https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/mainos-tvn-pyhakoulpohjainen-holynpolytoimittaja-ivan-puopolo-panee-tiedetta-uuteen-uskoon/

TÄTÄ haistapaskaa ei ole nyt ihan viime aikoina kovin paljon näkynyt, sen sesonki oli oli yli 10 vuotta sitten…

EMME TARVITSE YHTÄÄN AINOATA HAISTAPASKANTIEDETOIMITTAJAÄÄLIÖTÄ LISÄÄ!!!

Kun Hesari-tyhmentymä ja YLE ovat lakaisseet Marko Hamilot, Annikka Mutaset, Petri Riikoset, Osmo Tammisalot ja Syksy Räsäsetkin sivummalle, niin Aamupaska-tyhmentymä läjäiseekin putken täydeltä tiskiin mitä ”uutta” mitä homehtuneinta vanhaa paskaa!!!

[Korjaus: Aamupaska siirtyi juuri tuolloin Hesari-tyhmentymälle. Siellä taas joukon ehkä tyhmimmästä, nimittäin Muta-Annikasta on tehty konsernin pääjulkaisun Helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja. Nuo muut ovat saaneet kalossia.]


Kerrataan ensin hiukan ongelmaa tulta Räksy Sysäsen puolelta (joka siis ei ole tieteellisen penaalin terävimpiä kyniä tutkinnostaan Kari Enqvistin ohjaamana huolimatta:

https://www.tiede.fi/keskustelu/45601/ketju/rasanen_sekoilee_fysikaalisessa_analogiassaan_tahdosta

” Räsänen sekoilee ”fysikaalisessa analogiassaan” tahdosta

Huonosti alkoi TIETEEN keskustelupalstan muodonmuutos: Palstasta näyttää tehtä-vän kolmen blogistin (Hamilo,Mutanen, Räsänen) saarnastuolia, jossa he suorittavat varsinaisen julistuksensa asioista, joista eivät tiedä mitään.

Pohjat veti Syksy Räsänen ”’vapaan tahdon’ suhteellisuusteoria-analogiassan viimeisimmässä kirjoituksessaan.

” Aivojemme intuitiivinen kuva ajasta,avaruudesta ja aineesta on perusteiltaan täysin virheellinen, vaikka kuvaakin arkisia ilmöitä tarkasti. On kiehtovaa, että samanlainen tilanne tulee vastaan tarkasteltaessa aivojemme käsitystä monimutkaisimmasta tunnetusta fysikaalisesta systeemistä, ihmisaivoista itsestään.

Meillä on intuitiivinen malli siitä, miten ajattelemme ja teemme päätöksiä: esimerkiksi koemme että meillä on vapaa tahto. Tutkimus on kuitenkin osoittanut tämän kuvan olevan harhainen siinä missä luulomme aika-avaruudesta.

Tästä aiheesta pidin itse valaisevana Wolf Singerin CERNissä pitämää puhetta.

”Kun EU:n CERNin Higgsin bosoni ”karkaa” (mikä ei ole esimerkiksi minulle ikinä ollut ainakaan mikään yllätys!) niin CERN rupeaa sekoilemaan asioden kanssa, jotka eivät sille ollenkaan kuulu ainakaan millään tieteellisesti erityisellä tavalla!

RÄSÄNEN EI JULISTA (maallikon tiedoillaan!) "OLEMATTOMAKSI" VAIN ”VA-PAATA” TAHTOA (erotukseksi jostakin ”SIDOTUSTA” sellaisesta!), VAAN HÄN JU-LISTAA OLEMATTOMAKSI TAHDON YLIPÄÄTÄÄN, ja samalla koko MATERIAN SOSIAALISEN LIIKEMUODON ja tajunnan SOSIAALISENA INFORMAATIONA, valintoina vaitoehtojen välillä, joka voidaan yleisyyttä rajoittamatta ”palauttaa” valintoihin kahden vaihtoehdon välillä eli BITTEIHIN. Aivoissa ei ole ”fyysisiä bittejä”. Bitti on informaaton MITTA eikä sen olemus, kuten esimerkiksi ’energiakin’ on LIIK-KEEN MITTA (eikä ”itse liike) ja ’massa’ on mekaanisesti vuorovaikuttavan materian mitta mekaniikassa.

