http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/puoskariylipisto-massachusetts-institute-of-technogy-mit-yritt

Puoskariylipisto Massachusetts Institute of Technogy (MIT) yrittää luistaa vastuusta terrorista ja gangsteri"tieteestä"...

Lappu luukulle odottaa MITiä, ainakiä, jos ei tyyli muutu, ennen Obaman kauden loppua.

Kukaan ei tarvitse MITin "salaisia tietokantoja" mihinkään todelliseen tarpeeseen, ja sitä paitsi TIETEENHÄN PITÄSI OLLA JUILKISTA JA KAIKKIEN KRITISOITAVISSA!

http://human-brain.org/mitecs.html

"Vuodon" taustalla, josta MIT vaati työntekijälle 36 vuoden vankeutta ja miljoonien "vahingonkorvauksia" oli varsin todennäköisesti tehty tarkoituksessa käydä tulevaisuudessa oikeutta maailman tunnetuinta gansteritiedelaitosta kohtaan.

YLEn juttu on vahvasti MIT:n kannalta "kaunisteltu", mutta onneksi sentään jotakin saadaan edes sen nettisivujen kautta tästä kuohuttavasta tapauksesta suomalaiseenkin julkisuuteen.

http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/kongressiedustaja+ehdottaa+qu...

MIT:n "tieteellisen tiedon huippusalaisuudelle EI OLE MITÄÄN KANSAINVÄLIS-OI-KEUDELLISTA PERUSTAA, varsinkaan kun se "tieto" on pääosin ITSE LAITONTA (kuten Snowdeninkin julkistamat muuntyyppiset tiedot muista syistä!) perättömänä huijaus-tieteellisenä disinformaationa! Tätä vauhtia mennään siihen suuntaan, että kukaan ei uskalla kohta yliopistojen tiedostoja aukaistakaan,missä sellaisiin törmää ...


" MIT: " Emme ole syyllisiä Aaron Swartzin itsemurhaan "


Ohjelmoijana ja nettiaktivistina toiminutta Swartzia syytettiin miljoonien tieteellis-ten artikkeleiden varastamisesta yhdysvaltalaisesta tietokannasta.

Bostonissa toimiva Massachusetts Institute of Technology (MIT) yliopisto kertoo, ettei se yrittänyt saada nettiaktivisti Aaron Swartzia oikeuden eteen, ja että yliopisto suhtautui asiaan neutraalisti oikeusprosessin ajan. Asia selviää MIT:n teettämästä sisäisestä tutkinnasta.

26-vuotias Aaron Swartz teki itsemurhan tammikuun 11. päivänä vuonna 2011 hirt-täytymällä. Ohjelmoijana ja nettiaktivistina toiminutta Swartzia syytettiin miljoonien tieteellisten artikkeleiden varastamisesta yhdysvaltalaisesta JSTOR-palvelusta. Hän-tä uhkasi kymmenien vuosien vankeustuomio. Swartz oli kuollessaan 26-vuotias, ja hänen kerrotaan olleen hyvin masentunut. Oikeudenkäynnin oli määrä alkaa saman vuoden huhtikuussa.

Syyttäjät ovat puolustautuneet sanomalla, että he tarjosivat Swartzille neljästä kuuteen kuukauden vankilatuomiota. Swartzin kuoleman jälkeen hänen ystävänsä ja tukijansa ilmaisivat huolensa siitä,että MIT olisi avustanut syyttäjiä oikeusjutussa väärin perustein.

MIT:n sisäinen tutkintalautakunta päätti tutkimuksensa toteamalla, ettei yliopisto ollut tehnyt mitään väärää.

Swartzin isä Robert Swartz sanoi tiistaina että tutkinta osoittaa,että MIT ei pysynyt puolueettomana ja että se edesautti hänen poikansa itsemurhan.

- MIT teki useita virheitä sisäisessä tutkinnassaan, jotka antavat aihetta lisätutkimuksiin, Robert Swartz sanoi.

Aaron Swartzin tyttöystävä kutsui MIT:n tutkintaa "valkopesuksi" ja kertoi MIT:n asianajajien antaneen syyttäjille täyden pääsyn silminnäkijöiden kuulusteluun ja todistusaineiston läpikäymiseen, mutta että he kieltäytyivät antamasta samoja tietoja Swartzin asianajajalle.

