lauantai, 14. marraskuu 2015

Peilisolut ja psykopatia (kansalaisperseilyä)

JOHDANTO:

Peilineuroniteoria kumottu perusteellisesti sekä eläimillä että ihmisillä

Peilineuroniteoria kumottu perusteellisesti sekä eläimillä että ihmisillä

www.colearnr.com/topic/522677f41fe5e070f6829e22/new-discoveries

Eight Problems for the Mirror Neuron Theory of Action Understanding in Monkeys and Humans

1. There is no evidence in monkeys that "mirror neurons" support action understanding

2. Action understanding can be achieved via non-mirror neuron mechanisms

3. M1 [= low level motor circuitry] contains "mirror neurons"

4. The relation between macaque mirror neurons and the "mirror system" in humans is either non-parallel or undetermined

5. Action understanding in humans dissociates from neurophysiological indices of the human "mirror system"

6. Action understanding and action production dissociate

7. Damage to the inferior frontal gyrus is not correlated with action understanding deficits

8. Generalization of the mirror system to speech recognition fails on empirical grounds " In short, data from lesion studies of speech processing unequivo-cally demonstrate that the motor theory/mirror neuron theory of speech per-ception is incorrect in any strong form." *** "...we understand action because the motor representation of that action is activated in our brain." "The [motor] theory is so simple and so easy to present that every one is glad to believe it. The only question that any one cares to raise is how much of it will the known facts permit one to accept." ***

Psychopathy

(pathological personalities, psychopathic constitutions),a group of mental disorders belonging to minor,or borderline,psychiatry, manifested by a disharmonic personality, as a result of which the individual may cause harm to himself or society.There is no clearly defined line between psychopathy and variants of normal personality types. Classifying psychopathies as mental diseases is arbitrary: unlike diseases that deve-lop in a regular way (onset, course, outcome), psychopathies are stable and life-long - although the degree to which the pathological traits are manifested may vary - and are usually not associated with delirium, hallucinations,or other symptoms of marked impairment of mental activity.Psychopathies are caused by hereditary factors, intrauterine injuries to the fetus, birth traumas, infections and poisonings in infancy, improper upbringing, and negative social influences.

The manifestations of psychopathies are varied. Several clinical types are distin- guished according to the particular personality traits that are dominant.For example asthenic (impotent) psychopaths are highly impressionable, excitable, and easily fatigued. They tolerate physical and mental stress poorly and are indecisive and depressed. Psychasthenic psychopaths are extremely suspicious; they are filled with perpetual doubts as to the correctness of their judgments and actions and are inca- pable of making decisions. Excitable (explosive) psychopaths have extremely strong emotional reactions and are unrestrained and inclined to aggressive actions. They have drives and are often addicted to alcohol, which markedly intensifies the mani- festation of pathological traits.Paranoic psychopaths are inclined to develop exagge- rated ideas that dominate all their impressions and emotions; whatever is not in con-formity with these ideas is ignored. Paranoic personalities include pathologically jea-lous and litigious persons and fanatics.Hysterical psychopaths tend to indulge in fan-tasies, which,as it were,substitute as reality for them. The behavior of hysterical psy- chopaths is characterized by affectation and theatricality. There are also other types of psychopathies. Conditions similar to psychopathies may result from schizophrenia and organic brain disease.

Psychopathies can be prevented and treated by proper upbringing in childhood and the constant corrective influence of the family,school,and fellow workers. Psychothe- rapy and psychotropic agents are indicated in decompensation of psychopathies and in situations where psychopathies make day-to-day living difficult.

REFERENCES

Gannushkin, P.B.Klinika psikhopatii: Ikh statika,dinamika,sistematika. Moscow, 1933.
Kerbikov, O. V. “K ucheniiu o dinamike psikhopatii.” In Izbr. trudy. Moscow, 1971. .
Leonhard, K. Normale und abnorme Pers ö nlichkeiten. Berlin, 1964.

M. I. FOT’IANOV

 

Peilisolut ja psykopatia

 
Javert

Tässä hieman pohjustusta aiheeseen:

5 kulmaa kosmologiaan - Elämä ja tajunta 3/6

http://www.youtube.com/watch?v=BQ3OfB52 ... re=related

5 kulmaa kosmologiaan - Elämä ja tajunta 4/6

http://www.youtube.com/watch?v=bSGgQlMn ... re=related

(Kolmannen osan loppupuoli ja neljännen osan alkupuoli)


Sekä:

Peilisolut auttavat ymmärtämään muita

 

Vanhastaan empaattisuuttamme on selitetty sillä,että me rationaalisesti vertaam- me itseämme muihin. Siinä missä fyysikot käyttävät luonnonlakeja fysikaalisten ilmiöiden selittämiseen, me turvaamme kokemuksiimme ja vedämme niistä maalaisjärkeen käypiä oletuksia muiden tekemisistä.

Aivoissamme on simulaattori, joka tiedostamatta ja ponnistelematta seuraa mui-den eleitä, katseita ja liikkeitä ja luo kehoomme toiminnon, joka toisessa on käyn-nissä.Tämä tekee meistä empaattisia,intuitiivisia ja sosiaalisia olentoja, inhimillisiä ihmisiä.

http://www.tiede.fi/artikkeli/508/peili ... maan_muita

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/126622?page=1#126622

 


http://www.helsinki.fi/collegium/suom/hallinto.htm

 

TEKSTI: Petri Riikonen

Aivoistamme löytyneet peilisolut mahdollistavat kumppanin liikkeiden jäljittelyn ja sitä kautta viestinnän.

 

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 7/2000.

 

Ihan kuin tekisi itse

 

Se alkoi 1992 päräyksistä, jotka kuuluivat väärään aikaan. – Rizzolatti työtoverei-neen oli asentanut mikroelektrodeja apinan otsalohkoon tutkiakseen, miten yksit-täiset aivosolut toimivat apinan napatessa rusinan käteensä, kertoo Riitta Hari.

 

– Aina kun tietyt aivosolut aktivoituivat, mittauslaite pärähti äänisignaalin. Sitten tutkija tarttui itse rusinaan – ja taas kuului prrrr! Apinan samat aivosolut reagoivat siis tarttumiseen ja tarttumisen näkemiseen.

 

Parman yliopiston professori Giacomo Rizzolatti ja kollegat nimittivät erikoisesti käyttäytyvät solut peilisoluiksi, koska ne peilaavat toisen yksilön käytöstä. Myöhemmin he ja muut tutkijat ovat osoittaneet, että myös ihmisaivoissa on peilisolujärjestelmä.

 

Parman ryhmä teki ihmiskokeensa ärsyttämällä aivoja kallon läpi magneettistimu-laatiolla ja mittaamalla vasteita käden lihaksista. Itse aivosolujen toimintaa ei siis mitattu. Tämä jäi suomalaisten tehtäväksi.

 

Toimeen ryhtyi akatemiaprofessori Riitta Hari, joka johtaa Espoon Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratorion aivotutkimusyksikköä. Ihmisaivojen toimintaa seurattiin kylmälaboratoriossa MEG:llä eli magnetoenkefalografialla. Tässä hyvin tarkassa menetelmässä espoolaisryhmä on maailman kärkeä.

 

Harin ja kollegoiden kokeissa kahdeksan eri koehenkilöä istutettiin neuromagne-tometrikypärän alle, ja heidän aivosolujensa reaktioita mitattiin MEG:llä. Sillä voi-daan seurata aivokuoren toimintaa tuhannesosasekunnin ja muutaman millimetrin tarkkuudella.

 

Tutkittava otti pienen esineen sormiensa väliin. Sitten hän näki tutkijan tekevän samoin. Kummassakin tapauksessa MEG osoitti liikeaivokuoren peilisolujen aktivoitumista.

 

Pelkän ilman haromiseen peilisolut eivät reagoi. Rizzolatti osoittikin jo aiemmin apinoilla, että otsalohkon muiden osien soluista poiketen peilisolut eivät koodaa liikettä sinänsä. Peilisolut innostuvat vain tarkoituksellisista liikkeistä, esimerkiksi tarttumisesta ja repimisestä.

 

Harin ryhmä julkaisi tänä vuonna toisen kokeen, joka oli mahdollinen MEG:n nopeuden ansiosta. Nyt mitattiin, missä järjestyksessä tutkittavien eri aivoalueet reagoivat, kun he katselivat tutkijan tarttumisliikettä tai matkivat liikettä kädellään. Molemmissa tapauksissa nähtiin samat reaktiot ja sama järjestys: aluksi näköaivokuori, sitten Brocan alue ja viimeisenä primaarinen liikeaivokuori.

 

Peilisolut puheen edellytys?

 

Ehkä koko peilisolututkimuksen jännittävin havainto on se, että peilisoluina toimi-vat ihmisaivoissa muun muassa tietyt Brocan alueen – eli motorisen puhealueen – solut. Tämän alueen tiedetään säätelevän puhumiseen tarvittavia ääntöelinten liikkeitä.

 

Tarttumisotteiden tavoin puhe on täsmällinen liikesarja, jota voi matkia. Sitä paitsi eläimillä ja pikkulapsilla suu on myös tarttumaväline. On siis luontevaa, että aivot prosessoivat käsien ja suun alueen liikkeitä samaan tapaan. Piileekö tässä yksilöiden välisen viestinnän perusta?

 

– Puheen ja viestivien kädenliikkeiden toimintayhteys nähdään esimerkiksi änkyt-täjillä,Riitta Hari selittää. – Kun puhe takeltelee,myös puhuessa käytetyt kädenliik- keet pysähtyvät. Katko näkyy nimenomaan puhetta vahvistavassa viittomisessa, ei esimerkiksi pöydän pyyhkimisessä puhumisen aikana.

 

Siis peilisoluja motorisella puhealueella. Ehkä juuri niitä on kiittäminen, kun ime-väisen suusta ensi kertaa pääsee ”äiti”. Tämäkin tuntuu jo kiehtovalta ajatukselta, mutta tutkijat kehittivät ideaa vielä pidemmälle.

 

Kenties peilisolujen olemassaolo oli aikanaan edellytys puheen evoluutiolle. Puhekyky avasi viestinnälle uudet sfäärit, mutta ehkä maailman tuhannet kielet eivät koskaan olisi syntyneet, ellei ihmisaivoissa olisi ollut valmiina liike-empatian mekanismia.

Kun näemme ihmisiä, jotka kiusaavat kissoja, potkivät mummoja jne. niin luonnolli-sesti maalaisjärjellä päättelemme tekijöiden olevan häiriintyneitä ja sen sellaisia.

Psykopaatit ymmärtävät oikean ja väärän eron älyllisellä tasolla, mutta tunnetasolla heitä ei minkäänlainen julmuus säväytä kanssaihmisiä, tuttavia, sukulaisia, perheen-jäseniä, lapsiaan, vanhempiaan, eläimiä tai ylipäätään ketään kohtaan.

Heiltä puuttuvat aivoista, Brocan alueelta peilisolut, joiden avulla ihmiset ylipäätään ovat inhimillisiä toisilleen (vaikka peilisoluja olisikin, niin psykopaateilla ne eivät akti-voidu). Kun psykopaateilta puuttuu kyky samaistua muiden ihmisten tunteisiin, niin tunteakseen edes jotakin psykopaatit tuottavat ympäristössään lähinnä tuskaa, tus-kaa toisille tuottaessaan he tuntevat lähinnä seksuaalista kiihottuneisuutta ja vallan tunnetta.

[HM: Tähän asti "peilineuroonin" "määritelmä" on ollut, että se aktivoituu tietyissä ti-lanteissa.Muutoin se ei tähän asti olle ollut "peilineurooni" ollenkan.Nyt "psykopatian peilineurooniteoriassa" ON KÄYTÖSSÄ JOKIN MUU "MÄÄRITELMÄ" - MIKÄ?! "Tie-teellistä keskustelua" ei voida käydä edes lainaumerkeissä MÄÄRITTELEMÄTTÖ-MIN KÄSITTEIN, koska SELLAISILLA EI VOIDA PÄÄTELLÄ!!!]

Psykopatia ei siis johdu kasvatuksesta,ikävistä kokemuksista tjs. vaan on synnynnäi- nen ominaisuus. Psykopaatteja ei voi auttaa millään keinoin, psykopaatit eivät opi virheistä, psykopaatit eivät muutu:

"Olen kylmäverisin piru, jonka ikinä tunnette" kuvaili Ted Bundy itseään poliiisille lopullisen pidättämisen jälkeen

Ilman omaatuntoa Robert d. Hare

Ted Bundy sai vankilaankin naisilta ihailijakirjeitä, osa ilmeisesti uskoi Bundyn ol-leen vain lapsuudessaan kaltoinkohdeltu ihmisparka. On inhimillistä hakea väki-valtaisten ihmisten järjettömälle käytökselle syy,yleensä lapsuudenaikaiset tapah- tumat. Noihin ns. syihin psykopaatit tarttuvat ja puolustelevat toimintojaan niillä, vaikka mikään syy ei oikeuta ketään käyttäytymään epäinhimillisesti.

Psykopaatteja ei kiinnosta maailmassa kukaan muu kuin he itse, toiset ihmiset ovat hyödynnettävissä olevia esineitä.

Psykopaatteihin ei voi vaikuttaa muuten kuin eristämällä heidät yhteiskunnasta.

Kuitenkaan, tieteen näkökulmasta Ted Bundy ei ollut mikään piru, paha tms. hänen toimintansa johtui pelkästään, kuten mainitsin, peilisolujen puutteesta tai niiden epä- aktivoitumisesta. Psykopaatit eivät vallanhimossaan, manipuloidessaan jne. käyttäy-tymisellään ole tieteellisesti tarkasteltuna pahoja, he toimivat peilisolujen puutteessa täysin luontaisella, epäinhimisellä tavalla.

Eikö peilisolujen puutteen tähden ole perusteltua väittää psykopatiaa fysiologiaan pohjautuvaksi sairaudeksi? Vaikka psykopatia olisikin sairaus, niin silti psykopaatit ymmärtävät sen oikean ja väärän eron, käyttäytyvät epäinhimillisesti, ovat siinä mielessä älykkäitä, että tunteet eivät jarruta heidän ajatteluaan.

Nykyään ihmisiin istutetaan kantasoluja, elimiä jne. Miksei psykopaatteihin voisi istuttaa peilisoluja, jolloin Hitleristäkin olisi tullut kukkia kasteleva, herkkä, runoileva taiteiljiasielu? Toisaalta, jos psykopaatteihin istutettaisiin rikostensa jälkeen peilisolu- ja, jolloin he ehkä alkaisivat tuntemaan inhimillisesti,niin todennäköisesti psykopaatit menisivät raiteiltaan ymmärtäessään muille tuottamiensa tuskan tunnetasolla, nuppi sekoaisi.

Peilisoluista toivotaan apua ihmisille, jotka kärsivät kyvyttömyydestä tunnistaa toisten mielialoja ja pyrkimyksiä.

http://www.tiede.fi/artikkeli/508/peili ... maan_muita

Psykopaatit eivät kärsi tunteettomudestaan, vaan nimenomaan nauttivat siitä suunnattomasti.

[HM: Tässä tulee TÄYSIN UUSI PIIRRE "PEILISOLUISTA": "NE" MUKA OVAT SAMANLAISA KAIKILLA, tai ainakin suurella joukolla, sillä jos henkilöllä EI OLE OMIA PEILISOLUJA (eikä "niitä" voida tietenkään kantasoluistakaan kasvattaa, koska PUUTE JOHTUU GEENISTÄ! niin MISTÄ HELVETISTÄ NIITÄ SITTEN ISTUTETAAN VAUVOIHIN TAI AIKUISIIN!?

HItlerillä ei muuten ollut psykitrista diagnoosia. Hänen suunnattomin valtuuksin toimineella luottopsykitrillaan, Hans Bergerillä, aivosähkökäyrä EEG:n keksijällä sellainen sen sijaan oli: koko ajan paheneva skitsofrenia.]

 

 
Vierailija
Viesti
Javert
Eikö peilisolujen puutteen tähden ole perusteltua väittää psykopatiaa fysiologiaan pohjautuvaksi sairaudeksi?

Kuka sitä on koskaan väittänyt muuksi kuin sairaudeksi?

Psykopaatit eivät kärsi tunteettomudestaan, vaan nimenomaan nauttivat siitä suunnattomasti.

Eikö sinusta ole aika oksymoronia puhua tunteettomuudesta ja nautinnosta yhtäaikaa?

[HM: hyvä havainto: kun "käsitteissä" mennään tällä "kareustasolla", ei ole syytä hal-koa hiusta tunteiden (feeki´lings, chuvstva), emootioitoiden tuntemusten ja tuntumien (joidenkin tuntosistimiusten) välillä...]

[HM: Huom: "Vierailija" ei ole aina välttämättä sama henkilö!]

 

Vierailija
Viesti
Shriek
Javert
Eikö peilisolujen puutteen tähden ole perusteltua väittää psykopatiaa fysiologiaan pohjautuvaksi sairaudeksi?

Kuka sitä on koskaan väittänyt muuksi kuin sairaudeksi?

Onko psykopatia todellakin luokiteltu sairaudeksi? Minä ymmärrän sairaudet siten, että niistä voi parantua, psykopatiasta ei voi parantua.

Eikö sinusta ole aika oksymoronia puhua tunteettomuudesta ja nautinnosta yhtäaikaa?

Tuo on totta tuossa mielessä, psykopatian ydin on minäkeskeisyys.

 
 
Vierailija
Viesti
Ted Bundy varmasti närkästyi, kun häntä nimitettiin tunnerobotiksi, jonka sisällä ei ole mitään. "Tuo kaverihan ei tiedä yhtään mitään!" Bundy sanoi."He ovat vääräs- sä luullessaan,ettei minulla ole tunne-elämää.Täysin väärässä. Tunne-elämäni on rikasta ja erittäin todellista". Hänen omat murhia koskevat pinnalliset selityksensä osoittavat kuitenkin kuvauksen osauvaksi.Bundylla oli vain hämärä aavistus tunneköyhyydestään, mikä on kaikille psykopaateille yhteinen piirre.

Monet ihmiset turvautuvat psykologisiin menetelmiin ymmärtääkseen itseään. He haluavat saada yhteyden omiin tunteisiinsa. Psykopaattien kohdalla tällaiset yri-tykset ovat yhtä tuomittuja epäonnistumaan kuin Graalin maljan etsintä. Heidän omakuvaansa määrittävät omaisuus, muut menestyksen merkit sekä vallanhalu enemmän kuin inhimilliset tunteet. Rakkaus,ymmärrys ja sääli ovat heille käsittämättömiä tunteita eivätkä merkitse mitään.

Kirjaa Ilman omaatuntoa

 

Javert
Onko psykopatia todellakin luokiteltu sairaudeksi? Minä ymmärrän sairaudet siten, että niistä voi parantua, psykopatiasta ei voi parantua.

Kyllä psykopatiasta voi parantua siinä missa HIV:stäkin.
 

Tulevaisuudessa ehkäpä pakkostimulaatiolla, mutta toisaalta kuka sanoo että tule- vaisuudessa psykopatia olisi huono ominaisuus? Ehkäpä psykopaateilta kielletään vain tietyt ammatit, kuten pilvenpolttajilta työelämä ja koulutus nykyään.

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/mankkaan_suolla_asuivat_alkoholistit_11500.html#media=11511 

Vierailija
Viesti
jees
Vielä kun saisin jonkun tutkimuksen, kun kaikki itse lukemani viittaavat psykopatian kehittyvän ensimmäisen kolmen vuoden aikana.

Jos sinulta puuttuu vauvana peilisolut, niin et sinä kehity miksikään psykopaatiksi, vaan olet jo syntyessäsi sellainen.

Kyllä psykopatiasta voi parantua

Robert Haren mukaan siitä ei voi parantua mitenkään eikä koskaan.

