Kymmenen puoltoääntä NATOlle

4.3.2014 22:07 Janne Suuronen 12 kommenttia

Ja neljän väärän uskomuksen tappoa.


HM:  Aivan ensinmmäiseksi on todettava tähän kaksi asiaa, josta Usarin blogisti Suurosella näyttää olevan väärä käsitys:

1. NATO ei ole 2. maailmansodan hävinneiden valtioiden uudelleensyntynyt järjestö, vaan se on ainakin vielä toistaiseksi edelleen sekin sen voittajavaltioiden järjestö.

2. Suomea ei oteta NATOon.Suomessa vallitsee muutoinkin laajasti vääriä käsityksiä NATOs- ta, ja Suomen johto on yrittänyt täysin väärin keinoin "kunnostautua" NATOn silmissä (mikä on ollut NATOlle luokkavaakin, että miotä kaikkea siitä luullaan...).

3. NATO on USA:n sotilasliitto samoin kuin Varsovan liitto oli aikanaan Neuvosoliiton: NATO:n sotilaallinen ylipäällikkö on aina USA:sta, ja NATO ideologia on USAn sanoisinko kulloinenkin ideologia.

4. Suomessa ei tunneta USA:n valtiollista ideologiaa,esimerkiksi ihmistieteissä,vaan Suomen valtion ideologinen koneisto antaa ymmärtää "USA:n viralliseksi ideologiaksi" aivan muuta (esimerkiksi erilaisia "peilineurooteorioita") kuin se todellisuudessa on.

USA:n ideologiasta ihmiskuvan (sikäläinen "THL" ja "Akatemia" NIH) ei saa pihahtaakaan Suomen ideologisessa koneistossa mitään, vaan se on hiljaisesti leimattu "stalinismiksi" ja siihen nojautumisesta tutkimuksessa seuraa ulosheitto Akatemioista ja yliopistoista ja valtatiedotusvälineistä. Tässä linkki USA:n sen lan tutkimuksen johtajan tuottantoon: http://nakokulma.net/index.php?topic=10081.0

5. Maailmassa on jo olemassa kaikkia koskeva demokrattinen ja laillinen kriisinhallintajärjes- telmä YK,johon kaikki NATO-maatkin kuuluvat.NATO on yrittänyt tehdä siitä kumilaimasimen omille toimilleen, mutta se ei tule onnistumaan. Eikä siihen USA välttämättä enää pyrikään, vaan ainakin jossakin välissä sekin rupeaa ainakin kokeilemaan ensijaisesti vaikuttamista YK:n kautta.JS: " Nato-jäsenyyden hyödyt:

1. Kriisitilanteissa Suomi saa hankittua asemateriaalia. Mahdollisen laajemman kriisin sattuessa asemateriaalia myydään ensisijaisesti omille liittolaisille. Muille valtioille myydään vain ylijäämärippeitä, mikäli tämä ei vaaranna Naton jäsenmaiden materiaalitilannetta. Tällä hetkellä Suomen varustelutilanne on heikko eikä asemateriaalin saantia ei mistään suunnasta ole taattu. "

HM: Suomi ei ole minkäänlaisessa asemyyntisaarrossa, vaan esimerkiksi torjuntaohjuksiakin Suomi voisi ostaa mm. Kiinastakin, koska NATO-maatkin, ainakin Turkki, ostavat sellaisia sieltä.

Aktuaalisessa päällekaatuvassa kriisissä aseita ja sotilaspuakin saa ilamiseksi, sillä YK:n jäsenmailla on myös velvollisuus vastustaa laittomuuksia.

JS: " 2. Naton olemassaolon aikana yhteenkään Nato-valtioon ei ole koskaan aseellisesti hyökätty. "

HM: On kyllä: Mm. Atgentiina hyökkäsi NATO-maa Englantiin. Englanti ei tarvinnut puolustukseensa NATOa. Turkki väittää, että sinne olisi hyökätty naapurimaista, ja Viro ja Latvia ovat väittäneet (tosin aiheettomasti) jonkun vieraan valtakunnan suorastaan "miehittävänkin" niiden alueita.

NATO-maista vain Venäjän naapureilla on ketään sellaista ei-NATO-naapuria, jonka teoriassakaan voisi kuvitellakaan muodostavan missään tilanteessa niille mainitsemisen arvoista sotilaallista uhkaa. Venäjän NATO-naapurit ovat Norja, Viro ja Latvia (ja Kaliningradissa Liettua ja Puola).

