https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/tiedostot/Kansan_Aani_pdf-versiot/kansanaani-4-1-20.pdf

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_111132.htm
 

NATOn huippukokous Varsovassa 10.-11.6. 2016 antoi NATO:n ja EU:n kumppa-nuusjulistuksen,joka koski erityisesti NATO:n tuolloisen pääsihteerin Jens Fogh Ras- mussenin pari vuotta sitten lanseeraamaa ”kyberturvallisuutta” sekä Suomen kaltais- ten NATOon kuulumattomien EU-maiden ”kapasiteetin kehittämistä” sotilaallisesti.

Joidenkin tietojen mukaan ehdotus ”yhteisstrategian” laatimiseksi olisi ollut Sauli Niinistön aloite ja tähän liittyisi periaatteellinen valmius jonkinlaisen kansainvälisen Hybriditurvallisuuslaitoksen perustamiseksi Suomeen. Asiasta on julkisuudessa, lähinnä YLEssä ja Hesarissa eniten virkansa puolesta lyönyt rumpua Aalto-yliopiston ”kyberturvallisuusasiantuntija” Jarno Limnell.Hänen ja kollegojensa kirjoitukset kerto- vat karua kieltä, että he eivät ole todellisuudessa asioiden kurssissa, vaan nojaavat oikean tieteen sijasta vanhentuneseen NATOn ideologisen sodankäynnin materiaaliin informaatioteknologian alalta.

Rasmussenin NATO-puhetilaisuuden juontaja ”määritteli käsitteen”...

Juontaja (moderator): ” Yksi nousseista teemoista oli tämä idea, että kollektiivisen puolustuksen täytyy sopeutua sellaiseen, mitä jotkut kutsuvat epälineaarisiksi (non-linear) uhiksi, jotkut hybridiuhiksi (hybrid threats),ja että kokemus, mitä on tapahtunut Ukrainassa ja voisi tapahtua myös mualla Euroopassa, on, että voimme joutua nokikkain riskityyppien kanssa, jotka eivät hoidu vastarintaan, joka nojaa ennalta järjestettyyn sotavarusteluun tai sotaharjoitusten kaltaiseen ennalta suunniteltuun riskinhallintaan, tai ehkä edes NATO:n sotavoimaan.

Ja ihmettelen,miten Te kollegoinenne ajattelette tästä erityiskysymyksestä, riskeistä, jotka tulevat ”verkkojoukkojen” (proxy forces) taholta? Te mainitsitte kyber- (cyber), mutta kyberinformaatio, taloudellinen painostus jne. jne. Kuinka tulemme toimeen näiden epälineaaristen riskien kanssa? Onko jotakin lisää EU-NATO-yhteistyöstä tässä avaruudessa (space), yhtä ideaa, jota viemme eteenpäin? …. ”

Rasmussen: ”Kyllä toki.Tämä on avainkysymys,erittäin tärkeä aihe,ja me osoitamme sen myös nostettavaksi esille huippukokouksen valmistelussa. Olemme katsoneet, että voisimme kutsua sitä madermin tyypin sodankäynniksi. Sillä on erilaisia nimiä (labels): moniselitetteiset (ambiguous) hyökkäykset,hybridisodankäynti,… miksi ikinä sitä kutsummekaan, näemme piilosotilaallisten (covert military) operaatioiden yhdis-telmän sofistikoitujen informaatio- ja disinformaatio-operaatioiden kanssa. Ja on äärimmäisen tärkeätä, että me olemme valmiita vastamaan (address) myös sellaisiin turvallisuushaasteisiin. Voitte myös kutua sitä täyden spektrin pelottimeksi (full spectrum deterrence). ”

Näin puhui aiheesta militaari toisille militaareille. Suomalaisen (vale-)NATO-meedian toimittajanpierukellojen sanaselityksillä ei kannata yrittää järkeään nyrjäyttää: niissä ei ainakaan ole mitään tolkkua eikä protia. Josko sitä sitten ylen määrin on tässä originaalissakaan...

Jarno Limnell 24.9.2014 YLE:ssä: ”Suomi Venäjän kybersodankäynnin kohteena”

https://blogit.iltalehti.fi/jarno-limnell/

blogikuva_limnell.jpg

Jarno Limnéll

Jarno on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori,VTM ja kapteeni (evp.).Hän työskente- lee kyberturvallisuus- ja kehitysjohtajana Instassa sekä Aalto-yliopiston professorina (kyberturvallisuus).


”Suomi on tällä hetkellä hybridisodankäynnin kohteena, sanoo tietoturva-asiantuntija ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll. Suomessa hybridisota on Limnéllin mukaan käytännössä mielipideilmapiiriin vaikuttamista, jota Suomessa tekevät useat maat, kuten Venäjä.


– Meidän on opittava elämään sen tosiasian kanssa ,että olemme tarkoituksellisen informaatiovaikuttamisen kohteena koko ajan. Eikä tätä asiaa tule Suomessa hyssy-tellä, sanoo Limnéll, joka työskentelee Aalto-yliopiston kyberturvallisuusprofessorina. Laajasti käsitettynä hybridisota tarkoittaa sodankäynnin perinteisten ja innovatiivis-ten keinojen yhdistelyä. Sitä käydään fyysiseen voimankäyttöön perustuvan sodan kynnyksen alapuolella, jolloin sodan ja rauhan erottaminen toisistaan on aiempaa vaikeampaa.

Keinoja ovat esimerkiksi jatkuva ja pitkäkestoinen strateginen viestintä eli propagoin-ti sekä kyberiskut. Suomessa hybridisota on ihmisten ajatteluun ja mielipiteisiin vaikuttamista tiedon avulla, ja samanlaisen toiminnan kohteena ovat monet muutkin länsimaat.

Limnéll muistuttaa, ettei Venäjä ole ainoa maa, joka harjoittaa informaatiovaikuttamista muissa maissa. Sitä tekevät myös länsimaat.

... Epävakautta luo myös Venäjän Twitterissä ja Facebookissa toimiva trolliarmeija, joka yrittää vaikuttaa some-keskustelujen etenemiseen. Limnéllillä on salanimellä esiintyvistä trolleista omaa kokemusta: hänen tiettyihin aiheisiin liittyviin viesteihinsä ilmestyy venäjänkielisiä vastauksia, jotka pyrkivät kumoamaan Limnéllin esittämät näkemykset.

– Venäjä lyö kiilaa Suomen ja EU:n välille esimerkiksi vahistamalla suomalaisten päättäjien näkemyksiä maiden erityisistä suhteista. Näin Venäjä myös käyttää vaiku-tusvaltaansa EU-maihin, eli Suomi ja suomalaiset päättäjät eivät ole propagandan kohteita vaan välineitä, joilla vaikutetaan EU:n päätöksentekoon, Limnéll sanoo. Viranomaisten tehtävä Limnéllin mukaan on pitää eri viestintäjärjestelmät korkeassa valmiudessa, jotta huhuilta ja väärältä tiedolta voidaan tarvittaessa katkaista siivet sekä tuottaa tilalle oikeaa tietoa. Limnéllin mukaan Suomessa on tehty pitkään hienoa työtä kokonaismaanpuolustuksen suhteen.

– Tämä on jälleen yksi esimerkki, jossa koko yhteiskunnan ja meidän jokaisen on oltava mukana, jotta hybridisodankäyntiin pystytään vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti. ”

 

Pääkirjoitus 4.4.2016 2:00
Helsingin Sanomat

Teknologia edellyttää nyt ihmiskeskeisyyttä

Ihmistieteiden merkitys kasvaa uutta tekniikkaa kehitettäessä. Kehitystyössä on nykyisin ymmärrettävä ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä.

Teknologiaa kehitetään ja innovoidaan nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmis- kunnan historiassa. Digitalisointi, robotisointi, automatisointi sekä keinoälyn ja nano-materiaalien kehitys ovat aikamme valtasuuntauksia. Kehitykselle on tunnusomaista, että vanhasta luopuminen on vaikeaa. Toisaalta olisi tärkeää ottaa huomioon muutoksen keskellä elävien ihmisten tarpeet.

Monet tutkijat ennustavat, että 20 seuraavaa vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta. Pian kysymys ei ole enää siitä, mitä koneet ja teknologia voivat tehdä vaan pikemminkin siitä, mitä uuden tekniikan annetaan tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä.

***Ajatus ihmistä viisaammasta ja nopeammin oppivasta tekoälystä*** voi tuntua vielä kaukaiselta nyt, kun alle puolet maailman ihmisistä käyttää päivittäin internetiä. ***Tekoälyn lopullinen läpimurto*** saattaa kuitenkin olla yllättävän lähellä, sillä havaittavissa on jo lukuisia hiljaisia signaaleja.

Tekoäly Alphago voitti ihmiskuntaa edustaneen eteläkorealaisen mestaripelaajan go´ssa, maailman mutkikkaimmassa lautapelissä.Kone-yhtiön valmistamien hissien ja liukuportaiden huollon tarvetta arvioi pian internetin kautta toimiva tekoäly. Auto-teollisuus pyrkii rakentamaan robottiautoja, ja niiden prototyyppejä kokeillaan jo muun liikenteen seassa. Kaiken internet ja 3d-tulostimet ovat todennäköisesti pian samanlaista arkipäivää kuin älypuhelimet nykyisin.

Teknologian kehittämisen tulokset määrittelevät koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät kysymykset eivät koske teknologiaa vaan ihmisyyttä. ”

Limnell ei selvästikään ymmärrä mitään todellista sen enmpää tekniikasta kuin ihmisyydestäkään. Limnellin "tekoälyesimerkeillä" ei ole mitään tekemistä ihmisälyn eikä ajattelun kanssa.Limnellin tietokoneet eivät ajattele yhtään sen enmpää kuin esimerkiksi minun, tai Barrack Obamankaan.Eivätkä tule koskaan ajattelemaankaan. Jos yhtään mitään tietää noista "ihmistieteistä, joiden merkitys kasvaa", niin sitten tietää tämänkin!

Proffan sanakäänteet antavat aiheen olettaa, että hän kannattaa sellaisia höyrähtäneitä ja ehdottoman epätosia ja tieteenvastaisia ideoita markkinointi-temppuja kuin Googlen Roy Kurzweillin "tekoälysingulariteetti" ("-alkuräjäh-dys"), jossa koneet ylittäisivät ihmisälyn ja alkaisivat kehittyä omin päin ihmis-kunnasta riippumattomalla tavalla ja Facebookin Mark Zuckerbergin (ja Jyrki Kasvin ja Antti Revonsuon jne.) "tajunnan tallentaminen kaseteille"!

Tässä olisi taas taatusti pohjaton rahanreikä tiedossa puhtaaseen hölynpölyyn ja pelleilyyn.


 

Turun yliopiston psykologian professori Antti Revonsuo ideoi ja kehitteli "koneellista telepatiaa" Tiede-lehdessä v. 2007.


Revonsuo pitää tajuntaa "puhtaasti biologisena ilmiönä", jossa sama fysikaalinen ko-konaisuus edustaa samaa ajatusta" (mitä tuokin sitten eri henkilöillä tarkoittaneekin). Biologisen ainoaksi vastakohdaksi hän asettaa "yliluonnollisen".

Revonsuo sanoo "telepatiastaan" seuraavaa, suora lainaus lehdestä:

"Aivosta kerätty data täytyy esittää kokemuksellisessa muodossa.Sen mukaan pitäisi pystyä simuloimaan tasan sama kokemusmaailma (jota kerätty data koodaa) itselle.

Silloin tutkija todella näkisi tutkittavan unet ja surisi hänen murheitaan. Tällainen ta- junnansiirto kulostaa huikean mileikuvitukselliselta, mutta Revonsuo on vakuuttunut, että siihen suuntaan ollaan menossa. "

Teorian ongelma on, että ainoa rakenne mikä eri ihmisten aivoissa on samanlainen tai poikkeaa vain vähän ovat geenit, ja niiden koodaamat yksittäiset proteiinit.

Tämä johtaisi Matt "Trofim" Ridleyn teoriaan, että perinnöllisyyden biokemiallinen DNA /RNA-mekanismi olisi myös ehdollisten (ja ehdottomien) refleksien biokemialli-nen mekanismi.Teoria ratkaisisi näppärästi mm.Antonio Damasion ja Steven Pinke-rin teorioiden ongelmat,joissa mm. synnynnäistä ja opittua tietoa esiintyy erottamat- tomana sekamelskana tajunnan sisällöissä ikään kuin sellaisenaan. Että "yksi Keeni = yksi ajatus" -periaate.

Tuon teorian itsensä ongelma kuitenkin on, että se on satavarmasti epätosi. Geneet-tisellä ja opitulla informaatiolla on eri biokemialliset mekanismit, jälkimmäisellä ehkä useampiakin sellaisia. "

 

Asiasta aikaisemmin Kansan Äänessä.

Kansan Ääni 5/04 on käsitellyt ”peilisoluteoriaa” otsikolla ”Europuoskaritiedettä Suo-men tieteen huippuyksikössä” ja Kansan Ääni 6/05 otsikolla ”Peilisolu on ehdollistu-misteoriassa turha ja vahingollinen oletus”, tieteellistä ihmiskuvaa mm. numerossa 1/06 otsikolla ”Ihminen ajattelee, tahtoo ja tuntee kielellisestisekä nu-merossa 4/08 otsikollaAjattelun ja muun ehdollistumisen biokemiallinen mekanismi selviämässä”, ja eurohöpötieteen 2/2013:PUOSKARI"väitös,Helsingin yliopistossa "synnynnäises-tä ydintiedosta" , joka erittyisesti liittyy tähän aiheeseen sekä 3/2014 otsikolla ”Median mainostama syntymämoraali on huijausta”.

 

PS: Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Höpöhybriditurvallisuuskeskus on ns. PUNAINEN SILLI, jonka tarkoitus on suunnata huomio itseensä silmänkääntömielessä vaarallisemmista toimista...

 

d208f277691c433c8f133291d54d1664.jpg
***


Limanuljasta on kauaan ollut "hybridi"johtaja"putkessa:

 

01. huhtikuuta 2010
Teksti: Toimitus

Toimintasankarin näköinen mies seisoo neuvostoaikaisen kartan edessä.
   ”Mikä takaa,ettei Venäjä enää koskaan käytä aseellista voimaa Suomea kohtaan?” hän kysyy.
    Maanpuolustuskorkeakoulun strate gian laitos vuorattu kartoilla. Nämä seinät ovat kuulleet jos jonkinlaista analyysiä Venäjän sotilasopeista.
    Sotilaspukuinen mies asettaa YK:n logolla varustetun termosmukin pöydälle ja muistuttaa, mitä tapahtui Georgiassa alle kaksi vuotta sitten. Hän sanoo, ettei halua pelotella vaan muistuttaa, millaisen naapurin kanssa olemme tekemisissä.
    Kapteeni Jarno Limnéll tietää uhkista enemmän kuin ehkä kukaan muu Suomes-sa. Hänet lähetetään paikalle, kun media tai valtiovalta haluaa taas kerran analyysin esimerkiksi siitä, millaisena uhkana Venäjä pitäisi nähdä.
    Limnéll työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella, jossa hän analysoi ja opettaa kansainvälistä turvallisuuspolitiikkaa.
    Hänen väitöskirjansa käsitteli Suomen uhkakuvapolitiikkaa 2000-luvun alussa. Sen yksi johtopäätös on, että suomalaista politiikkaa vaivaa Venäjästä puhumisen vaikeus. Venäjää hyssytellään. Ihan kuin naapurimaamme olisi vain iso, mutta kiva ja pörröinen karhu, jollaisena se pilapiirroksissa esitetään.
    Vaiva on yleinen etenkin kylmän sodan eläneillä vanhemmilla poliitikoilla, jotka ovat nyt vallankahvassa, sanoo Limnéll.
    ”Esimerkiksi kaasuputki-episodia en ymmärrä.Valtiojohtomme kiistää,että sillä olisi mitään turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Jokainen vähänkin strategiaa ymmärtävä näkee, että kyllähän sillä niitä on. Miksi se näin jyrkästi halutaan kiistää? Enemmän se vain herättää kysymyksiä, että mitähän tässä nyt salaillaan.” ARKKU ON nostettu pienen lentokoneen matkustamoon. Sitä peittää Suomen lippu. On elokuu 2006.

Arkussa makaa Jarno Limnéllin työtoveri ja hyvä ystävä jo Kadettikoulun ajoilta, kapteeniluutnantti Jarno Mäkinen. Hän on kuollut Israelin ilmaiskussa, joka osui YK-tarkkailijoiden asemaan Libanonin Khiamissa.
    Limnéll istuu Mäkisen arkun vieressä koko viisituntisen matkan Tel Avivista Helsinkiin. Sellainen kokemus ei unohdu.
    ”Muistelen sitä päivittäin. Se on jättänyt sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä minuun arvet, jotka seuraavat minua aina”, Limnéll sanoo.
    Hän omisti viime lokakuussa valmistuneen väitöskirjansa Mäkiselle.

Limnéllin vaalea sänkitukka ja raamikas olemus tuovat mieleen ruotsalaisen action-elokuvien näyttelijän Dolph Lundgrenin 1990-luvun alun elokuvassa Täydellinen sotilas.
    Täydelliseltä sotilaalta vuoden kadettiupseeriksi ja Maanpuolustuskorkeakoulun vuoden opettajaksi valittu Limnéllkin vaikuttaakin.
    ”Hyvä, jos tuollainen vaikutelma jää”, Limnéll kiertelee. Hänet valittiin varusmies-aikana reserviupseerikoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi ja sen jälkeen kadettikurssinsa parhaaksi.
    ”Myönnän, että mulla on pirun kova motivaatio tehdä asioita. Luonteeni on sellai-nen, että jos jotain pitää tehdä, niin se pitää tehdä viimeisen päälle”, Limnéll sanoo ja paljastaa poikkeuksen: poliittisen historian gradustaan, joka käsitteli reservin kertausharjoituksia välirauhan aikana, hän sai vain arvosanan C. Mutta sen hän teki nopeasti sotilastöiden ohella.
    ”Ihminen pystyy juuri siihen, mihin uskoo pystyvänsä”, Limnéll kertoo elämänfilosofiansa.
    Viisauden hän sanoo oppineensa äidiltään. Lapsuutensa Limnéll vietti Espoon Olarissa ”isänmaata ja perinteisiä arvoja kunnioittaneessa perheessä”.

