https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pasihurri/175976-konigsbergin-sillat/

Königsbergin sillat

PasiHurri

Pasi Hurri 15.9.2014 5:08päivitetty 15.9.2014 5:08

Pasi Hurri Kirjoittaja on BaseN Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Kansainvälisen yri-tystoiminnan ohella sydäntä lähellä ovat isänmaa, luonto ja energia- sekä kaikenlai-nen muukin tehokkuus ja näillä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. Tietoliikenne- ja pilvilaskentateknologiat ovat hallinnassa. Kirjoitan hieman kaupallisempaa blogia osoitteessa "https://www.basen.net"

Länsimaiden reaktiot Venäjän toimintaan ovat olleet selvästi hämmentyneitä ja mo-nen lähivaltion mielestä myös varsin hampaattomia ja varovaisia. Pelokkaimpien ar-vioiden mukaan olemme jo ryhtyneet Chamberlainia myöntyväisempään politiikkaan, onhan rajoja jo siirretty yksipuolisilla ilmoituksilla. Kaikki tämä on vahvistanut Putinin itseluottamusta ja valmiutta seuraaviin askeliin.

Tämä vaarallinen myöntyväisyyspolitiikka ei kuitenkaan johdu epäpätevistä poliiti-koista tai rahanhimoisista liikemiehistä, vaan pääosin Venäjän ja länsimaiden erilai-sesta arvopohjasta. Se mikä on EU:n kannalta moraalisesti kestämätöntä tai kan-sainvälisen lain vastaista, löytyy Putinin keinovalikoimasta jo alkusivuilta. Konflikti, joka alkoi Krimin miehittämisestä (tai kenties jo Georgian harjoitussodasta) on siis varsin epäsymmetrinen; näin ilmaistuna yleensä terrorismiin liitetyllä muotitermillä.

Symmetrinen vastaus Krimin miehittämiseen olisi käyttää EU:n mittakaavassa pieni summa rahaa ja luvata kaikille Kaliningradin (ent. Königsberg) asukkaille roima pal-kankorotus mikäli he siirtyvät kannattamaan EU:hun liittymistä Venäjän sijaan. Puti-nin opaskirjaa lukien seuraavassa vaiheessa EU voisi lähettää kaupunkiin tunnuk-settomia harmaita miehiä varmistamaan ettei paikallisten ihmisten ihmisoikeuksia tai kulttuurihistoriallisia aarteita (niitä siltoja) tuhota. Historiallinen yhteys Saksaan, Puo-laan ja Liettuaan on jo olemassa, sitä ei tarvitsisi keksiä. Vanhoja virheitähän tässä vain korjattaisiin.

En kuitenkaan halua nähdä länsimaiden ottavan tällaisia askelia, koska tuo mainittu arvopohja on kallis ja säilyttämisen arvoinen. Vastapuolen toimintatapa pitää kuitenkin ymmärtää ja luoda skenaariot myös siitä miten itse toimisimme toisten arvojen puitteissa. Näin osaamme arvioida paremmin omat resurssimme ja vaikutuskeinomme sekä tehdä arvopohjaamme sopivat ja kestävät ratkaisut.

Clausewitziä mukaillen vastatoimien olisi oltava johdonmukaisia, voimakkaita ja kes-kitettyjä, sellaisia joihin vastapuolella ei ole varaa tai kykyä. Yksi tällainen olisi Venä-jän eristäminen kokonaan länsimaiden rahamarkkinoista. Tämän ei suinkaan tarvitsi-si olla pitkäaikainen toimenpide, koska Putin todennäköisimmin lopettaisi konfliktin ymmärtäessään Italian kokoisen taloutensa olevan varsin nopeasti Hollantia tai Suomea pienempi. Asevarusteluakaan ei voi jatkaa ilman rahaa.


Keskustelu:


Seppo Saari #1098229 15.9.2014 8:27

On toivottavaa, että Venäjän kansa miettisi, mitä maan johdon toimista kansalle itselleen seuraa, ja alkaisi luoda uutta poliittiista toimintakulttuuria. Lännen käyttöön ottamat talouspakotteet saattavat olla ainut rauhanomainen keino tämän prosessin alkuun saattamiseksi.


