maanantai, 18. joulukuu 2017

Presidenttiehdokas Nils Torvalds julistaa rotumurhapeilineuroonioppia

Rotumurhapeilineuroonioteorian sanoma on yksinkertainen: ”Rotumurhaa! Tai tule itse rotumuhatuksi!”

Hän antaa myös ymmärtää että tämä oli NATO:n ideologia. Se ei ole totta. NATO:n ideologia on PETRODOLLARI, jonka ”arvon” NATO sotilaallisesti vahvistaa. Se on RIISTON väline,ja kaikkien omaisuuksien hankkimisen väline yksiin käsiin. Omaisuu- den tehtävä on tuottaa uutta omaisuutta, ja sitä ei oikein tapahdu, jollei ole väkeä., halpaa työvoimaa.NATOkin on II maailmansodan voittajien eikä hävinneiden järjestö.

Nicke vetoaa tämän ”alan” ”auktoriteetteihin”, joiden tieto on alkeellisella tavalla väärennettyä. Tämä on erään (pää)ideologian opillinen kulmakivi, jonka tunnustajista sitä nimeä voi ja PITÄÄKIN käyttää. Hän on seonnut.

http://nilstorvalds.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247671-askel-eteenpain-ja-tyhjaan

Askel eteenpäin – ja tyhjään…

picture-1224-4f5e59ee2602335c4fb75265a21

Nils Torvalds

Helsinki

RKP:n europarlamentaarikko. Kolmannen polven journalisti. Innokas keskustelija – mutta asiasta. Viime aikoina harrastanut ennenkaikkea talouskriisin syitä ja seurauksia. Toimittanut aiheesta kirjasen joka ilmestyy lsekä ruotsiksi että suomeksi.

Suurten ikäluokkien lapsi. Viiden lasten isä ja kohta kuuden isoisä.

Viimeinen vaalitentti (YLE 14.12.) ennen kuin joulurauha laskeutuu, oli aika hyvä. An- dersson ja Vaaherkumpu osasivat asiansa ja tematiikka oli järkevästi ajateltu. Heistä huolimatta rytmitystä ja aiheesta toiseen siirtymistä häiritsi sen jälkeen politiikkojen helmasynnit: asiassa pysymisen heikkous ja paasaus.

Eräs asia tuli kuitenkin – toivottavasti – selväksi: Lissabon-sopimuksen artikla 42.7 ei käytännössä anna toimivia turvatakuita.

Allan Rosaksen ja Lorna Armatin ”EU Constitutional Law – An Introduction” (toinen painos) toteaa näin: ”Sopimuksen 42:n artiklan toinen pykälä tekee selväksi, että yh- teinen puolustuspolitiikka on yhä lastenkengissä ja että mikä tahansa muutos yhtei- sen puolustuksen suuntaan toteutuu ainoastaan Euroopan neuvoston yksimielisen päätöksen kautta, jota sen jälkeen pitää vahvistaa kunkin maan perustuslaillisten vaatimusten mukaisesti.”

Kaikki väittämät, että 42.7 antaisi jonkun toimivan turvallisuustakeen on siis tyhjän päällä. Tämä on mielenkiintoista,koska aikaisemmissa keskusteluissa ehdokas Sauli Niinistö rakensi turvallisuuspoliittisen konstruktionsa juuri tämän horjuvan alustan päälle.

Kun minä torstaisessa keskustelussa totesin,ettei 42.7 anna mitään,ehdokas Niinistö kommentoi, että ”jos näin on Suomi, rikkoi kyseistä artiklaa antaessaan Ranskalle apua”.

Väite ei pidä paikkaansa.Juuri johtuen siitä,ettei EU:lla ole yhteisiä sotajoukkoja eikä toimivaa päätöksentekomekanismia, ei ollut myöskään mahdollista 42.7:n pohjalta ryhtyä tositoimiin. Puheet artiklasta olivat siis poliittisia korulauseita ja kaikkinainen apu Ranskalle annettiin kahdenvälisillä sopimuksilla.

Väittely 42.7:stä on kuitenkin meille kaikille terveellinen paluu todellisuuteen.

• EU ei pysty antamaan todellisia turvatakeita.

• EU:sta ei myöskään kovin helpolla eikä lähiaikoina (jos koskaan) kehity puolustusliittoa

Nämä tosiseikat ovat tärkeitä myös torstaisen keskustelun toisen polun arvioimises-sa. Ehdokkaat Paavo Väyrynen ja Laura Huhtasaari toistivat toistamiseen, että EU on hyvää vauhtia kehittymässä ylikansalliseksi federatiiviseksi supervaltioksi. Perusteluna käytettiin taas SPD:n puheenjohtajan Martin Schulzin twiittiä.

Maailma vilisee kehnosti muotoiltuja twiittejä ja Schulz on tässä(kin?) aika huonossa seurassa. Pääasia on kuitenkin, ettei väite tästä syntymässä olevasta supervaltiosta pidä paikkaansa. Juuri tästä syystä meidän tulee harkita miksi tällainen epätosi (fake news) väite esitetään.

Luen parhaillaan John Barghin kirjaa ”Before You Know It”.Bargh on Yalen yliopiston psykologian professori ja käsittelee kirjassaan alitajunnan automaattisia reaktioita. Meidän ajatus-DNAssa piilee voimakkaita pelkoreaktioita. Ne toimivat alitajunnan kautta, ja näyttelevät juuri sen tähden huomattavaa osaa maailmankuvan rakentumisessa.

Väyrynen ja Huhtasaari leikkivät näillä pelkoreaktioiden alitajuisilla radoilla. Niillä on leikitty aikaisemminkin ja nämä leikit johtavat hyvin helposti erittäin vastenmielisiin ideologisiin rakenteisiin. Toivon siitä syystä hartaasti ettei vaalipäätöksiä tehdä tällaisten ajatusmörköjen pohjalta.