(Räsäsen jutut fysiikastakin ovat olleet ”kummallisia” aina välillä, mutta palataan sii-hen toiste, sillä tässä nimenomaisessa kirjoituksessa fysiikka oli muuten kohdallaan, paitsi että rivien välistä väitettiin yleistä suhteellisuusteoriaa jotenkin samalla tasolla todeksi todistetuksi kuin erityinen suhteellisuuteoria,mitä se ei ei ainakaan toistaisek-si ole. Erityisen suhteellisuusteorian totuudellisuutta ei taas ainakaan vähentäisi millään tavalla, jos se osoittutuisi edelleen laajemman, muunkin kuin yleisen suhteel-lisuusteorian, esimerkiksi sellaisen, jossa valon nopeus ja Planckin vakio kuitenkin muuttuvat, erikoistapaukseksi. Sen sijaan tuo olisi kohtalokasta YST:lle ja alkupauk-kuteorialle kosmologisina teorioina, mutta ei paikallisina mekaanisina teorioina esimerkiksi aurinkokunnan mittakaavassa.)

Räsänen on kyllä siinä oikeessa, että ”vapaa tahto” sellaisenaan ei ole kelvollinen tieteelinen käsite, eikä se sellaisenaan esinny esimerkiksi neivostoliittolaisessa tie-teellisessä kirjallisuudessa muutoin kuin määreellä ’”SUHTEELLISEN” vapaa tahto’ varustettuna, sekä ”absoluuttisen vapaa tahto” kritiikin kohteena.

Tämä ei koske ollenkaan käsitettä ’TAHTO’ ylipäätään, joka on psykologian peruskäsitteitä, symbolirakenteisen TAJUNNAN yksi keskeinen ILMAUS ja materian sosiaalisen liikemuodon erityislaadun psykologinen perusta.

`Vapaan tahdon’ käsitteen ongelmallisuus TIETEESSÄ on kuitenkin aivan muualla kuin kuin missä Räsänen ja CERN sen luulevat(?) olevan.

Se ei ole myöskään siinä kohdassa, missä missä paeudokäsitteiden yleisin vika piilee, että käsitteen kuvaamaa materiaalite entiteettiä, vaikkapa ”Jumalaa” tai ”peili-solua”, EI LAINKAAN OLISI OLEMASSA, sillä TAHTO kyllä on taatusti olemassa psykologisena ilmiönä.

Se on LOGIIKASSA, jolla (pseudo)käsite on muodostettu.

JO KÄSITTEESEEN ’TAHTO’ SISÄLTYY MÄÄRITELMÄLLISESTI MAHDOLLISUUS VALITA KAHDEN ERI VAIHTOEHDON VÄLILLÄ, ELI VAPAUS(ASTE) AINA, KUN TAHTO TOIMII.

Tuo ’vapausaste’ on sanan ´vapaus´ FYSIKAALINEN (mekaniikassa) ja matemaatti-nen merkitys (joissa sen määritelty näiden tieteenalojen omin kainoin ja tosien teori-oiden välityksellä, joiden matematiikkaan se sisältyy, ainakin suhteellisksi todeksi todistettu.

Mekaaninen (fysikaalinen) ’vapaus(aste)’ on yhtä kuin ’liikkeen mahdollisuus’.

(Vai väittääkö, joku, esimerkiksi Räsänen, vastaan?)

Kuitenkin sekä liike että mahdollisuus ovat ONTOLOGIAN, minun ”kontekstissani” DIALEKTIIKAN, käsitteitä (MIKÄ EI SUINKAAN TEE NIITÄ ”FYSIIKASSA OLEMAT-TOMIKSI”, KAIKKEA MUUTA!), joten NE EIVÄT MÄÄRÄYDY ERITYISESTI NIMEN-OMAAN FYSIIKASTA SEN ERITYISEMIN KUIN MUISTA ERITYISTIETEISTÄ, esi-merkiksi juuri matematiikasta (ilman sisällöllisiä tulkintoja,jotka taas voivat aivan yhtä hyvin vaikka yhteiskunnan taloutta kuin materian fysiikkaakin!).

Kuten palstalla on ennenkin osoitettu käsitteen ´vapaa tahto´ ongelmallisuus on siinä että sen ”MÄÄRITELMÄSSÄ” ESIINTYY TOINEN KÄSITE ”VAPAUS” KAHDESSA ERI MERKITYKSESSÄ YHTÄ AIKAA, jolloin toiseen tai toiseen tarttumalla tavallisesti voidaan ”todistaa käsite olemattomaksi”.

JA TÄMÄ SITTEN ”TULKITAAN”, ETTÄ MITÄÄN TAHTOA EI OLE OLEMASSA!

Tuollainen on LÄPIKOTAISIN EPÄREHELLISTÄ HUIJAUSTA muka ”tieteen” ominaisuudessa! ”

Psykologian käsite tahto ja teologian/fisosofian (tårta påt årta) käsite ”vapaa tahto” ovat siis kaksi eri asiaa.

ivan-puopolo1.jpg

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ivan-puopolon-kolumni-tiede-osoittaa-ettei-ole-olemassa-sinun-valintojasi-olemme-robotteja-vailla-vapaata-tahtoa/7353532#gs.aq8zk5

” Ivan Puopolon kolumni: Tiede osoittaa, ettei ole olemassa sinun valintojasi – olemme robotteja vailla vapaata tahtoa


Filosofi David Chalmers on esittänyt äärimmäisen hankalan kysymyksen: ”Miksi emme ole zombeja?” Hieman vähemmän raflaavasti kysymys kuuluu: Miksi olemme tietoisia mistään?

