fabius-maximus-17369e1a-52cd-40ad-b62e-1


Rooman senaatin rauhanneuvottelijaksi valitsema sensori Quintus Fabius Maxi-mus Verrucosus,sittemmin Cunctator julistaa Kathagolle sodan syksyllä 218 e.a.a.


Kopsin tämän toisen ketjun sivurönsystä pääaiheeksi.


" Veikko Huuska 13.8.2018 14:35

Mörttinen-Nurmi-toimittaja-duon tänään julkaistun Niinistö-kirjan sivuilta:

Niinistön mukaan todistamme nykypäivänä sivistyksen ja hyvän Eli EU:n heikkoutta, jota "Moderni Hannibal" Eli Putin yrittää hyödyntää.

- Venäjä julistaa, että länsi on heikko. Se on havaittu todella, Niinistö on kirjan mukaan ilmaissut huoltaan.

Lisäksi hän puhuu mm. väkivallan ja sotilaallisen operastion "riman alentamisesta". "

Huuska tarkoittaa seuraavaa kirjaa:

Jos Putin on ”Hannibal” (Sauli) – niin KUKA on ”FABIUS CUNCTATOR”?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottivat Vladimir Putinin heinäkuussa 2018 vastaan Presidentinlinnassa. Kuva: MATTI PORRE

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tuore-kirja-putin-on-niiniston-mukaan-modernin-ajan-hannibal/p9DNK2zD

Tuore kirja: Putin on Niinistön mukaan ”modernin ajan Hannibal”

13.8.2018 10:59 | Päivitetty 13.8.2018 11:05

Putin ei ryhdy mihinkään, missä on häviämisen mahdollisuus, Niinistö pohtii uuden kirjan mukaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Venäjän presidentti Vladimir Putinia mo-dernin ajan Hannibalina, joka uhkaa sivistystä eli Euroopan unionia, kerrotaan pre-sidentin elämää käsittelevässä uutuuskirjassa Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra. Kirjan mukaan Niinistö on verrannut Putinin Venäjää antiikin sotapäällikköön useasti niin kulissien takana kuin julkisestikin.

Aamulehden toimittajien Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen kirjan mukaan presidentti Niinistöä askarrutti jo koulupoikana antiikin historia:miksi ja miten karthagolaisten jul- mana pidetty sotapäällikkö Hannibal onnistui lyömään sivistyneinä pidettyjen rooma- laisten armeijat näiden omalla maaperällä? Myöhemmin, etenkin Krimin miehityksen jälkeen, Niinistö on palannut tähän ajatukseen.

Kirjan mukaan Niinistön ulkopolitiikkaa ymmärtääkseen täytyy tietää, miten hän pohjimmiltaan suhtautuu Venäjän ja Putiniin. Krimin miehityksen jälkeisinä vuosina Niinistö on verrannut keskusteluissa EU:ta antiikin Roomaan ja Venäjää kenraali Hannibalin johtamiin röyhkeisiin valloittajiin, kirjassa todetaan.

Kirjan mukaan Niinistön ajattelun ydin on paljastunut etenkin Kultarantakes-kusteluissa,joissa tämä on jopa julkisesti viitannut Putiniin samassa yhteydes- sä kuin Hannibaliin. Niinistön mukaan todistamme nykypäivänä sivistyksen ja hyvän eli EU:n heikkoutta, jota ”moderni Hannibal” eli Putin yrittää hyödyntää. Karthagolaisten menestys antiikin aikana on presidentin mukaan historianoppi, jota nyt joudutaan miettimään.

Sotapäällikkö Hannibal aloitti toisen puunilaissodan (noin 218-202 eaa.) valtaamalla Saguntumin vauraan kauppakaupungin Iberian niemimaalla.Roomalaiset eivät autta- neet piiritettyä kaupunkia, ja voitosta itseluottamusta kerännyt Hannibal ylitti Pyrenei- den vuoriston ja Alpit ja onnistui kukistamaan roomalaiset Apenniinien niemimaalla.

Niinistö on korostanut länsimaiden tuudittautumista ikuiseen rauhaan ja miettinyt, nostaako Putin riskirimaa huomatessaan länsimaiden kyvyttömyyden vastata sotilaallisiin aggressioihin.Presidentti kokee ”roomalaistaudin” hyvinvoinnin tuomaksi velttoudeksi.

”Venäjä julistaa, että länsi on heikko. Se on havainnut toden”, Niinistö on kirjan mukaan ilmaissut huoltaan.

Kuitenkin Niinistö analysoi kirjan mukaan, että Putin ei ryhdy mihinkään, missä on häviämisen mahdollisuus. Näin ollen Venäjä ei uskalla laskea sotilaallisen voiman-käytön rimaa Baltiassa, kirja kertoo Niinistön pohtineen, koska tällöin seurauksena olisi väistämättä kolmas maailmansota. "


Karthago ja Rooma olivat tuolloin molemmat ns. aristokraattisia tasavaltoja,


jollaisten klassinen malli oli Kreikan Sparta:valta oli perinteisten periaatteessa "tasa-arvoisten" ylimyssuskujen patriisien käsissä, jotka edustivat keskenään heimotyyp-pistä maanomistusta. Näiden lisäksi oli "vapaita kansalaisia" eli plebeijejä, jotka pyr-kivät keräämään yksityistä omaisuutta, sekä orjia ja liittolaisia, jotka eivät olleet kan-salaisia.Patriisisukujen kesken vallitsi nokkimisjärjestys siitä riippuen,mitä virkaa ket- käkin olivat hoitaneet, ja mitä sotia tai taisteluja olivat johtaneet ja voittaneet. Hanni-balin lisäksi hänen kaksi nuorempaa veljeään Hasdrubal ja Mago olivat Karthagon armeijan korkeimpia komentajia.

