https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tyynekuusela/98216-molotov-ribbentrop-sopimus-ei-ollut-sotaliitto-vaan-kahden-vastakkaisen-sotilasliiton-normaali-olotila-silloin-kun-ne-eivat-sodi/

220px-Bundesarchiv_Bild_183-H27337%2C_Mo
Stalin and Ribbentrop shaking hands after the signing of the pact on August 23, 1939

Palstalla on kovasti pidetty yllä käsitystä, että Suomi ei olisi ollut II maailmansodassa Saksan liittolainen, kun taas NL olisi sitä sodan alussa ollut. Suomi oli kuitenkin Jat-kosodassa Saksan toiminnallinen liittolainen, jonka osanottoa ilman Barbarossa olisi ollut täysin erilainen, eikä koko tämä luoteinen suunta olisi ollut siinä tärkeä, vaan sen syömät resurssit olisi käytetty muualla.

Saksan ja NL:n suhde Molo-Ribbe-sopimuksen solmimisesta elokuussa 1938 Hitle-rin ehdotuksesta Saksan hyökkäykseen asti NL:on ei ollut "liitto", vaan kahden vas-takkaisen vastakkaisia etuja omaavan sotilasliiton "NORMAALIOLOTILA" silloin, kun ne eivät sodi eivätkä uhkaa välittömästi sodalla.

Kaikilla rajanaapureilla oli tuolloin yleensä paitsi erilaiset tunnustukset myös keski-näiset hyökkäämättömyyssopimukset. Tässä tapauksessa mailla ei ollut yhteistä ra-jaa, ja niillä oli rajaerimielisyyksiä muiden naapuriensa kanssa paitsi keskenään, jo-ten totta pirussa niiden piti avoimesti tai salaa sopia, missä "etupiiriraja kulkee". Sen "omalla puolen" kummallakin oli "toisen puolesta vapaat kädet".Ei ollut määrätty, että siellä olisi todella pitänyt tehdä jotakin.

Jos tämä oli muka "sotilasliitto", jota käsitystä pidetään yllä, niin silloin NATO ja Varsovan liittokin olisivat olleet 50 - 80-luvuilla YKSI SOTILASLIITTO!

(Toki maolaiset varsinkin ETYKin aikaan sellaista väittivätkin, mutta sekin oli propa-gandaa. Ja sen verran siinä oli "lisääkin totta", että molemmat olivat II maailmanso-dan voittajien liittoja eivätkä hävinneiden, mikä sekin on tänään Suomessa Puolassa ja Baltian maissa eli ns. EU:n russofobisessa blokissa päässyt unohtumaan. Blokin johtajat kokoontuivat hiljattain Helsingissä, ja sillä on edessän johtajan vaihdos, ainakin henkilön...)

Saksa kyllä ehdotti Neuvostoliitolle sekä erittäin toiminnallista sotilasliittoa kuten NL:n hyökkäystä Persiaan Saksan tukemana että intitutionaalista "sotilasliittoa", jäsenyyttä Akselissa.

http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/Hitler-Molotov%20Meetings.htm#GERMAN%20DRAFT%20TREATY%20PROPOSAL

Heikki Typpö on tarkastellut kysymystä Arvo Tuomisen kirjojen pohjalta.

Niiden jälkeen on kuitenkin saatu paljon uutta tietoa, ja silloista laajalle levinnyttä väärää sellaista on kumottu.

http://hkt40.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91711-miksi-stalin-liittoutui-hitlerin-kanssa#comment-1382744

Mielenkiintoista juttua, mutta tässä on pari korjattavaa seikkaa.

Ensinnäkään tuollainen "etupiirisopimus" EI OLE LIITTO (jollaista sitäkin Hitler kyllä esitti), vaan kahden vastakkaisen sotilasliiton "normaali olotila" silloin kun ne eivät sodi, ja kun niiden vaikutuspiirin alaisena on kumpaankaan kuulumattomia alueita.

Toisekseen: "sopimusta" ei esittänyt Stalin,vaan Hitler, Halhin Golin taistelukentän vielä savutessa Puna-armeijan (ja Mongolian "panssariratsuväen") uskomattoman tärkeää voittoa Japanin Mantshurian armeijasta.

Suomella oli äärimmäisen tärkeä merkitys sille, että Hitler ehdotti "etupiirisopimusta", sillä hänen tarkoituksensa oli Puolan jaon lisäksi tietysti provosoida NL hyökkää-mään Suomeen ja Englanti puolustamaan sitä ja siellä olevaa englantilaista omai-suutta kuten Patsamon nikkeliä ja näin saada aikaan sotilaallinen kriisi Englannin ja NL:n välille. Puola oli NL:n "arkkivihollinen", joka miehitti 9 mlj:n asukkaan Länsi-Uk-rainaa ja myös Itä-Liettuaa. Länsi-Ukraina oli väärällään Saksan fasistivakoojia, sillä Pilsudski oli siirtänyt epäilyttävät saksalaisperäiset ainekset sinne kauaksi Saksasta.

Kolmanneksi: Stalinilla ei ollut vähäisintäkään epätietoisuutta Saksan tulossa olevas-ta hyökkäyksestä, ja valmistelutkin siihen olivat suorastaan hyvässä mallissa, sillä mm. T-34-panssarivaunu oli osoittautumassa loistovehkeeksi,ja rakettiaseen kehitys-kin oli pitkällä. Uudet aseet oli räätälöity Espanjan sisällissodan pohjalta Saksan uusimpia vastaan ja näitä paremmiksi.

Sopimus oli siis täydellistä huijausta Stalinin puolelta, eikä hän edes leikkinyt "rehel-listä", vaan "tyhmää petollista liittolaista", joka muka olisi uskonut Hitlerin olevan tosissaan. NL:n ongelma oli keinolla millä tahansa pelata aikaa kaksi tai mieluiten kolme vuotta, jonka jälkeen (1942) hommat olisivat hoidossa...

Neljänneksi: sekä Englannin USA:n että NL:n käyttäytymistä selittää kaikkein eniten eräs tässä kokonaan mainitsematon seikka: lännen ATOMIPOMMIPROJEKTI, jossa NL:n vakoilija oli alun perin mukana (Klaus Fuchs, ehkä kaksikin, sekä Englannin että USA:n puolella, Pavel Sudoplatovin muistelmien mukaan.).

Stalin tiesi, että se on suunnattu paitsi Saksaa, myös NL:a vastaan. Atomipommin suunnittelu alkoi vuonna 1938, heti kun uraaniatomi oli halkaistu, ja sen käyttäytymi-nen tässä yhteydessä oli osoittautunut lasketun mukaiseksi. (Ongelma muistutti tätä Higgsin bosonin hakua, mutta oli teknisesti tietysti paljon yksinkertaisempi.)


19.12.2011 00:09 Heikki Typpö:

" Miksi Stalin liittoutui Hitlerin kanssa

Kuten tiedetään Hitler ja Stalin solmivat keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen elokuun 23. pnä 1939, jossa sovittiin toisen maailmansodan aloittamispäivästä, Puolan jaosta sekä NL:n ja Saksan välisestä etupiirijaosta.Näin kirjoittaa Arvo Poika Tuominen kirjassaan Myrskyn aikaan. Tuominen seurasi tapahtumia läheltä. Olihan hän Kominternin Presidiumin jäsen, O.W. Kuusisen läheinen työ- ja asuintoveri. Hän tiesi mistä oli kysymys. Stalin osasi aina yllättää politrukit, kuten nytkin. Silti näillä tapahtumalla oli myös sekä teoreettinen että poliittinen taustansa. "


RTK: Ei kyllä varmasti sovittu "aloittamispäivästä", eikä tarkoitus ollut ainakaan Saksalla VIELÄ maailmansota! Epävarmaa on, oliko Stalin tietoinen, että Englanti ja Ranska julistavat Saksalle sodan,ja olivatko ne vaatineet myös NL:n näin tekemään.

Niiden sodanjulistus oli Hitlerille yllätys, sillä siinä ei näyttänyt olevan SOTILAALLI-SESTI mitään järkeä, koska nuo maat eivät pystyneet kuitenkaan tekemään Puolan hyväksi mitään. Hitlerillä rupesi tulemaan hätä talvisodan kanssa.

