Ei. Kyse on Obaman hallinnon viimeisten 2 kuukauden aikana "tieteellisesti valmistelemista" laeista, joiden valmistelu tuolta ajalta sivuutetaan, tieteellistä tai ei.

Lainsäätäjät päättävät, MITÄ TIETOA JA MILLÄ PERUSTEELLA PIDETÄÄN TIETEELLISENÄ, ja perustelujen on oltavat julkiset, läpinäkyvät ja kaikkien tieteellisesti kritisoitavissa.

US Congress just made it easier to ditch science for politics – New Scientist

US Congress just made it easier to ditch science for politics

House of Representatives being sworn in


http://lokari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229126-lakisaateista-typeryytta

Lakisääteistä typeryyttä

Tulevan presidentti Donald Trumpin hallinto on ajamassa läpi lakiuudistuksia jotka säätävät,  että lakeja hyväksyttäessä ei enää tarvitse välittää tutkimustiedosta. Pelkkä poliittinen tahto riittää (New Scientist 5.1.17).

Näin saadaan kumotuksi presidentti Obaman säätämiä lakeja,joita Trump ja muut re- publikaanit vastustavat. Näihin kuuluu ilmaston ja muun luonnon suojelua koskevia lakeja, ja arvattavasti myös joitakin sosiaalipuolen säädöksiä.

Kun politiikka eli ryhmäkohtaiset intohimot jyräävät tieteelliset näytöt, ollaan lakisää-teisen mielivallan ja jopa suoranaisen tyhmyyden tiellä. Tämä ei hämmästytä kun muistetaan, että Yhdysvalloissa moni kannattaa alkeellista kreationismia eli luomis-uskoa, joka ei hyväksy Darwinin kehitysoppia. Kreationistien mielestä ihminen ja eläimet luotiin kerralla sellaisina kuin ne nyt ovat – muutama tuhat vuotta sitten.

Tosin Suomessakaan ei ole syytä itsetyytyväisyyteen. Nykyinen ja sitä edeltäväkin hallitus ovat syyllistyneet koulutuksen ja sivistyksen halveksuntaan. Koulutuksesta ja yliopistojen budjeteista on leikattu ja tieteen edustajia on leimattu muun muassa "kai- ken maailman dosenteiksi". Sote-hankkeessa sivuutettiin asiantuntijoiden esittämä kahdentoista sote-alueen enimmäismäärä ja päädyttiin keskustan maakuntamallin hengessä puolta suurempaan lukuun. Asiantuntemuksen ja tiedon halveksuntaa osoittaa myös se, että hallituksessa ei ole yhtään oikeustieteellisen tutkinnon suorittanutta. Lainsäädäntötyössä jälki on ollut sen mukaista.

On puhuttu totuuden jälkeisestä ajasta. Sitä voi luonnehtia myös poliittisen tyhmyy- den ja röyhkeyden ajaksi. Se edustaa hallitustason populismia,johon kansa saadaan kyllä mukaan. Koetaanhan tutkimus yleisesti kadehdittujen herrojen harrastukseksi, jota on muodikasta väheksyä.

Veronmaksajat ja luonto maksavat sitten poliitikkojen tietämättömyyteen ja ideologi- oihin perustuvat päätökset niin meillä kuin Yhdysvalloissakin. Jotkut kuitenkin keräävät tässä lotossa voitot itselleen. "


http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229163-usa-demokratian-irvikuvana-onko-enaa-eroa-turkkiin


" USA demokratian irvikuvana, onko enää eroa Turkkiin?

USA on matkalla kohti demokratian rappiota republikaanien johdolla. Uusimmat laki- esitykset mahdollistaisivat Obaman päätösten sivuuttamisen noin puoli vuotta tästä taaksepäin sekä tulisivat mahdollistamaan tieteellisten tosiasioiden sivuuttamisen lainsäädäntöprosessissa.

Pekka Pihlanto kirjoitti tästä hienon blogin Lakisääteistä typeryyttä. Järkytyin luke- mastani niin pahasti, että päätin kirjoittaa vielä samasta aiheesta. Kyseisen blogin kommenttiosiossa on lainaus New Scientist -lehden artikkelista, en tuo sitä tänne erikseen.

