https://www.aamulehti.fi/a/26dee554-2508-4386-bbfc-934cf8d0d044

uutiset USA 2020

Yhdysvaltojen politiikassa voi olla luvassa täyskäännös Donald Trumpin ajasta – näihin asioihin Joe Biden aikoo tarttua ensimmäisenä päivänään presidenttinä

Yhdysvaltain presidentiksi nousevan Joe Bidenin ja varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin sunnuntaina julkaistu "päivän 1" toimenpideohjelma on monelta osin täyskäännös presidentti Donald Trumpin politiikalle.Biden ja Harris muun mu- assa lupaavat palauttaa Yhdysvallat osaksi Pariisin ilmastosopimusta, lämmittää uudelleen suhteet maailman terveysjärjestö WHO:n sekä puuttua systemaatti-seen rasismiin. Ensimmäisenä prioriteettilistalla on koronapandemian nujertaminen.

9.11.2020 16.42 – Päivitetty 9.11.2020 17.13
9e8d80ab-a1e1-58d2-b8ed-c10971991432-800


Yhdysvaltain presidentiksi nouseva Joe Biden ja varapresidentiksi nouseva Kamala Harris pitivät voittopuheensa Delawaren Wilmingtonissa lauantaina 7. marraskuuta. JIM LO SCALZO/EPA

Vilma Romsi

Yhdysvaltojen presidentinvaalit voittanut demokraatti Joe Biden ottaa tänään ensim-mäisiä askelia keskeisen vaalilupauksensa, koronapandemian torjumisen, täyttämi-seksi. Hänen odotetaan julkistavan 12 henkilön koronatyöryhmänsä sekä antavan lisätietoa suunnitelmistaan pandemian torjumiseksi ja talouden elvyttämiseksi. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja uutiskanava CNN.

CNN:n mukaan työryhmää johtavat entinen korkein lääkintäviranomainen Vivek Murthy, entinen elintarvike- ja lääkeainehallinnon johtaja David Kessler sekä Yalen yliopiston lääketieteen professori Marcella Nunez-Smith. Muut työryhmän jäsenet julistetaan tänään.

Koronatyöryhmän perustaminen on osa vallanvaihtoprosessia, jolla presidentiksi nouseva Biden sekä varapresidentiksi nouseva Kamala Harris valmistelevat tulevaa hallintokauttaan, jonka on määrä alkaa 20. tammikuuta 2021. Koronapandemian asettaminen siirtymäkauden ykköstavoitteeksi on ajankohtaista, sillä 10 miljoonan tartunnan rajapyykki lähestyy Yhdysvalloissa.

Koronapandemian torjunta on kirjattu sunnuntaina julkistettuun "päivän 1" tavoiteoh-jelmaan, jota on tarkoitus alkaa toteuttaa heti virkaanastujaisten jälkeen. Pääpriori-teetteja on pandeman torjunnan ohella talouden elvytys, rotujen yhdenvertaisuus ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Koronapandemian torjuminen

Tavoiteohjelmaan on kirjattu pandemian torjumiseksi seitsemän kohdan suunnitel-ma: testaus, suojavarusteiden huoltovarmuuden säilyttäminen, selkeä ja tiedeperus-tainen ohjeistus kunnille ja resurssien tarjoaminen kouluille, pienyrityksille ja perheil-le, suunnitelman laatiminen rokotteiden ja hoitokeinojen jakamiseen, ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien suojeleminen, pandemiauhkien ennakointi, torjuminen ja lievittäminen sekä maskisuositukset.

Suunnitelmaan sisältyy useita tukipaketteja. Biden ja Harris esimerkiksi vaativat Yh-dysvaltain kongressia hyväksymään rahoituspaketin, jolla varmistettaisiin, että kou-luilla on resurssit mukauttaa toimintansa pandemiaoloihin. Lisäksi suunnitelmassa on esimerkiksi toteuttaa rahoituspaketti pienyrityksille sen takaamiseksi, että nämä voisivat jatkaa toimintaansa koronaturvallisesti.

Biden palauttaisi suunnitelman mukaan suhteet Maailman terveysjärjestö WHO:hon entiselleen. "

RK: Näkis vaan, että palauttaa...

AL: " Suunnitelmassa painotetaan myös tieteellisen tiedon tärkeyttä päätöksenteos-sa. Tieteenvastaisuudestaan, tai ainakin sen huomiotta jättämisestä tunnettu Trump aloitti aiemmin tänä vuonna prosessin maan irrottamiseksi WHO:sta kesäkuuhun 2021 mennessä. "

RK: Kannattaa katsoa KEITÄ NÄMÄ DONALDIA MUKA "EPÄTIETEELLISEKSI" VÄITTÄNEET mielestään "oikeat tieteiulijät" ovat, oman julistuksebnsa mukaan:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/hopsahtaneet-vaarassa-olevat-ja-haistapaskantieteilijat-arahtivat-donald-trumpia-ja-brexitia-vastaan

perjantai, 30. kesäkuu 2017

Höpsähtäneet, väärässä olevat ja haistapaskantieteilijät ärähtivät Donald Trumpia ja Brexitiä vastaan...