Miten olisi tunnuslause ”Make Finland sivistynyt again”?

Nils Torvalds

https://books.google.fi/books/about/Before_You_Know_It.html?id=GSitDQAAQBAJ&redir_esc=y

Before You Know It: The Unconscious Reasons We Do What We Do

Etukansi

Random House, 19.10.2017 – 352 sivua
 

‘John Bargh’s Before You Know It moves our understanding of the mysteries of human behaviour one giant step forward. A brilliant and convincing book.’ – Malcolm Gladwell, author of Blink and David and Goliath

The world’s leading expert on the unconscious mind reveals the hidden mental processes that secretly govern every aspect of our behaviour.

For more than three decades, Dr John Bargh has been conducting revolutionary research into the unconscious mind – not Freud’s dark, malevolent unconscious but a helpful and powerful part of the mind that we can access and understand through experimental science. Now, Dr Bargh presents an engaging and enlightening tour of the influential psychological forces that are at work as we go about our daily lives – checking a dating app, holding a cup of hot coffee or getting a flu jab.

Dr Bargh takes you into his labs at New York University and Yale, where his inge-nious experiments have shown how the unconscious guides our behaviour, goals and motivations in areas like race relations,parenting, business, consumer beha- viour and addiction. He reveals the pervasive influence of the unconscious mind in who we choose to date or vote for, what we buy, where we live, how we perform on tests and in job interviews, and much more. Before You Know It is full of surprising and entertaining revelations as well as tricks to help you remember to-do items, shop smarter and sleep better.

Before You Know It will profoundly change the way you understand yourself by intro-ducing you to a fascinating world only recently discovered, the world that exists below the surface of your awareness and yet is the key to unlocking new ways of thinking, feeling and behaving.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bargh

John A. Bargh (/ˈbɑːr/; born 1955) is a social psychologist currently working at Yale University, where he has formed the Automaticity in Cognition, Motivation, and Evaluation (ACME) Laboratory. Bargh’s work focuses on automaticity and uncon-scious processing as a method to better understand social behavior,as well as philo-sophical topics such as free will. Much of Bargh’s work investigates whether beha-viors thought to be under volitional control may result from automatic interpretations of and reactions to external stimuli, such as words.

Bargh is particularly famous for his demonstrations of priming affecting action.One of the most well-known of these studies reported that reading words related to elderli- ness (e.g.,”Florida”, ”Bingo”) caused subjects to walk slower when exiting the labora- tory, compared to subjects who read words unrelated to the elderly. [1] Though cited almost 4000 times,[2] controversy has emerged because several recent studies failed to replicate the finding. [3][4] Starting in 2013 and 2014,many additional reports began to emerge of failures to replicate findings from Bargh’s lab. These included ”social distance priming” [5] and ”achievement goal priming” [6] and lonely people’s preferen-ces for hot baths. [7] (However,in 2015 there was report of a successful replication of the association between loneliness and bathing habits,published in the journal Emotion, indicating a possible role for cultural differences in this case.) [8] In March 2015 yet another paper from Bargh lab was reported to be unreproducible: Rotteveel and colleagues sought to duplicate two studies by Chen & Bargh (1999) arguing that objects are evaluated automatically, triggering a tendency to approach or avoid. [9]

Education and academic career

Bargh was born in Champaign,Illinois. He attended the University of Illinois as an un- dergraduate, and the University of Michigan for post-graduate training under Robert Zajonc. He received his Ph.D. in 1981. That same year he was hired as an assistant professor at New York University, where he remained for 22 years. He has since been working at Yale where he has formed the Automaticity in Cognition, Motivation, and Evaluation (ACME) Laboratory.

Research

Bargh was influenced by the work of his PhD advisor at the University of Michigan, Robert Zajonc,who concentrated on the fundamental processes underlying behavior, including an emphasis on affect and cognition. Much of Zajonc’s work touched upon processes that occur outside of awareness. Bargh’s work in automaticity and uncon-scious processing further explores the extent to which information processing occurs outside of either intent or awareness. In contrast to Ellen Langer, who denigrated such mental processing as ”mindless”, Bargh followed the lead of William James in stating that automatized (or ”habitualized” in James’ terminology) processing can be a bene- ficial adaptation. Bargh’s research focuses on the influence of environmental stimuli on perception and behavior,automatic activation, the effects of conscious and uncon- scious priming, the psychological effects of physiological stimuli,and implicit cognition. Bargh’s concentration on the influence of unconscious and automatic be-havior and cognition grows from a fundamental interest in the construct of ’free will.’

Influence of unconsciously perceived stimuli

Exposure to stimuli in the environment can influence how individuals make impres-sions of others. Bargh and Pietromonaco[10] randomly assigned subjects to be ex-posed to words that were either related to hostility or were neutral. The words were presented outside of the subjects’ conscious awareness. In a second task, all sub-jects were asked to read an ambiguous story about a man and rate him on various measures.Those subjects that were subliminally exposed to words related to hostility rated the man more negatively than those subjects in the control condition.

Automatic activation

Stimuli may be automatically evaluated in ways that affect behavior, an automatic evaluation.In a study conducted by Chen and Bargh,[11] subjects were faster to pull a lever toward themselves (an approach tendency) when a word had a positive va-lence than a negative valence, and were similarly faster to push the lever away (an avoidance tendency) when the word had a negative valence compared to a positive valence.The ”sequential evaluative priming paradigm”[12] refers to the related pheno- menon of response times reducing when primed by stimuli with congruent valence. In an examination of the generality of the effects of this paradigm, Bargh, Chaiken, Govender and Pratto [13] show that simply seeing or hearing mention of stimuli trig-gers automatically activated evaluations. This occurs even when the subject has not been asked to think about their evaluation of the stimulus beforehand. It was further shown that novel stimuli are automatically evaluated and produce the same effect as nonno- vel stimuli: when positively valenced novel stimuli prime positively valenced targets, reaction time is faster. [14]

