Rooman senaatin rauhanneuvottelijaksi valitsema sensori Quintus Fabius Maxi-mus Verrucosus,sittemmin Cunctator julistaa Kathagolle sodan syksyllä 218 e.a.a.


Kopsin tämän toisen ketjun sivurönsystä pääaiheeksi.


" Veikko Huuska 13.8.2018 14:35

Mörttinen-Nurmi-toimittaja-duon tänään julkaistun Niinistö-kirjan sivuilta:

Niinistön mukaan todistamme nykypäivänä sivistyksen ja hyvän Eli EU:n heikkoutta, jota "Moderni Hannibal" Eli Putin yrittää hyödyntää.

- Venäjä julistaa, että länsi on heikko. Se on havaittu todella, Niinistö on kirjan mukaan ilmaissut huoltaan.

Lisäksi hän puhuu mm. väkivallan ja sotilaallisen operastion "riman alentamisesta". "

Huuska tarkoittaa seuraavaa kirjaa:

Jos Putin on ”Hannibal” (Sauli) – niin KUKA on ”FABIUS CUNCTATOR”?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottivat Vladimir Putinin heinäkuussa 2018 vastaan Presidentinlinnassa. Kuva: MATTI PORRE

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tuore-kirja-putin-on-niiniston-mukaan-modernin-ajan-hannibal/p9DNK2zD

Tuore kirja: Putin on Niinistön mukaan ”modernin ajan Hannibal”

13.8.2018 10:59 | Päivitetty 13.8.2018 11:05

Putin ei ryhdy mihinkään, missä on häviämisen mahdollisuus, Niinistö pohtii uuden kirjan mukaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Venäjän presidentti Vladimir Putinia mo-dernin ajan Hannibalina, joka uhkaa sivistystä eli Euroopan unionia, kerrotaan pre-sidentin elämää käsittelevässä uutuuskirjassa Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra. Kirjan mukaan Niinistö on verrannut Putinin Venäjää antiikin sotapäällikköön useasti niin kulissien takana kuin julkisestikin.

Aamulehden toimittajien Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen kirjan mukaan presidentti Niinistöä askarrutti jo koulupoikana antiikin historia:miksi ja miten karthagolaisten jul- mana pidetty sotapäällikkö Hannibal onnistui lyömään sivistyneinä pidettyjen rooma- laisten armeijat näiden omalla maaperällä? Myöhemmin, etenkin Krimin miehityksen jälkeen, Niinistö on palannut tähän ajatukseen.

Kirjan mukaan Niinistön ulkopolitiikkaa ymmärtääkseen täytyy tietää, miten hän pohjimmiltaan suhtautuu Venäjän ja Putiniin. Krimin miehityksen jälkeisinä vuosina Niinistö on verrannut keskusteluissa EU:ta antiikin Roomaan ja Venäjää kenraali Hannibalin johtamiin röyhkeisiin valloittajiin, kirjassa todetaan.

Kirjan mukaan Niinistön ajattelun ydin on paljastunut etenkin Kultarantakes-kusteluissa,joissa tämä on jopa julkisesti viitannut Putiniin samassa yhteydes- sä kuin Hannibaliin. Niinistön mukaan todistamme nykypäivänä sivistyksen ja hyvän eli EU:n heikkoutta, jota ”moderni Hannibal” eli Putin yrittää hyödyntää. Karthagolaisten menestys antiikin aikana on presidentin mukaan historianoppi, jota nyt joudutaan miettimään.

Sotapäällikkö Hannibal aloitti toisen puunilaissodan (noin 218–202 eaa.) valtaamal-la Saguntumin vauraan kauppakaupungin Iberian niemimaalla. Roomalaiset eivät auttaneet piiritettyä kaupunkia, ja voitosta itseluottamusta kerännyt Hannibal ylitti Pyreneiden vuoriston ja Alpit ja onnistui kukistamaan roomalaiset Apenniinien niemimaalla.

Niinistö on korostanut länsimaiden tuudittautumista ikuiseen rauhaan ja miettinyt, nostaako Putin riskirimaa huomatessaan länsimaiden kyvyttömyyden vastata soti-laallisiin aggressioihin. Presidentti kokee ”roomalaistaudin” hyvinvoinnin tuomaksi velttoudeksi.

