http://ristojkoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258954-tuhannesti-kumotun-haistapaskantieteen-jankutusta-nettipsykologian-varjolla

Netti menee tunteisiin

Internet uhkaa tehdä meistä tunnekylmiä, mutta tutkija Katri Saarikivellä on ratkaisu. Tulevaisuudessa vihapuhetta taklataan virittämällä keskustelijoiden aivot samalle taajuudelle.

teksti: Reetta Mikkola, kuva: Sami Saramäki

“Susta ei ikinä tule mitään.”


Tammikuussa Suomen poliisi julkaisi Youtube-kanavallaan videon, jossa lapset lukevat ääneen verkossa julkaistuja kommentteja. Video on osa poliisin #kivapuhe-kampanjaa, jolla avulla halutaan puuttua verkon vihamieliseen keskusteluilmapiiriin.

Viestien sisältö on kylmäävää ja yllä oleva lainaus kilteimmästä päästä Miksi ih-meessä olemme alkaneet puhua toisillemme tavalla, joka ei kasvokkain tulisi kuu-loonkaan? Aivotutkija Katri Saarikivi uskoo tietävänsä syyn. Nyt hän haluaa tehdä netin vihapuheesta historiaa. Jotta se onnistuisi, hänen täytyy selvittää, miksi verkossa on empatiavaje.

Elintärkeä empatia

Vuonna 1909 Cornellin yliopiston psykologi Edward B. Titchener käänsi saksankie- lisen sanan Einfühlung empatiaksi. Titchener kuvasi empatialla ihmisten kykyä eläy-tyä taideteoksiin ja heijastaa tunteitaan esimerkiksi esineisiin. Sittemmin empatian merkitys on jatkuvasti muuttunut. Sanalla on alettu kuvata sosiaalista liimaa, joka liittää ihmiset yhteen. "

RK: Olisi edelleen syytä pitää kiinni termistä eläytyminen, joka on estetiikan termi, ja vaikkaa heittää helkkariin koko "empatia", jolla siitä on vilpillisesti yrittetty vääntää (väärennetyn) neurofysiologian (vale)käsite.

" 1950-luvulta lähtien psykologit ovat halunneet selvittää, mikä saa ihmiset ymmärtä- mään toisiaan. 1990-luvulla tapahtui läpimurto, kun makaki-apinoita tutkineet neuro-tieteilijät löysivät niin sanotut peilineuronit. Apinoiden aivojen liikkeitä ohjaavilla alu-eilla neuronit aktivoituivat silloinkin, kun ne vain katsoivat toisen apinan liikkumista. Samanlaisia soluja on myös ihmisaivoissa. "

RK: Puhdasta paskaa.

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/suorat-sanat/aivotutkija-katri-saarikivi-netti-estaa-empatiaa

Miksi "peilisolu" ("mirror neuron") on epätosi ja tuhoisa valekäsite

18.7.2018 10:49 Risto Koivula 8 kommenttia

https://www.worldsciencefestival.com/2014/08/smart-reads-gregory-hickoks-myth-mirror-neurons/

https://www.amazon.com/Myth-Mirror-Neurons-Neuroscience-Communication/dp/0393089614


The Myth of Mirror Neurons:

The Real Neuroscience of Communication and Cognition 1st Edition

by Gregory Hickok (Author)

https://www.youtube.com/watch?v=MtEjYs_hLYw

https://www.worldsciencefestival.com/2014/08/smart-reads-gregory-hickoks-myth-mirror-neurons/

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004

Mirror neurons are a myth and professor Hickok brings a lot of relevant questions in tis book that most would find boring as hell unless you have a clever insight and inte-rest in the working of the brain. of course I stull like my theory that the real creature of all humanity and species are of course the brain and flesh and other structures just shell castings. Some brains are more highly developed and more specialized physi-cal properties to accomplish physics on earth and the real mystery of the cosmos can somehow be traced to the brain.

 SMART-READS_Myth-of-Mirror-Neurons_updat


”Ihmisen kehityshistoriassa empatia on mahdollistanut yhteistyön, ja juuri yhteistyö on taannut ihmislajin selviytymisen.”

Empatia on hämärä käsite, josta on vaikea saada otetta. Saarikivi nojaa oman tie-teenalansa määrittelyyn, jonka mukaan empatia koostuu kolmesta eri osa-alueesta.

