http://ristojkoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258954-tuhannesti-kumotun-haistapaskantieteen-jankutusta-nettipsykologian-varjolla

Netti menee tunteisiin

Internet uhkaa tehdä meistä tunnekylmiä, mutta tutkija Katri Saarikivellä on ratkaisu. Tulevaisuudessa vihapuhetta taklataan virittämällä keskustelijoiden aivot samalle taajuudelle.

teksti: Reetta Mikkola, kuva: Sami Saramäki

“Susta ei ikinä tule mitään.”


Tammikuussa Suomen poliisi julkaisi Youtube-kanavallaan videon, jossa lapset lukevat ääneen verkossa julkaistuja kommentteja. Video on osa poliisin #kivapuhe-kampanjaa, jolla avulla halutaan puuttua verkon vihamieliseen keskusteluilmapiiriin.

Viestien sisältö on kylmäävää ja yllä oleva lainaus kilteimmästä päästä. Miksi ihmeessä olemme alkaneet puhua toisillemme tavalla, joka ei kasvokkain tulisi kuuloonkaan? Aivotutkija Katri Saarikivi uskoo tietävänsä syyn. Nyt hän haluaa tehdä netin vihapuheesta historiaa. Jotta se onnistuisi, hänen täytyy selvittää, miksi verkossa on empatiavaje.

Elintärkeä empatia


Vuonna 1909 Cornellin yliopiston psykologi Edward B. Titchener käänsi saksan-kielisen sanan Einfühlung empatiaksi. Titchener kuvasi empatialla ihmisten kykyä eläytyä taideteoksiin ja heijastaa tunteitaan esimerkiksi esineisiin. Sittemmin empatian merkitys on jatkuvasti muuttunut. Sanalla on alettu kuvata sosiaalista liimaa, joka liittää ihmiset yhteen. "

RK: Olisi edelleen syytä pitää kiinni termistä eläytyminen,joka on estetiikan termi, ja vaikkaa heittää helkkariin koko "empatia", jolla siitä on vilpillisesti yrittetty vääntää (väärennetyn) neurofysologian (vale)käsite.

" 1950-luvulta lähtien psykologit ovat halunneet selvittää,mikä saa ihmiset ymmär- tämään toisiaan. 1990-luvulla tapahtui läpimurto, kun makaki-apinoita tutkineet neurotieteilijät löysivät niin sanotut peilineuronit. Apinoiden aivojen liikkeitä ohjaavilla alueilla neuronit aktivoituivat silloinkin, kun ne vain katsoivat toisen apinan liikkumista. Samanlaisia soluja on myös ihmisaivoissa. "

RK: Puhdasta paskaa.

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/suorat-sanat/aivotutkija-katri-saarikivi-netti-estaa-empatiaa


Miksi "peilisolu" ("mirror neuron") on epätosi ja tuhoisa valekäsite


18.7.2018 10:49 Risto Koivula 8 kommenttia

  • Miksi "peilisolu" ("mirror neuron") on epätosi ja tuhoisa valekäsite

https://www.worldsciencefestival.com/2014/08/smart-reads-gregory-hickoks-myth-mirror-neurons/

https://www.amazon.com/Myth-Mirror-Neurons-Neuroscience-Communication/dp/0393089614


The Myth of Mirror Neurons:

The Real Neuroscience of Communication and Cognition 1st Edition

by Gregory Hickok (Author)

https://www.youtube.com/watch?v=MtEjYs_hLYw

https://www.worldsciencefestival.com/2014/08/smart-reads-gregory-hickoks-myth-mirror-neurons/

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004

Mirror neurons are a myth and professor Hickok brings a lot of relevant questions in tis book that most would find boring as hell unless you have a clever insight and interest in the working of the brain. of course I stull like my theory that the real creature of all humanity and species are of course the brain and flesh and other structures just shell castings. Some brains are more highly developed and more specialized physical properties to accomplish physics on earth and the real mystery of the cosmos can somehow be traced to the brain.