MIT:n tutkintalautakunta myönsi,että yliopisto olisi voinut toimia esimerkillisemmin ja että vaikka se ei tehnyt mitään väärää, se ei onnistunut tekemään hyvääkään. "

MIT:n kilpailija ja naapuri Harvard (Harvajäkiopisto) on ryhtynyt korjaamaan virheitään, ja samalla myös MIT:n virheitä ja väärennöksiä.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/marc-hauser-ja-bullshit-science


Keskustelua:

Kyuu Eturautti kommentoi_ 31. heinäkuu 2013 10:25

MIT teki tässä kyllä virheitä mutta oma isompi syyttävä sormeni osoittaa kyllä hieman toisaalle, liittovaltion poliisiin ja syyttäjään.

Spammiro Botti kommentoi_ 31. heinäkuu 2013 11:34

Ne ovat tutkineet enemmän Harvardia, joka on kuitenkin myös ottanut opikseen. Perästä kuuluu,sano torventekijä. Minä sanoisin,että noiden tutkimusten aloittamisen vaatija on ollut WHO.

http://www.tiede.fi/keskustelut/psykologia-aivot-ja-aistit-f12/ihmi...


Spammiro Botti kommentoi_ 22. elokuu 2013 19:47


MIT putosi Shangain listalla kärkikahinoista (aluksi) neljänneksi, mutta pisteissä jo 30% kärjestä...

Siitä on hyvä jatkaa vaikka kokonaan wittuun koko listalta, erään A. Aallon surffariopiston viitoittamaa tietä:


http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/k-kk-noopel-bengt-h-slmstr-m-on-h-ynp-lytieteilij

Kökkönoopel-Bengt Hölmström on hölynpölytieteilijä

Taloustieteen tohtori (London School on Economics), pitkäaikainen kansan- ja euro-edustaja Esko Seppänen,yksi noin kolmesta julkkistaloustieteilijästä, jotka ennustivat oikein Manun "emumunauspolitiikan" seuraukset 90-luvun taitteessa, kirjoittaa Facebook-profiilissaan:

https://www.facebook.com/esko.seppanen.33/posts/10155335312630688

" Kuka on tämä henkilö? Tässä aluksi muutamia vihjeitä.

Hän suhtautui kriittisesti Yhdysvaltojen Fedin ja Euroopan keskuspankin pääjohta-jien politiikkaan luoda uutta rahaa tyhjästä ja kierrättää se kansantalouteen pankkien kautta niiden voittojen kasvattamiseksi:”Eivät edes Jane Yellen ja Mario Draghi tiedä, mitä näistä kokeiluista seuraa.”

Muutkaan julkisen vallan korkeat edustajat eivät yleensä tiedä,mitä seuraa siitä, mitä he tekevät,mutta silti he tekevät,mitä he tekevät. Taloustieteestä ei ole apua sen sel- vittämisessä, mitä seuraa siitä, mitä he tekevät. Taloustiede ei oikeasti ole mikään tiede vaan pohjimmaiselta olemukseltaan pelkkä uskon asia, siis uskonto, joka muo-dostuu samanmielisten ykseydestä ja pyhästä kolmiyhteydestä: omistaja, työntekijä ja näkymätön käsi.

Tällä henkilöllä on käsitys inflaatiovajeen ja pääomamarkkinoiden keskinäisestä riippuvuudesta. ”Kun ei tiedetä, mikä hevonen tulee voittamaan, ei panna rahoja minnekään. Tämä on yksi selitys investointien heikkoudelle. Tai sitten nykyinen investointilama ennustaa, että tulossa on todella suuren luokan kriisi.”

Todellisuudessa pääomat ja investoinnit ovat hyvin vähän toisistaan riippuvaisia, sillä pankkien hallinnoimat pääomamarkkinat ovat irtaantuneet reaalitaloudesta, elävät globaalitaloudessa omaa elämäänsä ja ovat tuhonneet työn hinnan yhteyden pääoman hintaan; pääoma ei ole enää työn raskauttama.

