Samuli Suonpää höykyttää oheisessa kirjoituksessaan valtionkirkon Valomerkki- lehdessä mielestäni ehdottoman aiheellisesti YLE:n ja muun valtameedian nykyistä "evoluutiopsykologista" pölhöihmiskuvaa ja yhteiskuntakuvaa, josta ei saisi rankaisematta sanoa ainoatakaan poikkipuolista sanaa.

Suonpää katsoo, että ihminen ei ole olemukseltaan eläin, ja että ihminen on mitä tahansa eläintä korkemmalla tasolla. Tähän asti olen hänen kanssaan samaa mieltä. Ihminen on myös viime kädessä vastuussa kaikista (isommista...) eläimistä, mutta eläimet eivät ole vastuussa ihmisestä, eivätkä toisistaan. Siitäkin olen samaa mieltä, että miehet ja naiset ovat oppijoina samanlaisia.Samoin olen samaa mieltä siitä,ettei moraalia ja muita sosiaalisia normeja saada sen enempää "evoluutiopsykologiasta" kuin luomiskertomuksestakaan.

Evoluutio sellaisenaan on fakta. Mutta biologinen geenievoluutio ei kerro ihmisen käyttäytymisen tosiolemusta.Ihmisen geneettiset ns.ehdottomat refleksit itse asiassa "degeneroituvat": yksinkertaistuvat, vähenevät ja spesialisoituvat (palvelemaan opit-tua käyttäytymistä). Samoin tekevät myös esimerkiksi immuniteettiominaisuudet: geneettiset valmiudet väistävät hankittujen tieltä.

http://www.valomerkki.fi/puheenvuorot/suonpaa-ihminen-ei-ole-elain#...

Suonpää: Ihminen ei ole eläin

Samuli Suonpää

Niin luomiskertomuksesta kuin evoluutiopsykologiastakin haetaan vastauksia seksu-aalisuutta ja sukupuolia koskeviin kysymyksiin, ja juuri niihin ne soveltuvat kaikkein huonoimmin.

Miehet ovat ääliötä - ja se johtuu naisten seksuaalisuudesta, kirjoitti Tuomas Enbus-ke Iltalehden kolumnissaan ja kuulosti siltä saarnamieheltä, joka seurakuntani nuori-sotiloissa yritti kaksikymmentä vuotta sitten iskostaa meihin lapsiin jo silloin vanhen-tunutta seksuaalimoraaliaan.Koska mies ei voi luonnolleen mitään,piti naisen kantaa vastuu, saarnamies opetti. Koska Jumala oli luonut maailman kuusi tuhatta vuotta sitten ja ihmisen loppuviikosta, olivat miehet ja naiset erilaisia.

Vaikka miesasialiikkeen pojat ja muut tuomasenbusket ovatkin nyttemmin poistaneet yhtälöstä Jumalan,ovat miehet edelleen Marsista ja naiset Venuksesta.Mies on luon- nostaan elättäjä ja suojelija,nainen empaattinen ja kauniilla sanoillaan raa’an voiman korvaava hellä hoivaaja. Näissä kertomuksissa naisen elämää ohjaa halu synnyttää lapsia ja miestä ajaa vimma ruiskia siemeniään minne sattuu.Tässä narratiivissa nai- nen haluaa yleensä paritella pahan pojan kanssa,mutta pariutua taloudellisesti tur-vallisen elättäjän kanssa.Mies puolestaan haluaa naisen,jolla on isot tissit (HS 28.7.) – kaiketi kuvitellen, että pienemmillä tai keskikokoisilla jäävät jälkeläiset imettämättä. Keskeistä on, että koko ajan painotetaan tämän kaiken olevan luonnollista eli pyhää.

Nartuilla on kiima, naiset puolestaan ovat ihmisiä, jotka tuntevat halua ja intohimoa."

