40 miljardin TURHIEN VELKOJEN PÖLHÖ ainoana suomalaisena vuoden 2019 Bilderberg-kokoukseen

 

keskiviikkona, toukokuuta 29, 2019

Erkki Liikanen ainoana suomalaisena Bilderberg kokoukseen

8-11.6.2019

Teksti: Teemu Vehkala

Ensi viikon viikonloppuna järjestetään 55 kerta salaisen Bilderberg-ryhmän kokous. Tällä kerralla paikkana toimii Montreaux, joka sijaitsee Sveitsissä.

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen osallistuu sinne nyt ainoana suomalaisena. Kokoukseen osallistuu tänä vuonna yhteensä 130 henkilöä.

Tämän vuoden aiheina Bilderberg-kokouksessa ovat mm. teemat:

– Kyberuhkien torjuminen Lisääntyvä toisinajattelu ja sen kitkeminen, joka erityi-sesti vanhan kansallisidentiteetin EU-maissa ovat näille valtaelitisteille hyvin suuri ongelma ja kivi kengässä

Vihapuhe agenda kuuluu tähän operaatioon hyvin tiiviisti ja luennot tulevat tod. käsit-telemään sitä, että millä aikavälillä kriminalisoidaan vihapuhe rangaistavaksi teoksi, josta voisi tulevaisuudessa joutua vielä useimpiakin ihmisiä aina vankilaan asti.

– Sosiaalisen median sensuurihankkeen kehitys Toisinajattelijat muodostavat eli-tistien mukaan suurimman uhan mitä tulee internetin someen. Joten sen takia Bilder-berg-ryhmä käsittelee myös tätä ilmiötä siinä muodossa, että miten esim. Facebook-sisältöä voisi jatkossa sensroida yhä enemmän,jotta poliittisesti vaaralliset toisinajat-telijat saataisiin sieltä sensuroitua pois kuvioista, jotka uhkaavat valtaeliitin uutta fasistista maailmanjärjestystä.

– Miten valta saadaan pidettyä pienen eliitin käsissä Elitistit ovat hyvin huolissaan lisääntyvästä totuuden leviämisestä, joka tapahtuu internetissä. Joten he pyrkivät edelleen salaamaan toimintansa ja pyrkivät myös selvittämään, että millä keinoilla heidän tyrannimainen valta-asema saataisiin säilymään salassa muilta.

– Maaplaneetan avaruudesta hallinta Tämä on myös yksi aihe, josta Bilderberg-ryhmän kokouksessa keskustellaan tänä vuonna ja pidetään luento.

Avaruushan on tälle kontrollifriikkien eliitille yksi sairas pakkomielle, joista heillä on useita fantasioita tuhota tämä maailma mm. ydinaseilla kokonaan ja ennen sitä nämä seinähullut menisivät vaikka raketilla avaruuteen.

Mutta ydinfyysikot saattoivat kertoa näille hulluille, että ydinvoima on sellainen ja ydinaseet, että niistä seurannut ydinsäteily voisi tuhota tämän koko planeetan täysin elinkelvottomaksi. Joten tämän vuoksi tämä 95 prosenttia koko maailmanväestön eliminointihanke pyritäänkin tekemään vähän hienovaraisemmilla keinoilla kuten 5G -teknoilogialla, joita jo asennetaan myös Suomeen sekä Helsinkiin tällä hetkellä.

Kapitalismin tulevaisuus Miten keskittää lisää pääomaa sekä myös voittoa tekeviä valtionyhtiöitä lihoiksi pienen rikkaan eliitin käsiin ja köyhdyttää samalla köyhimpää väestöä.

Brexit äänestyksen estäminen ja kyseisen valekampanjan jatkaminen ilman lopputulosta.

– Kiina Miten yksityisomisteiset pankit voisivat jatkaa Kiinan kanssa kilpailua. Kiinan palkkataso on noussut huimasti viime vuosina ylös.

