https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97408/GRADU-1434536302b.pdf?sequence=1

"... 4.1 Nepal: A People’s War

Nepalissa sodittiin sisällissota vuosina 19962006, jossa kuoli yli 15000 ihmistäja jossa tuhannet joutuivat maan sisäisiksi pakolaisiksi. Vastapuolina sodassa olivat maolaiset kommunistit ja Nepalin hallitus, joka oli julistanut kommunisteille sodan. ”People’s War-nimellä kulkenut sisällissota päättyi kommunistien voittoonja rauhansopimukseen vuonna 2006. Sen seurauksena maa myös luopui monarkiasta vuonna 2008. (Insight on Conflict 2013.) Nepali Times-lehden päätoimittaja ja tutkiva journalisti Kunda Dixit aloitti Nepalin sisällissodan jälkeen vuonna 2006 A People’s War-nimisen projektin. Hänen mielestään nepalilaismediasta puuttui tuohon aikaan ”rauhankirjeenvaihtajaa” edustava näkökulma. Projektin puitteissa kerätyt kuvatesittävät nepalilaisten arkea sisällissodan keskellä. Dixitin luonnehdinnan mukaan kuvien teemana on sodan inhimillinen hinta, the human cost of war. Dixit uskoo, että sodan inhimillisen hinnan näyttäminen osoittaa poliitikoille, millaista kärsimystä he ovat aiheuttaneet kansalaisille.

”Rauhankirjeenvaihtaja lisäksi raportoi sovintoprosessia edistävistä asioista sen sijaan, että edelleen kärjistäisi yhteiskunnan eri ryhmiä erottavia kuiluja”, hän sanoo.(Wilson 2010.)

64

Näyttelyä varten Dixit ja hänen työryhmänsä julistivat valokuvakilpailun, johon nepalilaiset saivat lähettää valokuvia sodan arjesta. Työryhmä valitsi toimitukseen tulleista 3000 kuvasta 179, jotka kehitettiin tauluiksi ja julkaistiin kirjana. Näyttelyyn ei sisältynytyhtäkään kuvaa sotatapahtumista, vaan ainoastaan kuvauksia siitä, miten sota vaikuttaa ihmisiin sen keskellä.Dixitin tavoitteena oli näyttää sodan arki taisteluiden ulkopuolella.Kuvat kertovat Dixitin mukaan sodan jälkimainingeista tavalla, johon mikään teksti ei yllä. Hän valitsi kuvat projektinsa välineeksi myös siksi, että nepalilaisista suurin osa ei osaa lukea,ja kuva muodostui luonnollisimmaksi tavaksi kommunikoida ihmistenkanssa.

Näyttely tavoitti erittäinlaajan katsojakunnan Nepalissa: se kiersi 31 paikkakunnalla, ja sen on nähnyt tähän päivään mennessä yli puoli miljoonaaihmistä. Näyttelyssä kävivät yhtä aikaa niin entiset vastarintataistelijat kuin sotilaatkin. Monet katsojat pysähtyivät yksittäisten kuvien eteen useaksi minuutiksi ja keskustelivat toisensa kanssa kuvista. Dixit myös lahjoitti A People’s War -kirjan kierroksen aikana useille kunnille ja yliopistoille. Näyttelyssäesillä olleet vieraskirjat keräsivät paljon tunteen täyttämiä kommentteja, runoja ja muistelmia - niin että niitä lopulta täyttyi kierroksen aikana 40 kappaletta. Näistä puolestaan syntyi Dixitin julkaisema toinen kirja, Never Again (”ei enää koskaan”). Nykyään näyttely on esillä kuutena päivänä viikossa Nepalin kuuluisassa Patan Dhoka -museossa Katmandussa, jota kutsutaan myös ”rauhanmuseoksi”.

Dixitin mukaan median rooli konfliktin jälkeen on edelleen konfliktia hillitsevä. ”Meidän täytyy ajatella, että sota jatkuu edelleen, ja etsiä totuutta siitä mitä on tapahtunut, etenkin epäoikeudenmukaisuuksien ja rikoksien osalta”, hän sanoo. Hänon ilmaissut haluavansa ”tuoda kestävän rauhan nepalilaisyleisön tietoisuuteen” ja tarjota ”sodan jälkeisen retrospektiivin” sisällissodan tapahtumiin. Kuvat eivät kerro sodan voittajista, vaan uhreista, jotka ”jäivät konfliktin jälkeen jäljelle”. (Ema.) Näyttely pyrki myös dokumentoimaan kuvien henkilöiden elämää myöhemmin sekä kertomaan kuvateksteissä, mitä henkilöille kävi kuvaushetken jälkeen. Näyttely kannustaa muistamaan ja eläytymään kuviin, jolloin vastapuolen kokemukset muuttuvat katsojalle samaistuttaviksi.

Dixit sanoo Café Pacific -lehden haastattelussa, että toimittajien pitäisi opiskella väkivallan alkulähteitä sekä lukea Mahatma Gandhin, Nelson Mandelan ja Aung San Suu Kyin kaltaisten henkilöiden ajatuksia väkivallattomuuden periaatteesta. 

65

”Median pitäisi kommunikoida väkivallattomuuden ideaa ja olla puolueellinen rauhaan päin. Se ei kuitenkaan saa kadottaa journalismin universaaleja arvoja, jottase säilyttää uskottavuutensa”, Dixit kuvailee. Kunda Dixitin filosofiaan kuuluu, että toimittajien täytyy käyttää ammattiaan rauhanomaiseen konfliktinratkaisuun. (Wilson 2010.)

Brown Human Rights Report -raportin mukaan sananvapaus ja toimittajien integriteetti ovat olleet Nepalissa suuremman koetuksen edessä konfliktin jälkeen kuin sen aikana. Toimittajat ovat joutuneet uhkailun ja sensuurin kohteiksi. Myös Dixit kertoo BHRR:n haastattelussa, että Nepali Timesin toimituksen jäsenet ovat joutuneet sanallisen ja fyysisen uhkailun kohteiksi. (Brown Human Rights Report 2013.)

Dixit kuitenkin uskoo, että kulloisenkin sanavapaustilanteen rajoja on kokeiltava - niin A People’s War -kirja ja näyttely syntyivät rajoitetun lehdistönvapauden kontekstissa toimittajiin kohdistuneista painostusyrityksistä huolimatta. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan sananvapauden rajoitukset ja median edustajiin kohdistuneet hyökkäykset ovat jatkuneet Nepalissa edelleen viime vuosina. (Toimittajat ilman rajoja 2012.)

Dixitin kanssa lokakuussa 2012 käymässäni kirjeenvaihdossa hän kuvailee vielä tarkemmin journalistista filosofiaansa. Hän kertoo inspiroituneensa Galtungin ajatuksissa siitä, että konflikteista raportoiva journalismi usein glorifioisodan ja kertoo sensaatiohakuisesti väkivallasta.

”Konflikteista on mahdollista uutisoida keskittymällä ’pehmeisiin’ subjekteihin: siviileihin. Sotakirjeenvaihtajat tarkastelevat konfliktia ja väkivaltaa usein annettuna eivätkä yritä löytää ratkaisuja sille, saatiajattele konfliktin purkamista osana toimittajan vastuualuetta”, hän kirjoittaa.

Kunda Dixit uskoo, ettei toimittajien tulisi tyytyä pelkän sivustakatsojan rooliin:

“Ithink we need a paradigm shift in the waymedia approaches society's problems (not just conflict) and be an activeparticipant in finding solution, instead of just being a spectator.(Dixit 2012.)

Dixit perustelee myös väkivallan hillitsemisen tarvetta sillä, että sodan siemenet kylvetään rauhan aikana -ja että väkivallan perintö elää vielä vahvana konfliktin jälkeisissä yhteiskunnissa.

Itell my reporters and students that in Nepal the warhasn't ended. As long as the legacy of violence and the loose ends of warcrimes remain, we must behave as if the war is still ongoing.” (Em.)

66

Dixitin filosofia ja A Peoples’ War -projekti mukailevat vahvasti havaintojani konfliktin jälkeisistä tilanteista ja julkisuuden roolista rauhan rakentamisessa. Sovintoprosesseista raportoiminen, ihmisten välisten kuilujen häivyttäminen, samaistuttaminen vastapuoleen, siviilien kärsimyksestä kertominen ja totuuden etsiminen ovat kaikki osa konfliktien jälkeen toteutettavaa journalismia. Median rooli identifioidaan konfliktia hillitseväksi: vaikka väkivaltaisuudet ovat tauonneet, täytyy toimittajien työskennellä tietoisesti konfliktin uutta eskaloitumista vastaan. Samalla journalismin tulee säilyttää universaalit arvonsa ja säilyä uskottavanalukijoilleen ja kuulijoilleen.

Tarkastelussa oleva A People’s War -projekti tukee havaintoani ja määritelmääni siitä, että sovintojournalismissa toimittajat näkevät itsensä osana konfliktinratkaisutyötä. Kuten Dixit sanoo, hänelle toimittaja on aktiivinen osallistuja rauhanomaisten ratkaisun etsimisessä eikä pelkkä sivustakatsoja. Hänelle ”rauhankirjeenvaihtaja” raportoi sovintoprosessia edistävistä asioista ja pyrkii pois ryhmiä erottavien asioiden alleviivaamisesta. Hänen mukaansa toimittajan tulisi käyttää ammattiaan rauhanomaiseen konfliktinratkaisuun.

Dixitin katse on määritelmääni enemmän kiinnittynyt tulevaisuuteen. Hän puhuu vain vähän siitä, miten menneisyyttä tulisi konfliktin jälkeisissä tilanteissa käsitellä. Hän kuitenkin määrittää raportoinnin teemaksi ”sodan inhimillisen hinnan”. Dixit katsoo ennen kaikkea median säilyvän edelleen keskellä jonkinlaista sodan kontekstia, jossa median täytyy ennen kaikkea toimia konfliktia hillitsevästi. Tämä saavutetaan olemalla ”puolueellinen rauhaan päin”.

Niinpä haluan poimia sovintojournalismin käsitteeseen myös ajatuksen siitä, että konflikti - rakenteellinen ja kulttuurinen konflikti - on hyvin vahvasti edelleen läsnä väkivaltaisuuksien tauottua. Kun sovintojournalismissa tarkastellaan journalismia osana konfliktinratkaisun työkalupakkia, on siinä pidettävä mielessä, että väkivallan jälkeen konflikti on kaikilla muilla osa-alueilla aivan yhtä todellinen kuin väkivallan (sodan, aseellisen selkkauksen) aikanakin. Rakenteellisen ja kulttuurisen väkivallan lopettaminen tarvitsee vahvoja työkaluja ja vahvaa asennetta toimittajalta, joka toimii aktiivisena konfliktinratkaisun osapuolena.

Miten toimittaja sitten voi aktiivisesti olla ratkaisemassa konfliktia? Sovintojournalismin määritelmän mukaan aktiivisuus saavutetaan kommunikaation ja dialogin luomisella konfliktin eri osapuolten välille, sekä käsittelemällä menneisyyttä tavalla, joka lisää konfliktin jakolinjat ylittävää solidaarisuutta. Nepalin esimerkkitapauksen pohjalta voidaan lisäksi todeta, että toimittajat ovat puolueellisia rauhaan päin sekä keskittyvät ajattelemaan omaa ammattia työkaluna rauhanomaisessa konfliktinratkaisussa.

... "

**

Risto Koivula <[email protected]>
su 13.4.2008 3.50
 
Mitenkähän päin Ruutistoimisto TÄMÄN selittää pahimmin päin, kun maolaiset kommunistit näyttävät nousevan "usalaisittain demkoraattisissa" monipuoluevaaliessa valtaan Nepalissa:

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2008/04/634

"
" Maolaiset menestyvät Nepalin vaaleissa
12.04.2008 17:54

Nepalin entiset maolaiskapinalliset saattavat ensimmäisten
vaalitulosten perusteella korjata voiton historiallisissa
kansalliskokouksen vaaleissa.

Maolaisehdokkaat ovat johdossa tai voittaneet vaalin 82 vaalipiirissä,
kun laskenta on meneillään 151 vaalipiirissä, kertoo
keskusvaalilautakunta.

