maanantai, 12. lokakuu 2015

Sarah Blaffer Hrdyn "lastenmurhaajamies" -teorian "todisteet" ovat väärennettyjä

Tässä on ensinnäkin loistavan hyvä luontodokumentti!

(Mutta yksi pääsky ei kesää tee...) 1)

http://areena.yle.fi/tv/2173599

YLE:n dokumentti kertoo aggressiivisimmista kädellistä vaippapaviaaneista ja on jyr-kästi vastakkainen noille geenipennuntappajakoirasteorioille. Paviaani"perheessä" (jotka muodostavat perheinä lauman) on varakoiras, joka ei ole johtajauroksen (vaan yleensä hänen edeltäjänsä) jälkeläinen, eikä aivan lähisukulainenkaan, ja joka viime kädessä nimenomaan huolehtii pentujen turvallisuudesta. Yleensä se sitten "perii" lauman, ja valitsee vahtimistaan pennuista itselleen myös uuden varakoiraan, joka taaskaan ei ole sen lähisukulainen.

36063748_2121850124807420_53864297341565

Pertti Nopanen

Vain joitakin päiviä aikasemmin tuli aivan päinvastainen, "YLEn-Perinteinen" väärennetty "dokumentti":

Taas tulee YLEltä paskaa "luontodokumentissa", että muka KARHU-UROS KYTTÄÄ TAPPAAKSEEN NIMENOMAAN PENTUJA, JOTKA EIVÄT OLE SEN ITSENSÄ SIITTÄMIÄ.

Karhulla ei ole harmainta haisua parittelun ja pentujen yhteydestä.

Karhut, mm. pandat, eivät lisäksi edes osaa luonnostaan paritella, vaan pääsääntöi- sesti kokeneempi yksilö "opettaa" hommat noremmalle/ kokemattomammalle, suun-taan ja toiseen. Karhu, myös uros preferoi kuitenkin aina "vanhoja tuttuja" (jotka sel-viävät todennäköisemmin talvesta pennun kanssa kuin "aloittelijat", ja tarhaoloissa on huomattu, että uroskarhu saattaa tappaa naa-raspuolisen "opetuslapsen", jos se kokee sen esteeksi päästä parittelemaan mieleisemmän vanhan tutun naaraan kanssa. Ranuan eläinpuistossakin on tuossa suhteessa ainakin kerran tapahtunut erehdys. Tarhakarhut lienevät ainoita eläimiä, joille on tehty pornovideoita.

Vanha uroskarhu saattaa tappaa pennun, koska se on tullut huomaamaan, että sellaisen olemassaolo on este naaraan parittelunhalulle.

Tässä suhteessa uroskarhu ei tee mitään eroa itse (mahdollisesti) siittämiensä ja muiden pentujen välille. Koska uros preferoi tuttuja naaraita, sen omat pennut ovat jopa aavistuksen verran isommassa vaarassa kuin täysin vieraiden naaraiden pennut.

Taas levitetään Sarah Bluffer Hrdyn uushirohitoistista "keenimurhaajamies" -teoriaa.

Ja suoraan valehdeltiin vielä toisen kerran, että "YKSIKÄÄN KARHU EI UHKAA SELLAISEN NAARAAN POIKASIA, JONKA KANSSA SE ON JOSKUS PARITELLUT,

MIKÄ ON PASKAINEN VALE!

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/215036?page=1#215036
EU "kriminalisoimassa" puoskaritieteen VASTUSTAMISEN!
https://www.tiede.fi/keskustelu/45230/ketju/suojeleeko_masennus_lajin_sailymista?page=3

" " Omien pentujen tappaminen on välttämättä jossakin mielessä kannattava,jos se säilyy sukupolvesta toiseen. "

Ei se ole "kannattavaa", vaan nimenomaan ehdollistumisen mukanaan tuoma harha-käyttäytyminen. Ehdollistuminen vain hyödyttää jotakin muuta kautta enemmän kuin se tätä kautta "kustantaa". Karhut eivät ole ainoita, joilla tätä esiintyy.


Leijona on ainoa,joka "tietää olla koskematta" lauman omiin pentuihin,eli mitä toden- näköisimmin omiin-sa,  saadakseen naaraan kiimaan, vaikka saattaa tappaa muita pentuja, mutta tämäkin johtuu siitä, että laumarakenteen mukaan se on keskenään solidaarisille naaraille "vastuullinen",jos pentuja on tapettu,oli se sitten niiden tappaja tai ei. "

http://www.tiede.fi/keskustelu/45230/ketju/suojeleeko_masennus_lajin_sailymista/sivu/6

"TV ohjelmia on ollut monia joissa asiat ovat tulleet.Juuri Ranuan eläintarhassa van-ha uroskarhu tappoi nuoren naaraskarhun,joka ei ollut sille mieleinen "oppilas", vaan karhu koki sen ilmeisesti esteeksi olla itselleen mieleisempien naaraiden seurassa. Niistä se olia erossa nimenomaan pentujentappamisvaa-ran takia. Eli täsmälleen päinvastaisen sisältöisiä empiirisiä havaintoja piisaa vaikka kuinka paljon, mutta vain yhdellä tietyllä tavalla VÄÄRENNETYT läpäisevät vaskisti-YLEn seulan!"