Rooman puolella tuollaista komentajaklaania vastasivat konsuli Publius Cornelius Scipio, tämän veli Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, ja poika Publius Cornelius Sci-pio Africanus Sr., tuolloi 18 v. mutta jo mukana sotahommissa. (Mainittakoon vielä etymologisena detaljina, että Caesar oli tuolloin aivan tavallinen nimi, joka tarkoitti "tuuhea- tai pitkätukkaista". Käytössä oli myös ilmiönä ja nimenä sectio caesarea eli "hiuspäisen leikkaus",eli keisarinleikkaus: äidin kuolemantapauksen yhteydessä syn- tymätön lapsi yritettiin pelastaa, jos sillä oli hiukset. Scipio Africanus syntyi tällaisella leikkauksella.)

Rooma käsitti tuolloin Italian "saappaanvarren" alueen ja piti valtaa muuten osapuil-leen nykyisen Italian alueella.Karthagon kaupunki oli nykyisen Tunisin (berberkielellä "Te Unissa", karavaanien nukkumaleiri), ja se piti suurin piirtien Tusisian alueella valtaa, mutta tavoitteli eri tavoin mm. Numidiaa (Algeriaa), kreikkalaista Sisiliaa, Espanjaa, ja Rooman hävittämistä.


Mommsen p265.jpg

Hannibal Barca

A marble bust, reputedly of Hannibal, originally found at the ancient city-state of Capua in ItalyRisto Koivula 13.8.2018 15:44

" Ohoh... Hannibalhan hävisi...

...koska vihollinen Rooman diktaattori (kahteen otteseen) sensori Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator oli tehnyt sotilaallisia valtuuksiaan käyttäen laajoja "demokraattisia" ja hallinnollisia uudistuksia,mm.ottanut Pohjois-Italian alistetut kan-sat Rooman kansalaisiksi. Vaikkakin Hannibal oli Alppi-marssillaan jossakin määrin onnistunut yllättämään Rooman 218, niin veli Hasdrubal marssi vuonna 211 jo täysin kuin pässi narussa Alppien yli niin ikään 60000 miehen armeijan kanssa Fabiuksen virittämään ansaan. Tämä oli lähettänyt jo edellisenä vuonna, ennen kuin Hasdrubal lähti liikkeellekään, Aigeianmeren kautta Alppien etelärinteille liittolaisten veneettien turinien (Torino) "vastaanottokomitean" (jolla taaskin olisi ollut paljon kaikenlaista muutakin tekemistä ...), joka teki niistä maahantunkeutujista selvää jälkeä.


Totaa... Jos Putin on Hannibal, ... NIIN KUKA ON FABIUS?!


PS: Fabius oli niin korkeaa patriisiaatelia,että hänestä käytettiin vain etunimeä kuten myöhemmin keisarista ja lähipiiristään. "Quintus" tarkoittaa "viides" -joskin hänen isänsä ja isoisänsäkin olivat olleet Quintus Fabiuksia, ilmeisesti niiden (esikois?)pol-vien rekisteröiminen nimeen pätkäistiin viidenteen, loppu ei tuonut enää lisästatusta.

Loput nimet ovat pilkka- ja haukkumanimiä: Maximus Verrucosus on "Suurin Syylä"  (koko valtakunnassa: sellainen oli hänen ylähuulensa paikalla, hänen sanotaan olleen karmaisevan ruma mies), ja Cunctator tarkoittaa "vitkastelijaa", joka oli sekin ensin haukkumanimi...

Julistaessaan sodan Karthagolle 218 sensori Fabius oli vähintään 62-vuo-tias, yli-ikämiessarjaa, mutta saattoi kyllä olla vanhempikin, ja tuli elämään vielä 15 vuotta. Hän oli aloittanut julkisen uransa vuonna 260 erikoisessa ja arvostetussa uskonnollisessa tehtävässä auguurina, jonka tehtävänä oli roomalaisten suurissa juhlissa hautajaisissa tulkita "taivaanmerkkejä" ja hautajaistapahtumia ennustusmielessä, "jumalien tahtoa". (Häntä ei ainakaan pidetty tyhmänä,hänen on täytynyt olla silloin ainakin 15-vuotias.) Hän saattoi toimia sellaisessa tehtävässä eli eräänlaisena sotilaspappina myös I puunilaissodassa 264 - 241 e.a.a.

Myöhemmin on tulkittu auguurien ennustaneen lintujenlennosta (avis+ gero > avgeros), mutta tulkinta on väärä: augur on juuresta *aug- = kasvattaa, li-sätä, edistää,samaa juurta kuin liettuan augti = kasvattaa.(Sanasta saattaa tulla myös ugri, sillä uralilaset viljelivät kasveja ennen indoeurooppalaisia.) Hautajaisssa toimi myös toinen ennustaja titteliltään haruspex, joka ennusti juhlissa tarjottujen teuraseläinten sisälmyksistä ja kunnosta (ei kannattanut todellakaan tarjota huonoa, puolikuolleena teurastettua). Hautajaisiin kokoonnuttiin myös tekemään tärkeitä päätöksiä menetyksen aiheuttamien muutosten toteuttamiseksi.

Vuonna 237 hän pääsi valtion virkaan kvestoriksi (eräänlaiseksi julkisten varojen kasööriksi, alin patriisivirka, johon pääsi myös plebeijejä), v. 255 ediiliksi, jotka hallinnoivat julkisia rakennuksia ja joukkotapahtumia. V. 233 hänet valittiin konsuliksi,jossa ominaisuudessa hän johti sotaa koillis-Italian liguureja vastaan, jotka ajettiin Alpeille ja niiden yli; v. 230 hänet valittiin sensoriksi ja vuonna 228 toisen kerran konsuliksi.

