maanantai, 16. syyskuu 2019

Homon geeniä ei ole. Nyt se on massiivisesti tutkittu.

Ei ainakaan miehillä itsellään. Nyt voi joku vielä tietysti ruveta vänkäämään, että ÄIDILLÄ voisi olla ”homopoikein geeni”…

https://tekniikanmaailma.fi/jattitutkimus-ihmisella-ei-ole-homogeenia/

Jättitutkimus: Ihmisellä ei ole ”homogeeniä”

istock-1044206570-1024x683.jpg

Ihmisellä ei ole ”homogeeniä”, ilmenee uudesta laajasta tutkimuksesta. Torstaina Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan, että ihmisen kantama geenimuoto ei kerro mitään siitä, tuleeko henkilö joskus harrastamaan seksiä saman sukupuolen edustajan kanssa.

Kansainvälisen tutkijaryhmän toteuttama laaja perimänlaajuinen assosiaatiotutkimus paljasti,että henkilön geenimuodot eivät ennusta merkityksekkäästi sitä, aikooko tämä harrastaa seksiä oman sukupuolensa edustajan kanssa.

Tutkimukseen osallistui yli 470000 koehenkilöä, uutisoi EurekAlert-sivusto. Tutkimusraportti julkaistiin torstaina Science-tiedelehdessä.

Tutkijat esittävät raportissaan, että saman sukupuolen edustajien harjoittamaan kes-kinäiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen vaikuttaisi yhtä laaja geneettisten sekä ympäristöllisten vaikutteiden monimut- kainen yhdistelmä, joka on läsnä myös lähes kaikissa muissakin ihmisen piirteissä.

Tutkijat korostavat raportissa, että ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä ”homogeeniä”. Yhden vahvasti vaikuttavan geenin sijaan on olemassa tuhansia kokonaisuuteen vain vähän vaikuttavia geenimuotoja, jotka on yhdistetty jollain tasolla homoseksuaalisuuteen, tutkijat huomauttavat.

Ryhmä tarkasteli sellaisten henkilöiden perimää, jotka ilmoittivat itse kyselyn muodossa, ovatko he koskaan harrastaneet seksiä oman sukupuolensa edustajan kanssa.

Tutkijat analysoivat kyselyn vastauksia ja toteuttivat perimänlaajuisia assosiaatiotutkimuksia yli 470000 ihmistä koskevan datakokonaisuuden avulla.

Tiimi ei kyennyt löytämään yhtäkään kaavaa tutkittujen geenimuotojen joukosta, jota voitaisiin käyttää henkilön seksuaalisen käyttäytymisen ennustamisessa tai tunnistamisessa.

He löysivät vain viisi geenimuotoa, joilla oli ”merkittävä yhteys” saman sukupuolen edustajien väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tämän lisäksi löytyi tuhansia seksuaaliseen käyttäytymiseen löyhästi liittyviä geenimuotoja löyty, mutta kokonai-suutena ne eivät vaikuttaneet paljoakaan asiaan. Täten niiden läsnäoloa ei voida hyödyntää yksilön seksuaalisen käyttäytymisen ennustamisessa.

Tuhansien geenimuotojen joukossa oli kuitenkin joitain muotoja, jotka ovat yhteydessä hajuaistin sekä sukupuolihormonien biologisiin polkuihin.

Nämä geenimuodot tarjoavat tutkijoille johtolankoja siitä,mitä homoseksuaalisuuteen vaikuttavat mekanismit voivat olla ja miten ne saattavat toimia. ”

Wanhaa satsia aiheesta…:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/kauhea-alyton-meediaporu-francois-hollanden-homolausunnosta

Kauhea älytön meediaporu Francois Hollanden homolausunnosta…

… Presidentti Hollanden järkevää ja rationaalista kantaa, jolla hän putosi vastakkais-ten juoksuhautojen väliin, ei kuitenkaan pidä sivuuttaa unoh- duksella. Ranskassa on tulossa tiukat ja korkeatasoiset pressanvaalit, kun myös Sarkozy ilmoitti tänään lähtevänsä ehdokkaaksi.

Se lausunto kuului, että ”On oikeus VALITA homoseksuaalinen elämäntapa!”.

