Kautta EU:n ollaan nyt säätämässä massiivista propaganda ja sensuurilakia. Katsokaa mietintö linkistä.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2...

MIETINTÖ     
14. lokakuuta 2016

PE 582.060v03-00  A8-0290/2016

 

EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi

 

(2016/2030(INI))

 

Ulkoasiainvaliokunta
 

Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

 
 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

 

KUKA TUOSSA SEPITTÄÄ JA JANKUTTAA KANSAKUNTIENMURHAPROPGANDAA JA KEISTÄ?
 
 
Euroopan parlamentti, joka
 
– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista(1), "

 

TÄÄLLÄ on tuo "päätös", ja se "lähde"! Suomen Tilastokeskus sepitti nurinkäänne-tyn hirohitoistin ("paholaismieteoria", joka on lähtöisin Hirohiton rintamapropagan-dasta) presidentti Tarja Halosen alaisena hourun "70 miljoonasta Maon uhrista" tavalla, joka tässä on osoitettu!

 

Tämä oli pitänyt arvata:

" Outo haju Tilastokeskuksessa - toimistot tyhjinä

Julkaistu: 1.3.2010

 

Raadonhajuhaitan syy on selvä: laitoksen "tutkimusten" luonne ja laatu!

 

" Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heljä Sundström, "VAS") "tunkkaisuutta", josta "Kommunismin mustan kirjan" "tiedot" "Maon tappa-mista 72 miljoonasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana" ovat peräisin. Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasistisessa miinustutki-muksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen tilastokeskus):

Tässä on nyt eri kuva samasta asiasta, kyse on tuosta pienemmästä ylemmästä "hampaasta", henkilöistä, jotka v. 2000 olivat 40 - 42-vuotiaita.

http://fathersforlife.org/images/China2000.gif

Age pyramid for China

http://www.china-profile.com/data/ani_ceu_pop.htm#

Kuvassa on nähtävissä interpoloidusta linjasta (joka sekin "valehtelee", koska se on pienen syntyvyyden vuosien jälkeen taas huippukohollaan pari vuotta), että vuosien 1959 - 1962 INTERPOLOIDUSTA 18 mlj/v.:n "syntyvyydestä" (itse asiassa tämä on nyt, että kuinka paljon heitä oli v. 2000 hengissä) "puuttuu kolmannes" kultakin noilta kolmelta vuodelta, eli 18-20 mlj. Mutta nuo mainitut virheet kompensoivat toisiaan.

NÄIDEN SUOMEN TILASTOKESKUS KATSOO NYT SITTEN OLLEEN NIITÄ "TAPETTUJA", vaikka he olisivat VASTASYNTYNEITÄ, jos noin olisi!

MUTTA: "Pilastokeskus" katsoo myös, että "MUITA TAPETTUJA" OLI "AINAKIN SAMAN VERRAN"!

(Muuten: jos todella olisi tapettuja, se näkyisi armotta sukupuolijakautumassa! Mitään sellaista ei näy! syntyvyydessä vain on ollut pudotus (jolle on kymmenen vuoden "synnytystalkoiden" jälkeen monia syitä.)

Ja TÄMÄ ei kyllä TAATUSTI PERUSTU TILASTOILLE missään väärin "käsitetyssäkään" mielessä!

Mutta varsinainen "SOKERI" on pohjalla, nyt kun "on päästy 36 mlj. tapettuun":

SUOMEN TILASTOKESKUS: "YHTÄ PALJON OLI KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ MAON KOMMUNISMIN UHREJA!" (...ja Perkeleestäkö sitä tietää etteivätkö NÄMÄKIN OLLEET TOSIASISSA TAPETTUJA...!!! :-/)

 

Ja näin STK saa Mustaan kirjaan "72 miljoonaa tapettua Maon uhria"!

Huomaako kukaan "matoja" tässä "nerokkaassa" (naisen!?) "päättelyssä", vai onko se "moitteeton"?