HT: " Hitlerin valtaan nousua ja operaatioita läntisiin naapurimaihin oli Neuvostoliitos-sa seurattu tarkasti.Hänen Main Kampf -teoksensa osattiin ulkoa.Siellä tiedettiin mitä tulemaan piti.

Natsismi ja kommunismi olivat yhteensopimattomat aatteet.Kansojen itsemäärää-misoikeus oli vielä Stalininkin aikana pyhä periaate. Sen vuoksi Stalinin-Hitlerin pakti oli shokki sekä Neuvostoliitossa että koko maailmassa.

Stalin kunnioitti teoreettisia perusteita kaikelle toimille. Sellainen teoria, joka oli Stali-nin-Hitlerin paktin taustalla, oli nimeltään Yli-imperialismin teoria, joka oli syntynyt Leninin lempilapsen Buharinin kynästä. Lenin oli Interventiosodan perusteella tehnyt johtopäätöksen, että 15 imperialistisen maan hyökkäys nuorta neuvostotasavaltaa vastaan vuosina 1918 - 20 oli epäonnistunut sen vuoksi, että imperialististen maiden keskinäiset ristiriidat estivät niitä yhdistämästä voimiaan ja tuhoamasta neuvostota-savaltaa. Lenin loi tältä pohjalta teorian imperialistien keskinäisistä ristiriidoista. Jos Neuvostoliitto kärjisti riittävästi imperialistien keskinäistä eripuraa, niin NL sai rakentaa sosialismiaan rauhassa.

Isvestijan päätoimittaja Buharin oli alkanut epäillä tuon teorian ehdottomuutta näh- tyään kuinka myötämielisiä läntiset maat olivat Hitlerin pyrkimyksille.Buharin arveli, että juuri Neuvostoliiton tuhoaminen saattaisi yhdistää imperialistit Hitlerin tahtoon eturistiriidoistaan huolimatta.Buharin perusti oman yli-imperialismiteoriansa tuohon oletukseen.Teoriaan yhtyi myös Pravdan päätoimittaja Radek.Asiasta puhuttiin ja väiteltiin Kominternin ja Stalinin sisäpiirissä kiivaasti. Stalin määritteli siihen lopuksi kantansa ja sanoi, että Buharin oli väärässä ja Lenin oikeassa."

RTK: Radekhan oli tshekki. Ja Buharin oli Izvestijan päätoimittaja.

Tuo kiista ja kuvio joutui varsinkin lännessä uuteen valoon, kun uraaniatomi halkais-tiin alkuvuodesta 1838.Uraanin halkaisun primus motor oli fyysikko Lise Meitner, jonka oppilaalta ja veljenpojalta Otto Frischiltä ja Otto Hahnilta uraanin halkeaminen olisi jäänyt huomaamatta ilman oppiäitiä.Meitner siirtyi Ruotsiin ja kieltäytyi osallistumasta minkäänlaisiin atomipomminkehitystehtäviin.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Peierls#Frisch.E2.80.93Peierls_memorandum

Tuolloin pommin kehitys oli siis pitkällä ja siinä oli ollut alun perin mukana myös NL:n soluttama kaaderivakkoja Klaus Fuchs.Hänet inernoitiin saksalaisena sodan syttyes- sä 1939 noin vuodeksi, mutta hän oli toiminut atomipommikehityksen johtaja Peierl-sin ryhmässä jo vuodesta 1937. Lännessä ei tiedetty, miten pitkällä Saksassa ollaan. Siellä ei oltu hyvällä mallilla, sillä Werner Heisenberg oli umpiteoreetikko ja muut "puhdasrotuiset" olivat yhtä umpikokeellisia teknikoita.Englanti ja USA asettivat Sak- san pääviholliseksi, koska ne pitivät sitä vaarallisimpana. Ja NL tiesi koko ajan, mitä tapahtuu. Sen ei ollut vaikea päätellä, ketkä tosiasiassa tietävät, ja ketkä eivät tiedä hankkeesta.

HT: " Buharin joutui yli-imperialismiteoriansa vuoksi oikeuteen, ja hänet tuomittiin kuolemaan.

Myös Radek menetti henkensä. Oli vielä niin, että sekä Buharin että Radek olivat oma-aloitteisesti ottaneet,siis jo ennen Mynchenin sopimusta,yhteyttä Saksan suur-lähettilääseen ja tiedustelleet mahdollisuutta NL:n ja Saksan liittoutumiselle. Heille oli vastattu myönteisesti. Tämä oma-aloitteisuus oli painanut lisäsyntinä Buharinin ja Radekin saamassa kuolemantuomiossa. "

RTK: Ahaa, että he siis ottivat todellisuudessakin yhteyttä.

Molemmat olivat suosittuja päälehtien päätoimittajina. Molempien ura oli kuitenkin laskussa, sillä Radek oli ollut Kominternin johtaja ja Buharin mm. tiede- ja valistus-asioiden kansankomissaari, jossa tehtävässä hän oli henkilönä kaikessa hiljaisuu- dessa epäonnistunut perusteellisesti ja suututtanut tiedepiirit, yli muiden Ivan Pavlo-vin, joka oli pistänyt porttikiellonkin ministerille ja tiedeakatemian jäsenelle (Pavlovin ja monien muiden mukaan perusteettomasti).

Buharin oli perusteellisesti väärässä kysymyksessä taloudellisten lakien (kuten arvo-lain) luonteesta: hänen mukaansa "laitkin olivat suunniteltavissa", eikä mitään mate-riaalisen voiman omaavia yhteiskunnallisia lainalaisuuksia muka lainkaan olisi. Hän myötäili suunnittelukoneistossa vaikuttavaa teoreetikkoryhmää, jota johti muuan Nikolai Voznesenski, jonka teorioita vastaan Stalinin teos "Sosialismin rakentamisen taloustieteellisiä ongelmia" suuntautuu.

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/index.htm

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/ch13.htm

HT: " Heti kohta, kun Buharin ja Radek oli ammuttu 1938,Hitler halusi siirtää Tsekko-slovakian sudeettisaksalaiset alueet Saksan yhteyteen. Hän suoritti tuon kuuluisan Tsekkoslovakian jaon, ja hyväksytti sen läntisillä imperialistisilla mailla ns. Münchenin sopimuksen muodossa vuonna 1938.

Stalinilla tuli mieleen sekä Leninin ristiriitateoria että Buharinin yli-imperialismiteoria. Hän kaappasi Buharinin idean ja halusi toimia Leninin teorian hengessä. Hän ajatte-li,että liittoutumalla Hitlerin kanssa,Neuvostoliitto voisi pelastua Hitlerin hyökkäyksel- tä ja saada lännen imperialistiset maat riitoihin keskenään. Maailma oli shokissa. "

RTK: Hän saattoi ajatella juuri noinkin, mutta Hitler sitä sopimusta esitti, ja hän esitti sitä tasan samalla kaavalla, jolla Rybkin/Jartsev oli vuotta aikaisemmin esittänyt Suomelle etupiirijakoa Itämeren alueella, ja jos Joosu oli saanut Englannista jotakin vinkkiä, niin nyt hän tiesi, että se EI ollut ollut kusetusta, mutta Hitlerin ehdotus oli.


HT: " Ilmeisesti Stalin myös uskoi hyökkäämättömyyssopimuksen pitävyyteen. "

RTK: Ei TIETENKÄÄN uskonut!


HT: " Seuraavana päivänä kommunistilehdistö julisti Stalinin käskystä,että maailman rauha oli pelastettu.Pohjoismaisille ja Euroopalaisille kommunistipuolueille oli Tuomi- sen mukaan annettu ohje, että Hitlerin toimia Euroopassa ei saa vastustaa (Tuomi-nen oli tuolloin myös SKP:n ylin johtaja). Stalinin-Hitlerin paktissa sovittiin etupiirija-osta, Puolan jaosta ja päivämäärästä jolla Puolan jako aloitetaan. Syyskuun 1. pnä 1939 Saksan oli määrä aloittaa sotatoimet Puolassa.

Tuota päivämäärää pidetään toisen maailmansodan alkamispäivänä. "


RTK: Harvemmin: joko alkupisteenä pidetään Japanin hyökkäystä Kiinaan 7.7. 1937, jos paino on sanalla "sota", tai sitten Englannin ja Ranskan sodanjulistusta Saksalle 3.9. 1939, jos paino on sanalla "maailman-".

