Ensimmäiseksi on kysyttävä, että SENKÖ TÄYTISTÄ VASSARIT TUOLLAISELLA STALINISMILLA STRESSAA? Vihonviimeinen virhe on "suorittaa katumus- ja puhdistautumisharjoituksia", jotka sitten kyllä luovat (tyhjästä) mielikuvan, että jotakin aivan olennaista "stalinismista" todella aiottaisiin säilyttää / palauttaa!
 
Toisekseen "tieteenkin" nimissä esiintyy esimerkiksi EU:n ja EN:n terroripäätöksissä todellisuuteen nähden 10-kertaisia ja rajatummissa yhteyksissä 100-kertaisia "kommunisminuhrimääriä" - eivätkä edelleen rajatummissa yhteyksissä 1000-kertaisetkaan sepitykset ole täysin tuntemattomia...
 
On siis vähintäänkin oltava aika konkreettinen, mitä tarkoittaa, jos "Kommunismin nimissä" jotakin menee "tunnustamaan"...
 

Neuvostoliitosta löytyy paljon tuomittavaa.

Vasemmisto tuomitsi kommunismin rikokset jo kauan sitten – mutta tuomitaan ne jälleen kerran

Perussuomalaisten nuorten fasistijulistusten johdosta on päädytty tilanteeseen, jossa vasemmistolta on vaadittu vähintään irtisanoutumista mutta myös Neuvostoliiton jo-kaisen rikoksen tuomitsemista. Luonnollisesti vaatimus esitettiin myös vasemmistolii- ton nykyiselle puheenjohtajalle Li Anderssonille, joka tottuneesti painotti pyrkineen-sä säännöllisesti irtisanoutumaan niin stalinismista kuin kaikesta maailman pahuudesta.

Mutta lähdetään nyt sitten liikkeelle. Josif Stalin oli hirmuhallitsija, joka murhasi miljoonia ihmisiä sairaassa yhteiskuntakokeilussa. Stalinin lihamyllyyn joutui muun muassa kymmeniä tuhansia suomalaisia kommunisteja, joiden ”rikos” oli halu rakentaa sosialistista yhteiskuntaa. "

HM: NL:ssa ei ollut mitään "kymmeniniä tuhansia suomalaisia kommunisteja, lasketaan millä tavaiia hyvänsä. Suomalaisia meni jäädäkseen kaikkiaan noin 10000 jos heitä tarkoitetaan.

https://yle.fi/uutiset/3-11032865

"Tutkimusmetodi" on sellainen, että kaikki, joiden myöhemmistä vaiheista ei ole seik-kaperäistä tietoa, on muka "tapettu(ja)"! Tietoa taas ei ole, koska siitä ei välitetäkään ottaa millään rikospoliisin tarkkuudella selvää. Sitten sepitetään lisää olemattomia "kadonneita" suomalaisia. "Tapettujen" piikkiin menevät mm. emigroituneet, sodissa kadonneet ja suomalaisuutensa häivyttäneet - ja ennen kaikkea täysin vain sepitetyt "Olemattomat Sielut"!

´Suomalaisuutta´ ei määritellä, koska siitä halutaan antaa ehdoin tahdoin väärä käsi-tys,ei ainakaan missään lehtijutuissa,jotka ovat propganda"tutkimuksen" varsinainen tulos. Neuvostoliitossa ja Venäjällä oli yli 100000 etnistä venäjänsuomalaista, joilla ei esivan- hempineen ollut ikinä ollut mitään tekemistä Suomen suuriruhtinasunnan tai tasavallan kanssa. Heistä ei ole myöskään Suomen valtion väestötietoja.

Suuriruhtinaskunnasta tulleita olivat mm. nuo muurmannisuomalaiset, joita oli enim-millään n. 6000, joille tsaari oli tarjonnut Venäjän kansalaisuutta vastaan Jäämeren rannalta maata ja verovapautta.

Pietarinsuomalaisia oli sen verran, että Pietaria pidettiin toiseksi tai kolmanneksi suurimpana suomalaiskaupunkina, mutta heistä osa oli perinteisiä, osa emigroitu-neita ja osa Suomen kansalaisia, joista taas iso osa palasi Suomeen Väliaikaisen hallituksen ja vallankumouksen aikaan.

Punapakolaisia oli n. 10000, joista puolet tuli takaisin. Sittemmin loikkareita ja kyydit-tyjä oli luokkaa saman verran ja osa heistäkin tuli takaisin. Eikä niitä loppujakaan suinkaan kaikkia tapettu... Eelleen oli Ameriikan-loikkreita, joista monen lähdön pon-timena oli vaino USA:ssa. Heitä oli alle 6000. Eelleen oli mm. siperiansuomalaisia.

