sunnuntai, 3. elokuu 2014

YLEn-antia: "vauvojen rotumurhapeilineurooni"!!!

 

Ketjureaktio-palstan siirtyessä ehkä joksikin aikaa naftaliiniin, lainataan sieltä muutama juttu tänne.

http://ketjureaktio.net/index.php?topic=273

Tähän ketjuun toivotaan kirjoituksia ja paljastuksia YLEn harvinaisen typeristä ja vil- pillisistä ja asiantuntemattomista asiaohjelmista,perättömistä uustisankoista, tylsistä ja asenteellisista keskusteluista ja toimittajista, jotka nipottavat eurovirkoihin, rikolli-sista johtajista, YLE-verosta,mitä sen kanssa oikein olisi tehtävä, YLE:n kilpailijoista (mm. isoista ulkomaalaisista, kuten Gasprom Media...).

Finnish Marc Hauserian bullshit quack scientists "discussing" in State (fascist propaganda) channel YLE "how to take (in future...) a persons ("criminal´"...) CON-SCIOUSNESS ON A COMPUTER DISKETTE AND MODIFY IT ON THAT"!!!...
 
If you have recorders, take this to that,it can be useful in the Hague Court in future.
 
This is in present place only one week.
 
Finland, Finnsh nation, needs foreign help from the international community, from WHO agaist schizophrenic Fascist Bullshit Quack "Neuroscience on the Government (and president). Against Hans Berger´s, Hitler´s "science" ideologist´s ideology, against "our" Maidan terrorists.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi
 
 Kuten tässä:

1981929_612032648871455_342136511_n.jpg

YLEN-ANTIA: ”ROTUMURHAPEILINEURONIT”...


YLE1:n mukamas tiedeohjelma Prisma esitti 4., 5. ja 10.11 otsikolla ”Synnymmekö hyviksi?” (Babies: Born to Be Good?) kanadalaisen Eileen Thalenbergin ”dokumen-tin”,joka kertoi Vilayanur Ramachandranin ”peilineuronikoulukunnan” ”tutkijoiden” Kiley "Kilaus" Hamlinin ja Kang "Kanki" Leen "tutkimuksista" pikkuvauvojen muka ”synnynnäisestä moraalista”.

"Kanki" Lee on haistapaskantiedeorganisaatiossa heti "mestari" Vilayanur Ramachandranin alapuolella mutta hänen hänen vaimonsa Diane Rogers-Ramachandranin yläpuolella.

Ohjelma oli härskin harhaanjohtava paitsi asian, myös noiden ”tutkijoiden” ”tulosten” todellisen sisällön suhteen!

Huijausta huijauksen päälle ”syntymämoraalista”...

YLE:n nettisivujen toimittaja Timo Peltonen kirjoittaa:

” Vanhakantaisen käsityksen mukaan lapsi toimii moraalisesti oikein siksi, että hän pelkää auktoriteetin, vaikkapa Jumalan, tuomiota. Ajattelutapa nousi esiin viimeksi syyskuun lopussa Jehovan todistajien lapsille tekemissä nettiopetus-videoissa ja niitä käsitelleissä nettikeskusteluissa.

Höpökäsitys,osoittavat viimeisen vuosikymmenen aikana lapsille tehdyt psykologiset tutkimukset.Lapsi kykenee erottamaan hyvän teon pahasta teosta jo ennen kuin ym-märtää puhetta kunnolla. Mainituista tutkimuksista kertoo sujuvasti, antoisasti ja viih-dyttävästi tiededokumentti Synnymmekö hyviksi? Tutkimustulosten tulkinnassa se olisi voinut mennä pidemmälle.

Kanadalaisprofessori Kiley Hamlin aloitti tutkimuksensa kymmenkuisista vauvoista ja huomasi heidän erottavan oikeuden vääryydestä. Sitten siirryttiin kuusikuisiin, sitten viisikuisiin ja lopulta kolmekuisiin vauvoihin. Heidänkin huomattiin säännön- mukaisesti katselevan pidempään pehmonallea,jonka he näkivät olevan ystävällinen toiselle pehmoeläimelle. ”

Ohjelmassa ”paha” tarkoitti vahingoittamista:satuttamista tai lelujen riistämistä ja pihistämistä. ”Moraali” tarkoitti ”pahan välttämissä sisäpiirissä”.Kohteen katsele-misen ei tarvitse tarkoittaa siitä pitämistä: sen voi aivan yhtä ”perustellusti” tulkita merkitsevän vaikkapa pelkoa tai kohteen pitämistä ”outona”.

Aivokuorellisten lajien psyyken todellisesta pavlovilaisesta (Fieldsin) ehdollistumis-mekanismista (joka selittää myös ”oudon” kohteen ”ihmettelyn” oppimisella), ei tietenkään mainittu sanaakaan. Sellaisen olemassolon kiistäminen onkin ”peilineuroniteorian” ydinaksiooma.

Valehdeltiin,että "simpanssitkin auttavat pyyteettömästi”,vaikka on osoitettu sitovasti, että kesyt tai villit simpanssit eivät auta lajikumppania, joka ei pysty niitä hyödyttä-mään vastavuoroisesti, esimerkiksi viereisen häkin simpanssia, jolle ei anneta ruokaa. Ne ovat luonnossa myös kannibaaleja, jotka voivat syödä omasta laumastaankin.

”Moraaligeenin” sijasta ”tutkitaankin” (tasan yhtä olematonta) ”rotumurhapeilineuronia”!

Oli täysin YLE:n oma päähänpisto, että Kiley Hamlin väittäisi lasten preferoivan geenistä vahingoittamatonta toimintaa yleensä!

Hänen julkaisunsa kertovat todellisuudessa TASAN PÄINVASTAISTA! (Vilpillisellä "metodilla" saadaan MITÄ "TULOKSIA" TAHANSA!)


Toimittaja ei voi olla vain niin tyhmä ja taitamaton,ettei olisi vilkaissutkaan netistä tar-kemmin esimerkiksi Kiley Hamlinin muitakin tutkimuksia,kuten otsikolla ”Babies Pre-fer Individuals Who Harm Those That Aren't Like Them ” (Vauvat suosivat sellaisia, jotka vahingoittavat niitä, jotka ovat erilaisia kuin he”)! Tämä ”toisennäköisten rotu-murha” on ”vakuuttavimmin (joskin väärin tietysti sekin!) todistettu” noilla iloitsemis- ja katseellaseuraamiskokeilla!

Tieteellistä teorianmuodostusta ymmärtäville tässä ei olekaan ”yllätystä”: ongelman- asettelu muistuttaa ”evoluutiofeministien” ja ”tosimiesten” ”kiistaa” siitä, onko perhe geenistä - vai onko sieltä sittenkin muka päinvastoin vieraissakäyminen! Tieteellisen teorian sisäisessä logiikassa on olemmissa tapauksissa niin, että jos toinen olisi geeni-ilmiö, niin toisenkin täytyisi olla sitä.Ero on toiminnallisessa tarkastelunäkökul- massa ”geeni-perheeseen” tai ”taistelevaan rotuun” ... Käsitteet saavat täsmällisen määritelmänsä kunkin teorian muodostuksen yhteydessä.

Aggressio on puolustautujan, inho hyökkääjän tappoemootio...?

YLE:n toisessa ohjelmassa ”Avarassa ihmisluonnossa” (näyttelijä Max Forsman, puoskariprofessori Kirsti Lonka) 7.12.2013 Tampereen yliopiston Jari Hietanen sivusi kysymystä emootiotutkimuksen varjolla.Perusemootioita on rajallinen määrä.Niillä on biokemillinen perusta, joka ei kuitenkaan määrää emootiota yksikäsitteisesti.

Emootioita ei pidä sekoittaa tunteisiin (feelings), joilla on suhteellisen pysyvä sosiaalinen kohde, esimerkiksi toinen henkilö.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/08/yhteenvedon-paikka-antonio-damasion-biologismista-2004

Kirsti Longan mukaan ohjelmassa olisi ollut kyse "Rizzolattin 90-luvuvulla löytämistä ilmiöistä", mikä tarkoittaa ”peilineuroni-teoriaa”. Hietanen tuntee satavarmasti tarkoin hamlinien ”vauvojen rotumurhapeilineuronikokeet”.

Hietasen teorian mukaan pelon/aggression ja inhon emootiot taas ovat biologisesti vastakkaiset, esimerkiksi tyypillisiltä ilmeiltään ja biologisilta markkereiltaan. Kun sekä pelko että aggressio ilmaisevat puolustuksellista käyttäytymistä, ilmentää inho hänen teoriansa mukaan hyökkäystä (viime kädessä siis sitä ”rationaalisen vakaasti harkittua rotumurhaa" inhoajan omasta aloitteesta).Siihen siirrytään sitten,kun ollaan vahvoilla. Kyse on vain kuka ehtii ensin.Ei parane jättää "tilaisuutta käyttämättä” ku- ten ei parittelussakaan,jos meinaa ”menestyä geneettisesti”. Toki inho kuten pelkokin voi ilmetä myös välttelemisenä. Silloin(kin) se olisi ”geenivihollisryhmien rajankäynnin” ilmaus. 

Hietasen esityksessä jäi hämärän peittoon,mille emootiolle ”sisäpiirireiluusmoraali” perustuisi. Mahdollisesti oli tarkoitus,että katsoja mieltää sen perustuvan ”rakkaudel- le” (riippumatta mitä sillä konkreettisesti tarkoitetaan), joka on kuitenkin kohteellinen tunne, eikä ärsykkeiden herättämä emootio.Tunteet ja emootiot sekoitettiin ”iloisesti”. Tunteet ohjaavat emootiota eikä päin vastoin. Kuinkahan monta miljardia EU ja hirohitoistihallitus tuohon taas kumoavat...

Moraali ei myöskään suinkaan säätele pelkästään rakastavaisten ym. "sisäpiiriläisten" keskinäisiä välejä!

Ideologiset perusvaihtoehdot ovat leninismi, jumalat tai rotumurhapeilineuronit

Ohjelmat, ja kaikki YLEn-anti aiheesta, muodostavat suunnitellun aivopesukokonai- suuden: katsoja saa muka ”toisistaan riippumattomista lähteistä kuin sattumalta” samanlaista toistaan täydentävää tietoa. Ryhmäreiluusgeenimoraali olisi ”geneettistä liittolaisuutta rotumurhapeilineuronimaailmassa”. Mitään todellista "rauhantilaa" ei olisi kuin jossakin harvoin täysin tilapäisesti... Kieltämättä ”loogista”, mutta perustei-taan myöten täydellisesti perätöntä ja virheellistä,sillä mitään ”peilineuroneja” ei ole olemassa, eikä sellaisia voi darwinistisessa periytymisessä muodostua oppimisjärjestelmän oloissa. 