Ääntenlasku kestää vielä ainakin viikon, mutta presidentiksi tähtäävä
maolaisjohtaja Prachanda on jo varmistanut voiton omassa
vaalipiirissään. 601-jäsenisen kansalliskokouksen on määrä laatia
maalle perustuslaki, jonka myötä maa siirtyy kuningasvallasta
demokratiaan.

Länsidiplomaatti piti maolaisten menestystä ääntenlaskun
alkutaipaleella yllättävänä, sillä ennakkoon uudelle puolueelle
ennusteltiin enintään viidennestä äänistä. Kathmandun kymmenestä
vaalipiiristä maolaisten haltuun oli päätymässä kahdeksan.

Maolaiset taistelivat kuningasvaltaa vastaan asein yli kymmenen
vuotta. Väkivaltaisuuksissa kuoli ainakin 13 000 ihmistä.

(MTV3-STT-Reuters-AFP) "

Kauhea "lallaa" tietysti lennosta pystyyn "vainoista"...

Nepalin pääuskonto on muuten hindulaisuus eikä buddhalaisuus. Nepalin pinta-ala on kymmenesosa Tiibetin pinta-alasta, mutta siellä on n. 30 mlj asukasta, eli 7 kertaa niin paljon kuin Tiibetissä. Väestö on
kaksinketaistunut vuodesta 1980. Kieli on indoeurooppalainen.

Intiassa komunistit ovat nouseet vaaleilla valtaan etelässä tamilivaltioissa kuten Keralassa, ja paradoksaalisesti yksityistäneet (temppelien) "yleisiä" maita (koska se on ollut ainoa keino saada suht
yksimielisesti maat pois temppeleiltä); jotkut viljelijät ovat liittyneet kollektiivitalouksiin, useimmat eivät. Nepal on kuintenkin vankka "arjalaisvaltio", jonka esimerkkiä seurataan tarkasti Pohjois-Intiassa. Nyt katsotaan miten Intian Janata- ja Kongressipuolueiden pinna ja pokka pitävät... "

**

Ruutistoimisto CNN kärysi Nepalin sisällissotakuvista "Tiibetin" kuvina...

Risto Koivula <[email protected]>
ma 31.3.2008 17.50
 
http://www.radio86.fi/kaikkea-kiinasta/valtio-historia/10285/onko-uutisointi-tiibetin-tapahtumista-ollut-totuudenmukaista

Ruutisbyroo CNN, "valehtelemisen maailmanjohtaja", käyttää NEPALIN
väkivaltaisuuksissa kuvattua materiaalia muka "Tiibetin-uutisissaan":

http://www.anti-cnn.com/

(Kannattaa ladata nuo yksinkertaiset kiinalaiset merkit tästä
konelleen, jos aikoo lukea aasialaisia linkkejä: niillä on usein
annettu eelleen linkkejä kiinakielisille sivuille, ja niitä sisältävä
sivu ei usein aukea ollenkaan ellei noita merkkejä ole lainkaan
koneella.)

Ruutisbyroon maatuntemus näyttää kattavan vain (uskonnollisen ja)
liikkeenjohdon: "tavalliseen kansaan" se ei ulotu: nepalilaiset ovat
bengalien näköisiä huomattavan mustaihoisia indoeurooppalaisia
europidejä, mutta tiibettiläiset taas vaaleihoisimpia mongoleja. Nepal
on Himalajan harjanteen eteläpuolella, Tiibet sen pohjoispuolella.
Nepalissa vallitsi pitkään sisällissota maolaisten köyhien ja
feodaalipapiston välillä.

Ei tuo oikein enää "maailmanmestarin touhulta vaikuta, enempikin
DISINFORMAATIOALAN MAAILMANTUNARIN (jaetulla kärkisijalla Halonen ja
Suomen Tilastokeskuksen kanssa...)
 
... Ei tuo oikein enää "maailmanmestarin touhulta vaikuta, enempikin
DISINFORMAATIOALAN
MAAILMANTUNARIN (jaetulla kärkisijalla Halonen ja Suomen
Tilastokeskuksen kanssa...)

PS: Ruutistoimiston  Aasian-johtaja on hullu neurologi, joka oli
mukana myös supertärkeän neurofysiologisen perustutkimusaineiton
hävittämisessä (janka anti ei istu haistapaskantietelijöiden
"tuloksiin" siamilaisten kaksosten Laleh ja Ladan Bijanin
erotusleikkauksessa, joilla oli osin yhteinen avokuori, vaan ei
suinkaan kuitenkaan yhteinen tajunta:

Monen muunkin kuin kiinalaisten puoluebyrokraattien pinna käryää
Ruutisbyroo CNN:n kohdalla.

http://edition.cnn.com/CNN/anchors_reporters/gupta.sanjay.html

Täällä "diplomityö":

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=236757

Tohtori Sanjay Guptalla on myös perustutkimusaihe, joka ei sekään ole
aivan vaatimaton: "ikuinen kuolemattomuus"!

http://www.lef.org/magazine/mag2007/aug2007_cover_gupta_01.htm

Myös Michael Moorella on pitkään ollut ns. "skeptinen asenne"
kiinaliten valehtelun maailmanmestariksi nimittämään Guptaan:

http://www.altavista.com/web/results?itag=ody&kgs=0&kls=0&q=%22Sanjay+Gupta%22&stq=20

Gupta on valituttanut itsensä sekä "seksikkäimmäksi elossa olevaksi
mieheksi" äänestyksessä, jossa pääosa intialaisista naisäänestäjistä,
joista vastaajakunta pääasiassa koostui, LUULI äänestävänsäaivan
samannimistä Bollywood-näyttelijää, -ohjaajaä, ja -käsikirkoittajaa,
joka on kuvannut mm. Intian "kansalliseepoksen" Kama Sutran... Hän on
kuitenkin ihan eri henkilö, ja hän ei tietysti ollut ehdokkaana...

http://www.imdb.com/name/nm0348495/
 
**
Risto Koivula <[email protected]>
ti 1.4.2008 18.35
 
Quoting [email protected]:

> Periaatteessa tässä on ollut jo yllättynyt ettei aikaisemmin joku
> menneisyyteen jumittunut ole tuominnut Nepalin tilannetta provokaationa.
> Ansio Risto Koivulalle asiasta. Jonkun täytyy tehdä likainen työ. Kas kun
> eivät ole palkanneet Vaihtoehtouutisiin erikoisasiantuntijaksi Ristoa :7

En juuri tunne nepalin tilannetta muuten kuin että Ruutistoimisto on
esittänyt sikäläisiä mielenosoituksi tibettiläisinä, ja siitä
kiinalaisilla suuret määrät todisteita.

Journalistiseti se on samnatosoista väärentämistä kuin algerialisia
mielenosoituskuvia esitettäisiin suomalaisina, tai päin vastoin.
 
**
 
Risto Koivula <[email protected]>
ke 2.4.2008 2.15
 
Quoting [email protected]:

> Periaatteessa tässä on ollut jo yllättynyt ettei aikaisemmin joku
> menneisyyteen jumittunut ole tuominnut Nepalin tilannetta provokaationa.
> Ansio Risto Koivulalle asiasta. Jonkun täytyy tehdä likainen työ. Kas kun
> eivät ole palkanneet Vaihtoehtouutisiin erikoisasiantuntijaksi Ristoa :7

Sinä taidatkin olla oikein arkkitrotskilainen:

Onhan toki niin, että jos tämä klopalisaatio nostaisi nimenomaan
tuollaiset Ruutisbyroo CNN:n kaltaiset hourulallattamot maailman
asioista päättämään, niin epäilemättä MAAILMANVALLANKUMOUKSEN olisi
suorastaan pakko toteutua seuraavien 20 - 30 vuoden kuluessa!
 
**
 
Risto Koivula <[email protected]>
ke 2.4.2008 16.43

MTV3:n sivuilta:

> > > Katsos markaplashka hyvä. Kun olen tottunut
> > > keskustelemaan asioista asiallisesti. En kerta
> >> kaikkiaan ymmärrä miten tämä niin haluttu myöntäminen
> > > liittyy teemaan jossa puhutaan Suomesta?

> > > Ei se liitykään, mutta kysyttäessä on kohteliasta
> > > vastata. Toisten hoitoon kehottaminen ei myöskään
> > > liity aiheeseen, eikä koko foorumin aiheisiin.

> > > > > NL:n käytös tuona aikana ei ollut mikään poikkeus
> > > vaan kaikki suurvallat tekivät samoin. Myönnän että
> > >ajan henki oli pikkuvaltioiden kannalta vaikea.Mutta
> > > en tajua miksi minun pitä myöntää jotain nimenoman
> > > NL:n kohdalla.

> > > Eli käsitänkö oikein, että vihdoin myönnät
> > suurvaltaimperialismin MYÖS NL:n kohdalla?

> Jatketaanpa samaa aihepiiriä:

> Meillä kävi hyvä tuuri, oikeastaan voisi sanoa "onni
> onnettomuudessa", kun Alex Stubbista tuli uusi
> ulkoministeri. Ei Kanervankaan viranhoidossa ollut
> moittimista. Kuitenkin veikkaan, että Stubb on
> enemmän tulevaisuuden toimija Suomen eduksi.

> Minuun teki vaikutuksen, kun Stubb totesi heti
> alkajaisiksi:" kun isänmaa kutsuu, on vastaus kyllä."
> En arvosta sellaisia suomalaisia, joilla ei ole
> rippeitäkään kansallisesta identiteetistä ja ovat
> olevinaan maailmankansalaisia. Sellaisia ei pitäisi
> valita Suomen edustajiksi mihinkään. Stubb ei ole
> menettänyt isänmaallisuuttaan, vaikka on samalla
> globaali toimija.

> Liekö hänen karjalaiset juurensa antaneet hänelle
> myös aurinkoisen ja välittömän olemuksen. Tatsia hänessä on.

> Hän osallistui 2004 toukokuussa Prokarelian
> järjestämään totalitarismi-seminaatiin. Silloin oli
> vasta valmisteilla Euroopan Neuvoston resoluutio
> kommunismin rikosten tuomitsemisesta. Ei ollut
> Stubbilla epätietoisuutta, kannattaako vai ei.

Ai NIITÄ miehiä: haistapaskantitelijä ja informaatiogangsteri!

Tietysti ollut mukana sitä farssia järjestämässä, nehän ovat Suomen
Tilastokeskuksen sepitteitä, ja nimenomaan Kiinan osalta!

http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=10871.msg269487;topicseen#msg269487

Kyllä nyt selvisi kertalaakista tämän farssin taustat!

> Nyt hänelle aukeni vaikutusvaltainen paikka edistää
> tämän asian kautta Venäjän ja Euroopan suhteita. Hän,
> niinkuin mekin, tietää, että totalitaristisen
> kommunismin rikosten seuraukset ovat vielä
> oikaisematta. SE on teko, joka luo Venäjälle sen
> kipeästi tarvitsemaa poliittista voittoa ja sen
> seurauksena entistä parempia suhteita ja yhteistyötä
> Euroopan valtioiden kanssa.

Erityisesti "Kiinankommúnismin uhrit" ovat Suomen Tilastokeskuksen
sivujen järjetöntä sepitettä.

Hallitus on seonnut, viimeinen viisas on savustettu ulos!

Quoting hannu rainesto <[email protected]>:

> Näin on, Kerttu on kerrankin samaa mieltä kanssani.