Sitten minä ymmärtäisin hurjan suuttumuksen, jos hän olisi sanonut, että EI OLISI tuollaista oikeutta! (Eli helvettiäkö se valtiolle kuuluu…)

Mutta kun hän sanoi kuitenkin nimenomaan, että sellainen ON.

Se, mikä lausunnossa korventaa ainakin homoyhteisöjä ja hölynpöly”meediaa/oita”, on sana ”valita”.

Mutta totta perkeleessä ihmiset MYÖS VALITSEVAT periaatteessa kaiken, mitä te-kevät,ovat sen valinnan MOTIIVIT ja erilaiset vaikuttimet ja syyt sitten mitä hyvänsä”!

Mitä kauheaa siis ”Hollande munasi”? YLE tietää (verorahoillamme), menee vain ”Ranskan median” selän taakse ”suojaan”:

Ranskan media: Hollande möhläsi homolausunnollaan

Ranskan presidentti Francois Hollande on joutunut maansa median pilkan kohteeksi seksuaalista suuntautumista koskevilla lausunnoillaan.

***

Erkon ”TIETEEN” kolumnisti yrittää vesittää tutkimusta väärin perustein: esimerkiksi otsikko on täysin väärin: nimenomaan ”homongeeniä” tutkittiin ja paremmin kuin kriitikko ehdottaa: VÄLTTÄEN KESKEISTEN HUIJAUSMENETELMIEN ANSAT.
"Käyttäytymisgenetiikkaa" ei ole olemassa ainkaan ihmisellä.

 

Homogeeniä ei löytynyt, koska sitä ei edes etsitty

Tuomas Aivelo

klo 0:45 | 2.9.2019

Torstaina Science-tiedejulkaisussa julkaistiin tutkimus, jossa selvitettiin seksikäyttäy-tymisen genetiikkaa. Tästä uutisoitiin laajasti: Helsingin Sanomat julkaisi uutisen otsi-kolla ”Liki puolelle miljoonalle ihmiselle tehty tutkimus: Geenit eivät ennusta, sytyttääkö sama sukupuoli”. Tekniikan Maailma läväytti otsikkoonsa homogeenitkin.

Tässä mentiin metsään heti otsikoissa. Kyllä,mukana oli lähes puoli miljoonaa ihmistä, mutta tutkimuksessa ei varsinaisesti tutkittu seksuaalista kiinnostusta saati kiihotusta. ”

RK: Ei ollut tarkoituskaan, tutkia yksipuolisesti vain jotakin mekanismia, vaan vähin-tään yhtä tärkeää oli esimerkiksi VASTENMILISYYS omaa – tai vastakkaistakin sukupuolta kohtaan varsinkin siinä kiihottumistilanteessa!

Nyt haetaan nimenomaan korrelaatioita geenien ja homoseksuaalisen käyttäytymi-sen välillä,EI tunteiden,emootioiden,tuntemusten,aistimusten, muiden mekanismien!

Nyt aivokuvantaja ei pääse sanomaan MITÄ KOEHENKILÖ ”TODELLA TUN-TEE” ohi hänen itsensä ja ”vaikuttako se hänen käyttäytymisensä vai ei (salahomo …)”, vaan tutkitaan nimenomaan itse käyttäytymistä! IHAN JUSTIIN KUTEN TÄSSÄ TAPAUKSESSA PITÄÄKIN.

Bloggari sen sijaan haluaa, että tutkittaisiin jotakin muuta…, ja ”homous” MÄÄRITELTÄISIINKIN AIVOKUVISTA eikä käyttäytymisestä!

TA: ” Tutkimuksessa selvitettiin sitä, eroaako niiden ihmisten, jotka ovat vastanneet biopankin kyselyyn vähintään kerran harrastaneensa oraali-, anaali- tai vaginaalisek-siä samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa,geenit niistä ihmisistä,jotka vastasi-vat, etteivät ole koskaan harrastaneet seksiä samaa sukupuolta olevien henkilöiden kanssa. ”

RK: Tämä on selkeä perusasetelma, joka ei jätä sijaa tarkoitukselliselle puliveivaa-miselle. Vain koehenkilöt voivat puliveivata vastauksissaan. Esimerkiksi umpihetero voi salata erittäin yököttävän ja vastenmielisen yksittäisen käänihomokokemuksen. Sanoisin, että ei kauheasti vääristä tutkittavaa kyskymystä, onko olemassa homongeeni(paketti) vai ei…

TA: Tutkimukselle on perustettu laaja markkinointisivusto, josta voi käydä lukemassa itse tutkimus, englanninkielinen tiivistelmä sekä tutkijoiden kirjoittamia vastauksia oletettuihin keskeisiin kysymyksiin.