Harrastuksetkin ovat upseerismiehelle sopivia.
    Strategiasilmäänsä Limnéll kehittää shakin avulla.
    Pitkän matkan juoksu sai jäädä, kun jalat eivät enää kestäneet pelkkää juoksua. Limnèll ei silti alkanut löysäillä, vaan vaihtoi lajia – triathloniin. Sitä hän harrastaa samassa seurassa kuin ulkoministeri Alexander Stubb.
    Vaikka kello on vasta yhdeksän, hän on tänäkin aamuna ehtinyt käydä lenkillä ja polkemassa kuntopyörää.
    ”Kuten kunnon sotilaan kuuluu”, Limnéll sanoo.
    Vasta sen jälkeen hän ajoi perheensä luota Kirkkonummen Veikkolasta työpaikalleen Kruununhakaan. Illan uintitreeni jää kuulemma väliin menojen vuoksi.
    Paheellisempi harrastus on konjakki.
    Maistelun ohella Limnéll kirjoittaa konjakkiaiheista kirjaa, jota on valmiina jo lähes 40 sivua. Valmistuksen, tislaamisten ja muun konjakkiin liittyvän tekniikan ohella Limnéll sivuaa tässäkin teoksessa sotahistoriaa ja politiikkaa.
    ”Konjakki on ollut mukana monessa maailmanhistorian tapahtumassa. Heti kun Versailles`n rauhansopimukseen oli saatu nimet alle, mentiin juomaan konjakkia verhon taakse.”
    Kerran hän on päässyt maistamaan konjakkien kuningasta, Ludvig xiii:tta, joka maksaa tuhat euroa pullolta.
    ”Se oli sellainen makuelämys, että jossain vaiheessa, kun siihen on taloudelliset edellytykset, aion hankkia sitä pullollisen.”

Ei Limnéll silti ole valtiojohdolle ja puolustusvoimille pelkästään kultakimpale. Täydellisen kuoren alla on suorasuu, joka uskaltaa kertoa mielipiteensä.
    Helmikuun alussa Limnéll sanoi A-studiossa, että todellinen syy, miksi Suomi on mukana Afganistanin operaatiossa, on Yhdysvaltojen miellyttäminen.
    ”Virossa se sanotaan ihan suoraan. Miksi ei meillä? Nyt kun Viro on kokenut tap-pioita Afganistanissa, kansalaisten on ollut helpompi hyväksyä ne, kun he tietävät, että taustalla on suurempi päämäärä.”
    Helmikuun lopussa Limnéll kirjoitti Helsingin Sanomissa, että Suomen tulisi kertoa selkeästi, mitä se haluaa Natolta. Entisille Itä-Euroopan maille Natoon liittyminen on Limnéllin mukaan ollut pettymys. Ne eivät välttämättä saakaan kansainväliseksi kriisinhallintajoukoksi profiloituvalta sotilasliitolta sitä tukea, mitä ne ovat toivoneet, ja mitä Suomikin Natosta hakisi.
    Turvaa Venäjältä. Jos Suomea Naton jäseneksi edes hyväksyttäisiin.
    ”Suomessa annetaan ymmärtää, että meillä on kassakaapissa jäsenhakemus, jonka voi vain laittaa sisään, ja paraatitorvet alkavat soittaa Welcome Finland!”
    Natolla on jo nyt vaikeuksia pitää aisoissa isoksi ja heterogeeniseksi paisunutta jäsenmaakavalkadiaan.
    ”Naton on myös aika vaikea perustella, että jos Ukraina ja Georgia hakevat jäse-nyyttä Suomen kanssa,niin miksi Suomi otetaan,mutta muita ei. Heidän on helpompi sanoa kaikille ei.”
    Limnéll on myös todennut, että Suomen puolustuspolitiikkaa linjaavat turvallisuus ja puolustuspoliittiset selonteot eivät toimi. Niitä ohjaavat liiaksi poliittiset väännöt ja raha – eivät todelliset uhkat.
    Muun muassa nämä ovat asioita, joita ei jostain syystä saisi sanoa Suomessa ääneen.
    ”Minulle on muutamakin kerta tultu sanomaan, että tiedäthän, ettei näistä asioista saisi puhua. Siihen minä kysyn, että miksi ei?”
    Limnéll ei halua kertoa, ketkä häntä ovat yrittäneet vaientaa, mutta rivien välistä voi päätellä, että käskyt ovat tulleet ylhäältä päin – valtiojohdolta ja ylempiarvoisilta sotilailta.
    Jotkut pitävät pahana, että ansioitunut, mutta silti vasta 36-vuotias ja vain kapteenin natsat saanut upseeri kertoo mielipiteensä.
    ”Meillä on puolustusvoimissa jonkin verran sellaista kulttuuria, että pitäisi olla tietty määrä nappeja kaulassa ja virkavuosia mittarissa ennen kuin saa puhua.”

Jos Limnéll ajattelisi pelkästään kehitystä upseerin uralla, hänen kannattaisi olla hiljaa. Sen hän tietää itsekin. Vaikeneminen ei kuitenkaan sovi sotilaalle, joka pitää esikuvanaan Mannerheimin luottomiestä, suorapuheista kenraali Paavo Talvelaa.
    Ehkä ei ole pelkkää sattumaa, että Talvela teki sotilasuransa lisäksi näyttävän uran myös paperiteollisuudessa.
    Esikuvansa tavoin Limnéll harkitsee toisenlaisessa puvussa palvelemista.
    ”Tarvitsen työtehtäviä, joissa voi laittaa itsensä likoon, ja odotan, että siitä saa myös tunnustusta. Rehellisesti sanottuna en ole varma pystyykö puolustusvoimat tarjoamaan minulle riittävän haasteellisia tehtäviä lähitulevaisuudessa.”
    Hyppy ei tapahtuisi tuntemattomaan. Limnéllin uskomaton ansioluettelo kertoo, että hän on jo ehtinyt tehdä kolmen vuoden ajan päätyönsä ohella liiketoiminnan konsultointia.
    Suomen armeijalle lupaavan upseerin lähtö olisi menetys. Kriitikkojen ohella Limnéllillä on joukko kannattajia, jotka ovat povanneet miehestä puolustusvoimien komentajaa.
    Sen kunniaksi voisi ottaa hieman Ludvig xiii -konjakkia.

Matti Markkola
Kuva Teemu Granström


***
 

 

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 14. huhtikuu 2017 06:13

 

Ylläri: sekopää Jarno Limnell syrjäytettiin johtajavalinnassa.

https://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/Hybridikeskus%20Matti%20Saarel...

Matti Saarelainen hybridikeskuksen johtajaksi

Arno Rydman

12.4.2017 klo 15:22 (päivitetty 12.4.2017 klo 15:23)

Hybridiuhkien osaamiskeskukselle kaavaillaan korkean tason neuvonantajaryhmää.

 • Matti Saarelainen.

  (Valtioneuvosto)

Eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtajaksi on nimitetty Matti saarelainen.

Suomeen perustettavan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtokunta (Steering Board) on pitänyt tänään ensimmäisen kokouksensa Helsingissä.

Johtokunta nimitti järjestäytymiskokouksessaan keskuksen väliaikaiseksi johtajaksi hankkeesta vastanneen projektipäällikkö Matti Saarelaisen.

Johtokunnan puheenjohtajaksi jäsenmaat valitsivat EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvosen, joka näin jatkaa käytännössä nykyistä toimintaansa keskuksen käynnistämisessä.

Johtokunta käsitteli kokouksessaan lisäksi keskuksen tulevaa työjärjestystä ja organisaatiota sekä vuoden 2018 jäsenmaksua.

Suomi isäntämaana vastaa vuoden 2017 toiminnan kustannuksista. Tämän jälkeen noin 1,5 miljoonan euron vuosikustannuksista isäntämaa vastaa puolesta (noin 700.000 euroa) ja toinen puoli (noin 700.000 euroa) on tarkoitus rahoittaa jäsenmaksuilla.

Johtokunta keskusteli myös korkean tason neuvonantajaryhmän kutsumisesta kes-kukselle. Neuvonantajaryhmän tehtäväksi tulisi muun muassa herättää keskustelua hybridiuhista.

Ennen johtokunnan järjestäytymiskokousta kaikkien keskuksen valmistelussa muka-na olleiden maiden sekä EU:n ulkosuhdehallinnon ja Naton edustajat kokoontuivat keskustelemaan tulevasta toiminnasta.

Keskuksen ensimmäiset tutkimushankkeet käynnistyvät syksyllä 2017. Yhtenä ensimmäisistä hankkeista on tarkoitus laatia perusteos, joka tarkastelee hybridiuhkia kokonaisvaltaisena ilmiönä.

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_143143.htm
 

NATO welcomes opening of European Centre for Countering Hybrid Threats

Several NATO Allies and European Union members came together in Helsinki on Tuesday (11 April 2017), formally agreeing to establish a European Centre of Excel-lence for Countering Hybrid Threats in the Finnish capital. At a ceremony attended by Finnish Foreign Minister Timo Soini,officials from NATO and the European Union welcomed the signing of a Memorandum of Understanding for the Centre, which will open later in 2017.

 

Finnish Foreign Minister Timo Soini (L) speaks with Lorenz Meyer-Minnemann (R), head of the Civil Preparedness Section in NATO Headquarters’ Operations Division during Tuesday’s signing ceremony. PHOTO CREDIT: Laura Kotila / Government of Finland

 

In total, nine nations signed the Memorandum: Finland, France, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, the United Kingdom and the United States. Other NATO and EU nations are expected to join the Centre in the near future. While not signato- ries themselves, NATO and the EU will participate actively in the Centre’s activities.

Countering hybrid threats is a priority for NATO, as they blur the line between war and peace - combining military aggression with political, diplomatic, economic, cyber and disinformation measures.NATO’s counter-hybrid strategy includes strengthened coordination with the European Union, and also involves our new Intelligence Division, more training and exercises, and our work to actively counter propaganda with facts.

Other Centres of Excellence already contribute to NATO’s efforts to counter hybrid threats,including the Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia; and the Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn,Estonia. Centres of Excellence are international research centres, which are nationally or multinatio-nally funded and staffed. They work alongside and contribute knowledge and expertise to the Alliance, but they are not NATO bodies.

 

http://mvlehti.net/2017/04/05/millainen-mies-jarno-limnell-nousemassa-eun-hybridikeskuksen-johtoon/

http://mvlehti.net/2017/01/04/vanhempi-upseeri-paljastaa-jarno-limnellin-nykyaikaisuuden/

 

 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=365883&contentlan=1&culture=fi-FI

Uutiset, 1.9.2017

Eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen toiminta käynnistyy Helsingissä

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus on saavuttanut alustavan operatiivisen toimintavalmiuden syyskuun alussa.

Hybridikeskusta koskevan lain astuttua voimaan 1.7.2017 keskuksen johtajana on aloittanut VTT Matti Saarelainen. Keskus on hankkinut tilat Helsingistä, koonnut seitsemän hengen sihteeristön ja suunnitellut tämänvuotisen toiminnan.

" Hybridiuhat ovat tulleet pysyväksi osaksi Suomen ja Euroopan turvallisuusympäris-töä, joten keskuksen perustaminen vastaa hyvin ajankohtaiseen haasteeseen. Hei-näkuun alun jälkeen keskuksen käynnistyminen on edennyt nopeasti. Johtokunnan ensi viikolla pidettävä kokous saa katsauksen tilanteesta", toteaa hybridikeskuksen johtokunnan puheenjohtaja Jori Arvonen

Toiminta alkaa 12 osallistujamaan, EU:n ja Naton edustajien yhteisessä käynnistys-seminaarissa 6.syyskuuta Helsingissä.Seminaari kokoaa noin 100 osallistujaa. Myös keskuksen viestintäkanava ( www.hybridcoe.fi ) avataan toiminnan käynnistyssemi-naarissa.Isäntämaan edustajina käynnistysseminaarissa puhuvat ulkoministeri Timo Soini ja sisäministeri Paula Risikko. Keskuksen virallisia avajaisia vietetään 2. lokakuuta.

Keskukseen kohdistuu monenlaisia odotuksia tai mielikuvia.Hybridikeskus ei ole esimerkiksi ”operatiivinen hybridisotakeskus” eikä ”kyberpommien purkaja”,vaan sen tavoitteena on edistää ymmärrystä valtiollisten tai ei-valtiollisten toimijoiden hybridi- vaikuttamisesta sekä hybridiuhkien torjunnasta. Keskuksen johtajan mukaan sillä voi nähdä kolme keskeistä roolia. 

"Ensinnäkin hybridikeskus on osaamiskeskus, joka edistää hybridiuhkien torjuntaa strategisella tasolla esimerkiksi tutkimuksen ja koulutuksen avulla.Toiseksi toiminta-tapaan kuuluu kokonaisturvallisuuden asiantuntijoiden monikansallisten verkostojen rakentaminen. Ne voivat liittyä esimerkiksi tilannekuvatoimintaan. Kolmanneksi keskus toimii alustana EU:n ja Naton yhteistyölle yhteiskuntien haavoittuvuuksien arvioinnissa ja kriisinkestokyvyn eli resilienssin kehittämisessä", kuvaa johtaja Matti Saarelainen.

EU ja NATO osallistuvat aktiivisesti keskuksen johtokuntaan ja muuhun toimintaan. EU:n turvallisuuskomissaari Julian Kingin ja Naton tiedustelusta vastaavan apulais-pääsihteeri Arndt Freytag von Loringhovenin osallistuminen 6. syyskuuta pidettä- vään käynnistysseminaariin viestii myös instituutioiden sitoutumisesta yhteistyöhön.

Keskuksen 12 osallistujamaata ovat Espanja, Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Viro ja Yhdysvallat. EU- ja Nato-mailla on mahdollisuus liittyä keskuksen osallistujamaaksi.

Lisätietoja: kansainvälisten suhteiden päällikkö Juha Mustonen, puh. +358 400 252 744 @HybridCoE

 

 

 

 

****

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005091526.html?utm_medium=social&amp%3Butm_content=www.iltasanomat.fi&utm_source=facebook&utm_campaign=facebook-share

 

Kenraali nosti Ylen A-studiossa esiin Venäjän taktiikan: ”Rajatun alueen haltuunotto”

Venäläisiä sota-aluksia laivaston paraatissa Krimin Sevastopolissa heinäkuussa 2015. Kuvassa oikealla tutkija, reservin prikaatikenraali Juha Pyykönen.

Venäläisiä sota-aluksia laivaston paraatissa Krimin Sevastopolissa heinäkuussa 2015. Kuvassa oikealla tutkija, reservin prikaatikenraali Juha Pyykönen. (KUVA: Pavel Rebrov / Reuters, Heikki Saukkomaa / Lehtikuva)

 

Julkaistu: 16.2.2017 23:39

Ylen A-Studion Talkissa keskusteltiin torstai-iltana eloisasti ja virkeästi maanpuolus-tuksesta, vaikka ankara flunssa oli kaatanut puolustusministeri Jussi Niinistön (ps) pois rivistä.
 

Niinistöä tuurasi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok).

Suurlähettiläs Rene Nybergin mukaan ”kaikki mitä on nähty Itämerellä, on heijastumaa Ukrainasta” ja juuri se pakottaa nyt Suomen lisäämään valmiuttaan.

Hän kehotti valmistautumaan myös sellaiseen ”yllättävään ja arvaamattomaan”, joka ei ole ole suora sotilaallinen uhka ja mainitsi vuoden 2015,jolloin Venäjä ”yllätti totaa- lisesti meidät päästämällä Suomen rajalle 1000 ja Norjan rajalle 5000 pakolaista”.


Kansanedustaja Eero Heinäluoman mukaan ”Venäjän uhkasta” on puhuttu ääneen jo yli kymmenen vuotta eikä hän nähnyt nykytilanteessa mitään dramaattista uutta. ”Kun tehdään näin, pitää hyväksyä samat oikeudet muillekin, että myös naapurissa saadaan käsitellä uhkakuvia samalla tavalla”, Heinäluoma lisäsi.

 

Prikaatikenraali, evp, Juha Pyykönen otti esiin Venäjän käyttämän taktiikan vallata vain osa maasta: ”Rajatun alueen haltuunotto on tyypillinen uhkakuva. Kukaan ei (sen jälkeen) ole enää puhunut Georgian tai Ukrainan Nato-jäsenyydestä.”

Nyberg kaivoi muistista tilanteen Viron Narvassa 1990-luvun alussa arvellen, että siellä olisi saattanut syntyä Moldovan kaltainen (jaettu) asetelma, mikäli Viron hallitus ei olisi saanut Narvaa hallintoonsa ja väestön hyväksyntää.

Nybergin mielestä Baltian maiden Nato-jäsenyys siirsi ne spekulaatioiden ulkopuo-lelle ja vahvistaa myös Suomen asemaan. Hän ei usko Venäjän tulevan sillä suunnalla testaavan Naton 5. artiklaa (avunanto).

 

 
NYT SE PÖNTTÖ LÖRPSII TAAS SALAT JULKI:

HÖPÖHYBRIDIKESKUKEN TARKOITUS ON, ETTÄ NATO VOISI "TULKITA" MINKÄ TAHANSA TULITIKKULEIKIN VERKOISSA "("KYBER")SODAKSI JÄSENMAATAAN VASTAAN"!!!
 

Jarno Limnéllin kolumni: Hybridivaikuttaminen voi johtaa sotaan

Turvallisuuspolitiikassa pelataan nyt kovaa peliä. Nato linjasi, että yhteen maahan hybridihyökännyt, saattaa saada kimppuunsa koko Naton, kirjoittaa kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll.

kolumnit
Jarno Limnéll
Jarno LimnéllTiina Jutila / Yle

Tänä kesänä Suomessa on mitattu lämpöennätyksiä ja varoiteltu tukalasta helteestä. Kuumat hetket ovat vallinneet myös maailmanpolitiikassa. Heinäkuussa oli kolme tapahtumaa, joissa käsitellyt asiat kuvaavat maailman ja transatlanttisten suhteiden kipupisteiden laajuutta tällä hetkellä.Ensimmäinen oli Naton huippukokous Brysselissä, toinen presidentti Trumpin vierailu Britanniaan ja kolmas huippukokous Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kesken Helsingissä 16.7.Kuinka merkittäviksi tapahtumat osoittautuvat, sen arvioiminen on parasta tehdä vasta ajan kuluttua.

Suomen turvallisuuteen vaikuttavat maailman tapahtumat eri muutoksineen, neuvot- teluineen ja twiitteineen vyöryvät tällä hetkellä poikkeuksellisella vauhdilla. Oletetta-vaa on, ettei muutosnopeus hidastu lähiaikoina. Meidän pitää olla hereillä. Nykytilan- teen arvioinnin ohella pitää yhä useammin kysyä, mitä tapahtuu seuraavaksi - ja miten varautuneita olemme kohtaamaan yllättävätkin tapahtumat.

Turvallisuuden muuttaessa muotoaan,muuttuvat niin uhkat kuin turvallisuus- politiikka. Yksi merkittävä muutos ilmenee heinäkuun Naton huippukokouksen lop-pulauselmassa (siirryt toiseen palveluun).Siinä todetaan, että hybridivaikuttaminen – kielellisesti puhutaan hybridisodankäynnistä – voi johtaa artikla viiden aktivointiin, jossa kyse on Naton tärkeimmästä keskinäisestä turvatakuusta. Hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys koko sotilasliittoa vastaan. Nyt hyökkäystapoihin – aseellisen hyökkäyksen rinnalla - sisällytetään myös hybridikeinot. Loppulauselmas-sa todetaan lisäksi, että Naton jäsenmaat ovat joutuneet kasvavissa määrin kohtaa-maan hybriditoimintaa, jolla tarkoituksellisesti hämärretään sodan ja rauhan rajaa. Nato asemoi näillä linjauksilla uudenlaista turvallisuuspolitiikkaa.

