Arvoisa Tasavallan presidentti

Hallitus (opetusministeri Tuula Haatainen) on tänään päättänyt esittää Suomen Aka-temian johtajaksi Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin johtajaa YT Raimo Väyrystä.

Hallituksen perusteluna ehdotukselleen eivät ole niinkään YT Väyrysen omakohtaiset perustutkimusansiot, vaan hänen oletettu "kansainvälisyytensä".

Perustutkimus onkin aina jo suorastaan olemukseltaankin kansainvälistä, tiedän sen asian itsekin perustutkijana aivan tarkalleen. Mutta valitettavasti YT Väyrysen ja hä-nen joidenkuiden alaistensa Tutkijakollegiumissa kansainvälisyys ei ole hänen johta-jakaudellaan ollut lainkaan perustutkijan tieteellistä kansaivälisyyttä,
vaan jotakin muuta, hallinnollista, muodollista, tieteellisesti sisällötöntä kansainvälisyyttä, kaikkein pahimmassa tapauksessa se on ollut todellisen kansainvälisen perustutkijayhteisön ulkopuolella olevaa pseudotieteen "kansainvälisyyttä", eräänlaista kansainvälistä terrorismia.

Ja tämä on siksikin erityisen ikävää,että samalla kun Väyrysen johtaman Kollegiumin tutkijoiden käytetävissä ovat olleet esimerkiksi muiden suomalaisten perustutkijoiden kehittämät maailman hienoimmat aivokuvantamislaitteistot,niin keskeiset tutkijat ovat olleet kansainvälisen efektiivisen,etenevän perustutkijayhteisön ulkopuolella, eivätkä ole tunteneet keskeisimpiäkään alansa tuloksia ja teoriota, kuten Ivan Petrovitš Pav-lovin ehdollistumisteoriaa ja Lev Semjonovitsh Vygotskin kielellistä ajatteluteoriaa. Väyrysen ja hänen kaltaistensa johdolla Suomelta on saatettu jo ”mämmätä” yksi tai vaikka useampikin kätten ulottuvilla ollut Nobelin palkinto.

Minä henkilökohtaisesti en ole näiden asioiden asioiden ammattilainen vaan teknisen mekaniikan alaan kuuluvan rakennusstatiikan perustutkija, ja siinä kyllä tutkimieni kysymysten alalla kansainvälisen kärjen joukossa,kuitenkaan vailla mitään mahdollisuutta saada miltään "Väyrysen akatemialta" penniäkään taatusi aitoon ja vieläpä taatusti tulokselliseenkin perustutkimukseen. Mutta perheeseeni kyllä kuuluu myös psykologisen tutkimuksen ammattilainen.

Tutkijakollegiumin rooliksi on muodostunut jankuttaa "sosiobiologiaksi / evoluutiopsy- kologiaksi/neurotaloustieteeksi" nimitettyä pseudotiedettä muka oikeaksi todistettuna tieteenä,kun se tosiasiassa on vääräksi todistettua,ja biologisestikin erittäin hyvin pe-rustellun vallitsevan tieteellisen ihmiskuvan (josta sosiobiologistit käyttävät sinänsä oikeaan osuvaa nimitystä "yhteiskuntatieteiden standardimalli", Standard Social Science Model, SSSM) vastaista perusolettamuksiltaan, jotka ovat todistamattomia, eikä tuo asenne perustu SSSM:n tieteelliseen kritiikkiin,vaan sen vääristelyyn ja esittämiseen aksiomaattisesti esimerkiksi "neuvostotieteenä" (minkä ei sinänsä ollenkaan pitäisi automaattisesti olla mikään kirosana!).

Arvoisa Tasavallan presidentti, nimittämällä YT Raimo Väyrysen Suomen akatemian johtoon tuhoamaan maamme entuudestaankin laiminlyötyä ja hyljeksittyä perustutki-musta, ja kaatamaan meidän veronmaksajien varoja läpipoliittiseen hölynpöly"tietee- seen" sosiobiologiaan ja "neurotaloustieteseen" jne., myös Te tulette ottamaan päällenne raskaan vastuun väärästä ratkaisusta, josta Tiedät ehkä tulevaisuudessa nimenomaisesti ikuisesti muistetaan.

Te olette mukana antamassa meille oikeille perustutkijoille signaalin, että "älkää tutkiko, vaan ruvetkaa lässyttämään joillekin poliitikoille mieleistä potaskaa; siitä maksetaan, eikä tieteellisestä objektiivisuudesta".

Kuka tahansa viran muista hakijoista olisi sen haltijaksi ansioituneempi, pätevämpi ja sopivampi henkilö kuin YT Raimo Väyrynen. Erityisesti mielestäni olisi juuri tuolla psykologian alalla tarpeen Väyrysen johdolla muodostuneen epätyydyttävän tilanteen perkuu ja oikaiseminen myös asiansa osaavan ylemmän tiedehallinnon kuten Akatemian johdon asemista käsin alansa perustietämyksen hallitsevan oikean perustutkimusasiantuntijan toimesta.

Samalla ilmoitan raskain sydämin, että mahdolliselta YT Raimo Väyrysen johtamalta Suomen Akatemialta minä henkilökohtaisesti en tule ottamaan vastaan rahoitusta perustutkimuksiini, niin kipeään tarpeeseen kuin sellainen olisikin, ja myöskin liittyisi välittömästi viime aikoina käytyy keskusteluun rakentamisen turvallisuudesta ja sen teknisestä kehittämisestä.

Kunnioittaen

Risto Koivula, DI, Tampere
Muroleenkatu 6 A 1, 33720, Tampere
[email protected]

Kuvahaun tulos haulle Raimo Väyrynen"

Tarina jatkui sitten mm. näin:

http://nakokulma.net/index.php?topic=10081.0

Sekä sitä ennen näin:

Akatemian tutkimusrahat hölynpölyyn?

Kirjoitti: RK (IP rekisteröity)
Päiväys: 31. joulukuuta 2006 01.53

Lista Akatemian tulevasta rahoituksesta ihmiskuvaa tutkivan "neurotieteen" alueella (mitä tuo sitten lieneekin: yleensä EI puhuta esimerkiksi "käsi- ja jalkatieteestä", ei "vatsatieteestä" eikä edes "luutieteestä", vaan vastaavia kysymyksiä tutkivat useat eri lääketieteen, biologian jne. alat...)

RAHOITETTAVAT HANKKEET

Suomen Akatemia rahoittaa alla mainittuja tutkimushankkeita Neurotieteen tutkimus- ohjelmassa (Neuro) yhteensä 7, 155 miljoonalla eurolla vuosina 2006 - 2009.

YKSITTÄISET HAKEMUKSET

Alku, Paavo, TKK: 168 630 €
Bringing the Natural Auditory Environment into the Laboratory: Development of Speech and Sound Source Modelling Techniques for Cognitive Brain Research

Hari, Riitta, TKK: 177 520 €
Social Brain in Interaction

Hietanen, Jari, TAY: 176 950 €
The development of the social brain: An affective view

Koskelainen, Ari, TKK: 175 240 €
Mechanisms of light adaptation in photoreceptor cells: Phototransduction protein and ion trafficking between the functional compartments of rods

Lehtonen, Liisa, TYKS: 161 520 €
Development and Functioning of Very Low Birth Weight Infants from Infancy to School Age (PIPARI)

May, Patrick, HY: 153 160 €
Bringing the Natural Auditory Environment into the Laboratory: Computational Modelling of the Cortical Processing of Speech

Pertovaara, Antti, HY: 177 520 €
Modulation of pain and working memory following navigated transcranial magnetic stimulation of segregated corticostriatal fiber tracts in humans

Rinne, Juha, TY: 179 800 €
New methods for measuring cortical dopaminergic regulation: Towards neuroinformatics of synaptic neurotransmission in humans

Tiitinen, Hannu, HY: 172 960 €
Bringing the Natural Auditory Environment into the Laboratory: Brain Dynamics and Boundary Conditions of Speech Comprehension

KONSORTIOT

Hovatta - Koistinaho - Ylä-Herttuala (NeuroStem): 522 680 €
Human embryonic stem cells in animal models of neurodegenerative diseases: The role of inflammation

Hovatta, Outi, TAY: (Konsortion koordinaattori) 175 240 €

Koistinaho, Jari, KY: 173 720 €

Ylä-Herttuala, Seppo, KY 173 720 €

Hyvärinen – Saarinen - Vanni (XtraVision): 450 110 €
Extrastriate visual processing: Integration of computational, psychophysical and imaging approaches

Hyvärinen, Aapo, HY: (Konsortion koordinaattori) 120 020 €

Saarinen, Jussi, HY: 155 440 €

Vanni, Simo, TKK: 174 650 €

Kere – Castrén – Lindsberg (Neurodyx): 525 720 €
The neurobiology of dyslexia and reading ability

Kere, Juha, HY: (Konsortion koordinaattori) 175 240 €

Castrén, Eero, HY: 175 240 €

Lindsberg, Perttu, HYKS: 175 240 €

Koskinen – Coffey (PIMSinCNS): 343 130 €
Neuronal effectors for Pim kinases

Koskinen, Päivi, TY: (Konsortion koordinaattori) 171 450 €
Coffey, Eleanor, ÅA: 171 680 €

Lappalainen – Salminen (NEUROACTIN): 354 320 €
The roles of actin-binding proteins MIM and ABBA1 in the development of the central nervous system

Lappalainen, Pekka, HY: (Konsortion koordinaattori) 177 160 €

Salminen, Marjo, HY: 177 160 €

Lehesjoki – Kälviäinen (EPIMEC): 345 750 €
Unraveling the disease mechanisms in progressive myoclonus epilepsy, EPM1
Lehesjoki, Anna-Elina, FH: (Konsortion koordinaattori)174 300 €