Jos Venäjän ja NL:n suomaisista ei ole mitään luotettavaa yleistutkimusta,on mahdo- tonta tehdä tieteellistä tutkimusta nimenomaan poliittisen väkivallan uhreista noissa maissa.

 

JV: " Stalinin jäljiltä Neuvostoliitosta rakentui viimeistään sairas yhteiskunta, jonka viralli-nen nimi kuului Sosialististen Neuvostotasavaltojen liitto. Sosialisti Tony Cliff huomautti aikoinaan osuvasti, että Neuvostoliiton englanninkielinen nimi sisälsi neljä kirjainta, joista koostui neljä valhetta. Kyse ei ollut unionista,siellä ei ollut neuvostoja, se ei ollut sosialistinen eikä siellä ollut tasavaltoja.

Vuonna 1968 Neuvostoliitto lähetti tankkinsa Prahaan, jossa haluttiin rakentaa ihmis-kasvoista sosialismia. Koska Neuvostoliitto ei tuntenut ihmiskasvoisuutta saati sosia-lismia, piti Alexander Dubčekin ja muiden edistyksellisten aikeet murskata. Apuna käytettiin toisen maailmansodan jälkeen luotujen satelliittivaltioiden armeijoita. Irvok-kain näistä satelliittiluomuksista oli DDR, jossa vanhat natsit ja Stalinin koneiston koulimat kätyrit pitivät valtaa. Jos ihminen halusi lähteä, oli hänet parempi ampua.

 

Kun luonnon, Afganistanin ja vapauden sekä monet muut paikat tuhonnut sairas yh-teiskuntajärjestelmä teki kuolemaa, yrittivät vanhan vallan kätyrit vielä kääntää histo-rian kulkua elokuussa 1991.Todennäköisesti vähintään kahden promillen humalassa tehty vallankaappaus onneksi kaatui mahdottomuuteensa, mutta on sekin hyvä tuomita näin vuonna 2020. "

HM: Miten helveissä joku lehti voi olla näin saatanan tyhmä, että julkaisee tällaista sairasta typeryyttä, jossa imperialistien js Talebanien ja ISIStenkin tuhot "niksautetaan" "Kommunismin uhreiksi"...

 

JV: " Samaan aikaan Baltian maat lähtivät itsenäistymään, ja sehän ei sopinut Neuvostoliitolle. Onneksi lopulta kuolinkouristuksissaan ollut imperialistinen valta ei lähtenyt murhaamaan tuhansia ihmisiä.

Neuvostoliiton raunioille syntyi nyky-Venäjä, josta on muodostunut naapureilleen uhitteleva, tarpeen vaatiessa niihin hyökkäävä maa, joka kunnioittaa Neuvostoliiton perinteitä monella muullakin tavalla.

 

Näin, nyt on tullut tuomittua monta asiaa. Onneksi Ele Alenius ja muut rohkeat sosi-alistit sekä SKP:n ”saarislaiset” tuomitsivat Tšekin miehityksen jo tuoreeltaan, kun muut vielä arpoivat kantaansa.

Gennadi Janajevin juntan vallankaappauksen vasemmistoliitto tuomitsi niin ikään välittömästi, ja vasemmistoliiton edustajat ilmoittivat puolueen tukevan myös Baltian maiden itsenäisyyttä. Kannanotosta seurasi myllykirje silloiselta valtiojohdolta eli tasavallan presidentiltä, koska virallinen Suomi arpoi vielä kantaansa.

Kiitos siis teille, jotka tuomitsitte kaiken jo kauan sitten!

Kirjoittaja on KU:n toimittaja, joka tuomitsee trotskilaisen menneisyytensä "

 

HM: Taaksepäin on entisestään degeneroitunut...

Tieteen, historiankin väärentäminen on aina rikollista ja vahingollista.

 

***

 

YLE: KAIKKI TYÖIKÄISET MIEHET NEUVOSTOLIITOSSA LINNASSA!!!(???)
 
YLE:n pläjäys, missä pölhötoimittajat ymmärtävät ohjeman tahallaan väärin. Ohjelmassa ei puhuta mistään "yli 20 miljoonasta" mitään.
 
YLE on ottanut "tietontonsa" LASKEMALLA YHTEEN OHEISESTA TILASTOSTA JOKA VUODEN TAMMIKUUN ENSIMMÄISEN PÄVÄN KULAGIEN ASIKASMÄÄRÄN vuosina 1930 - 1953!
 
Täällä on tilasto, kuinka paljon leireillä kunakin vuonna oli 1930 – 1953, 1. tammikuuta kunakin vuonna:
 
1930 … 179.000
1931 … 212.000
1932 … 268.700
1933 … 334.300
1934 … 510.307
1935 … 725.483
1936 … 839.406
1937 … 820.881
1938 … 996.367
1939 … 1.317.195
1940 … 1.344.408
1941 … 1.500.524
1942 … 1.415.596
1943 … 983.974
1944 … 663.594
1945 … 715.505
1946 … 746.871
1947 … 808.839
1948 … 1.108.057
1949 … 1.216.361
1950 … 1.416.300
1951 … 1.533.767
1952 … 1.711.202
1953 … 1.727.970
 
"yht." 23.096.000
 
NÄIN SAATU LUKU ON KUITENKIN JAETTAVA KESKIMÄÄRÄISEN TUOMION PITUUDELLA!
 
