"TIesimme odottaa heitä!"  Vo Nguyen Giap.

" Kenraali Giáp oli itseoppinut sotilastaktikko,jonka sissitekniikat johtivat ensin tärke- ään voittoon ranskalaisjoukoista ja myöhemmin Yhdysvaltain joukoista Vietnamin sodassa.

Vietnamin itsenäisyyssankari, kenraali Giáp kuollut 102-vuotiaana

Vietnamilainen kenraali Võ Nguyên Giáp on kuollut.Viranomaisten mukaan kenraali Giáp kuoli perjantai-iltana paikallista aikaa Hanoissa sotilassairaalassa, jossa hän oli ollut hoidettavana vuodesta 2009 saakka. Hän oli 102- vuotias.

Giáp on Vietnamin itsenäisyyssankari.Hänen sissitaktiikkansa auttoivat sekä ranska- laisten että amerikkalaisten joukkojen lyömiseen Vietnamin sodissa. Giáp organisoi Vietnamin vastarintaliikkeen japanilaismiehityksen aikana toisen maailmansodan aikana ja nousi 1946 ranskalaisia vastaan taistelleiden joukkojen ylipäälliköksi.

Giáp johti joukkoja 1954 Diên Biên Phun taistelussa, jossa vietnamilaiset saivat voi- ton ranskalaisjoukoista. Tämän jälkeen Ranska ilmoitti vetäytyvänsä Vietnamista. Taistelun voittoa pidetään yhtenä sotahistorian suurimmista strategisista voitoista.

Samana vuonna Giáp nimitettiin puolustusministeriksi Ho Tši Minhin hallitukseen. Hän toimi armeijan ylipäällikkönä Vietnamin sodassa 1964 – 75. Hän osallistui itse useisiin tärkeisiin taisteluihin, muun muassa niin kutsuttuihin Tet-hyökkäykseen ja pääsiäishyökkäykseen sekä Saigonin lopulliseen valtaukseen 1975.

Kenraali Giap oli Ho Tši Minhin jälkeen Vietnamin toiseksi tärkein johtaja ja viimei- nen yhä elossa olleista kommunistisen vallankumouksen johtajista. Sodan jälkeen hän toimi puolustusministerinä vuoteen 1980 saakka ja poliitikkona vuoteen 1991 saakka.

Vietnamilaista sotilastaktikkoa arvostettiin laajasti myös ulkomailla. Muun muassa Yhdysvaltain presidenttiehdokkaana ollut John McCain sanoi twitterissään, että Giáp oli "suurenmoinen sotilasstrategi, joka kerran sanoi minulle,että olimme 'kunnioitetta- via vihollisia'. McCain palveli Vietnamissa laivaston lentäjänä. Hänet ammuttiin alas ja hän oli pitkään vietnamilaisten vankina.

Vietnamilaiset alkoivat välittömästi uutisen jälkeen kirjoittaa muistokirjoituksia internettiin. Giáp oli suosittu henkilö ja laajasti kunnioitettu sankari Vietnamissa.

- Kenraali Võ Nguyên Giáp on yksi kaikkein lahjakkaimpia sotilasstrategisteja ja kuuluisimpia kenraaleja, ei ainoastaan Vietnamissa vaan koko maailman sotilashistoriassa, sanoi vietnamilainen historioitsija Phan Huy Le.

Lähteet: AP, AFP, Yle Uutiset "

USA:n geenimyrkkyjen käyttö Vietnamin sodassa ei todellakaan kerro millään tavalla "kunnioitettavasta vihollisesta".


CIA/OSS:n ja Vietminh/Vietcongin yhteisrintaman johtoa 1945,Hirohito lienee vast´- ikään antautunut. Ho ja Vo (Giap) tiesivät tuossa vaiheessa jo myös Neuvostoliiton atomipommista. Ho oli Kominternin paras poliittinen johtaja, "proletaarisen internationalismin Mekong" (eikä mikään "Konsensuksen Kymi/Thames"...)...