Kälviäinen, Reetta, KYS: 171 450 €

Revonsuo – Scheinin (CONSCIOUS): 351 610 €
Neurophilosophy of Consciousness

Revonsuo, Antti, TY: (Konsortion koordinaattori) 177 520 €
Scheinin, Harry, TY: 174 090 €

Saarma – Heino (MANF): 351 200 €
Novel neurotrophic factors for mammals and invertebrates

Saarma, Mart, HY: (Konsortion koordinaattori) 172 960 €

Heino, Tapio, HY: 175 240 €

Service – Laine – Salmelin (MEMBRAIN): 505 760 €
The neurocognitive basis of learning and its changes at different stages of development

Service, Elisabet, HY: (Konsortion koordinaattori) 175 240 €

Laine, Matti, ÅA: 153 830 €

Salmelin, Riitta, TKK: 176 690 €
KANSAINVÄLISET YHTEISTYÖHANKKEET
Carlson – Ma
Functional Dissociation between Memory and Attention in Prefrontal Cortex of People and Monkeys
AKA NSFC

Carlson, Synnöve, HY 189 720 EUR

Ma, Yuanye, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences
Goldman – Zhou
Structure and Biology of GDNF Signalling Systems
AKA NSFC

Goldman, Adrian, HY 188 960 EUR
Zhou, Jiawei, Institute of Biochemistry and Cell Biology, Chinese Academy of Sciences
Kaila – McVicar
Development of Molecular Mechanisms Underlying Neuron-astrocyte Control of Cerebral Blood Flow
AKA INMHA

Kaila, Kai, HY 188 960 EUR

McVicar, Brian A., University of British Columbia $60,000

Kiviniemi – Yu-Feng (Eden)
Early Detection of Neurodegenerative and Psychiatric Diseases Based on fMRI Analysis of Spontaneous
Brain Activity
AKA NSFC

Kiviniemi, Vesa, OY 193 520 EUR
Yu-Feng, Zang, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Korpi – Hovatta – Jinhui (Neur-Anx)
Neurobiology and Genetics of Anxiety
AKA NSFC

Korpi, Esa, HY 182 880 EUR

Hovatta, Iiris, KTL 182 880 EUR

Jinhui, Wang, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences
Partanen – Hughes
Integration of Growth Factor Signals Regulating Cellular Differentiation in Embryonic Midbrain-hindbrain
Region
AKA INMHA

Partanen, Juha, HY 188 960 EUR

Hughes, Timothy, University of Toronto $60,000

Rauvala – Jalkanen – Salmi – Kubes (EAE1)
Inflammatory Mechanisms in Neuronal Injury
AKA INMHA
Rauvala, Heikki, HY 184 380 EUR

Jalkanen, Sirpa, TY 182 080 EUR

Salmi, Marko, KTL 182 080 EUR

Kubes, Paul, University of Calgary $60,000

Muutama keskustelupuheenvuoro lista antipavlovistien tuotoksista:


Hoosiannaa Keenistä-lallaa...

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/223999?page=1#224154

RK
13.01.2007 01:09:14
224154

Kailan ajattelu on epäloogista ja älytöntä

A kirjoitti 13.01.2007 (224104)...

>Ensimmäinen yleisökysymys näyttää kysyneen hieman vastaavaa:

>1) Kailan mukaan koneen tunnistaminen tietoiseksi edellyttää yleisesti >hyväksyttyä teoriaa tietoisuudesta

>2) Yleisesti hyväksytty teoriaa tietoisuudesta ei ole 

>3) Kailanmukaan tietoista konetta ei voi tästä syystä kehittää (tai ainakaan >tunnistaa tietoiseksi)

>YLEISÖKYSYMYS: Kuinka Kaila voi väittää tietävänsä,että tietoista konetta EI >VOI kehittää, jos hänen mukaansa kuitenkaan ei tiedetä, mitä "tietoinen kone" >tarkoittaa.

>Kaila kiersi kysymyksen, eikä vastannut tähän kysymykseen. Vastauksena hän >vain sanoi, että hänen täytyy tunnustaa oma tietämättömyytensä.

>A kirjoitti 13.01.2007 (224103)...

>>tiedepp kirjoitti 11.01.2007 (223999)...

>>>Katsomalla Nokian Pentti Haikosen ja professori Kai Kailan painin >>>tieteenpäivillä, on pakko todeta, että Nokia Oy:lla on ihan ihka oma Principal >>>Pseudoscientist.

>>>http://video.helsinki. fi/tieteenpaivat2007/

>>Kaila oli aivan ylivoimainen puhuja. Hän esiintyi tieteen edustajana ja >>asiantuntijana, ja esitti auktoriteettina väitteitä, joita Haikonen ei uskaltanut >>kyseenalaistaa. Argumenttien taso oli kuitenkin käsittämättömän alhainen. Jos >>hänellä olisi ollut yhtään parempi vastustaja, hänen väitteet olisi voitu kääntää >>häntä itseään vastaan.

>>Esimerkiksi Haikonen olisi voinut todeta,että Kailan argumenteista seuraisi, että >>tietoisuutta ei ole tieteen mukaan olemassa lainkaan.

>>Kailan ensimmäisen (ja siten ilmeisesti hänen tärkeimpänä pitämänsä) >>argumentti kuului niin, että tietoista konetta ei voida rakentaa, koska ei ole >>yleisesti hyväksyttyä teoriaa tietoisuudesta. Mutta jos se, että ei ole yleisesti >>hyväksyttyä teoriaa tietoisuudesta estää sen,ettei mikään kone voi olla >>tietoinen, tästä seurasi myös se, ettei ihminen tai mikään kone ylitpäätään voi >>olla "tietoinen". Koska yleisesti hyväksyttyä teoriaa tietoisuudesta ei ole.

Anteeksi edellinen, tyhjä viesti.

Mutta ensinnäkään se, että KAILA "ei hyväksy" yleisesti hyväksyttyä teoriaa tietoi-suudesta ei suinkaan "takaa", etteikö sellaista teoriaa olisi olemassa. Päin vastoin, ainakin sellaisen perusraamit tunnetaan oikein hyvin kaikkialla asiantutevissa psykologipiireissä:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=222707

Haikonen kyllä tuntee tämän teorian, mutta hän vetää sitten tästä syvemmälle ehdollistumisen biokemialliseen mekanismiin mentäessä "mutkat suoriksi".

Täällä esiintyy erutyisen kummallinen juttu Kailalta (joka antaa aiheen pelätä, että hommat eivät ole oikein hoidossa):

http://www.nakokulma.net/index.php?topic=9893.msg239479;topicseen#msg239479

” Tämän päivan TV1:n "Akuutissa" Helsingin "ylikeenilallatuston" neuroprofessori Kai Kaila popularisoi uusinpia "keenituloksiaan".

Professori oli tutkinut "liikeaivokuoren" (muka täysin keenistä tulevaa, kuinkas muuten!) pinta-alaa ja lasten ja aikuisten urheilu- ja musiikkiharrastuksen vaikutusta siihen. "Liikeaivokuoren" pinta-ala kasvaa huomattavasti soittoharrastuksen vaiku-tuksesta, ja tämä on sitten (matt "trofim" ridleylaista) "keenien expressiota", eli "eri keenit ovat aktiivisia" "liikeaivokuorella" kuin "tavallisella" ja "nämä sitten ohjaavat" vaikkapa ("keeni!")viulunsoittoa!

Ja tämä on sitten sellainen KOPROmissi (entinen puheenjohtaja Aarne Saarinen -vainaa olisi käyttänyt suomenkielistä nimitystä "paskakompromissi") "keenien ja ympäristön vaikutuksen välillä"! ”

Asian ogelmallisin, LOOGINEN puoli on tämä:

” Minä vain esimerkiksi kysyn, että jos "keeniperäisen liikeaivokuoren" laajeneminen ja muuttuminen jopa aikuisellakin ihmisellä hänen opetellessaan soittamaan on "vankka todiste keenien ekspression puolesta aivokuoren moduleissa", niin MILLAINEN koetulos PERIATTEESSAKAAN voisi olla todiste noita oletuksia VASTAAN, geneettisesti eri moduleihin separoitumattoman aivokuoren, pavlovilaisen ehdollistumisteorian PUOLESTA!?

Ja jos ei minkäänlaisen , niin miksi sitten "tutkia" ollenkaan, kun pilkulleen sama "tulos" saadaan pelkästään lallattamallakin:

Keenistä-lallaa, keenistä-lallaa, keenistä-lallaa, Hoosiannaa Keenistä-lallaa...

Se "Keeni" ei ole tieteen vaan sokean uskonnon "käsite". ”

Tajunta/tietoisuus erityisenä ”geenien ekspressiona” on peräisin sokean geenitajuntauskonnon ”uulysenkolaiselta” paavilta Matt ”Trofim” Ridleyltä:
Taas uusi "väitös" "peilisoluteoriasta"...

[keskustelu.skepsis.fi]

[keskustelu.skepsis.fi]

[keskustelu.skepsis.fi]

[keskustelu.skepsis.fi]

Pelkkä "social brain" on jo käsitteellinen järjettömyys, sillä AIVOT ovat "biological", TAJUNTA, consciousness on sitten "social"!