Pitkään on mietitty, onko psykopatia synnynnäinen ominaisuus vai syntyykö se olosuhteiden tai kasvatuksen seurauksena, mutta tämänhetkinen lääketieteen konsensus on, että psykopatia on synnynnäinen ominaisuus.

http://takkirauta.blogspot.com/2009/03/psykopatia-narsismi-ja-sosiopatia.html

 

 

Vierailija
Viesti

Psykopatian taakse voi paha piiloutua.

Ja eiköhän suurin osa rikollisista koe ettei tee mitään väärää. Harva ihminen toimii vastoin etiikkaansa, koska ei katso toimintansa olevan sallittua, jos se on ristiriidassa omien arvojen kanssa.

Ja yhteiskunta sitten pistää vankilaan koska on eri mieltä tekijän kanssa siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Yhteiskunta lukee oikean ja väärän,rikollisen ja sallitun eron lakikirjastaan, koko asiaa sen kummemmin ymmärtämättä. Psykopaatin tavoin.

Oikeuslaitos on varmaankin psykopaattien pystyttämä systeemi.

 

Viesti
Javert
Jos sinulta puuttuu vauvana peilisolut, niin et sinä kehity miksikään psykopaatiksi, vaan olet jo syntyessäsi sellainen.

Ja jos sinulta puuttuu syntyessä raaja, olet rampa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jos sinulta puuttuu raaja, olet ollut syntymästäsi asti rampa.

Robert Haren mukaan siitä ei voi parantua mitenkään eikä koskaan.

Sitten Robert Harelta puuttuu kyky visioida, mutten usko hänen uskovan niin.

http://takkirauta.blogspot.com/2009/03/psykopatia-narsismi-ja-sosiopatia...

Then it must be the truth.

E: "Ensimmäinen psykopaatti lienee ollut Kain"
LOL

 

Vierailija
Viesti
Armitage
Oikeuslaitos on varmaankin psykopaattien pystyttämä systeemi.

Valkokauluspsykopaattien.

 

 

Vierailija
Viesti
jees
Sitten Robert Harelta puuttuu kyky visioida, mutten usko hänen uskovan niin.

Sitten kannattaisi lukea hänen teoksiaan.

Robert Hare

Hän on luonut psykopaatin tunnuspiirteistön antisosiaalisesta persoonallisuushäi-riöstä kärsivien diagnostoimiseksi ja väkivaltaisen käytöksen analysoimiseksi yli-päätään.Hän on liittovaltion poliisi FBI:n Child Abduction and Serial Murder Inves- tigative Resources Center -keskuksen (CASMIRC) neuvonantaja ja konsultoi useita brittiläisiä ja pohjoisamerikkalaisia rangaistuslaitoksia.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Robert_Hare

 

 

Jepajee

Viesti
Javert
jees
Sitten Robert Harelta puuttuu kyky visioida, mutten usko hänen uskovan niin.
Sitten kannattaisi lukea hänen teoksiaan
Robert Hare

Hän on luonut psykopaatin tunnuspiirteistön antisosiaalisesta persoonallisuus- häiriöstä kärsivien diagnostoimiseksi ja väkivaltaisen käytöksen analysoimisek- si ylipäätään.Hän on liittovaltion poliisi FBI:n Child Abduction and Serial Murder Investigative Resources Center -keskuksen (CASMIRC) neuvonantaja ja konsultoi useita brittiläisiä ja pohjoisamerikkalaisia rangaistuslaitoksia.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Robert_Hare

Ei mitään uutta auringon alla. Miten tuo nyt todistaa väitteesi Haren sanoista?

 

Vierailija
Viesti

 

Vierailija
Viesti
jees
Miten tuo nyt todistaa väitteesi Haren sanoista?

Noin hän kertoo kirjassaan 'Ilman omaatuntoa', josta olen jo esittänyt lainauksia.

 

Vierailija
Viesti

Tiede-lehdessä oli aiheesta hyvä juttu pari vuotta sitten:
http://www.tiede.fi/artikkeli/759/psyko ... an_pahempi

Artikkelissa kerrotaan mm. vankilapsykologi Robert Haresta, joka päätti testata kuinka paljon psykopaatteja liikkuu vapaalla jalalla. Hän laati seuraavanlaisen sanomalehti-ilmoituksen yhteistyössä erään yliopiston kanssa:

 
"Oletko hurmaava, älykäs, seikkailunhaluinen, aggressiivinen ja impulsiivinen? Pitkästytkö herkästi, ja haluatko elää täysillä? Jos haluat saada pienen tienestin helposti, soita meille ja varaa aika luottamukselliseen haastatteluun."

Hare on laatinut tutkimustensa pohjalta 20-kohtaisen psykopatian piirreluoettelonsa


1. Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima
2. Vahvalta vaikuttava omanarvontunto
3. Stimulaation tarve ja taipumus ikävystymiseen
4. Patologinen valehtelu
5. Petkuttaminen ja manipulointi
6. Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen
7. Tunteiden pinnallisuus
8. Kovuus ja tunteettomuus, empatian puuttuminen
9. Loismainen elämäntyyli
10. Heikko käyttäytymisen kontrolli
11. Promiskuiteetti (sukupuolinen holtittomuus tai valikoimaton sukupuoliyhteys eri partnerien kanssa)
12. Varhaiset käyttäytymisongelmat
13. Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen
14. Impulsiivisuus
15. Vastuuttomuus
16. Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä
17. Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita
18. Nuorisorikollisuus
19. Ehdonalaisen vapauden peruutus
20. Monipuolinen rikollisuus

Kaikkia hankalaksi haukuttuja ihmisiä ei kannata haukkua psykopaateiksi. Tässä on esimerkiksi jossain suhteessa samankaltaiselta vaikuttavan, mutta pohjimmiltaan täysin vastakkaisen ilmiön, ilmeisen skitsoidisuuden (overt schizoid), piirreluettelo:

Self-Concept

* compliant
* stoic
* noncompetitive
* self-sufficient
* lacking assertiveness
* feeling inferior and an outsider in life

Interpersonal Relations

* withdrawn
* aloof
* have few close friends
* impervious to others' emotions
* afraid of intimacy

Social Adaptation

* prefer solitary occupational and recreational activities
* marginal or eclectically sociable in groups
* vulnerable to esoteric movements owing to a strong need to belong
* tend to be lazy and indolent

Love and Sexuality

* asexual, sometimes celibate
* free of romantic interests
* averse to sexual gossip and innuendo

Ethics, Standards, and Ideals

* idiosyncratic moral and political beliefs
* tendency towards spiritual, mystical and para-psychological interests

Cognitive Style

* absent-minded
* engrossed in fantasy
* vague and stilted speech
* alternations between eloquence and inarticulateness

Eli siinä missä psykopaatti on lipevä ja hurmaava, on avoin skitsoidi hajamielinen, puheensa on jäykkää ja epäselvää. Psykopaatti on taipuvainen pitkästymiseen ja tarvitsee jatkuvaa stimulaatiota, as on veltto ja hänen viihde- ja ammatilliset harras-teensa ovat yksinään harrastettavia,usein erikoisia sellaisia. Psykopaatilla on vahva omanarvontunto ja hän kokee muiden ihmisten olevan olemassa häntä palvellak- seen, as on kuuliainen ja riippumaton. Psykopaatilla voi olla takanaan useita avo- tai aviosuhteita, as pelkää intiimiyttä ja hän ei pidä seksuaalisista juoruista. Psykopaa- tilla on ollut varhaisia käyttäytymisongelmia ja hän on taipuvainen monipuoliseen rikollisuuteen, as:lla on erikoislaatuisia moraalisia ja poliittisia mielipiteitä ja hän on taipuvainen hengellisiin ja mystisiin kiinnostuksen kohteisiin.Psykopaatti on kova ja tunteeton ja häneltä puuttuu empatiakyky; as on varautunut ja tunnesokea.

Mä olen käynyt läpi yksityiskohtaiset psykologiset testit, joiden perusteella olen vahvasti skitsoidinen, mikäli tämä jotakuta kiinnostaa.

 

Viesti
Javert
jees
Miten tuo nyt todistaa väitteesi Haren sanoista?
Noin hän kertoo kirjassaan 'Ilman omaatuntoa', josta olen jo esittänyt lainauksia.

Olet myös laittanut blogin, jossa sanotaan että Kain oli ensimmäinen psykopaatti.
Siellä myös sanotaan:

"psykopaatilta puuttuu täysin nisäkkäille tunnusomainen esto lajitoverin vahingoittamiseen tai surmaamiseen."

Leijona anyone? Paviaani anyone? jne. anyone?

"He yksinkertaisesti ovat pelkkiä tyhjiä ihmisen kuoria ilman sielua."
...

"Uskonnollisesti voisi ajatella, että psykopaatti on ihminen,joka on predestinoitu Hel- vettiin, sillä hän on kyvytön katumaan tekojaan ja häneltä puuttuu täysin omatunto."

Sinänsä skismaattinen tulkinta uskikselta, mutta hän taitaneekin olla jonkin sortin puritaani.

Enempää en lukenut.

Joka tapauksessa en usko Haren sanoneen mitään noin jyrkkää.

 

 

Viesti
Javert
jees
Tän vois siirtää ö-mappiin
Ei ole pakko lukea ketjuja, jotka eivät itseäsi miellytä.

Mustahan tässä onkin kyse

 

 

Vierailija
Viesti
jees
Enempää en lukenut.

Eiköhän tuo Kain-pätkä toiminut vain yhtenä esimerkkinä psykopatiasta.

Mustahan tässä onkin kyse

Päättelin tästä:

Tän vois siirtää ö-mappiin

 

 

epajee

Viesti
jushura
Mä olen käynyt läpi yksityiskohtaiset psykologiset testit, joiden perusteella olen vahvasti skitsoidinen, mikäli tämä jotakuta kiinnostaa.
Itsekkin olen aika vahvasti skitsoidinen, mutten kyllä omaa tunnesokeutta, tai mysti-siä kiinnostuksen kohteita, olin 'nuorisorikollinen', puheeni ei ole epäselvää, tosin monotonista.
Mitä toi as tarkoittaa? Assia? Koska ihminen voi olla skitsoidinen olematta assi.

 

 

Vierailija
Viesti
Armitage
Ja eiköhän suurin osa rikollisista koe ettei tee mitään väärää. Harva ihminen toimii vastoin etiikkaansa, koska ei katso toimintansa olevan sallittua, jos se on ristiriidassa omien arvojen kanssa.
Psykopaatti eroaa persoonallisuudeltaan täysin muista rikollisista. Hänen vihansa on kiivaampaa, hänen mielijohteensa ovat selvempiä, hänen tunnereaktionsa pin-nallisempia.Syyllisyydentunteiden puuttuminen on kuitenkin selvästi erottava teki- jä. Normaalirikollisilla on vakiintunut arvomaailma, joskin vääristynyt. Jos normaali rikollinen rikkoo omia normejaan, hän tuntee syyllisyyttä.

Ilman omaatuntoa

 

Jepajee

Viesti
Javert
Eiköhän tuo Kain-pätkä toiminut vain yhtenä esimerkkinä psykopatiasta.

Ei se ollut esimerkki. Se oli väite joka perustuu premissiin: Raamatun tarinat yltävät totuudenmukaisesti ihmiskunnan alkuun saakka.

 

Päättelin tästä:
Ihan vain epätieteellisyytensä vuoksi..

 

Vierailija
Viesti
 
jees
Ihan vain epätieteellisyytensä vuoksi..

Sinun kommentointisi eivät ole tieteellisyyttä nähneetkään. Minä olen käyttänyt väitteideni tukena koko ajan päteviä lähteitä.

 

Viesti
Javert
Sinun kommentointisi eivät ole tieteellisyyttä nähneetkään. Minä olen käyttänyt väitteideni tukena koko ajan päteviä lähteitä.

Asiallinen kritiikki epätieteellista?

No laitappa se lähde jossa Hare sanoo ettei psykopatialle voi koskaan yhtään mitään.

Ja se linkki jossa sanotaan sairauksien olevan kategorisesti parannettavissa.

Jos linkki, jossa helvetti kirjoitetaan isolla, viitataan psykopaatteihin eläiminä, mutta todetaan heidän toimivan nisäkkäille ominaisen tavan vastaisesti olematta nisäkkäi- den käytöksen vastaista,on mielestäsi validi pohja argumentillesi, niin sitten voimme samantien lisätä kreationisminkin tieteiden joukkoon.

 

Vierailija
Viesti
 
Entä jos mikään ei toimi?

 

Yksi asia on hyvä oivaltaa psykopaateista. Heidän ennusteensa on huono - he eivät juuri muuta asenteitaan ja käyttäytymistään.

Ilman omaatuntoa s. 181

 

Viesti

Ensinnäkään tossa ollaan varovaisempia. "He eivät juuri" "Heidän ennusteensa on huono" (Aivan kuten HIV:kin)

Toisekseen toi ei ota kantaa mahdollisiin tulevaisuuden hoitomuotoihin, kuten visioimani pakkostimulaatio vähän kellopeliappelsiinin malliin - tosin käänteisesti.

Eli propagoidaan elimistö näkemään tarpeellisena peilisolujen kasvattamisen, sekä aktivoitumisen niissä tilanteissa, kuin normaaleillakin ihmisillä. Homma toimii jo ihan luotettavasti sydänleikkauksissa, sekä varauksella myös selkäydinvaurioissa. Ihan visuaaliseen stimulaatioon en usko, mutta sopiva sähköinen ärsyke saattaisi toimia.
Analogiana sisiliskon häntä joka ei kasvakkaan takaisin spontaanisti.

 

 

Vierailija
Viesti
jees
on mielestäsi validi pohja argumentillesi, niin sitten voimme samantien lisätä kreationisminkin tieteiden joukkoon.

Pääpointti tässä on peilisolut, minkä puute aiheuttaa psykopatian.

[HM: Tästä ainakin osa "peilineuroniprykitreista" on livennyt rintamasta: he sanovat (ja ovat "mitanneet"...) että psykopaatilla on kyky "peilineurooniempatiaan", mutta hän voi kytkeä sen päälle ja pois!

Osa peilisolupuoskareistakin (Christian Kaysers) kiistää, että psykopaateilta "puuttuisi kyky empatiaan" (joka sivumennen sanoen on todennäköisemmin opittu taito kuin jokin jokin ehdoton refleksi):he vain psytyvät kytkemään sen päälle ja pois! (Se muuten tekisi heistä (meitä) "pakkoempaatikkoja" VAHVEMPIA ja taistavampia, koska heidän EI TAVALLISISSA OLOISSA KANNATTAISI KOSKAAN KYTKEÄ POIS "EMPATIAA", vaikka osisivatkin! Mutta sen sijaan RAATTEEN TIELLÄ on toisin, tai Syyrian sodassa...)
 
Se, että käyttätyistoimito voidaan kytkeä pääle pois,on muuten tietoisesta toiminnas- ta AUTOMATISOITUNEEN kielellirakenteisen ehdollisen refleksin merkki, Pavlovin 2. signaalisysteemissä...
 
Kaikki YLEn tuntema psykitrinen keskustelu tapahtuu Pelineuroonkirkon sisällä.... Karmeata!
 
 

 

Vierailija
Viesti
jees
jushura
Mä olen käynyt läpi yksityiskohtaiset psykologiset testit, joiden perusteella olen vahvasti skitsoidinen, mikäli tämä jotakuta kiinnostaa.

Itsekkin olen aika vahvasti skitsoidinen, mutten kyllä omaa tunnesokeutta, tai mystisiä kiinnostuksen kohteita, olin 'nuorisorikollinen', puheeni ei ole epäselvää, tosin monotonista.
Mitä toi as tarkoittaa? Assia? Koska ihminen voi olla skitsoidinen olematta assi.

as = avoin skitsoidi eli huono suomennos termistä overt schizoid. Se tarkoittaa Sal- man Akhtarin skitsoidin profiloinnissa skitsoidin avointa puolta, jonka lisäksi skitsoi- dilla on piilevä (covert) puoli. Avoin ja piilevä puoli vaikuttavat pinnallisesti toisensa poissulkevilta, fenomenologisesti ovat enemmän tai vähemmän selvästi näkyvissä. Englanniksi:

"these designations do not imply conscious or unconscious but denote seemingly contradictory aspects that are phenomenologically more or less easily discernible," and that "this manner of organizing symptomology emphasizes the centrality of splitting and identity confusion in schizoid personality." Enemmän aiheesta:


http://en.wikipedia.org/wiki/Schizoid_p ... al_profile

Voi vaikuttaa jonkun silmään turhan freudilaiselta analyysiltä, vaikka ei käsittelekään tiedostavaa vs. tiedostamatonta.

 

Vierailija
Viesti
jees
Aikamoista tulkintaa

Tutkimusten mukaan psykopaatit uusivat vankilasta päästyään tekonsa aina.

Toisekseen toi ei ota kantaa mahdollisiin tulevaisuuden hoitomuotoihin

Psykopaattien kohdalla ei kannata laskea tulevaisuuden varaan, vasta sitten, kun todellisia, mullistavia tuloksia tulee, niin kannattaa alkaa puhumaan "hoidosta".

 

 

Vierailija
Viesti

Covert schizoid:

Self concept

* cynical
* inauthentic
* depersonalized
* alternately feeling empty, robot-like, and full of omnipotent, vengeful fantasies
* hidden grandiosity

Interpersonal relations

* exquisitely sensitive
* deeply curious about others
* hungry for love
* envious of others' spontaneity
* intensely needy of involvement with others
* capable of excitement with carefully selected intimates

Social adaptation

* lack clarity of goals
* weak ethnic affiliation
* usually capable of steady work
* sometimes quite creative and may make unique and original contributions
* capable of passionate endurance in certain spheres of interest

Love and sexuality

* secret voyeuristic interests
* vulnerable to erotomania
* tendency towards compulsive perversions

Ethics, Standards, and Ideals

* moral unevenness
* occasionally strikingly amoral and vulnerable to odd crimes, at other times altruistically self sacrificing

Cognitive Style

* autistic thinking
* fluctuations between sharp contact with external reality and hyperreflectiveness about the self
* autocentric use of language.

 

Viesti
Javert
jees
on mielestäsi validi pohja argumentillesi, niin sitten voimme samantien lisätä kreationisminkin tieteiden joukkoon.
Pääpointti tässä on peilisolut, minkä puute aiheuttaa psykopatian.

Tässä samalla kampataan psykologia neurologialla. neruologi/psykologi on varmasti eri mieltä. Ainakin lukemani perusteella.

 

 
Viesti
Javert
Tutkimusten mukaan psykopaatit uusivat vankilasta päästyään tekonsa aina.

Ainakin ihan missä tahansa muussa tutkimuksessa voidaan epäillä vilppiä, jos toleranssi on pyöreä nolla.

Psykopaattien kohdalla ei kannata laskea tulevaisuuden varaan,vasta sitten, kun todellisia, mullistavia tuloksia tulee, niin kannattaa alkaa puhumaan "hoidosta".

Oksymoroni.

 

Vierailija
Viesti
jees
Tässä samalla kampataan psykologia neurologialla. neruologi/psykologi on varmasti eri mieltä. Ainakin lukemani perusteella.

Viliayanur Ramachandran on pukenut odotukset sanoiksi: "Joskus peilisolut vielä osoittautuvat psykologiassa yhtä tärkeiksi kuin dna on osoittautunut biologiassa."

http://www.tiede.fi/artikkeli/508/peili ... maan_muita

 

 

Vierailija
Viesti
jees
Psykopaattien kohdalla ei kannata laskea tulevaisuuden varaan, vasta sitten, kun todellisia, mullistavia tuloksia tulee, niin kannattaa alkaa puhumaan "hoidosta".
Oksymoroni.