Hieman yksinkertaistaen ajatellen, riittävän voimakkaasti hybridivaikuttamista yhteen Naton jäsenmaahan kohdistava vieras valtio voi jatkossa saada kimppuunsa koko sotilasliiton. Tällöin laajamittaisen sodan alkamisen riski kasvaa merkittävästi – eikä tätä johtopäätöstä tule tämän uuden linjauksen osalta sivuuttaa. Linjauksen voi arvioida ”helpottavan” jatkossa artikla viiden käyttöönottoa.

Naton huippukokouksen loppulausumassa sana ”Venäjä” esiintyy yhteensä 55 kertaa. Vaikka Venäjästä ei hybridivaikuttamisen yhteydessä suoraan puhuta, on uu-dessa linjauksessa kyse ennen kaikkea voimakkaasta viestistä Venäjän suuntaan. Nato ei hybridivaikuttamista jäsenmaihinsa hyväksy ja pyrkii luomaan pelotevaiku-tusta Venäjän suuntaan hybridivaikuttamisen lopettamiseksi - tai ainakin vähentämiseksi. Venäjä on tiukkasanaisesti syytökset vaikuttamisesta kiistänyt.

Samanlainen linjaus kyberuhkien osalta tehtiin Naton huippukokouksessa Walesissa (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2014. Nato-maahan kohdistuva vakava kyberhyök- käys voi olla syy Naton viidennen artiklan käyttöönottoon.Aiemmin linjaus koski aino- astaan fyysisiä hyökkäyksiä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg täsmensi vielä tämän vuoden heinäkuussa, että kyberhyökkäys voi olla yhtä tuhoisa kuin aseellinen hyökkäys. Digitaalinen vallankumous on muuttanut sekä sodankäynnin tapoja että ilmentänyt uusia uhkia.

On helppoa havaita milloin vihollisen panssarivaunut ylittävät valtion rajan, mutta mi-ten suhtautua (siirryt toiseen palveluun) sähkönjakeluun kohdistuvaan hakkerointiin, digitaalisten terveystietojen manipulointiin tai laajamittaisiin informaatio-operaatioihin vaalien yhteydessä – kun epäilty tekijä vielä kiistää toimet vahvasti.

Kynnys viidennen artiklan käyttöönottamiseksi on Natossa korkea. Näin on tapahtunut vain kerran Naton historian aikana, 9/11-iskujen jälkeen. Jää nähtäväksi millainen kyberhyökkäyksen tai hybridivaikuttamisen pitäisi olla johtaakseen viiden-nen artiklan aktivointiin. Rajaa ei haluta ääneen sanoa, sillä silloin hyökkääjä toimisi tavoilla, joilla raja ei ylittyisi. Kyse olisi joka tapauksessa merkittävästä poliittisesta päätöksestä, jota olisi yksimielisesti Naton sisällä vaikea tehdä - etenkään Venäjän näyttäytyessä hyökkääjänä.Toisaalta Nato näyttäytyisi epäuskottavana,jollei voimak- kaisiin kyberhyökkäyksiin tai hybridivaikuttamiseen näiden linjausten jälkeen puututtaisi tiukasti, myös muuten kuin sanallisesti paheksuen.

Yksi haaste hybridivaikuttamiseen vastaamiseen poliittisesti – niin Natossa kuin laa-jemminkin Euroopassa – on erilaiset näkemykset siitä, mitä hybridivaikuttaminen ja -uhkat ylipäänsä ovat. Helsingissä toimiva Hybridiuhkien osaamiskeskus on hienosti edistänyt yhteisymmärrystä, mutta haasteena on nopeastikin muuttuvat vaikuttami-sen keinot ja niiden tunnistaminen.Määrittelemättömyyden epäselvä tilanne lisää myös riskiä hybridiuhkien tarpeettomaan korostamiseen – ja niihin liialliseen vastaamiseen, jolloin vastatoimet voivat olla turhan voimakkaita.

Vaikka hybridiuhkissa on kyse eri vaikutuskeinojen samanaikaisesta käyttämisestä, yhdistelmäuhkista, näyttää vaaleihin vaikuttaminen nousevan hyvin keskeiseksi hybridivaikuttamisen uhkaksi Euroopassa lähivuosina. On selvää, että demokratian ytimessä oleviin vaaleihin vaikuttamiseen on niin Natossa kuin Euroopan unionissa suhtauduttava vakavasti, ja pystyttävä viestimään, ettei ulkopuolista sekaantumista vaaleihin hyväksytä.Demokratian kannalta on surullista,että Yhdysvalloissa edelleen vallitsee epävarmuus siitä, mitä vuoden 2016 presidentinvaaleissa tapahtui. Syksyn vaalien osalta sekä varautumista että vastatoimia vaikuttamiseen pohditaan muun muassa Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun) kuin ei-Nato-maa Ruotsissa (siirryt toiseen palveluun). Mikäli voimakasta vaaleihin vaikuttamista ilmenee – sekä Naton uusi linjaus että eurooppalainen solidaarisuus joutuvat pahimmillaan todelliseen testiin.

Suomessa on luonnollisesti seurattava turvallisuuspolitiikan muuttuvaa luon-netta. Hybridivaikuttamiseen ja kyberuhkiin (siirryt toiseen palveluun) varautumisen merkitys kasvaa - myös poliittisten vastatoimien määrittämisen osalta. Hybridiuhkien osalta olemme immuunimpi kuin moni muu länsimaa, etenkin kokonaisturvallisuus-mallimme ansiosta. Mutta poliittisesti Suomen on oltava valmis toimimaan päättäväi-sesti vihamielistä hybridi- ja kybervaikuttamista kohtaan yhteisessä länsimaisessa rintamassa.

Turvallisuuspolitiikassa helteet jatkuvat kesän jälkeenkin.

Jarno Limnéll

Kirjoittaja on kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa.

 

Hörhölä:

Cyber Security Nordic – Speakers 2018

Cyber Business Stage

Adam Segal

Adam Segal is the Ira A.Lipman chair in emerging technologies and national security and director of the Digital and Cyberspace Policy Program at the Council on Foreign Relations (CFR).

An expert on security issues, technology development, and Chinese domestic and foreign policy, Segal was the project director for the CFR-sponsored Independent Task Force report Defending an Open, Global, Secure, and Resilient Internet.

His book The Hacked World Order: How Nations Fight, Trade, Maneuver, and Mani-pulate in the Digital Age (PublicAffairs, 2016) describes the increasingly contentious geopolitics of cyberspace.

His work has appeared in the New York Times, Financial Times, The Economist,  Foreign Policy, The Wall Street Journal, and Foreign Affairs, among others. He currently writes for the blog, “Net Politics.

Check out program and exhibitors 2018

Christopher Painter

Chris Painter is a globally recognized leader and expert on cybersecurity, cyber poli-cy, cyber diplomacy and combatting cybercrime.He has been on the vanguard of US and international cyber issues for over twenty-five years - first as a leading federal prosecutor of some of the most high-profile cybercrime cases in the country, then as a senior official at the Department of Justice, the FBI, the National Security Council and finally as the world’s first top cyber diplomat at the State Department.

From 2009-2011, Mr. Painter served in the White House as the first Senior Director for Cyber Policy and Acting Cyber Coordinator in the National Security Council. He advised the President, the National Security Advisor, and the Homeland Security Advisor on a wide range of cyber issues.

In his most recent government role as the nation’s top cyber diplomat, Mr. Painter coordinated and led the United States’ diplomatic efforts to advance an open, inter-operable, secure and reliable Internet and information infrastructure and advised the Secretary and Deputy Secretary of State on these emerging issueCheck out program and exhibitors 2018

Ira A. (Gus) Hunt

Mr. Hunt is currently Managing Director and Cyber Lead for Accenture Federal Ser-vices.  He is responsible for developing differentiated approaches to dealing with the cyber threat environment and growing AFS’s cyber practice.Previously,Mr. Hunt was  Chief Architect and the head of Strategic External Partnerships for Bridgewater As-sociates, a hedge fund located in Westport, Connecticut.  After retiring from federal service, Mr.Hunt founded Hunt Technology,LLC,a private consulting practice focused on strategic IT planning,cyber and data-centric security, big data analytics, and cloud computing.

Mr. Hunt retired in 2013 as the Chief Technology Officer (CTO) for the Central Intelli-gence Agency, where he served for 28 years. Prior to that, Mr. Hunt was CIA’s Direc-tor of Applications Services responsible for developing and delivering CIA’s analytics and operations capabilities. Mr.Hunt served CIA for 28 years in diverse analytics and operational roles to include Technology Transfer, Counter-Proliferation, Counter-Narcotics and Covert Action.Check out program and exhibitors 2018

Luigi Rebuffi

Luigi Rebuffi is the Secretary General and founder of ECSO (European Cyber Secu-rity Organisation) as well as founder and senior advisor to the EOS Board  (EOS –  European Organisation for Security).

After having graduated in Nuclear Engineering at the Politecnico di Milano (Italy)he  worked in Germany on the development of high power microwave systems for the next thermonuclear fusion reactor (ITER).He continued his career at Thomson CSF / Thales in France where he took on increasing responsibilities for European Affairs (R & D) in different sectors: telecom, industrial, medical, scientific, and becoming in 2003 Director for European Affairs for the civilian activities of the Group.

Until 2016 and for 6 years, he has been an advisor to the European Commission for the EU Security Research Programme and President of the Steering Board of the French ANR for security research.

Check out program and exhibitors 2018

Grant Waterfall

Grant Waterfall is responsible for PwC’s EMEA Cyber Security and Privacy busi-ness.He primarily serves multinational clients,working with them to think more broad- ly about cybersecurity and privacy so they can boldly pursue new opportunities.

After joining PwC in 1994,Grant held a number of positions across the firm in Europe and the USA. He is a business-minded risk specialist with a strong background in advising clients on developing information risk management functions that help them achieve their business ambitions.

Over the past 8 years he has been responsible for building and leading PwC’s USA and UK Cybersecurity and Privacy practices and helping develop PwC’s digital prac-tice - a convergence of perspectives that reflect PwC’s expansive view of cybersecu- rity and privacy as a lever for digital transformation. Grant has a long history in large-scale projects across the globe, from digital strategy to systems implementation, and has been a leader in shaping the UK response to cybersecurity threats through roles in the UK’s Government / Private Sector Cyber Security working group and on the boards of the Information Assurance Advisory Council (IAAC) in the UK and the Cyber Security Challenge UK.

Martti J Kari

Martti J Kari is university teacher and PhD student in Jyväskylä University.

He has MA in Cyber Security (2017) and MA in Russian language and literature (1993) in Jyväskylä University. The subject of his PhD study is Russia´s Cyber Threat Perception and Response to this Threat.

He retired in the end of 2017 from Finnish Military Intelligence.

His rank is Colonel and his last post before retirement was Assistant Chief of Defense Intelligence.

Jose Ahonen

As a mentalist, Jose has an unique position to experiment and observe human mind. With hands on experience of many social experiments for video from getting free hotel rooms with one phone call to getting people fall down without touching, Jose’s knowledge is not just theory based!

Using highly effective ways of psychology, suggestion and showmanship, he has  build his own methods of interaction. Using social engineering and mind hacking for entertainment, Jose has gained a lot of information of just how easily our minds can be tricked.

Police and airport security trainers have used Jose’s methods to achieve more effec-tive interaction and observation skills.  The book “The Anatomy of Deceit” with co author Pete Poskiparta is being released in fall 2018.

Pekka Puska

Pekka has over 10 years of experience in IT working with large, global vendors and for the resent years,with his passion, security. He joined IBM a year ago to help drive outcome focused security services to the market. Technology is an exciting enabler.

To him,it’s fascinating to get to discuss and speculate the future and how to best pre-pare for it. Cybersecurity should not be something that prevents,but what enables di-gitalization and new business opportunities. “My endless curiosity and cybersecurity combine in an exciting way as when I go to spend my weekend, I cannot guarantee that the IT world is the same on Monday demanding new ways to address the challenges.

Best thing in my job is an open dialogue, a pen and a whiteboard” says Pekka.

Jarno Limnell

Jarno Limnéll is Professor of Cybersecurity at Aalto University, Finland, and an adjunct professor in three other Finnish universities. He also works for a  private company.

He has been working with security issues for over 20 years, and has a profound understanding of the global threat landscape,combined with the courage to address the most complex issues. Professor Limnéll has published a comprehensive list of works on security issues. Mikael Krogerus Mikael Krogerus is originally from Finland, but  unfortunately he was brought up in  Sweden and Germany. He studied at the  Kaospilots  in Denmark, 

today he is working as an editor on Switzerland’s biggest weekly magazine, Das Magazin, for which he co-wrote with Hannes Grassegger the article:

The Data That Turned the World Upside Dow - How Cambridge Analytica used your 

Facebook data to help the Donald Trump campaign in the 2016 election.

Jessikka Aro

Jessikka Aro is an awarded investigative reporter with Finnish Broadcasting Compa-ny’s social media project Yle Kioski. Aro specializes in Russia, extremism and infor-mation warfare. In 2014 she started to investigate the pro-Kremlin social media trolls techniques and influence on public debates outside Russia’s borders, and nowadays her reports are widely quoted and used in troll investigations internationally. Due to her investigations, she became the target of serious and still ongoing international propaganda and hate speech campaign.

Currently Aro writes an investigative book about Kremlin’s information warfare and trains reporters and general public to recognize and counter online disinformation. Aro is also lobbying for better legislation to counter hybrid threats and protect citizens from state-sponsored online security threats.

Cyber Society Stage

Rami Efrati

Founder and CEO of Firmitas Cyber Solutions - focusing on providing a unique tech- nological approach for the security of mission-critical infrastructure sector & Internet of Things.

Mr Rami Efrati,an expert in Cyber Technology Strategic Methods, is the former Head the Civilian Division of the Israel National Cyber Bureau in the Prime Minister’s Of-fice. Col. (Res.) Efrati has served in the Israel Defense Forces for more than twenty eight years.

He commanded numerous prestigious operational and technological positions in Military Intelligence and received the Creative Thinking Award from the Director of Military Intelligence.

Rami is a Senior Cyber Fellow in Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security in Tel-Aviv University. Rami is an Associate in the International Institute for Counter-Terrorism (ICT).

Antti Pelttari

Mr. Antti Pelttari (b. 1965) is the Director of Supo, the Finnish Security Intelligence Service. He has held the office since 2011. Prior to joining Supo,he served in various capacities at the Ministry of the Interior:as State Secretary to the Minister,as Director General for International Security Affairs, and as Legal Counsellor.

His earlier experience includes i.a.positions of Committee Counsellor for the Foreign Affairs and Defence Committees at the Parliament of Finland and Legal Officer at the Ministry for Foreign Affairs. 

Mr.Pelttari holds an LL.M.degree from the University of Helsinki. Throughout his pro-fessional career, Mr. Pelttari has been deeply involved in formulating and implemen-ting Finnish policy, practices and legislation on internal and external security as well as Finnish EU policy.

Antti Pelttari will present in Finnish

Mikko Heiskanen

BG Heiskanen took on his current position as the Chief of

C5 Finnish Defence Forces (J6) in 1st of January 2016. He is responsible for Com-mand,Control,Communications,Computers,Information Systems and Cyber  Defence of the Finnish Defence ForcesBG Heiskanen joined the  Finnish  Defence  Forces in 1982.

He started his career as an Officer in 1986 in Special Forces for Arctic WarfareIn the 1990´s he served in the Finnish Military Academy before attending the General Staff Course. He graduated as the first of the Technical Classes and was promoted to Major in 1995From 1997 to 2001 he served as a Staff Officer in the  Defence Command.  In 2001 he was deployed to Headquarters Multinational Division North in the SFOR in Bosnia-Herzegovina as the Head of G3 Future Operations.After that he was assigned to Battalion Commander in Carelia Brigade (M). From 2004 to 2006 he was assigned to C3 Military Representative of Finland to NATO and EUMC.

From 2007, he served as the Chief of Research and Development Division in the FDF C4 Agency. From 2010 he was serving as the Deputy Chief of the C4I Division of the Finnish Defence Command (Deputy J6)From 2014 to 2015 he was the

Director of the Finnish Defence Forces C5 Agency.

He was promoted to his current rank as a Brigadier General in December 2015.

Mikko Heiskanen will present in Finnish

Mikko Viitaila

Mikko Viitaila is the National Technology Officer of Microsoft Finland. His responsibi-lities include helping customers unveil the possibilities of new technology and advancing secure digitalization.

Mikko has more than 15 years of experience in IT and cybersecurity in both public and private sector organizations.

Kimmo Rousku

Kimmo has worked in ICT sector since 1985 and has published over 20 books, also about cyber- and digital security. He has exceptionally wide range of expertise in ICT and security. Kimmo has work experience as CIO, CISO and CRO in the Finnish go-vernment administration.Over the last 10 years Kimmo has specialized in developing information, digital and cyber security, risk management and data protection and utilizing the potential of digitalization to public sector. About #GDPR – please watch his video “Data protection in everyday life” – in English.Kimmo Rousku will present in FinnishAku HilveAku Hilve toimii valtiovarainministeriössä palveluiden ja turvallisuu-den ohjausyksikön päällikkönä.Yksikön vastuulla on julkisen hallinnon tieto- ja kyber- turvallisuuden ohjaus ja kehittäminen sekä hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ja yhteisen perustietotekniikan ohjaus. Aku on toiminut 25 vuoden ajan erilaisissa tieto-hallinnon, turvallisuuden ja riskienhallinnan johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Aku Hilve will present in Finnish

Vesa Valtonen

***

Vesa Valtonen’s profile will be published later.

***

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/408943?page=1#408967

Risto Koivula
07.05.2022 00:12:50
408967

ISISin-Bellingcatin Syyriaan-hyökkäykseenyllytyspaskaa vuodelta 2013

Lainaus: KimmoK, 03.05.2022 09:18:09, 408943
Tuloksia Syyrian siviilien massamurhista vuodelta 2013:
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/massacre-in-tadamon-how-two-academics-hunted-down-a-syrian-war-criminal

Tuota porukkaa Putin lähti auttamaan kansanmurhan suorittamisessa ja valitettavasti onnistui.HEWOWWITTUA SIELLÄ ON KUKAAN MUU MITÄÄN KANSANMURHAA SUORITTANUT KUIN ISIS!!!

Jutun kirjoittaja Chulov, joka oli ja on freelaceri, oli ISISin ja Bellingcatin "ykkösnyrkkejä" yrityksessä kusettaa Obina tekemään laiton maahyökkäys Syyriaan.

TEIDÄN ISIS-BELLINGCAT-KETKUJEN, JOTKA M:VÄÄRENNÄTTE "YK-SIVUJA", ISIS EI OLISI MUKA MYRKYTTÄNYT YHTÄÄN AINOATA HENKILÖÄ KOKO SYYRIAN SODASSA!!!

https://whyy.org/episodes/should-we-intervene-in-syria-2/

Guests: Martin Chulov, Kenneth Pollack, Samer Abboud

Allegations that the Syrian government killed hundreds of people with poisonous gas in an attack on opposition groups outside Damascus has sparked an outcry for inter-national intervention. While President Assad’s government has denied the allega-tions, U.S.government officials have said there are “strong indications” that chemical weapons were used. President Obama has said in the past that chemical warfare in Syria was the “red line” for US involvement, so what should the United States do if chemical weapons were used? And what are the implications for Syria, the U.S. and the stability of the Middle East. Marty begins the hour with an update on the situation in Syria with the Guardian’s Middle East correspondent MARTIN CHULOV. Then, how should the U.S. respond? We get analysis from KENNETH POLLACK, with the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution and SAMER ABBOUD a History and International Studies Professor at Arcadia University.

