" Stalinin vainoissa kuolleiden suomalaisten kohtalo selvitetään perinpohjaisesti – lopputulokseen on kaikilla vapaa pääsy

Tutkimus ei rajoitu pelkästään vainojen uhreihin, vaan suomalaisten historiaa Venäjällä tarkastellaan laajasti.

Josif Stalin
13-3-11505811_1.jpg
 

Suomalaisten vaiheista Venäjällä on tulossa runsaasti lisätietoa. Kansallisarkisto aloittaa syyskuussa viisivuotisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään suomalaisten kohtaloa perin pohjin vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen.

Venäjälle muuttaneiden ja sieltä palanneiden vaiheita on tarkoitus selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Heidän joukossaan on paljon diktaattori Josif Stalinin vainoissa kuolleita, mutta myös muita.

– Oikea kuva syntyy vain selvittämällä laajemmin suomalaisten vaiheita Venäjällä, ei vain Stalinin vainoissa kuolleita, korostaa tutkimusjohtaja Päivi Happonen Kansallisarkistosta.

Venäjä ei ole halunnut viime aikoina korostaa Stalinin aikojen kärsimyksiä. Suomella on kuitenkin hyvät yhteydet maan arkistoihin, eikä Päivi Happonen usko, että tutkimus kohtaa vaikeuksia.

– Suomella on 56 sopimusta Venäjän ja entisen Neuvostoliiton maiden arkistojen kanssa. Meillä on ollut viime aikoinakin erittäin hyvää yhteistyötä, enkä epäile etteikö se jatkuisi, kertoo Happonen.

Hankkeessa toteutetaan interaktiivinen tietokanta, johon talletetaan Venäjällä olleiden suomalaisten elämäkertatietoja sekä heihin liittyviä asiakirjoja ja valokuvia.

– Tietokanta on täysin vapaasti kaikkien käytettävissä. Se julkistetaan vaiheittain työn edetessä, mutta en varmuudella uskalla arvioida, milloin siellä olisi ensimmäisiä tietoja. Toivottavasti jo vuoden päästä, Happonen sanoo.

Tietoja kootaan vuoteen 1964 asti

Suomalaisia asui laajasti eri puolilla entistä Neuvostoliittoa, ja heidän tilanteensa vaihtelivat paljon. Myös suomalaisen käsite on monitulkintainen. Suomalaiseksi laskettiin Suomesta muuttaneiden lisäksi myös esimerkiksi inkeriläiset.

Ennen Venäjän lokakuun vallankumousta vuonna 1917 Venäjän keisarikunnassa asui noin 400 000 kieleltään tai etniseltä taustaltaan suomalaisiksi luokiteltua henkilöä.
Lukuun ei ole laskettu Suomen suuriruhtinaskunta.

Tutkimus kohdennetaan eri alueiden suomalaisten asutushistoriaan ja heidän vaiheisiinsa. Tietoja kootaan Nikita Hruštšovin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerikauden loppuun eli vuoteen 1964 saakka.

Valtioneuvoston kanslia rahoittaa kahden miljoonan euron tutkimushankkeen. Ennen rahoituspäätöstään kanslia tilasi esiselvityksen aiheesta.

Selvityksen tehnyt historioitsija Aleksi Mainio piti asian syvempää tutkimusta ehdottoman tärkeänä.

– Jo pelkästään arviot kuolleiden määrästä heittelevät niin paljon, että se todistaa tutkimuksen tarpeellisuuden. Välillä puhutaan 12 000 kuolleesta, välillä taas 30 000 tai jopa useammasta, Mainio sanoi Ylelle tammikuussa.

Mainio on tutkimuksen hankepäällikkö.

Hanke palvelee myös kansainvälistä historiantutkimusta.

... "
 
SUOMALAISIA OLI VENÄJÄN KEISARIKUNNASSA KORKEINTAAN PUOLET TUOSTA, JOS MYÖS VENÄJÄLLÄ ASUNEET SUOMEN SUURIRUHTINASKUNNAN KANSALAISET, ns. pietarinsuomalaiset LASKETAAN MUKAAN!
 
Etnisesti suomalaisperäisten Venäjän keisarikunnan tai Neuvostoliiton kansalaisten määrä on tuskin koskaan ainakaan aikaisemmin ylittänyt vuoden 1927 tammikuun 143000:a.
 
 
... Esimerkiksi vuonna 1897 oli Venäjän keisarikunnan kokonaisväkiluku 125 miljoonaa, joista suomalais-ugrilaisiin kansoihin kuului noin 5,5 miljoonaa ja venäläisiin 55 mil-joonaa.
 