JS: " 3. Suurvallan kynnys aseellisesti painostaa pienta liittoutumatonta valtiota on paljon matalammalla, kuin kynnys NATOon kuuluvan pienen maan painostamiseksi. "

HM: No suurvalta USA on ainakin painostanut nimenomaan pieniä naapureitaan, aivan erityi- sesti Kuubaa. Vähemmän siellä lähistöllä on sellaisia pieniä maita, joita se EI olisi koskaan painostanut.Muualla se on painostanut laittomasti mm.Libyaa,Irakia ja Syyriaa.Se on painos- tanut myös parhaita ystäviään sotilaallisesti. Englanti on painostanut sotilaallisesti Islantia.

NATO-maat ovat painostaneet sotilaallisesti myös toisiaan, mm. Turkki kreikkaa.

JS: " 4. Suomi pääsee hyötymään Naton tiedustelutiedoista "

HM: Siitä ei ole minkäänlaisia takeita. USA sitä paitsi kyttää aivan erityisesti ystäviään.

JS: " 5. Suomi pääsee vaikuttamaan sisältäpäin Naton toiminnan suuntauksiin "

Aivan merkityksetön teoreettinen mahdollisuus. Sotilasliitto ei ole järjetöperitteiltaan demokraattinen organisaatio, vaan se on toiminnssa täysin hierarkkinen sellainen.

JS: " 6. Nato-jäsenyys betonoisi Suomen kuulumisen osaksi demokraattista läntistä maailmaa "

HM: Tällä vain vihjaillaan, että "muu maailma EI OLSI DEMKRAATISTA"!

Epädemkraattisin organisaatio Euroopassa on ehdottomasti EU!

JS: " 7. Suursodan sattuessa on oikeastaan aivan sama, onko Suomi NATOn jäsen vai ei. "

HM: Tarkemmin sanoen NATO-jäsenyydestä olisi silloin PELKKÄÄ HARMIA!

JS: " Muut päättävät kohtalostamme joka tapauksessa. "

HM: Eivät välttämättä, koska Suomi ei kauheasti kiinosta ketään... Ainakaa kukaan (paitsi jotkut om,at kansalsiet kuten minä!) eivät tunne Suomea uhaksi itselleen!

JS: " Suurvaltojen hankauspisteessä olevien pienten valtioiden omalla politiikalla ei ole merkitystä. Vaikka Ruotsin ja Sveitsin on mukava köllötellä yhden liittouma-alueen sisällä. Suomen geopoliittinen sijainti ei tällaista mahdollisuutta suo. "

HM: Jos Suomi ei kuuluisi tuohon P...leen EU:un, täälläkään ei olsi mitään "suurvaltojen (eikä edes hampaattomien hirviöiden) hankauspistettä"!

JS: " 8. NATO-jäsenyyden hyödyt tulevat pienempien kriisien varalta. Nostaa konfliktin laaje-nemisvaaran vuoksi kynnystä lähteä aseellisesti painostamaan Suomea. Ja samalla Suomi saa ennaltavarautumiseen sellaista tiedustelutietoa, mikä nyt ei ole käytettävissämme. Ja varsinaisen sodan sattuessa asetoimitukset ensitorjunnan jälkeenkin ovat mahdollisia. "

HM: Suomen ei kohdistu mitään sotilaalista uhkaa, paitsi korkeintaan terrorismi ja edelleen mahdollisesti sen vastatoimet.

JS: " 9. Cybersodankäynnissä läntinen maailman lienee on aika suvereeni "

HM: Tästä ei ole mitään takeita esimerkiksi kiinan tai Intia tai venäjänkään suhteen.

JS: " 10. Suomalaisten on turha kuvitella olevansa niin ihku kansa, että vaikka sotilaallisella puolella nyt tiukasti hoidamme omia asioitamme ja ehkä hieman pyrimme rauhanturvaamis-tehtäviin muualla maailmassa, rientäisivät tilanteen kiristyessä muut valtiot Suomen avuksi. Ehkä vaarantaen oman turvallisuutensakin. "

HM: Sitten ne eivät tee sellaista NATOssakaan!

JS: " Ja sitten usein kuultuun virheelliseen argumentaatioon:

A)  Natossa joutuu sotimaan USAn sotia. Niin, eivät Saksa, Italia tai Espanjakaan sotineet Irakissa. "

HM: Se ei ollutkaan NATO-sota, vaan USA:n yksityinen sota.