Risto Koivula #1903895 16.9.2014 3:08

Vastaus kommenttiin: #1098229

Ne pakotteet sopivat Venäjälle ja sen tärkeimmille energia-asiakkaille kuin suutarin peukalo näiden irrottautuessa petrodollarista.


Risto Koivula #1098222 15.9.2014 9:09

” Länsimaiden reaktiot Venäjän toimintaan ovat olleet selvästi hämmentyneitä ja mo-nen lähivaltion mielestä myös varsin hampaattomia ja varovaisia. Pelokkaimpien ar-vioiden mukaan olemme jo ryhtyneet Chamberlainia myöntyväisempään politiikkaan, onhan rajoja jo siirretty yksipuolisilla ilmoituksilla. ”

Kun kansa itse ilmoittaa, ja sillä on jo autonomia, siihen on suhtauduttava YK:n Pe-ruskirjan mukaan vakavuudella, oikeudet ovat melkein kuin itsenäisellä valtiolla. Au-tonomian tai osavaltion asemaa ei saa yksipuolisesti heikentää millään verukkeilla, kuten muilla rajansiirroilla.

” Kaikki tämä on vahvistanut Putinin itseluottamusta ja valmiutta seuraaviin askeliin.

Tämä vaarallinen myöntyväisyyspolitiikka ei kuitenkaan johdu epäpätevistä poliiti-koista tai rahanhimoisista liikemiehistä, vaan pääosin Venäjän ja länsimaiden erilai-sesta arvopohjasta. Se mikä on EU:n kannalta moraalisesti kestämätöntä tai kan-sainvälisen lain vastaista, löytyy Putinin keinovalikoimasta jo alkusivuilta. Konflikti, joka alkoi Krimin miehittämisestä (tai kenties jo Georgian harjoitussodasta) on siis varsin epäsymmetrinen; ”

Venäjä teki Georgian kriisissä siten kuin YK oli määrännytkin asettaessaan sen (IVYn) rauhanturvaajaksi.

http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1744

” näin ilmaistuna yleensä terrorismiin liitetyllä muotitermillä. ”

Terroristit päättää YK:n Turvallisuusneuvosto.

” Symmetrinen vastaus Krimin miehittämiseen olisi käyttää EU:n mittakaavassa pieni summa rahaa ja luvata kaikille Kaliningradin (ent. Königsberg) asukkaille roima pal-kankorotus mikäli he siirtyvät kannattamaan EU:hun liittymistä Venäjän sijaan. Puti-nin opaskirjaa lukien seuraavassa vaiheessa EU voisi lähettää kaupunkiin tunnuk-settomia harmaita miehiä varmistamaan ettei paikallisten ihmisten ihmisoikeuksia tai kulttuurihistoriallisia aarteita (niitä siltoja) tuhota. Historiallinen yhteys Saksaan, Puo-laan ja Liettuaan on jo olemassa, sitä ei tarvitsisi keksiä. Vanhoja virheitähän tässä vain korjattaisiin. ”

Sopii yrittää. Itsenäisyysliike on valmiina, joka haluaa palauttaa Preussin, mutta ei vain Kaliningradiin, vaan myös Liettuan luterilaiselle Rusnen saarelle Nemunasin suistossa, ja ”Memelin” alueelle, kuten koko Kuurinkynnäksen niemimaalle, ilmeises-tikin ilman Klaipedan kaupunkia,koska se kyllä kohta paluttaisi taas alueen Liettuaan …

http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusn%C4%97

http://rikoyota.info/?ct=neman

Tuolla ylänurkassa on kuurilaisten Perkeleen pyörä muodostettuna pyhistä tarhakäärmeistä (zaktis, liettuan žaltis > sm. haltia). Sitä kai ehdotetaan vaakunaksi.