Seksin genetiikkaa tutkittiin GWAS, genome-wide association study -menetelmällä, jossa tutkittavista yksilöistä etsitään satojatuhansia tai miljoonia eroja emäsjärjestyk-sessä perimän eri kohdilta. Sitten vertaillaan sitä, että miten perimät eroavat erilais-ten yksilöiden ilmiasujen (fenotyyppien), kuten homouden tai heterouden välillä. ”

RK: Fenotyyppi on BIOLOGIAN SISÄINEN käsite,jota ei voi sellaisenaan sosveltaa sosiaalisiin kiellisrakenteisiin ilmiöihin kuten sukupuoli-identiteettiin (gender). Jos SILLÄ ruvetaan näistä ”tiukasti päättelemään”, niin pieleen menee. Päätelmät ovat enempi analogiapäätelmiä: kun on eri mekanismi, on eri oliokin!

TA:”GWAS-tutkimuksissa kaikkein olennaisinta on tutkittavan ilmiasun tarkka määrit- tely. Koska ihmisellä on paljon erilaisia ominaisuuksia,on tärkeää, että tutkimuksessa saadaan rajattua tarkkaan tutkittava ominaisuus. Ensimmäiseksi kannattaakin kiinnittää GWAS-tutkimuksissa huomio siihen, mitä on tutkittu.

Seksuaalisuus jakautuu moniin erilaisiin piirteisiin. Seksuaalisuus on esimerkiksi käyttäytymistä: sitä kenen kanssa harrastaa seksiä ja miten. Seksuaalisuus on fysio-logiaa: milloin tuntee kiihottumista. Seksuaalisuus on myös identiteettikysymys: kuka on homo, kuka on hetero ja kuka ei halua määritellä itseään.

Tiedämme etukäteen jo kaksostutkimuksista, että seksuaalinen suuntautuminen on melko vahvasti perinnöllistä. ”

RK:Me tavalliset kansalaiset tiedämme,että kaksostutkimukset siten kuin niitä vaikka Liisa Keltikangas-Järvinen tekee,ovat pääasiassa puhdasta huijausta. Niissä esimer- kiksikeskiarvot, joiden suhteen varianssit lasketaan, oletetaan implisittisesti ”ge-neettisiksi” – varsinkin ihmisellä tietysti aivan täysin päin persettä! Ominaisuuden HERITABILITEETTI ELI RODUNJALOSTETTAVUUS oletetaan päin wittua jokikin ”alkupräjakautumaksi” geenien ympäristön kesken – mitä se ei ole – kaikkein vähiten ihmisellä!

Sekä kulttuurihistoria että tämä tutkinus osoittavat homoseksuaalisuuden heritabili-teetin olevan nollan tuntumassa. Jos ja kun kaksos- tutkimukset osoittavat jotakin muuta, se on niiden kaksostutkimusten ja niiden tulkintojen vika.

TA:”Tämän takia voimmekin etukäteen olettaa,että löydämme melko suuren määrän geenimuotoja, jotka vaikuttavat seksuaalisuuteen. ”

RK: Varmaan voidaan löytäämm. geenejä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kiihoittumi-seen, mutta eivät vaikutta pätkääkään siihen,onko hgenkilöllä ollut homoseksuaalisia kokemuksia. Sellaisia geenejä ei tässä nyt tutkita ollenkaan.