Moraali ei kuitenkaan tarkoita sisäpiirietua: moraalisääntöä kyllä ylläpitää sitä nou- dattamalla moraayhteisö,johon kohdistuvat myös mahdolliset moraalirangaistukset, mutta moraali EI voi kohdistua yksinomaan yhteisön(sä) sisälle! Muutoin esimerkiksi lääkärienkin pitäisi noudattaa lääkärinmoraalia vain suhteessa tosiin lääkäreihin, eikä suhteessa potilaisiin, jne.)  

http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=499359

Uusiseelatilainen Damian Scarf osoittaa kokeellisesti, miten niin "syntymämoraali-tutkimuksissa" kuin "rotumurhapeilineuroonitutkimuksissakin" huijataan:

Social Evaluation or Simple Association? Simple Associations May Explain Moral Reasoning in Infants

Lapsikatsoja saadaan samaistumaan johonkin nukkeen, ja sen jälkeen hän ilmaisee niitä "tunteita", lähinnä iloa, niissä tilanteissa, missä tämä muka sellaista osoittaa, on se sitten jonkun auttaminen, häirintä- tai rotumurha!

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/184625?Page=1


Kuvahaun tulos haulle "Damian Scarf" 


* * *

http://ketjureaktio.net/index.php?topic=273

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/376839?Page=1#376986

YLE:n PRISMA pitää katsojia absoluuttisen mistääntietämättöminä täysinä ääliöinä

Edellisessä YLE:n PRISMASSA oli varsinainen "limbokoe",jossa "todistettiin", että "ajattelu ja kivikirveen teko tapahtuvat samassa aivopaikassa (ja jälkimmäinen olisi siis syntynyt ensimmäisestä)":

Koska aivokuvantamiskoneessa ei voi kalkutella kivikirvestä, ongelma "ratkaistiin" niin, että aivokuvannettavalle näytettiin erityisestä laitteesta kivikirveen tekoa, joita oli yksinkertaisempia homo habiliksen ja monimutkaisempia Aceulin (heidelbergi-lais)kulttuurin malleja.

Jotta "koe olisi luotettava", koehenkilö ei ollut ikinä tehnyt kivikirvestä eokä pitänyt sellaista käsissäänkään...

Nyt saatiin tulos,että erityisesti sen monimutkaisemman,pidempään kalhutun kirveen kohdalla aktivoitui ihmisen kielikeskus Brocan alue (joka apinoilla ohjaa ruoan pureskelemista nielaisukuntoon)!

Tällä sitten "todistettiin mullistavasti", että muka "ajattelu on syntynyt kivikirveen te-osta", varmaan myös, että "neandertalilainen ajatteli kuten mekin" ja mitä lie muuta!

ONKO TODELLA NIIN, ETTÄ NUO PÖLHÖKUSTAAT, JOTKA NOITA OHJELMIA TEKEVÄT JA SAAVAT MYÖS MILJOONIEN "TUTKIMUS"MÄÄRÄRAHOJA, EIVÄT IKINÄ OLISI KUULLEETKAAN MITÄÄN KIELELLISESTÄ AJATTELUSTA ?

MINÄ vaan kysyn...

Ja mikä helvetti siinä kielellisessä ajattelussa on sellaista ("stalinismia"?), että MIKÄ TAHANSA PÖLHÖYS  on sallittua ja toivottavaa ihmisten "vieroittami-seksi" vaikka vain tilapäisesti ja osittaisestikin kyseisestä "ihmiskunnan suurimmasta uhkaideasta"... (ainakin heti tämän jälkeen)?

(Minun tyhmästä päästäni ajateltuna kyseinen perustava tieteellinen idea on täysin neutraali vaikkapa "kapitalismin ja sosialismin suhteen" tai "amerikkalaisten ja venäläisten suhteen"...

Tuolla tavalla voidaan "todistaa ajattelun syntyneen" AIVAN MISTÄ TAHANSA VÄHÄNKÄÄN MONIMUTKAISEMMAN TAI VAKEAMMIN TEHTÄVÄN ARTEFAKTIN TEOSTA, aivan yhtä hyvin vaikka kalanruotokamman tai varsinuijan teosta...

Voitaisiin "todistaa mullistavasti" jopa, että "ajattelu onkin peräisin (keneettisesti tie- tysti, kuinkas muuten) neandertalaisten tervan (tökötin) ja muovin teosta koivuntuo- hesta,vaikka nuo nennut ovat keenineen kuolleet sukuppuuttoon (jotakin on kuulem- ma immuunijärjestelmässä ja mahdollisesti ulkonäössäkin joillakuilla jäljellä) ja tuo tai oli unohduksissa 30000 vuotta...(tosin se on kyllä,kieltämättä helvetin paljon myö-hemmältä ajalta kuitenkin kuin habiliksen kivikirveet. Ne Acheulin tyypit, joilla nyt "todistettiin" PRISMASSA, olivat Heidelbergin ihmisiä, joista ainakaan Euroopassa vaikuttaneiden jälkeläinen nykyihminen ei ole. 


* * *

Simpanssit eivät ole niin avuliaita kuin on luultu

http://static-sls.smf.aws.sanomacloud.net/tiede.fi/s3fs-public/styles/large_main_image/public/main_media/b88640517z.1_20161228163203_000guc121hfp.10.iptcstrip.jpg?itok=v4rrfud3&c=31f5852aeec7f20a145589194b4e7c2b

 

Kokeissa ne toimivat toisten hyväksi vain, jos hyötyivät siitä itse.

Aiemmat havainnot simpanssien epäitsekkyydestä saattoivat olla vahinkoja, esittää brittiläis-saksalainen tutkijaryhmä.

Kädellistutkijat ovat raportoineet apinoiden auttavan toisiaan eri tavoin.Tuoreen tutki- muksen mukaan ne eivät piittaakaan lajitoveriensa hyvinvoinnista tuon taivaallista!

Tyly totuus paljastui, kun Claudio Tennie Birminghamin yliopistosta kollegoineen ryhtyi selvittämään, miten syvää ja säännönmukaista simpanssien oletettu epäitsekkyys oikein on.
 

He testasivat asiaa näppärän koesarjan ja 13 Ugandan Ngamba-saarella asuvan simpanssin avulla. Simpansseille annettiin mahdollisuus irrottaa avaustappi laatikosta, joka sisälsi pähkinöitä.

Kuuden eläimen kohdalla salvan irrottaminen aiheutti sen, että tutulle simpanssille ropisi pähkinöitä. Itse ne eivät saaneet mitään.

Seitsemälle muulle koe-eläimelle tapin irrottaminen tarkoitti sitä, että naapuritkin jäivät herkuitta.

Vaikka kaikki simpanssit selvästi näkivät, että niiden tekemä valinta joko auttoi tai haittasi muita, niiden käyttäytyminen ei muuttunut suuntaan tai toiseen.

Jatkokokeessa tapin irrottaminen vaikutti simpanssin omaan herkkuannokseen. Nyt käyttäytyminen muuttui: simpanssi avasi salvan, jos siitä seurasi sille vatsantäytettä, muuten se jätti tapin paikoilleen.

Tutkijoiden mukaan aiempi näyttö apinoiden toisten hyväksi toimimisesta on saattanut olla pelkkää illuusiota. ”Avuliaisuus” on voinut olla oman edun tavoittelun sivutuote, eli juontua huonosta koeasetelmasta.

Ihmisen kyky epäitsekkyyteen ei ehkä olekaan kovin vanha, tutkijat arvelevat.

”On esitetty, että ihmisten altruismin juuret ulottuvat yhteiseen esivanhempaamme simpanssien kanssa. Tuloksemme kuitenkin haastaa tämän näkemyksen”, tutkija Keith Jensen toteaa Manchesterin yliopiston tiedotteessa.

“Koesimpanssimme eivät toimineet toisten hyväksi, elleivät ne itse hyötyneet siitä”, Claudio Tennio tarkentaa Birminghamin yliopiston tiedotteessa.

”Apinat eivät olleet sen enempää altruistisia kuin pahanilkisiäkään. Ne olivat välinpitämättömiä.”

Tutkijoiden mukaan tämä vihjaa, että epäitsekkyys kehittyi myöhään evoluutiossa eli vasta sen jälkeen, kun eriydyimme simpansseista.

Tutkimuksen julkaisi Nature Communications.

 

***

"Unet kasetille": Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Jyrki Kasvin YLEn-antia

 

Ei todellakaan ole ihme, että Suomelle konkka irvistää...

 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen  tutkimusjohtaja Jyrki Kasvi töräyttelee jälleen totaalisia järjettömyyksiä, varsinaista YLEn-antia taas:

 

Lähitulevaisuuden hurja ennuste: Katsot unesi uusintana

 

" Tekniikan tohtori Jyrki Kasvi visioi, että kymmenen vuoden kuluttua katsomme yöllä näkemämme unen uudestaan tallenteelta. ...

Kymmenen vuotta sitten kukaan ei puhunut pilvipalveluista.Kännykän käyttö ajaessa oli vanhanaikaisesti puhelimeen puhumista. Nyt autoilijoita kehotetaan kännykkään puhumisen lisäksi välttämään Facebookin päivittämistä ajon aikana.

Onkin herkullinen ajanviete pohtia, millaista tekniikkaa  nykyiset kymmenvuotiaat käyttävät parikymppisinä. Siihen puuhaan hyvä kumppani on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi.

- Kymmenen vuotta on pitkä aika, sillä tekniikka kehittyy niin nopeasti. Yksi todennäköisimpiä kehityskulkuja on, että tekniikka ja ihminen ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa, kertoo Kasvi.

 

Siirry sähköiseen unipäiväkirjaan

 

Villeimmissä visioissa siintää mahdollisuus tallentaa yöllä näkemänsä uni ja katsoa se päivällä uusintana. Voisi olla hyvinkin mahdollista töihin tullessa sanoa työkavereille, että näinpä hassun unen viime yönä, haluatteko nähdä tallennuksen.

– Se ei ole niin scifiä kuin miltä se kuulostaa. Asiasta on tehty hyvin mielenkiintoisia kokeita. Vaikuttavimpia juttuja on ollut se, että on kuvattu ihmisen näkökeskuksesta videota, jota ihminen katsoo. Kuvan laatu ei ollut vielä kummoinen, mutta kymmenen vuoden päästä voi hyvinkin olla mahdollista näyttää uniaan kavereille, Jyrki Kasvi pohtii. "

 

Kasvista on ensin itseään kusetettu, ja sitten hän kusettaa muita.

Tajunta ei ole aivossa millään "koodilla", eikä sama "fysiikka" eri henkilöillä tarkoita samaa tajunnasisältöä, vaan tuolaiset asiat riippuvat täydellisesti siitä, miten kukakin on asiat oppinut.Tämä koskee paitsi ihmisen kielellisrakenteista tajuntaa, myös sel-laisten elänten vaistoja, joilla on aivokuori ja pavlovilainen ehdollistumismekanismi.

On jops niin, että vaikka siamilaisilla kasosilla olsi osin yhteinen aivokuori ja siten yh-teinen "tallennuspaikka" muistille, heidän tajuntansa eivät "sekoitu", eivätkä he pysty lukemaan toistensa psyykkisiä objekteja: he ovat täydellisesti eri persoonallisuuksia, esimerkkinä Laleh ja Ladan Bijani.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/06/turun-kannabisyhdistys-nojaa-cnn-n-seinahullun-megapuoskarin-asiantuntemukseen

" Varsinainen puoskari jenkeissä on tämä "Turu Seuru Kannapisyhristykse" mainos- tama skitsojen ja narkkareiden Ruutistoimisto CNN:n "tieteellinen johtaja" Sanjay Gupta, joka nyt on kääntynyt kovaksi kannabispropagandistiksi:

http://www.tusky.fi/uutiset/546-sanjay-gupta-muutti-mieltaeaen-kann...