> Hannu Rainesto

> 2.4.2008 kerttu loukola <[email protected]> kirjoitti:

>> Suomen ulkoministeri on vaihtunut.
>> Ilkka Kanerva ei ole koskaan kuulunut suosikkeihini, mutta vähänkin
>> selkeäämin ajattelevan  kai täytyy nähdä, että vaihdos ei tapahtunut
>> ainakaan parempaan suuntaan.
>> Sinänsä typerät tekstiviestit olivat asiana mitätön. Vähänkös miehet
>> vapaa-ajallaan tuollaisia harrastavat. Monet tunnetut
>> kokoomuspoliitikot ovat yrittäneet iskeä jopa meikäläisen tuttavia
>> petikavereiksi. Mainittakoon  Harri Holkeri ja Iiro Viinanen
>> Usa haluaa kaikki Venäjän naapurimaat Natoon. Virallisesti puhutaan
>> lähinnä Ukrainasta ja Gruusiasta, mutta kyllä Suomi kuuluu samaan
>> sarjaan. Uusi ulkoministeri tulee tekemään työtä sen puolesta
>> huomattavasti innokkaammin kuin entinen.
>>____________________________________________________________________________________
>> You rock. That's why Blockbuster's offering you one month of Blockbuster
>> Total Access, No Cost.
>> http://tc.deals.yahoo.com/tc/blockbuster/text5.com
> --
> Hannu Rainesto

> "Jos valtaistuimelle näkyis maa, niin sitä katsois kuin pahaa unta.
> Näkisit miten laittomuus lain voiman saa ja valtaan sen jo joutuu valtakunta...
> Valehtelija ja roisto voittaa ja rehellinen häviää, rankaisematta rikos jää,
> tuomari ilkiöitä kunnioittaa.
> On kuva synkkä. Veilä synkempää on tosi, joka näkemättä jää."
> J.W.Goethe - Faust
 
 
 
 
: Toiseksi viimeisimmän eli maaliskuun lopulla ilmestyneen TA:n pääkirjoiuksessa lehden ikipääkirjoittaja Erkki Susi on päässyt kunnolla vauhtiin Tiibetin kysymystä laajoissa yhteyksissä käsitellessään. Suden mukaan
 
Risto Koivula <[email protected]
 
ma 7.4.2008 23.53
Lisää toimintoja

Quoting Heikki Helenius <[email protected]>:

> Toiseksi viimeisimmän eli maaliskuun lopulla ilmestyneen TA:n
> pääkirjoiuksessa lehden ikipääkirjoittaja Erkki Susi
> on päässyt kunnolla vauhtiin Tiibetin kysymystä laajoissa yhteyksissä
> käsitellessään.

> Suden mukaan Tiibet oli ennen kiinalaisten miehitystä lamojen tyrannisoima
> orjuuden ja maaorjuuden pesä.
> Buddhalaiset lahkot siellä sotivat keskenään. Rangaistukseksi puhkottiin
> silmiä ja murskattiin käsiä. Kommunistit
> tekivät tästä asteittan lopun. Aivan kaikkia ongelmia ei kuitenkaan ole
> ratkottu. Jenkit ovat sitten kouluttaneet
> Dalai-laman sotilaita. Susi kertoo Dalai-laman CIA:lta joskus
> takavuosikymmeninä saaman vosipalkankin:muistaakseni 186 000 dollaria.

> TA  yrittää harjoittaa jonkinlaista kaksoisajattelua ja -tiedostusta Kiinan
> ja KKP:n suhteen. Toisaalta veteraani Kalle Kuittinen
> kirjoittelee täysin KKP:n näkemyksiä myötäileviä juttujaan ja toisaalta
> TA:ssa pilkahtelee jonkinlaista Kiinan politiikan kriittisyyttäkin. Em.
> pääkirjoitus on sitten taas täysin KKP:n linjoilla.

> Suden ja kumppanien Tiibetin miehistystä oikeuttava kirjoittelumuistuttanee
> muitakin kuin minua TA:n pernteisestä näkemyksestä,että hyökkäyssota ja
> miehitys on ok. meikäläisten suorittamana ja hirvitävä rikos muiden tekemänä.
> En ole erityisemmin perehtynyt Tiibetin historiaan enkä nykyisyyteen,mutta
> jos joku tietää luotettavia lähteitä niin olisin niistä
> kiinnostunut.
> Heikki H

No täällä on luotettavimmasta päästä:

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/110/453.

Tiibet joutui v. 1907 Brittiläisen ja Venäläsen imperiumin jakaessa
Aasian "mielenkiintoisia" alueita pohjoiseen ja eteläiseen etupiiriin
Kiinan etupiiriin eräiden muiden alueiden kanssa, jotka eivät "isompia
veljiä" kiinnostaneet. Tiibetissä käytiin valtataitelua maallisen
kiinalaisen Kuomintangin ja paikallisen pappisvallan välillä, jossa
Kuomintangin yleisesti ottaen ei voi katsoa olleen mikään
"taantumuksellinen osapuoli", muiden maiden tunnustaessa Kiinan
ylivallan alueella.

1949 Kuomontangin vetäydyttyä mantereelta Taiwanille ja Kiinassa
tapahtui vallankomous, pappisvalta julisti Tiibetin itsenäiseksi,
josta 2 kk:n kuluttua Kiinan Punainen armeija saapui Tiibetiin.

V. 1959 Lhasassa esiintyi uskonnollinen kapina, jonka seurauksena 14.
Dalai Lama pakeni Intiaan.

YK:lle Tiibet on ollut osa sen tunnustamaa "yhtä Kiinaa",jonka
edustaja tosin on vaihtunut Taiwanilta Pekingiin.

YK-mielessä Tiibet siis kuuluu Kiinaan, eikä Kiina sellaisenaan ole
laiton miehittäjä.

Itsenäisenä valtion Tiibetin ei olisi helppoa järjestää valtion
infrastruktuuria neljä kertaa Suomen kokoisella kolmen miljoonan
asukkaan alueella ilman "isojenveljien" apua. Ilman Kiinaa tai Intiaa
sellaisiksi asettuisivatluultavasti kansainväliset kaivosyhtiöt.
maantieteelisesti alue liittyy Kiinaan, eteläistä Intian puoleusta
rajaa kulkee himalajan pääharjanne, jonka eteläpuolella on sitten
Nepal. Kielikin on Kiinan ryhmää.

Pahinta tässä Olympiaboikottifarssissa on että se on hullujen
puoskaritiedegangsteriden johtaman Ruutistoimisto CNN:n kosto ettei se
päässyt mukaan Olympialaisten televisiointeihin niosta edellä
mainitsemistani syistä. Jos olympialaiset vaikka peruutettaisiin, mikä
on nyt varmasti Ruutisbyroon kuningasajatus, kisoihin mukaan päässeet
kilpailijat kuitaisivat kovat tappiot, ja Ruutisbyroo "gangsterivoiton".

**

Risto Koivula <[email protected]>
to 17.4.2008 20.19

Quoting Heikki Helenius <[email protected]>:

> Aion tässä vähitellen hieman kaivella tietoa Tiibetistä . Kiinnostaisi
> tietää millä kommunistit aikoinaan perustelivat
> Tiibetin miehityksen.

Tiibet kuuluu YK:n "Yhteen Kiinaan" kansantasavallan, Taiwanin ja Hong
Kongin ohella.

Tiibetissä olivat sitä ennen kamppailleet Kuomintangin maallinen ja
Lamakirkon hengellinen valta. Kuomintang oli menettänyt muodollisenkin
kansainvälisellä foorumilla tunnustetun hallintana Kiinan
vallankumouksen jälkeen, ja nyt uhkasi tilanne, jossa kommunistien
voitto muualla Kiinassa oli paradoksaalisesti palauttanut Tiibetin
keskiaikaiseen luostarivaltaan. Luostarien kokous oli se julistanut
itsebäiseksi kaski kuukautta ennen punaisen Kiinan joukkojen
maahantuloa, mutta tunnustuksia tuon yhden Kiinan politiikan takia ei
erityisemmin ollut tullut. Ei tietääkseni edes Intialta.

> Uhkasiko joku taho Tiibetin kautta juuri pystytettyä
> kommunistivaltaa Kiiinassa

Ennemmin tai myöhemmin oli uhannut. Sieltä oli voinut vaikka myrkyttää
Kiinan suuret joet.

> tai asuiko Tiibetissä
> 1950 miehityksen aikoihin kiinalaisia.

Oli asunut maailmansivun,luokkaa neljännes, kuten Kiinan Tsinghain
maakunnassa asuu neljännes Tiibetiläisiä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Qinghai

> Jos Tiibetissä pidettäisiin vapaat
> vaalit niin ketkä niissä voittaisivat?

Eteläisessä pienemmässä mutta väkirikkammassa Nepalissa voittivat
juuri maolaiset maan ensimmäiset monipuoluevaalit.

http://www.hameensanomat.fi/Article.jsp?article=71086

> Ongelma on sekin,että Kiinan hallitus
> on ohjannut kiinalaisia muuttamaan Tiibettiin. Suden TA-pääkirjoituksen
> maalailu Tiibetistä jonkinlaisena buddhalaisten keskinäisenä
> taistelutantereena ja kidutuksen pesänä haiskahtaa perinteiseltä
> imperialilstiselta
> mustamaalaukselta.

Kyllä siellä mm. pistetään lapsesta munkeiksi ja nuuniksi, jopa
Kiinassakin. Nykyään tarvitaan molempien vanhempien lupa. Kuvio on
usein, että isä haraa lujasti vastaan.

> Pidän mahdollisena,että Dalai-lamalla ja muilla Kiinan
> Tiibet-politiikan kriitikoilla ja vastustajilla on yhteyksiä CIA:han ja
> USA:n hallintoon ja muihinkin Tiibetin itsehallinnon kannalta
> kyseenalaisiin
> tahoihiin.

Epäilemättä, mutta he toimivat Intiasta ja heidän on toimittava
sikäläisittäin (YK-)laillisesti.

> Yleensä miehitettyjen maiden vastarintavoimat ottavat apua
> vastaan  arveluttavinakin pitämiltään tahoilta.

Tiibet ei ole YK:n mukaan (ainakaan laittomasti) miehitetty maa.

> Tiibetissä ilmeisesti  oli voimassa 1950 jonkinlainen maaorjuus,mutta sitäkin on ollut monenlaista.
> Tiibetin talous oli ennen vuotta 1950 ilmeisesti paljon omavaraisempaa
kuin
> nykyisin. Vaikuttaa siltä,että Tiibetin yhteiskunta oli ekologisesti paljon
> kestävämpi kuin kiinalaisten modernisoima nyky-Tiibet mm. metsähakkuiden jäljiltä.

Siellä ei kauheasti metsiä ole.

Tietysti kun se oli uskonnon keskus, jolla on rikkaitakin kannattajia
esimerkiksi USA:ssa, se sai ulkomaista niitä kolehti- ja
pyhiinvaeltajatuloja (jollaisilla mm. Saudi-Arabiakin eli ennen
öljyaikaa).

> Muistaakseni toissapäivän HS:ssa kerrottiin,että tunnettu
> globalisaatiokriittisen liikkeen guru ja nobelisti Wangari Maathai
> oli kieltäytynyt osallistumasta olympiasoihtuseremonioihin protestina Kiinan politiikalle.
> Heikki H

**

Osa tämän viestin sisällöstä on estetty, koska lähettäjä ei ole luotettavien lähettäjien luettelossa. Luotan lähettäjän [email protected] sisältöön. | Näytä estetty sisältö
Osa tämän viestin sisällöstä on estetty, koska lähettäjä ei ole luotettavien lähettäjien luettelossa.
Risto Koivula <[email protected]>
pe 18.4.2008 15.49
 
 
Vastaa
 
Vastaa kaikille
 
Lähetä edelleen
 
Lisää toimintoja

Kaikkein parasta olisi, ettei Kiina myöntäisi olenkaan viisumia
esimerkiksi maailmanhistorian järjettömointä kiinalais-ja
venäläisvastaista sotapropagandaa houruaville ja sepittäville
Halonperkleelle, ja Hautahourulallalle.

Ainakaan kukaan Kiinan poliitinen johtaja ei tapaa heitä.

Parasta olisi myös, että tannerilainen Halonperkele ymmärtäisi pysyä
poissa punavankien muistojuhlista!

Quoting Heikki Helenius <[email protected]>:

> KU 17.4.2008 s. 5
> "Vasemmistoliiton puoluehallitus totesi kokouksessaan  Helsingissä
> keskiviikkona,että valtiojohdon tulee osoittaa jättäytymällä pois avajaisista,että
> Kiinan toistuvia loukkauksia vähemistöjensä oikeuksia kohtaan ei saa hyväksyä.
> Vasemmistoliitto paheksuu sitä,että saadakseen olympiakisat Kiinan hallitus lupasi
> parantaa ihmisoikeustilannettaan,mutta lupaukset eivät ole toteutuneet."

