Ensimmäiseksi on kysyttävä, että SENKÖ TÄYTISTÄ VASSARIT TUOLLAISELLA STALINISMILLA STRESSAA? Vihonviimeinen virhe on "suorittaa katumus- ja puhdistautumisharjoituksia", jotka sitten kyllä luovat (tyhjästä) mielikuvan, että jotakin aivan olennaista "stalinismista" todella aiottaisiin säilyttää / palauttaa!


Toisekseen "tieteenkin" nimissä esiintyy esimerkiksi EU:n ja EN:n terroripäätöksissä todellisuuteen nähden 10-kertaisia ja rajatummissa yhteyksissä 100-kertaisia "kommunisminuhrimääriä" - eivätkä edelleen rajatummissa yhteyksissä 1000-kertaisetkaan sepitykset ole täysin tuntemattomia...

On siis vähintäänkin oltava aika konkreettinen, mitä tarkoittaa, jos "Kommunismin nimissä" jotakin menee "tunnustamaan"...


" Neuvostoliitosta löytyy paljon tuomittavaa.

Vasemmisto tuomitsi kommunismin rikokset jo kauan sitten – mutta tuomitaan ne jälleen kerran

Perussuomalaisten nuorten fasistijulistusten johdosta on päädytty tilanteeseen jossa vasemmistolta on vaadittu vähintään irtisanoutumista mutta myös Neuvostoliiton jo-kaisen rikoksen tuomitsemista.Luonnollisesti vaatimus esitettiin myös vasemmistolii- ton nykyiselle puheenjohtajalle Li Anderssonille,joka tottuneesti painotti pyrkineensä säännöllisesti irtisanoutumaan niin stalinismista kuin kaikesta maailman pahuudesta.

Mutta lähdetään nyt sitten liikkeelle. Josif Stalin oli hirmuhallitsija, joka murhasi mil-joonia ihmisiä sairaassa yhteiskuntakokeilussa. Stalinin lihamyllyyn joutui muun mu-assa kymmeniä tuhansia suomalaisia kommunisteja, joiden ”rikos” oli halu rakentaa sosialistista yhteiskuntaa. "

HM: NL:ssa ei ollut mitään "kymmeniniä tuhansia suomalaisia kommunisteja", lasketaan millä tavailla hyvänsä. Suomalaisia meni jäädäkseen kaikkiaan noin 10000 jos heitä tarkoitetaan.

https://yle.fi/uutiset/3-11032865

"Tutkimusmetodi" on sellainen, että kaikki, joiden myöhemmistä vaiheista ei ole seik-kaperäistä tietoa, on muka "tapettu(ja)"! Tietoa taas ei ole, koska siitä ei välitetäkään ottaa millään rikospoliisin tarkkuudella selvää. Sitten sepitetään lisää olemattomia "kadonneita" suomalaisia. "Tapettujen" piikkiin menevät mm. emigroituneet, sodissa kadonneet ja suomalaisuutensa häivyttäneet - ja ennen kaikkea täysin vain sepitetyt "Olemattomat Sielut"!

´Suomalaisuutta´ ei määritellä, koska siitä halutaan antaa ehdoin tahdoin väärä käsi-tys,ei ainakaan missään lehtijutuissa,jotka ovat propganda"tutkimuksen" varsinainen tulos. Neuvostoliitossa ja Venäjällä oli yli 100000 etnistä venäjänsuomalaista, joilla ei esivanhempineen ollut ikinä ollut mitään tekemistä Suomen suuriruhtinasunnan tai tasavallan kanssa. Heistä ei ole myöskään Suomen valtion väestötietoja.

Suuriruhtinaskunnasta tulleita olivat mm. nuo muurmannisuomalaiset, joita oli enim-millään n. 6000, joille tsaari oli tarjonnut Venäjän kansalaisuutta vastaan Jäämeren rannalta maata ja verovapautta.

Pietarinsuomalaisia oli sen verran,että Pietaria pidettiin toiseksi tai kolmanneksi suu- rimpana suomalaiskaupunkina, mutta heistä osa oli perinteisiä, osa emigroituneita ja osa Suomen kansalaisia, joista taas iso osa palasi Suomeen Väliaikaisen hallituksen ja vallankumouksen aikaan.

Punapakolaisia oli n. 10000, joista puolet tuli takaisin. Sittemmin loikkareita ja kyydit-tyjä oli luokkaa saman verran ja osa heistäkin tuli takaisin. Eikä niitä loppujakaan suinkaan kaikkia tapettu... Edelleen oli Ameriikan-loikkareita, joista monen lähdön pontimena oli vaino USA:ssa. Heitä oli alle 6000. Edelleen oli mm. tsaarin aikana siirtyneitä, mm. karkotettuja siperiansuomalaisia.