Stimuli presented outside of awareness have also been suggested to influence the interpretation of subsequent ambiguous and semantically-unrelated stimuli. Thus subjects asked to define homographs after being subliminally primed with positive, negative, or neutral valence words subsequently evaluated the valence of the ambiguous words with that of the prime.[15]

In Stereotype priming, subjects are primed with a stereotype or with people associa- ted with those stereotypes. Subsequent behavior tends to be consistent with the ste- reotype.[1] For instance, subjects primed with the concept of the elderly while doing a simple task,later walked more slowly when leaving the experiment than did subjects in the control group. Subjects that were primed with African American faces reacted with more hostility toward experimenters. The authors are clear in drawing a distinc-tion between the priming used in these studies and the myth of subliminal messa-ges. Whereas the latter were once thought to be able to influence people’s behavior in a way out of line with the individual’s intended behavior (i.e. to go buy a Pepsi while watching a movie), the automatic activation present in these studies was con-sistent with the activity at hand and therefore did not cause the subjects to alter their intended behavior.

Perception–behavior link

The Chameleon Effect refers to the unconscious tendency to mimic others’ beha- vior. Chartrand and Bargh discovered and named this effect after observing subjects unconsciously mimic confederates.[16] Subjects perform a task in which they work closely with a confederate that is trained to repeatedly engage in one of two beha- viors: rubbing his or her face or jiggling a knee. Subjects tend to mimic the behavior of the confederate, both when the confederate makes eye contact and smiles fre- quently at the subject and when the confederate does not make eye contact and was non-smiling. Furthermore, when confederates mimic the behavior of the partici-pant, the participant later rates the confederate as more ‘likable’ than confederates who do not mimic behavior. This effect was shown to be more pronounced in people that are more dispositionally empathetic. The authors suggest that this unconscious mimicry could lead to greater group cohesion and coordination.

Goal formation/activation

Stimuli are often interpreted and assessed based on their relevance to our goals.[17] During goal pursuit, objects consistent with that goal are rated more positively than are goal-irrelevant objects tested in a sequential evaluative priming paradigm. These ratings also predict behavior towards those objects. [18]

Beyond this, Bargh suggested that associations between goals, their related beha- viors, and environments in which they are consistently pursued, can become linked in memory and be unconsciously activated to influence behavior without conscious awareness.[19] Unconscious goals are activated with priming, or the presentation of a cue that automatically activates its related mental representation of the goal, which triggers related behaviors. For instance, subjects primed with an achievement or co-operation goal perform better on an intelligence task compared to subjects who are not primed. [20]

Bargh suggests that unconscious goals are pursued flexibly, and automatically adapt to changing environments during tasks in the experiment. [21]

Bargh has also found that priming can influence self-regulation. Mere presentation of words associated with ”reappraisal” was contrasted with a conscious reappraisal group who also received the explicit instruction to try and reappraise their emotional state with a goal to regulate emotion. All subjects then gave a short oral presentation while having their heart rate monitored. Those merely perceiving reappraisal words were reported to have a significant reduction in heart rate, equal to that of subjects explicitly instructed to use reappraisal to control anxiety, despite not being aware of the primes. [22]

Physiology influencing psychology

Physical sensations may unconsciously translate into psychological interpretations. When subjects were asked to briefly hold a warm coffee mug, and then fill out an evaluation of a person described ambiguously, subjects reported warmer feelings toward the target person versus when they were asked to briefly hold an iced coffee. [23] In a second study,subjects in the ’cold’ condition were also more likely to choose a reward for themselves as opposed to giving the reward to their friend, whereas in the ’warm’ condition participants were more likely to choose the reward for their friend. The physical properties of objects that subjects are touching can similarly influence social impression formation and decision-making. [24] Bargh and his collea-gues also found evidence of physical warmth influencing how giving and prosocial participants were. Those who held the warm beverage were more likely to choose a reward or gift for a friend than for themselves.[25] However three independent studies with larger samples failed to replicate the effect.[26]

Bargh and Shalev [27] are currently addressing how this psychological-physiological link can be used to regulate emotion. Correlational studies show that participants rated highly on a loneliness scale, also tend to take longer showers at higher water temperatures. In a follow-up study, a manipulation of physical warmth to make the subjects colder resulted in an increase on the loneliness scale. Altering one’s physi-cal situation can thus result in emotional responses, even without conscious aware-ness.A paper by Donnellan and colleagues reported 9 failures to replicate the results of Bargh and Shalev. However, Bargh and Shalev have successfully replicated their studies,indicating cultural differences in bathing and showering habits.”[2]” They also noted that in the 2 studies in which Donellan et al. attempted to most closely follow their original procedure, they did replicate their original results, but not in the other 7 studies in which considerable procedural changes were made.

Free will

In ”Beyond Behaviorism”, Bargh and Ferguson[28] define both automatic and controlled processing as deterministic in nature, the difference being that the former occurs unintentionally and without volition, but that both are deterministic in that they have causes. They argue that most processing, including processing of stimuli that greatly influence behavior and decision making, occurs outside of consciousness. They suggest that only our inability to recognize the powerful activity occurring out- side of awareness leads some to believe that they are the masters of their choices.

Bargh posits, along with Daniel Wegner and other scientists in the field, that the concept of ’free will’ is an illusion.

Bargh and Earp [29] make this point explicit: ”Clearly it is motivating for each of us to believe we are better than average, that bad things happen to other people, not our- selves, and that we have free-agentic control over our own judgments and behavior - just as it is comforting to believe in a benevolent God and justice for all in an afterlife. But the benefits of believing in free will are irrelevant to the actual existence of free will. A positive illusion,no matter how functional and comforting, is still an illusion.”