Hoidot eivät ole tepsineet psykopaattien kohdalla, vaan he ovat kääntäneet hoito-ohjelmat edukseen, päässeet ehdonalaiseen ja uusineet rikoksensa. Hare korostaa kirjassaan tähänastisten hoitojen hyödyttömyyttä.

 

Vierailija
Viesti

Itselläni on ollut ilo/tuuri saada seurustella ihmisten kanssa jotka opiskelevat alaa. Viimeiset neljä tyttökaveria kun ovat olleet psykan opiskelioita. Olen jo pienestä pitä- en ollut sairaanloisen kiinnostunut ihmisen pimeästä puolesta, jostain syystä massa- murhat, pedofilia, sarjamurhat/raiskaukset, kidutus jne.ovat aina kiinnostaneet ja var-sinkin ihminen sielä takana.Em.syistä olen lukenut kymmenittäin oppi ja tutkimusma- teriaalia mm.psykopaateista, sosiopaateista,narsisteista, kriminaalipsykologiasta jne. Haren teesit ovat erittäin tuttuja ja niinkuin edellä mainittu maailmallakin tunnustettu-ja. Kyllä Javert on kirjoituksineen enemmän oikeassa kuin skitsoinen jees. Jos sinä jees,et muuhun pysty kuin tivaamaan Javertilta linkkiä ja factaa ja ties muuta paskaa vaikka Javert niitä koko ajan toimittaa etkä silti tajua, niin voisitko ehkä ottaa suoraan yhteyttä mr Hare:en ja kysyä häneltä suoraan että" mitä paskaa sinä puhut? Onhan se kumma että minä skitsoinen jees:kin täältä suomesta tiedän nämä jutut paremmin kuin sinä eikä mikään lainaus tai linkki voi sitä tosiseikkaa muuttaa".Tajuatko? Tässä vielä pari linkkiä (en tiedä miksi jaksan).


http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.html
http://post.queensu.ca/~ja9/My_Homepage_Files/Download/Cutoff%20Scores%20for%20the%20PCL-R.pdf

 

Viesti
Javert
jees
Psykopaattien kohdalla ei kannata laskea tulevaisuuden varaan, vasta sitten, kun todellisia, mullistavia tuloksia tulee, niin kannattaa alkaa puhumaan "hoidosta".
Oksymoroni.
Hoidot eivät ole tepsineet psykopaattien kohdalla, vaan he ovat kääntäneet hoito-ohjelmat edukseen,päässeet ehdonalaiseen ja uusineet rikoksensa.Hare korostaa kirjassaan tähänastisten hoitojen hyödyttömyyttä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Oksymoron

Eli jos todetaan ettei asialle voi mitään, on turha pohtia voiko asialle tehdä mitään.
Jos ei pohdita, voiko asialle mitään, koska on todettu, ettei asialle voi mitään, asialle ei varmasti tullakkaan voimaan mitään.

Ei ole löydetty toimivaa hoitomuotoa on aivan eri asia kuin ei löydy toimivaa hoitomuotoa. Jälkimmäinen väite on epätieteellinen.

 

Viesti
mika222
Itselläni on ollut ilo/tuuri saada seurustella ihmisten kanssa jotka opiskelevat alaa. Viimeiset neljä tyttökaveria kun ovat olleet psykan opiskelioita. Olen jo pienestä pitäen ollut sairaanloisen kiinnostunut ihmisen pimeästä puolesta, jostain syystä massamurhat, pedofilia,sarjamurhat/raiskaukset, kidutus jne. ovat aina kiinnosta- neet ja varsinkin ihminen sielä takana. Em. syistä olen lukenut kymmenittäin oppi ja tutkimusmateriaalia mm. psykopaateista, sosiopaateista, narsisteista, kriminaa- lipsykologiasta jne.Haren teesit ovat erittäin tuttuja ja niinkuin edellä mainittu maa- ilmallakin tunnustettuja. Kyllä Javert on kirjoituksineen enemmän oikeassa kuin skitsoinen jees. Jos sinä jees, et muuhun pysty kuin tivaamaan Javertilta linkkiä ja factaa ja ties muuta paskaa vaikka Javert niitä koko ajan toimittaa etkä silti tajua, niin voisitko ehkä ottaa suoraan yhteyttä mr Hare:en ja kysyä häneltä suoraan et-tä" mitä paskaa sinä puhut? Onhan se kumma että minä skitsoinen jees:kin täältä suomesta tiedän nämä jutut paremmin kuin sinä eikä mikään lainaus tai linkki voi sitä tosiseikkaa muuttaa". Tajuatko?
Heti alkuun käydään henkilöön.fapfapfap runkkari.Kyllä mullekkin Hare on ihan tuttu.

Ihme pelle. Aloita akateeminen urasi vaikka näillä urpo:


http://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Arg ... tiovirheet

Auktoriteettisi ei minuun vetoa.

 

Vierailija
Viesti
jees
Eli jos todetaan ettei asialle voi mitään, on turha pohtia voiko asialle tehdä mitään.

Psykopatialle ei todellakaan voida tällä hetkellä yhtään mitään, tulevaisuus mahdolli- sine hoitomuotoineen on tietenkin eri asia. Missään tapauksessa psykopaatiksi vankilassa todettua ei tulisi päästää vapaalle jalalle.

 

Viesti
Javert
jees
Eli jos todetaan ettei asialle voi mitään, on turha pohtia voiko asialle tehdä mitään.
Psykopatialle ei todellakaan voida tällä hetkellä yhtään mitään, tulevaisuus mahdollisine hoitomuotoineen on tietenkin eri asia. Missään tapauksessa psykopaatiksi vankilassa todettua ei tulisi päästää vapaalle jalalle.
Ei tällä hetkellä.Kiitos. Nyt tutkimuksilla on taas jokin konkreettinen merkityskin. Sinulla on toki mielipiteesi, mutta minun mielestäni tuossakaan ei voida olla ehdoton.

 

 

Vierailija
Viesti
Javert
Mielenkiintoinen eettinen kysymys on, että onko meillä oikeus muokata tulevai-suudessa vauvoja, joilla todetaan peilisolujen puute, meidän kaltaiseksemme, istuttaa peilisoluja, jalostaa pikkuvauvoja?

Jos yksilö aiheuttaa suunnatonta tuhoa yhteiskunnassa,niin lienee vain hyvästä, että yksilöön istutetaan hieman peilisoluja, jotta hänestä tulisi yhteiskuntakel- poinen, humaania.

Häiriöitä peilineuronien toiminnassa on havaittu myös autismikirjon oireyhtymistä kärsivillä, mutta he eivät taida aiheuttaa näin pääsääntöisesti suunnatonta vahinkoa yhteiskunnalle. Pelkkien peilisolujen toiminnan häiriön pohjalta voidaan siis tuskin päätellä, tuleeko vauvasta aspergeri, psykopaatti, vai ihan jotain muuta.

 

Viesti
Javert
jushura
Pelkkien peilisolujen toiminnan häiriön pohjalta voidaan siis tuskin päätellä, tuleeko vauvasta aspergeri, psykopaatti, vai ihan jotain muuta.
Jos pikkuvauvojen peilisolujen toiminnassa todetaan häiriöitä, niin eikö hoito ole silloin paikallaan?

Jos hoidolla tarkoitetaan liiallista panostusta heikkouksiin, niin ei, hoito ei ole silloin paikallaan.

 

Vierailija
Viesti
Javert
jushura
Pelkkien peilisolujen toiminnan häiriön pohjalta voidaan siis tuskin päätellä, tuleeko vauvasta aspergeri, psykopaatti, vai ihan jotain muuta.
Jos pikkuvauvojen peilisolujen toiminnassa todetaan häiriöitä, niin eikö hoito ole silloin paikallaan?

Riippuu siitä otetaanko se riski, että maailmaan tulee Juice Leskisen tai Satoshi Tajirin kaltaisia asseja.

 

Alveron
Viestejä3638
Viesti
Javert
Yksi asia on hyvä oivaltaa psykopaateista. Heidän ennusteensa on huono - he eivät juuri muuta asenteitaan ja käyttäytymistään.

Ilman omaatuntoa s. 181

Kirjassa Hare kyllä puhuu myös siitä, kuinka psykopaattien tyypilliset piirteet - vaikka he eivät tulisi tunne-elämältään ja käytökseltään täysin tavallisiksi ihmisiksi - usein osittain katoavat keski-iässä, ihan itsestään. Syytä tälle hän ei osaa sanoa.

Javert
 
Pääpointti tässä on peilisolut, minkä puute aiheuttaa psykopatian.


Mainittakoon nyt, että Hare ei ainakaan tuossa lukemassasi kirjassa puhu peilisoluista.

Silti, tokihan peilisolutkin voivat liittyä asiaan. Hare nyt siis kuitenkin puhuu muista neurokokeista, keskeisimpänä varmaan koe, jossa tutkitaan aivojen reaktioita erilaisiin sanoihin.

jees
Javert
Tutkimusten mukaan psykopaatit uusivat vankilasta päästyään tekonsa aina.

Ei sanatarkkaan aina, mutta Haren mukaan selvästi useammin. Hän myös mainitsee samalla, että he pääsevät tavallista nopeammin vapaaksi, koska hyvä käytös ja taidokas valehtelu. Tämä on mielestäni kirjan parasta antia, koska se todistaa Haren luomasta psykopatian piirrelistasta olevan arvokasta käytännön hyötyä vankeja arvioitaessa.

 

Vierailija
Viesti
jushura
Riippuu siitä otetaanko se riski, että maailmaan tulee Juice Leskisen tai Satoshi Tajirin kaltaisia asseja.

Voisin luopua mielihyvin enemmin jostakin kappaleesta kuin päätyä esim. 'alempirotuisuuteni' tähden keskitysleiriin.

 

Viesti
Alveron
Ei sanatarkkaan aina, mutta Haren mukaan selvästi useammin. Hän myös mainit- see samalla, että he pääsevät tavallista nopeammin vapaaksi, koska hyvä käytös ja taidokas valehtelu. Tämä on mielestäni kirjan parasta antia, koska se todistaa Haren luomasta psykopatian piirrelistasta olevan arvokasta käytännön hyötyä vankeja arvioitaessa.

Ehkäpä siinä piileekin vastaus siihen, miksi psykopaatti muuttuu keski-iän tienoilla.

 

Viesti
Javert
Voisin luopua mielihyvin enemmin jostakin kappaleesta kuin päätyä esim. 'alempirotuisuuteni' tähden keskitysleiriin.

Joten saatat heidät 'alempirotuisuutensa' vuoksi keskitysleiriin - jossa tosin tarjoillaan jälkiruokaa viikonlopuisin.

 

Vierailija
Viesti
Alveron
Kirjassa Hare kyllä puhuu myös siitä, kuinka psykopaattien tyypilliset piirteet - vaikka he eivät tulisi tunne-elämältään ja käytökseltään täysin tavallisiksi ihmisiksi - usein osittain katoavat keski-iässä, ihan itsestään.

Jammu vapaaksi!

Mainittakoon nyt, että Hare ei ainakaan tuossa lukemassasi kirjassa puhu peilisoluista.

Noin en ole väittänytkään, toin ajatuksen täältä:

5 kulmaa kosmologiaan - Elämä ja tajunta 3/6

http://www.youtube.com/watch?v=BQ3OfB52 ... re=related

5 kulmaa kosmologiaan - Elämä ja tajunta 4/6

http://www.youtube.com/watch?v=bSGgQlMn ... re=related

(Kolmannen osan loppupuoli ja neljännen osan alkupuoli)

HM: [JÖSSES!!! TÄYSIN OMIN PÄIN SEKOTETAAN KANSAINVÄLISEEN KIRJALLISUUTEEN, VÄÄRÄÄN TAI OIKEAAN, YLEN HAISTAPASKAA!!!!]

Ei sanatarkkaan aina, mutta Haren mukaan selvästi useammin.

Ei hän kyllä lämmennytkään ajatukselle päästää psykopaatteja vapaaksi, luetteli useita epäonnistuneita esimerkkejäkin.

 

Vierailija
Viesti
jees
Javert
 
Voisin luopua mielihyvin enemmin jostakin kappaleesta kuin päätyä esim. 'alempirotuisuuteni' tähden keskitysleiriin.
Joten saatat heidät 'alempirotuisuutensa' vuoksi keskitysleiriin - jossa tosin tarjoillaan jälkiruokaa viikonlopuisin.

Ad hominem.

 

Viesti
Javert
Ad hominem.

Kysymysmerkki unohtui, mutta niinhän sinä sanoit. Jos joku suljetaan loppuelämäksi hullujenhuoneelle elimellisen vian aiheuttaman riskin vuoksi, on se mielestäni ihan yhtälailla keskitysleiri kuin natsienkin. - Tosin ilman zyklon B:tä

 

Viesti
Javert
Ei sanatarkkaan aina, mutta Haren mukaan selvästi useammin.
Ei hän kyllä lämmennytkään ajatukselle päästää psykopaatteja vapaaksi, luetteli useita epäonnistuneita esimerkkejäkin.

Kyllä kyllä, mutta tarkennuksellani oli ihan toinen tarkoitus. Jos nyt ajatellaan psykopaattisen käytöksen johtuvan vain peilisoluista, niin miten se sopii tuohon havaintoon? Psykopaattien aivoissa, siis nimenomaan peilisoluissa, tapahtuu jotain muutoksia siinä tietyssä iässä? Ehkäpä.

 

Vierailija
Viesti
Javert
jushura
Riippuu siitä otetaanko se riski, että maailmaan tulee Juice Leskisen tai Satoshi Tajirin kaltaisia asseja.
Voisin luopua mielihyvin enemmin jostakin kappaleesta kuin päätyä esim. 'alempirotuisuuteni' tähden keskitysleiriin.

Missä on julkaistu ne neurobiologiset tutkimukset, joiden mukaan Hitlerin peilisoluissa oli häikkää? Saattaahan olla, että hänen psykopatologiallaan oli aivan toisenlainen perusta.

 

Vierailija
Viesti
Alveron
Psykopaattien aivoissa, siis nimenomaan peilisoluissa, tapahtuu jotain muutoksia siinä tietyssä iässä? Ehkäpä.

Ei, he muokkaavat tuossakin käytöstään omaksi edukseen piittaamatta muiden edusta.

 

Vierailija
Viesti
jushura
Missä on julkaistu ne neurobiologiset tutkimukset, joiden mukaan Hitlerin peilisoluissa oli häikkää?

Tuossa ollaan useita vuosikymmeniä liian myöhässä. Yksinkertaisin ja paras selitys Hitlerin käyttäytymiselle lienee peilisolujen puutteesta johtunut tunteettomuus.


 

 
Viesti
Javert
Ei hän kyllä lämmennytkään ajatukselle päästää psykopaatteja vapaaksi, luetteli useita epäonnistuneita esimerkkejäkin.

Ei nää ole joko/tai kysymyksiä, joten helppoa vastausta on turha etsiä. Sinusta ehkä on hyvä tunkea kaikki epänormaalit keskitysleirille, mutta käytännössä sinne joutuisi aivan tolkuton määrä viattomia varsinkin, kun epänormaali on laatusana. (kai )

 

Viesti
Javert
Alveron
Psykopaattien aivoissa, siis nimenomaan peilisoluissa, tapahtuu jotain muutoksia siinä tietyssä iässä? Ehkäpä.
Ei, he muokkaavat tuossakin käytöstään omaksi edukseen piittaamatta muiden edusta.

Eli huono ihminen ei ole yhteiskuntakelpoinen?
Seuraavaksi kaivetaan Zyklon B:t kaapista.


 

Vierailija
Viesti
jees
Javert
Ei hän kyllä lämmennytkään ajatukselle päästää psykopaatteja vapaaksi, luetteli useita epäonnistuneita esimerkkejäkin.
Ei nää ole joko/tai kysymyksiä

Psykopaatit ovat psykopaatteja hautaan saakka, on kirjan pointti.

 

 

Vierailija
Viesti
jees
Eli huono ihminen ei ole yhteiskuntakelpoinen?
Seuraavaksi kaivetaan Zyklon B:t kaapista.
?

Kuulostat pelottavalta.

 

Viesti
Javert
Psykopaatit ovat psykopaatteja hautaan saakka, on kirja pointti.
Josta seuraa, että he eivät voi sopeutua yhteiskuntaan?

..Ja kaiken lisäksi se on sinun tulkintasi kirjan pointista.

 

Vierailija
Viesti
jees
Javert
Psykopaatit ovat psykopaatteja hautaan saakka, on kirja pointti.
Josta seuraa, että he eivät voi sopeutua yhteiskuntaan?

Nimenomaan.

 

 

Viesti
Javert
jees
 
Eli huono ihminen ei ole yhteiskuntakelpoinen?
Seuraavaksi kaivetaan Zyklon B:t kaapista
?

Kuulostat pelottavalta.

Minä?

Sinusta Juice olisi voitu tunkea vankilaan koko elämäkseen, jottei kukaan joutuisi keskitysleirille.

 

 

Vierailija
Viesti
jees
Sinusta Juice olisi voitu tunkea vankilaan koko elämäkseen, jottei kukaan joutuisi keskitysleirille.

Ei, vaan vauvoihin, joilla todetaan häiriöitä peilisolujen toiminnassa (peilisolujen puute), voidaan istuttaa peilisoluja, oli ajatukseni.

[HM: Tässä tulee TÄYSIN UUSI PIIRRE "PEILISOLUISTA": "NE" OVAT SAMANLAI- SIA KAIKILLA, tai ainakin suurella osalla, sillä jos henkilöllä  EI OLE OMIA PEILISOLUJA (eikä "nitiä" voida tietenkään kantasoluistakaan kasvattaa, koska PUUTE JOHTUU GEENISTÄ! niin MISTÄ HELVETISTÄ NIITÄ SITTEN ISTUTETAAN VAUVOIHIN TAI AIKUISIIN!?]

 

 

Viesti
Javert
jees
Javert
 
Psykopaatit ovat psykopaatteja hautaan saakka, on kirja pointti.
Josta seuraa, että he eivät voi sopeutua yhteiskuntaan?
Nimenomaan.
Musta vähän tuntuu että sä olet psykopaatti. Juurihan Alveron sanoi, että heistä tu-lee ..vähemmän ulkoisesti psykopaatteja keski-iän tienoilla.Oikeusvaltiossa mä saan kuule vaikka vetää pikkupoikia perseeseen fantasioissani ja silti voin olla yhteiskun-takelpoinen.Tolla logiikalla skitsofreenisiä ei tule päästää suljetulta, jos heillä on pi-meitä ajatuksia. Eiköhän psykopatiakin käsitä harmaan sävyjä siinä missä ihan mikä tahansa muukin asia.

 

 

Vierailija
Viesti
Javert
jushura
Missä on julkaistu ne neurobiologiset tutkimukset, joiden mukaan Hitlerin peilisoluissa oli häikkää?
Tuossa ollaan useita vuosikymmeniä liian myöhässä. Yksinkertaisin ja paras seli-tys Hitlerin käyttäytymiselle lienee peilisolujen puutteesta johtunut tunteettomuus.
Kysymys olikin tarkoitettu vain osoittamaan faktoina esittämäsi mutun nolous. Yhtä lailla voin mutuna sanoa, että Hitlerin ja Mussolinin kaltaisten kansaa kosiskelevia valheita kehittäneiden nukkemestarien synty on seurausta kulttuurin kansallis- romanttisen pohjavireen ja kansan vastoinkäymisten kontrastin aiheuttamasta vastareaktiosta sadistisessa yksilössä. Tai vaikka siitä, että Hitler olisi pelännyt ympärileikkausta.

 

 

 

Viesti
Javert
Mielenkiintoinen eettinen kysymys on, että onko meillä oikeus muokata tulevai-suudessa vauvoja, joilla todetaan peilisolujen puute, meidän kaltaiseksemme, istuttaa peilisoluja, jalostaa pikkuvauvoja?