Ongelma on niin mutkikas, että sitä on vaikea ymmärtää. Ymmärtämisen vaikeus johtuu siitä, että meidän on lähes mahdotonta käsittää, että olemme robotteja vailla vapaata tahtoa. ”

RJK: Tietääkseni Chalmers EI ole väittänyt, että ”ei olisi tahtoa”.

Eikä Puopolokaan tuossa niin sano – mutta antaa ymmärtää - kun hän kerran on esittänyt kysymyksen

Pyhäkoulumies ei esimerkiksi näytä tietävän, että kysymysten joukossa myös retorisia. Hän näyttää pitävän kaikkia kysymyksiä manipuloivina - eli kysytyn asian kieltämisinä ilman perusteita...

IP: ” Kuvittele, että kutitat nukkuvan ihmisen nenänpäätä.Vaikka ihminen ei ole tietoi-nen siitä,mitä tapahtuu, hermoratoja pitkin kulkee viesti aivoihin.Aivot edelleen lähet- tävät viestin takaisin lihaksiin,ja pää kääntyy.Ihminen ei tiedosta mitään,mutta reagoi silti. Hän ei päätä kääntää päätä, pää vain kääntyy. ”

RJK: Ei tässä ole alkeellismmankaan titeellisen psykologian kurssin suorittaneelle  mitään ”kummallista”: ihmisellä on sekä geneettisiäehdottomia releksejä että opittuja ehdollisia releksejä. Edellisiä on vähän, mutta ne pelaavat usein nukkuessakin.

”Sitten kuvittele ihminen,joka panee kätensä kuumalle levylle.Mitä tapahtuu? Hermo- ratoja pitkin kulkee viesti aivoihin. Aivot välittömästi lähettävät viestin takaisin käden lihaksille, ja käsi liikkuu salamannopeasti pois. ”

RJK: Näin on: Tuo refleksi on ehdoton. Samoin on esimerkiksi yrjö vieraan esineen joutuessa kurkkuun – ja jopa pahasta hajusta.

IP: ” Nukkuva ihminen ei ollut tapahtumista tietoinen, mutta kuumalle levylle kätensä pannut ihminen oli. ”

RJK: Jälkimmäinenkään ei ollut VETOHETKELLÄ tietoinen, vaan jälkikäteen.

IP: ” Jos näitä kahta tapahtumaa verrataan aivokuvissa, ainoa selvä ero on, että kuuman levyn tapauksessa aivoissa oli enemmän aktiivisuutta.

Aivojen aktiivisuuden määrä ei kuitenkaan ole ”itsestä” kiinni. Se tulee esiin hyvin sil-loin, kun ihminen herää.Herätessään kukaan ei päätä herätä.Aivoissa vain syystä tai toisesta alkaa olla enemmän toimintaa, ja kuin taikaiskusta ihminen tulee tietoiseksi ympäristöstään.

Tietoisuus on kuin auton katolle asennettu pilli. Kun auto liikkuu hitaasti – eli aivotoi-mintaa on vähän – pilli on hiljaa.Mutta kun auto saavuttaa tietyn nopeuden – eli aivo- toiminta lisääntyy – alkaa pilli katolla viheltää. Tietoisuus ”syttyy”. Pilli itsessään ei kuitenkaan vaikuta auton liikkeeseen mitenkään. "

RJK: Pyhäkoulumies puhuu "tietoisuudesta", tieteellinen psykologi tajunnasta.

IP: Chalmers kysyy: Miksi niin on? Miksi tietoisuus ”syttyy”,kun aivot eivät tarvitse sitä mihinkään? Ajatuksena on, että aivotoiminta voisi tapahtua täsmälleen niin kuin nytkin synnyttämättä tietoisuutta. "

RJK:  Kun ”siteeretaan”, PANNAAN LINKKI!!!!

Tajunta voi todellakin pelata sekä tietoisena että alitajuisena, eivätkä se ole sellaisinaan tavallisin keinoin aivokuvista erotettavissa…

IP: " Miten tietoisuus on voinut alkaa?

Elämä lähti liikkeelle yksisoluisesta alkueliöstä meren mudassa. Alkoi solunjakautu-minen kaloiksi, linnuiksi, ihmisiksi ja ties miksi. Sama solujen jakautuminen jatkuu tänäkin päivänä.