.
.
P6_TA-PROV(2009)0213
 
 
Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi
 
 
PE423.032
 
 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista
 
 
Euroopan parlamentti, joka
 
– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,
 
– ottaa huomioon 9. joulukuuta 1948 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 260 (III) A kansanmurhasta, ... "
 
 

Tuossa jutussa ovat linkit sillä tavalla mennet pimeiksi, kun keskustelupalstoja vuosi-kymmenenkin päästä putsataan "EU-vastaisesta materiaalista", että pistetään tähän allekirjoittaneen juttu Kansan Äänestä 2/2007,josta näkee,mistä ja missä ilmeisessä tarkoituksessa "METODI" on peräisin:

https://www.yumpu.com/fi/document/view/34922776/lehti-pdf-tiedoston...
.
Otava on julkaissut rouva Jung Changin varsin kummallisen Mao-kirjan, joka löytyy myös internetistä osoitteesta
.
.
Lainaan erästä keskustelua: Jung Chang "arvioi" seuraavin perustein 38 miljoonan Kiinan kansalaisen kuolleen nälkiintymisen ja liikatyön uhreina "Suuren harppauksen" aikana.
.
Tämä kuva asiasta perustuu seuraavalle laskelmalle. Kiinalaiset demografit (väestö- tieteilijät) ovat todenneet, että vuosikuolleisuus neljän vuoden aikana 1958 - 1961 oli 1.20 %, 1.45%,  4.34 % ja 2.83 %, vastaavasti. 1.2% on sama kuin Suomessa tällä hetkellä syntyvyys ja kuolleisuus. Väestö kasvaa maahanmuuton verran. Vain 4.34% on poikkeuksellinen, mutta sääkatastrofien ja kulkutautien aikana ei mahdoton. Jos kuolleisuus olisi koko ajan tuo, niin keskimääräinen elinikä olisi sen käänteisluku, alle 25 vuotta.
.
Huonokuntoiset ihmiset kuolivat luonnonkulttuureissa usein juuri luonnonkatastrofien ja muuttoliikkeiden aikaan, jolloin levisivät myös kulkutaudit. Ei ole pitkä aika kun näin oli vielä Suomessakin. Tämä edellyttää, että mullistuksia ovat edellyttäneet poikkeuksellisen matalat kuolleisuusluvut, ja nämä myös seuraavat niitä tilanteiden mentyä ohi. Lapsia ei hankita katastrofien aikaan entiseen tapaan, mikä voimistaa väestövaikutusta. Keskimääräinen vuosikuolleisuus kolmena vuonna välittömästi en-nen ja jälkeen nälänhädn olivat 1958: 1.08%, 1962: 1.0% ja 1963: 1%. Jos vakiona pysyvän väestön syntyvyys ja kuolleisuus ovat tätä, niin väestön keskimääräisen elin/kuoliniän on oltava 1/(1/100v), eli 100 v.!
.
Tuo on selvästi ollut maailman toiseksi alhaisin vuosikuolleisuus 1950-luvulla, tie- tääkseni vain yksi maa, nimittäin SUOMI, pääsi siitä alle, kuolleisuus oli 9 promillea, 0.9%! Tämä johtui siitä, että se oli ollut sotavuosina useita prosentteja jonkin aikaa. Kyseessä oli niin Suomessa kuin Kiinassakin poikkeuksellisen suuren kuolleisuuden jakson jälkeinen poikkeuksellisen matala kuolleisuus,jota jatkui noin 10 vuotta.Siihen vaikutti myös antibioottien tulo, ja erityisesti Kiinassa terveydenhuollon ulottuminen ensi kertaa kaikkiin väestökerroksiin.
.
Normaali kuolleisuus on 1/K,jossa K on keskimääräinen kuolinikä,sillä mikään väestö ei voi kasvaa eikä vähetä loppumattomasti, sen pitää saavuttaa tasapaino,ja se taas riippuu em. tavalla oletusarvoisesta eliniästä. Suomen nykyisellä 12 promillen synty- vyydellä pitää keskimääräisen eliniän olla 81,3 vuotta jotta väestö ei vähenisi. Jos keskimääräinen elinikä on 60 v., on sitä vastaava stabiilin väestömäärän takaava syntyvyys/kuolleisuus 17 promillea, eli 1.67 %
