Yhteiskuntasopimuksesta jauhetaan paskaa "korkeimmalla tasolla", mutta Suomen, MYÖS JULKISEN SEKTORIN kilpailukyvyn tuhonnut HESARIN/YLE:N HAISTA-PASKANTIEDE VAIN HYÖKKÄÄ JA RYNNISTÄÄ, kunnes ei ole kiveä kiveän päällä ...

Aivoilla ei ole käyttäjää, vaan sinä olet aivosi

Tiede 3.8.2015 2:00 Päivitetty: 3.8.2015 14:06

Kolumni

Susanne Björkholm
  
Kirjoittaja on tiedetoimittaja.


Onko maailmankuvasi tieteellinen? Tuhahteletko telepatialle ja auroille ja aineettomille sieluille?

Uskoisin, että moni Hesarin tiedesivuja lukeva nyökkäilee mielessään. Ulottuuko tieteellinen ajattelusi kuitenkaan ihan sinne mieleen asti? Vai oletko sittenkin kaappidualisti?

Me rationaaliset Pisa-tähtöset emme tietenkään ole vitalisteja. Tajuamme, että elämä ei riipu jostakin mystisestä vitaalienergiasta. Elämä on fysiikan lakeja visusti noudat-tavia kemiallisia reaktioita - miljardien molekyylien millisekunneissa mitattavaa vään-telyä ja väpätystä; yhtymistä ja eroamista; sähköisten jännitteiden virittymisiä ja purkauksia.

Sitä ovat sydämen syke ja tanssin pyörteet, ilmeet ja sanat, hormonimyrskyt ja sisä-elinten toiminta, suru ja rakkaus - kaikki, mitä elimistömme tekee hedelmöityksen het- kestä viimeiseen hengenvetoon. Monilla on silti yhä sekavan mystinen suhde niihin kemiallisiin reaktioihin, jotka aivoissa synnyttävät mielen. Se ei sinänsä hämmästytä.

Kaikista illuusioista, joita aivot luovat, on voimakkain illuusio yhtenäisestä minästä, joka ohjaa käyttäytymistä ja jolla on vapaa tahto.

Jos tuon "minän" pintaa raaputtaa ja sen olemusta tarkemmin tutkii, ei se ole sen tie-teellisempi kuin keskiaikainen sielukaan. Puolustuskannalle joutunut punasteleva dualisti voi mutista jotain kvanttimekaniikasta ja kaoottisesta indeterminismistä, mutta sekään polku ei pelasta – silloin yhä yhtä mystinen minä vain siirtyy päsmäröimään kvanttimaailmaan.

Vielä Descartesin aikaan oli helpompaa ujuttaa minää aivoihin, eihän silloin tiedetty mitään hermosoluista saatikka niiden toiminnasta. Nyt saman yrittäminen johtaa vääjäämättä yliluonnolliseen hetteikköön.

Analogia: Sademetsän siimeksessä ilman nettiyhteyttä ja kirjoja varttunut voi liikku-van auton kohdatessaan uskoa, että sen sisällä asuu muriseva henki, joka ohjailee metallihirviötä. Mutta hän, jolle polttomoottorin ja voimansiirron ideat ovat tuttuja, ei sellaista selitystä kaipaa.

Aivoilla ei ole käyttäjää, vaan sinä olet aivosi. Ja aivot ovat paitsi vuosimiljoonien evoluution tulos ja vanki, myös perinnöllisten erojen ja sikiökehityksen ja varhaislap- suuden sattumien, ravitsemuksen ja ympäristömyrkkyjen tuottamien yksilöllisten erojen tuunaamat.

Mutta mitä väliä sillä on,jos nyt vähän dualismin puolelle arkiajattelussa lipsuu, kysyy joku. Lämpimiksenikö brassailen ja ajatuserheitä tekeviä mollaan? Ei kai hermoso-lujen sähkökemiallisen viestinnän kausaaliketjusta riippumattomaan mieleen ja vapaaseen tahtoon uskominen ole keneltäkään pois? On se.

Jääkylmimmät päätökset politiikassa pohjaavat ajatukseen, että "se on vain itsestä kiinni" ja uskoon, että "jokainen voi menestyä, jos vain tahtoo ja ajattelee positiivisesti".

Susanne Björkholm
Kirjoittaja on tiedetoimittaja.


