torstai, 26. joulukuu 2019

Montesquieun Vallan kolmijako-oppi: Viisastenkivi vai muinainen monarkismiapologinen oikeusperiaate-ehdotus?

 

On hyvä, että pääministeri Marin ei jauha ”EU:n tai EIT:n oikeusvaltioperiaatteista” – sillä sellaiset ovat huijuuta: paitsi että YK ei jaa hyväksymiään jäsenmaiden oikeus- systeemeitä ”oikeusvaltiollisiin” ja ”muihin”, vaan ne ovat keskenään tasa-arvoisia kansainvälisessä oikeudessa sikäli kuin noudattavat YK:n omia lakeja,  YK kieltää  myös itse jäsenmaita tekemästä tuollaisia jakoja; ne ovat syrjintää.

Itse YK:n kansainvälinen laki ei noudata paroni Montesquieun (1689 - 1755)  vallan kolmijako-oppia poissulkevassa muodossa – eikä sitä silloin välttämättä voi vaatia kaikkien kansallistenkaan lakien noudattavan. Esimerkiksi Yleiskokous on lakiasää-tävä elin, mutta se voi myös toissijaisesti panna niitä toimeenkin ja myös tuomitakin – varsinkin, jos asianomaiset alemmat erikoiselimet Turvallisuusneuvosto ja kansain-välinen peruskirjanmukainen valti-oidenvälinen tuomioistuin ICJ eivät ole hoitaneet tehtäviään sille mieleisesti. Ylin toimeenpaneva (ja valmiseleva) elin Turvallisuus-neuvosto puolestaan myös sekä säätää omia lakejaan, joiden on oltava Peruskirjan ja yleiskokouspäätösten konkretisaatiota, että tuomitseekin, mm. terroristeja  ja kan-sanmurhia.Jäsenvaltioilla on paitsi omaa kansallista mvös kaikkein korkeintakin kan-sainvälistä lainsäädäntövaltaa yleissitovuusperiaatteella, kun peruskirjanmuutokset pitää vahvistaa tietyllä ratifiointiprosentilla jäsemaista kaikkia sitoviksi.

 

https://demokraatti.fi/sanna-marinilta-kysyttiin-ykkosaamussa-mita-kokoomuksen-pitaisi-haveta-mielestani-kahta-asiaa

Sanna Marinilta kysyttiin Ykkösaamussa, mitä kokoomuksen pitäisi hävetä: ”Mielestäni kahta asiaa”

Ylen Ykkösaamussa palattiin pääministeri Sanna Marinin kysymykseen ”eikö teitä hävetä?”, jonka hän esitti oppositiolle ja etenkin kokoomukselle aiemmin viikolla. Marin kommentoi asiaa jo torstain kyselytunnilla mutta Ykkösaamu nosti tapauksen vielä esiin.

Marinilta kysyttiin lauantaina hänen sanavalinnoistaan ja sitä mitä kokoomuksen pitäisi hävetä.

– Mielestäni kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että näitä (al-Holin suomalaisia) lapsia ei pidä auttaa, jos se tar-koittaa näiden äitien auttamista. Hallituksen linja lähtee siitä, että nämä lapset, joista monet ovat alle viisivuotiaita, taaperoita, päiväkoti-ikäisiä lapsia, heitä pitää auttaa, lapsen etu pitää olla ensisijainen. Tämä ei ole kokoomuksen linja,ja minun mielestäni kokoomuksen linja on tässä suhteessa väärä.

Lue lisää: Sanna Marin siteerasi Demokraattia kyselytunnilla, Petteri Orpo älähti – lue tästä sanasta sanaan kohun nostanut haastattelu

– Toinen asia. jota olen peräänkuuluttanut ja josta meidän hallituksemme tulee kyllä pitämään kiinni on se että kunnioitetaan meidän oikeusvaltiotamme, sitä että meillä on vallan kolmijako-oppi. Hallitus, eduskunta, poliitikot tekevät poliittisia linjauksia, poliittisia päätöksiä, mutta me emme tee päätöksiä yksilöiden hengestä ja elämästä, me emme tee päätöksiä yksilötasolla. Se on sitten viranomaisten tehtävä, joilla se toimivaltuus on. Mielestäni tästä pitää pitää kiinni. Olin aika ihmeissäni siitä, että kokoomuksen suunnalta tämä erittäin voimakkaasti kyseenalaistettiin ja sanottiin, että hallitus piilottelee virkamiesten selän takana. Näinhän ei ole. Meillä on oikeusvaltiorakenteet ja niistä kaikissa tilanteissa pitää kiinni.

Marin sanoo käyttäneensä häpeä-sanaa, koska hänen puheensa tuli sydämestä.