http://m.hs.fi/inf/infomo?site=hstxt&view=news_kaupunki_child&feed:a=hs.fi&feed:c=news&feed:i=1135257390933 "
http://www.tiede.fi/keskustelu/45230/ketju/suojeleeko_masennus_lajin_sailymista/sivu/7

http://personal.uncc.edu/jmarks/pubs/demonic.pdf

Väittelyitä aiheesta:

Neonomide on miespuolinen naistutkimusammattilainen.

http://www.tiede.fi/keskustelu/44679/ketju/miksi_naiset_tykkaa_sosiaalisesti_lahjakkkaista_miehista/sivu/37

Re: Miksi naiset tykkää sosiaalisesti lahjakkkaista miehistä?

Arkkis: Tarkoitin,että oikein kovat konstruktivisti-hegelistit pitävät mekaniikan ja sähköfysiikan lakejakin "konstruktioina" saati sitten biologian ja yhteiskunnan objektiivisia lakeja.
Neo:No tällaisia sankareita on paljon vähemmän kuin luullaan.En itse esimerkiksi havainnut parjatun Latourin kirjoittelussa tällaisesta juurikaan.
Arkkis: Heitä on hyvin vähän ja he ovat pääasiassa tieteestä yhtäänmitääntietämättömiä äärifemareita tai "hyötyuskovaisia".

On kuitenkin erittäin tavanomainen "sosiobiologististen" haistapaskanpsykotietelijöi-den olkinukke, että muka "symbolisen ajatteluteorian kannattajat muka ilman mutta kannattaisivat myös "luonnontieteellistä konstruktivistista idealismia", mikä on tietysti paskanruskeaa valehtelua!


A: Se on YHTEISKUNNAN "tahto ja mieli",ei "luonnon" (joka yleensä esiintyy merkityksessä "muu materia kuin yhteiskunta ja ajattelu (=mieli)",tai ainakin minä käytän sitä tavallisesti nimenomaan tuossa merkityksessä).
N: Alat hieman kuulostamaan Durkheimilta, jolla muistaakseni oli tuollainen "kollektiivisen tajunnan" idea.

Luonnon tai pikemminkin sukupuolivalinnan "järki" on hyvinkin erilaista suhteessa inhimilliseen sellaiseen. Tai oikeastaan koko järjen käsite on pitkälti sopimaton kuvaamaan ilmiötä. Kyse on pikemminkin sattuman (post)modernista tanssista biologisten taipumusten kanssa.
A: Juuri sen takia se "Millerin_järki" ei olekaan oikea kuva todellisesta yhteiskunnal-lisesta kielellisestä järjestä, JOTA ILMAN EI VOI OLLA MYÖSKÄÄN TAHTOA:

psykologia-aivot-ja-aistit-f12/sattuma-ja-ihminen-t43531.html?start=48

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/keskust ... #msg-18644

En ole varma, tarkoittaako Dürkheim samaa asiaa, mutta kyllä voi aivan hyvin tarkoittaakin.Tällaisenaan Millerin esitys on pakollisestikin melko hajanaisessa muodossaan valovuosia mielestäni edellä mm.

http://www.human-nature.com/books/geary.html

David Gearyn todistusaineistovyörytykseen verrattuna.

Ymmärrän muitakin mielipiteitä, siksikin koska oma näkökulmani janoaa emansi-poivaa perspektiiviä sukupuolieroihin ja seksuaalisuuteen ja näiden aina-yhtä-ongelmalliseksi-koettuun biologisuuteen käyttäytymistieteellisenä teemana.


A: Sitä sää et löydä "sosiobiologiasta".

Sen sijaan sieltä "löytää" kyllä "keenillistettynä" lähes kaiken mahdollisen keskenään vastakkaisen ja ristiriitaisen maan (Maan) ja taivaan (Taivaan) väliltä: kaikkien puolu-eiden ohjelmat, kaikkien uskontojen käskyt ja varmaan kaikkien maiden (ja myös ja jopa "erityisesti" EU:n...) "perustuslaitkin muka Keenistä annettuina" (kuten ne ennen olivat "Jumalien Säätämiä").

http://www.tieteessatapahtuu.fi/995/kesk.htm

" Tiede ja sosiobiologismi

Juuri koskaan ei näe väitettävän, että tavat,uskonnot tai äidinkieli olisivat geeneissä: kaikki tietävät, että Suomeen adoptoidusta kiinalaisvauvasta tulee kiinalaisen näköi-nen suomalainen ja päin vastoin. Jos olemme sosiobiologismin suossa napaamme myöten uskoessamme moraalin ihmisluonnon kieltämiseksi, niin olemme siellä kurkkuamme myöten olettaessamme moraalisääntöjen olevan geneettisesti perittyä asiatietoa.