Provokaatiokaasuttelija oli ilmeisimmin "Virallisen Opposition" Al-Nusran rintama - JOKA OLI KUITENKIN AL-QAIDAN "ELIITTIOSASTO"... Obama syyttää kuitenkin Turkkia ja kertoo täällä tarkemmin taustoista, samoin suomennetuissakin muistelmissaan.

Obinalla ei ole tässä puhtaat jauhot pusiissaan, mutta hän käsitti, että homma on tyritty, ja että puolimaailmaa sekä tietää asian todellisen laidan että ei myöskään selittele sitä joksikin muuksi (kuten Ranska, Englanti ja Turkki, jotka myös aseistivat ja huolsivat AL-Nusraa, tekivät).

Obama says now it was Turkey who used sarin gas in Syria.

https://www.mideastdiscourse.com/2020/11/22/obama-admits-his-failure-in-syria/

Obama admits his failure in SyriaFormer US President Barack Obama has admitted in an interview with German channel NTV on Wednesday, November 18, that his administration failed to deal with Syria during his presidency.

He was asked about the failures in his administration, and he answered, “In the area of foreign policy, the tragedy in Syria is still bothering me. During the Arab Spring, Egypt was in the spotlight,and later Libya, but at the same time, Syria was beginning to fall apart. In any case, I was not in a position to win the international community over to hold Syria together. I can’t stop thinking about the human suffering that followed.”

Obama acknowledged that his legacy has been negatively affected by his refusal to invade Syria with a US occupation force. However, his successor, President Donald J. Trump has invaded Syria, and the US military is occupying Syria and stealing the oil resources, in a scene reminiscent of Dick Cheney and George W. Bush administration’s history in Iraq.

The Red Line crossed

Seymour M. Hersh wrote in April 2014, “The Red Line and the Rat Line”, concerning Obama, Turkey, and the US-backed terrorists.

In August 2013, after the sarin attack in the Damascus suburb of Ghouta, Obama was ready to launch an airstrike on Syria, for allegedly crossing the ‘red line’ he had set in 2012 on the use of chemical weapons.

Obama changed his mind because of research conducted at Porton Down, the UK defense laboratory. British intelligence had obtained a sample of the sarin used in the attack and analysis demonstrated that the gas didn’t match the Syrian army’s chemical weapons arsenal.

A former senior US intelligence official told Hersh that Prime Minister Recep Erdo-gan of Turkey had operatives who believed they could force Obama to attack the Syrian government by staging a sarin attack inside Syria.

Erdogan was supporting Jibhat al-Nusra, the Al Qaeda affiliate in Syria, as well as other foreign Radical Islamic terrorist groups. Hersh was assured by a former senior US intelligence official that, ‘Turkey and Saudi-based chemical facilitators were at-tempting to obtain sarin precursors in bulk, tens of kilograms,likely for the anticipated large scale production effort in Syria.’

The US joint chiefs also knew that the media claims that only the Syrian army had access to sarin were wrong. The US and UK intelligence communities had been aware since the spring of 2013 that some terrorist units in Syria were developing chemical weapons. The US Defense Intelligence Agency (DIA) issued a highly clas-sified report which stated that Jibhat al-Nusra maintained a sarin production cell, and was ‘the most advanced sarin plot since al-Qaida’s pre-9/11 effort’.

Jibhat al-Nusra changed their name to Hayat Tahrir al-Sham to circumvent the US restrictions on support of Al Qaeda terrorist groups, and are today holding the 3 mil-lion civilians in Idlib as hostages and human shields. The US-NATO-EU continue to demand protection for the terrorists, by insisting on a ceasefire which seeks to pre-vent Russian and Syrian military attacks on the terrorists,which contravenes the UN-mandated global war on terror.

A series of chemical weapon attacks in March and April 2013 was investigated by a special UN mission to Syria, there was evidence linking the terrorists to the first gas attack, on March 19, 2013, at Khan Al-Assal. Investigators interviewed the victims and their doctors, and it was clear that the terrorists used the gas.

The Obama target list to attack Syria in 2013 included all the electric grids, oil and gas depots,all weapons depots, and all military buildings. But, Obama put the brakes on the plan after the UK defense findings were sent to the US joint chiefs, effectively telling them they were being set-up by the terrorists.

The US military had already questioned who would benefit from the use of sarin gas attack, and they concluded that from a military standpoint, Syria would not use nerve gas at that stage, because Assad was winning the war against the terrorists.

Obama supported the Al Qaeda affiliate in Syria

David H. Petraeus, who was then CIA director, first proposed a covert program of arming and training terrorists in the summer of 2012. Obama signed a presidential order authorizing the CIA to secretly arm and train terrorists at bases in Jordan in 2013. Obama’s decision came after intense lobbying by US allies, King Abdullah II of Jordan and Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, who were united in their support of using the Muslim Brotherhood ideology to topple the Assad government.

White House officials also received reports that the CIA-trained terrorists had executed prisoners and committed war crimes and atrocities.

“The Dark Side of the Free Syrian Army” was published in December 2012, and ex-posed the US government’s support of the Free Syrian Army (FSA),which was being armed by financial and military assistance from NATO, EU, and Arab Gulf nations allied with the US. The FSA was being used as the boots on the ground for the US and their allies, for regime change.

Western media had portrayed the FSA as ‘the good guys’ and was not reporting de-tails of human rights violations, attacks on civilians, rapes, kidnappings, and torture. Western media was turning a blind eye to the facts, and painting the battle as between a dictator, and the FSA, which was labeled freedom-fighters.

Of the 23 million citizens in Syria, about eight million are minorities such as Chris-tians, Druze, Alawites, and Kurds, who are protected by the government, and the majority of the Syrian people support President Assad.The facts on the ground, were of an armed terrorist group, following Radical Islam, with the intent of establishing an Islamic government in Syria, while being supported by democratic western govern-ment, fighting against the majority of the Syrian people and their legitimate govern-ment. The FSA acted as a force opposed to the citizens of Syria, and never intended democracy to be the outcome.

The FSA had instituted Sharia law in a secular country that has never known Sharia Law, and the FSA targeted the infrastructure of the country, as they destroyed power plants, water systems, schools, hospitals, and factories.

The FSA was being supported by the US, and Jibhat al-Nusra, the Al Qaeda affiliate, was being supported by the Saudis and Qataris. Once the FSA and Jibhat al-Nusra became partners on the battlefield, the US was in the position of supporting Al Qaeda in Syria; something that Americans had thought impossible after 9/11.

The Obama sanctioned war crimes in a Syrian Christian village

‘Timber Sycamore’, the secret CIA program to support the terrorists in Syria was fo-cused on pushing into areas of which were considered to be government strong-holds, such as the northern coastal strip. On the morning of March 21, 2014, the US-supported terrorists, along with international terrorist partners, attacked the village of Kassab, which is an Armenian Christian village on the Turkish border. They attacked from the Turkish side, with the help of the Turkish military who used helicopters and canons to break down the defenses.

The US-backed FSA caused the entire village to flee for their lives, as people were shot, homes were ransacked and looted, women raped, and elderly immobile residents kidnapped to Turkey.

On April 11, the Syrian opposition leader, Ahmad Jarba, visited his troops at Kassab, and congratulated them on their victory, and predicted the Syrian government would soon fall. The village would remain occupied for three months, during which time all three churches were burned, religious icons and books destroyed,the graveyard dug up and bones desecrated, and virtually every home, farm, and business destroyed.

Just weeks later in May, President Obama, and Susan Rice met with Ahmad Jarba in the Oval Office and praised the Syrian National Coalition’s role in trying to find a political solution to the crisis in Syria.

The US officially recognized the Syrian National Coalition as the sole representative of the Syrian people, with Ahmad Jarba as its president, and boosted financial assistance to the group.

“President Obama welcomed the coalition’s leadership and constructive approach to dialogue, and encouraged the coalition to further its vision for an inclusive govern-ment that represents all of the people of Syria,” the White House said.The statement should have added that only those following the Muslim Brotherhood would be part of the ‘inclusive government’, and Christians need not apply.

History repeats itself

The US ties with Radical Islamic groups were cemented in the 1980s when the Reagan administration used Islam as an ideological tool to use jihad against the Soviet intervention in Afghanistan.

Using Radical Islam for geopolitical aims has come to diminish global security, inclu-ding the rise of the jihadists, or “holy warriors,” and as a result, the US still props up the Wahhabist monarchs in Saudi Arabia, while secular Arab states, such as Syria, Libya,and Iraq have fallen victim to the US sponsored regime change and sanctions.

Sen. John McCain’s support of Radical Islam

In 2011, Brahma Chellany wrote in ‘The Japan Times’, recalling President Ronald Reagan in 1985 introducing the Afghan mujahedeen leaders at the White House as, “These gentlemen are the moral equivalent of America’s Founding Fathers.” Osama bin Laden was later to be found not so moral as Regan espoused.

In 2011, US Senator John McCain had announced after meeting Libyan jihadists that they are “willing to reimburse us and our allies” for the costs of effecting the regime change. By May of 2013, McCain was crossing illegally into Idlib, Syria to meet with his ‘freedom-fighters’ the FSA, but was caught in a photo-op with Mohammad Nour, who was identified as a known international kidnapper.

McCain had denounced Obama’s decision not to put boots on the ground, while aware of the US support for the Radical Islamic terrorists, pretending to be freedom-loving heroes.

Trump cut-off the Obama funding to terrorists in Syria

In 2017, President Trump cut funding for the $1 billion CIA support of the terrorists in Syria. It was well known that the FSA had been selling and giving their US supplies weapons to Jibhat al-Nusra, the Al Qaeda affiliate in Syria, and ISIS.

The US liked to support Jibhat al-Nusra, despite being Al Qaeda, because they were fierce fighters. The US had used the rationale that the group was focused on battles in Syria, and not on plotting terrorist attacks against the US and Europe. However, the French government recently stated they are at war against Radical Islam, and some of the attacks which occurred on French soil have connections to training in Syria. The US, UK, France, and Germany continued to feed a monster of their creation and now will continue to pay the price with the blood of their citizens. "


BELLINGCATIN "SANOMAA" HUARRAVALTAPOSTISSA:

(Tämä on YLElle kuten "valeuutisia metsästävälle" OLLI SEURILLE "TOTUUDEN MÄÄRITEMÄÄ" (ei siis vain "sen KRITEERIÄ"!)...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/10/aiheellisia-kysymyksia-bellingcat-peltikissalle

https://www.huffpost.com/entry/eliot-higgins-syria_n_4269417

https://static1.squarespace.com/static/570b051486db439cd76e6ff5/t/57c08759bebafb0351dff319/1472235374024/Huffington_Weapon_of+Mass_Detection.pdf

https://www.huffpost.com/entry/eliot-higgins-syria_n_4269417

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto-koivula/naton-infosotasivusto-bellingcat-on-eduskunnalle-totuuden-maaritelma/

" Julkaistu 18.10.2018 kirjoittanut Risto Koivula

NATOn Infosotasivusto Bellingcat on Eduskunnalle TOTUUDEN MÄÄRITELMÄ!!!!

" target="_blank">http://www.pirkanblogit.fi/wp-content/uploads/2018/10/totuudenjalkeen.jpg.png?w=220&ssl=1]

EDUSKUNNAN ALAISILLE ULKOPOLIITTISELLE INSTITUUTILLE, YLE:LLE JA TAMPEREEN YLIOPISTOLLE BELLINGCAT EI OLE VAIN ”TOTUUDEN KRITEERI” VAAN MYÖS ”TOTUUDEN MÄÄRITELMÄ”!!!

Helvetin Kuustoista!!!

Bellingcat lavasti Al-Nusran rintaman eli Al-Qaidan/ISISin kanssa Syyrian Zamalkan kaasuiskun ”hallituksen piikkiin” ja maahantunkeutumisen verukkeeksi, mutta YK ensinnäkään ei mennyt retkuun, eikä ”länsikään” lopulta hyökännyt ilman YK:n valtuutusta.

PS: TÄÄ NYKYINEN SUOMEN "HÖPERTURPA-NATO"-SKITSOILU MIELISAIRAI-NE "ASIANTUNTIJOINEEN" ON JOTAKIN MUUTA KUIN OIKEA NATO (USA)... Suomen ja Ruotsin jäsenyyskin on kaikkea muuta kuin selvä. Siellä on sellaisia kan-toja kaskessa kuin Turkki, jolta Suomi, laajentumiskomissaari Olli Rehn, esti EU:un pääsyn (ihan oikein!) ja Unkari, jolta Suomi aikoo lakkauttaa EU-tuet, ja rivi kylän ja maailman parhaita lypsäjiä kuten Kreikka,Portugali, Kroatia,Italia (josta Mario "Raak- ki" Draghi on luultavasti NATO:n seuraava pääsihteeri, kun hän ensin panee muut lypsykoneet "kuntoon"...).

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/08/emme-tarvitse-suomeen-eu-n-hopo-hybridi-turvallisuus-laitosta

 

***

Tämä edelsi Höperturpakeskusta:

https://assets.nationbuilder.com/larouchepac/legacy_url/25401/20160706-financial-panic.pdf?1612574473

" FINANCIAL PANIC AND WAR CRIES ACROSS EUROPE — ONLY A "SUPERIOR SHIFT" CAN RE-DIRECT HISTORY

July 6, 2016 — NATO Chief Jens Stoltenberg, speaking on America's Independence Day from Brussels, renewed his insane war-cry against Russia, bragging that NATO has implemented the biggest mobilization of military forces since the Cold War, but arguing that this is not enough. "We now need to take the next steps," he said, saying the NATO Summit in Warsaw this week will "further enhance our military presence in the eastern part of the Alliance" — i.e., on Russia's border.
 

Poland's Defense Minister, Antoni Macierewicz, went further, fantasizing to AP that the new NATO
deployments will be the "end of fear" in Eastern Europe. "Only a show of real readiness to defend our
borders can effectively halt Russia's aggressive intentions," he said, adding: "Russia must forget about threatening Poland, the European countries and other countries in the world." Even while NATO is deploying NATO troops, tanks, military aircraft, warships, and missile systems all along Russia's border, crazy Macierewicz accused Russia of "an increase in the intensity of Russia's aggression in recent days," pointing to Russia moving forces around within its own border!


There are increasing signs of sanity in Europe, however, in resisting the war policy against Russia
and China, as well as the economic destruction of the European economies. Gen. Harold Kujat, the former head of the German armed forces, said in an interview today that he fully supported German Foreign Minister Frank Steinmeier's denunciation of "NATO sword rattling" against Russia. Greek Prime Minister Alexis Tsipras is travelling in China, further strengthening the "Silk Road" connections between Europe and China. Even Italy's Prime Minister Matteo Renzi is showing some resistence, unwilling to give in to the EU demand that Italy force "bail-in" on their endangered banks. Renzi is reported to be demanding the right to recapitalize the banks with federal funds rather than shut them down or steal the depositors and bond holders money through bail-in to pay off the derivative gamblers.

Lyndon LaRouche responded today that these steps, and others like them, are correct and necessary, but not adequate. None of them will work, he said, unless a "superior shift" is implemented from above. Every individual effort to stop the financial
panic now sweeping Europe, and soon the US, or to stop the mad killer Obama's war drive, will be inadequate without such a "superior shift" to a new paradigm. This shift must be based on Glass Steagall bank reorganization to shut down the "too big to fail" banks and restore productive credit, collaboration with China's New Silk Road process and Vladimir Putin's "Great Eurasia Project," and, most important, a mobilization of our citizens — especially our youth — to beauty, through a restoration of classical music and culture.


LaRouche has warned that the NATO war mobilization is a bluff - although a very dangerous one. Today, Russian analyst Dmitry Yevstafiev, writing in Izvestia, echoed LaRouche's warning. Yevstafiev notes that the massive NATO exercises on Russia's border are actually a "cover operation," for a first-strike attack by strategic forces. To think Russia would allow the kind of systemic build up on its borders, he said, such as that Hitler did before his Operation Barbarossa invasion of the Soviet Union, would be to believe Russia's leaders to be imbeciles. The fact is, he added, NATO no longer has the ability to support such a conventional war, and is covering the gap with propaganda. But, this "provokes a growth in demand" for war. Like Japan at Pearl Harbor, he concluded, such a weak state may attack first, "hoping to gain an advantage."


Awakening the creative spark of humanity in the western nations, beaten down by the perpetual wars, economic crisis and cultural degeneration, is the necessary prerequisite to ending this danger,
and moving humanity to the new paradigm now being generated from China, Russia and India, rep-
resenting the majority of the human race and the moral leadership of the world.

LAROUCHEPAC.COM
OR CALL: 1-800-929-756
6 "

***

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aarno-vehvilainen/m-o-t-4-nato-hurmainen-suomi-hoynaytetaan-esitaistelijaksi/

" m.o.t. 4: NATO-hurmainen Suomi höynäytetään ”esitaistelijaksi”

Aarno Vehviläinen

6.5.2022

Suomi on rauhallinen sivusuunta Venäjän strategisessa ajattelussa. Näin tilanne on ollut Venäjän Federaation koko olemassaolon ajan. Asian vahvistavat kaikki strategian ja voimapolitiikan asiantuntijat. Kyseinen ”aikuisten totuus” selittää sen, miksi Suomi ei ole ollut Venäjän hyökkäysten kohteena, vaikka ”hosupettereiden” huutokuoro on muuta väittänyt jo yli 30 vuoden ajan.

Kuitenkin tilanne ja uhkakuvat muuttuvat, kun Suomesta tulee Nato-maa. Suomi, joka on tähän asti ollut täysin ulkopuolella Putinin ”hullun miehen strategian” tavoit-teita ja muita Kremlin sotaisia suunnitelmia, ryhtyy vapaudestaan riehaantuneena haastamaan Venäjää taisteluun. – ”Meitä ei, piru vie, määräillä”, selitti hyvä ja arvostettu ystäväni Nato-intoaan.

Sellainen on suomalainen mieli. - Tunteet kuohahtivat jo Putinin esittämistä vaati-muksista, ettei Natoon saisi ottaa enää sotilasliiton ulkopuolella olevia valtioita, jou-kossa myös Suomi ja Ruotsi. Kun sitten Venäjän rikollisesta mellastamisesta Ukrai-nassa alkoi tulvia kauhukuvia, oli selvä, että suomalaiset halusivat tehdä ”jotain”. Purkautumistieksi tuli ennen kokematon Nato-into, joka puolestaan veti äänestäjä-kuntaa kuuntelevia poliittisia puolueita johtajineen Nato-jäsenyyden kannattajiksi.

Ilmeisesti parin seuraavan viikon kuluessa saadaan kiireellä valmisteltu päätös Nato-jäsenyyden hakemisesta valmiiksi ja viedään sen jälkeen Brysseliin.

* * * * *

Harhautuksen ja petoksen maku kasvaa viikko viikolta, kun yhä selkeämmin nähdään, ettei suuren ja pitkäaikaisesti Suomea sitovan päätöksen valmisteluun olekaan sellaista kiirettä ja hätää,jolla valtiojohto on perustellut nopeutettua aikatau-lua. Ukrainan sotaa seuraavat sotilasasiantuntijat ovat yhä vakuuttuneempia siitä, että Venäjä tarvitsee useita vuosia aikaa korjatakseen Ukrainan sodassa ilmenneet asevoimiensa puutteet, tappiot ja vauriot.