OSS Deer Team members pose with Viet Minh leaders Ho Chi Minh and Vo Nguyen Giap during training at Tan Trao in August 1945. Deer Team members standing, l to r, are Rene Defourneaux, (Ho), Allison Thomas, (Giap), Henry Prunier and Paul Hoagland, far right. Kneeling, left, are Lawrence Vogt and Aaron Squires. (Rene Defourneaux)

OSS Deer Team members pose with Việt Minh leaders Hồ Chí Minh and Võ Nguyên Giáp  during training at Tân Trào in August 1945. Deer Team members standing, left to right, are René Defourneaux, (Vapaa Ranska, laskuvarjodesanttiupseeri), (Hồ), Allison Thomas (USA,em.), (Giáp,"Toveri Van"),Henry Prunier (USA, Giapin ja Hon länsimaisen aseteknologian opettaja, alun perin tekninen sotilastulkki, kuollut 17.04. 2013) and Paul Hoagland (USA,Chase Manhattan Bankin lääkäri, päätehtävänään pitää Neuvostoliitossa parannetun tuberkuloosin jäljiltä edelleen sairasteleva Ho hengissä), far right. Kneeling,left,are Lawrence Vogt (USA) and Aaron Squires (USA, valokuvaaja). (Rene Defourneaux) Ehkä siellä viidadakossakin esimerkiksi Chase Manhattanin tohtorinkin kanssa keskusteltiin myös valuuttajärjestelmistä.

Läntisillä konsulteilla oli sittemmin paljon selittämistä "kotona", että mitä kaikea tietoa he olivat "vuotaneet", miten kauan yhteistyö oli kestänyt jne. He sekä isottelivat roolil-laan (mitä kaikkea muka "piti opettaa") että vähättelivät sitä (mm. yhteistyöajanjakson pituutta). Tuolloin 33-vuotias Vo oli taistellut ja hankkinut sotilaallisen koulutuksen Kiinassa 1939-1944.Ennen vuotta 1938 ja Münchenin sopimusta (Ranskan) kommu- nistinen puolue oli ollut,kummallista kyllä,laillinen Vietnamissa. Silloin oli toimittu po- liittisesti. Münchenin jälkeen ranskalaiset miehittäjät tähtäsivät sopimukseen Japanin kanssa Kiinaa vastaan ja aloittivat raivoisan kommunistivainon, jonka uhreiksi joutui-vat mm. Vo Nguyen Giapin vaimo, tämän sisar ja appi. Pieni tytär ja anoppi säilyivät hengissä.

When Hồ Chí Minh Collaborated with U.S. Imperialism

Ho Chi Minh and the OSS

Ihmisten ja kansakuntien välisen tasa-arvon puolesta käytävän taistelun perinteen jatkaja ja yhdisteäjä

Vo Nguyen Giap syntyi 25.08.1911 Keski-Vietnamissa Huen kaupungin lähis- töllä maanviljelijän perheeseen. Pikkuvirkamiehenäkin toiminut isä oli osal-listunut vuosien 1885 ja 1888 kapinoihin Ranskan siirtomaavaltaa vastaan. Vuonna 1919 siirtomaaviranomaiset vangitsivat hänet kumouksellisesta toiminnasta ja tappoivat. Isä opetti pojalle mm. ranskaa ja poika menestyi koulussa hyvin.13-vuotiaana hän meni Huen katoliseen lukioon,jossa hänen opettajanaan toimi mm. rehtorin poika Ngo Dinh Diem, tuleva Etelä-Vietna-min nukkepresidetti ja koulukavereihin kuului myös Annamin entinen kruu-nunprinssi Bao Dai, tuleva japanilaismiehittäjien asettama nukkehallitsija.

