https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/euroopan-norsunraatoneuvosto-ja-sen-ihmioikeustuomioistuin-eit-vaativat-ranskaa-noudattamaan-lakejaan-ykn-lakien-sijasta/

Euroopan Neuvosto (EN, engl. European Commission) on kylmän sodan infosota- organisaatio, jonka tuntematon riviedustaja marginaalisesta jäsenmaasta Tarja Halonen elvytti koomasta 80-luvun taitteessa keräämään jäseniä puolueettomista ja entisen Varsovan liiton maista, joita sitten ”valvottiin” ja ”ohjattiin” Halonen Order -ohjesäännön mukaisesti.

Erityisesti EN tunnetaan ”94 miljoonaa kommunismin poliittisen väkivallan uhrin” SEPITTÄMISESTÄ (Suomen Pilastokeskuksen piereskelemien ja hävittämien, mutta mm. minun talteen ottamieni ”oppimateriaalien” mukaan)  vuonna 2005.

Muodollisesti EN:n organisoima ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin” EIT on yrittänyt tunkea itseään jäsenmaiden ”ylimmäksi (usein neljänneksi) oikeusasteeksi” asioissa, jotka se itse tulkitsee ”ihmisoikeusasioiksi”, ja jotka sitten SEN OIKEUSFILOSOFIAN MUKAAN ”menisivät kaiken muun yli maailmassa”.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Strasburgissa toimiva ylikansallinen tuomioistuin, joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista. Ihmisoi-keussopimukseen ovat liittyneet useimmat Euroopan valtiot (ks. Euroopan neuvosto), ja se takaa sopimusvaltioiden kansalaisille ja niiden alueella oleskeleville ihmisille ihmisoikeuksina muun muassa oikeuden elämään, yksityisyyteen ja omaisuuden suojaan.”

”Euroopan ihmisoikeussopimus” EI ole samaa kuin YK:n Yleismaailmallinen Ihmisoikeuksien julistus, joka ON YK:ssa asianmukaisessa järjestyksessä säädettyä ja sen jälkeen jäsenmaiden valtaenemmistön yleissitovaksi ratifioimaa KANSAINVÄ-LISTÄ LAKIA,eikä mikään pelkkä valtioiden sopimus.Se ei kuitenkaan kuulu YK:n Peruskirjaan kuten esimerkiksi valtioiden ja kansojen (esimerkiksi saamelaistenkin) oikeudet, ja sen ylin konkreettinen tulkinta kuuluu kansallisvaltioille riippuen näiden muustakin (YK:n hyväksymästä) lainsäädännöstä.

Nämä normistot poikkeavat sekä pykäliltään että koko oikeusfilosofialtaan: Euroopan ihmisoikeussopimus ei varsinaisesti ole perusoikeussopimus vaan oikeistoliberaalin perusvapausteorian mukainen ”perusvapaussopimus”.

Edistyksellinen Ranska on kirjannut YK:n Peruskirjan myös KANSALLISEEN PE-RUSTUSLAKIINSA SELLAISENAAN ja on näin ollen sidottu ”fundamentaaliseen tulkintaan” (aina muualla kuten USA:ssa kuolemaan vastoin siis YK:n peruskirjaa tuomittujen suojelua myöten), ja sitä perukirjanmukaisuutta valvoo Perustuslakituomioistuin.

TÄMÄ ON NYT JOUTUNUT NAPIT VASTAKKAIN EIT:N JA EN:N ”TULKINTOJEN” KANSSA OMISTA SÄÄNNÖKSISTÄÄN!