”Geeniperäisenä” moraali olisi normatiivisen sääntelyn muodoista alkeellisin: mitä enemmän käyttäytyisimme geeneistä,sitä moraalisempia olisimme! Lait olisivat sitten ilmeisesti valtiollisiksi normeiksi korotettuja geenisääntöjä, jotka mahdollistaisivat ”perverssien” toimittamisen ”laillisesti” vankilaan tai hautaan, ettei yhteiskunta vain pääsisi ”degeneroitumaan”!

Ja tavat, teoriat, opinkappaleet, ehkä kielikin, ne kun eivät kerran ole geeni- peräisiä, olisivat sitten alusta loppuun pintakiiltoa taktiikkaa, diplomatiaa, supisitirariteettia, huijausta...

De Waalin-Lagerspetzin oletukset johtavat siis näkemään itse yhteiskunnan sosiaalisine normeineen päähämme geneettisesti ohjelmoituneiden tajunnallisten rakenteiden materialisoituneena kuvana, mikä onkin sosiobiologismin ideologian perussanoma.

Koko nykyaikainen tieteemme kyllä pohjautuu sille aivan päinvastaiselle käsitykselle, että tajuntamme olisi ulkoisen objektiivisen todellisuuden ilmiöiden, niin fysikaalisten, biologisten kuin yhteiskunnallistenkin, historiallisesti tarkentuva kuva.

Käytän termiä (sosio)biologismi edellä mainitsemassani hieman toisessa merkityk-sessä kuin Lagerspetz, joka näyttää nimittävän sosiobiologiaksi vain ”pahan” ihmisluonnon teorioita ja ns. itsekkään geenin teoriaa.

Itsekkään geenin teorian ei terminologiani mukaan tarvitse aivan välttämättä olla sosiobiologismia lainkaan, jos oletetaan sellaisten geenien, jotka määräävät jonkin kategorisen käyttäytymismallin ja asettuvat täten oppimisen esteeksi, pelanneen itsensä ja geeniohjelmoituneet käyttäytymismallit ulos ainakin pääasiassa jo ennen ihmistymistä.

Sosiobiologismilla on ”tilausta” trikkinä poliittisen keskustelun kääntämiseksi siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla, valetieteelliseksi mihinkään johtamattomaksi jauhamiseksi siitä, millainen ihminen muka ”todella on”.

En suinkaan väitä, että voitaisiin suunnitella millainen yhteiskunta tahansa, mutta väitän, että yhteiskunnan kehitystä määräävät yksilöön nähden ulkoiset, eivät sisäsyntyiset lainalaisuudet. Sosiobiologismin tilaus on ohimenevää. "

Olen boldannut ohessa a) Millerille sekä b) sinulle keskeisen tyypilliset asetta-mukset, JOTKA EIVÄT SUINKAAN "UUTTA TIEDETTÄ", eivätkä edes "uutta sosiobiologiaa", vaan KAIKEN "SOSIOBIOLOGIAN" KESKEISTÄ YHTEISTÄ "YDINIDEAA" konkreettisten "puolueohjelmien" ja "perustuslakien" alta!

(Ei ole myöskään ollenkaan vierasta, etteikö SOSIALISMIA olisi yritetty "perustella" "sosibiologiasta", erityisesti siihen nojautuen, että yksilöllinen yksityisomistus on tunnetusti hyvin nuori ilmiö yhteiskunassa, vaikka Lenin, Stalin, Mao ja Ho olivatkin taattuja pavlovisteja. Mutta niin olivat myös Churchill, Roosevelt ja de Gaulle.)


A: Koko "sukupuolipsykobiologia" on väärä tapa asennoitua sukupuoliasioihin.

Oikea asennoituminen biososiaalinen.

A. Yhteiskunnallisen psyyken symbolinen rakenne ei ole "myytti". Sen (kielen) omaksuminen on primaarinen evolutionaarinen "siivilä", joka sitten kyllä takaa mahdollisuuden myös jossakin roolissa sopeutua hyvinkin monenlaisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.
N. Emme viitanneet ilmeisesti ihan samaan asiaan.Heiskalan mukaan se toinen myytti oli biologian "ohjaama" ihminen ja sen ikävämmät seuraukset. Juu tosi dualistista mutta minkäs teet - mielestäni tuon paremmin ei ongelmaa paljoa voi kiteyttää.
A: Jompi kumpi ON myytti: biologisesti tai sosiaalisesti ohjautuva ihminen.

Ja jompikumpi on totta.Tiedän ettet tee sitä,mutta suositus koskee muitakin. Noiden kahlaamisen jälkeen on kovin vaikeaa väittää, että sukupuolikäyttäytyminen olisi jotenkin vain "symbolirakenteista".

A: Se vain sattuu olemaan nimenomaan juuri sitä: kaikki TIETOINEN on ensinnäkin symbolirakenteista, kaikki TAHTO on symbolirakenteista, ja suuri osa toiminnassa tiedostamattomasti välittömästi osallistuvasta psyykestäkin, ns. ALITAJUNTA, on symbolirakenteista.

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/keskust ... #msg-14634

A: Siihen tarvitaan OIKEATA työkalupakkia, jonka työkalut seuraavat sen KOHTEEN TODELLISISTA OMINAISUUKSISTA
N: Voisitko määritellä tuollaisen "todellisen ominaisuuden" ?A: Ehdollistuminen ja biologian puolella ehdollistumismekanismi.

post861014.html?hilit=%20R%20Douglas%20Fields%20#p861014


A: Et ole todistanut yhtään ainokaista symbolimerkkiä "biologiseksi".

