https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/mikaan-ei-kerro-etta-rehtori-mari-walls-oli-mitaan-muuta-kuin-holynpolytiedetantta/#comment-56682

200787769-800x_.jpg

 

 

" Uuden Tampereen yliopiston tulevalla rehtorilla Mari Wallsilla on kokemusta, miten johtaa vanhoista organisaatioista yhdistynyttä uutta laitosta: hän on tehnyt sen peräti kahdesti: ensin Merikeskuksen johdossa ja sitten Luonnonvarakeskuksessa… " Antti Mannermaa

https://www.aamulehti.fi/a/201342235

” Riitoja, kanteluja ja ulosmarsseja – Mari Walls astuu Tampereen uuden säätiöyliopiston rehtoriksi vaikeassa tilanteessa, mutta hänellä jos kenellä on kokemusta, miten siitä voi selvitä

Tampereen uuden yliopiston arki alkaa tä- nään 7. tammikuuta maanantaina. Tampereelle samalla synnytetyn –  herättämiin pelkoihin Walls suhtautuu rauhallisesti. Hän on kokenut yhdistymisen ennenkin. Uusi Tampereen yliopisto syntyi, kun Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät. Uusi yliopisto omistaa Tampereen ammattikorkeakoulun osake-enemmistön.

tähtijuttu tilaajalle 9.12.2018 08.07
 
Laura Kangasluoma
 

Saaressa oli tylsää.

Mari Walls, 57, vietti lapsuuden kesälomansa itäisellä Suomenlahdella kotkalaisen isänsä kotiseudulla, ja mökkisaaressa hän joutui keksimään itselleen tekemistä. Hän kahlasi rantavedessä tutkiskellen siellä uiskentelevia pikkukaloja, kierteli saaren metsikössä keräten kasveja ja huomasi innostuvansa. ”

Tässä on kaikki, mitä Aamulehti näyttää jutustaan ei-tilaajille.

Jos joku tilaaja kopsisi lisää ja kommentoisi, olisi hyvä.

Minä luin tuon jutun, mitään tuon syvällisempää tai fisionäärisempää siinä ei ollut – ei edes jotakin sellaista syvältä perseestä olevaa fisiota, kuten oli joskus ennen joillakin entisillä TTKK:n/TTY:n rehtoreilla heidän aloittaesssaan.

Walls on väitellyt tohtoriksi selkärangattomien indusoituvasta puolustuksesta. Vaikut-taa ilmeisltä,että sillä,ja tällä asialla ei ollut juuri mitään tekemistään hänen myöhem- pien hallinnollisten ”työ”tehtävien kanssa.  Tampereella kasvaneena vaikkakaan ei syntyneenä hän tietää, että mitä tahansa ei Tampereella ja Hämeessä edes tunnusteta (oikeaksi) työksi…

https://wiki.oulu.fi/download/attachments/26685857/perusteet5_18.pdf?version=1&modificationDate=1522066620000&api=v2

" Indusoituvat vai fiksoituneet vasteet?

Milloin saaliin vaste voi olla indusoituva?
1. Predaatioriski vaihtelee ajallisesti ja/tai paikallisesti
2. Saaliin täytyy pystyä luotettavasti arvioimaa petoriskin tasoa (esim. kemialliset indikaattorit)

3. Saaliille on hyötyä indisoituvasta puolustuksesta (hyöty suurempi kuin kustannus)
4. Indusoituvaan vasteeseen liittyy fitness-kustannus (hitaampi kasvu; huonompi lisääntymismenestys),
muuten ko. mekanismi olisi fiksattu (aina kaikilla yksilöillä) "

Hän varmaan näkee kaiken itseensä kohdistuvan epäilyn ja vastustuksen "indusoituvana puolustuksena"...

 

Miksi sitten epäillä tätiä hölynpölläriksi?

 

Sehän hänellä on toki aiva erinomainen tilaisuus – JA VELVOLLISUUSKIN! – myös todistaa vääräksi!