" Stalin aloitti myös sotatoimet Puolassa sovittuna päivänä eli 17. syyskuuta 1939. Suomen Talvisota alkoi 30.11.1939, eli se oli maailmansotaan kuuluva operaatio, eikä erillinen sota, kuten Suomessa mielellään väitetään. "

RTK: Juu. Tällöin ei vieiä ollut kuitenkaan suunnitteilla Barbarossa, jossa Suomella olisi tärkeä rooli. Sellaisen suunnittelu alkoi vasta vuotta myöhemmin, kun Hitler oli lopullisesti haudannut metkut sodan lietsomiseksi NL:n ja Englannin välille.


HT: "Suomi julistautui Puolan jaon alkaessa puolueettomaksi maaksi. Stalin ilmoitti välittömästi noudattavansa puolueettomuuspolitiikkaa Neuvostoliiton ja Suomen välisissä suhteissa.

Tuominen pitää Suomen kannalta epäviisaana sitä,että Suomi ei hyväksynyt Stalinin vaatimia ehtoja aluevaihdoksista Leningradin turvaksi eikä asettunut vastustamaan Saksan hyökkäyssuunnitelmia. Tällä tavoin 30.11.39 alkanut sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä olisi voitu välttää. Tuomisen mukaan tämä tuskin olisi estänyt Suomen joutumista kuitenkin sodan jalkoihin, sillä Saksa oli hyökkäyspäätöksensä tehnyt, ja Suomen aluetta olisi Saksan taholta varmasti käytetty hyökkäysalueenä Neuvostoliittoa vastaan. "


Keskustelua:


Olli Pusa #227207 21.2.2012 11:59

Harvinaisen hölmö ja virheitä sisältävä kirjoitus. Mistähän tällaiset epätoivoisen oloiset Stalinin puhtaaksipesuyritykset on laitettu liikkeelle? Esimerkkejä:

”Saksan ja NL:n suhde Molo-Ribbe-sopimuksen solmimisesta elokuussa 1938 Hitle-rin ehdotukses ta Saksa hyökkäykseen asti ei ollut ”liitto”,vaan kahden vastakkaisen vstakkaisia etuja omaavan sotilasliiton ”NORMAALIOLOTILA” ”

Kyseisessä liittosopimuksessa sovittiin yhteisestä hyökkäyksestä Puolaan. Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, Saksa oli sopimuksen mukaisesti Neuvostoliiton liittolainen ja esimerkiksi pysäytti Suomeen menossa olleita asetoimituksia.

”Puola oli NL:n ”arkkivihollinen”, joka miehitti 9 mlj:n asukkaan Länsi-Ukrainaa ja myös Itä-Liettuaa.”

Lisäksi Neuvostoliiton arkkivihollinen Suomi miehitti Suomea,kuten Viro Viroa, Latvia Latviaa, Liettua Liettuaa jne. Taisipa arkkivihollinen Ranska miehittää Ranskaakin.

”Suomella oli äärimmäisen tärkeä merkitys sille,että Hitler ehdotti ”etupiirisopimusta”, sillä hänen tarkoituksensa oli, Puolan jaon lisäksi tietysti, provosoida NL hyökkäämään Suomeen ”

Ahaa.Siis Hitler porvosoikin liittolaisensa Stalinin hyökkäämään Suomeen.Hyvä, että tunnustat Stalinin hyökänneen Suomeen erilaisten raaka-aineiden ryöstämisen ym. toivossa, mutta kaipaisin vielä luotettavia dokumentteja, josta Hitlerin rooli tulee ilmi. Muuten syy hyökkäyksestä Suomeen jää kokonaan Stalinille.

”lännen ATOMIPOMMIPROJEKTI, jossa NL:n vakoilija oli alun perin mukana (Klaus Fuchs, ehkä kaksikin, sekä Englannin että USA:n puolella, Pavel Sudoplatov).

Stalin tiesi, että se on suunnattu paitsi Saksaa, myös NL:a vastaan. Atomipommin suunnittelu alkoi vuonna 1938, heti kun uraaniatomi oli halkaistu”

Atomipommin halkaisussa taisi 1938 onnistua Otto Hahnin ryhmä Saksassa. USA:n atomipommiprojekti aloitettiin vuosia myöhemmin, kun maa oli jo sodassa mm. Albert Einsteinin USA:n presidentille kirjoittaman kirjeen jälkeen. Ei olisi pahitteeksi, että pysyisi edes alkeellisissa tosiasioissa.

Suosittelisin, että otat kiltisti lääkärin määräämät lääkkeet ja rauhoitut.

R. Tyyne Kuusela #1822836 Kirjoittaja 21.2.2012 14:52

Vastaus kommenttiin: #227207

” Harvinaisen hölmö ja virheitä sisältävä kirjoitus. Mistähän tällaiset epätoivoisen oloiset Stalinin puhtaaksipesuyritykset on laitettu liikkeelle? Esimerkkejä:

”Saksan ja NL:n suhde Molo-Ribbe-sopimuksen solmimisesta elokuussa 1938 Hitle-rin ehdotuksesta Saksa hyökkäykseen asti ei ollut ”liitto”, vaan kahden vastakkaisen vstakkaisia etuja omaavan sotilasliiton ”NORMAALI OLOTILA” ”

Kyseisessä liittosopimuksessa sovittiin yhteisestä hyökkäyksestä Puolaan. ”

RTK: Ei kyllä sovittu.

http://fi.wikisource.org/wiki/Molotov-Ribbentrop_-

Lisäpöytäkirjassa sovitaan siellä etupiirirajasta, muttei mistään toimenpiteistä. Neuvotoliitto ja Liettua saavat

http://fi.wikisource.org/wiki/Molotov-Ribbentrop_-

Neuvostoliiton sodanjohto tappeli varmaan viimeiselle tunnille asti, pitääkö tuo ”tar-jous” ottaa vastaan vai jättää käyttämättä. Zhukov oli ehdottoman varma, että se oli ansa. Žukovin huolta lisäsi,että hän luultavasti epäili vakavasti rintamalohkon komen- tajan, insinöörikenraali D.G.Pavlovin,T-34-panssarin yleissuunnittelijan, Korkeimman neuvoston jäsenen soveltuvuutta tuohon tehtävään. Varsinkin,kun niitä T-34-panssa- reita ei saanut täällä käyttää,eikä Kiovan eikä Leningradinkaan (jossa oli raskaat Klimit) puolustuksessa, vaan ne olivat keskitettyinä Moskovan ympärille. Epäilys osittautui aiheelliseksi.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Pavlov%
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/T-34+med

Saksalaiset odottivat kaksi päivää ”etupiirilinjalla” ja varmaan riitelivät, kuinka kauan odottaa. Kun NL oli tullut etupiirilinjalle, joka oli pääasiassa sen Versaillesin rauhan mukainen raja, ja Liettuasa aivan tarkalleen se, Zhukov rupesi vastustamaan puolustuslinjan siirtämistä uudelle rajalle, taaskin turhaan.

” Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, Saksa oli sopimuksen mukaisesti Neuvosto- liiton liittolainen ja esimerkiksi pysäytti Suomeen menossa olleita asetoimituksia. ”

Näin tuo teki. Ja Englanti esti jopa Ranskan joukkojen (3000 mistä) tuomisen Petsa-moon.Mutta ei NL silti Englanninkaan kanssa ollut sotilasliitossa, se oli nimenomaan salaliitossa, periaatteessa yhtä vilpillisessä kuin saksankin kanssa, siilä Englanti ei voinut kuvitellakaan NL:n tietävän jotakin atomipommihankkeesta.

” ”Puola oli NL:n ”arkkivihollinen”, joka miehitti 9 mlj:n asukkaan Länsi-Ukrainaa ja myös Itä-Liettuaa.”