– Kyllä se tuli siitä ihmetyksestä, millä tavalla kokoomus on tässä kysymyksessä asemoitunut. Ei siinä ollut mitään erityistä hyökkäystä vaan aitoa ihmetystä tätä asemointia kohtaan. ”

RJK:Marinin mukaan juuri vallan kolmijako-oppi sanoo,että poliitikoilla ei ole oikeutta päättää erillisten henkilöiden asioista, vaan sellainen tehtävä kuuluu sillä hetkellä voimassa olevien lakien pohjalta vain oikeusviranomaisille. Poliitikot millään tasolla eivät todellakaan voi nykyään (enää) LAILLISESTI päättää esimerkiksi,että ”Virtanen (Berner, Sipilä…)  saa ”varastaa laillisesti”, muut edelleenkään eivät! ”. (Eivätkä kyllä oikeusviranomaisetkaan, ettei sen puoleen…) Näin on kuitenkin sellaisissakin mais-sa, joissa vallan kolmijako-oppi ei ole voimassa, esimerkiksi neuvostosysteemeissä. YK:n turvallisuusneuvoto voi kyllä vastaansanomattoman tutkimusnäytön perusteella päättää, että ”Lahtinen on vaarallinen kansainvälinen terroristi, eikä hänellä ole tästä lähtien kansalaisoikeuksia missään”. Mutta kuten sanottu, sehän onkin myös tuomiovallan haltija, vaikkakaan ei vallankolmijakosysteemissä.

Tähän ei tarvita vallankolmijako-oppia, vaan riittää LAILLISUUSPERIAATE (Rule of Law, joka koskee valtion toimenpiteitä eikä ”itse valtion luonnetta”…),  joka sanoo, että ”kaikkien viranomaistoimien on perustuttava lakiin, ja valtiovaltaa, esimerkiksi tuomiovaltaa, voivat käyttää vain viranomaiset (EIVÄT esimerkiksi firmat, kuten Kokoomus on ajanut!).

Laillisuusperiaatteella on kuitenkin huomattava periaatteellinen rajoitus TÄSSÄ ASIASSA:

Kansallisen lain ja kansallisten viranomisten valta päättyy oletusrvoisesti maan rajalle.

Tästä poiketaan vähän ja harkitusti maan kansalaisten ja myös maan juridisten hen-kilöiden (firmojen) toiminnan suhteen ulkomailla. Kun sitten rosmo livahtaa naapuri-valtion puolelle, häntä metsästävät oletusarvoisesti sen naapurimaan viranomaiset. Tämä perustuu sopimuksille, joita POLIITIKOT ovat tehneet.

On toinenkin asia, joka ehottomasi vaatii poliitikkoja ja poliittisia päätöksiä:

Suomen ulkopolitiikassa  vaikuttaa neljä (4) eri koodia, jotka ovat keskenään ristirii-dassa: YK:n laki , jonka rikkomisesta voi joutua kansainväliseen nurkkaan, Suomen kansallinen laki, erityisesti perustuslaki, joka ei muita paljon kiinnosta, EU:n ”laki”, joka on siltä osin kansallista kuin se on Eduskunnan ratifioimaa sen piiriin, muutoin ”EU-kavereiden toivomuksia”, ja ”Euroopan neuvoston”  ja sen ”tuomioistuimen” EIT:n valelaki, ”norsunraatolaki”, joka on usein jyrkässä ristiriiassa YK:n kansainvälisen lain kanssa.

NÄIDEN KOODISTOJEN VÄLILLÄ VALITSEMINEN ON AINAKIN EHDOTTOMAS-TI POLIITIKKOJEN TEHTÄVÄ: PRESIDENTIN, PÄÄMINISTERIN, ULKO- JA OIKEUSMINISTERIEN!

Virkamiehiä ei niiden välillä pidä, eikä ole laillista, päästää surffaamaan! Silloin he eivät taatusti ole todella minkään lain piirissä eivätkä valvonnassa!

 

***

 

Screenshot%202022-08-26%20at%2004-00-46%

 

***

https://www.is.fi/politiikka/art-2000009473712.html

" Suomi sai kutsun Hornet-keskusteluihin, Kaikkonen lyhyt­sanainen Marinin roolista: ”Parempi että en lähde sitä arvioimaan”

Marin ehdotti Kiovassa parisen viikkoa sitten mahdollista Hornetien luovuttamista Ukrainalle, Suomi sai nyt pyynnön keskusteluihin.

23.3. 16:36

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ei halunnut ottaa kantaa pääministeri Sanna Marinin (sd) rooliin Hornet-sopassa.

Ukraina on lähettänyt nyt Suomelle ja myös Yhdysvalloille pyynnön kolminkeskeisiin keskusteluihin käytöstä poistuvien Suomen Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle.

– Minulla ei ole tietoa, onko vastaavia pyyntöjä lähetetty muihin maihin. Enkä osaa varmaksi sanoa, että liittykö tämä (Marinin) Kiovan-vierailuun. En lähde sitä arvailemaan, Kaikkonen totesi.

Mikä oli pääministeri Marinin rooli siinä, että Ukraina keskustelupyynnön Suomelle ja Yhdysvalloille lähetti?

– Parempi että en lähde sitä arvioimaan tai arvailemaan, Kaikkonen vastasi.

Kaikkonen vahvisti tiedotustilaisuudessaan aamun Helsingin Sanomien uutisen, että Suomi on saanut Ukrainalta pyynnön keskusteluihin Hornetien luovuttamisesta.