> KU:ssa 17.4. ja Viikkolehdessä 18.4. on runsaahkosti Kiinaa ja Tiibettiä
> käsitteleää aineistoa.

> On kiinnostavaa nähdä jatkaako TA sillä perinteisellä toverimiehityksiä
> enemmän tai vähemmän  tukevalla linjallaan,jota TA:n maaliskuun lopun
> pääkirjoitus ainakin epäsuorasti ilmensi. TA:ssa on huomioitu
> pääkirjoituksen herättämä keskustelu.
> Heikki H

**

Risto Koivula <[email protected]>
pe 18.4.2008 15.53
 
 
 
 
 

...jos hyvin käy, ja Intia pysyy nahoissaan, kuten YK-laillisuuden
tähänastiselta tukipylväältä voisi odottaa, vaikka "tauti" voi myös
levitä...

Nepal on indo-iranilaisen hindutaustaisen kultturipiirin valtio, kuten
suurin osa Intiaa.

Quoting [email protected]:

>
>
> NEPALIN VAALIT
>
> ** tule mukaan vaalivalvojaisiin! **
>
> Vaalien tuloksista on jo kuulunut huhuja - tule kuulemaan viimeisimmät
> analyysit Nepalin poliittisesta tilanteesta.
>
>
> 24.4.2008

> klo 18-21

> Club Liberté


> Kolmas Linja 34

> ** Ohjelmassa: **

> Videoyhteys Nepaliin
> Terävää vaalianalyysiä
> Nepalilaista ruokaa

> NEPALIN VAALIT:

> Sisällissodasta jaloilleen pyrkivä Nepal valitsi 10.4.2008 järjestetyissä
> Constitutional Assembly -vaaleissa kansankokouksen, jonka tarkoituksena on
> kirjoittaa maalle perustuslaki. Perustuslain myötä kansankokouksen
> äätettävänä on paitsi kansalaisten perusoikeudet myös Nepalin tuleva
> valtiomuoto. Vaaleja on jo siirretty kahteen kertaan, mutta nyt
> toteutuessaan ne olisivat maan kannalta historialliset.

> Vaalivalvojaiset järjestää DEMO Finland ry yhdessä poliittisten
> opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa. www.demofinland.org
 
**
yroo CNN:n "toinen suurhörhö" kärysi metamfetamiinista
Risto Koivula <[email protected]>
la 19.4.2008 20.46

Ruutistoimiston toinen suurhörhö Richard Quest ei ehkä olekaan skitso,
vaikka kaikin puolin siltä on vaikuttanut, kuten aasialaisen
virkaveljensäkin, sen ensimmäisen suurhörhön. skalpellimurhaaja ja
nykyajan "ikuinen nuoruus"-alkemisti Sanjay Guptankin kohdalla...

Hänet nimittäin pidätettiin tukevassa metamfetamiinipöhnässä
haahuilemasta New Yorkin Keskuspuistosta.

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/T%C3%A4htitoimittaja+pid%C3%A4tettiin+huumeiden+takia/1135235694679

" ” Tähtitoimittaja pidätettiin huumeiden takia
Julkaistu: 7:24
STT-REUTERS

NEW YORK. CNN-televisiokanavan tunnettu toimittaja Richard Quest
pidätettiin perjantaina New Yorkissa huumeiden takia.
Poliisi otti Questin kiinni Central Parkissa, koska hän liikkui
keskuspuistossa sulkemisajan jälkeen. Poliisi löysi
toimittajakuuluisuuden hallusta huumausaineita, jota epäillään
metamfetamiiniksi.
Quest tunnetaan omaperäisestä tyylistään, jota hän käyttää CNN
International -kanavan kerran kuukaudessa esitettävissä vakituisissa
ohjelmissa Business Traveller ja Quest. ”

Meikäläisen asiantuntemus ei sitten riitäkään tietämään,että VOISIKO
METAMFETAMIINI AIHEUTTAA SKITSOFRENIAA, kuten (mm. Hauta(hourulal)lan
ja Halosen käyttämä hassis saattaa aiheuttaa).

Quoting Risto Koivula <[email protected]>:

> Quoting Janne Vainio <[email protected]>:

>> Risto Koivula kirjoitti:
>>> Quoting Heikki Helenius <[email protected]>:

>>>> Aion tässä vähitellen hieman kaivella tietoa Tiibetistä . Kiinnostaisi
>>>> tietää millä kommunistit aikoinaan perustelivat
>>>> Tiibetin miehityksen.

>>> Tiibet kuuluu YK:n "Yhteen Kiinaan" kansantasavallan, Taiwanin ja
>>>   Hong Kongin ohella.

>> Tässä lienee kuitenkin muistettava, että Tiibetin
>> kansainvälisoikeudellinen asema "osana Kiinaa" pohjautuu (ainakin minun
>> tietääkseni) mantsuimperiumin valloituksiin. Tiibetin aseman voi tältä
>> osin rinnastaa Mongolian asemaan. Sekä Tiibet että Mongolia olivat
>> mantsuimperiumin erillisiä vasallivaltioita, jotka pidettiin
>> hallinnollisesti erossa Kiinasta. Mantsuimperiumi (jonka hallitsijat
>> olivat samalla Kiinan viimeisiä keisareita) ei ollut etnisesti
>> han-kiinalainen, vaan mantsurialainen - ja Kiina, Mongolia ja Tiibet
>> olivat kaikki sen erillisiä alusmaita. Esimerkiksi Kuomintangin
>> kapinointi mantsukeisarikuntaa vastaan oli ideologisesti ensi sijassa
>> nationalistista, ja ehkä vasta toissijaisesti tasavaltalaista - siis
>> kyse oli kiinalaisnationalistisesta liikkeestä, jonka tavoitteena oli
>> itsenäistää Kiina mantsuimperiumin vallasta.

> Olet oikeassa, tuo on Tiibetin aseman tausta.

> Mantshut ovat nykyisen Sisä-Mongolian vanhoja alkuasukkaita ja entistä
> "herrakansaa", jonka kieli ei ole sukua kiinalle eikä ole myöskään
> mongolikieli, vaan muodostaa Siperian evenkien/tunguusien ja
> Mantshurian, erityisesti Amurin alueen pienten vähemmistökansojen
> kielten kanssa mantshu-tunguusilaisen kieliryhmän, joka kuuluu ns.
> altailaisiin kieliin uralilaisten, altailaisten (turkkilaisten) ja
> mongolikielten (sekä monien mukaan korean, japanin ja jukagiirin)
> kanssa. Hypoteettisen makrokieliruhmän yhteys on kieliopillinen, ja
> kielioppityyppiä nimiteään altailaiseksi. Tiibetti on kuitenkin kiinan sukulaiskieli.

> Tuosta kolmen valtion mallista mantshu-imperiumissa Tiibetin ja
> Ulko-Mongolian (joka on "oikeiden mongolien, myös kieleltään, valtio)
> asema kehittyi niin, että kun Venäjä ja Englanti jakoivat Aasian
> "etupiireihin" 1906 - 1907, niin Tiibet ja Ulko-Mongolia eivät
> kelvanneet kummallekaan, vaan ne "työnnettiin" heikon Kiinan
> "etupiirille", JONNE NE SITTEN KANSAINLIITOA PERUSTETTAESSA JÄIVÄT, ja
> josta Ulko-Mongolia irrottautui sosialistisella vallankumouksella
> ollen ilmeisestikin kansainliiton papereissa edelleen jotenkin "Kiinan
> alainen". YK:ta muosostettaessa Tiibet jäi "perinnöksi"
> (Kuomintang-)Kiinalle, jonka edustajat kävivät siellä tappelua
> pappisvaltaa vastaan, huonohkolla menstyksellä. Kommunistit
> onnistuivatpaemmin, ja he myös hajottivat Lama-kirkon ensin muiden
> Kiinan alueiden lamalaisten avulla. Kuitenkin se kirkko oli yhä
> "valtio valtiossa" vuoteen 1959 asti, jolloin se teki poliittisen
> kapinan ja Dalai Lama, tämä sama äijä, jotui lähtemään maanpakoon
> Intiaan. laman on pidettävä itsenäisyysmölyt mahassaa, koska Intia on
> tiukka YK-laillisuusvaltio. (Intian Assamissa Tiibetin eteläpuolella
> on ollut sata kertaa enemmän itsenäsisyyslevottomuuksia kuin
> Tiibetissä, muuta Intia ei ole VIELÄ boikotoinut Ruutisbyroo CNN:ää).
> Sanoisin, että sekin aika vielä tulee.

>> Kuomintang toki piti sekä Tiibetiä että Mongoliaa osana laillista
>> Kiinan valtakuntaa - mutta siitä huolimatta kyse oli mantsuimperiumista
>> periytyneistä kahdesta muusta alusmaasta, jotka eivät sinällään olleet
>> osa Kiinaa ennen kuin mantsut valloittivat Kiinan.

> Eivätkä mantshu-keisarien kaatumisen jälkeenkään välttämättä.

> Tiibet "sovittiin" supervaltojen kesken Kiinalle, ja nyt se on sitä,
> kunnes YK toisin demokraattisesti päättää.

> YK ilman muuta ajaa kuitenkin "yhtä Kiinaansa" mahdollisimman löysäksi
> liittovaltioksi, Intian tapaan, joka on katsottava tällä kertaa
> oikeaksi ja asiantuntevaksi ideaksi.

>> Mainittakoon, että Kiinan kansantasavalta vaati vielä Deng Xiaopingin
>> aikanakin (tosin ainoastaan muodollisesti eikä enää de facto) itselleen
>> myös Mongoliaa, joka oli ehtinyt itsenäistyä.

> Se on itsenäinen YK:n jäsen ja pysyy.

>>> Tiibetissä olivat sitä ennen kamppailleet Kuomintangin maallinen
>>> ja   Lamakirkon hengellinen valta.

>> Dalai lamojen valtaantuloon kohdistetun kritiikin osalta yhdyn paljolti
>> Tauno Auerin asiantuntevaan kirjoitukseen, jonka Kalevi Wahrman lähetti
>> tälle listalle. Tiibetissä oli ennen dalai lamojen
>> "jälleensyntymisdynastiaa" vallassa sekulaari kuningasvalta - joka
>> jatkui vielä satoja vuosia sen jälkeen kun lamalainen buddhalaisuus
>> ensi kerran (700-luvulla) tuli Tiibetin enemmistöuskonnoksi. Se, että
>> korkeiden lamojen asemasta tuli myöhemmän poliittisen kehityksen myötä
>> myös poliittisen johtajuuden asema, on nähtävissä (kuten Tauno Auer
>> kirjoitti) pohjimmiltaan ristiriitaisena myös buddhalaisuuden omien
>> kanonisoitujen oppien kanssa, joiden mukaan maallinen valta kuuluu
>> maallisille kuninkaille ja ministereille ja ryhtyessään
>> luostariyhteisön jäseneksi myös poliitikkojen on luovuttava maallisesta asemasta.

>> Muihin tässä tulleisiin näkökohtiin en nyt äkkiseltään osaa ottaa
>> lopullista kantaa - mutta Tiibetin väitetty asema "osana Kiinaa" ei
>> vain kuitenkaan ole niin yksinkertainen, ei puoleen eikä toiseen...

> Se on kuitenkin kansainvölisoikeudellisesti harvinaisen selvä fakta.

> Eikä kuaan muu ole ajanut täyttä itsäisyyttä julkisuudessa kuin
> lamalanen miss Tiibet Chering Chungtak.

> http://www.misstibet.com/

> http://www.misstibet.com/history/2007/stories/20071205-china_loses_temper_at_miss_tibet.html

> Tästä näkyy selvästi se itsenäisyysliikehdinnän ideologinen tausta,
> joka ei ole ainakaan toistaiseksi kovin onnistunut...

>> JMV

>>> Kuomintang oli menettänyt muodollisenkin kansainvälisellä
>>> foorumilla tunnustetun hallintana Kiinan vallankumouksen jälkeen,
>>>   ja nyt uhkasi tilanne, jossa kommunistien voitto muualla
>>> Kiinassa    oli paradoksaalisesti palauttanut Tiibetin
>>> keskiaikaiseen    luostarivaltaan. Luostarien kokous oli se
>>> julistanut itsebäiseksi    kaski kuukautta ennen punaisen Kiinan
>>> joukkojen maahantuloa,  mutta   tunnustuksia tuon yhden Kiinan
>>> politiikan takia ei  erityisemmin   ollut tullut. Ei tietääkseni edes Intialta.