Äijän vanhoihin "ansioihin" kuuluu mm.

- "johti", ja sai miljardirahoitusta, "tutkimusprojektille",jonka aiheena ja "lupauksena" oli ei enempää eikä vähempää kuin "IHMISEN BIOLOGINEN KUOLEMATTOMUUS"

- Osallistui siamilaisten kaksosten Laleh ja Ladan Bijanin,joilla oli yhteinen aivokuori mutta täysin eri persoonallisuudet, puoskarimurhaan epäonnistumaan tuomitun ero- tusleikkauksen muodossa Ruutisbyroo CNN:n Intian johtajan ominaisuudessa. Syy oli, että erilliset persoonat samaa aivokuorta hyödyntäen todistavat persoonallisuu- den olevan aistimusperäinen kielellinen konstruktio eikä mikään "biologiskemiallinen" entiteetti.


Päinvastaista oppia on kyllä saarnattu paitsi Hillaryn "asiantuntijoiden" taholta mm. Turun yliopistosta:

Antti Revonsuo kehittelee "teknistä telepatiaa"...

RK, 7.2.2007 1:49:40, 226580

Antti Revonsuo ideoi ja kehittelee "koneellista telepatiaa" viimeisimmässä Tiede-lehdessä.

www.tiede.fi/uusinnumero/?id=102&vl=2007

Revonsuo pitää tajuntaa "puhtaasti biologisena ilmiönä", jossa sama fysikaalinen kokonaisuus "edustaa samaa ajatusta" (mitä tuokin sitten eri henkilöillä tarkoittaneekin). Biologisen ainoaksi vastakohdaksi hän asettaa "yliluonnollisen".

Revonsuo sanoo "telepatiastaan" seuraavaa, suora lainaus lehdestä:

"Aivosta kerätty data täytyy esittää kokemuksellisessa muodossa.Sen mukaan pitäisi pystyä simuloimaan tasan sama kokemusmaailma (jota kerätty data koodaa) itselle.

Silloin tutkija todella näkisi tutkittavan unet ja surisi hänen murheitaan. Tällainen ta- junnansiirto kulostaa huikean mileikuvitukselliselta, mutta Revonsuo on vakuuttunut, että siihen suuntaan ollaan menossa. "

Teorian ongelma on, että ainoa rakenne mikä eri ihmisten aivoissa on samanlainen tai poikkeaa vain vähän ovat geenit, ja niiden koodaamat yksittäiset proteiinit.

Tämä johtaisi Matt "Trofim" Ridleyn teoriaan, että perinnöllisyyden biokemiallinen DNA/RNA-mekanismi olisi myös ehdollisten (ja ehdottomien) refleksien biokemialli-nen mekanismi. Teoria ratkaisisi näppärästi mm. Antonio Damasion ja Steven Pinke- rin teorioiden ongelmat, joissa mm.synnynnäistä ja opittua tietoa esiintyy erottamat- tomana sekamelskana tajunnan sisäl-löissä ikään kuin sellaisenaan. Että "yksi geeni = Yksi ajatus" -periaate.

Tuon teorian itsensä ongelma kuitenkin on, että se on varmasti väärä. Geneettisellä ja opitulla informaatiolla on eri biokemialliset mekanismit, jälkimmäisellä ehkä useampiakin sellaisia.

www.nakokulma.net/index.php?topic=781.msg273203;topicseen#msg273203

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/222310?page=1#222468

YLE on jauhanut tuota samaa paskaa ennenkin kuin tiibettiläistä rukousmyllä. Kyseessä on uusi uskonto.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/265021?page=1#265021

Ja oikaistukin on oikaisemasta päästyäkin, mutta mikään ei tunnu auttavan järjettömyyttä vastaan:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/136367?page=1#136367

Ehdollistumismakanismin biofysiikasta,jonka selvittäminen etenee etenee seitsemän peninkulman saappain (joski muualla kuin Suomessa ja EU:ssa!) enemän täällä:

 

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/02/tieteellinen-vallankumous-neu...

 

* * *

http://ketjureaktio.net/index.php?msg=5568#msg5568

la 15.03.2014

" Taas tulee YLELtä paskaa "luontodokumentissa", että muka KARHU-UROS KYT-TÄÄ TAPPAAKSEEN NIMENOMAAN PENTUJA,JOTKA EIVÄT OLE SEN ITSENSÄ SIITTÄMIÄ.

Karhulla ei ole harmainta haisua parittelun ja pentujen yhteydestä.

Karhut, mm. pandat, eivät lisäksi edes osaa luonnostaan paritella, vaan pääsääntöi- sesti kokeneempi yksilö "opettaa" hommat noremmalle/kokemattomammalle, suun- taan ja toiseen. Karhu, myös uros preferoi kuitenkin aina "vanhoja tuttuja" (jotka sel-viävät todennäköisemmin talvesta pennun kanssa kuin "aloittelijat", ja tarhaoloissa on huomattu, että uroskarhu saattaa tappaa naaraspuoplisen "opetuslapsen", jos se kokee sen esteeksi päästä parittelemaan mieleisemmän vanhan tutun naaraan kanssa. Ranuan eläinpuistossakin on tuossa suhteessa ainakin kerran tapahtunut erehdys. Tarhakarhut lievät ainoita eläimiä, joille on tehty pornovideoita.

Vanha uroskarhu sattaa tappaa pennun, koska se on tullut huomaamaan, että sellaisen olemassaolo on este naaraan parittelunhalulle.

Tässä suhteessa uroskarhu ei tee mitään eroa itse (mahdollisesti) siittämiensä ja muiden pentujen välille. Koska uros preferoi tuttuja naaraita, sen omat pennut ovat jopa aavityksen veraan isommassa vaarassa kuin täysi vieraiden naaraiden pennut.

Taas levitetään Sarah Bluffer Hrdyn uushirohitoistista "keenimurhajamies"teoriaa.

Ja suoran valehdeltiin vielä toisen kerran, että "YKSIKÄÄN KARHU EI UHKAAN SELLAISEN NAARAAN POIKASIA; JONKA KANSSA SE ON JOSKUS PARITELLUT,

MIKÄ ON PASKAINEN VALE!

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/215036?page=1#215036

EU "kriminalisoimassa" puoskaritieteen VASTUSTAMISEN!

http://www.tiede.fi/keskustelu/45230/ketju/suojeleeko_masennus_lajin_sailymista/sivu/5

" " Omien pentujen tappaminen on välttämättä jossakin mielessä kannattavaa, jos se säilyy sukupolvesta toiseen. "

Ei se ole "kannattavaa", vaan nimeomaan ehdollistumisen mukanaan tuoma harha- käyttäytyminen. Ehdollistuminen vain hyödyttää jotakin muuta kautta enemmän kuin se tätä kautta "kustantaa". Karhut eivät ole ainoita, joilla tätä esiintyy.

Leijona on ainoa,joka "tietää olla koskematta" lauman omiin pentuihin,eli mitä toden- näköisimmin omiinsa,saadakseen naaraan kiimaan, vaikka saattaa tappaa muita pentuja, mutta tämäkin johtuu siitä, että laumarakenteen mukaan se on keskenään solidaarisille naaraille "vastuullinen", jos pentuja on tapettu, oli se sitten niiden tappaja tai ei."

http://www.tiede.fi/keskustelu/45230/ketju/suojeleeko_masennus_lajin_sailymista/sivu/6

" TV ohjelmia on ollut monia joissa asiat ovat tulleet. Juuri Ranuan eläintarhassa vanha uroskarhu tappoi nuoren naaraskarhun,joka ei ollut sille mieleinen "oppilas", vaan karhu koki sen ilmeisesti esteeksi olla itselleen mieleisempien naaraiden seurassa. Ja niistä se oli erossa nimenomaan pentujentappamisvaaran takia.

http://m.hs.fi/inf/infomo?site=hstxt&view=news_kaupunki_child&feed:a=hs.fi&feed:c=news&feed:i=1135257390933 "

http://www.tiede.fi/keskustelu/45230/ketju/suojeleeko_masennus_lajin_sailymista/sivu/7 "

 

Tässä sen sijaan on loistavan hyvä luontodokumentti!

(Mutta yksi pääsky ei kesää tee...)

http://areena.yle.fi/tv/2173599

YLE:llä tuli yksi dokumentti aggressiviseimmista kädellistä vaippapaviaaneista, joka oli jyrkästi vastakkainen noille geenipennuntappajakoirasteorioille. Paviaani-"per-heessä" (jotka muodostavat perheinä lauman) on varakoiras, joka ei olle johtajaurok-sen (vaan yleensä hänen edeltäjänsä) jälkeläinen, eikä aivan lähisukulainenkaan, ja joka viime kädessä nimenomaan huolehtii pentujen turvallisuudesta. Yleensä se sitten "perii" lauman, ja valitsee vahtimistaan pennuista itselleen myös uuden varakoiraan.

 

* * *

 

Suomalainen tiedeartikkeli lukijahitti maailmalla

– "Kiva päästä dekkarikirjailijan lukijamääriin"

Arvostetun tiedelehden verkkosivulla artikkeli on ollut luetuin koko alkuvuo-den ajan. Lisäksi se on lehden historian viidenneksi levinnein artikkeli.

Akatemiatutkija Lauri Nummenmaa, Turun yliopisto.

Lauri Nummenmaa Kuva: Jouni Koutonen / Yle

 

Suomalaisen tutkimusryhmän artikkeli tunteiden kokemisesta kehossa on houkutel- lut poikkeuksellisen korkeita lukijamääriä Yhdysvaltain arvostetuimpiin kuuluvalla tieteellisellä nettisivustolla.

Bodily maps of emotions -tutkimus julkaistiin alun perin Yhdysvaltain kansallisen tie-deakatemian PNAS-julkaisussa viime vuoden puolella. Sen ovat kirjoittaneet tutkijat Lauri Nummenmaa, Enrico Glerean, Riitta Hari ja Jari K. Hietanen.

PNAS kuuluu maailman arvostetuimpiin tiedelehtiin Naturen ja Sciencen ohella.

PNAS:n verkkosivulla artikkeli on ollut luetuin koko alkuvuoden ajan. Lisäksi se on koko PNAS:n historian viidenneksi levinnein artikkeli. Tutkimuksen yhteenveto on klikattu auki yli 60 000 kertaa.

Vielä suuremmasta kiinnostuksesta kertoo, että  koko tutkimus on avattu PDF- tiedostona peräti 127000 kertaa.