Autismiin liittyvää tiederikollisuutta paljastuu lisää

Kirjoitti: RK (IP rekisteröity)
Päiväys: 11. helmikuuta 2009 06.23

RK kirjoitti:
-------------------------------------------------------
> RK kirjoitti:

>>Maailmalla tutkitaan autismia nyt allergia- ja autoimmuunireaktioiden >>kontekstissa

>>"The devastating derangements of autism also show up in the gut and in the >>immune system.That unexpected discovery is sparking new treatments that >>target the body in addition to the brain. "

> > eli samojen ilmiöiden joukosta, jossa ilmeisimmin vaikuttavat myös
> > immunijärjestelmän ja ehdollistumisjärjestelmän mekanismit, luonnollisesti:

> > Ei tavuakaan "peilisoluista" eikä "cortexmoduleistakaan".

> Neuronien sijasta immunihäiriöteoria sijoitta autismin todennäköisen meknismin
> kokonaan toiseen aivosolutyyppiin, neurogliasoluihin:

> " Could white matter become chronically inflamed? It may well be, according to
> new research from Carlos Pardo,a neurologist at Johns Hopkins.In a 2005 study
> in the Annals of Neurology, he found inflammation in immune-responsive brain
> cells of autistic patients. “Patients with autism report lots of immunological
> problems. We looked for the fingerprints of those problems in the brain,” says
> as young as 5 and as old as 45 and we found neuroglial inflammation in all of >Pardo. “We had brain tissue from autistic individuals them.

> Neuroglia are a group of brain cells that are important in the brain’s immune
> response. This inflammatory reaction appears to happen both early and late in
> the course of the disorder.If it happens early,it could dramatically influence brain
> development.We’re very excited about this research because one potential
> treatment approach, then, is to downregulate the brain’s immune response.” To
> study that approach,Pardo is collaborating on a pilot study funded by the NIH to
> test minocycline, an anti-inflammatory antibiotic drug, on autistic children.
>“Minocycline is a very selective downregulator of microglial inflammation”, he >says. “Neurologists already use it in multiple sclerosis and Parkinson’s.”

> “What we’ve got here is a far more comprehensive set of characteristics for
> autism,” says Herbert, “one that can include behavior, cognition, sensorimotor,
>gut,immune,brain,and endocrine abnormalities.These are ongoing problems, and
>they’re not confined just to the brain. I can’t think of it as a coincidence anymore
>that so many autistic kids have a history of food and airborne allergies, or 20 or >30 ear infections, or eczema, or chronic diarrhea.”

> All this marks a Copernican-scale shift in our approach to the disorder. "

>Tämä tukee sitä olettamusta,että ehdollistumisen mekanismi pelaisi neuronien >pinnan kemikaaleilla.

Ja se pelaa siis gliasolujen sääntelemällä neuronien ja aksonien sähkönjohtavuudella, kuten ketjun muista viesteidtä ilmenee.

Mutta nyt ovat "rokotusautismi"tutkimukset osoittaustunee6t väärennetyiksi, motiivina taloudellinen eduntavoittelu:

[scienceblogs.com]

" A series of articles just published in The Sunday Times reports that it appears likely that Andrew Wakefield falsified much of the data that was used in the 1998 Lancet article that first identified the MMR vaccine as a potential cause of autism. If the charges leveled by the paper are remotely accurate,Wakefield is guilty of homi-cide - perhaps not legally,but certainly morally. If previous claims made by the paper are accurate, Wakefield may have acted for financial gain.

If even a fraction of the accusations leveled by The Times are true, Wakefield en- gaged in absolutely outrageous academic misconduct,if not outright fraud. In order for any of the accusations to not be accurate, The Times would have to be lying about the contents of medical records. "


Keskustelua:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/126622?Page=1

RK
16.11.2003 01:50:22
126622

Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!

Opetuministeri Tuula Haatainen (sos.dem.) esittää tieteellisen perustutkimuksen rahoituksesta keskeisesti vastaavan Suomen akatemian puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston tukijakollegiumin johtajaa Raimo Väyrystä.

Väysrysen estys Tuykijakollegiumin puheenjohtajana on ollut farssi ja fiasko, ainakin Kollegimin julkisuudessa eniten näkyneiden "tutkijoiden" Jeja-Pekka Roosin, Ilkka Pyysiäisen, Anna Rotkirchin osalta. kahden ensimmäisen spesiaali on ollut jankuttaa jankuttamasta päästyäänkin julokisuudessa vääriksi toditettuja teorioita (esimerkiksi Steven Pinkerin) ikään kuin olisivat OIKEIKSI TODISTEETUJA, mikä on tietelliisen vilpin muioto, ja verratavissa esimrkiksi koetulosten väärin ilmoittamiseen.

Lisäksi kollegiumin joidenkin jäsenten ajatteluteorian kehittelyt (tai ainakin niistä uuti- sointi) antaa aiheentodeta, että arvoisa Kollegiumin "luonnon- ja yhteiskuntatieteiden yhdistelijät" EIVÄT OLE IKINÄ KUULLEETKAAN MITÄÄN jo kohta sata vuotta vallinneesta tieteelisestä ihmiskuvasta, Pavlovin-Vygotksin ehdollisten refleksien järjestelmälle biologisesti perustuvasta kiellisestä ajatteluteorista!

Liitän oheen Tiede-lehden kirjoituksen Kollegiumin jäsenenä toimineen tutkijan kokeista, jotka psykologiaa lukenut lukiolainenkin osaa muualla maailmassa tulkita oikein kielellisen ajateluteorian lähtökohdista (mutta tässä tulkinta on aivan "ufologinen" perustuen sille, että muka "suukin on tartuntaväline"....

Olen perustutkija teknis-tieteelisellä alalla, ja niissä asioissa joita tutkin, olen ainakin tällä hetkellä "kärjessä" (perustutkijan on oltava, muuten hän tekee suurella todennäköisyydellä turhaa työtä).

Minä toistan, minkä olen jo aikaisemminkin maininnut, että jos Raimo Väyrynen valitaan, niin minä en sitten siitä laitoksesta edes ota rahaa vastaan vaikkan tarjottaisiinkin. ja uskon, että en olisi siinä suhtessa ainoa laatuani.

Raimo Väyrynen ei osaa erottaa tiedettä humpuukista, ja se jos mikä on Akatemian puheenjohtajan pätevyyden EHDOTON EDELLYTYS.

http://www.helsinki.fi/collegium/suom/hallinto.htm

https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/peilisolut_auttavat_matkimaan

TEKSTI: Petri Riikonen

Aivoistamme löytyneet peilisolut mahdollistavat kumppanin liikkeiden jäljittelyn ja sitä kautta viestinnän.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 7/2000.

Ihan kuin tekisi itse

Se alkoi 1992 päräyksistä, jotka kuuluivat väärään aikaan. - Rizzolatti työtovereineen oli asentanut mikroelektrodeja apinan otsalohkoon tutkiakseen,miten yksittäiset aivo-solut toimivat apinan napatessa rusinan käteensä,kertoo Riitta Hari. – Aina kun tietyt aivosolut aktivoituivat, mittauslaite pärähti äänisignaalin. Sitten tutkija tarttui itse rusinaan – ja taas kuului prrrr! Apinan samat aivosolut reagoivat siis tarttumiseen ja tarttumisen näkemiseen.

Parman yliopiston professori Giacomo Rizzolatti ja kollegat nimittivät erikoisesti käyt-täytyvät solut peilisoluiksi, koska ne peilaavat toisen yksilön käytöstä. Myöhemmin he ja muut tutkijat ovat osoittaneet, että myös ihmisaivoissa on peilisolujärjestelmä.

Parman ryhmä teki ihmiskokeensa ärsyttämällä aivoja kallon läpi magneettistimulaa- tiolla ja mittaamalla vasteita käden lihaksista.Itse aivosolujen toimintaa ei siis mitattu. Tämä jäi suomalaisten tehtäväksi.

Toimeen ryhtyi akatemiaprofessori Riitta Hari,joka johtaa Espoon Teknillisen korkea- koulun kylmälaboratorion aivotutkimusyksikköä. Ihmisaivojen toimintaa seurattiin kylmälaboratoriossa MEG:llä eli magnetoenkefalografialla. Tässä hyvin tarkassa menetelmässä espoolaisryhmä on maailman kärkeä.

Harin ja kollegoiden kokeissa kahdeksan eri koehenkilöä istutettiin neuromagneto-metrikypärän alle,ja heidän aivosolujensa reaktioita mitattiin MEG:llä.Sillä voidaan seurata aivokuoren toimintaa tuhannesosasekunnin ja muutaman millimetrin tarkkuudella.

Tutkittava otti pienen esineen sormiensa väliin. Sitten hän näki tutkijan tekevän samoin. Kummassakin tapauksessa MEG osoitti liikeaivokuoren peilisolujen aktivoitumista.

Pelkän ilman haromiseen peilisolut eivät reagoi. Rizzolatti osoittikin jo aiemmin apinoilla, että otsalohkon muiden osien soluista poiketen peilisolut eivät koodaa liikettä sinänsä. Peilisolut innostuvat vain tarkoituksellisista liikkeistä, esimerkiksi tarttumisesta ja repimisestä.

Harin ryhmä julkaisi tänä vuonna toisen kokeen, joka oli mahdollinen MEG:n nopeu-den ansiosta. Nyt mitattiin, missä järjestyksessä tutkittavien eri aivoalueet reagoivat, kun he katselivat tutkijan tarttumisliikettä tai matkivat liikettä kädellään. Molemmissa tapauksissa nähtiin samat reaktiot ja sama järjestys: aluksi näköaivokuori, sitten Brocan alue ja viimeisenä primaarinen liikeaivokuori.

Peilisolut puheen edellytys?

Ehkä koko peilisolututkimuksen jännittävin havainto on se, että peilisoluina toimivat ihmisaivoissa muun muassa tietyt Brocan alueen - eli motorisen puhealueen solut. Tämän alueen tiedetään säätelevän puhumiseen tarvittavia ääntöelinten liikkeitä.