Jos yksilö aiheuttaa suunnatonta tuhoa yhteiskunnassa, niin lienee vain hyvästä, että yksilöön istutetaan hieman peilisoluja  jotta hänestä tulisi yhteiskuntakelpoinen, humaania.

Tämä kirjoittamasi kalskahti aika pahasti mielessäni.

Ensinnäkin jos puhutaan yksiloistä, meidän on hyväksyttävä se tosiasia että yksilot silloin todella ovat yksiloitä, niin hyvässä kuin pahassa mitä se nyt milloinkin tarkoit-taakaan. Pitää muistaa että yksilo itsessään ei ole vielä hyvä eikä paha, Sitten vasta kun siihen laitetaan ympäristo mukaan voidaan väittää että se ja se ominaisuus on hyvä tai paha. Mutta jos ympäristo muuttuu, muuttuu myös hyvän ja pahan määritel-mät yksilo-ympäristo kokonaisuudessa. Toisekseen pitäisiko sinusta yksiloistä tehdä keskiarvoyksiloitä. ns "ihanneyksiloitä", mielestäni pelottava ajatus jo itsessään. Silloinhan sana yksilo ei olisi todellista enään..

Muokkasin kirjoittamasi toisinpäin jotta sitä voisi myos analysoida toisesta kulmasta

"Jos yhteiskunta aiheuttaa suurta tuhoa yksiloissä, niin lienee vain hyvästä että yhteiskuntaa muokataan jotta yhteiskunnasta tulisi yksilokelpoinen, Humaania"

Eli onko yksilo mielestäsi jotain ihmisen mielessään keksimää yhteiskuntaa varten täällä olemassa? Mikä milloinkin se yhteiskunta sattuu olemaan. Mielestäsi ykslo pitäisi geneettisesti muokata sopeutumaan siihen vallalla olevaan yhteiskuntaan?

Väittäisin että nämä luonnottomat/isot yhteiskuntarakennelmat suosii hierarkian sok-keloissaan/piiloissaan näitä "epäedullisia yksiloitä" lisääntymään. tietyllä tapaa epä-edullisia yhteison kannalta katsottuna, ei sen yksilon,koska psykopaatit on kovia siki- ämään ymmärtääkseni.Ihmisen luonnollisissa pienissä yhteisoissä "luonnollinen ta- kasinkytkentä" pitäisi moiset ominaiuudet rajattuina ja pieninä esiintymisprosentteina populaatiossa, ei samanlaisia suvunjatkamismahdollisuuksia, koska paljastuminen olisi huomattavasti suurempaa, rankat karsimismetodit sekä tuomiot rajaisi psyko-paattisten yksiloiden esiintymistä luonnollisesti.Nyt ei näin näytä käyvän.Eli missä on todellinen syy jos psykopaattiset yksilot lisääntyvät prosentuaalisesti populaatiossa? Väittäisin että syy on luonnottomassa yhteiskunnassa.

Siinä sitä on ongelmaa/pohtimista yksilon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

 

Vierailija
Viesti
jees
Juurihan Alveron sanoi, että heistä tulee .. vähemmän ulkoisesti psykopaatteja keski-iän tienoilla.

Mutta kun siinä kohdassa todetaan, että sen pienen osankin näennäinen muuttuminen johtuu nimenomaan psykopatiasta, omasta edusta.

 

Musta vähän tuntuu että sä olet psykopaatti.

Ja se suhteellisuudentaju..

Eiköhän psykopatiakin käsitä harmaan sävyjä siinä missä ihan mikä tahansa muukin asia.

Ei psykopatiaa voi verrata inhimilliseen, kun inhimillisiä tunteita ei ole, niin ei ole.

 

 

Vierailija
jushura
Kysymys olikin tarkoitettu vain osoittamaan faktoina esittämäsi mutun nolous.

Hitler oli psykopaatti, psykopatia johtuu peilisolujen puutteesta, joten se siitä.

 

Viesti
Javert
Alveron
Psykopaattien aivoissa, siis nimenomaan peilisoluissa, tapahtuu jotain muutoksia siinä tietyssä iässä? Ehkäpä.
Ei, he muokkaavat tuossakin käytöstään omaksi edukseen piittaamatta muiden edusta.

Miksi he muokkaisivat käytöstään vasta siinä iässä, miksi ei aikaisemmin? Ei, kyllä Hare puhuu ihan todellisesta muutoksesta. Tosin ei se kaikkia psykopaatteja koske.

 

Viesti

Javertilla alkaa mopo keulia koko ajan enemmän. Hidasta, älä julista.

 

Vierailija
Viesti
jussipussi
Mutta jos ympäristo muuttuu muuttuu myos hyvän ja pahan määritelmät yksiloympäristo kokonaisuudessa.

Ylipäätään kaikissa yhteisöissä on aina ollut tietyt tavat ja lait, joiden putteissa yksilöt ovat toimineet. Nämä tavat ja lait muistuttavat toisiaan ympäri maailman riippumatta kulttuurien välimatkoista tai aikakausista, milloin ne ovat olleet. Lakien puitteissa yhteisöt ovat kehittyneet toimiviksi kokonaisuuksiksi, koska ihminen on sosiaalinen laumaeläin.

Mielestäsi ykslo pitäisi geneettisesti muokata sopeutumaan siihen vallalla olevaan yhteiskuntaan?

Jos tuolla voidaan estää tulevaisuuden epäinhimillisiä tekoja, niin mikä ettei.

 

 

 
Viesti
Javert
Ylipäätään kaikissa yhteisöissä on aina ollut tietyt tavat ja lait, joiden putteissa yksilöt ovat toimineet. Nämä tavat ja lait muistuttavat toisiaan ympäri maailman riippumatta kulttuurien välimatkoista tai aikakausista,milloin ne ovat olleet. Lakien puitteissa yhteisöt ovat kehittyneet toimiviksi kokonaisuuksiksi, koska ihminen on sosiaalinen laumaeläin.

Puhut kategorisista imperatiiveista ja etiikkasi on laajemminkin deontologinen. Sinua ei kiinnosta seuraukset, vaan moraalisesti oikea pohja teoille sen tarkemmin pohti- matta metatasolla oikeaa ja väärää. Sinulle maailma tuntuu olevan kaksiuloitteinen - yksitasoinen - ja sen rajat ovat helposti hahmotettavissa, mutta koska minullakin on helposti hahmotettavat moraalin rajat - jotka eroavat omistasi - on minun todettava molempien rajojen olevan vain ihmismielen horisontteja. En minäkään osaa hakea vastauksia horisonttini ulkopuolelta.
Satun vain tiedostamaan rajojeni luonteen.

Mielestäsi ykslo pitäisi geneettisesti muokata sopeutumaan siihen vallalla olevaan yhteiskuntaan?
Jos tuolla voidaan estää tulevaisuuden epäinhimillisiä tekoja, niin mikä ettei.

Voe elämä

 

 

Viesti
Javert
Ylipäätään kaikissa yhteisöissä on aina ollut tietyt tavat ja lait, joiden putteissa yksilöt ovat toimineet. Nämä tavat ja lait muistuttavat toisiaan ympäri maailman riippumatta kulttuurien välimatkoista tai aikakausista,milloin ne ovat olleet. Lakien puitteissa yhteisöt ovat kehittyneet toimiviksi kokonaisuuksiksi, koska ihminen on sosiaalinen laumaeläin.

Ihminen on sosiaalinen laumaeläin,mutta pitää muistaa minkäkokoisen lauman jäse- nenä.. Nämä nykyiset yhteiskunnat ei edusta olleenkaan sitä luonnollista muutamien kymmenien tai satojen ihmisten laumaa, joka oli hyvin tiukasti yhteen sidottu ja raa-kakin toiminnoissaan.Mutta sen kautta karsiminen tapahtui yksilon syntymän jälkeen ei ennen sitä,siinä on oleellinen ero ja jos sitä ei tajua niin huh huh.Luonto itsessään toimii näin;se "heittää" muunnettua ominaisuutta eli mutaatioita yksiloissä koko ajan populaatioon ja sen yksilon, populaation ja ympäriston yhteisvaikutuksesta karsituu / suosiutuu seuraavat jälkeläiset.Tätä ei luonto päätä ennalta ketä suosii koska se vii-saudessaan tietää, että kaikki muuttujat muuttuu, Siksi sitä mikä selviää missäkin ei voi etukäteen tietää. Suosittelisin että pohtikaa hieman pidemmälle ennenkuin egonne julistaa olevansa luontoa viisaampi.

Javert
Jos tuolla voidaan estää tulevaisuuden epäinhimillisiä tekoja, niin mikä ettei.
Mielestäni vain tietämättomyys / välinpitämättomyys omaa tietämättomyyttään koh-taan voi antaa tuollaisen varmuuden, Se minua noissa sinun kirjoituksissasi pelottaa. Mikään ei ole pelottavampaa kuin ihmisen varmuus tietämättomyydessään.

Surulliseksi vetää nyt kyllä mielen....

 

 

Vierailija
Viesti
jussipussi
Tätä ei luonto päätä ennalta ketä suosii koska se viisaudessaan tietää että kaikki muuttujat muuttuu

Luonto itsessään ei ole hyvä, paha, viisas, luonnoton eikä tyhmä, maailmankaikkeu- den arvioidaan joskus loppuvan, mikä on ihmisen näkökulmasta erittäin julmaa ja ikävää.

Eli missä on todellinen syy jos psykopaattiset yksilot lisääntyvät prosentuaalisesti populaatiossa? Väittäisin että syy on luonnottomassa yhteiskunnassa.

Ei, psykopaattiset yksilöt eivät lisäänny prosentuaalisesti,koska psykopaatit tappaisi- vat lopulta toisensa,eli evoluution ja selviytymisen kannalta täysin toimimaton yhtälö. Perusajatuksena oli, että vauvoihin, joilla ei peilisoluja ole, istutetaan niitä peilisoluja, joten tulevaisuuden maailmassa ei psykopaattisia yksilöitä tule olemaan, humaania rodunjalostusta.

[HM: Keskeiseksi "ongelmaksi" näyttää muodostuvan, että, mitä pitäisi tehdä, kun havaitaan, että VAUVALLA EI OLE PEILINEUROONEITA.

Tämä tarkoittaa, että "peilineuroonit" ovat FYYSISESTIO ERILAISTUNEITA, ULKOISESTIKIN TUNNISTETTAVIA ERIKOISNEURONEITA kuin valo- tai hajuresetorineuronit ...
]

 

 

Viesti
Javert
Ei, psykopaattiset yksilöt eivät lisäänny prosentuaalisesti, koska psykopaatit tap- paisivat lopulta toisensa,eli evoluution ja selviytymisen kannalta täysin toimimaton yhtälö. Perusajatuksena oli, että vauvoihin, joilla ei peilisoluja ole, istutetaan niitä peilisoluja, joten tulevaisuuden maailmassa ei psykopaattisia yksilöitä tule olemaan, humaania rodunjalostusta.

No johan ihmiset tappavat toisiaan, eikä me olla täältä mihinkään katoamassa sen johdosta. Eikä evoluutiokaan ole järkevää, joten se voi synnyttää kestämätöntä kehi- tystä, kuten esim. monien tappavien tautien kohdalla. Logiikkasi mukaan isorokko ei esim. olisi mahdollinen.
Summa summarum: Projisoit jopa evoluutioon.

 

Viesti

Ei psykopatiassa ole kyse pelkästään peilisoluista. Piirrelistan oireista useampi on liitetty muiden alueiden toimintaan. Emotionaalisen prosessoinnin kannalta olennai-simmilla alueilla, otsalohkossa ja amygdalassa ei juuri ole peilisoluja havaittu, mutta molemmat niistä on yhdistetty psykopatian oireisiin. Kenties kuuluisin kognitiivisen neurotieteen case-esimerkki on Phineas Gagen tapaus. Hänen käytöksessään alkoi esiintyä lukuisia psykopatian oireita sen jälkeen, kun räjähdyksestä singonnut rauta- putki aiheutti tuhosi suuren osan hänen otsalohkostaan. Hänestä tuli mm. impulsiivi- nen, vastuuton, seksuaalisesti holtiton ja päällekäyvä. Sittemmin useita psykopatian oireita ja moraalisen käyttäytymisen poikkeavuuksia on liitetty orbitofrontaalisen kor- teksin vaurioihin. OFC sijaitsee otsalohkossa juuri silmien takana ja sillä on lukuisia projektioita amygdalaan, jonka poikkeavuuksien on myös todettu olevan yhteydessä väkivaltaiseen käyttäytymiseen sekä piittaamattomuuteen omasta ja muiden turvalli-suudesta. Myös “jähmeän” autonomisen hermoston sekä mesolimbisen palkitsemis-järjestelmän dopaminergisten poikkeavuuksien assosiaatioita psykopaateille tyypil-lisiin äärimmäisen jännityshakuiseen ja lyhytjänteiseen elämäntyyliin on havaittu.

Peilisoluilla voi olla myös osansa,mutta ne eivät missään nimessä selitä psykopatian neurobiologiaa kokonaisuudessaan.

[HM: Japetus on lehden hurjin antipavlovisti, toimittaja varmaan. Nyt hänen mielipi-teensä kuulostavat lähes järkeviltä (mitä ne kuitenkaan eivät ole). "Tiedot" Eric Kandelin hölynpölytuustista.]

 

Viesti
Javert
Ei, psykopaattiset yksilöt eivät lisäänny prosentuaalisesti, koska psykopaatit tap- paisivat lopulta toisensa,eli evoluution ja selviytymisen kannalta täysin toimimaton yhtälö. Perusajatuksena oli, että vauvoihin, joilla ei peilisoluja ole, istutetaan niitä peilisoluja, joten tulevaisuuden maailmassa ei psykopaattisia yksilöitä tule olemaan, humaania rodunjalostusta.

Kun se vain olisikin noin yksinkertaista. Peilisoluja ei kuitenkaan noin vain istuteta eivätkä ne missään nimessä "parantaisi" psykopaattia. Kuten kokonaisvaltaisilla psyykkisen toiminnan poikkeavuuksilla yleensäkin, myös psykopatialla on useita neurobiologisia syitä.

 

Vierailija
Viesti
Japetus
Kun se vain olisikin noin yksinkertaista. Peilisoluja ei kuitenkaan noin vain istuteta eivätkä ne missään nimessä "parantaisi" psykopaattia.

No, jos ei muuta, niin ainakin pyrittäisiin jollain tasolla ratkaisemaan psykopatian ongelmaa.

 

Vierailija
Viesti
jees
No johan ihmiset tappavat toisiaan, eikä me olla täältä mihinkään katoamassa sen johdosta.

Koska yhteisöissä on olemassa lakinsa, joiden perusteella tappajat suljetaan yhteisön ulkopuolelle, sopeutuvaisimmat selviytyvät, lajitovereiden tappaminen nykymaailmassa on erittäin epäkannattavaa.

 

 

Viesti
Armitage
Millä tavoin erotat toisistaan luonnostaan pahantahtoisen kaikille huonoa oloa tavoittelevan henkilön ja psykopaatin, joka "ei huomaa" aiheuttamaansa huonoa oloa,eikä siis tee sitä tietoisesti vaan tahattomasti tavoitellessaan itselleen jotain.

Kyllä psykopaatti sen huomaa ja saattaa jopa nauttiakin siitä. Tavallisesti he kuiten- kaan vain eivät piittaa,muiden ihmisten paha olo ei merkitse heille sen enempää kuin kärpäsen liiskaaminen. Psykopaatti voi ryhtyä äärimmäisen väkivaltaiseen tekoon aivan mitättömästäkin syystä,koska hänen kynnyksensä siihen on hyvin matala.

 

Viesti

Niin joo. Kerroinko jo tuntevani räikeän psykopaattisen ihmisen.
Hän meni jonkin aikaa sitten omatoimisesti lääkärille, koska hommat vaan alkoi kusta kun kukaan ei enää jaksanut häntä. Hänen sanoin:
"Ei mulla ole ongelmia itseni kanssa, mutta muilla on, eikä kukaan enää jaksa kattoa mua."
Nyt sillä on ADHD lääkitys, eikä ole enää niin aktiivisen dominoiva, tai väkivaltainen kuin ennen.

(En tosin ole havaintoani kenellekkään jakanut,enkä jaakkaan. En usko että lääkärit- kään on sitä diagnosoinut,enkä usko sillä sen puoleen olevankaan mitään positiivisia vaikutuksia. Jo ADHD tapaukset vetoavat ADHD:sa)

 

 

Japetus

Viesti
Javert
Japetus
Kun se vain olisikin noin yksinkertaista. Peilisoluja ei kuitenkaan noin vain istuteta eivätkä ne missään nimessä "parantaisi" psykopaattia.
No, jos ei muuta, niin ainakin pyrittäisiin jollain tasolla ratkaisemaan psykopatian ongelmaa.
Manitsit aiemmin,että psykopatia olisi evoluutiossa pidemmän päälle täysin toimima- ton yhtälö. Koska kuitenkin pidät sitä täysin sisäsyntyisenä, täytyy sinun olettaa, että se on suhteellisen menestynyt ominaisuus, koska ei ole evoluutiossa karsiutunut, vaan on yhä noin prosentilla väestöstä. Olen myös lukenut tuon Haren kirjan - joskin jo kauan sitten - ja hänhän nimenomaan esitti evolutiivisen näkökulman psykopatias- ta äärimmäisen kvantitatiivispainottuneena lisääntymisstrategiana: psykopaatin promiskuiteetti ja siihen usein liittyvä hyperseksuaalisuus johtavat hyvin suureen lapsimäärään, josta ainakin osa selviää akuiseksi asti.

 

 

Vierailija
Viesti
Japetus
Armitage
 
Millä tavoin erotat toisistaan luonnostaan pahantahtoisen kaikille huonoa oloa tavoittelevan henkilön ja psykopaatin, joka "ei huomaa" aiheuttamaansa huo- noa oloa, eikä siis tee sitä tietoisesti vaan tahattomasti tavoitellessaan itselleen jotain.
Kyllä psykopaatti sen huomaa ja saattaa jopa nauttiakin siitä. Tavallisesti he kui- tenkaan vain eivät piittaa, muiden ihmisten paha olo ei merkitse heille sen enem- pää kuin kärpäsen liiskaaminen. Psykopaatti voi ryhtyä äärimmäisen väkivaltai- seen tekoon aivan mitättömästäkin syystä, koska hänen kynnyksensä siihen on hyvin matala.

Aggressiivisten macho-psykopaattien lisäksi on tietysti myös Hitlerin kaltaisia nukke- mestari-psykopaatteja, jotka eivät käy itse kenenkään kimppuun, vaan käyttävät muita ihmisiä välineinään väkivallan ja sillä uhkailun toteuttamiseen.

 

 

Vierailija
Viesti
Alveron
Javert
Alveron
 
Psykopaattien aivoissa, siis nimenomaan peilisoluissa, tapahtuu jotain muutoksia siinä tietyssä iässä? Ehkäpä.
Ei, he muokkaavat tuossakin käytöstään omaksi edukseen piittaamatta muiden edusta.
Miksi he muokkaisivat käytöstään vasta siinä iässä,miksi ei aikaisemmin? Ei, kyllä Hare puhuu ihan todellisesta muutoksesta. Tosin ei se kaikkia psykopaatteja koske.
Kasvavatko he siitä vapaaksi?

Useat tutkijat ovat osoittaneet rikostutkinnassa, että jos on lapsena arka, levoton tai väkivaltainen, nämä luonteenpiirteet pysyvät ainakin varhaisaikuisuuteen asti. On siis luonnollista, että aikuisten psykopaattien epäsosiaaliset ja rikolliset teot ovat jatkoa lapsuudessa ilmaantuneille käyttäytymismalleille. Mutta elinkaaren toinenkin pää on mielenkiintoinen:

- Keskimäärin psykopaatit tekevät rikoksia runsaasti noin 40 vuoden ikään saakka, minkä jälkeen teot vähenevät huomattavasti.
- Muut rikokset vähenevät enemmän kuin väkivaltarikokset.

