" Ainakaan siinä ei ole mitään järkeä, eikä myöskään formaaliakaan rationaalisuutta. Mutta minä en ole todellakaan mikään "paranormaalin asiantuntija". Joku tietää ehkä tarkemmin. Odotan suurella mielenkiinnolla lisävalaistusta, ja olen valmis hyvän sellaisen edessä myös muuttamaan itse saamaani käsitystä...

http://www.presidentti.fi/Public/default.aspx?contentid=319058&nodeid=44809&contentlan=1&culture=fi-FI

Sauli: " Kaikkina aikoina Venäjä on ja pysyy Suomen naapurina. Olemme lähteneet siitä, että keskusteluyhteytemme säilytetään tiiviinä.Pyrimme edesauttamaan konflik- tin ratkaisuyrityksiä sekä jatkamaan kaikkea sitä yhteistyötä, mikä näissä oloissa on mahdollista. Venäjä hyvin tietää, että Suomi on ja pysyy osana länttä. "

MIKÄ tuo tuollainen MAAGINEN LÄNSI on? Se ei ole selvästikään puhtaasti maan- tieteellinen käsite.Se ei ole maantieteellinen LAINKAAN muutoin kuin sattumalta juu-ri nyt: Tuo MAAGINEN LÄNSI "on oikeutettu tunkeutumaan INHAAN ITÄÄN vaikka Vladivostokia ja Pekingiä (Kantonia,Hanoita) myöten,MUTTA IDÄLLÄ EI SAA OLLA MITÄÄN VAIKUTUSTA EIKÄ JALANSIJAA LÄNNESSÄ... Mitään yhtenäistä PO-LIITTISTA LÄNTTÄ ei ole olemassa sen enempää kuin vuonna 1938,Münchenin so- pimuksen aikaan, jossa silloinen "Länsi" puolin ja toisin vilpillisesti pommi kainalossa manttelin alla viimeisen kerran "kokosi voimansa" suurvaltojen kaupanteon merkeisssä pienemmistä valtioista.

Entisessä kommunisminvastaisuudessa (joka oli sitten kai sekin muuta pohjimmil-taan ...) oli jotakin formaalia rationaalisuutta, vaikkei siinäkään mitään JÄRKEÄ ollut: siinä sentään puhuttiin POLIITTISISTA asioista, vaikka puhuttiinkin paskaa! Tässä EI ole ollut tarkoituskaan puhua VALITTAVISSA OLEVISTA POLIITTISISTA asiois- ta,vaan "Länsi on Suomen MAAGINEN Kohtalo",kuten "Itä on Venäjän Maaginen Kohtalo" (mutta EI esimerkiksi Japanen!): nämä ovat (kilpailevia) Lopullisia Ratkai-suja) minä en ainakaan keksi mitään muuta selitystä enkä tulkintaa...), eikä niissä ole mitään neuvottelu-, peli-, tukimus- eikä yhdistely- ja testausvaraa (kuten inhimilli-sen toimintaan yleensä kuuluisi, ainakin aikkeen RATIONAALISEEN toimintaan!)...

Venäjällä ei (ainakaan!) ole mitään keinoa "saada armoa":"Pyhä Itä-Länsi-Jako" on Lopullinen. Vain sen rajaviiva vaihtelee. Ja sikin voi muuttua vain yhteen ainoaan suuntaan. Se voi ilmeisestikin lakata olemasta vain yhdellä (siis kahdella...) tavalla! Siis Saulin "ajattelun" mukaan! Jos Venäjä vaihtoi tämän takia oligarkkikapitalismiin, se oli tässä mielessä täysin turha vaihto! (Ja se oli ainakin tässä mielessä myös va-hingollinen, koska se heikensi puolustuskyyä (sitä "lopullisen ratkaisun kapasiteettia", jos kerran siitä nyt sitten kumminkin on kysmys...). Edelleen absoluuttista puutaheinää:

" On selvää, että kohtaamme paljon uutta; teknologia, automaatio, tuotanto- ja työta-vat muuttuvat.Kuitenkin samat inhimilliset lainalaisuudet säilyvät - suomalaisia on pi- detty luotettavina, lojaaleina ja vastuunsa tuntevina osaajina.Kaiken uuden keskellä viime kädessä tavallisen suomalaisen asenne ratkaisee myös hyvinvointimme tulevaisuuden. "

Mitä helvetin "inhimillinen lainalaisuus" tällainen on!!!??