Kun tämä meidän henkilömme näkee markkinoilla suuren romahduksen aineksia, se näkemys ei perustu tietoon vaan on arvaus. Taloustieteessä ei ole keinoja ennustaa lamaa tai romahdusta, sillä ennusteissa ei ole tilaa niin suurelle muuttujalle kuin on koko systeemin kokoinen kriisi. Se tulee ennustamatta ja aina yllättää taloustieteilijät ja muut ennustajaukot.

Tämä henkilö oli Nokia Oyj:n hallituksessa vuosina 1999-2012, siis uhon ajan alusta lähes surkean lopun ja tuhon aikaan. saakka. Hän oli maailman parhaisiin kuuluvana sopimusteoreetikkona mukana valitsemassa Nokian toimitusjohtajaksi Stephen Elo-pin. Tämä tuhosi ensi työnään Nokian sen vuoden puhelinten myynnin ilmoittamalla. että Nokia valitsee älypuhelimiinsa Microsoftin käyttöliittymän ja että Nokia aloittaa laajan yhteistyön Microsoftin kanssa. Nokian uutuudet olivat kuitenkin tulossa myyn-tiin yhden vuoden viipeellä, ja ostajan oli epämuodikasta ostaa Nokian oman mallin älypuhelin paitsi odotusaikana myös sen jälkeen. Nokian uudet Microsoft-yhteensopivat älykännykät eivät menestyneet kilpailussa.

Elop oli Microsoftin kätyri. Hän tuli Microsoftista ja meni Microsoftiin ja paluumatkal-leen kotiin Microsoftiin hän sai Nokiasta mukaansa 20 miljoonaa euroa. Eroraha maksettiin työsopimuksen perusteella.

Tämä henkilö, josta nyt on kysymys,sanoi, että ”hänen ollessaan Nokian hallitukses- sa vuosina 1999–2012 johdon palkkiot menivät kohtuullisista täysin kammottaviksi” ja että ”kammottaviksi ne tulivat kaikkien niiden konsulttien takia, joiden täytyi olla paikalla asiasta puhumassa”, ja että ”palkkiot koostuivat monista pienistä palasista ja olivat pelkkä sekamelska”.

Tämä henkilö,joka jälkikäteen analysoi yhtiön sisäisen menon sekamelskaksi, oli so-pimusteorian miehiä. Sopimusteoria tutkii erilaisia sopimuksia, joilla yhteiskunnassa pyritään säätelemään epävarmuutta ja sovittamaan eri osapuolten eriäviä haluja ja tavoitteita yhteen. Se on tiedettä?

Puheena oleva henkilö oli teorian miehiä, ei käytännön. Jos Elop sai Nokiasta mu-kaansa 19 miljoonaa euroa, meidän sopimusteoreetikkomme jäsenyysaikana Nokian hallituksessa päätettiin ostaa ja mitätöidä oman yhtiön osakkeita tuhat kertaa suu-remmalla summalla. Siinä tulipalossa paloivat Nokian voitot aikana, jolloin niitä piti käyttää älypuhelinten kehittämiseen ilman Microsoftin tällä alalla kehittymätöntä teknologiaa. Yritysten johtaminen ei ole sopimusteoriaa.

On jo aika kertoa niille,jotka eivät edellä olevasta tunnista tätä henkilöä, että kysees- sä on suomalainen sopimusteoreetikko Bengt Holmström. Ruotsin keskuspankki pe-rusteli hänelle annettua Nobelin taloustieteen palkintoa niin, että hänen merkittävim-piin taloustieteellisiin saavutuksiinsa kuului seuraava johtopäätös:”Jos johtajan tulos-palkkio korostaa lyhyen tähtäimen kassavirtaa, hän voi toimin-nallaan laiminlyödä yhtiön pitkän aikavälin terveyden.”

Sopimusteoria-asiantuntijamme ei tehnyt Nokian hallituksessa vain 20 miljoonan euron suuruista Elop-sopimuksen virhettä vaan 20 000 miljoonan euron käytännönläheisen virheen hyväksyessään yhtiön omien osakkeiden ostot.