.
Jos Changin laskelmat korjataan vaikkapa tälle lukemalle, niiltä putoaa kokonaan pohja. Hänen "kommunismin uhrinsa" ovat "syntymättä jääneitä", kun "normeiksi" otetaan suurin esiintynyt erittäin poikkeuksellinen syntyvyys, ja pienin, erittäin poikkeuksellinen kuolleisuus!
.
Suomen Pilastokeskus pistää kuitenkin "väestötiede"sivuillaan rouva Changistakin tasan puolet "paremmaksi", tunnetulla "metodilla", joka löytyy internetistä sivulta
.
.
" Kun 1949 kommunistinen puolue tuli valtaan, uskottiin Kiinassakin, kuten monissa muissakin maissa,että väestönkasvu kiihdyttää taloudellista toimintaa. Vuonna 1958 aloitettu talouden kohentaminen "Suurella harppauksella" tyrehtyi taloudelliseen la-maan, jonka seurauksena Kiinassa koettiin nykyhistorian pahin nälänhätä. Nälänhä-dän seurauksena kuoli noin 30 miljoonaa ihmistä ja on arvioitu,että sama määrä lapsia jäi syntymättä.Väestökatastrofin jäljet näkyvät vieläkin Kiinan ikäpyramidissa."
.
Changin mukaan ne "30 miljoonaa" (tai sanotaan, että tuo osuus ì38 mlj:sta...) uhria koostuivat jo jotakuinkin kokonaan älyttömällä laskentamenetelmällä saaduista "SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ"! Tuo syntyvyyden putoaminen muutamaksi vuodeksi osuu 12 vuoden päähän vallankumouksesta,ja sille on ainakin kaksi todella painavaa muuta syytä kuin huonot ilmat ja jokin epäpopulaari hallituksen joukkokampanja.
.
1. Naiset, jotka olivat pitkien sotien jakson ja vallankumouksen jälkeen aloittaneet "lisääntymistalkoot", olivat olleet ALOITTAESSAAN 20 - 30-vuotiaita, ja nyt he olivat 30 - 40 -vuotiaita, ja heidän perheensä oli täynnä lapsia.
.
Muutama seuraava edellisen yhteiskunnan kasvattama vuosiluokka oli jatkanut pe- rinnettä, mutta nyt lisääntymisikään 20-vuotiaiksi tulivat tytöt, jotka oli lapsiaviolii- ton sijasta pistetty 12-vuotiaina tai nuorempina kouluun ja ammattioppiin, ja jotka osasivat hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia uusia mahdollisuuksia. He eivät suin päin lähteneetkään "talkoisiin" ainakaan kaikki heti.
.
Oli tullut kerralla voimaan kolme tehokkainta tunnettua väestönkasvun pudottajaa: tyttöjen koulutus, uskontojen otteen heltiäminen väestöstä ja avioero, ja vielä neljän-tenä terveydenhuollon ja uusien lakien myötä abortti.Tällaistako on "suomalainen väestötieteellinen asiantuntemus"?
.
Suomen on sanouduttava irti Euroopan neuvoston järjettömästä "kommunisminuhri- päätöksestä", joka on pelkkää edelä osoitetun laista kiinalais- ja venäläisvastaista etnistä sotapropagandaa!
.
NYT NOIDEN HOURUJEN OIKAISEMINEN AIOTAAN "KRIMINALISOIDA"!!!!
.
TUOLLAISTA ME EMME RUPEA LINNA- EMMEKÄ MUIDENKAAN TUOMIOI- DEN UHALLAKAAN HOURULALLATTAMAAN, KUTEN EMME TÄYSIJÄRKISET LALLATA "ROTUMURHAPEILINEUROONEJA" EMMEKÄ TAHDONKIISTÄ- MISTÄ EMMEKÄ MUITAKAN EU:N ESIMERKIKSI TOIMITTAJAHÖRHÖILTÄ JA HAISTAPASKANTITELIJÖILTÄ VAATIMIA RIKOLLISI KOTKOTUKSIA!!!
 