Kognitiivinen empatia on kyky kuvitella,mitä toinen ihminen ajattelee.Affektiivinen empatia taas tarkoittaa sitä, että kykenee ymmärtämään toisten tunteita. Vuorovai-kutuksessa simuloimme toistemme tunteita tiedostamatta jatkuvasti. Kun annamme tunteen tarttua, on meidän helpompi ymmärtää toisen näkökulmaa.

Kolmas osa-alue on empaattinen motivaatio tai myötätunto. Se saa meidät auttamaan toisiamme.

Ihmisen kehityshistoriassa empatia on mahdollistanut yhteistyön, ja juuri yhteistyö on taannut ihmislajin selviytymisen, Saarikivi kertoo. “Kyky empatiaan on meille sisään-rakennettu mekanismi”, Saarikivi sanoo. “Jos empatiaa haluaa lisätä, on hyvä lähtö-kohta miettiä, mitkä ovat empatian toteutumisen esteet ja purkaa niitä”, hän jatkaa. Yksi tällainen este saattaa Saarikiven mukaan olla se, että internetissä tunnetieto välittyy heikosti. "

RK: Empatia on OPITTU TAITO.

Sitä EI PIDÄ RINNASTAA SYMPATIAAN JA ANTIPATIAAN, positiiviseen ja negatiiviseen arvovarauskeen jollekin asialle (jonka pitää säilyä muistissa).

" Tunteetonta nettivihaa "

RK: Ilmaus on loogisesti sisäsesti ritiriitainen, sillä VIHA ON TUNNE!


" “Welcome back to humanity”, mainosti videopuhelupalvelu Skype mahtipontisesti vuonna 2012. Kun Internet syntyi, sen uskottiin pelastavan demokratian ja vuorovai-kutuksen. Kaukana oleviin ystäviin olisi helppo pitää yhteyttä, eikä kenenkään tarvit-sisi enää tuntea oloaan yksinäiseksi. Ihmisten välinen vuorovaikutus ottaisi valtavan harppauksen eteenpäin.

Todellisen vuorovaikutuksen sijaan moni kokee, että olemme alkaneet käyttäytyä en-tistä huonommin.Verkon vihapuheesta on tullut niin iso ongelma,että sosiaalisen me- dian alustat ovat joutuneet muuttamaan sääntöjään nettiraivon hillitsemiseksi. Suo-messa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toivoi,että verkon vihapuhe kirjattaisiin rikoslakiin. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa näin on jo tehty.

Saarikivellä on mahdollinen selitys siihen,miksi ihmisistä tulee verkossa tunteettomia rähisijöitä: netti ei mahdollista hymiöitä kummoisempaa tunneviestintää. “Kärjistäen voisi sanoa, että internet tekee kaikista vähän psykopaatteja”, hän sanoo. On paljon helpompi olla töykeä, kun ei näe,miten oma viesti loukkaa. Siksi Saarikivi uskoo, että sanattoman viestinnän rikkauden tuominen verkkoon tekisi siitä kivemman paikan kaikille.

”Tunteiden tärkeyttä vuorovaikutuksessa ei ole osattu arvostaa.”

“Tunteita ymmärretään, koska ne tarttuvat. Jos satutan sinua,paha olo tarttuu minuun- kin, ja siksi en halua tehdä niin”,Saarikivi kertoo.Verkosta kuitenkin puuttuvat laaduk-kaat tunnetiedon välittämisen mekanismit. Kun toisen tunteet eivät välity, ne eivät kosketa. Tunteiden tärkeyttä vuorovaikutuksessa ei ole osattu arvostaa.

Lisäksi tunneilmaisun köyhyys johtaa helposti väärinymmärryksiin. Saarikivi kertoo loukanneensa vahingossa ystäväänsä netissä yrittäessään olla sarkastinen.Jälkeen- päin luettuna viesti kuulosti vain töykeältä.Samanlaisia väärinkäsityksiä on internet täynnä, sillä ilman kehonkieltä tai äänenpainoa viestintää on helppo tulkita väärin.