Tunteet tuntuvat ympäri kehoa

Nummenmaan ja hänen kollegoidensa tutkimuksesta selvisi, että kehon eri alueet ovat voimakkaasti mukana tunteissa. Erilaiset tunteet aiheuttavat tuntemuksia kehon eri osissa.

ihmiskehoja kaaviokuvassa

Kuva: Lauri Nummenmaa

 

- Tutkimuksen idea syntyi sanonnoista kuten "karmii selkärankaa" tai " vääntää vatsaa", kertoo Aalto-yliopiston professori Lauri Nummenmaa. "

Löysää paskaa "euroneurotieteestä" Shanghain listalta ulos heitetyn A. Aallon Surffariopiston "rotumurhapeilineuroonitutkijoilta" ...

http://nakokulma.net/index.php?topic=8695.msg195423#msg195423

" Maallikoiden kiinnostus ilahduttaa, rahoittajien kiinnostus ratkaisee "

FB-ryhmästä "Tampereen murteen ymmärtämisopas":

" R...o K...a Mää oon aika vanha jäärä,ja toi Lauri,psykologian professori Tapio Num- menmaan ja hänen n. 30 vuotta nuaremman tutkimuassistenttina Anna-Raija Num-menmaan poika, oli sylivauvva, kun mun sillonen tyttöystäväni opiskeli psykolokiaa.

Rouva kuulu sittemmin myös muutaman henkilön elimeen, joka päätti KAIKISTA Suomen (perustutkimus)tiärerahoista.
 
Perheellä oli vähän "sellanen", HUUHAA-tiäreperheen maine, varsinkin taistolaisten, ja revisionistienkin,piirissä.Varsinkin isännän mielenterveyttäkin epäiltiin ja myös am- mattilaisten toimesta, esimerkiksi "lähimmän kollegan" samalla tasolla sosiaalipsyko- logian professori Antti Eskolan toimesta (pimahti lopulta ittekin, ettei sen pualeen...).

He olivat sillon jo sitä mitä vasta kymmenen vuatta myähemmin ruvettiin pakolla ja "ainoana totuutena" (vaikka se oli ja on valetta) kaatamaan kaikkien kurkkuun mm. YLEstä.

Mutta asiaan,tosiin juaruihin:koska perhe oli kiireinen,eikä kai päivähoitookan oikeen ollu nykysessä muarossa (heillä oli varmaan piika, sev verran hyvin tianasivat, mutta piiallakin oon vapaapäiviä), ja emäntä matkusteli enemmän tyäm pualesta, nin Lauri-vauvveli oli usein isäpapan mukana vanuissa yliopistolla - tyähuaneessa, ja kun isä luennoi nukkui ulkopualella vaunuissa käytävällä.

Kerran se poika rupesi kauheesti huutaan vaunussa käytävällä, ja likat kattomaan, mikä sitä vaivaa. Ei kai sillä muuta hätää ollu kun sitä tavallista - isompaa ja piänem-pää. Ja sitten sillä oli vähä ahrasta: vaunun reunoihin peiton alle oli patjan ja seinän väliin pistetty pystyyn kuusi pulloa Pyynikin Amiraalia.http://ketjureaktio.net/index.php?topic=273

Englanninkielinen ja suomenkielinen teksti ovat jyrkässä ristiriidassa keskenään, koska emootiot ja tunteet ovat kasi aivan eri asiaa.Englanninkielisen käännöksen on kirjoittanut joku, joka tietää ainakin jotakin, ja tietää, että lukijatkin tietevät, paikkansa pitävästä neurofysiologiasta.

http://nakokulma.net/index.php?topic=10081.0

Nummenmaa viittaa Antonio Damasioon, jolla on tuosta yhteydestä kumottu väärä ja loogisesti kelvoton ns. putkilooginen pseudoteoria.

http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=2396.msg80813%3Btopicseen#msg80813

Englanninkielisen tukstin julkaissut USA:n kansallinen tiedeakatemia (NAS) ei ole virkavastuullinen Tiedeakatemia, joka olisi vastuussa valtion tieteellisen tiedon omi- naisuudessa esimerkiksi politikassa käyttämän tiedon paikkansapitävyydestä. Se on Liittovaltion 1870 jossakin määrin vahingossa perustama kultuurijärjestö, josta kaik- kien ansioituneimmat tieteentekijät ovat yleensä loistaneet poissaolollaan.Se on alun perin herättänyt myös tiukkaa vastustusta mm. pelkällä olemassaolollaan sellaisten tieteenihanteiden vastaisena, jollaisia se väittää edustavansa.

Virkavastuullinen tiedeorganisaatio lääketieteen ja psykologian alalla on National Intitute on Health (NIH),jota johtaa valtiollisen genomiprojektin johtaja Graig Venter.

Neurofysilogian tutkimusta johtaa tieteelisen vallankumouksen tekijä alalla R. Doug- las Fields. Herrat ovat viime aikoina olleet jonkin verran napit vastakkain "aivojen neuroniyhteyksien kartoittamisprojektista",ns. "connectomista", jota Fields pitää järjettöämänä.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/barrack-obama-ja-r-douglas-fields-napit-vastakkain-aivotutkimusstrategiasta

Emotionaalisten ja muidenkin tilojen kytkennässä elintoimintoja ohjaaviin ehdottomiin refeleksihin, vaikkapa inhon oksennusrefleksiin, ei ole mitään uutta.

Klikkausten metsästys tekee vain Suonen "euroneurotieteen" täydellisen katastrofin ympäri maailmaa tunnetuksi.

http://www.huffingtonpost.com/dr-douglas-fields/the-collapse-of-science-n_b_3416953.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false "

* * *

 

http://ketjureaktio.net/index.php?msg=6095#msg6095

 

" YLEn AamuTV:n haastattelu Kokoomuksen puheenjohtaja- ja pääministeriehdok- kaasta oli uskomaton perseily, jossa fasistioimittajaämmä riehui kuin raivopää, kun haastateltava ei ollut tarpeeksi NATO- ja ydinsotahenkinen (Ukraina)!

Ei jäänyt käymättä selville AamuTV:stä Vapaavuoren hastattelusta, että YLEn YHDOKAS ON STUBB.

Stubbornin katsotaan voivan parhaiten järjestää vaskistitoimittajille EU-virkoja! ("Omat" sellaiset eivät enää oikein kelpaakaan...)

Ämmä oli kuin tibettiläinen rukousmylly: STBB, STUBB, STUBB, STUBB, STUBB, NATO, NATO, NATO, ... STUBB... NATO...

http://yle.fi/uutiset/vapaavuori_menneisyydestaan_raskas_taakka_jota_kadun/7219543

Jos minä olisin Vapaavuori ja valittaisiin pääministeriksi, niin pyytäisin sitä rotumur- hapeilineurooni-YLE:n toimitalosta tarjousta mm.XINHUAlta ja GASPROM MEDIAl- ta jos tulisi sopivan rahakas tarjous (ja paikkansapitäviä uutisia ja hienoa kulttuuria) tai jos sellaisia ei tule sen voisi vaikka purattaa ja kinteistöjalostaa jollakin muulla tavalla.

Trokasihan se Hesarikin toimitalonsa... Niin tekee hölynpölymediaväki...

PS: Mitähän sitten tapahtuu, kun itse lumoava "hammaskeiju" Stubb tulee haastateltavaksi ... Ehkä hänelle pannaa mieshaaastattelija, ei-homo (jos löytyy...) "

* * *

 

http://ketjureaktio.net/index.php?msg=6243#msg6243

 

Risikko on tarjolla "rotumurhapeilineuroonipääministeriksi"!

Hän on myös YLEN fasistitoimitajatanttojen ehdokas.

Ja pelkkää hyrinää ja myötäkarvaan silitystä YLEN naistoimittajien taholta (Joille mikään NATO-kanta ei ole tarpeeksi fasistinen...)

Risotto liputti tänään "sosiobiologian" puolesta moneen kertaan,mm. kertomalla, että "inhoaa ja pelkää käärmeitä" (ei tarkoittanut Isohookana-Asunmaata), ja kertomalla delfiinien laumakäyttäytymisestä (josta mukaa aikoo ottaa puheenjotajana ja pääministerinä mallia...).

"Sosiobiologit" väittävät, että ihmisellä on "synnynnäinen käärmeiden/matelijoiden pelko". Joillakin apinoilla sellainen tiettävästi onkin,mutta SATAVARMASTI EI OLE AINAKAAN MINULLA,sillä kun olin pieni,meillä oli vähän keskentekoinen omakotita-loympäristö matelijoiden suosimalla lämpimällä paikalla,ja sisiliskoja ja käärmeitäkin riitti. Käärmeet luikkivat mua pakoon,mutta sisliskoja sain väliin käsin kiinni jostakin montun pohjalta, ja vein sisälle "analysoitavaksi",että mitä nämä tällaiset ovat.

Risotto haluaa lakkautta työttömiltä jokamiehenoikeudet mm. sienestykseen, marjastukseen ja palstaviljelyyn ja romahduttaa totaalisesti heidän toimeentulonsa!

PATATYHMÄ SIKAMAINEN ÄMMÄ!

VALTAKUNNAOIKEUTEEN TERRORISMISTA!

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/ministeri-paula-risikko-kok-ja-euroedustaja-riikka-pakarinen-kepu-haluavat-lakkauttaa-tyottomilta-jokamiehenoikeudet "

 

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/delfiinit-oletettua-tyhmempi

 

Tiedä sitten... Delfiineillä ei ole ns. Brocan alueetta, joka ohjaa nisäkkäillä ruoanpu-reskelua nielaistavaan muotoon, ja ihmisellä änntämielimiä. Delfiinien aivot ovat symmetriset, ja molemmat aivopuoliskot sisältävät suurin piirtein samat tiedot, joten monien delfiinilajien aivopuoliskot nukkuvat vuootellen, ja ne näyttävät olevan koko ajan hereillä. Samasta syystä ne nielsevat ruokansa kokonaisena eivätkä jauha sittä hampaisaana.

Uusi tieto delfiineistä: Ovatkin tyhmempiä kuin luulimme?

Delfiinit saattavat olla huomattavasti vähemmän älykkäitä,kuin tähän asti on luultu. Tähän tulokseen ovat päätyneet delfiineitä tutkineet amerikkalainen biologi Justin Gregg ja Witwatersrandin yliopiston etologi Paul Manger.

Yli 50 vuoden ajan delfiinejä on pidetty poikkeuksellisen älykkäinä.

- Väitteet, joiden mukaan delfiineillä olisi monimutkaiset aivot ja hienostunut tapa kommunikoida, ovat hölynpölyä, Manger sanoo saksalaiselle der Spiegel –lehdelle.

Hän vertaa delfiinien käytöstä kultakaloihin.

- Kultakala sentään yrittää paeta, kun se vangitaan vesimaljaan, mutta vangittuna elävä delfiini ei yritä. "

http://www.sarkanniemi.fi/akatemiat/delfiinit_oppi.html

Keskustelua:

Markku Savikivi kommentoi_ 1. lokakuu 2013 08:25

Hän vertaa delfiinien käytöstä kultakaloihin.

- Kultakala sentään yrittää paeta, kun se vangitaan vesimaljaan, mutta vangittuna elävä delfiini ei yritä. "

Delfiinit ovat yhtä tyhmiä kuin suomalaiset, jotka on vangittu euroon, mutta eivät yritä paeta muihin pohjoismaihin, vaikka rajat ovat vielä auki.