Jos yksisoluisella alkueliöllä ei ollut tietoisuutta, mutta meillä on, missä vaiheessa evoluutiota tietoisuus on astunut kuvioon mukaan? Tuliko se kahden, tuhannen vai miljardin solun kohdalla? Miksi ylipäänsä solujen määrällinen lisääntyminen saisi aikaan tietoisuuden? "

RJK:
Se tuli kielen kohdalla, inhimillinen tajunta nimittäin.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/09/nobelisti-obama-levittaa-vaarallista-uususkontoa-ajattelevista-koneista

” ... Tajunnan ”koneistot” tunnetaan jo melko hyvin

Elollisille olennoille on olemuksellista orientoituvuus ympäristöön mm.etsimään uusia vaihtuvia aineksia. Se rakentuu monisoluisilla eliöillä hermostolle ja selkärankaisilla erityiselle keskushermostolle, jolle on ominaista refleksikäyttäytyminen (Descartes). Refleksissä hermotus kulkee ärsykeosasta reaktio-osaan keskushermoston kautta. Ivan Pavlov osoitti noita refleksejä olevan kahta perustyyppiä: geneettispohjaisia eh-dottomia ja erityisellä biologisella mekanismilla oppimispohjaisia eli ehdollisia, joita on ihmisen kaltaisessa pavlovilaisessa muodossa tasalämpöisillä aivokuorellisilla la-jeilla. R.Douglas Fields todisti niiden biokemiallisen mekanismin (2007).Tällä mullis-tavalla löydöllä näytti ensin olevan Obaman poliittinen tuki. Mutta sellainen ilmeisesti katosi vuonna 2013. Tästä on Kansan Ääni vuosien saatossa julkaissut monta artikkelia.

Kaikki yhteiskunnallinen, symbolirakenteinen, kielellispohjainen ajattelu, tajunta ja siihen nojaava toiminta, rakentuvat ehdollisten refleksien systeemille, pääasiassa Pavlovin 2. signaalisysteemille, joka on vain ihmisellä. Sitä ei voi millään keinolla ”sivuuttaa” tietoisuudesta puhuttaessa. Sen matkiminen tietokoneissa ja muissa IT-laitteissa ei ole sen enempää oikeata ajattelua ja tajuntaa, tietoista toimintaa kuin sähköisissä neuroverkoissa kehitellyt ”keinoelämä”-algoritmit ovat ”oikeata elämää”! Tähän ei tule näillä konsteilla koskaan käännettä eikä emergenssihyppyä suoraan aineen fysikaalisesta liikkeestä yhteiskunnalliseen! ”

IP: " Jos ihminen on ainoa tietoinen olento, suurimman osan evoluutiosta, miljardeja vuosia, täällä on ollut elämää siten, että kukaan ei ole ollut ”näkemässä”. Maailma on ollut kuin elokuvateatteri ilman yhtäkään katsojaa. "

RJK: Näinkin voidaan hyvin pitkälle sanoa.

IP: " Tiede tukee sitä, että vapaata tahtoa ei ole "

RJK: Vain HAISTAPASKANTIEDE väittää sellaista.

IP: Muutamia vuosia sitten tehtiin koe,jossa koehenkilöiden piti painaa mielensä mu-kaan jompaakumpaa tarjolla olleista kahdesta nappulasta.Koehenkilöiden tuli sanoa heti, kun olivat päättäneet, mitä nappulaa aikoivat painaa. Samaan aikaan heidän ai-votoimintaansa tarkkailtiin. Aivokuvista tutkijat näkivät seitsemän sekuntia etukäteen, mitä koehenkilö tulisi päättämään.

Koe on osoitus siitä, että elimistömme tekee, mitä tekee. "

RJK: Ei osoita. Kone ei näytä päätöshetkeä. SE voi näyttää, etä henkikö on jotenkin ollut ”kallellaan” jompaan kumpaan ratkaisuus….

" Hermosto toimii itsenäisesti ja reagoi ärsykkeisiin. "

RJK: Juu toki… ärsyke + reaktio = refleksi

IP: " Tietoisuutemme laahaa jäljessä. Joskus viive on millisekunteja, joskus se on sekunteja. Osasta toimia tulemme tietoiseksi, suurimmasta osasta emme.

Jos elämä on miljardeja vuosia ollut kuin elokuvateatteri ilman yhtäkään katsojaa, on nyt paikalla katsojia. Me emme kuitenkaan päätä, mitä elokuvassa tapahtuu. Istumme katsomossa. "

RJK: Ei laahaa silloin, kun toimimme tietoisesti.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/paatoksenteon-aivokuvantaminen-on-huijausta


Onhan se tietysti ihan hauskaa olla edes välillä elokuvissa. Kenelläkään vaan ei ole hajuakaan, miksi niin on. ”

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-1

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/tahto-vaan-vai-absoluuttisen-vapaa-tahto-3

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/02/vapaa-vai-tavallinen-tahto-2

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/08/tahdonkiistajien-skitsolallatus-muka-fysiikkaan-perustuen-jatkuu-hesarissa


Maikkarilla ”vauhti” päällä: Italia (”Salvini”) muka ”määrää pelastussakon (= maksaa tapporahan)” pakolaisista…

topbillede-ezRbd0G_sKSdSXAqOdPmkw.jpg

Kuva: Bonnierin trolliarmeijan apina(mies)sotilas

Enisin lonkalta TIEDE UUSIKSI – ja nyt sitten Suomea paljon mahtavamman EU-ISONVELJEN POLITTIIKKA!