TA: ” GWAS-tutkimukseen tarvitaan iso näytekoko, ja tähän tutkimukseen sopiva aineisto löytyy UK Biobankista,eli Iso-Britannian kansallisesta biopankista. Näytteen jättäneiltä ihmisiltä on kysytty, ovatko he koskaan harrastaneet seksiä samaa suku-puolta olevan ihmisen kanssa.(Seksi määriteltiin anaali-,oraali- tai vaginaaliseksiksi.) Tutkijat ovat siis tämän kysymyksen armoilla,sillä se on ainoa riittävän näytekoon tarjoava kysymys. Tutkijat eivät voi siis tutkia ihmisten identifikaatiota, ei edes seksuaalisen kiihottumisen kohdetta, vaan itseraportoitua käyttäytymistä.”

RK: Tämä on myös etu objektiivisuuden kannalta.

TA: ” Kysymys siis onkin: mitkä tekijät saavat ihmisen harrastamaan seksiä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa? ”

RK: Kyllä. ja juuri sitä tässä tutkimuksessa pitääkin kysyä, kun kerran asetetaan kysymys homongeenin olemassaolosta!

TA: ” Homous on tietenkin merkittävä tekijä, mutta maailma on täynnä muitakin syitä alkoholista uteliaisuuteen ja väkivaltaan.Onkin vaikea nähdä,mikä olisi se yksittäinen (neuro)biologinen syy, joka yhdistäisi kaikkia ihmisiä, jotka vähintään kerran ovat harrastaneet seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Homouden lisäksi avoimuus, uteliaisuus, riskinotto ja spontaanius voivat kaikki selittää tätä käyttäytymistä. ”

RK: EI SEN TARVITSEKAANOLLA VAIN YKSITTÄINEN SYY! Myös erilliset syyt näkyvät, samoin geenipakettisyyt! Ihan kuten pitääkin!

TA: ” Tutkimuksessa loppujen lopuksi löydettiin viisi kohtaa perimästä, jossa löytyy merkittäviä eroja seksikäyttäytymisen suhteen. Tämä on suhteellisen vähän verrattu-na moniin muihin tutkimuksiin, joissa on tutkittu piirteitä, joiden heritabiliteetti on yhtä korkea kuin seksuaalisen suuntautumisen. Tämä viittaa siihen, että tutkittu ilmiasu ei ole onnistuneesti rajattu. ”

RK: Seksuaalisen suuntautumisen heritabiliteetti eli rodunjalostettavuus on ihmislajilla nollan luokkaa.

TA: ” Kannattaa myös muistaa, että ihmiset elävät pitkään, mutta maailma muuttuu nopeasti. Käytetyt UK Biobankin näytteet käsittävät vuosien 1940 ja 1970 välillä syntyneitä ihmisiä.Monet näistä ihmisistä ovat eläneet seksuaalisesti aktiivisimmat aikansa aikoina, jolloin homous on ollut laitonta tai vahvasti sosiaalisesti tuomittua. Heidän seksikäyttäytymisensä on siis varmasti ollut hyvin erilaista kuin myöhemmin syntyneiden sukupolvien. ”

RK: Aineistoa voidaan tarkastella myös ikäryhmittäin.Mahdollinen yksittäisten homo-seksuaalisten kokemusten lisääntyminen ei välttämättä tuo uutta sellaisten GEENI- ”POHJAAN”. Se on lisäksi vai yksi ositin,myös heterokokemuksista ja tavoista kysytään.

TA: ” Miesten ja naisten ilmiasu on myös tässä tutkimuksessa loppujen lopuksi hyvin erilainen: Miehet,jotka ovat vähintään kerran harrastaneet seksiä saman sukupuolen edustajan kanssa ovat pääsääntöisesti sellaisia,jotka eivät ole koskaan harrastaneet seksiä vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Naiset, jotka ovat harrastaneet seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa vähintään kerran, ovat puolestaan harrastaneet useammin seksiä vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Lähes kaikki tutkimus viittaa siihen, että miesten ja naisten homoseksuaalisuus on hyvin erilaista. ”

RK: Siitäkin voidaan ottaa tulosket erikseen ulos, jos halutaan. Se ei muuta perustulosta: homon geeniä ei ole olemassa.

TA: ” Tämän tutkimuksen tuloksetkin viittaavat samaan suuntaan, sillä miesten ja naisten saman sukupuolen seksikäyttäytymistä ennustavat geenialueet ovat vain osittain päällekkäisiä. Onko siis mitään järkeä yhdistää samaan tutkimukseen miehiä ja naisia? Tämä vain ennestään sotkee monimutkaista tutkittavaa ilmiasua.