Richard Dawkins and Other Prominent Scientists React to Trump’s Win

https://www.scientificamerican.com/article/richard-dawkins-and-other-prominent-scientists-react-to-trump-rsquo-s-win/

What the election results mean for science, in gut responses from Scientific American’s Board of Advisers

This week the U.S.elected businessman and reality TV star Donald Trump as its 45th president.As Scientific American has reported in the run-up to the election, Trump's views on science,health and medicine appear unformed at best,ignorant and destruc- tive at worst. To get an idea of what top minds in science, health and research are thinking, we reached out to Scientific American's Board of Advisers to get their quick-fire reactions to the election outcome. The excerpts, some of them edited for length, appear below.

****
RJK:

Pitää paikkansa, että Uusi-Seelanti on ERINOMAINEN TIEDEMAA, ihan muuta kuin samankokoinen Suomi,ei voi puhua oikein samana päivänäkään...Tämänkin päivän  Ernst Rutherfordit ja Maurice Wilkinsit puskevat edelleen kohti uusia tieteellisiä voittoja... Täällä on vähän vertailtu:

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhameemmias.vuodatus.net%2Flue%2F2014%2F11%2Fyle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto&h=EAQHBRtUo

Dear New Zealand,

The two largest nations in the English-speaking world have just suffered catastro-phes at the hands of voters - in both cases the uneducated, anti-intellectual portion of voters. Science in both countries will be hit extremely hard: In the one case,by the xe- nophobically inspired severing of painstakingly built-up relationships with European partners;in the other case by the election of an unqualified, narcissistic, misogynistic sick joke as president. In neither case is the disaster going to be short-lived: in Ameri-ca because of the nonretirement rule of the Supreme Court;in Britain because Brexit is irreversible.

There are top scientists in America and Britain - talented, creative people, desperate to escape the redneck bigotry of their home countries.Dear New Zealand,you are a deeply civilized small nation, with a low population in a pair of beautiful, spacious is-lands.You care about climate change, the future of the planet and other scientifically important issues.Why not write to all the Nobel Prize winners in Britain and America, write to the Fields medalists, Kyoto and Crafoord Prize and International Cosmos Prize winners, the Fel-lows of the Royal Society, the elite scientists in the National Academy of Sciences, the Fellows of the British Academy and similar bodies in Ame-rica. Offer them citizenship. The contribution that creative intellectuals can make to the prosperity and cultural life of a nation is out of all proportion to their numbers. You could make New Zealand the Athens of the modern world.

Yes, dear New Zealand, I know it’s an unrealistic,surreal pipe dream. But on the day after U.S. election day, in the year of Brexit, the distinction between the surreal and the awfulness of the real seems to merge in a bad trip from which a pipe dream is the only refuge.

Yours,

Richard Dawkins, founder and board chairman,Richard Dawkins Foundation

RJK: Notorisen äärioikeistolainen mutta kuitenkin tähän asti hyvällä tahdolla tulkiten tieteen rajoissa pysytellyt genetiikan tutkija ja biologian- ja yhteis-kuntafilosofian tut-kija ja popularisoija,tunnettuja teoksia mm. Geenin itsekkyys ja Sokea kelloseppäMeemiteorian isä.Joskus esittänyt hullunkurisiakin ideoita,jotka kuitenkin ovat kokeil- tavissa. (Mutta sitten kun on kokeiltu, eivätkä tulokset ole olleet odotettuja, ei ole puhuttu mitään.)

Nyt ei voi kuin sanoa, että "vanhuus ei tule yksin"...

President-elect Trump's upset election caught many by surprise. We have not heard very much from him or his colleagues on his views on science and basic research, so I can only say that I hope that he recognizes the long-term value of basic research investment and will support the agencies of the U.S. government that support and pursue it, including the National Science Foundation.

Vint Cerf, chief internet evangelist, Google

RJK: No comments.

Harold “Skip” Garner, director, Medical Informatics and Systems Division and professor, Virginia Bioinformatics Institute, Virginia Tech

RJK: Ei havaintoa. Wikisivut näyttäisivät vihjaavan, että puoskari.

Michael Gazzaniga, director, Sage Center for the Study of the Mind, University of California, Santa Barbara

RJK: Haistapaskantieteilijä pahinta sorttia, tahdon ja tietoisen ajattelun kiistäjä väittäen sellaisten olevan "Keenistä lähtevän) toiminnan jälkikäteistä rationalisointia".

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/filosofi-jyri-puhakainen-persoonan-kieltajat-1998-tamy-ennusti-neurotieteen-salaliiton

Lawrence Krauss, director, Origins Project, Arizona State University

Väärässä oleva (ollt, ilmeisesti), mutta yritteliäs ja terävä kosmologi, Dawkinsin aisapari kansainvälisenä tietynlaisen tieteen puolestapuhujana ja popularisoijana.

