökkämättömyyssopimukset, varsin- kin jos jompi kumpi tai molemmat ei kuulunut Kansainliittoon, jolloin se oli eräänlainen suhteiden perusasiakirja.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/03/molotov-ribbentrop-sopimus-ei-ollut-sotaliitto-vaan-kahden-vastakkaisen-sotilasliiton-normaali-olotila-silloin-kun-ne-eivat-sodiJS: ” Suomi oli vuonna 1939 ensimmäisiä länsimaisia demokraattisia valtioita Rans- kan ja Ison-Britannian ohella, jotka nousivat vaikuttavalla tavalla diktaattoreiden Hitlerin ja Stalinin toimintaa vastaan. Ylpeys hiipii mieleeni asiasta. ”

HM: Valhetta. Suomi pelasi täysin Hitlerin pillin mukaan. Suomi tosin vasta pingotti silloin mukaan Barbarossaan. Mutta onnistui siinä lopulta. Hitler teki joulukuussa 1940 lopullisen päätöksen sellaisen Barbarossan valmistelemisesta, jossa Suomi on mukana. Tuolloin päätös oli jo Moskovan valtaamisen ja Stalinin syrjäyttämisen te- hokkaan valmistelun kannalta tukevasti myöhässä. Ja häiriötekijöitä oli tulossa lisää. Idean MAHDOLLISUUSETA ottaa Suomi mukaan Barbarossaan,kallistaa korvaansa Kivimäen, Rytin, Tannerin, Ribbentropin ja muiden haaveelle, Hitler oli saanut talvi-sodasta.Silloin ykköshyökkäyvaihtoehto Japanin kanssa oli ollut jo puoli vuotta men- neen talven lumia, ja Hitler oli vastoin sodanjohdon ja omaa vakaumusta joutunut sotaan Englannin kanssa.

JS: ” Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja oli radikalismin kärkihahmoja jo 1960 -luvulta alkaen. Muistan renkutuksen "Tuomiojan Erkki, edistyksen merkki". Hän ei tehnyt silloin vaikutusta minuun, no - ei tee vieläkään. Vasemmistoradikalismi, jos mikä, oli Neuvostoliitolle kuuluisaa "hyödyllisten idioottien" toimintaa. Vastaavaa menoa löytyi paljon Kepusta, vaan ei Johannes Virolaisen joukoista, jopa osin kokoomuksesta. ”

HM: Tuomioja ja hänen Valtiattarensa Halonen ovat äärimmäisen VAHINGOLLISIA idiootteja.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/12/vahingolliset-idiootitJS: ” Erkki Tuomiojan sukutausta on hänen asemansa pohja. Isoäiti, neuvostovakoo- ja ja törkeästä maanpetoksesta elinkautiseen vuonna 1942 tuomittu Hella Wuolijoki on kaiken ydin. Wuolijoki vakoili ja toimi kuin illegaali residentti. Hän ei pyrkinyt rau- haan laillisen Suomen hyväksi. Muu on pelkkää myyttiä. Hella Wuolijoki oli Stalinin puudeleita. Stalin nosti Wuolijoen vankilasta käytännössä Yleisradion pääjohtajaksi. Wuolijoen kommunistinen propaganda kaikui kautta maan kyllästymiseen asti, kun- nes Wuolijoki erotettiin vuonna 1950. Wuolijoki nosti vävynsä Sakari Tuomiojan hal- litukseen syksyllä 1944. Erkki on siis nepotismin seuraus ja yrittää sievistellä isoäi- tinsä raakaa todellisuutta. Wuolijoki oli valitettavasti jopa lähelläni: hän istui Ranska- laisen kansakoulun johtokunnassa vahtimassa tuota hienoa koulua.

