http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244867-inkerinmaa-ennen-inkerilaisia

Inkerinmaa ennen inkeriläisiä

 • Isorin museo
  Isorin museo
 • Jaroslav Viisas
  Jaroslav Viisas
 • Inkerikko Larin Paraske
  Inkerikko Larin Paraske
 • Paavi Aleksanteri III
  Paavi Aleksanteri III
 • Henrik Gabriel Porthan
  Henrik Gabriel Porthan
 • Vatjan lippu
  Vatjan lippu
 • Isorilaisia esiintyjiä
  Isorilaisia esiintyjiä

Inkerinmaa

Inkerinmaa sijoittuu maantieteellisesti alueelle, joka on Suomenlahden ja Laatokan järven välissä ja ulottuu Karjalan kannakselle. Se kaartaa Suomenlahden etelärantaa yli 200 km pituisen vyöhykkeen Narva-joesta Latokaan eteläkärkeen. Alueen pinta-ala on noin 15'000 km:n.

Inkeriläiset

Kansanryhmä "inkeriläiset" muodostui alueelle 1600-luvun alussa niistä suomenkielisistä savolaisista, äyrämöisistä ja karjalaista, joita Ruotsin suurvallan aikana houkuteltiin Suomen ja Venäjän rajan alueelle asumaan ja turvaamaan valtakunnan etuja.

Mutta itse Inkerinmaa on ollut olemassa jo kauan ennen sitä, kun sinne kerääntyivät suomenkieliset asukkaat.

Ingria / Inkerinmaa / Ingermanland

Ingrian nimellä Inkeri esiintyy kirjoitetuissa lähteissä 1100-luvulla, kun paavi Aleksanteri III:n virkakirjeessä eli bullassa mainitaan Karelia, Ingria ja Lappia. Myös Lätin Henrikki puhuu kronikassaan kaukana Narvan takana sijaitsevasta Ingrian maasta.

Venäläiset kronikat, Lätin Henrikki liiviläis-kronikassaan sekä piispojen käskykirjeet 1200-luvulta lähtien mainitsevat aina yhdessä ”Karelie, Ingrie, Lappie et Watlandie”, olipa kyseessä niiden hävitys, alistaminen, veronkanto, kastaminen tai hyökkäys yksin tai novgorodilaisten joukoissa.

Inkerinmaa sai "Ingermanland"-nimensä ruotsalaiselta prinsessa Ingegerdiltä, joka meni naimisiin Novgorodin ruhtinas Jaroslav I Viisaan kanssa vuonna 1019. Eymundin saagassa kerrotaan, että Ingegerd sai Jaroslavilta myötäjäislahjaksi Laatokanlinnan ja siihen liittyvät maat. Siitä lähtien aluetta on kutsuttu nimellä Inkerinmaa eli Ingegerdin maat.

Inkeri, Ingria, Izhora, Ingermanland. Heimojen nimet näyttävät olevan ensimmäisiä varmoja aikakirjoihin merkittyjä tietoja. "

HM: Inkerinmaan ja inkerikkojen heimon, jota ainakin venäläiset pitävät ymmärtääk- seni alueen vuosituhtisena alkuperäiskonsana nimi eri kielillä: inkeri, isuri, izhory jne. ei tule mistään Ingegerdista, vaan Inkere-joesta, joka nimi on kuuria (tai vasarakir-vestä!) ja tarkoitta Ankkurijokea. Joen nimen erikieliset muodot: venäjän Ižora ja viron Isuri tulevat samasta alkumuodosta. Eikä se alkumuoto ole Ingegerd, ja se on ollut ainakin 500 vuotta ennen Ingegerdiä.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/05/inkerinmaan-holynpolyhistoriaa

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/374890?page=9#376759

" Muoto *enkti = ankkuroida: *inkti on akkurida tappi puuhun (maahan jen.), *ankti = ankuroida puu (laiva) tapin avulla.