Hän oli kolmea kautta johtaja: syntyperältään, sensorin eli väestönlaskijan virkansa puolesta (jonka tehtävä oli myös tarkkailla ja valvoa mm.pukeutumista, tapoja ja moraalista selkärankaa väestöllä ja muilla virkamiehillä:esimerkiksi miehet eivät saa-neet pitää pitkää tukkaa tai partaa, koska ryövärit pyrkivät aina tarttumaan niihin uh-rin lannistamiseksi),ja Senaatin valitsemana sotilasdiktaattorina. Diktaattoria piti joko totella "sokeasti" - tai hänet piti tappaa, ja Fabiuskin joutui kerran mestauspölkylle asti pyövelin kohottaessa kirvestä ja senaattoreiden varmistaessa, että diktaattorin taktiikka, joka tarkoitti mm., että Rooman kaupungin puolustamiseksi ei tehty käytän-nössä mitään uutta olennaista, on voimassa ja oikein ymmärretty. Fabius sanoi, että se on sitä niin kauan, kuin pää on kiinni hänen ruumiissaan.
Roomassa Fabius johti maata, Scipiot taisteluja


Muut konsulit ja muut kuten Sempronius Longus, plebeijien kansantribuuni  Gaius  Flaminius, Aemilius Paullus ja Marcus Terentius Varro häviävät ja kaatuvat.

Fabiuksen julistettua sodan konsuli Sempronius Longus vie joukkoja Sisiliaan tarkoi- tuksella nousta maihin Afrikassa. Scipion klaani lähtee Espanjaan, jossa saa kuulla Hannibalin poistuneen maasta Pyreineiden yli Alppien suuntaan mukanaan 60000 miehen armeija, ja jättäneen Espanjan veljensä Hasdrubalin hoitoon. Roomalaiset arvaavat heti, mitä se tarkoittaa: Hannibal aikoo ylittää Alpit ennen talvea ja yllättää heidät "takaoven kautta" (ja saranan puolelta). Sempronius ja isä-Scipio ovat Hanni-balia vastassa, mutta eivät pärjää. Hannibal saa kuitenkin vain rajoitetussa määrin puolelleen alueen heimoja. Seuraavan vuoden huhtikuussa Hannibal marssiin Apen- ninien yli. Rooma lähettää uuden konsulin Flaminiuksen Hannibalia vastaan 30000 miehen armeijan kanssa, mutta tämä joutuu ansaan ja Flaminius kaatuu.

Flaminius on aivan käsittämätön valinta johtajaksi, jonka olisi pitänyt yhdistää poh-joisten alueiden ei-kansalaiset hyökkääjää vastaan. Valintaa ei ole tehnyt missään tapauksessa ainakaan Fabius. Hän on plebeijipuolueen perustaja ja senaattori, joka on ajanut pohjoisten alueiden maiden jakamista yksityisomaisuudeksi köyhille Roo-man kansalaisille - ja siten joko alkuperäisen asujamiston karkottamista tai heidän "vapauttamistaan" yksityis- tai heimo-omaisuudestaan emämaan siirtolaisväestön hyväksi! Varmaan paikalliset oppaat viimeistelivät hänen johdattamisensa ansaan!

Tämän jälkeen keväällä 217 Rooma valitsee Fabiuksen diktaattoriksi, vaikka juuri-kaan kukaan ei tykkääkään hänen avointa ratkaisuyhteenottoa karttavasta, väistele-västä ja hajaannuttavasta (jopa uusille alueille) taktiikastaan. Esimerkiksi Rooman kaupukia ei juurikaan varusteta, paras nuorekkain armeija ja joukkojensa tai oikeas-taan setänsä joukkojen paras komentaja tuskin täysi-ikäinen Scipio nuorempi ovat Espanjassa taistelemassa "toisarvoista" Hasdrubalia vastaan ja "kasvamassa kor-koa". Scipio tarjosi aloitteellista ja aktiivista,todellista toimintaa ja oikeita voittoja vaik- ka pienemmässäkin mittakaavassa, eikä hävinnyt. Juuri sellaista iskunyrkkiä tarvittiin Fabion taktiikan täydennykseksi. Kuin Kutuzov ja Bagration Napoleonia vastaan... Tarkasti ottaen Espanjassa tappelivat muutkin potentiaaliset vallanpitäjät esimerkiksi eräs Masinissa ja eräs Syfax, jolla oli 50000 miehen armeija parhaimmillan.

Alistetuille heimoille Fabius tarjosi - ei itsenäisyyttä, vaan Rooman kansalaisuutta, josta tässä yhteydessä vasta tuli ainakin jossakin tavoiteltu "hyödyke". Fabius aseisti myös orjat ainakin tärkeimmissä paikoissa kuten Roomassa. Se tarkoitti sitä,että hei-dät piti myös vapauttaa.Muualta tuotiin sitten uusia tilalle myöhemmin.Tässä sotilaal- lisesti haastavassa tilanteessa Scipio vanhempi lähtee takaisin veljensä ja poikansa hoitelemaan Espanjaan, hän on nyt Hispanian maaherrakin, kun Fabius on jakanut kansalaisuuksia, vaikkei Roomalla siellä kovin suurta siivua vielä olekaan.


Vuonna 216 Senaatti ei jatka Fabiuksen diktaattorinvaltuuksia, vaan valitsee konsu-leiksi kaksi hänen vastustajaansa Lucius Aemilius Paulluksen  ja Gaius Terrentius Varron. Varro on Fabiuksen poliittinen vastustaja, virkauran takia patriisiksi ylennetty plebeijiläisen teurastajasuvun päämies, joka kannattaa edesmenneen tunarikonsuli Flaminiuksen Plebeijipuolueen ohjelmaa, eikä hänellä ole sotakokemusta, ei aina-kaan komentajakokemusta. Soppakatapulttikokemus ei a auta taistelutilanteessa.  Mahdollisesti petollisen ylennyksen hyväksyessään hän oli vaihtanut teurastamobisneksen, jonka osaa, patriisin hallinto- ja sotahommiin, joita ei osaa.

Paullus on urhoollinen ja itsevarma mutta ei kovin välkky perussotilas. Hänen stra-tegiansa ydin on päästä tappamaan Hannibal, mieluiten silmästä silmään kaksintais-telussa, kuten antiikin komentajat usein tekivät, jos tilanne oli tasainen ja oli tarkoitus joskus tehdä myös rauha,jolloin voittajan etulyönti oli ehdottaa mielestään rauhanso- pimusta. Menettelyllä oli oma nimensäkin, spolia opima, ja siihen kuului myös, että hävinneen komentajat henkilökohtaiset sostavarusteet kuten haarniska kuululuivat voittajalle ja ne uhrattiin tai laitettiin näytille hänen valitsemassaan temppelissä. Myös Hannibal hankkiutui henkilökohtaista yhteenottoa kohti Paulluksen kanssa keskellä taistelukenttää, tai ainakin vaikutti siltä. Tuo kuvio osaltaan vaikutti siihen, että Cannaen taistelussa karthagolaiset, joilla oli miesmäärältään puolta pienempi armeija mutta siinä kaksinkertainen ratsuväki, onnistuivat piirittämään Rooman ar-meijan. Rooman ratsuväki tunarikomentaja Varro mukaan lukien pääsiassa pakeni, kun huomasi, että mitään ei ole tehtävissä.