”Venäjä julistaa, että länsi on heikko. Se on havainnut toden”, Niinistö on kirjan mukaan ilmaissut huoltaan.

Kuitenkin Niinistö analysoi kirjan mukaan, että Putin ei ryhdy mihinkään, missä on häviämisen mahdollisuus. Näin ollen Venäjä ei uskalla laskea sotilaallisen voiman-käytön rimaa Baltiassa, kirja kertoo Niinistön pohtineen, koska tällöin seurauksena olisi väistämättä kolmas maailmansota. "


Karthago ja Rooma olivat tuolloin molemmat ns. aristokraattisia tasavaltoja,


jollaisten klassinen malli oli Kreikan Sparta:valta oli perinteisten periaatteessa "tasa-arvoisten" ylimyssuskujen patriisien käsissä, otka edustivat keeskenään heimotyyp-pistä maanomistusta.Näiden lisäksi oli "vapaita kansalaisia" eli plebeijejä,jotka pyrki- vät keräämään yksityistä omaisuutta, orjia ja liittolaisia, jotka eivät oleet kansalaisia. Patriisisukujen kesken vallitsi nokkimisjärjestys siitä riippuen, mitä virkaa ketkäkin olivat hoitaneet, ja mitä sotia tai taisteluja olivat johtaneet ja voittaneet.  Hannibalin lisäksi hänen kaksi nuorempaa veljeään Hasdrubal ja Mago olivat karthagon armeijan korkeimpia komentajia.

Rooman puolella tuollaista komentajaklaania vastasivat konsuli Publius Cornelius Scipio, tämän veli Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, ja poika Publius Cornelius Scipio Africanus Sr., tuolloi 18 v. mutta jo mukana sotahommissa. (Mainittakoon vielä etymologisena detaljina, että Caesar oli tuolloin aivan tavallinen nimi, joka tar-koitti "tuuhea- tai pitkätukkaista". Käytössä oli myös ilmiönä ja nimenä sectio caesa-rea eli "hiuspäisen leikkaus", eli keisarinleikkaus: äidin kuolemantapauksen yhtey-dessä syntymätön lapsi yritettiin pelastaa, jos sillä oli hiukset. Scipio Africanus syntyi tällaisella leikkauksella.)

Rooma käsitti tuolloin Italian "saappaanvarren" alueen ja piti valtaa muuten osapuil-leen nykyisen Italian alueella. Karthagon kaupunki oli nykyisen Tunisin (berberkielel-lä "Te Unissa", karavaanien nukkumaleiri), ja se piti suurin piirtien Tusisian alueella valtaa, mutta tavoitteli eri tavoin mm. Numidiaa (Algeriaa), kreikkalaista Sisiliaa, Espanjaa, ja Rooman hävittämistä.


Hannibal BarcaMommsen p265.jpg


A marble bust, reputedly of Hannibal, originally found at the ancient city-state of Capua in ItalyRisto Koivula 13.8.2018 15:44

" Ohoh... Hannibalhan hävisi...

...koska vihollinen Rooman diktaattori (kahteen otteseen) sensori Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator oli tehnyt sotilaallisia valtuuksiaan käyttäen laajoja "demokraattisia" ja hallinnollisia uudistuksia,mm. ottanut Pohjois-Italian alistetut kan- sat Rooman kansalaisiksi. Vaikkakin Hannibal oli Alppi-marssillaan jossakin määrin onnuistunut yllättämään Rooman 218, niin veli Hasdrubal marssi vuonna 211 jo täy-sin kuin pässi narussa Alppien yli niin ikään 60000 miehen armeijan kanssa Fabiuk-sen virittämään ansaan. Tämä oli lähettänyt jo edellisenä vuonna, ennen kuin Hasd-rubal lähti liikkeellekään, Aigeianmeren kautta Alppien etelärinteille liittolaisten ve-neettien "vastaanottokomitean" (jolla taaskin olisi ollut paljon kaikenlaista muutakin tekemistä...), joka teki niistä maahantunkeutujista selvää jälkeä.


Totaa... Jos Putin on Hannibal, ... NIIN KUKA ON FABIUS?!