Liettuan Inkaras = ankkuri, lainaa kuurista, Inkere(-joki) = ankkurijoki (hyvä kytis-paikka kuurilaisille merimiehille Suomelahden ja Laatoken liikennettä koskien.

Inkere on erittäin vanhaa kuuria, joka uudemmassa menee muotoon > *Inčere > *Incere [intsere]. Liettuaksi ankkuri on "inkaras" (kuurismi) ja latviaksi "enkurs", venäjäksi "jakor´", preussiksi ankeris, englanniksi anchor, viroksi ankur.

Sanat eivät ole alkuperältään kreikkaa, koska niissä esiintyy tuo pettämätön kantabaltin transitiivisten verbien ink-/ank-aspektijako prosessia tarkoittavasta intransitiivisesta perusmuodosta *enk-. "

Tämä todetaan myös venäläisessä Wikissä, joka esittää joukon muita (kolmansia) teorioita nimestä:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F#.D0.AD.D1.82.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F


" Этимология

Существует несколько версий происхождения названия:

 • Ингрия:
 • Ижора, Ижорская земля:
  • согласно этимологическому словарю М. Р. Фасмера, Ижора, это река к югу от Финского залива, а Ижорская земля — местность по этой реке. Наиболее аргументированной по его мнению представляется точка зрения Шёгрена, что это название восходит к имени супруги Ярослава Мудрого — Ингигерд[22].
  • по мнению историка А. М. Шарымова, из Иоакимовской летописи следу-ет, что топоним Ижора (Ижара) существовал и до Ингигерд Шведской, и до Игоря Рюриковича («егда та роди сына Ингоря, даде ей обесчан-ный при море град с Ижарою в вено») и происходит от карельского «инкери маа», что означает «прекрасная земля»[23].
  • по мнению лингвиста Юлиуса Мягисте топоним Ижора восходит к финскому inkeri, первоначально — «извилистая река»[22].
  • некоторые современные исследователи выводят топоним Ижора из финского yysyrjainen (грубый, неприветливый)[24].
 • Ингерманландия:
  • русское название, взятое Петром I для обозначения вновь обретённых земель, происходит от шведского — Ingermanland[25][26][27].
  • шведское название Ingermanland по мнению Улофа Рудбека старшего происходит от имени Ingo, Inge (Germun, Germund)[28]
  • есть версия, что в топониме Ingermanland слово «земля» встречается 2 раза: к финскому maa добавлено шведское land, также обозначающее «земля»[20][19].
  • по другой версии, элемент «ман» происходит не от финского maa, а от германского man — «человек»[29][30].

Nimet Ingvar = "Yhdistävän kaltainen, laatuinen" ja Ingmar = "Yhdistämän kaltai-nen" ovat balttia, vasarakirveskieltä, kuten myös latvian Aivars (joka tulee edellises-tä) ja ruotsin Ivar, nimi Yngve = yhdistävä > *Ing(w)e, eivät SIINÄ MIELESSÄ auta pan-germanisteja yhtään eteenpäin...

 

VH: "Keitä olivat ne, jotka asuivat alueella ennen inkeriläisiä?

Olen lukenut ja kirjoittanutkin aika paljon inkeriläisistä, mutta varjoon ovat jääneet sen alueen alkuperäiset asukkaat ja ennen kaikkia vatjalaiset ja inkeroiset, vaikka näistä kansoista olin kuullut jo Neuvostoliitossa asuessani.

Mitä tiedän heistä ja mitä voisin heistä kertoa? Siispä lähdin etsimään tietoa.

Lähinnä kalmistoihin liittyvä arkeologien hankkima tieto sijoittaa alueen muinaiset asuinpaikat ajanlaskumme alkupuolen vuosisadoille.