Maamme ”tiedettä” sanotaan moneltakin suunnalta viime aikoina (vuonna) johtaneen NOIN NELJÄN HÖLYNPÖLYTANTANTAN JUNTTA, johon joka tapauksesssa kuuluvat Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja TARJA HALONEN, TAM-PEREEN YLIOPISTOSÄÄTIÖN nyt just eläköitynyt JOHTAJA MARJA MAKAROW sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kansaliapäällikkö ANITA LEHIKOINEN. Nyt kun ryhmän ohjus MARI WALLS korvaa Makarowin,neljäntenä on Ulkopoliiitiseninstituu- tin UPIn TEIJA "Tiilipäinen" TIILIKAINEN (jota pidetään myös aivan tyhjänä bluffina). Siinä on ollut myös Ruotsiin takaisin siirtynyt TUULA TEERI. Rymän ohjuksena on toiminut myös ANNE "Kankkulan-Prunnila" BRUNILA.

http://juhanikahelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260822-yliopistot-vieraan-vallan-vanhoillisuuden-ja-latistumisen-keskuksia

” Yliopistot – vieraan vallan, vanhoillisuuden ja latistumisen keskuksia

 

Tuottaa tuskaa voittaa alakulo, minkä tapahtumat yliopistomaailmassa aiheuttavat. Kymmenen vuotta yliopistoja on ohjattu vieraan vallan alle. Tuo vieras valta on talouselämä.

 

Askelmia yliopistokaappauksen tiellä:

 • yliopistolaki 2010, vallan keskitys yliopiston hallitukselle, rehtorille  ja opetusministeriölle
 • säätiömuodon luominen
 • rehtorin vaalin siirtäminen yliopiston hallitukselle (bulvaanipiirteitä)
 • pääomittaminen, vivutus valtion pesämunalla, yritysmuotoinen sijoitusajattelu
 • suuryritysten ja rahavallan ujuttaminen yliopistojen hallintoon (esim. Risto Varma / Oulu)
 • yritysjohtamiseen pakottaminen, strategiointi, priorisointi ja muut sotatermit
 • tieteen politisointi perustuslain vastaisesti, Strategisen tutkimuksen neuvosto akatemiassa
 • tutkimusvapauden tuhoaminen valtion tutkimuslaitoksista (Metla, RKTL – > Luke)
 • työelämäprofessuurien luominen (viimeisin löytö: Tiina Raevaara / Turku)
 • mielivaltainen ja jopa laiton pakkovallan käyttö, mm. tapaus Tampere
 • eliittimyönteisten rehtorien valinnat, viimeisimpinä Jari Niemelä ja Mari Walls
 • Business Finlandin vivuttaminen yliopistojen sisään
 • tilauskoulutus, yliopistot yritysten ammattikouluiksi
 • lukukausimaksujen hivuttaminen

Tuoreet rehtorivalinnat, Mari Walls Tampereelle ja Jari Niemelä Helsinkiin ovat syvälle ulottuvan kaappauksen pintaa, mutta sellaisenaan kuvaavia.

Rehtorien valinnat bulvaanipiirteineen, salailuineen, omavaltaisuuksineen sekä lopputulosten huonous oikeuttavat päätelmän: rehtorin vaali on siirrettävä koko yliopistoyhteisön asiaksi.

 

… Onko maailmassa suurempaa kummaa kuin jokaikisen asian vääntäminen suku-puolikysymykseksi. Yliopistoviisaat Anu Koivusesta, Johanna Vuorelmasta ja Mari Kiviniemestä alkaen mittaavat tasa-arvon puutetta promillen kymmenyksillä. Muuta tutkittavaa maailmassa ei olekaan. Myös rehtori Niemelä oli keksinyt yhden esimerkin Tasa-arvos- ta yliopistossa. Valtakunnan yliopistojen rehtorien viraali koostumus ei ole hänen vastuullaan.