” Guardian: Italia suunnittelee sakkoja järjestöille, jotka pelastavat maahantulijoita Välimereltä

https://www.mtv.fi/#!/jakso/1055658


Italian hallitus suunnittelee säätävänsä asetuksen, jonka myötä kansalaisjär-jestöjä voitaisiin sakottaa mereltä laivoihin pelastettujen siirtolaisten auttamisesta, kertoo Guardian.

Kansalaisjärjestöt voivat joutua tulevaisuudessa maksamaan 3500 – 5500 euroa jokaista Italiaan tullutta mereltä pelastettua maahantulijaa kohden.

Kansalaisjärjestöt kuvailevat ehdotusta sodanjulistukseksi järjestöjä kohtaan.

–  Uusi asetus uhkaa lainopillisia periaatteita ja velvollisuutta pelastaa ihmishenkiä, sanoo Italian Lääkärit ilman rajoja -järjestön johtaja Claudia Lodesani.

–  Sama kuin ambulansseja sakotettaisiin potilaiden viemisestä sairaalaan, hän sanoo.

Ennen merivartijana työskennellyt senaattori Gregorio de Falco sanoo Huffington Postille, että uudet säännökset ovat vastoin perustuslakia.

–  Se (asetusehdotus) tarkoittaa, että ihmishenkiä pelastavien täytyy maksaa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että ne jotka eivät pelasta ihmisiä, joutuvat vankilaan. Meillä on velvollisuus pelastaa hädässä olevia ihmisiä, hän sanoo.

Tänä vuonna Välimerellä on kuollut yli 400 ihmistä

Guardianin näkemän säädösehdotuksen takana on maan äärioikeistolainen sisämi-nisteri Matteo Salvini. Ehdotus on tarkoitus esittää muille ministereille lähipäivinä, ja sen jälkeen se viedään parlamenttiin.

Ehdotuksen mukaan joissakin tapauksissa laivat saattaisivat lisäksi menettää oikeu-tensa kuljettaa ihmisiä. Oikeuden menettäminen saattaisi kestää kuukaudesta vuoteen.

Tänä vuonna noin 17  000 ihmistä on saapunut Eurooppaan meriteitse hakeakseen turvapaikkaa. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan luku on noin 30 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Järjestön mukaan tämän vuoden aikana 443 ihmistä on kuollut Välimerta ylittäessään. Viime vuonna samaan aikaan vastaava luku oli 620. ”

Ainoa sinne päinkään oleva The Guardianin juttu koskaan on alla oleva,parin päivän takaa. Siinä EI puhuta mistään tapporahoista mitään.

https://www.theguardian.com/politics/2019/may/12/european-parliamentary-elections-new-political-divides-far-right

Going to extremes: the stark divides in Europe’s political map

Salvini2560.jpg

The great divide:from left,populists Geert Wilders,Matteo Salvini and Marine Le Pen; and liberals Emmanuel Macron, Annegret Kramp-Karrenbauer and Grzegorz Scheryna. Composite: REX/Getty/PA


When Matteo Salvini last visited the Italian coastal town of Pesaro for a rally before regional elections in May 2015, he was pelted with eggs and tomatoes. Ester Prin-cipi, who was standing close to the stage on Piazza del Popolo, found herself in the line of fire. “They managed to splatter me, too,” she said.

Four years on,much has changed. This time Principi reclaimed her front-row position on the same square as she waited on a damp May morning for the man now affectionately called the “captain” by his loyal supporters.

“He wasn’t well-liked before, but many people here love him now,” she said. “He represents the people, and defends us.”

A fortnight before European elections that have been cast as a battle for the conti-nent’s soul between a pro-European mainstream and resurgent far-right,populist and EU-critical parties,including Salvini’s League,the powerful Italian interior minister had taken his campaign to the central Marche region, a resolutely leftwing stronghold since the end of the second world war.

He found an eager audience. Principi’s friend,Antonio Alfieri,a recent defector from the Democratic party, which was removed from power last June by Salvini’s far-right League and the anti-establishment Five Star Movement (M5S), said the centre-left party “no longer considers Italians. They have moved too far away from the people.”