HM: Juu, tuossa 125 miljoonassa ei ole nyt Suomi mukana, joka ei kuulunut Venäjän keisarikuntaan , vaan oli sen kanssa personaaliunionissa, mutta, Puola, 12 milj. asukasta, on, koska tsaari oli tätä mieltä, vaikka muut, Puolan keväällä 1917 itsenäistänyt Väliaikainen hallituskin olivat eri mieltä.
 
 
Большая советская энциклопедия
СССР. Население
СССР. Население
Численность населения
СССР в 1976 составила 6,4% общемировой.
 
Население территории СССР (в современных границах) менялось следующим образом (млн. чел.):
 
86,3 на 1 января 1870;
124,6 на 1 января 1897;
159,2 на конец 1913;
194,1 на 1 января 1940;
178,5 на 1 января 1950;
208,8 на 15 января 1959;
241,7 на 15 января 1970;
257,9 на 1 января 1977.
 
Несмотря на огромные потери, связанные с двумя мировыми войнами и Гражданской войной, население росло довольно быстро. К 1940 в СССР было на 22% больше жителей, чем в России в 1913.
 
В годы Великой Отечественной войны 1941 — 45 прямые потери СССР составили свыше 20 млн. чел.; велики были и косвенные потери (снижение рождаемости и увеличение смертности). Довоенная численность населения была восстановлена лишь к 1955. За последующий 21 год население увеличилось на 61,1 млн. чел., или на 31,4%. К 1976 население СССР выросло по сравнению с 1913 на 60,6%.
Однако прирост населения как по союзным республикам, так и внутри них (по отдельным районам) был неодинаков (см. табл. 1). В РСФСР за последние 36 лет население районов Урала увеличилось на 46,2%, Восточной Сибири — на 60,8% , Дальнего Востока — в 2 раза, в то же время население Волго-Вятского экономического района уменьшилось на 6,5%, Центральночернозёмного — на 14,6%. В УССР население Южного экономического района выросло на 39,5%, а Юго-Западного — только на 6,7%.
... "
Hakusanalla Tsaarin imperiumi (Rossijsjḱaja imperija), jossa nyt on Suomikin mukana, kokonaiväkiluluku 1897 on 128 miljoonaa:
 
 
" Российская империя
 
монархическое сословное многонациональное государство начала 18 — начала 20 вв. Сложилось на основе Русского централизованного государства, которое в 1721 Петр I объявил империей.
 
В состав Р. и. входили: с 18 в. Прибалтика, Правобережная Украина, Белоруссия, часть Польши, Бессарабия, Северный Кавказ; с 19 в., кроме того, Финляндия, Закавказье, Казахстан, Средняя Азия и Памир. К концу 19 в. территория Р. и. равнялась 22,4 млн. км2.
 
По переписи 1897, население составляло 128,2 млн. чел., в том числе
 
Европейская Россия — 93,4 млн.,
Царство Польское — 9,5 млн.,
Великое княжество Финляндское — 2,6 млн.,
Кавказский край — 9,3 млн.,
Сибирь — 5,8 млн., среднеазиатские области — 7,7 млн.
 
Tässä on suomalais-ugrilaiseksi ilmoittautuneet väestöl
askennoissa edellisen linkin mukaan.
 
 
национальность . . . 1926 v.  1939 v. 1959 v. 1970 v. 1979 v. 1989
 
мордва. . mordva . 1340415 . 1456330 . 1285116 .1262670 1191765 1153987
удмурты  ud-murt    504187 . . 606326 . . 624794 . 704328 . 713696 . 7  46793
марийцы  mari         428192 . . .481587 . . 504205 .  598628 . 621961 . 670868
карелы karjalaiset . 248120 . . . 252716 . 167278 . . 146081 . 138429 .  130929
эстонцы virolaiset  .154666 . .. .143589 . 988616 - 1007356 .1019851 .1026649
коми-перм.komi-perm.149488 .(146695) . 143901 .153451. 50768. 152060
 