Greg Hickok)


”Ihmisen kehityshistoriassa empatia on mahdollistanut yhteistyön, ja juuri yhteistyö on taannut ihmislajin selviytymisen.”

Empatia on hämärä käsite, josta on vaikea saada otetta. Saarikivi nojaa oman tieteenalansa määrittelyyn, jonka mukaan empatia koostuu kolmesta eri osa-alueesta.

Kognitiivinen empatia on kyky kuvitella, mitä toinen ihminen ajattelee. Affektii-vinen empatia taas tarkoittaa sitä, että kykenee ymmärtämään toisten tunteita. Vuorovaikutuksessa simuloimme toistemme tunteita tiedostamatta jatkuvasti. Kun annamme tunteen tarttua, on meidän helpompi ymmärtää toisen näkökulmaa.

Kolmas osa-alue on empaattinen motivaatio tai myötätunto. Se saa meidät auttamaan toisiamme.

Ihmisen kehityshistoriassa empatia on mahdollistanut yhteistyön, ja juuri yhteistyö on taannut ihmislajin selviytymisen, Saarikivi kertoo. “Kyky empatiaan on meille si-säänrakennettu mekanismi”, Saarikivi sanoo. “Jos empatiaa haluaa lisätä,on hyvä lähtökohta miettiä, mitkä ovat empatian toteutumisen esteet ja purkaa niitä”, hän jatkaa. Yksi tällainen este saattaa Saarikiven mukaan olla se, että internetissä tunnetieto välittyy heikosti. "

RK: Empatia on OPITTU TAITO.

Sitä EI PIDÄ RINNASTAA SYMPATIAAN JA ANTIPATIAAN, positiiviseen ja negatiiviseen arvovarauskeen jollekin asialle (jonka pitää säilyä muistissa).

" Tunteetonta nettivihaa "

RK: Ilmaus on loogisesti sisäsesti ritiriitainen, sillä VIHA ON TUNNE!


" “Welcome back to humanity”, mainosti videopuhelupalvelu Skype mahtipontisesti vuonna 2012. Kun Internet syntyi, sen uskottiin pelastavan demokratian ja vuoro-vaikutuksen. Kaukana oleviin ystäviin olisi helppo pitää yhteyttä, eikä kenenkään tarvitsisi enää tuntea oloaan yksinäiseksi. Ihmisten välinen vuorovaikutus ottaisi valtavan harppauksen eteenpäin.

Todellisen vuorovaikutuksen sijaan moni kokee, että olemme alkaneet käyttäytyä entistä huonommin. Verkon vihapuheesta on tullut niin iso ongelma, että sosiaali-sen median alustat ovat joutuneet muuttamaan sääntöjään nettiraivon hillitsemi-seksi. Suomessa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toivoi,että verkon vihapuhe kirjattaisiin rikoslakiin. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa näin on jo tehty.

Saarikivellä on mahdollinen selitys siihen, miksi ihmisistä tulee verkossa tunteet-tomia rähisijöitä: netti ei mahdollista hymiöitä kummoisempaa tunneviestintää.  “Kärjistäen voisi sanoa, että internet tekee kaikista vähän psykopaatteja”, hän sanoo. On paljon helpompi olla töykeä, kun ei näe, miten oma viesti loukkaa. Siksi Saarikivi uskoo, että sanattoman viestinnän rikkauden tuominen verkkoon tekisi siitä kivemman paikan kaikille.

”Tunteiden tärkeyttä vuorovaikutuksessa ei ole osattu arvostaa.”

“Tunteita ymmärretään, koska ne tarttuvat. Jos satutan sinua, paha olo tarttuu mi-nuunkin, ja siksi en halua tehdä niin”,Saarikivi kertoo. Verkosta kuitenkin puuttuvat laadukkaat tunnetiedon välittämisen mekanismit. Kun toisen tunteet eivät välity, ne eivät kosketa. Tunteiden tärkeyttä vuorovaikutuksessa ei ole osattu arvostaa.