Samaa koulua oli käynyt myös Ho Tshi Minh. Giap erotettiin lukiosta poliitti- sen toiminnan takia, ja hän palasi kotiseudulleen, jossa liittyi Tan Viet -itse-näisyyspuolueeseen. Giap vangittiin 1930 ja tuomittiin kahden vuoden ran-gaistukseen, josta 13 kk vankilassa, kumousellisesta toiminnasta. 1931 hän liittyi Vietnamin kommunistiseen puolueeseen. 1933-1938 Giap opiskeli Ha-noin yliopistossa valmistuen lakitieteellisestä tiedekunnasta pääaineenaan poliittinen taloustiede. Hän ei kuitenkaan ryhtynyt lakimieheksi, vaan histo-rianopettajaksi erityisenä mielenkiinnon kohteenaan sotahistoria. Vuonna 1938 kesällä hän meni naimisiin pääaineensa professorin Dang Thai Minhin tyttären Nguyen Thi Minh Giangin kanssa, jonka perhe myös oli vastarinta-väkeä.

Münchenin sopimuksen jälkeen 1938 Ranska omaksui Indokiinassa fasistisen linjan pyrkien diiliin Hirohiton kanssa.Ranskan kommunistisen puolueen toi- minta kiellettiin ja sen aktiiveja alettiin vangita ja tappaa. Englantilainen Euro-Wikipedia väittää, että tämä olisi tapahtunut vasta ”Molotov-Ribben-trop-sopimuksen jälkeen”, mikä on paskainen vale. Sen jälkeen myös Ho Tshi Minh ja Vo Nguyen Giap tunnettuina johtajina siirtyivät syksyllä 1938 Kiinaan Maon joukkoihin saamaan sotilaskoulutusta.


Kolmen imperiumin voittajien komentaja

Vuonna 1942 Giap ja noin 40 muuta kiinalaisittain sissikoulutettua palasi Vichyn Vietnamiin. He perustivat sissiryhmiä syrjäisimmiltä kulmilta alkaen läpi maan,lopulta kaupunkeihinkin. Tarkoitus oli,etteivät vichyt ja japsit huo-maa mitään erityistä olevan tekeillä, kaikkein vähiten, että vastarinnan val-mistelua aseistettiin Neuvostoliitosta, sillä Stalin pelkäsi Japanin hyökkäystä NL:n Kaukoitään.Sille olikin toisaalta järjestettävä muuta puuhaa... 1943 Vo sai tietää, että hänen vaimonsa, appensa ja vaimon sisar olivat joutuneet ranskalaisten fasistien uhriksi. Pieni tytär Vo Hong Anh ja anoppi säilyivät hengissä.

Syyskuussa 1944 julkistettiin Vietnamin vapautusrmeijan (Vietminh) aseelli- sen taistelun ohjelma.Maaliskuussa 1945 japanilaiset ”liittolaiset” kaatoivat Vichyn-ranskalaisen hallituksen ja asettivat ”valtaan” Bao Dain.Viet Minhillä oli tuolloin n.5000 hyvin asemoitua ja aseistettua taistelijaa. Toukokuusta elokuuhun 1945 USA tuki aktiivisesti Viet Minhia (kuva).

Amerikkalaiset tunsivat Hon entuudestaan hyvin. Hän oli mm. valmistellut Kansainliiton perustamista presidentti Woodrow Wilsonin kanssa tuoden tämän tietoon siirtomaiden ja Kominternin näkökantoja.

Keisari Hirohito, hölynpölybiologi ja historian absoluuttisesti pahin kansan-murhaaja ja ilmeisimmin myös japanilaisen rodunpuhdistunatsismin pää- ideologi Hitlerin ja Hans Bergerin vanavedessä, antautui ehdoitta 15.08. 1945. Vo Guyen Giap marssi sissijoukoineen Hanoihin 28.08. Ho Tshi Minh julisti Vietnamin demokraattisen tasavallan itsenäiseksi 02.09. Hän nimitti Vo Nguyen Giapin sisäministeriksi. Potsdamin konferenssi 1945 päätti, että Japanin antauduttua Vietnamiin asetettaisiin tilapäinen hallinto, jossa Kan-sallinen Kiina (Kuo Min Tang) hallinnoisi Pohjois-Vietnamia ja Englanti maan eteläosaa. Kansallinen Kiina oli jälleen sekä Maon että Vietnamiin viholli-nen. Vietminh pyrki hartaasti sovitteluratkaisuun Ranskan kanssa Vietna-min itsenäisyydestä,turhaan.Englanti vetäytyi Etelä-Vietnamista ja Kuomin-tang Pohjois-Vietnamista Ranskan hyväksi, joka aloitti I Indokiinan sodan, joka päättyi 7.5. 1954 Dien Bien Phun ratkaisutaisteluun, erääseen sotahis-torian kuuluisimmista ja merkittävimmistä taisteluista, joka teki Giapista legendaarisen hahmon. USA:n ilmavoimat osallistui salaa Ranskan puolella taisteluun.