Jos Venäjän ja NL:n suomaisista ei ole mitään luotettavaa yleistutkimusta, on mahdotonta tehdä tieteellistä tutkimusta nimenomaan poliittisen väkivallan uhreista noissa maissa.


JV: " Stalinin jäljiltä Neuvostoliitosta rakentui viimeistään sairas yhteiskunta, jonka virallinen nimi kuului Sosialististen Neuvostotasavaltojen liitto. Sosialisti Tony Cliff huomautti aikoinaan osuvasti, että Neuvostoliiton englanninkielinen nimi sisälsi neljä kirjainta, joista koostui neljä valhetta. Kyse ei ollut unionista,siellä ei ollut neuvostoja, se ei ollut sosialistinen eikä siellä ollut tasavaltoja. "

HM:Kansainvälisen lain tuolloinen ylläpitäjä Kansainliitto oli eri mieltä ja sitä on usko- minen. Se saneli osan vuoden 1936 perustuslaista NL:n jäsenyyden edellytyksenä. Turhaa jauhaa NATOn infhosotureiden paskaa.


JV: " Vuonna 1968 Neuvostoliitto lähetti tankkinsa Prahaan, jossa haluttiin rakentaa ihmiskasvoista sosialismia. Koska Neuvostoliitto ei tuntenut ihmiskasvoisuutta saati sosialismia,piti Alexander Dubčekin ja muiden edistyksellisten aikeet murskata. Apu- na käytettiin toisen maailmansodan jälkeen luotujen satelliittivaltioiden armeijoita. Ir-vokkain näistä satelliittiluomuksista oli DDR, jossa vanhat natsit ja Stalinin koneiston koulimat kätyrit pitivät valtaa. Jos ihminen halusi lähteä, oli hänet parempi ampua. "

HM: Hewompaskaa. "Entisiä natseja" rietysti oli:kannattaa muistaa mm.,että kaikkein ensimmäiset puhdistuksensa Hitler kohdisti puolueensa mussolinilaisiin fasisteihin, joita johti mm. Ernst Röhm. Lisäksi kommunistit olivat laajasti soluttaneet 20-luvulla sekä natsipuolueen että Saksan armeijan. Vanhat kanta-aliupseerit toimivat tavalli-sesti toimisto-, varastointi- ja kuljetustehtävissä,joissa tiedottaja saattoi toimia vaikka yksin, kun vain oli radiolaite (mm. ns. Rote Kapelle).

JV: " Kun luonnon,Afganistanin ja vapauden sekä monet muut paikat tuhonnut sairas yhteiskuntajärjestelmä teki kuolemaa,yrittivät vanhan vallan kätyrit vielä kääntää his- torian kulkua elokuussa 1991.Todennäköisesti vähintään kahden promillen humalas-sa tehty vallankaappaus onneksi kaatui mahdottomuuteensa, mutta on sekin hyvä tuomita näin vuonna 2020. "

HM: Miten helveissä joku lehti voi olla näin saatanan tyhmä, että julkaisee tällaista sairasta typeryyttä, jossa imperialistien js Talebanien ja ISIStenkin tuhot "niksautetaan" "Kommunismin uhreiksi"...


JV: " Samaan aikaan Baltian maat lähtivät itsenäistymään, ja sehän ei sopinut Neuvostoliitolle. Onneksi lopulta kuolinkouristuksissaan ollut imperialistinen valta ei lähtenyt murhaamaan tuhansia ihmisiä.

Neuvostoliiton raunioille syntyi nyky-Venäjä, josta on muodostunut naapureilleen uhitteleva, tarpeen vaatiessa niihin hyökkäävä maa, joka kunnioittaa Neuvostoliiton perinteitä monella muullakin tavalla.


Näin, nyt on tullut tuomittua monta asiaa. Onneksi Ele Alenius ja muut rohkeat sosi-alistit sekä SKP:n ”saarislaiset” tuomitsivat Tšekin miehityksen jo tuoreeltaan, kun muut vielä arpoivat kantaansa.

Gennadi Janajevin juntan vallankaappauksen vasemmistoliitto tuomitsi niin ikään välittömästi, ja vasemmistoliiton edustajat ilmoittivat puolueen tukevan myös Baltian maiden itsenäisyyttä. Kannanotosta seurasi myllykirje silloiselta valtiojohdolta eli tasavallan presidentiltä, koska virallinen Suomi arpoi vielä kantaansa.

Kiitos siis teille, jotka tuomitsitte kaiken jo kauan sitten!

Kirjoittaja on KU:n toimittaja, joka tuomitsee trotskilaisen menneisyytensä "


HM: Taaksepäin on entisestään degeneroitunut...

Tieteen, historiankin väärentäminen on aina rikollista ja vahingollista.


***


YLE: KAIKKI TYÖIKÄISET MIEHET NEUVOSTOLIITOSSA LINNASSA!!!(???)