EN JA EIT VAATIVAT, ETTÄ KAIKKIA UUSLIBERAALIN OIKEDENKÄYNTIKAA- REN HIENOUKSIA NOUDATETTAISIIN ULKOMAISIIN TERRORISTEIHINKIN, mi-kä mm. YK:nkin mukaan on sekä tarpeetonta että MAHDOTONTAKIN käytännössä. Itse Turvallisuusneuvostokaan ei kaikkia EIT:n_hienouksia noudata julistaessaan kansainväliseksi terroristiksi jonkun tutkinnallisesti sellaiseksi varmasti todistetun. YK ei simerkiksi määrää,minkä elimen pitää todeta syyllisyys: tutkijoiden (mm. Venä-jä), tuomareiden (mm. Suomi) vai valamiehistön (mm. USA). Se on kansalliseen lakiin kuuluva asia kuten mm. sekin, mitä saa yksityisesti omistaa a) kansalaiset ja b) ulkomaalaiset. Kaikki YK:n hyväksymät, sen lakeja kuten Ihmisoikeuksien julistusta rikkomattomat kansalliset lait ovat yhdenvertaisia.

http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/france-le-projet-de-loi-sur-la-lutte-contre-le-terrorisme-doit-etre-mis-en-conformite-avec-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homm

You are here:  

Letter

France: the anti-terrorism bill must be in line with the case-law of the European Court of Human Rights

Strasbourg 17/07/2017
France: the anti-terrorism bill must be in line with the case-law of the European Court of Human Rights


The Commissioner publishes a letter today in which he calls on the French senators to improve the bill strengthening internal security and anti-terrorism measures so as to bring it fully into line with Council of Europe standards, particularly the case-law of the European Court of Human Rights.

The Commissioner stresses the need to ensure that the bill does not result in the indefinite extension of the state of emergency. He also draws the senators’ attention to certain provisions which he considers to be problematic, particularly those giving prefects powers to set up protective perimeters within which searches and frisking can be organised, which have previously always been subject to a judicial order. He is concerned about the lack of detailed criteria and adequate legal safeguards gover-ning these powers and the possibility of closing down places of worship in which statements are made which constitute incitement to commit acts of terrorism or violence.

The Commissioner is also worried about the possibility of placing persons suspected of posing a particularly serious threat to public safety and order under house arrest or electronic surveillance without any detailed criteria in this respect having been prescribed by the law.

“Terrorism poses a serious threat to human rights and democracy and states have a duty to take measures to prevent and punish terrorist activities effectively. However, any restriction on individual freedoms must be strictly necessary to protect the public and proportionate to the legitimate aim pursued” points out the Commissioner in his letter.

> Read the letter addressed to the French Senate

Read further information on the Commissioner’s work to promote the protection of human rights in the fight against terrorism 

Mitkään EN:n jäsenmaat eivät tietääkseni ole suoraan tunnustaneet ”sopimuksista” huolimatta EIT:tä ”ylimmäksi oikeusasteekseen”. Sen päätöksiä on kuitenkin haettu ja niitä on noudatettu viime kädessä vapaaehtoisesti esimerkiksi liike-elämässä kuten porvarillisessa meediassa ja kansalaisjärjestöissä.

Eräät maat, mm. Ruotsi ja Itävalta ovat ilmoittaneet, mitä EN:n/EIT:n linjauksia ne ei-vät noudata,varsinaisesti kuitenkaan sanoutumatta niistä organisaationa irti. Joissa-kin toisissa maissa kuten Belgiassa ja Hollannissa on säädetty ja pantu toimeen EN:n / EIT:n säädöksiä rikkovia lakeja ja arvosteltu ankarasti sopimuksia. Ranska jo tulikin mainittua: sen hienolla perustuslailla on pyyhitty EIT:llä pöytää. Ainakin Englannissa on vakavasti keskusteltu virallisesta erosta EIT:stä (ja EN:stä tai tämän lakkauttamista). Venäjä on irrottautunut ajat sitten EIT:n toiminnasta ja päätöksistäja vähintäänkin puolivirallisella taholla on epäilty EIT:n tuomareita kuten nykyisin KKO:ssa oleava Päivi Hirvelää natsismista.

Poikkeuksellinen maa on Suomi: täälläkään KKO ei ole väistänyt omine päätöksi-neen EIT:n tieltä (kuten ei minkään muunkaan maan korkein- tai perustuslakioikeus, mutta se on itse tehnyt Suomen lain kirjaimen vastaisia ratkaisuja ”perusteluinaan” EIT:n kanta, josta tarkemmin linkissä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-eit-on-lakkautusputkessa