– Ukraina on lähestynyt puolustusministeriötä ja toivonut keskusteluja Suomen F/A 18-Hornet kalustosta, että voisiko sitä saada Ukrainan käyttöön jollakin aikavälillä. Tähän tiedusteluun tulemme aikanaan vastaamaan.

 

– Puolustushallinnon näkökulmasta tämä ei ole akuutti keskustelunaihe ole. Tarvitsemme nämä Hornetit lähivuosina vahvasti omaan käyttöömme, Kaikkonen kertoi.

 

Hornetit ovat olleet kuuma kysymys valtiojohdolle parisen viikkoa

Käytöstä poistuvien Hornetien mahdollisen luovuttamisen Ukrainalle nosti esiin pääministeri Marin, kun hän vieraili Kiovassa toissa perjantaina.

 

Tiistaina IS:n pääministeritentissä Marin kertoi keskustelleensa Horneteista suoraan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

 

Nyt Suomi on siis saanut pyynnön Ukrainalta kolmenvälisiin keskusteluihin Suomen, Ukrainan ja Yhdysvaltain kanssa.

 

Marin ei ollut keskustellut muun valtiojohdon kanssa lainkaan käytöstä poistuvien Hornetien mahdollisesta antamisesta Ukrainalle.

 

Kukaan muu valtiojohdosta kuin Marin ei ole ollut innostunut Hornetien mahdollisesta luovuttamisesta Ukrainaan, eikä Hornet-keskustelusta.

 

Yhdysvallat ei ole ollut halukas luovuttamaan hävittäjiä Ukrainalle. Yhdysvallat on nyt Suomen Hornet-keskusteluissa mukana, koska koneet ovat Yhdysvalloissa valmistettuja ja aseiden vienti vaatii valmistusmaan luvan.

Screenshot%202023-03-25%20at%2014-18-54%

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vahvisti tiedotustilaisuudessaan, että Suomi on saanut Ukrainalta pyynnön Hornet-keskusteluihin, joissa mukana olisi myös Yhdysvallat.

Ukraina on pyytänyt Suomen Horneteista kolmenvälisiä keskusteluja, jossa Suomen ja Ukrainan lisäksi olisi myös Hornetien valmistaja Yhdysvallat.

– Ymmärtääkseni Ukraina toivoi, että Yhdysvallat osallistuisi näihin keskusteluihin. Kaikkonen sanoi.

– Ei tällä vastauksen lähettämisellä päivämäärää ei vielä ole. Lähiviikkoina tähän vastataan, Kaikkonen jatkoi.

 

Ukraina lähetti virkamiestasolla pyynnön Hornet-keskusteluista puolustusministeriöön. Pyyntö tuli puolustusministeriöön viime viikon lopulla.

 

Asia vuoti julkisuuteen Helsingin Sanomien uutisesta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, tp-utva ei ole keskustellut Ukrainan pyynnöstä Hornet-keskusteluihin.

 

Puolustusministeri Kaikkonen ei ole lämmennyt Hornetien lähettämisestä Ukrainaan.

– Katson, että Horneteja tarvitsemme oman maan puolustuksessa lähivuodet. Jos katsoo pidemmälle, kun saamme F35-kalustoa vuodesta 2026 alkaen, nämä nykyiset Hornetit alkavat olla käyttöikänsä päässä.

Katson, että Horneteja tarvitsemme oman maan puolustuksessa lähivuodet.

– Suhtaudun kielteisesti, että niitä (Horneteja) lähdettäisiin nyt lähivuosina luovuttamaan. Jos katsotaan pidemmälle, ne alkavat olla pikkuhiljaa aika loppuun ajettuja, niiden käyttöarvo on vähäinen. En ole varma, onko niissä paljon luovutettavaa myöhemminkään, Kaikkonen totesi.

Kaikkonen kertoi tiedotustilaisuudessa myös Suomen uudesta asepaketista Ukrainaan.

 

Suomi luovuttaa Ukrainalle toiset kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua.

 

Kyseessä on Suomen 14. apupaketti Ukrainaan, kolmen panssarivaunut lisäksi apupaketissa on raskaita aseita ja ampumatarvikkeita. Paketin arvo on 161 miljoonaa euroa, Suomen aseapu Ukrainaan on nyt yhteensä 910 miljoonaa euroa.

 

Lue lisää: Marin haluaa edelleen keskustella Hornetien luovuttamisesta Ukrainalle

 

Lue lisää: Halla-aho: Marinin Hornetit älytön ajatus – ”Jotain jonka hän hatustaan vetäisi saadakseen huomiota”

 

Lue lisää: Puolustus­valiokunnan jäsen Könttä: ”Marinin pysäytettävä aloittamansa Hornet-hämmennys”

 

Lue lisää: Kaksi kantelua Marinin Hornet-sopasta

Lue lisää: Yhdysvaltain kongressin tuore tausta­paperi pohtii hävittäjien luovutusta Ukrainalle

Korjaus 23.3. kello 19.07: Suomen aseapu Ukrainaan on nyt yhteensä 910 miljoonaa euroa, ei 10 miljoonaa euroa.

306357172_7975248332549813_4947472531439

 

Kommentit

Ladataan...