YLE:n pläjäys, missä pölhötoimittajat ymmärtävät ohjeman tahallaan väärin. Ohjelmassa ei puhuta mistään "yli 20 miljoonasta" mitään.

YLE on ottanut "tietontonsa" LASKEMALLA YHTEEN OHEISESTA TILASTOSTA JOKA VUODEN TAMMIKUUN ENSIMMÄISEN PÄVÄN KULAGIEN ASIAKASMÄÄRÄN vuosina 1930 - 1953!

Täällä on tilasto, kuinka paljon leireillä kunakin vuonna oli 1930 – 1953, 1. tammikuuta kunakin vuonna:

1930 … 179.000
1931 … 212.000
1932 … 268.700
1933 … 334.300
1934 … 510.307
1935 … 725.483
1936 … 839.406
1937 … 820.881
1938 … 996.367
1939 … 1.317.195
1940 … 1.344.408
1941 … 1.500.524
1942 … 1.415.596
1943 … 983.974
1944 … 663.594
1945 … 715.505
1946 … 746.871
1947 … 808.839
1948 … 1.108.057
1949 … 1.216.361
1950 … 1.416.300
1951 … 1.533.767
1952 … 1.711.202
1953 … 1.727.970

"yht." 23.096.000

NÄIN SAATU LUKU ON KUITENKIN JAETTAVA KESKIMÄÄRÄISEN TUOMION PITUUDELLA!

Se oli käytännössä ainakin 5 vuotta, sillä sellainen oli vaikkapa "puolueen tuholaisjä- senen" sellaisen perheenjäsenen tuomio, joka oli vain "salaillut ja tukenut toimintaa".

Lyhyitä juoppoputkakakkuja ei lähdetty lusimaan GULAGiin, sillä esimeriksi Koly-maan meritse pelkkä matkakin saattoi kestää puoli vuotta ilmoista ja pakkasista riip-puen. Todennäköisesti keskimääräinen kuokkimisaika oli lähempänä 10 vuotta. Jos se olisi ollut vain tuo 5 vuotta, niin GULAGeissa oli kaikkiaan kuokkinut 4.5 miljoonaa (suur)rikollis- ja poliittista tuomittua.

Ne olivat ainakin poliittisille ensisijaiseti eristys- ja rangaistuslaitoksia, sillä SE PORUKKA OLI TUOTTAVAAN PAKKOTYÖHÖN ARMOTTA LIIAN VANHAA,1800-luvun puolella syntynyttä,kuten voi tarkistaa Memorialin listan kuolinikien perusteella.

YLE: " Historia: Neuvostoliiton vankileirit

Tiistaisin, Yle Teema Fem - Yle Areena 650 pv

Neuvostoliiton vankileirien, gulagien, historia alkoi vuoden 1917 vallankumouksesta ja ulottui aina Stalinin kuolemaan saakka.

Miten Neuvostoliitto loi järjestelmän,jossa 20 miljoonaa ihmistä alistettiin orjatyöhön?
Rikasta arkistomateriaalia ja haastatteluja hyödyntävä sarja käy läpi vankileirien synkän historian. (Gulag, The History, Ranska 2019.)

Historia: Neuvostoliiton vankileirit: Artikkelit "

Toiset luonnollisesti valehtelevat valtiollisen meedian perässä:

https://seura.fi/tv/poiminnat/neuvostoliiton-vankileirit-miten-neuvostoliitto-loi-jarjestelman-jossa-20-miljoonaa-ihmista-alistettiin-orjatyohon/

Milla Olkkonen Lind

Julkaisupäivämäärä 20.10.2020 12.00

Neuvostoliiton vankileirit: Miten Neuvostoliitto loi järjestelmän, jossa 20 miljoonaa ihmistä alistettiin orjatyöhön?

neuvostoliiton-vankileirit01_tvmaailma-1

Rikasta arkistomateriaalia ja haastatteluja hyödyntävä sarja Neuvostoliiton vankileirit käy läpi vankileirien synkän historian.

Kolmeosainen tietopaketti Neuvostoliiton vankileirit käy läpi gulag-järjestelmän histo-rian vuoden 1917 vallankumouksesta lähtien.Neuvostoliitto ylläpiti sadistista vankilei- rijärjestelmää 1950-luvulle Josif Stalinin kuolemaan saakka.Raja keskitys- ja työlei- rin välillä oli häilyvä, sillä useimmilla leireillä oli sekä tuomittuja rikollisia että poliittisia vankeja. Yhteensä orjatöihin alistettiin jopa 20 miljoonaa ihmistä, joista moni kuoli karuissa oloissa tai teloitettiin.

Ensimmäinen osa keskittyy gulagin prototyyppiin, joka perustettiin Solovetskin luos-tariin Luoteis-Venäjällä sijaitsevalle saarelle.Vienanmeren saartama syrjäinen paikka oli ihanteellinen, vaikka joidenkin vankien onnistuikin paeta Suomeen. Epäilykset paikan epäinhimillisyydestä tukahdutettiin propagandamateriaalein.