[RK: Kiina aikoo panna länsimaat piisingille harvinaisten maametallien suhteen joita tarvitaan elektroniikassa, josita 95% tulee nykyään Kiinasta (vaikka Kiina muutoin on meko luonnonvaraköyhä alue).

https://yle.fi/uutiset/3-10806851]

– Venäjä Keskuspankkien alistus tulee jatkua Venäjää vastaan myös jatkossa.

Artificial Intelligence (A.I.) keinoälyprojektin eteneminen kohti ihmiskunnan orjuuttajaa

Keinoäly teknologia on yksi elitistien aseita, joilla he pyrkivät mahdollistamaan uuden fasistisen maailmanjärjestyksen toteutumisen. ”

Keinoälyteknologia” on ”Tähtien sota” (sekin oli viime kädessä tietokenopeli), jolla halutaan pelotella vastapuolet hiljaisiksi ja saada ne tekemään hömöyksiä – kune ”kehittämään ”omia ajatteleviatietokoneita” – JOLLAISIA EI IKINÄ TULE OLEMAAN KENELLÄKÄÄN TODELLISUUDESS!!!

https://www.tiede.fi/comment/2610424#comment-2610424

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/Kns1-19.pdf

” Sivu 14  Nro 1/19 Kansan ääni:

Obama levittää ”uususkontoa” Ajattelevista Tietokoneista (AI)

  Ajattelevaa tietokonetta, artificial intelligence, ei ole – eikä tule. Koneet ovat fysikaalisia artefakteja.

Biologista tasoa ja kehitystä ei voida ”sivuuttaa” olemukseltaan yhteiskunnallisen, kielellisen ajattelun ja tajunnan kehityksessä eikä olemassaolossa. USA:n tarkoituksena onkin taas maailman sotilaallinen ja taloudellinen uhkailu huijaus”entiteetillä”, joka siten muistuttaa Ronald Reaganin ”Tähtien Sota -ohjuspuolustusjärjestelmää”.

”Aitoa ajattelemista” tulkitaan vulgaaristi mm. niin, ettei käyttäytymisestä voisi tietää, toimiiko siinä ihminen vai ”tekoäly”, AI. Ne, jotka väittävät koneen voivan olla ”ihmistä viisaampi tekoäly”, väittävät samaan aikaan, että sitä ei voi erottaa ihmisälystä – ja kuitenkin se eroaisi siitä perustavimmalla tavalla – hallitsemattomuudellaan, ja siksi voi tuhota – esimerkiksi ihmisen.

Mitä ovat ajattelu ja tajunta

Ajattelu on ihmisaivojen toiminto. Ihmisyksilöstä tulee ajattelun subjekti vain hallitse-malla kielen, käsitteet ja logiikan,jotka ovat yhteiskunnallisen käytännön tuotteita. Jo- pa ongelmat, joiden kanssa yksilö asettaa älynsä vastakkain, ovat hänen elämänsä sosiaalisten olosuhteiden aiheuttamia. Siten ihmisen ajattelulla on yhteiskunnallinen ja historiallinen luonne.

Looginen ajattelu syntyy työn, yhteiskunnan, puhekielen ja biologisen rakenteen korkean rinnakkaisen kehityksen tuloksena. Biologisessa luonnossa on tapahtunut ensin lainalaisia suuntautuneita prosesseja, jotka pohjustavat ajattelun syntyä kuten aivojen kasvu, aivokuoren synty, ehdottomien refleksien korvautuminen enenevässä määrin ehdollisilla, sekä lauma(työ)toimintojen ja sellaisiin liittyvän signalisaation monimutkaistuminen, joihin oli yhdessä kyseisessä prosessissa kasvettu.

Ajattelu syntyy hyppäyksen omaisesti, kun sen edellytykset ovat kypsyneet. Lauma-ohjautuneet yksilöt sisäistävät lauman signalisaatiopuheen kieleksi ja pystyvät sen jälkeen toimimaan ilman laumaakin korkeamman tasoisella symbolirakenteisella, kielellisellä ympäristöstä välittömästi riippumattomalla ajatteluohjauksella. Vasta tässä yksilöllisessä omaksumisprosessissa aivotkin saavat lopullisen rakenteensa.