>>>> Uhkasiko joku taho Tiibetin kautta juuri pystytettyä
>>>> kommunistivaltaa Kiiinassa

>>> Ennemmin tai myöhemmin oli uhannut. Sieltä oli voinut vaikka myrkyttää Kiinan suuret joet.
>>>> tai asuiko Tiibetissä 1950 miehityksen aikoihin kiinalaisia.

>>> Oli asunut maailmansivun,luokkaa neljännes, kuten Kiinan Tsinghain
>>> maakunnassa asuu neljännes Tiibetiläisiä.

>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Qinghai

>>>> Jos Tiibetissä pidettäisiin vapaat
>>>> vaalit niin ketkä niissä voittaisivat?

>>> Eteläisessä pienemmässä mutta väkirikkammassa Nepalissa voittivat
>>>   juuri maolaiset maan ensimmäiset monipuoluevaalit.

>>> http://www.hameensanomat.fi/Article.jsp?article=71086

>>>> Ongelma on sekin,että Kiinan hallitus
>>>> on ohjannut kiinalaisia muuttamaan Tiibettiin. Suden TA-pääkirjoituksen
>>>> maalailu Tiibetistä jonkinlaisena buddhalaisten keskinäisenä
>>>> taistelutantereena ja kidutuksen pesänä haiskahtaa perinteiseltä imperialilstiseltamustamaalaukselta.

>>> Kyllä siellä mm. pistetään lapsesta munkeiksi ja nunniksi, jopa
>>> Kiinassakin. Nykyään tarvitaan molempien vanhempien lupa. Kuvio on
>>> usein, että isä haraa lujasti vastaan.

>>>> Pidän mahdollisena,että Dalai-lamalla ja muilla Kiinan
>>>> Tiibet-politiikan kriitikoilla ja vastustajilla on yhteyksiä CIA:han ja
>>>> USA:n hallintoon ja muihinkin Tiibetin itsehallinnon kannalta kyseenalaisiin tahoihiin.

>>> Epäilemättä, mutta he toimivat Intiasta ja heidän on toimittava
>>> sikäläisittäin (YK-)laillisesti.

>>>> Yleensä miehitettyjen maiden vastarintavoimat ottavat apua
>>>> vastaan  arveluttavinakin pitämiltään tahoilta.

>>> Tiibet ei ole YK:n mukaan (ainakaan laittomasti) miehitetty maa.

>>>> Tiibetissä ilmeisesti  oli voimassa 1950 jonkinlainen maaorjuus, mutta sitäkin on ollut
>>>> monenlaista. Tiibetin talous oli ennen vuotta 1950 ilmeisesti paljon omavaraisempaa kuin
>>>> nykyisin. Vaikuttaa siltä,että Tiibetin yhteiskunta oli ekologisesti paljon
>>>> kestävämpi kuin kiinalaisten modernisoima nyky-Tiibet mm. metsähakkuiden jäljiltä.

>>> Siellä ei kauheasti metsiä ole.

>>> Tietysti kun se oli uskonnon keskus, jolla on rikkaitakin
>>> kannattajia esimerkiksi USA:ssa, se sai ulkomaista niitä kolehti-
>>> ja pyhiinvaeltajatuloja (jollaisilla mm. Saudi-Arabiakin eli ennen  öljyaikaa).

>>>> Muistaakseni toissapäivän HS:ssa kerrottiin,että tunnettu
>>>> globalisaatiokriittisen liikkeen guru ja nobelisti Wangari Maathai
>>>> oli kieltäytynyt osallistumasta olympiasoihtuseremonioihin protestina Kiinan politiikalle.
>>>> Heikki H
 
**
 
Risto Koivula <[email protected]>
su 20.4.2008 0.42
 
Quoting Tuula Haapiainen <[email protected]>:

> Ristoa, ensikerralla kun haluat panetella pressaanne Halosta ja muita
> naispoliitikkoja kirosanoin, niin laheta se maili vain itsellesi, please.
> Kylla me jo tiedetaan mita heista ajattelet.
> tuula webmistress

Tuo kaikki on valitettavasti totisinta totta.

Kyllä NAISESTAKIN onvoitava sanoa, että hän on gnagsteri ja hullu
SILLOIN KUN HÄN ON SITÄ!

> ----- Original Message -----
> From: "Risto Koivula" <[email protected]>
> To: <[email protected]>
> Sent: Friday, April 18, 2008 2:49 PM
> Subject: Re: [Vasemmistopaja] Vas.liitto vaatii valtijohtoa
> boikotoimaanavajaisia

> Kaikkein parasta olisi, ettei Kiina myöntäisi olenkaan viisumia
> esimerkiksi maailmanhistorian järjettömointä kiinalais-ja
> venäläisvastaista sotapropagandaa houruaville ja sepittäville
> Halonperkleelle, ja Hautahourulallalle.

> Ainakaan kukaan Kiinan poliitinen johtaja ei tapaa heitä.

> Parasta olisi myös, että tannerilainen Halonperkele ymmärtäisi pysyä
> poissa punavankien muistojuhlista!

> Quoting Heikki Helenius <[email protected]>:

>> KU 17.4.2008 s. 5
>> "Vasemmistoliiton puoluehallitus totesi kokouksessaan  Helsingissä
>> keskiviikkona,että valtiojohdon tulee osoittaa jättäytymällä pois avajaisista,että
>> Kiinan toistuvia loukkauksia vähemistöjensä oikeuksia kohtaan ei saa hyväksyä.
>> Vasemmistoliitto paheksuu sitä,että saadakseen olympiakisat Kiinan hallitus lupasi
>> parantaa ihmisoikeustilannettaan,mutta lupaukset eivät ole toteutuneet."

>> KU:ssa 17.4. ja Viikkolehdessä 18.4. on runsaahkosti Kiinaa ja Tiibettiä
>> käsitteleää aineistoa.

>> On kiinnostavaa nähdä jatkaako TA sillä perinteisellä toverimiehityksiä
>> enemmän tai vähemmän  tukevalla linjallaan,jota TA:n maaliskuun lopun
>> pääkirjoitus ainakin epäsuorasti ilmensi. TA:ssa on huomioitu
>> pääkirjoituksen herättämä keskustelu.
>> Heikki H

**

Risto Koivula <[email protected]>
su 20.4.2008 0.45

Quoting Tuula Haapiainen <[email protected]>:

> Mina en tajua tata maailmanlaajuista hysteriaa Kiinan vaajaavaisista
>  ihmisoikeuksista. Joko kaikki maat ovat unohtaneet Natoliiton
> maiden  (joissa tata kohua eniten yllapidetaan) omat
> ihmisoikeussynnit  Guantanomosta lahtien jne.? tai siita miten niita
> loukattiin  raikeasti v.2001 Italiassakin G8 yhteydessa? ja ympari
> maailmaa  vankiloissa, kuolemantuomiokaytannolla..jne
> Haluamatta mitenkaan puolustaa Kiinan vaarinkaytoksia, pidan tata
> kohua lahinna Sarkozyn alkunpanemana mediaattisena kikkana ja omana propagandanaan..
> tuula

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/04/636948

" Vanhanen Pekingin olympialaisiin
Julkaistu 19.04.2008 10:37 (päivitetty 12:32)

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) osallistuu Pekingin olympialaisten
avajaisiin elokuun alussa ja seuraa kisoja paikalla useiden päivien
ajan.
Vanhanen kertoi Ylen Lauantaiseurassa, että hän on saanut kutsun
Suomen Olympiakomitealta eikä Kiinalta. Hän sanoi, Suomen mielestä
politiikkaa ja urheilua ei pidä sotkea toisiinsa.
Vanhasen mukaan myös kisojen aikana olisi mahdollisuus käydä
poliittisia keskusteluja.
- Emme ummista myöskään silmiämme siltä, että kaikki ei ole Kiinassa
kunnossa ihmisoikeuksissa, Vanhanen sanoi.
Suomessa vasemmistoliitto on vaatinut, että valtion johto ei
osallistuisi Pekingin olympialaisten avajaisiin. Vasemmistoliiton
puoluehallitus totesi kannanotossaan keskiviikkona, että Kiinan
toistuvia loukkauksia vähemmistöjensä oikeuksia kohtaan ei saa hyväksyä.
Vasemmistoliiton mielestä Suomen on vaadittava Tiibetin
väkivaltaisuuksien nopeaa selvittämistä yhteistyössä YK:n kanssa ja
kansainvälisten tiedotusvälineiden vapaan toiminnan sallimista sekä
sananvapauden edistämistä Kiinassa.
Maaliskuun lopulla myös osa RKP:n puoluehallituksen jäsenistä vaati
valtion johtoa boikotoimaan kisojen avajaisia. RKP:n puheenjohtaja,
urheiluasioista vastaava ministeri Stefan Wallin totesi tuolloin
olevansa varma, että Kiinan puoluejohto pärjää, vaikka paikalla ei
olisi ulkomaisia poliitikkoja. Sen sijaan medianäkyvyys on Kiinalle
tärkeää, ja Wallin kehottikin tiedotusvälineitä harkitsemaan
avajaisseremonian boikotoimista.
Näkyvimmät vastalauseet Kiinan toimille Tiibetissä on esitetty
olympiatulen kiertäessä ympäri maailmaa. Eilen olympiasoihtu saapui
Thaimaahan, josta se jatkaa matkaansa Malesian ja Indonesian kautta
Australiaan, Japaniin, Etelä- ja Pohjois-Koreaan ja lopulta Vietnamiin
ennen siirtymistä Kiinaan. "

Päätös on kannatettava.

Kisoissa on kysymys urheilusta eikä politiikasta.

Myös tiede ja taide pitäisi "epäpolitisoida ulkopoliittisesti",
urheilu voi mainiosti näyttää mallia.

Vanhasen on kuitenkin mahdollista myös tavata Kiinan johtoa, jos hän
menee sinne ilman Halosta.

Olympiaoikottihanke on lopultakin Ruutistoimisto CNN:n "bisnes", joka
on herättänyt äärimmäisen kileteitä huomioita mielisoirailla ja
huumepöhnässä koheltavilla avainhenkilöillään.

>   ----- Original Message -----
>   From: Heikki Helenius
>   To: [email protected]
>   Sent: Friday, April 18, 2008 11:56 AM
>   Subject: [Vasemmistopaja] Vas.liitto vaatii valtijohtoa boikotoimaan avajaisia

>   KU 17.4.2008 s. 5
>   "Vasemmistoliiton puoluehallitus totesi kokouksessaan  Helsingissä
>   keskiviikkona,että valtiojohdon tulee osoittaa jättäytymällä pois avajaisista, että
>   Kiinan toistuvia loukkauksia vähemistöjensä oikeuksia kohtaan ei saa hyväksyä.
>   Vasemmistoliitto paheksuu sitä,että saadakseen olympiakisat Kiinan hallitus lupasi
>   parantaa ihmisoikeustilannettaan,mutta lupaukset eivät ole toteutuneet."

>   KU:ssa 17.4. ja Viikkolehdessä 18.4. on runsaahkosti Kiinaa ja
> Tiibettiä käsitteleää aineistoa.

>   On kiinnostavaa nähdä jatkaako TA sillä perinteisellä
> toverimiehityksiä enemmän tai vähemmän  tukevalla linjallaan,jota
> TA:n maaliskuun lopun pääkirjoitus ainakin epäsuorasti ilmensi.
> TA:ssa on huomioitu pääkirjoituksen herättämä keskustelu.
>   Heikki H

 

**

Risto Koivula <[email protected]>
su 20.4.2008 1.12
 
Quoting Janne Vainio <[email protected]>:

> Risto Koivula kirjoitti:

>> Tshekkoslovakin miehitys johtui sotilasliittojen sisäisestä
>> dynamiikasta ja järjestöluonteesta, joka on kaikilla
>> sotilasliitoilla perustaltaan samanlainen. NATO ei tee tässä mitään
>>  poikkeusta, vaan on pin vastoin II maailmansodan jälkeisten
>> sotilasliittojen prototyyppi.