Tuo lippu ei ole ainoa ehdotus, vaan koska alueen suurin (Rusne) ja toinen perintei-nen uskonto on luterilaisuus (se ensimmäinen on pakanallinen preussilaisperäinen Romuva, taitaa olla Euroopan suurin pakanauskonto), on mielensosoituksissa ja juh-lissa esittynyt myös Suomen lippua muistuttava Preussin luterilainen lippu, jossa on valkoisella pohjalla musta risti.

http://www.romuva.lt/en.html

Tasavallan virallinen kieli olisi preussi, mutta liettualaisten, latvialaisten, puolalaisten, venäläisten ja saksalaisten kielelliset oikeudet taattaisiin.

Tasavallalla olisi Euroopan ja mailman ehdottomasti sanotaan kolmen edustavim-man kärkeen kuuluva, nimeään kantavan kumouksen tieteessä, erityisesti tieteellisessä maailmankatsomuksessa tehnyt, taatusti kotimainen kansallinen merkkihenkilö, josta virallisella, hänen äidinkielellään sanotaan mm.:

” COPPERNICUS

Niklas Kapperniks gimma tūsimts ketursimta septīndesimt tīrtas mettas newinadesīmtan februāran (19.2.1473) en Turnu.

Aulaūwa en Frāmburgai. Tenesse tīwis bei Ilzbergas bīskups Luks Watzenrode, per kasse kērmenarstin tāns panzdau pastāi. Tenēimans giwāntimans en Wārmijai, tenā perlānki Pōlai.

Krākawas uniwersitātis studēnts Kapperniks ni mazīwuns ni zinātun pōliskan.

Stan wissan ni zentlina din būwusin pōlin, kāi ir ni zentlina din būwusin miksin.

Adder Kēlnas SWG perlazīntwis tūsimts septīndesimt pirmas mettas lāiskas “Ihre Spuren verwehen nie” widāi polōnizisnan ir en tenesse emnes pōliskai peisāsnan Kopernik. Dīgi pōliskas fōrmas Mikołaj (ni miksiskas Klaus) paggan ni turīlai nikas nērstwei…

Padīnga di autōramans anga ni padīnga, Kapperniks ast ir Pōlis istōrijas faktan jāu stesse paggan, kai tāns kareūwa prīki Miksiskan Urdenan na pāusan stesse Pōlis kunnegan. Ast di waīstan, kāi Kappernikas pirzdaunīkai perwāndrau iz Köppernigas kāiman en Šlēzijai prei Nēisin. Ik šis sēimisemmens perēit ezze miksiskasmu kopper ‘warrin’, ainawīdan sufikss -nik ni ast miksiskan.

Adder en Šlēzijai turīwusis giwītwei dīgi izwāndrawenikai iz Prūsan, kawīds mazēi būtwei ir Niklas tāws kāupiks Niklas Kapperniks. Adder gi bilāi topōnims caperne en prūsisku ‘kapurnan’ be etminijja di laītawiskan sēimisemnin Kalnas ‘gārbs’, lattawis-kan deminutīwan Kalniñš ‘Kalnas sūns’, st. a. Kapperniks — Kappernas sūns sen prūsiskan sufiksan -ik.

En Krākawas uniwersitātin pastāi Kapperniks enmatrikulītan kāigi prūss.