Vatja / Vatjalaiset

Vatja on Inkerin vanhin heimo. Ammoisista ajoista sen asuma-alueena on ollut Inkerin lounaisosa. Tarkempi heimon reviiri on jäänyt määrittelemättä arkeologisten muistomerkkien niukkuudesta ja niiden vähäisestä tutkimisesta johtuen.

Vatjalaisalue oli maantieteellisesti ja strategisesti tärkeä ja etupiirijaossa kaikkien haluama. Niinpä se 1400-luvun toiselle puoliskolle asti oli jatkuvan sodankäynnin kohteena. Vastakkain olivat novgorodilaiset, ruotsalaiset ja saksalaiset.

Vatjalaisten alkuperä

Tiedemiehet ovat vatjan alkuperästä vieläkin kahta mieltä. Yhdet pitävät vatjalaisia viron heimopuun oksana ja toisten mielestä vatjalaiset olisivat kyllä sukua Virossa asuneille heimoille, mutta olisivat syntyneet alueella asuneesta väestöstä.

Olkoon niin tai näin vatjalaisten tieteellinen tutkiminen alkoi noin 200 vuotta sitten. Suomalaisista oppineista jo Henrik Gabriel Porthan (1739 – 1804) pani merkille, että vatjalaiset kuuluvat tyypiltään itämerensuomalaisiin.

Ensimmäiset vatjalaisia esittelevät kansatieteelliset muistiinpanot liittyvät Porthanin aikalaisen, Pietarin Tiedeakatemian akateemikon, saksalaissyntyisen Johan Georgin nimeen. Häneltä ilmestyi 1776 – 77 ensimmäinen Venäjän kansoista kertovan tutkimus.

Tutkimusmatkailija Fjodor Tumanski julkaisi nykytutkijoiden mielestä ainutlaatuisen vatjalaisia luonnehtivan kansatieteellisen teoksen vuonna 1790.

Myös Narvan pastori Treufurt ja pastori Zeträus ovat julkaisseet havaintoja vatjalaisista suunnilleen samoihin aikoihin.

Pietarin Akatemian akateemikko Peter von Köppen julkaisi perustavaa laatua olevan ensimmäisen Venäjän Euroopan alueen kansatieteellisen kartan, jossa hän esitteli 29 kansallisuutta, suomensukuisista vatjalaiset, inkeroiset ja karjalaiset mukaan luettuina. Vatja kuului Novgorodin maihin yhtenä sen viidenneksenä eli petinana.

Vatjanmaalla ja Vatjan viidenneksellä tarkoitettiin 1500 luvulla paljolti Pietarin läänin länsiosaa. Novgorodin kihlakunnan petina-jako säilyi vuoteen 1773 asti.

Toisen maailmansodan aikana suurin osa vatjalaisista evakuoitiin yhdessä Inkerin muun suomensukuisen väestön kanssa Suomeen. Vatjalaisten ei onnistunut integroitua Suomeen yhtä hyvin kuin inkeriläisten, ja he kohtasivat uskontonsa vuoksi ryssävihaa. Sodan jälkeen Suomeen evakuoidut palautettiin Neuvostoliittoon, mutta ei omille kotiseuduille.

Väkiluku

Vielä

 • vuonna 1848 vatjalaisia oli 32 kylässä 5'148, mutta
 • vuoden 1926 väestölaskennassa enää 705 ja
 • 1942 noin 500 henkeä.

Koko Venäjällä vatjalaisiksi ilmoittautui vuonna 2010 yhteensä 64 henkilöä ja tämän lisäksi Virossa oli vuoden 2000 väestönlaskennan mukaan 9 vatjalaista.

Inkerikot

Inkerikkoja ei pidä sekoittaa inkeriläisiin eli inkerinsuomalaisiin, jotka ovat alueelle Ruotsin vallan aikaan siirrettyjen ja muuttaneiden savolaisten ja länsikarjalaisten kuten jääskeläisten, lappeelaisten ja äyräpääläisten jälkeläisiä.