Samalle aaltopituudelle

Kun keskustelemme kasvokkain,virittäydymme keskustelukumppanin kanssa samal-le taajuudelle. Puheen rytmi,äänenpainot ja tunnetilat hakeutuvat kohti toisiaan. Neu-rotieteilijät ovat viime aikoina alkaneet tutkia myös sitä,miten aivojen rytminen toimin-ta tahdistuu vuorovaikutuksessa. Saarikivi käyttää esimerkkinä kuoroja, joissa laula-jien hengitys ja syke alkavat kulkea samaan tahtiin. Tällainen aivojen synkronoitumi-nen luo perustan myös empatialle ja ymmärrykselle, Saarikivi uskoo. "

HM: Hans Bergeriä.

https://rdouglasfields.wordpress.com/2014/12/08/how-is-the-brain-like-a-guitar-hint-it-is-all-about-rhythm/

KS: “Ei tiedetä,tapahtuuko näin netissä.Jos ei,se voi vaikuttaa siihen, syntyykö ihmis- ten välille empatiaa vai ei”, Saarikivi kertoo. Tulevaisuudessa internet voisi auttaa meitä pääsemään samalle taajuudelle myös aivojen tasolla, esimerkiksi äänien, värien tai erilaisten laitteiden avulla. Tärkeintä kuitenkin on, että tunteiden vaihto tapahtuisi tiedostamatta, kuten se tapahtuu kasvokkain.

Siksi Saarikiven NEMO-tutkimusryhmä on kuluvan vuoden ajan pohtinut, miten se, mitä pään sisällä tapahtuu, näkyy myös verkossa. Tutkimuksen mahdollisti Helsinki Challenge -ideakilpailun pääpalkinto, 250 000 euroa tutkimusrahaa. Tuloksena on jo kaksi käynnissä olevaa tutkimusta, applikaatioita ja yhteistyötä taiteilijoiden ja Ylen Pikku Kakkosen kanssa. Yhdessä teleoperaattori Elisan kanssa Saarikivi kollegoi-neen mittasi ensimmäistä kertaa jalkapalloilijan tunneskaalaa pelin aikana aivojen sähköistä aktiivisuutta mittaavalla EEG-laitteella.

“Kuplien syntyminen olisi vaikeampaa, jos empatian syntyminen erilaisten ihmisten välille olisi automaattisempaa ja helpompaa, kuin se nyt on.”

“Mutta olisi ehkä vähän hassua kuvitella, että yksi tutkimusryhmä voisi yhtäkkiä korja-ta koko internetin. Siksi me toivotaan, että muutkin osallistuisivat näihin talkoisiin ja miettisivät, miten työkaluja voisi kehittää”, Saarikivi muistuttaa.

Jos Saarikivi saisi päättää,tulevaisuuden internetissä viestisimme vähintään yhtä hy- vin kuin oikeassakin elämässä, ellemme jopa paremmin. “Silloin internet tekisi sen, mitä sen olisi tarkoitus tehdä, eli se yhdistäisi ihmisiä. Nyt siitä on tullut sellainen sisäänpäin lämpiävän ajattelun kehto, jossa kaikki ääriajattelijat löytää toisensa ja vetäytyy omaan kuplaansa”, Saarikivi kertoo.

“Kuplien syntyminen olisi vaikeampaa, jos empatian syntyminen erilaisten ihmisten välille olisi automaattisempaa ja helpompaa, kuin se nyt on.”

Veikkauksen avustuksia käytetään Suomen Akatemian rahoittamaan eri tieteenalo-jen tutkimukseen, tutkimusinstituuteille ja -laitoksille, tieteellisille yhdistyksille, kan-sainväliseen tieteellisen yhteistyöhön, tiedonjulkistamisen edistämiseen, arkistoille ja tieteellisille kirjastoille. "


RK:  https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/07/shanghain-yliopisto-peilienurooniautismista


tiistai, 24. heinäkuu 2018

Myths of Autism Broken Mirror Theory: Origin, Problems and Prospects

Translated with Google translate, under correctning...


http://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2016.00958


Progress in Psychological Science 2016, Vol. 24, No. 6, 958–973

Advances in Psychological Science DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00958

Myths of Autism Broken Mirror Theory: Origin, Problems and Prospects*


Pan Wei 1 Chen Yu 2,3 ​​Wang Wei 4 Shan Chunlei 5


(1 College of Rehabilitation Science, Nanjing Special Education Teachers College, Nanjing 210038, China)

(2 Center for Language and Cognition, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)
(3 Department of Psychology, Shaoxing University of Arts and Sciences, Shaoxing 312000)

(4 School of Psychology, New York University, New York 10003)
(5 School of Rehabilitation, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203)


Abstract


Autistic patients mainly involve social and emotional interaction defects, non-verbal behavior communication defects,and development maintenance in social communi-cation and communication barriers and understanding the shortcomings of interpersonal relationships.