PS: Fabius oli niin korkeaa patriisiaatelia,että hänestä käytettiin vain etunimeä kuten myöhemmin keisarista ja lähipiiristään. "Quintus" tarkoittaa "viides" -joskin hänen isänsä ja isoisänsäkin olivat olleet Quintus Fabiuksia, ilmeisesti niiden (esikois?)pol-vien rekisteröiminen nimeen pätkäistiin viidenteen, loppu ei tuonut enää lisästatusta.

Loput nimet ovat pilkka- ja haukkumanimiä: Maximus Verrucosus on "Suurin Syy-lä" (koko valtakunnassa: sellainen oli hänen ylähuulensa paikalla, hänen sanotaan olleen karmaisevan ruma mies), ja Cunctator tarkoittaa "vitkastelijaa", joka oli sekin ensin haukkumanimi...

Julistaessaan sodan Karthagolle 218 sensori Fabius oli vähintään 62-vuo-tias, yli-ikämiessarjaa, mutta saattoi kyllä olla vanhempikin, ja tuli elämään vielä 15 vuotta. Hän oli aloittanut julkisen uransa vuonna 260 erikoisessa ja arvostetussa uskonnollisessa tehtävässä auguurina, jonka tehtävänä oli roomalaisten suurissa juhlissa hautajaisissa tulkita "taivaanmerkkejä" ja hautajaistapahtumia ennustusmielessä, "jumalien tahtoa". (Häntä ei ainakaan pidetty tyhmänä.) Hän saattoi toimia sellaisessa tehtävässä eli eräänlaisena sotilaspappina myös I puunilaissodassa 264 - 241 e.a.a.

Myöhemmin on tulkittu auguurien ennustaneen lintujenlennosta (avis+gero > avgeros), mutta tulkinta on väärä: augur on juuresta *aug- = kasvattaa, li-sätä, edistää,samaa juurta kuin liettuan augti = kasvattaa. (Sanasta saattaa tulla myös ugri,sillä uralilaset viljelivät kasveja ennen indoeurooppalaisia.) Hautajaisssa toimi myös toinen ennustaja titteliltään haruspex, joka ennusti juhlissa tarjottujen teuraseläinten sisälmyksistä ja kunnosta (ei kannattanut todellakaan tarjota huonoa, puolikuolleeena teurastettua). Hautajaisiin kokoonnuttiin myös tekemään tärkeitä päätöksiä menetyksen aiheuttamien muutosten toteuttamiseksi.

Vuonna 237 hän pääsi valtion virkan kvestoriksi (eräänlaiseksi julkisten va-rojen kasööriksi,alin patriisivirka,johon pääsi myös plebeijejä), v.255 ediilik-si, jotka hallinnopivat julkisia rakennuksia ja joukkotapahtumia, 233 hänet valittiin konsuliksi, jossa ominaisuudessa hän johti sotaa koillis-Italian liguu-reja vastaan,jotka ajettiin Alpeille ja niiden yli,v.230 hänet valittiin sensoriksi ja vuonna 228 toisen kerran konsuliksi

Hän oli kolmea kautta johtaja: syntyperältään, sensorin eli väestönlaskijan virkansa puolesta (jonka tehtävä oli myös tarkkailla ja valvoa mm.pukeutumista, tapoja ja mo-raalista selkärankaa väestöllä ja muilla virkamiehillä, esimerkiksi miehet eivät saa-neet pitää pitkää tukkaa tai partaa, koska ryövärit pyrkivät aina tarttumaan niihin uhrin lannistamiseksi), ja Senaatin valitsemana sotilasdiktaattorina. Diktaattoria piti joko totella "sokeasti" - tai hänet piti tappaa,ja Fabiuskin joutui kerran mestauspölkyl- le asti pyövelin kohottaessa kirvestä ja senaattoreiden varmistaessa, että diktaattorin taktiikka, joka tarkoitti mm., että Rooman kaupungin puolustamiseksi ei tehty käytän-nössä mitään uutta olennaista, on voimassa ja oikein ymmärretty. Fabius sanoi, että se on sitä niin kauan kuin pää on kiinni hänen ruumiissaan.
Roomassa Fabius johti maata, Scipiot taisteluja


Muut konsulit ja muut kuten Sempronius Longus, plebeijien kansantribuuni Gaius Flaminius, Aemilius Paullus ja Marcus Terentius Varro häviävät ja kaatuvat.