A: Tyhjää paapatusta.


Sen sijaan esimerkiksi Hoikkala ja Lévi-Strauss eivät sitä kiistä kokonaan, kos-ka he ovat panneet merkille,että yhteiskunta kehittyessään ei-biologisesti muo-dostaa keskeisen YMPÄRISTÖN biologiselle sopeutumiselle (joka on usein loppujenkin ehdottomien refleksien karsiutumista!)
N:Miksi sitten yhteiskunnan vapautuminen on itse asiassa lisännyt evoluutiopsy-kologian useiden teorioiden todistusaineistoa adaptaatioiden puolesta, eikä suinkaan päinvastoin ?
A: Yhteiskunta on "vapautunut hölynpölylle". 

Siinä tulee kyllä pää vetävän käteen, nopeasti.


A: En ymmärrä mitä tarkoitat.

Esität kuitenkin väitteen, että YHTEISKUNTA OLISI JOSKUS YRITTÄNYT KARSIA ADAPTAATIOT SUKUPUOLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ!

Olen aivan ymmällä: kuka, koska, missä, ja MILLAISET "adaptaatiot"?

A: Ei suinkaan, vaan nimenomaan se on todistettu fakta, joka feilaa nuo muut.

Näin on aivan erityisesti nyt tuon Fieldsin teorian julkistamisen jälkeen, kun jenkkihallitus lakkasi pelaamasta omalta osaltaa kuurupiiloa rikollisella "sosiobiologialla", joka onkin siellä perinteellisesti vieras eurofasistinen oppi.
N: Toivottavasti ymmärrät mitä se meinaa.

A: Toivottavasti SINÄ ymmärrät, mitä tuo minun yllä mainitsemani FAKTA meinaa!

N:Viime kädessä Miller provokatiivisesti puhuu ihmismielestä "viihdytys- järjestelmänä", entertainment system ja kritisoi tällä mm. Steven Pinkerin popularisoimaa ajatusta ihmisaivoista "tietokoneena".

Viihdyttämiseen laajassa mielessä kykenevällä yksilöllä voi olla empatiaa ja terveet aivot - siis resursseja jotka edesauttavat rääkyvän rasvapalleron pit-kässä ja vaarallisessa saattamisessa itsenäisemmäksi yksilöksi ja (perhe)-yhteisön hyödylliseksi jäseneksi.
A: Eli hän pitää perhettä "alkuperäisenä yhteisönä"? Millaista perhettä?
N: En muista tarkkaan, miten Miller formuloi "perheen" käsitettä,mutta tiedän, että yrität nyt helppoa. Isovanhemmat ja vertaisryhmät tottakai pitää laskea mukaan. Itse ryhmän ei kuitenkaan tarvitse - eikä se oikein voikaan - olla hirveän suuri.

A: En tuossa kyllä nyt ajatellut isovanhempia,heidän "evolutionaarinen merkityksen-sä" perheessä tai sen ulkopuolella on joka tapauksessa pieni... ja tutkitusti monensuuntainen...

A: Se on biologisesti aivan suora KIELELLISTYMISEN SEURAUS, joka on tietysti tapahtunut vuorovaikutuksessa kielellistymien kanssa.

N: Hän tottakai pyörittelee asiaa, muttei tässäkään lankea "halpaan" eli ala soveltamaan ihmisten käsitteitä suoraan eläimiin.

Mutta tuskin naaraseläin kokee tuskalliseksikaan sitä symmetrisintä riikinkukon pyrstöä tai bonobonaaras tätä eniten sosiaalisesti miellyttänyttä koirasta.

A: Pyrstö ei ratkaise, mikä riikinkukkokoiras parittelee.

Niin yllättävää kuin asia onkin: ei ainakaan NAARAAN "PÄÄTTÄMÄNÄ"!

N: Tässä vaiheessa alkaa taas tuntua yhä enemmän ja enemmän siltä, että pitää kaataa lisää punaviiniä ja keksiä läjä korvikekäsitteitä tuon naurettavan jaottelun pikakumoamiseen.

A: Tuo on [kielellisen ja muun ehdollistumisen välinen] AINOA JÄRKEVÄ, SELITYS- VOIMAINEN ja samalla TIETEELLISESTI VÄLTÄMÄTÖN EROTTELU tuon kohteen kohdalla.

N:Tosiasiassa niinkin banaalina pidetty ilmiö kuin sukupuolinen halu omaa rajuja sukupuolieroja, kuten mm.Roy Baumeister on eritellyt. Selväjärkisestä asian artikulaatiosta kannattaa tsekata myös Anne Campbellin teos A Mind of Her Own.
A: Ettei olisi kuitenkin YKSILÖEROJA?
N: No okei, noita enemmän suosittelen vielä sitä Gearyn bootcamp-opasta seksuaalisuuden biologisuuteen. Se on todellinen tulikoe.