Lähivuosina Venäjä ei lähde ilman syytä rauhalliseen Pohjolaan, saati sotilaallisesti vahvaan Suomeen,hyökkäilemään,ellei Kremlin johtoa tahallaan ärsytetä ja haasteta kamppailuun.Naton itärajan siirtäminen liian lähelle Venäjän strategisia kohteita (Pie-tari, Muurmansk) on nykyisessä asetelmassa katala teko ja kova loukkaus. Vaikutuk-set Suomen turvallisuudelle ja maan talouden ja yhteiskunnan kehitykselle ovat kielteisiä.

Herääkin kysymys,ovatko Nato-päätöksen pikainen valmistelu ja syyksi ilmoitettu ku-viteltu uhka, olleet suomalaisten ”hosupettereiden” (suurlähettiläs Mikko Hautalan / Washington DC ilmaus) ideoima keino saada Suomi Naton jäseneksi,ennen kuin Uk-rainan sodan järkyttämä kansa havaitsee jäsenyyden vahvasti kielteiset seuraukset?

Vai onko kyseessä lähinnä USA:n masinoima höynäytys, jolla varmistetaan, että

– 1) konfliktit ja häiriöt leviävät myös Pohjois-Eurooppaan ja

– 2) Suomi asetetaan Naton rajalle ”esitaistelijaksi”?

Höynäytykseen viittaavat lukuisat USA:n ja muiden Nato-maiden johtajien lipevät lupaukset kaikenlaisesta tuesta, jota Suomelle ollaan valmiita antamaan jäsenyyden haku- ja hakemuksen käsittelyprosessin aikana.


Nato tarvitsee Suomea enemmän kuin Suomi Natoa.

AVe.jpg

Kenraalimajuri evp

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori emeritus "

NATO (USA) "tarvitsee" Suomea johonkin sellaiseen tarkoitukseen, josta kellään suomalaisella ei taida olla todellista haisua - kaikkein vähiten niillä, jotka luulevat "tarkoin tietävänsä".

Kannattaa muistaa, että Liittoutuneet pelasivat äärimmäisen härskiä kusetusta Suo-mella ja sitten vielä pettivät Norjankin (joskin tilapäisesti) saadakseen natsi-Saksan hajottamaan joukkonsa ja aseensa vääriin ja sopimattiomiin paikkoihin tavalla jolle sillä ei ollut resursseja.Nyt NATOa vastassa ei kuitenkaan ole "hienoilla sotaliikkeillä" ja kuvitteellisellä "aseylivoimalla" pelaava höyrähtäneiden infosotasiviilien johtama natsi-Saksa vaan yksvakaa omiin konsteihinsa ja todellisiin erityisvahvuuksiinsa nojaava Venäjä.

 

***

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aarno-vehvilainen/usa-rajaytti-kaasuputket-itamerella-norjan-avustuksella-joutuvatko-usa-ja-norja-vastuuseen-teostaan/

" USA räjäytti kaasuputket Itämerellä Norjan avustuksella. – Joutuvatko USA ja Norja vastuuseen teostaan?

Aarno Vehviläinen 16.2.2023 13:12

Syyskuussa Itämeren eteläosassa tehtyä Nord Stream-kaasuputkien räjäytystä on käytetty Suomessa tehokkaasti kansalaisten pelotteluun. Maamme valtiojohto ja asiantuntijat, laidasta laitaan, ovat arvioineet aivan vakavissaan, että Ukrainassa rikollista hyökkäyssotaa käyvä Venäjä saattaa tehdä myös Itämeren piirissä, mitä haluaa. Konkreettiseksi esimerkiksi pelottavasta uhkasta on sopinut outo kaasuputkien räjäytys, jota Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on verrannut jopa Mainilan laukauksiin.

Suomalaisten pelottelu on valtiojohdon apukeino pitää yllä kansan Nato-hurmiota. Ulkoministeri Haavisto (vihr) mainitsi vielä toissa viikolla kaasuputkien räjäytyksen uhkatekijänä käsitellessään Turkin viivyttelyä Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisessä. Uhkaa, jota todellisuudessa ei ole, halutaan tuoda esiin kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja siten turvata kansan tuki hallituksen ja eduskunnan NATO-höperöinnille.

Arvostettu amerikkalainen toimittaja Seymour Hersh paljasti viikko sitten raportilla ”How America Took Out The Nord Stream Pipeline” (8 Feb 2023) kaasuputkien räjäyttämisen syyt ja tapahtumien kulun. Raportissa tuodaan yksityiskohtaisesti esiin amerikkalais-norjalainen yhteistyö, jolla Nord Stream-kaasuputket räjäytettiin (https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream).

Tutkivien journalistien eturiviin kuuluvan Seymour Hershin raportti on tälläkin kertaa yhtä vankkaa ja pikkutarkkaa kuvausta tapahtuneesta kuin ovat olleet hänen aiemmatkin työnsä USA:n salaisten vehkeilyjen paljastamisessa. On ymmärrettävää, että USA:n ylin johto kiistää osallisuutensa kaasuputkien räjäyttämiseen. Niinhän USA:n johto on ennenkin kiemurrellut vapaaksi Hershin uutisoimista kohujutuista ja virheistä. Kuitenkin Hershin raportit ovat aina osoittautuneet todeksi. Näin tulee mitä ilmeisimmin olemaan myös Nord Stream-putkien räjäytyksen kohdalla. – – Jokaisella on luonnollisesti oikeus omien tietojensa ja kokemustensa perusteella arvioida raporttia, mutta on väärin esittää kannanottoja ilman huolellista paneutumista Hershin esittämään logiikkaan ja tapahtumien kulkuun.

On todennäköistä, että Nord Stream-kaasuputkien räjäytys kuuluu samaan sarjaan Bidenin salaisia suunnitelmia, joista Washington Post ja muu amerikkalainen media ovat uutisoineet jo kahtena edellisenä vuonna. ”Salaisten suunnitelmien” ideoinnista on vastannut Bidenin apuna hänen lähipiirinsä (Blinken, Sullivan, Nuland), kuten Hershin raportista käy ilmi. Ulkoministeri Antony Blinken on ollut juonittelussa keskeinen henkilö.

* * * * *

Suomessa on paikallaan esittää kaksi kysymystä, joihin lopullista vastausta joudutaan odottamaan niin kauan, kunnes presidentti Bidenin hallintokauden salat aikanaan paljastuvat. Kysymykset ovat seuraavat:

 1. Miksi Suomen valtiojohto nöyristelee USA:n (jopa Turkin) edessä? Miksi ollaan valmiita hylkäämään Pohjolassa yli 30 vuotta vallinnut rauhallinen strateginen asetelma ja maamme pitkäaikainen asevarustelun rajoittamista ja ydinasesulkua korostava politiikka? Miksi vaietaan USA:n ulkoministeri Blinkenin arviosta ”Biden wooed Finnish President Sauli Niinisto to Nato” ? Eikö ymmärretä, että se on loukkaus suomalaista demokratiaa kohtaan?

 2. Hyväksyykö Suomen kansa USA:n johtaman kaasuputkien räjäytyksen Itämerellä? Miksi media on hiljaa asiasta? Pääsevätkö USA ja Norja, jotka molemmat hyötyvät suuresti tekemästään räjäytyksestä, kuin ”koira veräjästä”?

Suomessa vajaa vuosi sitten syntynyt turha ja perusteeton sodan pelko sekä hetkessä herännyt Nato-huuma eivät edistä ”isänmaan ja ihmiskunnan” turvallisuutta. Nato-hurmio hiipuu, kun tosiasiat valkenevat suomalaisille. Rauhantiellä tarvitaan realismia ja rehellisyyttä.

 

Aarno Vehviläinen #3832697 Kirjoittaja 16.2.2023 13:15

NATO-lakien valmistelu ”varastoon”, jota viime keväänä pahoin panikoitunut Suomen eduskunta parhaillaan puuhastelee, vaikuttaa hölmöläisten hommalta seuraavien tosiasioiden valossa:

1. Todellista kiirettä NATO-lakien pikavalmisteluun ei ole, koska Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Toki lakeja Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta voidaan kovalla kiireellä valmistella ”varastoonkin”. Kuitenkin nykyisessä tilanteessa, jossa Suomen ainoa todellinen uhka on pahoin velkaantunut ja koko ajan kurjistuva talous, hallituksen ja eduskunnan puuhailu hikipäässä vähemmän kiireellisten asioiden parissa vaikuttaa vastuun välttelyltä.

2. Kukaan kansanedustajista EI tiedä, millainen tilanne Ukrainan sodassa ja Euroopassa vallitsee aikanaan, kun Turkki on hyväksynyt Suomen jäsenyyden. – Sen sijaan jo nyt tiedetään, että – a) Suomen todellinen uhka on kurjistuva talous ja – b) NATO-jäsenyys kasvattaa tuntuvasti valtion menoja. Innokkaimmat ”hosupetterit” ovat vaihtoehtobudjetissa esittäneet puolustusmenojen nostamista pysyvästi jopa 3 %:n tasolle. Perusteluna on Naton 360-asteen uhkakuva (vrt. itsenäisen Suomen selkeä kuva, jossa uhka ainoastaan idästä).

3. Nord Stream-putkien räjäytys ja lisääntyvä ydinaseuhka, josta asiantuntijat ovat varoittaneet, eivät ole ainoat ongelmat, jotka Eurooppa (Ukraina ja Suomi ml) kohtaavat. USA:n uusi tukipaketti (700 mrd USD) omalle teollisuudelleen ja liike-elämälleen on kauppasodan julistus Kiinan ohella myös Euroopalle, joka ajautuu entistä suurempiin talousvaikeuksiin. USA:lla, joka hyötyy Ukrainan sodan kokonaisvaikutuksista, on varaa aloittaa kauppasota omia liittolaisiakin vastaan: – ”The goals will sometimes conflict, the protectionism will infuriate allies and the subsidies will create inefficiencies.”

– – https://www.economist.com/leaders/2023/02/02/joe-bidens-effort-to-remake-the-economy-is-ambitious-risky-and-selfish

Epävarmoissa oloissa ja riskialttiina aikoina edellytetään päättäjiltä malttia ja huolellista harkintaa. – – Toivotaan, että edessä olevissa vaaleissa valittavat uudet kansanedustajat ymmärtävät vastuunsa edeltäjiään paremmin.

 1.  

  Vastaus kommenttiin: #3832697

   

  Motiivi lakien valmistelemiseksi varastoon on selvä: ei haluta vaalikamppailuun keinotekoista riitaa asiasta, jossa eduskunnassa joka tapauksessa vallitsee käytännössä yksimielisyys. Minusta se on malttia ja huolellista harkintaa.

  Vastaus kommenttiin: #3832758

  Mistä tiedät tulevan eduskunnan yksimielisyyden. Hosumalla estetään kansalaisten vähäinenkin vaikuttaminen asiaan vaalien kautta. Puolueilta, jotka sitovat tulevan eduskunnan kädet, pitää ottaa perustuslaiton puoluekurivalta pois.

   
  Vastaus kommenttiin: #3832905

  Kuten jo David Hume todisti, emme me tiedä, vaikka Aurinko sammuisi ensi viikolla.

  Eduskunnalla on kuitenkin valta säätää ja kumota lakeja, eivät vaalit siihen vaikuta. Nämä lait eivät ole sen kummempia kuin muutkaan. Voihan olla, että ensi kaudella onkin yhtäkkiä kahdeksan sijasta 160 Nato-skeptikkoa, jotka sitten varmaan ryhtyvät toimenpiteisiin.

   
  Jocke Rantanen #3832763 16.2.2023 14:18
  • Vastaus kommenttiin: #3832697

   En jaksanut lukea.
   Tämä kommentti jo sellaisenaan on outo.
   Vasta sittenkö aletaan hankkimaan aseita kun on sotilaallinen uhka olemassa? Kuten 1939?
   Kukaan ei tiedä millainen tilanne Ukrainassa on tulevaisuudessa. Ei tiedä ja jos vaikka olisikin kristallipallo, oikea ja toimiva sellainen, niin kukaan ei kuitenkaan uskoisi mitä se ennustaa.
   Valtiojohdon ja kansanedustajien tehtävä on aina, korostan aina, varautua kaikkiin oletettavissa oleviin tilanteisiin. Koska kukaan ei tiedä.
   Se on totta että juuri nyt suurin uhka Suomelle on kurjistuva talous ja ikävää siinä on se että se on valtiovallan itse aiheuttama.

   Jos USA olisi vastustanut tai ei olisi halunnut että Nord Stream-putkia ei rakenneta niin se olisi aivan varmasti pystynyt poliittisin ja diplomaattisin keinoin estämään rakentamisen.

   Tuo viimeinen kappale on asiaa viitaten Suomeen juuri nyt kohditsuvan uhan aiheuttajiin.

   Vastaus kommenttiin: #3832763

   ”Vasta sittenkö aletaan hankkimaan aseita kun on sotilaallinen uhka olemassa? Kuten 1939?”

   Suomeen oli kyllä 30-luvulla hankittu runsaasti ja suurella rahalla aseita. Aseet vain olivat vääränlaisia ja siten hyödyttömiä. Kyse oli kahdesta panssarilaivasta ja nipusta sukellusveneitä.

   Jos niiden sijasta olisi hankittu tykistöä ja kranaatteja, pst-aseita ja konekiväärejä, historia voisi olla aavistuksen toisenlainen.

    
    
   Vastaus kommenttiin: #3833005

   Onko sillä eroa jos hankitaan hernepyssyjä tai ei mitään?

   Historiaa tuo ei olisi muuttanut muulla tavoin kuin että olisi tullut enemmän ruumiita talvisodassa. Ja mahdollisesti myös jatkosodassa.

   Olisiko parasta hankkia oikeanlaisia aseita ajoissa?
   Ja kun Venäjä on mahdollinen vastustaja niin muuta asetta ei ole kuin Nato.
   Ja näyttää siltä että sekin on hampaaton kun ei yli 500 milj. porukka saa varastoistaan kasaan muutamaa kymmentä panssarivaunua, toimivaa sellaista.
   Nytkö niitä aletaan valmistamaan?

    
  •  
   Jocke Rantanen #3833009 16.2.2023 19:54
  •  
   Tomi Solakivi #3832705 16.2.2023 13:26

  Eikös Vehviläisen pitänyt jo lopettaa nämä Vladimirin propagandapläjäykset?

   
   
  Vastaus kommenttiin: #3832705

  Tässä on uuteen informaatioon perustuvaa ainesta. Taas kerran hyvin muotoiltu blogi

  Tutkivan journalismin paljastama Nord Stream putken räjäytys on yksityiskohtia myöten selkeä. Näyttää, että USA yrittää vaieta asiassa. Sillä puolella siis vaikenemalla myönnetään tapahtunut. Korvausten takia asia on käännetty niin, että raportti oli syöttö Putinin lapaan. Sisältö sivuutetaan ja vihataan motiiviksi saada hyötyä Putinin propagandaan.

  Muutakaan loogista selitystä putken räjähdykselle ei ole osoittaa.

  Tämäkin tapaus kertoo, että nyt pelataan kovilla panoksilla ja minkä tahansa sotatantereella olevan maan omaisuuden ja poliittisen rauhan tuho on perusteltua yhden sokaistuneen tavoitteen takia.

  Olisi korkea aika herätä alkaa katsomaan tilannetta Suomen kannalta.

  Vehviläisen kirjoituksia lisää!!!

   
   
  Matti Villikari #3832737 16.2.2023 13:56
  Vastaus kommenttiin: #3832718

  Oikein hyvä perustelu Suomen Natojäsenyyden karmeista seurauksista.

   
   
   
  Iiro Nordling #3832742 16.2.2023 14:03
  Vastaus kommenttiin: #3832737

  Aika näyttää…kuvaamani skenaario liittyi siihen, että mielen muutos Suomessa oli ulkoa masinoitu.

  Silloin Suomi olisi kaapattu muiden työkaluksi ja kansaa muokataan potentiaaliseksi tykinruuaksi. Niin on käynyt Ukrainan tapauksessa vuoden 2014 kaappauksen jälkeen.

  Tähän lähinnä viittasin. En väittänyt, että Suomessa olisi tapahtunut (toivomasi) vallankaappaus kulissien takana.

   
  Vastaus kommenttiin: #3832742

  Iiro Nordling: – ”Aika näyttää…kuvaamani skenaario liittyi siihen, että mielen muutos Suomessa oli ulkoa masinoitu.”

  Tietenkin oli, ja masinoijana oli Venäjän hallitus.

   
   
  Matti Villikari #3832823 16.2.2023 15:45

  Kun Hersh väittää, että Opus Dei ja Maltan ritarikunta ohjailevat USA:n asevoimia, niin mitäpä pitäisi tuon perusteella ajatella Hershistä?

  Onko kenraali yhtään miettinyt sitä, kuinka vakavasti tällaisen Hershin väitteet voi ottaa?

   
   
  Matti Villikari #3832734 16.2.2023 13:53
  Vastaus kommenttiin: #3832710

  Todisteeksi tuntuu riittävän kyky. Samoin kävi entiselle pojalle joka tuomittiin väkisinmakuusta kun sillä oli siihen sopivat vehkeet.

   
   
   
  Jocke Rantanen #3832768 16.2.2023 14:28
  Vastaus kommenttiin: #3832734

  Tähän pieni isäni kertoma tositarina Turun? seudulta 1900 – luvun alusta.
  Talossa oli renki päiväunilla pirtin penkillä selällään. Liekö nähnyt unta talon piiasta tai jostain muusta naispuolisesta. Joka tapauksessa pikkuveli ”otti eteen”.
  Piika siinä touhutessaan huomasi asian ja hänellä alkoi tekemään mieli. No, aikansa jahkailtuaan meni rengin ja avasi varoen renkin sepaluksen ja sieltä ponnahti ”pikkuveli” esille.
  Sitten piika asettui kahareisin rengin päälle ja laittoi pikkuveljen sisäänsä. Näin meni tovi, renkikin siinä lopulta heräsi.
  Tapahtumasta seurasi settä piika tuli ”pieniin päin”. Renki kiisti että lapsi olisi hänen.
  Asia meni käräjille ja tuomari sai siitä ongelman. Renki myönsi kyllä tapahtumien kulun mutta kiisti olevansa aiheuttaj eikä suostunut ruokkoihin.
  Tuomari siinä pohti sitten ja pohti kunnes hänellä välähti.
  Hän tuomitsi kuin kuin tuomitsikin rengin korvausvelvolliseksi aselain nojalla vedoten pykälään jossa kielletään ladatun aseen ”heitteillejättö”.
  No, ei sen pitänytkään olla tositarina.

   
  • Vastaus kommenttiin: #3832734

   Kuulemma nykypojalla on vielä keskimäärin 24 %:a sopivammat kuin tuolla entisellä.

   https://www.hs.fi/tiede/art-2000009398174.html

  • Iiro Nordling #3832735 16.2.2023 13:54
  • Vastaus kommenttiin: #3832710

   Jaahas. Hersh on tuonut esiin luotettavimman kuvauksen tapahtuneesta Missä on vaihtoehtoinen yksityiskohtainen kuvaus tapahtumista?