Mistä syystä monen psykopaatin epäsosiaalinen käyttäytyminen vähenee keski-iässä? Tästä on esitetty lukuisia järkeviä selityksiä. He palavat loppuun, kypsyvät, kyllästyvät istumaan vankilassa tai olemaan napit vastakkain oikeusjärjestelmän kanssa. He kehittävät uusia menetelmiä järjestelmän voittamiseksi, löytävät itsel- leen ymmärtäjän, muuttavat käsitystään itsestään ja maailmasta, ja niin edelleen.

On syytä pohtia seuraavia tosiseikkoja ennen kuin päättelemme, että iäkkäät psykopaatit eivät olisi kovin paha uhka yhteiskunnalle:

- Kaikki psykopaatit eivät hylkää rikollista uraansa keski-iässä, vaan moni jatkaa rikosten poluilla vanhuuteen saakka.
- Persoonallisuudessa ei välttämättä ole tapahtunut muutosta, vaikka rikokset vähenisivätkin.

Nämä ovat tärkeitä huomautuksia. Jotkut psykopaatit jatkavat rikoksia, erityisesti väkivaltarikoksia, kuolemaansa saakka. Tutkimusten mukaan monet psykopaatin persoonallisuuspiirteet ovat säilyneet kutakuinkin samanlaisina, vaikka he olisivat iän myöten vähentäneet rikoksiaan. He ovat edelleen itsekeskeisiä, pinnallisia, muita hyväksi käyttäviä ja tunteettomia.He ovat oppineet tyydyttämään tarpeensa vähemmän epäsosiaallisilla keinoilla kuin ennen. Tämä ei silti tarkoita, että he käyttäytyisivät kaiken puolin hyväksyttävästi.

Ilman omaatuntoa s. 90-91

 

Viesti
jushura
Aggressiivisten macho-psykopaattien lisäksi on tietysti myös Hitlerin kaltaisia nuk-kemestari-psykopaatteja, jotka eivät käy itse kenenkään kimppuun,vaan käyttävät muita ihmisiä välineinään väkivallan ja sillä uhkailun toteuttamiseen.

Ei noiden tyyppien välillä oikeastaan ole merkittävää eroa. Kyse ei Charles Manson -tyyppisillä manipuloijillakaan ole psyykkisistä esteistä, väline vain on toinen.

 

Vierailija
Viesti
Japetus
Manitsit aiemmin,että psykopatia olisi evoluutiossa pidemmän päälle täysin toimimaton yhtälö. Koska kuitenkin pidät sitä täysin sisäsyntyisenä, täytyy sinun olettaa, että se on suhteellisen menestynyt ominaisuus, koska ei ole evoluutiossa karsiutunut, vaan on yhä noin prosentilla väestöstä.

Jos psykopaatteja olisi enemmän kuin tuo 1%, niin silloin tuo ominaisuus tulisi hyö- dyttömäksi.Koska psykopaatit eivät siedä toisia psykopaatteja (tappaisivat toisensa), niin heidän osuutensa ei voi juuri noustakaan, väkivaltaiset jengitkin kierretään tavallisesti kaukaa.

psykopaatin promiskuiteetti ja siihen usein liittyvä hyperseksuaalisuus johtavat hyvin suureen lapsimäärään, josta ainakin osa selviää akuiseksi asti.

Noinhan se meni

 

 

Viesti
Javert
Japetus
 
Manitsit aiemmin, että psykopatia olisi evoluutiossa pidemmän päälle täysin toimimaton yhtälö.Koska kuitenkin pidät sitä täysin sisäsyntyisenä, täytyy sinun olettaa, että se on suhteellisen menestynyt ominaisuus, koska ei ole evoluutiossa karsiutunut, vaan on yhä noin prosentilla väestöstä.
Jos psykopaatteja olisi enemmän kuin tuo 1%, niin silloin tuo ominaisuus tulisi hyödyttömäksi. Koska psykopaatit eivät siedä toisia psykopaatteja (tappaisivat toisensa), niin heidän osuutensa ei voi juuri noustakaan, väkivaltaiset jengitkin kierretään tavallisesti kaukaa.

Saisi kyllä olla huomattavasti enemmän kuin 1%, jotta psykopaatit joutuisivat jatku- vasti olemaan tekemisissä toistensa kanssa. Sotaisaksi tilanne kyllä kärjistyisi kyllä monen muunkin persoonallisuuden typologisen monopolin kohdalla.

 

 

Viesti
Javert
Eli täysin psykopaattinen maailma olisi kestämätön, ei-toimiva ratkaisu.

Kyllä sekin toimisi omalla tavallaan.
 

 

Vierailija
Viesti
jees
Kyllä sekin toimisi omalla tavallaan.
Tuskin.

Hannu Lauerma: psykopaatit

 

 

http://www.iltalehti.fi/mieli/2016093022390202_md.shtml

Jos vastaus on kyllä, et todennäköisesti ole, koska narsisti ei tiedä olevansa narsisti.

  • Todelliset narsistit eivät kyseenalaista ajatuksiaan ja tekemisiään.
  • Ihminen, joka tunnistaa itsestään narsistisia piirteitä, on psykologisesti terve, sillä jokaisen käytöksessä ilmenee ajoittain narsistisia piirteitä.

Todelliset narsistit eivät harrasta itsereflektiota eli pohdi tekemisiään ja ajatuksiaan, sillä he pitävät itseään täydellisinä.

- On olemassa sanonta, että narsisteilla ei ole ongelmia, ongelmana ovat muut ihmiset. Asiat ovat aina jonkun toisen syytä, sanoo psykologi Julie Hart news.com.au-sivustolla.

Hart on sitä mieltä, että ihmiset, jotka tunnistavat itsessään narsistisia piirteitä, ovat psykologisesti verrattain terveitä.Kaikkien ihmisten käytöksessä on aika ajoin narsis-tisia piirteitä. Kukin käyttäytyy joskus itsekeskeisesti eikä muista olla huomaavainen toisia kohtaan, mutta se on normaalia.

Julie Hart tähdentää, että narsismi kattaa laajan kirjon.

- Toisesta äärilaidasta toiseen on valtava matka,mutta arvioisin,että populaatiosta 15 prosentilla on jossain määrin narsisteja ja heistä noin 75 prosenttia on miehiä, Hart väittää. Äärimmäisimmässä muodossa narsismi lasketaan persoonallisuushäiriöksi. - Noin yhdellä prosentilla populaatiosta on narsistinen persoonallisuushäiriö. Hartin mukaan ihmisten käsitys narsistista on usein liian yksioikoinen. Narsisti käsitetään monesti itsekkäänä, itsekeskeisenä ja itseään esille tuovana henkilönä.- Mutta on muitakin, hienovaraisempisia narsismin muotoja. Narsisti voi olla ujokin henkilö. Olennaista on, että sisimmässään he pitävät itseään kaikkia muita parempina.
 
Lähde: News.com.au PIPSA PARKKINEN
 

***

http://saarahuhtasaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230760-rikollisten-sosiopaattien-ja-psykopaattien-tarkeimmat-erot

Rikollisten sosiopaattien ja psykopaattien tärkeimmät erot

Saara Huhtasaari

Ulkomaat

Sitoutumaton

Psykopaatit ja sosiopaatit muistuttavat toisiaan, ja nämä sairaudet jakavat monia samoja käyttäytymispiirteitä, jotka osaltaan johtavat sekaannusta häiriöiden välillä (Bonn, 2014). Kummatkin kuuluvat epäsosiaalisten persoonallisuushäiriöiden ryh-mään ja ovat läheistä sukua toisilleen. Psykiatrisen tautiluokituksen (American Psy-chiatric Association DSM-5),mukaan sekä sosiopatia että psykopatia löytyvät otsikol- la epäsosiaalinen persoonallisuus häiriö (ASPD= antisocial Personality Disorders).

Keskeisimmät ominaisuudet, jotka sosiopaatit ja psykopaatit jakavat ovat:

- piittaamattomuus lakea ja sosiaalisia tapoja kohtaan
- välinpitämättömyys toisten oikeuksia kohtaan
- Kummallekkaan toisten ihmisten turvallisuus ei usein merkitse mitään
- ei tunne katumusta tai syyllisyyttä
- suuntaus väkivaltaiseen käyttäytymiseen

Yhtäläisyyksien lisäksi, sosiopaatteilla ja psykopaateilla on myös omia ainutlaatuisia käyttäytymispirteitä. Psykologi Tompkinsin mukaan (mainittu Robinson, n.d.) keskei-nen ero on omatunto eli onko sitä vaiko ei. Psykopaatilla ei ole omaatuntoa, hän ei tunne moraalisia tunnontuskia tekemisistään. Sosiopaatilla on tyypillisesti omatunto, vaikkakin heikko. Hän saattaa tuntea jonkinasteista syyllisyyttä, mutta se ei estä häntä toimimasta.

Bonnin (2014) mukaan on olemassa selviä ja merkittäviä eroja näiden kahden per-soonallisuushäiriön välillä (ks. alla). Lyhykäisyydessään psykopatia on sosiopatiaa vaikeampi häiriö.

Sosiopaatit ovat yleensä hermostuneita ja provosoituvat helposti.He ovat epävakai- ta, ennalta-arvaamattomia ja alttiita emotionaalisiin purkauksiin, kuten raivokohtauk-siin. Sosiopaatit ovat todennäköisesti kouluttamattomia ja he eivät pysty pitämään vakituista työtä tai pysymään yhdessä paikassa kovin pitkää aikaa. Usein heillä ei myöskään ole perhettä. Sosiopaateille on vaikeaa, vaikkei kuitenkaan mahdotonta, muodostaa kiintymysuhteita muiden henkilöiden kanssa. Monet sosiopaatit kykene-vät muodostamaan kiintymyssuhteen tietyn yksilön tai ryhmän kanssa, mutta he eivät kuitenkaan huomioi yhteiskuntaa tai sen sääntöjä (Bonn, 2014; Grohol, 2016). Jokainen sosiopaatin tekemä rikos, murhat mukaan lukien, vaikuttavat olevan sattumanvaraisia, sekavia ja sponttaaneja suunnitellun sijaan.

Sosiopaatti eroaa psykopaatista siinä, että hän ei petä aivan kaikkia. Sosiopaatin kohteena on yleensä korkeasti empaattiset ihmiset (McGregor & McGregor, 2013). Sosiopaatin piittaamaton käytös liittyy sisäistettyyn kulttuuriin (Hare, 1993). Muiden silmissä sosiopaatit vaikuttavat olevan todella häiriintyneitä, ympäristöllä ei juuri löydy ymmärtämystä sosiopaatteja kohtaan.

Psykopaatit ovat kykenemättömiä muodostamaan emotionaalisia kiintymyssuhteita tai tuntemaan todellista empatiaa toista henkilöä kohtaan,vaikka he osaavat olla vie- hättäviä. Psykopaatit ovat hyvin manipuloivia ja saavuttavat helposti toisten henkilöi-den luottamuksen. He oppivat matkimaan tunteita, vaikka he ovat kyvyttömiä todella tuntemaan niitä, ja vaikuttavat normaaleilta hyväuskoisille ihmisille. Psykopaatti kokee, että muut ihmiset ovat olemassa vain palvellakseen häntä. Psykopaatit ovat usein hyvin koulutettuja ja he pystyvät pitämään työnsä. Jotkut psykopaatit ovat niin hyviä manipuloinnissa ja matkimisessa, että heillä on perhe ja muita pitkäaikaisia suhteita ilman, että henkilöt heidän ympärillä edes osaisi epäillä psykopaatin todellista luonnetta (Bonn, 2014).

Kun psykopaatti tekee rikoksia, he suunnittelevat huolellisesti kaikki yksityiskohdat jo etukäteen ja lisäksi usein varasuunnitelmat. Toisin kuin sosiopaattiset kollegansa, psykopaattinen rikollinen on usein tyyni, rauhallinen ja huolellinen (Grohol, 2016; Robinson, n.d.). Heidän rikokset, olivatpa ne joko väkivaltainen tai väkivallattomia, ovat erittäin hyvin organisoitu ja yleensä tarjoavat viranomaisille vain muutamia vih-jeitä rikoksen selvittämiselle. Älykkäät psykopaatit ovat erinomaisia valkokaulusrikol-lisia ja "huijareita" johtuen heidän rauhallisesta ja karismaattisesta olemuksesta (Bonn, 2014).

Psykopaatteja on pidetty keskivertoa älykkäämpinä, mutta uusimman tutkimuksen mukaan psykopaatit menestyivät muuta väestöä huonommin älykkyyttä mitaavissa tehtävissä (Sanchez & Kavish & Boutwell, 2017).

Psykopatia on kaikkein vaarallisin epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, koska he erottavat emootiot teoistaan, riippumatta siitä, kuinka kauheita nämä teot voivat olla. Psykopaattinen tappajia näkee heidän viattomat uhrinsa epäinhimillisinä käyttöesi-neinä, objekteina, joita he voivat huvin vuoksi kiduttaa, rääkätä ja häpäistä (Bonn, 2014). Psykopaattiin ei kukaan voi luottaa, ei edes perheenjäsenet.

Syyt

Psykopatian ja sosiopatian syyt ovat erilaisia. Uskotaan, että psykopatia on suurelta osin perimää eli yhteydessä fysiologiseen poikkeavuuteen, kun taas sosiopatia to-dennäköisesti on ympäristötekijöistä johtuvaa.On havaittu,että sosiopatia olisi enem- män opittua käyttäytymistä synnynäisen sijaan. Sosiopatia näyttäisi olevan lapsuus-ajan trauma ja fyysisen ja henkisen väkivallan tuote.  Sosiopaatit ovat kykeneväisiä empatiaan tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa  muttei kaikissa ja vain muutamien yksilöiden kanssa, muttei kaikkien (Bonn, 2014).  

Psykopatian juuret juontavat geeneihin, viimeaikaiset aivotutkimukset osoittavat, että psykopaattien aivot ei ole kuin muiden ihmisten. Aivoissa on fyysisiä eroja, aivojen alue, joka vastaa impulssin kontrollointi tunteista ei ole psykopaatille täysin kehittynyt lisäksi psykopaatin mantelitumakkeessa (aivojen „tunnetietokoneessa“) löytyy eroa-vaisuuksia verrattuna ei-psykopaattisiin.Nämä erot vaikeuttavat muun muassa toisen tuskan tunnistamista (Gross, 2010). Lisäksi psykopaatin kehontoiminnat poikkeavat muista ihmisistä. Yleensä kun ihminen näkee verta tai väkivaltaa, hänen sydämensä alkaa sykkimään nopeammin, hengitys nopeutuu ja kämmenet alkavat hikoilemaan,  psykopaatin kehon reaktio on vastakkainen. He tulevat rauhallisemmaksi. Kyseinen kehon reaktio auttaa psykopaatteja olemaan pelottomia ja he eivät myöskään pelkää tekojensa seuraamuksia (Robinson, n.d).

Vihjeitä psykopatiasta ja sosiopatiasta on Groholin (2016) mukaan yleensä saatavilla jo lapsuus ajan käyttäytymisestä. Nämä ovat:

- Aggressiivisuus ihmisiä ja eläimiä kohtaan

- Omaisuuden tuhoaminen

- Petoksia tai varkauksia

- Vakavia rikkomuksia sääntöjä tai lakeja kohtaan

Lapsilla ja nuorilla, joilla esiintyy edellä mainittuja käytöshäiriöitä ovat suuremmassa riskissä sairastua epäsosiaaliseen persoonallisuus häiriöön.

Visuaalinen kuva/ kaavio psykopaateista ja sosiopaateista osoitteessa: http://psychologia.co/psychopath-vs-sociopath/

Vankiaineisto ja rikosten uusinta

Vankiaineistossa noin 15-25% vangeista täyttää psykopatian kriteerit, henkirikoksen tekijöistä 30 % ja sarjamurhaajista 90% on psykopaatteja (Häkkänen-Nyholm, 2009). Lisäksi talousrikostuomiota suorittavilla vangeilla on usein psykopatiaa. Hare (2007) on todennut kirjassaan (Käärmeet liituraidassa):“Jos en tutkisi psykopaatteja vanki-lassa, menisin tekemään tutkimusta pörssimarkkinoille“. Sosiopaatteja on vankiai-neistossa noin 15-25%. Sosiopaatti vangit syyllistyvät yli kaksi kertaa enemmän ag-gressiivisiin rikoksiin kuin muut rikolliset (lukuunottamatta psykopaatteja).Psykopaatti vangit tekevät enemmän vakavia väkivaltarikoksia kuin ei-psykopaattiset (Woodworth & Porter, 2002; Hare, 2006).

Rikosten uusimisessa sosiopaatit ja psykopaatit uusivat rikoksen muita vankeja todennäköisemmin vankilasta vapauduttuaan (Woodworth & Porter, 2002). Sosiopaateilla rikoksen uusiminen on noin puolet korkeampi kuin muilla rikollisilla ja väkivaltarikoksissa kolminkertainen.Psykopaattinen rikoksentekijä uusii kolme kertaa todennäköisemmin rikoksen ja väkivaltarikokseen syyllistynyt uusii neljä kertaa todennäköisemmin vuoden kuluessa verrattuna ei psykopaattisiin (Gross, 2010).

Pohdintaa

Kummatkin epäsosiaaliset persoonallisuudet kylvävät kauhua, surua ja kärsimystä ympärilleen missä liikkuvatkin.Lisäksi molemmat persoonallisuudet tuhoavat muiden viattomien ihmisten elämää.He hajoittavat ja hallitsevat niin avoimissa kuin suljetuis- sakin yhteisöissä, sekä yrityksissä että yhteiskunnassa.Suurella todennäköisyydellä jokainen meistä on tekemissä joko psykopaatin tai sosiopaatin kanssa ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Näiden persoonallisuustyyppien tunnistaminen, heidän kanssaan eläminen tai työskentely ei ole helppoa, ja yleensä vahinko on jo tapahtunut, kun totuus selviää vastaanottavalle osapuolelle. Kuullostaako tutulle?

Ihmisillä on tapana ajatella, että psykopaatit ovat rikollisia. Mutta itse asiassa suurin osa psykopaateista ei ole rikollisia, osa heistä on johtoryhmän huoneessa. – Robert D. Hare

([email protected])

Lähteet & viitteet:

Bonn, S.A. (2014). How to tell a Sociopath from a Psychopath. Understanding important distinctions between criminal sociopaths and psychopaths. Haettu:

https://www.psychologytoday.com/blog/wicked-deeds/201401/how-tell-sociop...

Grohol, J. (2016). Differences Between a Psychopath vs Sociopath. Psych Central. Haettu:https://psychcentral.com/blog/archives/2015/02/12/differences-between-a-psychopath-vs-sociopath/

Gross, R. (2010). Psychology: the Science of Mind and Behaviour. Sixth Edition. London: Hodder Education.

Hare, R.D.(1993). Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us. New York: The Guilford Press Inc.

Hare, R.D. (1999). Without conscience: The disturbing world of the psychopaths among us. New York: Guilford press.

Babiak, P. & Hare, R.D. (2007). Snakes in Suits. Harper.

Hare, R.D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist –Revised. 2nd edition. Toronto, ON, Canada: Multi health Systems.

Hare, R.D. (2006). psychopathy: A clinical and forensic overview. Pschiatric Clinics of North America, 29(3), 709-724. Haettu: http://www.psych.theclinics.com/article/S0193-953X(06)00050-5/abstract

Häkkänen-Nyholm Häkkänen-Nyholm, Helinä (2009). Psykopatia. Edita Publishing.