Cannaen taistelu

Päivämäärä: 2. elokuuta 216 eaa.

Paikka: Cannae

Lopputulos: Karthagon täydellinen voitto

Osapuolet: Rooman valtakunta  ......................................  Karthago

Komentajat:

Lucius Aemilius Paullus†   ...........................  . . . . . . . . . .Hannibal
ja Gaius Terentius Varro

Vahvuudet: 55000 jalkaväkeä ja 6000 ratsuväkeä .... 32000 jalkaväkeä ja 10000 rv.

Tappiot

ehkä 60 000 .................................................... . . . . .  .noin 6000


Tulos ei ole odottamaton: on huomattava,että vaikka Hannibalilla on puolet pienempi armeija, hänellä on kuitenkin kaksinkertainen ratsuväki Roomaan nähden.

Rooma menettää ennen kaikkea alokkaita: nuoria, uusia kansalaisia ja (entisiä) orjia. Vaikuttaa muuten siltä, että orjiin on oltu erittäin tyytyväisiä, sillä Rooma ostaa kohta maailmanmarkkinoilta 8000 sotilasorjaa (kuten gladiaattoreita).

Senaatti on päättänyt "näyttää" Hannibalille närhin munat, mutta oli hävinnyt kuin torakka. 80 senaattoria kaatuu.

Roomalaiset olivat kuitenkin kotona ja Hannibal vieraissa.Lain mukaan,kun legioonat olivat jollakin alueella menettäneet komentajansa kaatuneina ja paenneina, niiden komentaksi tulee ensi vaiheessa alueen preetori, Marcus Claudius Marcellus (268 - 208 e.a.a.). Hän oli varsinainen huippusotilas jos kuka, ikä tosin alkoi ruveta paina-maan. Hän oli noussut 1. puunilaissodassa sotamiehestä kenraaliksi, konsuliksi. Sa-malla hän oli noussut plebeijistä patriisiksi. Aivan erityisesti hän oli mitä mestarillisin kaksintaistelija. Toinen konsuli oli Gnaeus Cornelius Scipio. Kaikkiaan Marcus Claudius oli viisi kertaa Rooman konsulina.

Hänen varsinainen kuninkuussavutuksensa oli kuitenkin spolia opima -voitto Gallian kelttiläisten kuninkaasta ja komentajasta Viridomaruksesta Clastidiumin taistelussa vuonna 222 e.a.a. Vain Hannibalin päänahka olisi ollut vieläkin arvokkaampi...


Marcus Claudius voittaa yllättäen Hannibalin taistelussa pienestä Nolan kaupungista Vesuviuksen takana mereltä katsoen. Tyrmistynyt Hannibal (joka ei rupea kaksintais-teluun ikämiessarjan maailmamestarin kanssa, mikä ei lisää hänen autoriteettia roo-malaisten - eikä omien - joukossa...) tekee tästä "periaatekysymyksen" ja yrittää seuravien kahden vuodenkin aikana kahdesti vallata kaupungin.Hannibal on joutunut täysin vihamielisiksi kääntyneiden heimojen kuten samniittien ja japygien keskelle, ja puolustukannalle.


Marcus Claudiuksella oli vankumaton käsitys siitä, kuka oli ainoa oikea henkilö ja "oikea patriisi" johtamaan Roomaa. Kun häntä itseään vaaditaan diktaattoriksi, hän sanoo "saaneensa rukoillessaan temppelissä huonon enteen, koska ei ole "oikea patriisi" (jumalien mielestä) tuohon asemaan! Sellainen olisi vain ja ainoastaan - Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator! Häntä on uskottava, kun hän on sentään Gallian kunikaan sotisovakin uhrannut Jupiter-jumalalle!

Fabius oli löytänyt toisenkin täsmäiskunyrkin, joka iskee kuin pallosalama siellä, missä sitä kukaan koskaan vähiten odottaisi, ja missä siitä on viholliselle kaikkein eniten harmia ja haittaa.

Rooman preetori 216 e.a.a. Marcus Claudius Marcellus.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Cannaen_taistelu

300px-Hannibal_route_of_invasion.jpg

Cannaen katastrofin jälkeen diktattoriksi valittiin Marcus Junius Pera, joka oli mm. ollut Fabiuksen johtamalla sotaretkellä liguureija vastaan, ja ennen häntä Rooman sensorina, jossa virassa oli mm. todella toteuttanut väestönlakennan, jonka mukaan Rooman kansalaisia oli 270212 vuonna v. 225 e.a.a. Juuri hän osti armeijaan ulkomailta 8000 orjaa ja kutsui palvelukseen alaikäisiä. Hänen ratsumestarikseen tuli Tiberius Sempronius Ti.f.Ti. n. Gracchus, jonka hän myös nimitti konsuliksi Lucius Postumius Albinuksen kanssa, joka kuoli pian väijytyksessä Galliassa, minkä jälkeen Pera ajoi konsuliksi Marcus Claudiusta,joka asetti ehdoksi myös Fabius Cunctatorin valinnan, joka siis valittiin tuolloin. He sitten jatkoivat konsuleina yhdessä ja vuoroin useita kausia.

Fabius Cunctatoria ei valittu diktattoriksi enää kolmatta kertaa (hän oli ollut diktaatto-ri myös v. 221, Gallia Cisalpinan pääkaupungin Mediolanumin (Milanon) valtaamisen jälkeen, konsulina silloinkin Marcus Claudius), vaan hän johti sotaa "normaalin kaavan mukaan".