The potential autonomic intuition component of this group in the process of social cognition is considered to be its unique clinical symptoms.

Given the mirror neuron system plays an important role in the intuitive component of social cognition, and the system's dysfunction hypothesis (or "broken mirror" theo-ry) is proposed both to explain the causes of autism and its abnormal performance.

However, after 10 years of development and evidence testing,the potential problems of the theory gradually exposed.Current research shows that the research on human mirror neuron system has inherent defects, and the mirror neuron system is at most social cognition.

The accompanying reason, the systemic dysfunction is not a necessary condition for social cognitive impairment in autistic patients.

Broken mirror theory comes from clinical behavior research extensive questioning with experimental evidence in cognitive neuroscience.

In the future,with the changes in the subjects of autism, the social response theory of mirror neurons, the dual individual paradigm, the second person neuroscience para-digm and the rise of computational psychiatry, the true relationship between mirror neurons and autism will be clarified.


Key words autism; mirror neurons; broken mirror theory; social cognition; action imitation; social response


Classification number B845; R395

http://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2016.00958#1


Smma på finska, koneen ja minun "Kääännös"  on alta kaiken arvostelun, kun se perustuu vain kahden konekäännöksen vertaisluun ymmärtämättä mitään kiinankielisestä originaalista.


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/07/peilineurooniayutismista


"Peilineurooniautismista"...

Tässä on konekääntäjän avulla katsottu kiinankielistä juttua. Homma on kesken.


http://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2016.00958

https://docsplayer.com/25631114-Microsoft-word-11%E6%BD%98%E5%A8%81%E9%99%88%E5%B7%8Djz15-378_new_-doc.html


Progress in Psychological Science 2016, Vol. 24, No. 6, 958–973

Advances in Psychological Science DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00958

Myths of Autism Broken Mirror Theory: Origin, Problems and Prospects*

... "


Kiinalaisten jutussa ollaan silmiinpistävästi hiljaa kaikesta suomalaisesta "alalla": jopa suomalaisten ensimmäisenä väitöskirjatasolla esittämät pölhöydet on esitetty muiden myöhemmin esittäminä.

Siinä on jokin tarkoitus: joko suomalaisille annetaan viimeinen tilaisuus korjata esityksensä - tai sitten "suomalaisia ei ole eikä ole ollut eikä tule olemaan olemassa" kiinalaiselle tieteelle...

Kiina on tieteen supervalta.


Taidan lopettaa veikkaamisen!


VAAN MITÄ SANOO OIKEA NEUROFYSIOLOGIA?

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004

lauantai, 3. lokakuu 2015

Europuoskaritiedettä Suomen tieteen huippuyksikössä? (KÄ 2004)

Thumbnail image for mirror neuon.jpg

Maailman johtava neurofysiologi R. Douglas Fields on erityisesti kysyttäessä käsitellyt aivan samaa kysymystä. Hän toteaa ykskantaan, ettei peilineurooneja ole olemassa.

R. Douglas Fields kumoaa "peilisolut":

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=336361

 Larynx kirjoitti 21.06.2011 (336359)...

>Aivan älyttömän typerää vääristelyä RK:lta taas tässäkin. Fields aivan selvästi
>suosittelee kysyjälle peilisoluja käsittelevää artikkelia.

Jossa sanotaan, että selliaist ovat huijausta:.

http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=of-two-minds-listener-brain-pattern-2010-07-27

Itse artikkeli:

http://www.pnas.org/content/107/32/14425.full.pdf+html

>josta löytyy hakusanalla "mirror neuron" mm.  seuraavaa:

>"Moreover, both the parietal lobule and the inferior frontal gyrus have been
> associated with the mirror neuron system (18)."