>> Sotilaalisesti tietyn kokoinen sotilasliitto on aina pahempi kuin
>> saman kokoisen armeijan omaava yhtenäisvaltio, koska sotilasliiton
>> päätöksenteon on oltava epädemokraattisempaa ja sotilaspainotteisempaa.

> Olen lähtökohtaisesti ollut samaa mieltä - mutta ihmettelen hiukan
> siitä seuraavaa johtopäätöstä:

>> Kaikki ne pitäisi lakkauttaa vanhentuneina YK:n kilpailijoina kriisinhallinnan alalla.

> Eikö YK:kin joudu sotilaallisen organisoinnin rakenteellisesti
> pakottavista syistä olemaan sitä epädemokraattisempi, mitä keskeisemmin
> se on painottunut nimenomaan sotilasoperaatioiden hallintaan?

No jos koko ajan puskee sotilaallista kriisiä päälle, ja niiden
hallinta vie energian, niin varmasti demokratia joutuu koetukselle.

YK:n rooli kriisinhallitsijana on kuitenkin poliisin kaltainen eikä
armeijan, kuten sotilasliiton. Armeijat ovat olemassa toisiaan
vastaan, ja yhden vahvistaminen johtaa toisenkin vahvistamiseen.
"Poliisia vastaan" vaikuttaa demokratia, jos poliisi rupeaa liikaa ja
turhaan määräilemään ja asioista jotka eivät sille lopultakaan kuulu.
Samoin auttaa kansalaistottelemattomuus.

> Eli siis, miten ihmeessä YK olisi siinä mielessä vähemmän ongelmallinen taho
> kansainvälisen sotilasliiton hallinto-organisaatioksi kuin jokin
> demokraattisten valtioiden muodostama erillinen sotilasliitto?

Ei se valtioden "demokraattisuus" auta kauheasti sotilasliitossa,
siitä tulee kuitenkin aina kriisitilanteessa käytännössä loppu. YK:ssa
sen sijaan demokraattisuus monessakin merkityksessä auttaa.

YK:n EI PIDÄ "TILATA PALVELUKSIA" SOTILASLIITOILTA, vaan maiden pitää
toimia erillisinä jäsenmaina. YK:n yhtenä tehtävänä on purkaa
sellaiset sisäänrakennetut dynamiikat, jotka johtavat "lainalaisesti"
sotilallisiin vastakkainasetteluihin.

> JMV

>> Quoting Irmeli Arvola <[email protected]>:

>>> Huomenta!

>>> Minun puolestani voisi lopettaa kaikki helvetin olympialaiset.
>>> Rahalle olisi kyllä parempaakin käyttöä kuin lentää ympäri maailmaa todistamassa jotain
>>> sekunnin miljoonasosaa. Ja vielä ne hiilidioksidipäästöt päälle.
>>> Olympialaisten avulla on aina ennekin sotkeennuttu muiden maiden sisäisiin
>>> asioihin. Maailman rikkaimmat paska-aivot sitäkin puljua johtavat siis olympiakomiteaa.

>>> Minä olin juuri liittynyt puolueeseen, kun Tshekkoslovakia miehitettiin ja
>>> nuoruuteni innossa olin valmis samantien eroamaan, jos SKP ei asiaa
>>> tuomitse. Se soti minun oikeuskäsitystäni vastaan silloin ja niin sotii vieläkin.

>>> Sitä minä vaan ihmettelen, ettei yksiköään kiinalainen ole huolestunut minun
>>> ihmisoikeustilanteestani, vaikka koen ihmisoikeuttani loukatun koko pienen
>>> ikäni. Mistähän se johtuu?

>>> Kaija

 

**

Osa tämän viestin sisällöstä on estetty, koska lähettäjä ei ole luotettavien lähettäjien luettelossa. Luotan lähettäjän [email protected] sisältöön. | Näytä estetty sisältö
Osa tämän viestin sisällöstä on estetty, koska lähettäjä ei ole luotettavien lähettäjien luettelossa.
Risto Koivula <[email protected]>
su 20.4.2008 15.48
Lähetä edelle
Lisää toimintoja

Quoting [email protected]:

> Quoting Risto Koivula <[email protected]>:
>>> Ristoa, ensikerralla kun haluat panetella pressaanne Halosta ja muita
>>> naispoliitikkoja kirosanoin, niin laheta se maili vain itsellesi, please.
>>> Kylla me jo tiedetaan mita heista ajattelet.
>>> tuula webmistress

>> Tuo kaikki on valitettavasti totisinta totta.

>> Kyllä NAISESTAKIN onvoitava sanoa, että hän on gnagsteri ja hullu
>> SILLOIN KUN HÄN ON SITÄ!

> Kauhean hyviä perusteita ei kyllä mielestäni ole tullut mielipiteillesi
> kyseisten naishenkilöiden tai ylipäätänsä tiedemaailman hulluudesta. Itseäni
> ihmetyttää että jos esim. Hautala on korostanut ihmisoikeusasioita niin
> silloin hyökkäät julistamaan Hautalan "sairaaksi".

Olet ääliö ja seuraat vain "mukavalta" kuulostavia iskusanoja kuten "ihmisoikeus".

Kun hauthorulalla lallaa, että muka oli "40 miljoonaa Stalinin uhria"
15 vuoden ajalta 1923 - 1938, joilloin koko NL:ssa kaiken kaikkiaan
kuoli VAIN 30 miljoonaa, ja 60 mmiljonnaa syntyi, eli väestö kasvoi 30
miljoonalla, kahdella miljonalla vuodessa, 140 mlj:sta 170 mlj:an
(kahdella numerolla), niin kyse EI OLE MISTÄÄN MUUSTA KUIN
MIELISAIRAAN HOURUSITA JA JÄRJETTÄMÄSTÄ LALLATUKSESTA! SITÄ SE HASSIS
TEKEE!!! Ja Halosella on tasna sama syndrooma!

> Ei erityisen uskottavalta
> tunnu.. ja kun yleensä viittaat lähteinä toisilla @listoilla käymiisi
> keskusteluihin, niin ei kauheasti vakuuta.

Nyt minä viittaan Tampereen radion Ajantasa-ohjelmaan pari vuotta sitten.

Kimmo Sasi "löysi" niitä vastaavia "uhreja" vaalikeskutelussa
Tampereen Sampolassa v. 2003 "30 miljoonaan"... Tuolloin Aamulehti
julkasi vielä vastineeni, nyt se aihe taitaa olla siellä tabu...

**

Risto Koivula <[email protected]>
ma 21.4.2008 0.38

Lainaus MTV3:n keskustelusta aiheesta "Kiinan imagotappio"...

" > Pekingin olympialaiset Kiinassa ovat kokemassa ennen
> kisoja melkoisen imagotappion, kun perinteinen
> olympiasoihdun kuljetusreitti jouduttaneen muuttamaan
> mielenosoitusten takia.

Propagandavahinko taitaa kyllä tulla sitten kierroksen loppupäästä
korkojen kanssa takaisin, kun naapurimaa Nepal on päättänyt kierrättää
soihdun Mount Everestin huipun kautta, valmisteluista päätellen
ilmeisesti jalkatyönä:

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2008/04/637132

" Nepal lähetti joukkoja Mount Everestille
20.04.2008 10:16

Nepalin hallitus ilmoittaa lähettäneensä sotilaita Mount Everestin
rinteille. Joukkojen tehtävänä on valmistella olympiasoihdun
kuljetusta maailman korkeimmalle vuorenhuipulle ensi kuussa.

- Olemme komentaneet 25 sotilasta ja poliisia Mount Everestille
turvaamaan soihdun kantamista, kertoo sisäministeri Ekmani Nepal.

Mount Everest on paikoin suljettu ulkomaalaisilta ainakin toukokuun
10. päivään saakka. Kiinan määräämät rajoitukset siirsivät vuodella
myös suomalaisretkikunnan matkaa, jonka piti alkaa pääsiäisenä.
(MTV3-STT-AFP) "

Suomalaiset ovat ilmeisesti aikoneet kiivetä Everestille Kiinan
puolelta. Saapa nähdä, tuodaanko se soihtu sitä kautta alas, huippu on
Nepalin puolella.

Kuten muistamme, Nepal myös paljasti, että Ruutisbyroo CNN:n
"Tiibet-kuvat" olivatkin sieltä eikä Tiibetistä.

Yhdessä nuo vedot ovat vähän kuin lumivyöry Himalajalta Potalan
lamalaistemppelin ja Ruutisbyroo CNN:n (tyhjän) toimiston päälle. Kuin
muistutuksena, että "vieläkin korkemmalla tasolla eletään naapurissa"...

CNN:ssä taitaisi olla aika siirtyä metamfetamiinista morfiiniin
spruutalla suoneen...

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/T%C3%A4htitoimittaja+pid%C3%A4tettiin+huumeiden+takia/1135235694679

...nimittäin ehdottomasti OMAAN suoneen (eikä potilaan):

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/keskustelu/read.php?3,20184

> Saa nähdä sitten miten itse
> olympialaiset onnistuvat. Voihan olla, että tulee
> osin ainakin samanlaiset kisat kuin 1980 Moskovassa.

Nehän oli hyvät kisat...

(Kuka olisi uskonut, että ikimuistettava katseenvangitsija Merlene
Ottey pinkoisi vielä 26 vuotta myöhemminkin Ateenan kisoissa!)

> Suuret lupaukset silloin, kun Peking kisoja haki ovat
> osoittautuneet tyhjiksi.

Mitkä lupaukset?

> Jopa Nokiakin alkaa ilmesesti jarrutella yhteistyötä
> kiinalaisten kanssa, koska Nokia kiistää
> kiinalaistiedot myyntiyhteistyöstä kiinalaisyhtiön
> kanssa. China Communications Services -yhtiön johtaja
> Li Ping kertoi tiistaina, että yhtiö olisi
> käynnistämässä yhteistyöhankkeen Nokian ja
> kiinalaisten ZTE:n ja Huawein kanssa.

> Nokian mukaan yhtiö on tehnyt yhteistyötä China
> Communications Services -yhtiön kanssa, mutta Pingin
> mainitsemaa yhteistyösopimusta ei ole olemassa.

Jos hän sanoi, että ON KÄYNNISTÄMÄSSÄ HANKKEEN, eli AIKEISSA
käynnistää hankkeen (eli "projektin", joka on useimmille tutumpi sana
"prjektiorganisaatioineen"), niin ei hän voi samaan hengenvetoon
väittää, että "ON JO SOPIMUS". Prijekti on nimittäin KÄYNNISSÄ siitä
hetkestä alken kun on sopimus (ja usein epävirallisesti jo vähän ennenkin)!

> Kiina saattaa olla pienessä ehkä koko ajan kasvavassa
> pinteessä Tiibet-kysymyksen kanssa.

Jos Kiina on "pienessä pintessä", niin Ruutistoimisto CNN on
AMMATILLISESSA, TALOUDELLISESSA, MORAALISESSA, POLIITTISESSA JA VIELÄ
TERVEYDELLISESSÄKIN KONKURSSISSA!

PS: Mites muuten tiellä aukeaa Nepalin olympiakomitean sivut?

http://www.nocnepal.org.np/

Mulla siihen pläjähtää jotakin amerikkalaista paskaa päälle.
 
**
 
Risto Koivula <[email protected]>
to 15.5.2008 0.54

Lainaus MTV3:n keskustelusivuilta:

"Qsh2": > > "Täysin tyhmä ja mitään sanomaton se Halosen esiintyminen."
> > "Hänellä ei ollut mitään muuta sanottavaa kuin että "se oli kapina".

"Agendo": > Artikkelin painavinta antia on mielestäni seuraava osa:

> Presidentti-instituutio ei ole aatelipun heiluttaja

Q: Presidentin ei pidä olla sitä, ja Halonen taas nimenomaan ON JUURI
SITÄ henkeen ja vereen"!

Siitä voimme olla eri mieltä, että mikä se Halosen aate on.

Tämä on kuitenkin OBJEKTIIVINEN, hänen TOIMINNASTAAN tieteellisesti
tukittavissa oleva tieteellinen kysymys, joten se ei kinaamalla ratkea.