Elsewhere,Bargh has written:”Free will is a problematic concept because of the word ’free´. People confuse the word ’free will’ from ’will´. If someone has a gun held to your head, are you acting freely? No. Since we’re studying causal mechanisms, you can’t say things are free from international causation. I’ve been surprised by my findings every step of the way.” [30] "

Tuo hörönlörötys on pelkkää verbaalista paskaa ja kehäpäättelyä: sellaisen ”todistamista” ”järkeilemällä, joka jo tuotu ”määritelmillä” kehiin.

On totta, että ”vapaa tahto” on huonosti määritelty käsite,sillä ´vapaus´ sisältyy jo ´tahtoon´ eli kykyyn tehdä vapaa valinta ja toimia sen mukaisesti!

Esimerkiksi Daniel Dennett on tuon rotumurha- ja muiden peilineuronistien hörönlörötyksen kumonnut vakuuttavasti.

https://www.salon.com/2014/12/28/the_truth_about_free_will_does_it_actually_exist/

" The truth about free will: Does it actually exist?

Acclaimed philosopher Daniel Dennett explains why free will is much more complicated than many people believe

 

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-1

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/vapaa-vai-tavallinen-tahto-2

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-3

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/08/sattuma-valttamattomyys-vapaus-ja-tahto

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/08/tahdonkiistajien-skitsolallatus-muka-fysiikkaan-perustuen-jatkuu-hesarissa

 

***


https://www.is.fi/politiikka/art-2000009726323.html

 

"

Torvalds: Rkp:n kannanotto oli ”viimeinen ilmoitus pääministerille” – synkkä arvio tulevaisuudesta

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (r) mukaan pääministeri Petteri Orpolla (kok) on vain yksi tapa yrittää pelastaa hallituksensa.

Screenshot%202023-07-19%20at%2002-23-01%

Pääministeri Petteri Orpon (kok) on oltava huomattavasti jämäkämpi perussuomalaisille, sanoo euro­parlamentaarikko Nils Torvalds (r).

18.7. 11:23
 

Rkp:n europarlamentaarikko ja puolueen entinen presidenttiehdokas Nils Torvalds ennustaa, että Petteri Orpon (kok) johtaman oikeistohallituksen päivät ovat luetut syksyyn mennessä.

– Näyttää siltä, että hiekka tiimalasissa valuu vääjäämättä loppuun.

Torvalds vakuuttaa Rkp:n pohtivan vakavissaan jatkoa hallituksessa. Hänen tulkintansa mukaan eduskuntaryhmän viikonloppuinen kannanotto oli viimeinen ilmoitus pääministerille.

Rkp:n eduskuntaryhmä ilmaisi lauantaina olevansa ”erittäin huolissaan” hallituksen toimintakyvystä.

Pääministeri Orpo on sanonut, että keskustelut hallituspuolueiden kesken tulehtuneen tilanteen rauhoittamiseksi jatkuvat tällä viikolla. Tarkempaa aikataulua keskusteluille ei ole kerrottu julkisuuteen.

 

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, pääministeri Petteri Orpo (kok) sekä muu hallitus keskustelevat hallituksen tulehtuneesta tilanteesta vielä tällä viikolla.

Torvaldsin mukaan pääministeri Orpolla on vain yksi keino, jolla hän voi yrittää pelastaa hallituksensa.

– Jos Orpo haluaa pelastaa tämän hallituksen, hänen pitää olla huomattavasti jämäkämpi. Jos ei tule äärimmäisen selvää ja tiukkaa kannanottoa (Orpolta), tätä tilannetta ei Rkp:ssä enää siedetä.

– Orpon pitää sanoa perussuomalaisille, että yksikin askel yli sietorajan johtaa tämän hallituksen kaatumiseen. Tämän pitää koskea joka ikistä perussuomalaista, ei vain hallituksen ministereitä, vaan myös kansanedustajia.

” Yksikin askel yli sietorajan johtaa tämän hallituksen kaatumiseen.

Torvaldsin mukaan perussuomalaisten pitää ilmoittaa kannattajakunnalleen, että minkäänlaista vihapuhetta ja rasismia ei enää puolueessa siedetä. "

HM: ORPON ON SANOTTAVA (MYÖS), ETTÄ NATSITEORIOITA "FROTUMURHAPIERUPEILINEJURTOONEISTA" JA "SUYOMEN ARKKIMUINAISISTA KANTAPSERSERMAANEISTA" EI SUVAITA HALLITUKSESSA; JA ETTÄ NE ON PUTSATTAVA MYÖS EDUSKUNNASTA, EUROPELLEPARLAMÄNTTIRYHMÄSTÄ, SUOMEN "AKATEMIASTA", "YLIOPISTOISTA", KOULUISTA JA YLESTÄ!!!

 

" – Sitä päivää minä odotan, ja jos sitä ilmoitusta ei tule, niin veikkaan, että tämä hallitus kaatuu syyskuussa tai lokakuussa. Sen pidempää juttua tästä ei tule.
 

Nils Torvaldsin mukaan Riikka Purran ja perussuomalaisten tulee ilmaista selvästi kannattajilleen, ettei törkeyksiä enää puolueessa suvaita.

Torvaldsin mielestä perussuomalaisissa on ”institutionaalinen ongelma”. Puolueen avainpaikoille pääsemisen ehtona vaikuttaa olevan törkeät ja rasistiset kirjoitukset ja kannanotot historiassa, Torvalds sanoo.

– Puheenjohtaja (Riikka Purra) ja muutkin johtohahmot ovat tehneet puolueessa karriääriä kirjoittamalla ja puhumalla erittäin vastenmielisiä juttuja vuosien mittaan. Nämä kirjoitukset ja puheet ovat avain siihen, että siinä puolueessa pääsee eteenpäin, Torvalds sanoo.

Torvaldsin mukaan nyt nähdyt irtisanoutumiset ja anteeksipyynnöt menneistä kirjoituksista ja puheista ovat silmänlumetta.

 

– Menneistä puheista ja kirjoituksista irtisanoudutaan vain siinä hetkellisessä tilanteessa, kun pitää yrittää jotain pelastaa.

