Viviane Reding:

Kirjoittaja on kansalaisasioista ja perusoikeuksista vastaava EU-komission varapuheenjohtaja.

Päivitetty 23.8.2013 07:08, julkaistu 23.8.2013 07:05Päivälleen 74 vuotta sitten, 23. elokuuta 1939, kaksi totalitaarista valtiota, Hitlerin natsi- Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto, allekirjoittivat keskinäisen sopimuksen.

Sopimus oli lähtökohtana ihmiskunnan tuhoisimpaan sotaan kautta aikojen. "


HM: II Maailmansota oli tuolloin ollut käynnissä Kiinassa jo yli kaksi vuotta eli  Japanin hyökkäyksestä Kiinaan 7.7.1937 lähtien.

Miten ihmeessä tämä HYÖKKÄÄMÄTTÄMYYSSOPIMUS, jollaiset normaalisti oli kaikkien ainakin naapurivaltioden välillä, saattoi olla jokin "II maailmansodan syy"?

Eikö muka olisi tullut Euroopassa sotaa,ellei olisi ollut tätä "sopimusta"? Ehdottoman varmasti olisi ollut.

On lisäksi huomattava, että Puola oli jo valmiiksi NL:N vihollisvaltio, koska se miehitti laittomasti laajoja alueita Versailles´n rauhansopimuksen mukaisen laillisen alueensa itä- ja pohjoispuolella.

Hannah Arrendtin totalitarismiteoria, jota Reding tarkoittaa, ja joka kuuluu EU:n kaanoniin, on täyttä hölynpölyä.


VR: " Toisen maailmansodan aikana surmattiin miljoonia ihmisiä ja vielä useammat kärsivät totalitaaristen hallintojen sorron alla vuosikymmenien ajan sodan päättymisen jälkeen.

Uhrien muistoksi ja sen varmistamiseksi,että rakennamme tulevaisuutta menneisyyt- tä unohtamatta, elokuun 23:tta vietetään Euroopan laajuisena totalitaaristen ja autoritaaristen järjestelmien uhrien muistopäivänä. "


HM: EU on itse pahin totilateralismi. parasta kiinnittää huomio ajankohtaisiin ongelmiin!


VR: " Baltian maiden väestölle 23. elokuuta 1939 merkitsi ensin natsi-Saksan ja myöhemmin Neuvostoliiton miehitysvallan alkamista. "


HM: " EU-komision varapuheenjohtajan puheet ovat YK:N PERUSKIRJAN VASTAI- SIA, joka taas on LISSABONIN SOPIMUKSESSA JULISTETTU TÄLLAISTEN ASI- OIDEN EU:N LAKIPERUSTA. Baltian maat kuuluivat YK:n Yleiskokouksen päätök-sellä, joka vahvisti Pariisin rauhansopimuksen,NL:on AINAKIN YK:N PERUSKIRJAN MUKAAN laillisesti. Tämä taas tarkoittaa edelleen YK:n Peruskirjan mukaan sitä, että entisiltä YK-laillisilta neuvostotasavalloilta periytyneen kansalaisuuden PERUUTTAMINEN osalta kansalaisia oli ja on laitonta maailmanoikeudellisesti.


VR: Itä- ja Länsi-Euroopan väestön lähihistorian erilaisten kokemusten pitäisi toimia meitä eurooppalaisia yhdistävänä, ei erottavana tekijänä.

Nyt 74 vuotta myöhemmin meidän on vaalittava yhdessä eurooppalaisten totalitaaristen järjestelmien uhrien ja järjestelmiä vastaan taistelleiden muistoa.

Olemme tämän velkaa erityisesti nuorille sukupolville, jotka rakentavat tulevaisuuden Eurooppaa – Eurooppaa, joka on parempi ja vahvempi. "


HM: Nykyinen Eurooppa on HEIKOMPI kuin entinen Itä- ja Länsi-Eurooppa: KOSKA SE YHDISTÄÄ VAIN NIIDEN KAIKEIN HUONOIMMAT PUOLET:Lännen haistapas- kantieteellisen ideologian ja idän kansallisen itsemääräämisoikeuden rajottamisen ja turhan ja liiallisen vallankeskityksen!


VR: " Eurooppaa, jonka vankkumattomina periaatteina ovat ihmisarvon kunnioittami- nen, vapaus, demokratia, tasaarvo, oikeusvaltio, oikeuslaitoksen riippumattomuus sekä perusoikeuksien, myös vähemmistöjen oikeuksien, kunnioittaminen. Nämä Euroopan yhteiset arvot osoittat muulle maailmalle,että olemme ottaneet opiksemme menneisyyden kokemuksista. "


SB:EU:ssa ei ole MIKÄÄN NOISTA FAKTUAALISESTI VOIMASSA! Ne ovat pelkkää pulinaa, jolle muu maailma nauraa. Euroopassa ei kunnioiteta ihmisarvoa, sitä ei ikinä selitetä oikeustieteen tohtoreillekaan, mitä se varsinaisesti on, ja johtavienkin poliitikkojen taholta (mm. erään tohtori Halla-ahon) esiintyy avoimia hyökkäyksiä oikeustieteellistä ihmisarvoa vastaan!