Salvini kept the crowd of several hundred in Pesaro,birthplace of the great composer Rossini,waiting in the rain before leaping onto the stage,clad in a blue, zipped sweat-shirt with “Italia” written across it and Nessun Dorma, the powerful Puccini aria that regularly features at his rallies, playing in the background.

Promising to reopen hospitals,crack down on drug dealers and prioritise Italians over immigrants for social housing and other benefits if the League ousted the left after communal elections also due on the same day,he pledged to defend the region’s agricultural workers and fishermen, “who have been massacred by European regulations”.

There were pockets of resistance. A group of around 15 interrupted the speech, shouting: “We hate the League! Fascist! Liar!” Rosanna Ardone, a staunch leftwing voter, said she loathed Italy’s most powerful politician. “He does all these selfies to give the impression that he is loved, but in reality he is a fake,” she said

The main problem for Salvini dissidents, though, is that they feel they no longer have a party to turn to, whether locally or at the European level. The Democratic party is not “the real left”, they say,and M5S too ambivalent. “When fascists rise, it’s because the left is weak,” said Alessandro Admiri, one of the protesters.

Many, though, had plainly decided to take the plunge. Aravena Vollí, another Demo-cratic party defector,said she had not wanted to switch parties,but the left had simply “failed to provide essentials, such as jobs. They don’t help the weaker people or ordinary workers – they help bankers and stronger classes.”

An ebullient Salvini mocked his protesters and defended the League from accusa-tions of racism and fascism: “If the left is resorting to fascism when there is no fas-cism, and racism when there is no racism, then they are finished,” he said. “We are only fighting for Italians who are proud to be Italian.”

It is a message that is being heard not just in Italy but across the continent.In a European election poll last week, the League held a commanding lead with 30.9%, compared with just 6.4% in the previous 2014 elections, with M5S on 24.9% and the centre-left Democratic party on 20.5%.

In Britain, an Opinium poll for today’s Observer, looking at European election voting intentions, puts Nigel Farage’s Brexit party on 34 points, 23 points ahead of the Tories and 13 ahead of Labour.

Elsewhere in Europe, polls suggest EU-critical parties could become the second-largest force in the parliament,with up to 35% of its 751 seats. Representatives of three of them - Germany’s Alternative für Deutschland (AfD), the Danish People’s party and the nationalist Finns party – joined Salvini, who is also Italy’s deputy prime minister,on stage in Milan last month to launch the European Alliance for People and Nations, an alliance of nation-first, anti-immigration parties that also includes Marine Le Pen’s National Rally (RN) from France and up to five others.

… ”

Miten kauan tämä tällainen voi jatkua? Konkurssiin asti (jota joudutaan ehkä odottamaan vuosia)???

Screenshot%202023-10-28%20at%2001-01-27%

Hesari-tyhmentymän hölynpöly”TIEDE”-lehden homehtuneen natsi”tieteen” pläjäys ”vapaasta tahdosta”

” Kokemus täysin vapaasta päätöksestä on illuusio, osoittavat neuropsykologiset kokeet. ” Kuva: Getty Images

Tästä perseilystä on voitava keskustelaa ja järjettömyys pitää voida torjua. Muuten Suomella on edessään putki ulkopuolelta laillisesti sotilaallisin keinoin ojennukseen ja laillisuutenn  palautettavaksi natsi- ja hirohitohitoisti-valetiede-valtioksi, jota plkua on tömistelty parikymmentä vuotta.

Lyhyesti sanottuna todistelu perustuu ns. Bergerin aivoaaltojen, joita aivosähkökäyrä EEG mittaa, ns. Libetin kokeelle /"ilmiölle", joka osoittaa aivosähkökäyrällä (joka on oikeastaan magneettikäyrä) tapahtuvan aktivoitumista ennen päätöksentekoa.

Tahdonkiistäjät tulkitsevat ”fysikaalisen päätöksen kaikinpuolisesti tapahtuneen tuo aktivaation alussa ja olevan sen ”fysikaalinen syy”.

Sattuu kuitenkin olemaan niin, että LIBETIN ILMIÖ EI ILMENE LAINKAAN NEURO-NITASOLLA, jossa taas ajattelu, yleensä glia-solujen säätelemänä ja ohjaamana.

Kukin neuroni on eristetty shkösysteemi, jonka sisä- ja ulkopuolen välillä on potetiaa-liero. Neuronien (eräiden muidenkin hermosolujen) väliset synapsit EIVÄT KYTKE NEURONEITA ”SÄHKÖLANGAKSI”, vaan siganaalien välitys niissä on KEMIALLIS-TA: välittyvä kemikaali GBA on sähköisesti neutraali, mutta sen ”valmistaminen” esi-synaotisessa solusa sitoo viejähaarakkeen aksonin signaalin tuomaa sähköä ja sen hajoaminen jälkisynaptisessa solussa vapautta sähköä. BERGERIN AALLOT / RYT-MIT EIVÄT OLE SYYSUHTEESSA NÄIHIN SYNAPSITAPAHTUMIIN, vaan ne
ehkä jotenkin resetoivat koneistoa aikaisempin hermotapahtumien jäljiltä. (Tosin nehän toisaalta myös hallitusrti vaikuttavat uusiin tapahtumiin, mille varsinkin ns. työmuisti perustuu.)

