sunnuntai, 27. elokuu 2017

Donald Trumpin setä fysiikan professori John G. Trump oli "tutkateknologian Oppenheimer" II maailmansodassa

Teoreettinen fyysikko, professori Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) oli atomi-pommin kehityksen loppuunsaattaneen Manhattan-projektin (9.10.1941 - 1.12. 1946) amerikkalainen johtaja. Hän oli myös varmaan ensimmäinen henkilö, joka konkreet-tisella tasolla aloitti fissiopommin suunnittelun vuonna 1938 jo ennen kuin uraaniato- mia oli laboratoriossa halkaistukaan (joulukuu 1938 Otto Hahn,Otto Frisch, Lise Meit- ner). Viimeistään tuolloin,kun Manhattan-projekti alkoi,USA ja Englanti olivat tehneet yhdessä päätöksen USA:n liittymisestä sotaan, vaikka Ja-panin hyökkäys Pearl Har-boriin tapahtuikin vasta 6.12.1941,samaan aikaan kun Saksa otti takkiinsa Moskovan ratkaisutaistelussa.

Tutkan historia alkaa samalla kun koko radiotekniikan historiakin saksalaisen fyysi-kon Heinrich Hertzin osoittaessa vuonna 1888 näkymättömien sähkömagneettisten aaltojen heijastuvan samoin kuin valo. [29] Tutkatekniikka on aina kehittynyt radiotek-niikan ohessa sen osa-alueena.Sota-aikana tutkimus ja kehitys kiihtyivät, ja tutka vaikutti suuresti toisen maailmansodan lopputulokseen. Ensimmäisen varsinaisen tutkan rakensi saksalainen Christian Hülsmeyer, joka kehitti telemobiloskoopiksi kut-sutun laitteen 1900-luvun alussa.[30] Englannissa vuonna 1942 Robert Watson-Watt aateloitiin hänen tutkan hyväksi tekemänsä työn vuoksi. Yhdessä  Arnold F. Wilkinsin kanssa hän selvitti, kuinka radioaalloista lentokoneen runkoon indusoituneet virrat säteilevät. Tutkimus johti päätelmään,että radioaaltojen avulla voitaisiin havaita ilma-aluksia. Nykyaikaisen tutkan kehityksen katsotaan usein alkaneen tästä tutkimuksesta. [31]

Tutka ei siis ole mikään kaikuluotain, eivätkä kaikki tutkankin käyttämien mikroaalto-jen lähettämiset ja vastaanottamiset (joissa havaitaan esimerkiksi lähettäjä) tarkoita, että olisi tutka.II maailmansodan alkaessa Englanti oli ainoa maa maailmassa, jolla oli kattava tutkavalvontajärjestelmä. Saksalla oli tuhansia pieniä liikuteltavia tutka-asemia (GEMA). Ranskassa oli ainakin laivastolla tutka-asemia. Saksan lähestyessä Pariisia 1940 sikäläisen tutkateknologian kehittäjä Maurice Ponte pakeni laitteet mu-kanaan Englantiin, ja tällä tietämyksellä oli tiettävästi suuri vaikutus tutkan kehityk-seen. Neuvostoliitossa oli paikallisia järjestelmiä tärkeiden kohteiden ympärillä, mutta tutkijat riitelivät ja kehitys takkusi. Mm. yksi tärkeä kehittäjä joutui GULAGiin.

Terävimmästä englantilaisesta tutkimuskärjestä ja joistakuista muista muodostettiin "Manhattanin" esimerkin mukaisesti ydinryhmä Britain's  Telecommunications Re-search Establishment (TRE) at  Malvern, in Worcestershire. Sen johtoon tuli vuoden 1944 alusta vuoden 1945 loppuun  John G.Trump, joka oli koko ajan ollut keskeisesti mukana amerikkalaisten puolella. Tehtävä oli äärimmäisen keskeinen, vastuunalai-nen ja vaativa.Siinä olisi tyrimällä voinut aiheuttaa vielä miljoonien turhan kuoleman. Ryhmä kehitti myös laivastotutkaa, tarkkuuspommitustutkaa ja saksalaisten tutkien torjuntaa USA:n Ilmavoimien komentajan kenraali  Carl Spaatzin alaisena. Sen tehtäviin kuului myös saksalaisen tutkajärjestelmän haltuunottaminen mieluiten kehittelijöineen. Siinä varmaan yksi syy valita saksalaissyntyinen johtaja.