Fabiuksen julistettua sodan konsuli Sempronius Longus vie joukkoja Sisiliaan tarkoi- tuksella nousta maihin Afrikassa. Scipion klaani lähtee Espanjaan, jossa saa kuulla Hannibalin poistuneen maasta Pyreineiden yli Alppien suuntaan mukanaan 60000 miehen armeija, ja jättäneen Espanjan veljensä Hasdrubalin hoitoon. Roomalaiset arvaavat heti, mitä se tarkoittaa: Hannibal aikoo ylittää Alpit ennen talvea ja yllättää heidät "takaoven kautta" (ja saranan puolelta). Sempronius ja isä-Scipio ovat Hanni-balia vastassa, mutta eivät pärjää. Hannibal saa kuitenkin vain rajoitetussa määrin puolelleen alueen heimoja. Seuraavan vuoden huhtikuussa Hannibal marssiin Apen- ninien yli. Rooma lähettää uuden konsulin Flaminiuksen Hannibalia vastaan 30000 miehen armeijan kanssa, mutta tämä joutuu ansaan ja Flaminus kaatuu.

Flaminius on aivan käsittämätön valinta johtajaksi, jonka olisi pitänyt yhdistää poh-joisten alueiden ei-kansalaiset hyökkääjää vastaan. Valintaa ei ole tehnyt missään tapauksessa ainakaan Fabius. Hän on plebeijipuolueen senaattori, sen perustaja, joka on ajanut pohjoisten alueiden maiden jakamista yksityisomaisuudeksi köyhille Rooman kansalaisille - ja siten joko alkuperäisen asujamiston karkottamista tai hei-dän "vapauttamistaan" yksityis- tai heimo-omaisuudestaan emämaan siirtolaisväes-tön hyväksi! Varmaan paikalliset oppaat viimeistelivät hänen johdattamisensa ansaan!

Tämän jälkeen, keväällä 2017 Rooma valitsee Fabiuksen diktaattoriksi, vaikka juuri-kaan kukaan ei tykkääkkään hänen avointa ratkaisuyhteenottoa karttavasta, väiste-levästä ja hajaannuttavasta (jopa uusille alueille) taktiikastaan. Esimerkiksi Rooman kaupukia ei juurikaan varusteta, paras nuorekkain armeija ja joukkojensa tai oikeas-taan setänsä joukkojen paras komentaja tuskin täysi-ikäinen Scipio nuorempi ovat Espanjassa taistelemassa "toisarvoista" Hasdrubalia vastaan ja "kasvamassa kor-koa". Scipio tarjosi aloitteellista ja aktiivista,todellista toimintaa ja oikeita voittoja vaik- ka pienemmässäkin mittakaavassa, eikä hävinnyt. Juuri sellaista iskunyrkkiä tarvittiin Fabion taktiikan täydennykseksi. Kuin Kutuzov ja Bagration Napoleonia vastaan... Tarkasti ottaen Espanjassa tappelivat muutkin potentiaaliset vallanpitäjät, esimerkik-si eräs Masinissa ja eräs Syfax, sittemmin Hasdrubalin vävy, jolla oli 50000 miehen armeija parhaimmillan.

Alistetuille heimoille Fabius tarjosi - ei itsenäisyyttä, vaan Rooman kansalaisuutta, josta tässä yhteydessä vasta tuli ainakin jossakin tavoiteltu "hyödyke". Fabius aseisti myös orjat ainakin tärkeimmissä paikoissa kuten Roomassa. Se tarkoitti sitä, että hei-dät piti myös vapauttaa.Muualta tuotiin sitten uusia tilalle myöhemmin.Tässä sotilaal- lisesti haastavassa tilanteessa Scipio vanhempi lähtee takaisin velejnsä ja poikansa hoitelemaan Espanjaan, hän on nyt Hispanian maaherrakin, kun Fabius on jakanut kansalaisuuksia, vaikkei Roomalla siellä kovin suurta siivua vielä olekaan.