 

Torvaldsin mukaan Rkp:n kenttäväen keskuudessa hallituksen ”fiaskomainen tilanne” koetaan hyvin kiusalliseksi.

– Kaikki rkp:läiset, joiden kanssa olen keskustellut, tuntevat itsensä erittäin vaivaantuneiksi tästä tilanteesta.

 

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (r) vaatii puolueeltaan suoraselkäisyyttä.

Torvaldsin mukaan on selvää, että etenkin nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa Suomi tarvitsee stabiilin hallituksen. Torvalds ei ole lainkaan vakuuttunut, että Orpon nykyhallituksesta sellainen voisi vielä tulla.

Torvaldsia selvästi kaihertaa vaalien jälkeen syntynyt asetelma, jossa nyt kasassa oleva hallituspohja oli hänen tulkintansa mukaan käytännössä ainoa mahdollinen.

– Demarit käytännössä ilmoittautui oppositioon, eikä ollut valmis edes tosissaan yrittämään ja kun keskusta ymmärrettävästi kahden vaalitappion jälkeen ilmoittautui oppositioon, tämä hallituspohja lukittui.

 

Vaikka Rkp on tunnettu lähtökohtaisesta pyrkimyksestään hallitusvastuuseen, ei puolueessa kaikkea voida sietää, Torvalds sanoo. Hänen mukaansa nyt käsillä on hetket, joilla voi olla vaikutusta myös Rkp:n asemaan EU-pöydissä.

– Jos me emme toimi nyt suoraselkäisesti, niin pelkään pahoin, että seuraavissa europarlamenttivaaleissa voimme menettää ainoan paikkamme. Tässä ei ole kyse minusta, koska en ole enää ehdolla. Tässä on kyse tämän puolueen vaikutusvallasta Euroopassa.

Aiheeseen liittyvää

 

Tällä avuttomalla räpellyjsellä ohjataan natsihälyhuomio väärään suuntaan. Taustalta paistaa "Maailmannaisten Seksisotaneuvoston" vuohensorrka.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009742553.html

”Leviää ja lisääntyy kuin somali”, ”oksettaa tää aavikko­apina” – Ministeri Wille Rydmanin vanhoista viesteistä paljastuu toistuvaa rasistista kielen­käyttöä

Elinkeinoministeri Wille Rydman kirjoittaa HS:n näkemissä vanhoissa viesteissä muun muassa, että kieltäisi huivien sijaan mieluummin huivia käyttävät ihmiset. Rydman oli viestien lähettämisen aikaan 30-vuotias kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan sekä hallintovaliokunnan jäsen.

Vasemmalla kuvakaappauksia elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) ja hänen entisen seurustelukumppaninsa välisistä viesteistä vuodelta 2016. Oikealla Rydman eduskunnan täysistunnossa Helsingissä tammikuussa 2023.

27.7. 16:17

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) on taannoisissa yksityisviesteissään käyttänyt rasistista kieltä ja jakanut rasistisia sisältöjä.

Helsingin Sanomien näkemät viestit on lähetetty vuonna 2016. Rydman oli tuolloin 30-vuotias kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan jäsen, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja toimi useissa muissa luottamustehtävissä.

HS uutisoi viesteistä, koska Rydman on ministerinä Suomen ylimpiä poliittisia vallankäyttäjiä. Viestit kuvaavat sitä, miten ministeriksi nimitetty poliitikko on suhtautunut vähemmistöihin ollessaan merkittävissä poliittisissa tehtävissä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) on vaatinut jokaista ministeriä irtisanoutumaan rasismista. Kysymys ääriajattelusta ajoi kesällä hallituksen kriisiin. Keskustelu alkoi, kun paljastui, että elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps) oli flirttaillut juutalaisvastaisella ja rasistisella symboliikalla.

Rydman valittiin eronneen Junnilan tilalle.

HS:n päätoimittaja Laura Saarikoski perustelee viestien julkaisua: ”Ministerin mielipiteillä on yleistä merkitystä"

HS on tutustunut tässä jutussa käsiteltyihin, Rydmanin silloiselle noin 20-vuotiaalle seurustelukumppanille Amanda Blickille lähettämiin viesteihin hänen mobiililaitteellaan ja nähnyt niiden asiayhteyden.

Rydman ja Blick erosivat riitaisissa merkeissä noin vuoden seurustelun jälkeen.

Blick oli yksi useista haastateltavista myös Helsingin Sanomien kesällä 2022 julkaisemassa jutussa, joka käsitteli nuorten naisten kokemuksia Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Rydman on tehnyt jutusta tutkintapyynnön ja poliisilla on asiasta käynnissä esitutkinta.

Rydman siirtyi tämän vuoden alussa kokoomuksesta perussuomalaisiin ja hänet valittiin uudelleen eduskuntaan huhtikuun vaaleissa.

HS pyysi kahteen otteeseen ministeri Rydmania kommentoimaan viestejä, mutta hän ei vastannut toimituksen yhteydenottoihin. HS lähetti ministerille tässä jutussa käsitellyt viestit kommentoitavaksi. Rydman julkaisi haastattelupyynnön sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti, että ei tule kommentoimaan asiaa.

Julkaistuissa viesteissä sivutaan Rydmanin yksityiselämää vain siltä osin kuin on tarpeellista yhteiskunnallisesti merkityksellisen asian käsittelemiseksi. Viestien vastaanottajalla on lähtökohtaisesti oikeus julkaista saamansa viestit.

Vuonna 2016 Rydman oli perustuslakivaliokunnan jäsenenä varmistamassa, että lakiesitykset ovat perustuslain mukaisia. Perustuslain turvaama keskeinen perusoikeus on ihmisten yhdenvertaisuus. Hallintovaliokunnassa hän puolestaan vaikutti maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia koskevaan lainsäädäntöön.

Saman vuoden kesällä Rydman keskusteli seurustelukumppaninsa kanssa kukkapenkin istutuksista.