   Mitä tulee katoliseen ohjaukseen CIAssa, niin sellaisesta voi lukea toimijoilta itseltään. Pidän mahdollisena, että moiset veljeskunnat (Opus Dei ja Maltan ritarikunta) puuhailevat myös USAn asevoimien taustalla. Toki sellaisen paljastaminen pyritään toki kääntämään tuollaisella vihjauksella. Puuhamiehet painavat salaliittoteoreetikon asemaan.

   Hersh ei varmaankaan kuulu niihin, jotka haluavat rahastaa hämärillä teorioilla. Hän on perinteinen tutkiva journalisti, jonka paljastukset ovat osoittautuneet päteviksi tähänkin asti

   Pidän raporttia puolueettomana raporttina.

    
   Vastaus kommenttiin: #3832735

   Juu, jokainen raportti, mikä tukee Kremlin narratiivia on sinusta puolueeton ja rakentava. Jokainen raportti, mikä paljastaa Kremlin valehtelun on sinusta vääristelevä ja harhaanjohtava.

   Olet puolesi valinnut, satukirjasi lukenut.

    
  • Matti Villikari #3832961 16.2.2023 18:28
  • Vastaus kommenttiin: #3832735

   ”Hersh on tuonut esiin luotettavimman kuvauksen tapahtuneesta”

   Luotettava on ehkä väärä sana. Mahdollinen olisi mielestäni parempi. Kun Hershin käyttämä lähde on ”source with direct knowledge”, raportin täytyy olla tosi, edellyttäen että lähteellä on suora pääsy USAn salaisiin päätöksiin. Miksi sitä edes epäilisimme, jos Mr Hersh kerran niin sanoo.

   Kun luin tuota raporttia, tuli mieleen propagandan perussääntö. Ensin kerrotaan liuta faktoja, jotka jokainen hyväksyy. Sitten pikkuhiljaa kerrotaan samalla tyylillä fiktiota ja toivotaan, ettei lukija (kuulija) huomaa siirtymää.

    
  • Lauri Kiiski #3832714 16.2.2023 13:32

  Tuskin räjäyttivät. On varmaa tietoa, että asialla oli Isis ja al- Gaida.

  Vastuuasioista pitäisi miettiä, kuka kantaa vastuun Ukrainan tuhonnasta ja tuhojen korjaamisesta ?

   
  Vastaus kommenttiin: #3832714

  Juu, ei räjäyttänyt (USA).
  Kyllä CIA tilasi ulkopuoliselta toimijalta itse räjäytyksen
  välikäsien kautta. Joten alkuperäistä tilaajaa ei pystyttäne
  koskaan selvittämään …

   

  ”Miksi ollaan valmiita hylkäämään Pohjolassa yli 30 vuotta vallinnut rauhallinen strateginen asetelma…”

  Ei nyt tosiaan tule mieleen yhtään viimeaikaista tapahtumaa, joka olisi voinut vaikuttaa ”strategiseen asetelmaan”?

  ”Eikö ymmärretä, että se on loukkaus suomalaista demokratiaa kohtaan?”

  Loukkaus suomalaista demokratiaa vastaan olisi, jos kansan mielipidettä tai parlamentaarisen demokratian päätöstä ei noudatettaisi. Eli toimittaisiin, kuten Vehviläinen vaatii.

   
   
  Aarno Vehviläinen #3832752 Kirjoittaja 16.2.2023 14:11
  Vastaus kommenttiin: #3832723

  Ei Vehviläinen vaadi mitään. – Kysymys, ”hyväksyykö Suomen kansa USA:n johtaman kaasuputkien räjäytyksen Itämerellä”, on paikallaan. Samoin kiinnostaa, ”miksi media on hiljaa asiasta?”

  Pääsevätkö USA ja Norja, jotka molemmat hyötyvät suuresti tekemästään räjäytyksestä, kuin ”koira veräjästä”?

   
   
  Mika Saarela #3832757 16.2.2023 14:13
  Vastaus kommenttiin: #3832752

  Miten paljon siitä pitäisi median jauhaa, kun vastaus väitteisiin on jo annettu?

  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009382335.html?share=69c9eaac60c3256e77304a8f6ec6dbf5

   
   
  Janne Salonen #3832769 16.2.2023 14:29

  Veikkaan että kyseessä on sama taho joka ampui alas matkustajakoneen Ukrainan yllä.

  Eli Venäjän kannalta se on ollut ukrainalainen hävittäjä ja paljon todistusaineistoa on sitä teoriaa tukemaan kerätty.

  Mikä siinä Venäjän propagandassa on oikein vialla kun ihmiset eivät usko siihen?

  Näitä hershejä ei ole vaikea löytää levittämään mitä tahansa juttua.

   
   
  Iiro Nordling #3832738 16.2.2023 13:58
  Vastaus kommenttiin: #3832724

  Ei ole kuin kuin yksi Hersh. Mies on paljastanut Watergatesta, Abu Ghraibin vankikidutukset yms. Hieno tutkivan journalistin tausta. Jopa uran uurtaja lajissaan.

   
  Juha Hytönen #3832745 16.2.2023 14:07
  Vastaus kommenttiin: #3832738

  Se, että on joskus ollut hieno tutkiva journalisti, ei tarkoita sitä, että näin olisi aina. Meillä Suomessakin arvostettu kirjoittaja ja journalisti Mauno Saari on nykyisin Putinin miehiä.

   
   
  Aarno Vehviläinen #3832764 Kirjoittaja 16.2.2023 14:18
  Vastaus kommenttiin: #3832745

  Juha Hytöseltä on tainnut unohtua, että Hershin raportti kannattaa lukea ennen reippaita kannanottoja asiaan.

  Kuten blogissani kirjoitan: = = Jokaisella on luonnollisesti oikeus omien tietojensa ja kokemustensa perusteella arvioida raporttia, mutta on väärin esittää kannanottoja ilman huolellista paneutumista Hershin esittämään logiikkaan ja tapahtumien kulkuun.

   
  Vastaus kommenttiin: #3832764

  Kananmunaakaan ei tarvitse syödä kokonaan huomatakseen että se on mätä. Useimmiten riittää pelkkä kuoren rikkominen.

   
   
   
  Juha Hytönen #3832805 16.2.2023 15:19
  • Vastaus kommenttiin: #3832764

   Mistäpä tiedät, olenko perehtynyt vai en Hershin väitteisiin? Mutta tiedätkö sinä, että ne näyttävät perustuvan lähes täysin anonyymiin lähteeseen, jonka taustaa Hersh ei tietenkään avaa. Taustat ovat oikein, mutta yhden nimeämättömän lähteen informaatio ei vakuuta.

    
  • Heikki Aukee #3832879 16.2.2023 16:45
  • Vastaus kommenttiin: #3832738

   Jos on paljastanut Watergaten ja Abu Ghraibin vankikidutukset, sehän todistaa Hershin olevan Venäjän sätkynukke.

    
   Vastaus kommenttiin: #3832879

   USA oli vahvempi yhteiskunta silloin kun se kesti paljastuksia. Ei niitä jätetty tekemättä, koska pelättiin Neuvostoliittoa tai Venäjää.

   Ei varmaan Abu Ghraibin tapauksen yhteydessä Venäjä ollut mikään hyödynsaaja ja poliittinen tekijä. Ehkä se todisti Ranskan olleen oikeassa sodan vastustamisessa.

   Max Jakobson tunsi jotain piirejä, joilta hän sai kuvan, että Venäjä ja Kiina olisi ollut mahdollista painostaa hyväksymään hyökkäys YKn nimissä. Ranskan Jacques Chiraq sanoi ehdottomasti ei.

    
  •  
   Matti Villikari #3833002 16.2.2023 19:41
  • Vastaus kommenttiin: #3832738

   Onko tuo Hershin raportti mielestäsi faktaa vai fiktiota?

    
  • NeaUusitalo
   Nea Uusitalo #3832787 16.2.2023 14:53
  • Vastaus kommenttiin: #3832724

   Richard Lindzeneistä, Willie $ooneista, Jordan Petersoneista, Bjørn Lomborgeista, Marc Moranoista ynnä monista muista propagandisteista puhumattakaan…

    
  • Marko Suutari #3832728 16.2.2023 13:49

  ”USA räjäytti kaasuputket Itämerellä Norjan avustuksella.”
  Kirjoittaa 16.2.2023 Aarno Vehviläinen todistajien läsnäollessa.

  ”Perätön lausuma viranomaismenettelyssä antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

  Tämmöistä kertoo laki Suomessa. Laki koskee perätöntä lausumaa viranomaismenettelyssä, siitähän ei ole kyse Vehviläisen kirjoittamisessa mutta:

  Mitähän Yhdysvaltojen suurlähetystö on mieltä Vehviläisen lausunnosta. Laki se on heilläkin kun perättömiä väitteitä tulee nyt näin törkeästi Yhdysvaltoja kohtaan.

  Toivon että joku ottaa kopin tästä…

   
   
  Nea Uusitalo #3832778 16.2.2023 14:36
  Vastaus kommenttiin: #3832728

  Vaativat varmaan luovuttamaan kuten ovat järjestelmälliseti vaatineet luovuttamaan kaikki muutkin jenkkihallinnon vilungit paljastaneet henkilöt.
  Tosin Vehviläinenhän ei paljastanut mitään ainostaan viittasi jo olemassa olevaan julkaistuun aineistoon.
  Vaan on sitä em. vilunkeja tutkineiden todettu ennenkin ampuneen itseään pari kertaa päähän.

   
  Aarno Vehviläinen #3832941 Kirjoittaja 16.2.2023 17:55
  Vastaus kommenttiin: #3832778

  Nea, please, Seymour Hersh on jo 85-vuotias eikä ole ilmeisesti koskaan ampunut itseään päähän. Ainakaan ei ole osunut.

  Lue, raportti ja totea, kuinka loogisesti palkittu ja arvostettu journalisti kirjoittaa. = = https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream.

  Hershin raportti on asiasisällöltään ja uskottavuudeltaan merkittävästi korkeatasoisempi kuin esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin johtajan, ”presidenttiehdokas” Aaltolan ”Mainilan laukaus”-teoria, johon Suomen valtiojohto (nykyiset kansanedustajat ml) tuntuu uskovan. – – https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009099007.html

   
   
  Uusi kommentti Vastaus kommenttiin: #3832941

  I have already read it.

  Have you ever read his article The Killing of Osama bin Laden

   

  Onkohan kenraalimajuri evp Vehviläinen Kremlin tiedottaja?

   
  Vastaus kommenttiin: #3832741

  Tunnen Vehviläisen. – Hän on kyllä käynyt aikoinaan virkatehtävissään Kremlissä. Mutta on aina todistettavasti suhtautunut terveellä epäluulolla Kremlissä paikallisten sotilaiden esittämiin asioihin.

  Vehviläinen ei usko, että hän tai hänen arvostamansa journalisti Seymour M. Hersh olisivat Kremlin tiedottajia.

   
  Uusi kommentti Vastaus kommenttiin: #3832770

  Siis kukas siellä oikein kirjottelee???

   

  Oli niin tai näin, niin hyvin räjäytetty. Putken tuhoaminen auttoi Eurooppaa pääsemään eroon venäläisestä kaasusta, siitä ei ole enää aseeksi länttä vastaan.

   
  Aarno Vehviläinen #3832775 Kirjoittaja 16.2.2023 14:33
  Vastaus kommenttiin: #3832746

  Muistutan keskeisestä kysymyksestä: = = ”Hyväksyykö Suomen kansa USA:n johtaman kaasuputkien räjäytyksen Itämerellä?”

  Ja, ”miksi media on hiljaa asiasta?” – – Pääsevätkö USA ja Norja, jotka molemmat hyötyvät suuresti tekemästään räjäytyksestä, kuin ”koira veräjästä”?

   
   
  Manu Korkman #3832797 16.2.2023 15:06
  Vastaus kommenttiin: #3832775

  Kommenttini edustaa Suomen kansan mielipidettä asiasta. Nyt pitäisi vielä jonkin tahon räjäyttää Ukrainan läpi venäläistä kaasua ja öljyä länteen vievät putket.
  Tosin Venäjä maksaa niiden käytöstä Ukrainalle.

   
   
   
  Jouni Halonen #3832912 16.2.2023 17:18
  Vastaus kommenttiin: #3832797

  Ei uskoisi, että maat ovat sodassa keskenään. Kukahan tuon putken voisi räjäyttää? Kenen maaperällä se kulkee?

   
  • Seppo Lavonen #3832848 16.2.2023 16:11
  • Vastaus kommenttiin: #3832775

   Blogisti:
   ”Muistutan keskeisestä kysymyksestä: == Hyväksyykö Suomen kansa USA:n johtaman kaasuputkien räjäytyksen Itämerellä? ….”….”Ja, ”miksi media on hiljaa asiasta?” – – Pääsevätkö USA ja Norja, jotka molemmat hyötyvät suuresti tekemästään räjäytyksestä, kuin ”koira veräjästä”?

   1) Kansasta en tiedä, mutta itse pidän juhlan arvoisena asiana, että venäläinen kaasu ei noita putkia pitkin tule virtaamaan Euroopan demokraattisiin sivistysmaihin pitkään aikaan ja toivottavasti ei enää koskaan.
   2) Ei media ole ollut hiljaa asiasta. Mm. Suomen suurin lehti Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin Hershin väitteistä. Toistan: väitteistä!
   Sen jälkeen Hesari julkaisi artikkelin, jossa USA kumosi Hearsin väitteet. Asia on ollut esillä näkyvästi sekä suomalaisessa että kansainvälisessä mediassa.
   3) Ei USA:n ja Norjan tarvitse päästä mistään ”veräjästä”, sillä Hersh ei ole onnistunut todistamaan yhtään mitään. Ja jos esimerkiksi Norja hyötyy noiden putkien eliminoinnista, niin hyötyköön, Sehän on kaikki pois Kremlin hourulan sotakassasta.

    
  • Arto Granlund #3832747 16.2.2023 14:09

  Tätä samaa harhaista tarinaa jakaa mm. Mikko Paunio fb-sivullaan. Edesmennyt (-08) sotaveteraani-isäni ei paljon sodasta puhunut, mutta minut hän sai puhellaan vakuttuttuneeksi ennen menehtymistään miksi Suomen pitää liittyä Naton. Isäni oli rauhaa rakastava mies esim. ”ryssä” nimitystä perheessämme ei koskaan käytetty, mutta Naton liittymisen kannalla hän oli ehdoton ja pakko sanoa että enemmän uskon jatkosodan käynyttä pikakivärimiestä kuin tammisen kirjoituspydän takaa maailmaa katsonutta kenraalia.

   
   
  Aarno Vehviläinen #3832799 Kirjoittaja 16.2.2023 15:10
  Vastaus kommenttiin: #3832747

  On väärin, että Arto Granlund väittää suomalaisissa sissijoukoissa ja muissa kenttätehtävissä kotimaassa ja Lähi-Idässä palvellutta sotilasta vain tammisen kirjoituspöydän takana istuneeksi.

  Mutta siinä Arto Granlund on oikeassa, että veteraanipolven uroteot myös tulevien suomalaisten kannattaa muistaa. Puheet hävityistä sodista pitää unohtaa. Totuus on, että niin Talvi- kuin Jatkosodassa Suomi kykeni torjumaan miesmääriltään ja sotamateriaaliltaan ylivoimaisen puna-armeijan hyökkäykset.

  Viimeisessäkin suurtaistelussa, joka käytiin vuonna 1944 Ilomantsissa kaksi (2) puna-armeijan divisioonaa joutui pakenemaan taistelualueelta jättäen jälkeensä kaiken raskaan kaluston (tykit, kuorma-autot ym). Kun elokuun lämmössä oli helpompi juosta karkuun ilman kenkiä, riisuivat pakenevat venäläiset jopa uudet maihinnousukenkänsä. Suomalaisille sotilaille oli suuri ihmettelyn aihe, kun maihinnousukengissä luki ”US Army”, tykinvetäjät ja kuorma-autot olivat amerikkalaisia ja venäläisiltä jääneessä muussakin kalustossa ja materiaalissa oli englanninkielistä tekstiä. Kaikki tämä kertoi USA:n tuolloisesta avusta Stalinin puna-armeijalle.

  Muistamme suurella kunnioituksella niitä suomalaisia miehiä ja naisia, jotka voittivat vapauden itsenäiselle Suomelle.

   
  Vastaus kommenttiin: #3832799

  Onko suurikin uutinen, että USA ja NL olivat liittolaisia toisessa maailmanodassa? Ja se että Suomi joutui hirvittäviin taisteluihin ylivoimaista vihollista vastaan on syy nimenomaan liittoutua ajoissa, ei olla liittoutumatta.

   
  Vastaus kommenttiin: #3832867

  Suomihan liittoutui Saksan kanssa, oli ainoa mahdollisuus. Valitettavasti köniin tuli ja sen seurauksena esim. USA tekee saksalais-venäläiselle omaisuudelle mitä haluaa ja häärää muutenkin asioissa, joissa sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä.

   

  Suurlähettiläs Hautalan mukaan Suomessa jännitettiin miten USA suhtautuu hakemukseen.
  Kumpaa pitäisi uskoa, Hautalaa vai amerikkalaisen lehden mielipidekolumnia ilman ainoatakaan lisävahvistusta jälkimmäiseen?

   
  Aarno Vehviläinen #3832804 Kirjoittaja 16.2.2023 15:16
  Vastaus kommenttiin: #3832751

  No no, Mauri Lindgren, Seymour Hershin huolella laadittu raportti ei ole mielipidekolumni.

  Kuten blogissani kirjoitan: = = ”Jokaisella on luonnollisesti oikeus omien tietojensa ja kokemustensa perusteella arvioida raporttia, mutta on väärin esittää kannanottoja ilman huolellista paneutumista Hershin esittämään logiikkaan ja tapahtumien kulkuun.”

   
  Mauri Lindgren #3832828 16.2.2023 15:51
  Vastaus kommenttiin: #3832804

  Kaikki kotona? Miten yhdistät Suomen hakemuksen johonkin raporttiin.

   

  Koittakaa nyt, blogisti, päättää, vallitseeko Suomessa sotahulluus, sotakiihko, sodan pelko vai jokin muu. Kaikki näistä eivät voi vallita samaan aikaan, toisin kuin tässä blogiruletissa yritetään aina vakuuttaa.

   
  Aarno Vehviläinen #3832806 Kirjoittaja 16.2.2023 15:20
  Vastaus kommenttiin: #3832762

  Malttia, Mika Saarela. – Esittämäni kysymykset ovat seuraavat:

  1. Miksi Suomen valtiojohto nöyristelee USA:n (jopa Turkin) edessä? Miksi ollaan valmiita hylkäämään Pohjolassa yli 30 vuotta vallinnut rauhallinen strateginen asetelma ja maamme pitkäaikainen asevarustelun rajoittamista ja ydinasesulkua korostava politiikka? Miksi vaietaan USA:n ulkoministeri Blinkenin arviosta ”Biden wooed Finnish President Sauli Niinisto to Nato”? Eikö ymmärretä, että se on loukkaus suomalaista demokratiaa kohtaan?