Ranskan poistuttua USA asetti Etelä-Vietnamiin oman Ngo Dinh Diemin nukkehallituksensa,  jota rupesi massiivisesti aseistamaan. Tämä johti II In-dokiinan sotaan eli Vietnamin sotaan,jossa Vo Nguyen Giap toimi koko ajan Pohjois-Vietnamin armeijan komentajana. Viet Cong toimi etelässä maan yhdistämiseksi. Sota päättyi voittoon 1975. Sota vaati 6 miljoonan ihmisen hengen. USA käytti myös toistaiseksi ainoan kerran sotahistoriassa muta-geenisia myrkkyjä,joten se kävi osin etnistä tuhoamissotaa. Sellainen pitäisi määrätä kansanmurhaakin raskaammaksi rikokseksi ihmiskuntaa vastaan. Rauhantekoon liittyi tärkeä kansainvälisen kriisinhallintajärjestelmän paran-nus, kun Kiina korvasi Taiwanin YK:n Turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä.

Vietnamin sodan jälkeen Vo johti vielä naapurimaan Kamputsean Pol Potin fasistihallituksen kaatamisen 1978 ja Kiinan maahan tunkeutumisen torjunnan 1979 sotatoimia.

Ei ”Napoleon” vaan (päin vastoin) ”Suvorov”...

Vo Ngyen Giapia on oikeistolehdissä nimitetty ”Vietnamin Napoleoniksi”, millä on viitattu myös hänen pieneen kokoonsa. Hän oli kuitenkin tasan päinvastainen komentajapersoona. Osuvampi vertailukohta on Napoleonin keisaritien miinoittaja, Venäjän armeijan Napoleoninkin sotien varalta puo-lustukseen varustanut ja kouluttanut marsalkka Aleksandr Suvorov, tieduste- lun ja naamioinnin silloinen maailmanmestari,Kutuzovin ja Bagrationin oppi-isä, jonka ei tiedetä hävinneen uransa aikana ainoatakaan taistelua.

Kuten pohjoiskarjalaisen kyläsuutarin näköinen suomen- ja ruotsinkielen taitoinen Suvorov, Ruotsin armeijan loikkariupseerin jälkeläinen, tiedustel-lessaan itsekin Ruotsin metkuja Pietarin päänmenoksi,myös Vo Nguyen Giap sulautui täydellisen huomiota herättämättä maisemaan niin riisipel-loilla kuin kaupunkilaistenkin joukossa.Eikä juuri Giapinkaan tiedetä monta taistelua hävinneen.Giap tiesi ja tunsi taistelualueestaan kaiken. Eräs aivan erityinen luomus oli Ho Tshi Minhin tie -kuljetusverkosto läpi Vietnamin poh-joisesta etelään, jota ei millään saatu katkaistuksi. Tiedusteltaessa menes-tyksen reseptiä Giap tapasi vastata kuten 95-vuotisjuhlahaastattelussaan:

Tiesimme (aina) odottaa heitä.