A. Ei kiinnosta.

Minua kiinnostaa yhteiskunnallisuus, sosiaalinen emergenssitaso. Sitä kukaan ei voi sivuuttaa. Ko. alueen biologiaa sen sijaan tutkivat lääketieteilijät.


Niin ja opiskelen psykologiaa ja tiedän, että suurimmalta osin psykologiset erot ovat väestötasollakin pieniä tai melko pieniä. Suurimmat erot ovat seksuaalisuudessa, tietenkin.
N: Newsflash - miehet ovat seksuaalisesti suoraviivaisempi ja estottomampi sukupuoli - ryhmänä.

A: Keenistä"!!???

A: Jotkin asiat koukuttaa aika tehokkaasti...

Mutta kaikki naisetkaan eivät sitä tietysti tiedä, eivätkä koskaan opikaan (vaikka yleisesti ottaen tykkäisivätkin seksistä, ja olisivat suorataan "addiktoituneitakin"...)

N. Oletko todella sitä mieltä, että vaikkapa homojen ja lesbojen aktiivisuudeltaan ja sisällöltään keskimäärin hyvin erilainen seksielämä ei voi kertoa mitään sukupuolieroista seksuaalisuudessa ?

A: Suoraan sanoen: en tunne asiaa ollenkaan!

Satun olemaan ns. "umpihetero".

A: Hölynpölyä ovat:

post1173856.html?hilit=%20Pinker*%20universals#p1173856

" "Universaalisuus" ei suinkaan TODISTA "geeniperäisyyttä", EIKÄ VARSINKAAN MITÄÄN "SYNNYNNÄISTÄ TIETOA".

Tuossa Pinkerin listassa mm. on:

a) "ilmiöitä", joita ei ole lainkaan olemassa, kuten Pinkerin itsensä olettama "ai-vokieli" "mentalese" ja A.Damasion yhtä mahdottomat "mielenkartat", erityiset (Frans de Waalin) "moraalitunteet", "synnynnäinen käärmeenpelko" (ei ole aina-kaan mulla koskaan ollut,valittattavasti todistajat ovat kuolleet,simpanssikokeet eivät päde ihmisellä)

b) todellisia yhteiskunnallisia ilmiöitä,jotka eivät kuitenkaan ole minkään sortin universaaleja: magia, myytit, hiustyylit (ym. vast.), uskonto, aiheettomat tabut, territoriaalisuus, perhetyypeissäkään ei ole mitään muuta universaalista, kuin että yksi ajatuksellisesti mahdollinen vaihtoehto puuttuu, nimittäin jokailtainen uusjako (eikä homoperheissäkään ole mitään uutta, edes lasten kanssa!); sekin "puute" ehkä tulevaisuudessa korjaantuu,laki (alkaa Hammurabista 1500 e.a.a.),tiede, tietoisesti sisäistetty moraali,joka on lainkuuliaisuutta syvempi (puuttuu myös psykopaateilta), "omistusta" ei sentään olekaan mainittu...(oman puolueen ohjelma ei saa paistaa likaa läpi...), sanaluokat (kiinassa ei, paitsi nimet) jne.

c) materian yhteiskunnallisen liikemuodon olemassaolon edellytykset ja NYKY- AIKAISEN kielen universaalit (jotta se voisi kantaa ja sillä voisi luoda informaatiota): työkalut, mukaan lukien aseet, ja näihin liittyvät seikat, symbolit, kieli, puhe, iden-titeetti, elekieli, foneemit, tahto, tietoinen tarkkavaisuus,tietoisuus, kuvittelu, kohteelliset tunteet, taide, logiikka (yhteiskunnallista: ihmisen keksintö!), kielto-lauseet, kielioppi, numerot, vertailu, nimet, maailmankuva (jonka ei tarvitse olla uskonto!), jaettu intentio (Michael Tomassello), eläytyminen (about "empatia") jne.

d) Aistinten ja ruumiin universaalit: musta,valkoinen ja kolme pääväriä
(Ragnar Granit osoitti taustan,josta syytä hänet heitettiin fideen Helsingin fasistiyliopistosta, ja hän päätyi nobelistiksi tätä aiheesta ja Nobel-komitean pitkäaikaiseksi puheenjohta-jaksi Ruotsiin), perusmaut (5 kpl.),"perushajut" (melko paljon, luonnehtivat yhdisteen kemiallisten sidosten tyyppiä), ikäjutut, välttämättömät sukupuoliroolien piirteet (bio-sosiaalisia, opittava tietyllä tavalla),tähän ryhmään kuuluvat ilmeisesti myös musiikki, rytmi ja tanssi, emootiota ja niihin liittyvät ulkoiset tuntomerkit, positiivinen ja negatii-vinen "arvovaraus" (tähän ei pidä sotkea "empatiaa", joka on opittu taito eikä koneis-topiirre!) ilmiöille, "yrjötys", myös osana emootioita (eläimille yrjö ei ole "pahan" sig-naali,vaan monet eläimet yrjöävät pennuille valmiiksi pitkälle sulatettua ruokaa), käti- syys, perhe ilmiönä (ei tiettynä tyyppinä), unet, itku, orgasmia ei mainittu (kun tämä oli tarkoittu "evofemareille", joten asia on arka... heillä kun ei yleensä jysähdä...)

e) elinkelpoisten ympäristöjen universaalit: kasvien, eläinten maastotyyppien olemassaolo ja luokittelu jne. "

        N: "Auditointi" on Millerin mukaan sekä kykyä lukea toisen osapuolen syvempiä "viestejä" että myös kykyä tuottaa ja kopioida niitä. Tässä myös kulttuurin rooli on väistämätön ja usein erottamaton kognitiivisista prosesseista.