Lisäksi Neuvostoliiton arkkivihollinen Suomi miehitti Suomea,kuten Viro Viroa, Latvia Latviaa, Liettua Liettuaa jne. Taisipa arkkivihollinen Ranska miehittää Ranskaakin. ”

Versailles´n rajat olivat Kansainliiton (Länsiliitoutuneiden) mielestä voimassa. (Puo-lan mukaan ne eivät olleet voimassa,ns.Armia Krajowan,Valtakunnanarmeijan, jonka Liittoutuneet tunnustivat miehityksen jälkeen Puolan edustajaksi,tästä huolimatta. Se oli Ranskan vaatima virhepäätös, sillä ”Vichyn-Krajowa” oli jopa juutalaisvainoissa usein käytännössä Saksan puolella.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Armia+K

” ”Suomella oli äärimmäisen tärkeä merkitys sille, että Hitler ehdotti ”etupiirisopimus-ta”, sillä hänen tarkoituksensa oli, Puolan jaon lisäksi tietysti, provosoida NL hyökkäämään Suomeen ”

Ahaa. Siis Hitler porvosoikin liittolaisensa Stalinin hyökkäämään Suomeen. ”

Provosoi, ”liittolaisen” tai ei…

Stalin astui tässä ”hallitusti” ansaan kuten Länsi-Ukrainassakin. Se oli kaiken kaikkiaankin hänen ”ydinosaamistaan”…

Toisin oli hän kerran vastustanutkin hallittua ansaan astumista osallistumista tsaarin neuvoa-antavaan Duumaan, yhdessä menshevikkitohtori A.A. Bagdanovin kanssa, jota Lenin ankarasti arvosteli filosofisessa pääteoksessaan ”Materialismi ja Empiriokritisismi”, mutta oli sen jälkeen ottanut opikseen…)

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Bogdano

” Hyvä, että tunnustat Stalinin hyökänneen Suomeen erilaisten raaka-aineiden ryöstämisen ym. toivossa, ”

Stalin ei tarvinnut Suomen raaka-aineita, ei ainakaan nikkeliä, vaikka saattoi leikkiä muuta…

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Norilsk

” mutta kaipaisin vielä luotettavia dokumentteja, josta Hitlerin rooli tulee ilmi. Muuten syy hyökkäyksestä Suomeen jää kokonaan Stalinille. ”

Hänellä se vastuu talvisodasta toki joka tapauksessa on.

http://mailstar.net/sudoplat.html

” On April 8,1938,the NKVD rezident in Finland, Boris Rybkin, was summoned to the Kremlin, where Stalin and other members of the Politburo, in a formal way, entrusted him with the mission of acting as informal envoy of the Soviet government in Finland. Rybkin donated money,on Stalin’s orders,to the formation of the Small Farmers party which propagated a neutral stand for Finland.Rybkin was ordered to offer the Finnish government a secret deal, sharing interests in Scandinavia and economic coope- ration with the Soviet Union, on the conditions of their signing a pact of mutual eco-nomic and military assistance in case of aggression by third parties. The pact was to guarantee Finland eternal safety from attack by European powers and mutual eco-nomic privileges for the two countries on a permanent basis. Included in the propo-sals was a division of spheres of military and economic influence over the Baltic areas that lay between Finland and the Soviet Union.

Rybkin expressed his doubts that the Finns would agree to a treaty contrary to their historic hostility toward their eastern neighbor, but Stalin stressed that these propo-sals should be offered orally, without the involvement of our ambassador. Rybkin did as he was told, and the proposals were turned down by the Finns; however, they caused a split in the Finnish leadership that we later exploited when we managed to sign a separate peace treaty with Finland in 1944, with the Swedish Wallenberg family acting as intermediaries.

{p.95} While I have no knowledge whether or not similar proposals were made infor-mally to the Germans, I believe that Marshal Carl Gustaf Mannerheim, chairman of Finland’s defense council,informed Hitler about our overtures.Therefore, Hitler, when he sent his foreign minister, Joaquim von Ribbentrop, to Moscow in August 1939 to negotiate a nonaggression treaty, was not relying just on the spontaneous reaction of Molotov and Stalin. He knew that we were open to such suggestions because we had already sought a similar deal with Finland that had failed. ”

” ”lännen ATOMIPOMMIPROJEKTI,jossa NL:n vakoilija oli alun perin mukana (Klaus Fuchs, ehkä kaksikin,sekä Englannin että USA:n puolella, Pavel Sudoplatov).

Stalin tiesi, että se on suunnattu paitsi Saksaa, myös NL:a vastaan. Atomipommin suunnittelu alkoi vuonna 1938, heti kun uraaniatomi oli halkaistu”

Atomipommin halkaisussa taisi 1938 onnistua Otto Hahnin ryhmä Saksassa. ”

Juu niin onnistui. Läpimurron tekijä oli juutalainen Lise Meitner, Otto Frischin täti ja opettaja, joka kipaisi heti löydön jälkeen Ruotsiin,julkisti tietonsa vasta sieltä. Sovjet- skaja tiesi tämän jo 1979, vaikka se on Lännessä tullut Wikissä laajaan tietoon viime vuonna, tietysti Sovjetskajan englanninkielisen nettiversion ansioista.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Meitner
http://en.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner

” USA:n atomipommiprojekti aloitettiin vuosia myöhemmin, kun maa oli jo sodassa mm. Albert Einsteinin USA:n presidentille kirjoittaman kirjeen jälkeen. ”

Se kirje oli pelkkää diplomatiaa. Pommin suunnittelu oli alkanut USA:ssakin heti 1938, kten Engalannissakin. Virallisesti se aloitettiin salanimillä tietysti Englannissa 1939 slanimellä ”Tube Allys”:

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/tube+alloys

Frischin-Peierlsin muistio on päivätty maliskuussa 1940, mutta se oli usean vuoden työn tulos.

Nimi Tube Alloys tulee siitä, että alun perin Rudolf Peierls ja Klaus Fuchs olivat tutki-neet metalliseosten fysikaalisten ominaisuukien ennustamista ydinfysiikan avulla.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Fuchs%2

(Tuo aika koskee valmiin pommin teknisiä tietoja. Tiedot projekin olemassaolosta ja perspektiiveistä ovat erikseen ja huomattavasti aikaisempia. Sudoplatovin mukaan niitä toimitti myös Oppenheimer USA:sta.Lisäksi Sudoplatov yritti vimmatusti värvätä Niles Bohriakin, vaikka hänen mukaansa ryhmässä oli ennestäänkin jo kaksikin NL:n vakoojaa. Tässä yhteydessä hän vakkuuttui, että Bohr on jonkun kolmannen tahon vakooja.

” Ei olisi pahitteeksi, että pysyisi edes alkeellisissa tosiasioissa. ”

Pysyn tosiasioissa, vaikka ne ovat Suomessa ankarasti kiellettyjä.

” Suosittelisin, että otat kiltisti lääkärin määräämät lääkkeet ja rauhoitut. ”

Huolehdi omista mömmöistäsi.

Kysyjälle vastataan ja kolkuttajalle avataan.

Saksan joukot olivat syvällä Ukrainassa ja Valko-Venäjällä vuonna 1918 ja Saksa miehitti Baltian maat vuonna 1918. Samat alueet olivat Saksan tavoitteina 1.9.1939 lähtien. Neuvostoliiton tavoitteet sen sijaan olivat syvällä Länsi-Euroopassa. 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa Puna-armeija kehitti kaukotoimintapanssarivaunuja ja il-mavoimiaan yhteistyössä Weimarin Saksan kanssa.Neuvostoliitto perusti maailman- historian suurimmat maahanlaskujoukot: miljoona laskuvarjohyppääjää ja suuret lii-tokoneet, joilla maahanlaskujoukot oli tarkoitus kuljettaa syvälle vihollisen selustaan. 1930-luvulla Puna-armeijan sotilaallinen doktriini oli massiivinen isku syvälle vihollisen alueelle.

Kun Saksa alkoi suunnitella hyökkäystä Neuvostoliittoon, sillä oli kolme tavoitetta: Leningrad, Moskova ja Kaukasus. Saksalaiset strategiantaitajat: marsalkat ja ken-raalit sysättiin sivuun, kun nämä tuomitsivat voimien hajoittamisen usealle suunnalle samanaikaisesti. Syksystä 1941 lähtien Hitler toimi itse sodanjohtajana ja strategina ensimmäisen maailmansodan korpraalin lahjoilla ja kyvyillä.

Saksan joukot olivat Itä-Preussissa ja syvällä Puolassa kesällä 1941. Pohjoinen armeijaryhmä lähti hyökkäämään kohti Viroa ja Leningradia, keskinen armeijaryhmä lähti hyökkäämään kohti Moskovaa.

Suomi ja Saksa neuvottelivat sotilaallista yhteistyöstä talvella, keväällä ja kesäkuun alussa 1941. Suomen jatkosota oli talvisodan hyvityssota ja valloitussota, jonka tavoitteina oli turvallinen kolmen kannaksen raja 1000 km pituisen maarajan sijasta.