> ...................................................
A: > Presidentti Halonen voi lähteä kaukomaille tai
> osallistua punavankien muistotilaisuuteen, mutta hän
> ei osallistu vapaussodan muistotilaisuuteen. Ei
> presidentti ole toimessaan jonkun puolueen tai
> aatteen edustaja, vaan hänen tulee edustaa koko
> kansaa.

Q: Halonen käy tuolla tempulla ideologista taistelua siitä, mitä
Suomen kansa LUULEE OLLEEN Punaisten ideologia: hän haluaa vaittää,
että se olisi ollut "evoluutiofeminismi"...

Tuolloin oi jo sitäkin raivoisan miesvastaista oppia, Suomessakin,
kuten August Strindbergin mainioista näytelmistä tiedämme.

Punaisten johtajista ainakin Edvard Valpas kävi sitä vastaan taistelua
ja löi sitä läskiksi, vaikka ei ollutkaan mikään tietoinen
leninisti-pavlovisti.
>
A: > Punavangit ja vapaussodan punaiset ansaitsevat täydet
> ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisen kohtelun. On
> kuitenkin erittäin diskriminoivaa toista osapuolta
> kohtaan, että presidentti näin vahvasti heiluttaa
> punalippua ja unohtaa sen valkoisen lipun, jonka
> ansiosta hän istuu virka-asemassaan.

Q: Epäilemättä ilman valkoisten voittoa tai koko sisällissotaa
Halosenkin paikalla istuisi nyt toinen ja toisenlainen henkilö... Ei
kylläkään välttämättä sen HUONOMPI (Mikä olisikin suorastaa
PERKELEESTI VAADITTU, omaan suuntaansa tietysti...)
>
A: > Presidentin ja valtioneuvoston syvennyttävä Karjalaan
> .....................................................
> Noin puolet suomalaisista haluaa Karjalan
> palautuskysymyksen selvitettäväksi ja yli 70 % katsoo
> sen olevan täysin sallittu puheenaihe.

Q: Halonen romuttaa YK:ta ja haluaa tehdä siitä Sahtivaarin tapaan
NATO:n "neuvonantajan".

Ne käyttävät Suomen "ei-jäsenyyttä NATOssa" hyväkseen ajaakseen läpi
maailman paukkunatolaisimpaa politiikkaa mitä kuvitella saattaa. (Se
on kuitenkin jo torpattu, menneen talven lumia, ja Sahti on saanut
monoa kaikista YK-tehtävistään.)

YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus on kuitenkin ainoa
mahdollinen todellinen lakipohja tarkastella kansalaiste kohtelun
laillisuuskysymyksiä valtioiden taholta aivan yhtä lailla kuin joka
paikassa muuallakin.

A: > Ihmisoikeuksissa ei kuitenkaan ole kyse gallupien
> prosenteista, vaan ihmisistä ja ihmisyydestä.

Q: Totta.
>
A: > On sen vuoksi kaksinverroin tärkeämpää, että
> presidentti ja valtioneuvosto tarttuvat tosissaan
> Karjalan palautuskysymyksen selvittämiseen. Kyse ei
> ole siitä, sopiiko se aatteeseen tai omaan
> virkauraan, kyse on velvollisuudesta. Kun on viran
> ottanut vastaan, siitä on huolehdittava. Ikävätkin
> asiat on hoidettava.

Q: "Palautuskysymys" ei ole aktuaalinen ja se edellyttää Venäjän
positiivista myötävaikutusta. Asiassa on kuitenkin juridisia
näkökohtia, jotka "elävät" yhä riippuen siitä, millaisen yhteiskunnan
Venäjä lopulta sinne Karjalaan pistää pystyyn ja mihin tarkoituksiin
käyttää rajansiirrossa vailtiovaltaa vaihtaneita alueita.
>
A: > Vastuu on Teidän, Rouva Presidentti

Halonen "tunnustaa vastuuta" ainoastaan ja vain "kansainväliselle
evofemariliikkelle", joka ajaa absoluuttista "naisvaltaa" (tosiasiassa
omaa "valtaansa"...), koska pitää miehiä "Keeni-roistoina", tarkemmin
sanoen "Keeni-murhaajina". (Ja "Keeni" ei tässä tarkoita TODELLSITA
geeniä, vaan KUVITTEELISTA mystistä "geeniä", joka mm.
"ajatteleekin"....ELI ihan täyttä hourulallaata, kun suomeksi sanotaan!)

> ....................................
A: > ”Te ette voi välttyä siltä. Teidän on otettava
> vastuu. Te tulette päättämään, missä se raja on.
> Teidän lapsenne tulevat kysymään teiltä, et te näitte
> sen, mitä te teitte?”

Q: Jos Punaiset olisivat voittaneet, tai ei olisi ollut koko
Kansalaissotaa, olisi ainakin Suomen tieteellinen elämä lähtenyt
etenemään toisella tavalla kuin nyt tapahtui.

Olisimme aivan ilmeisesti "perineet" tsaarilta "pesämunaksi" tuolloin
Einsteinin ohella maailman ansiotuneimman tiedemiehen ja tieteellisen
neurofysiologian perustajan Ivan Pavlovin, joka oli pitkään viettänyt
aikaansa mielummin Suomessa Terijoella kuin Venäjällä, ja vaikka hän
oli 69-vuotias, hänellä oli lähes 20 vuotta tehollisinta työaikaa
jäljellä, ja pääteos "Ehdolliset refeksitkin" oli julkaisematta, ja
ainakin pääosin "perstaskussa".

Lokakuun vallankuomous ei hänen sympatioitaan Venäjään lisännyt, eikä
mahdollisia antipatioitaan vähentänyt, mutta hän "tiesi" Saksan ja
Suomen (että niissä ei ainakaan voi tutkia mitään...), eikä hän
osannut englantia. Neuvosto-Venäjä kuitenkin tarjosi
tutkimusmahdollisuudet, ja kaiken varalta hänen ja hänen perheensä ja
koulukuntansa asema taattiin jopa laissa.

Punainen Suomi olisi ollut hänelle "ihanneympäristö", ja täällä oli
kasvamassa seuraajia, erityisesti myöhempi nobelisti ja Nobel-komitean
johtaja Ragnar Granit, näköaistin biokemiallisen toimintamekanismin
selvittäjä.

Se Halosen ideologian syvällisin olemus, yhdellä sanalla, on sokea ja
järjetön [b]ANTIPAVLOVISMI[/b] "tieteessä".

Leninismiin taas "PAVLOVISMI" kuuluu ehdottoman välttämättömänä
"ainesosana" (kuten muutamiin "porvarillisiinkin" filosofioihin ja
ideologioihin). "
 
**
 
Risto Koivula <[email protected]>
to 15.5.2008 11.31
 

Quoting Heikki Helenius <[email protected]>:

> Kannattaa lukea KU:sta 8.5. skp:n Kiina asiantuntijan Kalle
> Kuittisen kirjoitus Kiinassa ihminen on tärkein."
> Tämän päivän Kiinassa ihmisoikeusajattelu perustuu marxilaiseen
> näkemykseen:tutkitaan ja sovelletaan
> yhteiskunnalliseen käytäntöön  marxilaista ihmisokeusoppia. Päivästä päivään
> toistuu sanonta: ren wei ben
> (ihminen on tärkein). Onko Vasemmistoliiton  mukaan marxilaisessa
> ihmisoikeuajattelussa jotain virhettä?"
> Kuittinen sai aiheen kysymykseensä Vassin olympiaboikottia vaatineesta
> kannanotosta.
>
> "Tiibetiläisiä on noin 6 miljoonaa:he ovat yhdenvertaisia muiden kanssa
> ...
> ."
> KU:ssa 13.5. Veli-Pekka Sahari kommentoi Kuittisen kirjoitusta. Sahari näkee
> Tiibetin luostarilaitoksella
> merkitystä siinä,että se veti nuoria mihiä pois lapsien teosta.

> Taidanpa vähän lähiaikoina tutkailla miten Tiibetissä pystyttiin ennen
> kiinalaismiehitystä karuissa vuoristo-olosuhteissa tulemaan ilmeisesti
> ekologisesti melko kestävästi toimeen
> karjankasvatuksen ja viljelyn avulla. Otaksuisin,että jos riisto olisi ollut
> kovin ankaraa niin ihmiset eivät olisi pystyneet elämään.
> HH

> Heikki H

Minä taas epäilen, että se luostarilaistos siellä "Taivaan
läheisyydessä"  eli Saudi-Arabian Mekkan tapaan (varsinkin ennen maan
ölytuloja) alemmilla viljelykelpoisemmilla alueilla elävien
uskovaisten kymmnyksillä, kolehdeilla ja pyhiin vaelluksella. Kiinan
itäisempien osien kuten Tsinghain lamalaiset olivat kuitenkin
irrottautuneet Potalan palatsin alaisuudesta "kevyemmän" ja
kiinalaiten kanssa paremmin toimeen tulevan toisen
lamalaisorganisaation piiriin, mikä tietysti aiheutti Lhasassa
"finanssikriisin". Sitä ovatsitten runsain mitoin korvanneet
erityisesti pakolaishallituksen osalta läntisten lamalaisuuteen
käännynnäiten rahahörhöjen miljoonalahjoitukset.

**

Risto Koivula <[email protected]>
ke 23.4.2008 13.24
 
 
 
 
 
Täysin järjetön "fisio" suoraan skitsoimoien uskonhourujen
"ilmestysgalleriasta", että "Iran hyökkäisi ydinasein Israeliin!

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2008/04/638100

" Clinton valmis pyyhkimään Iranin maailmankartalta
23.04.2008 02:21

Yhdysvaltojen presidenttiehdokkuudesta kisaava Hillary Clinton sanoo
olevansa valmis pyyhkimään Iranin maailmankartalta, jos maa hyökkää
ydinasein Israeliin.

Clinton sanoi ABC-televisiokanavan haastattelussa, että jos hänet
valitaan presidentiksi, hän tekee iranilaisille asiat selviksi: jos
Iran tekee ydinaseiskun Israeliin, hän lähettää armeijansa tuhoamaan
Iranin täysin.

- On kamalaa sanoa näin, mutta Iranin johdon on ymmärrettävä tämä
asia, sillä se saattaa ehkä estää heitä tekemästä jotain vastuutonta,
typerää ja traagista, Clinton perusteli uhkaustaan.

(MTV3-STT-DPA) "
 
**
Martti Ahtisaaren "rauhantyyli"...


Maailman ehkä tunnetuin rauhantutykija Johan Galtung arvioi
huomattavan kriitisesti Ahtisaaren välittäjänroolia eri kysymyksissä
Voima 2/2008 -lehdessä:

http://www.voima.fi/content/view/full/2493

" Charmantti Martti

Viime kesänä Oliver Ivanovic tiesi olevansa häviöllä. Kosovon
tulevaisuudesta käytävät neuvottelut olivat umpikujassa ja Ivanovic,
kansanedustaja ja alueen serbivähemmistön näkyvin edustaja, ennusti
kaiken päättyvän murhenäytelmään. Hän ei silti suostunut sanomaan
pahaa sanaa pääneuvottelijasta.

“Martti Ahtisaari on yksi älykkäimmistä tuntemistani ihmisistä”,
Ivanovic kehui viime keväänä.

“Hän ymmärtää Kosovoa.” Samaan hengenvetoon Ivanovic kertoi
suunnittelevansa muuttoa kauas Kosovosta, joka tulisi itsenäistymään
ilman Serbian hyväksyntää.

Neuvottelukumppanit pitävät Ahtisaaresta. Heidän tarinansa kertovat
tähtivälittäjästä, joka pyyhkäisee kriisialueille, hurmaa
neuvotteluosapuolet ja rakentaa salamaratkaisun. Kukaan ei hauku
Ahtisaarta – hekään, jotka Ivanovicin tapaan uskovat
neuvottelutulosten johtavan katastrofiin.

Rauhantutkija Johan Galtungin mielestä Ahtisaari on hoitanut suuria
välittäjäntehtäviään Namibiassa, Acehissa ja Kosovossa liikemiestyyliin.

“Ahtisaari on charmikas, tehokas ja taitava”, norjalainen Galtung
kuvailee. “Valitettavasti hän ei ole todellinen välittäjä. Hän ei
ratkaise konflikteja, vaan ajaa läpi länttä miellyttävän lyhytaikaisen
ratkaisun. Hän antaa eu:n käyttää itseään hyväksi.”