Inkerikot tai inkeroiset (inkeroiseksi inkeroine, ižora tai ižoralaine) ovat Inkerin alkuperäistä itämerensuomalaista väestöä ja uskonnoltaan ortodoksista väestöä.

Isorilainen Talomerkit esiintyy Imatralla

Inkerikkojen heimon nimi sai alkunsa ilmeisesti Inkerejoesta / Izhora, vaikka tutkijat ovat olleet asiasta eri mieltä. Sana Izhera (Izhora), joka tavataan venäläisissä kronikoissa vuosista 1240 – 1241 lähtien, merkitsi heille sekä kansallisuutta että alueella virtaavaa jokea.

Inkeroisten maana (Inkerinä) pidettiin aluetta, joka ulottui Vatjan viidenneksestä itään. Kustaa Vaasan pojan, Ruotsin kuninkaan Juhana III:n kirjeissä lukee ”Ingermanland och Smolenske, Petij uthi Ryssland.”

Inkeroisten kielen uutiset:

Inkeroiset karjalaisten jälkeläisiä

Inkeroisten varhaisimmasta historiasta arvellaan, että varhaiskarjalaiset jakaantuivat 800 – 900-lukujen tietämillä nyky-karjalaisiksi ja inkerikoiksi. Ensimmäinen historiallinen maininta inkerikoista (venäjäksi ižory) on vuodelta 1228. Inkeriin – jonne vatjalaiset olivat tulleet jo virolaisten tutkijoiden mukaan 1000-luvulla – inkerikot saapuivat 1200-luvulla.

Vatjalaiset ja Inkerikot Inkerinmaalle eri suunnista

Tutkijoitten mukaan inkerikkojen saapumissuunnista tiedetään varmaksi vain se, että he tulivat eri suunnasta kuin vatjalaisiet. Inkerikot ovat käyttäneet historiansa varhaisina aikoina itsestään kansannimeä karjalaiset. Sen on katsottu puoltavan käsitystä inkeroisten siirtymisestä Inkerinmaalle Muinais-Karjalasta tai jostain Olhavan suupuolella sijainneesta karjalais-keskuksesta. Yleisesti inkeroisten uskotaankin saapuneen Inkerinmaalle idästä.

Vatjan kielen uutiset:

Väkiluku

Vuonna 1732 inkerikkoja laskettiin olevan Inkerinmaalla 14'500 henkilöä. Tilastojen mukaan vuonna 1917 Inkerissä asui 20'000 inkerikkoa. Vuonna 1926 Venäjän väestönlaskennassa inkerikoiksi ilmoittautui 26'100 henkilöä ja Virossa noin 1'000 henkilöä.  "

HM: Muutama huomio.

 
Inkerikkojen väkiluku vuoden 1926 (lopussa, tammikuu 1927) väestönlaskennassa:
 
" Väkiluku
 
Vuonna 1732 inkerikkoja laskettiin olevan Inkerinmaalla 14'500 henkilöä. Tilastojen mukaan vuonna 1917 Inkerissä asui 20'000 inkerikkoa. Vuonna 1926 Venäjän väestönlaskennassa inkerikoiksi ilmoittautui 26'100 henkilöä ja Virossa noin 1'000 henkilöä. "
 
Tuosta pitäisi ottaa selvää, mikä tuo inkerikkojen väkiluku todella on ollut tässä tammikuun 1927 väestönlaskennassa
 
 
Nämä esillä olevat ovat haastatteluvastauksia, mutta tässä ei ole printattu suomalaisiksi (inkeriläisiksi) eikä izhoriksi ilmoittautuneita. Lähteistä ne kyllä löytyvät, kun saisi vain näkyviin.
 