'''''
 

Keskustelua:

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 24. marraskuu 2016 01:13

http://yle.fi/uutiset/3-9312176

Putin: Euroopan parlamentti häpäisee demokratiaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin suuttui Euroopan parlamentin päätöksestä syyttää muun muassa Kremliä propagandan levittämisestä.

Presidentti Vladimir Putin arvosteli tiistaina iltapäivällä kovasanaisesti Euroopan parlamenttia sen jälkeen, kun parlamentti oli hyväksynyt päätöslauselmassaan huolensa EU-vastaisen propagandan leviämisestä.

Euroopan parlamentti totesi, että "EU:lla on kasvava tarve vastata väärää ja vääris-teltyä tietoa levittäviin kampanjoihin, joiden takana ovat esimerkiksi valtiot, kuten Venäjä, tai valtiosta riippumattomat toimijat, kuten Daesh, Al-Qaida tai muut väkivaltaiset jihadistiterroristiryhmät."

– Me olemme todistamassa länsimaiden harjoittamaa demokratian häpäisyä, Putin sanoi Moskovassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Euroopan parlamentti

useita venäläisiä tiedotusvälineitä, joiden se katsoi syyllistyneen propagandan levittämiseen. Listalla oli mukana esimerkiksi televisiokanava RT.

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 304 puolesta, 179 vastaan ja 208 tyhjää.

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 24. marraskuu 2016 10:53

https://sputniknews.com/politics/201611221047713957-russia-propagan...
 

War on 'Propaganda': EU Accuses Russian Media of What European Media Always Does
 
Politics

17:08 22.11.2016 (updated 18:46 22.11.2016) Get short URL 131575209 On Mon-day, it was reported that the European Parliament would consider a draft resolution on the European Union’s strategic communication to counteract propaganda against the bloc by third parties.

 
The document claims that Russia is allegedly engaged in propaganda against the EU. The authors of the document equate counteracting Russia with resistance to the Daesh terrorist group and call on EU member states to boost financing counterpropaganda projects.

The non-binding draft document says that Moscow is allegedly "aggressively em-ploying a wide range of tools and instruments" to weaken the EU. Among the main threats to the bloc, the document names Sputnik news agency,channel RT, the Rus- skiy Mir foundation as well as the Russian Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Cultural Coope-ration. According to the EU Observer media outlet, the working group on information counteracting Russia may receive 1 million euros ($1.06 million) to pursue this goal. In an interview with Sputnik France, Claude Chollet, president of the Observatory of Journalists and Media Information (OJIM), commented on the initiative."We need to look at the author of this resolution to understand how it could even emerge in the European Parliament. It was proposed by lawmaker Anna Elzbieta Fotyga from the reformist and conservative faction, dominated by British conservatives. This is the most liberal and most pro-Atlantic part of the European Parliament," Chollet said.
However, not all lawmakers endorsed the document, including Spanish lawmaker Javier Couso from the United Left party. He believes that it is unacceptable to equate alleged threats from Russia to those posed by Daesh terrorists.