финны suomalaiset.134701 . . . .143437 . . 92717 . . 84750 . . 77079 . . 67359
 
ханты  hantit    ... . .    2306 . . . . .18468 . .19410 . . 21138 . . 20934 . . .22521
ненцы  nentsit     . .   19196 . . . . .24791. . 23007 . . 28705 . . 29894 . .  34665
ижорцы inkerikot . . . 16137 . . . . . 7847 . . .1062 . . . . . 781 . . . .748 . . . . 820
манси  mansit . . . .  . . 5754 . . . . . 6315 . . . 6449 . . . .7710 . . . 7563 . . . 8474
венгры unkarillaiset . . 5476 . . . . . — . . . 154738 . .166451 . 170553 . 171420
саамы saamelaiset . . 1720 . . . . . 1836 . . . .1792 . . . 1884 . . . 1888 . . . 1890
селькупы selkupit . . . 1630 . . . .   2612 . . . 3768 . . .. 4282 . . . 3565 . . . .3612
нганасаны nganasanit . — .. . . . . . — . . . . . .748 . . . . 953 . . . . 867 . . . .1278
энцы entsit. . . . . ..  . . . . — . . . .. .  — . . . . . . — . . . . . .— . . . . . . — . . . . 209
ливы liiviläiset. . . . . . . . — . . . . . . . — . . . . . 197 . . . . . — . . . . . — . . . . . 226
 
Yht. ......................3031988 . 3092727 . 4017798 .  4185478 . 4149521 . 4193760
. ...................... ..1926 . . . . . 1937 . . . . . 1959 .. . . .1970 . . . . 1979 . . . . 1989 "
 
 
" sunnuntai, 8. maaliskuu 2020


Ensimmäiseksi on kysyttävä, että SENKÖ TÄYTISTÄ VASSARIT TUOLLAISELLA STALINISMILLA STRESSAA? Vihonviimeinen virhe on "suorittaa katumus- ja puhdistautumisharjoituksia", jotka sitten kyllä luovat (tyhjästä) mielikuvan, että jotakin aivan olennaista "stalinismista" todella aiottaisiin säilyttää / palauttaa!

 
Toisekseen "tieteenkin" nimissä esiintyy esimerkiksi EU:n ja EN:n terroripäätöksissä todellisuuteen nähden 10-kertaisia ja rajatummissa yhteyksissä 100-kertaisia "kommunisminuhrimääriä" - eivätkä edelleen rajatummissa yhteyksissä 1000-kertaisetkaan sepitykset ole täysin tuntemattomia...
 
On siis vähintäänkin oltava aika konkreettinen, mitä tarkoittaa, jos "Kommunismin nimissä" jotakin menee "tunnustamaan"...

"Tutkimusmetodi" on sellainen, että kaikki, joiden myöhemmistä vaiheista ei ole seik-kaperäistä tietoa, on muka "tapettu(ja)"! Tietoa taas ei ole, koska siitä ei välitetäkään ottaa millään rikospoliisin tarkkuudella selvää. Sitten sepitetään lisää olemattomia "kadonneita" suomalaisia. "Tapettujen" piikkiin menevät mm. emigroituneet, sodissa kadonneet ja suomalaisuutensa häivyttäneet - ja ennen kaikkea täysin vain sepitetyt "Olemattomat Sielut"!

´Suomalaisuutta´ ei määritellä, koska siitä halutaan antaa ehdoin tahdoin väärä käsi-tys,ei ainakaan missään lehtijutuissa,jotka ovat propganda"tutkimuksen" varsinainen tulos. Neuvostoliitossa ja Venäjällä oli yli 100000 etnistä venäjänsuomalaista, joilla ei esivan- hempineen ollut ikinä ollut mitään tekemistä Suomen suuriruhtinasunnan tai tasavallan kanssa. Heistä ei ole myöskään Suomen valtion väestötietoja.

Suuriruhtinaskunnasta tulleita olivat mm. nuo muurmannisuomalaiset, joita oli enim-millään n. 6000, joille tsaari oli tarjonnut Venäjän kansalaisuutta vastaan Jäämeren rannalta maata ja verovapautta.

Pietarinsuomalaisia oli sen verran, että Pietaria pidettiin toiseksi tai kolmanneksi suurimpana suomalaiskaupunkina, mutta heistä osa oli perinteisiä, osa emigroitu-neita ja osa Suomen kansalaisia, joista taas iso osa palasi Suomeen Väliaikaisen hallituksen ja vallankumouksen aikaan.

Punapakolaisia oli n. 10000, joista puolet tuli takaisin. Sittemmin loikkareita ja kyydit-tyjä oli luokkaa saman verran ja osa heistäkin tuli takaisin. Eikä niitä loppujakaan suinkaan kaikkia tapettu... Eelleen oli Ameriikan-loikkreita, joista monen lähdön pon-timena oli vaino USA:ssa. Heitä oli alle 6000. Eelleen oli mm. siperiansuomalaisia.

Jos Venäjän ja NL:n suomaisista ei ole mitään luotettavaa yleistutkimusta,on mahdo- tonta tehdä tieteellistä tutkimusta nimenomaan poliittisen väkivallan uhreista noissa maissa.
"