Vuonna 216 Senaatti ei jatka Fabiuksen diktaattorinvaltuuksia, vaan valitsee konsuleiksi kaksi hänen vastustajaansa Lucius Aemilius Paulluksen  ja Gaius Terrentius Varron


Cannaen taistelu

Päivämäärä: 2. elokuuta 216 eaa.

Paikka: Cannae

Lopputulos: Karthagon täydellinen voitto

Osapuolet: Rooman valtakunta  ......................................  Karthago

Komentajat:

Lucius Aemilius Paullus†   ...........................  . . . . . . . . . .Hannibal
ja Gaius Terentius Varro

Vahvuudet: 55000 jalkaväkeä ja 6000 ratsuväkeä .... 32 000 jalkaväkeä ja 10000 rv.

Tappiot

ehkä 60 000 .................................................... . . . . .  .noin 6000


Tulos ei ole odottamaton: on huomattava,että vaikka Hannibalilla on puolet pienempi armeija, hänellä on kuitenkin kaksinkertainen ratsuväki Roomaan nähden.

Rooma menettää ennen kaikkea alokkaita: nuoria,uusia kansalaisia, ja (entisiä) orjia. Vaikuttaa muuten siltä, että orjiin on oltu erittäin tyytyväisiä, sillä Rooma ostaa kohta maailmanmarkkinoilta 8000 sotilasorjaa (kuten gladiaattoreita)

Senaatti on päättänyt "näyttää" Hannibalille (närhin munat), mutta hävinnyt kuin torakka. 80 senaattoria kaatuu.

Vuonna 216 Senaatti ei jatka Fabiuksen diktaattorinvaltuuksia, vaan valitsee konsu-leiksi kaksi hänen vastustajaansa Lucius Aemilius Paulluksen  ja Gaius Terrentius Varron. Varro on Fabiuksen poliittinen vastustaja, hän on virkauran takia patriisiksi ylennetty plebeijiläisen teurastajasuvun päämies,joka kannattaa edesmenneen tuna- rikonsuli Flaminiuksen Plebeijipuolueen ohjelmaa,eikä hänellä ole sotakokemusta, ei ainakaan komentajakokemusta. Soppakatapulttikokemus ei a auta taistelutilanteessa. 

Paullus on urhoollinen ja itsevarma mutta ei kovin välkky perussotilas. Hänen stra-tegiansa ydin on päästä tappamaan Hannibal, mieluiten silmästä silmään kaksintais-telussa, kuten antiikin komentajat usein tekivät, jos tilanne oli tasainen ja oli tarkoitus joskus tehdä myös rauha,jolloin voittajan etulyönti oli ehdottaa mielestään rauhanso- pimusta. Menettelyllä oli oma nimensäkin, spolia opima, ja siihen kuului myös, että hävinneen komentajat henkilökohtaiset sostavarusteet kuten haarniska kuululuivat voittajalle ja ne uhrattiin tai laitettiin näytille hänen valitsemassaan temppelissä.Myös Hannibal hankkiutui henkilökohtaista yhteenottoa kohti Paulluksen kanssa keskellä taistelukenttää, tai ainakin vaikutti siltä. Tuo kuvio osaltaan vaikutti siihen, että Can-naen taistelussa karthagolaiset, joilla oli miesmäärältään puolta pienempi armeija mutta siinä kaksinkertainen ratsuväki, onnistuivat piirittämään Rooman armeijan. Rooman ratsuväki tunarikomentaja Varro mukaan lukien pääsiassa pakeni, kun huomasi, että mitään ei ole tehtävissä.

Roomalaiset olivat kuitenkin kotona ja Hannibal vieraissa. Lain mukaan, kun legioo-nat olivat jollakin alueella menettäneet komentajansa kaatuneina ja paenneina, nii-den komentaksi tulee ensi vaiheessa alueen preetori, Marcus Claudius Marcellus (< 268 - 208 e.a.a.). Hän oli varsinainen huippusotilas jos kuka, ikä tosin alkoi ruveta painamaan.Hän oli noussut 1.puunilaissodassa sotamiehestä kenraaliksi, konsuliksi. Samalla hän oli noussut plebeijistä patriisiksi.Aivan erityisesti hän oli mitä mestailli- sin kaksintaistelija. Toinen konsuli oli Gnaeus Cornelius Scipio. Kaikkiaan Marcus Claudius oli viisi kertaa Rooman konsulina.