  2. Hyväksyykö Suomen kansa USA:n johtaman kaasuputkien räjäytyksen Itämerellä? Miksi media on hiljaa asiasta? Pääsevätkö USA ja Norja, jotka molemmat hyötyvät suuresti tekemästään räjäytyksestä, kuin ”koira veräjästä”?

   
  Vastaus kommenttiin: #3832806

  Miksi näihin pitäisi kenenkään mitään vastata, koska ette halua käydä niistä mitään keskustelua? Käytätte niitä vain vihjailuun.

   
  Aarno Vehviläinen #3832818 Kirjoittaja 16.2.2023 15:39
  Vastaus kommenttiin: #3832808

  Otetaanpa tarkasti se, mistä nyt puhutaan. – – Kysymys on USA:n toimeenpanemasta räjäytyksestä lähes Euroopan keskellä. Hyväksyykö Suomen kansa, että USA:n presidentti voi touhuta Euroopassa USA:n kansallista edun nimissä mitä sattuu?

   
  Jouni Halonen #3832925 16.2.2023 17:35
  • Vastaus kommenttiin: #3832806

   Suomihan on ollut niin kiihkoissaan NATOon liittymisessä, että ostaa vaikka mitä sekundaa hyväksynnän saadakseen.

   https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kl/9075d250-fb80-4dda-bf5f-8f87603fa548?ref=ampparit:840

  • Vastaus kommenttiin: #3832806

   1) Ehkäpä Suomen naapurimaan aloittama verinen ja brutaali hyökkäys Natoon kuulumattomaan naapurimaahansa sai monet suomalaiset uudelleenarvioimaan strategisia asetelmia.
   Sillä ei varmaan monelle suomalaiselle ole niin väliä, onko USA kuinka kovasti houkutellut Suomea Natoon, kunhan sinne päästään. Eduskunta ja Suomen kansa haluavat liittyä ja ovat hakeneet jäsenyyttä

  • Matti Villikari #3833022 16.2.2023 20:04
  • Vastaus kommenttiin: #3832806

   Ensimmäinen kysymys on typerä. Samanlainen kuin ”Oletteko jo lakannut hakkaamasta vaimoanne?”

   Toiseen kysymykseen ei voi vastata kun ei ole tehty mielipidekyselyä. Voisin kuitenkin olettaa, että kaasuputken katkaisu hyväksytään näpäytyksenä Saksalle sekä typerästä energiapolitiikasta että kielteisestä suhtautumisesta Ukrainan auttamiseen.

   Muutoin olen sitä mieltä, että RANDin tuore raportti vahvistaa, että olen ollut oikeassa niin Suomen Natojäsenyydestä kuin lisääntyneestä ydinsodan vaarastakin.

    

  Kirjoitin juuri ennen kaasuputken räjäytystä blogin siitä kuinka arvaamatonta ja viheliäistä peliä sodassa käydään myös kaukana varsinaisesta rintamasta. Eskalaatioilla pyritään tavalla tai toisella pelaamaan omaan pussiin. Kirjoitin – ”yllättäviä lojauksia voi tapahtua”.

   

  En yhtään ihmettelisi usa:n epädemokraattiselta hullulta hallitukselta kyseistä tekoa.

   
   
  Juha Hytönen #3832820 16.2.2023 15:40
  Vastaus kommenttiin: #3832812

  Onkohan tarkoituksesi sitten antaa ymmärtää, että Venäjän hallitus on legitiimi ja järkevän vastuullinen?

   
  Vesa Luoma #3832827 16.2.2023 15:51
  Vastaus kommenttiin: #3832820

  No kuule ei ole tarkoitus. Olisi pitänyt arvata, että joku loukkaantuja vetää heti venäjä kortin, kun arvostelee vaippa bidenin hallitusta. En ihaile venäjän hullua hallitusta. En myöskään ihaile meidän hullua hallitusta.

    Vastaus kommenttiin: #3832827

  Tässä tilanteessa on kuitenkin puolensa valittava. Bidenin hallinto on paljon vähemmän ”hullu” kuin Putinin.

  Meidän hallituksemme taas on turvallisuuspoliittisesti tehnyt täysin loogisen päätöksen hakea Naton jäsenyyttä ja sillä on kansan vankka tuki. Jos sinä haikaillet ystävällisiä naapuruussuhteita Venäjän kanssa, niin on syytä muistaa, että se nyt on Venäjä, joka nämä suhteet on romuttanut omilla toimillaan.

   
   
  Aarno Vehviläinen #3832993 Kirjoittaja 16.2.2023 19:24
  Vastaus kommenttiin: #3832955

  En haikaile mitään, mutta tiedän (koska olen niin monta kertaa nähnyt), että realismia ja rehellisyyttä tarvitaan rauhantiellä.

  Realismin ja rehellisyyden avulla Putinin valta Venäjällä on kaadettavissa, kuten olen kirjoittanut = = https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aarno-vehvilainen/m-o-t-2-2023-kuinka-putin-ja-hanen-hallintonsa-venajalla-kukistetaan-realismia-ja-rehellisyytta-tarvitaan-rauhantiella

   

  Yhdysvallat on varteenotettava vaihtoehto räjäyttäjäksi, sillä Yhdysvalloilla on selkeästi osoitettava motiivi jota taas Venäjän kohdalla on vaikeampi hahmottaa. Venäjä oli sitonut Saksan kaasuputkella itseensä ja kohtaloonsa ja kaasuputken katkaisemisen merkittävin seuraus oli se että se esti Saksan mahdollisuuksia livetä kokonaan Venäjän leiriin. Oli selvästi nähtävillä että se oli Saksan aikomus ja Yhdysvalloissa oltiin tästä huolissaan.

  ”Monien asiantuntijoiden arvioidenkin jälkeen minullekin jäänyt avoimeksi mitä Venäjä hyötyy muuta kuin sen että se voi tällä viestiä sitä että kaasua ei todellakaan tule tulevana talvena. Toisaalta Venäjä on nyt niin hukassa että voi turvautua pelkkään sopan hämmentämiseen ilman merkittävää hyötyä. Mutta jos tekijä on toisessa suunnassa, niin tämä on viesti Saksalle: ”Pysy rivissä!”

  Olipa tekijä kuka tahansa, nyt Saksalle, Ranskalle ja Italialle on käynyt selväksi että tuon putken kautta tehtäviin lehmänkauppoihin voidaan helposti lyödä loppusanat ja niiden on etsittävä muita ratkaisuja.” (TK 28.9.2022)

   
  Vastaus kommenttiin: #3832822

  Biden sanoo selvästi, että Nord Stream 2 lopetetaan, jos Putin hyökkää (kohta 1:20). Ja kun toimittaja ihmettelee miten USA lopettaa saksalaisen putken, niin Biden vakuuttaa, että keinot löytyy, ja lausetta seuraava ilme on paljastava.

  https://www.youtube.com/watch?v=OS4O8rGRLf8

   
  Timo Kohvakka #3832864 16.2.2023 16:20
  Vastaus kommenttiin: #3832841

  Motiivi ja tahto kummatkin löytyvät, mutta pragmaattisesti ajatellen ei tämä minusta nyt kovin suuri skandaali ole vaikka Yhdysvallat olisi putken räjäyttänyt. Saksa ei nimittäin voi sanoa että Yhdysvallat rankaisi liittolaistaan, sillä jos Saksa olisi ollut sydämellään ja verellään lännen leirissä, se olisi itsekin ollut valmis räjäyttämään kaasuputket.

   
   
  Arno Kotro #3832856 16.2.2023 16:15

  Kenraali korostaa toistuvasti sitä, että Suomeen ei juuri nyt kohdistu sotilaallista uhkaa. Niinpä hän vastustaa puolustusmäärärahojen korotuksia ja Suomen Nato-jäsenyyttä.

  Logiikka on järjetöntä – ja vaarallista. Vieressämme on täysin arvaamaton raakalaisvaltio, ja kaiken varalta meidän täytyy ylläpitää riittävää puolustuskykyä ja liittoutua sotilaallisesti. On jotenkin nurinkurista, että joutuu selittämään tällaisia asioita kenraalille.

  Nyt kenraali koettaa epätoivoisesti kylvää USA-vastaista mielialaa jotta hirmuinen puolustusliiton jäsenyys saataisiin estettyä.

   
   
  Aarno Vehviläinen #3832986 Kirjoittaja 16.2.2023 19:13
  Vastaus kommenttiin: #3832856

  Ollaanpa tarkkoja, Arno Kotro. – Suomeen ei todellakaan kohdistu sotilaallista uhkaa, kuten Sotilastiedustelun katsauksessa 2023 todetaan. Ainoa valttikortti Putinilla on taktinen ydinase eikä sen käyttö itsenäistä Suomea vastaan ole millään järjellisellä syyllä perusteltavissa.

  Nato-Suomi eli Naton itärajan siirtäminen satoja kilometrejä itään muuttaa tilanteen ja Pohjolan vakaan strategisen asetelman. Tilanne Pohjolassa on ollut rauhallinen koko Venäjän Federaation olemassaolon ajan (yli 30 vuotta). On ollut vastuutonta, että ”hosupettereiden” on annettu lällättää vuosikymmeniä hyökkäysuhkasta, jota ei ole ollut Neuvostoliiton (ja kommunismin) romahtamisen jälkeen.

  Olen Kotron kanssa samaa mieltä, että Suomen ”täytyy ylläpitää riittävää puolustuskykyä”. Ja se Suomella totisesti on ollut ja on tälläkin hetkellä. Suomi on sotilaallisesti Pohjolan vahvin valtio, vahvempi kuin esimerkiksi Baltian maat yhteensä. Tämä erittäin hyvä tilanne on tunnustettu kaikkien niiden valtiojohtajien ja asiantuntijoiden puheenvuoroissa, jotka ovat viime kuukausienkin kuluessa käsitelleet maamme asemaa Nato-jäsenyyden yhteydessä.

  Kotrokin voisi jo uskoa asian ja ymmärtää, että Suomella ei ole mitään hätää ja kiirettä liittoutua sotilaallisesti. Nato-jäsenyyden hyödyt ja haitat ehditään arvioida kaikessa rauhassa. Viime kevään paniikissa tehty päätös Nato-jäsenyyden hakemisesta ei kestä kriittistä tarkastelua. = = https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aarno-vehvilainen/kestaako-suomen-hataisesti-sutaistu-nato-paatos-kriittisen-tarkastelu

   
   
  Heikki Aukee #3832865 16.2.2023 16:25

  Nyt ei tarvitsisi olla hosupetterinä, jos olisi toimittu ajoissa. Suomen turpopäällikkö ei vaan saanut itsestään irti, kun narsistisen luonteensa vuoksi Venäjän tarjoama sädekehä ja podium houkutteli liikaa.

   

  Hyviä kysymyksiä molemmat. Kommenteissa on nähtävissä jälleen kerran Blogistin trolliksi leimaaminen ym. asiattomuudet jotka estävät asiallisen, faktoihin perustuvan analyyttisen keskustelun.

  Sota-ajan oloissa vallitsee tiukka sensuuri ja propagandaa viljellään suruttomasti, tavoitehan on voittaa sota kaikin mahdollisin keinoin.
  Nyt näyttää siltä että sekä valtiovalta että osa kansalaisista käyvät sotaa jo nyt, ainakin sensuroimatonta kansalaiskeskustelua sekä propagandan ja yksipuolisen uutisoinnin määrää seuraamalla saa vaikutelman että Suomi olisi sotaakäyvä osapuoli.

  Mitä tulee Nordstream -putkien sabotointiin on luonnollista että USA kiistää kaikki syytökset. Nimittäin jos todisteita löytyy voi Venäjä pitää tekoa suorana sodanjulistuksena. Mitä siitä voisi seurata, on liian kammottavaa edes ajatella.

  Ainakin (säähavainto?)ilmapallojen jahtaamisella ja alasampumisella saatiin suuren yleisön huomio siirtymään pois Nordstream -paljastuksista.
  Muttei ehkä riittävän pitkäksi aikaa, Kiinakin on tuomassa kortensa kekoon vaatiessaan USA:lta vastuullista selvitystä asiasta:

  https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285219.shtml

   
   
   

  Sanon kyllä suoraan, että jos pitäisi valita Victoria ”Fuck the EU” Nulandin ja EU:n välillä, valitsisin jälkimmäisen. Otetaan tähän kuitenkin understatement: Toistaiseksi mikään ei viittaa siihen, että Nato kokonaisuutena olisi Euroopan vihollinen.

   
   
  Aarno Vehviläinen #3832967 Kirjoittaja 16.2.2023 18:41
  Vastaus kommenttiin: #3832921

  Oikein, NATO ei ole Euroopan vihollinen. – Natoa tarvitaan Euroopassa, mutta Naton vahvuudet ja heikkoudet on syytä tuntea ja tunnustaa.

   
  Vastaus kommenttiin: #3832967

  Kenraalin mielestä siis Natoa tarvitaan Euroopassa suojaamaan Eurooppaa Venäjän hyökkäyksiltä, mutta Natoa ei tarvita missään nimessä Suomessa, joka on Euroopassa.
  Just.

   
  Aarno Vehviläinen #3832962 Kirjoittaja 16.2.2023 18:30

  Palautan lukijoiden mieliin, että Washingtonin ja Pentagonin tirehtöörit ovat aina ensivaiheessa kiistäneet jyrkästi Seymor Hershin tekemät paljastukset, joissa on tuotu esiin USA:n eri sodissa tekemiä virheitä ja rikoksia. Kuitenkin ajan kuluessa, usein yllättävänkin nopeasti, Hershin uutisointi on osoittautunut todeksi. Näin tulee käymään tälläkin kerralla.

  1) = Seymour Hersh uutisoi jo yli 50 vuotta sitten USA:n sodankäynnistä Vietnamissa ja paljasti vuonna 1969 Mỹ Lain verilöylyn tapahtumat. Vuonna 1970 hän sai työstään kansainvälisesti arvostetun Pulitzer-palkinnon.

  2) = Hersh kirjoitti rehellisiä kuvauksia myös amerikkalaisten toiminnasta Afganistanissa vuodesta 2001 alkaen, samoin kuin mellastamisesta Irakissa vuodesta 2003 lähtien. Monet sanoivat tuolloin, kuten toteavat edelleenkin, että ”sodassa tapahtuu kaikenlaista”. Kuitenkin aina muistamisen arvoista on, että – 1) USA petti vuonna 2003 YK:n turvallisuusneuvoston ja koko maailman valheellisilla tarinoilla, joilla se hankki YK:n luvan hyökkäykselle Irakiin. Lisäksi – 2) USA:n joukkojen toiminta oli ala-arvoista koheltamista koko operaation ajan ja aiheutti käytännössä ISIS-radikalismin nousun ja taistelut, jotka jatkuivat verisinä yli vuosikymmenen.

  Kenraali Colin Powell, joka joutui presidentti Bush nuoremman hallinnon edustajana esittelemään YK:n turvallisuusneuvostolle USA:n ylimmän johdon keksimät valheet Irakin joukkotuhoaseista, katui tekemäänsä virhettä kuolemaansa saakka. Hän ei antanut itselleen anteeksi, että oli oman lojaalisuutensa sokaisemana uskonut presidenttinsä valheet ja tekaistut syyt Irakiin hyökkäykselle. – – https://yle.fi/a/3-12149400

  USA:n joukkojen lapsellisesta mellastamisesta Irakissa olivat yhtenä esimerkkinä kidutukset Abu Ghraib-vankilassa. Kidutukset tapahtuivat USA:n ylimmän johdon hyväksymänä ja ohjeistamana. Puolustusministeri Donald Rumsfeld suorastaan ylpeili tv- ja lehtihaastatteluissa ohjeilla, joita hän henkilökohtaisesti oli antanut kirjallisina uusista kidutustavoista ja -menetelmistä.

  3) = Seymour Hersh uutisoi kriittisesti myös USA:n 2001 käynnistämästä Afganistanin operaatiosta. Operaatioon, jonka johtovastuun USA vyörytti NATO:lle, osallistui 20 vuoden ajan myös Suomi. Suomalaiset sotilaat ja siviiliasiantuntijat toimivat taitavasti ja luotettavasti heille osoitetuissa tehtävissä. – – USA:n epäluotettavuus tuli räikeimmin esiin operation loppuvaiheessa, jolloin presidentti Trumpin hallinto teki Afganistanissa toimivien liittolaismaiden tietämättä vuonna 2020 sopimuksen Taliban-johtajien kanssa. Sopimuksessa, jossa sivuutettiin myös Afganistanin valtiojohto, USA lupasi vetää sotilasjoukkonsa pois Afganistanista vuoden kuluessa. – Tuloksena oli vuonna 2021 (Bidenin ensimmäinen presidenttivuosi) alkanut kaaos Afganistanissa. Kaaos ja hätä Afganistanissa jatkuvat ja tilanne vain pahenee koko ajan. = = https://yle.fi/a/74-20014977

  Kuten olen kirjoittanut: = Jokaisella on luonnollisesti oikeus omien tietojensa ja kokemustensa perusteella arvioida nyt julkaistua raporttia, mutta on väärin esittää kannanottoja ilman huolellista paneutumista Hershin esittämään logiikkaan ja tapahtumien kulkuun.

   
   
  Juha Hytönen #3832981 16.2.2023 19:08
  Vastaus kommenttiin: #3832962

  ”…väärin esittää kannanottoja ilman huolellista paneutumista Hershin esittämään logiikkaan ja tapahtumien kulkuun.”

  Logiikka sinänsä toimii ja tapahtumien kulku on mahdollista. Ongelma on se, että vaikka tuo olisi mahdollista, se ei tarkoita, että näin olisi tapahtunut. (Voisinhan minäkin olla vaikka Suomen puolustusvoimien eversti tai vaikka prikaatinkenraali, ei sille sinänsä olisi ollut mitään estettä…)

  Hershin väitetty lähde on käytännössä täysin tuntematon operaation suunnittelussa ja valmistelussa mukana ollut henkilö. Ja siis lähinnä kyse on vain yhdestä tiedonantajasta, johon kaikki lopulta perustuu. Kysymys kuuluu, minkä painoarvon tälle tuntemattomalle informantille voi antaa?

  Itselle tulee myös mieleen, että ikämies Hersh saattaa hyvinkin olla henkilö, jota jokin muu taho käyttää hyväksi ja syöttää tälle tietyntyyppistä informaatiota. Tai sitten Hersh ei enää ole muutenkaan terävimmillään, jos mies höpisi jo toistakymmentä vuotta sitten sekavia Opus Dein ja Maltan ritarien vaikutuksesta USA:n asevoimiin, niin tämä väite saattaa mennä aivan hyvin samaan kategoriaan.

   
  • Vastaus kommenttiin: #3832962

   Luin Hershin ja Hesarin kirjoitukset. Hesari raportoi edellisestä nähdäkseni jokseenkin kunnollisesti, vaikkakin huomattavan skeptisesti.

   Skeptisyys Hershin kertomuksesta on tässä vaiheessa ymmärrettävää. Ongelmallista on toisaalta syyttää muitakaan maita, jos ei ole sen parempaa teoriaa. Ainakaan toista yhtä yksityiskohtaista teoriaa kuin Hershin en ole huomannut. Hyvä kun tuodaan esiin teorioita, joita voi kuka tahansa sitten arvoida.