Cannaen taistelun jälkeen tapahtui välittömässä ympäristössä pientä liikehdintää Karthagon puolelle: esimerkiksi samnilais-etruskilainen Capua tervehtii Hannibalia "vapauttajana" (patsas yllä) ja Sisilian koilliskulmassa sijaitsevan silloin kreikkalaisen Syrakusan kaupungin uusi kuningas asettuu ainakin Roomaa vastaan. Illyriassa Makedonia hyökkää Rooman pieniä siirtokuntia vastaan Karthagon tuella.

Karthago nousee maihin Sisiliaan. Sitä houkuttelevat mitä ilmeisimmin aivan erityi-sesti Syrakusan, Arkhimedeen sotakoneet. Niiden odottelu Rooman valtausta varten saattaa olla yksi syy Hannibalin kuppailuun ja asettumiseen kummallisiin paikkoihin. Vaikka Sisiliassa ja Syrakusassa ei aina pidetä kauheasti roomalaisistakaan, Karthagon armeijaa kohtaavat siellä veriset tappiot ja tappavat kulkutaudit.

Pian kuuluu kuitenkin vähän kauempaa päinvastaista:Kreikan valtiosta Ateena aset-tuu mahdollisesti jostakin periaatteellisesta syystä Rooman puolelle ja tuo mukanaan suuren osan muista kreikkalaisvaltioista,myös Spartan.Tämä on alku uudelle, 1. Ma- kedonian sodalle, sillä maan kuningas Flippos V on ollut Karthagon avulla kaappaa- massa Rooman tukikohdat Illyriassa (Albaniassa). Apulian Roomalle uskolliset japy-git ovat samaa väestöä. Rooma on aikasemmin kukistanut Adrianmeren merirosvot ja ottanut heidän tukikohtansa haltuunsa myös Makedonian puolella merta.


Vuonna 214 roomalaiset valtaavat Espanjassa alkuperäisen kiistakapulan Saguntumin kaupungin. Karthagolaset ovat kuitenkin varustaneet se eteläpuolelle päätukikohdakseen Karthago Novan linnoituksen.

"Preetori" Marcus Claudius Marcellus piirittää Syrakusan. Kaupunki taistelee kaksi vuotta Roomaa vastaan erityisesti Arkhimedeen sotakoneilla. Vuonna 2012 hänen sotilaansa valtaavat kaupungin rynnäköllä ja tappavat Arkhimedeen,jonka sanotaan olleen 75-vuotias. Tätä pidetään vahinkona, mutta Rooma oli pronssikautinen valtio, jonka innostuksen kohteisiin ei kuulunut teknologia, toisin kuin esimerkiksi kelttien (jotka salasivat tietojaan roomalaisilta). Rauta tunnettiin, mutta orjat eivät viitsineet tehdä kunnon rautaa. Kaikki työvaiheet paitsi sulattaminen tehtiin takomalla ja se vaati suurta taitoa ja rautaista kokemusta. Se vaati myös puuhiiltä, sysiä (liettuaksi džiūtis), joka oli tervanpolton sivutuote,ahjoa ja palkeita. Roomalaiset eivät tunteneet esimerkiksi hevosenkenkää, saksia, tuskin sahaakaan, koska heillä ei ollut niihin kel-vollista metallia omasta takaa, eivätkä käyttäneet myöskään jalustimellista satulaa. Prossinen taltta ja puinen nuija olivat perustyökaluja vähän joka hommassa keittiöstä ja ompelimosta metsänhakkuille ja rakennustyömaille.

[Huom! Kuka olisi NYT "Arkhimedes"?

Arkhimedes tiesi, että Maa kiertää Aurinkoa. Kaikki tieto mitä tuosta Aristakhoksen kosmologiasta on jäljellä, on sitä hänen välityksellään. Myös Kopernikuksella oli nuo tiedot, eikä ajatus muutenkaan baltti-Preussissa uusi. Aristoteleen maailmanlopun-laitteista mainittakoon erilaiset tehokkaat katapultit, vinssit, joilla katapultilla koukute-tut laivat voitiin vetää kuivalle maalle, ja uutena polttopeilit, jotka heräättivät suurta kauhua. Varmanaan tunnettiin myös "kreikkalainen tuli", jossa laivaan tai sen viereen katapultattiin palavalla terva- ym. seoksella täytettyjä ruukkuja, joka seos kuumetes-saan pehmeni ja myös kellui ja paloi veden pinnalla. Bysanttilaiset kehittivät tämän aselajin myöhemmin taiteeksi kemikaalien, eri tavoin käyttäytyvien reiällisten ruukkujen, katapulttien ja tehokkaan sijoittelun osalta. Arkhimedes kehitteli myös Antikytheran koneen kaltaisia mekaanisia kosmisia laskentalaitteita.]

Vuonna 213 nykyisen Algerian paikalla sijainneen Numidian länsiosan kuningas Syfax, jolla on 5000 ratsumiehen armeija, aloittaa Rooman liittolaisena vihamielisyy-det Karthagon kanssa. Hänen tähtäimessään on varsinaisesti Numidian itäosan ku-ningas Masinissa ja tämän hallussa olevien Numidian alueiden yhdistäminen valta-kuntaan hänen alaisuudessaan.Masinissa on kasvanut Karthagon eliitin joukossa, ja hän osallistuu Espanjan sotaan itsekin,ja hänen numidialaset keihäsjoukkonsa myös Hannibalin armeijaan Italiassa. Hasdrubal joutuu palaamaan Espanjasta panemaan naapuria järjestykseen jättäen joukkojensa komennon Magolle ja muille. Suhteessa Roomaan Syphax on epäluotettava liittolainen, jonka hyödyllisyys jää enempi siihen että hän sitoo Karthagon joukkoja Espanjasta (enemmän kuin Rooman joukkoja) ja Hasdrubalin on lähdettävä häntä kukistamaan. (Paljon hyödyllisempi liittolainen olisi karthagolaisen yhteiskunnan perusteellisesti tunteva Masinissa, 3000 ratsumiestä…)

V.212 roomalainen sotajoukko nousee meihin Kreikassa ystävällismielisellä alueella. Tämä on varoitus Filippokselle ja psykologista sodankäyntiä Karthagoa vastaan, että "toisella kädellä hoidellaan jo seuraavia hommia"…Roomassa esiintyy myös aatteel-lista kiinnostusta Kreikan ja sen historian suuntaan, sellaista osoittaa mm. Scipio nuorempi. Toiset, kuten Fabius ja senaattori Cato (234–149) varottavat moisesta hapatuksesta.