Suomi ei ollut Saksan liittolainen. Kaikki Saksan liittolaiset olivat fasistisia valtioita: Italia, Slovakia, Unkari, Romania ja Kroatia. Kaikkien Saksan liittolaisten armeijoiden komentojärjestelmät olivat Wehrmachtin komentojärjestelmän alaisia. Italia, Unkari ja Romania lähettivät kukin kymmeniä divisioonia Saksan itärintamalle, Suomi yhden pataljoonan, joka palautettiin Suomeen jo vuonna 1943.

Unkari sisällytti Nürnbergin rotulait omaan lainsäädäntöönsä vuonna 1938. Romania lähetti 300 000 juutalaista ja kymmmeniä tuhansia romaneja Saksan rakentamille tu-hoamisleireille.Fasistinen Rautakaarti kaappasi vallan Unkarissa vuonna 1943. Tu-hansia juutalaisia ammuttiin Budapestin rantakaduilla ja ruumiit työnnettiin Tona-vaan.Kolme viikkoa myöhemmin itse Adolf Eichmann saapui Unkariin organisoimaan satojentuhansien Unkarin juutalaisten rautatiekuljetuksia tuhoamisleireille.

Vuonna 1943 Linkomiehen uuden hallituksen ensimmäinen päätös koski Suomen kansalaisuuden myöntämistä kaikille Suomessa olleille juutalaisille. Marsalkka Man-nerheim suojeli Suomen armeijan riveissä taistelleita juutalaisia ja SS-järjestön valta-kunnanjohtaja Heinrich Himmler joutui lähtemään Suomesta tyhjin käsin. Berliinissä Himmler haukkui Suomea ”täivaltioksi”.

Saksan julkisen palvelun tv-kanavien dokumenttisarja ”Hitlers Verbündete”: osat 1-4

http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=hitlers+ver

R. Tyyne Kuusela #1822841 Kirjoittaja 22.2.2012 3:13
Vastaus kommenttiin: #227213

” Kysyjälle vastataan ja kolkuttajalle avataan. ”

Ja etsivä löytää. (Tosin ei välttämättä Supon.)

” Saksan joukot olivat syvällä Ukrainassa ja Valko-Venäjällä vuonna 1918 ja Saksa miehitti Baltian maat vuonna 1918. Samat alueet olivat Saksan tavoitteina 1.9.1939 lähtien. ”

Euroopan tilanteen ja ”kalavelkojen” perusteella järkeileminen ei kerro juuri mitään todellisista ”voimakentistä”. Sillä oli enempi puoluepoliit- tinen ja ”työnjohdollinen” merkitys matalalla tasolla. Ainoastaan USA:n johdon tarvitsi tosissaan välittää vaaleista ja vaalipropagandasta.

Tulevat akselivaltiot muodostivat marraskuussa 1936 Neuvostoliiton-vastaisen Anti-Komintern paktin, joka oli Akselin perusta, jota tiivistettiin.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Axis

” Axis, coalition of countries headed by Germany, Italy, and Japan, 1936 – 45 (see World War II).

The expression ”Rome-Berlin axis” originated in Oct., 1936, with an accord reached by Hitler and Mussolini

The Axis was solidified by an Italo-German alliance in May, 1939. This was extended (Sept., 1940) by a military alliance among Germany, Italy, and Japan - the so-called Berlin Pact,to which Hungary,Romania, Bulgaria, Slovakia,and Croatia adhered later.

The related Anti-Comintern Pact (see Comintern), originally concluded between Ger-many and Japan in 1936, later had as adherents, besides the Berlin Pact nations, Spain, Denmark, Finland, and the puppet governments of Manchukuo and Nanjing. ”

Tulevat Liittoutuneet NL, Englanti ja USA taas ilmeisestikin pakottivat tukemansa ”pikkuveljensä” Kiinan sisällissodassa Maon, Tshiang-Kai Shekin ja Zhang Xuelian-gin yhdistämään joulukuussa 1936 voimansa japanin tulevaa hyökkäystä vastaan. Sen arveltiin aivan oikein olevan ajoitettu seuraavaan kesään.Tämä oli kaikkein vaikeinta presidentti Tsinang Kai Shekille, jonka Mantshurian ”sotalordin” Zhangin joukot pistivät kotiarestiin. (Sitten Zhang saikin itse istua kotiaretissa Taiwanilla kymmeniä vuosia, kunnes päästettiin muuttamaan Hawijille, jossa kuoli v. 2001 101-vuotiaana.)

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Zhang+Xu

NL pystyi ilmeisesti jo tuolloin seuraamaan Saksan ja Japanin välistä tietoliikennettä.

II maailmansota oli jo käynnissä Kiinassa 7.7.1937 alkaen.Saksa ja Japani olivat päättäneet jakaa Euraasian hallitsemallaan itä-länsisuuntaisella vyöhykkeellä, joka ulottuisi Saksasta Taka-Kaukaasiaan ja Persiaan ja Mantshuriasta Afganistaviin ja Persiaan.

Se olisi erottanut teknisesti edistyneen NL:n väkirikkaasta Kiinasta.Tuon kaista muo- dostaminen piti lähteä liikeelle Halhin Golista Mongolian valtaamisella ”vähin äänin”.

http://www.militaryhistoryonline.com/20thcentury/a

Tuo hyökkäys päättyi Japanille katastrofiin ja sen ja Saksan toimitayhtenäisyyden taantumiseen ja ”kahten” keskukseen”.

” Neuvostoliiton tavoitteet sen sijaan olivat syvällä Länsi-Euroopassa. ”

NL tiesi viimeistään syksyllä 1939, että Saksa ja Japani eivät voi voittaa lopulta so-taa, koska länsi, ja NL itse,tulevat onnistumaan kehittämään atomipommin. Aiheesta tosin Englannissa julkaistiin virallinen Frisch-Peierls-muistio vasta maaliskuussa 1940, mutta sitä oli valmisteltu pari vuotta, ja Klaus Fuchs oli ollut ennen, vuodesta 1937 Peierlsin työryhmässä, kunnes joutui saksalaisena Englannissa joksikin aikaa lukkojen taakse tutkittavaksi mahdollisten natsiyhteyksien varalta. Varmaan hän jatkoi sielläkin tutkimuksia ja osoitti yhteistyöhalua ja hyödyllisyyttä.

Tässä mielessä todellinen liitto Saksan kanssa oli vai mahdoton ajatus. Toisaalta Englanti osoitti myös petollista kaksimielisyyttä, kun ei henkäissytkään kehitystyöstään muille kuin USA:lle, ei edes Ranskalle.

” 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa puna-armeija kehitti kaukotoimintapanssari-vaunuja ja ilmavoimiaan yhteistyössä Weimarin Saksan kanssa. ”

Weimar oli kokonaan eri Saksa. Sen armeijassa oli paljon kommunistisia kapiaisia, jotka periytyivät Hitlerin armeijaan. Sieltä he saattoivat ottaa yhteyttä Puna-armeijan tiedusteluun vanhoilla konsteilla, ja vaikka ohjaamaton tiedustelu oli ongelmallista, ainakin Žukov uskoi joskus heitä.

” Neuvostoliitto perusti maailmanhistorian suurimmat maahanlaskujoukot: miljoona laskuvarjohyppääjää ja suuret liitokoneet, joilla maahanlaskujoukot oli tarkoitus kuljettaa syvälle vihollisen selustaan. ”

Partisaanijoukkoja ja mm. kiinalaisia varten.

” 1930-luvulla puna-armeijan sotilaallinen doktriini oli massiivinen isku syvälle vihollisen alueelle. ”

Se vaa ei ollyt Stalinin, Zhikovin ja Budjonnyin doktriini Saksaa vastaan. Ei ainakaan ennen kuin on muutma kymmenen tuhatta T-34-85-panssarivaunua. Niiden sarjatuotanto alkoi Gorkissa (Nizhnyi Novgorod) v. 1942. Ja niillä se sota Venäjällä varsinaisesti ratkaistiin. (Ne olivat Suomenkin armeijan entisiä ns. ”paskavaunuja”.)

” Kun Saksa alkoi suunnitella hyökkäystä Neuvostoliittoon, sillä oli kolme tavoitetta: Leningrad, Moskova ja Kaukasus. ”

Juu, sitten kun se lopullisesti rupesi suunnittelemaan Suomenkin kanssa tätä Barba-rossaa, joks sitten toteutui, joulusta 1940, eli liian myöhään. NL oli onnistunut työntä-mään sitä lähtöä juist sopivan verran riittävän myöhäiseksi Moskovan pelastamiseksi valtaukselta.

” Saksalaiset strategiantaitajat:marsalkat ja kenraalit sysättiin sivuun, kun nämä tuo-mitsivat voimien hajoittamisen usealle suunnalle samanaikaisesti. Syksystä 1941 lähtien Hitler toimi itse sodanjohtajana ja strategina ensimmäisen maailmansodan korpraalin lahjoilla ja kyvyillä.

Saksan joukot olivat Itä-Preussissa ja syvällä Puolassa kesällä 1941. Pohjoinen armeijaryhmä lähti hyökkäämään kohti Viroa ja Leningradia, keskinen armeijaryhmä lähti hyökkäämään kohti Moskovaa. ”

Ja eteläinen kohti Kaukaasiaa.

” Suomi ja Saksa neuvottelivat sotilaallista yhteistyöstä talvella, keväällä ja kesäkuun alussa 1941. ”

Saksa oli ottanut Suomen mukaan tulon mahdollisuuden Vänäjän valtaukseen huo-mioon jo vaatiessaan talvisodan lopettamista siten, että Suomen entinen valtionjohto jatkaa, ja miehittäessään Norjan. Mutta varman päälle se ei ollut tätä päättänyt. Sillä oli yhä aivan muitakin suunnitelmia.

” Suomen jatkosota oli talvisodan hyvityssota ja valloitussota, jonka tavoitteina oli turvallinen kolmen kannaksen raja 1000 km pituisen maarajan sijasta. ”

Niin tai näin, sen takia Hitler hävisi Moskovan taistelun.

” Suomi ei ollut Saksan liittolainen. ”

Koko Barbarossa olisi ollut toisen näköinen ilman Suomea.

” Kaikki Saksan liittolaiset olivat fasistisia valtioita: Italia, Slovakia, Unkari, Romania ja Kroatia. ”

Suomi oli piilofasistinen. Ja sitä oli aika pitkälle myös Belgia.

” Kaikkien Saksan liittolaisten armeijoiden komentojärjestelmät olivat Wehrmachtin komentojärjestelmän alaisia. ”

Eivät olleet. Itse asiassa saksan ja Itävallan lisäksi vain (Antonescun) Romanian ja nukke-Slovakian kaikki joukot olivat. Japanin ja Italian eivät olleet, ja Unkarin muiden vain sellaiset joukot, jotka olivat Itärintamalla.

”Italia,Unkari ja Romania lähettivät kukin kymmeniä divisioonia Saksan itärintamalle, Suomi yhden pataljoonan, joka palautettiin Suomeen jo vuonna 1943.

Unkari sisällytti Nürnbergin rotulait omaan lainsäädäntöönsä vuonna 1938. ”

Se ei pannut niitä toimeen Horthyn aikana, vaan vasta, kun hänet oli syrjäytetty.

”Romania lähetti 300000 juutalaista ja kymmmeniätuhansia romaneja Saksan raken- tamille tuhoamisleireille. Fasistinen Rautakaarti kaappasi vallan Unkarissa vuonna 1943. Tuhansia juutalaisia ammuttiin Budapestin rantakaduilla ja ruumiit työnnettiin Tonavaan. Kolme viikkoa myöhemmin itse Adolf Eichmann saapui Unkariin organi-soimaan satojentuhansien Unkarin juutalaisten rautatiekuljetuksia tuhoamisleireille.

Vuonna 1943 Linkomiehen uuden hallituksen ensimmäinen päätös koski Suomen kansalaisuuden myöntämistä kaikille Suomessa olleille juutalaisille. ”

Silloin olivat jo suhdanteet kääntyneet, ja Suomi rupesi ottamaan päätöksissään huomioon mahdollisuuden erota sodasta.

” Marsalkka Mannerheim suojeli Suomen armeijan riveissä taistelleita juutalaisia ja SS-järjestön valtakunnanjohtaja Heinrich Himmler joutui lähtemään Suomesta tyhjin käsin. Berliinissä Himmler haukkui Suomea ”täivaltioksi”. ”

Että Suomi oli piilofasistinen?

Työpöydälläni on kolme väitöskirjaa:

1) Markku Salomaa: Punaupseerit.Juva: WSOY, 1992. 951-0-17445-9.

2) Matti Lackman: Lackman, Matti: Taistelu talonpojasta : Suomen kommunistisen puolueen suhde talonpoikaiskysymykseen ja talonpoikaisliikkeisiin 1918-1939. Väitöskirja Jyväskylän yliopisto. Oulu: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-749-019-4.

3) Juha Siltala: Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Helsinki: Otava, 1985. ISBN 951-1-08715-0.

Moskovasta johdetun SKP:n (jonka tavoitteena vuosina 1919-1939 oli Neuvosto-Suomi) kielenkäytössä kaikki muut kuin SKP olivat fasistisia puolueita. Suomen SDP oli ”sosiaalifasistinen puolue’ ja Suomen maalaisliittolaiset olivat ”maalaisliitto-fasisteja” sekä SKP:n että NKP:n kielenkäytössä.

Se siitä ”piilofasistisesta Suomesta”.

  • Tunnus ei käytössä #227224 25.2.2012 13:13

Alkaa olla aika sama kuka teki mitä noissa 70 vuotta vanhoissa kahinoissa. Pääasia on, että muistetaan kaksi maailmanhistorian suurinta hirviötä, Hitler ja Stalin, ja mitä he tekivät.

R. Tyyne Kuusela #1822846 Kirjoittaja 26.2.2012 3:03

Vastaus kommenttiin: #227224

Totaa.. Stalinhan on ”Kommunismin mustassa kirjassa” aivan ”pikkutekijä”: miljoona tapettua ja 7 mijoonaan karkotettua (tekstissä, kustantajan esipuheessa niistäkin on tullut ”tapettuja”.


 R. Tyyne Kuusela #227231 Kirjoittaja 13.3.2012 23:5

Halhin Gol, Talvisota ja ns. ”Syyrian maahanviety sota” asettivat ”reunaehdot” Hitlerin Barbarossa-hyökkäykselle.

http://hkt40.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91711-miksi-

Heikki Typpö: ”Vihollisten liitto on sotataktiikkaa, toistensa tuhoamisen taktiikkaa.”

Tämä oli juuri sitä, varsinaista Mustaa Pekkaa. Mutta tämä ei ollut liitto vaan muu tila- päinen sopimus. Sellaisesta esimerkiksi tunnettu SKDL:n vaikuttaja Tampereella Taavi Lintunen pruukasi sanoa, että sellaisen voi hetkesi tehdä vaikka Pirun kanssa, jos varmasti tietää, mitä tekee, ja jos oma puoli siinä varmasti hyötyy enemmän.

Tässä ei kuitenkaan ollut mitään sellaista mahdollisuutta, että esimerkiksi Neuvosto-liitto ryhtyy jotenkin Saksan ja Japanin kanssa tuhoamaan esimerkiksi Englantia, Ranskaa tai USA:ta, vaan ”sopimuksesta” yhä oli enemmän todennäköistä, että joku noista, lähinnä Ranska, rupeaa Saksan kanssa tuhoamaan Neuvostoliittoa.

Oli esimerkisi lähes hiuskarvan varassa, ja tuskin aivan pelkkää sattumaa, että fasis-tit eivät ehtineet Vichyn hörhöjen hallitsemasta Syyriasta pommittaa Bakun öljyntuo-tantoalueita Saksan Barbarossaan liittyen,sillä Charles de Gaullen Vapaan Ranskan karkotti heidät sieltä kesäkuun alussa 1941.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Syria

” The Foundations of Modern Syria

During World War I the British encouraged Syrian nationalists to fight against the Ottoman Empire. The ambitions of the nationalists were thwarted in the peace settle-ment, which gave (1920) France a League of Nations mandate over the Levant States (roughly present-day Syria and Lebanon). From this time the term Syria referred approximately to its present territorial extent. France divided Syria into three administrative districts on the pretext that political decentralization would safeguard the rights of minorities. The Arab nationalists angrily asserted that decentralization was also a means of maintaining French control by a divide-and-rule policy.

The French made some concessions after serious disturbances in 1925, which included a rebellion by the Druze and the French bombardment of Damascus.