Sosiaalisen emegenssitason rinnastaminen "auroihin" ja "vitalismeihin" osoit-taa ÄÄRIMMÄSTÄ FILOSOFISTA SIVISTYMÄTTÖMYYTTÄ JA TYPERYYTTÄ!

Laitoin tällaisen kommentin, mutta sitä ei tietenkään julkaista, vaan "vastakkaiset mielipiteet" opn varattu uskovaislille:

"
Koska tajunta on kielellistä, ei ole mitään "fysikaalista estettä" TAHDOLLE. Me voimme muodosta kielellisesti mallit vaihtoehdoista, ja sitten valita niistä, konkreetti- sia tilanteita ei tarvitse olla näkö, kuulo- tai hajukentässä, kuten eläimillä. Sana "va-paa" on tahdon edessä turha, se on toitoa, tårta på tårtaa, sillä VALINTAAN, jonkan yhteydessä tahto aina toimii, jo sisältyy VAPAUSASTE kahden vaihtoehdon välillä. Toimittajatäti ei näytä tietävän tieteestä mitään. "


Pistän tähän vielä rivin keräämiäni poistettuja nettikeskustelujakin aiheesta, jossa tahdonkiistäjät aina hävisivät kuin torakat, mutta modet aukaisivat uuden ketjun toisensa jälkeen, koska nimenomaan siitä heille maksettiin...

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-1

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/vapaa-vai-tavallinen-tahto-2

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-3

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/ex-nakokulman-vapaan-tahdon-kompostiketju

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/vapauden-tieteellinen-testaus-nakokulman-lakkautettuja

Tämä Hesarin "kampanja" liittyy Syksy Räsäsen essintymiseen hallituksen leikkauspolitiikan vastaisessa meielenosoituksessa.

Vapaan tahdon olemassaolon mysteeri on arjessa merkityksetön – tärkeintä on jakaa hyvää oloa


Mikko Möttönen
Kirjoittaja on fyysikko.

Istun luentosalin keskirivissä. Kvanttimekaniikan vaikeimmista teorioista vuonna 1999 Nobel-palkittu Gerardus 't Hooft ilmoittaa satapäiselle yleisölle, ettei heillä ole vapaata tahtoa. Sali hiljenee. Väite on kova.

Vapaa tahto on ollut aiemminkin vaakalaudalla.

Yli sata vuotta sitten fysiikan teoriat näyttivät kauniin yksinkertaisilta. Isaac Newtonin liikeyhtälöt kuvasivat tarkasti kappaleiden liikkeen. Toisaalta James Maxwellin yhtä-löt selittivät sähköiset ilmiöt. Monet tiedemiehet ajattelivat, että fysiikan suuriin kysymyksiin on vastattu.

Luonnonilmiöiden selittämisessä vain näiden klassisten yhtälöiden avulla piillee kiusallinen sivujuonne: kaikki on ennalta määrättyä. Vapaata tahtoa ei ole.

Onneksi sadan viime vuoden aikana kehitetty kvanttimekaniikka pelasti vapaan tah-don. Kvanttiteoria ei määrää tulevaisuutta, koska se perustuu todennäköisyyksiin. Mittauksen tulosta ei voi aina ennustaa.

Nyt kuitenkin arvon 't Hooft esitelmöi, että ehkä kvanttimekaniikka perustuu pohjim-miltaan klassiseen logiikkaan. Hän puhuu vertauskuvallisesti pienenpienistä vivuista ja hammasrattaista, jotka kääntyvät yksinkertaisten sääntöjen mukaan.

't Hooft tuntee kvanttimekaniikan kuin omat taskunsa,mutta hän ei ole siihen tyytyväi- nen. Gravitaatiota ei ole saatu kvanttitasolla yhdistettyä muihin vuorovaikutuksiin. Hiukkasia kuvaava standardimalli sisältää kolmekymmentä vapaata lukua, joita säätämällä se vasta selittää mittaustulokset.

Kolmekymmentä on monta. "Liian monta",virkkaa 't Hooft. Hän haaveilee yksinkertai- sesta teoriasta, joka sisältää suhteellisuusteorian, standardimallin ja muut luonnon toiminnan periaatteet. Hakiessaan yksinkertaisuutta 't Hooft päätyi ajatukseen klassi-sesta logiikasta. Toisin kuin minua kvanttimekaniikan epävarmuus ällöttää häntä.

