On hyvä, että pääministeri Marin ei jauha ”EU:n tai EIT:n oikeusvaltioperiaatteista” – sillä sellaiset ovat huijuuta: paitsi että YK ei jaa hyväksymiään jäsenmaiden oikeus- systeemeitä ”oikeusvaltiollisiin” ja ”muihin”, vaan ne ovat keskenään tasa-arvoisia kansainvälisessä oikeudessa sikäli kuin noudattavat YK:n omia lakeja,  YK kieltää  myös itse jäsenmaita tekemästä tuollaisia jakoja; ne ovat syrjintää.

Itse YK:n kansainvälinen laki ei noudata paroni Montesquieun (1689 - 1755)  vallan kolmijako-oppia poissulkevassa muodossa – eikä sitä silloin välttämättä voi vaatia kaikkien kansallistenkaan lakien noudattavan. Esimerkiksi Yleiskokous on lakiasää-tävä elin, mutta se voi myös toissijaisesti panna niitä toimeenkin ja myös tuomitakin – varsinkin, jos asianomaiset alemmat erikoiselimet Turvallisuusneuvosto ja kansain-välinen peruskirjanmukainen valti-oidenvälinen tuomioistuin ICJ eivät ole hoitaneet tehtäviään sille mieleisesti. Ylin toimeenpaneva (ja valmiseleva) elin Turvallisuus-neuvosto puolestaan myös sekä säätää omia lakejaan, joiden on oltava Peruskirjan ja yleiskokouspäätösten konkretisaatiota, että tuomitseekin, mm. terroristeja  ja kan-sanmurhia.Jäsenvaltioilla on paitsi omaa kansallista mvös kaikkein korkeintakin kan-sainvälistä lainsäädäntövaltaa yleissitovuusperiaatteella, kun peruskirjanmuutokset pitää vahvistaa tietyllä ratifiointiprosentilla jäsemaista kaikkia sitoviksi.


https://demokraatti.fi/sanna-marinilta-kysyttiin-ykkosaamussa-mita-kokoomuksen-pitaisi-haveta-mielestani-kahta-asiaa

Sanna Marinilta kysyttiin Ykkösaamussa, mitä kokoomuksen pitäisi hävetä: ”Mielestäni kahta asiaa”

Ylen Ykkösaamussa palattiin pääministeri Sanna Marinin kysymykseen ”eikö teitä hävetä?”, jonka hän esitti oppositiolle ja etenkin kokoomukselle aiemmin viikolla. Marin kommentoi asiaa jo torstain kyselytunnilla mutta Ykkösaamu nosti tapauksen vielä esiin.

Marinilta kysyttiin lauantaina hänen sanavalinnoistaan ja sitä mitä kokoomuksen pitäisi hävetä.

– Mielestäni kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että näitä (al-Holin suomalaisia) lapsia ei pidä auttaa, jos se tar-koittaa näiden äitien auttamista. Hallituksen linja lähtee siitä, että nämä lapset, joista monet ovat alle viisivuotiaita, taaperoita, päiväkoti-ikäisiä lapsia, heitä pitää auttaa, lapsen etu pitää olla ensisijainen. Tämä ei ole kokoomuksen linja,ja minun mielestäni kokoomuksen linja on tässä suhteessa väärä.

Lue lisää: Sanna Marin siteerasi Demokraattia kyselytunnilla, Petteri Orpo älähti – lue tästä sanasta sanaan kohun nostanut haastattelu

– Toinen asia. jota olen peräänkuuluttanut ja josta meidän hallituksemme tulee kyllä pitämään kiinni on se että kunnioitetaan meidän oikeusvaltiotamme, sitä että meillä on vallan kolmijako-oppi. Hallitus, eduskunta, poliitikot tekevät poliittisia linjauksia, poliittisia päätöksiä, mutta me emme tee päätöksiä yksilöiden hengestä ja elämästä, me emme tee päätöksiä yksilötasolla. Se on sitten viranomaisten tehtävä, joilla se toimivaltuus on. Mielestäni tästä pitää pitää kiinni. Olin aika ihmeissäni siitä, että kokoomuksen suunnalta tämä erittäin voimakkaasti kyseenalaistettiin ja sanottiin, että hallitus piilottelee virkamiesten selän takana. Näinhän ei ole. Meillä on oikeusvaltiorakenteet ja niistä kaikissa tilanteissa pitää kiinni.