       A: Mää sanoisin, että ko. taito on täysin kultturisidonnaista, ja mm. yhä täysin eri asiat ovat tabuja tai joten "avainasemassa" eri kulttuureissa. Tämä on vähän vaaral-lista siksi, että jokin vaikka skandinaviassa "aivan tavallinen" käyttäytyminen voi olla vaikka Keski-Aasiassa keskeinen juu-signaali ja päin vastoin... varsinkin naisten käyttäytymisessä.

    N: Ihan totta ja hyvä huomio. Samalla kuitenkin koko jäykkä idea "biologisisista pariutumissignaaleista" onkin Millerin mielestä korvattava ihan erilaisella teorialla, jossa sosiaalipsykologialla on tärkeä rooli.

A: Hänellä ei ole selliaseen eväitä, eikä todellista haluakaan.

Se on muiden hommaa.

           N: Muunlaistakin tutkimusta tarvitaan - itse näen että Millerin näkökulma mah-dollistaa toimijuuden aivan kuten Sarah Blaffer Hrdyn teoria mahdollistaa äitiyden näkeminen dynaamisempana kuin psykoanalyyttiset äitiyden valtavirtateoriat.

        A: "LEIJONANPENTUTEORIA-HRDY-HAASKAN KEENIRAISKAAJA-MUR-HAAJA-MIES-SKITSOFASISTIRALLATUKSISTA EN VÄLITÄ KUULLA MITÄÄN!!! HOURULAAN!

        Nyt olet eksynyt todella heikoille jäille!!!

    N: Missä teoksessa Hrdy on kirjoittanut "KEENIRAISKAAJAMURHAAJAMIES-SKITSOFASISTI"-tekstiä. Alkoi kiinnostamaan.

A: Jokaisessa "sosiobiologian" kirjassa jonka olen niin pitkälle lukenut (Jared Diamond, "Trofim" Ridley, Simon Baron-Cohen).

Täältä minä varsinaisesti juuri Hrdyn nimeen törmäsin "alkulähteenä":


http://www.nytimes.com/2005/05/17/scien ... Y27uZo5Aqw

May 17, 2005

A Critic Takes On the Logic of Female Orgasm

By DINITIA SMITH

Evolutionary scientists have never had difficulty explaining the male orgasm, closely tied as it is to reproduction.

But the Darwinian logic behind the female orgasm has remained elusive.Women can have sexual intercourse and even become pregnant - doing their part for the perpe-tuation of the species - without experiencing orgasm. So what is its evolutionary purpose?

Over the last four decades,scientists have come up with a variety of theories, arging, for example,that orgasm encourages women to have sex and,therefore,reproduce or that it leads women to favor stronger and healthier men, maximizing their offspring's chances of survival.

But in a new book, Dr. Elisabeth A. Lloyd, a philosopher of science and professor of biology at Indiana University, takes on 20 leading theories and finds them wanting. The female orgasm, she argues in the book,

"The Case of the Female Orgasm: Bias in the Science of Evolution",

has no evolutionary function at all.

Rather, Dr. Lloyd says the most convincing theory is one put forward in 1979 by Dr. Donald Symons, an anthropologist.

That theory holds that female orgasms are simply artifacts - a byproduct of the paral-lel development of male and female embryos in the first eight or nine weeks of life.

In that early period,the nerve and tissue pathways are laid down for various reflexes, including the orgasm, Dr. Lloyd said. As development progresses, male hormones saturate the embryo, and sexuality is defined.

In boys, the penis develops, along with the potential to have orgasms and ejaculate, while "females get the nerve pathways for orgasm by initially having the same body plan."

While nipples in woman serve a purpose, male nipples appear to be simply left over from the initial stage of embryonic development.

The female orgasm, she said, "is for fun."

Dr.Lloyd said scientists had insisted on finding an evolutionary function for female or- gasm in humans either because they were invested in believing that women's sexua-lity must exactly parallel that of men or because they were convinced that all traits had to be "adaptations," that is, serve an evolutionary function.

Theories of female orgasm are significant, she added, because "men's expectations about women's normal sexuality, about how women should perform, are built around these notions."

"And men are the ones who reflect back immediately to the woman whether or not she is adequate sexually," Dr. Lloyd continued.

Central to her thesis is the fact that women do not routinely have orgasms during sexual intercourse.

She analyzed 32 studies, conducted over 74 years,of the frequency of female orgasm during intercourse.

When intercourse was "unassisted," that is not accompanied by stimulation of the clitoris, just a quarter of the women studied experienced orgasms often or very often during intercourse, she found.

Five to 10 percent never had orgasms. Yet many of the women became pregnant.