Räikeitä historiaväärennöksiä on Suomi ollut sotien jälkeen tulvillaan. Neuvostoliitto pyrki syyllistämään Suomen aloittamastaan sodasta. Se väitti kaikenlaista, joita väit- teitä Suomessa alettiin sotien jälkeen apinoimaan suosion toivossa. Britit ihmettelivät Suomen siirtymistä harjoittamaan "lip-service"-politiikaa. ”

HM: Britit olivat pelanneet NL:n kanssa hienosti yhteen noin kesästä 1939 kesään 1945, jolloin he rikkoivat miehittäjävaltioiden sopimuksen Saksan armeijan osasto- jen hajottamisesta miehitysalueellaan ja alkoivat päin vastoin maksaa sellaisille palkkaa Englannin valtion kassasta. NL vastasi rikkomalla Puolassa sopimuksen monipuoluevaaleista. Ja sitten vasta riemu repesi, kun selvisi, että NL on vakoillut länsiliitoutuneiden atomipommin jo silloin kun sitä suunniteltiin Englannissa.

JS: ” Kun Suomessa padottiin äärilaitoja vasemmalla ja oikealla ennen sotia, on yri- tetty väittää natsimielisyyden nousseen. Kun sisäpolitiikka vakiintui keskustahakui- seksi punamullaksi, siis maltillisen tannerilaisen sosiaalidemokratian ja maalaisliiton yhteistyöksi, edelleen väitettiin sotien jälkeen natsimielisyyden vahvistuneen. ”

HM: Tanner jos kuka olikin natsimielinen!

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/talvisodan-vaihtoehdot

Mulla on tässä luettavana sellaisen demarin kuin Päämajan sodanaikaisen tiedo- tusosaston johtajan Kalle Lehmuksen kirja "Talonpoika suurten shakkilaudalla",jossa hän mielestäni antaa ymmärtää Tannerin ottaneen Saksasta vastaan ohjeita. En ole kyllä lukenut läheskään loppuun. Mutta hän oli aina kaikesta jyrkästi eri mieltä kuin Tanner, vaikka piti olla "tämän väkeä": hän oli päinvastaista mieltä varustautumi-sesta ennen sotaa (Tanner vastusti),eri mieltä alueiden vaihtamisesta (kannatti, kun Tannerin linja oli, että "milliäkään ei periksi") ja edelleen hän oli eri mieltä rauhan-teon yksityiskohdista ja ajankohdasta, kun Tanner vaati, että se on just sillä siunaa-malla tehtävä millä ehdoilla tahansa kunhan vain vanha johto säilyttää paikkansa, joka olikin ollut just nappiinsa taas Hitlerin vaatimus. Varmasti Lehmus oli siitä johdostakin ainakin henkilöiden osalta eri mieltä.

Lehmus oli työelämässä ankara kommunimin vastustaja, ja hänen neronleimauksen- sa oli perustaa maanalaisia kommunisteja vastaan virallisen Sosialidemokraattisen puolueen rinnalle niin ikään maanalainen toinen organivaatio Suomen ammattiliitto- jen työjärjestö SAT, eli "Satiaiset". Se perustettiin Tampereen lentokonetehtaalla. Lehmusta ei varmasti miellyttänyt tilanne,että kommunistit ja NL olisivat saaneet kä- sityksen,että Satiaset olisivat (olleet) yhteydessä Saksaan "ohi Tannerin" ja muun puoluejohdon... (eli Tanner istuu heidän perseellään tuleen, omaa spekulaatiota...).

Lehmuksen mukaan Leningradin asema oli tunnustetusti kestämätön puolustuksen kannalta, se oli miljoonakaupunki pyssynkantaman päässä rajasta soiden keskellä, ja etelästä Viron suunnalta tulevaa hyökkästä vastaan sieltä oli mahdotonta evakuoida väestöä. Se oli tiedetty jo paljon ennen Saksan sodanuhkaa, heti Tarton rauhasta alkaen.