Tarttumisotteiden tavoin puhe on täsmällinen liikesarja, jota voi matkia. Sitä paitsi eläimillä ja pikkulapsilla suu on myös tarttumaväline.On siis luontevaa,että aivot pro-sessoivat käsien ja suun alueen liikkeitä samaan tapaan. Piileekö tässä yksilöiden välisen viestinnän perusta?

– Puheen ja viestivien kädenliikkeiden toimintayhteys nähdään esimerkiksi änkyttä-jillä, Riitta Hari selittää. – Kun puhe takeltelee, myös puhuessa käytetyt kädenliikkeet pysähtyvät. Katko näkyy nimenomaan puhetta vahvistavassa viittomisessa, ei esimerkiksi pöydän pyyhkimisessä puhumisen aikana.

Siis peilisoluja motorisella puhealueella.Ehkä juuri niitä on kiittäminen,kun imeväisen suusta ensi kertaa pääsee ”äiti”. Tämäkin tuntuu jo kiehtovalta ajatukselta, mutta tutkijat kehittivät ideaa vielä pidemmälle.

Kenties peilisolujen olemassaolo oli aikanaan edellytys puheen evoluutiolle. Puheky- ky avasi viestinnälle uudet sfäärit, mutta ehkä maailman tuhannet kielet eivät kos-kaan olisi syntyneet,ellei ihmisaivoissa olisi ollut valmiina liike-empatian mekanismia.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/114780?page=1#114824

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/115890?page=4#116656

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/103347?page=4#103747

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/103347?page=4#103754

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/103347?page=5#103867

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=104053&Tunnus=RK

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/115890?page=7#117555

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/122477?page=1#122477

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/125970?page=1#126027

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/109253?Page=1

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/109253?page=1#110266

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/109253?page=2#110464

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/93408?page=1#93622

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/104154?page=2#104291

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/110701?page=1#110826


RK


RK

16.11.2003 01:50:40 126640

Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!

PS kirjoitti 16.11.2003 (126632)...

>Hiljattain Skepsiksen sivuille tieni löytäneenä minulla ovat tuoreessa muistissa >näiden sivujen säännöt. :)

>Niissä todetaan, että politikointi ei kuulu näille sivuille.

>Ehdotankin, koska itse aihe (siis Neuvostoliittolaiset neuro- ja kielitieteen pioneerit, >joihin voitaneen laskea mm. Pavlov, Vygotski ja Luria sekä uudet neurotieteen >teoriat mm. teoria peilisoluista), on mielenkiintoinen, että kirjoittaja pyrkisi >muotoilemaan argumenttinsa uudelleen.

Tästä on tuolla perässä pitkä rivi linkkejä,joissa jopa jonkinlaisiksi asiantuntijoiksikin eri teorioista luokiteltavat henkilöt ovat näistä asioista taittaneet peistä, ja varmaan suurin piirtein kaikki vastakkaiset näkemykset esimerkiksi minun nökemyksilleni ovat tulleet esiin.Kussakin linkissä esiintyy nimeltä joku Raimo Väyrysen entinen tai ny-kyinen alainen Tutkijakollegiumista. Kannattaa hakea "Roos", "Rotkirch", "Pyysiäinen", "Hari"

>Vakavasti otettavana tieteentekijänä (perustutkijana teknisellä alalla ?) hän on jo >osoittanut kykenevänsä keskustelemaan mielenkiintoisella tavalla esimerkiksi >uskontotieteen alaan kuuluvista määritelmistä alla).

>Nyt reippaasti soveltamaan samoja periaatteita myös omalle alalle.Itse aihehan, on >mielenkiintoinen ja myös liittyy keskusteluun, jota sivulla on jo (toisaalla) jonkin >verran käyty.

Voin vakuuttaa teille, että eivät takulla pysy rakennustatiikassa "synnynnäisellä tiedolla" lasketut rakenteet pystyssä, paitsi korkeintaan vahingossa.

Miten rohkenet epäilläkään minua jostakin sellaisesta haistapaskantieteestä!

Kyllä minä olen noudattanut oman filosofiani mukaista ulkoisesta objektiivisesta to-dellisuudesta peräisin olevan objektiivisen tiedon teoriaa,ja kirkastanutkin sitä jonkin verran, itse asiassa niin rakennusstatiikan teorioita, kuin sitä objketiivisen totuuden teoriaakin juuri noita asioita koskien.

Hommat ovat tuolta osin hoidossa, voit olla huoletta:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/152521?page=2#153124

RK


RK

16.11.2003 01:50:42  126642

Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!

Nuuskija kirjoitti 16.11.2003 (126636)...

>RK kirjoitti 16.11.2003 (126622)...

>>Opetuministeri Tuula Haatainen (sos. dem.) esittää tieteellisen perustutkimuksen >>rahoituksesta keskeisesti vastaavan Suomen akatemian puheenjohtajaksi >>Helsingin yliopiston tukijakollegiumin johtajaa Raimo Väyrystä.

>Ovelaa. Otsikko muokataan siten, että se kuulostaa Skepsiksen aihealueelta. >Sisältö onkin sitten pelkkää poliittisen eriävän mielipiteen pakkosyöttöä, samaisen >henkilön linkkeine päivineen. Kuka on tämä RK, joka ei osaa hillitä itseään?

Suomen Akatemia ei ole POLITIIKKAA tekevä instituutio, tai sen ei pitäisi olla.

En tiedä,onko Raimo Väyrynen jotenkin läpikotaisin poliittinen henkilö, mutta tieteelli- nen ammattilanen hän ainakaan EI OLE, koska hän ei osaa erottaa tiedettä hölynpö- lystä. Kuka tahansa muu julkisuudessa esillä olleista hakijoista olisi parempi kuin hän.

Itse asiassa juuri oikeiden psykologiankaan teorioden mahdollisimman kattava tuntemus ei olisi Akatemian johtajalle lainkaan pahitteeksi, koska nykyinen tieteenvastainen hyökkäys tällä hetkellä tapahtuu juuri pseudopsykologian lipun alla.

RK


RK
16.11.2003 01:50:45
126645

Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!

PS kirjoitti 16.11.2003 (126643)...

>Tarkoitukseni ei ollut asettaa kyseenalaiseksi tietojasi.

>Pahoittelen, jos sellainen mielikuva pääsi syntymään.

>Yritin vain tuoda esiin,etten ihan ymmärtänyt,miten esittämäsi asiat liittyivät yhteen.

Ei haittaa mitään.

RK


RK
16.11.2003 01:50:58
126658

Muutama linkki lisää sosiobiologiasta

RK kirjoitti 16.11.2003 (126622)...

>Opetuministeri Tuula Haatainen (sos. dem.) esittää tieteellisen perustutkimuksen >rahoituksesta keskeisesti vastaavan Suomen akatemian puheenjohtajaksi >Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin johtajaa Raimo Väyrystä.

Ohessa muutama lyhyt linkki lisää siitä valittamisen aiheesta:

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/darwinkin_tunkiolle.html

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/nobel_tason_holynpolytiedetta.html

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/lunta_tupaan.html

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/alykkyyden_perinnollisyys_ongelmallista.html

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/pulinat_pois_ja_mittaamaan_professori_tatu_vanhanen.html

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/amerikkalaisen_alan_tiedemiehen_nakemys.html

http://www.tsv.fi/ttapaht/025/Haukioja.pdf

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/eun_turkiselaindirektiivi.htmll.htm

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/assosiatiiviselle_muistille.html

RK

[HM: useimmat kyseiset linkit löytyvät täältä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/helsingin-yliopisto-poisti-nakosalta-vuonna-2003-lakkauttamansa-agora-keskustelupalstan ]


RK

17.11.2003 01:51:51

126711

Re: Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?

Mr.K.A.T. kirjoitti 17.11.2003 (126695)...

>Gustavsson kirjoitti 17.11.2003 (126664)...

>>>Kuka on tämä RK, joka ei osaa hillitä itseään?

>>Hän on se, joka ei valittanut Akatemian toiminnasta laisinkaan silloin, kun se oli >>alikvalifioituneiden taistolaisten hallinnassa (Lande Lindfrosin ilmausta >>käyttääkseni).

>Aijaa, hiertävä piilokivi on tässä sittenkin vasemmistolaiselle se, että tämä >naapurikyläni mies on ollut "Saatanallisessa vihollisvaltiossa" Notre Damen >yliopistossa opettamassa jenkkeille ja eikä mitä tahansa matikkaa vaan >politiikkaa...

>terv. Mr.K.A.T.

"Saatanallisessa vihollisvaltiossa" teidetään varsinaisten perustutkijoiden ja myös tiedehallinnon keskeisten byrokraattien keskuudessa nämä jutut prikulleen just niin kuin ne ovat.

Tuo ei ole ongelema, vaan se,että Helsinkin yliopiston nimissä jankutetaan tieteellisinä tutkimustuloksina täysin päinvastaisia höpinöitä, kuin mitä luotettavat ja vallitsevan tieteellisen ihmiskuvan mukaiset tulokset todellisuudessa ovat.

Jos minun alallani jankutetaa, että "tiede kertoo, että tämä palkki näin kuormitettuna kantaa namä kuormat","tiede kertoo,että tämä palkki näin kuormitettuna kantaa nä-mä kuormat","tiede... ",...jne., kun laskut ja koket tosiassa osoittavat että se nimen-omaan EI niitä kanna, niin jankuttaja saattaa joutua lopulta omasta pussistaan mak-samaan häneen uskoneiden vahingot, ja loppuijen lopuksi istua vielä linnassakin.

