THL/"PHL" esittää sokeassa yksityistämisvimmassaan sutta mallia ter...


Kalle Isokallio:


" ”Tohtorit ilman veroja”


Joitain kuntien palveluja, yleisimmin esimerkiksi terveydenhoito, halutaan ”yksityis- tää”.Mahtaako hommassa olla kovin suurta järkeä?”Yksityistäminen” tarkoittaa vain sitä, että jokin firma ryhtyy laskuttamaan kunnalta verorahoja tuottamalla samoja palveluja, joita kunta tuotti aikaisemmin itse.Ennen ja ”yksityistämisen” jälkeen pal- velut tuotetaan verovaroin. Miksi sitä kutsutaan ”yksityistämiseksi”? En ymmärrä.

Jos kunta ”yksityistää” terveyspalvelunsa ”tohtorit ilman veroja”-yhtiölle eikä palvelu toimi, kenelle kuntalainen voi huonosta palvelusta valittaa? Eipä tietenkään kenelle- kään muulle kuin kunnalle ,joka edelleen vastaa palveluista, vaikka on ulkoistanut niiden tekemisen. Vastuuta lakisääteisten palvelujen tasosta kunta ei voi ”yksityistää”.

”Tohtorit ilman veroja” -yhtiön kannalta kuntalaisten palvelu ei ole asiakaspalvelua, koska kuntalaiset eivät ole firman asiakkaita. Eivät ole, sillä he maksavat saamas- taan palvelusta edelleen kunnalle. Yhtiön ainoa asiakas, se jolle se antamastaan ”palvelusta” lähettää laskun, on kunta. Jotenkin minusta tuntuu, että moinen ”yksityistäminen” ei markkinataloutta paljon piristä.

Kuntalaisten kannalta ulkoistamisella saavutetut ”säästöt” voivat nekin olla kyseen-alaisia. Jos kunnan palveluksessa olevat työntekijät asuvat kunnassa, he maksavat kuntaan veronsa. Jos ”Tohtorit ilman veroja” -firman palveluk- sessa olevat eivät asu kunnassa, kunta jää ilman veroäyrejä. Jos ”Tohtorit ilman veroja” -yhtiön lääkärit ottavat palkkansa pääomatulona, niistä he eivät maksa kunnallisveroa. Eivät vaikka asuisivatkin kunnassa. Kunnan palveluksessa oleva lääkäri maksaa sen sijaan kil- tisti palkastaan kunnallisveroa. Aikamoisesti halvemmalla pitää ”Tohtori ilman vero- ja” -firman tuottaa samantasoisia palveluja kuin kunta, jotta todellista säästöä syn- tyisi. Jos palvelua antavien käsien määrä on sama, niin halvemmalla palveluja ei pysty tuottamaan muuten kuin alemmilla palkoilla, tai muuttamalla palkkatulo matalamman verokannan pääomatuloksi.

Mitään yksinkertaista selitystä ei ole sille, että ”yksityistäminen” säästäisi kunnan rahoja. Selitys voi ainoastaan olla siinä, että kunta tuottaa palvelut byrokraattisem- min kuin ”Tohtorit ilman veroja”. Kuntalaisten kannalta olisi parempi, että kunta virtaviivaistaa palvelutuotantonsa itse kuin se, että se ostaa johdon kyvyttömyyden johdosta virtaviivaistamisen yksityiseltä yhtiöltä.

Aidossa markkinataloudessa harva uskaltaa perustaa sellaisen yrityksen, jolla on vain yksi asiakas. Mutta intoa näyttää löytyvän, kunhan se yksi asiakas on kunta.

Onkohan liikeideana sittenkin vain se, että hankitaan mutkan kautta firmalle ikioma verotusoikeus. "


Tuskin tarvitsee mainitakaan, että sellainen "verotusoikeus" on TASAN YHTÄ LAITON PERUSTULAIN MUKAAN kuin vaikkapa YKSITYISEN TAHON LAIN- SÄÄDÄNTÖ- ja -VALVONTAOIKEUS, sillä mikä on vero, se vaatii nykyään lain, jolla silläkin tontilla myös PHL PUOSKAROI!

Kaikenlaista tapahtuu PHL:n pääjohtaja ja Turun yliopiston kangslerin Pekka "P...a" Puskan johdolla: missä "P...a", siellä sattuu .... ja "tapahtuu"...