Päädyn johtopäätökseen,jonka teen vetoamatta sopimusteoriaan tai mihinkään muu-hunkaan teoriaan. Ruotsin keskuspankin myöntämä Nobelin taloustieteen palkinto ei tee kenestäkään asiantuntijaa alalla, jota hän ei ole tutkinut, eikä hieno tohtorin tai professorin titteli ole mikään kaskovakuutus toisella alalla tehtyjä virheitä vastaan.

Nyt tulen tämän kirjoituksen varsinaiseen keskeiseen väittämään: Holmströmin kan-nanotot demokratian olemuksesta ovat epätieteellisiä, eikä taloustieteen arvopohja kelpaa demokratian teoreettiseksi perustaksi. Demokratia on enemmän kuin talous-tieteessä on sille tilaa. Kun taloustiede perustuu vain tehokkuuden maksimoimiseen, demokratia on paljon enemmän. Siinä, missä Holmström puhuu demokratian läpinä-kyvyydestä ja kokee sen haitaksi koko kansantaloudelle,on kysymys päätöksenteon julkisuudesta:tehdäänkö yhteiskunnan perusteita yrityksissä vai kansan valitsemissa parlamenteissa. Kun Holmström sanoo, että päätöksenteon tehokkuus vaatii niiden tekoa yrityksissä salaa kansalta, hänen argumenttinsa tehokkuuden puolesta johtaa diktatuuriin: tehokkain päätöksentekotapa on silloin yhden ihmisen valta.

Kun Holmström sanoo, että hänen näkemyksensä perustuvat taloustieteen tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin, niillä sopimusteorian johtopäätöksillä me heitämme vesilintua.

Salassa tehdyt ja varsinkin ”tehokkaat” päätökset ovat arvopohjaltaan (huomaa muotisana,joka on sisällöltään yhtä tyhjä yleisten asioiden osalta kuin sopimusteoria, jolta puuttuvat sopimusosapuolet) arveluttavia niille, joita ne koskevat.

Ne tekevät kansalaisista alamaisia.

Holmströmin haihattelu alalla, jossa hänen taloustieteensä viitekehys ei toimi, perus-tuu ajatteluun, jonka mukaan yritysten hallituksilla on aina parempilaatuista tietoa yhteiskunnan toiminnasta kuin kansalla ja sen edustajilla.

Minun sopimusteoriani mukaan yhtiöiden hallituksissa toimivat ahneet omistajat ja heidän renkinsä hallitusammattilaiset ovat yrityksille kallis ja yhteiskunnallisessa toiminnassa asiantuntematon joukko, turha joukko. He ovat yhden asian liike: saneeraajia.Heillä on sopimus hallinnoimansa yrityksen johdon kanssa toimia johdon tilaamien konsulttien suosittelemana saneerauspäätösten tukihenkilöstönä. Siitä heille maksetaan. He menettävät nämä hyväpalkkaiset toimensa, jos he vastustavat yritysjohdon ehdotuksia. Suomessa ei tunneta muita yritysten ongelmien selvittelyta-poja kuin henkilöstön poispotkinta. Niitä muita tapoja voisi kysyä esimerkiksi Pekka Niskalta, joka on ollut isäntä eikä mikään konsultti tai kuormasta syövä jallitusammattilainen (anteeksi oikeinkirjoitusvirhe, piti olla hallitusammattilainen).

Yritysjohto hallitusammattilaisineen ikään kuin kurkistaa pienestä avaimenreiästä ja kuvittelee näkevänsä kaiken, mitä tarvitsee nähdä.Se uskoo,että asia hoidetaan, jos sitä parannetaan sillä,että lisätään salailua ilman että työntekijöille ja muille kansalai-sille kerrotaan, miltä pohjalta päätökset tehdään. Se johtaa hyvin pitkälti näyttelemi-seen: kerrotaan ulos yhteiskuntaan vain se, mitä on päätetty ja johon ei enää voi vaikuttaa.

Että tällainen on minun sopimusteoriani, josta en ole saanut Nobelin palkintoa, mutta minun teoriani on johdettu käytännöstä eikä noudata nobelilaisen taloustieteen yh-den totuuden eli diktatuurin tehokkuuteen perustuvan päätöksenteon salatieteellistä linjaa.

