https://www.aamulehti.fi/a/2952a4da-7a86-463c-aa68-bc03001cadf0

" Uutiset Rikos

Hollanti kieltäytyy luovuttamasta Suomen suurimman kokaiinijutun epäiltyjä Tampereelle,koska katsoo epäiltyjen oikeusturvan olevan vaarassa Suomessa.

Screenshot_2019-11-12%20Hollanti%20kielt

Kaksi kuriiriepäiltyä ehdittiin saada Suomeen,mutta sitten Hollannin linja muuttui. Nyt Suomi odottaa uutta Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä ja päättää vasta sen jälkeen, onko lakia tarpeen muuttaa.

11.11.2019 14.49 – Päivitetty 11.11.2019 14.49

Tuomas Rimpiläinen Aamulehti

Hollanti ei suostu luovuttamaan Suomen suurimman kokaiinijutun kahta kuriiriksi epäiltyä Suomeen, vaikka epäillyt on vangittu Tampereella poissaolevina ja aluesyyttäjä on antanut heistä eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

Käräjäoikeus tuomitsi jutun päätekijät pitkiin vankeusrangaistuksiin heinäkuussa. Kaksi jutussa kuriireiksi väitetyistä ehdittiin saada Hollannista Suomeen eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla.

Sitten Hollannin linja muuttui, ja loput kaksi kuriiriksi epäiltyä jäivät Hollantiin.

Nyt Hollanti katsoo, että Suomessa epäillyillä ei ole riittävää oikeusturvaa, jotta heidät voisi luovuttaa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Asianajajaliitto nettisivuillaan.

Ministeri voi määrätä...

Uuden tulkinnan taustalla ovat Euroopan Unionin tuomioistuinen suuren jaoston an-tamat tuomiot, joissa tuomioistuin on katsonut, että Saksassa syyttäjäviranomainen ei ole riippumaton oikeusviranomainen.

[RK:Tässä EU:n tuomioistuin siis kiukuttelee Saksan Perustuslakituomioistuinta vas-taan, aivan vastaavasti kuin eri organisaation Euroopan N(orsunraaton)euvoston EIT-"tuomioistuin kiukuttelee Ranskan Perustulakituomioistuinta vastaan.

EU ja EN ovat ilmeisesti yrittämässä ajaa alas kaikkia kansallisia perustuslakituomioistuimia ...]

Sleswig-Holsteinin osavaltiossa oikeusminiteri voi antaa tietyissä tilanteissa käskyjä viralliselle syyttäjälle. Tilanteet on rajattu osavaltion lailla ja Saksan perustuslailla. Ministerin on noudatettava laillisuusperiaatetta, eli määräysten on perustuttava lakiin.

[HM: LAILLISUUSPERIAATE (rule of law), eli että viranomaisten kaikkien toimien on perustuttava lakiin, on eri asia tämä uusi käsittämätön "oikeusvatioperiaate"! Päämi-nisteri, juristi Antti Rinne on kuitenkin ensin puhunut EU:ssa laillisuusperiaatteesta, mutta sitten se on uutisoitu Suomessa, ja hän on puhunut itsekin vastaavat asiat kotona jostakin muka "OIKEUSVALTIOPERIAATTESTA"!

https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/ylen-uutis-ankka-marjukka-hakomaki-valehteli-paamisterin-suuhun-tama-eu-puheesta/ ]

EU-tuomioistuin kuitenkin katsoi, että on olemassa vaara, että oikeusministeri tai siihen rinnastettava elin antaa suoraan tai välillisesti määräyksiä syyttäjäl-le, joka tekee päätöksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta.

Tämän takia EU-tuomioistuin katsoi, että saksalainen syyttäjäviranomainen ei ole riippumaton oikeusviranomainen.Vastaava päätös tehtiin lokakuussa Itävallan syyttäjäviranomaisita.

EU-tuomioistuimen tuomioissa ei mainita Suomen oikeusviranomaisia,mutta kysees- sä olevat päätökset perustuvat "puitepäätökseen", joka velvoittaa myös Suomea. Suomessa oikeusministeri ei voi antaa määräyksiä syyttäjälle edes välillisesti.

Hollanti vetoaa Suomen tapauksessa kohtaan, jossa vaaditaan "tehokasta oikeus-suojakeinoa", jonka avulla eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta voisi valittaa. Suomessa pidätysmääräyksestä ei voi valittaa... "

Asianomaisilla on ollut mahdollisuus asianajajiensa välityksellä valittaa käräjäoikeuden tuomiosta, kuten muidenkin tuomioistaa.

Nyt olisi sitten voitava ERIKSEEN VALITTAA myös kaikesta tuomioiden euroop-palaisiksi julistamisesta, vaikka SELLAISTA EI OLE ENNEN EU:TAKAAN VAADITTU mailta, joilla on keskinäinen rikollisten luovuttamissopimus!

Suomalaisia tuomioita "ei uskota" nimenomaan EU:ssa, kun tas esimerikisi Venäjällä uskotaan...

Kaikkien EU-maiden kanssa, joissa on perustuslakituomioistuin, on nostettu jokin rähinä joko EU:n (tuomioistuimen): Saksan, Itävallan, Unkarin, Puolan tai sitten Euroopan neuvoston EIT:n taholta: Ranskan, jonka tarkoitus on sanoa, että maan kansalliset oikeusviranomaset eivät saisi olla yksinkertaisesti missään tekemisissä kansallisen poliittisen hallinnon - myös oikeusministeriöiden kanssa!!!

Suomen pillistä käydään nyt kiinni, vaikka perutuslakituomioistuinta ei olekaan!

KAIKKI sellainen on muka automaattisesti jotakin "OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN RIKKOMISTA"!!!!???

Mikä WITUN "oikeusvaltioperiaate" se sellainen on???!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/08/euroopan-norsunraatoneuvosto-ja-sen-ihmioikeustuomioistuin-eit-vaativat-ranskaa-noudattamaan-lakejaan-yk-n-lakien-sijasta

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/yha-eun_oikeusvaltioperiaate/

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/eun-ja-oikeusministeri-hakkasen-jarjeton-vaarennetty-oikeusvaltioperiaate/

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/2013-perustuslakivaliokunnan-puheenjohtaja-johannes-koskinen-sdp-oli-lakipuoskari/