Se oli käytännössä ainakin 5 vuotta, sillä sellainen oli vakkapa "puolueen tuholaisjäsenen" sellaisen perheenjäsenen tuomio, joka oli vain "salaillut ja tukenut toimintaa".
 
Lyhyitä juoppoputkakakkuja ei lähdetty lusimaan GULAGiin, sillä esimeriksi Kolymaan meritse pelkkä matkain saattoi kestää puoli vuotta ilmoista ja pakkasista riippuen. Todennäköiseti keskimääräinen kuokkimisaika oli lähempänä 10 vuotta. Jos se olisi ollut vain tuo 5 vuotta, niin GULAGeissa oli kaikkiaan kuokkinut 4.5 miljoonaa (suur)rikollis- ja poliittista tuomittua.
 
Ne olivat ainakin poliittisille ensisijaiseti eristys- ja rangaistuslaitoksia, sillä SE PORUKKA OLI TUOTTAVAAN PAKKOTYÖHÖN ARMOTTA LIIAN VANHAA, 1800-luvun puolella syntynyttä, kuten voi tarkistaa Memorialin listan kuolinikien perusteella.
YLE: " Historia: Neuvostoliiton vankileirit
 
Tiistaisin, Yle Teema Fem - Yle Areena 650 pv
 
Neuvostoliiton vankileirien, gulagien, historia alkoi vuoden 1917 vallankumouksesta ja ulottui aina Stalinin kuolemaan saakka.
 
Miten Neuvostoliitto loi järjestelmän, jossa 20 miljoonaa ihmistä alistettiin orjatyöhön?
Rikasta arkistomateriaalia ja haastatteluja hyödyntävä sarja käy läpi vankileirien synkän historian. (Gulag, The History, Ranska 2019.)
 
Historia: Neuvostoliiton vankileirit: Artikkelit "

Toiset luonnollisesti valehtelevat valtiollisen meedian perässä:

https://seura.fi/tv/poiminnat/neuvostoliiton-vankileirit-miten-neuvostoliitto-loi-jarjestelman-jossa-20-miljoonaa-ihmista-alistettiin-orjatyohon/

Neuvostoliiton vankileirit: Miten Neuvostoliitto loi järjestelmän, jossa 20 miljoonaa ihmistä alistettiin orjatyöhön?

neuvostoliiton-vankileirit01_tvmaailma-1

Rikasta arkistomateriaalia ja haastatteluja hyödyntävä sarja Neuvostoliiton vankileirit käy läpi vankileirien synkän historian.

Kolmeosainen tietopaketti Neuvostoliiton vankileirit käy läpi gulag-järjestelmän historian vuoden 1917 vallankumouksesta lähtien. Neuvostoliitto ylläpiti sadistista vankileirijärjestelmää 1950-luvulle Josif Stalinin kuolemaan saakka. Raja keskitys- ja työleirin välillä oli häilyvä, sillä useimmilla leireillä oli sekä tuomittuja rikollisia että poliittisia vankeja. Yhteensä orjatöihin alistettiin jopa 20 miljoonaa ihmistä, joista moni kuoli karuissa oloissa tai teloitettiin.

Ensimmäinen osa keskittyy gulagin prototyyppiin, joka perustettiin Solovetskin luostariin Luoteis-Venäjällä sijaitsevalle saarelle. Vienanmeren saartama syrjäinen paikka oli ihanteellinen, vaikka joidenkin vankien onnistuikin paeta Suomeen. Epäilykset paikan epäinhimillisyydestä tukahdutettiin propagandamateriaalein.

Neuvostoliiton vankileirit luottaa arkistokuvaan: työmailla raatavien vakavailmeisten vankien katseet kertovatkin enemmän kuin sanat. Haastattelussa eräs leirillä ollut muistelee, että komentaja toivotti tervetulleeksi sanoin ”Voitte unohtaa entiset oikeutenne. Täällä meillä on omat sääntömme.”

Historia: Neuvostoliiton vankileirit, ti 20.10. klo 21.00 Yle Teema & Fem

Neuvostoliiton vankileirit. © Tomasz Kizny/Yle Kuvapalvelu

Screenshot_2020-10-23%20%D0%9A%D0%90%D0%

Noin 4 miljoonasta työleirivangista noin miljoona kuoli Tuomiota suorittaeaan, näistä neljännes yhden vuoden, 1942 aikana.

***