Vaikka holmströmiläisiin ”rehellisiin” lehmänkauppoihin sisältyisi korruptiota,sopimus- teoriasta poikkeavaa sisäpiirin edunjakoa ja pörssiyhtiöissä isojen osakkeenomista-jien suosimista pienten omistajien kustannuksella, Holmströmin mukaan ”taloustie-teen näkökulmasta ne ovat jopa tehokkaita” ja ”mitä läpinäkyvämmäksi tämä tulee, niin sitä pahemmaksi tämä muuttuu. Kansa ajaa sellaista lääkettä siihen, joka vain pahentaa sitä tautia”.

Jos ”päätöksenteon julkisuus on paha kierre”, varjele Luoja ihmisen lasta, sellaiseen yhteiskuntaan joutumasta. "

RJK: Hölmström pitää talousteiteitä "käyttäytymistieteinä",mikä on jo hölynpölyä: Ta-loustieteelliset lait eivät kerro, miten yksilöt käyttäytyvät,vaan enempikin ne kertovat, mitä minkäkinlaisesta käyttäytymisestä missäkin taloustieteellisessä tilanteessa seu-raa. Muista tieteenaloista ne ovat eniten sukua teknisille tieteille ja maataloustieteille sekä oikeustieteelle.

Tähän hyvin ikävään tarinaan tulee aivan uusi luku...:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/10/nokia-ja-holynpolytiede-1


MIT on nykyisellään haistapasknatieteen hourullatusto,Noam Chomskyn,Steven Pin- kerinIrene Pepperbergin jne. kotiluola, joka mm. vaatii miljardikorvauksia työnteki-jöiltään salaiten hourututkimustulossivujensa julkaisesmista ja aja heitä itsemurhiin...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/v-2013-mit-luistaa-vast...

Oikeat tieteilijät eivät tee "yhteistyötä" haistapaskantieteilijöiden kanssa - eivätkä kyllä haistapaskantieteilijätkään oikeiden tieteilijöiden kanssa ainakaan ollessaan jotenkin esimerkiksi bisnesmielessä niskan päällä...


***

Täällä on yksi toisen laidan tohtori ja professori, joka sanoo "kohteliain" sanakääntein Böngt Hölmsrömistä lopulta tasan samaa:

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/kokkonoopel-bengt-holmstrom-on-holynpolytieteilija/comment-page-1/#comment-6432


Talousnobelistimme näkemys finanssikriisin syistä

Nyt kun professori Bengt Holmströmin taloustieteen Nobelia on ansaitusti juhlittu muutama päivä,lienee lupa ottaa esille hieman kriittisessä sävyssä professorin näke- mys talouskriisin syistä. Päätoimittaja Markku Huusko jo kysyi blogissaan (10.10.),  mokasiko talousnobelisti pahasti, kun tämä toimi Nokian hallituksessa ennen yhtiön jyrkkää alamäkeä.

Ja tänään toimittaja Hannu Miettunen kyselee Turun Sanomissa otsikolla Hetkinen, Hra Holmström taloustieteeltä näyttöjä siitä, että 'taloudeksi kutsumaamme massa-psykologinen kaaos on ylipäänsä analysoitavissa saati hallittavissa' sekä siitä, että taloustieteilijöillä on vilpitön intressi edistää yleistä hyvää.

Samassa hengessä siteeraan alla osaa  kirjoituksestani Systeemit sairastavat vuo-delta 2009. Siinä pureskelin Holmströmin näkemystä,jonka mukaan talouskriisin kes- keinen syy oli "systeemin sairaus", siis rakenteelliset seikat. Professori jätti kokonaan mainitsematta itse päättäjien, finanssipankkiirien osuuden. Jokainen voi itse tykönän-sä miettiä kriisin syitä,joita oli varmasti vielä muitakin.Moni asiantuntija on sitä mieltä, että mitään ei opittu, ja uusi kriisi kolkuttaa jo ovella.