Päätöksentekotapahtuma voi ”aivotahtumana” olla hyvin pieni, jopa synaptinen. Olennaista on, että se kytkee yhteen itseään paljon suuremmat potentiot. Päätöspro-sessissa INFORMAATIO VAIKUTTAA INFORMAATIOON. Siitä ei kannata jauhaa, ”miten informaatio (voi) vaikuttaa fysiikkaan”: sille ei ole yleistä kaavaa. Se riippuu siitä, mitkä fysikaaliset ilmiöt ovat muodostuneet joidenkin aivan muiden asioiden informaatioksi, ”kuvaksi”, joiden välityksellä ne originaalit ilmiö voivat edelleen vuoro vailkuttaa viipeellä eteenpäin.

Bergerin aivoaallot eivät ole erityistä "natsitiedettä",vaikka aivosähkökäyrän keksijä psykiatri Hans Berger olikin Hitlerin porukan salattu pääideologi, joka keksi EEG:n hullujen tunnistamiseksi tapettaviksi, sillä ne aallot ovat todellinen ilmiö.

Sen sijaan Libetin kokeen tahdonkiisto-tulkinnat ovat pesunkestävää natsitie-dettä, ja Berger olisi myös taatusti hihkunut noista tulkinnoista innoissaan, jos hän olisi ne kokeet sattunut itse tekemään.

”TIEDE” estää kaiken vapaan keskustelun aiheesta pulinapalstallaan.

https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/vapaa-tahto-pelkka-harha

Vapaa tahto on pelkkä harha

Mikko Puttonen

Uskomme, että teemme tietoisia päätöksiä, mutta oikeasti aivot päättävät, ennen kuin itse päätät mitään.

Mitä tapahtuu, kun poimit pöydältä kahvikupin? Muodostat ensin ai- komuksen, josta lähtee tieto aivojen tekoja suunnitteleville hermoso- luille. Nämä lähettävät määräyk-sen eteenpäin liikehermoille, jotka komentavat käden ja sormien lihaksia. Ne tekevät työtä käskettyä, ja lopulta pitelet kuppia kädessäsi. Eikö niin?

Tämä tapahtumien järjestys vastaa arkikokemustamme niin hyvin, että lähes jokainen vastaa kyllä.

Kokemus ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että aivomme päättävät teon tekemisestä ensin ja tietoinen aikomus herää vasta sen jälkeen.

Fysiologit huomasivat jo 1960-luvulla, että noin sekuntia ennen kuin ihminen tekee jotain, aivojen sähkökäyrässä näkyy niin sanottu valmiuspotentiaali. Sitä pidettiin pitkään merkkinä tahdosta. Luulon kumosi yhdysvaltalainen neurotieteilijä Benjamin Libet 1980-luvulla.

Libet kytki koehenkilöt sähkökäyrää piirtävään EEG-laitteeseen. Sitten hän pyysi heitä liikauttamaan rannettaan milloin halusivat. Koehenkilöiden eteen oli asetettu kellotaulu, jonka viisari pyöri nopeasti. Heidän piti tarkkailla kelloa ja panna merkille, missä kohtaa viisari oli, kun he saivat päähänsä tehdä liikkeen. Se kertoisi tietoisen päätöksen hetken.

Kuten odotettua, liikettä edelsi aina valmiuspotentiaali. Yllättävää sen sijaan oli, että se näkyi aivosähkökäyrässä yli kolme sekunnin kymmenystä ennen tietoista päätös-tä käden liikauttamisesta. Aivomme siis tekevät ratkaisun ennen kuin tiedämme siitä itse. ”

RJK: Juttu on pelkkää ikivanhentunutta kumottua hörönlöröä provokaationakin.