Hänen varsinainen kuninkuussavutuksensa oli kuitenkin spolia opima -voitto Gallian kelttiläisten kuninkaasta ja komentajasta Viridomaruksesta Clastidiumin taistelussa vuonna 222 e.a.a. Vain Hannibalin päänahka olisi ollut vieläkin arvokkaampi...


Marcus Claudius voittaa yllättäen Hannibalin taistelussa pienestä Nolan kaupungista Vesuviuksen takana mereltä katsoen. Tyrmistynyt Hannibal (joka ei pyri kaksintaiste-luun ikämiessarjan maailmamestarin kanssa, mikä ei lisää hänen autoriteettia roomalsiten - eikä omien - joukossa...) tekee tästä "periaatekysymyksen" ja yrittää seuravien kahden vuodenkin aikana kahdesti vallata kaupungin. Hannibal on joutunut täsyin vihamielisiksi kääntyneiden heimojen kuten samniittien ja japygien keskelle, ja puolustukannalle.


Marcus Claudiuksella oli vankumaton käsitys siitä, kuka oli ainoa oikea henkilö ja "oikea patriisi" johtamaan Roomaa. Kun häntä itseään vaaditaan diktaattoriksi, hän sanoa "saaneensa rukoillessaan temppelissä huonon enteen, koska ei ole "oikea patriisi" (jumalien mielestä) tuohon asemaan! Sellainen olisi vain ja ainoastaan - Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator! Häntä on uskottava, kun hän on sentään Gallian kunikaan sotisovakin uhrannut Jupiter-jumalalle!

Fabius on löytänyt toisenkin täsmäiskunyrkin, joka iskee kuin pallosalama siellä, missä sitä kukaan koskaan vähiten odottaisia, ja missä siitä on viholliselle kaikkein eniten harmia ja haittaa.


Rooman preetori 2016 Marcus Claudius Marcellus.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Cannaen_taistelu

300px-Hannibal_route_of_invasion.jpgJos Putin on ”Hannibal”, niin KUKA ON ”FABIUS CUNCTATOR”???!!!


”Hyvän” ”Fabiuksen” pitäsi olla mm.:

– Poliittisesti luotettu

– Ilman sitäkin tunnettu ja ”huipulla” esimerkiksi syntyjäänkin, rikas

– Irvistelty mutta teflonpintainen (kireäpipoinen joissakin, "turhissa" asioissa)

- kaikista asioista hyvin perillä

– Ruma (tämä sulkee vähäisen joukon esimerkiksi ranskankielisen maailman supertähtiä pois)

- osaa ennustaa

– Ei patayhmä eikä seinähullu (tämä sulkee paljon väkeä pois…)

- Putinin ja Venäjän avoin tai salakavala vihollinen


”Ehdokkaita”:

.

– Donald Trump? … Hmmm… (tuo viimeisin...ei...)

– Jean-Claude Juncker? ….

– George Soros?

-Paavi Franciscus?

– Angela Merkel?

– Barrack Obama?

– Elon Musk?

– Theresa May?

– Prinssi Charles?

– Tajib Erdogan?

– Benjamin Netanjahu?

– Antonio Guterres? (Kts. Tarja Halonen)

– Shinzo Abe?

– Mihail Hodorkovski?

-Pavel Grudinin?

– Tarja Halonen??? … (no ruma ainakin kuin Perkele kuten Fabiuskin…)

– Martti Ahtisaari

– Petro Poroshenko? Mihail Saakashvili?

– Muu?

– Eu kukaan?

- keskusteluehdotus > Fabian society > Labour-puolue > Sosialistinen Internatsionaali (se ei saa kyllä kusetettua Putinia hyökkäämään minnekään).


Jokeri:  Kuka tuon ajan vaikuttaja SAULI voisi olla?

***

Rooman armeijan kristillistryminen

https://docplayer.fi/10642849-Rooman-armeijan-kristillistyminen-300-luvulla.html