Kyse ei ole vain tienaamisesta….

USA ex-presidentti Barack Obama esiintyi Helsingissä 27. 9. 2018 Nordic Busi-ness Forumissa (NBF), joka on Jyri Lindénin ja Hans-Peter Siefenin Jyväskyläs-sä vuonna 2008 perustama yritys, joka järjestää erittäin kalliita luento- ja näyttäyty-mistilaisuuksia bisnesväelle. NBF:n ja sen esikuvan New Yorkin World Business Forumin vuosittain järjestettävien tilaisuuksien vetonaulana on aina joku kuuluisa ”uusliberalisti”poliitikko ja ydinsanomana on aina sama tuo ”maaginen tekoäly”.

Vain kerran yksi pääesiintyjä, venäläinen shakkimestari ja poliitikko Garri Kasparov sanoi asiat ”oikein päin” halki NBF 2017:ssa: ”Koneilla ei ole ymmärrystä. Ne eivät tunnista strategisia yhteyksiä, eikä niillä ole itsenäisiä tarkoitusperiä!” The Washinton Post’n toimittajat Bill LaPlate ja Katharyn White vastasivat tähän 27.4. 2018 otsikol-la ”5 myyttiä tekoälystä”, miten ”tekoäly jo kirjoittelee poliitikoille puheita ja lehdille ur-heilu-uutisia ja miten mahdotonta on erottaa ”AI:lla” väärennettyä seksivideota poliiti-kon kasvoin aidosta. Google, Microsoft, Amazon ja Apple ovat kaikki tekemässä suuria satsauksia tekoälyyn. …

Luonnonlait ovat olioiden lakeja.

Dialektisen ja historiallisen materialismin mukaan materian liikemuodot fysikaalinen, kemiallinen, biologinen ja sosiaalinen liike rakentuvat toistensa varaan siten, että aineenvaihdunnalliset elolliset oliot koostuvat samoista atomeista fysiikan lakeineen kuin elottomatkin fysikaaliset oliot. Jälkimmäisistä poiketen ne ovat vaihtuvien atomien suhteellisen pysyviä organisaatiota eivätkä pysyvien atomien ”nippuja”.

Elollisissa ja yhteiskunnallisissa olioissa ilmenee uusia objektiivisia biologisia ja ssiaalisia lainalaisuuksia, jotka eivät kumoa aiempia fysiikan ja kemian lainalaisuuk-sia, joille rakentuvat, mutta saavat ne toimimaan uudella laajemmalla tavalla. Biolo-giset lait rakentuvat nykyisen tiedon mukaan yhdelle kemikaalien ryhmälle, valkuais-aineille. Ne eivät ole stabiileja Maan olosuhteissa ilman biologisia rakenteita, joissa molekyylit vaihtuvat jatkuvasti toisiin tiukan lainalaisesti.Kemian kannalta tarkasteltu- na ”elämä on valkuaisaineiden olemassaolomuoto”, sanoi Engels. Biologiselle oliol-le on ominaista geneettinen koodi, jonka mallin mukaan näitä aineita tuotetaan, solu-rakenne sekä systeemisyys, jossa korkeammat, ”myöhemmät” lainalaisuudet pääasi- assa ohjaavat ja dominoivat alempia. Geeni ei ”ohjaa”, sitä vaan ”luetaan”. Geenit eivät suoraan myöskään taistele eivätkä kilpaile, vaan sitä tekevät itse eliöt. Tuossa yhteydessä esimerkiksi geenievoluutiota tutkittaessa ei voida sivuuttaa geneettisten ja hankittujen ominaisuuksien roolia, ja jopa niiden kilpailua jopa samassa ykslössä, lajin sisällä ja lajien välillä. Tämä geneettisen adaptaation nimiin vannovat, vaikkapa ”peilisoluteoreetikot” sivuuttavat kusetusmielessä.