Leningradin puolustus oli sinänsä ovelasti järjestetty:siellä oli laaja aseteollisuus,joka palveli kuitenkin pelkästään kaupungin omaa puolustusta. Raskaita Klim Voroshilov -kapunkipanssareita näytettiin saksalaisille sen verran, että tosi on,mm. talvisodassa olosuhteissa,joihin ne eivät lainkaan soveltuneet,mutta se ei ollut tarkoituskaan. An-nettiin kuva,että Leningrad olisi kaiken nykyaikaisen aseteollisuuden keskus.Vain Le-ningardin ja Sevastopolin ja Vladivostokin laivatelakoilla pystyttiin käsittelemään kor-jausmielessä niitattuja panssarivaunuja, joita puolet Christien BT-kalustostakin vielä oli. Kaupungin eteläiset ja itäiset sisääntulotiet olivat suolle paalutettuja, ja tuollaista saattoi kauan pitää jopa vain yksikin Klim,sillä saksalaisten panssarien tykit eivät nii-hin tehonneet,vaan ainoastaan lentopommin täysosuma,joka kuitenkin tuhosi saksa- laisiltakin kulkukelpoisen tien. Ohi menevä pommi upposi suohon ja möyri siellä mu-taa tiestä poispäin. Tehokkaasti varustettu huoltoreitti oli järjestetty Laatokkaa tai jäätä pitkin. Sitä suomalaiset eivät ensin pystyneet, eivätkä sittemmin uskaltaneet-kaan katkaista, koska USA oli viestittänyt julistavansa Suomelle jälkimmäisessä ta-pauksessa tai hyökkäyksestä Leningradiin sodan (Tisserant-yhteys Vatikaanin kautta). "JS: ” Kun sota syttyi, piti sanoa Suomen epäonnistuneen ulkopolitiikan johtaneen siihen.Kun Suomi julistautui vuonna 1935 pohjoismaiselle puolueettomuuslinjalle,se kuulemma lähestyi natsi-Saksaa, joka luovutti silmää räpäyttämättä Suomen Neu- vostoliitolle elokuussa 1939.Hitlerillä ei ollut tuolloin minkäänlaista intressiä Suomessa.”

HM: Ei ollutkaan muuta paitsi se, että Suomella saattoi yrittää lietsoa sotaa Neu-vostoliiton ja Englannin välille, kun englantilaiset ja kanadalaiset vielä hallitsivat Suomen strategisia nikkelivarojakin. Juonen huono puoli oli siinä, että Churchillin poliittisesti johtama Britannian Tiedustelupalvelu oli siitä selvillä.

JS: ” Väite Suomen liittolaisuudesta jatkosodan aikana natsi-Saksan kanssa on romahtanut pölykasaksi ja huuhtoutunut likaviemäriin. Pelkkä logiikka sen romahduttaa, saati tosiasiat. ”

HM: Tasan päin vastoin: vasta tieto Suomen johtajien ”palveluhengestä” Hitleriä kohtaan tuo jotakin logiikkaa esimerkiksi Tannerin käännöksiin, jotka ilman sitä vaikuttavat seinähullun puokkoilulta!

SJ: ” Suomi käytti natseja hyväkseen Neuvostoliiton kuolettavan uhan alla.Väite Liit- toutuneiden Suomelle osoittamasta antautumisvaatimuksesta Teheranissa 1.12. 1943 on perustunut suoraan valheeseen. Eivät kai sitä esittäneet tohtorit ole olleet niin täysin lukutaidottomia idiootteja, etteivät osaa lukea selvää tekstiä? Tapahtui päinvastaista. Roosevelt, Churchill ja Stalin tunnustivat Suomen erillissota-aseman ja päättivät neuvotella Suomen sodasta. ”

HM: NL ei uhannut Suomea ainakaan yhtään enempää kuin toteutti. Suomen asema Saksan liittolaisena ei ole jälkikäteisistä ”tunnustuksista” kiinni. Liittoutuneet tarjosivat syyskuussa 1941 Suomelle mahdollisuutta irrottautua sodasta ja Karjalaa takaisin, jos näin tapahtuu, mutta se ei Suomelle kelvannut.

SJ: ” Prosessi alkoi Tukholmassa, jossa Paasikivi tapasi Kollontain helmikuussa 1944. Paasikivi tosin lupasi kahden kesken Karjalan Stalinille ja talvisodan rauhan rajan, vaikka presidentti, hallitus, eduskunta ja Mannerheim hakivat Suomelle parempaa rajaa. Paasikivi pelasi omavaltaisesti Stalinin hyväksi kaksilla raiteilla. Roosevelt puolestaan toivoi Stalinilta Viipuria Suomelle.