Blick kirjoittaa viestissään, että hän haluaisi säilyttää myös kieloja. Rydman sanoo, että ei suosittele tätä, koska kielo ”leviää holtittomasti rikkaruohon lailla ja syrjäyttää tieltään muut”.

Mutta kun se kielonpentele on tälle tontille kerran tuotu, niin sitähän löytyy kaikkialta kun se leviää ja lisääntyy kuin somali, Rydman kirjoittaa ja jatkaa:

Eli jos haluat somalikieloja kukkapenkkiin, niin kyllä täältä löytyy ja siirtäminen onnistuu.

Wille Rydman kirjoitti viestissään entiselle seurustelukumppanilleen, että kielo ”leviää ja lisääntyy kuin somali”.

Syyskuussa 2016 kirjoitetussa viestissä Rydman kirjoittaa tyttöystävälleen saaneensa juuri povitaskuunsa ”erään kokouksen esityslistan toiselle puolelle käsin kirjoitetun uudelleensanoituksen lauluun ’Sininen ja valkoinen’”.

Hymyilevällä hymiöllä varustetussa viestissään Rydman toteaa, että laulu voisi sopia sitseille eli opiskelijoiden juhliin.

Laulu kertoo muslimista, joka jättää kotimaansa. Lyriikoissa kirjoitetaan muun muassa seuraavasti:

Juuret jaivat maahan sen

lampiman ja poutaisen.

Muijan lousin kuitenkin,

sen puistikossa raiskasin.

Minareetin kutsu soi,

terveiset imaami toi:

kuolo vaarauskoisen,

taivaassa tuo neitsuen.

Laulun on kirjoittanut perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola, joka istui Rydmanin kanssa hallintovaliokunnassa ja toimi valiokunnan puheenjohtajana. Eerola sanoo HS:lle muistelevansa, että laulu on alun perin vuodelta 2008, mutta hän kirjoitti siitä uuden version sen jälkeen, kun Suomeen tuli syksyllä 2015 paljon turvapaikanhakijoita.

 

Wille Rydman lähetti seurustelukumppanilleen perussuomalaisten kansanedustajan Juho Eerolan kirjoittaman laulun.

Rydman lähetti laulun entiselle seurustelukumppanilleen muutama tunti sen jälkeen, kun hallintovaliokunta oli päättänyt kokouksensa samana päivänä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa lakiesityksiä liittyen kansainväliseen suojeluun, ihmiskaupan uhreihin ja ulkomaalaislakiin. Paikalla olivat sekä Rydman että Eerola.

Eerola muistelee, että joku pyysi häntä kirjoittamaan laulun sanat ylös, ja hän on hyvin saattanut kirjata sanat valiokunnan kokouksen esityslistan taakse, ennen tai jälkeen kokouksen.

Eerola ei pidä epäasiallisena sitä, että hän on eduskuntatyön lomassa ja toimiessaan valiokunnan puheenjohtajana jakanut tällaisen laulun sanat kollegalleen.

”Meillä on taiteellinen vapaus, totta kai saa kirjoittaa”, Eerola sanoo HS:lle.

Eerola toimi viime hallituskaudella eduskunnan toisena varapuhemiehenä.

Rydman käsittelee muslimeja myös toisessa viestissä.

Blick kirjoittaa ilahtuneensa Helsingin Sanomien Belgiaa koskevasta uutisesta, jonka mukaan työnantaja saattaa saada oikeuden kieltää muslimeja käyttämästä päähuivia työpaikalla.

Mä kieltäisin silti mieluummin huiveja käyttävät ihmiset kuin ne huivit, Rydman vastaa.

Kahdessa viestissään Rydman käsittelee ihmisiä, jotka ovat kotoisin Lähi-idästä tai joilla on etnistä taustaa alueelta. Hän kutsuu heitä ”apinoiksi” ja ”aavikkoapinaksi”.

Ensimmäinen viesti liittyy siihen, että erään Lähi-idän valtion suurlähetystössä ei ollut suostuttu palvelemaan Blickiä työasiassa, koska tämä on nainen.

Rydman ihmettelee toimintaa ja kutsuu ”Lähi-idän jeppejä” ”käsittämättömiksi apinoiksi”.

Myöhemmin Rydman kommentoi uutista rikostutkinnasta, jossa julkisuuden henkilöä epäiltiin salakuvauksesta. Rydman toteaa: ”Hyi helvetti kun mua oksettaa tää aavikkoapina”.

Rikosepäilyn kohteena olleen miehen isä on Lähi-idästä.

Kyseinen julkisuuden henkilö sai myöhemmin ehdollisen vankeusrangaistuksen kuvattuaan kymmeniä naisia salaa seksin aikana ja näytettyään videoita myös muille.

Wille Rydmanin viestejä entiselle seurustelukumppanilleen. Viestit on lähetetty eri ajankohtina.

Eräässä viestissään Rydman pohtii ruskean silmienvärinsä periytyvyyttä:

Vaikka lisääntyisin pikimustan Nigerian neekerin kanssa, niin lapsella olisi silti 26% chanssi saada vihreät silmät.

Yhdessä viestissä Blick puolestaan kertoo, että jos hän saisi lapsen, hän haluaisi sille heprealaisen nimen, kuten Immanuel.

Rydman vastaa: Me natsit ei oikein tykätä semmoisista jutskujutuista.

Wille Rydmanin viestejä Amanda Blickille. Viestit on lähetetty eri ajankohtina.

Blick on julkaissut tämän viestin aiemmin sosiaalisessa mediassa, kuten myös Rydmanin viestejä liittyen tämän vierailuun Saksassa.

Niissä Rydman harmittelee muun muassa sitä, että Saksa on päästänyt natsimonumenttinsa rapistumaan siksi, että ”ne ovat muistoja ikävästä menneisyydestä”, ja sanoo saksalaisten olevan ”ihan umpidaijuja” suhteessa menneisyyteensä.