V. 211 roomalaisten vanhemmat (ja huonommat) komentajat Gnaeus ja Publius Cornelius Scipio tulevat etelämmäksi mutta joutuvat Karthagon ja sen liittolaisten joukkojen saartamiksi Ylemmän Baetus-joen taistelussa ja kaatuvat molemmat.

V. 210 25-vuotias Publius Cornelius Scipio, joka on naimisissa Paulluksen tyttären kanssa, ottaa ylipäällikkyyden läntisellä alueella. Tässä rikotaan joitakin vanhoja tär-keitä muotoja: hän ei ole esimerkiksi koskaan ollut preetorina eikä konsulina (ediilinä kylläkin).Hän on sitä muutenkin jo komentanut pitempään,paitsi vahojen komentajien omia operaatioita kuten tuo Boetus-joki. Joukot pitävät häntä suorastaan "jumalana". Itse hän ei niin tee, eikä sellaisesta tykkää (mikä saattoi olla syynä hänen kinnostuk-selleen itäisiä jumalia kuten Zeusta kohtaan: oli syytä olla keino sanoa vääränlaiselle henkilpalvonnalle EI,joka varmasti uskotaan).Alkaa tapahtumien vyöry,joka ratkaisee sodan parin seuraavan vuoden aikana ja tuo Roomalle tuloksen, jollaista kukaan ei olisi osannut toivoakaan, vaikka sotaa sitten vielä jatketaankin mm. Afrikan puolella aina vuoteen 202 asti. Se on orkestroitu Roomasta, mutta sen toteuttavat nuoret taitavat luotetut komentajat ja joukot.

Amiraali Publius Sulpicius Galba Maximuksen  komentama laivasto-osasto saapuu Aigeian merelle.

V. 209 Scipio valtaa äkkirynnäköllä Cathago Novan.

Kreikkalainen Pergamonin valtio tekee liiton Rooman kanssa. Pergamonia pidetään Ateenan ja Syrakusan veroisena sivistyskeskuksena, joskin ehkä vähän eri asioissa. (Pergamenttikin johtuu siitä.) Se on hellenismin pyhin paikka Delfoin ohella, sillä siellä sijaitseen Zeuksen temppeli. Pergamon sijaistee nykyisen Turkin Turkin länsirannikolla.

V. 208 Scipio saa voiton Hasdrubalista Baeculan taistelussa, samoissa Baetus-joen (nyk. Guadalquivir) maisemissa, joissa Publius ja Gnaeus olivat hävinneet. Hasdru-balilla oli kolme n. 30000 miehen armeijaa, joista tämä yksi, karthagolainen, tuhottiin ja hajotttiin täysin.Neljäs oli Masinissan numidialaisarmeija.Hasdrubal pääsi pakene- maan kahden muun, yhteensä 60000 miehen pääasiassa gallialaisen armeijan kanssa Pyreiden yli, ja oli selvää, että hänkin marssii Italiaan Alppien yli seuraavana vuonna .

Preetori Marcus Claudius Marcellus taistelee Hannibalin kanssa syntymäkaupungis-taan samnilaisesta Venusiasta (Venosa) Italiassa Rooman eteläpuolella. Hän joutuu kiinni tiedusteluretkellä ja tulee tapetuksi.

V. 207. Hasdrubal Barcan armeija tuhotaan sen laskeutuessa Alpeilta. Komentaja kaatuu, ja hänen päänsä heitetään katapultilla Hannibalille. Tämä ratkaisee myös Hannibalin kohtalon. Karthagolla ei ole mitään mahdollisuutta enää voittaa sotaa, ja koko Espanja on "pudonnut" Rooman hallintaan. Karthago vetäytyy Afrikkaan puolustamaan.


V. 206 Masinissa tekee rauhan Scipion kanssa ja vaihtaa käytännössä puolta. Skipio lähettää kenraali Gaius Laeliuksen uusimaan sopimusta myös Syphaxin kanssa, mutta tämä nikottelee ja haluaa neuvotella Skipion kanssa. Kun Skipio saapuu Syfa-xin hallitsemaan puolueettomaan satamaan, tämä järjestää sinne myös Espanjasta Afrikan suuntaan vetäytyneiden kathagolaisten komentajan Hasdrubal Giscon (eri mies kuin H.Barca,joka siis on kuollut). (Molemmat herrat liikkuvat äärimmäisellä ris- killä Syphaxin tontilla, ja Syphax yhtä äärimmäisellä riskillä yrittää jotakin hienouksia suurvaltojen kanssa…) Syphax liittoutuu Karthagon kanssa. Hän vieläpä nai Giscon tyttärenkin, suuren kaunottaren Sophoniban, joka on ollut kihloissa Masinissan kans-sa.Roomalaiset pitävät Syphaxia tämän jälkeen petturina,jota on rangaistava. Kolmi-kymppisestä Masinissasta Rooma saa vankkumattoman liittolaisen, joka palvelee heitä monin tavoin yli puoli vuosisataa tästä eteenpäin, ja Rooman toimeksiannosta mm. aloittaa 57 vuoden kuluttua v. 149 e.a.a. III puunilaisodan viimeisenä pahana työnään.

Mago tyhjentää Karthagon viimeisen tukikohdan Espanjassa ja siirtyy Baleaareille.

Scipio asettuu ensimmäistä kertaa puntaroitavaksi ansioiltaan Roomaan konsulieh-dokkaaksi; hän on ollut tähän saakka proconsul ja maaherra. Hän johtaa vanhaan Roomaan nähden moninkertaista aluetta. Kuten odottaa sopii, hänet valitaan.