Marin sanoo käyttäneensä häpeä-sanaa, koska hänen puheensa tuli sydämestä.

– Kyllä se tuli siitä ihmetyksestä, millä tavalla kokoomus on tässä kysymyksessä asemoitunut. Ei siinä ollut mitään erityistä hyökkäystä vaan aitoa ihmetystä tätä asemointia kohtaan. ”

RJK:Marinin mukaan juuri vallan kolmijako-oppi sanoo,että poliitikoilla ei ole oikeutta päättää erillisten henkilöiden asioista, vaan sellainen tehtävä kuuluu sillä hetkellä voimassa olevien lakien pohjalta vain oikeusviranomaisille. Poliitikot millään tasolla eivät todellakaan voi nykyään (enää) LAILLISESTI päättää esimerkiksi,että ”Virtanen (Berner, Sipilä…)  saa ”varastaa laillisesti”, muut edelleenkään eivät! ”. (Eivätkä kyllä oikeusviranomaisetkaan, ettei sen puoleen…) Näin on kuitenkin sellaisissakin mais-sa, joissa vallan kolmijako-oppi ei ole voimassa, esimerkiksi neuvostosysteemeissä. YK:n turvallisuusneuvoto voi kyllä vastaansanomattoman tutkimusnäytön perusteella päättää, että ”Lahtinen on vaarallinen kansainvälinen terroristi, eikä hänellä ole tästä lähtien kansalaisoikeuksia missään”. Mutta kuten sanottu, sehän onkin myös tuomiovallan haltija, vaikkakaan ei vallankolmijakosysteemissä.

Tähän ei tarvita vallankolmijako-oppia, vaan riittää LAILLISUUSPERIAATE (Rule of Law, joka koskee valtion toimenpiteitä eikä ”itse valtion luonnetta”…),  joka sanoo, että ”kaikkien viranomaistoimien on perustuttava lakiin, ja valtiovaltaa, esimerkiksi tuomiovaltaa, voivat käyttää vain viranomaiset (EIVÄT esimerkiksi firmat, kuten Kokoomus on ajanut!).

Laillisuusperiaatteella on kuitenkin huomattava periaatteellinen rajoitus TÄSSÄ ASIASSA:

Kansallisen lain ja kansallisten viranomisten valta päättyy oletusrvoisesti maan rajalle.

Tästä poiketaan vähän ja harkitusti maan kansalaisten ja myös maan juridisten hen-kilöiden (firmojen) toiminnan suhteen ulkomailla. Kun sitten rosmo livahtaa naapuri-valtion puolelle, häntä metsästävät oletusarvoisesti sen naapurimaan viranomaiset. Tämä perustuu sopimuksille, joita POLIITIKOT ovat tehneet.

On toinenkin asia, joka ehottomasi vaatii poliitikkoja ja poliittisia päätöksiä:

Suomen ulkopolitiikassa  vaikuttaa neljä (4) eri koodia, jotka ovat keskenään ristirii-dassa: YK:n laki , jonka rikkomisesta voi joutua kansainväliseen nurkkaan, Suomen kansallinen laki, erityisesti perustuslaki, joka ei muita paljon kiinnosta, EU:n ”laki”, joka on siltä osin kansallista kuin se on Eduskunnan ratifioimaa sen piiriin, muutoin ”EU-kavereiden toivomuksia”, ja ”Euroopan neuvoston”  ja sen ”tuomioistuimen” EIT:n valelaki, ”norsunraatolaki”, joka on usein jyrkässä ristiriiassa YK:n kansainvälisen lain kanssa.

NÄIDEN KOODISTOJEN VÄLILLÄ VALITSEMINEN ON AINAKIN EHDOTTOMAS-TI POLIITIKKOJEN TEHTÄVÄ: PRESIDENTIN, PÄÄMINISTERIN, ULKO- JA OIKEUSMINISTERIEN!

Virkamiehiä ei niiden välillä pidä, eikä ole laillista, päästää surffaamaan! Silloin he eivät taatusti ole todella minkään lain piirissä eivätkä valvonnassa!