JS: " Nato-valtiot saavat ihan itse päättää, että mihin operaatioihin osallistuvat. "

HM. Eivät taatusti saa NATOn sotatilassa!

JS: " Nato-velvoitteet koskevat vain suoraa aseellista hyökkäystä johonkin jäsenmaahan. Tällaistä ei vielä koskaan ole tapahtunut. "

HM: Velvoitteet eivät tarkoita, että NATOlla olisi mitään velvollisuutta puolustaa jokaista ulkoluotoa. Niiden pitää vain julistaa sota, jos hyökkääjä tunkeutuu NATO-maahan.

JS: " B) Nato tietää sinkkiarkkuja: Sama kuin edellä. Nato-valtiot saavat ihan itse päättää, että mihin operaatioihin haluavat osallistua. Aika vähän on sinkkiarkkuja vaikkapa Norjaan tarvinnut kuskata. "

HM: Eivät saa päättää sotatilanteessa, vaan komentaja komentaa. Muuten se ei ole sotaliitto, vaan jokin muu liitto.

JS: " C) Nato on kallis.Naton suora jäsenmaksu,muutokset Suomen puolustusvoimien organi- saatiossa ja tarvittavat kalustomuutokset Suomessa maksaisivat vähän laskutavasta riippuen, 50-80m€ vuodessa.Tämä on 0.05% Suomen bruttokansantuotteesta tai vähän yli 0.1% Suo- men valtion budjetista. Puolustusvoimien tämän hetkinen budjetti on joitain miljardeja euroja. "

HM: Jos Suomi sinne änkeämällä änkeää, niin Suomi maksaa koa centin ylimääräisiä kustannuksia, mitä aiheuttaakin...

JS: " D) Venäjän kauppasuhteet kärsivät. Nato-Saksa käy hedelmällistä kauppaa Venäjän kanssa. Samaten Alankomaat. Molemmat ovat Venäjän viiden suurimman kauppakumppanin joukossa."

HM: Ne eivät ole venäjän rajanaapureita. Venäjän kynnys kääntää kaasuhana kiinni madaltuu kuitenkin, jos nuo sotivat kansainvälisten lakien vastaisesti jossakin.

JS: " Nato-Norja käy hedelmällistä kauppaa Venäjän kanssa. Nato-Englanti käy hedelmällistä kauppaa Venäjän kanssa. Suomi kuuluu Euroopan Unioniin ja erilliset kauppaboikotit pelkäs- tään Suomea vastaan olisivat mahdottomia. Joitain Suomeen kohdistuvia taloudellisia, mutta lopultakin lyhytkestoisia toimia toki voitaisiin nähdä. Venäjän naapureista Viro, Latvia, Liettuja ja Puola jo ovat NATOn jäseniä,joten siitäkään näkövinkkelistä on vaikea nähdä Venäjän sisä- poliittisistakaan syistä kovin pitkää Suomeen kohdistuvaa talousboikottia. Lisäksi, Venäjän näkövinkkelistä katsottuna, Suomi-kaupan vähentymisen myötä myös Venäjän vaikutusvalta Suomessa vähenisi. Venäjän omien sisäisten taloudellisten vaikutusten lisäksi. "

HM: No SIINÄ se kuultiin! Suuronen haluaa vähentää kaikkea kauppaa venäläisten kanssa!

JS: " Nato on Saksa. Nato on Italia. Nato on Espanja. Nato on Norja. Nato on Tanska. Nato on Ranska. Nato on Englanti. Nato on Hollanti. Nato on Puola. Nato on Tsekki. Nato on Unkari. "

HM: Ei ole. Se on USA ainakin sodassa.

JS: " Lisää arvon lukija listaan itse loput valtiot. Totta kyllä, että Nato on myös USA. Nato voisi myös olla Suomi, luonnollisena osana tai paremminkin lisänä EU-jäsenyyteen. "

HM: EU-jäsenyyskin on parasta lakkauttaa.

JS: " Petri Sarvamaan kirjoitus "Kun pöly laskeutuu" on erinomainen kannanotto aiheen tiimoilta. "

HM: Puhdasta paskaa.

JS: " Itse puolestaan aiemmin tänään kirjoituksessani raotin syitä sille, miksi ja kuinka Suo- meen on syvään juurrutettu NATO-vastaista ilmapiiriä. Suorastaan sellaista hurmoshenkistä, joiden varjolla tosiasioilla ei ole paljon merkitystä. "

HM: Suuronen ei tunne tosiasioita.