Oli Stephen Hawkingin ja Lee Smolinin ohella johtava Higgsin bosonin epäilijä ennen tunnettuja kokeita, jotka näyttäisivät osoittavan, että sellinen hiukkasparvi kuitenkin on olemassa.

Robert S. Langer, David H. Koch Institute professor, Department of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology

RJK: Ei sano mulle mitään, mutta MIT on puoskariopisto! Noam Chomsky, Staven Pinker, jne. (vaikkakin sen nosti tuntemattomuudesta sotateknisen elektroniikan lippulaivaksi Donaldin setä John G. Trump; kohta alkoi myös alamäki).

Robert E. Palazzo, dean, University of Alabama at Birmingham College of Arts and Sciences

RJK: Taideyliopistosta

Carolyn Porco, Cassini Imaging Team leader; visiting scholar, University of California, Berkeley; director, CICLOPS, Space Science Institute

RJK: Joku kuvitustyöryhmän johtaja

Lisa Randall, professor of physics, Harvard University

Säieteoriasta ei ole saatu yhtään ainokaista vahvistavaa (tai kumoavaa) koetulosta minun tietääkseni...

Martin Rees, Astronomer Royal and emeritus professor of cosmology and astrophysics, Institute of Astronomy, University of Cambridge

RJK: Royal Societylle tarvitaan uusi puheenjohtaja...

Eugenie Scott, founding executive director, National Center for Science Education

Säätiösäätäjä, haistapaskan hallintotantta!

AL: "Kuten vaalikampanjassaan,myös toimenpideohjelmassa Biden lupailee korona- hoitojen, testauksen ja rokotteiden saavutettavuutta varallisuudesta riippumatta.

Lisäksi Biden ja Harris lupaavat suojella presidentti Barack Obaman läpi ajamaa ter-veydenhuoltouudistuksen kohtaa, joka estää sairausvakuutuksen epäämisen niiltä, joilla on olemassa olevia terveysongelmia.


Talouden elvyttäminen ja työllisyystoimet


Biden-Harris -toimenpidesuunnitelmaan on kirjoitettu, ettei "työkriisiä voi ratkaista ennen kuin ratkaisemme kansanterveyden kriisin".


Välittömästi pandemian aikana tehtäviksi työllisyystoimiksi on listattu muun muassa työttömien työllistäminen pandemian vastaisiin toimiin. Biden on esittänyt koordinaa-tioryhmän perustamista ainakin sadan tuhannen amerikkalaisen mobilisoimiseksi esimerkiksi tartuntojen jäljittämistyöhön.


Pitkällä tähtäimellä Biden panostaisi kotimaisiin teollisuuden tuotantoketjuihin sekä investoisi nykyaikaiseen infrastruktuuriin ja ilmastoystävälliseen energiantuotantoon. Ohjelmassa luotaisiin uusia työpaikkoja hoiva- ja opetusalalle. Lisäksi ohjelmassa on tavoitteena kaventaa rotujen välisiä varallisuuseroja.


Rotujen yhdenvertaisuus


Vaatimukset poliisiväkivallan ja systemaattisen rasismin lopettamisesta näkyvät Biden-Harris -toimenpideohjelmassa siinä, että rotujen yhdenvertaisuuden takaaminen on nostettu yhdeksi pääprioriteetiksi.


Toimenpideohjelmassa puututaan systemaattiseen rasismiin erityisesti varallisuus-eroja kaventamalla. Toimenpidelistalta löytyy esimerkiksi pienyritysten tukeminen uudella investointiohjelmalla, edullinen asuminen sekä kulutusmahdollisuudet.


Kenties eniten keskustelua on herättänyt Bidenin lupaus poliisijärjestelmän uudista-misesta. Toimenpideohjemassa esitetään muun muassa liittovaltion laajuista kuristusotteiden kieltämistä sekä poliisin toiminnan valvonnan tehostamista.


Ilmastonmuutoksen torjuminen


Biden lupaa sitouttaa Yhdysvallat uudelleen Pariisin ilmastosopimukseen ja asettaa tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.


Trump ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvän Pariisin sopimuksesta vuonna 2017, ja irtaantuminen astui virallisesti voimaan 4. marraskuuta 2020, vain päivä presidentinvaalien jälkeen.


Toimenpideohjelmassa esitetään muun muassa liikenteen uudistamista esimerkiksi luomalla yli sadan tuhannen asukkaan kaupunkeihin kattava ja päästötön julkisen liikenteen verkosto. Keinovalikoimasta löytyy myös muun muassa infrastruktuurin uudistaminen sekä rakennuskannan päivittäminen.


Lisäksi tavoitteena on energiantuotannon hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.


Edit 9.11. kello 17.12: Täsmennetty koronavirustoimia koskevaa kohtaa.