... Tajunnan ”koneistot” tunnetaan jo melko hyvin

Elollisille olennoille on olemuksellista orientoituvuus ympäristöön mm. etsimään uu-sia vaihtuvia aineksia. Se rakentuu monisoluisilla eliöillä hermostolle ja selkärankai-silla erityiselle keskushermostolle, jolle on ominaista refleksikäyttäytyminen (Des-cartes). Refleksissä hermotus kulkee ärsykeosasta reaktio-osaan keskushermoston kautta.Ivan Pavlov osoitti noita refleksejä olevan kahta perustyyppiä: geneettispohjai- sia ehdottomia ja erityisellä biologisella mekanismilla oppimispohjaisia eli ehdollisia, joita on ihmisen kaltaisessa pavlovilaisessa muodossa tasalämpöisillä aivokuorelli-silla lajeilla. R. Douglas Fields todisti niiden biokemiallisen mekanismin (2007).

Tällä mullistavalla löydöllä näytti ensin olevan Obaman poliittinen tuki. Mutta sellainen ilmeisesti katosi vuonna 2013. Tästä on Kansan Ääni vuosien saatossa julkaissut monta artikkelia.
 

Kaikki yhteiskunnallinen, symbolirakenteinen, kielellispohjainen ajattelu, tajunta ja siihen nojaava toiminta, rakentuvat ehdollisten refleksien systeemille, pääasiassa Pavlovin 2. signaalisysteemille, joka on vain ihmisellä. Sitä ei voi millään keinolla ”sivuuttaa” tietoisuudesta puhuttaessa. Sen matkiminen tietokoneissa ja muissa IT-laitteissa ei ole sen enempää oikeata ajattelua ja tajuntaa, tietoista toimintaa kuin sähköisissä neuroverkoissa kehitellyt ”keinoelämä”-algoritmit ovat ”oikeata elämää”! Tähän ei tule näillä konsteilla koskaan käännettä eikä emergenssihyppyä suoraan aineen fysikaalisesta liikkeestä yhteiskunnalliseen!

…  Obama kasaa kyberinfosodan keskeisiä ”ritareita”…

Obaman esityksen muotona oli haastattelu, jonka suoritti toinen pääesiintyjä Skypen Niklas Zennström. Edellisistä NBF:n pääesiintyjistä löytyy sellaisia NATO:n infosotu-reita kuin Ruutisbyroo CNN:n Richard Quest (1917) ja Syyrian provokaatiokaasuis-kuihinkin 2013 NATO:n Bellingcat-infosotasivuston kanssa osallistuneen ”evoluutio-feministilehden” Huffington postin Arianna Huffington. R. Douglas Fields piti Huff-possa vuoteen 2013 blogia, kunnes riitaantui Obaman kanssa,kun tämä ryhtyi miljar- dirahoittamaan ihmisen genomin toinen kartoittaja Graig Venterin aivojen ”neuronien geenikonnektomi-tutkimusohjelmaa” niiden muka ”geenimääräytyneiden keskinäis-ten kytkentöjen” kartoittamiseksi. Arveluttavin kaikista esiintyneistä on tänä vuonna esiintynyt Massachusetts Institute of Technology -disinformaatio-”tiede”-yliopiston Andrew ”Affe” McAfee,joka yhdessä saman laitoksen Erik Brynjolffssonin kanssa on ”todella ajattelevien tietokoneiden” pääguruja. Eturivissä tänä vuonna istuivat mm. Jorma Ollila ja Risto Siilasmaa (jotka eivät ymmärrä tieteestä mitään), joita Obama kusetti Nokia-kaupoissa. New Yorkissa on esiintynyt erityisesti Clintonin perhe lähimpine aseenkantajineen.

Screenshot_2019-05-29%20Obama%20levitt%C

Risto Koivula ”

Yksi viimeistä Huffpo-kolumneista. Obama ajoi tieteen valtiollista rahoitusta alas ja kaskitti sen Venterin kaltaisille tyyperille ja tutkimusohjelmille, ja teki saalla tietoisesti tilaan mm. infosotafirmojen ”tiede”rahoitukselle, jossa rajoittaja sanelee ”tulokset”.

.
https://www.huffingtonpost.com/entry/the-collapse-of-science-n_b_3416953

” The Collapse of Science, Not Housing, Ended the American Dream