Kukaan ei tiedä, mitä Libetin kokeen mittaamat Bergerin aivoaallot varsinaisesti mer-kitsevät. Ne rytmittävät jollakin tavalla esimerkiksi neuronien toimintoja. Ne saattavat tarkoittaa aikaisemman tilan pyyhkimistä ns. ultralyhystä muistista. Missään tapauk-sessa ne EIVÄT ole mikään ”ajattelun mekanismi”.Niiden löytäjä oli Hitlerin puolueen salattu pääideologi,aivosähkökäyrä EEG:n keksijä Hans Berger. Hänen roolinsa natsipuolueesa salattiin sekä lännessä että idässä pitkään.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/05/parapsykologiaa-natsi-saksassa-ja-neuvostoliitossa

Aivosähkökäyrä EEG:n kehittäjä Hans Berger oli natsijohdon salattu pääideologi

… BERGERIN TEORIAN ”UUSI TULEMINEN”: YKSILÖN AIVOSOLUT KOMMUNIKOIVAT MYÖS SÄHKÖMAGNEETTISTEN RYTMIEN VÄLITYKSELLÄ

Tähän on sitten taas suhtauduttava ehdottomalla vakavuudella, sillä Fields arvoi aiheesta ilmestyneen uuden teoksen

How is the brain like a guitar? Hint: It is all about rhythm

Posted by: R. Douglas Fields | December 8, 2014

Dr.Hans Berger, working at the Psychiatric Clinic at the University of Jena, Germany in the 1920’s was the first person to discover that the human brain radiated waves of electrical energy that could be picked up by electrodes on the scalp. He performed his experiments in secret on hospital patients and on his own son in a small building separated from the rest of the hospital. Initially he believed that he had detected the physical basis for mental telepathy. He told no one in the scientific community about his mysterious findings until after five years of secret experiments.

Fundamentally, Berger, whose daily life was devoted to caring for people with mental illness,was searching for a physical basis for brain function.This was a leap of insight decades beyond his contemporaries. The idea that the human mind and mental illnesses have a physical basis of operation that could be reduced to physical princi-pals and understood by approaching the operation of the mind in the same way a physicist would approach any other phenomenon in nature – by physical measure-ment – was well outside the realm of thinking among his colleagues in psychiatry.

Puttonen:”Sittemmin useat tutkijat ovat tehneet samantapaisia kokeita ja saaneet sa-manlaisia tuloksia.Australialaisen South New Walesin yliopiston psykologian profes-sori Joel Pearson työtovereineen osoitti äskettäin kokeissaan,että päätöksen pystyy ennustamaan aivojen magneettikuvista jopa 11 sekuntia ennen kuin ihminen itse kokee tekevänsä sen. Tutkijat kykenivät ennustamaan, mitä väriä koehenkilö ajatteli.

Moni pitää tuloksia osoituksena siitä, että meillä ei ole vapaata tahtoa. Vuonna 2007 kuollut Libet itse uskoi, että vapaa tahtomme rajoittuisi eräänlaiseen veto-oikeuteen, tietoisuuden kykyyn pysäyttää aivojen aloittama teko. Vapauden hetki olisi siis se jo-kunen sekunnin kymmenesosa,joka erottaa tahdon tunteen syntymisen varsinaisesta ranteen liikautuksesta. ”

RJK: Libet siis sanoo,että ”aivot EHDOTTAVAT JOTAKIN päätöstä” (kuin ”asiantunti- ja”-tietokoneohjelmat).Mutta tekijä tekee lopullisen päätöksen.Tämä riittää erinomai- sesti tahdonalaisen toiminnan muodostamiseen.Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sellaine ehdottomasti juuri noi muodostuisi, sillä Libetin hans bergeriläinen sähkö-kenttätajuntateoria on juuriaan myöten täysin päin helvettiä. Mikään natsimi ja vaskismi ei näytä kuitenkaan koskaa ”riittävän” ammattihölynpölytoimittajille, kaikkea on ”pistettävä paremmaksi” – aina samaan suuntaan…

MP:”Libetin ehdotuksen ongelmana on,että teon pysäytys on teko sekin.Sitäkin edel- tää väistämättä aivojen tiedostamaton päätös, jonka tuloksena pysäytys tapahtuu.

Emme näytä pääsevän mihinkään siitä, että aivot päättävät ja tietoinen mieli seuraa perässä. Neurobiologisesta koneistostamme ei siis löydy vapaata tahtoa. ”

RJK:EI SITÄ NEUROBIOLOGISTA KONEISTOSTA TARVITSEKAAN LÖYTÄÄ siinä mielessä,että tietoinen harkittu päätös ja lukuista samanlaisista ennen toteutetuista päätöksistä automatisoitunut,tietoista muodostunut  EIVÄT EROA HERMOSOLUTA- SOLLA MITENKÄÄN TOISISTAAN. Tuollainen automatisoitunut taito on monilla aloilla esimerkiksi ammattitaidon ja urheilusuoritusten suoranainen perusta.

Tahto ja tajunta sueravat siitä, miten yksilö ja yhteiskunta sitä koneistoa kiellisesti käyttävät.

***

HAISTAPASKAN VALETIEDEVAIN SAKENEE JA SYVENEE

https://www.konservatiivi.fi/feminismilla-on-marxilaiset-tavoitteet/

Feminismillä on marxilaiset tavoitteet