" --- Suomalainen ekonomisti Bengt Holmström, jolla on professorinvirka yhdysvalta- laisessa yliopistossa, on julkisuudessa leimannut talouskriisin ”systeemin sairaudek-si”. Kannanotto sisältää ajatuksen, että syyllisiä kriisiin eivät olleet esimerkiksi inves-tointipankkien johtajat, vaikka nämä jättibonusten voimalla kehittivät ja markkinoivat myöhemmin arvottomiksi osoittautuneita ”roskalainapapereita”, jotka horjuttivat ja jopa kaatoivat pankkeja.

Syyllisiksi ei myöskään katsota näiden papereiden luokittajia, jotka vakuuttivat osta-jille niiden olevan täysin turvallisia. Ekonomistit ovat myös hyvin haluttomia finanssi-markkinoiden valvonnan lisäämiseen. He katsovat kasvottomien markkinoiden kor-jaavan itse tällaiset ”häiriöt” – jotka saivat globaalin talouden romahduksen partaalle.

On hieman vaikea ymmärtää, miksi ekonomistit haluavat kaikessa rauhassa tutkia, mikä aiheutti ”systeemiriskin” – ja samalla sivuuttavat aivan ilmeiset kriisin mikrota-soiset syyt sekä syylliset. Ehkä tottuminen makronäkökulmaan kutistaa mikronäkökulman ihmisineen muurahaisen kokoiseksi?

Syynä tähän voi olla myös se, että ekonomistien suosimat teoriat ja mallit ovat taval-laan osasyyllisiä finanssikriisiin. Niiden opastuksellahan on rakenneltu muun muassa roskalainainstrumentteja – samoin kuin monimutkaisia palkitsemisjärjestelmiä, jotka tuottivat suunnattomia bonuksia eräille ja suuria vahinkoja kansantalouksille.

Systeemiin liittyvät ja henkilötason syyt eivät ole toisiaan poissulkevia. Kumpikin on vaikuttanut näiden kriisien syntymiseen ja laajuuteen – ja siksi kumpaankin on puu-tuttava. Kun syyllisyyttä havaitaan, ei pidä kaihtaa syyllistämästä vastuussa olleita yksilöitäkään. Muuten sairaudet eivät parane."

(Systeemit sairastavat, Turun Sanomat, Kirjoittajavieras-palsta 1.10.2009).

Tutkijakin on tietenkin ihminen, jolla on omat tavoitteensa ja intressinsä, jotka heijas-tuvat hänen tutkimusasetelmiinsa ja johtopäätöksiinsä. Nobel-palkintokaan ei muuta tätä tosiasiaa. Holmström on epäilemättä ansainnut palkintonsa – hän on varmasti toiminut etevästi tieteenalansa ja menetelmiensä rajaamissa puitteissa.Meidän maal- likoiden ei vain pidä odottaa, että tutkijalla on pätevät ja puolueetto-mat reseptit maamme päiväkohtaisiin talousongelmiin.


***

https://nypost.com/2019/08/21/mit-director-resigns-over-universitys-ties-to-jeffrey-epstein/

MIT director resigns over university’s ties to Jeffrey Epstein

August 21, 2019 | 8:10am |

A director at Massachusetts Institute of Technology’s prestigious Media Lab is resig-ning — because he’s “ashamed” over the research center’s link to Jeffrey Epstein, according to a new report.

Ethan Zuckerman, director of the lab’s Center for Civic Media, announced his plans last week and said he was “heartbroken” over the decision, the Boston Globe reported.

“I am ashamed of my institution today and starting the hard work of figuring out how to leave the Lab while taking care of my students and staff,” Zuckerman wrote to col-leagues in a note obtained by the Globe. “I no longer feel I can continue working on issues of social justice under the banner of the Media Lab.”

On Tuesday, Zuckerman confirmed to the outlet, “I’m working with my students and staff to move my work out of the Media Lab. That might involve moving to another part of MIT. It might mean moving elsewhere.”

Over the weekend, Media Lab director Joi Ito issued an apology for accepting donations from Epstein for the center and his own tech startups.

Zuckerman said he felt “obligated” to “express my dismay over Joi’s revelations” and said his boss, who is also a New York Times board member, wasn’t transparent about his ties to the dead pedophile.

Ito was among officials Epstein dined with in 2014.

Two years earlier, the Epstein Interests foundation made a $50,000 donation to MIT, according to campus newspaper The Tech.