Yhdysvallat oli puolueeton talvisodan aikana ja vielä jatkosodan alussa aina Japani hyökkäykseen Pearl Harboriin 7.12.1941 saakka. Silloin natsi-Saksa ja sen liittolaiset julistivat pian sodan Yhdysvalloille. ”

HM: Oli objektiivisesti täysin selvää kuin pläkki, että USA ja Englanti ovat samalla puolella, koska ne valmistelivat yhdessä atomipommia salaa, kuten luulivat, muilta liittoutuneiltakin. USA ”osti” silloisen pommiprojektin itselleen liittymällä sotaan. On mahdollista, että jenkit tiesivät Pearl Harborista ennakkoon NL:n ja mestarivakoilija Richard Sorgen kautta, joka roikkui Berliinin ja Tokion välisillä yhteyslangoilla.

JS: ” Suomi ja Yhdysvallat olivat ystävällisissä diplomaattisissa suhteissa pitkään, aina heinäkuulle 1944, jolloin Rytin tunnettu henkilökohtainen paniikkikirje Hitlerille aiheutti katkoksen diplomaatisissa suhteissa, vaan ei sotatilaa. Keskinäinen ystä-vyyssuhde ei siitä todellisuudessa huojahtanut. Suomessa on päässyt pitkälle tietä-mättömyydellä näistä tosiasioista - tai suoralla valehtemisella. Edelleenkään en usko niin paljoa poliittisen historian tohtorin lukutaidottomuuteen. ”

HM: USA olisi julistanut sodan Suomelle, jos Suomi olisi hyökännyt Leningradiin.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/12/sodanaikainen-luotettava-lahde-saksa-yllytti-nl-a-hyokkaamaan-suomeen-1939JS: ” Vakavia ovat myös neuvostotiedustelun merkittävän roolin peittämisyritykset Suomessa. Ns. kotiryssäjärjestelmä teki paljon pahaa,mutta oli suuri menestys Neu- vostoliitolle,joka sai Suomen sisäpolitiikan sekaisin ja oli vähällä nielaista koko maan leiriinsä. Tässä prosessissa olleita presidenttejä olen myös tutkinut koko lailla, ja jat-koa seuraa.Kansakunnan täytyy oman etunsa ja tulevaisuuden rakentamiseksi saada tietoa tapahtuneista tosiasioista, niin salaisiksi kuin niiden usein haluttaisiinkin jäävän.

Erkki Tuomioja, joka kyttäsi kannoillani jonossa Helsingin yliopiston suuressa juhla- salissa valtiotieteellisen tohtoripromootiossa, hilluu maailmalla hankkeensa kanssa, joka tähtää poliittisen historian vinosuuntauksen jäädyttämiseen. Yrityksen nimi on jotain Historioitsijat ilman rajoja Suomessa. Nimi lienee matkittu ansiokasta työtä teh- neiltä lääkäreiltä. Hän on käynyt Moskovassa, käyttää omaa henkilökohtaista etuaan ajaakseen väärin asemaansa entisenä ulkoministerinä ja yrittää vaikuttaa jopa entisiin ranskalaisiin kollegoihinsa keittiön kautta.

Onneksi tuotantoni on jo edennyt pitkälle. Se perustuu tosiasiafaktoihin, ristikuulus-teltuun alkuperäiseen laajaan alkuperäisaineistoon. Paperit pysyvät, sillä tuskin sen- tään Suomen Kansallisarkisto putsaa arkistoaan. Uskon, että ei. UM:n arkistosta en ole vielä täysin varma. Tulevat tutkijasukupolvet löytävät kuitenkin aineiston. Tuotantoni, jonka laajentaminen on ajankohtainen asia, on myös käytettävissä. ”

HM: Englannilla ja Venäjällä on arkistot, joista ei toistaiseksi ole tihkunut esiin juuri mitään.Sen sijaan USA on jonkin verran availlut paljon suppeampia arkistojaan näis- tä asioista, kun ”eurotieteen” disinformaatiomyllytys on käynyt sietämättömäksi (mm. Molotovin neuvottelut Berliinissä ”etupiirijaosta Turkista ja Persiasta”,Pavel Sudopla- tovin muistelmat, Tisserant-yhteydet, Hans Berger ”natsitieteen” pääideologina jne.

http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/Hitler-Molotov%20Meetings.htm

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi ).