...kuten muidenkin entisten neuvostotasavaltojen.

Baltia kuului Neuvostoliittoon 1940 - 1991, josta YK:n tunnustamana 1945 - 1991. USA:n ja Englannin on turha mitään muuta väittää ja pelata kaksilla korteilla, sillä niillä olisi ollut tilaisuus vaikka kummallakin erikseen estää tämä, jos ne olisivat siitä "maailman tärkeimmän asian" tehneet, mutta silloin YK olisi luultavimmin jäänyt perustamatta, ja Kansainliitto (johon USA EI kuulunut, ja josta NL oli erotettu) ehkä lakkauttamatta.

 

Viron väestö väheni tappamalla vain Saksan miehityksen aikana 1941 - 1944, jolloin mm. Viron kaikki juutalaiset ja mustalaiset tapettiin, ilmeisesti ainoana miehitettynä maana. Viron oma mustalaiskielikin  laiuse hävisi. Lähtemään halukkaat saksalaiset lähtivät jo 1940 Virosta ja muualta Baltiasta NL:n ja Saksan välisen sopimuksen mukaisesti. Samalla lähtivät myös useimmat Viron ruotsinkieliset.

 

Neuvostovallan palauttamiseen Baltiaan v. 1944 osallistui keskeisesti 200000 Puna- armeijaan kutsuttua baltialaista, joita ei ollut juurikaan käytetty muissa taisteluissa. (Virallisessa propagandassa heidätkin on luettu ”karkotetuiksi”.) Jos Baltian maita ei olisi 1940 liitetty NL:on, tuosta joukosta olisi ainakin suurin osa taistellut Hitlerin riveissä pakolla tai vapaaehtoisesti.Baltiaa vapautettaessa Saksan armeijasta oli pit-kään epäselvää, palautetaanko Baltian maiden itsenäisyys heti.Monet, kuten "prons-sisotilas" Salumäe, olivat käsityksessä, että palautetaan. Yksi syy, että ei palautettu, oli että NL tutki Baltian avulla, millaisia metkuja länsi yrittää NL:n horjuttamiseksi. Tähän osallistui myös suomalaisia KGB-miehiä.


Juhani Putkinen väittää kaikenlaista muuta ja estää keskustelun.

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/viro-palautti-itsen...

 

JP: "Viro palautti itsenäisyytensä voimaan 25 vuotta sitten

Virolaiset taistelivat leijonan lailla vuonna 1944 estääkseen Venäjää miehittämästä Viroa uudelleen. Senäjä kärsi suunnattomat tappiot mm. Narvajoella ja Sinimäkien taisteluissa. Lopulta Venäjä kuitenkin onnistui miehittämään Viron kun Saksa veti joukkonsa Virosta, eikä jättänyt Virolle kunnon aseistusta.

Venäjän brutaali miehitys kesti puoli vuosisataa. "

RJK:Se ei ollut kansainvälisoikeudellisesti miehitys vaan YK:n tunnustama osavaltio- asema toisessa valtiossa. Perustuslain mukaan siitä saattoi myös erota, mutta varsi- naista muodollista poreduuria sellaiseen ei ollut, kuten ei ole esimerkiksi USA:ssa- kaan, vaan liittymiset ja eroamiset on aina toteutettu erikoislaeilla. NL:N perustuslaki oli sekä  Kansainliiton että YK:n hyväksymä, toisin kuin esimerkiksi natsi-Saksan, joka erosi kansainliitosta 1934 muutamaa päivää ennen kuin olisi erotettu, juuri KL-laittoman perustuslain takia.

 

JP: " Pakolaishallitus

Pakolaiset pitivät yllä haavetta itsenäisen Viron palauttamisesta. Viron pakolaishalli-tus piti yllä Viron valtion jatkuvuutta. Mm. USA:ssa Viron suurlähetystö jatkoi toimintaansa miehitysten ajan, eikä USA milloinkaan hyväksynyt Viron miehitystä. "

RJK: USA ja Englanti, kuten myös Ranska ja (Kuo Min Tangin) Kiina olisivat pysty-neet kukin erikseen estämään Baltian liittämisen laillisesti Neuvostoliittoon, jos olisivat kaikesta muusta välittämättä näin välttämättä halunneet tehdä.

 

JP: " Itsenäisyyden palauttaminen hetkeksi

Kun saksalaiset joukot olivat poistumassa Virosta, eikä Venäjä ollut vielä valloittanut Viroa, niin Viron laillisen hallituksen edustajat palauttivat Viron itsenäisyyden perus- tamalla uuden hallituksen. Viron virallinen pääministeri - vt-presidentti - Jüri Uluots nimitti 18.9.1944 Otto Tiefin hallituksen - ja Tallinnassa Pitkän Hermannin tornissa liehui jälleen Viron sini-musta-valkoinen lippu. "

RJK: Jäi yksityishenkilöiden toilailuksi.

 

JP: " Uusi miehitys

Saksalaisten joukkojen poistuessa maasta ne eivät edes jättäneet virolaisille kunnon aseistusta puolustamaan kotimaataan. Niinpä puna-armeija valloitti Tallinnan 22.9. 1944 repien Pitkän Hermannin tornista Viron sini-musta-valkoisen lipun ja vetäen tilalle rikollisen punarättinsä.

Siitä alkoi Viron uusi verinen miehitys Venäjän toimesta ja se miehitys jatkui puoli vuosisataa aina vuonna 1991 tapahtuneeseen itsenäisyyden palauttamiseen saak-ka. De facto miehitys kesti kuitenkin vuoteen 1994 saakka, jolloin viimeiset Venäjän miehitysjoukot viimein poistuivat Virosta länsivaltojen ankaran painostuksen tuloksena. "

RJK:Se ei ollut mikään vieras miehitys,vaan fasistiarmeija ajettiin pois Baltiasta suu-ressa määrin baltialaisten kansojen itsensä toimista. Tässä on otettava huomioon, että jos inkerinsuomalaiset lasketaan baltialaisiksi, niin Venäjän NL:n puolella oli ollut 30-luvulla ainakin puoli miljoonaa baltialaista.

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=0

Huomattavasti vähemmän baltialaisia pisti neuvostoarmeijaa vastaan kuin taisteli sen riveissä.

 

JP: " Kommunistinen komento palautettiin Viroon marraskuussa 1944. "

Mikäs komento Saksan miehitysvallan alla ollut? "Vapaa  markkinatalous"? Ainakin Ukrainassa saksalainen miehitysvalta kielsi ehdottomasti purkamasta kollektiivitilo-ja.  Niille piti vain asettaa saksalainen kaikkivaltiaaksi johtajaksi.

" Narvajoen itäpuoliset alueet ja Petserinmaa liitettiin vuoden 1945 alusta Venäjän federaatioon.

Osa Suomessa ja Saksan puolella taistelleista virolaissotilaista kätkeytyi maaseudul- le "metsäveljiksi" ja aloitti sissisodan.Heistä muodostuneet ryhmät pääsivät pian tois-tensa yhteyteen ja järjestäytyivät, olosuhteiden pakosta tosin löyhästi. Valtakunnalli-seksi järjestöksi muodostettiin Aseellisen taistelun liitto. Venäläiset aloittivat ensim-mäisenä vastatoimena "kansallismielisten ainesten" järjestelmällisen juurimisen pois maakunnista. Kotikonnuiltaan poistetut ihmiset joko teloitettiin tai kyyditettiin Siperiaan. "

RJK:KGB oli alun perin mukana siinä "metsänveljien" organisoimisessa. Esimerkiksi kaikki englantilaisten desantit, joita sinne uitettiin, kulkivat ilmeisesti KGB:n yhdys-henkilöiden kautta, joista osa oli suomalaisia, entisiä punakaartilaisia. (Virolaiset ilmeisesti luulivat heitä inkeriläisiksi.)

 

JP:"Maanviljelystilojen kollektivisointi aloitettiin vuonna 1947.Toiminta aktivoitui maa- liskuussa 1949 operaatiolla, jonka nimi oli "Valmistautuminen kevätkylvöön". Missio huipentui parin seuraavan kuukauden aikana, jolloin kansallistettiin noin 80000 viro-laisen kulakin omaisuus. Noin 20700 pahinta kulakkia, jotka olivat pää­asiassa lapsia ja nuoria, kuljetettiin Siperiaan sekä eri puolille Neuvostoliittoa. Operaatio autioitti 20000 tilaa, mikä merkitsi metsäveljien lopun alkua. Kollektivisointia jatkettiin 1950-luvun alussa, jolloin myös Neuvosto-Eestin kommunistisen puolueen (EKP - NKP) johto venäläistettiin."

RJK: Kulakki on väärä nimitys, vaikka sitä saatettiinkin käyttää. Baltiassa ei ollut ku-lakkeja tsaarinkaan aikana, vaan maat olivat aatelisten omaisuutta (toisin kuin Venä-jällä, jossa aateliset vain hallitsivat niitä). Kulakki-nimeä saatettiin kyllä käyttää var-sinkin, jos isäntä oli palvellut saksalaisia. Kulakki oli tsaarin Venäjän etuoikeuksiltaan ja erivelvollisuuksiltaan määritelty kerrostuma, jolle tsaarin politiikkana oli keskittää kaikki omistus maaseudulla,joka ei ollut esimerkiksi kirkon. Tämän keskityksen piti "vapautaa" muut omaisuudesta työvoimaksi paitsi kulakeille myös kaupunkien teollisuudelle ja kaupalle.

JP: " Vaikka Viro ei ollut käynyt toista maailmansotaa valtiona, "

RJK: Olipas se tapellut. Neuvosto-Viro ei ollut lakannut olemasta valtio.

JP: " se menetti paljon enemmän kansalaisiaan kuin Suomi. "

RJK: Juu, kun saksalaiset tappoivat mm. eräät vähemmistökansat viimeiseen henkeen.

JP: " Virossa oli vuonna 1939 asunut 1133940 ihmistä. Vuosina 1939-1958 maa me-netti 334520 henkeä,noin 30 prosenttia väestöstään,josta 18-20 prosenttia oli kuollut tai kaatunut sodan aikana. Länteen pääsi pakenemaan 90000 ihmistä, ja ainakin 33180 (Grünthal 2001b) siirrettiin muualle Neuvostoliittoon. Loput eloitettiin tai me-nehtyi muuten venäläisten ja saksalaisten käsissä. Viron väestö väheni neuvostoval-lan aikana, vuosina 1940-1941 ja 1944-1991,kaikkiaan neljänneksellä (Paju 2000b). (Öispuu, 1992, 242-245, 256-258; Sinilind 1985, 26, 28; Raitis 1999; Kim et al. 1978, 513-515; TS 18.2.2001, 17.)”[xxxv] "

RJK: Täällä on Baltian maiden asukasmäärät 1940:

Liettua 2.9 mlj.

Latvia 1.9 mlj.

Viro 1.0 mlj.

13775426_1105755759499139_66572429857174

Vuonna 1979 Virossa on 1.46 miljoonaa KANSALAISTA. Tässä eivät ole mukana tilapäisesti oleskelevat sotilaat, opiskelijat, merimiehet tai siirtotyöläiset, joita kaikkia Virossa oli maan kokoon nähden paljon.

Etnisiä virolaisia oli tuolloin koko NL:ssa 1.0 miljoonaa, joista Virossa 9.5 mlj.  Ulkomailla oli 100000 etnistä virolaista.

" Estonians

a nation and the basic population of the Estonian SSR. Of the 1,019,800 Estonians in the USSR (1979 census), 948,000 live in Estonia and the remainder reside in the RSFSR, chiefly in the city of Leningrad and in Leningrad, Pskov, and Omsk oblasts, in the Latvian and Ukrainian SSR’s, and in the Abkhazian ASSR. More than 100,000 Estonians live abroad,mainly in the USA, Sweden, and Canada.They speak Estonian.

The ancestors of the Estonians were Finnic-speaking tribes who probably arrived in the area now called Estonia as early as the third millennium B.C. ... "


JP: " Yllätys, yllätys, baltit eivät näyttäneetkään haluavan kuulua ”neuvostokansojen onnelliseen perheeseen”.[xlvii] "

Ei ollut enää kyseessä sama Neuvostoliitto kuin vaikka vain 5 vuotta aikaisemmin. Gorba oli aloittanut kansalaisten etujen kuten säästöjen ja eläkkeiden hävittämisen panemalla painokoneet akselit punaisena suoltamaan ruplia samalla kun maahan vaikka millä vippaskonsteilla haalittiin länsivaluuttaa.

Itsenäisyydellä oli tietysti aina ollut kannatusta, mutta esimerkiksi Putkisen mainitse-ma Trivimi Velliste kannatti vielä 80-luvun alussa itsenäisen Viron kuulumista Varsovan liittoon ja SEViin, ja siten ainakin jonkinlaista sosialistista järjestelmää.

JP: " Itsenäisyyden palauttaminen

Islannin parlamentti ilmoitti ensimmäisenä elokuussa 1991, että sen suorittama Viron tasavallan tunnustus on edelleen voimassa. EU:n ulkoministerikokous 27.8.1991 ter- vehti Viron suvereenisuuden ja itsenäisyyden palauttamista ja kehotti jäsenmaitaan palauttamaan diplomaattiset suhteet Viron kanssa. [xlviii] Huom! EI mitään uudelleen itsenäistymistä, vaan sen saman jo noin 80 vuotta vanhan Viron kanssa diplomaat-tisten suhteiden palauttaminen. Viro oli ollut välillä puoli vuosisataa miehitettynä. "

RJK: Nimenomaan KOKONAAN UUSI ITSENÄISTYMINEN kansainvälisoikeudellisesti.

Baltian maat olivat II maailmansodassa OIKEALLA LIITTOUTUNEIDEN PUOLELLA, vaikka Putkinen sitäkin yrittää muuksi vääntää, ja SUOMI OLI VÄÄRÄLLÄ AKSELIVALTOJEN, HIROHITON JA HITLERIN PUOLELLA.

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 20. elokuu 2016 17:11

Putkinen blogissaan:

" Venäjä nimenomaan miehitti väkivalloin Viron. "

Ei miehittänyt: se ei ollut Venäjän vaan Neuvostoliiton armeija, joka koostui Baltiassa suurelta osin balteista. Lisäksi oman maan kohdalla ja natsien karkottamisen yhteydessä ei puhuta "miehittämisestä", jollaista tekee vieras valtio.

" Viron itsenäisyys oli miehityksen aikanakin voimassa pakolaishallituksen kautta. "

Pakolaishallituksella ei ollut mitään merkitystä. Se oli vain joidenkuiden elinkeino, koska sillä oli porvari-Viron valtion kassa mukanaan.

" Viroa ei tarvinnut tunnustaa uudelleen vaan vain lähettää suurlähettiläät ja sillä selvä. Niin teki myös Suomi. "

Tämä oli LAITONTA NOKITTELUA YK:TA JA PARIISIN RAUHANSOPIMUSTA VASTAAN, ja niitä ihmisiä vastaan, joilta vietiin laittomasti Viron kansalaisuus, koska he eivät olleet porvari-Viron kansalaisten jälkeläisiä.

Kalle kommentoi_ 22. elokuu 2016 07:52

Katselin tuota vanhempaa avausta samasta asiasta; en viitsinyt kommentoida. Mm Metsäveljistä annettiin kovin "kiilloitettu" kuva ja kovin oli valikoiden otettu esille asioita. Joku voi ehkä uskoakkin mutta minä en.

Minulla on kaksikin teosta Metsäveljien historiasta;tosin eestinkielisiä.Niistä kuitenkin selviää (ilman mitään "suojeluskuntataustaa") kovinkin raadollisia asioita. Eestiläinet itsekkin, avustivat heitä, joskin, ilmiantajiakin riitti.

Tuo itsenäistyminenkin on kohtalaisten ristiriitainen asia.Olen lukenut parikin erilaista pitkähköä artikkelia Eestin itsenäistymisen alkuajoista,mafia-tyyppisiäkin ilmiöitä riitti; suojelurahojen kerääjiä(eestiläisiä), aseellisia joukkoja, jopa rikollisia... jne.

Noista sisällissodan aikaisista eestiläisistä Suomessa, ehkä tunnetuin oli Hans Kalm, valelääkäri, kosmopoliitti seikkailija ja paljon muuta mutta majuriksi asti Suomessa kerkesi päästä. Sittemmin ei kovinkaan kunniakas historia, jos edes oli sisällissodan ajaltakaan. Tottelematon komentäjä, joka toimi omin päin vastoin ylempiä käskyjä.

Suomalaisilla ja eestiläisillä on sama "vika", meitä riittää kaikenmaailman sotiin ja konflikteihin, siis seikkailijoita; en sotilaiksi luokittelisi,

Sotahistoriaa yleensäkkin aivan liikaa ylistetään kunniakkaaksi. Suomalaisten hyök-käyssota -41,muuttui puolustussodaksi,joku luokittelisi kunniakkaaksi. Puolustussota alkaa puolustustoimin ja jatkuu sellaisenaan koko sodan ajan. Se on puolustussotaa.