Lebanon was made a completely separate state in 1926, and after long negotiations a treaty was signed (1936) giving Syria a large measure of autonomy. Anti-French feeling continued as a result of the cession of the sanjak of Alexandretta (see Hatay) to Turkey, completed in 1939.

In the same year the French suspended the Syrian constitution, and in World War II they garrisoned Syria with a large number of troops, most of whom, after the fall of France in June, 1940, declared loyalty to the Vichy government.

Relations with Great Britain deteriorated,and when it was discovered that Syrian airfields had been used by German planes en route to Iraq, British and Free French forces invaded and occupied Syria in June, 1941. ”

Nuo olivat samoja hörhöjä, joita Murha-Kustaa oli yrittänyt saada hölmöilemään Talvisotaan liittyen Liitoutuneessa Ranskassa, sodassa Saksaa vastaan.

http://www.ennenjanyt.net/4-02/rentola.htm

” Mannerheim pyrki selvästi karttamaan tilannetta jossa Suomi ja Ruotsi olisivat län-nen liittolaisia sekä Saksaa että Neuvostoliittoa vastaan. Sen sijaan hän yllytti liittou-tuneita hyökkäämään Neuvostoliiton kimppuun muita teitä. ”Arveletteko että lähdette liikkeelle [make a move] Kaukasuksella? Kenraali Weygandin armeijalla sen pitäisi olla helppoa".Marsalkka huomautti,että ”Bakun valtaus olisi kuolettava isku Saksalle, niin kuin myös Venäjälle. ”

”Syyrian Maahanviety sota” 8.6-11.7.1941,”Syrian Erxported War”, ”La guerre menée de Syrie” oli yhtä tärkeä kuin Talvisota Barbarossan nappuloiden paikoilleen sijoittu-misen kannalta, jossa Liittoutuneiden Vapaan Ranskan joukot komentajanaan Rans-kalaisen Indokiinan entinen kuvernööri, de Gaullen 1. maailmansodanaikainen sota-vankeuskaveri ja sittemmin Ranskan NL:n suurlähettiläs, marsalkka George Catroux ja Britannian Välimeren-laivaston joukot komentajanaan ”Churchillin vasen käsi” (se ”oikea käsi” oli Itäisen laivaston Louis Mountbatten) Henry Maitland ”Jumbo” Wilson jyräsivät Syyriasta Saksan käyttöön lentokenttiä tarjonneen Vichyn Ranskaa tottelevan hallinnon ja armeijan.

Varsinainen huippujengi oli Länsiliittoutuneilta liikkeellä, eikä pelkästään komentajien osalta. Suurin Liittoutuneiden ryhmä Syyrian vastarintaliikkeen jälkeen (jonka perilli-siä maan nykyinen hallinto on, mikä selittää sen hyvät suhteet suurvaltoihin) olivat australialaiset, 18000 aavikkosotakoulutettua miestä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Syria%E2%80%93Lebanon
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_French_Forces
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Catroux
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Maitland_Wilson

Damaskos lentokenttineen vallattiin 21.06.1941,eli tasan yksi päivä ennen kuin Saksa hyökkäsi NL:on eikä nyt päässytkään pommittamaan NL:n öljykeskusta Bakua Syyriasta, kuten taatusti oli suunnitellut!

Kyllä ne Liittoutuneet taisivat aika tarkkaan sen Saksan hyökkäyksen ajankohtineen tietää ennalta, ja ne toimivat erittäin yhtenäisesti. Ristiriidat alkoivat sitten taas kun Aatun nahka alkoi olla orrella…

Tuon (tuurin tai) täsmätoiminnan pohjalta herää kysymys myös liittoutuneen Kreikan hyökkäyksestä Italiaa vastaan Albanian ja itsensä puolustamiseksi, jonka Hitler joutui taaskin alppijääkärijoukoillaan pysyttämään ja kääntämään takaisin ja juuttui samalla itselleen tuhoisaan Serbian sotaan, oliko sekin Liittoutuneiden operaatio Barbarossan häiritsemiseksi (joka olisi ehkä tapahtunut, vaikkei Mussolini olisikaan hyökännyt Albaniaan, sillä fasisteja Balkanilla kyllä riitti vastaanhyökättäviksi…)

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Greece

Eritoten kun Sovjetskaja entsiklopedija erikseen mainitsee sen tapahtumana, joka viivytti (Moskovan ratkaisutaistelun kannalta ratkaisevalla) kuukaudella:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Operati

” The [Barbarossa] plan set forth in detail the tasks of army groups and armies, and also the order of cooperation among them and with allied forces, as well as with the air force and navy, the tasks of which were also specified. The initial date for the attack, May 1941, was set back to June 22 (the final order was issued June 17) as a result of the operations carried out against Yugoslavia and Greece. A number of documents were worked out to supplement the directive of the OKH, such as an evaluation of the Soviet Armed Forces, a directive on misinformation, an estimate of the time needed to prepare the operation, and special instructions. ”

”Jumbo” Wilson oli molempien operaatioiden, Kreikan ja Syyrian, toinen komentaja, ja käytti niissä Brittiläisen imperiumin osalta osin samoja joukkojakin.

” Minä katselen paktia tuosta näkökulmasta. Siinäkin voidaan tehdä virheitä molemmin puolin. ”

Tuo onnistui tavallaan ylikin odotusten, koska Japani rupesi varustaumaan hyökkäämään USA:ta vastaab NL:n sijasta.

Ja erittäin vahvasti vaikuttaa siltä, että myös Japani rysäytti ovelaan ansaan Pearl Harboriin vanhoja romulaivoja tuhoamaan. Mm. USA:n koko japanilaissyntyinen väestö pistettiin noin kahdessa päivässä keskitysleireille sodan ajaksi, mikä ei kerro mistään täysin tyrmäävästä yllätyksestä…

” Stalin teki työväenluokan näkökulmasta suuren virheen. ”

Oikeutettua taistelua käyvät luokat ja kansatkin voivat tyriä, ja oli mm. sellainenkin vaara, että Intian köyhät ja itsenäisyysliike olisivat saattaneet kääntyä saksalaisten puoleen taktikoimaan apua Englannin miehitystä vastaan. Saksaahan siellä ei tun-nettu vaan Englanti. Kun NL ei ulospäin ollut liikaa Englannin kaveri, siitä oli etua tuolla ilmansuunnalla. Ja sehän sitä atomipommiakin valmisteli täysin salaa liittolai-siltaankin, muiltakin kuin NL:lta, paitsi yhdeltä, jonka tehtävä oli ”ostaa” se projekti liittymällä sotaan.

Onko normaali olotila sellainen, jossa sovitaan pienten valtion jakamisesta sulle-mulle-periaatteella? Kuusela, älä kirjoita roskaa.***

https://yle.fi/uutiset/3-7620455


Historianväärentäjä Robert Service jauhaa nälissään paskaa vaskisti-YLE:ssä:

Lenin-elämäkerturi tuomitsee Putinin puheet Molotov–Ribbentrop-sopimuksesta

Historioitsija Robert Servicen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää neuvostoliittolaista historiankäsitystä omien valtapyrkimystensä välineenä.


Robert Service
Service osallistui tiistaina Helsingissä Ahtisaari-päivien seminaariin. Häntä haastattelee
Ylen A-studion Matti Virtanen.

Brittihistorioitsija Robert Service arvioi jyrkin sanoin Venäjän presidentin Vladimir Putinin viimeviikkoista lausuntoa, jossa hän puolusteli Neuvostoliiton ja natsi-Saksan hyökkäämättömyyssopimusta elokuussa 1939.

Putinin mukaan Neuvostoliitto teki Saksan kanssa sopimuksen välttääkseen joutumasta taisteluun Saksaa vastaan.Hän ei sanonut mitään sopimuksen salaisesta lisäpöytäkirjasta, jolla Eurooppa jaettiin kahteen etupiiriin.

– Hän ei lainkaan ymmärrä, miten hyökkäävänä ja loukkaavana ajatusta pidetään esimerkiksi suomalaisten,mutta myös brittien,keskuudessa, Service sanoo A-studion haastattelussa. "

[HM: Se on paskan hailee, mitä siitä ajatellaan keskimäärin esimerkiksi Suomessa. Briteistä se harmittaa niitä imperialisteja, jotka olisivat halunneet Daksan ja ja NL:n tappelevan kahdestaan. Se ei käynyt Englannille, koska Englanti arveli Saksan olevan hyvinkin lähellä atomipommin kehittämistä kute se itsekin. NL:n se ei uskonut pystyvän sellaiseen, - saati reaaliajassa vakoilemaan ja kopsimaan Englannin oman pomminkehityksen!]