Viron Wikipedia sanoo määräksi 16000:
 
 
" Arvukus
 
1926. aasta loendusandmete järgi oli isureid üle 16 000, 1989. aastal aga saadi neid kokku ainult 449. 2002. aasta rahvaloenduse andmetel elas Venemaal 327 isurit, kellest 177 saadi kirja Leningradi oblastis ja 53 Peterburis. 2010. aasta rahvaloenduse andmetel elas Venemaal 266 isurit.[4] Viimastel aastakümnetel on arvukuse languse peamiseks põhjuseks ilmselt venestumine.
 
Eestis elas 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 56 isurit. [5] "
 
Kansallisuus inkeriläisen (suomalaisen, finn) ja inkerikon, izhorin, välillä tehtiin viime kädessä periteisen uskonnon mukaan: luteilaiset suomalaisia, inkerikot ja karjalaiset ortodokseja. Virolaisen Wikin tieto saattaa olla väestötilastoja, jossa välttämättä sitä ilmoitettua ei ole hyväksytty. Alueen ulkopuolella saatettiin katsoa myös karjalaiseksi. Tästä oli ja on edelleen myös inkerikkojen itsensä keskuudessa kahdenlaista ilmaa.
 
Vuoden 1938 (lopun, tammikuu 1939) västölaskennan haastattelutiedoissa izhoriksi lmoittautuu 7847 kansalaista:
 
 
ижорцы 7847
 
Tässä vaiheessa on otettu käyttöön jo sisäinen passi, jossa on viranomaisten kanssa neuvoteltu kansallisuus (ilmoitti haastateltu sitten sitä tai jotakin muuta, mikä on tässä).

Vatjalsiten väkiluvussa ei ole eroa:


https://et.wikipedia.org/wiki/Vadjalased
 
" Vadjalaste arvu vähenemine algas pärisorjusega, mis takistas nende arengut rahvana. Veel 1848 oli vadjalastel 32 küla 5148 elanikuga[12], kuid 1926. aasta NSV Liidu rahvaloenduse andmetel oli vadjalasi ainult 705[8] ja 1942 umbes 500 inimest. "
 

VH: " Viimeisen väestönlaskennan mukaan inkeroisia / izorilaisia (ижорцев) oli vain 276 henkilöä. Laskennassa ei otettu huomioon kaikkia, koska jotkut passeista kirjoitettiin venäjäksi. Tutkijoiden mukaan oikea asukasmäärä on noin tuhat ihmistä.

Toisen maailmansodan aikana inkeroisia evakuoitiin yhdessä vatjalaisten ja inkeriläisten kanssa Suomeen, mutta sodan jälkeen Neuvostoliitto vaati evakkojen luovuttamista takaisin ja inkerikot sijoitettiin Novgorodin, Kalininin ja Jaroslavlin alueille.

Maailmansota

Näin ollen, toinen maailman sota kosketti traagisesti myös Inkerinmaan alkuperäistä väkeä vatjalaisia ja inkeroisia, kuin meitä Inkerin suomalaisiakin. Sodan päättyessä kaikki palautettiin Neuvostoliittoon, mutta ei kotikonnuille vaan syvälle Venäjälle, sodan tuhoamille alueille kurjiin oloihin, joissa monet menehtyivät.

Täällä kertaa ja tämän verran tietoa tästä valitsemastani aiheesta.

Tuli haukka, nii hajotti

Vanha kansanruno kertoo Inkerin heimojen synnystä näin:

...
Kasvatti miun emmoin,
Kasvatti kanoja paljo,
Suuren joukon joutsenii;

Kanat aijalle asetti,
Joutsenet joelle saattoi,
Veräjälle vieretteli.

Tuli haukka, nii hajotti,
Tuli korppi, nii kokkois.
Sirotellen siipilintu;

Yhen Suomeen siroitti,
Toisen kantoi Karjalaan.

Siit sikisi Untamoi,
Mikä Suomessa sikisi,

Siit vasta Kalervoi kasvoi,
Mikä kasvoi Karjalassa.

Untamoi teki tokkeen,
Kalervoi kalat kokkois.

An Ethnic History of Russia from Pre-Revolutionary Times to the Present