PUHUMATTAKAAN,että hän olisi jankuttanut,että "SYNNYNNÄINEN TIETO" kertoo, että tämä palkki kantaa nämä kuormat,minkä jälkeen hän luultavasti istuisi kohta hourulassa. Luonnon- ja teknisten tieteiden eri alat eivät metodologialtaan, esimer-kiksi luonnontieteellisen kokeellisen näytön vaatimukseltan kauheasti toistaan, eikä silloin pitäisi kauheasti poiketa myöskään tietoisen disinformaation kylvämisen käsittely.

Jos tämä homma vedetään ihan puhtaaksi puoluepoliittiseksi "reviiripeliksi" ilman minkäänlaisia omakohtaisen tieteellisen pätevyyden ja asiantuntemuksen vaatimuk-sia, niin sitten se voidaan saman tien vetää puhtaan juridiseksikin, ja paskaa tosiasi-oina levittävät laitokset ja henkilöt vedetään juridiseen vastuuseen tieteellisen tiedon väärentämisestä. Mielestäni teko on rinnastettavissa väärien koetulosten ilmoittamiseen.

Oikea ja haistapaskantiede EIVÄT VIIHDY samoissa rameissa jomman kumman on lähdettävä. Jos ei haistaskantiede lähde, niin oikea tiede lähtee.

RK


RK

17.11.2003 01:51:50  126710

Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!

Epäilevä.Tuomas kirjoitti 17.11.2003 (126666)...

>Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin tutkijat ovat täysin itsenäisiä tutkijoita, ei >Väyrysen tehtävä Tutkijakollemiunin lähinnä hallinnollisena johtaja ole ohjailla >heidän tutkimustensa sisältöä.

Johtajan pitää osata erottaa tiede tai ainakin mahdollinen takuuvarmasta hölynpölys- tä ja jopa suorasanisesta valehtelusta, niin "Tutkija"kollegiumissa kuin Akatemiassa-kin. Johtaja vaikuttaa mm. siihen, keitä sinne valitaan ja keitä ei. Raimo Väyrynen ei osaa.

>Mitä tulee esimerkiksi Roosin, Rotkirchin ja Pyysiäisen evoluutiopsykologiaan ja >sosiobiologiaa koskeviin juttuihin niin olen minäkin niitä lukenut Tieteessä tapahtuu >-lehdestä ja ne ovat olleet varsin hyvin perusteltuja.

Sinun ei ehkä tarvitsekaan ymmärtää, mutta Akatemian johatajan tarvitsee.

Perustutkimius ei ole viihdettä.

>Muistaakseni jotkut Tutkijakollogiumin jäsenet ovat esittäneet erilaisia kantoja. >Tutkijakollegiumislaiset ovat sekalaista sakkia.Väyrynen ei tietääkseni ole kirjoitellut >tai ole ottanut kanta aihepiiriin mitenkään.

Koska hän ei ymmärrä siitä mitään.

Juuri siksi hän onkin Akatemian johtoon absoluuttisesti epäpätevä henkilö.

RK


RK
18.11.2003 01:53:00
126780

Re: Ahaa, USA on se hiertävä kivi ?

Gustavsson kirjoitti 18.11.2003 (126747)...

>RK kirjoitti 17.11.2003 (126711)...

>>Tuo ei ole ongelma, vaan se, että Helsingin yliopiston nimissä jankutetaan >>tieteellisinä tutkimustuloksina täysin päinvastaisia höpinöitä kuin mitä luotettavat >>ja vallitsevan tieteellisen ihmiskuvan mukaiset tulokset todellisuudessa ovat.

>Eiköhän RK:n kannattaisi hetkeksi pysähtyä miettimään millaiseen >yhteiskuntatieteelliseen tietoon pohjautuen hän aikoinaan (ja ilmeisesti yhä) tuli >kannattaneeksi ihan uutta ja hienoa yhteiskuntajärjestelmää.

Tuolla ei ole tässä asiassa mitään muuta merkitystä paitsi se,että minä osuin ehkä sitä kautta paikkansa pitävän tieteefilosofian jäljille. Ja sitä nyt ei ainakaan taatusti ole tarvinnut katua.

Tässä perustutkimuskysymyksessä ei nyt tällä kertaa ole ollenkaan yhteiskuntajär-jestelmistä, ei ainakaan esimerkiksi teknisten tai matemaatisten tai fysikaalisten tieteiden osalta, ei myöskään ajatteluteorian osalta.

Jokainen yhteiskunta, joka aikoo vastaisuudessa pysyä pystyssä, tarvitsee TIETEELLISTÄ ajatteluteoriaa.

Jos jokin järjestelmä tai organisaatio vaatii välttämättä tuollaisissa asioissa jotakin sosiobiologiaa tai muuta pseudotiedettä ja höpöteoriaa, niin sillä organisaatgiolla ei ole "pitkää virttä veisattavana".

RK


RK
18.11.2003 01:53:09
126789

Re: "Palkki rei´illä vahvenee"

Mr.K.A.T. kirjoitti 17.11.2003 (126722)...

>RK kirjoitti 17.11.2003 (126711)...

>>Jos minun alallani jankutetaan, että "tiede kertoo, että tämä palkki näin >>kuormitettuna kantaa nämä kuormat", "tiede kertoo, että tämä palkki näin >>kuormitettuna kantaa nämä kuormat", "tiede ker... ", ...jne., kun laskut ja kokeet >>tosiassa osoittavat että se nimenomaan EI niitä kanna, niin jankuttaja saattaa >>joutua lopulta omasta pussistaan maksamaan häneen uskoneiden vahingot, ja >>loppujen lopuksi istua vielä linnassakin.

>Hiukan sivuheittona: Lentäjäkoulussa opettajatkin väitti, että palkki vahvenee jos >siihen tekee täyteen reikiä (niinkuin siipiprofiilituissa on). Veljeni väitti  ettei >vahvenna, mutta hän jäi täysin yksin oppilaita ja opettajia vastaan. Ei aivan pieni >koulu vaan liikennelentäjiä, aerodynamiikan opettajia jne. Näistä kukaan tuskin >joutuu linnaan koska eivät itse tee koneita. Päivien päästä erään oppilaan >lujuuslaskentaa tunteva isä vahvisti veljeni olleen sittenkin oikeassa. Harhaintuitio >ja siipiprofiilit olivat johtaneet liikennelentäjätkin harhaan.

>terv. Mr.K.A.T.

Tuo on yleinen väärinkäsitys, samoin kuin ainakin ennen oli asentajilla sekin, että koneen akseli jotenkin lujenee, jos sen sisään porataan reikä.

Kyllä se lujuus noista reiistä aina jonkin verran vähenee,mutta sen rakenteen tehok-kuus eli kantavuus per oma paino saattaa hyvinkin olennaisesti parantua, kun tehot-tomimmasta paikasta poistetaan ainetta. Ja sillä tehokkuudella on suuri merkitys ennen kaikkea lentokoneenrakennuksessa.

RK

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/126622?Page=2RK

21.11.2003 01:59:59
127199

Drosophila kirjoitti 21.11.2003 (127111)...

>RK kirjoitti 19.11.2003 (126952)...

>>Drosophila kirjoitti 18.11.2003 (126804)...

>>>Sinun Suomen "sosiobiologisti"kirkon"" johtavaksi henkilöksi mainitsemasi >>>kääntäjä ja kustantaja Kimmo Pietiläinen valittiin hiljattain Suomen Mensan >>>vuoden henkilöksi.

>>>Taasko se Mensa töppäsi?

>>Ai, olenko minä häntä joskus sanonut "Sosiobiologistikirkon" johtavaksi >>henkilöksi?

>>Mensa itsessään saattaa jollakin tapaa hyvinkin olla osa Sosiobiologistikirkkoa.

>>Tällaisessa osoitteessa oli hiljattain New York Timesin kautta ilmainen IQ-testi, >>minä otin printinkin niistä kysymyksistä, jos joku väittää niissä olevan yhtään >>mitään ei-kulttuurista, niin varmasti valehtelee...

>>http://www.emode.com/tests/uiq

>>RK

>Suomessa käytettävä Cattel&Cattel Culture Free testi on puhtaasti nonverbaalinen >kuvionpyöritystesti.Virallisia testejä ei ole järkeä levittää netissä.Siksi niissä netissä >liikkuvissa sattaa olla mitä sattuu.

Ai, mitäs niissä muissa sitten on?

Ei suinkaan vain näissäkin ole FUSKATTU, niin kuin on kuulemma HOROSKOPEISSAKIN :-D

RK

[HM: Täyttä kusetusta on! Kuvioiden pyörittely päässä on menetelmältään täysin kie-lellistä.Kuvioiden representaatiot aivoissa ovat ihmisellä myös kielellisrakenteisia ns. ajatuskuvia, eivät yksinkertaisia havaintoperäisiä mielteitä. Jos pyöritetään vain ei-kielellisiä merkkejä "vakokuvaperiaatteella",simpanssi on ihmistä nopeampi, mikä EI tarkoita että se AJATTELISI symbolisesti!]


RK
19.11.2003 01:55:53
126953

Re: väärennetty "luonnontiede" on se hiertävä kivi

Gustavsson kirjoitti 19.11.2003 (126856)...

>Drosophila kirjoitti 18.11.2003 (126804)...

>>Sinun Suomen "sosiobiologisti"kirkon"" johtavaksi henkilöksi mainitsemasi >>kääntäjä ja kustantaja Kimmo Pietiläinen valittiin hiljattain Suomen Mensan >>vuoden henkilöksi.

>>Taasko se Mensa töppäsi?

>Ja varmana RK ei ikinä liity Mensaan tai ota vastaan sen myöntämiä arvonimiä ja >kunnianosoituksia.

No en todellakaan, mutta ei ole kyllä kauheasti kyselty eikä tarjottukaan, ettei sen puoleen...