Neuvostoliiton vankileirit luottaa arkistokuvaan: työmailla raatavien vakavailmeisten vankien katseet kertovatkin enemmän kuin sanat. Haastattelussa eräs leirillä ollut muistelee, että komentaja toivotti tervetulleeksi sanoin ”Voitte unohtaa entiset oikeutenne. Täällä meillä on omat sääntömme.”

Historia: Neuvostoliiton vankileirit, ti 20.10. klo 21.00 Yle Teema & Fem

Neuvostoliiton vankileirit. © Tomasz Kizny/Yle Kuvapalvelu

Screenshot_2020-10-23%20%D0%9A%D0%90%D0%

Noin 4 miljoonasta työleirivangista noin miljoona kuoli Tuomiota suorittaeaan, näistä neljännes yhden vuoden, 1942 aikana.

***


YLE on aikaisenmmin ollut paljon "maltiilisempi"  kuin nykyinen Kansan Uutiset "kymmeninine tuhansine suomalaisine kommunistisine Stalinin uhreineen"...

Suurta paisuttelua on tämäkin "tapettujen" osalta, mutta kokonaismäärä 15000 Neuvostoliittoon lähtenyttä Suomen kansalaista lienee lähellä totuutta. Ja siinä on kommunistit ja kaikki muutkin.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/18/puolet-suomalaisista-loikkareista-kuoli-stalinin-vainoissa

" Puolet suomalaisista loikkareista kuoli Stalinin vainoissa

Ohjelmapäällikkö Reijo Perälä

Neuvostoliittoon loikkasi 1920- ja 30-luvuilla lähes 15 000 suomalaista maanpäällistä paratiisia etsimään. Lapuan liikkeen vuosina kommunisteja myös pakotettiin menemään itärajan yli. Lähes puolet suomalaisista punaloikkareista kuoli Stalinin vainoissa.

Suomesta lähdön syinä olivat lähes aina poliittiset tai taloudelliset syyt.Nälkä ja lama pakottivat etsimään parempaa elämää. Kansalaissodan jälkeen punaisia pakeni Neuvostoliittoon joukoittain.Loikkauksia tapahtui runsaasti koko 1920-luvun ja 1930-luvun alkupuoliskon ajan. Einiten loikkareita oli Oulun läänissä.

Anne Flinkkilän vuonna 2002 toimittama ”Inhimillinen tekijä” pohtii, mitä punaloikka- reille Neuvostoliitossa tapahtui ja miltä tuntui kasvaa itärajan takana ei-toivottuna kansalaisena.

Vieraina ovat näyttelijä Anja Waklina, toimittaja-tietokirjailija Eila Lahti-Argutina ja hammaskirurgi Kimmo Lehtimäki. Jokainen heistä menetti lähiomaisensa Josef Stalinin vainoissa.

Loikkarit ja Venäjän lesket

Anja Waklinan isoisä Kalle loikkasi Neuvostoliittoon vuonna 1930. Hän oli tunnettu ”punikki”, ja kun takana oli jo kaksi vankilatuomiota, Kalle päätti loikata henkensä säilyttääkseen Neuvostoliittoon. Anjan äiti ja mummo seurasivat perässä, tosin ”Venäjän leskinä” laillista rajanylitysreittiä.

Anjan isoisä vangittiin kesäkuussa 1938. Kahden kuukauden päästä pidätyksestä hänet ammuttiin, koska Petroskoin vankiloihin piti saada lisää tilaa.

Myös Eila Lahden isä Eino Lahti joutui loikkaamaan ”perkeleen punaisesta Kemis-tä” poliittisista syistä. Lapuan liikkeen kannattajien vainoama ja pahoinpitelemä Eino loikkasi Neuvostoliittoon Ruotsin kautta.

Muutama vuosi myöhemmin Eino Lahti yksinkertaisesti vain katosi.Vasta 1990-luvun alussa Eilalle selvisi, että isä vangittiin tekaistujen syytösten nojalla, kuten muutkin. Eino Lahti oli kuollut nälkään ja kylmään vankileirillä vain 38-vuotiaana.

Punapäällikön kuolemantuomio

Kimmo Lehtimäen isosetä Verner Lehtimäki pakeni Suomesta Neuvostoliittoon kan-salaissodan viimeisinä päivinä. Sodan aikana hän toimi punakaartissa keskeisessä asemassa ja vastasi mm. punakaartilaisena Tampereen puolustuksesta, joten myös hänen oli pakko lähteä maasta säilyttääkseen henkensä.

Verner Lehtimäki kuului aluksi Neuvostoliitossa suomalaisten kommunistien eliittiin. Hän toimi taistelulentäjänä, osti Amerikasta 22 hävittäjää ja värväsi amerikansuomalaisia lähtemään Neuvostoliittoon.