Luonnollisuuden ihannointi yhdistää kreationismin harhan ja evoluutiopsykologiahuu- haan valtaamia mieliä.Koska Jumala loi ihmisen mieheksi ja naisen kylkiluusta,on oi-kein, että yhteiskunta järjestetään miesten ehdoilla. Koska mies on evoluution jäljiltä keskimäärin isompi ja pystyy usein hakkaamaan naisensa, on luonnollista, että mie-het määräävät. Kreationistit lukevat luomiskertomusta kuin se olisi tutkimuspäiväkirja ja evoluutiopsykologit valitsevat lajinkehityksestä juuri ne yksityiskohdat, joita kon-tekstista irrotettuna voidaan käyttää omia näkemyksiä vahvistamaan. Meillä kirkossa on toki tuostakin tyylistä pitkä kokemus.

Luomiskertomus on kaunis ja syvällinen,evoluutio puolestaan hyvin tunnettu tieteelli-nen tosiasia. Molemmille on paikkansa, mutta kummankaan paikka ei ole moraalin, yhteiskuntaopin tai lainsäädännön perusteluna. Niin luomiskertomuksesta kuin evo-luutiopsykologiastakin haetaan erityisesti vastauksia seksuaalisuutta ja sukupuolia koskeviin kysymyksiin, ja juuri niihin ne soveltuvat kaikkein huonoimmin.

On loukkaava yksinkertaistus väittää,että ainoa poliitikkoja, taiteilijoita tai tiedemiehiä eteenpäin ajava voima olisi seksuaalisuus."

Ihminen ei ole eläin.

Ihminen on paljon enemmän, Jumalan kuva.

Eikä kaikki tosiasiassa pyöri seksin ympärillä, vaikka niin olisikin muodikasta sanoa. Emme ole ainoastaan evoluution tulos vaan myös kulttuurin. Evoluutio teki ihmiseläi-men, mutta Jumalan kuvaksi ihminen kehittyi kulttuurin myötä, maanviljelyksen ja taiteen.

On karkea ja jopa loukkaava yksinkertaistus väittää, että ainoa poliitikkoja, taiteilijoita tai tiedemiehiä eteenpäin ajava voima olisi seksuaalisuus.Ei,moni meistä haluaa teh-dä maailmasta paremman paikan.Moni meistä uskoo huomiseen,uskoo ihmisyyteen. Ei myöskään vanhemmuutta, äidin tai isän rakkautta lapseensa, voi selittää vain bio-logialla.Jokainen,joka tuntee adoptiolapsia rakastavia vanhempia,ymmärtää,ettei ky-se ole oman perimän vaalimisesta. On korkeampiakin tunteita kuin geenin itsekkyys. Me rakastamme lähellämme olevia, koska lähimmissämme näemme helpoimmin ihmisen.

Enbuske kirjoitti myös naisista, jotka ”kiimansa hetkellä” haluavat sänkyynsä ”pahan pojan”. Ei, Tuomas. Nartuilla on kiima, naiset puolestaan ovat ihmisiä, jotka tuntevat halua ja intohimoa. Ihmisille, samoin kuin osalle apinoistakin, seksi on muutakin kuin lisääntymistoimenpide. Seksi on läheisyyttä ja hellyyttä, kaunista ja hyvää. Nainen ei halua seksiä vain lisääntyäkseen eikä mies yritä astua kaikkea, mitä saa pideltyä paikallaan. Eläimet tekevät niin, ihminen on enemmän. "


RJK: Mielestäni herää kysymys:

SENKÖ TÄYTISEN TAKIA ihmisen pitäisi olla jonkin muun, VIELÄKIN KORKEAMMAN ÖTTIÄISEN KUVA ollakseen järki- ja mm. tahto-olento?!

Minkäs "KUVIA" sitten korkeimmat eläimet ovat, vaikka simpanssit, tai norsut?!  EI-VÄT AINAKAAN IHMISEN! Ihminen kyllä "peilaa" niiden päiden sisälle omaa ajatte-luaan ja muuta mielentoimintansa, mutta väärin, sillä korkeimpienkin eläinten ehdol-listen refleksien systeemi toimii eri tavalla kuin ihmisen kielellisrakenteinen "järkiajat-telu". Ihmisen aivot voivat kyllä toimia samoin kuin simpanssin, jos ihminen esimer-kiksi kasvaisi vain simpanssien keskellä (eivätkä nämä söisi häntä, simpanssien kasvattamia lapsia ei tunneta, vaikka koirien ja susien kasvattamia tunnetaan), mutta simpanssin aivot eivät toimi ihmisen tapaan ilmeisestikään.