McGregor, J. & McGregor, T. (2013). The Empathy Trap. Understanding Antisocial Personalities. Sheldon Press.

PsychiatricNews: http://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/pn.39.1.0025a

Robinson (n.d). Sociopath vs. Psychopath: What’s the Difference? WebMd. Haettu: http://www.webmd.com/mental-health/features/sociopath-psychopath-differe...

Sanchez & Kavish & Botwell (2017). On the relationship between psychopathy and general intelligence: A meta-analytic review. Haettu: http://biorxiv.org/content/early/2017/01/17/100693.1

Sociopaths. Statistics. Haettu: http://eyesofasociopath.weebly.com/statistics.html

Woodworth, M. & Porter, S. (2002). Journal of Abnormal Psychology. American Psychological Association, Inc. 2002, Vol. 111, No. 3, 436–445.

Haettu: http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antoniocasella.eu%2Farchipsy%2FWoodworth_2002.pdf&ei=bSwpVJyGFcWS7AbjioHABg&usg=AFQjCNHNAqXUGoafUDJbzrjaYaChQPENgw "

 

Keskustelua edellisestä:

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 13:59
 

Riippuen miten diagnoosin laatija sattuu tulkitsemaan testituloksia tai havaittuja käytöspiirteitä sama henkilö voi joutua kumpaankin luokkaan.

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 14:17
 

Sama henkilö ei voi saada kumpaakin diagnoosia, vaikka raja onkin häilyvä! Omatunto on ratkaisevassa asemassa. Asiasta lisää:

https://www.quora.com/Can-you-be-a-sociopath-and-a-psychopath-at-the-same-time

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 15:55
 

Toki eri tulkitsijoiden määritykset voivat poiketa. Omatuntoa ei mitata millään objektiivisella tutkimuksella.
Sama henkilö voi saada toiselta skitsofrenia-diagnoosin ja toiselta diopolaarinen mielialahäiriö tai niiden sekamuoto. Koko psykatrian tautiluokitus on enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraisten oireiden niputusta ja luokittelua sekä niiden varustamista nimilapuilla.
Sanot oikein: "uskotaan."
Aivojen kuvantamismenetelmiä on kehitetty pitkälle, mutta harvoin niitä käytetään diagnosoidessa potilaita. Sitäpaitsi kuvaustulosten ja diagnooseja yhdistävät tutkimukset perustuvat usein kehäpäätelmään.

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 16:49Vastaus kommenttiin #7
 

Käyttäytymistieteissä ei tosiaan ole mitään absoluuttista totuutta ja tulkitsijoiden määräykset voivat poiketa ja myös poikkeavat. Suosittuja sanoja tosiaan ovat: "Uskotaan" "mahdollisesti" "todennäköisesti" "vaikuttaisi olevan" jne..

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 14:07
 

Ovatkohan kaikki kirurgit psykopaattiainesta?

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 14:12
 

Kun on tutkittu ammattikuntia, niin kirurgit ovat usein mainittu listoilla. Prosentuaalista määrää en osaa sanoa. Ks.

http://www.inc.com/jessica-stillman/the-10-professions-with-the-most-psychopaths.html

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 19:25
 

Ihmiset eroavat myös siinä miten reagoivat hätätilanteessa.Toiset pakenevat eli syke nousee jne. Jotkut menee paniikkiin, joku voi laamantua toimintakyvöttömäksi, joille-kin tulee tuo viilipyttyreaktio;rauhoittuvat niin että voivat toimia järkevästi ja käskyttää tehokkaasti. Vm. eivät suinkaan ole psykopaatteja, luulisin heitä löytyvän mm. palomiesten ja poliisien ammattikunnista.

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 20:09Vastaus kommenttiin #23
 

Näin on,ihmiset reagoivat eri tavalla hätätilanteissa (sinänsä todella mielenkiintoinen aihe). Voi olla mahdollista, että viilipyttyjä löytyy juuri kyseisistä ammattikunnista, mutta kukaan heistä/meistä ei oikeasti tiedä etukäteen, miten me toimimme hätätilanteen sattuessa.

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 21:55Vastaus kommenttiin #27
 

Kun monta kertaa on reagoinut samalla tavalla voi olettaa, että seuraavallakin kerralla toimii samalla tavalla.

 

Jukka Mikkola 3.2.2017 15:17
 

Blogi on aiheeltaan ajankohtainen. Tätä voi täydentää menemällä ylilääkäri Hannu Lauerman luennolle.

https://www.youtube.com/watch?v=vdyHBSl2eW4&t=215s

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 16:08
 

Kiitos hyödyllisestä ja mielenkiintoisesta linkistä.

 

Kari Kilpiö 3.2.2017 15:46
 

Kumpaan USA:n presidentti Trump kuuluu vai kuuluuko kumpaankaan? Psykiatri Claes Andersson analysoi Trumpin narsistiseksi psykopaatiksi. Entä sinä Saara?

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 16:01
 

Niinpä, siinä esimerkki miten hepposin perustein alan ammatti-ihminenkin leimaa diagnoosilla.

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 16:44
 

Alan ammattilaisen ei tulisi rikkoa niin sanottua "Goldwaterin sääntöä".

ks. http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201702012200063306_ul.shtml

 

Kari Kilpiö 3.2.2017 17:21Vastaus kommenttiin #11
 

Eri asia on, miten paljon Anderssonin Trump-analyysissa on mukana politiikkaa ja tiettyä sterotyyppista ja dogmaattista asenteellisuuttakin.

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 17:37Vastaus kommenttiin #19
 

Politiikka pitää pystyä pitämään poissa diagnosoinneista. Ja diagnosointia ei saisi tehdä tapaamatta henkilöä. Ei pitäisi olla kovin vaikeaa (?)

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 16:09
 

Mielestäni Claes Andersson teki virheen diagnosoidessaan Trumpia hoitamatta hän-tä henkilökohtaisesti. Samaa mieltä on myös mm. kuuluisa psykiatri Allen Frances: Ottamatta kantaa Trumpiin, mutta mitä tulee narsismiin, niin narsisimi rehottaa ja voi hyvin jenkeissä. Lisää:

https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-prime/201105/narcissism-is-alive-and-well-in-america

 

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 16:37
 

Niin teki. Samoin joka paikan asiantuntija Lauermaan diagnoosi Breivikiä koskien.

 

Kari Kilpiö 3.2.2017 17:19Vastaus kommenttiin #12
 

Lauerman puolustukseksi on sanottava, että hän tekee virassaan rikollisten mielentilatutkimuksia ja on siten virallistettu asiantuntija ja psykiatri.

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 19:34 Vastaus kommenttiin #18
 

Juuri siksi ei saisi ladella diagnooseja henkilöä tapaamatta. Mielentilatutkimus kestää kuukausikaupalla.
Minäkin mielessäni jonkun filmipätkän perusteella ajattelin: psykoositila

Raimo E. Laaksonen 3.2.2017 18:57
 

Kelan asiantuntijalääkärit pystyvät antamaan tai kumoamaan minkä tahansa diagnoosin kevyesti hoitamatta tai näkemättä potilasta. Ja laillisesti.

Margareta Blåfield 4.2.2017 00:44Vastaus kommenttiin #22
 

Eivät kai sentään anna diagnooseja kenellekään.

[HM: Psykopatia ei ole sairaus, vaan poikkeavuus.]

 

Raimo E. Laaksonen 4.2.2017 09:48Vastaus kommenttiin #30
 

Eikö se periaatteessa niin mene,että kun Kelan lääkäri kumoaa vaikka toisten lääkä- rien diagnoosin, tulee jokin muu diagnoosi tilalle? Jos vaikka selkänsä onnettomuu-dessa pysyvästi loukanneen työkyvyttömyys kumotaan syystä, että Kelan lääkäri näkemättä toteaa sen olevan vähäistä, luonnollista kulumaa, niin onhan se ainakin jossain mielessä uusi diagnoosi? Va onko?

Margareta Blåfield 4.2.2017 10:46Vastaus kommenttiin #31
 

Ei kai se ole mikään diagnoosi. Vakuutuslääkäri voi kyseenalaistaa sairauteen johta-neita syitä ja hylätä lääkärilausunnon arviota työkyvyttömyydestä. Ei hän mitään uusia diagnooseja laadi. Ei eläkettä anova henkilö ole hänen potilaansa. Hoitava lääkäri tekee diagnoosit.
En ole perehtynyt tähän asiaan.

 

Pekka Roponen 4.2.2017 11:26Vastaus kommenttiin #31
 

Kyse ei ole diagnoosista, vaan työkykyarviosta. Ei sairauslomaa tai eläkettä saa pel-kän diagnoosin perusteella, vaan pitää olla perusteet pitää henkilöä työkyvyttömänä. Tämähän riippuu myös pitkälti työtehtävästä ja ammatista.

Pertti Aaltonen 3.2.2017 22:40
 

Onkohan rikoslaissa tuollaisesta etädiagnoosista jotain rangaistusta? Olisiko yleisen syyttäjän asia? Pitääpä ihan mielenkiinnosta katsoa, jos löytyisi.

Jos minä tekisin diagnoosin etänä, saisin varmaan syytteen valelääkärinä toimimisesta.

Saara Huhtasaari 4.2.2017 09:50Vastaus kommenttiin #29
 

En tunne rikoslakia kovin hyvin, mutta onhan tuollaisten diagnosien tekeminen ainakin aikamoinen kunnianloukkaus ja kunnianloukkaus on rangaistava teko.

Margareta Blåfield 4.2.2017 10:54Vastaus kommenttiin #32
 

En ole kuullut,että toisia hulluksi skitsoksi tai psykopaatekisi haukkujia vastaan olisi nosteettu syyttettä. Kyllä töitä riittäisi muutoinkin ylikuormitetulle oikeuslaitoksell

Pekka Roponen 4.2.2017 11:27Vastaus kommenttiin #29
 

Lain mukaan laillistettu lääkäri tekee diagnoosit. Ei laki määrää, miten siihen päädytään. On sairauksia, jotka voi diagnostisoida vaikkapa valokuvasta.

Kari Kilpiö 4.10.2017 10:38
 

Onko psykopaatti yleensä myös besserwisserimäinen narsisti vai vain joskus?

Entä sosiopaatti?

Saara Huhtasaari 6.10.2017 18:41Vastaus kommenttiin #41
 

Psykopaattien joukossa on useita narsisteja. Psykopaatista voi saada bsserwisseri-mäisen kuvan, koska he puhuvat paljon, ovat aina oikeassa, eivätkä myönnä olevansa väärässä. Psykopaatti ei omasta mielestään tee virheitä.

Sanotaan, että sosiopaatit eivät ole läheskään yhtä "hurmaavia" kuin psykopaatit. Besserwisserimäinen narsisti löytyy todennäköisemmin psykopaatista.

Tulee muistaa, että termit narsisti, psykopaatti ja sosiopaatti ovat läheistä sukua toisilleen ja monta kertaa osittain päällekkäisiä.

Hannu Valjakka 3.2.2017 17:28
 

Trumppi on ennenmminkin sosioopaatti.

 

Antti Ukkonen 3.2.2017 16:45
 

Eikö psykopaattikin ole lopulta evoluution lopputulos? Että se ei ole sattumaa,että on olemassa ihmisiä, jotka ovat kotonaan kaaoksessa,niissä kohdissa kun kaikki hajoaa tai on hajoamassa. Usein puhutaan psykopaattien vaarallisuudesta, mutta onko hei-dän - tai ihmisten, joilla on paljon psykopaattisia piirteitä - mahdollisuuksia tutkittu?

Minä ainakin huomaan pohtivani toisinaan, että olisi paikoin hyvinkin hyödyllistä kun ei omaisi minkäänlaista pelkoa, joka vaikuttaa päätöksentekoon ja osaisi olla mietti-mättä liikaa seurauksia. Olen huomannut esimerkiksi peliympäristöissä sen,että mitä rauhallisempana pystyt pysymään vaikeissa tilanteissa, sitä vähemmän virheitä teet niissä - ja menestys on yleensä juuri sitä, että tekee vähemmän virheitä kuin muut. Peleissä sellainen piittamaton rauha tulee lähinnä toistamisen kautta.

Esim. USA:n (ja muiden maiden) kovimpiin erikoisjoukkoihin ilmeisesti pyrkii eniten psykopaatteja. Se mitä haen, on että heistä voi valintojensa pohjalta tulla saduista tuttuja sankarihahmoja tai hirviöitä - monesti kumpiakin.

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 17:03
 

Kysyit: Eikö psykopaattikin ole lopulta evoluution lopputulos?
Itse asiassa, löytyy väitteitä sille, että psykopatia on adaptiivisen evoluution tulos:

http://www.independent.co.uk/news/science/psychopathy-may-be-a-result-of-adaptive-evolution-rather-than-a-disorder-says-inventor-of-the-a7025706.html

Hyviä ominaisuuksia, joita psykopaateilla mm. on: ovat vakuuttavia, he eivät vitkas-tele, he keskittyvät asiaan, mutta eivät ota asioita henkilökohtaisesti, he pysyvät viileinä paineiden alla. Lisää:

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-pros-to-being-a-psychopath-96723962/

Olen samaa mieltä kanssasi, kuka tahansa meistä hyötyisi edellä mainituista ominaisuuksista.

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 19:45
 

Monilla onkin mainitsemasi ominaisuuksa olematta psykopaatteja. Minä olen ajatellut, että erilainen tapa reagoida kriittisissä tilanteissa perustuu johonkin esi-inhimilliseen aivojen tason ominaisuuksiin.

 

 

 
Pekka Roponen 4.2.2017 11:24
 

Siitähän on väitelty, jotta kärsivätkö psykopaatit itse. Jos eivät kärsi, kyseessä ei ole sairaus, eikä psykopatia ole diagnoosi.

 

Pertti Aaltonen 3.2.2017 16:57
 

Mielenkiintoinen juttu. Täydellisen asiantuntemattomuuden vallitessa kuitenkin kommentoin asiaa.

Mielestäni näissä asioissa määrittely on vaikeaa. Sääriluun katkeamisen voi nähdä röntgenkuvassa, mutta näissä oikein aivokuvauksetkaan eivät kai asiaa selvitä. Var-maan jollain kysymyssarjoilla, riittävällä otoksella saadaan selvyyttä. Työelämässä näihin ilmeisesti törmäsi, tai tiedä sitä sitten. Oli henkilöitä, jotka esittelivät suurreelli-sia suunnitelmia ja monen mielestä niillä ei ollut toteutumisen mahdollisuutta. Näistä sitten jälkikäteen näki onnistuiko, vai ei. Tosin jos ei toteutettu, niin tulosta ei tiedä. Näissä on vaikea asettua vastahankaan, varsinkaan silloin kun esittäjällä on korkeampi asema. Siinä vaan sitten nyökytellään tyytyväisenä.

Mitä sitten näihin diagnooseihin tulee, niin varsinkin nämä poliittiset diagnoosit voi jättää omaan arvoonsa. Jos julki kokoomuslainen tekee etädiagnoosin vasemmisto-laisesta, että psykopaatti tai julki vasemmistolainen kokoomuslaisesta, että psyko-paatti, niin onko uskottavaa? Näissä voi todeta jääviyden julkisena vihamiehenä tai vastapuolena ja siten vaikuttaa lausuntoon, vaikka olisikin psykiatri.

Vitsinä voisi todeta, että terve on vain henkilö, jota ei ole riittävästi tutkittu!

 

Saara Huhtasaari 3.2.2017 17:13
 

Käyttäytymistieteet eivät tosiaan ole eksaktia tiedettä. Määritteleminen on vaikeaa.

 

Margareta Blåfield 3.2.2017 19:59
 

Miks psykiatrit sitten pitää olla lääkäreitä jos psykiatria on käyttäytymistiedettä? Lää-ketiede ja psykiatriasta eronnut neurologia on kehittynyt huimasti. Psykiatriassa on lähinnä lisätty tautiluokkia.Lääkkeitä määrätään mututuntumalla vaikka kehitys mah- dollistaa mm aivojen välittäjäaineiden tutkimista ja niiden tapahtumien värikuvausta.

 

Pekka Roponen 4.2.2017 11:22Vastaus kommenttiin #26
 

Ei noista kuvauksista toistaiseksi ole mitään hyötyä psyykkisten sairauksien käytännön hoidon tasolla, vaikka esim.skitsofrenia on selvä aivojen toimintahäiriö, ts. aivosairaus.

 

Margareta Blåfield 4.2.2017 13:01Vastaus kommenttiin #36
 

Noista kuvauksista voisi paremmalla poikkitieteellisellä tutkimuksella olla hyötyä käytännön hoidon kehittämisen kannalta.
Akuuttikin ohimenevä psykoositila on selvä aivojen toiminthäiriö.
"Skitsofrenian" kohdalla ihmettelen, ettei aivokuvannustakaan käyttävät tutkijat ole ollenkaan kyseenalaistanut ko. diagnoosia.
Kun kahdesta oirekokoelmaluokista joillakin havaitaan piirteitä molemmista keksi-tään vain uusi sekamuotoluokka esim. nimityksellä "skitsoaffektiivinen". Kätevää. Kai joku vielä hoksaa psykopaatin ja sosiopaatin oireyhdistelmän. Omatuntojakin on monenlaisia. Ja reaktioita kun näkee verta. Minäkin olen kerran meinannut pyörtyä nähdessäni verilammikon lattialla. Vaikka en huomannut sydänsykkeen kiihtymistä. Mikähän paatti sellainen voisi olla? Airoilla tai ilman tappia?

 

Margareta Blåfield 4.2.2017 11:08
 

Melkoinen ero on kuitenkin tutkimusmenetelmien ja päättelyn tieteellisyydellä. Häk-kiin suljetun sanktoin manipuloidun rotan käyttäytymisestä ei voi päätellä inhimillisen toiminnan lainalaisuuksia.
Monet psykiatrian väitöskirjat eivät täytä alkeellisimpiakaan tieteellisen tutkimuksen vaatimuksia.
Harmillisesti minulla ei ole mitään linkkiarkistoa edes omiin kirjoituksiini väitteeni tueksi.

 

****

http://www.aviisi.fi/2017/04/faktatutka-voiko-trumpin-diagnosoida-julkisuudessa-hulluksi/

Aviisi | Faktatutka: Voiko Trumpin diagnosoida julkisuudessa hulluksi? - Aviisi

 

4.4.2017
Tiede

Faktatutka: Voiko Trumpin diagnosoida julkisuudessa hulluksi?

'Tiina Heikkilä, teksti

Kun Donald Trump valittiin presidentiksi, moni yhdysvaltalainen psykiatri poikkesi alan säännöistä ja diagnosoi Trumpin vähintään narsistiksi. Suomessa julkkispsykiatri  Claes Andersson diagnosoi Trumpin narsistiseksi psykopaatiksi.

Mielenterveyshäiriöiseksi kutsuminen on asiantuntijavallan väärinkäyttöä, sanoo Suomen Psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja, professori Sami Pirkola. Goldwaterin sääntö eli psykiatrien velvollisuus olla diagnosoimatta ketään tapaamatta häntä velvoittaa ammattikuntaa.

”Kadunmiehenä voin sanoa,että Trump valehtelee,on kohtuuton öykkäri tai vaikuttaa itsekeskeiseltä. Asiantuntijana en voi silti antaa hänelle diagnoosia. Lisäksi poliitikko- jen diagnosoinnista on lyhyt matka demokratian kieltämiseen. Epämääräinen vihjailukin voi olla asiantuntijavallan väärinkäyttöä.”

Päättäjien kiireinen elämä altistaa stressille ja ahdistukselle. Pitäisikö valtiopäämiehillä olla mielenterveyshuoltoa?