RK


J.P.Roos
19.11.2003 01:54:20
126860

Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!

Sosiobiologiakeskustelun juoksuhaudoissa viihtyvä RK on iskenyt raivokkaasti kirveensä kiveen.Itse en ole missään tekemisissä Kollegiumin kanssa,ja kollegiumiin valittavat tutkijat valitaan aika huolellisen asiantuntijaprosessin kautta, joten RV ei suinkaan ole valinnut kollegiumin tutkijoita.

Todettakoon että sen sijaan olen Skepsiksen tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. RK on tervetullut esittämään minun erottamistani siitä

JPRoos


RK
19.11.2003 01:55:42
126942

Re: Opetusministeri esittää Akatemian puheenjohtajaksi pseudotieteen suosijaa!

J.P.Roos kirjoitti 19.11.2003 (126860)...

>Sosiobiologiakeskustelun juoksuhaudoissa viihtyvä RK on iskenyt raivokkaasti >kirveensä kiveen. Itse en ole missään tekemisissä Kollegiumin kanssa, ja >kollegiumiin valittavat tutkijat valitaan aika huolellisen asiantuntijaprosessin kautta, >joten RV ei suinkaan ole valinnut kollegiumin tutkijoita. Todettakoon että sen sijaan >olen Skepsiksen tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. RK on tervetullut esittämään >minun erottamistani siitä JPRoos

Jahas. Siis pelkästään vaimonne on Kollegiumin jäsen. Olette sillä tavalla esiintynyt Kollegiumiyhteyksissä niin Hesarissa kuin Tieteessä tapahtuu -lehdessä, että ainakin minä ole ilman muuta tulkinnut kyse olevan "Kollegiumin" "kollegiaalisista hengentuotteista".

http://www.tsv.fi/ttapaht/031/RoosRotk1.pdf

Mistä moinen harrastus VÄÄRENNETTYYN "BIOLOGIAAN" sosiaalipolitiikan professorilta?

http://www.valt.helsinki.fi/staff/jproos/Pinker.htm

Ettekö Te todellakaan käsitä, että Pinker on amerikkalaisen teollisuuden mak-sama disinformaattori, jonka tehtävänä on johtaa tieteelisesti harhaan kilpaili-jamaiden informatioalan tukijoita ja tuotekehittäjiä, joiden asiantuntemus psy-kologian ja biologian kysymyksissä on aina ollut luvattoman heikko, varsinkin esimerkiksi Suomessa ja Japanissa?

" Pinkerin perusvirhe kuitenkin on se, että hän ei tunnusta ihmisen yhteiskunnallisen olemisen todellista biologista kasvualustaa eli ehdollistumisjärjestelmää käytännössä lainkaan olemassa olevaksi. Ja tätä hän ei perustele Pavlovin teorian biologiatieteel- lisellä, esimerkiksi kokeellisella, kritiikillä, vaan ”tieteilemällä” siihen malliin niin kuin kukaan ei olisi tuollaista olisi ikinä esittänytkään,saati osoittanut kokeellisesti todeksi.

Ja se on kyllä puhtaasti biologiatieteiden sisälle kuuluva kysymys eikä mikään sosi-aali- ja biotieteiden välinen filosofinen reduktionismikysymys. Pinker ”palauttaa” eli redusoi ”järjestelmiin”,joita ei ole olemassa,”geeniperäiseen kielioppiin”, ”synnynnäi- seen tietoon” jne., ehdottomien refleksien järjestelmän kuvitteellisiin ominaisuuksiin. Pinkerin nimittäminen reduktionistiksi on tosiasioiden kaunistelua. "

Tässä siitä Pinkerin "todistettuudesta":

http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/v419/n6902/full/419019a_fs.html

En viitsi tässä tarkemmin perustella,kun en itsekään ole sen alan ihminen,mutta alan ja lähialojen varsinaiset asiantuntijat pitävät Pinkeriä yleisesti paitsi tunarina disinfor-maattorina myös vähän tärähtäneenä henkilönä. Aivan niin kuin toista "suurta auktoriteettia" Matt Ridleytakin.

Minä en tuollaisen asian takia viitsi Skepsikseen liittyä.

Ja mitäpä hyödyttää "tietellinen" keskustelu henkilöiden kanssa, jota pärstä peruslu-kemilla jankuttavat, niin kuin Te tuossa pinkerismin asiassa, että "Tiede sanno, että musta on valkoinen","Tiede sanoo,että musta on valkoinen","tiede sanoo, että musta on valkoinen", "Tiede sanoo....."

Jos jättäisitte,prf. Roos,biologian ja psykologian, ja varsinkin niiden UUDELLENKIR-JOITTAMISEN (jos sellaiseen tarvetta ilmenee), SEN ALAN ammattilaisille, jotka asiasta jotakin tietävät ja ymmärtävät.

RK

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2003_06/darwinkin_tunkiolle_uusdarwinismista.html


RK

19.11.2003 01:55:48 126948

lisäys

Pistetäänpäs tähän väliin kokonaisudessa tämä viimeisimmässä Vapaa ajattelija -lehdessä ja myös Amulehdessä hieman lyhempänä julkaistu kirjoitukseni:

" Olemattomia ja kumottuja teorioita ”ihmisluonnosta

Jari-Pekka Vuorela esitteli Aamulehdessä 28.6 kritiikittömään ja ylistävään sävyyn sosiobiologisti Steven Pinkerin teosta ”The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature.”

Monet muut sosiobiologistitkin ovat todenneet, että sellaista täysin tyhjän taulun teo-riaa, joka Pinker ns.kumoaa teoksessaan, ei ole mikään kilpaileva oppijärjestelmä esittänytkään, vaan sellainen on Pinkerin oma keksintö. Ns. tabula rasa -periaate (”tyhjä taulu”, ”blank slate”) yhteiskuntatieteissä tarkoittaa lähinnä sitä,että yhteiskun-nalliset lainalaisuudet, sikäli kuin sellaisia oletetaan, eivät perustu millekään ajattelu- järjestelmän geneettisille lainalaisuuksille, synnynnäiselle tiedolle tai muulle sellaisel- le,mm.koska sellaista luotettavasti pystytty osoittamaan olevan olemassa.Sen sijaan tabula rasa -periaate ei väitä,etteikö esimerkiksi psykiatrisilla ongelmilla saattaisi olla myös geneettisiä syitä,sellainen on konkreettisen erityistieteellisen tutkimuksen ky-symys. Pinker edelleen esittää ”varoittavina esimerkkeinä” mukamas ”tyhjän taulun teorioista” sellaisia teorioita, jotka eivät sitä missään tapauksessa ole, vaan joiden takana piilee muiden biologististen koulukuntien kuin Pinkerin teorioita, kuten ”jalon villin” ja yhteiskuntasopimusteoria.

Kommentoin tässä joitakin kirjoituksen väitteitä:

J.-P.V.: ” Viime vuosisadan lopussa edellytykset realistisen tieteellisen psykologian synnylle olivat olemassa. Charles Darwin oli julkaissut jännittävimmän teoksensa The Expression of the Emotions in Man and Animals (Tunteiden ilmaisu ihmisessä ja eläimissä) 1872 ja William James järkäleensä The Principles of Psychology (Psyko-logian periaatteet) 1890.…William Jamesin mukaan ihmismieli ja ihmisyhteisön käyt-täytyminen eroavat muiden eläinten tajunnasta ja toiminnasta pohjimmiltaan siksi, että ihmisellä on enemmän perittyjä vaistoja kuin mutkikkaimmillakaan serkuillaan. …Tämä oli aivan liian täysijärkinen ajatus pysyäkseen suosiossa totalitarismin vuosisadalla.”

RK: ´Vaisto´ (instinct) on epämääräinen käsite.Se olisi ensinnäkin em. oletuksen mu- kaan peritty (synnynnäinen), mutta tuonnempana ilmenee, että se samalla olisi myös opittu. Tuossa suhteessa ´vaisto´ yhdistäisi opitun ja synnynnäisen reaktion huonot puolet! ´Vaisto´ on käyttäytymismalli, se ei ole pelkkä taipumus, sillä jokin sellainen geenissä oleva mahdollisuus,joka ei koskaan aktivoidu,ei ilmeisesti ole vaistokaan.  Toisaalta nikotiinin tai kokaiininhimo ei varmaankaan ole ´vaisto´, koska kukaan ei ”tiedä” noita aineita kaivata, ellei ole niitä jo kokeillut, eli sillä ei ole eikä ole ollut mitään tekemistä minkään ympäristöön sopeutuman kanssa.

Tieteellisen neuropsykologian perustaja,vuoden 1904 lääketieteen nobelisti Ivan Pet- rovitsh Pavlov suorittikin eläinten vaistojen kokeellisen tieteellisen analyysin kahteen täysin erityyppiseen ja lainalaisuuksiltaan erilaiseen osaan, komponenttiin: ehdotto-miin reflekseihin, jotka ovat synnynnäisiä, ja joiden koneisto on aivokuoren alapuo-lella, ja opittuihin ehdollisiin reflekseihin, joiden koneisto on aivokuorella. Nämä voi-vat myös ketjuttua keskenään, eläinten vaistomainen käyttäytymismalli on tällaisten erityyppistenkin refleksien ketju.

Aivan varma kokeellinen eläintieteellinen tosiasia on,että ehdolliset refleksit ovat syrjäyttäneet kehityksessä ehdottomia refleksejä, edistyksen suunta on ollut pois synnynnäisistä kohti opittuja käyttäytymismalleja niin esimerkiksi kädellisillä ja peto- eläimillä kuin vaikkapa varislinnuillakin.Sitä ei ”evoluutiopsykologien” päinvastainen jankutus ole muuttanut eikä muuta yhtään minnekään. Se on niin fakta kuin mikään tieteellinen fakta vain olla voi. Ja miksi juuri ihminen muodostasi siinä muka poikkeuksen?