Ast di paprestan dīgi stan, kāi en tūsimts ketursimta newīndesimt uštasmu, tenesmu sentismu Bolōnijas uniwersitātis studēnti,perlānki dis prei miksiskan pīran - izpretīngi šlāitiskai studēntei iz enskāwintan Prūsan ni mazēi teikātun swāise pīran. Ezze stes-sei wālkiskan periōdin pastāne tāns waīstan kāi Niklas Miksis. En Bolōnijai studijja dis jurisprudēncin, matematīkin be astronōmijan, adder en tūsimts ketursimta newīn-desimt newintasmu tāns pastāne per magistran stēisan pawīrpan kunstan be etwar-tinna si en Frāmburgan, kwei jāu en tūsimts kettursimta newīndesimt penktasmu bēi dis dōmas rikīs. Ezze tūsimts pēnksimta pirmasmu ergi tīrtan studēi dis medicīnin en Paduwai be engaūne doktōras grādan en Ferārai. Panzdau dīlai dis kāigi bīskupas kērmenarsti en Ilzbergai ergi tūsimts pēnksimta desīmtan. Ezze tūsimts pēnksimta dwiddesimt penktasmu tāns palāika kōntaktans sen ercōgan ~lbertan en Kunnegs-garbu be jadāi prei tennan. Swāise rewoluciōnaran dīlin “Ezze wilsnan stēisan dān-gus kērmenin”, kwei eliōcentriskan sistēman ast pastāwuns enwaidīntan matemātis-kai, izdrukkaui dis īnsan pirzdau swāise gallin tūsimts pēnksimta ketturdesimt tīrtas mettas dwiddesimt ketwirtan maījan.

Kapperniks bei autēntiskas swāise prūsiskas tāutas pertreppeniks. ”

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIn

Vähäisempiä olisivat Emanuelis Kantis ja vaikkapa Marija Šklode, sittemmin naituaan Curie.

Liikkeen ehdotus perustuslaiksi:

The possible Constitution of The Republic of Memel Prussia.

Prussian nation’s representatives (all people taking activity in this official act) in freely visited meeting, called: „Meeting of Proclamation of The Republic of Memel Prussia”, has set this constitution as basis of further laws, it becomes valid after it has been signed by most members of this historical meeting.

1. Memel Prussia is virtual democratic republic.
2. Memel Prussia’s sovereign authority is Prussian nation.
3. Memel Prussia’s territory at the moment is not internationally, juridically regulated, but can be: only in international round table hold by United Nations, based on real number of Prussians, economics and natural borders. (Kaliningrad, Rusne, Memel ilman Klaipeedaa, Puola voisi myös sijoittaa jotakin… RK)
4. Official languages in Republic of Memel Prussia is Prussian (and Memellandian, sulut RK) state guaranteed rights to have interpreter is for German, Russian, Lithuanian, Polish and Latvian speaking residents.
5. Memel Prussian Republic flag is 1/2 splitted by white ligne from left upper cornet to right lover, with Memel (Klaipeda) coat of arms in center. The left side is 10/30 black, 1/30 white, 8/30 red, 1/30 white, 10/30 black. The right side of flag is 1/3 dark green, 1/3 white, 1/3 dark red, from up to down. Anthem of the Republic of Memel Prussia is „Tīmran Meddin Tautā”
6. Rikoita, Prussian government, consists of 6 elected members, called „Rīkautājs (male) / Rīkautāja (female)” and 1 president, called „Furšters (male) / Furšterini (female)”.
7. Rikoita is being elected in direct, general, secret ballot.
8. President is being elected by at least 4 from 6 Rīkautājs/āja’s.
9. Rights to vote have every citizen who has reached the age of 16 years.
10. Rights to be elected have each citizen who has reached the age of 18 years.
11. Each person has rights to become citizen and achieve citizenship of Republic of Memel Prussia, by fulfilling inquiry form of naturalization, giving oath of allegiance reading : „I swear in face of the flag of the Republic of Memel Prussia that I (name/s) (surname/s) will do everything what is in my powers in favor and interests of the Republic of Memel Prussia and the Prussian nation, and i will do it with all my heart, sparing my own life in case of need.”, and signing it.
12. Rikoita is being elected every third year. Each year there is public interrogation about releasing Rikoita and new ballots.
13. Each Rīkautājs/āja before coming in power must give oath of allegiance reading: „I (name/s) (surname/s) ceremoniously swear to be loyal to the Republic of Memel Prussia and I will strengthen it’s sovereignty and status of independent, democratic nation in face of Prussian and international community, and Prussian and Memellandian languages as the only official languages of Rikoita, I promise to follow and obey the constitution of the Republic of Memel Prussia.”
14. New Furšters/ini before coming into power must give oath of allegiance reading: “I (name/s) (surname/s) ceremoniously swear to be loyal to The Republic of Memel Prussia and as a Furšters/ini I will internationally represent the nation of The Repub-lic of Memel Prussia in best way it is in my powers. I will command our self-defense forces only in case of internal and/or external threat to the sovereignity of The Re-public of Memel Prussia. I will do what is in my powers to defend the democratic sys-tem of The Republic of Memel Prussia and strengthen the international view towards