”Tavallaan kyllä. Jos presidentillä on lääkäri, hänellä voisi olla myös psykiatrian erikoislääkäri. Päättäjille se olisi työkyvyn tuki. Yhdysvaltain presidenteistä monella tiedetään olleen mielenterveysongelmia, jotka on dokumentoitu kuoleman jälkeen lääketieteellisistä tai vastaavista lähteistä. Se on aivan ok. Esimerkiksi Abraham Lincolnilla oli vaikea masennus”, Pirkola sanoo.

Pirkolan mukaan löysällä diagnosoinnilla on yhteys myös Google-maallikkodiagnostiikkaan ja näennäistiedon leviämiseen. Avaako tämä polkuja mielenterveysongelmien leimaamiseen?

”Diagnooseja ei voi käyttää mielivaltaisesti adjektiiveina. Silloin loukataan sekä diagnooseja, että ihmisiä, joilla diagnooseja oikeasti on.”

Pirkola ei ota kantaa siihen, voiko Trumpista sitten sanoa, että hän ei ole mielenvikainen.

”Tapaamatta ihmistä ei voi lausua niinkään.”

 

Käyttäjä6458
Viestejä1196
 

13-3-11499242_1.jpgMichelle Obama piti puheen videon välityksellä demokraattien puoluekokouksessa. AOP

Michelle Obaba sanoi, ainakin vihjasi, Demokraatti-puolueen kokouksessa, että "Donald Trumpilla ei ole "(empatia)peilisoluja"...

https://yle.fi/uutiset/3-11499091


" ... Michelle Obama: "Trump on väärä presidentti"

Ensimmäisen päivän ylivoimaisesti odotetuin puhuja oli kuitenkin Michelle Obama, joka niin ikään kritisoi rankasti istuvaa presidenttiä.

– Presidenttinä oleminen ei muuta sitä,millainen ihminen on – se paljastaa, millainen ihminen on. Aina kun katsomme kohti nykyistä Valkoista taloa odottaen johtajuutta, ymmärrystä tai vakautta, saammekin sen sijaan kaaosta, vastakkainasettelun lisäämistä ja totaalista empatian puutetta.

Michelle Obama viittasi myös viime vaalien aikaan pitämäänsä kuuluisaan puheeseen, jossa hän sanoi, että demokraatit eivät laskeudu vihapuheessa republikaanien tasolle.

– Mutta korkeamman polun valitseminen ei tarkoita, että hymyillään ja sanotaan kivoja asioita kun vastassa on julmuutta ja vihaa. Korkeamman polun valitseminen on myös vaivalloisempi tie, Obama sanoi nyt.

Hän totesi ykskantaan, että Donald Trump on väärä presidentti Yhdysvalloille.

– Hänellä on ollut runsaasti aikaa todistaa, että hän pystyy tähän, mutta tämä on sel-västi liikaa hänelle. Hän ei pysty toimimaan tässä hetkessä. Hän ei yksinkertaisesti pysty olemaan sitä, mitä tarvitsemme. Näin se vain on.

Obama kehotti demokraatteja ryhmittymään Bidenin taakse ja olemaan jättämättä protestiääniä ehdokkaille, joilla ei ole mahdollisuuksia voittoon.

– Jos luulette, että asiat eivät voi mennä huonommiksi, uskokaa minua: ne voivat. Ja niin tapahtuu,jos emme saa muutosta näissä vaaleissa. Ainoa toivo tämän kaaoksen pysäyttämiseksi on mennä äänestämään Joe Bidenia, kuin henkemme riippuisi siitä, Obama sanoi.

Republikaanipuolue nimittää Donald Trumpin ehdokkaakseen omassa puoluekokouksessaan ensi viikolla.

... "

Demarit ovat ennenkin käyttäneet tätä "argumenttia" ainakin vuoden 2012 vaaleissa Repparien Mitt Romneyta vastaan:

http://www.articlesnatch.com/Article/Mitt-Romney--An-Irish-Setter-And-A-...

" PETAs president Ingrid Newkirk was not as tactful concerning the event. "First, as a charity we cant and dont endorse or oppose any candidate for public office", said Newkirk in a statement. "But I can say that any individual who does something like that may have what scientists term the absence of the mirror neuron,i.e., a pin-pointable absence in the brain of the characteristic which allows the individual to feel basic compassion."

http://mindhacks.com/2009/05/27/all-smoke-and-mirror-neurons/

Kaikki Yhdysvaltain presidentinvaaleista 〉

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/18/valkokauluspsykopaatti-tahtaa-heikkoon-kohtaasi

Valkokauluspsykopaatti tähtää heikkoon kohtaasi

Screenshot_2020-11-01%20Valkokauluspsyko
 
Narsistilla ja psykopaatilla on yhteneviä piirteitä, mutta myös eroavaisuuksia. Psykopaatti on tunnekylmä, patologinen valehtelija, mitä narsisti ei välttämättä ole.
 
Kuva: Yle / Janne Lindroos

Tunnekylmä. Patologinen valehtelija. Siivellä eläjä. Helposti kyllästyvä. Vastuuntunnoton. Edellä mainitut ominaisuudet ovat psykopaatin keskeisiä piirteitä.

Sitä, miten psykopaatti pystyy manipuloimaan kohdettaan, ei tarkkaan tiedetä. Jos tiedettäisiin, olisi manipulointiin varautuminenkin mahdollista. Joka tapauksessa psykopaatti aistii kohteensa heikot kohdat ja käyttää niitä hyväkseen.

- Joskus pitkäkestoinen vuorovaikutus paljastaa henkilöstä pieniä säröjä, ristiriitai-suuksia. Psykopaatti ei jaksa jatkuvasti pitää yllä tiettyä kuvaa itsestään, koska impulsiivisuus on yksi merkitsevistä piirteistä, sanoo kriminaalipsykologi Taija Stoat.

Vaikuttaminen on hienovaraista. Psykopaatti sanoo asioita mieluummin käytäväkes-kusteluissa tai puhelimessa kuin dokumentoidusti sähköpostissa tai palavereissa muiden läsnä ollessa. Tämä mahdollistaa ihmisten ajamisen toistensa kimppuun: psykopaatti sanoo henkilölle A henkilön B sanoneen hänestä ikäviä asioita. Henkilöl-le B hän vihjaa, että henkilö A on syyttää henkilöä B siitä ja tuosta. Soppa on valmis.

- Kun mediassa kerrotaan psykopaattien ominaisuuksista ja siitä miten heitä voisi tunnistaa, tulee monelle helposti mieleen useita potentiaalisia keissejä vaikkapa omalta työpaikalta. Yksi tai kaksi piirrettä ei vielä tee kenestäkään psykopaattia.

Screenshot_2020-11-01%20Valkokauluspsyko

Tarmo Manni auervaara-roolissa Valentin Vaalan elokuvassa Gabrien, tule takaisin. Kuva: Yle

 

Populaarikulttuurin villitsemänä jotkut tiedotusvälineet intoutuvat välillä esittelemään vaikkapa ammatteja, joissa on paljon psykopaatteja.

- En ole keksinyt sellaista työtä tai ammattia, missä psykopaatti olisi hyödyksi. Olen miettinyt, että se voisi olla pokerin peluu, mutta siinäkään hän ei pelaisi omilla, vaan jonkun muun rahoilla. Psykopaatti ei voi toimia missään työssä organisaation tai sen henkilökunnan etuja ajavalla tavalla, koska hän ajaa vain omaa etuaan.

Miten tunnistaa psykopaatti?

Psykopatiatutkimuksen pioneeriksi mainittu Hervey Cleckley määritteli teoksessaan Mask of Sanity psykopaatin ihmiseksi, joka ymmärtää tunteiden merkityksen toisille ihmisille, mutta käyttää sitä häikäilemättömästi hyväkseen saavuttaakseen omat päämääränsä. Psykopaatti on ihminen vailla omaatuntoa. Myös toinen johtava psykopatiatutkija Robert Hare on laatinut listan, jota usein käytetään mahdollisia psykopaatteja arvioitaessa.

Psykopaatti on ihminen vailla omaatuntoa.

Psykopatiaa ei voi itsearvioida monivalintamenetelmällä, vaikka netissä testejä sii-henkin lähtöön löytyy.Tavallisen ihmisen oma huolestuneisuus omasta mahdollisesta psykopatiasta on sitä paitsi turhaa. Oikea psykopaatti viittaa diagnoosille kintaalla, koska häntä ei kiinnosta onko hän psykopaatti vai ei.

Kun vankiloissa tai mielentilatutkimuksissa tutkitaan rikoksia tehneitä psykopaatteja, käytetään haastattelujen lisäksi materiaalina myös viranomaisrekistereistä löytyviä tietoja, kuten terveystietoja, tutkittavan koko elämän ajalta. Varsinaisen diagnoosin voi tehdä vain lääkäri.

Screenshot_2020-11-01%20Valkokauluspsyko

Psykopaatiksi määritellään henkilö, joka täyttää yli puolet psykopaatin ominaisuuksista. Kuva: Yle / Janne Lindroos, Mikko Lehtola

 

Psykopatian arviointimenetelmässä listatut ominaisuudet pisteytetään. Jokaisesta piirteestä voi saada 0 (ei osumaa), 1 (osittainen osuma) tai 2 (täydellinen osuma) pistettä. Kun pisteitä rapsahtaa 30/40,ylittyy psykopatian raja. Yhdysvalloissa raja on edellä mainittu, Britanniassa se on tuota alempi, vain 25 pistettä. Joka tapauksessa yli puolet piirteistä on täytyttävä, jotta voidaan puhua psykopaatista. Tiedeyhteisö ei ole yksimielinen siitä, voidaanko tarkkaa rajaa edes asettaa.

- Jos psykopaatin piirteiden osumien määrä jää alle puolen, sitten olet ”bubbling under” -psykopaatti. Silloin ei voida sanoa, että oletko psykopaatti vai et. Ylipäätään varoisin leimaamasta ketään psykopaattinimityksellä.

Väestöstä keskimäärin 1-2 %:lla on psykopatiaksi kutsuttava antisosiaalinen persoo-nallisuushäiriö. Se ei ole mukana virallisessa tautiluokituksessa. Vankilatuomiota istuvista psykopaatin määritelmän täyttäviä on noin neljännes. Kaikki psykopaatit eivät kuitenkaan ole vankilassa - tavallinen valkokauluspsykopaatti saattaa istua avokonttorissa näköetäisyydelläsi.

Psykopatiasta parantumisen ennuste on huono.

Jos psykopaatteja on väestöstä yksi tai kaksi henkeä sadasta,Suomessa olisi psyko- paateiksi määriteltäviä henkilöitä arviolta lähes Porin asukasluvun verran, reipas 80000 henkilöä.

Vankiloiden kuntoutusohjelmien yhteydessä on havaittu, että aikuisiän psykopatiaa ei pitäisi ryhtyä hoitamaan. Jos vankilan ryhmäterapiassa on mukana psykopaatti, niin hän tarkkailee ryhmän muita jäseniä ja ammentaa heistä informaatiota, jota käyttää myöhemmin hyväkseen muille haitallisella tavalla. Hoitomotivaatio puuttuu, koska psykopaatti ei koe, että hänessä on mitään korjattavaa.

Katso myös: Taija Stoat kertoo esimerkin eräästä johtajan paikkaa hakeneesta psykopaattisia piirteitä omanneesta henkilöstä.

Muokkaus 19.3. - Selkeytetty psykopatian määritelmää.

 

***

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto_koivula/sosiaalipsykologian-klassikkokoe-oli-huijausta/

Sosiaalipsykologian klassikkokoe oli huijausta

b881184909z.1_20180615100344_000g8523ju1

Kalifornialaisen Stanfordin yliopiston ns. Zimbardon vankilakoe vuodelta 1971 on ollut siitä asti psykologian oppikirjojenkin vakiokamaa. Siinä joukko alan miespuolisia opiskelijoita jaettiin mielivaltaisesti kahteen ryhmää: vankeihin ja vartioihin, ja katsot-tiin, mitä rupeaa tapahtumaan. Koulutusta ei annettu. Ryhmien välit rupesivat heti jyrkästi kärjistymään ja kahden viikon mittaiseksi tarkoitettu koe keskeytettiin kuuden päivän kuluttua.

Samalla kun koetta on kritisoitu epäeettiseksi, lähes kaikki hyvin erilaiset koulukun-nat freudisteista behavioristeihin ja ”evoluutiopsykologeista” toiminnanpsykologeihin ovat pitäneet sitä jossakin suhteessa mielenkiintoisena ja mainitsemisen arvoisena. Kokeelliset psykologit ovat kritisoineet koejärjestelyjä kuten johtajan toimintaa ”vankilanjohtajana”, keskeisenä vaikuttajana.

Nyt ”koe” on osoittautunut huijaukseksi, mm. asianomaisten itsensä kertomana.

 

Laitetaan nykyinen suomenkielinen wikisivu tähän, koska kohta se muuttuu:

Stanfordin vankilakoe

 

Stanfordin vankilakoe oli psykologinen koe, jossa tutkittiin ihmisen reagointia valtasuhteisiin vankilanomaisessa ympäristössä. Koe toteutettiin vuonna 1971 kalifornialaisessa Stanfordin yliopistossa tutkija Philip Zimbardon johdolla.

Koehenkilöiksi valittiin 24 nuorta vapaaehtoista miesopiskelijaa, jotka oli kaikki ennen hyväksymistä testattu ja todettu henkisesti normaaleiksi. Kaikki osallistujat tulivat keskiluokkaisista, koulutetuista perheistä, eikä kenenkään taustalla ollut mielenterveysongelmia eikä päihteiden väärinkäyttöä.

Koehenkilöt jaettiin arpomalla kahteen ryhmään:puolet määrättiin esittämään vangin- vartijoita, puolet vankeja. Koe toteutettiin yliopiston kellarikerroksen laboratoriossa, joka oli lavastettu vankilaksi.

Vankeja esittävät nuoret miehet riisuttiin alastomaksi, suihkutettiin desinfioivalla ai-neella, ja heidät puettiin täsmälleen samanlaisiin, kaapumaisiin vanginasuihin, joiden rintaan oli kiinnitetty tunnusnumero. Oikeita nimiä ei käytetty. Myös vartijoilla oli yhte-näiset khaki-univormut, jonka varustuksiin kuuluivat aurinkolasit, kumipamppu ja pilli. Vartijoille ei annettu mitään erityisiä ohjeita eikä koulutusta. Vartijoita neuvottiin pel-kästään huolehtimaan siitä, että vankilassa säilyy yllä kuri ja järjestys ja että vangit käyttäytyivät heitä kohtaan kunnioittavasti. Väkivallan käyttö kuitenkin kiellettiin.

Stanfordin vankilakokeen oli määrä kestää kaksi viikkoa, mutta se jouduttiin keskeyt-tämään jo kuuden päivän kuluttua. Kävi ilmi,että vanginvartijoina toimivat nuoret mie- het alkoivat nopeasti kohdella vankeja yhä raaemmin. Vangeille määrättiin fyysisiä rangaistuksia ja heitä nöyryytettiin. Vartijat alkoivat myös manipuloida vankeja toimi-maan toisiaan vastaan jakamalla suosionosoituksia ja rangaistuksia. Koe keskeytet-tiin erityisesti jatko-opiskelija Christina Maslachin vaatimuksesta; Maslachin tehtävänä oli haastatella kokeeseen osallistujia. [1]

Stanfordin vankilakoetta on pidetty osoituksena siitä, että kuka tahansa kykenee pa-huuteen ja voi kohdella lähimmäisiään julmasti, jos hänelle annetaan siihen rajoitta-maton valta. Koetta on myös arvosteltu paljon. Sitä on pidetty epäeettisenä, ja sen tieteellisyys on kyseenalaistettu.Väitteiden ja paljastuksien mukaan esimerkiksi osal- listujien ohjeistus ja opastus eivät olleet sitä mitä julkisuudessa on annettu ymmärtää ja roolit ja reaktiot olivat ainakin osittain näyteltyä [2].

Koe populaarikulttuurissa

Koe on ollut pohjana useammalle elokuvalle.Vuonna 2001 valmistunut Oliver Hirsch- biegelin Das Experiment perustuu tapakseen. Vuonna 2015 ilmestyneen The Stan-ford Prison Experiment -elokuvan on ohjannut Kyle Patrick Alvarez ja käsikirjoittanut Tim Talbott [3].

Katso myös

Lähteet

Viitteet

  1. Hamilo 2011
  1. The Standford Prison Experiment IMDb-sivustolla, viitattu 14.6.2018

 

Kuuluisa vankilakoe paljastui teatteriksi

klo 10:04 | 15.6.2018

 

Vartijoita ohjattiin käyttäytymään julmasti, ja kokeen johtaja hääri itse vankilanjohtajana.

Lähes jokainen on kuullut Stanfordin vankilakokeesta.

Vuonna 1971 yhdysvaltalainen psykologi Philip Zimbardo järjesti kuuluisan kokeen. Stanfordin yliopiston psykologian laitoksen kellariin rakennettiin ”vankila”. Kokee-seen värvättiin 24 keskiluokkaista, tervettä ja henkisesti vakaata vapaaehtoista nuorta miestä, joista puolet roolitettiin vangeiksi ja puolet vartijoiksi.

Tarkoitus oli selvittää, miten ihmiset käyttäytyvät vankilaoloissa ja sopeutuvat valta-suhteisiin. Kokeen piti kestää kaksi viikkoa,mutta se jouduttiin keskeyttämään jo kuu- den päivän jälkeen, kun vartijan roolin omaksuneet alkoivat kohdella vankeja julman sadistisesti ja vangit ahdistuivat pahoin.

Koetta on käytetty vuosikymmenet oppikirjaesimerkkinä siitä, miten hyvästäkin ihmisestä voi tietyssä tilanteessa ja ympäristössä tulla paha. Se on epäilemättä yksi maailman kuuluisimmista tieteellisistä kokeista.

Ranskalainen taloustieteen tohtori ja elokuvaohjaaja Thibault Le Texier on nyt kirjoittanut kokeesta uuden paljastuskirjan.Se vetää yhteen jo aiemmin kokeesta esitettyä kritiikkiä ja osoittaa hiljattain julkaistujen dokumenttien pohjalta kokeen tieteellisen pohjan niin huteraksi, ettei siitä voi tehdä mitään mielekkäitä yleistyksiä.

Kokeen sadistisin vartija ja kuuluisan hermoromahduksen kokeessa saanut vanki ovat kertoneet oman käytöksensä olleen pelkkää teatteria.

Toisekseen moni asia kokeen toteutuksessa sai osallistuja sopeutumaan odotuksiin, joita he kuvittelivat tutkijoilla heitä kohtaan olevan. Vartijoita jopa kannustettiin käyttäytymään julmasti.

Lisäksi vangit eivät saaneet keskeyttää koetta, vaikka heidän oli näin annettu ymmärtää ennen kokeen alkua.

Zimbardo sotkeutui itse kokeeseen esittämällä vankilanjohtajaa, mikä saattoi vaikuttaa osallistujien käytökseen ja Zimbardon omiin tulkintoihin kokeen tuloksista.

Kaikkiaan tutkimusasetelmasta ei voida uskottavasti erottaa, mikä seikka tarkalleen ottaen aiheutti sen, että kokeessa kävi niin kuin kävi.

Toisin sanoen maailman kuuluisin psykologinen koe ei todista sitä,mitä sen on väitetty todistavan: että kenestä tahansa voi pahoissa olosuhteissa kuoriutua sadisti. Lisäksi kokeen toteutus oli eettisesti hyvin kyseenalainen.

Tutkimuksen tieteellisestä pätevyydestä ja metodeista on ylipäänsä kiistelty 1970-luvulta asti, mutta silti sitä esitellään edelleen melko kritiikittömästi lähes kaikissa psykologian perusoppikirjoissa.