"So, those who proposed the document are conservative and pro-Atlantic while its opponents are anti-globalists," Chollet said. "The author of the resolution should be ashamed for drawing parallels between Russia and Daesh. The former is a state ruled by law while the latter is a terrorist organization. They have absolutely nothing in common. They must not be compared," Jean-Luc Schaffhauser, an EU lawmaker from Europe of Nations and Freedom political group, told RIA Novosti. Brussels ac-cuses Russian media of propaganda, however, Chollet underscored that propaganda is what many European media outlets do, provide unreliable analytical information and twist facts and numbers."They [European media outlets] are always wrong.They were wrong about Brexit, Trump and Fillon. Why are they wrong? The reason is they ignore reality and the voice of the people. They don’t see what they don’t want to see," he said.

 
New EU 'Totalitarian Ideology' Plans to Put Russian Media, Daesh on the Same Page

https://sputniknews.com/politics/201611201047649910-eu-totalitarian-ideology/
EU Seeks to Make European Citizens Aware of 'Sneaky' Russian Propaganda

https://sputniknews.com/europe/201611211047683889-eu-sneaky-russian...

 

 
Suomessa Kristillisdemokraattien nuorisojärjestön puheenjohtaja Asmo Maanselkä hihkaisi ensimmäisenä meediassa Norsunraatoneuvoston järjettömyydestä:
 
Ammattivalehtelija-seeprat eivät pääse ikinä raidoistaan. He ovat pysyvästi vieraantuneet työnteosta.

Käyttäjän maanselka kuva
 
Tässä hänen hihkaisunsa 13 vuoden takaa Euroopan Norsunraato-neuvoston "kommunisminuhrtipäätöksestä (jonka järjettömyyksiä hän ei malta uunituoreeltaan olla edelleen "parantelematta" "20 miljoonalla"....
 
 
" Asmo Maanselkä vaatii Suomea tuomitsemaan totalitäärisen kommunismin
 
10.02.2004
 
KD Nuorten puheenjohtaja Asmo Maanselkä vaatii Suomen hallitusta tuomitsemaan totalitäärisen kommunismin ja poliittisen ideologian, jonka päämääränä on kommunistinen valtiomalli.
 
Euroopan parlamentin kristillisdemokraattien sisarpuolue EPP on aiemmin tuominnut kommunismin, ja pitää sen tekoja natsismiin verrattavina rikoksina(5.2.2004). Aloitteen EPP:lle tekivät kolme Baltian maata Viro, Latvia ja Liettua sekä Unkari.
 
- Suomen hallituksen olisi pitänyt olla yhteisen aloitteen takana. Natsismin, fasismin ja kommunismin uhrit ovat samanarvoisia.
 
Maanselkä painottaa että ihmiskunnan verisin historia kirjoitettiin kommunististen puolueiden hallitsemissa valtiossa. Kommunistisissa diktatuureissa menehtyi viime vuosisadalla 110 miljoonaa ihmistä. Puoluediktatuuri polkee ihmisoikeuksia edelleenkin Kuubassa, Kiinassa Valko-Venäjällä ja Pohjois-Koreassa. Demokraattisten valtioiden yhtenäinen linja suhteessa kommunismiin auttaisi näiden maiden vapautumista. "
 
***
 
Maanselkä kannattaa myös avointa väkivaltaista terroria, ja sanoo sellaisen olevan vääränlaisia mielipiteitä esittäneiden henklöiden "omaa syytä":
 
" Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen herätti tors- taina huomiota epäilemällä blogissaan, että Pride-kulkuetta vastaan tehdyn kaasuiskun voisi tulkita "vastareaktioksi poliittisen eliitin voimakkaalle arvoliberalistiselle kehitykselle".
 
Puolueen viestintäpäällikkö ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Asmo Maanselkä taas antaa perjantain Keskisuomalaisessa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan ymmärtää, että kaasuisku oli kulkueeseen osallistuneiden oma vika. "
 
 
Hän on "luterilainen ISIS-mies".
 
Natsi-Saksassa Luterilaisen kirkon nuorijärjestö liittyi Hitler-jugen- diin. Maanslkä olisi hilluna kirkunut joukossa mukana, jos olisi siloin siellä vaikuttanut.