Dr. Lloyd's figures are lower than those of Dr. Alfred A. Kinsey, who in his 1953 book "Sexual Behavior in the Human Female" found that 39 to 47 percent of women reported that they always, or almost always, had orgasm during intercourse.

But Kinsey, Dr. Lloyd said, included orgasms assisted by clitoral stimulation.

Dr. Lloyd said there was no doubt in her mind that the clitoris was an evolutionary adaptation, selected to create excitement, leading to sexual intercourse and then reproduction.

But, "without a link to fertility or reproduction," Dr. Lloyd said, "orgasm cannot be an adaptation."

Not everyone agrees. For example,Dr.John Alcock, a professor of biology at Arizona State University, criticized an earlier version of Dr. Lloyd's thesis, discussed in in a 1987 article by Stephen Jay Gould in the magazine Natural History.

In a phone interview, Dr. Alcock said that he had not read her new book, but that he still maintained the hypothesis that the fact that "orgasm doesn't occur every time a woman has intercourse is not evidence that it's not adaptive."

"I'm flabbergasted by the notion that orgasm has to happen every time to be adaptive," he added.

Dr. Alcock theorized that a woman might use orgasm "as an unconscious way to evaluate the quality of the male," his genetic fitness and, thus, how suitable he would be as a father for her offspring.

"Under those circumstances,you wouldn't expect her to have it every time",Dr. Alcock said.

Among the theories that Dr.Lloyd addresses in her book is one proposed in 1993, by Dr. R.Robin Baker and Dr.Mark A.Bellis, at Manchester University in England. In two papers published in the journal Animal Behaviour, they argued that female orgasm was a way of manipulating the retention of sperm by creating suction in the uterus. When a woman has an orgasm from one minute before the man ejaculates to 45 minutes after, she retains more sperm, they said.

Furthermore, they asserted, when a woman has intercourse with a man other than her regular sexual partner, she is more likely to have an orgasm in that prime time span and thus retain more sperm, presumably making conception more likely. They postulated that women seek other partners in an effort to obtain better genes for their offspring.

Dr. Lloyd said the Baker-Bellis argument was "fatally flawed because their sample size is too small."

"In one table," she said, "73 percent of the data is based on the experience of one person."

In an e-mail message recently, Dr. Baker wrote that his and Dr. Bellis's manuscript had "received intense peer review appraisal" before publication. Statisticians were among the reviewers, he said, and they noted that some sample sizes were small, "but considered that none of these were fatal to our paper."

Dr. Lloyd said that studies called into question the logic of such theories. Research by Dr. Ludwig Wildt and his colleagues at the University of Erlangen-Nuremberg in Germany in 1998,for example,found that in a healthy woman the uterus undergoes peristaltic contractions throughout the day in the absence of sexual intercourse or or-gasm. This casts doubt, Dr.Lloyd argues, on the idea that the contractions of orgasm somehow affect sperm retention.

Another hypothesis,proposed in 1995 by Dr.Randy Thornhill,a professor of biology at the University of New Mexico and two colleagues,held that women were more likely to have orgasms during intercourse with men with symmetrical physical features. On the basis of earlier studies of physical attraction, Dr. Thornhill argued that symmetry might be an indicator of genetic fitness

Dr. Lloyd, however, said those conclusions were not viable because "they only cover a minority of women, 45 percent, who say they sometimes do, and sometimes don't, have orgasm during intercourse."

"It excludes women on either end of the spectrum", she said. "The 25 percent who say they almost always have orgasm in intercourse and the 30 percent who say they rarely or never do. And that last 30 percent includes the 10 percent who say they never have orgasm under any circumstances."

In a phone interview, Dr. Thornhill said that he had not read Dr. Lloyd's book but the fact that not all women have orgasms during intercourse supports his theory.

"There will be patterns in orgasm with preferred and not preferred men," he said.

Dr. Lloyd also criticized work by Sarah Blaffer Hrdy, an emeritus professor of anthro-pology at the University of California,Davis,who studies primate behavior and female reproductive strategies.

Scientists have documented that orgasm occurs in some female primates; for other mammals, whether orgasm occurs remains an open question.

In the 1981 book "The Woman That Never Evolved" and in her other work, Dr. Hrdy argues that orgasm evolved in nonhuman primates as a way for the female to protect her offspring from the depredation of males.

She points out that langur monkeys have a high infant mortality rate, with 30 percent of deaths a result of babies' being killed by males who are not the fathers. Male langurs, she says, will not kill the babies of females they have mated with.

In macaques and chimpanzees,she said, females are conditioned by the pleasurable sensations of clitoral stimulation to keep copulating with multiple partners until they have an orgasm. Thus, males do not know which infants are theirs and which are not and do not attack them.

Dr. Hrdy also argues against the idea that female orgasm is an artifact of the early parallel development of male and female embryos.

"I'm convinced," she said, "that the selection of the clitoris is quite separate from that of the penis in males."

In critiquing Dr. Hrdy's view, Dr. Lloyd disputes the idea that longer periods of sexual intercourse lead to a higher incidence of orgasm, something that if it is true, may provide an evolutionary rationale for female orgasm.