Kuka taliaivo missään enää pitää Rotumurhapeilineurooni-Suomea "luoitettavana" tai "vastuunsa tuntevana" (KENELLE???!!! MISTÄ!!!???)??? Joka nälkee asian jyrkästi eri tavalla, kertokoon, MIKÄ jako tuo Saulin_maailmanjako siis on...?  

PS: Historia on yhteiskuntatieteiden labortorio. (Marx) Miten tämän historiallisen ta-pahtuman valossa Mystisen Lännen Kohtalonononmainen Yhtenäisyys ilmeni? Vai ilmenikö lainkaan? Syyrian operaatio Exporter, kesäkuu 1941, II maailmansodan eräs "unohdettu" ratkaisutaistelu:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/12/syyria-kesakuu-1941-ii-maailmansodan-yksi-tuntematon-ratkaisutaistelu

JuhaHuuhaa: " Sanalla länsi voi olla myös myyttisiä merkityksiä, mutta en pitäisi sitä ihan paranormaalina. Niinistö toivotti yliluonnollisen ja myös melko varmasti olemat- toman olennon siunausta, mikä oli kauneusvirhe muuten kelvollisessa puheessa. "

"Talvisodan ihme" oli,että HITLER HÄVISI SUOMEN YLI-INNOKAIDEN FASISTIEN "JOHDATUSEN" TAKIA MOSKOVAN RATKAISUTAISTELUN.

Ja Sauli on ääliö.

http://www.iltalehti.fi/ukrainan-kriisi/2015020719160442_uk.shtml

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/379565?page=1#380336

Täällä sitten tulee vieläkin kummallisempaa tekstiä, tieteellisesti ottaen:

Salen mukaan tyhjän päällä makaava, sotilaalliseen voimaan vihjaava petro-dollari, jota yksi maa saa mielin määrin monistaa painokoneestaan, muka "EI OLE POLITIIKKAA", vaan jonkilaista "PUHDASTA TALOUTTA", kun taas SEN LAKKAUTTAMINEN ON "TUOMITTAVAA GEOPOLITIIKKAA"!!!!!

Tyhmä-Sale pitää myös kaikkia muita aivan totaalisina ääliöinä!

Voisiko hallitus SÄÄSTÄÄ LAKKAUTTAMALLA PRESIDETIN VIRAN JA REKVISIITAT!!??

Valitaan Eduskunnalle KOLME PUHEMIESTÄ, JOISTA ENSIMMÄINEN HOITAA PÄÄASIASSA SALEN NYKYISIÄ TEHTÄVIÄ, toinen nykyisen puhemiehen, ja kolmas varapuhemiehen tehtäviä?

http://yle.fi/uutiset/presidentti_niinisto_ekn_seminaarissa_geopolitiikka_tuli_takaisin/8005308

" Presidentti Niinistö EK:n seminaarissa: Geopolitiikka tuli takaisin

Presidentti Sauli Niinistön mukaan olemme tilanteessa, jossa voi sanoa, että geopolitiikka ohjaa taloutta, ei toisinpäin.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan geopolitiikalla on väistämätön vaikutus talouden suunni-telmille. Euroopan tilanne on muuttunut radikaalisti.

Niinistö sanoi, että 20 vuotta sitten globalisaation uskottiin lähentävän kansakuntia ja vahvistavan rauhaa.

Toisin kävi, Niinistö totesi tänään Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kevätseminaarissa.

Presidentin mukaan olemme tilanteessa, jossa voi sanoa, että geopoli-tiikka on tullut takaisin: geopolitiikka ohjaa taloutta, ei toisinpäin. "

NÄIN EI OLE: NYT SE LAKKAA OHJAAMASTA siten kuin se on parikymmentä vuotta petrodollarihuijauksen ja euron muodossa tehnyt!!!

" Presidentti on sitä mieltä, että Suomen paras kilpailuvaltti on yhteiskunnan eheys. "

EI SAATANA AINAKAAN (tuollaisen!) HÖLYNPÖLYTIETEEN POHJALTA!!!