Johan Galtungia suututtaa kaksi asiaa Ahtisaaren
neuvottelutaktiikassa. Ensinnäkin se, että Ahtisaari näyttää aina
saapuvan neuvottelupöytään hetkellä, jolla toinen konfliktin
osapuolista on poliittisessa tai taloudellisessa puolinelsonissa ja
valmis hyväksymään kehnonkin ratkaisun. Vielä vaarallisempaa, Galtung
varoittaa, on se, ettei Ahtisaari epäröi ajaa salamaratkaisujaan läpi
ohi YK:n hyväksynnän.

“Namibian itsenäistymisprosessissa valkoisille annettiin valtavia
maatiloja, koska mustat olivat epätoivoisia ja huolivat sen, mitä
tarjottiin. Acehissa neuvoteltiin vasta sitten, kun tsunami oli
huuhtonut kapinallisten aseet mereen”, Galtung listaa.

Helsingissä käytyjä Acehin rauhanneuvotteluja juhlittiin Ahtisaaren
jättimenestyksenä.

Galtung uskoo, että välittäjän salaisuus oli ajoitus: tsunami oli
juuri surmannut yli 200 000 acehilaista ja ajanut itsenäisyysliikkeen
nurkkaan.

Lähes kolme vuosikymmentä kestäneen konfliktin päättänyt sopimus
allekirjoitettiin vain kahdeksan kuukautta katastrofin jälkeen.

Entä Kosovo? Serbialaiset tuntevat joutuneensa Balkanin
murhenäytelmien syntipukeiksi. Nyt Serbia on menettänyt Kosovon
prosessissa, joka ei huomioi kansainvälistä lakia.

“Kansainvälinen laki perustuu siihen, että YK:n turvallisuusneuvoston
on tunnustettava uusi valtio. Se ei ole täydellinen käytäntö, mutta
paras mitä tällä hetkellä on. Ahtisaari ohitti sen.”

Mutta eikö rauha, epätäydellinenkin, ole sotaa parempi? ”Ehkä
väliaikaisesti”, Galtung myöntää. Rauhantutkija ei kuitenkaan usko,
että neuvottelupöydässä koettu nöyryytys unohtuu. Katkeruus jää
kytemään.

“Namibian mustat, Acehin muslimit ja Kosovon serbit tulevat vielä
kapinoimaan. Mitään ei ole ratkaistu.” Myös
Vetevendosje-itsenäisyysliikkeen tiedottaja Glauk Konjufca on
tyytymätön välittäjän työhön.

“Se tulee lamauttamaan koko järjestelmän ja sytyttämään konfliktin
uudestaan”, Konjufca ennustaa.

Tilanne Kosovossa, jota serbit pitävät sivistyksensä kehtona,
muistuttaa Johan Galtungia Israelin perustamisesta. Molemmissa
tilanteissa uusi valtio perustettiin toisen ryhmän pyhälle maalle
ilman YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntää ja odotettin, että
tilanne vakiintuisi ajan myötä.

“Valtaa itsellesi maata, ja saatat onnistua. Valtaa pyhää maata, ja
kylvät riidan joka voi hukuttaa sinut.”

Oliver Ivanovic uskoo, että Ahtisaaren charmi ja nopeus olivat
Kosovossa väärä tapa etsiä pysyvää ratkaisua. Serbia ei voinut
hyväksyä pikaratkaisua, joka olisi omien äänestäjien silmissä
näyttänyt periksiantamiselta.

“Balkanin ihmiset eivät pidä vallasta, mutta me kunnioitamme sitä.
Ahtisaaren tehtävä ei ollut olla pidetty, vaan kunnioitettu.
Kunnioituksen voittaminen vaatisi useiden vuosien työtä”, Ivanovic
arvioi.

Johan Galtung haaveilee siitä, että Kosovossa voitaisiin vielä palata
Kosovon edesmenneen presidentin Ibrahim Rugovan kärsivällisen ja
väkivallattoman neuvottelun linjalle. Liittovaltiomallinen Kosovo,
jossa tavarat ja ihmiset kulkisivat vapaasti autonomisten serbi- ja
albaanialueiden sekä naapurimaiden välillä, olisi Galtungia
miellyttävä ratkaisu. Sen myötä kukaan ei joutuisi nielemään tappiota
tai menettäisi kasvojaan. "
 

**

Risto Koivula <[email protected]>
ke 11.6.2008 14.40

Noskelaisuus/tannerismi täsmä nyt ensimmäisenä konkkaa, ja sitten
vasta joskus kapitalismi (pakkomaailmanjärjestelmänä)...

Mutta fasistinäkemykset on ammutava alas "lentoonnoususta" (tai muuten
ne ampuu meidät), kyseinen keskustelu jatkuu:

" > Kaikki jotka kannattavat rajojen avaamista kaikelle
> kansalle tulisi kirjallisella sopimuksella velvottaa
> ottamaan vähintään yksi Romanialaisperhe omaan
> talouteensa hoivattavaksi. Suomen valtio ja kansan
> verohelvetti tuskin kestää enää lisää
> sosiaalipakolaisia muuten.

Ei tuossa ole ollenkaan kyse siitä, että muut EU-maat velvoitettaisiin
avaamaan rajansa Romanian kansalaisille selko selälleen, ainakaan
kunnes Romania otetaan mukaan Shengeniin, vaan kyse on siit, että
HALONEN VAATI ROMANIAA ESTÄMÄÄN ETNISEN RYHMÄN PÄÄSYN MAASTA ULOS.
Tämä on huutavassa ristiriidassa YK:n Yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen kanssa, ja muun ohella
Haloselta/Ahtisaarelta taas uusi yritys romuttaa YK (kuten hänen
"pääsihteeriehdokkuutensakin" ja Puska-Pekan WHO:n-johtajaehdokkuus,
"peilsolutiedeolosuteissa"...) NATO:n hyväksi (joka ei noskeja kauan
jaksa kiinnostaa nytkun jenkit vislasi "peilisolutieteet" omalta osaltaan poikki!)

Romaniassa ei varmastikaan myöskään KYSYTÄ ETNISTÄ TUNNUSTAUSTUMISTA
(kuten mm. Venäjällä, Kiinassa, arabitasavalloissa, Kanadassa ja
USA:ssa alkuperäiskansojen osalta [pakkohan ei ole tunnustautua,
vaikka "rodullisesti" kuuluisikin, tunnustautuminen taas edellyttää
myös heimon hyväksymistä] jne, kansallinen tunnustautumisen
rekisteröiminen on yleensä uskonnon rekisteröitymisen [parempi!]
vaihtoehto), koska siellä ei lähinnätranssilavanian suurta
unkarilaisvähemmistöäkään "tunnusteta", vaan "arveluttava etninen
ryhmä" pitäsi Halosen "ohjeiden" mukaisessa tapauksessa "selvittää"
kriminologisantropologisin "rotumittauksin"!

> Kun kerran Romania on
> EU-maa niin Eu tietenkin hoitaa asiat kuntoon
> paikanpäällä.

Sellainen ei voi tapahtua "rotuperustalla".

"Rotuperustalla" ei voida jakaa sen enempää etuja kuin
"roturajoituksiakaan". HITLERISTISTÄ(/TANNERISTISTA) ROTUAJATTELUA EI
KERTA KAIKKIAAN SAA "LEGALISOIDA" MILLÄÄN KEINOLLA SISVISTYNEESSÄ
MAAILMASSA; SE ON ITSESSÄÄN RIKOLLISTA JA YK:N KATEGORISESTI KIELTÄMÄÄ!

> Ei ole mitään järkeä siinä, että
> Suomikin maksaa jätti-jäsenmaksut EU:lle jotta
> voitaisiin tukea heikompia EU-maita ja samalla
> heikommista maista otettaisiin lisäksi kansantalouden
> riippakiveksi köyhiä tänne tuilla elämään. Töihin voi
> kyllä tulla.

Olet käsittänyt asian väärin.

VALTIOTHAN asettavat matkustusrajoituksia niin omille kuin (yleensä
vastavuoroisesti) toisten maiden KANSALAISILLE rajojensa yli. Tämä
tapahtuu JURIDISEN kriteerin ´kansalaisuuden´ mukaan, mutta EI
"rodun", (laillisen) uskonnon tai muun maailmankatsomuksellisen
järjestäytymisen, kielen tai muun Yleismaailamllisen ihmisoikeuksien
julistuksen mainitseman kielletyn syrjintäkriteerin mukaan.

Pakolaispolitiikassaan mailla on laillinen oikeus jakaa muut maat
"turvallisiin", joista ei oteta vastaan pakolaisia, ja "muihin",
joista otetaan. PakolaisKIINTIÖT, joista neuvotellaan, ovat sitten
YK:n määräämiä. Suomi luokitellee Romanian tuossa suhteessa
turvalliseksi maaksi.

EU on pyrkinyt eroon kaikista matkustusrajoituksista EU-maiden välillä.

Mutta nyt näyttää siltä, että siinäkin asiassa on "vuohensorkka
läskipohjatossussa" laillisten VALTIODENVÄLISTEN MATKUSTUSRAJOITUSTEN
vaihtamiseksi LAITTOMIIN "ROTU"RAJOITUKSIIN!!!

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?p=679262

http://www.turunsanomat.fi/extra/?ts=1,3:1010:0:0,4:10:0:1:2004-05-15,104:10:224684,1:0:0:0:0:0:

(Toinen juttu sitten on, saisiko valtio tarjota ETUJA noilla
negatiivisen eriarvoistamisen kriteereinä killetyillä syillä muiden
maiden kansalaisille, kuten Suomi suomalaisen kansallisuuden
perusteella entisen NL:n alueen maiden kansalaisille, Israel uskonnon
perusteella vaikka Etiopian kansalaisille, Unkari kielen perusteella
Romanian kansalaisille jne. Yleisin käytäntö lienee, että omassa
maassa saa tarjota, mutta kohdemaassa ei, jos tämä kieltää.

Itse asiassa ETUJENKIN tarjoaminen ulkomailla sillä "rotuperusteella",
että joku kuuluu kategoriaan "Romanian mustalais"rotuinen"" on
laittomuuden rajoilla kv. oikeudellisesti, koska tuo "KRITEERI" ON
LAITON!) "

http://keskustelu.mtv3.fi/
Quoting hannu rainesto <[email protected]>:

> Jep, rankkaa puhetta, natsi käsitykset alkavat nouseen pintaa, taitaa kertoa
> kapitalsimin kaaoksen ilmapiiristä moinen.

> Hannu Rainesto

> 2008/6/11 Risto Koivula <[email protected]>:

>> Euroapartheid-Halonen vaati Romanian valtiovierailulla köyhiä EU-maita
>> sulkemaan rajansa etnisin perustein maastapoistumiselta:

>> http://nettitv.mtv3.fi/nettitv_uutiset/index.shtml/nettitv_uutiset/uutiset?135070#135070

>> Mitähän YK ja Haag tästä sanovat?

>> Tämähän tarkoittaisi sitäkin,että osa noiden maiden "kunnonrotuisista"
>> pantaisiin vahtimaan noita "rotuvammaisia"...

>> EU kun on kovasti kiinnostunuttuosta KUSTANNUSTEHOKKUDESTA, niin
>> mitenkähän tuota, esimerkiksi halosen mielestä, voisi "kehittää" sellaiseen EU:n
>> "peruskutsumuksen mukaiseen suuntaan"?

>> Keitähän on seuraavksi ajateltu karsinoitaviksi piikkilankojen sisälle?

>> Koska YK vislaa tuon houruamisen poikki?

> --
> Hannu Rainesto

> "Jos valtaistuimelle näkyis maa, niin sitä katsois kuin pahaa unta.
> Näkisit miten laittomuus lain voiman saa ja valtaan sen jo joutuu valtakunta...
> Valehtelija ja roisto voittaa ja rehellinen häviää, rankaisematta rikos
> jää, tuomari ilkiöitä kunnioittaa.
> On kuva synkkä. Veilä synkempää on tosi, joka näkemättä jää."
> J.W.Goethe - Faust