Filippos V tekee rauhan Rooman kreikkalaisten liittolaisten kanssa. Seuraavana vuonna myös Rooma ja Makedonia tekevät rauhan. Rooman ja Kreikan välillä on nyt muuta vispilänkauppaa. Rooma on kuitenkin ulottamasa vaikutusvaltaansa, ja ennen pitkää laajenemassa myös itään. Kreikkalaisia ei pidetä "barbaareina" kuten afrikkalaisia, ibeerejä, kelttejä, germaaneja ja liguureja.

V. 205. Mago nousee maihin Genovan seudulla ja yrittää nostattaa liguurit Roomaa vastaan.

Syfax hyökkää Afrikassa Karthagon tuella Masinissaa vastaan, joka joutuu pakene-maan Tripolitaniaan (Libyaan). Molemmat ovat hyvinverkottuneita Afrikan berberibar- baaripiireissä jopa niin, että heidän vaihtaessaan puolia suurvaltakiistassa, lähimmät liittolaisetkin vaihtavat.

V. 204. Publius Cornelius Scipio nousee maihin Afrikassa ja valtaa Masinissan avulla Syfaxin pääkaupungin Cirtan. Kathago kutsuu Hannibalin ja Magon Italiasta kotiin puolustamaan emämaata.

V. 2003. Gaius Laelius ja Masisissa voittavat ja vangitsevat Syfaxin, joka on koonnut suuren 60000 armeijan, josta 10000 on ratsumiehiä.

Qvintus Fabius Maximus Verrucosus kuolee luonnollisista syistä vähintään 77-vuotiaana suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Hannibal lähtee Italian niemimaalta takaisin Afrikkaan.

Kreikkalaisjohtoinen Antiokian valtio Vähässä Aasiassa on ryhtynyt kalistelemaan miekkaa Egyptin kanssa alueiden valtaamiseksi.Sitä tukee Makedonian Filippos V ja luultavasti muutkin kreikkalaiset ja varsin mahdollisesti Roomakin. Karthagoa ei pidä päästää leviämään itäänpäin.


V. 202. Hannibal marssii Scipiota vastaan. Komentajat kohtaavat ennen taistelua ja Hannibal tarjoaa rauhaa, mutta Scipio vaatii antautumista. Seuraavana päivänä 19. 8. käydään Zaman taistelu.

Hannibalin valttina on 80 sotanorsua ja mieslukuisempi armeija, joka koostuu kuiten-kin ratsuväki mukaan lukien pääasiassa alokkaista. Vain jalkäväkifalangin kolmas porras koostuu kaikenkokeneista karthagolaista veteraaneista. Edessä, norsujen takana on liittolaisia kuten galleja ja liguureja sekä alokkaita. Tässä suhteessa puntit ovat toisin päin kuin Cannaen taistelussa.Mutta nyt ei ole huonoja tunarikomentajia kummallakaan puolella. Hannibalin strategiana näyttäisi olevan norsujen avulla ns. Pyrrhoksen voitto (Asculumin taistelu 279 Italiassa), jossa molemmat osapuolet väistämättä kokisivat karmeita tappioita, ja josta Rooma ei lopulta hyötyisi, vaikka "voittaisikin". Hannibal on ehkä käyttänyt tätä myös neuvotteluvalttina.

Kukaan ei "näe päältä", mitä Rooma aikoo. Rooman valtti ovat kokeneet huippuam-mattilaiset joka tasolla. Valttina on myös Masinissan asiantuntemus Karthagon armeijan vahvuuksita ja heikkouksista, ja taistelu tapahtuu hänen kotimaisemissaan.

Roomalainen manipuli,120-160 miehen neliömäinen itsenäisesti liikkuva muodostel- ma, joka oli jaettu kahteen osaan,joita komensi kumpaakin sadanpäämies (centurio), oli paljon tehokkaampi mm. norsuja vastaan kuin falangi. Se toimi jompi kumpi puoli-kas kulloinkin edellä, lisäksi oli kolme aliupseeria: optio, merkinkantaja signifer ja vartiopäällikkö tesserarius. Mikään ei tosin estänyt järjestämästä manipuleja sileällä avoimella kentällä myös falangiksi – tai sitten jollakin muulla tavalla.

Norsut eivät olleet nähneet tällaisia olioita, eivätkä ne astuneet sellaiseen keihäs ja kirvesmetsään, josta lisäksi lensi palavia tervattuja nuolia, sotkemaan, kun muitakin mahdollisuuksia oli. Jalkaväkeä komentanut Scipio järjesti manipulit "pylväiksi", joi-den välit houkuttelivat norsuja (ja sitten nuolia vielä persiiseen).Näin etummaiset ma- nipulit pääsivät kuin pääsivätkin Karthagon eturivin alokkaita pillistä kiinni. Heidän ta-kanaan seuraavassa portaassa olivat gallit,ligurit ja Karthagoa tukevat numidialaiset.

Varsinainen ratkaisumomentti liittyi ratsuväkeen,josta 2/3 oli numidialaista. Ratsuväki iski heti täydellä voimalla taistelukentän molemmin puolin kokemattomampaa vihol-listaan vastaan hajottaen sen ja ajaen pakosalle. Mutta sen sijaan, että olisi ryhtynyt takaa-ajoon, se iskikin Karthagon valiojalkaväen selkään takalinjoilla.

Rooma selvisi lopulta olosuhteisiin nähden pienin tappioin. Kathago koki täydellisen katastrofin.