The Republic of Memel Prussia as a democratic country where personal freedom and human rights is the basis of the basics. I swear that I will defend the rights of Prussian and Memellandian languages as the only languages of Rikoita, and I promise in face of the flag of The Republic of Memel Prussia to obey the constitution of The Republic of Memel Prussia.”

15. The session of Rikoita, called: Wāitin, can be convoked by Furšters/ini and/or at least 3 members of Rikoita.
16. The sessions of Rikoita are exposed and free to visit, if Furšters/ini and at least 2 Rīkautājs/āja’s or at least 3 Rīkautājs/āja’s insist – the session can be conducted in secrecy.
17. Rikoita can invite a person to session, both secret and exposed, if there is a need of his professional and/or social knowledge.
18. The session of Rikoita can be hold only if takes a part Furšters/ini and at least 4 Rīkautājs/āja’s or at least 5 Rīkautājs/āja’s.
19. Rīkautājs/āja can not be charged and judged about his expressed thoughts and/or speech, the only exception is if thoughts and/or speeches contains groundless insults towards other ones private life and/or if they are lie.
20. There are no limitations of how long Furšters/ini can hold power, but if at least 5 from 6 Rīkautājs/āja’s votes for impeachment, Furšters/ini must retire.
21. Members of Rikoita gain no other benefits from being members of Rikoita. Including salary and/or special privileges, except that they are free to visit any cultural events occurring in The Republic of Memel Prussia and during the sessions of Rikoita use – free parking places at the session of Rikoita, if there are provided such special places.
22. Each citizen of The Republic of Memel Prussia has international human rights.
23. Citizen loses his citizenship in case of knowingly ignoring rules of Republic of Memel Prussia and/or activities against basic rules written in this document.
24. Rikoita can not pass any rule if it is in conflict with this document, the constitution of The Republic of Memel Prussia.
25. This document can not be changed or modified, or bypassed after it is becomes valid, except in case of referendum. Rules: 1; 2; 4; 5 can not be abolished, bypassed or modified.

” En kuitenkaan halua nähdä länsimaiden ottavan tällaisia askelia,koska tuo mainittu arvopohja on kallis ja säilyttämisen arvoinen. ”

Preussilainen arvopohja ei kyllä häviä yhtään ”EU:n_eurooppalaiselle”…

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/05/preussi

EU voisi lähteä tuossa siten pelkästään omasta perhepiiristä, että noista Liettuan ”preussilaisalueista” muodostettaisiin tällainen jollei aivan itsenäinen niin vähintään Kaliningardia itsehallinnollisuudeltaan vastaava Preussin autonominentasavalta, jos-sa nämä tarkoitetut kilei-, uskoto- ja muut olot ja symbolit saattaisiin voimaan. Sitten tämä voisi esittää yhdistymistä Kalinigradin kanssa, ja eroa vanhoista emämäista.

Jos EU ei tee näin, se ei ole tosissaan, ja se olisi tehnyt vaan taas pelkkää tyhjää propagandaa.

” Vastapuolen toimintatapa pitää kuitenkin ymmärtää ja luoda skenaariot myös siitä miten itse toimisimme toisten arvojen puitteissa. Näin osaamme arvioida paremmin omat resurssimme ja vaikutuskeinomme sekä tehdä arvopohjaamme sopivat ja kestävät ratkaisut.

Clausewitziä mukaillen vastatoimien olisi oltava johdonmukaisia, voimakkaita ja keskitettyjä, sellaisia joihin vastapuolella ei ole varaa tai kykyä. ”

Lähinnä venäläisillä on mahdollisuus tehdä tuolaisa. Mutta heillä on kyllä kädet täynnä tähdellisempääkin tekemistä…

” Yksi tällainen olisi Venäjän eristäminen kokonaan länsimaiden rahamarkkinoista. ”

AIVAN LOISTAVAA!!!!