Lisäksi tunneilmaisun köyhyys johtaa helposti väärinymmärryksiin.Saarikivi kertoo loukanneensa vahingossa ystäväänsä netissä yrittäessään olla sarkastinen. Jäl-keenpäin luettuna viesti kuulosti vain töykeältä. Samanlaisia väärinkäsityksiä on internet täynnä, sillä ilman kehonkieltä tai äänenpainoa viestintää on helppo tulkita väärin.

Samalle aaltopituudelle

Kun keskustelemme kasvokkain, virittäydymme keskustelukumppanin kanssa sa-malle taajuudelle. Puheen rytmi, äänenpainot ja tunnetilat hakeutuvat kohti toisi-aan. Neurotieteilijät ovat viime aikoina alkaneet tutkia myös sitä, miten aivojen ryt-minen toiminta tahdistuu vuorovaikutuksessa. Saarikivi käyttää esimerkkinä kuo-roja, joissa laulajien hengitys ja syke alkavat kulkea samaan tahtiin. Tällainen ai-vojen synkronoituminen luo perustan myös empatialle ja ymmärrykselle, Saarikivi uskoo.

“Ei tiedetä, tapahtuuko näin netissä. Jos ei,se voi vaikuttaa siihen, syntyykö ihmis- ten välille empatiaa vai ei”, Saarikivi kertoo. Tulevaisuudessa internet voisi auttaa meitä pääsemään samalle taajuudelle myös aivojen tasolla, esimerkiksi äänien, värien tai erilaisten laitteiden avulla. Tärkeintä kuitenkin on, että tunteiden vaihto tapahtuisi tiedostamatta, kuten se tapahtuu kasvokkain.

Siksi Saarikiven NEMO-tutkimusryhmä on kuluvan vuoden ajan pohtinut,miten se, mitä pään sisällä tapahtuu, näkyy myös verkossa. Tutkimuksen mahdollisti Hel-sinki Challenge -ideakilpailun pääpalkinto, 250 000 euroa tutkimusrahaa. Tulokse-na on jo kaksi käynnissä olevaa tutkimusta, applikaatioita ja yhteistyötä taiteilijoi-den ja Ylen Pikku Kakkosen kanssa. Yhdessä teleoperaattori Elisan kanssa Saa-rikivi kollegoineen mittasi ensimmäistä kertaa jalkapalloilijan tunneskaalaa pelin aikana aivojen sähköistä aktiivisuutta mittaavalla EEG-laitteella.

“Kuplien syntyminen olisi vaikeampaa, jos empatian syntyminen erilaisten ihmisten välille olisi automaattisempaa ja helpompaa, kuin se nyt on.”

“Mutta olisi ehkä vähän hassua kuvitella, että yksi tutkimusryhmä voisi yhtäkkiä korjata koko internetin. Siksi me toivotaan, että muutkin osallistuisivat näihin talkoisiin ja miettisivät, miten työkaluja voisi kehittää”, Saarikivi muistuttaa.

Jos Saarikivi saisi päättää, tulevaisuuden internetissä viestisimme vähintään yhtä hyvin kuin oikeassakin elämässä, ellemme jopa paremmin. “Silloin internet tekisi sen, mitä sen olisi tarkoitus tehdä, eli se yhdistäisi ihmisiä. Nyt siitä on tullut sellainen sisäänpäin lämpiävän ajattelun kehto, jossa kaikki ääriajattelijat löytää toisensa ja vetäytyy omaan kuplaansa”, Saarikivi kertoo.

“Kuplien syntyminen olisi vaikeampaa, jos empatian syntyminen erilaisten ihmisten välille olisi automaattisempaa ja helpompaa, kuin se nyt on.”