Näin luotiin nimenomaan USA:n/NATO:n tutkajärjestelmien perusta. Trump ei keksi-nyt tutkaa, kuten ei Oppenheimerkaan keksinyt atomipommia, tai kukaan muukaan yksittäinen henkilö. Sellaisten teoria on sitten toinen juttu. Kun isompi sauhu oli las-keutunut vuonna 1946, J. G. Trump palasi sädehoitolaitebisnesten pariin perustaen entisen esimiehensä  Robert J.Van de Graaffin ja  Denis M. Robinsonin kanssa  High Voltage Engineering Corporation (HVEC)-yhtiön.

JohnGTrumpRetired.png

Prof. Emeritus John Trump, c. 1979.

JOHN TRUMP DIES; ENGINEER WAS 78

Dr. John G. Trump, a retired teacher and engineer, died Thursday at his home in Cambridge, Mass., after a long illness. He was 78 years old.

Dr. Trump began studying the voltage-insulation properties of high vacuum and com-pressed gases while a faculty member at the Massachusetts Institute of Technology. Working with Prof.  Robert J. van de Graaff, he designed one of the first millionvolt X- ray generators. Used initially for clinical purposes at the Collis P. Huntington Memo-rial Hospital in Boston in 1937, it was a development that provided additional years of life to cancer patients throughout the world.

In 1946, Dr. Trump, along with Dr. Van de Graaff and Dr. Denis M. Robinson, foun-ded the High Voltage Engineering Corporation, which developed the Van de Graaff electrostatic generator.

In World War II Dr. Trump was influential in the development of  radar and short-wave radar equipment. He was appointed director of the British branch of the M.I.T. Radiation Lab in 1944.

After the war Dr.Trump,while still on the faculty at M.I.T.,became associated with the Department of Radiology at the Lahey Clinic in Boston and later became chairman of its board. Under his direction rotational radiation therapy was developed, ''an idea that created quite a stir in those days,'' he recalled later.He also conceived and deve- loped the use of high-energy electrons in the treatment of superficial skin lesions.

He Received Emeritus Status. He became professor emeritus at M.I.T. in 1973, remaining on as a senior lecturer.

He was the author of nearly 80 scientific publications and the recipient of many awards, including His Majesty's Medal, given by George VI in 1947; the Presi-dent's Certificate of Merit,presented by President Truman in 1948; and the Lamme Medal, awarded in 1960 by the American Institute of Electrical Engineers. In 1983, he was the recipent of the National Medal of Science.

He was a graduate of the Polytechnic Institute in 1929,received a master's degree in physics from Columbia University in 1931 and a doctorate from M.I.T. in 1933.

Dr. Trump is survived by three children, John Gordon Trump of Watertown, Mass., Christine Philp of Pittsfield, Mass., and Karen Ingraham of Los Alamos, N. M.; and six grandchildren. He was the brother of Frederick C. Trump and the uncle of Donald Trump, New York real estate developers.

A funeral service will be held Sunday at 2:30 P.M. at the  Unitarian Church in Winchester, Mass.

Donald Trump on useinkin esiintynyt tavalla, joka kertoisi, että huolimatta isältään perimistään bisneksistä setä John oli hänelle korkein ihanne ja suurin auktoriteetti. Eipä hän uskonut eikä totellut isää uskonasioissakaan (vaan piti tätä jopa tyhmänä ainakin siinä suhteessa...).

Kommentit

Ladataan...