Jamesin käsitteistö on vanhentunut ja korvattu tieteellisellä.Hänen teoriansa on ollut tieteessä täydellisesti menneen talvenlumia jo kohta sata vuotta.

Ihmistä koskien esimerkiksi Turun yliopiston perinnöllisyystieteen professori Petter Portin ei suosittele lain-kaan termin ´vaisto´ käyttöä. 1/

J.-P.V.: ” B.F. Skinnerin behaviorismi ja J.V. Stalinin kasvatusoptimismi perustuivat uskoon, jonka mukaan ihmisen oppimiskykyä eivät vaistot rajoita.

RK: Nämä amerikkalaisen ja neuvostotieteen ideologit eivät todellakaan antaneet penninkään arvoa ”ikuiselle ihmisluonnolle”, eivätkä ole sen puoleen antaneet heidän tärkeimmät seuraajansa tuossa ominaisuudessa myöhemminkään.

J.-P.V.: ” Kielioppi on peritty vaisto (otsikko). Pinkerin läpimurtoteoksen nimi oli The Language Instinct (Kielivaisto). Sen mukaan kielioppi on yksinkertaisesti ihmislajin terveen yksilön perimä vaisto. Ei ole muutakaan järkevää tapaa tulkita esimerkiksi Noam Chomskyn teorioita, vaikka Chomsky itse arasteleekin suoraa liittymistä Darwinin ja Jamesin traditioon. ”

RK: Ensinnäkin Pinker ja J.-P. V. kirjoittavat kuin Noam Chomskyn teoriat ”geenipe-räisestä kielestä” olisi todistettu oikeiksi, vaikka ne on tosiasiassa todistettu vääriksi, tosin sillä varauksella, että hänen kielielinteo-riansa on itse asiassa verifioimista vaa- tiva ns. olemassaolohypoteesi,jota ei vääräksi varsinaisesti tarvitsisikaan todistaa. 3/

Ei Chomskyn teorioita tarvitse mitenkään ”tulkita”, eivätkä ne ole mikään tieteellinen ”ongelma”, ne ovat mennen talven lumia niin kuin William Jamesinkin teoriat. Kieli-opissa tai esimerkiksi muodol-lisissa logiikoissa ei ole pystytty osoittamaan olevan kerrassaan mitään synnynnäistä. Sellainen on sivu mennen sanoen järjetön ajatus myös monen biologistisesti ajattelevan tutkijan mielestä. 4/

Pinkerin omatkin mittaukset osoitettiin joko väärin tulkituiksi tai suoranaiseksi hölyn-pölyksi: Hän oli todistavinaan ns.vauvojen yllättyneisyystutkimuksilla mm.,että pikku- vauvoilla olisi ollut monimutkaista matemaattista ja loogista tietoa perustuen siihen, että lapset kiinnittivät pidemmän aikaa huomiota yllättäviksi katsottaviin ilmiöihin kuin muihin. Myöhemmin osoitettiin muilla menetelmillä, että huomattavasti isommilla lapsilla tällaista tietoa ei ainakaan ole synnynnäisenä. 2/

Pinkerin ”kognitiotieteelliset” ”kokeet” (teos How the Mind Works) kuvitteellisesta ei-kielellisestä ajattelumekanismista eivät kestä tieteellistä tarkastelua.

J.-P.V.: ” Vallitsevat ideologiat perustuvat Pinkerin käsityksen mukaan ”sosiologiseen traditioon”, johon hän lukee mukaan Platonin,Hegelin,Marxin,Durkheimin ja Weberin. Sosiologinen traditio uskoo, että sosiaaliset tosiasiat ovat oma universuminsa, jota yksilöiden eduilla ja tavoitteilla ei voi selittää.…Tämähän on ilmeistä sekoilua, koska Pinker itsekin laskee nimenomaan John Locken tyhjine tauluineen sopimustradition osaksi. …Tätä perinnettä on arvattavasti aina vastustanut ”sosiaalisen sopimuksen traditio”, johon uusien ”ihmis-luonnon tieteiden” eli sosiobiologian, kognitiotieteen ja evoluutiopsykologian soveltuvat osat, jämäkästi sijoittuvat. …Yhteiskuntasopimus voidaan Skyrmsin mukaan ajatella joko insinöörimäisen rationalistin ”luonnontilalle” kehittämäksi vaihtoehdoksi (Thomas Hobbes, John Rawls) tai pohdiskeluksi siitä, miten oikeasti olemassaolevat yhteiskunnat todella ovat kehittyneet (David Hume, Jean-Jacques Rousseau). ”

RK:Ihmisyksilön edut ja tavoitteethan ovat yhteiskunnallisia ja tavoitteellistahan inhi- millinen toiminta nimenomaan olemukseltaan on.Vain jotkut sosiobiologistit aina vä- lillä antavat ymmärtää,että se olisikin pelkkää ”reagointia” ja/tai vain näennäisesti tie- toista! Kokonaan toinen juttu sitten on että ns. yhteiskuntasopimusteoria selittää, en-nen yhteiskuntaa ja siten mm. kieltä olisi ollut jokin ajattelevien apinoiden yhteisö, jo-ka olisi ”sopinut” (miten?)perustavansa ”yhteiskunnan”. Teoria ajattelusta ilman kieltä ja yhteiskuntaa on sosiobiolo-gistinen, ja tuossa lienee myös sekoitettu keskenään yhteiskunnan ja valtion käsitteet.

J.-P.V.: Pinker esittää paljon käytännön esimerkkejä ihmisluonnon tosiasiallisesta kieltämisestä.Taiteeseen ja feminismiin liittyvät esimerkit ovat usein hyvinkin huvitta- via, kasvatukseen ja totalitarismiin liittyvät usein hyvinkin hirvittäviä. Jos kiinteätä ihmisluontoa ei olisi, miksei ihmistä oikeastaan saisi panna vaikka keskitysleiriin. …

RK: Miten ihmeessä tällainen liittyy kysymykseen (yhdestä?) ”ikuisesta ihmisluon-nosta”? Kuka on ”todistanut” (sosiobiologistit?) että ”eriluontoisen” tai ”perverssin”, mitä näillä kukakin sitten tarkoittaakin,saisi tuosta vain heittää keskitysleiriin, tai ehkä suoraan uuniin? Nyt menee kyllä ainakin minulta ns. fiu…

J.-P.V.: Tuli mainituksi sosiobiologia. Evoluutiopsykologit todellakin arvelevat, että myös tajunnan ja käyttäytymisen lajityypilliset osat perustuvat siihen, mikä organis- mien säilymisen kannalta on edullista.Harvat organismit taitavat pyrkiä keskitysleiriin. ”

RK: Tajuntaa (tietoisuutta) ei ole ilman yhteiskuntaa, ei ali- eikä päälitajuntaa. Sitä ei pidä käsitteenä sekoit-taa sanan ´taju´ tai ´tajuisuus´ kanssa, jonka vastakohta on ´tajuton´, eli ”refleksitkin pois päältä”.

J.-P.V.: ” Steven Pinker sanoo, että kuten on olemassa hyvää ja huonoa kolesterolia, on myös hyvää ja huonoa reduktionismia. Huono reduktionismi pyrkii korvaamaan tieteitä toisilla, hyvä pyrkii kehittämään niiden yhteistyötä. …Hyvä reduktionismi tuot- taa innostunutta salapoliisityötä erillisten tiedelokeroiden harrastaman postimerkkien keräilyn sijaan.

RK: Yhteiskunnallisten ilmiöiden ”biologisoiminen” on yksi filosofisen reduktionismin muoto,ja se johtaa virheellisiin teorioihin.Pinkerin perusvirhe kuitenkin on se,että hän ei tunnusta ihmisen yhteiskunnallisen olemisen todellista biologista kasvualustaa eli ehdollistumisjärjestelmää käytännössä lainkaan olemassa olevaksi. Ja tätä hän ei perustele Pavlovin teorian biologiatieteellisellä, esimerkiksi kokeellisella, kritiikillä, vaan ”tieteilemällä” siihen malliin, niin kuin kukaan ei olisi tuollaista olisi ikinä esittä-nytkään, saati osoittanut kokeellisesti todeksi. Ja se on kyllä puhtaasti biologiatietei-den sisälle kuuluva kysymys, eikä mikään sosiaali- ja biotieteiden välinen filosofinen reduktionismikysymys. Pinker ”palauttaa” eli redusoi ”järjestelmiin” , joita ei ole olemassa, ”geeniperäiseen kielioppiin”, ”synnynnäiseen tietoon” jne., ehdottomien refleksien järjestelmän kuvitteellisiin ominaisuuksiin. Pinkerin nimittäminen reduktionistiksi on tosiasioiden kaunistelua.

J.-P.V.: ” Inspiroivammaksi tutkimustulokseksi ovat Pinkerin mukaan osoittautuneet Eric Turkheimerin julkai-semat kolme ”käyttäytymisgenetiikan lakia”: …Ensimmäisen mukaan kaikki ihmisen käyttäytymispiirteet ovat osittain periytyviä. …Toinen sanoo, että samassa perheessä kasvamisen vaikutus on pienempi kuin geenien vaikutus. …Kolmas toteaa, että huomattavaa osaa mutkikkaiden käyttäytymispiirteiden muun- telusta ei voi selittää sen kummemmin geenien kuin perheidenkään vaikutuksella.”