Tietokirjailija Ben Blum summaa vankilakokeen ongelmia Medium-lehdessä ilmestyneessä artikkelissa, johon hän on myös haastatellut asianosaisia.

Yksi kuuluisimmista hetkistä vankilakokeessa koettiin vain 36 tunnin jälkeen, kun vanki numero 8612 sai hermoromahduksen komerossa, johon hänet oli erityisenä rangaistuksena suljettu. Kokeessa vankeja oli kielletty käyttämästä nimiään. Heidät tunnettiin vain numeroina.

”Ne eivät päästä minua pois. Minun on pakko päästä pois täältä! Lääkärille, mihin tahansa, en kestä enää, en yhtään yötä!” vanki 8612 huusi ja potki komeron ovea.

Vanki 8612 oli oikealta nimeltään Douglas Korpi, tuolloin 22-vuotias opiskelija. Hänet vapautettiin kokeesta ensimmäisenä vankina raivokohtauksen jälkeen.

Myöhemmin Korpi, nykyään psykologi itsekin, on kertonut vain näytelleensä.

”Kuka tahansa asiantuntija kuulisi, että se oli esitystä. En ole kovin hyvä näyttelijä. Minusta suoriuduin aika hyvin, mutta kuulostan siinä enemmän hysteeriseltä kuin psykoottiselta”, Korpi kertoi haastattelussa hiljattain.

Korpi kertoo, että hän nautti kokeesta kovasti ensimmäisenä päivänä. Vangit tiesivät, etteivät vartijat saa satuttaa heitä, ja koko poppoo koostui tavallisista, valkoihoisista college-opiskelijoista.

”Se oli vain työtä. Sain huutaa, kirkua ja esittää hysteeristä, leikkiä vankia. Se oli hyvä työ ja olin hyvä työntekijä.”

Korven paniikkikohtauksessa oli silti pohjaakin, mutta se ei johtunut vartijoiden käytöksestä. Korpi ei saanutkaan kokeen aikana lukea pääsykoekirjoja, kuten hän oli luullut. Pian selvisi, ettei kokeesta saa myöskään poistua, vaikka näin oli kerrottu.

Niinpä Korpi päätti näytellä päästäkseen pois. Aluksi hän yritti esittää pahoja vatsakipuja. Kun se ei tepsinyt, Korpi järjesti hermoromahduksen.

Moni muukin vanki järkyttyi siitä,että koetta ei voinut keskeyttää. Osallistujille oli aluksi sanottu, että he saisivat keskeyttää kokeen halutessaan, mutta kokeen alettua kävi ilmi, ettei tämä olekaan mahdollista.

Zimbardo on kiistänyt, että vangit olisi pakotettu jäämään, mutta Le Texierin löytämistä vanhoista nauhoitteista käy ilmi, että kokeesta poistuminen oli mahdollista ainoastaan lääketieteellisistä syistä.

Zimbardon mukaan kokeeseen osallistuvien allekirjoittamassa suostumuslomak-keessa oli kerrottu, että kokeesta pääsee pois, jos sanoo sel- keästi ”haluan lopettaa kokeen”. Suostumuslomakkeessa mitään tällaista mainintaa ei kuitenkaan ole.

Tämä muuttaa radikaalisti sitä tulkintaa, että vangit ahdistuivat vartijoiden sadistises-ta käytöksestä. He ahdistuivatkin luultavasti siitä, että tajusivat oikeasti olevansa vankeina.

Toinen kuuluisa hahmo kokeessa oli vanginvartijoista sadistisin, lempinimen ”John Wayne” saanut Dave Eshelman. Eshelman kohteli vankeja kaikista vartijoista rajuimmin ja julmimmin.

Hän on jo vuosia kertonut, että kaikki oli pelkkää näyttelyä.

”Otin sen improvisaatioharjoituksena. Koin tekeväni, mitä tutkijat halusivat minun tekevän, ja ajattelin onnistuvani roolissani paremmin, kun kehitän tällaisen todella inhottavan vartijan hahmon”, Eshelman kertoo Medium-lehdessä.

Eshelman oli harrastanut näyttelemistä lukiossa ja nähnyt hiljattain nähnyt elokuvan Cool Hand Luke, jonka hahmolta hän omaksui sadistisen vartijan rooliin sopivan etelävaltioiden aksentin.

Koetta johtanut Zimbardo tuli erikseen kiittämään Eshelmania kokeen jälkeen.

”Kävelin käytävällä ja hän tuli kertomaan, miten loistavaa työtä olin tehnyt. Minusta oikeasti tuntui siltä, että olin saavuttanut jotain hyvää, antanut panokseni ihmisluonnon ymmärtämiseen.”

Vartijoiden annettiin myös ymmärtää, että heidän tulee käyttäytyä tietyllä tavalla. Ei pidä paikkaansa, että he omaksuivat täysin itsenäisesti ja spontaanisti julmat tapansa kokeen edetessä.

Ennen koetta Zimbardon tutkimusapulainen, opiskelija David Jaffe oli järjestänyt ko-koontumisen, jossa muiden opiskelijoiden kanssa pohdittiin erilaisia tapoja hankaloit-taa vankien oloja ja kiusata näitä. Suuri osa näistä ideoista päätyi kokeeseen, ja ko-keessa vankilanjohtajaa esittänyt Jaffe moitti vartijoita, jos nämä eivät käyttäytyneet tarpeeksi ankarasti.

”Vartijoiden täytyy ymmärtää,että heidän on oltava niin sanotusti kovia vartijoita. Toi-vottavasti saamme tästä kokeesta vahvoja suosituksia (Yhdysvaltain vankilajärjestel-män) uudistamiseksi, niin että pää- semme mediaan ja lehtiin”, Jaffe sanoo nauhalla eräälle vartijalle.

Koe sai alusta lähtien valtavasti mediahuomiota, mitä tekijät siis toivoi vatkin. Ensim-mäinen artikkeli tutkimuksesta julkaistiin poikkeuksellisesti The New York Timesissa eikä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa.

Uusi myllerrys vankilakokeen ympärillä on saanut osan psykologeis- ta vaatimaan, että Stanfordin vankilakoe poistettaisiin oppikirjoista.

Nyt jo 85-vuotias Zimbardo vastaa tuoreeseen kritiikkiin myös itse.

”Ihmiset saavat sanoa kokeesta mitä haluavat. Se on psykologian historian kuuluisin koe. Ei ole toista koetta, josta ihmiset puhuvat vielä 50 vuoden päästä. Se elää jo omaa elämäänsä. Jos Le Texier haluaa sanoa, että se on huijaus, se on hänen asi-ansa. En aio puolustaa koetta enää.Kokeen puolustukseksi riittää sen pitkäikäisyys”, Zimbardo kertoo Mediumille.

Hän ilmoittaa, ettei halua enää antaa yhtään haastattelua aiheesta.

”Se on ajan haaskausta.” ”

 

Mitä todella haluttiin sanoa tai ”todistaa”?

”Koe” antoi tukea kahdelle vastakkaisina pidetylle kuppikunnalle: sellaisille, jotka sa-novat,että ”ihmiset ovat syntyjään samanlaisia” (mm. be- havioristit, mm. B. F. Skin-ner) ja sellaisille, jotka sanovat, että ”ihmiset ovat synnynnäisesti väkivaltaisia” (ns. ”tappaja-apina-sosiobiologit, mm. Raymond Dart). Ehkä siinä yritettiin noiden oppien välillä jotakin ns. ”paskakompromissia”?

Edelleen tämä ”tulos” sopi kuin nakutettu myös uskonnollisille ja hegelistisille psykologian harjoitta-jille ja ”sielunhoitajille”: SIINÄ NÄHTIIN, että ”uskonto tarvitaan ihmistenrauhoittamiseksi!”

”Vankien pinnaa oli kuitenkin heti ruvettu ajamaan ulos tarmokkaasti, ja tekemällä sopimustenvastaisia toimia, ja tällä myös (tosia?) vartijoita provosoitiin hurjiin ”kurinpitoimiin”.

Sosiaalipsykologisissa kokeissa tutkitaan usein TÄYSIN MUUTA kuin koehenkilöille on ilmoitettu. Kirjat ovat väärällään tällaisia kokeita, esimerkiksi tässäkin linkeissä mainittu Milgramin koe (joka sekin sekin saattaa vielä osoittautua huijaukseksi) jossa koehenkilöt antoivat toisilleen muka ”tappavia” sähköiskuja. Koehenkilöiksi valitaan silloin tavallisesti kontekstissa sisällä olevia henkilöitä kuten juuri alan opiskelijoita, jotka jälkikäteen ”ymmärtävät” menettelyn toisin kuin jotkut kireäpipoiset maallikot.

Oliko tässäkin mahdollisesti kysymys SIITÄ, ja virallisen rinnalla toinen tutkimusase-telma? Ehkä haluttiin tutkia nimenomaan reaktiota kokeenjärjestäjän petokseen?

NATOn ja CIAn psykolgiantutkintaa johti tuolloin pavlovisti, Pavlovin oppilaiden Boris Babkinin ja Leonid Andrejevin ensin verensiirrolla ja sitten muiden sulfa-antibiooteilla saattohoidosta lantioluun tuberkuloosin takia pelastama kanadalainen Donald Olding Hebb (1904-1985, Hebbin laki,jota mm.oppilas,johtava neurofysiologi R. Douglas Fields on alkanut uudelleen kutsua Pavlovin laiksi (lausuttuna neurofysio-logisessa muodossa). Hebb poltti päreensä ja iski rukkaset tiskiin seuraavana vuon-na ilmeisestikin suivaantuneena NATO:n uudesta ”maailman-ideologiasuunnittelus-ta” sosiobiologisti Edward O. Wilsonin ja ”ID-kreationisti” Arthur E.Wilder-Smithin toimesta, jonka tarkoitus oli nimenomaan pelata ulos julkisuudesta Hebbin edustama koulukunta…

 

***

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006374802.html

"

Huippukirjailija Thomas Erikson rajujen syytösten keskellä – miljoonia myynyttä kirjaa väitetään jopa haitalliseksi

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola toivoisi, ettei epätieteellisiä kirjoja naamioitaisi tieteen kaapuun. Hän ei kuitenkaan koe self help -kirjojen romuttavan psykologien ammattiuskottavuutta.

Thomas Erikson on joutunut myrskyn silmään Ruotsissa.

16.1.2020 17:02

Huijattiinko Idiootit ympärillä -kirjalla jos ei idiootteja, niin ainakin hyväuskoisia?

Näin voisi kärjistää Ruotsissa menestyskirjailija Thomas Eriksoniin kohdistetun voimakkaan kritiikin, jossa kirjailijaa syytetään muun muassa pseudotieteellisyydestä.

Alunperin vuoden 2019 keväällä ruotsiksi kirjoitetun tekstin englanninkielinen käännös on levinnyt viime päivinä suomalaisessakin sosiaalisessa mediassa.

Tekstin alkuperin kirjoittanut lisensoitu psykologi ja psykoterapeutti Dan Katz.

Hän argumentoi tekstistään, ettei kirja ole pelkästään epätieteellistä puppua, vaan se on vaikuttanut todellisuudessakin ihmisten luokittelemiseen täysin höpsähtänein perustein.

Tämän ei voi sanoa olevan ihme, sillä Eriksonin kirjoja on myyty yli 35 maassa jopa reilut 2 miljoonaa kappaletta.

Lisäksi samaa, osaltaan epätieteellistä, teoriapohjaa seuranneet jatko-osat kuten Kehnot pomot ympärilläni ovat myös niittäneet menestystä.
 
Kritiikki ei ole ensimmäinen laatuaan, sillä jo vuonna 2018 Vetenskap och Folkbildning, eli Ruotsin Skepsis, valikoi Eriksonin ”vuoden harhaanjohtajaksi”.
 

Mistä siis on kyse?

Psykologi-psykoterapeutti Katzin Eriksoniin kohdistama kritiikki on laajaa ja monisyistä.

Tiivistettynä Katz kertoo hämmentyneensä kirjan saamasta suosiosta. Idiootit ympärilläni ja sen neljään väriin perustuva persoonallisuusteoria tuntui olevan Ruotsissa kaikkialla.
 
Eriksonin kirjan perusteena ovat neljä persoonallisuuspiirrettä: punainen, sininen, vihreä ja keltainen. Esimerkiksi punainen on kilpailuhenkinen ja usein johtotehtäviin hakeutuva ekstrovertti ja vihreä taas vetäytyvä, varovainen ja introvertti.
 
Eriksonin teorian mukaan punaisella ja vihreällä voi olla vaikeuksia tulla toimeen toistensa kanssa voimakkaista piirre-eroista johtuen.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Ihminen voi olla Eriksonin mukaan vain yhtä väriä, mutta toisaalta myös sekoitus myös kahdesta tai kolmesta väristä.

Katzin mukaan tämä on paradoksaalista, ja esimerkiksi ”kolmivärinen” Erikson olisi Katzin huomioiden mukaan samaan aikaan varovainen ja impulsiivinen sekä kiinnostunut, mutta ei kiinnostunut ihmissuhteista.
 
Vaikka moni tulkitsi kirjan oikeaoppisesti viihteelliseksi yksinkertaistukseksi, Katzin mukaan moni otti teoriat liian tosissaan.
 
Tuli tilanteita, joissa kirjan oppeja otettiin mukaan työpaikkojen tiimien muodostamiseen ja projektisuunnitteluun. Tämä voi Katzin mukaan typistää kaikki työpaikan ongelmat persoonallisuuseroista johtuviksi, vaikka tosiasiassa juurisyy ongelmille voi olla myös jokin ihan muu.
 
Jos esimerkiksi sinisyys nähdään ongelman syynä, oikea syy voi jäädä piiloon, ja ongelmat jatkuvat.
Pian Erikson alkoi näkyä mediassakin. Hän tituleerasi itseään ”käyttäytymisen ja viestinnän ammattilaiseksi” ja Aftonbladet antoi hänelle kolumnin, jossa käsiteltiin psykologiaa.
 

Kirjan mainonnassa hän kertoo olevansa ”käyttäytymistieteilijä”.

Katz kirjoittaa, että Eriksonilla ei ole tutkintoa tai edes kursseja psykologiasta. Hänen taustansa on puhtaallisesti kaupalliselta alalta.

Seuraavaksi Erikson ryhtyi luennoimaan täysille saleille.

Eriksonin teorian pohjana on DiSC-malli.

Katz muistuttaa, että vaikka DiSC-malli on ollut käytössä jopa 50 vuotta, sen toimivuudesta ei ole saatu tieteellistä näyttöä.

Hän muistuttaa myös, että psykologiassa ollaan tyypillisesti hyvin varovaisia tekemään ihmisen käyttäytymistä määrittäviä tulkintoja vain persoonallisuuden pohjalta.
 
Kun persoonallisuus on melko pysyvä ominaisuus ihmisessä, ihmisen käyttäytyminen ei sitä ole. Sama ihminen voi olla aktiivinen ja pomottava eräässä ryhmässä, mutta vaieta ja ujostella
 

Eriksonin malli yksinkertaistaa monet asiat vain persoonallisuuden harteille.

Kaiken lisäksi lähdeviitteitä kirjassa ei ole, vaikka kirjassa väitetään sen ”käyttävän tieteellistä taustaa selittääkseen eri viestintätapojen eroja”. Katzin mukaan ainoa kirjassa mainittava lähdeviite viittaa vuonna 1928 kirjoitettuun kirjaan ja siinä esitettävään epätieteelliseen ja spekulatiiviseen teoriaan.

 

Psykologiliitto: Työyhteisöissä epätieteellisyys voi aiheuttaa ongelmia

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola kertoo olevansa tietoinen Eriksonin teoksia käsittelevästä kohusta.

Hän ei usko, että Eriksonin pseudotieteellisyys vaikuttaisi negatiivisesti psykologien maineeseen. Ammattikunnan kyseenalaistamisen sijaan Ahtola jopa uskoo, että tieteenä esiintyvät self help -opukset voivat nostattaa psykologien ammattiarvostusta.

– Ne toimivat hyvänä muistutuksena siitä, että tieteellinen psykologia eroaa keittiöpsykologiasta. Uskon, että arvostus siis kasvaa, kun muistetaan, että kaikki tutkimus ei ole psykologista tutkimusta, ja että ammattipsykologit eivät tällaisia menetelmiä käytä.
 

Sen sijaan Ahtola on huolissaan heistä, jotka ovat erehtyneet pitämään Eriksonin teosta tieteellisenä.

Hän korostaa, ettei väärän ja epätieteellisen ”hömpän” leviäminen ole hyväksi. Puheenjohtajan mukaan ei ole väärin, että erilaisia self help -oppaita on, mutta tieteellisen tiedon ja kokemuksiin pohjaavien arjen vinkkien välille pitää tehdä selvä ero.
 
Eriksonin teoksissa tämä ero ei ole Ahtolan mukaan välttämättä ollut tarpeeksi selvä ja siitä on voinut seurata ongelmia. Ruotsissa joidenkin työpaikkojen työilmapiiriongelmia on pyritty ratkaisemaan Eriksonin opein eikä sellaisesta välttämättä kunnian kukko laula.
 
– Aina työpaikoilla ei tarvita ulkopuolista apua ongelmien ratkaisuun, mutta silloin kun avuntarvetta on, kannattaa luottaa oikeasti ammattilaiseen. On uhkana, että tällaisesta self help -oppaasta otetaan johtamisvinkkejä, mutta niiden toimivuudelle ei ole taetta. Ne voivat jopa vaikeuttaa ongelmiin puuttumista työpaikalla.

Ahtola haluaa vielä korostaa, ettei esimerkiksi hyvää johtamista käsittelevien kirjojen tarvitse olla aina psykologian tieteenalalta. Hän ymmärtää, että aihetta voidaan lähestyä useamman tieteenalan käsitteiden ja teorioiden kautta.

Hän kuitenkin haluaisi, että kirjailijat pelaisivat avoimin kortein. Ahtolan mukaan arkikäsityksistä saa hauskoja ja osuviakin kirjoja, mutta niitä ei saa naamioida edes etäisesti tieteellisiksi.
 
Työelämää psykologisesti tieteellisestä näkökulmasta lähestyvistä teoksista Ahtola suosittelisi Sanna Aulankosken kirjoja.
 

”Johtajat ovat punaisia”

Taloussanomat haastatteli Eriksonia noin vuosi sitten hänen kirjastaan Kehnot pomot ympärilläni.

Erikson kuvasi joutuneensa nuorena johtajaksi ja olleensa tuolloin huono johtaja.
 
– Joskus täytyy tehdä asiat todella huonosti, jotta voi ymmärtää, miten voi tulla hyväksi. Ymmärsin, miten vaikeaa ihmisiä on johtaa, varsinkin, jos ei tiedä, miksi ylipäätään on johtaja, Erikson kommentoi tuolloin.
 

Hän kertoi myös kokevansa, että vain kymmenen prosenttia johtajista on aidosti hyviä.

Erikson puhui myös väriteoriastaan. Hän kuvasi itse olevansa sekoitus punaista, sinistä ja keltaista.

Hän kertoi niin ikään, että hänen käyttäytyminen on muuttunut ”vähemmän keltaiseksi”, kun hänen itsetuntemuksensa on parantunut.
 

Erikson mainitsi myös, että johtajista suurin osa on punaisia.

– He kestävät enemmän iskuja, he pääsevät kyynärpäitä käyttäen ylöspäin. He eivät välitä, vaikka et pitäisi heistä. Sillä ei ole mitään tekemistä johtamiskykyjen kanssa. He ovat vahvoja, selkeitä ja tietävät, mitä haluavat. Se on hyvä asia. Mutta he voivat myös jyrätä ihmisten yli, häiriköidä, olla hyökkääviä ja jopa kiusata.

 

 

Kommentit

Ladataan...