Oxfordin yliopiston emeritusprofessori Servicen mukaan Putin käyttää nyt neuvostoliittolaista historiankäsitystä omien valtapyrkimystensä välineenä.

– Se on tarkoituksellista ja liittyy tämänhetkiseen politiikkaan, mutta myös hänen kasvatukseensa.Putinhan kutsui itseään täydelliseksi neuvostotuotteeksi ensimmäisessä hänestä kirjoitetussa elämäkerrassa.

Leninin,Stalinin ja Trotskin elämäkerrat kirjoittanut Service ihmettelee Molotov-Ribbentrop-paktina tunnetun hyökkäämättömyyssopimuksen puolustelua myös siksi, että venäläisten historioitsijoiden keskuudessa sen merkityksestä vallitsee samankaltainen näkemys kuin lännessä.

[Servicen "elämäkerrat" OVAT PUHDASTA PASKAA, jotka perustuvat mm. TÄYSIN JULKISTEN LÄHTEIDEN HÄRSKIIN KUTEN LENININ KIRJOITUSTEN VÄÄRENTÄMISEEN!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/kansan-aani-4-2003-aleksandr-solzenitsyn-myotavalehteli-nato-n-sapluunalla ]

– Yleisen käsityksen mukaan kyseessä ei ollut pelkkä hyökkäämättömyyssopimus, eikä edes pelkkä sopimus jakaa Itä-Eurooppa kahteen valtapiiriin. Se oli myös erit-täin vahvaa taloudellista ja jopa sotilaallista yhteistyötä Venäjän ja Saksan välillä. "

[HM: Paskaa: "YHTEISTYÖ" OLI HÄRSKIÄ HUIJAUSTA varsinkin Neuvostoliiton taholta!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/04/vasen-kaista-vaaraa-tietoa-nl-n-ja-saksan-sotateknologiayhteistyosta-1930-luvulla ]

– Yllätyksellistä on Putinin harkitsemattomuus. Se kertoo siitä, että hän pitää Suomea, Liettuaa, Latviaa ja Viroa omana takapihanaan, Service sanoo.

[HM: Paskaa.]

Putin on luonnehtinut itseään reformistiksi eli uudistajaksi ja maininnut esikuvakseen tsaari Nikolai II:n aikaisen pääministerin Pjotr Stolypinin, joka johti Venäjän hallitusta 1906–1911. Service ei niele tätä rinnastusta.

– Minusta ei voi sanoa, että Putin olisi muokannut yhteiskuntaa ja taloutta niin kuin Stolypin yritti ennen 1. maailmansotaa. Kaikki merkittävät venäläisjohtajat väittävät ihailevansa Stolypinia. Tämän kliseen voi jättää omaan arvoonsa.

[Putin tuskin on verrannut itseään vuonna 1912 murhattuun tsaari sisäministeri Sto-lypininn, sillä tämän maatalousreformi, pakkokulakisaatio, johti tsaarin Venäjän tap-pioon I maailmansodassa,koska tsaari käytti sotaa kulakisointitarkoituksiin eikä toisin päin (mihin kulakisointi ei olisi edes ollut oikea ratkaisu). Tsaari marssitti rintamalla kaksi kertaa niin suuren armeijan kuin olisi ollut optimaalista, köyhdyttääkseen keski-varakasta talonpoikaistoa, suomalaisittain pienviljelijöitä, ja pakottaakseen heidät kulakkien rengeiksi.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Stolypin+Agrarian+Reform ]

Service vertaa Putinia mieluummin tsaari Nikolai I:een, joka hallitsi 1825–1855. Nikolai viivytteli uudistuksissa ja ajoi maansa Krimin sotaan. Bestseller-teoksistaan tunnettu professori ei ole harkinnut Putin-elämäkerran laatimista.

– Kirjoitan vain kuolleista johtajista, ja Putin tuntuu nyt valitettavan elinvoimaiselta.

Historioitsija Robert Service on keskiviikkona A-studiossa klo21.05, TV1.

[HM: HAISTAPASKANTIETELIJÄ, historianväärentäjä-paskakirjailija Robert Service esiintyy YLEn A-studiossa tänään!

Service kuuluu niihin muutamiin, jotka ennen internetin aikana ryhtyivät väärentä-mään ja kääntämään päinvastaisiksi esimerkiksi Leninin tekstejä (koska ilmeisesti oletti, että alkuperäiset sellaiset hävitettäisiin). "Metodina" olivat mm. askel askelelta vääremmät käännöksenkäännöksen käännökset. Samaa tekivät mös mm. Aleksandr Solzhenitsyn ja Anne Applebaum). Ensin siitä Leninin oikeasta filosofiasta:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/03/leninin-oppi-objektiivisesta-ja-konkreettisesta-tieteellisesta-totuudesta

Ja tässä se "traditio", NATO:n (epäonnistunut) ideologinen sodankäynti, johon Service on aikanaan liittynyt:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/sodanaikainen-luotettava-lahde-saksa-yllytti-nl-a-hyokkaamaan-suomeen-1939

Sitten "serviceä":

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/86852?page=4#87282

" Mörri": >>>> ... L eninismin kiinteään olemukseen liittyy väkivalta ja luokkaterrori.

"RK": >>>No ei kyllä liity terrori eikä ainakaan valtion taholta.

"Sitaatti Leninilta": Tässäpä snippaus Robert Servicen kirjasta "Lenin" (WSOY 2001):

"Proletariaatin diktatuuri on valtaa, joka suoranaisesti pohjautuu väkivaltaan muiden luokkien yli ilman minkäänlaisia laillisia rajoituksia."

- Vladimir I. Lenin, Polnoje sobranije sotshineni -

Se selvästi ilmentää, että leninismin kiinteään olemukseen (proletariaatin diktatuuri) todellakin liittyy väkivalta ja terrori olennaisena osana.


RK: " Allekirjoittaneelle täysin uusi "määritelmä",josta pitäisi saada tarkemmat tiedot, ja tarkistaa asia venäjäksi, varsinkin kun kyseessä on vähintään käännöksen kään-nöksen käännös, ja asiaa tuntemattomien kynäilijöiden kuten Servicen toimesta.

Proletariaatin diktatuuri ei ole mikään varsinaisesti juridinen termi,vaan se on nimen- omaan poliittinen termi. Diktatuuri ei myöskään tarkoita samaa käsitettä kuin meillä, eikä myöskään demokratia.Kapitalistinen ja sosialistinen yhteiskunta ovat sillä termi- nologialla yksille demokratiaa, ja toisille diktatuuria, yhtä aikaa. Valtio ei voi olla yhtä aikaan kahden luokan hallussa, ja valtiolla on aina väkivaltakoneisto. Jos sitä ei ole tai tarvita, niin valtio olisikin sitten jo muuttunut joksikin muuksi mukavammaksi organisaatioksi.

Neuvostoliitossa muuten luovuttiin olettamasta proletariaatin diktatuuria v. 1980 perustuslain käsittelyn yhteydessä, ja sen perusteluihin ilmestyi termi "koko kansan valtio". Sitä Neuvostoliiton valtio ei todellisuudessa ollut, mutta se on sitten taas aivan toinen juttu.

Mutta minä en tuossa Lenin-sitaatti jutuissa tarkoittanut ollenkaan tuota Leninin tieteellistä sosialismia enkä hänen oikeuskäsityksiäänkään (jotka eivät ole kauhean kaukana esimerkiksi Suomen vastaavista ennen EU:ta, mitä oikeuden muodolliseen puoleen tulee),enkä hänen kansantaloustieteellisiä näkemyksiäänkään, vaan nimen- omaan hänen tieteenfilosofiaansa, joka torjui ehdottomasti niin uskonnon kuin kai-kenlaisen sosiobiologisminkin,kuten tuo sitaatti (loogisten) aksioomien opitusta luon-teesta tässä keskustelussa osoittaa.SE on sitä leninismiä,joka ei kaadu muuten kuin osoittamalla uskonto tai sosiobiologismi objekttivisesti oikeaksi. Ei ole ainakaan minulla pahaa pelkoa, että niin voisi käydä...

RK "