Vietnamin sota ja kapitalismin keskuspankkifasismivaihe

Vielä 50-luvulla johtavat kapitalistimaat USA mukaan lukien sotia rymisteli- vät - hankkiakseen uusiakin siirtomaita - kansallisia vapautusliikkeitä vas-taan,jotka usein olivat kommunistien johtamia.Nykyisin ”tärkeillä” valuutta- markkinoilla ei tuolloin ollut erityistä roolia kuten nykyään, sillä maailman-raha oli kulta. Viime kädessä kullassa mitattiin sekä läntisten ”vaihdetta-vien” että muidenkin valuuttojen arvot. USA kuitenkin törsäsi Vietnamin so-taan kymmenkertaisesti niin paljon dollareita suhteessa kultavarantoonsa kuin sillä oli valuuttasopimusten mukaan lupa painaa. (Se tarkoitti sata-kertaista määrää siihen varantoon nähden.)

Ho ja Vo ovat viime kädessä myös tämän meidän suden länsimaisen va-luuttajärjestelmän "suunnittelijat". Heillä on tosin silloin ollut ns. ketunhäntä kainalossa. He odottivat, että länsimainen valuuttajärjestelmä (ja talous) suorastaan romahtaa, kun se irrotetaan keynesläisestä kultarahakannasta. Ni-xon ja Milton Friedman olivat tuossa asiassa ns. vängissä. Hon, silloin Nguyen Ai Quocin, siirtomaatalouden tutkimuksilla sanotaan olleen tärkeä vaikutus Leninin teoksen Imperialismi kapitalimin korkeimpana vaiheena syntyyn. Ho oli osallistunut Kansainliiton perustamisen valmisteluun Woodrow Wilsonin tuttuna.

Tällöin siirryttiin ”kuin huomaamatta” Chilen vallanakaappauksen 11./9. 1973 säestämänä ”keskuspankkikapitalismiin”, jossa keskuspankit alkoivat kaiken poliittisen, tieteellisen ja myös markkinavalvonnan ulkopuolella pai-naa tai painattaa yksityisillä rahaa ”koko maailman tarpeisiin”.Parin keskus- pankin setelipainokoneista yhdistettynä sotilaalliseen uhkailuun on tullut ”uusi siirtomaajärjestelmä” imperialimille. Keskuspankkien höttörahasta pi-täisi ”maksaa” oikean työn tuotetta olevilla aidoilla hyödykkeillä.Rahan pai- naminen ja levittäminen maailmalle erilaisin vippaskonstein ei luo edel-leenkään uutta arvoa, mutta se jakaa sitä olevaa kuitenkin ilman fyysistä ryöstöä. Ylivoiton lähteenä on nyt ”oikeat” suhteet höttörahanpainajaan. Kapitalismin kehitysyhteys mm.teknologiaan ja sitä kautta tieteeseen näyt- täisi olevan katkennut vähän samaan tapaan kuin se katkesi natsi-Saksassa.


Katselua Alkkarin blogista:

Timo kommentoi_ 5. lokakuu 2013 03:05

Tunnen huonosti tuota historiaa,mutta eikös Dien Bien Phun taistelusta puhuttaessa puhuta Indo-Kiinan sodasta. Yhden muukalaislegioonasta kertovan kirjan olen lukenut, jossa oli osio kyseisestä taistelusta.

Spammiro Botti kommentoi_ 5. lokakuu 2013 05:31

Dien Bien Phu oli 13.3.- 7.5.1954, ja siihen päättyi 1. Indokiinan sota.

Vietnamilaiset käyttivät neuvostoliittolaisia koottavia partisaani-ilmatorjuntatykkejä, jotka osin ilmeisesti pudotettiin yöllä laskuvarjoilla,putket,sitten hienommat laitteet tuotiin kantamalla ja tykit koottiin paikalla.NL oli lakannut sellaisia itse tarvitsemasta, koska se kehitti kevyiden maasta ammuttavien maaliin ohjautuvien  SAM-ohjusten järjestelmää. Ranskalaiset olivat pykänneet tukikohtansa varsinaiselle unelmapai-kalle sellaisilla tuhottavaksi. Sittemmin vietnamilaiset saivat myös niitä kevyitä ilma-torjuntaojhuksia,ja ne taas tekivät susia USA:n Sikorskyn taisteluhelikoptereista, joita testaamaan osin sotaan oli hakeuduttu (kuten Irakin sotaan tetaamaan kauko-ohjausta, ja Israel Libanoniin testaamaa rypälepommeja).