Saksalaismedia Süddeutsche Zeitung uutisoi näistä viesteistä 6. heinäkuuta. Lehti julkaisi myös viestin, jossa Rydman oli kirjoittanut, että ”me natsit ei oikein tykätä semmoisista jutskujutuista”.

Blick sanoo, että hän oli 19-vuotias saadessaan kontaktin Rydmaniin ja suhteen aikaan 20-21-vuotias. Blick sanoo pitäneensä noin kymmenen vuotta vanhempaa kansanedustajaa poliittisena esikuvanaan.

Suhteen alussa Blick puolusti HS:n näkemässä viestissä ihonväriltään valtaväestöstä poikkeavaa opiskelukaveriaan Rydmanille ja kirjoitti, ettei etninen tausta tee kenestäkään huonompaa.

Blickin mukaan Rydmanin toistuva rasistinen kielenkäyttö alkoi suhteen edetessä tuntua normaalilta ja vaikuttaa hänen omaankin ajatteluunsa ja kielenkäyttöönsä.

HS:n näkemissä viesteissä, joissa Rydman kirjoittaa rasistisesti, Rydman tekee sen kuitenkin oma-aloitteisesti.

Blick kertoo pohtineensa sitä, mikä vaikutus viestien julkistamisella on hallituksen tilanteeseen. Blick on kokoomuksen jäsen ja kertoo pitävänsä hallitusohjelmaa monilta osin hyvänä. Hän sanoo kuitenkin olevansa huolissaan siitä, jos poliitikkojen arvomaailma poikkeaa julkisuuteen annetusta kuvasta ja jää piiloon kansalaisilta.

”Harva poliitikko tällaisia asioita julkisesti lausuisi.”

Rydman on poliittisen uransa aikana profiloitunut voimakkaasti maahanmuuttoa kritisoivana poliitikkona. Hänen näkemyksensä ovat hiertäneet toistuvasti kokoomuksessa.

Vuonna 2010 kokoomusnuorten puheenjohtajana toiminut Rydman suututti puolueensa ulkoministerin Alexander Stubbin sanomalla, että Suomen ei pitäisi ottaa yhtäkään kiintiöpakolaista. Stubb totesi tuolloin, että maahanmuuttoa kritisoivassa keskustelussa ”haiskahtaa rasismi, siinä haiskahtaa nationalismi, populismi ja ksenofobia”.

Vuonna 2011 Rydmanin johtama nuorisojärjestö ajautui törmäyskurssille kokoomuslaisen pääministerin Jyrki Kataisen kanssa. Katainen irtisanoutui julkisesti Rydmanin kannasta, jonka mukaan vähemmistöryhmien suosiminen olisi syrjivää enemmistöä kohtaan.

Vuonna 2016 Rydman riitautui kokoomuksen puoluesihteerin Janne Pesosen kanssa. Rydman ei pitänyt kokoomuksen käynnistämästä rasisminvastaisesta kampanjasta Brysselissä tapahtuneen terrori-iskun jälkeen. Rydman koki tämän terrorismin vähättelynä.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat rasismiin liittyvän kriisin keskellä julkaisseet julkilausuman, jonka mukaan ”hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja kaikenlaisesta ääriajattelusta”.

Rasismiin liittyvä kriisi on herättänyt sisäistä kipuilua etenkin vaa’ankieliasemassa olevassa Rkp:ssa.

Junnilan tekstien lisäksi esille ovat nousseet muun muassa valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran 15 vuotta vanhat rasistiset ja väkivaltaiset kirjoitukset, joita Purra on pyytänyt anteeksi.

Hallitus aikoo syksyllä antaa eduskunnalle tiedonannon ”yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa”."

 
 
 
 
  
 
 
 

Poliitikon mielipiteillä on yleistä merkitystä

Yksityisviestit valottavat tuoreen elinkeinoministerin ajattelua, kun hän oli kansanedustaja sekä perustuslakivaliokunnan ja ulkomaalaisasioita käsittelevän hallintovaliokunnan jäsen, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Laura Saarikoski.

27.7. 16:19
Screenshot%202023-07-28%20at%2016-42-59%

HS julkaisee oheisessa artikkelissa nykyisen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) yksityisviestejä vuodelta 2016. Viestit valottavat tuoreen ministerin ajattelua vähemmistöistä silloin, kun hän oli kokoomuksen kansanedustaja, ulkomaalaisasioita käsittelevän hallintovaliokunnan ja perusoikeuksia käsittelevän perustuslakivaliokunnan jäsen.

Julkaisua edelsi huolellinen harkinta. Sen mukaan viesteillä on poikkeuksellinen yhteiskunnallinen merkitys. Rydman nousi ministeriksi sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä Vilhelm Junnila (ps) joutui eroamaan äärioikeistoviittausten takia.

Elinkeinoministeri edustaa ulkomailla Suomen elinkeinoelämää, jonka piiristä on kuultu huolestuneita kannanottoja rasismin seurauksista. Nykyinen hallitus on ilmoittanut sitoutuneensa nollatoleranssiin rasismin suhteen.

Yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja saa julkaista valta-asemassa toimivasta ihmisestä, kuten ministeristä, jos tieto voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin.

Yksityiseen viestintään voi liittyä taustatekijöitä ja sävyjä, jotka eivät ulkopuolisille avaudu. Se on viestejä lukiessa syytä pitää mielessä. Rydmanin entisellä tyttöystävällä on varmasti myös omat syynsä antaa viestit julkisuuteen.

Olennaista viesteissä on kuitenkin nykyisen ministerin arviointi. HS on todentanut julkaistut viestit ja käynyt läpi niiden asiayhteyden. HS:n näkemissä viesteissä Rydman käyttää rasistista kieltä toistuvasti ja oma-aloitteisesti.