"Evoluutiopsykologian" järjettömyyksien syitä pohdistaan:

Jukka Konttinen:

" Olin yllättynyt Enbusken reaktioon kirjoitukseesi Twitterissä. Olen tottunut pitämään häntä toimittajana,joka nimenomaan argumentoi ja perustelee sen.Pysyy asialinjalla. Nyt hän meni suoraan alatyyliin moittimaan jostain yläastelaisesta koulukiusaami-ses
ta. Eikö tekstissäsi muka ollut mitään, mitä hän olisi voinut ajatella hiukan pidempään?

En pidä evoluutiopsykologiaa huuhaana, mutta kuten tekstissäsi toteat, ikävää jos maallikko lähtee käyttämään sitä omiin tarkoitusperiinsä. Enbusken teksti kalskahtaa pahasti kyökkipsykologialta.

Toisaalta voi olla niin, että uusliberalistien agendaan sopii arvoista ja moraalista pu-humisen vähättely tai dissaaminen. Jos tällaisista asioista puhuminen jää Enbusken ja kaltaistensa varaan, niin siinä mielessä, näin uskonnottomanakin. Kirkon edustajalle on paikkansa. "

Mahdollisina syinä nähdään jopa, että "vain harrastajat ovat asialla" ja heidän siis oletetaan tekevän jotakin "vulgaarievoluutiopsykologiaa"...


"Ammattilaiset" "rotumurhapeilineurooneineen" ovat kuinkin vieläkin pahempia!

"Evoluutiopsykologia"  on VÄÄRENNETTYÄ BIOLOGIAA, sillä se on EHDOLLISTU- MISDENIALISMIA, ehdollistumisen (I.P. Pavlov), biologisten lainalaisuuksien joukon, OLEMASSAOLON KIISTÄMISTÄ, ANTIPAVLOVISMIA. Se täysin yhtä tuloksetonta päänsä lyömistä seinään kuin geenievoluution olemasaolon kiistävä antidarwinismikin!

Lasse Kallo kommentoi_ 9. elokuu 2016 23:23

Ihan aiheellinen ja asiallinen kirjoitus.

Evoluutiopsykologiaa opetetaan useissa Yhdysvaltain yliopistoissa, mutta Euroopas-sa ei, mitä nyt Turussa. - Amerikassa kaikki on suurta, niin myös ateistinen kouluopetus, Euroopassa ollaan maltillisempia.

Evoluutioteoria perustuu ajatukseen, että ihminen on luonnossa elävä eläin, jonka elintoiminnat ovat seurausta luonnonvalinnasta ja sukupuolivalinnasta.

Ihminen ei ole eläin, vaikka käyttäytyy monesti pahemmin kuin yksikään eläin. Ihmi-nen on luojansa kuva. - Sanotaan että Karl Marxin pahin kömmähdys oli se, että hän uskoi ihmisen olevan hyvän. Ihminen ei ole hyvä, hän ei ole myöskään paha, hänessä on molemmat puolet. ja uskoisin että kaikki valtauskonnot opettavat että ihmisen pitäisi voittaa itsessään oleva paha ja tehdä tilaa itsessään olevalle hyvälle. - Fundamentalistinen ateismi vie metsään, samoin fundamentalistinen luojauskovaisuus. Keskitie on paras.

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 4. lokakuu 2016 19:2

Marx ei väittänyt ihmisen olevan hyvä tai paha:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2020/04/marxismi-ja-frankfurtismi-feuerbach-ei-ollutkaan-feuerbachilainen

http://mvlehti.net/2016/10/01/kirkon-virallinen-madattaja-tuomitsi-...


http://static.mvlehti.net/uploads/2016/10/Samuli-Suonp%C3%A4%C3%A4-Facebook.jpg