Markku Savikivi kommentoi_ 2. lokakuu 2013 11:12

Valaat ja norsut ihmistä älykkäämpiä? - Keskustelut - Tiede.fi

"Tähtisolun haara ympäröi jokaista synapsia ja poistaa ärsykkeen kulusta ylijääneen välittäjäaineen. Näin ne kuuntelevat hermosolujen toimintaa. Tähtisolut voivat myös estää tai vahvistaa synapsien toimintaa ja yhteistyötä tehden ja keskenään välittäjä-aineiden avulla keskustellen ne tahdistavat hermosoluja. Ne ohjaavat myös uusien hermosolujen syntyä esimerkiksi muistijäljen syntyessä ja ohjaavat verenkiertoa ak-tiivisille aivojen alueille. Ensimmäisiä vinkkejä niiden roolista saatiin, kun huomattiin Einsteinin aivojen kuoressa olevan enemmän tähtisoluja kuin ihmisillä keskimäärin. (Einsteinhan testamenttasi ruumiinsa tutkimukselle.)

Tähtisolut ovat tosiaan oppimisen ja oivalluksen työkaluja. Hiirellä on vain yksi tähti-solu kahta hermosolua kohden. Ihmisellä on jokaista hermosolua kohti keskimäärin kaksi tähtisolua.

Ihmisen tähtisoluindeksi on siis 2 ja hiiren 0,5. Mitä siitä pitää ajatella, että pullokuo-nodelfiinin tähtisoluindeksi on 3, sillivalaan 4,5 ja ryhävalaan vielä korkeampi?"

wiki/ ryhävalas:

"Laulut koostuvat sävelkorkeudeltaan vaihtelevista ulinoista,viserryksistä, murahduk-sista ja voihkaisuista. Koska laulut ovat monimutkaisia, niiden arvellaan vahvasti si-sältävän runsaasti muutakin informaatiota kuin vain lisääntymiseen liittyviä viestejä. On jopa esitetty, että niissä olisi mukana aikaisempien sukupolvien historiaa, mitä siirretään nuorille yksilöille."

Ryhävalaiden Kalevala?

Älyt  kohtaavat toisensa.

 

* * *

 

http://ketjureaktio.net/index.php?msg=6291#msg6291

Puolusteleeko Aamulehden "humanistI" Kari Salminen mahdollisesti rivien välistä YLEn "rotumurhapeilineurooneja"...?

Sillaiko se paska valuu (valtiolta "alemmksi", kansalle?

" Puheenaihe: Viha on luonnollinen tunne
Kotimaa | 26.5.2014 | 10:05 | Päivitetty 10:31

Vihaa on ilmaistu puheessa kautta aikojen. Entisajan vihapuheessa pantiin lahtarit kuriin ja punikit järjestykseen.

Viha ei silti ole vain negatiivinen asia, vaan myös kulttuuria luova ja tuottava voima.

Kari Salminen "

Kuvassa esiintyy Benito Mussolini, joka pääideolgisnsa Giovanni Gentilen kanssa ei ollut "peilineurooni"- eikä Keenistä-Lallaa -miehiä, vaan freudisteja tai watsonilaisia behavioristeja psykologiassa ja oikeistohegelistejä totalitaarisen valtion filosofiassa.

Heidän totaliaatrisminteorinsa oli äärioikeistolaista kulttuuriteoriaa, se Ei ollut "apinateoriaa"  lainkaan.

Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blo

 

Lapuan liikkeen johtohahmo Vihtori Kosola esiintyy Oikeiston vihapuhetta -teokses- sa. Kari Salminen muistuttaa, että monet 1900-luvun alun liikkeet ammensivat voimaa toimintaansa nimenomaan vihasta.

" Sanotaan, että viha on pahasta.

Viha kärjistää mielipiteitä, johtaa solvauksiin ja joskus jopa väkivaltaan. Hyvä argumentointi ja moraalinen elämä eivät vihaa kaipaa.

Mutta on myös sanottu, ettei viha ole vain vaarallista. Se on kulttuuria luova ja tuottava voima.

Raivolla maailmaa raivataan ihmiselle sopivaksi.

Viime vuosisadan alun oikeiston ja vasemmiston vihapuheista on juuri koottu kaksi kirjaa, joissa teksti melkein tappaa.

Teokset Oikeiston vihapuhetta ja Vasemmiston vihapuhetta kokoavat yhteen kärjekkäitä puheenvuoroja 1900-luvun alkupuolelta.

Tuona aikana Suomi kamppaili eroon itänaapuristaan, itsenäistyi, ajautui sisällissotaan ja päätyi lopulta ottelemaan Neuvostoliiton kanssa.

Vasemmisto ja oikeisto osasivat vihata toisiaan.

Lahtarit ja punikit olivat alati vastakkain kiistakirjoituksissa,jotka ovat oman aikansa vastineita nykyajan ilmiöille kuten blogeille, keskustelupalstojen vuodatuksille ja poliittisten yhdistysten propagandalle.

Nykyajan kulttuurikonservatiivien tai nationalistien kansalliset fantasiat ja laitimmai- sen vasemmiston uusi luokkaviha eivät niin kauheasti poikkea vuosisadan takaisista tuntemuksista.

Mitä nyt silloin oikeisto vetosi sivistykseen ja vasemmisto Karl Marxiin.

Viha jopa tunnustettiin välineeksi yhteiskunnallisessa kamppailussa.

- Erinomaisen tärkeä tekijä on myöskin viha.Missä on voimakas isänmaanrakkaus, siellä on myöskin olemassa voimakas viha, ainakin latenttina, sitä kohtaan, joka uhkaa isänmaan vapautta ja olemassaoloa, kirjoitti Valkoisen Suomen aktivisti ja propagandisti Elmo Kaila.

Myös vasemmisto kiivaili tahollaan. Runoilija Kössi Kaatra nosti teksteissään esiin oikeutetun vihan:

- Ja ne, jotka tappavat, kiduttavat, kiusaavat nälällä minua, meitä kaikkia, ne ovat pahoja ihmisiä. Niitä ei sovi rakastaa. Ne ansaitsevat saada rangaistuksen. Ne ovat vihattavia.

Toimittaja Elviira Willman-Eloranta taas löysi vihan ja väkivallan esikuvan kaukaa.

- Lalli, joka silloin oli ensimmäinen todellinen, luokkatietoinen suomalainen, tappoi arvoisan provokaattoripiispan Köyliön jäällä. Mutta tyhmä kansa tuomitsi Lallin, hän kirjoitti.

Yhteiskunta oli noihin aikoihin murroksessa,ja vihasta syntyi tekoja.Nyt on enemmän puhetta, ja puhetta puheesta. Se mikä toiselle on sananvapauden toteuttamista on toiselle vihapuhetta.

Mutta onko viha lopulta yksiselitteisesti paha asia?

Saksalaisfilosofi Peter Sloterdijk julkaisi vuonna 2006 teoksen Zorn und Zeit, jonka englanninkielinen laitos on nimeltään Rage and Time. Filosofin mukaan modernissa maailmassa arvostetaan rauhaa, rakentamista, sopimista ja demokratiaa. Viha on poikkeus.

Sloterdijkin mukaan muinaiset sivilisaatiot taas arvostivat vahvoja, aktiivisia tunteita. Me olemme unohtaneet kamppailun, jossa henki ja ylpeys nousevat esiin sielun sopukoista. Kristin- usko ja psykologia ovat tyynnyttäneet ihmisen.

On hiukan vaarallista juuri saksalaiselta puhua tästä "kamppailusta", koska se on tuttu käsite sekä Hitlerin Taisteluni-teoksesta että militantin islamin termistä jihad.

Sloterdijk ei vaahtoa vihaa ja sotaa. Hän haluaa ymmärrystä sille, että meissä on myös tämä puoli.

Globaali terrorismi ja taloudelliset takaiskut nostavat joka tapauksessa esiin raivoa. Eikö tätä tunnetta pitäisi jollain tavalla käsitellä ja ymmärtää sen sijaan että se vain torjutaan?

Eurooppalaisen tradition alussa, Homeroksen Ilias-eepoksessa se sanotaan ensimmäisessä lauseessa, suomennettuna Otto Mannisen mahtavin sanoin:

- Laulaos, oi runotar, viha Peleun poian Akhilleun turmiokas, mi akhaijeja löi lukemattomin tuskin...

Sloterdijkin mielestä vihasta ja raivosta laulaminen ei ole sen ylistämistä vaan sen huomionarvoiseksi tekemistä,sen saattelua ajattelemiskelpoiseksi.Raivo tai viha on sankarillisen psyyken ominaisuus, ja sellainen keskittyy tekemään ja tuottamaan asioita.

Viha pyritään koteloimaan, vaikka se on mukana niin evoluutiossa kuin revoluu-tiossakin, kehityksessä ja kumouksissa.

Jos virallinen ajattelu patoaa vihaa,massakulttuuri suorastaan kiehuu siitä.Toiminta- elokuvat ja videopelit esittävät viihteenä sitä,mikä muuten torjutaan. Jos ei oikeasti, niin sitten leikisti.

Raivo on tunne,joka syttyy ensimmäiseksi.Viha taas on sen säilyttämistä ja muutta- mista tavoitteeksi. Suomalaisen oikeiston ja vasemmiston liikkeet viime vuosisadalla syttyivät raivosta ja muuttuivat vihan hankkeiksi.

Raivoa ja vihaa sopii tarkkailla ja torjuakin, mutta niitä ei saa kokonaan ihmisestä pois. Tämä laji rikkoo vanhaa ja rakentaa uutta apinan raivolla. Niin syntyy tulevaisuutta.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Kirjoituksia vihasta ja vihapuheesta

Suomalaista vihapuhetta 1900-luvun alkupuolelta on juuri koottu kahdeksi kirjaksi.

Vasemmiston vihapuhetta 1900-1950 ja Oikeiston vihapuhetta 1900-1950.

Toimittanut Juri Nummelin. Savukeidas 2014.

Vihan historiasta laajemmin kirjoittaneen saksalaisfilosofi Peter Sloterdijkin teosta ei ole suomennettu.

Peter Sloterdijk: Rage and Time. Columbia University Press 2010.

Raivoa ja vihaa sopii tarkkailla ja torjuakin, mutta ei niitä saa kokonaan ihmisestä pois.

Tämä laji rikkoo vanhaa ja rakentaa uutta apinan raivolla. Niin syntyy tulevaisuutta.

Natsismista tässä jutussa ei sanota mitään. Ja nimeomaan se kuitenkin mm. aiheutti 2. maailmansodan.

Aivosähkökäyrä EEG:n kehittäjä Hans Berger oli natsijohdon salattu pääideologi

Suomalista puutaheinääpsykologiaa:

http://www.tieteessatapahtuu.fi/0206/keltinkangas-jarvinen.pdf

 

* * *

 

http://ketjureaktio.net/index.php?msg=6309#msg6309

02.06.2014,

Koululuokan hierarkkisuus johtaa aggressiivisuuteen

(Väitös: MS Claire Garandeau , 16.5.2014, psykologia)
   
Koululuokan hierarkkisuus on yhteydessä aggressiivisuuden esiintymiseen: hierark-kisissa luokissa esiintyy paljon kiusaamista. MS Claire Garandeau havaitsi väitöstut-kimuksessaan, että muita kiusaavat lapset näyttäisivät olevan myös suosittuja erityi- sesti hierarkkisissa ryhmissä.Kiusaajista pidetään vähiten sellaisissa ryhmissä, joissa koulumenestys on korkealla tasolla.