"Oikeusvaltio" tarkoittaa YK:lle VALTIOTA, JOKA NOUDATTAA YK:N YLEISMAAIL-MALLISTA LAKIA. EU:lle se EI TARKOITA AINAKAAN SITÄ! Se ei tarkoita EU:lle mitään muuta kuin sellaisen aivopierun jankuttamista, että muka

MUUT MAAT "EIVÄT OLISI "OIKEUSVALTIOITA (vaan "totilateralismeja")"!

MIKÄÄN OIKEUSLAITOS ei ole itseriittoisesti "täydellisesti riippumaton" siitä valtio-vallasta, JOLLAINEN SEN AINA JOKA TAPAUKSESSA ON ASETTANUT, eikä tarvitsekaan olla! Sen valtion lakejahan se tulkitsee ja valvoo.

"PERUSOIKEUDET" puolestaan ovat EU:N ASETTAMA "KILPAILIJA" YK:N IHMIS-OIKEUKSILLE todellisena tarkoituksena NAKERTAA näitä eikä panna niitä toimeen!


VR: " Menneisyyden tapahtumat ovat pyyhkiytymässä pois kansojen muistista. Keskuudessamme on ajan mittaan yhä enemmän nuoria, jotka eivät koskaan tapaa sota-ajan tai sen jälkeisen ajan tapahtumia kokeneita henkilöitä.

Näille uusille sukupolville sodan kauhut ja elämä totalitaarisen tai autoritaarisen hallinnon ikeessä ovat enää vain yksi luku muiden joukossa historian oppikirjoissa. "


SB: Me eletään justiin siinä!


VR:"Tämä kertoo ennen kaikkea siitä,että Euroopan unioni on täyttänyt lupauksensa rauhan ja demokratian tuojana.Vaikka onkin toivottavaa,että tämä saavutus on lopul- linen, emme voi pitää sitä itsestäänselvyytenä. Meidän on joka päivä työskenneltävä rauhan ja demokratian säilymisen eteen. "


SB: EU ei ole "taannut rauhaa" eikä takaa, vaan se on parhaansa muka aiankin YRITTÄNYT LEVITTÄÄ SOTAA!


VR: " Ääriliikkeet ja rasismi ovat lisääntymässä. "


SB: KOMISSIOSSA, mistä rva Redin on LOISTOESIMERKKI!

Ja kun kun erityinen hölynpölyluonteinen "eurotiede" niitä kerran kaiken aikaa luo ja provosoi!


VR: " Tämän pitäisi olla hälytysmerkki: nuorempien sukupolvien on tunnettava lähihistorian tapahtumat voidakseen rakentaa tulevaisuutta. "


SB: Niistä ruvetaankin nyt jakamaan myös oikeata tietoa,eikä pelkkää eurovaskistien väärennöstä, jollaista myös rva Reding nyt levittää. Ensimmäistä kertaa esimerkiksi on Xian tapahtumat II mailmansodan aattona, sodan lopultakin ehkä tärkein sopimus , Aamulehdenkin palstoille, vaikkaan ei vieläkään sivuille!


VR: " Niin monien ihmisten jakamat traagiset kokemukset ympäri Eurooppaa ovat osa historiaamme, ja kaikenikäisten eurooppalaisten olisi tunnettava ne.

Euroopan komissio on valmis tekemään oman osansa. Uudesta ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelmasta tuetaan jatkossakin hankkeita, jossa tutkitaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien syntymekanismeja.

Ohjelman muistiperintöön osoitetuissa määrärahoissa on otettu huomioon, että on yhä tärke ämpää ymmärtää Euroopan lähimenneisyyttä ja käsitellä sitä sekä välittää viesti nuoremmille sukupolville: muistiperintöön osoitettuja varoja on lisätty nykyisestä 4 prosentista 20 prosenttiin. "


SB: Hienoa. Tässä on natsijohdon ideologia, jota on tähän asti pimitelty niin Itä- kuin Länsi-Eroopassakin!


http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi


Tarkempaa tietoa saa Rapakon takaa Obaman porukalta. (Ja voi sitä olla Moskovassakin, jos lohkeaa.)


VR: " Uusi toimi, ”Euroopan aktiivinen muistiperintö”, kattaa myös muita Euroopan lähihistoriaa muovanneita tapah-tumia: siihen kuuluvat esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan alka- misen 100-vuotismuistopäivä vuonna 2014,Berliinin muurin murtumisen 25. vuosipäivä ja EU:n Keski- ja Itä-Euroopan maihin laajentumisen 10. vuosipäivä. "


SB: Noista vain I maailmansodan alkamisen muistopäivässä on yhtäänmitään järkeä.


VR: Tänään meidän on kuitenkin otettava opiksi yhdestä tuhoisimmista luvuista Euroopan historiassa.

Vain säilyttämällä mielissä totalitaaristen ja autoritaaristen hallitusten rikokset voidaan nuoremmille sukupolville osoittaa,että demokratia ja perusoikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan tuskallisen historian tulosta.

Pitämällä muisto elävänä voidaan varmistaa, ettei vastaavanlaista Euroopan kansojen kahtiajakoa enää koskaan synny. Totalitarismilla ei ole sijaa Euroopassa. "

Viviane_Reding.jpg


EU on lallattanut itsenä lopullisesti laittomaksi järjettömässä maailmanhitoriamman pöristyttävimmässä etnisen sotapropagandan pläjäyksessä "94 miljonasta tappamalla tapetusta kommunismin uhrista".


http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/miten-halosen-ja-hautala...