Naisten monitaitoisuuden todistaa se,että yliopistokaappauksen toimeenpano-osasto koostuu vain naisista.Ylinnä heitä on neljä:Anita Lehikoinen, Marja Makarow, Tarja Halonen, Teija Tiilikainen. He valitsevat rehtorin, eikä vain Helsinkiin.Tampereen valtausta tämä naiskaarti johtaa kuin Mannerheim 100 vuotta sitten: ammuttiin Raa-tihuoneen tytöt, paloi Tammela, tänään palaa yliopisto. Tampereen yliopistoa ei enää ole, on vain wallsilainen ammattikoulu, latteuksien latoja, hietarannan möyrijä.

Sota vaatii tietopohjan (näinhän rehtori Niemelä kertoi), maastokartoi- tuksen ja tie-dustelun. Feministisen sodan päätiedustelija on Helsinki Demos. Niin terävää vasta-vakoojaa ei ole että löytäisi kaikki ne temput jotka Helsinki Demokselle valtion rahoil-la annetaan. Demos paisuu kuin hiivapulla. Kaikista tempuista ei puhuta, kaikkea ei panna näkyviin, seminaarissa huolimaton vararehtori lipsauttaa.

Sota vaatii myös verkoston. Yhden silmun paljastaa uusin työelämäprofessorilöytö, Tiina Raevaara (”sallikaa minun nauraa”) Turun yliopistoon. Signaali etsii lyhim-män reitin, niin myös Turun yliopiston hallituksen ja Helsinki Demoksen välillä. Femi-nistinen sota on kuin jäävuori,muutama prosentti näkyy,valinnat tehdään pinnan alla. Tätä kutsutaan avoimeksi hallinnoksi ja Suomen menestystarinaksi.

Tamperelaista latteutta

Tämän tarinan synty on syvällä.Tiedättehän Luonnonvarakeskuksen,Luken. Miten se syntyi? Vuosikymmeniä valtiolla tutkittiin metsää,kalaa, vettä,maata.Aina ei tyydyt- ty toistelemaan virallisia viisauksia. Tutkijoista osa on ketteriä (kuten meistä muista-kin), ajattelivat aivoilla,asettivat omaperäisiä kysymyksiä.Näin oli Metlassa, RKTL:s-sä, muuallakin. Ei,noin ei saa olla, päättivät ”me päättäjät”. Vyörytysavuksi löytyi Six- ten Korkman ja pari luottohenkilöä ministeriöistä. Metla, RKTL ja muut nurin. Tilalle Luke. Luke tutkii vain olevaa. Pääjohtajaksi istutettiin varma tapaus, Mari Walls.

Pari vuotta sitten olin eduskunnan retkeilyllä.Luken tutkija kertoi että heitä on kielletty lausumasta aiempien laitosten (Metla, RKTL) nimiä. Huomatkaa: kielletty. Kieltäjänä oli Luke ja siis Luken pääjohtaja Mari Walls.

Mari Walls esiintyi myös eduskunnan Tutkas-seurassa. Ei, tuota en jaksa kuunnella. Olevien elinkeinojen toiveiden toistelua, ei irtautumiskykyä, ei lennokkuutta (Jukka Korpelan sanoin: olevan toistelua). Latteaa empirismiä, siinä on suomalaistieteen ja suomalaisyliopiston huippu tänään, rehtoreista alkaen.

Tampereen yhdistetyn yliopiston rehtoriksi valittiin siis Mari Walls. Menettelytavoista on valitus- ja oikeusprosessit menossa. Oikeuskangsleri Tuomas Pöysti lehtitiedon mukaan kieltäytyy vastaamasta edeltävän rehtorin kysymykseen (eikö kieltäytyminen ole lainvastaista, virkavirhe, Pöystin pakkovalitutti Sauli Niinistö). Rehtorin valinnan pääjunailija lie ollut Marja Makarow Helsingistä.

Mari Walls – ajattelun ja sanomisen kieltäjä,sensuroija,olevien elinkeinojen horisont- tiin kiinnittyjä, lattea empiristi. Nyt siis yliopiston rehtorina. Sääli TTY:tä, sääli Tampereen yliopistoa, sääli meitä kaikkia, sääli maailmaa.  ”

Näin asoistalaajasti seurannut Tampereen yliopiston kasavatti Juhani Kahelin. Olen täysin samaa mieltä.

200787766-800x_.jpg