But Dr. Hrdy said her work did not speak one way or another to the issue of female orgasm in humans. "My hypothesis is silent," she said.

One possibility, Dr. Hrdy said, is that orgasm in women may have been an adaptive trait in our prehuman ancestors.

"But we separated from our common primate ancestors about seven million years ago," she said.

"Perhaps the reason orgasm is so erratic is that it's phasing out," Dr. Hrdy said.

"Our descendants on the starships may well wonder what all the fuss was about."

Western culture is suffused with images of women's sexuality,of women in the throes of orgasm during intercourse and seeming to reach heights of pleasure that are rare, if not impossible, for most women in everyday life.

"Accounts of our evolutionary past tell us how the various parts of our body should function," Dr. Lloyd said.

If women, she said, are told that it is "natural" to have orgasms every time they have intercourse and that orgasms will help make them pregnant, then they feel inadequate or inferior or abnormal when they do not achieve it.

"Getting the evolutionary story straight has potentially very large social and personal consequences for all women," Dr.Lloyd said. "And indirectly for men, as well."

Tässä kiinnittää myös huomiota, että orgasmista pauhaavat suu vaahdossa ämmät, jotka selvästikään eivät lopultakaan OLLENKAAN TIEDÄ MISTÄ PUHUVAT!

Eikä ole vaikea arvata, keitä ovat ne naislukijat joita nuo jaaritukset eivät pelkästään naurata ja pöyristytä, vaan ikän kuin "löytävät itsensä" niistä!  http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg302695

A: En pidä Westermarck-efektiä mahdottomana, koska sen mekanismin katso-taan liittyvän immuunijärjestelmien toimintaan, jotka ovat vähintään yhtä moni-mutkaisia kuin käyttäytymis(enohjaus)järjestelmätkin. Efekti voisi olla peräisin apina-ajolta, ja jäänyt karsiutumatta.
N: Miksi immuunijärjestelmää koskevat adaptaatiot voivat jäädä karsiutumatta, mutta sukupuolivalintaa ohjaavat adaptaatiot katoaisivat?
A: Ihminen on alkanut tosissaan "korvata immunijärjestelmää" vasta aivan viime aikoina yhteiskunnallisella teknologialla.

A:Symbolirakenteinen mieli on vienyt ajat sitten palikat suorilta ehdollisilta reflekseiltä myös seksikäyttäytymisessä.

A: Vaihtelu sinänsä on tasan yhtä välttämätöntä niin biologisessa kuin sosiaalisessakin evoluutiossa!

A: Tuo yllä mainitsemani [ehdollistuminen] on LUONNONTIETEELLINEN FAK-TA, joka toteutuu useilla hieman eri mekanismeilla myös ehdollistuneen tiedon varastoitumisen suhteen (se on esimerkiksi hiukan eri neurofysiologisesti varis-linnuilla kuin ihmisellä ja muilla kädellisillä), mutta nuo sinun esimerkkisi ovat "muuta pulinaa", justiin sitä "löysää yhteiskuntatiedettä"!  
N: Vaikka Millerin et al. kokeet ovat juuri sitä mitä itse vaadit, eli kontrolloituja kokeita ?

A: Ne eivät ole luonntieteellisiä kokeita, vaan pseudokokeita. Metodista huijausta, tätä näin:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/helsingin-yliopisto-poisti-nakosalta-vuonna-2003-lakkauttamansa-agora-keskustelupalstan

A: Yhteiskuntatieteen ei tarvitse olla "määritelmällisesti löysää":esimerkiksi Vygotskin kiellinen psykologia on yhteiskuntatiede ja hyvin eksakstia ihmisen psyyken olemuksen suhteen!  

A. Siinä on ammottavia loogisia ja empiirisiä puutteita.
N: Pakko olla, koska aihetta ei voida tutkia kuten mm. fysiologisia adaptaatioita. Sukupuolivalintaa ei voida myöskään kertoa tarinoiden muodossa samalla tapaa kuin luonnonvalinnan selviytymiskamppailuja, koska "yhden ainoan" ihmisluonnon ajatus on aika mahdoton jo ideana.

A: Minä olen luulut, että erilaiset "rakkausromskut" ovat juuri sitä...

En ole tosin niitä ikinä lukenut...Ellei sitten esimerkiksi
Šolohovin "Hiljaa virtaa Donia" katsota rakkausromskuksi, jollaiseksi ainakaan minä en sitä katso yhtään enempää kuin Linnan Pohjantähteäkään...

N: No tällaisia kokeita on tehty ja ne nakertavat omaa teoriaasi monilta osin. Miten vastaat?
A: Esitin jo kantani pseudokoehuijausmetodiin, josta on siis jaettu yksi kökkö- "Nobelkin".

Yksikin sellainen vielä, niin oikeat tieteentekijät kuten vaikkapa R. Douglas Fields jättävät "oikeatkin" noopelinsa vastaanottamatta.   

Mirror neurons do not exist.

http://www.tiede.fi/keskustelu/45230/ketju/suojeleeko_masennus_lajin_sailymista/sivu/5

Kommentit

Ladataan...