RK: Samat geenit omaava susilapsi on…sanottakoon se nyt suoraan: apina, eikä oi-kein sitäkään.Näistä löytyy kyllä aivan varmasti todennettuja esimerkkejä historiasta. Se on sitten täysin eri asia, että mikä yhteiskunnassa eniten vaikuttaa tietyyn yksilöön: vanhemmat, kaverit, opettajat, televisio, internetti...

J.-P.V.: ” Kolmas laki merkitsee sitä, että lasten sosiaalistuminen tapahtuu suurelta osin muualla kuin per-heissä. …Jos liioitellaan vain hieman: ihmiset saavat vanhem- miltaan kyllä geeninsä, mutta kasvatus on lähes yhtä tyhjän kanssa. Identtisistä kak- sosista tulee 50-prosenttisesti samanlaisia, kasvavat he sitten yhdessä tai erikseen. …En ihmettele näiden väitteiden aiheuttamaa moraalista närkästystä,vaikka empiiri- set kaksostutkimukset niitä kiistatta tukevat. Onko siis samantekevää, miten vanhemmat lapsiaan kohtelevat? ”

RK: On vaikka kuinka paljon asioita, jotka kaikkien (paitsi susilasten) on opittava sa-malla tavalla. Se ei ollenkaan tarkoita, että sellaiset asiat olisivat ”geenissä”. Ja mitä tulee noihin ikuisesti jankutettuihin kaksostutki-muksiin, niidenkin epämääräisyyksiä kommentoi Peter Portin lähteessä 1/.

J.-P.V.: ” Minusta ei ole mitenkään sietämätöntä ajatella, että suurin osa vilpittömän optimistisesta yhteiskun-tasuunnittelusta, kuten vilpittömän optimistisesta kasvatuk-sestakin, on harmitonta ja vaikutuksetonta puuhas-telua, joka pitää harjoittajansa poissa pahemmista ilkitöistä.

Ikävämmäksi asia käy, kun suunnittelijat luulevat kukistaneensa ihmisluonnon ongelmallisuuden. Pinkerkin siteeraa George Orwellin puoluevirkailija O´Brienia: ”Me luomme ihmisluonnon. Ihmiset ovat loputtoman muokattavia. ”

Haluaako joku tosiaan uskoa O´Brieniin mieluummin kuin vaikkapa Brian Skyrmsin (Evolution of the Social Contract) loppulauseeseen: ” Niidenkin, jotka aikovat muuttaa maailmaa, olisi parasta ensin opetella kuvaa-maan sitä.”

RK: Ne ovat sosiobiologistit, jotka yrittävät ”luoda ihmisluonnon”, ja jyrätä sellainen aivokummituksen vielä muka ”objektiiviseksi tieteeksi”, jota he sitten yksin ”tulkitsisi- vat”! ”O´Brien” on heihin verrattuna harmiton nilkki. Ja pitäisi ensin oppia kuvaamaan tieteellisesti edes jotakin oikein, eikä pelkästään hölöttämään ja valehtelemaan niin kuin Steven Pinker, ennen kuin puhuu ja kirjoittaa tieteestä yhtään mitään!

http://www.tsv.fi/ttapaht/034/portin.pdf

http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/v419/n6902/full/419019a_fs.html

http://tampere.vapaa-ajattelijat.fi/tekstit/chomsky.htm

http://www.tsv.fi/ttapaht/025/Haukioja.pdf

Asiasta on ollut kansalaiskeskustelua muuallakin kuin täällä:

http://www.nakokulma.net/keskustelu/index.php?board=1;action=display;threadid=781

RK

RK

20.11.2003 01:58:07 127087

Re: Perkele! Nimitysehdotuksen perusteet kestämättömät!

Nuuskija kirjoitti 20.11.2003 (127079)...

>RK kirjoitti 20.11.2003 (127046)...

>>RK kirjoitti 16.11.2003 (126622)...

>>Suomen Akatemisata tulee nyt AMERIKKALAISEN TIEDEBYROKRATIAN >>DISINFORMAATIO-OSASTON HAARAKONTTORI.

>Onpa mielenkiintoista, että skeptikoidenkin keskustelulistalle eksyy tuon tuostakin >fanaattisia tyyppejä, jotka ovat ainoita jotka ovat oikeissa ja ymmärtävät. Näihin on >tottunut uskonnollisissa keskusteluryhmissä. Mutta toisaalta; voihan siitä >politiikastakin tehdä itselleen uskonnon.

Mikä TÄSSÄ oli a) poiltiikkaa ja b) uskontoa?

RK


Tero

19.11.2003 01:54:39

126879

Re: "Palkki rei´illä vahvenee"

>Harhaintuitio ja siipiprofiilit olivat johtaneet liikennelentäjätkin harhaan.

Tämä sama juttu pätee kuulemma varsin laajalti myös aerodynamiikan opetuksessa, jota lentäjille tyrkytetään lupakirjakoulutuksessa. Opettaja väittää naama vakavana, että kone pysyy ilmassa Bernoullin ilmiön ansiosta,eli että alipaine siiven yläpinnalla on koko jutun juoni.Asian perillemeno varmistetaan tietenkin asiaan liittyvällä tentillä.

Jos kysytään, miksi tämä pitää tietää, niin vastaus on mitä todennäköisimmin jotain tyyliin "lentäjän pitää tietää, miksi lentokone lentää". No niinhän se on, mutta koska asiasta saatu tieto on väärää, on perustelu hieman ristiriitainen. Toisin sanoen, on tavallaan todistettu, että lentäjän ei tarvitse tietää, miksi lentokone lentää (fysikaali- sessa mielessä), eikä hänen tarvitse tietää koneen rakenteista sen enempää. Tosin hyvä lentäjä tietää, mutta se onkin sitten jo toinen juttu. - Tero

Gustavsson

19.11.2003 01:54:42

126882

>Jos kysytään, miksi tämä pitää tietää, niin vastaus on mitä todennäköisimmin jotain >tyyliin "lentäjän pitää tietää, miksi lentokone lentää". No niinhän se on, mutta koska >asiasta saatu tieto on väärää, on perustelu hieman ristiriitainen.

Näin matkustajan olen aina kuvitellut, että kyse on juuri Bernoullin periaatteesta. Et viitsisi kertoa, mistä todella on kyse.


Tero

19.11.2003 01:54:45

126885


Re: "Palkki rei´illä vahvenee"

> Et viitsisi kertoa, mistä todella on kyse.

Asiasta jotain oikeasti tietävät viittaavat usein seuraavaan juttuun:

http://www.aa.washington.edu/faculty/eberhardt/lift.htm

- Tero


[HM: M.r. K.A.T. ja RK eivät ole yllä kirjoittanut yhtään mitään aerodynamiikasta eikä sen ilmiöistä, jotka pitävät lentokoneen ilmassa, eikä tässä yhteydessä siivelle eri tilanteissa tulevista kuormista, vaan siitä voiko ja mahdollisesti milloin REI´ITETTY KAPPALE OLLA ULKOISIA VOIMAKORMIA VASTAAN LUJEMPI KUIN VASTAAVA REI´ITTÄMÄTÖN (JA SITTEN AINA PAINAVAMPI KAPPALE SAMOIN ULKOMI-TOIN. Ainakaan plastisuusteoriassa ei koskaan. Sen sijaan sellainen kappale on TEHOKKAAMPI ei SUHTEESSA PAINOONSA enemmän kantava,kun reiät tehdään tehottomimpiin paikkoihin kuten akselin keskelle.

Todella "edustavaa" "Tieteellistä keskustelua" terroristikeskutelijoilta Teroilta ja Gustafssoneilta.]

*****Diletant
20.08.2011 00:04:03
340243


Pörisee muillakin

RK kirjoitti 19.08.2011 (340241)...

Eihän tällaisia saisi oikeasti edes kommentoida.

Baarista tulleena ja uuvuksiin asti musiikkitieteen tohtoria (sic) kysymyksineni kyllästyttäneenä herää utelu:

Mitä vtn merkitystä meille kansalaisille siis on peilisolututkimuksilla, etenkin pierupeilisolututkimuksilla?

Joku poliitikko on siis jossain esittänyt omia pierupeilisolututkimuksiaan? Pöriseviä?

RK 20.08.2011 00:04:06340246


Re: Pörisee muillakin

Tuo koskee tietosita petostiedettä joillakin muillakin aloilla kuin lääketeieteessä, mm. minun alallani mekaniikassa: kun lentokneet putoavat ja laivat uppavat väärän mekaniikan takia, junat suituvat raiteltaan ja autot tielltä, se on sama juttu...

Diletant kirjoitti 20.08.2011 (340243)...

>Mitä vtn merkitystä meille kansalaisille siis on peilisolututkimuksilla, etenkin
>pierupeilisolututkimuksilla? Joku poliitikko on siis jossain esittänyt omia
>pierupeilisolututkimuksiaan?
>Pöriseviä?

Vaikka kuinka perkeleesti.

Mutta otetaan nyt tuo nimenomaan Haataisen opetusministeriaikainen "suuri avaus":

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2987034/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004/

Tuollaista rikollista tieteenväärennystä on on paitsi oikeus myös velvollisuus vas-tustaa,ja tavallinenkin kansalainen voidaan tuomita sellaisien harjoittamisesta ja "so- veltamisesta" VAIKKA OMA VALTIOVALTA OLISI SELLAISEEN PAKOTTANUTKIN!

RK 27.08.2011 00:12:21340741

Re: Tuula Haatainen-HUUHAINEN, uusi pörisevä PIERUPEILISOLUPRESIDENTTI!

RK kirjoitti 19.08.2011 (340241)...

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2992826/miten-halosen-ja-hautalan-tilastokeskus-sepitti-eu-lle-70-miljoona-tapettua-maon-uhria-/