Trump ja republikaanit tulevat pitämään hallussaan presidentin vakanssia sekä kongressin ja perustuslakituomioistuimen enemmistöä. Tämä poikkeuksellinen tilanne tarjoaa heille mahdollisuuden viedä läpi lakeja pelkästään omalla kannatuk- sellaan. Nyt on tehty kaksi lakiesitystä, jotka vähentävät demokratiaa sekä tunnus-tettujen tieteellisten tosiasioiden vaikutusta lainsäädäntöprosessiin. Ehdotukset ovat seuraavat:

1. Midnight Rules Relief Act of 2017

Tämä jo ensimmäisen vaiheen 4.1.2017 läpäissyt lakiehdotus vaatii vielä senaatin hyväksynnän, jonka se todennäköisesti tulee saamaan republikaanienemmistön turvin. Ehdotuksen vaikutukset olisivat seuraavat:

"It would let Congress overturn all regulations finalised in the last 60 legislative days of the Obama administration with a single vote – effectively turning the president’s four-year term into a three-and-a-half-year term. That’s because the past 60 legislative days take us all the way back to 17 May 2016"

Eli republikaanienemmistöinen kongressi voisi tämän jälkeen yhdellä päätöksellä lopettaa ja poistaa kaikki jo valmiiksi tehdyt lakiesitykset noin puoli vuotta taaksepäin toukokuun 17.asti Obaman hallinnon ajalta. Obaman hallintokaudesta otettaisiin käy- tännössä takautuvasti puoli viimeistä vuotta pois. Tästä varmaan voi valittaa perus- tuslakituomioistuimeen, jossa vastassa on republikaanienemmistöinen tuomaristo. Onko tämä enää demokratiaa ja toteutuuko oikeudenmukaisuus?

2. Executive in Need of Scrutiny, or REINS Act

Tästä kerrotaan artikkelissa:" The act says that all regulations that will cost more than $100 million will have to go through a vote in both chambers of Congress within 60 days of being proposed before they can be enacted."

Tämä tahtoo sanoa, että suurten päätösten tulee mennä läpi molemmeista kongres- sin huoneista kuudessakymmenessä päivässä tai esitys ei mene läpi. Tämän ennus-tetaan vaikeuttavan lakiesityksiä, jossa esim öljyteollisuus ja ympräsitönsuojelu ovat vastakkain. Aika kuluu loppuun ennen toisen käsittelyä ja valmistelu palaa alkuun.

Onko kohta enää eroa Turkkiin?

Jos laitetaan pohdinnassa sivuun vastakkainasettelu islamin ja kristinuskon kanssa, niin mitä Trumpin USA:lla ja Erdoganin Turkilla on jo yhteistä:

- molemmilla on presidentti, joka kohtelee vastustajiaan huonosti ja pilkkaa heitä (ja puhuu höpöjä)

- molempien maiden valtapuolue on voimakkaasti uskonnollinen ja päätöksiä tehdään perustuen uskontoon ja vakaumukseen sivuuttaen tieteen ja faktat (2013 tutkimuksessa 64% republikaaneista ei uskonut evöluutioteoriaan)

- molemmilla on maassaan enemmistö sekä kansanedustuslaitoksessaan että perustuslakituomioistuimissaan

- tätä enemmistöä he käyttävät röyhkeästi hyväkseen vastustajiaan vastaan

- molemmat uusien esitysten lisäksi pyrkivät kumoamaan aiemmin tehtyjä demokraattisia päätöksiä

- USA:ssa on joissain osavaltioissa käytössä kuolemanrangaistus, Turkki aikoo palauttaa sen

Kohta näitä yhtäläisyyksiä alkaa olla enemmän kuin eroja. Mitä kaikkea saamme nähdäkään seuraavien vuosien aikana?

Suosittelen Kalifornian kuvernöörille Arnold Schwarzeneggerille itsenäistymispyrki-mysten aloittamista! Go Arnolti Vartsinikkari, kuten Aku Ankassa kauan sitten oli nimi väännetty. ;-)