   Olen Vehviläisen kanssa samoilla linjoilla siitä, että näin isosta asiasta tarvittaisiin kunnollista lisäselvitystä monilta tahoilta. Jo Bidenin omat puheet asiasta ovat olleet varsin erikoisia.

   Omaan Nato-kantaani, joka on toinen kuin Vehviläisellä, Nordstream-räjäytykset ei ole mainittavasti vaikuttaneet.

  • Vastaus kommenttiin: #3832962

   Kohtaan 2 lisäisin, että USA ei saanut Powellin välittämillä valheilla ”YK:n lupaa” hyökkäykselle Irakiin. Turvallisuusneuvosto äänesti hyökkäystä vastaan ja pääsihteeri Annan totesi, että hyökkäys oli yksiselitteisesti laiton.

   https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_and_the_Iraq_War

   Seymour Hersh on ollut usein oikeassa ja toisinaan väärässä. Tässä tapauksessa olisi kyllä mukava nähdä edes yksi omalla nimellään esiintyvä lähde. Loogisempaa tietenkin olisi, että putken räjäyttäjät olisivat amerikkalaisia kuin venäläisiä. Jälkimmäiset kai ovat osoittaneet eniten kiinnostusta niiden korjaamisen.

   Mitä tällä kaasuputken räjäytyksellä on tekemistä Nato-jäsenyyden kanssa, en ymmärrä ollenkaan.

    
  • Seppo Lavonen #3833076 16.2.2023 20:53
  • Uusi kommentti

   Katsotaanpa kenraali Vehviläisen tämänkertaisen blogin otsikkoa: ”USA räjäytti kaasuputket Itämerellä Norjan avustuksella. – Joutuvatko USA ja Norja vastuuseen teostaan?”

   Jo otsikon ensimmäinen lause on todistamaton väite, joka vie välittömästi uskottavuuden koko kirjoitukselta.
   Ja ilmeinen vastaus otsikon toisen lauseen kysymykseen on, että mistään vastuista ei edes tulla keskustelemaan missään eikä kenenkään kanssa, ennen kuin on pitävä näyttö siitä, kuka, miten ja miksi kaasuputket rikkoi.

   Mitä taas tuohon Vehviläisen suuresti ihaileman Mr. Hershin kirjoitusten laatuun ja uskottavuuteen tulee, tulee, kannattaa lukea sseuraava arviointi: .
   https://euvsdisinfo.eu/nothing-to-see-here-look-over-there/

   Lainaus kirjoituksesta: ”Hersh’s theory. Hersh’s recent work has been controversial and widely panned by journalists for promoting conspiratorial claims that hinge on dubious anonymous sources or pure speculation.”

   Herra Hersh on siis mieltynyt myös salaliittoteorioihin, mikä ei sinänsä ole yllätys. Kaikenkaikkiaan tuo tyyppi näyttää kuuluvan samaan uksottavuuskategoriaan Mearsheimerin, Chomskyn, Kissingerin ja monen muun Kremlin hyödyllisen idiootin kanssa.

   Tuo edellä viittaamani EUvsDisinfo on Euroopan ulkosuhdehallinnon East StratCom -työryhmän vuonna 2015 perustama hanke, jonka ydintavoitteena on lisätä yleisön tietoisuutta ja ymmärrystä Kremlin disinformaatiooperaatioista sekä auttaa kansalaisia ​​Euroopassa ja sen ulkopuolella kehittämään vastustuskykyä digitaalista tietoa ja mediamanipulaatiota vastaan. Työryhmä julkaisee viikoittain Venäjän valehtelua analysoivan uutiskirjeen, jonka kuka tahansa voi tilata maksutta omaan sähköpostiinsa. Suosittelen lämpimästi kaikille US-Puheenvuoron lukijoille ja blogisteille ja erityisesti eläköityneille kenraaleille.

 

***

Screenshot%202022-05-13%20at%2018-36-14%

 
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Kuva: /All Over Press
LIVENato

Turkin presidentti: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi virhe

 

 

***

 

https://www.seiska.fi/Kotimaa/Kansanedustajaehdokas-Jarno-Limnellin-Twitter-tili-hammentaa-aiemmin-kritisoinut-jyrkasti?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName

" Kotimaa

15.03.2023 12:30
Teksti: Leena Ylimutka | Kuvat: Seiskan toimitus, AOP
 
LImnelletu.jpg
Kansanedustajaehdokas Jarno Limnellin Twitter-tili hämmentää - aiemmin kritisoinut jyrkästi bottiarmeijoita
 

Seiskalle on tullut hämmentäviä viestejä kokoomuksen kansanedustajaehdokas Jarno Limnellin Twitter-seuraajista.

Moni Twitter-käyttäjä on huomannut, että miehellä on yli 70 000 seuraajaa, mutta seuraajamäärään nähden hänen tviiteistään tykätään yllättävän vähän. 

Jarno LimnellJarnon Twitter-tilitlä poistui yhdessä yössä 7 000 seuraajaa. Juttua kirjoittaessa hänellä oli vielä 72 000 seuraajaa. (KUVAKAAPPAUS)

Seiskan lukija epäilee, että suuri osas seuraajista olisi botteja eli niin sanottuja automatisoitua tiliä, joka pyrkii esiintymään oikeana ihmisenä.

- Luulisi, että kyberturvallisuusprofessori ei hyväksyisi tämän kaltaista toimintaa, Seiskalle hämmästellään. 

Bottiverkostoja voidaan käyttää esimerkiksi vaalivaikuttamisesta. Tällöin bottiverkostojen avulla jonkin henkilön aiheet saadaan trendaamaan. Seiskalle Limnell myöntää suoraan, ettei hänen bottiseuraajansa tule ehdokkaalle yllätyksenä. 

- Olen saanut saman suuntaista tietoa, Limnell myöntää.

- Seuraan sosiaalisen median tilejä, että minkälaisia seuraajia siellä on. Minulla on ollu se periaate, että kaikki voivat minua voi seurata. Mutta jos alkaa häiriköimään, niin sellaiset suljen pois.

Siivoustalkoot tulossa

Limnell puolustautuu sillä, että seuraajiksi ryhtyneitä bottiarmeijoita on vaikea estää.

- En nyt muista ulkoa tutkimuksista, mutta esimerkiksi Twitterissä on iso joukko bottitilejä. Se on ikään kuin heidän asiansa, hän jatkaa.

 

***

HÖPERTURPAVÄKIKÖ on SANNALLEKIN JUNAILLUT BOTTI-"SOMEKANNATUKSEN"!!!???


https://mvlehti.net/2021/04/13/paaministeri-sanna-marinin-valtaisan-somesuosion-takana-bottien-liketys-silta-se-nayttaa/

Pääministeri Sanna Marinin ”valtaisan somesuosion” takana bottien ”liketys”? – Siltä näyttää!

Viimepäivinä sosiaaliseen mediaan on noussut vilkasta keskustelua siitä, että kuinka todellinen on pääministeri Sanna Marinin suosio. Näyttää siltä, että valtamedian luoma "Suuri Sanna" saa kannatustaan mm. Intiasta ja Sri Lankasta keinotekoisesti luoduilta bottitileiltä.

 

”Demarit voisivat tehdä vaalilupauksen, että somessa tulee reilu siirtymä ja kaikille somepostauksille tulee vähintään tuhat tykkäystä valtion piikkiin. Mielestäni ei ole tasa-arvoa se, että kaikki eivät saa saman verran tykkäyksiä. Valtiollakin voisi olla tykkäysvirasto”, kommentoi Sami Rajala alla olevaan Jocka Träskbäckin postaukseen.

Puoluetoimistolla pohditaan:

1. Yritetään vaientaa asia kuoliaaksi. Jos ei onnistu, niin

2. Selitetään, eli kielletään asia. Jos ei mene läpi, niin

3. Laitetaan kesäharjoittelijan syyksi ja luvataan selvittää perinpohjaisesti, sillä ei ole arvojemme mukaista, kommentoi Pinus Sylvestris.

Sannan Twitter-seuraajat (Ari Heiskanen):

”Tässä on tuotu entisaikojen hoviloistoa nykyaikaan. Nyt hovissa hallitsijoita entisaikoinan mielistelevät narrit ja muut hauskuuttajat on vain korvattu maksetuilla twitter-tileillä. On meillä moderni pääministeri!”, kommentoi Markus Maunula.

UMV-Lehti, 13.4.2021

twiitti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hienoa, että pääministerimme suomenkieliset päivitykset ovat saaneet suuren suosion mm. Intiassa ja Sri Lankassa. Merkittävä osa noista käyttäjistä näyttää olevan vieläpä ilman kavereita, eli ovat ehkä yksinäisiä ja syrjäytyneitä.  #bottitehdas
 
 
 
 
 
 
 
 
***

Höperturpakeskuksen propaganda on äärimmäisen alkeellista ja typerää:
 

NATO:n hybridikeskus vahvistaa lännen agendan: Suomen hallituksen vastustaminen ”koordinoitua naisvihaa”

Tulihan se sieltä, aivan kuten varoitimme: Vahvistus sekä Suomen valtamediasta että NATO:n hybridikeskukselta (CoE). Mikäli ilmaiset vastustavasi EU-Suomen hallitusministerien toimia, olet "naisvihaaja" eli ulkoa (Venäjä) koordinoitu uhka. Tämä on lännen agenda.

NATO-hybrid-Sanna-Marin-Finland.jpg

Uhriutuminen, joka alkoi Suomessa Venäjä-trollijahdin seurauksena 2014, on viety uudelle – geopoliittiselle tasolle: Globalismin järjettömyyksiä suomalaisille pakottavat naisministerit uhriutetaan Venäjä-vastaisen geopoliittisen agendan alttarilla.

NATO:n suomalaisia vastaan vihamieliset agendat jyräävät ja niiden ilmiselvyys on räikeästi nähtävissä. Globalistien Atlantic Council (Atlantti-Seura), joka on lienee kaikista äärimielisin Venäjä-vastustaja agendassaan, julkaisi viikko sitten 10.3.2021 The National Interest -lehdessä artikkelin, jossa annettiin ymmärtää, että lännen narratiivi erityisesti EU-Suomessa on se, että ”suomalaiset naisjohtajat ovat hyökkäyksen kohteena”.

Käyttämällä holtittomia valheita ja esittämällä faktisesti täysin perusteetta uhriutunut Jessikka Aro esimerkkinä, pyrittiin osoittamaan amerikkalaisille, että Suomen ”johtavat naiset” joutuvat Venäjältä koordinoidun hyökkäyksen kohteeksi, jossa käytetään seksuaalisuutta valtiota epävakauttavan toiminnan lyömäaseena. Mitään todisteita ei esitetty, tietenkään, mutta kovia väitteitä ja syytöksiä.

Atlantti-Seuran mukaan erityisesti näin tapahtuu kuvaamalla sukupuolten tasa-arvoa uhkana, jota Venäjä hyödyntää sukupuoleen perustuvalla disinformaatiolla, saadakseen aikaan naisjohtajille haitallisia äärimmäisiä feministisiä reaktioita ja sukupuoleen perustuvaa politiikkaa.

Huomioitakoon myös lähteestä, että vain muutama päivä sitten uutisoitiin skandaalista, joka puhkesi Atlantti-Seuran sisällä, kun kaksi lännelle geopoliiittisia strategioita laativan järjestön edustajaa ”kehtasikin kirjoittaa” Venäjästä jotain positiivista, joka tuomittiin pian jyrkästi transatlantisen globalismin ajatushautomon muiden ns. tutkijoiden toimesta.

Riitelyn laukaisi Atlantti-Seuran kahden vanhemman jäsenen, tohtori Mathew Burrowsin ja tohtori Emma Ashfordin, 5. maaliskuuta laatima raportti, jossa Joe Bidenin hallintoa kehotettiin ”välttämään ensisijaista ihmisoikeuksien lähestymistapaa” Moskovaa vastaan ja he varoittivat, että uudet Venäjä-pakotteet vain ”vahingoittavat edelleen tuottavia suhteita sellaisen pyrkimyksen vuoksi, joka ei todennäköisesti onnistu”.

Marin-Kallas.jpgLiekö sattumaa, että Venäjän rajoille on lännessä nostettu nuoria naispääministereitä?

NATO: Marinin hallituksen vastaisuus ”koordinoitua naisvihaa”

Kirjoitin vastikään eli 13.3.2021 agendan ilmitullessa, että ”kun disinformaation uhasta kirjoitetaan valheellisella disinformaatiolla, pystymme havaitsemaan missä on todellinen uhan aiheuttaja”.

”Nuoria naisia nostetaan lännessä globalismin agendojen johtoon, jolloin heidän kohtaamansa vastustus käännetään henkilöiden uhriutumiseksi – Venäjä ja Kiina syyllistäen – jonka avulla naisasiamiehet voidaan hyödyntää kaikkein radikaaleimpien geopoliittisten agendojen toimeenpanemiseksi.”

Ja juuri näin tapahtuu. Helsingissä ja Riikassa operoiva NATO:n hybridikeskus (CoE) on julkaissut raportin, jonka otsikkona on, että Sanna Marinin hallituksen naisministerit kokevat koordinoitua verkkohäirintää. NATO:n strategisen viestinnän mukaan, siis aivan kuten Atlantic Council jo ehti lännen narratiivia viestittämään, EU-Suomen hallinnon vastustaminen on hyökkäys, johon viitataan ulkoisten toimijoiden osuudella.

Iltasanomat puolestaan otsikoi lännen agendaa, että tuore NATO-raportti osoittaa, että Suomen hallitukseen on kohdistunut laajaa naisvihamielistä verkkohäirintää.

”Viittä eniten kohteina ollutta ministeriä, jotka kaikki ovat naisia, kohdeltiin musertavalla tavalla ja misogynistisesti kaltoin hyökkäämällä heidän arvojaan vastaan, halventamalla heidän päätöksentekokykyään sekä kyseenalaistamalla heidän kykynsä johtamiseen”, IS uutisoi NATO:n hybridikeskuksen (Nato StartComin) raportin sisällöstä.

Toisin kuin Atlantti-Seura Yhdysvalloissa, NATO:n hybridisodan keskus on varovaisempi syyllistävän sormen osoittamisessa, ainakin agendan esitellessä, mutta ulkoista ”botti” ja ”trolli” -toimintaa sanotaan ainakin osittain naisjohtajien ”musertamiseksi” tapahtuneen. Tästä onkin tunnetusti lyhyt matka muuttaa väitteet ”totuudeksi”, kuten usein aiemminkin.

NATO-Hybrid.jpg

NATO on noussut puolustamaan Marinin hallitusta – aika huolestua?

Naisministerin vastustaminen maanpetoksellista maalitusta?

Lännen hybridi-agenda on suomalaisille todella pelottava. Ellei valtamedia hillitse atlantistien ajatushautomon ja esitellyn NATO-strategian toimeenpanoa eli jätä kiivailematta väitetyn ”koordinoidun naisvihamielisyyden” kitkemiseksi, näyttää vakavasti siltä, että tilanne johtaa EU-Suomessa hallitusvastaisuuden kriminalisointiin.

Nuoret ja kokemattomat naisministerit on nostettu EU-Suomessa globalismin johtaviksi asiamiehiksi suomalaisten intresseistä piittaamatta, joissa asemissa he puskevat eteenpäin vieraita agendoja, ja jotka on laadittu kaukana Suomesta usein heidän ollessa vielä taputtelemassa hiekkakakkuja.

Tietenkin kaikki näkemämme piittamattomuus Suomesta ja suomalaisten intresseistä nostattaa vihaa ja vastustusta. Se onkin ainoastaan luonnollista, eikä vihaisuudessa ja sen osoittamisessa ole mitään laitonta tai moraalitonta. Toisaalta on selvää, että mitään kansalaisten koordinaatiota ei tarvita järjettömyyksiä kohdattaessa tai niihin vastatessa.

 

@MarinSanna Osaamaton, kokematon, Sokoksen kassa, tyttö, tyttöhallitus, huulipunahallitus, sukkahousuhallitus, uhkailu, vihapuhe, maalitus. Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it.
yle.fi

Sitten, kun nämä henkilöt pakottavat mm. WEF:n, EU:n ja NATO:n ylikansallisia agendoja suomalaisille ”nuorella johtajuudellaan” sekä kohtaavat odotetusti enemmistön vastustuksen, ei ainoastaan yksilöt, vaan koko globalistien hallintojärjestelmä uhriutuu. Vastustajat ja kriitikot leimataan ”naisvihaajiksi” ja lopulta agendan perusteella perinteisiä kansallisia arvoja kunnioittavan Venäjän masinoimiksi ”putinisteiksi”.

Kun tähän otetaan mukaan erityisesti valtionsyyttäjän ajama ”maalituksen kriminalisointi” ja siitä vaadittavat vankeusrangaistukset, vastassa on nopeasti vaarallisen fasistinen tilanne, että Suomen hallitusministerit voivat tehdä ja sanoa mitä haluavat, ja kun kansalaiset avaavat suunsa tai tekevät jotain vastustaakseen, jos enää edes uskaltavat, heidät teljetään vankilaan ”loukkauksistaan” – maanpettureina. Olkaa hyvin huolissanne.

Päätoimittaja: Janus Putkonen, päätoimittaja
UMV-Lehti, 18.3.2021

EwwxmN2WEAEO_qR.jpgKuvakaappaus. Lähde, Riikka Purra (ps) – Twitter.

 
Onko todella niin, että Marinin kanslia on itse tilannut itseään koskevan Nato-tutkimuksen, jolla julkisuudessa nyt revitellään? Onko kyseessä maksullinen tilaus?
 
TÄMMÖSET PERSEILYT PITÄS UUDEN HALLITUKSEN TOIMESTA SELVITTÄÄ JA TUOMITA!
 
 
Ei, huh, huh... NATO:n hybridikeskus veti oman serverinsä jumiin, kun "koordinoitu naisviha Suomen hallitusta vastaan" -raportti aiheuttaa skandaaliin... :D - siis, kerrankin näin päin!

https://t.co/PrJaVB79cc

Screenshot%202023-05-01%20at%2005-26-59%

PÄIVITYS, 18.3.2021:

Lue myös (13.3.2021):

The National Interest: Venäjä-trollit vainoavat Jessikka Aroa prostituutiosta – ”Siis, mitä mä just luin?” | Pääkirjoitus

Atlantic-Council-Jessikka-Aro-The-Nation

Globalismin ajatushautomo Atlantic Councilin (Atlantti-Seura) Clementine G. Starling ja Julia Siegel julkaisivat artikkelin The National Interest -lehdessä, jonka mukaan ”disinformaatio naisia vastaan uhkaa demokratiaa”. Esimerkkinä käytetään toimittaja Jessikka Aroa.

 

 

***

 

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/404870?page=1#404870

 

" Risto Koivula
19.03.2021 23:27:28

 

Tasa-arvon päivän "kunniaksi": Sotilasliitto Nato ja hallitus etsivät yhdessä hallitusta kritisoineita kansalaisten viestejä tekoälyn avulla

– hyökkäykseksi tulkittu muun muassa hallintotavan julkinen arvosteleminen


maaliskuu 19, 202117:27 


404870