En siis usko, että tässä tutkimuksessa tutkittiin mitään genetiikan näkökulmasta merkittävää piirrettä. ”

RK: Ehkä ei koska homoseksuaalisuus EI OLE GENETIIKAN KANNALTA MERKITTÄVÄ ASIA!

Se on kuitenkin MUILTA KANNOILTA tärkeämpi!

TA: ” Edellisestä johtaen: tästä tutkimuksesta ei voi myöskään päätellä mitään ”homogeenien” olemassaolosta saati erityisesti mitään seksikäyttäytymisestä. ”

TOTTA HELVETISSÄ VOIDAAN PÄÄTELLÄ! IHAN SE JUSTIIN, MITÄ ON PÄÄTELTYKIN! (JA MIKÄ HISTORIASTA KYLLÄ TIEDTÄÄN MUUTENKIN!)

TA: ” Homoseksuaalisuuden tai seksuaalikäyttäytymisen syiden tutkiminen herättää tietenkin paljon intohimoja. Syrjityt vähemmistöt pelkäävät kirjaimellisesti olemassaolonsa puolesta: vielä vuonna 1993 valtavirtamediassa kerrottiin, kuinka homongeenien löytäminen mahdollistaa äideille homosikiöiden abortoimisen.

Tutkimusryhmä pyrki ottamaan ainakin omien sanojensa mukaan huomioon asian herkkyyden niin viestinnässä kuin itse artikkelin kirjoittamisessa. Tutkimuksen kirjoit- tajat alleviivasivat, miten seksuaalivähem- mistöjen järjestöt oli osallistettu mukaan tutkimukseen. Huomattavaa kuitenkin on, että tutkimus nostatti selvää vastustusta tutkimuksen tehneen Broad Instituten sisällä, joka julkaisi nettisivuillaan useita kom-mentaareja, ja esimerkiksi Broadin oman HLBTI-järjestön edustajat kertoivat, että tutkijat osallistavat heidät vasta, kun he olivat huomauttaneet tutkimusryhmälle, että nyt on syytä edetä varoen.

Omasta mielestäni tieteessä ei juurikaan ole kysymyksiä, joita ei saa kysyä, mutta joissain kysymyksissä pitää olla varovainen. Muut ovat taas toista mieltä ja se on ymmärrettävää. Tätäkin tutkimusta on kritisoitu siitä, että se tuottaa vähän tietoa verrattuna riskeihin, joita siitä seuraa. ”

RK: On riski, että HOMONGEENIIN USKOMISTA PIDETÄÄN ”ISIS-KRITEERINÄ”, JOSTA EI SAA AINOATAKAAN POKIPUOLISTA EPÄILYSTÄ ESITTÄÄ!!!

TA: Ihmisillä on tietenkin eri mielipiteitä siitä, mikä on hyväksyttävää tutkimusta. Mie-lenkiintoinen kysymys myös on,että olivatko tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt ymmärtäneet mihin olivat lähteneet. UK Biobank pyytää laajaa suostumusta tutkimukseen, joka ”edesauttaa sairauksien torjuntaa,diagnosointia ja hoitamista sekä terveyden edistämistä”. Oliko tämä tutkimus sellainen? Tajusivatko biopankkiin näytteensä jättäneet ihmiset,että he päätyvät mukaan tähän tutkimukseen? Tällä on seurauksia myös suomalaiseen keskusteluun siitä, että millä ehdoin ihmisten biopankkeihin kerättyjä näytteitä voidaan käyttää tutkimuksessa.

Ehkä jännintä tässä tutkimuksessa on se, miten sen tulokset on viestitty. GWAS-tulokset ovat tutkittavasta ilmiöstä riippumatta yleensä samankaltaisia: löytyy muutamia geenialueita, jotka selittävät pienen osan muuntelusta yksilöiden välillä.