John Bellin vuonna 1964 kehittämää epäyhtälöä ja sen kokeellisia tutkimuksia pide-tään usein todisteena kvanttimekaniikan todennäköisyyksien oikeellisuudesta. Ha-vainnot eivät kuitenkaan poissulje 't Hooftin ideaa, jossa aivan kaikki on ennalta määrättyä. Bell oletti vapaan tahdon olemassaolon.

Kvanttiteknologian kehitystä 't Hooftin työstämä teoria ei kuitenkaan muuta. Vaikutuk- set tuntuisivat lähinnä hyvin korkean energian hiukkasfysiikassa ja kosmologiassa. Kvanttitietokone häämöttää edelleen horisontissa.

Arkielämässä on yhdentekevää, onko vapaata tahtoa teoreettisesti olemassa. Tärkeintä on tehdä hyviä päätöksiä ja jakaa hyvää oloa. "Keskiajan paluu on aiempaa lähempänä

Mistä on kyse, kun täysjärkisiltä vaikuttavat vanhemmat eivät rokotuta lapsiaan?

Miksi yliopistotutkijat joutuvat nettivihan kohteiksi? "

NO SIKSI JA SIKÄLI KUIN HE TEKEVÄT HAISTAPASKANTIEDETTÄ!

https://www.facebook.com/groups/690884757614661/?ref=ts&fref=ts

" Miten on mahdollista, että suuri puolue kieltää vaalimateriaalissaan ilmastotutkimuksen tulokset?

Nykyään ajatellaan, että taikausko on historiaa ja maailma edistyy vääjäämättä. Si-vistystason, sananvapauden ja ympäristötietoisuuden kuvitellaan lisääntyvän vuosi vuodelta.

Todellisuudessa rationaalinen, tieteelliseen tietoon perustuva maailmankuva on helposti särkyvä rakennelma. Hiljattain on näkynyt merkkejä sen murenemisesta. "

HESARIN NORSUJEN LASIKAUPAN PUOSKARITIETEEN RAKENNELMA ON SÄRKYVÄ ja vatti jatkuvaa yhdensuuntaistettua janktusta (rituaalia, kirkonmenoa) kun taas OIKEA TIETTELLINEN MAILMAN KUVA ON LUJA KEHITTYVÄ, EDISTY-VÄ RAKENNELMA, joka voidaan korkeintaan terrororistien kuten Hesarin toimista tilapäisesti PIILOTTAA...

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/leninin-oppi-objektiivisesta-ja-konkreettisesta-tieteellisesta-totuudesta-1


http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/03/leninistisesta-tietoteoriasta

" Moniin tutkijoihin on alkanut kohdistua niin voimakasta nettivihaa, että se on saanut heidät varomaan puheitaan. Esimerkiksi ravintotieteilijät ja tasa-arvotutkijat ovat saaneet suoranaisia uhkausviestejä. "

No esimerkiksi ravintotieteilijä Osmo Tammisalo, joka YLEssä esiintyy Yleisen Biologian Korkeimpana Auktoriteettina, on juuri haistapaskantieteilijhörhö!

http://www.helsinki.fi/agora/mielipide/pulinat_pois_ja_mittaamaan_professori_tatu_vanhanen.html

" Tammikuussa Suomessa koettiin ensimmäinen tuhkarokkoepidemia, joka oli seurausta siitä, että vanhemmat olivat jättäneet lapsiaan rokottamatta.

Eurovaalien alla Perussuomalainen-lehti julkaisi satiirisen Kansalaisen direktiiviop-paan. Sen mukaan ilmasto ei ole lämmennyt vuoden 1997 jälkeen eikä ilmastotiede ole pystynyt todistamaan ilmaston lämpenemisen olevan ihmisen syytä. Väitteitä ku-vitti rasistinen pilakuva, jossa Ilmatieteen laitos rinnastettiin afrikkalaiseen noitatohto-riin. "

Emme tunne toistaiseksi Auringon vaikutusta, mutta se selviää parin seurravan vuo-den aikana. Nyt saattaa olla alkamassa ns. "pieni jääkausi, jollaien edellisen kerran oli 1600-luvun lopulla.Asia selviää parissa vuodessa.Jos pieni jääkausi tulee, tähän- astisesta ilmaston lämpenemisestä ihmisen vaikutuksesta on ollut pelkkää hyötyä.

http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174715-pitaisiko-siperian-joet-kaantaa-virtaamaan-etelaan-ilmaston-suojaamiseksi