Veikkauksen avustuksia käytetään Suomen Akatemian rahoittamaan eri tieteen-alojen tutkimukseen, tutkimusinstituuteille ja -laitoksille, tieteellisille yhdistyksille, kansainväliseen tieteellisen yhteistyöhön, tiedonjulkistamisen edistämiseen, arkistoille ja tieteellisille kirjastoille. "


RK:  https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/07/shanghain-yliopisto-peilienurooniautismista


tiistai, 24. heinäkuu 2018

Myths of Autism Broken Mirror Theory: Origin, Problems and Prospects

Translated with Google translate, under correctning...


http://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2016.00958


Progress in Psychological Science 2016, Vol. 24, No. 6, 958–973

Advances in Psychological Science DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00958

Myths of Autism Broken Mirror Theory: Origin, Problems and Prospects*


Pan Wei 1 Chen Yu 2,3 ​​Wang Wei 4 Shan Chunlei 5


(1 College of Rehabilitation Science, Nanjing Special Education Teachers College, Nanjing 210038, China)

(2 Center for Language and Cognition, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)
(3 Department of Psychology, Shaoxing University of Arts and Sciences, Shaoxing 312000)

(4 School of Psychology, New York University, New York 10003)
(5 School of Rehabilitation, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203)


Abstract


Autistic patients mainly involve social and emotional interaction defects, non-ver-bal behavior communication defects,and development maintenance in social com- munication and communication barriers and understanding the shortcomings of interpersonal relationships.

The potential autonomic intuition component of this group in the process of social cognition is considered to be its unique clinical symptoms.

Given the mirror neuron system plays an important role in the intuitive component of social cognition, and the system's dysfunction hypothesis (or "broken mirror" theory) is proposed both to explain the causes of autism and its abnormal performance.

However, after 10 years of development and evidence testing, the potential prob-lems of the theory gradually exposed. Current research shows that the research on human mirror neuron system has inherent defects, and the mirror neuron system is at most social cognition.

The accompanying reason, the systemic dysfunction is not a necessary condition for social cognitive impairment in autistic patients.

Broken mirror theory comes from clinical behavior research extensive questioning with experimental evidence in cognitive neuroscience.

In the future,with the changes in the subjects of autism, the social response theory of mirror neurons, the dual individual paradigm, the second person neuroscience paradigm and the rise of computational psychiatry, the true relationship between mirror neurons and autism will be clarified.


Key words autism; mirror neurons; broken mirror theory; social cognition; action imitation; social response


Classification number B845; R395

http://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2016.00958#1


Smma på finska, koneen ja minun "Kääännös"  on alta kaiken arvostelun, kun se perustuu vain kahden konekäännöksen vertaisluun ymmärtämättä mitään kiinankielisestä originaalista.


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/07/peilineurooniayutismista


"Peilineurooniautismista"...

Tässä on konekääntäjän avulla katsottu kiinankielistä juttua. Homma on kesken.


http://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2016.00958

https://docsplayer.com/25631114-Microsoft-word-11%E6%BD%98%E5%A8%81%E9%99%88%E5%B7%8Djz15-378_new_-doc.html


Progress in Psychological Science 2016, Vol. 24, No. 6, 958–973

Advances in Psychological Science DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00958

Myths of Autism Broken Mirror Theory: Origin, Problems and Prospects*

... "


Kiinalaisten jutussa ollaan silmiinpistävästi hiljaa kaikesta suomalaisesta "alalla": jopa suomalaisten ensimmäisenä väitöskirjatasolla esittämät pölhöydet on esitetty muiden myöhemmin esittäminä.

Siinä on jokin tarkoitus: joko suomalaisille annetaan viimeinen tilaisuus korjata esityksensä - tai sitten "suomalaisia ei ole eikä ole ollut eikä tule olemaan olemassa" kiinalaiselle tieteelle...

Kiina on tieteen supervalta.Taidan lopettaa veikkaamisen!