Arviointiin vaikuttaa se, että viestit kirjoittaessaan vuonna 2016 Rydman oli 30-vuotias kokoomuksen kansanedustaja sekä perustuslaki- että hallintovaliokunnan jäsen. Viestit myös osaltaan tukevat sitä käsitystä, joka silloisella kokoomusjohdolla oli 2010-luvun alussa Rydmanin asenteista maahanmuuttajia kohtaan.

Kesällä 2022 Rydman teki tutkintapyynnön poliisille HS:n toimittajista. Tutkintapyyntö johtui lehtijutusta, jossa HS kertoi yhdeksän naisen kokeneen Rydmanin käytöksen ahdistavaksi. Osa naisista oli ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä, ja osa kertoi HS:n toimittajille alkoholin tuputtamisesta ja väkivaltaisesta käytöksestä. Rydmanin ei väitetty artikkelissa syyllistyneen rikoksiin.

Esitutkinta siitä, ovatko HS:n toimittajat syyllistyneet törkeään kunnianloukkaukseen tai yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen, on heinäkuussa 2023 yhä kesken. HS toivoo, että poliisi ja syyttäjä tekevät asiassa ratkaisun mahdollisimman pian.

 

Tutkintapyyntö ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, ettei HS tai sen toimittajat voisi jatkaa ministeriksi nousseen Rydmanin käsittelyä. Toisin kuin Rydman on julkisuudessa väittänyt, HS:n tietoon ei ole tullut mitään, jonka perusteella HS:n artikkeli tai naisten kertomukset Rydmanin käytöksestä eivät olisi totta.

Tässä tilanteessa tutkinnasta ei saa tulla keino hiljentää journalismia ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja. "

 

***

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/faefd68e-5d47-4028-9732-c7fc4df95ad5

" Politiikka

Apulaisprofessori arvostelee HS:n julkaisupäätöstä Rydman-kohussa: ”Kestämätöntä”

Markku Jokisipilä: ”Minusta on kestämätöntä, että tiedotusväline asettaa oman journalistisen harkintansa näiden perustuslain periaatteiden yläpuolelle”.

Screenshot%202023-07-29%20at%2000-00-55%

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipilä. Arkistokuva viime maaliskuulta. Vesa-Matti Väärä

Mika Koskinen

Tänään klo 21:06

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipilä arvostelee Helsingin Sanomien päätöstä julkistaa elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) ja tämän entisen seurustelukumppanin yksityistä viestittelyä.

 

– Pidän Helsingin Sanomien päätöstä lähteä julkaisemaan ministerin vanhoja yksityisviestejä erittäin huonosti harkittuna, vaarallisena ja hämmästyttävänä, Jokisipilä kirjoitti perjantaina Facebookissa.

Lue myös
HS: Ministeri Wille Rydman viestitteli rasistisesti ex-tyttöystävälleen – ”Harkitsen, johtaako oikeustoimiin”

Jokisipilä sanoo ihmettelevänsä suuresti kaikkia niitä ihmisiä, jotka asian merkitystä edes pintapuolisesti pohdittuaan voivat pitää tällaista HS:n ratkaisua millään muotoa hyvänä ja kannatettavana asiana.

Hän sanoo ihmettelevänsä myös sitä, ettei HS:n päätöksestä ole noussut nyt nähtyä suurempaa yhteiskunnallista keskustelua ja kritiikkiä.

– Perustuslakimme 10 § toteaa, että "jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu" ja että ”kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton”. Minusta on kestämätöntä, että tiedotusväline asettaa oman journalistisen harkintansa näiden perustuslain periaatteiden yläpuolelle, Jokisipilä arvostelee.

 

Jokisipilä: Kenen yksityiselämän suojasta tingitään?

Ratkaisu tarkoittaa Jokisipilän mukaan sitä, etteivät riittävän merkittävässä asemassa olevan henkilön yksityiselämä sekä hänen luottamuksellinen ja yksityinen viestintänsä ole HS:n näkemyksen mukaan perustuslain tarkoittamalla tavalla turvattuja ja loukkaamattomia.

– Koska kyseessä ovat seitsemän vuotta ennen ministeriyttä lähetetyt vanhat viestit, ratkaisu lisäksi purkaa riittävän merkittävässä asemassa olevan henkilön yksityiselämän suojan ja luottamuksellisten viestien salaisuuden takautuvasti myös ajalta ennen tuon riittävän merkittävän aseman saavuttamista, Jokisipilä kirjoittaa.

Jokisipilä sanoo, että ministeri epäilemättä on yhteiskunnallisesti merkittävä henkilö, mutta yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisia ja merkittävissä asemissa olevia henkilöitä löytyy muualtakin.

Jokisipilän mukaan aseman merkittävyys on lopulta tulkintakysymys ja tulkinnat saattavat ajassa elää paljonkin.

– Esimerkiksi Sanoma Oy:n hallituksen jäsenet epäilemättä ovat yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä ja vaikutusvaltaisia henkilöitä. Sellainen on myös Helsingin Sanomien päätoimittaja. Pitäisikö heidänkin luottamuksellisen viestintänsä ja yksityiselämänsä suojasta olla valmiit tinkimään, jos riittävän painava yhteiskunnallinen ja journalistinen peruste löytyy? Jokisipilä kysyy.

Johtopäätös tapahtuneesta on Jokisipilän mukaan selkeä.

– Kenen tahansa sellaisen henkilön, joka joskus nousee riittävän merkittävään asemaan, on syytä varautua omien luottamuksellisten yksityisviestiensä julkaisuun. Tämä koskee myös vanhoja, vuosikausia ennen tuohon asemaan nousemista lähettyjä viestejä. Harkintavalta siitä, onko tuo asema riittävän merkittävä oikeuttaakseen näiden viestien julkaisemisen, on sillä tiedotusvälineellä, jonka haltuun nämä viestit syystä tai toisesta ovat päätyneet, Jokisipilä kirjoittaa. "

Kommentit

Ladataan...