​Kiusaaminen on toistuvaa aggressiivista käyttäytymistä, johon liittyy kiusaajan ja kiu-satun välinen voiman tai vallan epätasapaino. Vaikka luokkatoverit eivät useinkaan pidä kiusaavista oppilaista henkilökohtaisella tasolla,he kuitenkin näkevät nämä suo- sittuina, dominoivina ja vaikutusvaltaisina – keskeisinä toimijoita vertaisryhmässä. Oman statuksen pönkittämistä onkin arveltu yhdeksi kiusaamisen keskeiseksi motiiviksi.

Tärkeä kysymys on, vaikuttaako kiusaajan suosio vertaisryhmässä intervention tehokkuuteen; onko suositun kiusaajan toimintaan puuttuminen erityisen haastavaa. Garandeau totesi väitöstutkimuksessaan KiVa Koulu -ohjelman vähentävän kiusaa-miskäyttäytymistä tehokkaimmin sellaisilla kiusaajilla, joiden status oli keskitasoa tai alle keskitason.

– Suosittujen kiusaajien toimintaa on huomattavasti vaikeampi muuttaa. Kiusaami-nen on suosituille kiusaajille palkitsevaa, eivätkä he siksi ole motivoituneita muuttamaan toimintaansa, Garandeau kertoo.

Lisäksi kiusaamista sivusta seuraavat oppilaat puuttuvat epätodennäköisimmin juuri suosittujen kiusaajien toimintaan.

Aggressiivisilla oppilailla on korkea status?

Hierarkkisessa ryhmässä toverisuosio ja valta keskittyvät harvoille;ryhmissä vallitsee selkeä nokkimisjärjestys. Aiemmin ei ole ollut selvää lisääkö vai vähentääkö statushierarkia aggressiivisuutta. Hierarkioita on pidetty välttämättöminä ja jopa vuorovaikutuksen sujuvuutta edistävinä, kun kukin tietää oman paikkansa.

Garandeau havaitsi kiusaamista esiintyvän erityisen paljon juuri hierarkkisissa koululuokissa.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu aggressiivisten oppilaiden olevan suosittuja erityisesti luokissa,joissa aggressiivisuuden taso on kaiken kaikkiaan korkea. Garan- deau havaitsi väitöstutkimuksessaan, että ryhmän hierarkkisuus on vieläkin tärkeäm- pi aggressiivisten oppilaiden suosiota selittävä tekijä. Aggressiivisilla oppilailla on usein korkea status eli he ovat suosittuja erityisesti hierarkkisissa ryhmissä.

***

Perjantaina 16. toukokuuta 2014 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Publicum, Pub3-auditorio,Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi MS Claire Garandeaun väitöskirja

”School Bullies’ Quest for Power: Implications for Group Dynamics and Intervention”

(Kiusaaja hakee valtaa: seuraukset ryhmädynamiikan ja interventioiden kannalta).

Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Jennifer Lansford (Duke University, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Christina Salmivalli.

Ms Claire Garandeau on syntynyt 1978 Ranskassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuon- na 1995. Hän valmistui maisteriksi (englannin kieli ja kirjallisuus) ensin Michel de Montaigne-Bordeaux III-yliopistosta vuonna 2000 ja psykologian maisteriksi René Descartes-Paris V -yliopistosta 2006. Hän on työskennellyt Turun yliopistossa vuodesta 2009. Väitös kuuluu psykologian alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten: puhelin 046 624 7116, s-posti clagar[at]utu.fi

 

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop,

https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä:

https://www.doria.fi/handle/10024/96575
 
PS: Täällä onkin mielenkiitoinen juttu pikadiagnosoida jo päiväkodissa "psykopaatit":

Puoskari pieree, ja jos lapsi"potilas" yrjöää tai meinaa tukehtua, hän ei toden- näköisesti ole psykopaatti, mutta jos hän ei ole moksiskaan, tai mahdollisesti jopa jujuttaa ja naurattaa tai pelästyttää puoskarin suorastaan paskantamaan housuunsakin, niin selvä tapaus....

Tutkimus: Psykopaateilla on kehno hajuaisti


23.9.2012 11:27 20

Jani Kaaro

Mitä psykopaatimpi mieli, sitä huonommin ihminen haistaa,osoittaa tuore tutkimus. Tutkijoiden mukaan löytö viittaa heikkouksiin aivojen otsalohkon alueella, mitä havaintoa voidaan käyttää hyväksi psykopaattien tunnistamisessa.

Australialaistutkimuksessa oli mukana 70 nuorta aikuista,joilla ei ollut rikosrekisteriä. Tutkijat tekivät heille persoonallisuustestin, jolla mitataan erityisesti empatiakykyä ja psykopaattisia ominaisuuksia.

Kysymyksissä ihmisten piti vastata viisikohtaisella asteikolla sellaisiin väittämiin kuten "imartelen ihmisiä saadakseni heidät puolelleni" tai "minua on sanottu usein tunteettomaksi".

Testin tulokset osoittivat, että eniten psykopaattipisteitä saaneilla koehenkilöillä oli eniten vaikeuksia tunnistaa tavallisia hajuja, kuten appelsiinin, kahvin tai nahan hajua, ja myös eniten vaikeuksia erottaa niitä toisistaan.

Tutkijoiden mukaan tulokset ovat odotettuja, sillä otsalohkosta käsin säädellään paitsi impulsiivisuutta ja mukautumista sosiaalisiin normeihin, myös hajuaistia.

Tulos ei tarkoita, että huono hajuaisti olisi aina merkki psykopaattisista ominaisuuksista, sillä hajuaistin heikkous voi johtua monista muistakin tekijöistä.

Havaintoa voidaan kuitenkin käyttää yhtenä työkaluna, jolla psykopaattien persoonallisuutta selvitellään.

Esimerkiksi rikostutkinnassa psykopaatit usein laskelmoivat persoonallisuustestien vastaukset siten, että he vaikuttavat empaattisemmilta kuin mitä he todellisuudessa ovat.

Hajuaistia ei kuitenkaan voi huijata, joten hajutestin tulokset voisivat antaa viitteitä psykopaattisista ominaisuuksista, joita epäilty koettaa salata.

Tutkimuksen julkaisi Chemose "

* * *

Tiistai 22.7.2014 klo 12:36 - Pirkko Turpeinen-Saari:

" Yle:n ja Ulkopoliittisen instituutin propaganda lähentelee aivopesua

Puolen vuoden ajan Yle on tarjonnut verovaroilla maksettua Venäjän vastaista propagandaa niin viihteessä, uutisissa, kuin ajankohtaisohjelmissa.

Ulkopoliittisen instituutin tehtävä oli perustamisajankohtanaan tukea ulkopoliittista päätöksentekoa tieteellisellä taustatiedolla varmistettuna. Mieleeni nousi kysymys-merkkejä, kun instituutin johtajaksi nimitettiin Teija Tiilikainen.Olin kuullut hänen alus- tuksensa Venäjästä. Hän kohteli Venäjää objektina, ei tasaveroisena, vuorovaikutuk- sen arvoisena subjektina. Laitoksen johtajalla on suuri vaikutus alaistensa moraaliin ja tieteelliseen objektiivisuuteen.

Seurasin Yle:n A-studiota 21.7.2014. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola esitti halventavia käsityksiään presidentti Putinista ja Venäjästä liittyen male- sialaisen koneen turmaan. Hänen mielipiteensä eivät sisältäneet yhtäkään tosiasiaa, joihin hän olisi voinut perustaa itsevarmat mielipiteensä. A-studion toimittaja oli samalla aaltopituudella, joten esityksestä tuli Ulkopoliittisen instituutin historiaan painuva näytelmä.

A-studion kaikkia tosiasioita karttava ohjelma saa tukea eräiden kokoomuspoliitikoi- den ja Yhdysvaltojen propagandasta, jossa Putinia nimitetään esimerkiksi Hitleriksi. Entinen ulkoministeri Hillary Clinton puolestaan sanoi Putinia "vaaralliseksi". New York Timesin artikkelin mukaan presidentti Obaman tavoitteena jo alkukeväästä oli lopettaa keskustelu presidentti Putinin kanssa, eristää Venäjä lännestä ja tehdä siitä "hylkiövaltio" (rogue state).

Malesialaiskoneen turmasta tulee mieleen monet Yhdysvaltojen keskustiedustelu-palvelun likaiset temput Etelä-Amerikassa.Presidentti Clintonin tukemien ja salaises- ti aseistamien Bosnian muslimien suorittama Sarajevon torin räjäytys, josta välittö-mästi, ilman tutkimuksia, syytettiin serbejä ja jonka lukuisat siviiliuhrit sitten toimivat tekosyynä NATO:n Bosnian serbialueiden pommituksille. Toiminta oli niin nopeaa, että lupaa pommituksiin ei ehditty odottaa kunnes pääsihteeri Boutros Ghalin lento-kone olisi ehtinyt laskeutua vaan lupa saatiin apulaispääsihteeriltä Kofi Annanilta.

Samoin Yhdysvaltojen propagandan ydinalueisiin kuuluvan Srebrenica-tarinan oli tarkoitus peittää Kroatian armeijan, Yhdysvaltojen kenraalien työnohjaama Krajinan alueen serbien tappaminen ja etninen puhdistus. Kaikista näistä tapahtumista on tie-teellisesti pätevää ei-poliittista tietoa saatavilla, esimerkiksi George Szamuelyn kirja Bombs for Peace, Amsterdam Univ. Press.

Nyt Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja kiiruhtaa toimenpiteitä ennen tutkimuksia. Miksi?

Samassa ohjelmassa Yle:n toimittaja Marja Manninen esittää näennäisesti objektiivi- sen mutta Kiovan hallituksen rikokset peittävän tilannekatsauksen Ukrainasta. Ohjel-man jälkeen istuin tietokoneeni ääreen lukeakseni juuri ilmestyneestä "The Nation"- lehdestä Steven Cohenin artikkelin otsikolla "The Silence of American Hawks About Kiev's Atrocities, "Yhdysvaltojen haukkojen hiljaisuus Kiovan hirmuteoista". Osasta Suomen ulkopoliittista eliittiä ja mediaa voisi tehdä saman otsikon. Hirmuteoista vai-keneminen on osa niiden hyväksymistä. The Nation tuo esiin Yh- dysvaltojen sotilas-asiantuntijoiden soluttautumisen Ukrainaan, asetoimitukset sekä Oikean sektorin ja Svobodan jäsenten integroimisen osaksi niin sanottua kansalliskaartia, joka toimii mitään kaihtamattomana osana Ukrainan virallista armeijaa.