Gazpromkin on jo varmaan vuoden hypännyt tasajalkaa, että ”Dollari wittuun! dollari wittuun! dollari…”

Tasan samaa sanovat muut asiakkat, paitsi Ukraina ja EU…

” Tämän ei suinkaan tarvitsisi olla pitkäaikainen toimenpide, koska Putin todennäköi-simmin lopettaisi konfliktin ymmärtäessään Italian kokoisen taloutensa olevan varsin nopeasti Hollantia tai Suomea pienempi. Asevarusteluakaan ei voi jatkaa ilman rahaa. ”

Venäjä EI rahoita lännen sotaa itseään vastaan petrodollareilla.

Piru kun mää en nyt löydä yhtään paraati/mielenosoituskuvaa enkä sitä preussin luterilaista lippua… Mutta vannon nähneeni sellaisia netissä!

http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Kaliningr

Kaliningradissa on myös pieni naurettava EU-mielinen puolue:

http://koenigsberg-eu.blogspot.fi/


Pasi Hurri #1903887 Kirjoittaja 15.9.2014 12:52

Vastaus kommenttiin: #1098222

Olipas mielenkiintoista luettavaa, kiitokset! En olisi uskonut että tuollainen puoluekin löytyy, tietäen Venäjän toimintatavat toisinajattelijoiden suhteen. 7v lipusta?


Risto Koivula #2428522 15.9.2014 15:07

Vastaus kommenttiin: #1903887

Kaliningradin tunnetuin poliitikko on presidenttiehdokkaanakin useaan otteeseen vaikuttanut liberaalin Jabloko-puolueen johtaja Grigori Javlinski.

http://finnish.ruvr.ru/2011/12/29/63128377/

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/5861-venajan-pres

http://fi.wikipedia.org/wiki/Grigori_Javlinski

Hän liittyi outoon aikaan NKP:n jäseneksi: 1985.


Risto Koivula #1098234 16.9.2014 3:03

Huom! Latvia-vepsä-sanakirja, ”Preussin tasavallan” nettisivuilta:

http://rikoyota.info/?ct=veps

Karjalaa ymmärtää (joskin erehdyksiä sattuu), mutta joka väittää suomen perusteella ymmärtävänsä vepsää,valehtelee. Yhtä kaukana kuin viro tai liivi suomesta, tai latvia liettuasta.


https://inforeactor.ru/331676-sohu-rasskazalo-o-provale-lyuboi-popytki-otobrat-kaliningradskuyu-oblast

orig-159-1602347348.jpg

Sohu рассказало о провале любой попытки отобрать Калининградскую область
19:42 Сегодня 57

...
Источник: https://inforeactor.ru/331676-sohu-rasskazalo-o-provale-lyuboi-popytki-otobrat-kaliningradskuyu-oblast

Путину доложили лично: вот чем на самом деле отравили ...

Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
Какую сумму наличных денег можно перевозить через границу?
Изменить размер текста Аа

Российская армия сможет дать отпор любой попытке претендовать на террито-рию РФ. "ПолитРоссия" сделала перевод статьи китайских аналитиков Sohu об этом.

Отмечается, что Калининград давно является предметом сложных эмоций Запада, в том числе Германии. Однако после того, как Прибалтика стала независимой от РФ, Калининградская область оказалась отделена.

    Город находится менее чем в 600 км от столицы Германии Берлина и в 1 300 км от Москвы, — подчеркивает Sohu.

По словам аналитиков, бояться нечего, потому что силы немецкой армии явно уступают российским. Как только "немецкая колесница" тронется в сторону России, ей сразу же будет дан отпор, заключают специалисты из КНР.

Ранее "Парламентская газета" передавала слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Германия взяла курс на сдерживание России.

Читайте iReactor в Яндексе
Автор: Алиса Соловьева