Vuonna 1938 Verner Lehtimäki kuitenkin hävisi. Hänen vaimonsa yritti selvittää miehensä kohtaloa ja kirjoitti neuvostoviranomaisille 30 kirjettä. Vasta vuonna 1956 vaimo sai tiedon, että hänen miehensä on kuollut, mutta mitään muuta ei kerrottu.

Kimmo Lehtimäki lähti selvittämään isosetänsä elämänvaiheita ja sai lopulta selville Neuvostoliiton olojen vapauduttua, että myös Verner Lehtimäki oli tuomittu kuole-maan. Kuolemantuomion perusteena oli se,että hän on Suomen hallituksen vakooja.

Suomalaisten järjestelmällinen vainoaminen käynnistyi Neuvostoliitossa 1930-luvun puolivälissä. Vaikka Stalinin vainot ja ihmisten äkillinen häviäminen eivät jääneet keneltäkään suomalaiselta huomamaatta, puhdistuksista ei uskallettu vuosikausiin puhua. Vasta perestroikan myötä asioita alettiin oikeasti tutkia.

Jokainen yritti säilyttää oman päänsä.Ilmiö oli sama kuin Saksan juutalaisyhteisössä. Kollektiivinen vastarinta puuttui. Tärkeä oli,että itse ja oma perhe selviävät hengissä.

Screenshot%202022-06-18%20at%2003-09-26%

Aina Waklinan isoisä Kalle loikkasi ”punikkina” Neuvostoliittoon. Vuonna 1938 hänet ammuttiin. Kuva: Yle Elävä arkisto, kuvanauha

Screenshot%202022-06-18%20at%2003-10-44%

Eila Lahden isä Eino Lahti loikkasi Neuvostoliittoon Lapuan liikkeen vainoamana ”perkeleen punaisesta Kemistä”. Kuva: Yle Elävä arkisto, kuvanauha

Screenshot%202022-06-18%20at%2003-10-56%

Kimmo Lehtimäen isosetä Verner Lehtimäki toimi Neuvostoliitossa hävittäjälentäjä-nä. Stalinin vainoissa hän katosi. Kuva: Yle Elävä arkisto, kuvanauha "

Tässä on mielenkiintoinen tieto, että Verneri Lehtimäki olisi ollut mukana Neuvosto-liiton ja USA:n välisessä lentokoneteknologian vaihdossa 1930-luvun alussa. Lentokoneteknologian vaihto tunnetaan paljon huonommin kuin panssariteknologian.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/04/vasen-kaista-vaaraa-tietoa-nl-n-ja-saksan-sotateknologiayhteistyosta-1930-luvulla

https://ristojuhanikoivula.vuodatus.net/lue/2022/06/guided-vlasov-beams


***


https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/91b2a53d-3349-45f8-a13c-449a85a75adf

" Uutuuskirja: Stalin määräsi henkilökohtaisesti suomalaisten joukkomurhan – "Miksi ei enempää?"

Uutuuskirjan mukaan Stalinin vainoissa kuoli todennäköisesti vieläkin enemmän suomalaisia kuin yleisesti on arveltu.

Screenshot%202023-09-09%20at%2000-08-49%

Historioitsija Anni Reuter tarkastelee uutuusteoksessaan Stalinin vainoja paitsi tutkijana, myös itse vainotun suvun jäsenenä. SKS Kirjat

(En ole mikään psykiatri eikä tällaisita pitäisi huomautella, mutta kirjailijarouva ei ole mielstäni kuvassa terveen näköinen.)

Tekijän kuva

Meri Naski

Tänään klo 6:00

Josif Stalinin ajan Neuvostoliitossa inkeriläiset,punasuomalaiset, kuolansuomalaiset, amerikansuomalaiset ja loikkarit joutuivat kaikki vainojen kohteeksi,kukin vuorollaan.

Yleisesti Stalinin 1930-luvun vainojen on arveltu vieneen jopa 20000 suomalaisen hengen.

Uutuuskirjassaan Suomalaiset Stalinin puhdistuksissa (SKS Kirjat) historioit-sija Anni Reuter arvelee kuitenkin todellisen suomalaisuhrien määrän olleen yleisiä arvioita korkeampi.

– Kun lukuun sisällytetään inkerinsuomalaiset ja muut vanhat suomalaisvä-hemmistöt, surmattujen määrä nousee yli 20000 teloitettuun,Reuter kirjoittaa. "

HM: Teloituksista on oltava viralliset tiedot.

Ketään ei voi olettaa ainakaan tässä tapauksessa "teloitetuksi" pelkästään sillä, että henkilö ja nimi ovat häipyneet jonnekin. I maailmansodassa ja sisäl-lissodassa yh-teensä kuoli 10 miljoonaa (suurin osa tauteihin) ja II maailmansodassa 20 miljoonaa. Lisäksi NL:ssa kuului lähes kansalaisoikeuksiin vaihtaa maisemaa ja identiteettiä. Ainoa, mitä ei voinut vaihtaa oli sukupuoli.