Suomessa ei kirjoiteta syyskuun 2013 Jaltan kokouksesta, jossa Yhdysvaltojen ja Euroopan eliitit suunnittelivat oligarkki Victor Pinchukin koollekutsumassa seminaa- rissa Ukrainan "länsimaistamista" USA:n ehdoilla. USA:n valtaan saattama epäpar-lamentaarinen hallitus loi uuden poliittisen kulttuurin.Sen mukaisesti suurimman Ukrainalaisen yksityisen kaasuyhtiön hallitus sai jäsenekseen Yhdysvaltojen varapresidentti Bidenin pojan. Jos merkit pitävät paikkansa, kehitys on Jugoslavian jäännösvaltioiden kaltainen myös Ukrainassa.

Venäjä ei osoita alistumista Yhdysvaltojen saneluun. Sen sijaan se rakentaa BRICS maiden kanssa toisenlaista yhteisöä, jossa ihmisarvo voittaa rahan arvon. IMF:n ja Maailmanpankin rinnalle luodaan vaihtoehto. Tämä on ehkä Clintonin mielestä vaarallista! Itsenäiset tai toisenlaiset maat ovat Yhdysvaltojen tähtäimessä. Yhdysvaltojen kongressi asetti muun muassa talouspakotteet Venezuelalle. Miksi?

Yhdysvallat ei voi sietää humanismia,ihmisen arvoa ihmisenä, vaan kaikki mitataan rahassa. Venäjän pyrkimykset toisenlaisten arvojen luomiseen tulevat kohtaamaan vastarintaa. Suomen on valittava linjansa.

Nykyinen median aivopesu vahingoittaa lapsia ja nuoria. Nuoret uskovat propagandan olevan totta.

Steven Cohen writes in "The Nation"  "The Silence of American Hawks About Kiev's Atrocities".It is a wise and objective analysis.I am writing about the silence of the Fin-nish media and most part of the political elite in Finland.The anti-Putin propaganda is at its height when the Institute of Foreign Policy of Finland representative is giving his statement about the downing of the Malesian passanger plane, without any evidence what so ever.

The Institute of Foreign Policy's task is to give scientific support to the Finnish Parlia- ment on questions on foreign policy. Now it seems to have degraded to the status of a propaganda machine.  "

http://yle.fi/yleisradio/ajankohtaista/kerro-yhteisosi-nakemys-ylen-arvosta-ja-julkisen-palvelun-roolista


Taas "peilineurooni"piereskely, nyt Oulun "yliopistosta"!!!

http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201406191765.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773693/

http://web.tiscali.it/marco.tettamanti/content/TettamantiM_Cortex2012.pdfhttp://web.tiscali.it/marco.tettamanti/content/TettamantiM_Cortex2012.pdf

http://www.cear.udp.cl/wp-content/uploads/2013/11/Panizza.pdf

 

***

En YLE igen...

https://yle.fi/uutiset/3-8751406

Metsästäjäkeräilijä muuttuu kohta kyborgiksi – historioitsija: tulevaisuudessa vain köyhät kuolevat

Kansainvälisessä menestysteoksessaan israelilainen historian tohtori Yuval Noah Harari käy läpi ihmiskunnan suuret muutokset ja niihin vaikuttaneet tekijät.Maailman hallitsemisen kannalta tärkeitä askelia ovat olleet kielitaito, sitten maanviljelys ja lopulta tiede.Tulevaisuuden suurin muutos on,kun ihmisestä tulee kyborgi ja ruumiin- osia korvataan laitteilla.Hararin mukaan muutos tapahtuu jopa 50 vuoden aikana.

17.3.2016 klo 19:38päivitetty 18.3.2016 klo 18:37

Mistä on kyse?

Israelilainen historioitsija Yuval Noah Harari kuvaa ihmiskunnan kehittyneen kolmen suuren muutoksen kautta.

Tulevaisuudessa Homo sapiens saattaa korvautua kyborgeilla, joissa on vain osia elävästä ihmisestä.

Ihmisen keho ei ole kehittynyt paljoakaan metsästäjäkeräílijä ajasta.

Oxfordissa väitellyt Yuval Noah Harari (s. 1976) sanoo kirjoittaneensa Sapiens – Ih-misen lyhyt historia -teoksensa,koska halusi ymmärtää paremmin globaaleja on-gelmia. Sama halu on ollut sadoilla tuhansilla ihmisillä ympäri maailmaa. Kirja on käännetty pian 40 kielelle ja sitä on ylistetty arvioissa vähän joka puolella. Yhdysval-tojen-myynti lähti kiitoon, kun Facebookin perustaja Mark Zuckerberg suositteli sitä tuhansille seuraajilleen.

– Tietyssä iässä ihminen kaipaa laajempaa tietoa oman kansallisen historian lisäksi. Et ymmärrä isoja maailmanlaajuisia ongelmia, jos et tunne planeetan ja ihmislajin kehityshistoriaa laajemmin, Harari sanoo Yle Uutisten haastattelussa.

Ihmislajin kehityksen varhaisvaiheissa maapallolla vaelsi useita eri lajeja, mutta Homo sapiens syrjäytti lopulta kaikki muut. Silti meissä kaikissa on neandertalilaisen geenejä muutama prosentti perimässämme afrikkalaisia lukuunottamatta. Hararin mukaan Homo sapiensin sosiaaliset taidot ja etenkin kyky kommunikoida kielellisesti olivat ne tekijät, jotka soivat lajille nykyisen valta-aseman.

Kehityksen vallankumoukset

Harari käy ihmiskunnan historiaa läpi nimittämällä suuria muutoksia vallankumouk- siksi. 70000 vuotta sitten tapahtui kognitiivinen vallankumous.Hararin mukaan ihminen oppi tuolloin käyttämään kieltä ja hallitsemaan suuria yhteisöjä. Neandertalilaiset eivät tähän pystyneet.

Toinen suuri hyppäys oli maanviljelyn aloittaminen.Noin 10000 vuotta sitten ihminen kesytti kotieläimet ja oppi viljelemään viljaa.

– Tämä mahdollisti isot yhteisöt ja kuningaskunnat. Se ei ollut hyvä muutos eläimille, kuten lehmille ja kanoille, ne kärsivät hirvittävästi, mutta ihmisen voima kasvoi, Harari kertoo.

Kolmas merkittävä vallankumous on Hararin mukaan tieteen läpimurto 500 vuotta sitten. Tämä kehitys jatkuu edelleen.

– Ihmisestä tuli luonnon valtias, sillä hän ymmärtää paremmin biologia, kemiaa, ja fysiikka toimii. Tämä antoi mahdollisuuden manipuloida maailmaa, toteaa tohtori Yuval Harari.

Suuri muutos edessä

Tieteen kehittyminen on antanut yhä uusia mahdollisuuksia ja seuraavaksi on edes-sä kehitys, joka saattaa Hararin mukaan johtaa koko Homo sapiensin sukupuuttoon. Hänen mukaansa jo nyt Piilaaksossa puhutaan sujuvasti ikuisesta elämästä, jonka saattaa saada jo lähimmän 50 vuoden aikana. Ihmisen osia voitaisiin korvata keinotekoisilla elimillä, jos alkuperäinen sydän tai maksa pettää.

– Voimme päivittää itseämme bioteknologian avulla yhä uudelleen. Homo sapiens ehkä katoaa kokonaan ja korvautuu kokonaan uudella olennolla, joka eroaa meistä yhtä paljon kuin me aikanaan neandertalilaisista, kuvailee Harari.

(Paskaa. T.)

Kuulostaa hieman kuvitteelliselta tieteiskirjallisuudelta, mutta Harari on tosissaan. Hänen mukaansa asialla on vakavasti otettavia tiedemiehiä. Kyborgiksi muuttumi-nen tai ikuisen elämän hankkiminen ei kuitenkaan ole jokamiehen oikeus. Vain harvalle upporikkaalle voidaan suoda tämä mahdollisuus.

– Syntyy hirveä kuilu rikkaiden ja köyhien välille. Aiemmin kuolema teki kaikista ihmisistä tasavertaisia, kuningaskin joutui kuolemaan, Harari mietti.

– Mutta sadan vuoden kuluttua ehkä vain köyhät ihmiset joutuvat kuolemaan. Rik-kaat jatkavat elämää kauniina, nuorina ja hyvävoimaisina vuosisatoja. Tämä synnyt-tänee hirveän vihan köyhien joukossa. Myös rikkaat joutuvat pelkäämään enemmän. Jos joku terroristi räjäyttää sinut,silloin kuolet eikä kukaan voi herättää sinua henkiin, maalailee historioitsija tulevaisuutta.

Syntyy hirveä kuilu rikkaiden ja köyhien välille.

Yuval Noah Harari, israelilainen historian tohtori

Jos ihmiset ajattelevat elävänsä ikuisesti, he eivät silloin Hararin mukaan ota minkäänlaisia riskejä, joten se ei silloin ole välttämättä mikään hyvä elämä.

Tulevaisuudessa siis alamme hallita paitsi ympäristöämme myös omaa kehoamme entistä enemmän. Aivotkin saattavat olla suoraan yhteydessä tietojärjestelmiin, jolloin emme enää tarvitse kommunikointiin kuulo- tai näköaistia.

Kehomme elää edelleen kivikautta

Maanviljelyksen aloittaminen ei tehnyt hyvää ihmisen keholle.Ankara ponnistelu pel-loilla ja veden noutamisessa ei oikeastaan ole lainkaan ihmiselle tyypillistä. Metsäs-täjäkeräilijät olivat tottuneet tuhansia vuosia kiipeilemään puissa ja etsimään syötä-viä kasveja, metsästämään ja kalastamaan. Maanviljelys sitoi ihmisen rankkaan ja yksitoikkoiseen työhön. Tuloksena selkäkipuja ja rasitusvammoja, joista kivikautinen vartalon rakenteemme edelleen kärsii.

Myös ruokavalio yksinkertaistui maanviljelyn myötä. Tavallisille ihmisille oli tarjolla vain yksinkertaista ja yksipuolista ruokaa aiempaan verrattuna.

– Metsästäjäkeräilijät söivät tusinoittain eri lajeja sieniä, kalaa, lihaa, pähkinöitä ja kaikkea monipuolisesti. Keskiverto kiinalaisen maanviljelijän ruokana oli ja on riisiä aamulla, riisiä lounaaksi ja riisiä illalliseksi, sanoo Harari.

Ihmisen onnellisuuden kehittyminen ei välttämättä ole sujunut samaa vauhtia muun kehityksen kanssa. Harari epäilee metsästäjäkeräilijöiden eläneet varsin onnellisina.

Voi hyvin kuvitella, että keskiverto metsästäjäkeräilijä nautti elämästään enemmän kuin keskiverto kiinalainen tehdastyöläinen.

Yuval Noah Harari, israelilainen historian tohtori

– Tänään sadat miljoonat ihmiset heräävät aamulla ja jos asuvat Kiinassa tai Bang-ladeshissa, niin viettävät päivänsä saastuneessa tehtaassa. Työskentelevät 10 – 12 tuntia joka päivä yksitoikkoisesti. Käyttävät koneita, palaavat sitten kotiin täysissä junissa tai busseissa pieneen asuntoonsa ja seuraavana päivänä sama uudelleen, uudelleen seitsemänä päivänä viikossa koko vuoden ajan, vertaa israelilainen historioitsija.