Yleensä GWAS-tutkimuksissa, joissa tutkitaan tauteja, painotetaan sitä, kuinka muutama lupaava geenialue mahdollistaa uusien hoitojen etsimisen ja tutkimuksen suutaamisen. Koulutussuoriutumiseen liittyvissä GWAS-tutkimuksissa kerrotaan siitä, kuinka koulutusta voidaan yksilöllistää perimän mukaan. Miten käy sitten kun puhutaan seksuaalikäyttäytymisestä? Alleviivataan raskaasti sitä, ettei merkittäviä geenialueita ole juuri löydetty.

Geenit eivät juurikaan selitä erojamme seksipuuhissamme, emmekä olisikaan valmiita päinvastaisiin tuloksiin. ”

 

***

 

Krista Kiuru ja Li Andersson ainakin lörpsivät paskaa Eduskunnan transukeskustelussa:
 
Opetusministeri Adersson möläytti, että muka "POLIITIKOT (ELI LAINSÄÄTÄJÄT!) EIVÄT PÄÄTÄ, MITÄ OPPIKIRJOISSA LUKEE (transuasiaoista ja muutenkin)!"!!
 
TAATUSTI SAATANA PÄÄTTÄVÄT VIIME KÄDESSÄ JUURI HE, JA OVAT SIITÄ MYÖS VIIMEKÄTISESSÄ VASTUUSSA ESIMERKIKSI HAAGISSSA!!!
 
Tämä ei ole rirtiriidassa sen kanssa, että oppikirjoihin ei saisi pistää sellaista, mikä ei olisi paikkansa pitävän tieteen mukaista, sillä TIETEILIJÄT EIVÄT PÄÄTÄ SUORAAN LAKEJA (ainakaan juridisia sellaisia...) ILMAN POLIITTISTA LUKKOONLYÖMISTÄ!

Krista Kiuru sanoi, että "(synnynnäisen ja muuttumattoman = geneettisen) TRANSU-IDENTITEETIN OLEMASSAOLON" TUNNUSTAMINEN ON "SIVISTYSVALTION KRITEERI"!
 
Näin ei ole asian laita.
 
Tuollainen "genettisyyden" olettaminen ("tunnustaminen", uskonnollisessa mielessä) "ON TÄYSIN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ" VAIN NATSISMISSA,koska siellä transut tapetaan JA NÄIN OLETETAAN PÄÄSTÄVÄN IKIHYVIKSI EROON KOKO MUKA-GENEET-TISESTÄ ILMIÖSTÄKIN! ELI NATSISMISSA ON PÄINVASTASET ARVOT, mutta SAMA IDEOLOGIA eli "tosiasiaoletukset, lakioletukset" tähän asiaan liittyen kuin Kiurullakin!
JA *NE* VÄÄRÄT TEORIAOLETUKSET EIVÄT TAATUSTI OLE AINAKAAN "SIVISTYS- EIVÄTKÄ TIEDEVALTION KRITEERI"!!!
 
Helvetin noskekanat...

***

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009353218.html

" Sanna Marin pyysi edus­kunta­keskustelua trans­suku­puolisilta anteeksi

Translaista käytiin kiivasta keskustelua kyselytunnilla torstaina. Oppositio tenttasi hallitusta myös Suomen osaajapulan hoidosta.

26.1. 15:39 | Päivitetty 26.1. 18:03

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jatkoivat eduskunnan kyselytunnilla hallituksen hiillostamista translaista.

Molemmat puolueet toivat jälleen esille huolensa siitä, että translaki mahdollistaisi väärinkäytökset ja sen, että ihmiset voisivat hakea sukupuolen vaihtoa muista kuin sukupuoli-identiteettiin liittyvistä syistä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ihmetteli, ettei hallitus ole korjannut lakia siten, etteivät väärinkäytökset olisi mahdollisia.

Keskustelu translaista kuumentui, kun vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen syytti osaa kansanedustajista transsukupuolisten leimaamisesta rikollisiksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pyysikin transsukupuolisilta anteeksi eduskunnan kyselytunnilla käytävää keskustelua.

Essayah vastasi, ettei ajattele, että transsukupuolisissa olisi rikollisia sen enempää kuin muissa ihmisryhmissä, vaan kantaa huolta siitä, että muut kuin transsukupuoliset voisivat käyttää lakia väärin.

Kommentit

Ladataan...