Suomen sisällissodassa ja sen jälkisevittelyissä kuoli tai katosi 30000 ihmistä, aika iso osa teloitettuna, joista varsinkin punaisten omaisille mielenen selitys oli, että "hän on varmaan Neuvostoliitossa". Pitää olla oikeita todisteita, kun valtiollisista teloituksita puhutaan.

MN: " Reuterin uutuusteos kertoo järkyttävän tarinan yli 100000 suomalaiseen 1930- ja 1940-luvuilla kohdistuneista Neuvostoliiton puhdistustoimista, joita diktaattori Josif Stalin ajoi. Poliittisissa vainoissa karkottamisen ohella myös suomalaisten kuolemantuomiot ja kiduttaminen olivat hyvin yleisiä.

Myös Anni Reuterin isovaari Pietari Jääskeläinen karkotettiin perheineen Siperiaan ja sai kuolemantuomion, mikä varmistui vasta tutkimusta tehdessä.

Screenshot%202023-09-09%20at%2000-58-07%

Siperiaan karkotetun Pietari Jääskeläisen päiväkirja 1931–1937. ANNI REUTER

Teoksessa siteerattujen harvinaisempien arvioiden mukaan Stalinin vainoissa saa-tettiin teloittaa jopa 25 000–30 000 suomalaista tai suomalaissyntyistä. Myös Reuter kertoo pitävänsä näitä arvioita realistisina.

Vertailun vuoksi, Suomen talvisodan on yleisesti arveltu vaatineen noin 20000 suoma- laisuhria. Reuterin kirja myös huomauttaa, ettei läheskään kaikkien suomalaisten vainouhrien kohtalo ole selvillä vielä tänäkään päivänä. "

HM: "Vertailun vuoksi" näissä "UFO-Stalin-jutuissa" esiintyy tavan takaa väitetään talvella 1931 - 32 esiintyneen "maatalouden kollektivisoinnin surauksena" erityinen "Stalinin Ukrainaan järjetämä nälänhätä (holomodor, joillekuille "hölömoottori"...) jossa olisi kuollut kokonaista 10 miljoonaa tavallista työtätekevää ja usein työn puolesta karjanhoitajina ym. aseistettuakin  etnistä ukrainalaista".

Tämä on kirjattu myös EU:n ja Euroopan Norsunraatoneuvoston EN:n "päätöksiinkin, ja tämän KIISTÄMISESTÄ vaaditaan päätä vadille ja uhkaillaan jos ei nyt tappamisella suoraan niin mekein ainakin.

Tämä olisi VIISATAA (500) TALVISOTAA "UHREILLA MITATEN".

MINÄ KYSYN NYT TÄRKEÄN HISTORIALLISEN KYSYMYKSEN:

MIKSI RYSSÄ EI KÄYTTÄNYT TALVISODASSA TÄTÄ STALININ_UKRAINAN_ APUMATTI APUSEN_KGB:TA, vaan takkusi sillä vakinaisella tunariarmeijallaan vaivaiset 25000 uhria!!!???


MN: " Vaikka suomalaiset muodostivatkin 1930-luvun vainojen uhreista vain pienen joukon,kiinnittyy huomio suomalaisten poikkeuksellisen suureen yliedustukseen van- gittujen ja erityisesti teloitettujen joukossa. Tietojen mukaan suomalaisia surmattiin suhteellisesti enemmän kuin muiden etnisten ryhmien jäseniä Karjalassa ja Leningradin alueella.

Teoksessaan Reuter käyttää suomalaisyhteisöjen kohtaloista jopa sanaa ”joukkomurha”.

– Neuvostoliitossa asuvista suomalaisista, jotka vangittiin ja tuomittiin, 90 prosenttia sai kuolemantuomion, hän kertoo. "

HM: Hewompaskaa. Joukkomurha (massacre) on juridisesti "varattu" lakitieteellinen termi rikoksesta ihmiskuntaa vastaan, jollaisen jonkin valtuutetun lakielimen, lähinnä YK:n Turvallisuusneuvoston tai Kansainvälisen valtioidenvälisen tai sotarikos pitää olla antanut tuomio.

Kaikkia VANGITSEMISIA, esimerkiksi lyhytaikaisiakin ja tutkintaluonteisia, EI VAR-MASTI OLE TILASTOITU, MUTTA KAIKKI TELOITUKSET AIVAN VARMASTI ON!

Tällaisesta asiasta ei pidä löröttää paskaa.