– Voi hyvin kuvitella, että keskiverto metsästäjäkeräilijä nautti elämästään enemmän kuin keskiverto kiinalainen tehdastyöläinen, kuittaa Harari.

Onko tiede hyvä vai paha?

Tohtori Yuval Harari pohtii paljon tieteen merkitystä ihmiskunnan kehittäjänä. Hän sanoo, että etenkin 1800-luvulla tiede oli hyvin sidoksissa kapitalismin kehitykseen ja edelleen tutkijat ovat hyvin tiukasti rahoittajien ohjauksessa.

– Geeniteknologian, tekoälyn ja jopa historian tutkiminen maksaa paljon rahaa. Tut-kija saa rahansa joko valtiolta tai liike-elämältä. Ne eivät rahoita tiedettä hyvästä sy-dämestään ja hyväntekeväisyyttään, vaan yleensä siksi, että kuvittelevat saavansa tieteestä jotain hyötyä, Harari sanoo.

Monet tutkimustulokset voidaan hyödyntää, mutta tutkijat eivät koskaan ole päättä-neet miten lopulta käy. Ydinvoiman kehittäjät eivät päättäneet lopputulokseksensa eli tuhoavan ydinpommin käytöstä ja sama asetelma on bioteknologian ja geeniteknolo- gian kehittäjien yhteydessä. Tuloksia voidaan käyttää hyvään tai pahaan. Harari vertaa aiempia keksintöjä, joitka ovat mullistaneet maailmaa.

– Autoja ja rautateitä voi käyttää monella tapaa, voi rakentaa kommunistisen yksin-vallan, fasistisen yhteiskunnan tai liberaalin demokratian. Junat ja radiot eivät kerro itse, mitä niillä pitää tehdä. Kaikki riippuu meistä, pohtii Harari.

Tieteen ja kapitalismin liitto on edelleen Hararin mukaan olemassa, vaikka tutkijat siitä harvemmin puhuvat.

Uudet uskonnot

Mikään suuri ihmisyhteisö ei toimi ilman järjestelmää ohjaavaa ideologiaa tai uskon-toa. Aiemmin ihmisiä uhkailtiin jumalan rankaisulla. Nyt tilalle ovat tulleet suuret ideologiat, kuten kommunismi, liberalismi tai ihmisoikeudet. Hararin mukaan niissä kaikissa taustalla kuvitteelliset tarinat, joihin uskotaan.

– Aiemmin ihmisiä uskoteltiin, että jumala rankaisee kuoleman jälkeen. Tämä ei ole totta, sillä ei ole mitään jumalaa. Nyt sanotaan, ettet saa tehdä jotain,jos se on vas- toin ihmisoikeuksia. Tämäkään ei ole totta, sillä ihmisellä ei ole mitään biologisia oikeuksia, Harari väittää.

(Oikeudet ovat sosiaalisia, ja liityvät valtioon. Moraali ei liity ainakaan määritelmällisesti valtioon. T.)

Kapitalistit uskovat markkinoiden näkymättömiin käsiin.

(Yuval Noah Harari)

Samanlainen suuri ideologinen harha sisältyy väitteeseen vapaasta markkinatalou-desta. Harari naurahtaa kuvaillessaan poliitikkoja, jotka haluavat jättää asioiden hoidon markkinoiden vastuulle.

– Kapitalistit uskovat markkinoiden näkymättömiin käsiin. Todella vapaita markki-noita ei ole olemassakaan,sillä mikään markkina ei toimi ilman ohjailevia halli-tuksia, kuninkaita tai muita tahoja. Jos kaikki on myytävissä, niin silloin voit ostaa ja myydä oikeutta, turvallisuutta,jopa oikeusistuimia ja poliiseja, sanoo Harari.

(Ja haistapaskantiedettä, T.)
 

Maapallon rauhan aika

Vaikka historioitsija Yuval Harari maalailee varsin synkkiä kuvia ihmiskunnan histo-riasta ja tulevaisuudesta, hän pitää kuitenkin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa varsin rauhallisena. Suurvallat eivät ole sotineet keskenään ja pienimmissä konflikteissa on kuollut varsin vähän ihmisiä.

Ydinaseiden käyttö mahdollisessa kolmannessa maailmansodassa tuhoaisi koko ihmiskunnan ja tämän ovat suurvaltojen päättäjät Hararin mukaan tajunneet.

Suuremmat uhat tulevat nyt muualta.

– Itsemurhiin kuolee enemmän ihmisiä kuin sodissa, terrori-iskuissa tai rikosten uhrina. Näin ei ole ollut koskaan aiemmin historian aikana, Harari todistelee.

– Samaan aikaan ihmisiä kuolee enemmän ylensyöntiin kuin väkivaltaan. Tämäkin ensi kertaa historian aikana. Länsimaissa jokaista terroristin uhria kohden kuolee tuhat ihmistä liikalihavuuteen ja diabetekseen, joten McDonalds on suurempi uhka kuin al-Qaida, israelilainen historioitsija päättää haastattelun.

Tarkennettu 18.3. klo 18.36 neandertalilaisten geenien ja ydinvoiman kehittäjien osalta. "

 

***

Tällä yhdellä ainoalla olemattomalla "aiheella", "rotumurhapierupeilineuroonolla" näyttää olevan YLEssä yksi erikoishaitapaskantiedetoimiottaja(huarra) Timo Peltonen...

https://areena.yle.fi/1-63149700

" Kasvojentunnistuksen supervoima

 
51 mintiededokumentti

Näemme uusia kasvoja ympärillämme, mutta niiden mieleen painuminen on yksilöllistä. Kasvojentunnistus on tärkeä ominaisuus ja sen puuttuminen aiheuttaa ongelmia. Ohjelmassa neurologit valottavat kasvojentunnistuksen mekanismeja aivoissamme ja tietotekniikka-asiantuntijat kertovat kasvojentunnistusteknologian mahdollisuuksista ja vaaroista. Tuotanto: Josh Freed Productions/CBC, Kanada 2022

julkaistu ma 20.2.2023poistuu 30.11.2024katselukerrat 2 754

Ohjelman tiedot

Kuva: HD, 16:9Ääniraidat: suomi stereo, englanti stereoTekstitys: suomi, ohjelmatekstitys (suomi)Katsottavissa vain Suomessa "

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000009405786.html

" Evoluutio on harjaannuttanut aivomme tunnistamaan kasvoja, osoittaa monitahoinen tiededokumentti

Kiinan harjoittamaan jatkuvaan kansalaisten kameratarkkailuun ollaan lisäämässä myös ilmeisiin perustuva ajatuspoliisitoiminta.

Screenshot%202023-02-21%20at%2018-37-41%

Dokumentin mukaan videokameroihin perustuvat kasvojentunnistusohjelmat saattavat erehtyä jopa 35 prosentissa tapauksista, kun kuvattava on tummaihoinen.

2:00 | Päivitetty 13:59

Ihmislaji kykenee tekemään monia asioita salamannopeasti, kuten tarkentamaan katseensa lentävään esineeseen, nivomaan puhuessaan sanoja lauseiksi, huomaamaan naaman keskellä lehvästöä ja tunnistamaan aiemmin tapaamansa ihmisen kasvot. Voisiko viimeksi mainittua peräti kutsua supervoimaksi, kuten neurotieteilijä Kang Lee Toronton yliopistosta tekee monitahoisessa tiededokumentissa Kasvojentunnistuksen supervoima (In Your Face, Kanada 2022)?

Noin 5 000:n eri ihmisen nopea tunnistaminen olisi eittämättä vaikuttava taito – mikäli emme kykenisi siihen melkein kaikki. Se mikä on luonnollista, ei oikein voi olla super.

Käytetystä ylisanasta pääsee kuitenkin yli, kun dokumentissa tavataan ihmisiä, joita aivan perustellusti kutsutaan supertunnistajiksi. Heistä taitavimpiin lukeutuu englantilainen Kelly Desborough, joka poliisivoimia auttaessaan löysi etsintäkuulutetun miehen 42 000 stadionvieraan joukosta.
 
Kasvojen tunnistamisen taito pohjautuu evoluutioon ja siten kunkin ihmisen geeneihin, mutta myös harjaantumiseen. Vaikkapa pienen kylän koulua käyneet eivät todennäköisesti kehity yhtä päteviksi tunnistajiksi kuin lapsena satoihin koulutovereihin tottuneet.

Supertunnistajiin verrattuna toista ääripäätä dokumentissa edustaa kasvosokea Karla Holmes. Hänen tilannettaan hankaloittaa toisaalta pastorin ammatti, toisaalta kasvosokeuden äärimmäisyys: Holmes ei tunnista edes kadulla kohtaamaansa tytärtään.

Eräänlaisen aavistuksen Holmesin ongelmasta saavat meistä ne, jotka ovat lapsesta asti tottuneet näkemään vain yhdenvärisiä ihmisiä ja muuttavat sitten uuteen kulttuuriin.

Kiinalaistaustainen Kang Lee kertoo, että hänellä meni peräti kaksi vuotta ennen kuin hän alkoi Kanadassa tunnistaa valkoihoiset työtoverinsa kasvonpiirteiden perusteella. Sitä ennen käytössä olivat karkeat kategoriat vanha/nuori/mies/nainen.
 
Dokumentin mukaan Amazonin myymä kasvojentunnistusjärjestelmä haksahti samaan tapaan, mutta vain tummaihoisten kohdalla. Jopa 35 prosentissa tapauksista tunnistus oli väärä. Piinaavaksi tällainen järjestelmä kävi, kun poliisilaitokset eri puolilla maailmaa alkoivat tehdä pidätyksiä sen ilmoitusten pohjalta.

Amazonin ohjelmistojen luomiseen oli käytetty internetistä kerättyä miljardien kasvojen kuvapankkia, joka koostui enimmäkseen valkoihoisista ja aasialaisista kasvoista. Tätä tarkemmin ei dokumentissa valitettavasti selitetä, miten tummaihoisten esimerkkikasvojen rajallinen määrä johti toisiinsa sekoittuviin kasvomittauksiin.

Kuten arvata saattaa, katse luodaan myös Kiinaan, missä miljoonien valvontakameroiden järjestelmä tunnistaa ja tarkkailee kansalaisia julkisilla paikoilla. Kuulemme, että nyt järjestelmää opetetaan tulkitsemaan myös ilmeitä, jolloin päästään urkkimaan kansalaisten tunnetiloja ja sitä kautta mielipiteitä.
 

Ennustelen miljoonia teeskenneltyjä hymyjä Mao-patsaita ohittavien kasvoilla.

Kasvojentunnistuksen supervoima, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.

Ihmisaivot ovat niin harjaantuneita huomaamaan kasvoja, että löydämme niitä myös esineistä. "
 

Sen enempää etniset kuin valtiollisetkaan kiinalaiset eivät yleensä lainkaan siedä haistapaskantieteilijöitä eivätkä edes tieteellistä erehtymistä.

Kang "Kanki" Leen lisäksi niin ikään Kanadan kansalainen Bruce "Lahna" Lahn - joka on käynyt luennoimassa Suomen "Akatemiallekin", on kuulu kiinalaissyntyinen haistapaskan puoskaritieteilijä.
 

Kommentit

Ladataan...