Vo Nguyen Giapin salaisuus usein oli, että hän sai "tarkasti laskevan" korkesti tekni- sen vihollisen laskemaan väärin. Hänellä oli enemmän ja prempaa väkeä, aseistusta ja kansainvälistä tukea kuin kukaan osasi kuvitellakaan. Eikä hän uhonnut eikä pul- listellut [jossa siinäkin lajissa on ollut omat Giapinkin hyvin tietämät maailmanmesta- rinsa...],vaan piti mahdollisimman matalaa profiilia.Paikallisessa kulttuurissa, jossa paljon kiinalaisen kungfutselaisuuden vaikutusta, mm. Ho oli kungfutselaisesta opet- tajaperheestä, oli korkein moraalinen ansio pohjaton kärsivällisyys odottaa sopivaa tilaisuutta toimia ja iskeä "mahdollisuuksien ikkunan avautuessa". Saigonissa Viet Congin päämaja sijaitsi amerikkalaisten päämajan vieressä, bordellin yläkerrassa.

Dien Bien Phusta on tehty kirjoja ja elokuvia ja niissä on myös suomalaisia henkilöitä.

PetrusK kommentoi_ 5. lokakuu 2013 08:28

Juttelin kerran Pispalan Pulterissa erään isäni sotakaverin kanssa, joka oli sodan jälkeen mennyt muukalaislegioonaan ja sitä rataa Vietnamin sotaan. Oliko hän Dien Bien Phussa, niin tätä en nyt muista, mutta kirjan hän on myös kirjoittanut ja täytyykin yrittää kaivaa se esille isäni jäämistöstä.

Toinen kohtaaminen oli kerran erään vietnamilaisen maahanmuuttajan kanssa ja juteltiin myös näistä asioista ja lopuksi todettiin, että ollaan me vaan kovia poikia :) . Molemmat kansakunnat tapelleet kahden supervallan kanssa ja selviytyneet. 

Spammiro Botti kommentoi_ 5. lokakuu 2013 08:51

On se varsinainen paikka ainakin tapella ja muutekin tehdä jotakin raskasta,kun siel- lä voi olla yölläkin 35 astetta lämmintä, ja suomalainen hikoilee koko ajan kuin sieni. Vettä voi tulla taivaalta kertarojauksella kymmenen sentin kerros.Singaporessa katu- ojien syvyys näytti olevat n.2 metriä, leveys puoli metriä. Se vaatii täysin toisenlaista asennoitumista, vähän kuin meikäläinen talvi. Ei parane juoda muuten kuin yöllä ja silloin ei parane panna ruokaan suolaa. Sitä sitten tervataankin kaiken maailman muilla mausteilla. Jossakin Saharassa on yöllä mukavn viileetä, mutta tropiikissa ei.

Spammiro Botti kommentoi_ 5. lokakuu 2013 19:29

Kansan uutisten (VAS) "ansioituneiden sotilaiden lista":

" Monet asiantuntijat laskevat Giapin sellaisten sotilassuuruuksien rinnalle kuin Bernard Law MontgomeryErwin Rommel ja Douglas MacArthur. "

Ilmeisesti juuri MacArthur sekaantui Dien Bien Phun taisteluunkin ja kaksi amerikka- laista pommikonetta ammuttiin alas, vaikka USA:lla ei pitänyt olla asian kanssa mi- tään tekemistä. Saattoi olla, että ammuttiin enemmäkin,jos lentäjät säilyivät hengissä ja heille tarjottiin mahdollisuutta (kuten ranskalaisillekin) loikata Neuvostoliittoon.

http://files.kotisivukone.com/kansanaani.kotisivukone.com/kns5-13.pdf