Screenshot%202023-09-09%20at%2002-05-14%

Suomalaiset Stalinin puhdistuksissa (SKS Kirjat) kertoo vainottujen suomalaisten kohtaloista. SKS Kirjat

Suomalaisten sortokausi

Uuden sortokauden suomalaisia vastaan katsotaan alkaneen 1930-luvun alussa, jol-loin epäluuloisuus kasvoi Neuvostoliitossa kaikkea vierasta kohtaan. Länsi ja kapita-listiset maat nähtiin kasvavana uhkana, ja kaikkea vierasmaalaista alettiin pitää epäilyttävänä.

Jo tsaarin aikana karkotus Venäjän sisällä oli kuulunut maan rangaistuskulttuuriin. Tätä päädyttiin jatkamaan myös Stalinin aikana, joskaan neuvostojohto ei pitäytynyt ainoastaan yksittäisten ihmisten karkotuksissa, vaan suuntasi toimet kokonaisiin kansanryhmiin.

Esimerkiksi Leningradissa kommunistisen puolueen aluekomitea päätti paikallisen väestön siirrosta raja-alueelta maaliskuussa 1930. Päätös koski nimenomaan inkerinsuomalaisia, jotka tuli karkottaa ”epätoivottuna kansana”.

– Neuvostojohdon joukkokarkotusten motiivit liittyivät aluksi inkerinsuomalaisten ta-lonpoikaiseen luokkataustaan mutta myös neuvostovastaisiksi oletettuihin poliittisiin mielipiteisiin ja rajaseudun turvallisuuden parantamiseen puhdistuksilla, Reuter kirjoittaa.

Screenshot%202023-09-09%20at%2002-27-59%

Neuvostoaikana höyryveturit kuljettivat suomalaiset karkotetut ja vangit kaukaisiin paikkoihin eri puolille Neuvostoliittoa, kuten Hiipinään, Siperiaan ja Vorkutaan. WIKIMEDIA COMMONS

Ajan mittaan karkotuksen syyt muuttuivat kuitenkin yhä enemmän suomalaisen kansallisuuden painottamiseen. Pian voitiinkin jo puhua niin sanotusta ”etnisestä puhdistuksesta”, teoksessa kuvataan.

– Neuvostojohto tunsi epäluuloja suomalaisvähemmistöä kohtaan. Suomalaisilla oli sosiaalisia ja kulttuurisia yhteyksiä länteen, emämaahan Suomeen, joka oli kapitalistinen ja demokraattinen maa.

– Puhdistukset liittyivät pelkoihin kaikkea vierasta ja ulkomaista kohtaan, erityisesti kapitalismin tarttumiseen. Inkerinsuomalaisten ja muiden vähemmistöjen poliittista lojaalisuutta epäiltiin.

Screenshot%202023-09-09%20at%2002-32-55%

Karkotettuja suomalaisia Pahta-Aralin sovhoosin hautausmaalla vuonna 1937 tai 1938 Keski-Aasiassa. Etualalla luterilaisia ristejä ja hautoja. ANNI REUTERIN ARKISTO

Etnistä puhdistusta ryhdyttiin pian toteuttamaan tyhjentämällä alueita tiettyjen etnis-ten ryhmien jäsenistä kokonaan tai osittain. Suomalaisia tiedetään karkotetun muun muassa Kuolaan, Kazakstaniin ja Siperiaan. Jo matkalla määränpäihinsä osa karko-tetuista menehtyi. Kuolinsyiksi koituivat tartuntataudit, talvinen kylmyys, kesäinen kuumuus sekä heikko ruoka. Paikan päälläkään olosuhteet eivät usein helpottaneet. Esimerkiksi Keski-Aasiaan karkotettuja suomalaisia hyödynnettiin usein samaan tapaan kuin Afrikasta asti tuotua orjatyövoimaa Yhdysvaltojen etelävaltioiden puuvillaplantaaseilla.

– Stalinin aikana Keski-Aasian puuvillapelloilla työskentelevät pakkosiirtolaiset olivat käytännössä neuvostovaltion omistamia orjia, kirja kertoo. Toisaalla taas ihmisiä saatettiin viedä vankileireille,joista kuuluisin ja julmin sijaitsi Vienanmerellä Solovets- kin saarilla.Saarilla muun muassa tehtiin ihmiskokeita poliittisilla vangeilla. Solovetsk onkin tunnettu lempinimellä ”arktinen Auschwitz”.

Screenshot%202023-09-09%20at%2002-13-12%

Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin pyrki vangitsemisilla ja vähemmistöjen karkotuksilla alista-maan koko väestön oman valtansa alle. Kuva suuren puhdistuksen ensiajoilta, vuodelta 1936. Aalto-yliopiston arkisto

Vaikka tilanne Neuvostoliitossa vaikutti sekasortoiselta, ei kaaoksesta ja sattumasta ollut kyse. Sen sijaan Stalin itse piteli vainojen naruista tiukasti kiinni Moskovassa, pyrkien vangitsemisilla ja vähemmistöjen karkotuksilla alistamaan koko väestön oman valtansa alle.