Rooman valtakunta  . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Karthago

Komentajat

Scipio Africanus, Masinissa . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . .Hannibal

Vahvuudet

34 000 jalkaväkeä,  3 000 roomalaista ratsuväkeä . . . 58 000 jalkaväkeä, 6000 ratsuväkeä ja

ja 6 000 numidialaista ratsuväkeä . . .. . . . . . . . . . . . .  80 sotanorsua


Tappiot

1 500 kuollutta ja 4000 haavoittunutta . . . . . . . . . . . . . 20 000 kuollutta, 11 000 haavoittunutta ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 15 000 vankia

 

300px-Battle_of_Zama-battleplan.jpg

Zaman taistelu. Ratsuväen (3) komentajat Masinissa, 6000 miestä, vas., ja Gaius Laelius, 3000 miestä, iskevät yllättäen ratsuväellä (jolla olisi pitänyt olla muualla muuta tekemistä) jalkaväkitaistelun ratkaisevalla hetkellä karthagolaisten selkään (kuin Vytautas Suuri ja Jan Žižka Žalgirisin taistelussa 1410). Scipio ja Laelius olivat tehneet näin Espanjan sodan ratkaiseessa Baeculan taistelussa, jossa päähyökkäys oli naamioitu "harhautukseksi" (kuin Normandian maihinnousussa), Laelius tosin komensi silloin jalkaväkeä.

Karthago joutuu toteuttamaan raskaat rauhanehdot: vetäytymään kaikilta alueilta Afrikan ulkopuolelta, ja luovuttamaan osan Afrikan alueitaankin Masinissalle, luovut-tamaan laivastonsa, paitsi kolmea laivaa, ja sotanorsunsa ja maksamaan suuret sotakorvaukset.


V. 201 e.a.a. Hannibal tulee sellaiseen tulokseen, että Fabius Cunctator ja Rooman senaatti ovat voittaneet tekemällä yhteiskunnallisia ja ulkopolittiisia uudistuksia.

Hän kaappaa vallan ja toteuttaa Karthagossa tasa-arvoisen tasvaltalaisen järjestel-män, jossa vanha heimohierarkia lakkautetaan. Hän osoittautuu oikein hyväksi hallintomieheksi, kaupunki pääsee nopeasti uudelleen jaloilleen ja kauppayhteydet rupeavat taas pelaamaan. 

Antiokian (Seleukidien valtakunnan), kuningas Antiokhos III Suuri valtaa Egyptiltä Palestiinan ja Syyrian. Hän on Hannibalin ihailija (joskaan aivan viimeisin käänne ei ehkä miellytä). Hän on saanut "arvonimen" Suuri siksi, että hänen tittelinsä on kään-nös Persian Suurkuninkaan tittelistä. Antiokia on suuri hellenistinen valtakunta Alek-santeri suuren peruja, joka ulottuu keski-Turkista Intiaan (Pakistaniin). Jerusalemin temppelin papit todistavat Jahven ja Zeun yhteyttä. Zeuksen "kotipesä" Pergamon on nyt kuitenkin Ateenan ja Spartan kanssa Rooman liittolainen, ja myös Jupiterin ja Zeun ykseydelle on kannatusta… Tosin Olympos-vuori ei sijaitse siellä vaan Thessalian ja Makedonian rajalla.

200 e.a.a. Vanha testamentti saadaan Palestiinassa kootuksi, ja käännetään kreikaksi (Septuaginta).Jos Putin on ”Hannibal”, niin KUKA ON ”FABIUS CUNCTATOR”???!!!


”Hyvän” ”Fabiuksen” pitäsi olla mm.:

– Poliittisesti luotettu

– Ilman sitäkin tunnettu ja ”huipulla” esimerkiksi syntyjäänkin, rikas, jokin huippu...

– Irvistelty mutta teflonpintainen (kireäpipoinen joissakin "turhissa" asioissa)

- kaikista asioista hyvin perillä

– Ruma (tämä sulkee vähäisen joukon esimerkiksi ranskankielisen maailman komeita supertähtiä pois)

- osaa ennustaa

– Ei patatyhmä eikä seinähullu (tämä sulkee paljon väkeä pois…)

- Putinin ja Venäjän avoin tai salakavala vihollinen


”Ehdokkaita”:

.

– Donald Trump? … Hmmm… (tuo viimeisin...ei...)

– Jean-Claude Juncker? ….

– George Soros?

-Paavi Franciscus?

– Angela Merkel?

– Barrack Obama?

– Elon Musk? (ei! hän on Marcus Glaudius Marcellus, joka yritti haastaa Hannibalin kaksintaisteluun ja tapatti Arkhimedeen, ansioitunut mutta kuitenkin tieteenvastainen haistapaskantieteilijä)

– Theresa May?

– Prinssi Charles?

– Tajib Erdogan?

– Benjamin Netanjahu?

– Antonio Guterres? (Kts. Tarja Halonen)

– Shinzo Abe?

– Mihail Hodorkovski?

- Pavel Grudinin?

– Tarja Halonen??? … (no ruma ainakin kuin Perkele kuten Fabiuskin… siihen yhtäläisyydet loppuvatkin)

– Martti Ahtisaari

– Petro Poroshenko? Mihail Saakashvili?

– Muu?

– Eu kukaan?

- keskusteluehdotus > Fabian society > Labour-puolue > Sosialistinen Internatsionaali (se ei saa kyllä kusetettua Putinia hyökkäämään minnekään).

[HM, 25.3. 2022: "Mååses... " ]

Jokeri:  Kuka tuon ajan vaikuttaja SAULI voisi olla?

(Minusta hän ehkä voisi olla Syfax, maansa myyjä: suurvaltojen välillä pelailevan täi-valtion nilkkijohtaja...Päätyi Rooman vankeuteen,aika turha tapaus kaiken kaikki
aan. Hänellä on kuitenkin yhä ihailijoita berberien keskuudessa,yksi kaupunkikin Tunisias- sa on saanut nimensä hänestä. Ihailijat katsovat hänen kieroilleen berbereille roolia suurvaltojen ulkopuolella, kun Masinissa oli kieroillut sellaista niiden sisällä.

Tämän "ennusteen" mukaan Saulin pitäisi lopulta päätyä "Hannibalin voittajan" vangiksi...)

portrait-of-syphax-died-203-202bc-numidi

Portrait of Syphax (died 203-202BC) - Numidian King of the Libyan Tribe the Masaesyli, North Africa. c17th French Tapestry.

- Image ID: BDBR14


***

Rooman armeijan kristillistryminen

https://docplayer.fi/10642849-Rooman-armeijan-kristillistyminen-300-luvulla.html