" Suomessa mikään suuri puolue ei ole aiemmin esittänyt niin rankkoja tieteenvas-taisia väitteitä kuin perussuomalaiset vitsikkääksi tarkoitetussa kampanjassaan. Yh-dysvalloissa tieteellisen tiedon kieltäminen on kuitenkin jo normaalia puoluepolitiik-kaa. Republikaanipoliitikkojen on melkein pakko epäillä ilmastonmuutosta ainakin julkisuudessa. "

SUOMESSA TIEDON VÄÄRENTÄMINEN KESKEISINTÄ VALTION HAISTPASKANTIEDEPOLITIIKKAA

KAIKKEIN TYHMINTÄ ON NAIS-HAISTAPASKANTIEDEVÄKI, KUTEN GROUNDSTRÖMKIN!

" New York Timesin talouskolumnisti Paul Krugman kirjoitti vuonna 2010, ettei tie-teen kieltäminen lopu tähän: konservatiiviset piirit suhtautuvat vihamielisesti myös evoluutioteoriaan ja suhteellisuusteoriaan.

Luit oikein: suhteellisuusteoriaan. "

JA SUOMEN HAISTPAPASKANTIEDEVÄKI EHDOLLISTUMIS- ELI OPPIMISTEORIAAN) IVAN PAVLOV)!!!

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/ivan-pavlov-ja-tieteellinen-ihmiskuva

" Conservapedia-verkkopalvelussa on yhä artikkeli, jonka mukaan Einsteinin suh-teellisuusteoria on liberaalien salaliitto, jonka tarkoituksena on saada ihmiset ajattelemaan, että moraalikin on suhteellista.

Politiikan tutkijat ovat jo pitempään puhuneet keskiajan paluusta. He tarkoittavat ti-lannetta, jossa hallitukset menettävät valtaansa yksityisarmeijoille, rikollisjengeille ja klaaneille samaan tapaan kuin Rooman vallan jälkeisessä Euroopassa.

Somalian ja Afganistanin tapaisissa maissa kehitysavun antaminenkin on nykyään vaarallista. Euroopassa valtioiden on vaikea pitää kiinni vanhoista verotusoikeuk-sistaan.

John Rapley kuvaili vuonna 2006 Foreign Affairs -lehden artikkelissa "The New Middle Ages" (uusi keskiaika), miten talouden kansainvälistyminen vaikeuttaa vero-tusta ja vie hallituksilta mahdollisuudet johtaa kansakuntiaan keppien ja porkkanoi-den avulla. Teksti on nyt ajankohtaisempi kuin ilmestyessään. Siinä kuvattu kehitys on kiihtynyt. Verotulot pakenevat veroparatiiseihin, tuloerot kasvavat ja rikkaat palkkaavat itselleen turvallisuusjoukkoja kaikkialla maailmassa.

Keskiaikaa kutsutaan usein "pimeäksi", koska antiikin ja renessanssin välisenä ai-kana tieteiden ja taiteiden kehitys hidastui. Kirkko vaiensi tiedemiehet ja toisin-ajattelijat. Kansa oli takapajuista ja taikauskoista. "

Paras sivistyusvaltio oli PREUSSI:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/06/preussilaisten-pakanoiden-maailmankuva-oli-yllattavan-tieteellinen

" Voisiko tieteenvastaisuuden lisääntyminen olla tälläkin kertaa yhteydessä valtioiden heikkenemiseen? "

Se on yhteydessä "Hesareiden" terrorismiin!

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/323435?page=1#323435

" Ainakin Yhdysvalloissa ne kumpuavat samasta kaikupohjasta. Äärimmäinen indivi-dualismi vastustaa verotusta ja tieteellistä asiantuntemusta. Samat konservatiiviset piirit rakentavat salaliittoteorioita valtiosta ja ilmastonmuutoksesta.

Paul Krugman kirjoitti 11. 5. kolumnin, jossa hän ennusti, että republikaanit joutuvat seuraavaksi kieltämän taloustieteen perusteet. "

Mitähän kaikkea paskaa Hesari nykyään pitääkään "taloustieteen peruteina"...

" Hän arvioi,että heti kun Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto esittää odotetut kun- nianhimoiset ohjeet voimalaitosten ilmastopäästöjen leikkaamisesta, konservatiivit alkavat vastustaa niitä keksityin taloudellisin perustein.

Ohjeet julkaistiin eilen.

Elina Grundström
[email protected]
Kirjoittaja on journalistiikan vierailijaprofessori Tampereen yliopistossa. "