>"The production/comprehensioncoupling observed here resembles the action/
>perception coupling observedwithin mirror neurons (35). Mirror neurons discharge
>both when a monkey performs a specific action and when it observes the same
>action performedby another (39). Similarly, during the course of communication the
>production-based and comprehension-based processes seem to be tightly coupled
>to each other.

>Currently, however,direct proof of such a link remains elusive for two main reasons.

” Mirror neurons discharge both when a monkey performs a specific action and when it observes the same action performed by another (39). ”

Tässä kirjoittaja ottaa ”hölmönä todesta” Rizzolattin ”kuvauksen peilisoluista” (vaikka ne on käytännössä todistettu hölynpölyksi nekin).Hän ei kritisoi apinoiden ei-kielellis-tä kommunikaatiota eikä siitä tehtyjä hyviä eikä huonoja tutkimuksia,vaan hän tarkoit- taa,ettei vouhkatuilla ”ihmisen peilisoluilla” OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ RIZZOLAT-TIN ILMOITTAMIEN KALTAISTEN TOSIEN EIKÄ EPÄTOSIEN ILMIÖIDEN KANSSA:

”Similarly, during the course of communication the production-based and comprehension-based processes seem to be tightly coupled to each other.

Currently, however, direct proof of such a link remains elusive for two main reasons.

First, mirror neurons have been recorded mainly in the ventral premotor area (F5) and the intraparietal area (PF/IPL) of the primate brain during observation and execution of rudimentary motor acts such as reaching or grabbing food.

The speaker–listener neural coupling observed here extends far beyond these two areas.

Furthermore, although area F5 in the macaque has been suggested to overlap with Broca’s area in humans, a detailed characterization of the links between basic motor acts and complex linguistic acts is still missing (see refs. 40 and 41).

Second, based on the fMRI activity recorded during production and comprehension of the same utterances,we cannot tell whether the speaker-listener coupling is gene-rated by the activity of the same neural population that produces and encodes speech or by the activity of two intermixed but independent populations (42).

Nevertheless, our findings suggest that,on the systems level, the coupling between action-based and perception-based processes is extensive and widely used across many brain areas.

The speaker-listener neural coupling exposes a shared neural substrate that exhibits temporally (tarkoittaa sekä ”ajallisesti” että ”ehdollistuneesti” (väliaikaisesti, tilapäi-sesti, poistettavasti, RK) aligned response patterns communicators. Previous studies have shown that during free viewing of a movie or listening to a story, the external shared input can induce similar brain activity across different individuals (8-11, 43, 44). Verbal communication enables us to convey information across brains, indepen-dent of the actual external situation (e.g., telling a story of past events).

Such phenomenon may be reflected in the ability of the speaker to directly induce si-milar brain patterns in another individual, via speech,in the absence of any other sti-mulation. Finally, the recording of the neural activity from both the speaker brain and the listener brain opens a new window into the neural basis of interpersonal commu- nication, and may be used to assess verbal and nonverbal forms of interaction in both human and other model systems.

Further understanding of the neural processes that facilitate neural coupling across interlocutors may shed light on the mechanisms by which our brains interact and bind to form societies. ”

Ei ole olennaista, että nuo ”hermoesitykset ” olisivat samoja kielellisen kommunikaa-tion eri osapuolilla, vaan olenasita on, että SAMA SANA kuvaan SAMOIN TULKITTUA REPRESEN-TAATIOTA.

Tutkimus tukee täydellisesti Vygotskin kielelleistä ajatteluteoriaa.

>Sana "elusive" (elude = "kusettaa olan takaa, mobata, laistaa härskisti jokin

>velvollisuus ym.) on sellainen ilmaus, että ei voi ihanvakavasti suhtautua tekstin >hurskastelevaan

>"keskusteluun" apinoidenkaan "peilisoluista", joita"mittaavia kokeita ei ole >tunnetusti pystytty toistamaan ja alkuperäiset koepöytäkirjatkin pysyvät piilossa. "


Janne Saarikivi myöstää, tyhmyyttään, yliopisto- ja toimittajafasimin, ja antaa raskaasti väärän todistuksen taas niin "oikeista tavallisista suomalaisista" kuin Kiinan hallituksestakin ...