Reuterin mukaan Stalin jopa määräsi tappokiintiöitä eri alueille.

– Lukuisat kuolemantuomiot ja karkotuskäskyt kulkivat hänen työpöytänsä kautta niiden toteuttajille, hän kertoo.

– Kun komissio ehdotti Neuvostoliiton länsirajalta karkotettavaksi 5 000 suomalaista ja karjalaista perhettä vuoden 1935 alussa, Stalin kannatti ehdotusta mutta kirjoitti raportin marginaaliin: ”Miksi ei enempää?”

Suuri puhdistus 1937–1938

Stalinin poliittiset vainot kestivät koko hänen hallitsemansa stalinistisen aikakauden, mutta huipentuivat niin sanotun ”suuren puhdistuksen” massatappamisiin vuosina 1937 ja 1938.

Tuolloin käytännössä kaikista suomalaisista tuli epäilyksenalaisia,niin vanhoista suo-malaisvähemmistöjen jäsenistä kuin myöhemmin muuttaneista siirtolaisista. Suoma-laisten vainoa oikeutettiin syyttämällä suomalaisia nationalisteiksi, ulkomaisiksi agenteiksi ja kansanvihollisiksi.

– Jotkut suomalaiset vietiin kotoaan yöllä, toiset napattiin kadulta, kolmannet työpai-kaltaan. Kun yksi vangittiin vastavallankumouksellisena, häneltä vaadittiin kuuluste-luissa salaliittoon osallistuneiden nimiä, kuten tietoja työtovereista, ystävistä ja sukulaisista.

Tunnustusten saamiseksi alettiin käyttää jopa kidutusta, joka usein johti valheellisiin tunnustuksiin. Tunnustuksia puolestaan seurasivat ankarat tuomiot, jotka vaihtelivat aina pakkotyöleiristä Kazakstanissa teloituksiin eri puolilla Neuvostoliittoa.

Screenshot%202023-09-09%20at%2002-08-11%

Myös Suomessa uutisoitiin vainoissa kuolleista. Suomen valtio teki kuitenkin varsin vähän auttaakseen loikkareita. Jalasjärvi-seura

Vainon vuosien huipentuessa neuvostoyhteiskuntaa hallitsi pelko, tarkkailu ja kasvava epäluulo.

Kohtelu oli usein julmaa jopa jo kuolemaantuomituille. Esimerkiksi Leningradin keskustassa sijaitsevassa tutkintavankila Bolšoi Domissa, johon tuotiin teloitettaviksi kaupungin vankiloissa tuomittuja, kuolemaantuomituille ja heidän sellitovereilleen valehdeltiin tulevasta vankeustuomiosta ja siirrosta vankileirille.

– Huijatut kuolemaantuomitut seisoivat rauhallisina ennen kuolemaansa, sillä he luulivat menevänsä lääkärintarkastukseen tai saamaan dokumentteja siirtoa varten, Reuter kertoo. "

HM: Teloituksista on oltava rikosoikeudellinen näyttö. On oltava väärentämät-tömät asiakirjat,joista käy ilmi nimet,tai sitten on löydettävä teloitettuja ruumii- ta, joista henkilöllisyys tai ainakin todennäköinen kansallisuus voidaan katsoa DNA-testeillä. EI Suomessakaan keitään muita "teloitettuja" noteerata kuin tällaisia!

MN: Todellisuudessa tapaamiset johtivat suoraan salaisen poliisi NKVD:n käsiin,ja upsee- rit teloittivat uhrit ampumalla pistoolilla takaraivoon talon kellarissa. Sieltä ruumiita myöhemmin kuljetettiin kuorma-autoilla kaupungin ulkopuolelle haudattaviksi.

Historia toistumassa

Venäjällä Stalin muistetaan yhä toisen maailmansodan voittajana ja maan teollistaja-na. Vaikka Stalinin vainoista ei täysin ole vaiettu, on niitä pitkään vähätelty ja kaunisteltu, historioitsija Reuter summaa.

Suomalaiset Stalinin puhdistuksissa tuo esille suomalaisten pitkään salatut ja unoh-detut joukkokarkotukset sekä vainon, pelon ja pakkotyön vuodet. Teos on myös il-mestyessään poikkeuksellisen ajankohtainen Ukrainassa käynnissä olevan Venäjän hyökkäyssodan myötä.

– Ukrainan sodan myötä poliittiset vangit ovat tehneet paluun, ja valehtelu ja ihmis-oikeuksien polkeminen ovat jälleen arkipäivää. Historia näyttää toistavan ikävällä tavalla itseään, Reuter kommentoi uutuuskirjaansa.

Lähde: Anni Reuter: Suomalaiset Stalinin puhdistuksissa (2023, SKS Kirjat)

Juttua korjattu 8.9.2023 kello 9.09: Historioitsija Anni Reuterin etunimi korjattu. "